Sentrale og attraktive næringseiendommer for salg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sentrale og attraktive næringseiendommer for salg"

Transkript

1 Salgsprospekt Sentrale og attraktive næringseiendommer for salg HOLSNØY Nattlandsveien Mannsverk Hagelia, Knarvik Nesbakken, Lonevåg OSTERØY Liamyrane Nyborg! ASKØY ÅSANE Liamyrane, Nyborg Hagelia Knarvik! Ravnangerveien, Haugland BERGEN Straumsfjellvegen Straume!! Straumsfjellvegen, Straume Nattlandsveien, Mannsverk Krokeideveien Fanahammeren SOTRA! FANA Ravnangerveien Askøy! Krokeideveien, Fanahammeren Nesbakken Lonevåg!

2 Tide ASA er med sine ca ansatte, vel busser og 70 ferjer/hurtigbåter et av landets største privateide transportselskap. Konsernet har en estimert omsetning på ca 2,8 milliarder kroner. Tides datterselskaper Tide Buss, Tide Sjø og Tide Reiser tilbyr passasjertransport med buss, hurtigbåt og bilferjer, samt spesialkjøring for reisende med særskilte behov og opplevelsesreiser innen reiseliv. Innledning Innledning Tide ASA gjennomgår for tiden hele sin anleggsstruktur og basert på fremtidig behov vurderer selskapet å avhende eiendommene på Fanahammeren, Mannsverk, Straume, Nyborg, Lonevåg, Knarvik og Haugland. Eiendommene ligger i Bergen kommune og tilstøtende kommuner. Samtlige eiendommer ligger innefor en kjøretid med maksimalt 25 minutter fra Bergen Sentrum med unntak av Lonevåg som ligger ca 45 minutter unna. Alle eiendommene er av en størrelse og beliggenhet som gjør dem til meget attraktive objekter i områder med stort press på næringsarealer. Eiendommene ligger til rette for næringsutvikling og noen til bolig eller en kombinasjon av næring/bolig. Eiendommene vil etter en totalvurdering basert på salgsprosess og bud avhendes samlet, enkeltvis eller som et utvalg av porteføljen. Samtlige eiendommer er eiet av aksjeselskaper hvor eiendommen er hovedaktivum. For samtlige eiendommer er det utført en miljørapport. Disse rapporter går frem av vedleggsdokumentet for den enkelte eiendom. Eiendommene avhendes ved salg av de ulike aksjeselskaper. Kyte Næringsmegling AS er gitt i oppdrag av Tide ASA å bistå i salgsprosessen. Kyte Næringsmegling AS ble etablert i Vi er et komplett næringsmeglersselskap som arbeider på vegne av klienter med kjøp/salg av næringseiendommer, utleie av lokaler, søksmegling samt rådgivning/verdivurdering av næringseiendommer. Sparebanken Vest eier 70% av Kyte Næringsmegling AS, og vi ser på dette som en styrking av selskapet, hvor vi nå også har en større kompetanse innenfor de finansielle og juridiske områder. Vår målsetning er å være den ledende næringsmegleraktøren i Bergen/Vestlandet. I 2007 omsatte Kyte Næringsmegling AS næringseiendom for ca 700 millioner samt leide ut ca kvm lokaler. Bud Bud basert på innhold/vilkår og kjøpekontrakt i dette prospekt oversendes skriftlig til megler. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. For nærmere informasjon om salgsprosess, visninger med mer, ta kontakt med Kyte Næringsmegling AS: Trond Lehmann Syversen Mobil: E-post: Lars Morten Kyte Mobil: E-post: Geir Nordstad Mobil: E-post: Salg n Rådgiving n utleie Sentralbord:

3 Osterøy Mannsverk BERGEN SOTRA Nattlandsveien Mannsverk (Landås) FANA Salgsprospekt Nattlandsveien 91 Mannsverk, Landås Brutto areal: kvm Tomteareal: kvm Brutto årsleie: NOK Leietid: 2/3 år Byggeår: 1959/69/81

4 Mannsverk Eiendommen Eiendommen Nattlandsveien 91 (gnr 160, bnr 472) er beliggende på Mannsverk ved Landås/Nattland, sør for Bergen. Eiendommen ligger langs riksvei 585 som er en av hovedinnfartsårene til Bergen fra sør. Området er i stor grad preget av tett boligbebyggelse med nærbutikker og servicetilbud langs hovedveien. Årstad bydel har ca innbyggere. Sletten Shoppingsenter er ca 1 km unna. Avstand til Bergen Sentrum er ca 8 km og til Bergen Lufthavn Flesland ca 17 km. Tomteareal Tomteareal for eiendommen er ifølge GAB-registret kvm. Eiendommen benyttes i dag av Tide Buss AS og Tide Verksted AS. Den er benyttet til bussparkering, verksted og vaskehall samt trafikkontor og personalmessige funksjoner. Oppføring Eiendommen ble regulert til bussanlegg i regi av Bergen Sporvei på slutten av 50-tallet. Administrasjonsbygget med verksteder ble bygd på slutten av 60-tallet. Verkstedet ble forlenget med et nybygg i Parkering Naboeiendommen Nattlandsveien 89 har en tinglyst rett til benyttelse av 28 parkeringsplasser på området etter anvisning. Avtale om denne rettighet går frem av vedlegg G. Levering av varme Levering av varme (vannbåren) skjer fra naboandelslaget Mannsverk Borettslag AS. Denne oppvarming er meget gunstig sett i forhold til alternative oppvarmingsmuligheter. Kontrakten går frem av vedlegg H. Gassanlegg Gasstankanlegg på eiendommen vil bli fjernet uten kostnad for kjøper innen utgangen av leieperioden. Areal Type lokaler Etasje Bygg Areal Lager, div U. etg B 339 Garderober, div 1. etg B 339 Kantine, kontor, sanitær, div 2. etg B 252 Lager verksted, div U. etg A 892 Verkstedshaller div 1. etg A Verksted, lager, div 2. etg A 443 Kontor 3. etg A 88 Sum bygningsareal 6 029

5 Mannsverk Trolleybuss-anlegg Tide vil jobbe for å finne alternativ lokalisering for Trolleybuss driften innen utgangen av leieperioden. Dersom dette mot formodning ikke lar seg gjøre vil Tide ha opsjon frem til på leie av det området som er vist i vedlegg 1 til leiekontrakten. Ytterligere bestemmelser om dette går frem av leiekontrakt i vedlegg C. Regulering/utvikling av eiendommen Eiendommens utviklingsmuligheter er i dag regulert av Reguleringsplan for Paddemyren av og vedtekter til denne, Kommunedelplan for Landås av og Kommunens Arealdelplan for Disse planer gir føringer for utvikling av området. I tillegg under retningslinjer for Kommunedelplan for Landås heter det; Vurdering av mulig næringsbebyggelse. Kjøpesenter skal ikke tillates og gang- og sykkeltrafikk skal sikres. Vi antar at innenfor disse retningslinjene ligger forholdene til rette for bolig- og næringsutnyttelse av tomten. En eventuell endring i bruk av tomten fra dagens virksomhet vil vi anta vil bli positivt mottatt av naboer, publikum og politiske miljøer. Utdrag fra disse planer er vedlagt prospektet og kjøper må selv sette seg inn i disse bestemmelser. Inntekter/kostnader Som det går frem av vedlagte leieavtale skal Tide ASA fortsatt benytte hele eiendommen med påstående bygninger til , med opsjon på forlengelse med 1 år. Opsjonen for forlengelse med 1 år, frem til , må utløses innen Tide ASA skal drifte eiendommen og dekke driften av denne så lenge Tide ASA er leietaker. Utleier skal besørge forsikring og eiendomsskatt. Eiendomsskatt for eiendommen utgjør kr ,-. Eiendommen er fullverdiforsikret i Gjensidige og forsikringssummen utgjør kr ,- pr år. Aksjeselskapet Salget gjennomføres ved salg av samtlige aksjer i Tide Eiendom Mannsverk AS, org nr Aksjene eies av Tide ASA. Selskapets aksjekapital er på kr ,- fordelt på 1000 aksjer, hver pålydende kr 1.000,-. Tide ASA er i dag registrert som hjemmelshaver i grunnboken. Denne vil bli overfør til Tide Eiendom Mannsverk AS uten kostnad for kjøper. Årlig leie fra Tide ASA pr utgjør kr ,-.

6 Mannsverk Vedlegg A. Situasjonskart B. Utskrift av grunnbok C. Leiekontrakter D. Regnskap 2007 og vedtekter E. Reguleringsbestemmelser F. Tegninger G. Parkeringsrettigheter H. Leveranse av varmtvann, kontrakt I. Miljøteknisk undersøkelse J. Aksjekjøpskontrakt

7 Nyborg ÅSANE Osterøy ASKØY Liamyrane Nyborg BERGEN SOTRA Salgsprospekt Liamyrane 2 Nyborg, Åsane Brutto areal: kvm Tomteareal: kvm Brutto årsleie: NOK Leietid: 2/3 år Byggeår: 1973/84

8 Nyborg Eiendommen Eiendommen Liamyrane 2, gnr 207 bnr 82, er beliggende i Åsane, nord for Bergen Sentrum. Eiendommen ligger langs E 39 som er hovedinnfartsåren til Bergen fra nord. Eiendommen har IKEA, Åsane Senter, Gullgruven, Skeidar, Bohus og en rekke andre varehus i umiddelbar nærhet og eiendommen antas å være meget attraktiv for næringsutvikling. Tomteareal av denne størrelse så sentralt i Åsane er meget vanskelig å skaffe - om mulig, så vi antar at eiendommen vil kunne være attraktiv for mange type virksomheter. Det bor ca mennesker i Åsane bydel. Avstand til Bergen Sentrum er ca 12 km og til Bergen Lufthavn Flesland ca 32 km. Tomteareal Tomteareal for eiendommen er ifølge GAB-registret kvm. Som vist i vedlegg F skal Statens Vegvesen i forbindelse med bygging av nytt to-planskryss, erverve 823,9 kvm slik at tomtearealet etter gjennomføring av denne avtale vil utgjøre ,1 kvm. Tomten er for det meste bebygd, planert og asfaltert. Tabell Areal Eiendommen benyttes hovedsakelig av Tide Buss AS og Tide Verksted AS. Den er benyttet til bussparkering, verksted og vaskehall samt trafikkontor og personalmessige funksjoner. I tillegg er deler av arealet bortleid til Åsane Trafikkskole AS, Informativ Skilt og Dekor AS. Oppføring Anlegget ble først oppført i 1973 med noe påbygninger frem til Gassanlegg Gasstankanlegg på eiendommen vil bli fjernet uten kostnad for kjøper innen utgangen av leieperioden. Regulering/utvikling av eiendommen. Eiendommens er i dag regulert av Reguleringsplan for Del av Midtbygda, Plannummer av og vedtekter til denne, Kommunedelplan for Åsane sentrale deler av sist revidert og Kommunens Arealdelplan for I tillegg er det vedtatt en reguleringsplan i forbindelse med veisystemer i området. Utdrag fra disse planer finnes i vedlegg E og kjøper må selv sette seg inn i disse bestemmelser. Type lokaler Etasje Areal Verkstedshaller og div 1.etg Kontor, fellesrom, garderobe m.m. 1. etg 463 Kontorer, fellesrom, garderode 2. etg 563 Sum bygningsareal 3 123

9 Nyborg Inntekter/kostnader Leietaker Areal Leie Utløp TIDE ASA utearealer kr Informativ Skilt og Dekor AS 164 kr års opps. Åsane Trafikkskole AS utearealer kr års opps. Sum leieinntekter kr Som det går frem av vedlagte leieavtale skal Tide ASA fortsatt benytte hoveddel av eiendommen med påstående bygninger i 2 år til , med opsjon på forlengelse med 1 år. Opsjonen for forlengelse med 1 år, frem til , må utløses innen IKEA skal fremleie et areal av Tide ASA på ca kvm, i utgangspunktet for en periode på 1 år med antatt start Aksjeselskapet Salget gjennomføres ved salg av samtlige aksjer i Tide Eiendom Nyborg AS, org nr Aksjene eies av Tide ASA. Selskapets aksjekapital er på kr ,- fordelt på 1000 aksjer, hver pålydende kr 1.000,-. Tide ASA er i dag registrert som hjemmelshaver i grunnboken. Denne vil bli overfør til Tide Eiendom Nyborg AS uten kostnad for kjøper. Tide ASA skal drifte eiendommen og dekke driften av denne så lenge Tide ASA er leietaker, også overfor de øvrige leietakere i bygget. Utleier skal besørge forsikring og eiendomsskatt. Eiendomsskatt for eiendommen utgjør kr ,-. Eiendommen er fullverdiforsikret i Gjensidige og forsikringssummen utgjør kr ,- pr år.

10 Nyborg Vedlegg A. Situasjonskart B. Utskrift av grunnbok C. Leiekontrakter D. Regnskap 2007 og vedtekter E. Reguleringsbestemmelser F. Toplanskryss Nyborg G. Miljøteknisk undersøkelse H. Tegninger I. Aksjekjøpskontrakt

11 NORDHORDLAND Knarvik Hagelia Knarvik ASKØY Osterøy ÅSANE BERGEN SOTRA Salgsprospekt Hagelia 3 Knarvik, Nordhordland Brutto areal: kvm Tomteareal: kvm Brutto årsleie: NOK Leietid: 8/10 år Byggeår: 1964/84/92/94

12 Knarvik Eiendommen Eiendommen Hagelia 3, gnr 185 bnr 62, 86, 100, 245 og 249, er beliggende på Knarvik i Lindås kommune, nord for Bergen. Eiendommen ligger midt i Knarviks tettbebyggelse, sentralt plassert ved E39 og 1,5 km fra brofestet til Nordhordlandsbrua. Knarvik er regionsenteret for Nordhordland og Gulen, og ligger helt sør på Lindås-halvøya. Stedet er også trafikknutepunkt for distriktet, med bl.a skysstasjon like ved senteret. Knarvik senter med ca 60 butikker og hele det øvrige næringsområdet er utbygget med komplette servicetilbud med alle typer handel. Det bor ca mennesker i Lindås, Radøy og Austrheim kommune. Avstand til Bergen Sentrum er ca 25 km og til Bergen Lufthavn Flesland ca 45 km. Tomteareal Tomteareal for eiendommene er ifølge GAB-registret kvm. Fordelt på bnr utgjør bnr 62; kvm, bnr 86; kvm, bnr 100; kvm, bnr 245; 100 kvm og bnr 249; kvm. Tomtene, bortsett fra bnr 249 og 86 er for det meste planert, asfaltert og opparbeidet grøntarealer. Tomtene bnr 86 og 249 har god adkomst og antas å være meget attraktive for utleie eller salg. Totalt areal for disse tomtene utgjør kvm. Tide ASA har hatt flere henvendelser vedrørende ønsker om erverv/leie av disse. Eiendomsverdien i bud må gjenspeile verdien av disse tomter, alternativt vil Tide vurdere å overføre disse eiendommer til annet selskap for separat avhending av disse. Tabell Areal Type lokaler Etasje Areal Kontorfløy hovedbygg Kontorfløy hovedbygg Garderober U 220 Verksted/vask hovedbygg Sum hovedbygg 2853 Uisolert lager 254 Godsekspedisjon Godsekspedisjon 2 53 Stålhall 200 Overbygget rampe 50 Sum bygningsareal Oppføring Første byggetrinn på verkstedsbygget ble oppført i Kontorfløyen og deler av verkstedsbygget ble påbygget i perioden Vaskehallen ble oppført i Lagerhall for godsekspedisjon ble oppført i Regulering/utvikling av eiendommen Kommunedelplan Knarvik Alversund gir bestemmelser for utvikling av eiendommen. Planen er vedtatt av kommunestyret og Utdrag fra denne plan finnes i vedlegg E og kjøper må selv sette seg inn i disse bestemmelser.

13 Knarvik Inntekter/kostnader Leietaker Areal (Bygning) Utearealer Bruksnumre Leie Leie fra Utløp TIDE ASA ca kvm 62, 100 og 245 kr LØPER Hordaland Fylkeskommune ca kvm 62, 100 og 245 kr Tide ASA skal leie påstående bygninger og bnr 62, 100 og 245 frem til hvoretter Hordaland fylkeskommune overtar tilsvarende bygnings- og tomteareal i et leieforhold frem til , med mulighet for forlengelse år. Arealene skal benyttes av det selskap som vinner anbudskonkurransen for bussdrift i Nordhordland. Aksjeselskapet Salget gjennomføres ved salg av samtlige aksjer i Tide Eiendom Knarvik AS, org nr Aksjene eies av Tide ASA. Selskapets aksjekapital er på kr ,- fordelt på 100 aksjer, hver pålydende kr 1.000,-. Utleier skal besørge forsikring og eiendomsskatt. Eiendomsskatt for eiendommen utgjør kr ,-. Eiendommen er fullverdiforsikret i Gjensidige og forsikringssummen utgjør ca kr ,- pr år. Servitutter I henhold til skjøte tinglyst 20. februar 1962 på bnr 62, skjøte tinglyst 22. juli 1969 på bnr 86 og skjøte tinglyst 12. april 1969 på bnr 100 hviler det negative servitutter (skjøtene er inntatt i vedlegg B). Denne forutsettes avklart før det inngås avtale med kjøper.

14 Knarvik Vedlegg A. Situasjonskart B. Utskrift av grunnbok C. Leiekontrakter D. Regnskap 2007 og vedtekter E. Reguleringsbestemmelser F. Tegninger G. Miljøteknisk undersøkelse H. Aksjekjøpskontrakt

15 Straume Straumsfjellvegen Sotra BERGEN SOTRA FANA Salgsprospekt Straumsfjellvegen 2 Straume, Sotra Brutto areal: kvm Tomteareal: kvm Brutto årsleie: NOK Leietid: 2/3 år Byggeår: 1986

16 Straume Eiendommen Eiendommen Straumsfjellvegen 2, gnr 35 bnr 376, gnr 41 bnr 362 og gnr 41 bnr 363, er beliggende på Straume på Sotra i Fjell kommune, vest for Bergen. Eiendommen ligger meget sentralt på Straume og har god profilering mot vei. Straume er regionsenter for kommunene Fjell, Sund og Øygarden. Sartor Storsenter ligger i umiddelbar nærhet og forventer en omsetning i 2008 på ca 1,8 milliarder kroner og vil med det være blant de 8 største sentre i landet. Senteret har en total eiendomsmasse på ca kvm. I tillegg har det de senere år vært en stor utvikling av annen handel og industri i området. Coop Bygg og Europris har virksomhet på tilstøtende eiendom. Se også om planene for en egen by i området. Et nytt Sotrasamband er under prosjektering og dette vil sannsynligvis føre til at dette området vil bli enda mer attraktivt i fremtiden. Av annen nærings/industriutvikling kan nevnes Straume Næringspark på ca 700 mål og kvm bebygget areal. Det er etablert ca 60 bedrifter med totalt ca ansatte. Det bor ca mennesker i kommunene Fjell, Sund og Øygarden. I tillegg bor det ca mennesker i Laksevåg bydel som anslagsvis kun har en maksimal kjøretid på 10 minutter til eiendommen. Avstand til Bergen Sentrum er ca 15 km og til Bergen Lufthavn Flesland ca 24 km. Tomteareal Tomteareal for eiendommene er ifølge GAB-registret kvm. Tomten er for det meste planert og asfaltert i tillegg til oppført bygningsmasse. Tomten er i to nivåer og det kan tenkes at et lokk over det nedre plan vil gi en bedre utnyttelse av eiendommen. Tabell Areal Type lokaler Etasje Areal Verkstedhaller med mer 1. etg Gang, kontor, garderobe, spiserom m.m. 1. etg 569 Vf, korridor, kontor, kantine, toalett 2. etg 490 Lager m.m. 2. etg 436 Sum bygningsareal Eiendommen benyttes hovedsakelig av Tide Buss AS og Tide Verksted AS. Den er benyttet til bussparkering, verksted og vaskehall samt trafikkontor og personalmessige funksjoner. Oppføring Eiendommen er oppført i Regulering/utvikling av eiendommen Eiendommen er i dag regulert av reguleringsplan RP Straumsfjellet (35, 41) med formål industri men åpner også for annen type bruk som beskrevet i planens pkt 3.2. Utdrag fra disse planer er i vedlegg E og kjøper må selv sette seg inn i disse bestemmelser.

17 Straume Forkjøpsrett Fjell kommune har forkjøpsrett til bnr Denne forutsettes avklart før det inngås avtale med kjøper. Inntekter/kostnader Aksjeselskapet Salget gjennomføres ved salg av samtlige aksjer i Tide Eiendom Straume AS, org nr Aksjene eies av Tide ASA. Selskapets aksjekapital er på kr ,- fordelt på 100 aksjer, hver pålydende kr 1.000,-. Årlig leie fra Tide ASA pr utgjør kr Som det går frem av vedlagte leieavtale skal Tide ASA fortsatt benytte hele eiendommen med påstående bygninger til , med opsjon på forlengelse med 1 år. Opsjonen for forlengelse med 1 år, frem til , må utløses innen Tide ASA skal drifte eiendommen og dekke driften av denne så lenge Tide ASA er leietaker. Utleier skal besørge forsikring av eiendommen. Det utlignes ikke eiendomsskatt i Fjell kommune. Eiendommen er fullverdiforsikret i Gjensidige og forsikringssummen utgjør kr ,- pr år.

18 Straume Vedlegg A. Situasjonskart B. Utskrift av grunnbok C. Leiekontrakter D. Regnskap 2007 og vedtekter E. Reguleringsbestemmelser F. Tegninger G. Miljøteknisk undersøkelse H. Aksjekjøpskontrakt

19 BERGEN Fanahammeren SOTRA FANA Krokeideveien, Fanahammeren Salgsprospekt Krokeideveien 8 Fanahammeren, Fana Brutto areal: kvm Tomteareal: kvm Brutto årsleie: NOK Leietid: 2/3 år Byggeår: 1930/1980

20 Fanahammeren Eiendommen Eiendommen Krokeideveien 8, gnr 96 bnr 126 og 87, er beliggende ved Fanahammeren i Fana, sør for Bergen Sentrum. Eiendommen ligger rett ved Riksvei 546 som går videre til Os over Fanafjellet. Eiendommen ligger i boligområde med noe omliggende næringsvirksomhet. Det er ca 4 km til Lagunen Storsenter som et et av landets største kjøpesenter med en omsetning på ca 2 milliarder kroner i året. Den nye veien til Os (E39) vil også ha påkjøring fra dette området. Det bor ca mennesker i Fana bydel. Avstand til Bergen Sentrum er ca 17 km og til Bergen Lufthavn Flesland ca 12 km. Tomteareal Tomteareal for eiendommen er ifølge GAB-registret kvm (bnr 126; kvm og bnr 87; kvm). Størstedelen av arealet (anslagsvis ca 80%) er bebygd eller asfaltert. Eiendommen benyttes hovedsakelig av Tide Buss AS og Tide Verksted AS. Den er benyttet til bussparkering, verksted og vaskehall samt trafikkontor og personalmessige funksjoner. Oppføring Området har vært brukt til bussoppstillingplass og verksteder siden 1930-tallet. Deler av det ene bygget på eiendommen er fra 1930-tallet med påbygg på 1980-tallet. Det andre frittstående bygg med kontorer og servicearealer ble anlagt i begynnelsen av 1980-tallet. Regulering/utvikling av eiendommen Eiendommen er ikke regulert og bestemmelser for eiendommen gitt i Kommuneplanens Arealdel hvor det hovedsakelig går frem at eiendommen har kategori Senterområde. Utdrag fra disse planer og definisjon og bestemmelser for Senterområde går frem av vedlegg E og kjøper må selv sette seg inn i disse bestemmelser. Arealer Type lokaler Etasje Bygg Areal Verksted 1. etg Verksted 962 Verksted, diverse rom U. etg Verksted og adm.bygg Gang, kontor, garderobe, spiserom m.m. 1. etg Verksted og adm.bygg Kontor, toalett, garderobe m.m. 2. etg Verksted og adm.bygg 175 Verksted- haller med mer 1. etg Servicebygg Verksted-haller med mer 2. etg Servicebygg - haller Sum bygningsareal 7 061

21 Fanahammeren Forkjøpsrett Bergen kommune har forkjøpsrett til bnr 126. Denne forutsettes avklart før det inngås avtale med kjøper. Inntekter/kostnader Årlig leie fra Tide ASA pr utgjør kr ,-. Som det går frem av vedlagte leieavtale skal Tide ASA fortsatt benytte hele eiendommen med påstående bygninger til , med opsjon på forlengelse med 1 år. Opsjonen for forlengelse med 1 år, frem til , må utløses innen Aksjeselskapet Salget gjennomføres ved salg av samtlige aksjer i Tide Eiendom Fana AS, org nr Aksjene eies av Tide ASA. Tide ASA er i dag registrert som hjemmelshaver i grunnboken. Denne vil bli overfør til Tide Eiendom Fana AS uten kostnad for kjøper. Ovenevnte selskap er eier av en tomt på Kolskogen ved Os. Denne eiendom vil ikke være en del av aktiva til selskapet ved overtakelse. Selskapets aksjekapital er på kr ,- fordelt på 1000 aksjer, hver pålydende kr 1.000,-. Tide ASA skal drifte eiendommen og dekke driften av denne så lenge Tide ASA er leietaker. Utleier skal besørge forsikring og eiendomsskatt. Eiendomsskatt for eiendommen utgjør kr ,-. Eiendommen er fullverdiforsikret i Gjensidige og forsikringssummen utgjør kr ,- pr år.

22 Fanahammeren Vedlegg A. Situasjonskart B. Utskrift av grunnbok C. Leiekontrakter D. Regnskap 2007 og vedtekter E. Reguleringsbestemmelser F. Tegninger G. Miljøteknisk undersøkelse H. Aksjekjøpskontrakt

23 NORDHORDLAND Haugland Osterøy ÅSANE ASKØY Ravnangerveien Haugland BERGEN SOTRA Salgsprospekt Ravnangerveien 325 Haugland, Askøy Brutto areal: kvm Tomteareal: kvm Brutto årsleie: NOK Leietid: 2/3 år Byggeår: 1938/46/64/70

24 Haugland Eiendommen Eiendommen Ravnangerveien 325, gnr 15 bnr 275, er beliggende på Haugland i Askøy kommune, nord for Bergen. Eiendommen ligger langs Riksvei 262 som er hovedveien nord/sør på Askøy. Eiendommen ligger med kort avstand til Storebotn Næringspark. Storebotn Næringspark har foreløpig 340 mål regulert til næring. For tiden pågår det regulering av ytterligere 210 mål 130 av dem sør for nåværende industriområdet og 80 mål rett nord for Stenrustenvegen. Det er oppført ca 25 næringsbygg i Storebotn Næringspark. Det foregår også utstrakt nybygging for bolig i området. Framo Engineering AS planlegger et meget stort nytt anlegg på Horsøy, ikke langt fra Haugland, og det forventes på bakgrunn av dette ca 500 nye arbeidsplasser i kommunen. Det bor ca mennesker i Askøy kommune. Avstand til Bergen Sentrum er ca 19 km og til Bergen Lufthavn Flesland ca 40 km. Tomteareal Tomteareal for eiendommen er ifølge GAB-registret kvm. Asfaltert og bebygd areal anslås til ca mål, og det øvrige areal er terreng. Gnr 15 bnr 537, bnr 537 seksjon 1 og 2 har tinglyst rett til vann, kloakk og veg over eiendommen mot vedlikehold. Arealer Type lokaler Etasje Areal A Verkstedhaller med mer 1. etg A Gang, kontor, garderobe, spiserom m.m. 1. etg 103 A Vf, korridor, kontor, kantine, toalett 2. etg 141 A Lager, sadelmaker, m.m 2. etg 366 B garasjeanlegg 1. etg 819 Sum bygningsareal Eiendommen benyttes hovedsakelig av Tide Buss AS. Den er benyttet til bussparkering og vaskehall samt trafikkontor og personalmessige funksjoner. Oppføring A: Bygg A er oppført i 1946 og 1964 og Bygg B er oppført i B: Eiendommen ble regulert til verksteder og bussoppstillingsplass i Før dette var området utmark. Verkstedsbygningen fra 1964 fikk et nytt påbygg i Garasjen ble satt opp noen år senere. Regulering/utvikling av eiendommen Eiendommen er i dag regulert av Kommunedelplan for Askøy. Denne tilsier kombinasjon mellom næring og LNF som vist på tegning i vedlegg E. Utdrag fra disse planer finnes i vedlegg E og kjøper må selv sette seg inn i bestemmelsene for eiendommen.

25 Haugland Inntekter/kostnader Årlig leie fra Tide ASA pr utgjør kr ,-. Som det går frem av vedlagte leieavtale skal Tide ASA fortsatt benytte hele eiendommen med påstående bygninger til , med opsjon på forlengelse med 1 år. Aksjeselskapet Salget gjennomføres ved salg av samtlige aksjer i Tide Eiendom Askøy AS, org nr Aksjene eies av Tide ASA. Selskapets aksjekapital er på kr ,- fordelt på 100 aksjer, hver pålydende kr 1.000,-. Opsjonen for forlengelse med 1 år, frem til , må utløses innen Tide ASA skal drifte eiendommen og dekke driften av denne så lenge Tide ASA er leietaker. Utleier skal besørge forsikring. Det er pt ikke eiendomsskatt i Askøy kommune. Eiendommen er fullverdiforsikret i Gjensidige og forsikringssummen utgjør kr ,- pr år.

26 Haugland Vedlegg A. Situasjonskart B. Utskrift av grunnbok C. Leiekontrakter D. Regnskap 2007 og vedtekter E. Reguleringsbestemmelser F. Tegninger G. Miljøteknisk undersøkelse H. Aksjekjøpskontrakt

27 NORDHORDLAND Lonevåg Nesbakken Lonevåg Osterøy ÅSANE ASKØY BERGEN SOTRA Salgsprospekt Nesbakken 2 Lonevåg, Osterøy Brutto areal: kvm Tomteareal: kvm Brutto årsleie: NOK Leietid: 2/3 år Byggeår: 1975/78

28 Lonevåg Eiendommen Eiendommen Nesbakken 2, gnr 13 bnr 104 og 143, er beliggende langs riksveg 567 på Lonevåg i Osterøy kommune, nordøst for Bergen. Lonevåg er kommunesenter i Osterøy kommune (ca innb.) med rådhus, ungdomsskole, videregående skole, sentralidrettsanlegg, legesenter og lennsmannskontor. I de senere år har Lonevåg utviklet seg til det sentrale handle-/servicesenter på Osterøy, og kan nåes fra de fleste bygdesentra på Osterøy innen minutters kjøretur. Osterøy kommune ligger på Osterøy, Nord Europa`s største innlandsøy som er 329 km 2. Osterøy kommune: Areal 253 km 2. Kommunesenter er Lonevåg og andre tettsteder er Valestrand, Haus og Fotlandsvåg. Kommunikasjon: Osterøybroen og ferge mellom Valestrand - Breistein. Sysselsetting: Osterøy har en allsidig og livskraftig småindustri innen mekanisk, møbel, garveri, tekstil, næringsmiddelindustri. Fiskeoppdrett/-foredling er også en viktig næring. Landbruk sysselsetter rundt 300 personer og tømmeryrket står fremdeles høyt i kurs på Osterøy. Avstand til Bergen Sentrum er ca 45 km og til Bergen Lufthavn Flesland ca 46 km. Tomteareal Tomteareal for eiendommen er ifølge GAB-registret kvm. Eiendommen er hovedsakelig bebygget og asfaltert. Arealer Type lokaler Etasje Areal Verkstedshaller m.m. 1. etg Gang, kontor, toalett, spise-vaskerom m.m. 1. etg 376 Sum bygningsareal Eiendommen benyttes hovedsakelig av Tide Buss AS. Den er benyttet til bussparkering og vaskehall samt trafikkontor og personalmessige funksjoner. Oppføring Anlegget er oppført og tatt i bruk Regulering/utvikling av eiendommen Tide er for tiden i forhandlinger med Statens Vegvesen om ekspropriering av et mindre areal i nordre hjørne av tomten i forbindelse med en planlagt veiutvidelse. Eiendommen er regulert til industri, lager og verksted i henhold til reguleringsplan av Kommuneplan for Osterøy samt rullering av denne vil også være bestemmende for utvikling av denne eiendom. Utdrag fra disse planer finnes i vedlegg E og kjøper må selv sette seg inn i bestemmelsene for eiendommen.

29 Lonevåg Inntekter/kostnader Årlig leie fra Tide ASA pr utgjør kr ,-. Som det går frem av vedlagte leieavtale skal Tide ASA fortsatt benytte hele eiendommen med påstående bygninger til , med opsjon på forlengelse med 1 år. Aksjeselskapet Salget gjennomføres ved salg av samtlige aksjer i Tide Eiendom Lonevåg AS, org nr Aksjene eies av Tide ASA. Selskapets aksjekapital er på kr ,- fordelt på 100 aksjer, hver pålydende kr 1.000,-. Opsjonen for forlengelse med 1 år, frem til , må utløses innen Tide ASA skal drifte eiendommen og dekke driften av denne så lenge Tide ASA er leietaker. Utleier skal besørge forsikring. Eiendomsskatt er nylig innført i kommunen og det er oppgitt kr i eiendomsskatt pr år for eiendommen. Eiendommen er fullverdiforsikret i Gjensidige og forsikringssummen utgjør kr ,- pr år.

30 Lonevåg Vedlegg A. Situasjonskart B. Utskrift av grunnbok C. Leiekontrakter D. Regnskap 2007 og vedtekter E. Reguleringsbestemmelser F. Tegninger G. Miljøteknisk undersøkelse H. Aksjekjøpskontrakt

Næringsmegleren. Realistisk om 3 år. Avinor om nye Flesland KJØP, SALG OG UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOMMER I BERGENSOMRÅDET. Nr 2 2014

Næringsmegleren. Realistisk om 3 år. Avinor om nye Flesland KJØP, SALG OG UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOMMER I BERGENSOMRÅDET. Nr 2 2014 Næringsmegleren Nr 2 2014 KJØP, SALG OG UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOMMER I BERGENSOMRÅDET Avinor om nye Flesland Realistisk om 3 år Bergen sentrum Fantastisk utsikt Sartor Storsenter Kontorlokaler i toppetasjen

Detaljer

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE Nr. 2. Juni 2012 Engelsminnesgate 16 C4 Luramyrveien 79 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING TENDENSER I MARKEDET Pollestad 2 Saltnesfeltet 1. Heiamyrå 1 2. 3. 4. Gamle Forusvei

Detaljer

S A L G S P R O S P E K T

S A L G S P R O S P E K T N æ r i n g s e i en d o m Hans Møller Gasmanns vei 9 @lfa-bygget selges S A L G S P R O S P E K T Selges av Anthon B Nilsen Investor AS ved Hadrian Eiendom AS 1 SAMMENDRAG Hans Møller Gasmanns vei 9 representerer

Detaljer

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE 1 LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE Nr. 1 Februar 2013 Luramyveien 75-79 Løkkeveien 10 Østervåg 6 Vigdelsvegen 700 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING TENDENSER I MARKEDET 2 Innhold: Stavanger sentrum: Østervåg

Detaljer

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid [Leangen Travbane] Utarbeidet av: Kristian Hogstad Lund Eiendomsmegler næring EiendomsMegler1 Midt-Norge AS, avd. næringseiendom Styringsgruppen

Detaljer

LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS

LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS Nr. 1 April 2014 LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS Nytt og flott kvalitetsbygg på Forus vest med en gjennomført høy standard Kanalsletta 3 Langflåtveien 37 Haakon VII s gate 9 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING

Detaljer

SALG. Sent ralt og nært Ski. Haugenveien, t omt 4 & 5. Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65

SALG. Sent ralt og nært Ski. Haugenveien, t omt 4 & 5. Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65 SALG Sent ralt og nært Ski To næringstomter for salg Haugenveien, t omt 4 & 5 Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65 Solberg Næringspark, ved innkjøringen til Ski.. Ås kommune

Detaljer

Hotellprosjekt kurs/konferanse HORTEN HAVN

Hotellprosjekt kurs/konferanse HORTEN HAVN Hotellprosjekt kurs/konferanse HORTEN HAVN INNLEDNING Malling & Co Næringsmegling AS har fått i oppdrag på vegne av Horten Havnevesen KF å bortfeste tomtearealer i Horten Havn for oppføring av et spa-,

Detaljer

SALGSPROSPEKT. For salg Næringsseksjon Jens Bjelkes gate 12, Oslo. Selges ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. For salg Næringsseksjon Jens Bjelkes gate 12, Oslo. Selges ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT For salg Næringsseksjon Jens Bjelkes gate 12, Oslo Selges ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles til personen under. Under

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 3 av 23

Innholdsfortegnelse. 3 av 23 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. Innledning med definisjoner... 4 1.1.Sentrale begrep... 4 1.2.Innsamling av data... 5 1.3.Justering av dekningsgrad... 5 1.4.Civitas handelsanalyse... 6

Detaljer

NYBYGG HASSELDALEN BRYGGE LØVEHJERTE GRIMSTAD. Kjøpsinformasjon. DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG HASSELDALEN BRYGGE LØVEHJERTE GRIMSTAD. Kjøpsinformasjon. DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG HASSELDALEN BRYGGE LØVEHJERTE GRIMSTAD Kjøpsinformasjon DNB Eiendom dnbeiendom.no EIENDOMMEN FRA A TIL Å Hasseldalen Brygge 2 Kontaktperson Arild Aasen Eiendomsmegler Telefon: 97 58 67 30 DNB Eiendom

Detaljer

UTARBEIDET AV MULTICONSULT AS FOSS & CO NÆRINGSMEGLING AS. Verdivurdering. for Vestre Viken HF

UTARBEIDET AV MULTICONSULT AS FOSS & CO NÆRINGSMEGLING AS. Verdivurdering. for Vestre Viken HF UTARBEIDET AV MULTICONSULT AS FOSS & CO NÆRINGSMEGLING AS Verdivurdering for Vestre Viken HF 07.11.2012 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 5 1.1. Innledning... 5 1.2. Mandat... 5 1.3. Gjennomføring...

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

PLAN FOR BYGG OG ANLEGG TIL

PLAN FOR BYGG OG ANLEGG TIL PLAN FOR BYGG OG ANLEGG TIL DRIFT AV ASYLMOTTAK. 30.07.14. 1 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Eksisterende bygg... 3 EIENDOM LEID FRA HÅGENSEN EIENDOM AS:... 3 EIENDOM LEID FRA TEDS AS:... 4 KOMMUNALE

Detaljer

Etablering av oppstillingsplass for buss i Tønsberg-området

Etablering av oppstillingsplass for buss i Tønsberg-området Arkivsak-dok. 201504028-12 Arkivkode --- Saksbehandler Trine Flagstad Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø (fra 19.05.2015 26.10.2011) Fylkesutvalget 21.05.2015 Fylkestinget

Detaljer

Realnytt. Nr. 04. 2015. Eiendommer for salg og lokaler for utleie på Romerike og i Oslo Nord.

Realnytt. Nr. 04. 2015. Eiendommer for salg og lokaler for utleie på Romerike og i Oslo Nord. Realnytt Nr. 04. 2015 Eiendommer for salg og lokaler for utleie på Romerike og i Oslo Nord. ArcusGruppen på Gjelleråsen, Norges største produsent av brennevin og importør av vin. Innhold Skedsmo kommune

Detaljer

Tidligere har ROM vært engasjert i større bolig- og næringsutviklingsprosjekter. og Lillestrøm, med gode resultater.

Tidligere har ROM vært engasjert i større bolig- og næringsutviklingsprosjekter. og Lillestrøm, med gode resultater. NÆRINGSEIENDOMMER NR 1-2015 19. ÅRGANG Store planer for Moss og Sjøsiden Daglig leder i MKEiendom Bengt Olimb tror på et Moss i rivende utvikling. - Når reisetiden med tog til Oslo blir redusert til snaue

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Utkast av 1.2.2011. Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Utkast av 1.2.2011. Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Utkast av 1.2.2011 Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken Fra: Til: Askøyveiene AS Statens vegvesen, Vegdirektoratet Dato: xx.xx.2011 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. BAKGRUNN...

Detaljer

ARENA BOLIG. Ringveien 180, 3221 SANDEFJORD. Pris: fra 2.190.000 kr. - 3.200.000 kr. Bra: fra 58-79,6 m² Eiendomstype: Selveierleilighet

ARENA BOLIG. Ringveien 180, 3221 SANDEFJORD. Pris: fra 2.190.000 kr. - 3.200.000 kr. Bra: fra 58-79,6 m² Eiendomstype: Selveierleilighet ARENA BOLIG Ringveien 180, 3221 SANDEFJORD Pris: fra 2.190.000 kr. - 3.200.000 kr. Bra: fra 58-79,6 m² Eiendomstype: Selveierleilighet Innhold 04 Kort om prosjektet 08 Velkommen inn 10 Informasjon om prosjektet

Detaljer

Egganveien 1, Trondheim

Egganveien 1, Trondheim Egganveien 1, Trondheim SALG AV 100% AV AKSJENE I EGGANVEIEN 1 EIENDOM AS KONTAKT MEGLER Stein Tollin M: 928 16 688 stein.tollin@norion.no Sammendrag Norion Næringsmegling AS bistår ICA Eiendom Norge

Detaljer

Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi

Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi Dato: 14.09.2009 Saksnr.: 200906857-1 Arkivkode E: 255 Saksbehandler: Øyvind Stenvik Andersen Saksgang Kommunalutvalget Bystyret Møtedato 22.09.2009 07.10.2009 Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi

Detaljer

IKA KONGSBERG. 5103876-002 Bilag til rapport 5103876-001

IKA KONGSBERG. 5103876-002 Bilag til rapport 5103876-001 IKA KONGSBERG 5103876-002 Bilag til rapport 5103876-001 20. desember Bilag 1 : Objektsøk på internett Side 1 av 2 BILAG 1: OBJEKTSØK PÅ INTERNETT Oversikt over hjemmesider til 45 eiendomsmeglere med eiendommer

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune SALGSPROSPEKT Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune Selges av Eiendoms- og byfornyelsesetaten ved Hadrian Eiendom AS INNLEDNING Fire eiendommer i Hauskvartalet

Detaljer

Torvikbukt. Klokkarbukta hytteområde, 6639 TORVIKBUKT. Prisant.: 450.000-750.000 kr + omk. Tomt: 715-1399 m² Eiendomstype: Tomt

Torvikbukt. Klokkarbukta hytteområde, 6639 TORVIKBUKT. Prisant.: 450.000-750.000 kr + omk. Tomt: 715-1399 m² Eiendomstype: Tomt Torvikbukt Klokkarbukta hytteområde, 6639 TORVIKBUKT Prisant.: 450.000-750.000 kr + omk. Tomt: 715-1399 m² Eiendomstype: Tomt Innhold 04 Kort om eiendommen 08 Informasjon om eiendommen 11 Andre opplysninger

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Fremstilling av de faktiske forhold

Fremstilling av de faktiske forhold Fremstilling av de faktiske forhold 1. KORT OM LISTA FLYSTASJON 1.1. Lista flystasjon ble anlagt og brukt av den tyske okkupasjonsmakt under andre verdenskrig. Etter krigen, i perioden 1954 til 1959, ble

Detaljer

TERMINALVEGEN. 14 eierseksjoner 2.990.000,- Priser fra: NÆRINGSEIENDOM

TERMINALVEGEN. 14 eierseksjoner 2.990.000,- Priser fra: NÆRINGSEIENDOM 14 eierseksjoner Priser fra: 2.990.000,- NÆRINGSEIENDOM Kort orientering Terminalvegen AS har under oppføring 14 eierseksjoner i en og samme bygningskropp i Arna utenfor Bergen. Hver av seksjonene vil

Detaljer

STRAND. www.strandbolig.no

STRAND. www.strandbolig.no STRAND Sørvendt boligområde med romslige tomter. Dette er felt beliggende høyere oppe i feltet. Natur på alle kanter og byen som nabo. Nærhet. Trygg skoleveg og et aktivt nærmiljø. Panoramautsikt www.strandbolig.no

Detaljer