Sentrale og attraktive næringseiendommer for salg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sentrale og attraktive næringseiendommer for salg"

Transkript

1 Salgsprospekt Sentrale og attraktive næringseiendommer for salg HOLSNØY Nattlandsveien Mannsverk Hagelia, Knarvik Nesbakken, Lonevåg OSTERØY Liamyrane Nyborg! ASKØY ÅSANE Liamyrane, Nyborg Hagelia Knarvik! Ravnangerveien, Haugland BERGEN Straumsfjellvegen Straume!! Straumsfjellvegen, Straume Nattlandsveien, Mannsverk Krokeideveien Fanahammeren SOTRA! FANA Ravnangerveien Askøy! Krokeideveien, Fanahammeren Nesbakken Lonevåg!

2 Tide ASA er med sine ca ansatte, vel busser og 70 ferjer/hurtigbåter et av landets største privateide transportselskap. Konsernet har en estimert omsetning på ca 2,8 milliarder kroner. Tides datterselskaper Tide Buss, Tide Sjø og Tide Reiser tilbyr passasjertransport med buss, hurtigbåt og bilferjer, samt spesialkjøring for reisende med særskilte behov og opplevelsesreiser innen reiseliv. Innledning Innledning Tide ASA gjennomgår for tiden hele sin anleggsstruktur og basert på fremtidig behov vurderer selskapet å avhende eiendommene på Fanahammeren, Mannsverk, Straume, Nyborg, Lonevåg, Knarvik og Haugland. Eiendommene ligger i Bergen kommune og tilstøtende kommuner. Samtlige eiendommer ligger innefor en kjøretid med maksimalt 25 minutter fra Bergen Sentrum med unntak av Lonevåg som ligger ca 45 minutter unna. Alle eiendommene er av en størrelse og beliggenhet som gjør dem til meget attraktive objekter i områder med stort press på næringsarealer. Eiendommene ligger til rette for næringsutvikling og noen til bolig eller en kombinasjon av næring/bolig. Eiendommene vil etter en totalvurdering basert på salgsprosess og bud avhendes samlet, enkeltvis eller som et utvalg av porteføljen. Samtlige eiendommer er eiet av aksjeselskaper hvor eiendommen er hovedaktivum. For samtlige eiendommer er det utført en miljørapport. Disse rapporter går frem av vedleggsdokumentet for den enkelte eiendom. Eiendommene avhendes ved salg av de ulike aksjeselskaper. Kyte Næringsmegling AS er gitt i oppdrag av Tide ASA å bistå i salgsprosessen. Kyte Næringsmegling AS ble etablert i Vi er et komplett næringsmeglersselskap som arbeider på vegne av klienter med kjøp/salg av næringseiendommer, utleie av lokaler, søksmegling samt rådgivning/verdivurdering av næringseiendommer. Sparebanken Vest eier 70% av Kyte Næringsmegling AS, og vi ser på dette som en styrking av selskapet, hvor vi nå også har en større kompetanse innenfor de finansielle og juridiske områder. Vår målsetning er å være den ledende næringsmegleraktøren i Bergen/Vestlandet. I 2007 omsatte Kyte Næringsmegling AS næringseiendom for ca 700 millioner samt leide ut ca kvm lokaler. Bud Bud basert på innhold/vilkår og kjøpekontrakt i dette prospekt oversendes skriftlig til megler. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. For nærmere informasjon om salgsprosess, visninger med mer, ta kontakt med Kyte Næringsmegling AS: Trond Lehmann Syversen Mobil: E-post: Lars Morten Kyte Mobil: E-post: Geir Nordstad Mobil: E-post: Salg n Rådgiving n utleie Sentralbord:

3 Osterøy Mannsverk BERGEN SOTRA Nattlandsveien Mannsverk (Landås) FANA Salgsprospekt Nattlandsveien 91 Mannsverk, Landås Brutto areal: kvm Tomteareal: kvm Brutto årsleie: NOK Leietid: 2/3 år Byggeår: 1959/69/81

4 Mannsverk Eiendommen Eiendommen Nattlandsveien 91 (gnr 160, bnr 472) er beliggende på Mannsverk ved Landås/Nattland, sør for Bergen. Eiendommen ligger langs riksvei 585 som er en av hovedinnfartsårene til Bergen fra sør. Området er i stor grad preget av tett boligbebyggelse med nærbutikker og servicetilbud langs hovedveien. Årstad bydel har ca innbyggere. Sletten Shoppingsenter er ca 1 km unna. Avstand til Bergen Sentrum er ca 8 km og til Bergen Lufthavn Flesland ca 17 km. Tomteareal Tomteareal for eiendommen er ifølge GAB-registret kvm. Eiendommen benyttes i dag av Tide Buss AS og Tide Verksted AS. Den er benyttet til bussparkering, verksted og vaskehall samt trafikkontor og personalmessige funksjoner. Oppføring Eiendommen ble regulert til bussanlegg i regi av Bergen Sporvei på slutten av 50-tallet. Administrasjonsbygget med verksteder ble bygd på slutten av 60-tallet. Verkstedet ble forlenget med et nybygg i Parkering Naboeiendommen Nattlandsveien 89 har en tinglyst rett til benyttelse av 28 parkeringsplasser på området etter anvisning. Avtale om denne rettighet går frem av vedlegg G. Levering av varme Levering av varme (vannbåren) skjer fra naboandelslaget Mannsverk Borettslag AS. Denne oppvarming er meget gunstig sett i forhold til alternative oppvarmingsmuligheter. Kontrakten går frem av vedlegg H. Gassanlegg Gasstankanlegg på eiendommen vil bli fjernet uten kostnad for kjøper innen utgangen av leieperioden. Areal Type lokaler Etasje Bygg Areal Lager, div U. etg B 339 Garderober, div 1. etg B 339 Kantine, kontor, sanitær, div 2. etg B 252 Lager verksted, div U. etg A 892 Verkstedshaller div 1. etg A Verksted, lager, div 2. etg A 443 Kontor 3. etg A 88 Sum bygningsareal 6 029

5 Mannsverk Trolleybuss-anlegg Tide vil jobbe for å finne alternativ lokalisering for Trolleybuss driften innen utgangen av leieperioden. Dersom dette mot formodning ikke lar seg gjøre vil Tide ha opsjon frem til på leie av det området som er vist i vedlegg 1 til leiekontrakten. Ytterligere bestemmelser om dette går frem av leiekontrakt i vedlegg C. Regulering/utvikling av eiendommen Eiendommens utviklingsmuligheter er i dag regulert av Reguleringsplan for Paddemyren av og vedtekter til denne, Kommunedelplan for Landås av og Kommunens Arealdelplan for Disse planer gir føringer for utvikling av området. I tillegg under retningslinjer for Kommunedelplan for Landås heter det; Vurdering av mulig næringsbebyggelse. Kjøpesenter skal ikke tillates og gang- og sykkeltrafikk skal sikres. Vi antar at innenfor disse retningslinjene ligger forholdene til rette for bolig- og næringsutnyttelse av tomten. En eventuell endring i bruk av tomten fra dagens virksomhet vil vi anta vil bli positivt mottatt av naboer, publikum og politiske miljøer. Utdrag fra disse planer er vedlagt prospektet og kjøper må selv sette seg inn i disse bestemmelser. Inntekter/kostnader Som det går frem av vedlagte leieavtale skal Tide ASA fortsatt benytte hele eiendommen med påstående bygninger til , med opsjon på forlengelse med 1 år. Opsjonen for forlengelse med 1 år, frem til , må utløses innen Tide ASA skal drifte eiendommen og dekke driften av denne så lenge Tide ASA er leietaker. Utleier skal besørge forsikring og eiendomsskatt. Eiendomsskatt for eiendommen utgjør kr ,-. Eiendommen er fullverdiforsikret i Gjensidige og forsikringssummen utgjør kr ,- pr år. Aksjeselskapet Salget gjennomføres ved salg av samtlige aksjer i Tide Eiendom Mannsverk AS, org nr Aksjene eies av Tide ASA. Selskapets aksjekapital er på kr ,- fordelt på 1000 aksjer, hver pålydende kr 1.000,-. Tide ASA er i dag registrert som hjemmelshaver i grunnboken. Denne vil bli overfør til Tide Eiendom Mannsverk AS uten kostnad for kjøper. Årlig leie fra Tide ASA pr utgjør kr ,-.

6 Mannsverk Vedlegg A. Situasjonskart B. Utskrift av grunnbok C. Leiekontrakter D. Regnskap 2007 og vedtekter E. Reguleringsbestemmelser F. Tegninger G. Parkeringsrettigheter H. Leveranse av varmtvann, kontrakt I. Miljøteknisk undersøkelse J. Aksjekjøpskontrakt

7 Nyborg ÅSANE Osterøy ASKØY Liamyrane Nyborg BERGEN SOTRA Salgsprospekt Liamyrane 2 Nyborg, Åsane Brutto areal: kvm Tomteareal: kvm Brutto årsleie: NOK Leietid: 2/3 år Byggeår: 1973/84

8 Nyborg Eiendommen Eiendommen Liamyrane 2, gnr 207 bnr 82, er beliggende i Åsane, nord for Bergen Sentrum. Eiendommen ligger langs E 39 som er hovedinnfartsåren til Bergen fra nord. Eiendommen har IKEA, Åsane Senter, Gullgruven, Skeidar, Bohus og en rekke andre varehus i umiddelbar nærhet og eiendommen antas å være meget attraktiv for næringsutvikling. Tomteareal av denne størrelse så sentralt i Åsane er meget vanskelig å skaffe - om mulig, så vi antar at eiendommen vil kunne være attraktiv for mange type virksomheter. Det bor ca mennesker i Åsane bydel. Avstand til Bergen Sentrum er ca 12 km og til Bergen Lufthavn Flesland ca 32 km. Tomteareal Tomteareal for eiendommen er ifølge GAB-registret kvm. Som vist i vedlegg F skal Statens Vegvesen i forbindelse med bygging av nytt to-planskryss, erverve 823,9 kvm slik at tomtearealet etter gjennomføring av denne avtale vil utgjøre ,1 kvm. Tomten er for det meste bebygd, planert og asfaltert. Tabell Areal Eiendommen benyttes hovedsakelig av Tide Buss AS og Tide Verksted AS. Den er benyttet til bussparkering, verksted og vaskehall samt trafikkontor og personalmessige funksjoner. I tillegg er deler av arealet bortleid til Åsane Trafikkskole AS, Informativ Skilt og Dekor AS. Oppføring Anlegget ble først oppført i 1973 med noe påbygninger frem til Gassanlegg Gasstankanlegg på eiendommen vil bli fjernet uten kostnad for kjøper innen utgangen av leieperioden. Regulering/utvikling av eiendommen. Eiendommens er i dag regulert av Reguleringsplan for Del av Midtbygda, Plannummer av og vedtekter til denne, Kommunedelplan for Åsane sentrale deler av sist revidert og Kommunens Arealdelplan for I tillegg er det vedtatt en reguleringsplan i forbindelse med veisystemer i området. Utdrag fra disse planer finnes i vedlegg E og kjøper må selv sette seg inn i disse bestemmelser. Type lokaler Etasje Areal Verkstedshaller og div 1.etg Kontor, fellesrom, garderobe m.m. 1. etg 463 Kontorer, fellesrom, garderode 2. etg 563 Sum bygningsareal 3 123

9 Nyborg Inntekter/kostnader Leietaker Areal Leie Utløp TIDE ASA utearealer kr Informativ Skilt og Dekor AS 164 kr års opps. Åsane Trafikkskole AS utearealer kr års opps. Sum leieinntekter kr Som det går frem av vedlagte leieavtale skal Tide ASA fortsatt benytte hoveddel av eiendommen med påstående bygninger i 2 år til , med opsjon på forlengelse med 1 år. Opsjonen for forlengelse med 1 år, frem til , må utløses innen IKEA skal fremleie et areal av Tide ASA på ca kvm, i utgangspunktet for en periode på 1 år med antatt start Aksjeselskapet Salget gjennomføres ved salg av samtlige aksjer i Tide Eiendom Nyborg AS, org nr Aksjene eies av Tide ASA. Selskapets aksjekapital er på kr ,- fordelt på 1000 aksjer, hver pålydende kr 1.000,-. Tide ASA er i dag registrert som hjemmelshaver i grunnboken. Denne vil bli overfør til Tide Eiendom Nyborg AS uten kostnad for kjøper. Tide ASA skal drifte eiendommen og dekke driften av denne så lenge Tide ASA er leietaker, også overfor de øvrige leietakere i bygget. Utleier skal besørge forsikring og eiendomsskatt. Eiendomsskatt for eiendommen utgjør kr ,-. Eiendommen er fullverdiforsikret i Gjensidige og forsikringssummen utgjør kr ,- pr år.

10 Nyborg Vedlegg A. Situasjonskart B. Utskrift av grunnbok C. Leiekontrakter D. Regnskap 2007 og vedtekter E. Reguleringsbestemmelser F. Toplanskryss Nyborg G. Miljøteknisk undersøkelse H. Tegninger I. Aksjekjøpskontrakt

11 NORDHORDLAND Knarvik Hagelia Knarvik ASKØY Osterøy ÅSANE BERGEN SOTRA Salgsprospekt Hagelia 3 Knarvik, Nordhordland Brutto areal: kvm Tomteareal: kvm Brutto årsleie: NOK Leietid: 8/10 år Byggeår: 1964/84/92/94

12 Knarvik Eiendommen Eiendommen Hagelia 3, gnr 185 bnr 62, 86, 100, 245 og 249, er beliggende på Knarvik i Lindås kommune, nord for Bergen. Eiendommen ligger midt i Knarviks tettbebyggelse, sentralt plassert ved E39 og 1,5 km fra brofestet til Nordhordlandsbrua. Knarvik er regionsenteret for Nordhordland og Gulen, og ligger helt sør på Lindås-halvøya. Stedet er også trafikknutepunkt for distriktet, med bl.a skysstasjon like ved senteret. Knarvik senter med ca 60 butikker og hele det øvrige næringsområdet er utbygget med komplette servicetilbud med alle typer handel. Det bor ca mennesker i Lindås, Radøy og Austrheim kommune. Avstand til Bergen Sentrum er ca 25 km og til Bergen Lufthavn Flesland ca 45 km. Tomteareal Tomteareal for eiendommene er ifølge GAB-registret kvm. Fordelt på bnr utgjør bnr 62; kvm, bnr 86; kvm, bnr 100; kvm, bnr 245; 100 kvm og bnr 249; kvm. Tomtene, bortsett fra bnr 249 og 86 er for det meste planert, asfaltert og opparbeidet grøntarealer. Tomtene bnr 86 og 249 har god adkomst og antas å være meget attraktive for utleie eller salg. Totalt areal for disse tomtene utgjør kvm. Tide ASA har hatt flere henvendelser vedrørende ønsker om erverv/leie av disse. Eiendomsverdien i bud må gjenspeile verdien av disse tomter, alternativt vil Tide vurdere å overføre disse eiendommer til annet selskap for separat avhending av disse. Tabell Areal Type lokaler Etasje Areal Kontorfløy hovedbygg Kontorfløy hovedbygg Garderober U 220 Verksted/vask hovedbygg Sum hovedbygg 2853 Uisolert lager 254 Godsekspedisjon Godsekspedisjon 2 53 Stålhall 200 Overbygget rampe 50 Sum bygningsareal Oppføring Første byggetrinn på verkstedsbygget ble oppført i Kontorfløyen og deler av verkstedsbygget ble påbygget i perioden Vaskehallen ble oppført i Lagerhall for godsekspedisjon ble oppført i Regulering/utvikling av eiendommen Kommunedelplan Knarvik Alversund gir bestemmelser for utvikling av eiendommen. Planen er vedtatt av kommunestyret og Utdrag fra denne plan finnes i vedlegg E og kjøper må selv sette seg inn i disse bestemmelser.

13 Knarvik Inntekter/kostnader Leietaker Areal (Bygning) Utearealer Bruksnumre Leie Leie fra Utløp TIDE ASA ca kvm 62, 100 og 245 kr LØPER Hordaland Fylkeskommune ca kvm 62, 100 og 245 kr Tide ASA skal leie påstående bygninger og bnr 62, 100 og 245 frem til hvoretter Hordaland fylkeskommune overtar tilsvarende bygnings- og tomteareal i et leieforhold frem til , med mulighet for forlengelse år. Arealene skal benyttes av det selskap som vinner anbudskonkurransen for bussdrift i Nordhordland. Aksjeselskapet Salget gjennomføres ved salg av samtlige aksjer i Tide Eiendom Knarvik AS, org nr Aksjene eies av Tide ASA. Selskapets aksjekapital er på kr ,- fordelt på 100 aksjer, hver pålydende kr 1.000,-. Utleier skal besørge forsikring og eiendomsskatt. Eiendomsskatt for eiendommen utgjør kr ,-. Eiendommen er fullverdiforsikret i Gjensidige og forsikringssummen utgjør ca kr ,- pr år. Servitutter I henhold til skjøte tinglyst 20. februar 1962 på bnr 62, skjøte tinglyst 22. juli 1969 på bnr 86 og skjøte tinglyst 12. april 1969 på bnr 100 hviler det negative servitutter (skjøtene er inntatt i vedlegg B). Denne forutsettes avklart før det inngås avtale med kjøper.

14 Knarvik Vedlegg A. Situasjonskart B. Utskrift av grunnbok C. Leiekontrakter D. Regnskap 2007 og vedtekter E. Reguleringsbestemmelser F. Tegninger G. Miljøteknisk undersøkelse H. Aksjekjøpskontrakt

15 Straume Straumsfjellvegen Sotra BERGEN SOTRA FANA Salgsprospekt Straumsfjellvegen 2 Straume, Sotra Brutto areal: kvm Tomteareal: kvm Brutto årsleie: NOK Leietid: 2/3 år Byggeår: 1986

16 Straume Eiendommen Eiendommen Straumsfjellvegen 2, gnr 35 bnr 376, gnr 41 bnr 362 og gnr 41 bnr 363, er beliggende på Straume på Sotra i Fjell kommune, vest for Bergen. Eiendommen ligger meget sentralt på Straume og har god profilering mot vei. Straume er regionsenter for kommunene Fjell, Sund og Øygarden. Sartor Storsenter ligger i umiddelbar nærhet og forventer en omsetning i 2008 på ca 1,8 milliarder kroner og vil med det være blant de 8 største sentre i landet. Senteret har en total eiendomsmasse på ca kvm. I tillegg har det de senere år vært en stor utvikling av annen handel og industri i området. Coop Bygg og Europris har virksomhet på tilstøtende eiendom. Se også om planene for en egen by i området. Et nytt Sotrasamband er under prosjektering og dette vil sannsynligvis føre til at dette området vil bli enda mer attraktivt i fremtiden. Av annen nærings/industriutvikling kan nevnes Straume Næringspark på ca 700 mål og kvm bebygget areal. Det er etablert ca 60 bedrifter med totalt ca ansatte. Det bor ca mennesker i kommunene Fjell, Sund og Øygarden. I tillegg bor det ca mennesker i Laksevåg bydel som anslagsvis kun har en maksimal kjøretid på 10 minutter til eiendommen. Avstand til Bergen Sentrum er ca 15 km og til Bergen Lufthavn Flesland ca 24 km. Tomteareal Tomteareal for eiendommene er ifølge GAB-registret kvm. Tomten er for det meste planert og asfaltert i tillegg til oppført bygningsmasse. Tomten er i to nivåer og det kan tenkes at et lokk over det nedre plan vil gi en bedre utnyttelse av eiendommen. Tabell Areal Type lokaler Etasje Areal Verkstedhaller med mer 1. etg Gang, kontor, garderobe, spiserom m.m. 1. etg 569 Vf, korridor, kontor, kantine, toalett 2. etg 490 Lager m.m. 2. etg 436 Sum bygningsareal Eiendommen benyttes hovedsakelig av Tide Buss AS og Tide Verksted AS. Den er benyttet til bussparkering, verksted og vaskehall samt trafikkontor og personalmessige funksjoner. Oppføring Eiendommen er oppført i Regulering/utvikling av eiendommen Eiendommen er i dag regulert av reguleringsplan RP Straumsfjellet (35, 41) med formål industri men åpner også for annen type bruk som beskrevet i planens pkt 3.2. Utdrag fra disse planer er i vedlegg E og kjøper må selv sette seg inn i disse bestemmelser.

17 Straume Forkjøpsrett Fjell kommune har forkjøpsrett til bnr Denne forutsettes avklart før det inngås avtale med kjøper. Inntekter/kostnader Aksjeselskapet Salget gjennomføres ved salg av samtlige aksjer i Tide Eiendom Straume AS, org nr Aksjene eies av Tide ASA. Selskapets aksjekapital er på kr ,- fordelt på 100 aksjer, hver pålydende kr 1.000,-. Årlig leie fra Tide ASA pr utgjør kr Som det går frem av vedlagte leieavtale skal Tide ASA fortsatt benytte hele eiendommen med påstående bygninger til , med opsjon på forlengelse med 1 år. Opsjonen for forlengelse med 1 år, frem til , må utløses innen Tide ASA skal drifte eiendommen og dekke driften av denne så lenge Tide ASA er leietaker. Utleier skal besørge forsikring av eiendommen. Det utlignes ikke eiendomsskatt i Fjell kommune. Eiendommen er fullverdiforsikret i Gjensidige og forsikringssummen utgjør kr ,- pr år.

18 Straume Vedlegg A. Situasjonskart B. Utskrift av grunnbok C. Leiekontrakter D. Regnskap 2007 og vedtekter E. Reguleringsbestemmelser F. Tegninger G. Miljøteknisk undersøkelse H. Aksjekjøpskontrakt

19 BERGEN Fanahammeren SOTRA FANA Krokeideveien, Fanahammeren Salgsprospekt Krokeideveien 8 Fanahammeren, Fana Brutto areal: kvm Tomteareal: kvm Brutto årsleie: NOK Leietid: 2/3 år Byggeår: 1930/1980

20 Fanahammeren Eiendommen Eiendommen Krokeideveien 8, gnr 96 bnr 126 og 87, er beliggende ved Fanahammeren i Fana, sør for Bergen Sentrum. Eiendommen ligger rett ved Riksvei 546 som går videre til Os over Fanafjellet. Eiendommen ligger i boligområde med noe omliggende næringsvirksomhet. Det er ca 4 km til Lagunen Storsenter som et et av landets største kjøpesenter med en omsetning på ca 2 milliarder kroner i året. Den nye veien til Os (E39) vil også ha påkjøring fra dette området. Det bor ca mennesker i Fana bydel. Avstand til Bergen Sentrum er ca 17 km og til Bergen Lufthavn Flesland ca 12 km. Tomteareal Tomteareal for eiendommen er ifølge GAB-registret kvm (bnr 126; kvm og bnr 87; kvm). Størstedelen av arealet (anslagsvis ca 80%) er bebygd eller asfaltert. Eiendommen benyttes hovedsakelig av Tide Buss AS og Tide Verksted AS. Den er benyttet til bussparkering, verksted og vaskehall samt trafikkontor og personalmessige funksjoner. Oppføring Området har vært brukt til bussoppstillingplass og verksteder siden 1930-tallet. Deler av det ene bygget på eiendommen er fra 1930-tallet med påbygg på 1980-tallet. Det andre frittstående bygg med kontorer og servicearealer ble anlagt i begynnelsen av 1980-tallet. Regulering/utvikling av eiendommen Eiendommen er ikke regulert og bestemmelser for eiendommen gitt i Kommuneplanens Arealdel hvor det hovedsakelig går frem at eiendommen har kategori Senterområde. Utdrag fra disse planer og definisjon og bestemmelser for Senterområde går frem av vedlegg E og kjøper må selv sette seg inn i disse bestemmelser. Arealer Type lokaler Etasje Bygg Areal Verksted 1. etg Verksted 962 Verksted, diverse rom U. etg Verksted og adm.bygg Gang, kontor, garderobe, spiserom m.m. 1. etg Verksted og adm.bygg Kontor, toalett, garderobe m.m. 2. etg Verksted og adm.bygg 175 Verksted- haller med mer 1. etg Servicebygg Verksted-haller med mer 2. etg Servicebygg - haller Sum bygningsareal 7 061

21 Fanahammeren Forkjøpsrett Bergen kommune har forkjøpsrett til bnr 126. Denne forutsettes avklart før det inngås avtale med kjøper. Inntekter/kostnader Årlig leie fra Tide ASA pr utgjør kr ,-. Som det går frem av vedlagte leieavtale skal Tide ASA fortsatt benytte hele eiendommen med påstående bygninger til , med opsjon på forlengelse med 1 år. Opsjonen for forlengelse med 1 år, frem til , må utløses innen Aksjeselskapet Salget gjennomføres ved salg av samtlige aksjer i Tide Eiendom Fana AS, org nr Aksjene eies av Tide ASA. Tide ASA er i dag registrert som hjemmelshaver i grunnboken. Denne vil bli overfør til Tide Eiendom Fana AS uten kostnad for kjøper. Ovenevnte selskap er eier av en tomt på Kolskogen ved Os. Denne eiendom vil ikke være en del av aktiva til selskapet ved overtakelse. Selskapets aksjekapital er på kr ,- fordelt på 1000 aksjer, hver pålydende kr 1.000,-. Tide ASA skal drifte eiendommen og dekke driften av denne så lenge Tide ASA er leietaker. Utleier skal besørge forsikring og eiendomsskatt. Eiendomsskatt for eiendommen utgjør kr ,-. Eiendommen er fullverdiforsikret i Gjensidige og forsikringssummen utgjør kr ,- pr år.

22 Fanahammeren Vedlegg A. Situasjonskart B. Utskrift av grunnbok C. Leiekontrakter D. Regnskap 2007 og vedtekter E. Reguleringsbestemmelser F. Tegninger G. Miljøteknisk undersøkelse H. Aksjekjøpskontrakt

23 NORDHORDLAND Haugland Osterøy ÅSANE ASKØY Ravnangerveien Haugland BERGEN SOTRA Salgsprospekt Ravnangerveien 325 Haugland, Askøy Brutto areal: kvm Tomteareal: kvm Brutto årsleie: NOK Leietid: 2/3 år Byggeår: 1938/46/64/70

24 Haugland Eiendommen Eiendommen Ravnangerveien 325, gnr 15 bnr 275, er beliggende på Haugland i Askøy kommune, nord for Bergen. Eiendommen ligger langs Riksvei 262 som er hovedveien nord/sør på Askøy. Eiendommen ligger med kort avstand til Storebotn Næringspark. Storebotn Næringspark har foreløpig 340 mål regulert til næring. For tiden pågår det regulering av ytterligere 210 mål 130 av dem sør for nåværende industriområdet og 80 mål rett nord for Stenrustenvegen. Det er oppført ca 25 næringsbygg i Storebotn Næringspark. Det foregår også utstrakt nybygging for bolig i området. Framo Engineering AS planlegger et meget stort nytt anlegg på Horsøy, ikke langt fra Haugland, og det forventes på bakgrunn av dette ca 500 nye arbeidsplasser i kommunen. Det bor ca mennesker i Askøy kommune. Avstand til Bergen Sentrum er ca 19 km og til Bergen Lufthavn Flesland ca 40 km. Tomteareal Tomteareal for eiendommen er ifølge GAB-registret kvm. Asfaltert og bebygd areal anslås til ca mål, og det øvrige areal er terreng. Gnr 15 bnr 537, bnr 537 seksjon 1 og 2 har tinglyst rett til vann, kloakk og veg over eiendommen mot vedlikehold. Arealer Type lokaler Etasje Areal A Verkstedhaller med mer 1. etg A Gang, kontor, garderobe, spiserom m.m. 1. etg 103 A Vf, korridor, kontor, kantine, toalett 2. etg 141 A Lager, sadelmaker, m.m 2. etg 366 B garasjeanlegg 1. etg 819 Sum bygningsareal Eiendommen benyttes hovedsakelig av Tide Buss AS. Den er benyttet til bussparkering og vaskehall samt trafikkontor og personalmessige funksjoner. Oppføring A: Bygg A er oppført i 1946 og 1964 og Bygg B er oppført i B: Eiendommen ble regulert til verksteder og bussoppstillingsplass i Før dette var området utmark. Verkstedsbygningen fra 1964 fikk et nytt påbygg i Garasjen ble satt opp noen år senere. Regulering/utvikling av eiendommen Eiendommen er i dag regulert av Kommunedelplan for Askøy. Denne tilsier kombinasjon mellom næring og LNF som vist på tegning i vedlegg E. Utdrag fra disse planer finnes i vedlegg E og kjøper må selv sette seg inn i bestemmelsene for eiendommen.

25 Haugland Inntekter/kostnader Årlig leie fra Tide ASA pr utgjør kr ,-. Som det går frem av vedlagte leieavtale skal Tide ASA fortsatt benytte hele eiendommen med påstående bygninger til , med opsjon på forlengelse med 1 år. Aksjeselskapet Salget gjennomføres ved salg av samtlige aksjer i Tide Eiendom Askøy AS, org nr Aksjene eies av Tide ASA. Selskapets aksjekapital er på kr ,- fordelt på 100 aksjer, hver pålydende kr 1.000,-. Opsjonen for forlengelse med 1 år, frem til , må utløses innen Tide ASA skal drifte eiendommen og dekke driften av denne så lenge Tide ASA er leietaker. Utleier skal besørge forsikring. Det er pt ikke eiendomsskatt i Askøy kommune. Eiendommen er fullverdiforsikret i Gjensidige og forsikringssummen utgjør kr ,- pr år.

26 Haugland Vedlegg A. Situasjonskart B. Utskrift av grunnbok C. Leiekontrakter D. Regnskap 2007 og vedtekter E. Reguleringsbestemmelser F. Tegninger G. Miljøteknisk undersøkelse H. Aksjekjøpskontrakt

27 NORDHORDLAND Lonevåg Nesbakken Lonevåg Osterøy ÅSANE ASKØY BERGEN SOTRA Salgsprospekt Nesbakken 2 Lonevåg, Osterøy Brutto areal: kvm Tomteareal: kvm Brutto årsleie: NOK Leietid: 2/3 år Byggeår: 1975/78

28 Lonevåg Eiendommen Eiendommen Nesbakken 2, gnr 13 bnr 104 og 143, er beliggende langs riksveg 567 på Lonevåg i Osterøy kommune, nordøst for Bergen. Lonevåg er kommunesenter i Osterøy kommune (ca innb.) med rådhus, ungdomsskole, videregående skole, sentralidrettsanlegg, legesenter og lennsmannskontor. I de senere år har Lonevåg utviklet seg til det sentrale handle-/servicesenter på Osterøy, og kan nåes fra de fleste bygdesentra på Osterøy innen minutters kjøretur. Osterøy kommune ligger på Osterøy, Nord Europa`s største innlandsøy som er 329 km 2. Osterøy kommune: Areal 253 km 2. Kommunesenter er Lonevåg og andre tettsteder er Valestrand, Haus og Fotlandsvåg. Kommunikasjon: Osterøybroen og ferge mellom Valestrand - Breistein. Sysselsetting: Osterøy har en allsidig og livskraftig småindustri innen mekanisk, møbel, garveri, tekstil, næringsmiddelindustri. Fiskeoppdrett/-foredling er også en viktig næring. Landbruk sysselsetter rundt 300 personer og tømmeryrket står fremdeles høyt i kurs på Osterøy. Avstand til Bergen Sentrum er ca 45 km og til Bergen Lufthavn Flesland ca 46 km. Tomteareal Tomteareal for eiendommen er ifølge GAB-registret kvm. Eiendommen er hovedsakelig bebygget og asfaltert. Arealer Type lokaler Etasje Areal Verkstedshaller m.m. 1. etg Gang, kontor, toalett, spise-vaskerom m.m. 1. etg 376 Sum bygningsareal Eiendommen benyttes hovedsakelig av Tide Buss AS. Den er benyttet til bussparkering og vaskehall samt trafikkontor og personalmessige funksjoner. Oppføring Anlegget er oppført og tatt i bruk Regulering/utvikling av eiendommen Tide er for tiden i forhandlinger med Statens Vegvesen om ekspropriering av et mindre areal i nordre hjørne av tomten i forbindelse med en planlagt veiutvidelse. Eiendommen er regulert til industri, lager og verksted i henhold til reguleringsplan av Kommuneplan for Osterøy samt rullering av denne vil også være bestemmende for utvikling av denne eiendom. Utdrag fra disse planer finnes i vedlegg E og kjøper må selv sette seg inn i bestemmelsene for eiendommen.

29 Lonevåg Inntekter/kostnader Årlig leie fra Tide ASA pr utgjør kr ,-. Som det går frem av vedlagte leieavtale skal Tide ASA fortsatt benytte hele eiendommen med påstående bygninger til , med opsjon på forlengelse med 1 år. Aksjeselskapet Salget gjennomføres ved salg av samtlige aksjer i Tide Eiendom Lonevåg AS, org nr Aksjene eies av Tide ASA. Selskapets aksjekapital er på kr ,- fordelt på 100 aksjer, hver pålydende kr 1.000,-. Opsjonen for forlengelse med 1 år, frem til , må utløses innen Tide ASA skal drifte eiendommen og dekke driften av denne så lenge Tide ASA er leietaker. Utleier skal besørge forsikring. Eiendomsskatt er nylig innført i kommunen og det er oppgitt kr i eiendomsskatt pr år for eiendommen. Eiendommen er fullverdiforsikret i Gjensidige og forsikringssummen utgjør kr ,- pr år.

30 Lonevåg Vedlegg A. Situasjonskart B. Utskrift av grunnbok C. Leiekontrakter D. Regnskap 2007 og vedtekter E. Reguleringsbestemmelser F. Tegninger G. Miljøteknisk undersøkelse H. Aksjekjøpskontrakt

NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS!

NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS! NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS! SMITH PETERSEN GATE 3 BTA 580 m² BYGGEÅR 1984 TOMT 210 m² Prisantydning 7.500.000 kr + ca. 2,6% omk. til staten. OPPDRAGSNUMMER: 9-0001/14 PER MARIUS ARNTSEN EIENDOMSMEGLER

Detaljer

Fjordgata 13, porsgrunn. Forretningstomt - Herøya / Porsgrunn

Fjordgata 13, porsgrunn. Forretningstomt - Herøya / Porsgrunn Fjordgata 13, porsgrunn Forretningstomt - Herøya / Porsgrunn 2 / Beliggenhet Eiendommen har hjørnebeliggenhet inntil Herøyaveien og Fjordgata. Meget gode eksponeringsmuligheter. Ca 2 km till E 18, og ca

Detaljer

Tellnes Næringspark 28, 5357 FJELL. Tellnes Næringspark - Nytt næringsbygg. Ca. 2183 kvm BTA

Tellnes Næringspark 28, 5357 FJELL. Tellnes Næringspark - Nytt næringsbygg. Ca. 2183 kvm BTA Tellnes Næringspark 28, 5357 FJELL Tellnes Næringspark - Nytt næringsbygg Ca. 2183 kvm BTA INNHOLD 02 04 08 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Om EiendomsMegler 1 NæringsEiendom Kantine med kjøkken

Detaljer

SKIBÅSEN 9 Prisantydning: 17.500.000,-

SKIBÅSEN 9 Prisantydning: 17.500.000,- SKIBÅSEN 9 Prisantydning: 17.500.000,- Megler: Per Marius Arntsen Eiendomsmegler MNEF SKIBÅSEN 9 BTA 1.550m² BYGGEÅR 1982 TOMT 11.313 m² Vi har nå for salg en spennende eiendom i Sørlandsparken i Kristiansand.

Detaljer

Egganveien 1, Trondheim

Egganveien 1, Trondheim Egganveien 1, Trondheim SALG AV 100% AV AKSJENE I EGGANVEIEN 1 EIENDOM AS KONTAKT MEGLER Stein Tollin M: 928 16 688 stein.tollin@norion.no Sammendrag Norion Næringsmegling AS bistår ICA Eiendom Norge

Detaljer

Busstjenester på Akershus vest 2009. Vedlegg 4. Anleggsbeskrivelse

Busstjenester på Akershus vest 2009. Vedlegg 4. Anleggsbeskrivelse Busstjenester på Akershus vest 2009 Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelse versjon 1.0 side 1 av 5 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 1. Innledning... 2 2. Avtaleforhold... 2 3. Beskrivelse av hele bussanlegget

Detaljer

Grefsenkollveien 16 for salg Tomt regulert til boligformål

Grefsenkollveien 16 for salg Tomt regulert til boligformål Grefsenkollveien 16 for salg Tomt regulert til boligformål Grefsenkollveien 16 DnB NOR Næringsmegling AS har i oppdrag for Oslo kommune v/eiendoms- og byfornyelsesetaten å selge Grefsenkollveien 16. Eiendommen

Detaljer

TIL SALGS BREIMYRA 5 - BRYNE LAGER/LOGISTIKKEIENDOM HÅLAND NÆRINGSOMRÅDE. BTA ca. 7828 M²

TIL SALGS BREIMYRA 5 - BRYNE LAGER/LOGISTIKKEIENDOM HÅLAND NÆRINGSOMRÅDE. BTA ca. 7828 M² BTA ca. 7828 M² TIL SALGS BREIMYRA 5 - BRYNE LAGER/LOGISTIKKEIENDOM HÅLAND NÆRINGSOMRÅDE KONTAKT MEGLER Torill Skrettingland M: 91777814 - E: ts@malling.no Kurt Inge Nybru M: 91523026 - E: kn@malling.no

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

Busstjenester på Romerike. Vedlegg 4. Anleggsbeskrivelse

Busstjenester på Romerike. Vedlegg 4. Anleggsbeskrivelse Busstjenester på Romerike 2008 Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelse versjon 1.2 side 1 av 6 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 1. Innledning... 2 2. Avtaleforhold... 2 3. Bussanlegget i Eidsvoll...

Detaljer

NÆRINGSTOMT - LARVIK HAVN

NÆRINGSTOMT - LARVIK HAVN NÆRINGSTOMT - LARVIK HAVN Prisant.: Åpen for bud! Adresse: Kanalgata 5 Tomteareal: 9135 kvm Oppdragsnr: 2120014 Adresse Kanalgata 5 3263 Larvik Registerbetegnelse Gnr.3020 Bnr.1075 i Larvik kommune Eier

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2008 ONSDAG 23 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2008 ONSDAG 23 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2008 ONSDAG 23 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Nabokommuner 2. Byggeprosjekter 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet Befolkning - Marked Totalt ca; 340 Bergensregionen 1. Os

Detaljer

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua Salgsoppgave Fjordveien 11 3490 Klokkarstua OPPLYSNINGER OM SALGSOBJEKTET Eiendom: Eldre industri eiendom med utviklingspotensial til f. eks. bolig. Selger: Rolf Håkon Tønnessen, Kolleveien 15, 3060 Svelvik.

Detaljer

TRONDHEIM SØR. Creto Megling AS. 2. etg butikklokaler og 3. etg. kontorlokaler

TRONDHEIM SØR. Creto Megling AS. 2. etg butikklokaler og 3. etg. kontorlokaler TRONDHEIM SØR 2. etg butikklokaler og 3. etg. kontorlokaler Adresse: Ivar Lykkes Vei 10 Totalt areal: 2.etg. ca.1380 + 3. etg ca. 300 + 440 kvm BTA inkl. andel fellesareal. Byggeår: 2014/ 2015 Prisantydning:

Detaljer

Romdalvik hyttefelt, Sekken

Romdalvik hyttefelt, Sekken Romdalvik hyttefelt, Sekken HYTTETOMTER Solrike hyttetomter på sørsida av Sekken Adresse: Romdalvik Hyttefelt, 6418 Sekken Areal: Fra 1000-1500 kvm eiertomt Prisantydning: Kr 370.000,- + omk. Tilkomstvei

Detaljer

KILEDALEN 18. Prisantydning: 2.200.000,2.5% i dok.avg ( + omk.) Næringsmegler: Per Marius Arntsen mob: 40 40 80 35

KILEDALEN 18. Prisantydning: 2.200.000,2.5% i dok.avg ( + omk.) Næringsmegler: Per Marius Arntsen mob: 40 40 80 35 KILEDALEN 18 Prisantydning: 2.200.000,2.5% i dok.avg ( + omk.) Næringsmegler: Per Marius Arntsen mob: 40 40 80 35 KILEDALEN 18 TIL SALGS LAGER/SERVICEBYGG PÅ MOSBY TIL SALGS. TRENGER MODERNISERING. BTA

Detaljer

TRONDHEIM SØR. Creto Næring AS. Næringstomt til leie Heimdal

TRONDHEIM SØR. Creto Næring AS. Næringstomt til leie Heimdal TRONDHEIM SØR Næringstomt til leie Heimdal Adresse: Terminalen 12 Totalt leieareal: Ca. 10 649 kvm. Byggeår: Ubebygget tomt Prisantydning: Ta kontakt med megler Oppdragsansvarlig: Kirsten Setsaas Mobil:

Detaljer

Damsgårdveien 50, 5058 BERGEN. Utleie. Ca. 250-1905 kvm BTA. Nye attraktive næringsseksjoner til leie i maritime omgivelser ved Damsgårdsundet

Damsgårdveien 50, 5058 BERGEN. Utleie. Ca. 250-1905 kvm BTA. Nye attraktive næringsseksjoner til leie i maritime omgivelser ved Damsgårdsundet Damsgårdveien 50, 5058 BERGEN Utleie Nye attraktive næringsseksjoner til leie i maritime omgivelser ved Damsgårdsundet Ca. 250-1905 kvm BTA INNHOLD 01 Informasjon om eiendommen 06 Andre opplysninger 09

Detaljer

SALGSPROSPEKT GBNR. 104/114 I VÅGSØY - Ivahavet 6718 Deknepollen. FRITTLIGGENDE ENEBOLIG.

SALGSPROSPEKT GBNR. 104/114 I VÅGSØY - Ivahavet 6718 Deknepollen. FRITTLIGGENDE ENEBOLIG. SALGSPROSPEKT GBNR. 104/114 I VÅGSØY - Ivahavet 6718 Deknepollen. FRITTLIGGENDE ENEBOLIG. EIENDOM: Frittliggende enebolig beliggende ved Ivahavet i Deknepollen oppført i 1996, bestående av hovedetasje

Detaljer

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum. Ca 3500 kvm BTA

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum. Ca 3500 kvm BTA St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum Ca 3500 kvm BTA INNHOLD 02 04 08 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Om EiendomsMegler 1 NæringsEiendom Fasade

Detaljer

Salgsoppgave. Slettaveien 12 3403 Lier

Salgsoppgave. Slettaveien 12 3403 Lier Salgsoppgave Slettaveien 12 3403 Lier OPPLYSNINGER OM SALGSOBJEKTET Eiendom: Kontorbygg kombinert med 4 stk. utleieleiligheter i Lierbyen. Selger: Rerob Eiendom AS, org.nr. 979 980 264. Adresse: Slettaveien

Detaljer

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Utleie. Ca 300-1200 kvm BTA. Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Utleie. Ca 300-1200 kvm BTA. Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN Utleie Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen Ca 300-1200 kvm BTA INNHOLD 02 Informasjon om eiendommen 04 Andre opplysninger

Detaljer

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Prisantydning: Kr. 990.000 Område Sentrum i Holmestrand Adresse Dr. Graarudsplass 1, Gnr. 127, Bnr. 86 og Snr. 7 Etasje 2. etasje. Bygget har heis Arealer

Detaljer

SALG. Sent ralt og nært Ski. Haugenveien, t omt 4 & 5. Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65

SALG. Sent ralt og nært Ski. Haugenveien, t omt 4 & 5. Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65 SALG Sent ralt og nært Ski To næringstomter for salg Haugenveien, t omt 4 & 5 Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65 Solberg Næringspark, ved innkjøringen til Ski.. Ås kommune

Detaljer

Kjøpesenter til salgs som eiendomsselskap

Kjøpesenter til salgs som eiendomsselskap Kjøpesenter til salgs som eiendomsselskap Kjøpesenter med gode og langsiktige leietakere i Hundvåg sentrum For nærmere informasjon, kontakt.: Kristian Kleiberg tlf. 51 91 00 55 / kristian.kleiberg@mork-partners.no

Detaljer

Torget 8, 5411 STORD. Salg. Prisant. kr 6 900 000 + omk. Attraktivt butikklokale i 1. etasje beliggende midt i hjertet av Leirvik sentrum

Torget 8, 5411 STORD. Salg. Prisant. kr 6 900 000 + omk. Attraktivt butikklokale i 1. etasje beliggende midt i hjertet av Leirvik sentrum Torget 8, 5411 STORD Salg Attraktivt butikklokale i 1. etasje beliggende midt i hjertet av Leirvik sentrum Prisant. kr 6 900 000 + omk. INNHOLD 02 04 05 06 11 Informasjon om eiendommen Prisinformasjon

Detaljer

PROSPEKT PRODUKSJONS- OG LAGERLOKALER MED DYPVANNSKAI TIL SALGS/UTLEIE - 4234 JELSA. Side 1 av 14

PROSPEKT PRODUKSJONS- OG LAGERLOKALER MED DYPVANNSKAI TIL SALGS/UTLEIE - 4234 JELSA. Side 1 av 14 PROSPEKT PRODUKSJONS- OG LAGERLOKALER MED DYPVANNSKAI TIL SALGS/UTLEIE - 4234 JELSA Side 1 av 14 PROSPEKT PRODUKSJONS- OG LAGERLOKALER MED DYPVANNSKAI OG HUS FOR OVERNATTING/ADMINISTRASJON TIL SALGS/UTLEIE

Detaljer

Carl Konows gate 34, 5162 LAKSEVÅG. Utleie. Ca. 1.000-2.000 kvm BTA. Attraktive kontorlokaler med heis, parkering, høy standard og flott sjøutsikt

Carl Konows gate 34, 5162 LAKSEVÅG. Utleie. Ca. 1.000-2.000 kvm BTA. Attraktive kontorlokaler med heis, parkering, høy standard og flott sjøutsikt Carl Konows gate 34, 5162 LAKSEVÅG Utleie Attraktive kontorlokaler med heis, parkering, høy standard og flott sjøutsikt Ca. 1.000-2.000 kvm BTA INNHOLD 02 03 04 09 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger

Detaljer

ØSTREGATE 1 - LILLESAND

ØSTREGATE 1 - LILLESAND ØSTREGATE 1 - LILLESAND Prisantydning: NOK 2.500.000,- + ca. 2,6 % i omk. til Staten Næringsmegler: Per Marius Arntsen ABCenter Næring ØSTREGATE 1 - LILLESAND Forretningslokal med god eksponering. BTA

Detaljer

næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter

næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter Beliggenhet Oasen Storsenter - Austbøveien 16, 5542 Karmsund Oasen Storsenter ligger

Detaljer

INTERPELLASJON. Innledning: Fra: Birger Meinhardt Levanger FrP

INTERPELLASJON. Innledning: Fra: Birger Meinhardt Levanger FrP Fra: Birger Meinhardt Levanger FrP Innledning: INTERPELLASJON Levanger kommune vedtok i kommunestyremøte den, 24. november 2004 jf sak 0073/04, å kjøpe eiendommen Rinnleiret leir, gnr. 253, bnr. 5 for

Detaljer

UTLEIELEILIGHETER / HYBLER

UTLEIELEILIGHETER / HYBLER SALGSPROSPEKT BOLIGEIENDOM UTLEIELEILIGHETER / HYBLER Adresse: Gt. 2, nr.1, 6700 Måløy. 1 EIENDOM/: Gbnr. 113/71 i 1439 Vågsøy. Sentralt beliggende boligeiendom tilrettelagt for utleie av leiligheter/

Detaljer

Sandviksbodene 3A, Utleie. Ca. 50-970 kvm BTA. Nytt moderne kontorbygg i sjøkanten ca 8 min gangavstand fra Bergen sentrum

Sandviksbodene 3A, Utleie. Ca. 50-970 kvm BTA. Nytt moderne kontorbygg i sjøkanten ca 8 min gangavstand fra Bergen sentrum Sandviksbodene 3A, Utleie Nytt moderne kontorbygg i sjøkanten ca 8 min gangavstand fra Bergen sentrum Ca. 50-970 kvm BTA INNHOLD 02 03 07 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Om EiendomsMegler

Detaljer

TRONDHEIM SØR. Creto Megling AS. Kombinasjonsareal inntil Østre Rosten leies ut

TRONDHEIM SØR. Creto Megling AS. Kombinasjonsareal inntil Østre Rosten leies ut TRONDHEIM SØR Kombinasjonsareal inntil Østre Rosten leies ut Adresse: Kvenildmyra 6 Totalt areal: Ca.2078 kvm BTA inkl. andel fellesareal. Byggeår: 2002 Prisantydning: Kr. 850/ 1100,- eks mva pr. kvm BTA

Detaljer

Dombås. Romsdalsvegen 120, 2660 DOMBÅS. Til leie Tomt: 19500 m² Arealer: ca 3650 kvm Næringseiendom

Dombås. Romsdalsvegen 120, 2660 DOMBÅS. Til leie Tomt: 19500 m² Arealer: ca 3650 kvm Næringseiendom Dombås Romsdalsvegen 120, 2660 DOMBÅS Til leie Tomt: 19500 m² Arealer: ca 3650 kvm Næringseiendom Innhold 04 Kort om eiendommen 06 Informasjon om eiendommen 08 Andre opplysninger 24 Vedlegg 31 Budskjema

Detaljer

HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING

HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING Ca. 20 dekar utviklingsområde Ca. 16 dekar til byggeområde Ca. 4 dekar til parkområde GODE SENTRUMS- MULIGHETER 2 3 SELGER: Porsgrunn Utvikling AS ; Kjølnes ring 30,

Detaljer

TILLEGGSAVTALE. BUSSANLEGG AS Org. nr. 881 480 182 (heretter «Utleier») RUTER AS Org. nr. 989 993 682 (heretter «Leietaker»)

TILLEGGSAVTALE. BUSSANLEGG AS Org. nr. 881 480 182 (heretter «Utleier») RUTER AS Org. nr. 989 993 682 (heretter «Leietaker») TILLEGGSAVTALE mellom BUSSANLEGG AS Org. nr. 881 480 182 (heretter «Utleier») og RUTER AS Org. nr. 989 993 682 (heretter «Leietaker») til leieavtale for Alnabru bussanlegg side 1 av 5 1 BAKGRUNN OG FORMÅL

Detaljer

LANDLIG BELIGGENDE BOLIG BENYTTET SOM

LANDLIG BELIGGENDE BOLIG BENYTTET SOM LANDLIG BELIGGENDE BOLIG BENYTTET SOM FRITIDSBOLIG. VOLL 8920 SØMNA Kontaktperson: Anita Hartviksen Ravn tlf: 907 60 661 e-post: anitahravn@outlook.com Kommune nr: 1812 Område: Dalbotn Gnr. 62 Bnr.15 Bruksareal:

Detaljer

1 TIL SALGS AS KLIPRA

1 TIL SALGS AS KLIPRA TIL SALGS AS KLIPRA 1 2 Eier/selger: Sabinum AS (org nr 940 791 545) eier og selger 100 % av aksjene i AS Klipra (org nr 830 303 472). 3 Bakgrunn: Det er aksjene i AS Klipra som er til salgs. Klipra ble

Detaljer

AKSJEKJØPSAVTALE. mellom. Tide ASA, Org. Nr. 912 423 921 (som Selger ) Hordaland Fylkeskommune, Org. Nr. 938 626 637 (som Kjøper ) vedrørende

AKSJEKJØPSAVTALE. mellom. Tide ASA, Org. Nr. 912 423 921 (som Selger ) Hordaland Fylkeskommune, Org. Nr. 938 626 637 (som Kjøper ) vedrørende AKSJEKJØPSAVTALE mellom Tide ASA, Org. Nr. 912 423 921 (som Selger ) og Hordaland Fylkeskommune, Org. Nr. 938 626 637 (som Kjøper ) vedrørende kjøp- og salg av 100 % av aksjene i Tide Eiendom Straume AS,

Detaljer

HAVNESPEILET NYTT SIGNALBYGG I SANDNES! INNTIL 1.200 KVM. KONTORLOKALER TIL LEIE I SANDNES INDRE HAVN. SAMLET ELLER DELT I 700 + 500 KVM.

HAVNESPEILET NYTT SIGNALBYGG I SANDNES! INNTIL 1.200 KVM. KONTORLOKALER TIL LEIE I SANDNES INDRE HAVN. SAMLET ELLER DELT I 700 + 500 KVM. HAVNESPEILET NYTT SIGNALBYGG I SANDNES! INNTIL 1.200 KVM. KONTORLOKALER TIL LEIE I SANDNES INDRE HAVN. SAMLET ELLER DELT I 700 + 500 KVM. Beliggenhet - Havneparken Havneparken i Sandnes Indre havn - i

Detaljer

fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger SMØRBLOMSTVEIEN 22-28

fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger SMØRBLOMSTVEIEN 22-28 SMØRBL MSTVEIEN JUSTNESHALVØYA - KRISTIANSAND 24 LEILIGHETER MED SJØUTSIKT OG GODE SOLFORHOLD - HEIS OG GARASJE SMØRBLOMSTVEIEN 22-28 fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger Justneshalvøya

Detaljer

SKRUKKERØDSKRENTEN MEGET TILTALENDE 3 (4) ROMS OMSORGSBOLIG 1.ETG./BAKKEPLAN

SKRUKKERØDSKRENTEN MEGET TILTALENDE 3 (4) ROMS OMSORGSBOLIG 1.ETG./BAKKEPLAN SKRUKKERØDSKRENTEN MEGET TILTALENDE 3 (4) ROMS OMSORGSBOLIG 1.ETG./BAKKEPLAN Adresse: Skrukkerødtunet 2A, 3924 Porsgrunn Etasje: Første Bruksareal: Ca. 86 m 2 Prisvurdering: 750.000,- + eierskiftegebyr

Detaljer

TIL SALGS TEKNOLOGIVEIEN 13

TIL SALGS TEKNOLOGIVEIEN 13 TIL SALGS TEKNOLOGIVEIEN 13 Prisantydning: NOK 22.500.000,- + ca. 2,6 % i omk. til Staten Næringsmegler Per Marius Arntsen tlf.: 40 40 80 35 TEKNOLOGIVEIEN 13 KONTORBYGG PÅ CA 2900 KVM I ARENDAL KUNNSKAPSPARK

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/1343-36 Saksbehandler: Geir Aalgaard Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Hedmark fylkeskommune skal sluttføre arbeidet med å forhandle med Domstoladministrasjonen

Detaljer

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS.

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Selskapet eies av Kristiansund Boligbyggelag Prosjekt AS, Lønnheim Eiendom og Plan AS. SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON..

Detaljer

PRESTEID HAMARØY ENEBOLIG. Presteid, 8294 Hamarøy

PRESTEID HAMARØY ENEBOLIG. Presteid, 8294 Hamarøy PRESTEID HAMARØY ENEBOLIG Adresse: Presteid, 8294 Hamarøy Prisantydning: Kr. 1.550 000 Låneverdi: Kr. 1.400 000 Bruttoareal: 212 m 2 Bruksareal 191 m 2 totalt, Primærrom: 124 m 2, Sekundærrom 67 m 2 Byggeår:

Detaljer

Eiermøte 10. februar 2014

Eiermøte 10. februar 2014 Eiermøte 10. februar 2014 Innhold Selskapets formål Viktige hendelser i 2013 Nøkkeltall 2013 Veien videre Forutsetninger for å lykkes Planlagte prosjekter Eier og Formål AS Aurskog-Høland Utbyggingsselskap

Detaljer

Realnytt. Nr. 01. 2016. Eiendommer for salg og lokaler for utleie på Romerike og i Oslo Nord.

Realnytt. Nr. 01. 2016. Eiendommer for salg og lokaler for utleie på Romerike og i Oslo Nord. Realnytt Nr. 01. 2016 Eiendommer for salg og lokaler for utleie på Romerike og i Oslo Nord. Innhold Skedsmo kommune Strømsveien 48-50 s. 4 Instituttveien 10 s. 4 Instituttveien 10 s. 4 Brøtergata 4 E s.

Detaljer

Stor næringstomt ved RV-40 i Hvittingfoss Selges samlet eller som enkelttomter. Totalareal: 92644 kvm. Regulert areal: Ca. 40000 kvm.

Stor næringstomt ved RV-40 i Hvittingfoss Selges samlet eller som enkelttomter. Totalareal: 92644 kvm. Regulert areal: Ca. 40000 kvm. TIL SALGS Stor næringstomt ved RV-40 i Hvittingfoss Selges samlet eller som enkelttomter. Totalareal: 92644 kvm. Regulert areal: Ca. 40000 kvm. Prisantydning: Samlet Kr. 8.000.000,- + off. omkostninger

Detaljer

EIENDOM PÅ 15 MÅL MED DAGLIGVARE- OG TRELAST HANDEL TIL SALGS

EIENDOM PÅ 15 MÅL MED DAGLIGVARE- OG TRELAST HANDEL TIL SALGS EIENDOM PÅ 15 MÅL MED DAGLIGVARE- OG TRELAST HANDEL TIL SALGS BELIGGENDE I STAVANG SENTRUM I SUNNFJORD Salgssum kr 8 000 000,- Næringsbygg består av butikklokale, trelasthandel og lager beliggende ved

Detaljer

finn.no - Norges største markedsplass. Annonser for kjøp og salg av nytt og brukt, eller ledige stillinger.

finn.no - Norges største markedsplass. Annonser for kjøp og salg av nytt og brukt, eller ledige stillinger. finn.no - Norges største markedsplass. Annonser for kjøp og salg av nytt og brukt, eller ledige stillinger. http://www.finn.no/finn/realestate/object?id=4302868&sid=220554410137805&pos=9&rub=10 Page 1

Detaljer

SALGSPROSPEKT. 1439 VÅGSØY GBNR. 114/42 og 104. Gt. 2, 6700 Måløy. BOLIGEIENDOM OG BOLIGTOMT.

SALGSPROSPEKT. 1439 VÅGSØY GBNR. 114/42 og 104. Gt. 2, 6700 Måløy. BOLIGEIENDOM OG BOLIGTOMT. SALGSPROSPEKT 1439 VÅGSØY GBNR. 114/42 og 104. Gt. 2, 6700 Måløy. BOLIGEIENDOM OG BOLIGTOMT. EIENDOMMER: Begge eiendommene ligger i etablert regulert strøk mellom gate 2 og 3 opp for Måløy sentrum. Eiendommene

Detaljer

Mago C, Vengerfossen

Mago C, Vengerfossen Mago C, Vengerfossen 2073 BØN Mathiesen Eidsvold Værk selger verkstedbygning/lager Mago C, Vengerfossen, Eidsvoll. Side 1 av 8 Beliggenhet: Mago C ligger helt inntil Andelva og jernbanen ved Vengerfossen

Detaljer

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER Arkivsaksnr.: 13/688 Arkiv: BYG 87/107 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.04.2013 Forslag til vedtak: Hovedkomiteen

Detaljer

SALGSPROSPEKT. 1439 VÅGSØY GBNR. 114/42 og 104. Gt. 2, 6700 Måløy. BOLIGEIENDOM OG BOLIGTOMT.

SALGSPROSPEKT. 1439 VÅGSØY GBNR. 114/42 og 104. Gt. 2, 6700 Måløy. BOLIGEIENDOM OG BOLIGTOMT. SALGSPROSPEKT 1439 VÅGSØY GBNR. 114/42 og 104. Gt. 2, 6700 Måløy. BOLIGEIENDOM OG BOLIGTOMT. EIENDOMMER: Begge eiendommene ligger i etablert regulert strøk mellom gate 2 og 3 opp for Måløy sentrum. Eiendommene

Detaljer

RATVIKA BYGGETRINN II

RATVIKA BYGGETRINN II RATVIKA BYGGETRINN II 12 selveierleiligheter u/oppførelse - BTA 70,5 m2 Vestvendt veranda/terrasse og carport Adresse: Ratvika, 6015 Ålesund Bta./Bra./Boa.: 70,5 m2 / 60,1 m2 / 58,0 m2 Antall soverom:

Detaljer

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus Dato: 03.05.16 Nøkkelferdige rekkehus B2-3 og B2-4 B2-3 BOLIG NR. BRA tomteareal Soverom Etasjer i boligen Salgspris Omkostninger tillegg til kjøpesum** STATUS B2-3A 75 92,5

Detaljer

Næringseiendom TANANGER - KONTORLOKALER MED MULIGHET FOR LAGER/VERKSTED. Energiveien 1 FRA 650 KVM TIL 2 500 KVM. Til leie

Næringseiendom TANANGER - KONTORLOKALER MED MULIGHET FOR LAGER/VERKSTED. Energiveien 1 FRA 650 KVM TIL 2 500 KVM. Til leie Næringseiendom Vår 2016 Utsendes til over 11 000 bedrifter i Rogaland TANANGER - KONTORLOKALER MED MULIGHET FOR LAGER/VERKSTED Energiveien 1 FRA 650 KVM TIL 2 500 KVM LOKALER MED HØY STANDARD Hvem er vi?

Detaljer

1. Illustrasjon fra prosjekt: Allmenning og kino sett fra Grønamyrsveien (Arkitekt Rolv Eide)

1. Illustrasjon fra prosjekt: Allmenning og kino sett fra Grønamyrsveien (Arkitekt Rolv Eide) ÅRSRAPPORT FOR 2011 Sartor Holding - Konsern «Sartor-gruppen» 1. Illustrasjon fra prosjekt: Allmenning og kino sett fra Grønamyrsveien (Arkitekt Rolv Eide) MNOK NØKKELTALL KONSERN 2 010 2 011 Inntekter

Detaljer

TORDENSKIOLDSGATE 6 REPRESENTATIVE KONTORLOKALER V/RÅDHUSET TIL LEIE

TORDENSKIOLDSGATE 6 REPRESENTATIVE KONTORLOKALER V/RÅDHUSET TIL LEIE TORDENSKIOLDSGATE 6 REPRESENTATIVE KONTORLOKALER V/RÅDHUSET TIL LEIE eiendommen Eiendommen Eiendommen ble oppført i 1964 og går over 8 plan i tillegg til 2 underetasjer. Beliggenhet Eiendommen har en av

Detaljer

RIGE NÆRINGSPARK - Et fremtidsrettet kontorbygg

RIGE NÆRINGSPARK - Et fremtidsrettet kontorbygg RIGE NÆRINGSPARK - Et fremtidsrettet kontorbygg VISJON: RIGE NÆRINGSPARK SKAL VÆRE ET FREMTIDSRETTET KONTORBYGG FOR BEDRIFTER INNEN BYGG, ANLEGG OG INFRASTRUKTUR! 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 4-5 AREALER I RIGE

Detaljer

VINTERBRO MARKUSLØKKA

VINTERBRO MARKUSLØKKA Terra Eiendomsmegling Akershus A.S Avd. Strømmen Strømsveien 67 2010 Strømmen Tlf.: 63 80 65 50 Faks: 63 81 02 76 Avd. Sentrum Sparebanken Bien Teatergata 9 0180 Oslo Tlf.: 22 03 48 50 Faks: 22 03 48 58

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM - UTLEIEPROSPEKT ALSGÅRDEN, BODØ

NÆRINGSEIENDOM - UTLEIEPROSPEKT ALSGÅRDEN, BODØ Attraktive kontorlokaler med gode parkeringsmuligheter til leie Adresse: Notveien 17, 8013 Bodø Areal: 200 m² - 1800 m² Parkering: Meget god parkeringsdekning Forvalter: Basale Eier: Alsgården AS ved Sparebank1

Detaljer

Brukerveiledning for meglerstandardene. Av advokat Per Sverre Raknes og advokatfullmektig Randi Mari Flaaen, advokatfirmaet BA-HR.

Brukerveiledning for meglerstandardene. Av advokat Per Sverre Raknes og advokatfullmektig Randi Mari Flaaen, advokatfirmaet BA-HR. Brukerveiledning for meglerstandardene. Av advokat Per Sverre Raknes og advokatfullmektig Randi Mari Flaaen, advokatfirmaet BA-HR. Norges Eiendomsmeglerforbund har en rekke standarder for næringskontrakter

Detaljer

Gnr/bnr 39/93 i Tynset kommune (Holmen) - Avhending til Tynset kommune

Gnr/bnr 39/93 i Tynset kommune (Holmen) - Avhending til Tynset kommune Saknr. 13/6245-3 Saksbehandler: Geir Aalgaard Gnr/bnr 39/93 i Tynset kommune (Holmen) - Avhending til Tynset kommune Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

PROSPEKT FOR ENEBOLIG PÅ NORDFJORDEID

PROSPEKT FOR ENEBOLIG PÅ NORDFJORDEID PROSPEKT FOR ENEBOLIG PÅ NORDFJORDEID Adresse: Langeland, 6770 Nordfjordeid. EIENDOM: Gbnr. 49/11 i 1443 Eid Kommune. På eiendommen er oppført bolighus. Dobbelgarasje med loftsrom. Enkelt eldre uthus.

Detaljer

Slottsquartalet Kristiansand

Slottsquartalet Kristiansand Slottsquartalet Kristiansand Utleie av kontorlokaler Attraktivt leietakermiljø Meget sentral beliggenhet Enkel adkomst og gode parkeringsmuligheter Alle fasiliteter i umiddelbar nærhet 2 SLOTTSQUARTALET

Detaljer

0403/1/1783 (Lundbo) - Avhending av eiendommen

0403/1/1783 (Lundbo) - Avhending av eiendommen Saknr. 13/14856-1 Saksbehandler: Geir Aalgaard 0403/1/1783 (Lundbo) - Avhending av eiendommen Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger) KJØPEKONTRAKT mellom Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) og Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger) 1 SALGSOBJEKTET Selger overdrar til Kjøper deler av sin eiendom gnr 227 bnr 1 i Gausdal kommune.

Detaljer

Næringsareal. -Dagens nærings- og sysselsettingsstruktur -Dagens arealtilbud -Arealbehov 2040 -Fortettingspotensial 2040

Næringsareal. -Dagens nærings- og sysselsettingsstruktur -Dagens arealtilbud -Arealbehov 2040 -Fortettingspotensial 2040 Næringsareal -Dagens nærings- og sysselsettingsstruktur -Dagens arealtilbud -Arealbehov 2040 -Fortettingspotensial 2040 1) Dagens nærings- og sysselsettingsstruktur Dagens sysselsetting, Bergensområdet

Detaljer

FORHÅNDSTAKST. Gnr.: 29 Bnr 21 og 23. over. Skogveien 6, 9040Nordkjosbotn. Ing. Svein-H.Hansen BALSFJORD KOMMUNE. Utført av: Takstmann MNTF

FORHÅNDSTAKST. Gnr.: 29 Bnr 21 og 23. over. Skogveien 6, 9040Nordkjosbotn. Ing. Svein-H.Hansen BALSFJORD KOMMUNE. Utført av: Takstmann MNTF FORHÅNDSTAKST over Gnr.: 29 Bnr 21 og 23 BALSFJORD KOMMUNE Skogveien 6, 9040Nordkjosbotn Utført av: Ing. Svein-H.Hansen Takstmann MNTF OPPDRAGETS FORUTSETNI NG: Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående

Detaljer

S A L G S P R O S P E K T D A L S K I L E N B R Y G G E

S A L G S P R O S P E K T D A L S K I L E N B R Y G G E S A L G S P R O S P E K T D A L S K I L E N B R Y G G E A K S J E R M E D T I L K N Y T T E T R E T T T I L : B Å T P L A S S F R A K R 2 5 0 000 B Å T P L A S S O G S J Ø B O D F R A K R 3 9 0 000 EIER/SELGER:

Detaljer

Litlaberget/ Skadberg.

Litlaberget/ Skadberg. Litlaberget/ Skadberg. Felt - B10-10 BOLIGER 9 SOLGTE. B10 7 har ett Bra. på 161 kvm og P-Rom på 153 kvm. Adresse Gnr./bnr. P-rom/BRA 1.etg P-rom/BRA 2. etg. Eier tomt pris Pris Inkl. omk. B10-7 32/1246

Detaljer

Nedre Ekhaugen 16 moderne leiligheter for salg i Sætre

Nedre Ekhaugen 16 moderne leiligheter for salg i Sætre Nedre Ekhaugen 16 moderne leiligheter for salg i Sætre Adresse: Nedre Ekhaugen, 3475 Sætre Eiendomstype: Leilighet (Eierseksjon) Tomt: Eiet tomt Arealer: Bruksareal: 66 kvm - 90 kvm Megler: Tony-Andre

Detaljer

SALGSOPPGAVE HERSKAPELIG HESTEBRUK INGEBERG I HAMAR KOMMUNE.

SALGSOPPGAVE HERSKAPELIG HESTEBRUK INGEBERG I HAMAR KOMMUNE. SALGSOPPGAVE HERSKAPELIG HESTEBRUK INGEBERG I HAMAR KOMMUNE. Beliggende landlig og sentralt i naturskjønne omgivelser. Her kan man leve det gode liv, med korte avstander til sentrumsfunksjoner, flyplass,

Detaljer

SORTLAND HOLMSTADDALEN

SORTLAND HOLMSTADDALEN SORTLAND HOLMSTADDALEN En sjelden god anledning til å erverve en unik eiendom. Prisantydning: 1 500 000,- Eier (Selveier) kombinasjonslokaler BTA: 636 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3. 27.10.2010 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3. 27.10.2010 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3 27.10.2010 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2009 10170/2009 2008/6215 31/363 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/42 Planutvalget 24.03.2009 Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien

Detaljer

Jørpeland Øvre Fjelde, Fjellsvegen 76 D

Jørpeland Øvre Fjelde, Fjellsvegen 76 D Prisantydning 2 390 000,- + omk. av tomt P-rom / bra: ca. 71,8 m 2 Tomtestørrelse ca. 1279,8 m 2 (Felles) Byggeår 2015 Eiendomstype Leilighet Innhold Kort om Fjellsvegen 76 D 5 Velkommen til Øvre Fjelde

Detaljer

KRINGSJÅ 1-ROMS ANDELSLEILIGHET- VESTVENDT BALKONG - OPPUSSINGSOBJEKT

KRINGSJÅ 1-ROMS ANDELSLEILIGHET- VESTVENDT BALKONG - OPPUSSINGSOBJEKT KRINGSJÅ 1-ROMS ANDELSLEILIGHET- VESTVENDT BALKONG - OPPUSSINGSOBJEKT ADRESSE: BTA/BOA: Minister Ditleffsvei 5 c 0862 Oslo Gnr 50, bnr 290, andelsnr 67 38/33 M2 PRISANTYDNING: Kr 1.200.000,- MEGLER: Advokat

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGS- BESTEMMELSENE TIL PLAN 2004 143 FOR MIDLERTIDIG PLASSERING AV BYGG FOR RØRLEGGERFORRETNING PÅ GNR 38 BNR 353.

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGS- BESTEMMELSENE TIL PLAN 2004 143 FOR MIDLERTIDIG PLASSERING AV BYGG FOR RØRLEGGERFORRETNING PÅ GNR 38 BNR 353. Melding til utvalg for byutvikling 17.09.08-83/08 Sekse & Co advokatfirma as v/sveinung Eliassen Jærveien 15 4319 SANDNES Byplan Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavd., postboks 59, 4001 Stavanger Rogaland

Detaljer

PROSPEKT LEILIGHET I VENGENGÅRDEN I MÅLØY

PROSPEKT LEILIGHET I VENGENGÅRDEN I MÅLØY PROSPEKT FOR LEILIGHET I VENGENGÅRDEN I MÅLØY Adresse: Gate 1, nr. 104, 6700 Måløy. ****** EIENDOM: Gbnr. 116/17, seksjon nr. 3 i Vågsøy: Leilighet i Sameiet Vengengården: 3-roms leilighet i 2. etg. (Totalt

Detaljer

1 stk. Byggeklar boligtomt med båtplass

1 stk. Byggeklar boligtomt med båtplass WWW.ETM.NO Tlf: 69367070 1 stk. Byggeklar boligtomt med båtplass Vesterøy, Hvaler Adresse: Norderhaugveien 102, 1684 VESTERØY Tomte areal: 979 m² Prisantydning: Kr: 980.000,- + omk. Oppdragsnr: 211034

Detaljer

NOTAT ØSTRE TOTEN OMSORGSSENTER. Dato: 2011-03-31 Utarbeidet av: Nils Kristian Raddum

NOTAT ØSTRE TOTEN OMSORGSSENTER. Dato: 2011-03-31 Utarbeidet av: Nils Kristian Raddum NOTAT Dato: 2011-03-31 Utarbeidet av: Nils Kristian Raddum ØSTRE TOTEN OMSORGSSENTER Redegjørelse for prosjektet Det planlegges et nytt sentralt helse- og omsorgssenter i Østre Toten kommune. Noe av bakgrunnen

Detaljer

Sentrum Trondheim Krambukvartalet Ledig butikklokale

Sentrum Trondheim Krambukvartalet Ledig butikklokale Sentrum Trondheim Krambukvartalet Ledig butikklokale Adresse: Olav Tryggvasonsgate 2b/ 4 Åhlens-lokalet ledigstilles i september 2011 Spenndende butikklokale i ærverdig eiendom med Jugendstil Totalt leieomfang

Detaljer

rekkehus og boligfelt brunnvigaa.no

rekkehus og boligfelt brunnvigaa.no rekkehus og boligfelt fl brunnvigaa.no Ka inneholder 7 eneboliger i kjede. oligene er over etasjer og er tilsammen, kvm, carport og bod, kvm. oligene har soverom med mulighet for det fjerde. gode stuer

Detaljer

FARSUND SENTRUM SENTRALT BUTIKKLOKALE TIL LEIE

FARSUND SENTRUM SENTRALT BUTIKKLOKALE TIL LEIE FARSUND SENTRUM SENTRALT BUTIKKLOKALE TIL LEIE STRANDGATA 14 BTA INK ANDEL FELLESAREAL 78 - m² OPPDRAGSNUMMER: 6213046 BYGGEÅR Ca. 1900 Prisantydning 7.000,- + omk. pr.mnd. REIDAR BØE EIENDOMSMEGLER MNEF

Detaljer

Handelens Hus Kristiansand

Handelens Hus Kristiansand Handelens Hus Kristiansand Utleie av kontorlokaler i prestisjesegmentet Næringsmegleren Sædberg & Hodne AS Tollbodgt. 8, 4.etg. 4665 Kristiansand Telefon 38 10 44 44 post@naringsmegleren.no www.naringsmegleren.no

Detaljer

I hjertet av Vestfold

I hjertet av Vestfold Haugan Næringspark AS Tomter fra 3-50 mål I hjertet av Vestfold www.haugan-naeringspark.no Om Haugan Næringspark Haugan Næringspark er et stort logistikk- og næringsområde med meget sentral plassering

Detaljer

Hovedpunkter 05. Nøkkelinformasjon 07. Området 08. Eiendommen 11. Kontraktsføringer 14. Salgsobjekt og tilbud 15. Kontaktinformasjon 16

Hovedpunkter 05. Nøkkelinformasjon 07. Området 08. Eiendommen 11. Kontraktsføringer 14. Salgsobjekt og tilbud 15. Kontaktinformasjon 16 Snarøyveien 34 Innholdsfortegnelse Hovedpunkter 05 Nøkkelinformasjon 07 Området 08 Eiendommen 11 Kontraktsføringer 14 Salgsobjekt og tilbud 15 Kontaktinformasjon 16 Vedleggsliste 17 1 2 3 4 Hovedpunkter

Detaljer

Endelig er salget i gang! Loftås Tomtefelt II. Tomtepriser fra 650.000,-

Endelig er salget i gang! Loftås Tomtefelt II. Tomtepriser fra 650.000,- Endelig er salget i gang! Loftås Tomtefelt II Tomtepriser fra 650.000,- Eneboligtomter tilsalgs på attraktiv åskam på Loftås, sentralt på Valestrandsfossen. Beliggenheten er idyllisk og vestvendt, og vil

Detaljer

5 PROSJEKTERTE ENEBOLIGER KLOMREHEIA

5 PROSJEKTERTE ENEBOLIGER KLOMREHEIA 5 PROSJEKTERTE ENEBOLIGER KLOMREHEIA Klomreheia 2, 4, 6, 8 og 10 Prisantydning: kr. 2.125.000.- + omk. til staten kr. 10.298,- (se side 6) Mulighet for husbankfinansiering Carport og veranda på ca. 30

Detaljer

SALGSPROSPEKT. www.bedriftsbørsen.no. Omsetning: Kr.3.878.000,- Beliggenhet: Vestfossen. Prisantydning: Kr.8.200.000,-

SALGSPROSPEKT. www.bedriftsbørsen.no. Omsetning: Kr.3.878.000,- Beliggenhet: Vestfossen. Prisantydning: Kr.8.200.000,- SALGSPROSPEKT Beliggenhet: Vestfossen Prisantydning: Kr.8.200.000,- Omsetning: Kr.3.878.000,- Ærverdig eiendom med leilighet og godt etablert kafèog cateringvirksomhet til salgs Objektet: Delmar Villars

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 23.06.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/ Etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) og Bærekraftige Liv på Landås (heretter benevnt leietaker) for eiendommen: Kanonhaugen

Detaljer

Prospekt industrianlegget Fikkjebakke AS

Prospekt industrianlegget Fikkjebakke AS Prospekt industrianlegget Fikkjebakke AS.et selskap i Adresse: Industriveien 14, 3770 Kragerø Gnr. 59, bnr. 136, 139 og 143 Til leie! Industrianlegget Fikkjebakke AS er beliggende på industriområdet Fikkjebakke

Detaljer

TIL SALGS. Bjørkebo Tidligere bo- og behandlingssenter i Hvittingfoss. Prisantydning: Kr. 3.900.000,- + off. omkostninger

TIL SALGS. Bjørkebo Tidligere bo- og behandlingssenter i Hvittingfoss. Prisantydning: Kr. 3.900.000,- + off. omkostninger TIL SALGS Bjørkebo Tidligere bo- og behandlingssenter i Hvittingfoss. Prisantydning: Kr. 3.900.000,- + off. omkostninger Bjørkebo Tidligere bo-og behandlingssenter i Hvittingfoss Tuftveien 60, 3646 Hvittingfoss

Detaljer

ALVANUTLIA AKSDAL. Alvanutlia Leilighet med Panoramautsikt. Adresse: Alvanutlia 45, 5570 Aksdal Bra: Ca. 89 kvm Prisantydning: Kr 1.840.

ALVANUTLIA AKSDAL. Alvanutlia Leilighet med Panoramautsikt. Adresse: Alvanutlia 45, 5570 Aksdal Bra: Ca. 89 kvm Prisantydning: Kr 1.840. Oppdragsnr.: 570121 ALVANUTLIA AKSDAL TOMANNSBOLIG Alvanutlia Leilighet med Panoramautsikt. Adresse: Alvanutlia 45, 5570 Aksdal Bra: Ca. 89 kvm Prisantydning: Kr 1.840.000,- + omk Megler: Jan Audun Lutro/Jan

Detaljer

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud GENERELT Hustypen Diana fra IEC-hus (www.iechus.no) føres opp på tomten iht vedlagte tegninger og beskrivelse. Boligeiendomen er populært og attraktivt beliggende

Detaljer

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE PRISLISTE Leilighet: Soverom: Solterrasse(kvm): Bruksareal(kvm): Primærrom(kvm): Fast pris: Dok.avgift: Omkostninger: Total pris: 1 2(3)* 8 69 66 kr 2.750.000 kr 6.780 kr 1.256 kr 2.758.036 2 1 5 53 50

Detaljer