Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire"

Transkript

1 Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire

2 Spørreundersøkelse for Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

3 Undersøkelse om verdier, natur og miljø Norsk Gallup Institutt A/S gjennomfører nå på oppdrag fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) en undersøkelse om befolkningens verdier og syn på natur, miljø og miljøvern. Undersøkelsen er del av en viktig internasjonal studie om folks holdninger til disse temaene. Miljøvern er i stigende grad blitt et sentralt samfunnsspørsmål, såvel internasjonalt som i Norge. Det er derfor viktig for samfunnsforskere, politikere og folk flest å vite hvilke holdninger vi har til miljøvern. Siden vern av natur og miljø ofte har sammenheng med andre viktige samfunnsforhold, inneholder spørreskjemaet også spørsmål om verdier, økonomi og politikk. Over 30 land deltar i studien. Samme undersøkelse ble gjennomført i 1993, slik at årets undersøkelse gir anledning til å sammenlikne både holdninger over tid og nordmenns holdninger i forhold til andre. Et utvalg på personer fra den norske befolkning er tilfeldig trukket ut til å delta i undersøkelsen. Du er kommet med i utvalget, og vi ber om at du svarer på spørsmålene i dette skjemaet. For at undersøkelsen skal bli pålitelig og av virkelig verdi, er det avgjørende at så mange som mulig deltar. I den anledning vil vi opplyse om at de som returnerer skjemaet i utfylt stand vil delta i trekningen av 2 sydenturer à kr ,- og fem gavekort à kr ,-. Vi håper at det blir interessant å fylle ut skjemaet. Når du har svart på spørsmålene, returnerer du skjemaet i vedlagte svarkonvolutt, helst innen 14 dager. Porto er allerede betalt. På side tre finner du veiledning om hvordan du skal fylle ut skjemaet. Skulle du ha spørsmål i forbindelse med utfyllingen av skjemaet eller undersøkelsen generelt, må du gjerne ringe til oss. Du kan ringe gratis på vårt grønne telefonnummer: Spør etter undertegnede. LYKKE TIL! Med vennlig hilsen og på forhånd takk for hjelpen! Norsk Gallup Institutt A/S Prosjektleder Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Utvalget er trukket fra Det sentrale personregister, og opplegget for innsamling og oppbevaring av opplysninger er godkjent av Datatilsynet

4 Kjære deltager! Den som er med i utvalget kan ikke erstattes av andre, og det er kun den personen spørreskjemaet er adressert til som skal fylle ut skjemaet. De fleste spørsmålene i skjemaet besvares ved å sette kryss i én rute ved hvert enkelt spørsmål. I spørsmål hvor svarene skal merkes av med flere kryss, er dette oppgitt i spørsmålsteksten. Mange spørsmål er formet som påstander eller utsagn som er satt opp under hverandre. Her skal det settes kryss i én rute for hver påstand. F. eks. skal det settes to kryss i spørsmål 1 på side 4 (dette spørsmålet består av to påstander som man skal ta stilling til). I enkeltspørsmål som f.eks. spørsmål 7 på side 5 skal det bare settes ett kryss. Noen spørsmål blir ikke stilt til alle. For at du skal vite hvilke spørsmål som gjelder deg, finner du veiledning underveis. Hvis du skal hoppe over spørsmål, forteller veiledningen deg hvor du skal fortsette. Overskrifter forteller hvilke spørsmål som skal besvares. I et spørreskjema er det ikke alltid mulig å gi nøyaktig uttrykk for hva en mener. Svar ut fra det du synes passer best. Spørreskjemaet er ingen eksamen, og det finnes ingen riktige eller gale svar. Siden dette er en internasjonal undersøkelse, passer ikke alle spørsmålene like godt for norske forhold. Prøv likevel å svare på dem så godt du kan. Fortrolige opplysninger og anonymitet Svarene du gir vil bli behandlet strengt fortrolig. Løpenummeret blir kun benyttet til å registrere mottak av skjema. Når vi har registrert dette nummeret fra spørreskjemaet du har returnert, blir du strøket fra adresselisten. Du får da ikke flere henvendelser fra oss. Det inngår to purringer i undersøkelsen. Det er frivillig å delta i undersøkelsen, og å svare på hvert enkelt spørsmål. Navne- og adresselisten og spørreskjema blir oppbevart på forskjellige steder, og blir tilintetgjort innen seks måneder. Det er derfor ikke mulig å finne ut hva hver enkelt har svart. Resultater fra undersøkelsen vil bli offentliggjort på en slik måte at det ikke er mulig å identifisere enkeltpersoner

5 1. I hvilken grad er du enig eller uenig i hver av disse påstandene? pr. linje Sterkt Enig Verken Uenig Sterkt Vet enig enig eller uenig ikke uenig A. Norges økonomiske problemer løses best gjennom privat næringsvirksomhet B. Det er myndighetenes ansvar å redusere lønnsforskjellene mellom dem med høye inntekter og dem med lave inntekter Se på listen nedenfor. Hvilket av disse forholdene mener du bør gis høyest prioritet i Norge, det viktigste hensynet som må ivaretas? 3. Og hvilket av disse forholdene mener du bør gis nest høyest prioritet i Norge, det nest viktigste hensynet som må ivaretas? Opprettholde lov og orden i landet... 1 Gi folk mer å si i politiske beslutninger Bekjempe prisstigningen... 3 Beskytte ytringsfriheten... 4 Vet ikke... 5 Opprettholde lov og orden i landet... 1 Gi folk mer å si i politiske beslutninger... 2 Bekjempe prisstigningen... 3 Beskytte ytringsfriheten... 4 Vet ikke I hvilken grad er du enig eller uenig i hver av disse påstandene? pr. linje Sterkt Enig Verken Uenig Sterkt Vet enig enig eller uenig ikke uenig A. Vi stoler for ofte på vitenskapen, og ikke nok på tro og følelser B. Alt i alt er moderne vitenskap til mer skade enn gagn C. Moderne vitenskap vil løse våre miljøproblemer uten at det fører til store forandringer i vårt levesett Og i hvilken grad er du enig eller uenig i hver av disse påstandene? pr. linje Sterkt Enig Verken Uenig Sterkt Vet enig enig eller uenig ikke uenig A. Vi bekymrer oss for mye om fremtiden for miljøet, og ikke nok om priser og arbeidsplasser i dag B. Omtrent alt vi gjør i det moderne liv skader miljøet C. Folk bekymrer seg for mye om at fremskrittet skader miljøet

6 6. Og i hvilken grad er du enig eller uenig i hver av disse påstandene? pr. linje Sterkt Enig Verken Uenig Sterkt Vet enig enig eller uenig ikke uenig A. For å kunne beskytte miljøet trenger Norge økonomisk vekst B. Det er riktig å benytte dyr i medisinske eksperimenter, dersom det kan redde menneskeliv C. Økonomisk vekst skader alltid miljøet D. Jorden vil ganske enkelt ikke tåle at befolkningsveksten fortsetter slik som idag Hvilken av følgende påstander uttrykker best ditt eget syn? Naturen er hellig fordi den er skapt av Gud... 1 Naturen er hellig i seg selv... 2 Naturen er viktig, men ikke hellig... 3 Vet ikke Hvor villig ville du være til å betale mye høyere priser for å beskytte miljøet? Svært villig... 1 Nokså villig... 2 Hverken villig eller uvillig... 3 Nokså uvillig... 4 Svært uvillig... 5 Vet ikke Og hvor villig ville du være til å betale mye høyere skatter for å beskytte miljøet? Svært villig... 1 Nokså villig... 2 Hverken villig eller uvillig... 3 Nokså uvillig... 4 Svært uvillig... 5 Vet ikke Og hvor villig ville du være til å godta en reduksjon i din levestandard for å beskytte miljøet? Svært villig... 1 Nokså villig... 2 Hverken villig eller uvillig... 3 Nokså uvillig... 4 Svært uvillig... 5 Vet ikke

7 11. I hvilken grad er du enig eller uenig i hver av disse påstandene? pr. linje Sterkt Enig Verken Uenig Sterkt Vet enig enig eller uenig ikke uenig A. Det er rett og slett for vanskelig for vanlige folk å gjøre noe særlig for miljøet B Jeg gjør det som er riktig for miljøet, selv om det koster mer penger eller tar lengre tid C. Det finnes viktigere ting å gjøre i livet enn å beskytte miljøet D. Det er ikke noe poeng at jeg gjør det jeg kan for miljøet, hvis ikke andre gjør det samme E. Mange av påstandene om miljøtrusler er overdrevne For hver av påstandene under, sett kryss i den ruten som kommer nærmest din oppfatning av hvor sann påstanden er: pr. linje Helt sikkert Antakelig Antakelig Helt sikkert Vet sant sant ikke sant ikke sant ikke Etter din mening, hvor sant er det at: A. Antibiotika kan drepe bakterier, men kan ikke drepe virus B. Mennesket har utviklet seg fra tidligere dyrearter C. Alle kjemikalier framstilt av mennesker kan føre til kreft hvis man spiser nok av dem D. Hvis noen blir utsatt for radioaktiv stråling, uansett mengde, vil de helt sikkert dø som følge av det E. Drivhuseffekten skyldes et hull i jordens atmosfære F. Hver gang vi bruker kull, olje eller gass bidrar vi til drivhuseffekten Generelt, tror du at luftforurensning fra biler er? Ekstremt farlig for miljøet... 1 Svært farlig... 2 Nokså farlig... 3 Ikke så farlig... 4 Ikke farlig for miljøet i det hele tatt... 5 Vet ikke

8 14. Og tror du at luftforurensning fra biler er? Ekstremt farlig for deg og din familie... 1 Svært farlig... 2 Nokså farlig... 3 Ikke så farlig... 4 Ikke farlig for deg og din familie i det hele tatt... 5 Vet ikke Generelt, tror du at luftforurensning fra industrien er? Ekstremt farlig for miljøet... 1 Svært farlig... 2 Nokså farlig... 3 Ikke så farlig... 4 Ikke farlig for miljøet i det hele tatt... 5 Vet ikke Og tror du at plantevernmidler og kjemikalier som brukes i landbruket er? Ekstremt farlig for miljøet... 1 Svært farlig... 2 Nokså farlig... 3 Ikke så farlig... 4 Ikke farlig for miljøet i det hele tatt... 5 Vet ikke Og tror du at forurensningen av norske elver og innsjøer er? Ekstremt farlig for miljøet... 1 Svært farlig... 2 Nokså farlig... 3 Ikke så farlig... 4 Ikke farlig for miljøet i det hele tatt... 5 Vet ikke Generelt, tror du at en temperaturstigning på jorden på grunn av drivhuseffekten er? Ekstremt farlig for miljøet... 1 Svært farlig... 2 Nokså farlig... 3 Ikke så farlig... 4 Ikke farlig for miljøet i det hele tatt... 5 Vet ikke

9 19. Og tror du at genmodifisering av visse nyttevekster/planter er? Ekstremt farlig for miljøet... 1 Svært farlig... 2 Nokså farlig... 3 Ikke så farlig... 4 Ikke farlig for miljøet i det hele tatt... 5 Vet ikke Hvis du måtte velge, hvilken av disse to påstandene ville ligge nærmest ditt eget syn? Myndighetene burde la folk selv bestemme hvordan de vil beskytte miljøet, selv om det betyr at det ikke alltid er de rette tingene som gjøres... 1 Myndighetene burde innføre lover for å få folk til å beskytte miljøet, selv om det bryter med folks rett til å ta egne avgjørelser... 2 Vet ikke Og hvilken av disse to påstandene ligger nærmest ditt eget syn? Myndighetene burde la næringslivet selv bestemme hvordan det vil beskytte miljøet, selv om det betyr at det ikke alltid er de rette tingene som gjøres... 1 Myndighetene burde innføre lover for å få næringslivet til å beskytte miljøet, selv om det bryter med næringslivets rett til å ta egne avgjørelser... 2 Vet ikke Noen land gjør mer enn andre for å beskytte det globale miljøet. Alt i alt, mener du Norge gjør Mer enn nok... 1 Omtrent passe... 2 For lite... 3 Vet ikke Alt i alt, hvilken av disse to gruppene mener du gjør størst innsats for å ta vare på miljøet? Næringslivet og industrien... 1 Folk flest... 2 Like mye... 3 Vet ikke

10 24. Og hvilken av disse to gruppene mener du gjør størst innsats for å ta vare på miljøet Myndighetene... 1 Næringslivet og industrien... 2 Like mye... 3 Vet ikke Og hvilken av disse to gruppene mener du gjør størst innsats for å ta vare på miljøet Folk flest... 1 Myndighetene... 2 Like mye... 3 Vet ikke I hvilken grad er du enig eller uenig i hver av disse påstandene? pr. linje Sterkt Enig Verken Uenig Sterkt Vet enig enig eller uenig ikke uenig A. I miljøsaker bør det være internasjonale avtaler som Norge og andre land må følge B. Fattigere land må forventes å gjøre mindre enn rikere land for å beskytte miljøet C. Den økonomiske fremgangen i Norge vil avta, hvis vi ikke tar bedre vare på miljøet Innen de neste fem år, hvor sannsynlig er det at en ulykke i et atomkraftverk vil forårsake langvarige miljøskader i mange land? Veldig sannsynlig... 1 Sannsynlig... 2 Usannsynlig... 3 Veldig usannsynlig... 4 Vet ikke Hvor mye tillit har du til at hver av disse gruppene gir deg korrekt informasjon om årsakene til forurensning? pr. linje Svært mye Ganske Noe Ganske Nesten Vet tillit mye tillit tillit lite tillit ingen tillit ikke A. Næringslivet og industrien B. Miljøverngrupper og -organisasjoner C. Myndighetene D. Avisene E. Radio- og fjernsynsprogrammer F. Forskningssenter ved universitetene

11 29. Hvor ofte tar du deg tid til å sortere glass, metaller, plast, papir o.l. med tanke på resirkulering? Alltid... 1 Ofte... 2 Av og til... 3 Aldri... 4 Resirkulering finnes ikke der jeg bor Og hvor ofte reduserer du bruk av bil av hensyn til miljøet? Alltid... 1 Ofte... 2 Av og til... 3 Aldri... 4 Har ikke bil/kan ikke kjøre bil Er du medlem av en organisasjon eller gruppe som hovedsakelig arbeider med miljø- og naturvern? Ja... 1 Nei I løpet av de siste fem årene, har du? pr. linje Ja Nei A. Skrevet under et opprop om miljøspørsmål B. Gitt penger til en organisasjon eller gruppe som arbeider med miljø- og naturvern C. Deltatt i en protest eller demonstrasjon i forbindelse med et miljøspørsmål I hvilken grad stemmer følgende påstander for deg? pr. linje Stemmer Stemmer Stemmer Stemmer Vet meget nokså litt ikke i det ikke godt godt hele tatt A. Jeg skulle ønske jeg hadde et rikere åndelig liv B. Jeg forsøker å berike og utvikle sjelslivet ved å lese, meditere eller be C. Jeg ønsker å leve mer i pakt med de grunnleggende verdiene jeg tror på D. Jeg tenker ofte over den dypere meningen med livet

12 34. I hvilken grad er du enig eller uenig i hver av disse påstandene? pr. linje Sterkt Enig Verken Uenig Sterkt Vet enig enig eller uenig ikke uenig A. Myndighetene bør omfordele inntektene fra de mer velstående til dem som er mindre heldig stilt B. Det er lite folk kan gjøre for å endre sitt liv C. Et problem med folk i dag er at de altfor ofte setter seg opp mot autoriteter D. Folk med penger bør ha mulighet til å nyte det E. I visse tilfeller bør folk følge sin egen samvittighet selv om det innebærer at loven brytes F. Det private næringsliv må kontrolleres for å beskytte alles behov G. Alle samfunn har ulikheter som det er best å ikke blande seg opp i H. Alt tatt i betraktning, må man kunne si at verden blir bedre I hvilken grad er du enig eller uenig i hver av disse påstandene? pr. linje Sterkt Enig Verken Uenig Sterkt Vet enig enig eller uenig ikke uenig A. For å få mer miljøvennlig atferd, må vi forby miljøskadelige varer og tjenester B. For å trygge økonomisk vekst, trenger vi fortsatt industriutbygging selv om det skulle komme i strid med naturverninteresser C. For å få mer miljøvennlig atferd må vi legge avgifter på miljøskadelige varer og tjenester D. Myndighetene bør gripe inn med store bøter og forbud overfor bedrifter som forurenser E. Jeg er villig til å betale 5% mer i nettoskatt til miljøvennlige tiltak, dersom jeg selv slipper å engasjerer meg F. Veinettet burde bli bedre utbygd slik at køproblemer og økt forurensning ble redusert G. Man burde på forskjellige måter hindre bilistenes bilbruk, og heller bygge ut kollektivtrafikken

13 36. Tror du pr. linje Ja, helt Ja, men Nei, men Nei, helt Vet sikker usikker usikker sikker ikke A. Det finnes mennesker som kan se inn i fremtiden B. En persons stjernetegn eller horoskop har noe å si for ens personlighet og skjebne C. Hvordan mennesker lever sine liv nå, bestemmer hvordan de får det i sine neste tilværelser D. Mennesker har levd tidligere liv, og blir født til stadig nye liv her på jorden E. Under gitte omstendigheter er det mulig å få kontakt med avdøde mennesker Vær vennlig å merke hvilket av utsagnene nedenfor som best, eller tilnærmet best, gir uttrykk for hva du tror om Gud Jeg tror ikke på Gud... 1 Jeg vet ikke om det finnes noen Gud, og jeg tror ikke det er noen måte en kan finne det ut på... 2 Jeg tror ikke på noen personlig Gud, men jeg tror det finnes en høyere makt av et eller annet slag... 3 Jeg tror nok på Gud enkelte ganger, men andre ganger gjør jeg det ikke... 4 Selv om jeg er i tvil, føler jeg at jeg tror på Gud... 5 Jeg vet at Gud virkelig finnes, og det er jeg ikke i tvil om... 6 Vet ikke

14 Bakgrunnsopplysninger 38. Har du, eller har du tidligere hatt, inntektsgivende arbeid? Vi er interessert i alt arbeid, selv om det bare dreier seg om noen få timer pr. uke. Arbeid som familiemedlem uten fast avtalt lønn, regnes som inntekstgivende arbeid. Ja, jeg har inntektsgivende arbeid nå... 1 Svar på spørsmål Ja, men jeg er midlertidig bort p.g.a. permisjon, sykdom e.l... 2 Svar på spørsmål Jeg har hatt inntektsgivende arbeid tidligere... 3 Svar på spørsmål Nei, jeg har aldri hatt inntektsgivende arbeid... 4 Gå til spørsmål 46 Spørsmål Til dem som har inntektsgivende arbeid nå, eller har hatt inntektsgivende arbeid tidligere. Dersom du har/hadde flere jobber, gi svar om ditt hovedarbeidsforhold. 39. Er/var du i ditt hovedyrke Selvstendig næringsdrivende med ansatte. 1 Gå til spørsmål 40 Selvstendig næringsdrivende uten ansatte. 2 Gå til spørsmål 41 Ansatt... 3 Gå til spørsmål 41 Familiemedlem... 4 Gå til spørsmål Hvis selvstendig næringsdrivende med ansatte: Antall ansatte? Noter antall ansatte 41. Hvilken yrkestittel har/hadde du? Noter: Kan du kort beskrive dine arbeidsoppgaver? Noter:

15 42. Hvor mange timer arbeider/arbeidet du vanligvis pr. uke i ditt hovedyrke? Noter antall timer 43. Innebærer/innebar ditt ordinære arbeid å lede andre ansatte, eller bestemme hva slags arbeid de skal/skulle utføre? Ja... 1 Gå til spørsmål 44 Nei... 2 Gå til spørsmål Hvis ja i spørsmål 43: Skriv antall ansatte du leder/ledet? Noter antall ansatte 45. Er virksomheten du arbeider/arbeidet i Privat firma... 1 Organisasjon, stiftelse... 2 Kommunal/fylkeskommunal virksomhet... 3 Statlig virksomhet... 4 Annen offentlig eller halvoffentlig virksomhet... 5 Annet... 6 Spørsmål besvares av alle. 46. Betrakter du deg for tiden hovedsakelig som Yrkesaktiv... 1 Skoleelev/student... 2 Alders- eller førtidspensjonist... 3 Trygdet/arbeidsufør... 4 Hjemmeværende med husarbeid/omsorg... 5 Arbeidsledig... 6 Annet Er du Mann... 1 Kvinne

16 48. Når er du født? Noter årstall ett tall i hver rute Er du gift, registrert partner, samboende eller bor du for tiden ikke sammen med en partner? Gift, registrert partner... 1 Gå til spørsmål 50 Samboende... 2 Gå til spørsmål 50 Bor ikke fast sammen med en partner... 3 Gå til spørsmål Har din ektefelle/partner/samboer inntektsgivende arbeid? Ja... 1 Gå til spørsmål 51 Nei... 2 Gå til spørsmål Hvilken yrkestittel (hovedyrke) har din ektefelle/partner/samboer? Noter: 52. Kan du kort beskrive hennes/hans arbeidsoppgaver? Vennligst beskriv så presist som mulig Noter: 53. Hva er din ektefelles/partners/samboers viktigste gjøremål eller kilde til livsopphold? Yrkesaktiv... 1 Skoleelev/student... 2 Alders- eller førtidspensjonist... 3 Trygdet/arbeidsufør... 4 Hjemmeværende med husarbeid/omsorg... 5 Arbeidsledig... 6 Annet

17 Til alle + s Hvor mange personer bor det i din husstand, medregnet deg selv? Noter antall personer 55. I hvilke aldersgrupper fordeler medlemmene av husstanden seg? Før opp antallet på hver av linjene der det finnes husstandsmedlemmer Antall barn 0-2 år Antall barn 3-5 år Antall barn 6-12 år Antall barn år Antall personer 18 år og over, medregnet deg selv 56. Nedenfor er det oppgitt fem betegnelser på sosial status. Hvilken vil du si at du selv tilhører? Arbeiderklassen... 1 Lavere middelklasse... 2 Middelklassen... 3 Øvre middelklasse... 4 Overklassen... 5 Vet ikke Bor du i? En stor by... 1 En forstad til, eller i utkanten av, en stor by... 2 En mindre by... 3 Et tettsted... 4 Et spredtbygd strøk

18 58. Omtrent hvor stor tror du din egen brutto inntekt (før fradrag og skatt) blir inneværende år? Regn med pensjon, trygd, biinntekter, renteinntekter o.l kroner, bare min egen inntekt 59. Omtrent hvor stor tror du husstandens samlede brutto inntekt (før avdrag og skatt) blir inneværende år? Regn med pensjon, trygd, biinntekter, renteinntekter o.l kroner, medregnet min egen inntekt 60. Hvilken allmennutdanning har du fullført? pr. linje Ja Nei 7-årig folkeskole eller kortere Framhaldskole eller fortsettelsesskole eller 10-årig grunnskole Realskole eller middelskole Folkehøgskole Eksamen artium, økonomisk gymnas eller 3-årig videregående skole med studiekompetanse Hvilken yrkesutdanning har du fullført? Ingen... 1 Grunnutdanning ved yrkesskole, videregående skole o.l... 2 Fagbrev eller fullført fagutdanning ved yrkesskole, handelsskole, yrkesfag ved videregående skole o.l Hvilken høyere utdanning har du fullført? Ingen... 1 Høgskole eller universitet av mindre enn 1 års varighet... 2 Høgskole eller universitet av 1-2 års varighet... 3 Høgskole eller universitet av 3-4 års varighet... 4 Høgskole eller universitet av 5 års varighet eller mer Hvor mange år med utdanning ut over grunnskolen har du? Antall år etter 9-årig ungdomsskole eller 7-årig folkeskole år utdanning utover grunnskolen

19 64. I politikken blir det ofte snakket om motsetningene mellom høyre- og venstresiden. Nedenfor er en skala som går fra venstre side, det vil si dem som står helt til venstre politisk, til høyre side, det vil si dem som står helt til høyre politisk. Hvor vil du plassere deg selv på denne skalaen? Helt til venstre Helt til høyre Hvilket parti ville du stemme på hvis det var stortingsvalg i morgen? Rød Valgallianse (RV)... 1 Arbeiderpartiet (DNA)... 2 Fremskrittspartiet (FrP)... 3 Høyre (H)... 4 Kristelig Folkeparti (KrF)... 5 Senterpartiet (SP)... 6 Sosialistisk Venstreparti (SV)... 7 Venstre (V)... 8 Andre... 9 Vet ikke Ville ikke stemme Er du medlem av en fag- eller yrkesorganisasjon? Ja... 1 Nei Tilhører du? Den norske kirke (statskirken)... 1 Den romersk-katolske kirke... 2 Pinsebevegelsen... 3 Annet kristent trossamfunn... 4 Islam... 5 Annet ikke-kristent trossamfunn... 6 Human-etisk forbund... 7 Annet livssynssamfunn... 8 Ikke noe tros- eller livssynssamfunn Hvor ofte er du tilstede ved gudstjenester eller andre religiøse møter? (Regn ikke med bryllup, begravelse, dåp e.l.) Minst en gang i uken ganger i måneden gang i måneden... 3 Flere ganger i året... 4 Sjeldnere... 5 Aldri

20 Da takker vi så meget for hjelpen! Eventuelle kommentarer:

Holdninger til sosial ulikhet

Holdninger til sosial ulikhet Underlagt taushetsplikt Holdninger til sosial ulikhet 1 Vi starter med noen spørsmål om muligheten til å komme seg frem her i verden. Hvor mener du følgende forhold er for å komme seg frem i verden? Sett

Detaljer

Norway ISSP 2005 Work Orientations III Questionnaire

Norway ISSP 2005 Work Orientations III Questionnaire Norway ISSP 2005 Work Orientations III Questionnaire Spørreundersøkelse om arbeidsforhold og arbeidserfaringer 65270 Undersøkelse om arbeidsforhold og arbeidserfaringer TNS-Gallup gjennomfører på oppdrag

Detaljer

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Norway

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Norway ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Norway Spørreundersøkelse for Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Undersøkelse om religion Norsk Gallup Institutt A/S gjennomfører nå på oppdrag fra Norsk samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Internasjonal spørreundersøkelse om nasjonal identitet

Internasjonal spørreundersøkelse om nasjonal identitet Internasjonal spørreundersøkelse om nasjonal identitet Hvis du svarer på undersøkelsen vil du delta i trekningen av to reiser à kr. 8.000,- fem gavekort à kr. 1.000,- Alle vinnere vil bli kontaktet TNS

Detaljer

Spørreundersøkelse for Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Spørreundersøkelse for Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Spørreundersøkelse for Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Undersøkelse om sosiale nettverk og tilknytning Norsk Gallup Institutt A/S gjennomfører nå på oppdrag fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Detaljer

Norway ISSP 2006 Role of Government IV Questionnaire

Norway ISSP 2006 Role of Government IV Questionnaire Norway ISSP 2006 Role of Government IV Questionnaire SPØRREUNDERSØKELSE OM Holdninger til offentlige myndigheter og offentlig virksomhet TNS Gallup gjennomfører på oppdrag fra Norsk samfunnsvitenskapelig

Detaljer

ISSP 1997 Work Orientations II. - Questionnaire - Norway

ISSP 1997 Work Orientations II. - Questionnaire - Norway ISSP 1997 Work Orientations II - Questionnaire - Norway Undersøkelse om arbeidsforhold og arbeidserfaringer Norsk Gallup Institutt A/S gjennomfører nå på oppdrag fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

Norway ISSP 2004 Citizenship Questionnaire

Norway ISSP 2004 Citizenship Questionnaire Norway ISSP 2004 Citizenship Questionnaire Spørreundersøkelse for Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Prosjektnr.: 55520 Undersøkelse om samfunnsdeltakelse TNS Gallup gjennomfører på oppdrag fra Norsk

Detaljer

Norway ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire

Norway ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire Norway ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire SPØRREUNDERSØKELSE Undersøkelse om fritid og sport TNS Gallup gjennomfører på oppdrag fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) en undersøkelse

Detaljer

Internasjonal spørreundersøkelse om familie og arbeidsliv

Internasjonal spørreundersøkelse om familie og arbeidsliv Internasjonal spørreundersøkelse om familie og arbeidsliv Du kan velge å svare på denne undersøkelsen på Internett. Gå til www.nsd.no/skjema (BRUKERID og PINKODE på siste side av dette skjemaet) Hvis du

Detaljer

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år.

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år. NASJONAL MENINGSMÅLING GJENNOMFØRT 1.-4. SEPT. (uke 36) 1997 AV NORSK GALLUP INSTITUTT A/S FOR NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE (NSD), SKOLEVALG 1997. Representativt utvalg av befolkningen medstemmerett

Detaljer

Norway ISSP 2011 Health Questionnaire

Norway ISSP 2011 Health Questionnaire Norway ISSP 2011 Health Questionnaire Internasjonal spørreundersøkelse om helse og helsetjenester Hvis du svarer på undersøkelsen vil du delta i trekningen av to reiser à kr. 8.000,- fem gavekort à kr.

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1991. "Skolevalget 1991,

Detaljer

http://eintervju.nsd.uib.no

http://eintervju.nsd.uib.no Påloggingskode: < > Intervjuskjema http://eintervju.nsd.uib.no Takk for at du deltar i skolevalgets valgundersøkelse. For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god

Detaljer

Internasjonal spørreundersøkelse om samfunnsdeltakelse

Internasjonal spørreundersøkelse om samfunnsdeltakelse Internasjonal spørreundersøkelse om samfunnsdeltakelse ) Hvis du svarer på undersøkelsen vil du delta i trekningen av to reiser à kr. 8.000,- fem gavekort à kr. 1.000,- Alle vinnere vil bli kontaktet TNS

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Intervjuskjema Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2011 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1993. "Skolevalget 1993,

Detaljer

Enheter i filen: 1031

Enheter i filen: 1031 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2001. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Nasjonal meningsmåling 1995

Nasjonal meningsmåling 1995 Nasjonal meningsmåling 1995 "Skolevalget 1995, landsomfattende undersøkelse" er en nasjonal meningsmåling (telefonintervju) gjennomført 28-31 august 1995 av NORSK GALLUP INSTITUTT A/S på oppdrag fra Norsk

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1989. "Skolevalget 1989,

Detaljer

INNLEDNING: Så til slutt har vi noen spørsmål som skal gi bakgrunnsopplysninger for undersøkelsen.

INNLEDNING: Så til slutt har vi noen spørsmål som skal gi bakgrunnsopplysninger for undersøkelsen. BAKGRUNNSOPPLYSNINGER INNLEDNING: Så til slutt har vi noen spørsmål som skal gi bakgrunnsopplysninger for undersøkelsen. BAK.1 Hva er din nåværende ekteskapelige status? Er du 1 gift/registrert PARTNER

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju Ikke bruk navigasjonsknappene i nettleseren. Svarene vil bli lagret i databasen når du avslutter på siste side.

http://www.samfunnsveven.no/eintervju Ikke bruk navigasjonsknappene i nettleseren. Svarene vil bli lagret i databasen når du avslutter på siste side. http://www.samfunnsveven.no/eintervju Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer spørsmålene

Detaljer

Internasjonal spørreundersøkelse om arbeidsforhold og arbeidserfaringer

Internasjonal spørreundersøkelse om arbeidsforhold og arbeidserfaringer Internasjonal spørreundersøkelse om arbeidsforhold og arbeidserfaringer Hvis du svarer på undersøkelsen vil du delta i trekningen av to reiser à kr. 8.000,- fem gavekort à kr. 1.000,- Alle vinnere vil

Detaljer

Norway ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire

Norway ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire Norway ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire I ter asjo al spørreu dersøkelse o sa fu sdeltakelse ) Hvis du svarer på undersøkelsen vil du delta i trekningen av to reiser à kr. 8.,- fe gavekort à kr..,-

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Valgundersøkelsen 1997

Valgundersøkelsen 1997 Valgundersøkelsen 1997 SPM. 1 La oss begynne med et spørsmål om politisk interesse. Vil du si at du i alminnelighet er 1 9 meget politisk interessert 2 52 ganske interessert 3 36 lite interessert 4 3 overhode

Detaljer

Østlandet. 40-59 år 60 år + Oslo. ellers

Østlandet. 40-59 år 60 år + Oslo. ellers ** Spm:Nor1 ** N det gjelder maten til deg / din husstand, hvor viktige er hvert av følgende forhold for deg? Celleinnhold: Kjønn Alder Landsdel Utdanning Husstandsinntekt Mann Kvinne 18-29 30-39 40-59

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer spørsmålene

Detaljer

EU-prøvevalget 1994, landsomfattende meningsmåling

EU-prøvevalget 1994, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen EU-prøvevalget 1994, landsomfattende meningsmåling Study Documentation

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

ID-nummer. Høst Vår. Hvis du i ettertid skulle gi en samlet vurdering av høgskoleutdanningen, hvor fornøyd vil du da si at du er?

ID-nummer. Høst Vår. Hvis du i ettertid skulle gi en samlet vurdering av høgskoleutdanningen, hvor fornøyd vil du da si at du er? ID-nummer Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Tallene skal se slik ut: 1 2 3 4 6

Detaljer

Fysisk aktivitet 2003

Fysisk aktivitet 2003 Fysisk aktivitet 2003 FYSISK AKTIVITET 2003 Fysisk aktivitet har stor betydning for folks helse og velvære. Vi vet imidlertid ikke nok om aktivitetsnivået i befolkningen, verken på verdensbasis eller i

Detaljer

Norway ISSP 2003 National Identity II Questionnaire

Norway ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Norway ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Spørreundersøkelse for Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Undersøkelse om nasjonal identitet TNS Gallup gjennomfører nå på oppdrag fra Norsk samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer spørsmålene

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

SPØRRESKJEMA TIL ASSISTENTER

SPØRRESKJEMA TIL ASSISTENTER SPØRRESKJEMA TIL ASSISTENTER Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. ID-nummer Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Kode Tallene

Detaljer

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter?

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter? Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 5 Mai 2013 (uke 19) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Perduco med start 7. mai INTRO - Fastlinje God dag mitt navn er NN og jeg ringer

Detaljer

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni 17, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

International Survey on the Environment, 2010, Norwegian part of ISSP

International Survey on the Environment, 2010, Norwegian part of ISSP Norway TNS Gallup Norwegian Social Science Data Services, NSD International Survey on the Environment, 2010, Norwegian part of ISSP Study Documentation February 24, 2017 Metadata Production Metadata Producer(s)

Detaljer

ID-nummer. Høst Vår. Hvis du i ettertid skulle gi en samlet vurdering av ingeniørutdanningen, hvor fornøyd vil du da si at du er?

ID-nummer. Høst Vår. Hvis du i ettertid skulle gi en samlet vurdering av ingeniørutdanningen, hvor fornøyd vil du da si at du er? Ingeniør ID-nummer Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Kode Tallene skal se slik

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

StudData SD1-3. Skjema for personer med høgskoleutdanning. Høgskoleutdanningen din. Har ikke fullført denne utdanningen

StudData SD1-3. Skjema for personer med høgskoleutdanning. Høgskoleutdanningen din. Har ikke fullført denne utdanningen StudData SD1-3 913 1 ID-NUMMER Dette skjemaet skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå / svart penn. Tallene skal se slik ut: 1234567890 Sett kryss slik: Ikke slik: Eliminere feil avkryssing

Detaljer

Resultater Velferdsbarometeret 2017

Resultater Velferdsbarometeret 2017 Kåre Hagen Høgskolen i Oslo og Akershus Tlf.: 952 17 508 E-post: kare.hagen@hioa.no Resultater Velferdsbarometeret 2017 Innledning Velferdsbarometeret er en spørreundersøkelse som er tenkt gjennomført

Detaljer

SPØRRESKJEMA TIL PEDAGOGISKE LEDERE

SPØRRESKJEMA TIL PEDAGOGISKE LEDERE SPØRRESKJEMA TIL PEDAGOGISKE LEDERE Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. ID-nummer Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket:

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2016

Innbyggerundersøkelsen 2016 Innbyggerundersøkelsen 2016 Vi vil gjerne vite hvordan du vil bo når du blir eldre! I denne undersøkelsen får du spørsmål om hvor og hvordan du vil bo når du blir eldre. Videre får du noen spørsmål om

Detaljer

Den norske valgundersøkelsen 2005

Den norske valgundersøkelsen 2005 Den norske valgundersøkelsen 2005 SPM.1 La oss begynne med et spørsmål om politisk interesse. Vil du si at du i alminnelighet er 1 9 Meget politisk interessert 2 58 Ganske interessert 3 31 Lite interessert

Detaljer

Skolevalget 1993, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 1993, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, NSD Skolevalget 1993, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni 19, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Valgundersøkelsen 2007, Nordland

Valgundersøkelsen 2007, Nordland Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2007, Nordland Study Documentation Juni 22, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 19, 2007 Versjon

Detaljer

Skolevalget 2011, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2011, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Skolevalget 2011, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Oktober 8, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Valgundersøkelsen blant velgere med innvandrerbakgrunn 2013

Valgundersøkelsen blant velgere med innvandrerbakgrunn 2013 Valgundersøkelsen blant velgere med innvandrerbakgrunn 2013 SPM.1 La oss begynne med et spørsmål om politisk interesse. Vil du si at du i alminnelighet er 1 Meget politisk interessert 2 Ganske interessert

Detaljer

ISSP 1998: Religion (utvalg)

ISSP 1998: Religion (utvalg) Filipinene, Frankrike, Irland, Norge og USA Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen ISSP 1998: Religion (utvalg) Study

Detaljer

Norway ISSP 2008 Religion III Questionnaire

Norway ISSP 2008 Religion III Questionnaire Norway ISSP 2008 Religion III Questionnaire Kjære deltaker! Den som er med i utvalget kan ikke erstattes av andre, og det er kun den personen spørreskjemaet er adressert til som skal fylle ut skjemaet.

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Hva er din holdning til testing for arvelige sykdommer? +

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Hva er din holdning til testing for arvelige sykdommer? + Kodebok 10399 Instrumentelle og affektive holdninger til testing for ulike typer arvelige sykdommer Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Hva er din holdning til testing for arvelige sykdommer?

Detaljer

ID-nummer. Høst Vår. Hvis du i ettertid skulle gi en samlet vurdering av høgskoleutdanningen, hvor fornøyd vil du da si at du er?

ID-nummer. Høst Vår. Hvis du i ettertid skulle gi en samlet vurdering av høgskoleutdanningen, hvor fornøyd vil du da si at du er? ID-nummer Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Tallene skal se slik ut: 6 7 8 9 0

Detaljer

Kjønn Alder Landsdel Husstandsinntekt Utdanning. Universitet/ Møre og Romsdal/ høyskole, Under Østlandet

Kjønn Alder Landsdel Husstandsinntekt Utdanning. Universitet/ Møre og Romsdal/ høyskole, Under Østlandet ** Spm:man1 ** Hva er din holdning til kommersielle aktører innen sykehus, eldreomsorg, skole, barnehage og barnevern? Chi nivå(w):% Kjønn Alder Landsdel Husstandsinntekt Utdanning Mann Kvinne + Oslo Østlandet

Detaljer

SD-1, fase 1 _ høsten 2000

SD-1, fase 1 _ høsten 2000 SD-1, fase 1 _ høsten 2000 Kjære høgskolestudent! Vi håper du alt har mottatt brosjyren om StudData. Høgskolenes oppgave er å utdanne personell til et bredt spekter av yrker i offentlig og privat virksomhet

Detaljer

Elevundersøkelse og samtykkeerklæring

Elevundersøkelse og samtykkeerklæring Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO Dato: Januar 2012 Telefon: 22 85 50 70 Til elever med foresatte Telefaks: 22 85 44 09 Elevundersøkelse og samtykkeerklæring

Detaljer

Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni

Detaljer

Internasjonal spørreundersøkelse om miljø

Internasjonal spørreundersøkelse om miljø Internasjonal spørreundersøkelse om miljø Du kan velge å svare på denne undersøkelsen på Internett. Gå til www.nsd.no/skjema (BRUKERID og PINKODE på siste side av dette skjemaet) Hvis du svarer på undersøkelsen

Detaljer

Hjelpekort til. Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2012

Hjelpekort til. Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2012 Hjelpekort til Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2012 KORT 1 Ikke noe tid Mindre enn en ½ time Fra ½ til 1 time Mer enn 1 time, opptil 1½ time Mer enn 1½, opptil 2 timer Mer enn 2 timer, opptil 2½ timer

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer

ID-nummer. Høst Vår. Hvis du i ettertid skulle gi en samlet vurdering av ergoterapeututdanningen, hvor fornøyd vil du da si at du er?

ID-nummer. Høst Vår. Hvis du i ettertid skulle gi en samlet vurdering av ergoterapeututdanningen, hvor fornøyd vil du da si at du er? Ergoterapeut ID-nummer Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke skriv i felt merket: Ikke slik: Eliminere slik: Ergoterapeututdanningen

Detaljer

Vedlegg 1: Spørreskjemaet (Norsk versjon)

Vedlegg 1: Spørreskjemaet (Norsk versjon) Vedlegg 1: Spørreskjemaet (Norsk versjon) 1. I det store og hele, hvordan synes du integreringen av innvandrere i det norske samfunnet fungerer? Meget bra Ganske bra Verken bra eller Ganske Meget 2. Hvor

Detaljer

HVA SPISER BARN OG UNGE I NORGE? Vil du være med i en undersøkelse om matvaner blant barn og ungdom i hele landet?

HVA SPISER BARN OG UNGE I NORGE? Vil du være med i en undersøkelse om matvaner blant barn og ungdom i hele landet? HVA SPISER BARN OG UNGE I NORGE? Vil du være med i en undersøkelse om matvaner blant barn og ungdom i hele landet? HVA ER DETTE? Dette er en forespørsel til elever og foresatte om å delta i Ungkost. Ungkost

Detaljer

Øvingsdatasett basert på "Undersøkelse om sosial ulikhet, 2009"

Øvingsdatasett basert på Undersøkelse om sosial ulikhet, 2009 Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, NSD Øvingsdatasett basert på "Undersøkelse om sosial ulikhet, 2009" Study Documentation September 29, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk

Detaljer

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt Tosporsmodellen ved sorg. Selvrapporteringsskjema. The Two-Track Bereavement Questionnaire; Rubin, Malkinson, Bar Nadav & Koren, 2004. Oversatt til norsk ved S.Sørlie 2013 kun for klinisk bruk. De følgende

Detaljer

Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykisk helsevern?

Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykisk helsevern? Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykisk helsevern? Hensikten med denne undersøkelsen er at tjenestene skal bli bedre for brukere av poliklinikker i det psykiske helsevernet. Vi vil

Detaljer

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR Skjemaet er på 4 sider og spørsmålene er delt inn i 4 seksjoner (A-D). TEMA A. OM DEG A1. Hvilken kommune bor du i? A2. Er du kvinne eller mann? Kvinne Mann A3. Hva er din alder?

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

ID-nummer. Tilbakeblikk på sykepleierutdanningen (grunnutdanningen i sykepleie) Høst Vår

ID-nummer. Tilbakeblikk på sykepleierutdanningen (grunnutdanningen i sykepleie) Høst Vår Sykepleier ID-nummer Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Tallene skal se slik ut:

Detaljer

Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Romssa ja biras psykiatriija guovddáš. Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikken?

Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Romssa ja biras psykiatriija guovddáš. Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikken? Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Romssa ja biras psykiatriija guovddáš Hva er erfaringene dine som bruker av Brukerundersøkelse ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk senter for Tromsø og

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo 1 1 Hva er din sivilstatus? Er du... Gift / registrert partner...............................................................................................

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder

Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder Study Documentation Juni 25, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

MEDLEMMER AV GRØNNE PARTIER I EUROPA

MEDLEMMER AV GRØNNE PARTIER I EUROPA Intervjuundersøkelse av MEDLEMMER AV GRØNNE PARTIER I EUROPA Norge: MILJØPARTIET DE GRØNNE Våren 2002 gjennomføres en intervjuundersøkelse blant medlemmer av grønne partier i Europa. I alt 15 grønne partier

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Sosionom / barnevernspedagog

Sosionom / barnevernspedagog Sosionom / barnevernspedagog ID-nummer Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Tallene

Detaljer

SPØRRESKJEMA TIL ØVINGSLÆRERE

SPØRRESKJEMA TIL ØVINGSLÆRERE SPØRRESKJEMA TIL ØVINGSLÆRERE Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. ID-nummer Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Kode

Detaljer

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elev ID: Elevspørreskjema 8. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005 Veiledning

Detaljer

Høst Vår. Hvis du i ettertid skulle gi en samlet vurdering av høgskoleutdanningen, hvor fornøyd vil du da si at du er?

Høst Vår. Hvis du i ettertid skulle gi en samlet vurdering av høgskoleutdanningen, hvor fornøyd vil du da si at du er? SD 2-4 Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Tallene skal se slik ut: 1 2 3 4 6 7 8

Detaljer

Kapittel 6: De politiske partiene

Kapittel 6: De politiske partiene Kapittel 6: De politiske partiene 1 Begrepskryss (svarene finner du på side 131 139 i Ny agenda) Sett streker mellom begrepet til venstre og riktig forklaring til høyre. 1) ideologi a) en som ønsker å

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2002 KORT 1 Ikke noe tid Mindre enn en ½ time Fra ½ til 1 time Mer enn 1 time, opptil 1½ time Mer enn 1½, opptil 2 timer Mer enn 2 timer, opptil 2½ timer Mer enn 2½

Detaljer

PasOpp 2007 Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykiatrisk helsevern?

PasOpp 2007 Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykiatrisk helsevern? PasOpp 2007 Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykiatrisk helsevern? PasOpp september/2007 Hensikten med denne undersøkelsen er å få vite mer om brukernes erfaring med poliklinikk i psykiatrisk

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

Skolevalget 2001, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2001, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2001, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Januar

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget.

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget. Demokrati Ordet demokrati betyr folkestyre. I et demokrati er det valg, i Norge er det stortingsvalg hvert fjerde år. Da kan de som ha stemmerett være med å bestemme landets utvikling. I det norske systemet

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Miljøundersøkelsen valget 2013 Klima og norsk oljeutvinning

Miljøundersøkelsen valget 2013 Klima og norsk oljeutvinning Miljøundersøkelsen valget 2013 Klima og norsk oljeutvinning To tredeler av verdens olje, kull og gass må bli liggende hvis vi skal begrense den globale oppvarmingen til to grader og forhindre store og

Detaljer