Valgundersøkelsen 2007, Nordland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valgundersøkelsen 2007, Nordland"

Transkript

1 Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2007, Nordland Study Documentation Juni 22, 2016

2 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 19, 2007 Versjon Identifisering Første utgave SVU2007Fylke18

3 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang... 4 Produsenter og sponsorer...4 Utvalg... 4 Datainnsamling...5 Tilgjengelighet...5 Rights & Disclaimer... 5 Filbeskrivelse...6 Nordland Variabelgrupper...7 Variabler...7 Variabelbeskrivelse Nordland

4 Valgundersøkelsen 2007, Nordland - Oversikt Valgundersøkelsen 2007, Nordland Oversikt Identifisering Serie SVU2007Fylke18 Sammendrag SKOLEVALGSUNDERSØKELSEN 2007 Fra 1989 er det arrangert nasjonale skolevalg i forbindelse med kommune/fylkesting- og stortingsvalg. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) har stått som nasjonal arrangør og koordinator. Utdanningsdirektoratet (fra 2005) har det overordnede ansvaret for prosjektet. Fra 1989 er det gjennomført skolevalg ved de videregående skolene i forbindelse med stortings- kommune- og fylkestingsvalg. Den foreliggende datafilen er fra en spørreundersøkelse gjennomført samtidig med skolevalget i Ved de skolene som deltar i skolevalgsundersøkelsen, stemmer elevene først ved skolevalget for deretter å svare på spørreundersøkelsen. Denne filen inneholder samtlige data fra ett fylke. Legg merke til at variabelen kjønn er nullet ut for skoler med færre enn 50 svar. I tillegg er utdanningsprogram bare tilgjengelig i en forenklet utgave. Dette for å sikre anonymiteten i materialet. Vi har også laget en fil med svar fra hele landet. I landsfilen er data bearbeidet med sikte på å øke representativiteten i materialet. Data er fritt tilgjengelig for forskning og undervisning. En forutsetning for bruk av data og tabeller fra undersøkelsen er at følgende blir tatt med i forord, fotnote e.l. i eventuelle publikasjoner: De data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra Skolevalgundersøkelsen Undersøkelsen er finansiert av Utdanningsdirektoratet, gjennomført og tilrettelagt for forskningsformål av NSD. Datatype Analyseenhet Spørjeundersøking Individ Omfang Nøkkelord Emner Tidsperiode(r) 2007 Land Partipreferanse, Stemmegivning, Holdninger, Politisk Engasjement Politisk adferd, holdninger, meninger Norge Univers Skolene velger selv å delta i skolevalgundersøkelsen. Produsenter og sponsorer Primary Investigator(s) Andre produsenter Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Utvalg Responsrate Skolene velger selv å delta i skolevalgundersøkelsen

5 Valgundersøkelsen 2007, Nordland - Oversikt Datainnsamling Tidsperiode(r) single 2007 Type datainnsamling Spørreskjema Strukturert spørreskjema Data registrert og sendt inn av den enkelte skole Tilgjengelighet Distributør(er) Utgiver(e) Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, Harald Hårfagresgt. 29, N-5007 BERGEN Sitatkrav Publikasjoner basert på disse dataene må gi referanse til dataprodusenten og til datadistributøren. Rights & Disclaimer Fraskrivelse Hverken dataprodusent eller datadistributør er ansvarlig for videre bearbeiding av data, eller for hvordan analyseresultater blir tolket

6 Valgundersøkelsen 2007, Nordland - Filbeskrivelse Filbeskrivelse Datasettet inneholder 1 file(r) Nordland2007 # Enheter 1269 # Variable(r) 59 Filinnhold SKOLEVALGSUNDERSØKELSEN 2007 Fra 1989 er det gjennomført skolevalg ved de videregående skolene i forbindelse med stortings- kommune- og fylkestingsvalg. Den foreliggende datafilen er fra en spørreundersøkelse gjennomført samtidig med skolevalget i Ved de skolene som deltar i skolevalgsundersøkelsen, stemmer elevene først ved skolevalget for deretter å svare på spørreundersøkelsen. Denne filen inneholder samtlige data fra ett fylke. Legg merke til at variabelen kjønn er nullet ut for skoler med færre enn 50 svar. I tillegg er utdanningsprogram bare tilgjengelig i en forenklet utgave. Dette for å sikre anonymiteten i materialet. Vi har også laget en fil med svar fra hele landet. I landsfilen er data bearbeidet med sikte på å øke representativiteten i materialet. Data er fritt tilgjengelig for forskning og undervisning. En forutsetning for bruk av data og tabeller fra undersøkelsen er at følgende blir tatt med i forord, fotnote e.l. i eventuelle publikasjoner: De data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra Skolevalgundersøkelsen Undersøkelsen er finansiert av Utdanningsdirektoratet, gjennomført og tilrettelagt for forskningsformål av NSD

7 Valgundersøkelsen 2007, Nordland - Variabelgrupper Variabelgrupper Datasettet inneholder 1 gruppe(r) Gruppe Variabler # Navn Merkelapp Type Format Gyldige Ugyldig Spørsmål 1 fylke FYLKE: Navn på fylke der skolen ligger 2 kommune KOMMUNE: Navn på kommune der skolen ligger diskret character diskret character navn SKOLE: Skolenavn diskret character v1 POLITISK INTERESSE: Hvor interessert er du i politikk? 5 v2 POLITISKE SPØRSMÅL: Hvilke politiske spørsmål er du mest opptatt av? 6 v3 TILLIT TIL POLITIKERE: Hvor stor tillit har du til norske politikere? 7 v4 FORNØYD LOKALDEMOKRATI: Hvor fornøyd er du med den måten lokaldemokratiet fungerer i din kommune? 8 v5 INTERNETTVALG STYRKE DEM: Det å kunne stemme via Internett i stedet for i valglokalet, vil styrke demokratiet 9 v6 INTERNETTVALG FOR ALVORLIG: Det å stemme ved valg, er en for alvorlig handling til at dette bør gjøres via Internett 10 v7 INFORMASJONSKILDE: Hva er din viktigste kilde til informasjon om politiske saker? 11 v8 BETYDNING AV VALG: Hvor stor betydning vil diskret numeric Vi begynner med noen generelle spørsmål om politikk og om det forestående kommunestyre- og fylkestingsvalget. Hvor interessert er du i politikk? 1 [ ] Meget interessert 2 [ ] Nokså interessert 3 [ ] Litt interessert 4 [ ] Overhodet ikke interessert 9 [ ] Vet ikke diskret numeric Hvilke politiske spørsmål er du mest opptatt av, er det lokalpolitiske spørsmål, nasjonale eller internasjonale spørsmål? 1 [ ] Lokalpolitiske spørsmål 2 [ ] Nasjonale spørsmål 3 [ ] Internasjonale spørsmål diskret numeric Vi begynner med noen generelle spørsmål om politikk og om det forestående kommunestyre- og fylkestingsvalget. Hvor stor tillit har du til norske politikere? 1 [ ] Meget stor tillit 2 [ ] Nokså stor tillit 3 [ ] Nokså liten tillit 4 [ ] Meget liten tillit 9 [ ] Vet ikke diskret numeric v4 spørsmålsdetaljer diskret numeric Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? Det å kunne stemme via Internett i stedet for i valglokalet, vil styrke demokratiet. 1 [ ] Helt enig 2 [ ] Nokså enig 3 [ ] Både og 4 [ ] Nokså uenig 5 [ ] Helt uenig diskret numeric Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? Det å stemme ved valg, er en for alvorlig handling til at dette bør gjøres via Internett 1 [ ] Helt enig 2 [ ] Nokså enig 3 [ ] Både og 4 [ ] Nokså uenig 5 [ ] Helt uenig diskret numeric Hva vil du si er din viktigste kilde til informasjon om politiske saker? (Sett kun ett kryss) 1 [ ] Aviser 2 [ ] TV og radio 3 [ ] Internett 4 [ ] Skolen og undervisningen 5 [ ] Familien og nære venner 6 [ ] Møter og deltakelse i foreninger/lag diskret numeric Hvor stor betydning tror du at resultatet av kommunestyrevalget i høst vil få for - 7 -

8 Valgundersøkelsen 2007, Nordland - Variabelgrupper # Navn Merkelapp Type Format Gyldige Ugyldig Spørsmål kommunestyrevalget få for hva som vil skje i kommunen? hva som vil skje i kommunen de neste fire årene? (Sett kun ett kryss) 1 [ ] Stor betydning 2 [ ] En viss betydning 3 [ ] Liten eller ingen betydning 9 [ ] Vet ikke 12 v9 EU-MEDLEMSKAP: Synes du at Norge bør bli medlem av EU? 13 v10 STEMMERETT/ DELTAKELSE: Har du stemmerett og vil du benytte denne? 14 v11 RADIKAL/ KONSERVATIV: Selvplassering på venstrehøyre skalaen 15 v12 HELSE/SOSIALPOLITIKK: Hvor viktig er helse- og sosialpolitiske spørsmål for partivalg? 16 v13 SKOLE/ UTDANNINGSPOLITIKK: Hvor viktig er skole- og utdanningspolitikk for partivalg? 17 v14 KULTUR/ IDRETTSSPØRSMÅL: Hvor viktig er kultur- og idrettsspørsmål for partivalg? 18 v15 MILJØVERNSPØRSMÅL: Hvor viktig er miljøvernspørsmål for partivalg? 19 v16 ØKONOMISK POLITIKK: Hvor viktig er økonomisk politikk for partivalg? 20 v17 INNVANDRINGSPOLITIKK: Hvor viktig er innvandringspolitikk for partivalg? 21 v18 VIKTIGST VED SKOLEVALG: Hvilket forhold var viktigst for stemme ved skolevalg? 22 v19 TIDSPUNKT FOR STEMMEGIVING: Når bestemte du deg for hva du ville stemme? 23 v20 VALGDEBATT VED SKOLEN: Hvor god informasjon ga valgdebatten ved skolen? diskret numeric Synes du at Norge bør bli medlem av EU? 1 [ ] Ja 2 [ ] Nei diskret numeric Har du stemmerett ved kommunestyreog fylkestingsvalget i år, og vil du benytte deg av denne retten? 1 [ ] Nei, har ikke stemmerett 2 [ ] Har stemmerett og vil helt sikkert stemme 3 [ ] Har stemmerett og vil kanskje stemme 4 [ ] Har stemmerett, men vil ikke stemme diskret numeric Her har vi en skala som går fra 0 på venstre side - dvs. de som står helt til venstre politisk - og opp til 10 - dvs. de som står helt til høyre. Hvor vil du plassere deg selv på denne skalaen? Helt til Helt til Vet ikke venstre høyre diskret numeric v12 spørsmålsdetaljer diskret numeric v13 spørsmålsdetaljer diskret numeric v14 spørsmålsdetaljer diskret numeric v15 spørsmålsdetaljer diskret numeric v16 spørsmålsdetaljer diskret numeric v17 spørsmålsdetaljer diskret numeric v18 spørsmålsdetaljer diskret numeric v19 spørsmålsdetaljer diskret numeric v20 spørsmålsdetaljer - 8 -

9 Valgundersøkelsen 2007, Nordland - Variabelgrupper # Navn Merkelapp Type Format Gyldige Ugyldig Spørsmål 24 v21 PARTI VED SKOLEVALG: Hvilket parti stemte du på ved skolevalget? 25 parti PARTIVALG - KORT: Hvilket parti stemte du på ved skolevalget? 26 v22 PARTIREPRESENTANT INNTRYKK: Hvem gjorde best inntrykk i skoledebatten? 27 v23 DISKUTERE POLITIKK: Diskuterer du politiske saker med venner? 28 v24 VALGSTOFF WWW: Hvor ofte har du søkt etter valgstoff på Internett? 29 v25 MEDLEM POLITISK FORENING: Medlem i forening som arbeider med politiske spørsmål? 30 v26 MEDLEM ANDRE FORENINGER: Medlem i andre foreninger som arbeider med politiske spørsmål? 31 v27 MEDLEM SOSIAL/ KULTURELL FORENING: Medlem i sosial eller kulturell forening? 32 v28 MEDLEM KIRKELIG/ RELIGIØS ORGANISASJON: Medlem i kirkelig eller religiøs organisasjon eller forening? 33 v29 UNDERSKRIFTSLISTER: Skrevet under på opprop, aksjonslister o.l.? 34 v30 DEMONSTRASJONER/ AKSJONER: Deltatt i demonstrasjoner, aksjoner o.l.? diskret numeric v21 spørsmålsdetaljer kontinuerlig numeric diskret numeric v22 spørsmålsdetaljer diskret numeric Når du er sammen med venner, diskuterer du da politiske saker med dem? 1 [ ] Ja, nesten hver gang 2 [ ] Ja, nokså ofte 3 [ ] Ja, nokså sjelden 4 [ ] Nei, aldri diskret numeric I forbindelse med årets valg, hvor ofte har du søkt etter valgstoff på Internett? 1 [ ] Hver dag 2 [ ] Minst en gang i uka 3 [ ] Sjeldnere 4 [ ] Aldri diskret numeric Vi vil gjerne vite om du er medlem av noen frivillig organisasjon, og om du er politisk aktiv. Er du medlem av... - et politisk parti eller en partipolitisk ungdomsorganisasjon? 1 [ ] Er medlem 2 [ ] Er ikke medlem diskret numeric Vi vil gjerne vite om du er medlem av noen frivillig organisasjon, og om du er politisk aktiv. Er du medlem av... - andre foreninger som arbeider med politiske spørsmål, så som naturverngrupper, menneskerettighetsgrupper og liknende? 1 [ ] Er medlem 2 [ ] Er ikke medlem 9 [ ] Vet ikke diskret numeric Vi vil gjerne vite om du er medlem av noen frivillig organisasjon, og om du er politisk aktiv. Er du medlem av... - noen sosial eller kulturell forening, så som idrettslag, speideren, musikklag o.l.? 1 [ ] Er medlem 2 [ ] Er ikke medlem 9 [ ] Vet ikke diskret numeric Vi vil gjerne vite om du er medlem av noen frivillig organisasjon, og om du er politisk aktiv. Er du medlem av... - noen kirkelig eller religiøs organisasjon eller forening? (Medlemskap i statskirken skal ikke regnes med.) 1 [ ] Er medlem 2 [ ] Er ikke medlem diskret numeric Vi vil gjerne vite om du er medlem av noen frivillig organisasjon, og om du er politisk aktiv. Har du... skrevet under på opprop, aksjonslister, underskriftskampanjer og liknende? 1 [ ] Ja 2 [ ] Nei diskret numeric Vi vil gjerne vite om du er medlem av noen frivillig organisasjon, og om du er politisk aktiv. Har du... deltatt i demonstrasjoner, aksjoner og liknende? 1 [ ] Ja 2 [ ] Nei - 9 -

10 Valgundersøkelsen 2007, Nordland - Variabelgrupper # Navn Merkelapp Type Format Gyldige Ugyldig Spørsmål 35 v31 HINDRE BILBRUK: Bør hindre privat bilbruk og satse på kollektivtrafikken 36 v32 SKATT/OFFENTLIGE TJENESTER: Bygge ut offentlige tjenester viktigere enn skattereduksjon 37 v33 INNVANDRINGSTRUSSEL: Innvandring utgjør en alvorlig trussel mot vår nasjonale egenart 38 v34 POLITIKK INNVIKLET: Politikk er ofte for innviklet for alminnelige folk 39 v35 MYNDIGHETENES ANSVAR: Myndighetene bør hjelpe personer som ikke klarer seg 40 v36 LØNNSFORSKJELLER: For å oppmuntre innsatsviljen bør godta større lønnsforskjeller 41 v37 STYRE KOMMUNEN/ FYLKET: Ved å stemme ved lokalvalgene, bestemmer man hvordan kommunen/ fylket skal styres 42 v38 PRIVATISERE KOMMUNALE TJENESTER: Kommunene bør la private utføre kommunale tjenester 43 v39 STRØMFORSYNING: Bygge nye kraftverk for å trygge strømforsyning 44 v40 DIN MENING OM: Kristelig Folkeparti (KrF) 45 v41 DIN MENING OM: Venstre (V) 46 v42 DIN MENING OM: Senterpartiet (SP) 47 v43 DIN MENING OM: Sosialistisk Venstreparti (SV) 48 v44 DIN MENING OM: Høyre (H) 49 v45 DIN MENING OM: Det norske Arbeiderparti (DnA) 50 v46 DIN MENING OM: Fremskrittspartiet (FrP) 51 v47 DIN MENING OM: Rød Valgallianse (RV) 52 v48 DIN MENING OM: Kystpartiet (KP) 53 v49 DIN MENING OM: Demokratene (D) diskret numeric v31 spørsmålsdetaljer diskret numeric v32 spørsmålsdetaljer diskret numeric v33 spørsmålsdetaljer diskret numeric v34 spørsmålsdetaljer diskret numeric v35 spørsmålsdetaljer diskret numeric v36 spørsmålsdetaljer diskret numeric v37 spørsmålsdetaljer diskret numeric v38 spørsmålsdetaljer diskret numeric v39 spørsmålsdetaljer diskret numeric v40 spørsmålsdetaljer diskret numeric v41 spørsmålsdetaljer diskret numeric v42 spørsmålsdetaljer diskret numeric v43 spørsmålsdetaljer diskret numeric v44 spørsmålsdetaljer diskret numeric v45 spørsmålsdetaljer diskret numeric v46 spørsmålsdetaljer diskret numeric v47 spørsmålsdetaljer diskret numeric v48 spørsmålsdetaljer diskret numeric v49 spørsmålsdetaljer

11 Valgundersøkelsen 2007, Nordland - Variabelgrupper # Navn Merkelapp Type Format Gyldige Ugyldig Spørsmål 54 V50 KJØNN: Er du gutt eller jente? 55 v51 FORELDRES UTDANNING: Hvilken utdanning er den høyeste? 56 v52 EGEN UTDANNING: Hvor mange år har du gått på videregående skole? 57 v53 EGNE UTDANNINGSPLANER: Hvilken endelig utdannelse tar du selv sikte på? 58 v54 INNVANDRERBAKGRUNN: Har du innvandrerbakgrunn? 59 F_UTD FORENKLET UTDANNINGSPROGRAM/ STUDRET kontinuerlig numeric Vi avslutter med noen spørsmål som forteller litt mer om deg og din bakgrunn. Er du gutt eller jente? 1 [ ] Gutt 2 [ ] Jente diskret numeric v51 spørsmålsdetaljer diskret numeric Vi avslutter med noen spørsmål som forteller litt mer om deg og din bakgrunn. Medregnet det skoleåret du har begynt på, hvor mange år har du gått på videregående skole? 1 [ ] 1 år 2 [ ] 2 år 3 [ ] 3 år eller mer diskret numeric v53 spørsmålsdetaljer diskret numeric Vi avslutter med noen spørsmål som forteller litt mer om deg og din bakgrunn. 54. Har du innvandrerbakgrunn? 1 [ ] Nei 2 [ ] Ja, fra et land i vesten 3 [ ] Ja, fra andre deler av verden kontinuerlig numeric F_UTD spørsmålsdetaljer

12 Valgundersøkelsen 2007, Nordland - Variabelbeskrivelse Variabelbeskrivelse Datasettet inneholder 59 variable(r)

13 # fylke: FYLKE: Navn på fylke der skolen ligger [Type= diskret] [Format=character] [Missing=*] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1269 /-] Nordland % # kommune: KOMMUNE: Navn på kommune der skolen ligger [Type= diskret] [Format=character] [Missing=*] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1269 /-] Alstahaug % Andøy % Fauske 2 0.2% Lødingen % Meløy % Narvik % Sortland % Vefsn % Vågan % # navn: SKOLE: Skolenavn [Type= diskret] [Format=character] [Missing=*] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1269 /-] Andøy videregående skole Aust-Lofoten videregående skole Fauske videregående skole, Frydenlund videregående skole Lødingen videregående skole Meløy videregående skole, avd. Glomfjord Mosjøen videregående skole Sandnessjøen videregående skole % % 2 0.2% % % % % %

14 # navn: SKOLE: Skolenavn Sortland vgs., avd. Kleiva Sortland videregående skole Vefsn landbruksskole # v1: POLITISK INTERESSE: Hvor interessert er du i politikk? % % % [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/0/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1196 /-] [Ugyldig=73 /-] Vi begynner med noen generelle spørsmål om politikk og om det forestående kommunestyre- og fylkestingsvalget. Hvor interessert er du i politikk? 1 [ ] Meget interessert 2 [ ] Nokså interessert 3 [ ] Litt interessert 4 [ ] Overhodet ikke interessert 1 Meget interessert % 2 Nokså interessert % 3 Litt interessert % 4 Overhodet ikke int % 0 Ubesvart 3 9 Vet ikke 70 # v2: POLITISKE SPØRSMÅL: Hvilke politiske spørsmål er du mest opptatt av? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-3] [Missing=*/0/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=971 /-] [Ugyldig=298 /-] Hvilke politiske spørsmål er du mest opptatt av, er det lokalpolitiske spørsmål, nasjonale eller internasjonale spørsmål? 1 [ ] Lokalpolitiske spørsmål 2 [ ] Nasjonale spørsmål 3 [ ] Internasjonale spørsmål 1 Lokalpolitiske spm % 2 Nasjonale spm % 3 Internasjonale spm % 0 Ubesvart 3 9 Vet ikke 295 # v3: TILLIT TIL POLITIKERE: Hvor stor tillit har du til norske politikere? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/0/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1091 /-] [Ugyldig=178 /-]

15 # v3: TILLIT TIL POLITIKERE: Hvor stor tillit har du til norske politikere? Vi begynner med noen generelle spørsmål om politikk og om det forestående kommunestyre- og fylkestingsvalget. Hvor stor tillit har du til norske politikere? 1 [ ] Meget stor tillit 2 [ ] Nokså stor tillit 3 [ ] Nokså liten tillit 4 [ ] Meget liten tillit 1 Meget stor tillit % 2 Nokså stor tillit % 3 Nokså liten tillit % 4 Meget liten tillit % 0 Ubesvart 1 9 Vet ikke 177 # v4: FORNØYD LOKALDEMOKRATI: Hvor fornøyd er du med den måten lokaldemokratiet fungerer i din kommune? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/0/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=934 /-] [Ugyldig=335 /-] Vi begynner med noen generelle spørsmål om politikk og om det forestående kommunestyre- og fylkestingsvalget. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten lokaldemokratiet fungerer i din kommune? 1 [ ] Meget fornøyd 2 [ ] Nokså fornøyd 3 [ ] Ikke særlig fornøyd 4 [ ] Ikke fornøyd i det hele tatt 1 Meget fornøyd % 2 Nokså fornøyd % 3 Ikke særlig fornøyd % 4 Ikke fornøyd i det hele tatt % 0 Ubesvart 3 9 Vet ikke 332 # v5: INTERNETTVALG STYRKE DEM: Det å kunne stemme via Internett i stedet for i valglokalet, vil styrke demokratiet [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/0/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1029 /-] [Ugyldig=240 /-] Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? Det å kunne stemme via Internett i stedet for i valglokalet, vil styrke demokratiet. 1 [ ] Helt enig 2 [ ] Nokså enig 3 [ ] Både og 4 [ ] Nokså uenig 5 [ ] Helt uenig

16 # v5: INTERNETTVALG STYRKE DEM: Det å kunne stemme via Internett i stedet for i valglokalet, vil styrke demokratiet 1 Helt enig % 2 Nokså enig % 3 Både og % 4 Nokså uenig % 5 Helt uenig % 0 Ubesvart 2 9 Vet ikke 238 # v6: INTERNETTVALG FOR ALVORLIG: Det å stemme ved valg, er en for alvorlig handling til at dette bør gjøres via Internett [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/0/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1069 /-] [Ugyldig=200 /-] Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? Det å stemme ved valg, er en for alvorlig handling til at dette bør gjøres via Internett 1 [ ] Helt enig 2 [ ] Nokså enig 3 [ ] Både og 4 [ ] Nokså uenig 5 [ ] Helt uenig 1 Helt enig % 2 Nokså enig % 3 Både og % 4 Nokså uenig % 5 Helt uenig % 0 Ubesvart 1 9 Vet ikke 199 # v7: INFORMASJONSKILDE: Hva er din viktigste kilde til informasjon om politiske saker? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-6] [Missing=*/0/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1123 /-] [Ugyldig=146 /-] Hva vil du si er din viktigste kilde til informasjon om politiske saker? (Sett kun ett kryss) 1 [ ] Aviser 2 [ ] TV og radio 3 [ ] Internett 4 [ ] Skolen og undervisningen 5 [ ] Familien og nære venner 6 [ ] Møter og deltakelse i foreninger/lag

17 # v7: INFORMASJONSKILDE: Hva er din viktigste kilde til informasjon om politiske saker? 1 Aviser % 2 TV og radio % 3 Internett % 4 Skolen og undervisningen % 5 Familien og nære venner % 6 Møter/deltakelse i for./lag % 0 Ubesvart 2 9 Vet ikke 144 # v8: BETYDNING AV VALG: Hvor stor betydning vil kommunestyrevalget få for hva som vil skje i kommunen? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-3] [Missing=*/0/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1056 /-] [Ugyldig=213 /-] Hvor stor betydning tror du at resultatet av kommunestyrevalget i høst vil få for hva som vil skje i kommunen de neste fire årene? (Sett kun ett kryss) 1 [ ] Stor betydning 2 [ ] En viss betydning 3 [ ] Liten eller ingen betydning 1 Stor betydning % 2 Viss betydning % 3 Liten eller ingen betydning % 0 Ubesvart 4 9 Vet ikke 209 # v9: EU-MEDLEMSKAP: Synes du at Norge bør bli medlem av EU? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-2] [Missing=*/0/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1010 /-] [Ugyldig=259 /-] Synes du at Norge bør bli medlem av EU? 1 [ ] Ja 2 [ ] Nei 1 Ja % 2 Nei % 0 Ubesvart 13 9 Vet ikke 246 # v10: STEMMERETT/DELTAKELSE: Har du stemmerett og vil du benytte denne? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/0] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1265 /-] [Ugyldig=4 /-]

18 # v10: STEMMERETT/DELTAKELSE: Har du stemmerett og vil du benytte denne? Har du stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i år, og vil du benytte deg av denne retten? 1 [ ] Nei, har ikke stemmerett 2 [ ] Har stemmerett og vil helt sikkert stemme 3 [ ] Har stemmerett og vil kanskje stemme 4 [ ] Har stemmerett, men vil ikke stemme 1 Nei, har ikke stemmerett % 2 Har stemmerett, vil sikkert st % 3 Har stemmerett, vil kanskje st % 4 Har stemmerett, vil ikke st % 0 Ubesvart 4 # v11: RADIKAL/KONSERVATIV: Selvplassering på venstre-høyre skalaen [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 0-10] [Missing=*/98/99] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=805 /-] [Ugyldig=464 /-] Her har vi en skala som går fra 0 på venstre side - dvs. de som står helt til venstre politisk - og opp til 10 - dvs. de som står helt til høyre. Hvor vil du plassere deg selv på denne skalaen? Helt til venstre Helt til Vet ikke høyre Helt til venstre % % % % % % % % % % 10 Helt til høyre % 98 Ubesvart 3 99 Vet ikke 461 # v12: HELSE/SOSIALPOLITIKK: Hvor viktig er helse- og sosialpolitiske spørsmål for partivalg? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/0/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1108 /-] [Ugyldig=161 /-] Så noen spørsmål om skolevalget. Kan du angi hvor viktig de følgende saksområdene er for ditt valg av parti ved skolevalget? Kun ett kryss mulig pr. linje

19 # v12: HELSE/SOSIALPOLITIKK: Hvor viktig er helse- og sosialpolitiske spørsmål for partivalg? Helse- og sosialpolitiske spørsmål (eldreomsorg, sosialhjelp osv.) 1 [ ] Svært viktig 2 [ ] Nokså viktig 3 [ ] Verken viktig eller uviktig 4 [ ] Nokså uviktig 5 [ ] Helt uviktig 1 Svært viktig % 2 Nokså viktig % 3 Verken/eller % 4 Nokså uviktig % 5 Helt uviktig % 0 Ubesvart 1 9 Vet ikke 160 # v13: SKOLE/UTDANNINGSPOLITIKK: Hvor viktig er skole- og utdanningspolitikk for partivalg? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/0/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1120 /-] [Ugyldig=149 /-] Så noen spørsmål om skolevalget. Kan du angi hvor viktig de følgende saksområdene er for ditt valg av parti ved skolevalget? Kun ett kryss mulig pr. linje Skole og utdanningspolitikk (studiefinansiering, skolereformer osv.) 1 [ ] Svært viktig 2 [ ] Nokså viktig 3 [ ] Verken viktig eller uviktig 4 [ ] Nokså uviktig 5 [ ] Helt uviktig 1 Svært viktig % 2 Nokså viktig % 3 Verken/eller % 4 Nokså uviktig % 5 Helt uviktig % 0 Ubesvart 3 9 Vet ikke 146 # v14: KULTUR/IDRETTSSPØRSMÅL: Hvor viktig er kultur- og idrettsspørsmål for partivalg? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/0/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1120 /-] [Ugyldig=149 /-] Så noen spørsmål om skolevalget. Kan du angi hvor viktig de følgende saksområdene er for ditt valg av parti ved skolevalget? Kun ett kryss mulig pr. linje

20 # v14: KULTUR/IDRETTSSPØRSMÅL: Hvor viktig er kultur- og idrettsspørsmål for partivalg? Kultur- og idrettsspørsmål (idrettsanlegg, kulturarrangementer osv.) 1 [ ] Svært viktig 2 [ ] Nokså viktig 3 [ ] Verken viktig eller uviktig 4 [ ] Nokså uviktig 5 [ ] Helt uviktig 1 Svært viktig % 2 Nokså viktig % 3 Verken/eller % 4 Nokså uviktig % 5 Helt uviktig % 0 Ubesvart 3 9 Vet ikke 146 # v15: MILJØVERNSPØRSMÅL: Hvor viktig er miljøvernspørsmål for partivalg? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/0/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1109 /-] [Ugyldig=160 /-] Så noen spørsmål om skolevalget. Kan du angi hvor viktig de følgende saksområdene er for ditt valg av parti ved skolevalget? Kun ett kryss mulig pr. linje Miljøvernspørsmål (forurensing, kollektivtrafikk, rovdyrforvaltning osv.) 1 [ ] Svært viktig 2 [ ] Nokså viktig 3 [ ] Verken viktig eller uviktig 4 [ ] Nokså uviktig 5 [ ] Helt uviktig 1 Svært viktig % 2 Nokså viktig % 3 Verken/eller % 4 Nokså uviktig % 5 Helt uviktig % 0 Ubesvart 3 9 Vet ikke 157 # v16: ØKONOMISK POLITIKK: Hvor viktig er økonomisk politikk for partivalg? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/0/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1085 /-] [Ugyldig=184 /-] Så noen spørsmål om skolevalget. Kan du angi hvor viktig de følgende saksområdene er for ditt valg av parti ved skolevalget?

21 # v16: ØKONOMISK POLITIKK: Hvor viktig er økonomisk politikk for partivalg? Kun ett kryss mulig pr. linje Økonomisk politikk (avgifter, rentenivå osv.) 1 [ ] Svært viktig 2 [ ] Nokså viktig 3 [ ] Verken viktig eller uviktig 4 [ ] Nokså uviktig 5 [ ] Helt uviktig 1 Svært viktig % 2 Nokså viktig % 3 Verken/eller % 4 Nokså uviktig % 5 Helt uviktig % 0 Ubesvart 1 9 Vet ikke 183 # v17: INNVANDRINGSPOLITIKK: Hvor viktig er innvandringspolitikk for partivalg? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/0/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1074 /-] [Ugyldig=195 /-] Så noen spørsmål om skolevalget. Kan du angi hvor viktig de følgende saksområdene er for ditt valg av parti ved skolevalget? Kun ett kryss mulig pr. linje Innvandringspolitikk (regler for oppholdstillatelse, integreringspolitikk osv.) 1 [ ] Svært viktig 2 [ ] Nokså viktig 3 [ ] Verken viktig eller uviktig 4 [ ] Nokså uviktig 5 [ ] Helt uviktig 1 Svært viktig % 2 Nokså viktig % 3 Verken/eller % 4 Nokså uviktig % 5 Helt uviktig % 0 Ubesvart 3 9 Vet ikke 192 # v18: VIKTIGST VED SKOLEVALG: Hvilket forhold var viktigst for stemme ved skolevalg? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/0/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1012 /-] [Ugyldig=257 /-] Hvilket av de følgende forhold var viktigst for at du stemte som du gjorde ved skolevalget? (Sett kun ett kryss)

22 # v18: VIKTIGST VED SKOLEVALG: Hvilket forhold var viktigst for stemme ved skolevalg? 1 [ ] Dine generelle holdninger til et politisk parti 2 [ ] Dine oppfatninger av en bestemt politiker 3 [ ] Dine standpunkter i en eller flere politiske saker 4 [ ] Stemte ikke 1 Gen. holdninger til et pol.p % 2 Oppfatn. av best. politiker % 3 Standpkt i pol. sak % 4 Stemte ikke % 0 Ubesvart 3 9 Vet ikke 254 # v19: TIDSPUNKT FOR STEMMEGIVING: Når bestemte du deg for hva du ville stemme? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-7] [Missing=*/0/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1096 /-] [Ugyldig=173 /-] Når bestemte du deg for hva du ville stemme? (Sett kun ett kryss) 1 [ ] I valglokalet 2 [ ] Den dagen skolevalget ble holdt 3 [ ] I løpet av siste uken før valget 4 [ ] I løpet av siste måneden 5 [ ] I løpet av siste året 6 [ ] Har alltid støttet ett parti 7 [ ] Stemte ikke ved skolevalget 1 I valglokalet % 2 Den dagen skolevalget ble holdt % 3 I løpet av siste uken før valget % 4 I løpet av siste måneden % 5 I løpet av siste året % 6 Har alltid støttet ett parti % 7 Stemte ikke ved skolevalget % 0 Ubesvart 2 9 Vet ikke 171 # v20: VALGDEBATT VED SKOLEN: Hvor god informasjon ga valgdebatten ved skolen? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-7] [Missing=*/0/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1112 /-] [Ugyldig=157 /-] Hvor god informasjon synes du den politiske debatten ved skolen ga om de ulike partienes politikk? (Sett kun ett kryss) 1 [ ] Svært god 2 [ ] Nokså god 3 [ ] Både og

23 # v20: VALGDEBATT VED SKOLEN: Hvor god informasjon ga valgdebatten ved skolen? 4 [ ] Nokså dårlig 5 [ ] Svært dårlig 6 [ ] Det har ikke vært debatt ved skolen 7 [ ] Det var debatt, men jeg var ikke tilstede 1 Svært god % 2 Nokså god % 3 Både og % 4 Nokså dårlig % 5 Svært dårlig % 6 Ikke debatt ved skolen 2 0.2% 7 Var ikke tilstede % 0 Ubesvart 4 9 Vet ikke 153 # v21: PARTI VED SKOLEVALG: Hvilket parti stemte du på ved skolevalget? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-16] [Missing=*/0/99] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1183 /-] [Ugyldig=86 /-] Hvilket parti stemte du på ved skolevalget? (Sett kun ett kryss) 01 [ ] Det norske Arbeiderparti (DnA) 02 [ ] Sosialistisk Venstreparti (SV) 03 [ ] Rød Valgallianse (RV) 04 [ ] Senterpartiet (SP) 05 [ ] Kristelig Folkeparti (KrF) 06 [ ] Venstre (V) 07 [ ] Høyre(H) 08 [ ] Fremskrittspartiet (FrP) 09 [ ] Kystpartiet (KP) 10 [ ] Miljøpartiet De Grønne (MDG) 11 [ ] Pensjonistpartiet (PP) 12 [ ] Kristent Samlingsparti (KS) 13 [ ] Demokratene (D) 14 [ ] Norges Kommunistiske Parti (NKP) 15 [ ] Andre partier/lister 16 [ ] Stemte ikke ved skolevalget 9 1 Det norske Arbeiderparti (DnA) % 2 Sosialistisk Venstreparti (SV) % 3 Rød Valgallianse (RV)) % 4 Senterpartiet (SP) % 5 Kristelig Folkeparti (KrF) % 6 Venstre (V) % 7 Høyre (H) % 8 Fremskrittspartiet (FrP) % 9 Kystpartiet (KP) % 10 Miljøpartiet De Grønne (MDG) 8 0.7% 11 Pensjonistpartiet (PP) %

24 # v21: PARTI VED SKOLEVALG: Hvilket parti stemte du på ved skolevalget? 12 Kristent Samlingsparti (KS) 0 13 Demokratene (D) 9 0.8% 14 Norges Kommunistiske Parti (NKP) 0 15 Andre partier/lister 7 0.6% 16 Stemte ikke % 0 Ubesvart 3 99 Vet ikke 83 # parti: PARTIVALG - KORT: Hvilket parti stemte du på ved skolevalget? [Type= kontinuerlig] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-9] [Missing=*/98/99] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1087 /-] [Ugyldig=182 /-] 1 RV % 2 SV % 3 DNA % 4 SP % 5 KrF % 6 V % 7 H % 8 FrP % 9 Andre partier % 98 Stemte ikke ved skolevalget Vet ikke/ikke svart 86 # v22: PARTIREPRESENTANT INNTRYKK: Hvem gjorde best inntrykk i skoledebatten? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-98] [Missing=*/0/99] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1063 /-] [Ugyldig=206 /-] Hvilken av partirepresentantene som deltok i den politiske debatten ved skolen, gjorde best inntrykk på deg? (Sett kun ett kryss) 01 [ ] Representant fra DnA 02 [ ] Representant fra FrP 03 [ ] Representant fra H 04 [ ] Representant fra KrF 05 [ ] Representant fra RV 06 [ ] Representant fra SP 07 [ ] Representant fra SV 08 [ ] Representant fra V 09 [ ] Representant fra D 10 [ ] Representant fra KP 11 [ ] Representant fra annet parti 97 [ ] Det har ikke vært debatt ved skolen 98 [ ] Det var debatt, men jeg var ikke tilstede 9 1 Repr. DnA %

25 # v22: PARTIREPRESENTANT INNTRYKK: Hvem gjorde best inntrykk i skoledebatten? 2 Repr. FrP % 3 Repr. H % 4 Repr. KrF % 5 Repr. RV % 6 Repr. SP % 7 Repr. SV % 8 Repr. V % 9 Repr. D % 10 Repr. KP % 11 Repr. annet parti % 97 Ikke debatt ved skolen 4 0.4% 98 Debatt, men ikke tilstede % 0 Ubesvart 4 99 Vet ikke 202 # v23: DISKUTERE POLITIKK: Diskuterer du politiske saker med venner? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/0/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1158 /-] [Ugyldig=111 /-] Når du er sammen med venner, diskuterer du da politiske saker med dem? 1 [ ] Ja, nesten hver gang 2 [ ] Ja, nokså ofte 3 [ ] Ja, nokså sjelden 4 [ ] Nei, aldri 1 Ja, nesten hver gang % 2 Ja, nokså ofte % 3 Ja, nokså sjelden % 4 Nei, aldri % 0 Ubesvart 4 9 Vet ikke 107 # v24: VALGSTOFF WWW: Hvor ofte har du søkt etter valgstoff på Internett? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/0/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1127 /-] [Ugyldig=142 /-] I forbindelse med årets valg, hvor ofte har du søkt etter valgstoff på Internett? 1 [ ] Hver dag 2 [ ] Minst en gang i uka 3 [ ] Sjeldnere 4 [ ] Aldri 1 Hver dag %

26 # v24: VALGSTOFF WWW: Hvor ofte har du søkt etter valgstoff på Internett? 2 Minst en gang i uka % 3 Sjeldnere % 4 Aldri % 0 Ubesvart 5 9 Vet ikke 137 # v25: MEDLEM POLITISK FORENING: Medlem i forening som arbeider med politiske spørsmål? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-2] [Missing=*/0/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1108 /-] [Ugyldig=161 /-] Vi vil gjerne vite om du er medlem av noen frivillig organisasjon, og om du er politisk aktiv. Er du medlem av... - et politisk parti eller en partipolitisk ungdomsorganisasjon? 1 [ ] Er medlem 2 [ ] Er ikke medlem 1 Er medlem % 2 Er ikke medlem % 0 Ubesvart 7 9 Vet ikke 154 # v26: MEDLEM ANDRE FORENINGER: Medlem i andre foreninger som arbeider med politiske spørsmål? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-2] [Missing=*/0/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1100 /-] [Ugyldig=169 /-] Vi vil gjerne vite om du er medlem av noen frivillig organisasjon, og om du er politisk aktiv. Er du medlem av... - andre foreninger som arbeider med politiske spørsmål, så som naturverngrupper, menneskerettighetsgrupper og liknende? 1 [ ] Er medlem 2 [ ] Er ikke medlem 1 Er medlem % 2 Er ikke medlem % 0 Ubesvart 3 9 Vet ikke 166 # v27: MEDLEM SOSIAL/KULTURELL FORENING: Medlem i sosial eller kulturell forening? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-2] [Missing=*/0/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1131 /-] [Ugyldig=138 /-] Vi vil gjerne vite om du er medlem av noen frivillig organisasjon, og om du er politisk aktiv

27 # v27: MEDLEM SOSIAL/KULTURELL FORENING: Medlem i sosial eller kulturell forening? Er du medlem av... - noen sosial eller kulturell forening, så som idrettslag, speideren, musikklag o.l.? 1 [ ] Er medlem 2 [ ] Er ikke medlem 1 Er medlem % 2 Er ikke medlem % 0 Ubesvart 3 9 Vet ikke 135 # v28: MEDLEM KIRKELIG/RELIGIØS ORGANISASJON: Medlem i kirkelig eller religiøs organisasjon eller forening? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-2] [Missing=*/0/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1115 /-] [Ugyldig=154 /-] Vi vil gjerne vite om du er medlem av noen frivillig organisasjon, og om du er politisk aktiv. Er du medlem av... - noen kirkelig eller religiøs organisasjon eller forening? (Medlemskap i statskirken skal ikke regnes med.) 1 [ ] Er medlem 2 [ ] Er ikke medlem 1 Er medlem % 2 Er ikke medlem % 0 Ubesvart 6 9 Vet ikke 148 # v29: UNDERSKRIFTSLISTER: Skrevet under på opprop, aksjonslister o.l.? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-2] [Missing=*/0/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1043 /-] [Ugyldig=226 /-] Vi vil gjerne vite om du er medlem av noen frivillig organisasjon, og om du er politisk aktiv. Har du... skrevet under på opprop, aksjonslister, underskriftskampanjer og liknende? 1 [ ] Ja 2 [ ] Nei 1 Ja % 2 Nei % 0 Ubesvart 2 9 Vet ikke

28 # v30: DEMONSTRASJONER/AKSJONER: Deltatt i demonstrasjoner, aksjoner o.l.? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-2] [Missing=*/0/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1111 /-] [Ugyldig=158 /-] Vi vil gjerne vite om du er medlem av noen frivillig organisasjon, og om du er politisk aktiv. Har du... deltatt i demonstrasjoner, aksjoner og liknende? 1 [ ] Ja 2 [ ] Nei 1 Ja % 2 Nei % 0 Ubesvart 6 9 Vet ikke 152 # v31: HINDRE BILBRUK: Bør hindre privat bilbruk og satse på kollektivtrafikken [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/0/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1074 /-] [Ugyldig=195 /-] Vi kommer nå til endel meninger som folk gjerne gir uttrykk for. Vil du for hvert utsagn si om du er helt enig, nokså enig, både og, nokså uenig eller helt uenig? Kun ett kryss mulig pr. linje Man burde på forskjellige måter hindre privat bilbruk, og heller bygge ut kollektivtrafikken. 1 [ ] Helt enig 2 [ ] Nokså enig 3 [ ] Både og 4 [ ] Nokså uenig 5 [ ] Helt uenig 1 Helt enig % 2 Nokså enig % 3 Både og % 4 Nokså uenig % 5 Helt uenig % 0 Ubesvart 2 9 Vet ikke 193 # v32: SKATT/OFFENTLIGE TJENESTER: Bygge ut offentlige tjenester viktigere enn skattereduksjon [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/0/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1014 /-] [Ugyldig=255 /-] Vi kommer nå til endel meninger som folk gjerne gir uttrykk for. Vil du for hvert utsagn si om du er helt enig, nokså enig, både og, nokså uenig eller helt uenig? Kun ett kryss mulig pr. linje Det er viktigere å bygge ut offentlige tjenester enn å sette ned skattene

29 # v32: SKATT/OFFENTLIGE TJENESTER: Bygge ut offentlige tjenester viktigere enn skattereduksjon 1 [ ] Helt enig 2 [ ] Nokså enig 3 [ ] Både og 4 [ ] Nokså uenig 5 [ ] Helt uenig 1 Helt enig % 2 Nokså enig % 3 Både og % 4 Nokså uenig % 5 Helt uenig % 0 Ubesvart 5 9 Vet ikke 250 # v33: INNVANDRINGSTRUSSEL: Innvandring utgjør en alvorlig trussel mot vår nasjonale egenart [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/0/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1097 /-] [Ugyldig=172 /-] Vi kommer nå til endel meninger som folk gjerne gir uttrykk for. Vil du for hvert utsagn si om du er helt enig, nokså enig, både og, nokså uenig eller helt uenig? Kun ett kryss mulig pr. linje Innvandring utgjør en alvorlig trussel mot vår nasjonale egenart. 1 [ ] Helt enig 2 [ ] Nokså enig 3 [ ] Både og 4 [ ] Nokså uenig 5 [ ] Helt uenig 1 Helt enig % 2 Nokså enig % 3 Både og % 4 Nokså uenig % 5 Helt uenig % 0 Ubesvart 3 9 Vet ikke 169 # v34: POLITIKK INNVIKLET: Politikk er ofte for innviklet for alminnelige folk [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/0/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1055 /-] [Ugyldig=214 /-] Vi kommer nå til endel meninger som folk gjerne gir uttrykk for. Vil du for hvert utsagn si om du er helt enig, nokså enig, både og, nokså uenig eller helt uenig? Kun ett kryss mulig pr. linje Politikken er ofte så innviklet at alminnelige folk ikke kan sette seg inn i hva den dreier seg om

30 # v34: POLITIKK INNVIKLET: Politikk er ofte for innviklet for alminnelige folk 1 [ ] Helt enig 2 [ ] Nokså enig 3 [ ] Både og 4 [ ] Nokså uenig 5 [ ] Helt uenig 1 Helt enig % 2 Nokså enig % 3 Både og % 4 Nokså uenig % 5 Helt uenig % 0 Ubesvart 8 9 Vet ikke 206 # v35: MYNDIGHETENES ANSVAR: Myndighetene bør hjelpe personer som ikke klarer seg [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/0/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1049 /-] [Ugyldig=220 /-] Vi kommer nå til endel meninger som folk gjerne gir uttrykk for. Vil du for hvert utsagn si om du er helt enig, nokså enig, både og, nokså uenig eller helt uenig? Kun ett kryss mulig pr. linje Offentlige myndigheter har et spesielt ansvar for å hjelpe personer som ikke klarer seg selv, uansett årsak til deres problemer. 1 [ ] Helt enig 2 [ ] Nokså enig 3 [ ] Både og 4 [ ] Nokså uenig 5 [ ] Helt uenig 1 Helt enig % 2 Nokså enig % 3 Både og % 4 Nokså uenig % 5 Helt uenig % 0 Ubesvart 4 9 Vet ikke 216 # v36: LØNNSFORSKJELLER: For å oppmuntre innsatsviljen bør godta større lønnsforskjeller [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/0/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=980 /-] [Ugyldig=289 /-] Vi kommer nå til endel meninger som folk gjerne gir uttrykk for. Vil du for hvert utsagn si om du er helt enig, nokså enig, både og, nokså uenig eller helt uenig? Kun ett kryss mulig pr. linje For å oppmuntre innsatsviljen til den enkelte, bør vi godta større lønnsforskjeller enn i dag. 1 [ ] Helt enig

31 # v36: LØNNSFORSKJELLER: For å oppmuntre innsatsviljen bør godta større lønnsforskjeller 2 [ ] Nokså enig 3 [ ] Både og 4 [ ] Nokså uenig 5 [ ] Helt uenig 1 Helt enig % 2 Nokså enig % 3 Både og % 4 Nokså uenig % 5 Helt uenig % 0 Ubesvart 7 9 Vet ikke 282 # v37: STYRE KOMMUNEN/FYLKET: Ved å stemme ved lokalvalgene, bestemmer man hvordan kommunen/fylket skal styres [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/0/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1034 /-] [Ugyldig=235 /-] Vi kommer nå til endel meninger som folk gjerne gir uttrykk for. Vil du for hvert utsagn si om du er helt enig, nokså enig, både og, nokså uenig eller helt uenig? Kun ett kryss mulig pr. linje Ved å stemme ved lokalvalgene, kan en virkelig være med på å bestemme hvordan kommunen og fylket skal styres. 1 [ ] Helt enig 2 [ ] Nokså enig 3 [ ] Både og 4 [ ] Nokså uenig 5 [ ] Helt uenig 1 Helt enig % 2 Nokså enig % 3 Både og % 4 Nokså uenig % 5 Helt uenig % 0 Ubesvart 8 9 Vet ikke 227 # v38: PRIVATISERE KOMMUNALE TJENESTER: Kommunene bør la private utføre kommunale tjenester [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/0/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=910 /-] [Ugyldig=359 /-] Vi kommer nå til endel meninger som folk gjerne gir uttrykk for. Vil du for hvert utsagn si om du er helt enig, nokså enig, både og, nokså uenig eller helt uenig? Kun ett kryss mulig pr. linje Kommunene bør i større grad la private firmaer utføre kommunale tjenester. 1 [ ] Helt enig

32 # v38: PRIVATISERE KOMMUNALE TJENESTER: Kommunene bør la private utføre kommunale tjenester 2 [ ] Nokså enig 3 [ ] Både og 4 [ ] Nokså uenig 5 [ ] Helt uenig 1 Helt enig % 2 Nokså enig % 3 Både og % 4 Nokså uenig % 5 Helt uenig % 0 Ubesvart 6 9 Vet ikke 353 # v39: STRØMFORSYNING: Bygge nye kraftverk for å trygge strømforsyning [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/0/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=955 /-] [Ugyldig=314 /-] Vi kommer nå til endel meninger som folk gjerne gir uttrykk for. Vil du for hvert utsagn si om du er helt enig, nokså enig, både og, nokså uenig eller helt uenig? Kun ett kryss mulig pr. linje For å trygge strømforsyningen, må vi bygge nye kraftverk, selv om dette skulle komme i strid med naturverninteressene. 1 [ ] Helt enig 2 [ ] Nokså enig 3 [ ] Både og 4 [ ] Nokså uenig 5 [ ] Helt uenig 1 Helt enig % 2 Nokså enig % 3 Både og % 4 Nokså uenig % 5 Helt uenig % 0 Ubesvart 10 9 Vet ikke 304 # v40: DIN MENING OM: Kristelig Folkeparti (KrF) [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 0-10] [Missing=*/98/99] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=981 /-] [Ugyldig=288 /-] Vi vil gjerne vite hva du mener om de enkelte partiene. Plasser hvert parti på en skala fra 0 til 10, der 0 betyr at du sterkt misliker partiet og 10 betyr at du liker partiet svært godt. Kristelig Folkeparti (KrF) Misliker Liker Vet sterkt svært ikke godt

33 # v40: DIN MENING OM: Kristelig Folkeparti (KrF) Misliker sterkt % % % % % % % % % % 10 Liker svært godt % 98 Ubesvart Vet ikke 265 # v41: DIN MENING OM: Venstre (V) [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 0-10] [Missing=*/98/99] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=955 /-] [Ugyldig=314 /-] Vi vil gjerne vite hva du mener om de enkelte partiene. Plasser hvert parti på en skala fra 0 til 10, der 0 betyr at du sterkt misliker partiet og 10 betyr at du liker partiet svært godt. Venstre (V) Misliker Liker Vet sterkt svært ikke godt Misliker sterkt % % % % % % % % % % 10 Liker svært godt % 98 Ubesvart Vet ikke

34 # v42: DIN MENING OM: Senterpartiet (SP) [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 0-10] [Missing=*/98/99] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=996 /-] [Ugyldig=273 /-] Vi vil gjerne vite hva du mener om de enkelte partiene. Plasser hvert parti på en skala fra 0 til 10, der 0 betyr at du sterkt misliker partiet og 10 betyr at du liker partiet svært godt. Senterpartiet (SP) Misliker Liker Vet sterkt svært ikke godt Misliker sterkt % % % % % % % % % % 10 Liker svært godt % 98 Ubesvart Vet ikke 247 # v43: DIN MENING OM: Sosialistisk Venstreparti (SV) [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 0-10] [Missing=*/98/99] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=986 /-] [Ugyldig=283 /-] Vi vil gjerne vite hva du mener om de enkelte partiene. Plasser hvert parti på en skala fra 0 til 10, der 0 betyr at du sterkt misliker partiet og 10 betyr at du liker partiet svært godt. Sosialistisk Venstreparti (SV) Misliker Liker Vet sterkt svært ikke godt Misliker sterkt % % % % % %

35 # v43: DIN MENING OM: Sosialistisk Venstreparti (SV) % % % % 10 Liker svært godt % 98 Ubesvart Vet ikke 259 # v44: DIN MENING OM: Høyre (H) [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 0-10] [Missing=*/98/99] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1011 /-] [Ugyldig=258 /-] Vi vil gjerne vite hva du mener om de enkelte partiene. Plasser hvert parti på en skala fra 0 til 10, der 0 betyr at du sterkt misliker partiet og 10 betyr at du liker partiet svært godt. Høyre (H) Misliker Liker Vet sterkt svært ikke godt Misliker sterkt % % % % % % % % % % 10 Liker svært godt % 98 Ubesvart Vet ikke 231 # v45: DIN MENING OM: Det norske Arbeiderparti (DnA) [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 0-10] [Missing=*/98/99] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1012 /-] [Ugyldig=257 /-] Vi vil gjerne vite hva du mener om de enkelte partiene. Plasser hvert parti på en skala fra 0 til 10, der 0 betyr at du sterkt misliker partiet og 10 betyr at du liker partiet svært godt. Det norske Arbeiderparti (DnA) Misliker Liker Vet

36 # v45: DIN MENING OM: Det norske Arbeiderparti (DnA) sterkt svært ikke godt Misliker sterkt % % % % % % % % % % 10 Liker svært godt % 98 Ubesvart Vet ikke 232 # v46: DIN MENING OM: Fremskrittspartiet (FrP) [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 0-10] [Missing=*/98/99] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1036 /-] [Ugyldig=233 /-] Vi vil gjerne vite hva du mener om de enkelte partiene. Plasser hvert parti på en skala fra 0 til 10, der 0 betyr at du sterkt misliker partiet og 10 betyr at du liker partiet svært godt. Fremskrittspartiet (FrP) Misliker Liker Vet sterkt svært ikke godt Misliker sterkt % % % % % % % % % % 10 Liker svært godt % 98 Ubesvart Vet ikke

Valgundersøkelsen 2007, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 2007, Nord-Trøndelag Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2007, Nord-Trøndelag Study Documentation Desember 26, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Desember

Detaljer

Valgundersøkelsen 2007, Akershus

Valgundersøkelsen 2007, Akershus Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2007, Akershus Study Documentation Oktober 17, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Oktober 19, 2007

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Intervjuskjema Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer

Detaljer

http://eintervju.nsd.uib.no

http://eintervju.nsd.uib.no Påloggingskode: < > Intervjuskjema http://eintervju.nsd.uib.no Takk for at du deltar i skolevalgets valgundersøkelse. For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god

Detaljer

Valgundersøkelsen 1989, Sør-Trøndelag

Valgundersøkelsen 1989, Sør-Trøndelag Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Sør-Trøndelag Study Documentation Juni 28, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Skolevalget 2003, spørreskjemaundersøkelse blant elever

Skolevalget 2003, spørreskjemaundersøkelse blant elever Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2003, spørreskjemaundersøkelse blant elever Study Documentation

Detaljer

Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer spørsmålene

Detaljer

Valgundersøkelsen 2003, Oslo

Valgundersøkelsen 2003, Oslo Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2003, Oslo Study Documentation Januar 5, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder

Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder Study Documentation Juni 25, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Hedmark

Valgundersøkelsen 2005, Hedmark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Hedmark Study Documentation Februar 13, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 9, 2008 Identifisering

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju Ikke bruk navigasjonsknappene i nettleseren. Svarene vil bli lagret i databasen når du avslutter på siste side.

http://www.samfunnsveven.no/eintervju Ikke bruk navigasjonsknappene i nettleseren. Svarene vil bli lagret i databasen når du avslutter på siste side. http://www.samfunnsveven.no/eintervju Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer spørsmålene

Detaljer

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni 17, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Østfold

Valgundersøkelsen 2005, Østfold Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Østfold Study Documentation Februar 13, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 9, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Telemark

Valgundersøkelsen 2005, Telemark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Telemark Study Documentation September 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato September 9, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Troms

Valgundersøkelsen 2005, Troms Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Troms Study Documentation September 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato September 9, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Møre og Romsdal

Valgundersøkelsen 2005, Møre og Romsdal Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Møre og Romsdal Study Documentation September 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato September 9,

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Finnmark

Valgundersøkelsen 1993, Finnmark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Finnmark Study Documentation Juni 29, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Vestfold

Valgundersøkelsen 1993, Vestfold Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Vestfold Study Documentation Juni 29, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Hordaland

Valgundersøkelsen 2005, Hordaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Hordaland Study Documentation Februar 13, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 9, 2008 Identifisering

Detaljer

Skolevalget 1993, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 1993, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, NSD Skolevalget 1993, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni 19, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer spørsmålene

Detaljer

Valgundersøkelsen 1989, Østfold

Valgundersøkelsen 1989, Østfold Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Østfold Study Documentation Februar 14, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2001, Aust-Agder

Valgundersøkelsen 2001, Aust-Agder Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2001, Aust-Agder Study Documentation Februar 19, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1989, Rogaland

Valgundersøkelsen 1989, Rogaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Rogaland Study Documentation Februar 20, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2001, Hedmark

Valgundersøkelsen 2001, Hedmark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2001, Hedmark Study Documentation Februar 12, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2001, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 2001, Nord-Trøndelag Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2001, Nord-Trøndelag Study Documentation Februar 12, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008

Detaljer

Skolevalget 2011, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2011, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Skolevalget 2011, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Oktober 8, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato

Detaljer

Valgundersøkelsen 1989, Troms

Valgundersøkelsen 1989, Troms Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Troms Study Documentation Mars 19, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Mars 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2009, Vest-Agder

Valgundersøkelsen 2009, Vest-Agder Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2009, Vest-Agder Study Documentation Juli 5, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 2, 2009 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1999, Oslo

Valgundersøkelsen 1999, Oslo Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1999, Oslo Study Documentation Februar 25, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1989, Hordaland

Valgundersøkelsen 1989, Hordaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Hordaland Study Documentation Juli 8, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 25, 2008 Identifisering

Detaljer

EU-prøvevalget 1994, landsomfattende meningsmåling

EU-prøvevalget 1994, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen EU-prøvevalget 1994, landsomfattende meningsmåling Study Documentation

Detaljer

Valgundersøkelsen 1999, Vestfold

Valgundersøkelsen 1999, Vestfold Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1999, Vestfold Study Documentation Juli 3, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1999, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 1999, Nord-Trøndelag Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1999, Nord-Trøndelag Study Documentation Februar 17, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008

Detaljer

Valgundersøkelsen 1999, Møre og Romsdal

Valgundersøkelsen 1999, Møre og Romsdal Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1999, Møre og Romsdal Study Documentation Februar 6, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008

Detaljer

Valgundersøkelsen 2011, Buskerud

Valgundersøkelsen 2011, Buskerud Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2011, Buskerud Study Documentation Februar 1, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste,

Detaljer

Skolevalget 1989, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 1989, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1989, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni

Detaljer

Valgundersøkelsen 2011, Akershus

Valgundersøkelsen 2011, Akershus Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2011, Akershus Study Documentation Oktober 31, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste,

Detaljer

Valgundersøkelsen 2011, Rogaland

Valgundersøkelsen 2011, Rogaland Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2011, Rogaland Study Documentation Mars 20, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste,

Detaljer

Valgundersøkelsen 2011, Troms

Valgundersøkelsen 2011, Troms Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2011, Troms Study Documentation Oktober 31, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste,

Detaljer

Valgundersøkelsen 2011, Østfold

Valgundersøkelsen 2011, Østfold Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2011, Østfold Study Documentation Februar 1, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste,

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2011 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Skolevalget 2001, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2001, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2001, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Januar

Detaljer

Skolevalget 2015, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2015, landsomfattende meningsmåling Norge NSD Skolevalget 2015, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Januar 28, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 29, 2015 Identifisering nasjm2015 Innholdsfortegnelse Oversikt...

Detaljer

Valgundersøkelsen 1997, Rogaland

Valgundersøkelsen 1997, Rogaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1997, Rogaland Study Documentation Januar 25, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1997, Telemark

Valgundersøkelsen 1997, Telemark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1997, Telemark Study Documentation Februar 6, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1997, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 1997, Nord-Trøndelag Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1997, Nord-Trøndelag Study Documentation Juli 8, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 8, 2008 Identifisering

Detaljer

ISSP 2003: Nasjonal identitet (utvalg) Study Documentation

ISSP 2003: Nasjonal identitet (utvalg) Study Documentation ISSP 2003: Nasjonal identitet (utvalg) Study Documentation Juli 6, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 14, 2008 Identifisering ISSP2003!1 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Tilgjengelighet...4

Detaljer

Valgundersøkelsen 2013, Telemark

Valgundersøkelsen 2013, Telemark Norge Valgundersøkelsen 2013, Telemark Study Documentation Januar 24, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 10, 2013 Identifisering SVU2013Fylke08 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang...

Detaljer

Valgundersøkelsen 2013, Vestfold

Valgundersøkelsen 2013, Vestfold Norge Valgundersøkelsen 2013, Vestfold Study Documentation Februar 2, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 10, 2013 Identifisering SVU2013Fylke07 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang...

Detaljer

Valgundersøkelsen 2013, Hordaland

Valgundersøkelsen 2013, Hordaland Norge Valgundersøkelsen 2013, Hordaland Study Documentation Juli 7, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 10, 2013 Identifisering SVU2013Fylke12 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang... 4 Produsenter

Detaljer

Valgundersøkelsen 1991, Østfold

Valgundersøkelsen 1991, Østfold Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Valgundersøkelsen 1991, Østfold Study Documentation Juli 8, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 28, 2008 Identifisering SVU1991Ostfold Innholdsfortegnelse

Detaljer

Valgundersøkelsen 2013, Østfold

Valgundersøkelsen 2013, Østfold Norge Valgundersøkelsen 2013, Østfold Study Documentation Juli 8, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 10, 2013 Identifisering SVU2013Fylke01 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang... 4 Produsenter

Detaljer

Valgundersøkelsen 2013, Aust-Agder

Valgundersøkelsen 2013, Aust-Agder Norge Valgundersøkelsen 2013, Aust-Agder Study Documentation Mars 17, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Mars 10, 2013 Identifisering SVU2013Fylke09 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang... 4

Detaljer

Valgundersøkelsen 1991, Hordaland

Valgundersøkelsen 1991, Hordaland Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Valgundersøkelsen 1991, Hordaland Study Documentation Februar 24, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 28, 2008 Identifisering SVU1991Hordaland Innholdsfortegnelse

Detaljer

Valgundersøkelsen 2015, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 2015, Nord-Trøndelag Norge NSD Valgundersøkelsen 2015, Nord-Trøndelag Study Documentation Mars 6, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Mars 19, 2015 Identifisering svu2015fylke17 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang...

Detaljer

Helsevaner blant skoleelever 2005. Study Documentation

Helsevaner blant skoleelever 2005. Study Documentation Helsevaner blant skoleelever 2005 Study Documentation Mai 29, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Mai 18, 2008 Identifisering hbsc2005!1 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Tilgjengelighet...4 Rights

Detaljer

Valgundersøkelsen 2015, Hedmark

Valgundersøkelsen 2015, Hedmark Norge NSD Valgundersøkelsen 2015, Hedmark Study Documentation Januar 28, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 19, 2015 Identifisering svu2015fylke04 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang...

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Valgundersøkelsen 2015, Finnmark

Valgundersøkelsen 2015, Finnmark Norge NSD Valgundersøkelsen 2015, Finnmark Study Documentation Oktober 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Oktober 19, 2015 Identifisering svu2015fylke20 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang...

Detaljer

Valgundersøkelsen 1999, Rogaland

Valgundersøkelsen 1999, Rogaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1999, Rogaland Study Documentation Juli 3, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Skolevalget 2001, spørreskjemaundersøkelse blant elever

Skolevalget 2001, spørreskjemaundersøkelse blant elever Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2001, spørreskjemaundersøkelse blant elever Study Documentation

Detaljer

Valgundersøkelsen 2015, Sogn og Fjordane

Valgundersøkelsen 2015, Sogn og Fjordane Norge NSD Valgundersøkelsen 2015, Sogn og Fjordane Study Documentation Februar 12, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 19, 2015 Identifisering svu2015fylke14 Innholdsfortegnelse Oversikt...

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Vest-Agder

Valgundersøkelsen 1993, Vest-Agder Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Vest-Agder Study Documentation Mars 8, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Mars 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2015, Opplamd

Valgundersøkelsen 2015, Opplamd Norge NSD Valgundersøkelsen 2015, Opplamd Study Documentation Juli 6, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 19, 2015 Identifisering svu2015fylke05 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang... 4

Detaljer

Skolevalgundersøkelsen 2015

Skolevalgundersøkelsen 2015 Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, Harald Hårfagresgt. 29, N-5007 BERGEN Skolevalgundersøkelsen 2015 Study Documentation Februar 14, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Rogaland

Valgundersøkelsen 1993, Rogaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Rogaland Study Documentation Januar 25, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2015, Sør-Trøndelag

Valgundersøkelsen 2015, Sør-Trøndelag Norge NSD Valgundersøkelsen 2015, Sør-Trøndelag Study Documentation Oktober 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Oktober 19, 2015 Identifisering svu2015fylke16 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4

Detaljer

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år.

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år. NASJONAL MENINGSMÅLING GJENNOMFØRT 1.-4. SEPT. (uke 36) 1997 AV NORSK GALLUP INSTITUTT A/S FOR NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE (NSD), SKOLEVALG 1997. Representativt utvalg av befolkningen medstemmerett

Detaljer

Valgundersøkelsen 1994, Nordland

Valgundersøkelsen 1994, Nordland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1994, Nordland Study Documentation Februar 4, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1994, Rogaland

Valgundersøkelsen 1994, Rogaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1994, Rogaland Study Documentation Januar 30, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 25, 2008 Identifisering

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1991. "Skolevalget 1991,

Detaljer

Valgundersøkelsen 2011, Oppland

Valgundersøkelsen 2011, Oppland Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2011, Oppland Study Documentation Juli 8, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste,

Detaljer

Valgundersøkelsen 2009, Buskerud

Valgundersøkelsen 2009, Buskerud Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2009, Buskerud Study Documentation Januar 7, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 2, 2009 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Hedmark

Valgundersøkelsen 1993, Hedmark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Hedmark Study Documentation Oktober 9, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Oktober 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2009, Østfold

Valgundersøkelsen 2009, Østfold Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2009, Østfold Study Documentation Oktober 9, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Oktober 2, 2009 Identifisering

Detaljer

Skolevalgundersøkelsen Elever fra forsøkskommunene

Skolevalgundersøkelsen Elever fra forsøkskommunene Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, Harald Hårfagresgt. 29, N-5007 BERGEN Skolevalgundersøkelsen 2015 - Elever fra forsøkskommunene Study Documentation Februar 12, 2017 Metadata-produksjon

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Akershus

Valgundersøkelsen 1993, Akershus Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Akershus Study Documentation Februar 20, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2009, Rogaland

Valgundersøkelsen 2009, Rogaland Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2009, Rogaland Study Documentation Oktober 7, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Oktober 2, 2009

Detaljer

Valgundersøkelsen 2009, Oslo

Valgundersøkelsen 2009, Oslo Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2009, Oslo Study Documentation Januar 20, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 2, 2009 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2009, Akershus

Valgundersøkelsen 2009, Akershus Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2009, Akershus Study Documentation Oktober 7, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Oktober 2, 2009

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1989. "Skolevalget 1989,

Detaljer

Valgundersøkelsen 2009, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 2009, Nord-Trøndelag Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2009, Nord-Trøndelag Study Documentation Januar 7, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 2, 2009

Detaljer

Valgundersøkelsen 2009, Møre og Romsdal

Valgundersøkelsen 2009, Møre og Romsdal Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2009, Møre og Romsdal Study Documentation September 26, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato September

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Troms

Valgundersøkelsen 1993, Troms Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Troms Study Documentation Januar 8, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Møre og Romsdal

Valgundersøkelsen 1993, Møre og Romsdal Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Møre og Romsdal Study Documentation Oktober 3, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Oktober 5, 2008

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1993. "Skolevalget 1993,

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Hordaland

Valgundersøkelsen 1993, Hordaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Hordaland Study Documentation Februar 22, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Skolevalget 1999, spørreskjemaundersøkelse blant elever

Skolevalget 1999, spørreskjemaundersøkelse blant elever Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1999, spørreskjemaundersøkelse blant elever Study Documentation

Detaljer

Skolevalget 1999, spørreskjemaundersøkelse blant elever

Skolevalget 1999, spørreskjemaundersøkelse blant elever Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1999, spørreskjemaundersøkelse blant elever Study Documentation

Detaljer

Skolevalget 1991, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 1991, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1991, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Januar

Detaljer

ISSP 1998: Religion (utvalg)

ISSP 1998: Religion (utvalg) Filipinene, Frankrike, Irland, Norge og USA Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen ISSP 1998: Religion (utvalg) Study

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

Valgundersøkelsen 1995, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 1995, Nord-Trøndelag Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1995, Nord-Trøndelag Study Documentation Februar 10, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 25, 2008

Detaljer

Den norske valgundersøkelsen 2001 Ettervalgsundersøkelsen

Den norske valgundersøkelsen 2001 Ettervalgsundersøkelsen Den norske valgundersøkelsen 2001 Ettervalgsundersøkelsen Dette er andre og siste del av valgundersøkelsen 2001. Spørsmålene denne gangen vil i stor grad handle om selve valgkampen, men du vil nok kjenne

Detaljer

ISSP 2008: Religion (utvalg) Study Documentation

ISSP 2008: Religion (utvalg) Study Documentation ISSP 2008: Religion (utvalg) Study Documentation Januar 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 21, 2015 Identifisering issp2008r Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Filbeskrivelse...5 ISSP 2008...5

Detaljer

Nasjonal meningsmåling 1995

Nasjonal meningsmåling 1995 Nasjonal meningsmåling 1995 "Skolevalget 1995, landsomfattende undersøkelse" er en nasjonal meningsmåling (telefonintervju) gjennomført 28-31 august 1995 av NORSK GALLUP INSTITUTT A/S på oppdrag fra Norsk

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 13 Valg

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 13 Valg Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 13 Valg 07.01.2014 Kapittel 13 Valg I dette kapitlet finnes tabeller som viser Resultat fra Kommune- og bydelsvalget 2011 Resultat fra Stortingsvalget 2013 Nøkkeltall

Detaljer