EU-prøvevalget 1994, landsomfattende meningsmåling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EU-prøvevalget 1994, landsomfattende meningsmåling"

Transkript

1 Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen EU-prøvevalget 1994, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni 19, 2016

2 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) Produksjonsdato Juni 19, 2001 Versjon Første NSD XML utgave Identifisering NSD0803L

3 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang... 4 Produsenter og sponsorer...4 Utvalg... 4 Datainnsamling...5 Tilgjengelighet...5 Rights & Disclaimer... 5 Filbeskrivelse...6 NSD0803L...6 Variabelgrupper...7 Variabler...7 Variabelbeskrivelse NSD0803L...12

4 EU-prøvevalget 1994, landsomfattende meningsmåling - Oversikt EU-prøvevalget 1994, landsomfattende meningsmåling School Election 1994 (EU referendum), National Study Oversikt Type Identifisering Skolevalgundersøkelsene NSD0803L Versjon Produksjonsdato: 1995 Første offisielle NSD utgave Serie Fra 1989 er det arrangert nasjonale skolevalg i forbindelse med kommune/fylkesting- og stortingsvalg. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) har stått som nasjonal arrangør og koordinator, mens valgene er finansiert av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF). Prøvevalgene ved de videregående skolene i Norge har etter hvert fått lange tradisjoner. Valgene spiller en sentral rolle i skolenes valgforberedende arbeid og blir vurdert som vesentlig virkemidler i forsøkene på å få førstegangsvelgerne til å benytte seg av sine demokratiske rettigheter. Valgene blir også tillagt stor vekt utenfor skoleverket. Resultatene fra skolevalgene får som oftest god dekning i media, og blir sett på som viktige indikatorer på hvor vellykket de enkelte partiene har formidlet sine budskap til ungdommen. Også valgforskerne ser på skolevalgene som følsomme og verdifulle "valgvindsmålere". Sammendrag "EU-prøvevalget 1994, landsomfattende undersøkelse" er en nasjonal meningsmåling (telefonintervju) gjennomført november 1994 av NORSK GALLUP INSTITUTT A/S på oppdrag fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). om Skolevalg '94 finner du på internettadressen: Datatype Analyseenhet Survey data Individer Omfang Nøkkelord Emner Tidsperiode(r) 1994 Land Geografisk omfang Norge Holdning til norsk EU-medlemskap, Partipreferanser, Stemmegivning, Politiske stridsspørsmål, Politisk engasjement Politisk adferd, holdninger/meninger Norge Univers Tilfeldig utvalg fra Telenors register over private telefonabonenter, personer over 17 år. Nettoutvalg personer Produsenter og sponsorer Primary Investigator(s) Andre produsenter Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Norsk gallup institutt AS, Oslo Utvalg - 4 -

5 EU-prøvevalget 1994, landsomfattende meningsmåling - Oversikt Responsrate Bruttoutvalg: Ukjent, Nettoutvalg Datainnsamling Datainnsamlingsdatoer start end Tidsperiode(r) single 1994 Type datainnsamling Phone / telefonintervju Spørreskjema Structured questionnaire / Strukturert spørreskjema Tilgjengelighet Distributør(er) Utgiver(e) Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Tilgangsbetingelser Data er fritt tilgjengelig for forskning og undervisning. Sitatkrav En forutsetning for bruk av data og tabeller fra undersøkelsen er at følgende blir tatt med i forord, fotnote e.l. i eventuelle publikasjoner: (En del av)de data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra Skolevalgundersøkelsen 1999 (landsomfattende meningsmåling). Undersøkelsen er finansiert av Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet (KUF), gjennomført av Norsk gallup institutt AS og tilrettelagt for forskningsformål av NSD. Rights & Disclaimer Fraskrivelse Ingen av de nevnte institusjonene er ansvarlige for analysen eller tolkningen av data som er gjort her. Copyright Copyright (c) Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen

6 EU-prøvevalget 1994, landsomfattende meningsmåling - Filbeskrivelse Filbeskrivelse Datasettet inneholder 1 file(r) NSD0803L # Enheter 1102 # Variable(r)

7 EU-prøvevalget 1994, landsomfattende meningsmåling - Variabelgrupper Variabelgrupper Datasettet inneholder 1 gruppe(r) Gruppe Variabler # Navn Merkelapp Type Format Gyldige Ugyldig Spørsmål 1 V1 V1: KJØNN:Den spurtes kjønn? 2 V2 V2: ALDER:Den spurtes alder? 3 V3 V3: SIVILSTATUS:Den spurtes sivilstatus? 4 V4 V4: EGEN UTDANNING:Den spurtes høyeste fullførte skolegang? 5 V5 V5: INNTEKTSKILDE:Den spurtes hovedkilde til livsopphold? 6 V6 V6: YRKE:Er du yrkesaktiv og i tilfellet er du? 7 V7 V7: BRANSJE/ NÆRING:Innen hvilken bransje arbeider du? 8 V8 V8: HUSSTANDENS STØRRELSE:Hvor mange personer er det i husstanden? 9 V9 V9: HUSSTANDENS INNTEKT:Husstandens samlede brutto årsinntekt? 10 V10 V10: BOSTEDSFYLKE:Den spurtes bostedsfylke? 11 V11 V11: BY ELLER LAND:Bor den spurte i en by eller landkommune? 12 V12 V12: EU- AVSTEMNING:Hva vil du stemme ved folkeavstemningen om EU? 13 V13 V13: FINLAND OG SVERIGE:Innflytelse fra folkeavstemningene i Sverige/Finland diskret numeric Den spurtes kjønn? 1 Mann 2 Kvinne kontinuerlig numeric Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år. Dersom du ønsker å lage aldersgrupperinger, benytt NSDstats omkodingsrutine. diskret numeric Hva er din sivilstatus? 1 Gift 2 Samboende 3 Ugift 4 Tidligere gift 9 Ikke svart diskret numeric V4 spørsmålsdetaljer diskret numeric Hva er din hovedkilde til livsopphold? 1 Inntektsgivende arbeid 2 Studielån/ stipend 3 Alderspensjon 4 Annen trygd 5 Formue 6 Husarbeid 7 Forsørget 9 Ikke svart diskret numeric Merk at alle som ikke har svart "Inntektsgivende arbeid" på variabel V5 har fått verdien 8 på denne variabelen. Er du yrkesaktiv og i tilfelle er du? 1 Selvstendig 2 Høyere funksjonær 3 Annen funksjonær 4 Faglært arbeider 5 Ufaglært arbeider 6 Annet 8 Ikke i arbeid 9 Ikke svart diskret numeric V7 spørsmålsdetaljer diskret numeric Hvor mange personer er det i denne husstanden (medregnet samtlige voksne og barn)? Følgende gruppering er benyttet: 1 En person 2 To personer 3 Tre personer 4 Fire personer 5 Fem personer 6 Over fem personer 9 Ikke svart diskret numeric V9 spørsmålsdetaljer diskret numeric V10 spørsmålsdetaljer diskret numeric BY ELLER LAND:Bor den spurte i en by eller landkommune? 1 By 2 Land diskret numeric Hva vil du stemme ved folkeavstemningen om EU? 1 Ja 2 Nei 3 Vet ikke 9 Ikke svart diskret numeric Har utfallet av folkeavstemningene i Finland og Sverige fått noen innflytelse på standpunktet ditt i EU-saken? 1 Ja, i stor grad 2 Til en viss grad 3 Nei, ikke i det hele tatt 9 Vet ikke - 7 -

8 EU-prøvevalget 1994, landsomfattende meningsmåling - Variabelgrupper # Navn Merkelapp Type Format Gyldige Ugyldig Spørsmål 14 V14 V14: PARTIVALG:Hvilket parti ville du stemme på dersom Stortingsvalg? 15 V15 V15: DIN FAMILIE:Familiens betydning for eget EUstandpunkt 16 V16 V16: NÆRMESTE VENNER:Nærmeste venners betydning for eget EUstandpunkt 17 V17 V17: DITT PARTI:Ditt parti sin betydning for eget EUstandpunkt 18 V18 V18: DIN AVIS:Din avis sin betydning for eget EUstandpunkt 19 V19 V19: TV:TVs betydning for eget EU-standpunkt diskret numeric V14 spørsmålsdetaljer diskret numeric Kan du fortelle hvor stor betydning holdningene til de følgende personene og institusjonene har hatt for ditt eget EU-standpunkt? Din familie? 1 Meget stor betydning 2 Ganske stor betydning 3 Ikke spesielt stor betydning 4 Ingen betydning 9 Vet ikke/uaktuelt diskret numeric V16 spørsmålsdetaljer diskret numeric Kan du fortelle hvor stor betydning holdningene til de følgende personene og institusjonene har hatt for ditt eget EU-standpunkt? Det politiske partiet du sympatiserer med? 1 Meget stor betydning 2 Ganske stor betydning 3 Ikke spesielt stor betydning 4 Ingen betydning 9 Vet ikke/uaktuelt diskret numeric Kan du fortelle hvor stor betydning holdningene til de følgende personene og institusjonene har hatt for ditt eget EU-standpunkt? Den avisen du vanligvis leser? 1 Meget stor betydning 2 Ganske stor betydning 3 Ikke spesielt stor betydning 4 Ingen betydning 9 Vet ikke/ uaktuelt diskret numeric Kan du fortelle hvor stor betydning holdningene til de følgende personene og institusjonene har hatt for ditt eget EU-standpunkt? TV? 1 Meget stor betydning 2 Ganske stor betydning 3 Ikke spesielt stor betydning 4 Ingen betydning 9 Vet ikke/uaktuelt 20 V20 V20: diskret numeric Kan du fortelle hvor stor betydning EUROPABEVEGELSEN:Europabevegelsens betydning for eget EUstandpunkt holdningene til de følgende personene og institusjonene har hatt for ditt eget EU-standpunkt? Europabevegelsen? 1 Meget stor betydning 2 Ganske stor betydning 3 Ikke spesielt stor betydning 4 Ingen betydning 9 Vet ikke/uaktuelt 21 V21 V21: NEI TIL EU:Nei til EUs betydning for eget EUstandpunkt 22 V22 V22: MILJØET:Hva vil EU innebære for miljøet? 23 V23 V23: ØKONOMIEN:Hva vil EU innebære for økonomien? diskret numeric Kan du fortelle hvor stor betydning holdningene til de følgende personene og institusjonene har hatt for ditt eget EU-standpunkt? Nei til EU? 1 Meget stor betydning 2 Ganske stor betydning 3 Ikke spesielt stor betydning 4 Ingen betydning 9 Vet ikke/uaktuelt diskret numeric Hva tror du at et eventuelt norsk medlemskap i EU kommer til å innebære for utviklingen i Norge på de følgende områdene? Miljøet? 1 Stor forbedring 2 En viss forbedring 3 Verken forbedring eller forverring 4 En viss forverring 5 Stor forverring 9 Vet ikke/vil ikke svare diskret numeric Hva tror du at et eventuelt norsk medlemskap i EU kommer til å innebære for utviklingen i Norge på - 8 -

9 EU-prøvevalget 1994, landsomfattende meningsmåling - Variabelgrupper # Navn Merkelapp Type Format Gyldige Ugyldig Spørsmål de følgende områdene? Økonomien? 1 Stor forbedring 2 En viss forbedring 3 Verken forbedring eller forverring 4 En viss forverring 5 Stor forverring 9 Vet ikke/vil ikke svare 24 V24 V24: SYSSELSETTINGEN:Hva vil EU innebære for sysselsettingen? 25 V25 V25: JORDBRUKET:Hva vil EU innebære for jordbruket? 26 V26 V26: SOSIAL TRYGGHET:Hva vil EU innebære for den sosiale tryggheten? 27 V27 V27: LIKESTILLING:Hva vil EU innebære for likestillingen? 28 V28 V28: MILITÆR SIKKERHET:Hva vil EU innebære for den militære sikkerheten? 29 V29 V29: SELVSTENDIGET:Hva vil EU innebære for den nasjonale selvstendigheten? 30 V30 V30: UTVIKLING I EU:Hva vil EU innebære for påvirkningsmulighetene? 31 V31 V31: FISKET:Hva vil EU innebære for fisket? diskret numeric Hva tror du at et eventuelt norsk medlemskap i EU kommer til å innebære for utviklingen i Norge på de følgende områdene? Sysselsettingen? 1 Stor forbedring 2 En viss forbedring 3 Verken forbedring eller forverring 4 En viss forverring 5 Stor forverring 9 Vet ikke/vil ikke svare diskret numeric Hva tror du at et eventuelt norsk medlemskap i EU kommer til å innebære for utviklingen i Norge på de følgende områdene? Jordbruket? 1 Stor forbedring 2 En viss forbedring 3 Verken forbedring eller forverring 4 En viss forverring 5 Stor forverring 9 Vet ikke/vil ikke svare diskret numeric Hva tror du at et eventuelt norsk medlemskap i EU kommer til å innebære for utviklingen i Norge på de følgende områdene? Den sosiale tryggheten? 1 Stor forbedring 2 En viss forbedring 3 Verken forbedring eller forverring 4 En viss forverring 5 Stor forverring 9 Vet ikke/vil ikke svare diskret numeric Hva tror du at et eventuelt norsk medlemskap i EU kommer til å innebære for utviklingen i Norge på de følgende områdene? Likestilling mellom kvinner og menn? 1 Stor forbedring 2 En viss forbedring 3 Verken forbedring eller forverring 4 En viss forverring 5 Stor forverring 9 Vet ikke/vil ikke svare diskret numeric Hva tror du at et eventuelt norsk medlemskap i EU kommer til å innebære for utviklingen i Norge på de følgende områdene? Den militære sikkerheten? 1 Stor forbedring 2 En viss forbedring 3 Verken forbedring eller forverring 4 En viss forverring 5 Stor forverring 9 Vet ikke/vil ikke svare diskret numeric Hva tror du at et eventuelt norsk medlemskap i EU kommer til å innebære for utviklingen i Norge på de følgende områdene? Den nasjonale selvstendigheten? 1 Stor forbedring 2 En viss forbedring 3 Verken forbedring eller forverring 4 En viss forverring 5 Stor forverring 9 Vet ikke/vil ikke svare diskret numeric V30 spørsmålsdetaljer diskret numeric Hva tror du at et eventuelt norsk medlemskap i EU kommer til å innebære for utviklingen i Norge på de følgende områdene? Fisket? 1 Stor forbedring 2 En viss forbedring 3 Verken forbedring eller forverring 4 En - 9 -

10 EU-prøvevalget 1994, landsomfattende meningsmåling - Variabelgrupper # Navn Merkelapp Type Format Gyldige Ugyldig Spørsmål viss forverring 5 Stor forverring 9 Vet ikke/vil ikke svare

11 EU-prøvevalget 1994, landsomfattende meningsmåling - Variabelbeskrivelse Variabelbeskrivelse Datasettet inneholder 31 variable(r)

12 # V1: V1: KJØNN:Den spurtes kjønn? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-2] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1102 /-] [Ugyldig=0 /-] Den spurtes kjønn? 1 Mann 2 Kvinne 1 Mann % 2 Kvinne % 9 Ikke svart 0 # V2: V2: ALDER:Den spurtes alder? [Type= kontinuerlig] [Format=numeric] [Rekkevidde= 17-92] [Missing=*/99] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1102 /-] [Ugyldig=0 /-] [Mean= /-] [Standardavvik= /-] Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år. Dersom du ønsker å lage aldersgrupperinger, benytt NSDstats omkodingsrutine. # V3: V3: SIVILSTATUS:Den spurtes sivilstatus? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1102 /-] [Ugyldig=0 /-] Hva er din sivilstatus? 1 Gift 2 Samboende 3 Ugift 4 Tidligere gift 9 Ikke svart 1 Gift % 2 Samboende % 3 Ugift % 4 Tidligere gift % 9 Ikke svart 0 # V4: V4: EGEN UTDANNING:Den spurtes høyeste fullførte skolegang? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-3] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1098 /-] [Ugyldig=4 /-] Hva er din høyeste fullførte skolegang? 1 Grunnskoleutdanning (7-årig folkeskole, framhalds- eller fortsettelsesskole, 9-årig grunnskole) 2 Videregående (Artium eller eksamen ved økonomisk gymnas, middelskole, realskole, 10-årig grunnskole, folkehøgskole,landbruksskole, fagskole/-yrkesskole, handelsskole, teknisk skole) 3 Høyere utdanning

13 # V4: V4: EGEN UTDANNING:Den spurtes høyeste fullførte skolegang? 9 Ikke svart 1 Grunnskole % 2 Videregående % 3 Høyere utdanning % 9 Ikke svart 4 # V5: V5: INNTEKTSKILDE:Den spurtes hovedkilde til livsopphold? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-7] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1097 /-] [Ugyldig=5 /-] Hva er din hovedkilde til livsopphold? 1 Inntektsgivende arbeid 2 Studielån/stipend 3 Alderspensjon 4 Annen trygd 5 Formue 6 Husarbeid 7 Forsørget 9 Ikke svart 1 Arbeid % 2 Studielån % 3 Pensjon % 4 Annen trygd % 5 Formue 2 0.2% 6 Husarbeid % 7 Forsørget % 9 Ikke svart 5 # V6: V6: YRKE:Er du yrkesaktiv og i tilfellet er du? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-8] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1101 /-] [Ugyldig=1 /-] Merk at alle som ikke har svart "Inntektsgivende arbeid" på variabel V5 har fått verdien 8 på denne variabelen. Er du yrkesaktiv og i tilfelle er du? 1 Selvstendig 2 Høyere funksjonær 3 Annen funksjonær 4 Faglært arbeider 5 Ufaglært arbeider 6 Annet 8 Ikke i arbeid 9 Ikke svart 1 Selvstendig % 2 Høyere funksj %

14 # V6: V6: YRKE:Er du yrkesaktiv og i tilfellet er du? 3 Annen funksj % 4 Faglært arbeider % 5 Ufaglært arbeider % 6 Annet % 8 Ikke i arbeid % 9 Ikke svart 1 # V7: V7: BRANSJE/NÆRING:Innen hvilken bransje arbeider du? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-11] [Missing=*/99] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=709 /-] [Ugyldig=393 /-] Merk at alle som ikke har svart "Inntektsgivende arbeid" på variabel V5 har fått verdien 11 på denne variabelen. Innen hvilken næring/bransje arbeider du? 1 Industri, håndverk 2 Varehandel, butikk 3 Samferdsel/transport/post/tele 4 Jordbruk/skogbruk/fiske/fangst 5 Helsevesen/sosialomsorg 6 Undervisning/forskning 7 Bank/forsikring/finans 8 Forretningsmessig tjenesteyting/eiendomsdrift 9 Offentlig administrasjon/forsvar/politi/rettsvesen 10 Annen bransje 11 Ikke i arbeid 99 Ikke svart 1 Industri, håndverk % 2 Varehandel, butikk % 3 Kommunikasjon % 4 Primærnæring % 5 Helse/sosialvesen % 6 Undervisn./forskn % 7 Bank/forsikring % 8 Priv. tjenesteyting % 9 Off. administrasjon % 10 Annen bransje % 11 Ikke i arbeid 6 0.8% 99 Ikke svart 393 # V8: V8: HUSSTANDENS STØRRELSE:Hvor mange personer er det i husstanden? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-6] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1098 /-] [Ugyldig=4 /-] Hvor mange personer er det i denne husstanden (medregnet samtlige voksne og barn)? Følgende gruppering er benyttet: 1 En person 2 To personer

15 # V8: V8: HUSSTANDENS STØRRELSE:Hvor mange personer er det i husstanden? 3 Tre personer 4 Fire personer 5 Fem personer 6 Over fem personer 9 Ikke svart 1 En person % 2 To personer % 3 Tre personer % 4 Fire personer % 5 Fem personer % 6 Over 5 personer % 9 Ikke svart 4 # V9: V9: HUSSTANDENS INNTEKT:Husstandens samlede brutto årsinntekt? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-6] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=975 /-] [Ugyldig=127 /-] Hvor stor omtrent er denne husstandens samlede brutto årsinntekt (før skatt og fradrag)? Gi ca. svar til nærmeste kroner, kroner eller kroner. Svarene er gruppert i følgende verdier av NSD: 1 Under over Ikke svart 1 Under % % % % % 6 over % 9 Ikke svart 127 # V10: V10: BOSTEDSFYLKE:Den spurtes bostedsfylke? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-20] [Missing=*/99] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1102 /-] [Ugyldig=0 /-] Denne variabelen er generert maskinelt av Norsk Gallup Institutt på grunnlag av den spurtes telefonnummer. Følgende fylkeskoder benyttes: 1 Østfold 2 Akershus 3 Oslo 4 Hedmark 5 Oppland 6 Buskerud

16 # V10: V10: BOSTEDSFYLKE:Den spurtes bostedsfylke? 7 Vestfold 8 Telemark 9 Aust-Agder 10 Vest-Agder 11 Rogaland 12 Hordaland 13 Sogn og Fjordane 14 Møre og Romsdal 15 Sør-Trøndelag 16 Nord-Trøndelag 17 Nordland 18 Troms 19 Finnmark 1 Østfold % 2 Akershus % 3 Oslo % 4 Hedmark % 5 Oppland % 6 Buskerud % 7 Vestfold % 8 Telemark % 9 Aust-Agder % 10 Vest-Agder % 11 Rogaland % 12 Hordaland % 14 Sogn og Fjordane % 15 Møre og Romsdal % 16 Sør-Trøndelag % 17 Nord-Trøndelag % 18 Nordland % 19 Troms % 20 Finnmark % 99 Mangler data 0 # V11: V11: BY ELLER LAND:Bor den spurte i en by eller landkommune? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 0-1] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1102 /-] [Ugyldig=0 /-] BY ELLER LAND:Bor den spurte i en by eller landkommune? 1 By 2 Land 0 By % 1 Land % 9 Mangler data

17 # V12: V12: EU-AVSTEMNING:Hva vil du stemme ved folkeavstemningen om EU? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-3] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1074 /-] [Ugyldig=28 /-] Hva vil du stemme ved folkeavstemningen om EU? 1 Ja 2 Nei 3 Vet ikke 9 Ikke svart 1 Ja % 2 Nei % 3 Vet ikke % 9 Ikke svart 28 # V13: V13: FINLAND OG SVERIGE:Innflytelse fra folkeavstemningene i Sverige/Finland [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-3] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1083 /-] [Ugyldig=19 /-] Har utfallet av folkeavstemningene i Finland og Sverige fått noen innflytelse på standpunktet ditt i EU-saken? 1 Ja, i stor grad 2 Til en viss grad 3 Nei, ikke i det hele tatt 9 Vet ikke 1 Ja, i stor grad % 2 Til en viss grad % 3 Nei, ikke i det hele tatt % 9 Vet ikke 19 # V14: V14: PARTIVALG:Hvilket parti ville du stemme på dersom Stortingsvalg? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-11] [Missing=*/99] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=878 /-] [Ugyldig=224 /-] Dersom det var Stortingsvalg i morgen - hvilket parti ville du stemme på? 1 Arbeiderpartiet (DNA) 2 Fremskrittspartiet (Frp) 3 Høyre (H) 4 Kristelig Folkeparti (KrF) 5 Rød Valgallianse (RV) 6 Senterpartiet (SP) 7 Sosialistisk Venstreparti (SV) 8 Venstre (V) 9 Andre partier 10 Ville ikke ha stemt 11 Har ikke stemmerett 99 Vet ikke/vil ikke svare 1 DNA % 2 Frp %

18 # V14: V14: PARTIVALG:Hvilket parti ville du stemme på dersom Stortingsvalg? 3 H % 4 KrF % 5 RV 6 0.7% 6 SP % 7 SV % 8 V % 9 Andre partier 9 1.0% 10 Ville ikke stemt % 11 Har ikke stemmerett % 99 Vet ikke/vil ikke svare 224 # V15: V15: DIN FAMILIE:Familiens betydning for eget EU-standpunkt [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1075 /-] [Ugyldig=27 /-] Kan du fortelle hvor stor betydning holdningene til de følgende personene og institusjonene har hatt for ditt eget EU-standpunkt? Din familie? 1 Meget stor betydning 2 Ganske stor betydning 3 Ikke spesielt stor betydning 4 Ingen betydning 9 Vet ikke/uaktuelt 1 Meget stor betydn % 2 Ganske stor betydn % 3 Ikke spes. stor betydn % 4 Ingen betydning % 9 Vet ikke/uaktuelt 27 # V16: V16: NÆRMESTE VENNER:Nærmeste venners betydning for eget EU-standpunkt [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1078 /-] [Ugyldig=24 /-] Kan du fortelle hvor stor betydning holdningene til de følgende personene og institusjonene har hatt for ditt eget EU-standpunkt? Dine nærmeste venner eller arbeidskamerater/skolekamerater? 1 Meget stor betydning 2 Ganske stor betydning 3 Ikke spesielt stor betydning 4 Ingen betydning 9 Vet ikke/uaktuelt 1 Meget stor betydn % 2 Ganske stor betydn %

19 # V16: V16: NÆRMESTE VENNER:Nærmeste venners betydning for eget EU-standpunkt 3 Ikke spes. stor bet % 4 Ingen betydning % 9 Vet ikke/uaktuelt 24 # V17: V17: DITT PARTI:Ditt parti sin betydning for eget EU-standpunkt [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1054 /-] [Ugyldig=48 /-] Kan du fortelle hvor stor betydning holdningene til de følgende personene og institusjonene har hatt for ditt eget EU-standpunkt? Det politiske partiet du sympatiserer med? 1 Meget stor betydning 2 Ganske stor betydning 3 Ikke spesielt stor betydning 4 Ingen betydning 9 Vet ikke/uaktuelt 1 Meget stor betydn % 2 Ganske stor betydn % 3 Ikke spes. stor betydn % 4 Ingen betydning % 9 Vet ikke/uaktuelt 48 # V18: V18: DIN AVIS:Din avis sin betydning for eget EU-standpunkt [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1067 /-] [Ugyldig=35 /-] Kan du fortelle hvor stor betydning holdningene til de følgende personene og institusjonene har hatt for ditt eget EU-standpunkt? Den avisen du vanligvis leser? 1 Meget stor betydning 2 Ganske stor betydning 3 Ikke spesielt stor betydning 4 Ingen betydning 9 Vet ikke/uaktuelt 1 Meget stor betydn % 2 Ganske stor betydn % 3 Ikke spes. stor bet % 4 Ingen betydning % 9 Vet ikke/uaktuelt 35 # V19: V19: TV:TVs betydning for eget EU-standpunkt [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1080 /-] [Ugyldig=22 /-]

20 # V19: V19: TV:TVs betydning for eget EU-standpunkt Kan du fortelle hvor stor betydning holdningene til de følgende personene og institusjonene har hatt for ditt eget EU-standpunkt? TV? 1 Meget stor betydning 2 Ganske stor betydning 3 Ikke spesielt stor betydning 4 Ingen betydning 9 Vet ikke/uaktuelt 1 Meget stor betydn % 2 Ganske stor betydn % 3 Ikke spes. stor betydn % 4 Ingen betydning % 9 Vet ikke/uaktuelt 22 # V20: V20: EUROPABEVEGELSEN:Europabevegelsens betydning for eget EU-standpunkt [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1065 /-] [Ugyldig=37 /-] Kan du fortelle hvor stor betydning holdningene til de følgende personene og institusjonene har hatt for ditt eget EU-standpunkt? Europabevegelsen? 1 Meget stor betydning 2 Ganske stor betydning 3 Ikke spesielt stor betydning 4 Ingen betydning 9 Vet ikke/uaktuelt 1 Meget stor betydn % 2 Ganske stor betydn % 3 Ikke spes. stor bet % 4 Ingen betydning % 9 Vet ikke/uaktuelt 37 # V21: V21: NEI TIL EU:Nei til EUs betydning for eget EU-standpunkt [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1068 /-] [Ugyldig=34 /-] Kan du fortelle hvor stor betydning holdningene til de følgende personene og institusjonene har hatt for ditt eget EU-standpunkt? Nei til EU? 1 Meget stor betydning 2 Ganske stor betydning 3 Ikke spesielt stor betydning 4 Ingen betydning 9 Vet ikke/uaktuelt

21 # V21: V21: NEI TIL EU:Nei til EUs betydning for eget EU-standpunkt 1 Meget stor betydn % 2 Ganske stor betydn % 3 Ikke spes. stor betydn % 4 Ingen betydning % 9 Vet ikke/uaktuelt 34 # V22: V22: MILJØET:Hva vil EU innebære for miljøet? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1037 /-] [Ugyldig=65 /-] Hva tror du at et eventuelt norsk medlemskap i EU kommer til å innebære for utviklingen i Norge på de følgende områdene? Miljøet? 1 Stor forbedring 2 En viss forbedring 3 Verken forbedring eller forverring 4 En viss forverring 5 Stor forverring 9 Vet ikke/vil ikke svare 1 Stor forbedring % 2 Viss forbedring % 3 Verken forbedr./forv % 4 Viss forverring % 5 Stor forverring % 9 Vet ikke/vil ikke svare 65 # V23: V23: ØKONOMIEN:Hva vil EU innebære for økonomien? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1007 /-] [Ugyldig=95 /-] Hva tror du at et eventuelt norsk medlemskap i EU kommer til å innebære for utviklingen i Norge på de følgende områdene? Økonomien? 1 Stor forbedring 2 En viss forbedring 3 Verken forbedring eller forverring 4 En viss forverring 5 Stor forverring 9 Vet ikke/vil ikke svare 1 Stor forbedring % 2 Viss forbedring % 3 Verken forbedr./forv % 4 Viss forverring % 5 Stor forverring %

22 # V23: V23: ØKONOMIEN:Hva vil EU innebære for økonomien? 9 Vet ikke/vil ikke svare 95 # V24: V24: SYSSELSETTINGEN:Hva vil EU innebære for sysselsettingen? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1003 /-] [Ugyldig=99 /-] Hva tror du at et eventuelt norsk medlemskap i EU kommer til å innebære for utviklingen i Norge på de følgende områdene? Sysselsettingen? 1 Stor forbedring 2 En viss forbedring 3 Verken forbedring eller forverring 4 En viss forverring 5 Stor forverring 9 Vet ikke/vil ikke svare 1 Stor forbedring % 2 Viss forbedring % 3 Verken forbedr./forv % 4 Viss forverring % 5 Stor forverring % 9 Vet ikke/vil ikke svare 99 # V25: V25: JORDBRUKET:Hva vil EU innebære for jordbruket? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1023 /-] [Ugyldig=79 /-] Hva tror du at et eventuelt norsk medlemskap i EU kommer til å innebære for utviklingen i Norge på de følgende områdene? Jordbruket? 1 Stor forbedring 2 En viss forbedring 3 Verken forbedring eller forverring 4 En viss forverring 5 Stor forverring 9 Vet ikke/vil ikke svare 1 Stor forbedring 9 0.9% 2 Viss forbedring % 3 Verken forbedr./forv % 4 Viss forverring % 5 Stor forverring % 9 Vet ikke/vil ikke svare 79 # V26: V26: SOSIAL TRYGGHET:Hva vil EU innebære for den sosiale tryggheten? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/9]

23 # V26: V26: SOSIAL TRYGGHET:Hva vil EU innebære for den sosiale tryggheten? Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1022 /-] [Ugyldig=80 /-] Hva tror du at et eventuelt norsk medlemskap i EU kommer til å innebære for utviklingen i Norge på de følgende områdene? Den sosiale tryggheten? 1 Stor forbedring 2 En viss forbedring 3 Verken forbedring eller forverring 4 En viss forverring 5 Stor forverring 9 Vet ikke/vil ikke svare 1 Stor forbedring % 2 Viss forbedring % 3 Verken forbedr./forv % 4 Viss forverring % 5 Stor forverring % 9 Vet ikke/vil ikke svare 80 # V27: V27: LIKESTILLING:Hva vil EU innebære for likestillingen? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1010 /-] [Ugyldig=92 /-] Hva tror du at et eventuelt norsk medlemskap i EU kommer til å innebære for utviklingen i Norge på de følgende områdene? Likestilling mellom kvinner og menn? 1 Stor forbedring 2 En viss forbedring 3 Verken forbedring eller forverring 4 En viss forverring 5 Stor forverring 9 Vet ikke/vil ikke svare 1 Stor forbedring % 2 Viss forbedring % 3 Verken forbedr./forv % 4 Viss forverring % 5 Stor forverring % 9 Vet ikke/vil ikke svare 92 # V28: V28: MILITÆR SIKKERHET:Hva vil EU innebære for den militære sikkerheten? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=964 /-] [Ugyldig=138 /-] Hva tror du at et eventuelt norsk medlemskap i EU kommer til å innebære for utviklingen i Norge på de følgende områdene? Den militære sikkerheten? 1 Stor forbedring

24 # V28: V28: MILITÆR SIKKERHET:Hva vil EU innebære for den militære sikkerheten? 2 En viss forbedring 3 Verken forbedring eller forverring 4 En viss forverring 5 Stor forverring 9 Vet ikke/vil ikke svare 1 Stor forbedring % 2 Viss forbedring % 3 Verken forbedr./forv % 4 Viss forverring % 5 Stor forverring 9 0.9% 9 Vet ikke/vil ikke svare 138 # V29: V29: SELVSTENDIGET:Hva vil EU innebære for den nasjonale selvstendigheten? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1027 /-] [Ugyldig=75 /-] Hva tror du at et eventuelt norsk medlemskap i EU kommer til å innebære for utviklingen i Norge på de følgende områdene? Den nasjonale selvstendigheten? 1 Stor forbedring 2 En viss forbedring 3 Verken forbedring eller forverring 4 En viss forverring 5 Stor forverring 9 Vet ikke/vil ikke svare 1 Stor forbedring % 2 Viss forbedring % 3 Verken forbedr./forv % 4 Viss forverring % 5 Stor forverring % 9 Vet ikke/vil ikke svare 75 # V30: V30: UTVIKLING I EU:Hva vil EU innebære for påvirkningsmulighetene? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1004 /-] [Ugyldig=98 /-] Hva tror du at et eventuelt norsk medlemskap i EU kommer til å innebære for utviklingen i Norge på de følgende områdene? Muligheten til å påvirke utviklingen i EU? 1 Stor forbedring 2 En viss forbedring 3 Verken forbedring eller forverring 4 En viss forverring 5 Stor forverring 9 Vet ikke/vil ikke svare

25 # V30: V30: UTVIKLING I EU:Hva vil EU innebære for påvirkningsmulighetene? 1 Stor forbedring % 2 Viss forbedring % 3 Verken forbedr./forv % 4 Viss forverring % 5 Stor forverring % 9 Vet ikke/vil ikke svare 98 # V31: V31: FISKET:Hva vil EU innebære for fisket? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=982 /-] [Ugyldig=120 /-] Hva tror du at et eventuelt norsk medlemskap i EU kommer til å innebære for utviklingen i Norge på de følgende områdene? Fisket? 1 Stor forbedring 2 En viss forbedring 3 Verken forbedring eller forverring 4 En viss forverring 5 Stor forverring 9 Vet ikke/vil ikke svare 1 Stor forbedring % 2 Viss forbedring % 3 Verken forbedr./forv % 4 Viss forverring % 5 Stor forverring % 9 Vet ikke/vil ikke svare

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni

Detaljer

Skolevalget 1993, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 1993, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, NSD Skolevalget 1993, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni 19, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Skolevalget 1989, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 1989, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1989, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni

Detaljer

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni 17, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1989. "Skolevalget 1989,

Detaljer

Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder

Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder Study Documentation Juni 25, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 25, 2008 Identifisering

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1991. "Skolevalget 1991,

Detaljer

Nasjonal meningsmåling 1995

Nasjonal meningsmåling 1995 Nasjonal meningsmåling 1995 "Skolevalget 1995, landsomfattende undersøkelse" er en nasjonal meningsmåling (telefonintervju) gjennomført 28-31 august 1995 av NORSK GALLUP INSTITUTT A/S på oppdrag fra Norsk

Detaljer

Skolevalget 2001, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2001, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2001, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Januar

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1993. "Skolevalget 1993,

Detaljer

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år.

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år. NASJONAL MENINGSMÅLING GJENNOMFØRT 1.-4. SEPT. (uke 36) 1997 AV NORSK GALLUP INSTITUTT A/S FOR NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE (NSD), SKOLEVALG 1997. Representativt utvalg av befolkningen medstemmerett

Detaljer

Valgundersøkelsen 1989, Sør-Trøndelag

Valgundersøkelsen 1989, Sør-Trøndelag Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Sør-Trøndelag Study Documentation Juni 28, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Skolevalget 1991, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 1991, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1991, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Januar

Detaljer

Skolevalget 2015, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2015, landsomfattende meningsmåling Norge NSD Skolevalget 2015, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Januar 28, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 29, 2015 Identifisering nasjm2015 Innholdsfortegnelse Oversikt...

Detaljer

Skolevalget 2011, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2011, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Skolevalget 2011, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Oktober 8, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato

Detaljer

Valgundersøkelsen 2007, Nordland

Valgundersøkelsen 2007, Nordland Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2007, Nordland Study Documentation Juni 22, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 19, 2007 Versjon

Detaljer

Skolevalget 1995, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 1995, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1995, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juli

Detaljer

Enheter i filen: 1031

Enheter i filen: 1031 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2001. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Skolevalget 2003, spørreskjemaundersøkelse blant elever

Skolevalget 2003, spørreskjemaundersøkelse blant elever Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2003, spørreskjemaundersøkelse blant elever Study Documentation

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Finnmark

Valgundersøkelsen 1993, Finnmark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Finnmark Study Documentation Juni 29, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Vestfold

Valgundersøkelsen 1993, Vestfold Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Vestfold Study Documentation Juni 29, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 5, 2008 Identifisering

Detaljer

ISSP 2003: Nasjonal identitet (utvalg) Study Documentation

ISSP 2003: Nasjonal identitet (utvalg) Study Documentation ISSP 2003: Nasjonal identitet (utvalg) Study Documentation Juli 6, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 14, 2008 Identifisering ISSP2003!1 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Tilgjengelighet...4

Detaljer

ISSP 1998: Religion (utvalg)

ISSP 1998: Religion (utvalg) Filipinene, Frankrike, Irland, Norge og USA Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen ISSP 1998: Religion (utvalg) Study

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Valgundersøkelsen 1989, Østfold

Valgundersøkelsen 1989, Østfold Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Østfold Study Documentation Februar 14, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 25, 2008 Identifisering

Detaljer

School Election 1995, National Study

School Election 1995, National Study Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, NSD School Election 1995, National Study Study Documentation July 8, 2016 Metadata Production Metadata Producer(s) Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Detaljer

Valgundersøkelsen 1994, Rogaland

Valgundersøkelsen 1994, Rogaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1994, Rogaland Study Documentation Januar 30, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Valgundersøkelsen 1989, Rogaland

Valgundersøkelsen 1989, Rogaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Rogaland Study Documentation Februar 20, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Helsevaner blant skoleelever 2005. Study Documentation

Helsevaner blant skoleelever 2005. Study Documentation Helsevaner blant skoleelever 2005 Study Documentation Mai 29, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Mai 18, 2008 Identifisering hbsc2005!1 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Tilgjengelighet...4 Rights

Detaljer

Valgundersøkelsen 1989, Hordaland

Valgundersøkelsen 1989, Hordaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Hordaland Study Documentation Juli 8, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Valgundersøkelsen 1989, Troms

Valgundersøkelsen 1989, Troms Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Troms Study Documentation Mars 19, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Mars 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Øvingsdatasett basert på "Undersøkelse om sosial ulikhet, 2009"

Øvingsdatasett basert på Undersøkelse om sosial ulikhet, 2009 Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, NSD Øvingsdatasett basert på "Undersøkelse om sosial ulikhet, 2009" Study Documentation September 29, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk

Detaljer

Valgundersøkelsen 1994, Nordland

Valgundersøkelsen 1994, Nordland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1994, Nordland Study Documentation Februar 4, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Valgundersøkelsen 2007, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 2007, Nord-Trøndelag Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2007, Nord-Trøndelag Study Documentation Desember 26, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Desember

Detaljer

ISSP 2008: Religion (utvalg) Study Documentation

ISSP 2008: Religion (utvalg) Study Documentation ISSP 2008: Religion (utvalg) Study Documentation Januar 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 21, 2015 Identifisering issp2008r Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Filbeskrivelse...5 ISSP 2008...5

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Holdninger til sosial ulikhet

Holdninger til sosial ulikhet Underlagt taushetsplikt Holdninger til sosial ulikhet 1 Vi starter med noen spørsmål om muligheten til å komme seg frem her i verden. Hvor mener du følgende forhold er for å komme seg frem i verden? Sett

Detaljer

Valgundersøkelsen 2007, Akershus

Valgundersøkelsen 2007, Akershus Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2007, Akershus Study Documentation Oktober 17, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Oktober 19, 2007

Detaljer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer VEDLEGG Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer Følgende skal beregnes: A: Mulige konsekvenser for fordelingen av distriktsmandatene i hvert fylke Ettersom vi ikke vet hvilke

Detaljer

Skolevalget 1997, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 1997, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1997, landsomfattende meningsmåling Study Documentation September

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

Befolkningsundersøkelse høsten 2006

Befolkningsundersøkelse høsten 2006 Befolkningsundersøkelse høsten 2006 En befolkningsundersøkelse høsten 2006 på oppdrag for MAXBO gjennomført av Perduco AS Perduco Befolkningsundersøkelse høsten 2006 1. Metode 1.1. Formål På oppdrag fra

Detaljer

OMNIBUS UKE WWF - Delrapport B. Deres kontaktperson Anne Gretteberg

OMNIBUS UKE WWF - Delrapport B. Deres kontaktperson Anne Gretteberg OMNIBUS UKE 34 2006 - WWF - Delrapport B Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone F. Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 18.08.2006 Avsluttet 22.08.2006

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

Undersøkelse om deltakelse i frivillige organisasjoner 1986

Undersøkelse om deltakelse i frivillige organisasjoner 1986 Norway Statistisk sentralbyrå, Oslo Undersøkelse om deltakelse i frivillige organisasjoner 1986 Study Documentation Mars 19, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Detaljer

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter?

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter? Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 5 Mai 2013 (uke 19) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Perduco med start 7. mai INTRO - Fastlinje God dag mitt navn er NN og jeg ringer

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Intervjuskjema Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 18 - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 9.. Avsluttet.. Antall respondenter 118 Utvalget er landsrepresentativt

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2011 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Om tabellene. Februar 2016

Om tabellene. Februar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2015

Om tabellene. Mars 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Utdrag fra undersøkelse om arbeidsforhold og arbeidserfaringer 2005

Utdrag fra undersøkelse om arbeidsforhold og arbeidserfaringer 2005 Norge TNS Gallup Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Utdrag fra undersøkelse om arbeidsforhold og arbeidserfaringer 2005 Study Documentation Juni 29, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk

Detaljer

Valgundersøkelsen 2003, Oslo

Valgundersøkelsen 2003, Oslo Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2003, Oslo Study Documentation Januar 5, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Opinion Perduco, oktober 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgstrekking

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Kjønn Alder Landsdel Husstandsinntekt Utdanning. Universitet/ Møre og Romsdal/ høyskole, Under Østlandet

Kjønn Alder Landsdel Husstandsinntekt Utdanning. Universitet/ Møre og Romsdal/ høyskole, Under Østlandet ** Spm:man1 ** Hva er din holdning til kommersielle aktører innen sykehus, eldreomsorg, skole, barnehage og barnevern? Chi nivå(w):% Kjønn Alder Landsdel Husstandsinntekt Utdanning Mann Kvinne + Oslo Østlandet

Detaljer

Skolevalget 1997, valgresultat

Skolevalget 1997, valgresultat Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1997, valgresultat Study Documentation Mai 29, 2016 Metadata-produksjon

Detaljer

Valgundersøkelsen 2001, Aust-Agder

Valgundersøkelsen 2001, Aust-Agder Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2001, Aust-Agder Study Documentation Februar 19, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Valgundersøkelsen 2001, Hedmark

Valgundersøkelsen 2001, Hedmark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2001, Hedmark Study Documentation Februar 12, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Valgundersøkelsen 2009, Vest-Agder

Valgundersøkelsen 2009, Vest-Agder Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2009, Vest-Agder Study Documentation Juli 5, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 2, 2009 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Hedmark

Valgundersøkelsen 2005, Hedmark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Hedmark Study Documentation Februar 13, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 9, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Telemark

Valgundersøkelsen 2005, Telemark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Telemark Study Documentation September 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato September 9, 2008 Identifisering

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

*** Spm. 1 *** Er du...

*** Spm. 1 *** Er du... *** Spm. 1 *** Er du... Gutt 53 57 52 52 57 52 Jente 46 42 47 48 42 47 Ubesvart 1 1 1-1 1 *** Spm. 2 *** Hvor gammel er du? 9 år 12 9 9 14 12 16 10 år 87 88 89 85 87 82 11 år 1 3 2 0-1 Ubesvart 0-0 - 1

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Troms

Valgundersøkelsen 2005, Troms Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Troms Study Documentation September 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato September 9, 2008 Identifisering

Detaljer

Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune. Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen. TNS Politikk & samfunn Kommunesammenslåing

Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune. Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen. TNS Politikk & samfunn Kommunesammenslåing Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn Contents 3 Holdninger til

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Møre og Romsdal

Valgundersøkelsen 2005, Møre og Romsdal Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Møre og Romsdal Study Documentation September 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato September 9,

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Hordaland

Valgundersøkelsen 2005, Hordaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Hordaland Study Documentation Februar 13, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 9, 2008 Identifisering

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Valgundersøkelsen 2001, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 2001, Nord-Trøndelag Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2001, Nord-Trøndelag Study Documentation Februar 12, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008

Detaljer

Valgundersøkelsen 1991, Hordaland

Valgundersøkelsen 1991, Hordaland Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Valgundersøkelsen 1991, Hordaland Study Documentation Februar 24, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 28, 2008 Identifisering SVU1991Hordaland Innholdsfortegnelse

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Østfold

Valgundersøkelsen 2005, Østfold Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Østfold Study Documentation Februar 13, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 9, 2008 Identifisering

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer