Skolevalget 1993, landsomfattende meningsmåling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skolevalget 1993, landsomfattende meningsmåling"

Transkript

1 Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, NSD Skolevalget 1993, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni 19, 2016

2 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) Produksjonsdato Juni 8, 2009 Versjon Identifisering NSD0802-1

3 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang... 4 Produsenter og sponsorer...4 Utvalg... 5 Datainnsamling...5 Tilgjengelighet...5 Rights & Disclaimer... 5 Filbeskrivelse...6 NSD Variabelgrupper...7 Alle variabler... 7 Variabelbeskrivelse... 9 NSD

4 Skolevalget 1993, landsomfattende meningsmåling - Oversikt Skolevalget 1993, landsomfattende meningsmåling Oversikt Type Identifisering Skolevalgundersøkelser NSD Versjon Produksjonsdato: Kommentarer Originaldata fra Norsk Gallup Institutt AS er dokumentert og tilrettelagt, andre NSD-versjon. Serie Fra 1989 er det arrangert nasjonale skolevalg i forbindelse med kommune/fylkestingog stortingsvalg i Norge. I forbindelse med skolevalget blir det også gjennomført en spørreundersøkelse blant skoleelevene. Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen blir også stilt til et representativt utvalg av det norske folk. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) har stått som nasjonal arrangør og koordinator, mens valgene fram til og med 2003 var finansiert av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF). Siden 2005 har Utdanningsdirektoratet finansiert og hatt det overordnede ansvaret for prosjektet. For mer informasjon om Skolevalg se: Sammendrag "Skolevalget 1993, landsomfattende meningsmåling" er en nasjonal meningsmåling (telefonintervju) gjennomført til av Norsk Gallup Institutt AS på oppdrag fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Spørsmålene som inngår i meningsmålingen er i hovedsak de samme som ble stilt til elever i videregående skole i skolevalgsundersøkelsen For mer informasjon om Skolevalg se: Datatype Analyseenhet Intervjudata Individ Omfang Nøkkelord Emner Tidsperiode(r) 1993 Land Geografisk omfang Land Politikk, Politiske holdninger, Stemmegiving, Valg, Politiske partier Politisk adferd i massepolitikken, holdninger/meninger, Valg Norge Univers Telenors register over private telefonabonenter, personer over 17 år Produsenter og sponsorer Primary Investigator(s) Andre produsenter Sponsor/finansierende institusjon(er) Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, NSD Norsk Gallup Institutt AS, Oslo Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) - 4 -

5 Skolevalget 1993, landsomfattende meningsmåling - Oversikt Utvalg Utvalgsprosedyre Tilfeldig utvalg fra Telenors register over private telefonabonenter, personer over 17 år. Nettoutvalg Datainnsamling Datainnsamlingsdatoer start end Tidsperiode(r) start 1993 end 1993 Type datainnsamling Telefonintervju Tilgjengelighet Distributør(er) Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Sitatkrav Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner: "(En del av) De data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS' (NSD) "Skolevalget 1993, landsomfattende meningsmåling". Undersøkelsen er finansiert av Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet (KUF), gjennomført av Norsk Gallup Institutt AS og tilrettelagt for forskningsformål av NSD. Verken KUF, Norsk Gallup Institutt AS eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her." Rights & Disclaimer Fraskrivelse Verken KUF, Norsk Gallup Institutt AS eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her. Copyright Copyright (C) 1993 Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS - 5 -

6 Skolevalget 1993, landsomfattende meningsmåling - Filbeskrivelse Filbeskrivelse Datasettet inneholder 1 file(r) NSD # Enheter 1048 # Variable(r)

7 Skolevalget 1993, landsomfattende meningsmåling - Variabelgrupper Variabelgrupper Datasettet inneholder 1 gruppe(r) Gruppe Alle variabler # Navn Merkelapp Type Format Gyldige Ugyldig Spørsmål 1 V1 V1 Kjønn diskret numeric Den spurtes kjønn 2 V2 V2 Alder kontinuerlig numeric Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år. Dersom du ønsker å lage aldersgrupperinger, benytt NSDstats omkodingsrutine. 3 V3 V3 Sivilstatus diskret numeric Hva er din sivilstatus? 4 V4 V4 Egen utdanning diskret numeric Hva er din høyeste fullførte utdanning? 5 V5 V5 Arbeid diskret numeric V5 spørsmålsdetaljer 6 V6 V6 Hovedyrke diskret numeric V6 spørsmålsdetaljer 7 V7 V7 Bransje/næring diskret numeric V7 spørsmålsdetaljer 8 V8 V8 Husholdningsstørrelse diskret numeric Hvor mange personer er det i den husholdningen du tilhører? Følgende gruppering er benyttet: 9 V9 V9 Husholdningsinntekt diskret numeric Omtrent hvor stor er denne husholdningens samlede brutto årsinntekt, før fradrag og skatt? MERK: De spurte anga beløpet i hele tusen kroner. Svarene er senere gruppert i følgende verdier av NSD: 10 V10 V10 Bostedsfylke diskret numeric Denne variabelen er generert maskinelt av Norsk Gallup Institutt 30. aug. på grunnlag av den spurtes telefonnummer. Følgende fylkeskoder benyttes: 11 V11 V11 By eller land diskret numeric BY ELLER LAND: Bor den spurte i en by eller en landkommune? 12 V12 V12 Statsministervalg diskret numeric Om vi nå ser bort fra deres partitilknytning, hvilken av de følgende fremtredende politikerne mener du vil være den beste statsministeren for landet? 13 V13 V13 Viktigste saksområde diskret numeric V13 spørsmålsdetaljer 14 V14 V14 Partivalg diskret numeric V14 spørsmålsdetaljer 15 V15 V15 Inntektsforskjeller diskret numeric Det finnes ulike oppfatninger om de økonomiske forskjellene mellom ulike samfunnsgrupper. Hva er din oppfatning av inntektsforskjellene i det norske samfunnet? Er de for små, passe eller for store? 16 V16 V16 Arbeidsledighet diskret numeric Så til arbeidsledigheten. Synes du de politiske myndighetene i landet vårt har gjort hva de kunne for å skape nye arbeidsplasser eller har de gjort for lite? 17 V17 V17 EF-medlemskap diskret numeric Synes du at Norge bør bli medlem av EF? 18 V18 V18 Folkeavstemning/EF diskret numeric Hvis det var folkeavstemning om norsk EF-medlemskap i morgen, ville du da stemt for eller mot? - 7 -

8 Skolevalget 1993, landsomfattende meningsmåling - Variabelgrupper # Navn Merkelapp Type Format Gyldige Ugyldig Spørsmål 19 V19 V19 Lite hensyn diskret numeric Hva er din holdning til følgende utsagn: "De som sitter på Stortinget og bestemmer, tar ikke mye hensyn til det vanlige folk tror og mener." 20 V20 V20 Industriutbygging diskret numeric Hva er din holdning til følgende utsagn: "For å trygge økonomisk vekst trenger vi fortsatt industriutbygging, selv om dette skulle komme i strid med naturverninteressene." 21 V21 V21 Styre landet diskret numeric Hva er din holdning til følgende utsagn: "Ved å stemme ved valgene kan en virkelig være med på å bestemme hvordan landet skal styres." 22 V22 V22 Innvandring en trussel diskret numeric Hva er din holdning til følgende utsagn: "Innvandringen er en alvorlig trussel mot vår nasjonale egenart" - 8 -

9 Skolevalget 1993, landsomfattende meningsmåling - Variabelbeskrivelse Variabelbeskrivelse Datasettet inneholder 22 variable(r) - 9 -

10 Fil : NSD # V1: V1 Kjønn [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-2] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1048 /-] [Ugyldig=0 /-] Den spurtes kjønn 1 Mann % 2 Kvinne % 9 Ikke svart 0 # V2: V2 Alder [Type= kontinuerlig] [Format=numeric] [Rekkevidde= 17-88] [Missing=*/99] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1047 /-] [Ugyldig=1 /-] [Mean= /-] [Standardavvik= /-] Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år. Dersom du ønsker å lage aldersgrupperinger, benytt NSDstats omkodingsrutine. # V3: V3 Sivilstatus [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1046 /-] [Ugyldig=2 /-] Hva er din sivilstatus? 1 Gift % 2 Samboende % 3 Ugift % 4 Tidligere gift % 9 Ikke svart 2 # V4: V4 Egen utdanning [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-3] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1044 /-] [Ugyldig=4 /-] Hva er din høyeste fullførte utdanning? 1 Grunnskole % 2 Videregående % 3 Universitet/høgskole % 9 Vet ikke/ikke svart 4 # V5: V5 Arbeid [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-6] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1047 /-] [Ugyldig=1 /-] Hva er ditt viktigste gjøremål? Har du inntektsgivende arbeid, går du på skole, er du trygdet, arbeidsledig, eller er du hjemmearbeidende? De spurte er her bedt om å velge den aktiviteten/leveveien som er viktigst

11 Fil : NSD # V5: V5 Arbeid 1 Inntektsgivende arbeid 2 Skole/studier 3 Pensjonist/trygdet 4 Arbeidsledig 5 Hjemmearbeidende 6 Annet 9 Ikke svart 1 Arbeid % 2 Skole/studier % 3 Pensjon/trygd % 4 Arbeidsledig % 5 Hjemmearbeidende % 6 Annet 9 0.9% 9 Ikke svart 1 # V6: V6 Hovedyrke [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-8] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1047 /-] [Ugyldig=1 /-] Hvilken yrkesgruppe tilhører du? Vi tenker her på ditt hovedyrke. MERK at alle som ikke har svart "Inntektsgivende arbeid" på variabel V5 har fått verdien 8 på denne variabelen. 1 Selvstendig med egen virksomhet 2 Funksjonær på avdelingssjefsnivå eller høyere 3 Annen funksjonær 4 Faglært arbeider 5 Ufaglært arbeider 6 Annet 8 Ikke i arbeid 9 Ikke svart 1 Selvstendig % 2 Høyere funksj % 3 Annen funksj % 4 Faglært arbeider % 5 Ufaglært arbeider % 6 Annet % 8 Ikke i arbeid % 9 Ikke svart 1 # V7: V7 Bransje/næring [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-11] [Missing=*/99] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1046 /-] [Ugyldig=2 /-] Innen hvilken bransje arbeider du i ditt hovedyrke? MERK at alle som ikke har svart "Inntektsgivende arbeid" på variabel V5 har fått verdien 11 på denne variabelen. 1 Industri/håndverk 2 Varehandel/butikk

12 Fil : NSD # V7: V7 Bransje/næring 3 Samferdsel/transport/post/tele 4 Jordbruk/skogbruk/fiske/fangst 5 Helsevesen/sosialomsorg 6 Undervisning/forskning 7 Bank/forsikring/finans 8 Forretningsmessig tjenesteyting/eiendomsdrift 9 Offentlig administrasjon/forsvar/politi/rettsvesen 10 Annen bransje 11 Ikke i arbeid 99 Ikke svart 1 Industri/håndverk % 2 Varehandel % 3 Kommunikasjon % 4 Primærnæringene % 5 Helse/sosialvesen % 6 Undervisn./forskn % 7 Bank/forsikring % 8 Priv. tjenesteyting % 9 Off. administrasjon % 10 Annen bransje % 11 Ikke i arbeid % 99 Ikke svart 2 # V8: V8 Husholdningsstørrelse [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-6] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1047 /-] [Ugyldig=1 /-] Hvor mange personer er det i den husholdningen du tilhører? Følgende gruppering er benyttet: 1 En person % 2 To personer % 3 Tre personer % 4 Fire personer % 5 Fem personer % 6 Over 5 personer 0 9 Mangler data 1 # V9: V9 Husholdningsinntekt [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-6] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=927 /-] [Ugyldig=121 /-] Omtrent hvor stor er denne husholdningens samlede brutto årsinntekt, før fradrag og skatt? MERK: De spurte anga beløpet i hele tusen kroner. Svarene er senere gruppert i følgende verdier av NSD: 1 Under kr % %

13 Fil : NSD # V9: V9 Husholdningsinntekt % % % 6 Over % 9 Ikke svart 121 # V10: V10 Bostedsfylke [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-20] [Missing=*/99] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1048 /-] [Ugyldig=0 /-] Denne variabelen er generert maskinelt av Norsk Gallup Institutt 30. aug. på grunnlag av den spurtes telefonnummer. Følgende fylkeskoder benyttes: 1 Østfold % 2 Akershus % 3 Oslo % 4 Hedmark % 5 Oppland % 6 Buskerud % 7 Vestfold % 8 Telemark % 9 Aust-Agder % 10 Vest-Agder % 11 Rogaland % 12 Hordaland % 14 Sogn og Fjordane % 15 Møre og Romsdal % 16 Sør-Trøndelag % 17 Nord-Trøndelag % 18 Nordland % 19 Troms % 20 Finnmark % 99 Mangler data 0 # V11: V11 By eller land [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 0-1] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1048 /-] [Ugyldig=0 /-] BY ELLER LAND: Bor den spurte i en by eller en landkommune? 0 By % 1 Land % 9 Mangler data

14 Fil : NSD # V12: V12 Statsministervalg [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-7] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=936 /-] [Ugyldig=112 /-] Om vi nå ser bort fra deres partitilknytning, hvilken av de følgende fremtredende politikerne mener du vil være den beste statsministeren for landet? 1 Kjell Magne Bondevik % 2 Gro Harlem Brundtland % 3 Odd Einar Dørum 9 1.0% 4 Carl I. Hagen % 5 Anne Enger Lahnstein % 6 Erik Solheim % 7 Kaci Kullmann Five % 9 Vet ikke/ikke svart 112 # V13: V13 Viktigste saksområde [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-10] [Missing=*/99] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=911 /-] [Ugyldig=137 /-] Kan du i forbindelse med Stortingsvalget nevne det saksområdet som er viktigst for ditt valg av parti? 1 Helse- og sosialpolitikk 2 Moral- og livssynspolitikk 3 Norges forhold til EF 4 Annen utenriks- og forsvarspolitikk 5 Skole- og utdanningspolitikk 6 Arbeidsledighetspolitikk 7 Økonomisk politikk 8 Innvandringspolitikk 9 Miljøvernspolitikk 10 Distriktspolitikk 99 Vet ikke 1 Helse/sosial % 2 Moral/livssyn % 3 Forholdet til EF % 4 Utenriks/forsvar % 5 Skole/utdanning % 6 Arbeidsledighet % 7 Økonomi % 8 Innvandring % 9 Miljøvern % 10 Distriktene % 99 Vet ikke/ikke svart 137 # V14: V14 Partivalg [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-23] [Missing=*/99] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1008 /-] [Ugyldig=40 /-] Dersom du skulle stemme ved Stortingsvalg i morgen, hvilket parti tror du at du ville stemme på?

15 Fil : NSD # V14: V14 Partivalg 1 Det Liberale Folkepartiet 12 Norges kommunistiske parti 2 Det norske arbeiderparti 13 Pensjonistpartiet 3 Fedrelandspartiet 14 Rød Valgallianse 4 Felles Framtid 15 Samlingspartiet Ny Fremtid 5 Fremskrittspartiet 16 Senterpartiet 6 Frihetspartiet mot EF-unionen 17 Sosialistisk Venstreparti 7 Høyre 18 Stopp Innvandringen 8 Kristelig Folkeparti 19 Venstre 9 Kristent Konservativt Parti 20 Andre lister 10 Miljøpartiet De Grønne 21 Ville ikke stemme 11 Naturlovpartiet 22 Ikke stemmerett 23 Vet ikke 99 # Ikke svart 1 DLF 4 0.4% 2 DNA % 3 Fedrelandsp % 4 Felles Framtid 0 5 Frp % 6 Frihetsp. mot EF 0 7 Høyre % 8 KrF % 9 Kristent Kon. Parti 0 10 De Grønne 0 11 Naturlovpartiet 0 12 NKP 0 13 Pensjonistpartiet % 14 RV 8 0.8% 15 Samlingspartiet 2 0.2% 16 SP % 17 SV % 18 Stopp Innv Venstre % 20 Andre lister 3 0.3% 21 Ville ikke stemme % 22 Ikke stemmerett 9 0.9% 23 Vet ikke % 99 Ikke svart 40 # V15: V15 Inntektsforskjeller [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-3] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=976 /-] [Ugyldig=72 /-] Det finnes ulike oppfatninger om de økonomiske forskjellene mellom ulike samfunnsgrupper. Hva er din oppfatning av inntektsforskjellene i det norske samfunnet? Er de for små, passe eller for store? 1 For små % 2 Passe store %

16 Fil : NSD # V15: V15 Inntektsforskjeller 3 For store % 9 Vet ikke/ikke svart 72 # V16: V16 Arbeidsledighet [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-3] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1008 /-] [Ugyldig=40 /-] Så til arbeidsledigheten. Synes du de politiske myndighetene i landet vårt har gjort hva de kunne for å skape nye arbeidsplasser eller har de gjort for lite? 1 Gjort hva de kunne % 2 Gjort for lite % 3 Gjort altfor lite % 9 Vet ikke/ikke svart 40 # V17: V17 EF-medlemskap [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-3] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1048 /-] [Ugyldig=0 /-] Synes du at Norge bør bli medlem av EF? 1 Ja % 2 Nei % 3 Vet ikke % 9 Ikke svart 0 # V18: V18 Folkeavstemning/EF [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1048 /-] [Ugyldig=0 /-] Hvis det var folkeavstemning om norsk EF-medlemskap i morgen, ville du da stemt for eller mot? 1 Sikkert stemt for % 2 Sanns. stemt for % 3 Sanns. stemt mot % 4 Sikkert stemt mot % 5 Vet ikke % 9 Ikke svart 0 # V19: V19 Lite hensyn [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1029 /-] [Ugyldig=19 /-] Hva er din holdning til følgende utsagn:

17 Fil : NSD # V19: V19 Lite hensyn "De som sitter på Stortinget og bestemmer, tar ikke mye hensyn til det vanlige folk tror og mener." 1 Helt enig % 2 Nokså enig % 3 Både og % 4 Nokså uenig % 5 Helt uenig % 9 Vet ikke/ikke svart 19 # V20: V20 Industriutbygging [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=999 /-] [Ugyldig=49 /-] Hva er din holdning til følgende utsagn: "For å trygge økonomisk vekst trenger vi fortsatt industriutbygging, selv om dette skulle komme i strid med naturverninteressene." 1 Helt enig % 2 Nokså enig % 3 Både og % 4 Nokså uenig % 5 Helt uenig % 9 Vet ikke/ikke svart 49 # V21: V21 Styre landet [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1021 /-] [Ugyldig=27 /-] Hva er din holdning til følgende utsagn: "Ved å stemme ved valgene kan en virkelig være med på å bestemme hvordan landet skal styres." 1 Helt enig % 2 Nokså enig % 3 Både og % 4 Nokså uenig % 5 Helt uenig % 9 Vet ikke/ikke svart 27 # V22: V22 Innvandring en trussel [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1031 /-] [Ugyldig=17 /-] Hva er din holdning til følgende utsagn: "Innvandringen er en alvorlig trussel mot vår nasjonale egenart"

18 Fil : NSD # V22: V22 Innvandring en trussel 1 Helt enig % 2 Nokså enig % 3 Både og % 4 Nokså uenig % 5 Helt uenig % 9 Vet ikke/ikke svart

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1993. "Skolevalget 1993,

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1989. "Skolevalget 1989,

Detaljer

Skolevalget 1989, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 1989, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1989, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni

Detaljer

EU-prøvevalget 1994, landsomfattende meningsmåling

EU-prøvevalget 1994, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen EU-prøvevalget 1994, landsomfattende meningsmåling Study Documentation

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1991. "Skolevalget 1991,

Detaljer

Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni

Detaljer

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni 17, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Detaljer

Nasjonal meningsmåling 1995

Nasjonal meningsmåling 1995 Nasjonal meningsmåling 1995 "Skolevalget 1995, landsomfattende undersøkelse" er en nasjonal meningsmåling (telefonintervju) gjennomført 28-31 august 1995 av NORSK GALLUP INSTITUTT A/S på oppdrag fra Norsk

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år.

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år. NASJONAL MENINGSMÅLING GJENNOMFØRT 1.-4. SEPT. (uke 36) 1997 AV NORSK GALLUP INSTITUTT A/S FOR NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE (NSD), SKOLEVALG 1997. Representativt utvalg av befolkningen medstemmerett

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Finnmark

Valgundersøkelsen 1993, Finnmark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Finnmark Study Documentation Juni 29, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Vestfold

Valgundersøkelsen 1993, Vestfold Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Vestfold Study Documentation Juni 29, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1989, Sør-Trøndelag

Valgundersøkelsen 1989, Sør-Trøndelag Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Sør-Trøndelag Study Documentation Juni 28, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Skolevalget 1991, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 1991, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1991, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Januar

Detaljer

Valgundersøkelsen 2007, Nordland

Valgundersøkelsen 2007, Nordland Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2007, Nordland Study Documentation Juni 22, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 19, 2007 Versjon

Detaljer

Skolevalget 2001, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2001, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2001, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Januar

Detaljer

Skolevalget 2003, spørreskjemaundersøkelse blant elever

Skolevalget 2003, spørreskjemaundersøkelse blant elever Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2003, spørreskjemaundersøkelse blant elever Study Documentation

Detaljer

Skolevalget 2015, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2015, landsomfattende meningsmåling Norge NSD Skolevalget 2015, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Januar 28, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 29, 2015 Identifisering nasjm2015 Innholdsfortegnelse Oversikt...

Detaljer

Skolevalget 2011, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2011, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Skolevalget 2011, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Oktober 8, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato

Detaljer

Valgundersøkelsen 1989, Østfold

Valgundersøkelsen 1989, Østfold Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Østfold Study Documentation Februar 14, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 25, 2008 Identifisering

Detaljer

School Election 1995, National Study

School Election 1995, National Study Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, NSD School Election 1995, National Study Study Documentation July 8, 2016 Metadata Production Metadata Producer(s) Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Detaljer

Valgundersøkelsen 1989, Rogaland

Valgundersøkelsen 1989, Rogaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Rogaland Study Documentation Februar 20, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder

Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder Study Documentation Juni 25, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Skolevalget 1995, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 1995, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1995, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juli

Detaljer

Valgundersøkelsen 1989, Troms

Valgundersøkelsen 1989, Troms Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Troms Study Documentation Mars 19, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Mars 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1989, Hordaland

Valgundersøkelsen 1989, Hordaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Hordaland Study Documentation Juli 8, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2007, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 2007, Nord-Trøndelag Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2007, Nord-Trøndelag Study Documentation Desember 26, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Desember

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

ISSP 2003: Nasjonal identitet (utvalg) Study Documentation

ISSP 2003: Nasjonal identitet (utvalg) Study Documentation ISSP 2003: Nasjonal identitet (utvalg) Study Documentation Juli 6, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 14, 2008 Identifisering ISSP2003!1 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Tilgjengelighet...4

Detaljer

Helsevaner blant skoleelever 2005. Study Documentation

Helsevaner blant skoleelever 2005. Study Documentation Helsevaner blant skoleelever 2005 Study Documentation Mai 29, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Mai 18, 2008 Identifisering hbsc2005!1 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Tilgjengelighet...4 Rights

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Intervjuskjema Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer

Detaljer

Valgundersøkelsen 2007, Akershus

Valgundersøkelsen 2007, Akershus Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2007, Akershus Study Documentation Oktober 17, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Oktober 19, 2007

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Øvingsdatasett basert på "Undersøkelse om sosial ulikhet, 2009"

Øvingsdatasett basert på Undersøkelse om sosial ulikhet, 2009 Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, NSD Øvingsdatasett basert på "Undersøkelse om sosial ulikhet, 2009" Study Documentation September 29, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Rogaland

Valgundersøkelsen 1993, Rogaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Rogaland Study Documentation Januar 25, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Vest-Agder

Valgundersøkelsen 1993, Vest-Agder Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Vest-Agder Study Documentation Mars 8, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Mars 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Hedmark

Valgundersøkelsen 1993, Hedmark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Hedmark Study Documentation Oktober 9, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Oktober 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Troms

Valgundersøkelsen 1993, Troms Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Troms Study Documentation Januar 8, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 5, 2008 Identifisering

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Valgundersøkelsen 2001, Hedmark

Valgundersøkelsen 2001, Hedmark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2001, Hedmark Study Documentation Februar 12, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

ISSP 1998: Religion (utvalg)

ISSP 1998: Religion (utvalg) Filipinene, Frankrike, Irland, Norge og USA Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen ISSP 1998: Religion (utvalg) Study

Detaljer

Skolevalget 1997, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 1997, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1997, landsomfattende meningsmåling Study Documentation September

Detaljer

Valgundersøkelsen 2001, Aust-Agder

Valgundersøkelsen 2001, Aust-Agder Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2001, Aust-Agder Study Documentation Februar 19, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Akershus

Valgundersøkelsen 1993, Akershus Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Akershus Study Documentation Februar 20, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2001, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 2001, Nord-Trøndelag Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2001, Nord-Trøndelag Study Documentation Februar 12, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008

Detaljer

Valgundersøkelsen 2003, Oslo

Valgundersøkelsen 2003, Oslo Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2003, Oslo Study Documentation Januar 5, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Hedmark

Valgundersøkelsen 2005, Hedmark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Hedmark Study Documentation Februar 13, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 9, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Møre og Romsdal

Valgundersøkelsen 1993, Møre og Romsdal Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Møre og Romsdal Study Documentation Oktober 3, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Oktober 5, 2008

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Østfold

Valgundersøkelsen 2005, Østfold Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Østfold Study Documentation Februar 13, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 9, 2008 Identifisering

Detaljer

Enheter i filen: 1031

Enheter i filen: 1031 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2001. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Telemark

Valgundersøkelsen 2005, Telemark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Telemark Study Documentation September 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato September 9, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Troms

Valgundersøkelsen 2005, Troms Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Troms Study Documentation September 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato September 9, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Hordaland

Valgundersøkelsen 1993, Hordaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Hordaland Study Documentation Februar 22, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Møre og Romsdal

Valgundersøkelsen 2005, Møre og Romsdal Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Møre og Romsdal Study Documentation September 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato September 9,

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Hordaland

Valgundersøkelsen 2005, Hordaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Hordaland Study Documentation Februar 13, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 9, 2008 Identifisering

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

ISSP 2008: Religion (utvalg) Study Documentation

ISSP 2008: Religion (utvalg) Study Documentation ISSP 2008: Religion (utvalg) Study Documentation Januar 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 21, 2015 Identifisering issp2008r Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Filbeskrivelse...5 ISSP 2008...5

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2011 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Skolevalget 2001, spørreskjemaundersøkelse blant elever

Skolevalget 2001, spørreskjemaundersøkelse blant elever Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2001, spørreskjemaundersøkelse blant elever Study Documentation

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

Valgundersøkelsen 2009, Vest-Agder

Valgundersøkelsen 2009, Vest-Agder Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2009, Vest-Agder Study Documentation Juli 5, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 2, 2009 Identifisering

Detaljer

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter?

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter? Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 5 Mai 2013 (uke 19) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Perduco med start 7. mai INTRO - Fastlinje God dag mitt navn er NN og jeg ringer

Detaljer

Valgundersøkelsen 1991, Østfold

Valgundersøkelsen 1991, Østfold Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Valgundersøkelsen 1991, Østfold Study Documentation Juli 8, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 28, 2008 Identifisering SVU1991Ostfold Innholdsfortegnelse

Detaljer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer VEDLEGG Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer Følgende skal beregnes: A: Mulige konsekvenser for fordelingen av distriktsmandatene i hvert fylke Ettersom vi ikke vet hvilke

Detaljer

OMNIBUS UKE WWF - Delrapport B. Deres kontaktperson Anne Gretteberg

OMNIBUS UKE WWF - Delrapport B. Deres kontaktperson Anne Gretteberg OMNIBUS UKE 34 2006 - WWF - Delrapport B Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone F. Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 18.08.2006 Avsluttet 22.08.2006

Detaljer

Valgundersøkelsen 1991, Hordaland

Valgundersøkelsen 1991, Hordaland Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Valgundersøkelsen 1991, Hordaland Study Documentation Februar 24, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 28, 2008 Identifisering SVU1991Hordaland Innholdsfortegnelse

Detaljer

Befolkningsundersøkelse høsten 2006

Befolkningsundersøkelse høsten 2006 Befolkningsundersøkelse høsten 2006 En befolkningsundersøkelse høsten 2006 på oppdrag for MAXBO gjennomført av Perduco AS Perduco Befolkningsundersøkelse høsten 2006 1. Metode 1.1. Formål På oppdrag fra

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Valgundersøkelsen 2013, Hordaland

Valgundersøkelsen 2013, Hordaland Norge Valgundersøkelsen 2013, Hordaland Study Documentation Juli 7, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 10, 2013 Identifisering SVU2013Fylke12 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang... 4 Produsenter

Detaljer

Document1 Mursit Cetin Page 1 08.08.01

Document1 Mursit Cetin Page 1 08.08.01 Document1 Mursit Cetin Page 1 08.08.01 Forord Rapporten inneholder de offisielle resultatene fra prøvevalgene ved de videregående skolene i Norge 2001. Alle skoler som var påmeldt Skolevalg '01, og som

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Skolevalget 1993, spørreskjemaundersøkelse blant elever

Skolevalget 1993, spørreskjemaundersøkelse blant elever Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1993, spørreskjemaundersøkelse blant elever Study Documentation

Detaljer

Valgundersøkelsen 1997, Rogaland

Valgundersøkelsen 1997, Rogaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1997, Rogaland Study Documentation Januar 25, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

Valgundersøkelsen 1997, Telemark

Valgundersøkelsen 1997, Telemark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1997, Telemark Study Documentation Februar 6, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju Ikke bruk navigasjonsknappene i nettleseren. Svarene vil bli lagret i databasen når du avslutter på siste side.

http://www.samfunnsveven.no/eintervju Ikke bruk navigasjonsknappene i nettleseren. Svarene vil bli lagret i databasen når du avslutter på siste side. http://www.samfunnsveven.no/eintervju Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer spørsmålene

Detaljer

Valgundersøkelsen 1997, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 1997, Nord-Trøndelag Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1997, Nord-Trøndelag Study Documentation Juli 8, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 8, 2008 Identifisering

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer spørsmålene

Detaljer

Utdrag fra undersøkelse om arbeidsforhold og arbeidserfaringer 2005

Utdrag fra undersøkelse om arbeidsforhold og arbeidserfaringer 2005 Norge TNS Gallup Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Utdrag fra undersøkelse om arbeidsforhold og arbeidserfaringer 2005 Study Documentation Juni 29, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk

Detaljer

Skolevalget 1997, valgresultat

Skolevalget 1997, valgresultat Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1997, valgresultat Study Documentation Mai 29, 2016 Metadata-produksjon

Detaljer

Resultatrapport 2013. www.samfunnsveven.no. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Resultatrapport 2013. www.samfunnsveven.no. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS 2013 www.samfunnsveven.no Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Forord Rapporten inneholder resultater fra skolevalgene ved de videregående skolene i Norge i 2013. Alle skoler som rapporterte inn

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Valgundersøkelsen 2013, Aust-Agder

Valgundersøkelsen 2013, Aust-Agder Norge Valgundersøkelsen 2013, Aust-Agder Study Documentation Mars 17, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Mars 10, 2013 Identifisering SVU2013Fylke09 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang... 4

Detaljer

Holdninger til sosial ulikhet

Holdninger til sosial ulikhet Underlagt taushetsplikt Holdninger til sosial ulikhet 1 Vi starter med noen spørsmål om muligheten til å komme seg frem her i verden. Hvor mener du følgende forhold er for å komme seg frem i verden? Sett

Detaljer

Valgundersøkelsen 2013, Vestfold

Valgundersøkelsen 2013, Vestfold Norge Valgundersøkelsen 2013, Vestfold Study Documentation Februar 2, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 10, 2013 Identifisering SVU2013Fylke07 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang...

Detaljer

Valgundersøkelsen 2013, Telemark

Valgundersøkelsen 2013, Telemark Norge Valgundersøkelsen 2013, Telemark Study Documentation Januar 24, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 10, 2013 Identifisering SVU2013Fylke08 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang...

Detaljer

Valgundersøkelsen 1999, Vestfold

Valgundersøkelsen 1999, Vestfold Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1999, Vestfold Study Documentation Juli 3, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 8, 2008 Identifisering

Detaljer

http://eintervju.nsd.uib.no

http://eintervju.nsd.uib.no Påloggingskode: < > Intervjuskjema http://eintervju.nsd.uib.no Takk for at du deltar i skolevalgets valgundersøkelse. For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god

Detaljer

Valgundersøkelsen 2013, Østfold

Valgundersøkelsen 2013, Østfold Norge Valgundersøkelsen 2013, Østfold Study Documentation Juli 8, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 10, 2013 Identifisering SVU2013Fylke01 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang... 4 Produsenter

Detaljer

Alle resultatene fra Skolevalg '05 er tilgjengelig på Internett. Skolevalgets adresse er: https://extweb3.nsd.uib.no/skoleveven/skolevalg/

Alle resultatene fra Skolevalg '05 er tilgjengelig på Internett. Skolevalgets adresse er: https://extweb3.nsd.uib.no/skoleveven/skolevalg/ Forord Rapporten inneholder de offisielle resultatene fra skolevalget ved de videregående skolene i Norge 25. Alle skoler som var påmeldt Skolevalg '5, og som rapporterte inn valgresultatene før kl. 18.

Detaljer

På grunn av avrunding, kan enkeltresultater i denne rapporten avvike med 0.1% fra resultatene på Internett.

På grunn av avrunding, kan enkeltresultater i denne rapporten avvike med 0.1% fra resultatene på Internett. Forord Rapporten inneholder de offisielle resultatene fra skolevalget ved de videregående skolene i Norge 2007. Alle skoler som var påmeldt Skolevalg 2007, og som rapporterte inn valgresultatene før kl.

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer