ISSP 2003: Nasjonal identitet (utvalg) Study Documentation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ISSP 2003: Nasjonal identitet (utvalg) Study Documentation"

Transkript

1 ISSP 2003: Nasjonal identitet (utvalg) Study Documentation Juli 6, 2016

2 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 14, 2008 Identifisering ISSP2003!1

3 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Tilgjengelighet...4 Rights & Disclaimer... 4 Filbeskrivelse...5 ISSP2003_INT Variabelgrupper...6 Variabler...6 Variabelbeskrivelse... 7 ISSP2003_INT1... 8

4 ISSP 2003: Nasjonal identitet (utvalg) - Oversikt ISSP 2003: Nasjonal identitet (utvalg) Oversikt Identifisering ISSP2003!1 Sammendrag Den foreliggende datafilen er et utdrag fra ISSP 2003: Nasjonal identitet. Utdraget omfatter respondentene fra Canada, Chile, Filippinene, Japan, Norge, Ungarn og Sør-Afrika. Variablene dreier seg blant annet om hvor stolte respondentene er over landet sitt. Filen kan fritt benyttes til undervisning. Dersom man bruker data i publikasjoner, må man referere til ISSP, GESIS og NSD. Dersom man ønsker andre data fra 2003-undersøkelsen, eller dersom man ønsker å gå dypere inn i dokumentasjonen av undersøkelsen, må man kontakte GESIS: Datafilen er et utdrag fra ZA3910, versjon 2,0 (version), lastet ned 14. februar 2008 fra index.jsp GESIS = Gesellschaft Sozialwissenschaftlicher Infrastruktureinrichtungen Datatype Analyseenhet Spørjeundersøking Individ Land Tilgjengelighet Distributør(er) Utgiver(e) Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, Harald Hårfagresgt. 29, N-5007 BERGEN Sitatkrav Publikasjoner basert på disse dataene må gi referanse til dataprodusenten og til datadistributøren. Rights & Disclaimer Fraskrivelse Hverken dataprodusent eller datadistributør er ansvarlig for videre bearbeiding av data, eller for hvordan analyseresultater blir tolket

5 ISSP 2003: Nasjonal identitet (utvalg) - Filbeskrivelse Filbeskrivelse Datasettet inneholder 1 file(r) ISSP2003_INT1 # Enheter 9991 # Variable(r)

6 ISSP 2003: Nasjonal identitet (utvalg) - Variabelgrupper Variabelgrupper Datasettet inneholder 1 gruppe(r) Gruppe Variabler # Navn Merkelapp Type Format Gyldige Ugyldig Spørsmål 1 v3 Land diskret numeric v4 Den viktigste gruppen du identifiserer deg med 3 v9 Hvor sterkt knyttet føler du deg til landet ditt 4 v17 Hvor viktig er det å føle tilknytning til din nasjonalitet 5 v19 Heller være statsborger i dette landet enn i noe annet land 6 v20 Det er trekk ved mitt bostedsland som gjør meg skamfull 7 v22 Stort sett er mitt land bedre enn de fleste andre 8 v25 Jeg er ofte mindre stolt av landet mitt enn jeg skulle ønske 9 v44 Internasjonale organisasjoner fratar våre myndigheter for mye makt 10 v45 Økt eksponering for utenlandsk kultur virker ødeleggende for vår kultur 11 v54 Det offentlige bruker for mye penger på innvandrere diskret numeric Vi kan alle sies å tilhøre ulike grupper. Noen er viktigere for oss enn andre når vi tenker på hvem vi er. Hva i listen under er viktigst for deg for å beskrive hvem du er? diskret numeric Hvor sterkt knyttet føler du deg til...?... C. Landet ditt diskret numeric Noen mener at kjennetegnene på listen nedenfor er av stor betydning for å være ordentlig borger i landet. Andre mener at de ikke er så viktige. Hvor viktig synes du at hvert av følgende forhold er?... G. Å føle tilknytning til nasjonaliteten diskret numeric I hvilken grad er du enig eller uenig i hver av disse påstandene?... A. Jeg vil heller bo i dette landet enn i noe annet land i verden diskret numeric I hvilken grad er du enig eller uenig i hver av disse påstandene?... B. Det er trekk ved landet mitt som gjør meg skamfull diskret numeric I hvilken grad er du enig eller uenig i hver av disse påstandene?... D. Stort sett er landet mitt et bedre land enn de fleste andre diskret numeric I hvilken grad er du enig eller uenig i hver av disse påstandene?... G. Jeg er ofte mindre stolt av landet mitt enn jeg skulle ønske jeg var diskret numeric Hvor enig eller uenig er du i de følgende påstandene?... D. Internasjonale organisasjoner fratar våre myndigheter for mye makt diskret numeric Hvor enig eller uenig er du i de følgende påstandene?... E. Økt eksponering for utenlandske filmer, musikk og bøker virker ødeleggende på vår nasjonale og lokale kulturer diskret numeric Det finnes ulike meninger om innvandrere som bor i landet. Med "innvandrere" mener vi personer fra andre land som kommer for å slå seg ned her. I hvilken grad er du enig eller uenig i hver av disse påstandene?... E. Det offentlige bruker for mye penger på innvandrere 12 sex Kjønn diskret numeric age Alder diskret numeric degree Utdanningsnivå diskret numeric

7 ISSP 2003: Nasjonal identitet (utvalg) - Variabelbeskrivelse Variabelbeskrivelse Datasettet inneholder 14 variable(r) - 7 -

8 Fil : ISSP2003_INT1 # v3: Land [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 8-40] [Missing=*] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=9991 /-] [Ugyldig=0 /-] 8 Ungarn % 12 Norge % 20 Canada % 21 Filippinene % 24 Japan % 31 Chile % 40 Sør-Afrika % # v4: Den viktigste gruppen du identifiserer deg med [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-11] [Missing=*/0/98/99] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=8810 /-] [Ugyldig=1181 /-] Vi kan alle sies å tilhøre ulike grupper. Noen er viktigere for oss enn andre når vi tenker på hvem vi er. Hva i listen under er viktigst for deg for å beskrive hvem du er? 1 Din yrkesgruppe % 2 Din etniske bakgrunn % 3 Ditt kjønn % 4 Din aldersgruppe % 5 Din religion % 6 Et politisk parti % 7 Din nasjonalitet % 8 Din familie % 9 Din sosiale klasse % 10 Landsdelen du bor i % 11 Ingen 0 98 Vet ikke Nekter 1142 # v9: Hvor sterkt knyttet føler du deg til landet ditt [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/0/8/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=9829 /-] [Ugyldig=162 /-] Hvor sterkt knyttet føler du deg til...?... C. Landet ditt 1 Svært nær % 2 Nær % 3 Ikke svært nær % 4 Ikke nær i det hele tatt % 8 Vet ikke

9 Fil : ISSP2003_INT1 # v9: Hvor sterkt knyttet føler du deg til landet ditt 9 Nekter 77 # v17: Hvor viktig er det å føle tilknytning til din nasjonalitet [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/0/8/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=9795 /-] [Ugyldig=196 /-] Noen mener at kjennetegnene på listen nedenfor er av stor betydning for å være ordentlig borger i landet. Andre mener at de ikke er så viktige. Hvor viktig synes du at hvert av følgende forhold er?... G. Å føle tilknytning til nasjonaliteten 1 Svært viktig % 2 Nokså viktig % 3 Ikke særlig viktig % 4 Ikke viktig i det hele tatt % 8 Vet ikke Nekter 80 # v19: Heller være statsborger i dette landet enn i noe annet land [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/0/8/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=9825 /-] [Ugyldig=166 /-] I hvilken grad er du enig eller uenig i hver av disse påstandene?... A. Jeg vil heller bo i dette landet enn i noe annet land i verden 1 Svært enig % 2 Enig % 3 Verken enig eller uenig % 4 Uenig % 5 Svært uenig % 8 Vet ikke Nekter 54 # v20: Det er trekk ved mitt bostedsland som gjør meg skamfull [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/0/8/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=9641 /-] [Ugyldig=350 /-] I hvilken grad er du enig eller uenig i hver av disse påstandene?... B. Det er trekk ved landet mitt som gjør meg skamfull 1 Svært enig % 2 Enig % 3 Verken enig eller uenig % 4 Uenig % - 9 -

10 Fil : ISSP2003_INT1 # v20: Det er trekk ved mitt bostedsland som gjør meg skamfull 5 Svært uenig % 8 Vet ikke Nekter 79 # v22: Stort sett er mitt land bedre enn de fleste andre [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/0/8/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=9578 /-] [Ugyldig=413 /-] I hvilken grad er du enig eller uenig i hver av disse påstandene?... D. Stort sett er landet mitt et bedre land enn de fleste andre 1 Svært enig % 2 Enig % 3 Verken enig eller uenig % 4 Uenig % 5 Svært uenig % 8 Vet ikke Nekter 68 # v25: Jeg er ofte mindre stolt av landet mitt enn jeg skulle ønske [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/0/8/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=9588 /-] [Ugyldig=403 /-] I hvilken grad er du enig eller uenig i hver av disse påstandene?... G. Jeg er ofte mindre stolt av landet mitt enn jeg skulle ønske jeg var 1 Svært enig % 2 Enig % 3 Verken enig eller uenig % 4 Uenig % 5 Svært uenig % 8 Vet ikke Nekter 80 # v44: Internasjonale organisasjoner fratar våre myndigheter for mye makt [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/0/8/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=8368 /-] [Ugyldig=1623 /-] Hvor enig eller uenig er du i de følgende påstandene?... D. Internasjonale organisasjoner fratar våre myndigheter for mye makt 1 Svært enig % 2 Enig %

11 Fil : ISSP2003_INT1 # v44: Internasjonale organisasjoner fratar våre myndigheter for mye makt 3 Verken enig eller uenig % 4 Uenig % 5 Svært uenig % 8 Vet ikke Nekter 98 # v45: Økt eksponering for utenlandsk kultur virker ødeleggende for vår kultur [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/0/8/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=9121 /-] [Ugyldig=870 /-] Hvor enig eller uenig er du i de følgende påstandene?... E. Økt eksponering for utenlandske filmer, musikk og bøker virker ødeleggende på vår nasjonale og lokale kulturer 1 Svært enig % 2 Enig % 3 Verken enig eller uenig % 4 Uenig % 5 Svært uenig % 0 Ikke tilgjengelig 0 8 Vet ikke Nekter 84 # v54: Det offentlige bruker for mye penger på innvandrere [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/0/8/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=6519 /-] [Ugyldig=3472 /-] Det finnes ulike meninger om innvandrere som bor i landet. Med "innvandrere" mener vi personer fra andre land som kommer for å slå seg ned her. I hvilken grad er du enig eller uenig i hver av disse påstandene?... E. Det offentlige bruker for mye penger på innvandrere 1 Svært enig % 2 Enig % 3 Verken enig eller uenig % 4 Uenig % 5 Svært uenig % 0 Ikke tilgjengelig Vet ikke Nekter 42 # sex: Kjønn [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-2] [Missing=*/9/0] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=9976 /-] [Ugyldig=15 /-]

12 Fil : ISSP2003_INT1 # sex: Kjønn 1 Mann % 2 Kvinne % 9 Nekter 15 # age: Alder [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 16-97] [Missing=*/0/99] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=9848 /-] [Ugyldig=143 /-] % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

13 Fil : ISSP2003_INT1 # age: Alder % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

14 Fil : ISSP2003_INT1 # age: Alder % % % % % 99 Nekter 143 # degree: Utdanningsnivå [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 0-7] [Missing=*/8/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=9868 /-] [Ugyldig=123 /-] 0 Ingen formell utdanning % 1 Grunnskole % 2 Påbegynt videregående % 3 Fullført videregående % 4 Påbegynt høyere utdanning % 5 Fullført universitetsgrad % 7 Annen utdanning 0 8 Vet ikke 27 9 Nekter

ISSP 2008: Religion (utvalg) Study Documentation

ISSP 2008: Religion (utvalg) Study Documentation ISSP 2008: Religion (utvalg) Study Documentation Januar 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 21, 2015 Identifisering issp2008r Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Filbeskrivelse...5 ISSP 2008...5

Detaljer

Helsevaner blant skoleelever 2005. Study Documentation

Helsevaner blant skoleelever 2005. Study Documentation Helsevaner blant skoleelever 2005 Study Documentation Mai 29, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Mai 18, 2008 Identifisering hbsc2005!1 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Tilgjengelighet...4 Rights

Detaljer

Valgundersøkelsen 1989, Sør-Trøndelag

Valgundersøkelsen 1989, Sør-Trøndelag Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Sør-Trøndelag Study Documentation Juni 28, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 25, 2008 Identifisering

Detaljer

ISSP 1998: Religion (utvalg)

ISSP 1998: Religion (utvalg) Filipinene, Frankrike, Irland, Norge og USA Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen ISSP 1998: Religion (utvalg) Study

Detaljer

Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni

Detaljer

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni 17, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Detaljer

Valgundersøkelsen 1989, Rogaland

Valgundersøkelsen 1989, Rogaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Rogaland Study Documentation Februar 20, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1989, Østfold

Valgundersøkelsen 1989, Østfold Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Østfold Study Documentation Februar 14, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1989, Troms

Valgundersøkelsen 1989, Troms Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Troms Study Documentation Mars 19, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Mars 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1989, Hordaland

Valgundersøkelsen 1989, Hordaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Hordaland Study Documentation Juli 8, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Skolevalget 2015, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2015, landsomfattende meningsmåling Norge NSD Skolevalget 2015, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Januar 28, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 29, 2015 Identifisering nasjm2015 Innholdsfortegnelse Oversikt...

Detaljer

Øvingsdatasett basert på "Undersøkelse om sosial ulikhet, 2009"

Øvingsdatasett basert på Undersøkelse om sosial ulikhet, 2009 Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, NSD Øvingsdatasett basert på "Undersøkelse om sosial ulikhet, 2009" Study Documentation September 29, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk

Detaljer

Skolevalget 2001, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2001, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2001, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Januar

Detaljer

Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder

Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder Study Documentation Juni 25, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Skolevalget 2011, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2011, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Skolevalget 2011, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Oktober 8, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato

Detaljer

Skolevalget 1993, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 1993, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, NSD Skolevalget 1993, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni 19, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig

Detaljer

EU-prøvevalget 1994, landsomfattende meningsmåling

EU-prøvevalget 1994, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen EU-prøvevalget 1994, landsomfattende meningsmåling Study Documentation

Detaljer

Valgundersøkelsen 2007, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 2007, Nord-Trøndelag Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2007, Nord-Trøndelag Study Documentation Desember 26, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Desember

Detaljer

Utdrag fra undersøkelse om arbeidsforhold og arbeidserfaringer 2005

Utdrag fra undersøkelse om arbeidsforhold og arbeidserfaringer 2005 Norge TNS Gallup Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Utdrag fra undersøkelse om arbeidsforhold og arbeidserfaringer 2005 Study Documentation Juni 29, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk

Detaljer

Skolevalget 1989, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 1989, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1989, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni

Detaljer

Valgundersøkelsen 2007, Nordland

Valgundersøkelsen 2007, Nordland Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2007, Nordland Study Documentation Juni 22, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 19, 2007 Versjon

Detaljer

Skolevalget 1991, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 1991, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1991, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Januar

Detaljer

Valgundersøkelsen 2007, Akershus

Valgundersøkelsen 2007, Akershus Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2007, Akershus Study Documentation Oktober 17, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Oktober 19, 2007

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Finnmark

Valgundersøkelsen 1993, Finnmark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Finnmark Study Documentation Juni 29, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Vestfold

Valgundersøkelsen 1993, Vestfold Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Vestfold Study Documentation Juni 29, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1994, Rogaland

Valgundersøkelsen 1994, Rogaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1994, Rogaland Study Documentation Januar 30, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Undersøkelse om deltakelse i frivillige organisasjoner 1986

Undersøkelse om deltakelse i frivillige organisasjoner 1986 Norway Statistisk sentralbyrå, Oslo Undersøkelse om deltakelse i frivillige organisasjoner 1986 Study Documentation Mars 19, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Detaljer

Valgundersøkelsen 1991, Østfold

Valgundersøkelsen 1991, Østfold Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Valgundersøkelsen 1991, Østfold Study Documentation Juli 8, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 28, 2008 Identifisering SVU1991Ostfold Innholdsfortegnelse

Detaljer

Valgundersøkelsen 1994, Nordland

Valgundersøkelsen 1994, Nordland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1994, Nordland Study Documentation Februar 4, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2003, Oslo

Valgundersøkelsen 2003, Oslo Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2003, Oslo Study Documentation Januar 5, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Skolevalget 2003, spørreskjemaundersøkelse blant elever

Skolevalget 2003, spørreskjemaundersøkelse blant elever Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2003, spørreskjemaundersøkelse blant elever Study Documentation

Detaljer

Valgundersøkelsen 1991, Hordaland

Valgundersøkelsen 1991, Hordaland Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Valgundersøkelsen 1991, Hordaland Study Documentation Februar 24, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 28, 2008 Identifisering SVU1991Hordaland Innholdsfortegnelse

Detaljer

Valgundersøkelsen 1999, Vestfold

Valgundersøkelsen 1999, Vestfold Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1999, Vestfold Study Documentation Juli 3, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Utdrag fra undersøkelse om samfunnsdeltakelse, 2004

Utdrag fra undersøkelse om samfunnsdeltakelse, 2004 Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste International Social Survey Programme Utdrag fra undersøkelse om samfunnsdeltakelse, 2004 Study Documentation September 20, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Østfold

Valgundersøkelsen 2005, Østfold Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Østfold Study Documentation Februar 13, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 9, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Hedmark

Valgundersøkelsen 2005, Hedmark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Hedmark Study Documentation Februar 13, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 9, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Telemark

Valgundersøkelsen 2005, Telemark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Telemark Study Documentation September 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato September 9, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1999, Oslo

Valgundersøkelsen 1999, Oslo Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1999, Oslo Study Documentation Februar 25, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Troms

Valgundersøkelsen 2005, Troms Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Troms Study Documentation September 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato September 9, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Hedmark

Valgundersøkelsen 1993, Hedmark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Hedmark Study Documentation Oktober 9, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Oktober 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1999, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 1999, Nord-Trøndelag Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1999, Nord-Trøndelag Study Documentation Februar 17, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Troms

Valgundersøkelsen 1993, Troms Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Troms Study Documentation Januar 8, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Møre og Romsdal

Valgundersøkelsen 2005, Møre og Romsdal Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Møre og Romsdal Study Documentation September 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato September 9,

Detaljer

Valgundersøkelsen 2001, Hedmark

Valgundersøkelsen 2001, Hedmark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2001, Hedmark Study Documentation Februar 12, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2001, Aust-Agder

Valgundersøkelsen 2001, Aust-Agder Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2001, Aust-Agder Study Documentation Februar 19, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2001, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 2001, Nord-Trøndelag Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2001, Nord-Trøndelag Study Documentation Februar 12, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Hordaland

Valgundersøkelsen 2005, Hordaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Hordaland Study Documentation Februar 13, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 9, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1999, Møre og Romsdal

Valgundersøkelsen 1999, Møre og Romsdal Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1999, Møre og Romsdal Study Documentation Februar 6, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008

Detaljer

Valgundersøkelsen 1997, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 1997, Nord-Trøndelag Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1997, Nord-Trøndelag Study Documentation Juli 8, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Vest-Agder

Valgundersøkelsen 1993, Vest-Agder Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Vest-Agder Study Documentation Mars 8, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Mars 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2011, Buskerud

Valgundersøkelsen 2011, Buskerud Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2011, Buskerud Study Documentation Februar 1, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste,

Detaljer

Valgundersøkelsen 1997, Rogaland

Valgundersøkelsen 1997, Rogaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1997, Rogaland Study Documentation Januar 25, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Rogaland

Valgundersøkelsen 1993, Rogaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Rogaland Study Documentation Januar 25, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2011, Akershus

Valgundersøkelsen 2011, Akershus Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2011, Akershus Study Documentation Oktober 31, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste,

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Akershus

Valgundersøkelsen 1993, Akershus Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Akershus Study Documentation Februar 20, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Møre og Romsdal

Valgundersøkelsen 1993, Møre og Romsdal Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Møre og Romsdal Study Documentation Oktober 3, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Oktober 5, 2008

Detaljer

Valgundersøkelsen 1997, Telemark

Valgundersøkelsen 1997, Telemark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1997, Telemark Study Documentation Februar 6, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2011, Troms

Valgundersøkelsen 2011, Troms Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2011, Troms Study Documentation Oktober 31, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste,

Detaljer

Valgundersøkelsen 2011, Østfold

Valgundersøkelsen 2011, Østfold Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2011, Østfold Study Documentation Februar 1, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste,

Detaljer

Valgundersøkelsen 2011, Rogaland

Valgundersøkelsen 2011, Rogaland Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2011, Rogaland Study Documentation Mars 20, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste,

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Hordaland

Valgundersøkelsen 1993, Hordaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Hordaland Study Documentation Februar 22, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2015, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 2015, Nord-Trøndelag Norge NSD Valgundersøkelsen 2015, Nord-Trøndelag Study Documentation Mars 6, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Mars 19, 2015 Identifisering svu2015fylke17 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang...

Detaljer

Valgundersøkelsen 2015, Hedmark

Valgundersøkelsen 2015, Hedmark Norge NSD Valgundersøkelsen 2015, Hedmark Study Documentation Januar 28, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 19, 2015 Identifisering svu2015fylke04 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang...

Detaljer

Skolevalgundersøkelsen 2015

Skolevalgundersøkelsen 2015 Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, Harald Hårfagresgt. 29, N-5007 BERGEN Skolevalgundersøkelsen 2015 Study Documentation Februar 14, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Skolevalget 1995, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 1995, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1995, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juli

Detaljer

Valgundersøkelsen 2009, Vest-Agder

Valgundersøkelsen 2009, Vest-Agder Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2009, Vest-Agder Study Documentation Juli 5, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 2, 2009 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1995, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 1995, Nord-Trøndelag Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1995, Nord-Trøndelag Study Documentation Februar 10, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 25, 2008

Detaljer

Valgundersøkelsen 2015, Opplamd

Valgundersøkelsen 2015, Opplamd Norge NSD Valgundersøkelsen 2015, Opplamd Study Documentation Juli 6, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 19, 2015 Identifisering svu2015fylke05 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang... 4

Detaljer

Valgundersøkelsen 2013, Hordaland

Valgundersøkelsen 2013, Hordaland Norge Valgundersøkelsen 2013, Hordaland Study Documentation Juli 7, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 10, 2013 Identifisering SVU2013Fylke12 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang... 4 Produsenter

Detaljer

Skolevalgundersøkelsen Elever fra forsøkskommunene

Skolevalgundersøkelsen Elever fra forsøkskommunene Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, Harald Hårfagresgt. 29, N-5007 BERGEN Skolevalgundersøkelsen 2015 - Elever fra forsøkskommunene Study Documentation Februar 12, 2017 Metadata-produksjon

Detaljer

Valgundersøkelsen 2015, Finnmark

Valgundersøkelsen 2015, Finnmark Norge NSD Valgundersøkelsen 2015, Finnmark Study Documentation Oktober 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Oktober 19, 2015 Identifisering svu2015fylke20 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang...

Detaljer

Valgundersøkelsen 2015, Sør-Trøndelag

Valgundersøkelsen 2015, Sør-Trøndelag Norge NSD Valgundersøkelsen 2015, Sør-Trøndelag Study Documentation Oktober 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Oktober 19, 2015 Identifisering svu2015fylke16 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4

Detaljer

Valgundersøkelsen 2015, Sogn og Fjordane

Valgundersøkelsen 2015, Sogn og Fjordane Norge NSD Valgundersøkelsen 2015, Sogn og Fjordane Study Documentation Februar 12, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 19, 2015 Identifisering svu2015fylke14 Innholdsfortegnelse Oversikt...

Detaljer

Valgundersøkelsen 2013, Østfold

Valgundersøkelsen 2013, Østfold Norge Valgundersøkelsen 2013, Østfold Study Documentation Juli 8, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 10, 2013 Identifisering SVU2013Fylke01 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang... 4 Produsenter

Detaljer

Valgundersøkelsen 2013, Vestfold

Valgundersøkelsen 2013, Vestfold Norge Valgundersøkelsen 2013, Vestfold Study Documentation Februar 2, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 10, 2013 Identifisering SVU2013Fylke07 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang...

Detaljer

Valgundersøkelsen 2013, Telemark

Valgundersøkelsen 2013, Telemark Norge Valgundersøkelsen 2013, Telemark Study Documentation Januar 24, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 10, 2013 Identifisering SVU2013Fylke08 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang...

Detaljer

Skolevalget 1997, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 1997, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1997, landsomfattende meningsmåling Study Documentation September

Detaljer

Valgundersøkelsen 2013, Aust-Agder

Valgundersøkelsen 2013, Aust-Agder Norge Valgundersøkelsen 2013, Aust-Agder Study Documentation Mars 17, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Mars 10, 2013 Identifisering SVU2013Fylke09 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang... 4

Detaljer

Arbeidsledighet og fattigdom i norske kommuner

Arbeidsledighet og fattigdom i norske kommuner Norge Arbeidsledighet og fattigdom i norske kommuner Study Documentation Juli 2, 2016 Metadata-produksjon Identifisering K2 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang... 4 Produsenter og sponsorer...4 Tilgjengelighet...4

Detaljer

Levekår og likestilling i norske kommuner

Levekår og likestilling i norske kommuner Norge Levekår og likestilling i norske kommuner Study Documentation Januar 26, 2017 Metadata-produksjon Identifisering K1 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang... 4 Produsenter og sponsorer...4 Tilgjengelighet...4

Detaljer

Levekår og likestilling i norske kommuner

Levekår og likestilling i norske kommuner Norge Levekår og likestilling i norske kommuner Study Documentation September 3, 2017 Metadata-produksjon Identifisering K1 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang... 4 Produsenter og sponsorer...4 Tilgjengelighet...4

Detaljer

Valgresultater i norske kommuner

Valgresultater i norske kommuner Norge Valgresultater i norske kommuner 2001-2005 Study Documentation Juli 8, 2016 Metadata-produksjon Identifisering K3 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang... 4 Produsenter og sponsorer...4 Tilgjengelighet...4

Detaljer

Valgundersøkelsen 2009, Buskerud

Valgundersøkelsen 2009, Buskerud Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2009, Buskerud Study Documentation Januar 7, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 2, 2009 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2009, Akershus

Valgundersøkelsen 2009, Akershus Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2009, Akershus Study Documentation Oktober 7, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Oktober 2, 2009

Detaljer

Valgundersøkelsen 2009, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 2009, Nord-Trøndelag Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2009, Nord-Trøndelag Study Documentation Januar 7, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 2, 2009

Detaljer

Valgundersøkelsen 2009, Rogaland

Valgundersøkelsen 2009, Rogaland Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2009, Rogaland Study Documentation Oktober 7, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Oktober 2, 2009

Detaljer

Skolevalget 2001, spørreskjemaundersøkelse blant elever

Skolevalget 2001, spørreskjemaundersøkelse blant elever Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2001, spørreskjemaundersøkelse blant elever Study Documentation

Detaljer

Valgundersøkelsen 1999, Rogaland

Valgundersøkelsen 1999, Rogaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1999, Rogaland Study Documentation Juli 3, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Skolevalget 1993, spørreskjemaundersøkelse blant elever

Skolevalget 1993, spørreskjemaundersøkelse blant elever Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1993, spørreskjemaundersøkelse blant elever Study Documentation

Detaljer

Skolevalget 1999, spørreskjemaundersøkelse blant elever

Skolevalget 1999, spørreskjemaundersøkelse blant elever Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1999, spørreskjemaundersøkelse blant elever Study Documentation

Detaljer

Skolevalget 1999, spørreskjemaundersøkelse blant elever

Skolevalget 1999, spørreskjemaundersøkelse blant elever Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1999, spørreskjemaundersøkelse blant elever Study Documentation

Detaljer

Valgundersøkelsen 2009, Østfold

Valgundersøkelsen 2009, Østfold Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2009, Østfold Study Documentation Oktober 9, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Oktober 2, 2009 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2009, Møre og Romsdal

Valgundersøkelsen 2009, Møre og Romsdal Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2009, Møre og Romsdal Study Documentation September 26, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato September

Detaljer

Valgresultater i norske kommuner

Valgresultater i norske kommuner Norge Valgresultater i norske kommuner 2001-2005 Study Documentation Februar 26, 2017 Metadata-produksjon Identifisering K3 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang... 4 Produsenter og sponsorer...4 Tilgjengelighet...4

Detaljer

Valgundersøkelsen 2009, Oslo

Valgundersøkelsen 2009, Oslo Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2009, Oslo Study Documentation Januar 20, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 2, 2009 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2011, Oppland

Valgundersøkelsen 2011, Oppland Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2011, Oppland Study Documentation Juli 8, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste,

Detaljer

Gjerdrums særpreg og identitet

Gjerdrums særpreg og identitet Gjerdrums særpreg og identitet Undersøkelser gjennomført som del av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel Presentasjon for kommunestyret, 15. mars 2017 Aktiviteter 4 gruppeintervjuer (nov - des 2016)

Detaljer

School Election 1995, National Study

School Election 1995, National Study Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, NSD School Election 1995, National Study Study Documentation July 8, 2016 Metadata Production Metadata Producer(s) Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Detaljer

Alder og kjønn til de personene som stod på valglistene ved kommunevalget i 2003

Alder og kjønn til de personene som stod på valglistene ved kommunevalget i 2003 Norge Alder og kjønn til de personene som stod på valglistene ved kommunevalget i 2003 Study Documentation Januar 28, 2017 Metadata-produksjon Identifisering Kvalg2003L Innholdsfortegnelse Oversikt...

Detaljer

The Integration Barometer /14

The Integration Barometer /14 Norway The Directorate of Integration and Diversity, IMDi The Integration Barometer 2005-2013/14 Study Documentation October 12, 2017 Metadata Production Metadata Producer(s) Norwegian Social Science Data

Detaljer