Valgundersøkelsen 1989, Sør-Trøndelag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valgundersøkelsen 1989, Sør-Trøndelag"

Transkript

1 Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Sør-Trøndelag Study Documentation Juni 28, 2016

2 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 25, 2008 Identifisering SVU1989SørT

3 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Produsenter og sponsorer...4 Utvalg... 4 Datainnsamling...4 Tilgjengelighet...5 Rights & Disclaimer... 5 Filbeskrivelse...6 SørTrøndelag Variabelgrupper...7 Variabler...7 Variabelbeskrivelse SørTrøndelag

4 Valgundersøkelsen 1989, Sør-Trøndelag - Oversikt Valgundersøkelsen 1989, Sør-Trøndelag Oversikt Identifisering Serie SVU1989SørT Sammendrag SKOLEVALGSUNDERSØKELSEN 1989 Fra 1989 er det arrangert nasjonale skolevalg i forbindelse med kommune/fylkesting- og stortingsvalg. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) har stått som nasjonal arrangør og koordinator. Utdanningsdirektoratet (fra 2005) har det overordnede ansvaret for prosjektet. Fra 1989 er det gjennomført skolevalg ved de videregående skolene i forbindelse med stortings- kommune- og fylkestingsvalg. Den foreliggende datafilen er fra en spørreundersøkelse gjennomført samtidig med skolevalget i Ved de skolene som deltar i skolevalgsundersøkelsen, stemmer elevene først ved skolevalget for deretter å svare på spørreundersøkelsen. Denne filen inneholder samtlige data fra ett fylke. Vi har også laget en fil med svar fra hele landet. I landsfilen er data bearbeidet med sikte på å øke representativiteten i materialet. Man skal benytte den justerte filen (i mappen Elevundersøkelser) dersom man ønsker å sammenligne elever fra forskjellige fylker eller elever fra forskjellige utdanningsprogram. Data er fritt tilgjengelig for forskning og undervisning. En forutsetning for bruk av data og tabeller fra undersøkelsen er at følgende blir tatt med i forord, fotnote e.l. i eventuelle publikasjoner: De data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra Skolevalgundersøkelsen Undersøkelsen er finansiert av departementet med ansvar for videregåendeutdanning, gjennomført og tilrettelagt for forskningsformål av NSD. Datatype Analyseenhet Spørjeundersøking Individ Land Produsenter og sponsorer Primary Investigator(s) Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Utvalg Responsrate Skolene velger selv å delta i skolevalgundersøkelsen. Datainnsamling Type datainnsamling Spørreskjema Strukturert spørreskjema Data registrert og sendt inn av den enkelte skole - 4 -

5 Valgundersøkelsen 1989, Sør-Trøndelag - Oversikt Tilgjengelighet Distributør(er) Utgiver(e) Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, Harald Hårfagresgt. 29, N-5007 BERGEN Sitatkrav Publikasjoner basert på disse dataene må gi referanse til dataprodusenten og til datadistributøren. Rights & Disclaimer Fraskrivelse Hverken dataprodusent eller datadistributør er ansvarlig for videre bearbeiding av data, eller for hvordan analyseresultater blir tolket

6 Valgundersøkelsen 1989, Sør-Trøndelag - Filbeskrivelse Filbeskrivelse Datasettet inneholder 1 file(r) SørTrøndelag1989 # Enheter 2876 # Variable(r)

7 Valgundersøkelsen 1989, Sør-Trøndelag - Variabelgrupper Variabelgrupper Datasettet inneholder 1 gruppe(r) Gruppe Variabler # Navn Merkelapp Type Format Gyldige Ugyldig Spørsmål 1 V1 SKOLE diskret character V2 SKOLEFYLKE diskret character V3 STUDIERETNING: Hvilken studieretning går du på? 4 V4 STUDIERETNING FORENKLET 5 V5 FORELDRES UTDANNELSE: Foreldres høyeste utdannelse 6 V6 EGNE UTDANNINGSPLANER: Hvilken endelig utdannelse tar du selv sikte p 7 V7 FRYKTER ARBEIDSLEDIGHET: Frykter du å bli arbeidsledig etter endt sko 8 V8 KJØNN: Er du gutt eller jente? 9 V9 POLITISK INTERESSE: Hvor interessert er du i politikk? 10 V10 INFORMASJONSKILDE: Hva er din viktigste kilde til informasjon om poli 11 V11 AVISLESING: Hvor ofte leser du vanligvis politisk stoff i avisene? 12 V12 POLITIKERE TROVERDIGE: Er de fleste av våre politikere troverdige? 13 V13 RADIKAL/ KONSERVATIV: Selvplassering på høyrevenstre skala 14 V14 STEMMERETT OG DELTAKELSE: Har du stemmerett ved valget og vil du beny 15 V15 GRUNN FOR USIKKERHET: Hvorfor er du ikke helt sikker på om du vil ste 16 V16 STATSMINISTERVALG: Hvem vil være den beste statsministeren for landet 17 V17 VIKTIGSTE SAKSOMRÅDE: Hvilke diskret numeric diskret numeric diskret numeric diskret numeric diskret numeric diskret numeric diskret numeric diskret numeric diskret numeric diskret numeric diskret numeric diskret numeric diskret numeric diskret numeric diskret numeric

8 Valgundersøkelsen 1989, Sør-Trøndelag - Variabelgrupper # Navn Merkelapp Type Format Gyldige Ugyldig Spørsmål saksområde er viktigst for valg av parti 18 V18 PARTIVALG: Hvilke parti stemte du på ved skolevalget? 19 V19 PARTIVALG - KORT: Hvilket parti stemte du på ved skolevalget? 20 V20 TIDSPUNKT PARTIVALG: Når bestemte du deg for hva du ville stemme? 21 V21 MEDLEM POLITISK PARTI: Medlemskap i politisk parti eller pol. ungdoms 22 V22 MEDLEM POLITISKE FOR.: Medlemskap i foreninger som arbeider med polit 23 V23 MEDLEM SOS/KULT FOR.: Medlemskap i sosiale eller kulturelle foreninge 24 V24 MEDLEM RELIGIØS FOR.: Medlemskap i kirkelig eller religiøs forening 25 V25 UNDERSKRIFTSLISTER: Har du skrevet under opprop, aksjonslister o.l. 26 V26 DEMONSTRASJONER/ AKSJ.: Har du deltatt i demonstrasjoner, aksjoner o.l 27 V27 U-HJELP: Bør norsk u-hjelp skjæres ned, opprettholdes eller øke 28 V28 SOSIALE TRYGDER: Bør trygdene bli mindre, opprettholdes som nå eller 29 V29 LIKESTILLING: Bør likestillingen mellom kjønnene føres videre? 30 V30 KARAKTERER I SKOLEN: På hvilke klassetrinn bør man begynne med karakt 31 V31 POLITISKE SKILLELINJER: Er det vanskelig å se skillelinjene mellom pa 32 V32 INDUSTRIUTBYGGING: Trenger vi fortsatt industriutb. for å trygge øk. 33 V33 INNVANDRERPOLITIKK: Den økonomiske støtten til innvandrerne bør økes 34 V34 NÆRINGSLIVSKONTROLL: Statlig kontroll over næringslivet bør reduseres diskret numeric diskret numeric diskret numeric diskret numeric diskret numeric diskret numeric diskret numeric diskret numeric diskret numeric diskret numeric diskret numeric diskret numeric diskret numeric diskret numeric diskret numeric diskret numeric diskret numeric

9 Valgundersøkelsen 1989, Sør-Trøndelag - Variabelgrupper # Navn Merkelapp Type Format Gyldige Ugyldig Spørsmål 35 V35 POLITIKK INNVIKLET: Politikk er for innviklet for alminnelige folk 36 V36 INNVANDRING EN TRUSSEL: Innvandringen en trussel mot vår nasjonale eg diskret numeric diskret numeric

10 Valgundersøkelsen 1989, Sør-Trøndelag - Variabelbeskrivelse Variabelbeskrivelse Datasettet inneholder 36 variable(r)

11 Fil : SørTrøndelag1989 # V1: SKOLE [Type= diskret] [Format=character] [Missing=*] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2876 /-] GAULDAL VIDEREGÅEND HEIMDAL VIDEREGÅEND KYRKSÆTERØRA VIDERE MALVIK VIDEREGÅENDE MELHUS VIDEREGÅENDE RISSA VIDEREGÅENDE RØROS VIDEREGÅENDE TILLER VIDEREGÅENDE # V2: SKOLEFYLKE % % % % % % % % [Type= diskret] [Format=character] [Missing=*] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2876 /-] Sør-Trøndelag % # V3: STUDIERETNING: Hvilken studieretning går du på? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-12] [Missing=*/99] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2865 /-] [Ugyldig=11 /-] 1 Allmenne fag % 2 Fiskerifag 8 0.3% 3 Handel/kontor % 4 Håndverk/industri % 5 Husflid/estetiske % 6 Husholdningsfag % 7 Idrettsfag % 8 Landbruksfag 2 0.1% 9 Lærlingeskolen 6 0.2% 10 Sjøfartsfag 0 11 Sosial/helsefag % 12 Teknisk fagskole % 99 Ikke svart

12 Fil : SørTrøndelag1989 # V4: STUDIERETNING FORENKLET Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2865 /-] [Ugyldig=11 /-] 1 Allmen/HK % 2 Yrkesfag % 3 Yrkesfag % 4 Primærnæringsfag % 5 Andre fag % 9 Mangler data 11 # V5: FORELDRES UTDANNELSE: Foreldres høyeste utdannelse [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2213 /-] [Ugyldig=663 /-] 1 Folkeskole % 2 Videreg. yrkesfag % 3 Videreg. allmenfag % 4 Høgskole/universite % 9 Vet ikke/ikke sva 663 # V6: EGNE UTDANNINGSPLANER: Hvilken endelig utdannelse tar du selv sikte p Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2258 /-] [Ugyldig=618 /-] 1 Ingen videre utdann % 2 H. utd. øk/adm % 3 H. utd. helse/sosia % 4 H. utd. teknisk % 5 H. utd. andre fag % 9 Vet ikke/ikke sva 618 # V7: FRYKTER ARBEIDSLEDIGHET: Frykter du å bli arbeidsledig etter endt sko [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-3] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2724 /-] [Ugyldig=152 /-] 1 Frykter % 2 Kanskje % 3 Frykter ikke % 9 Vet ikke/ikke sva 152 # V8: KJØNN: Er du gutt eller jente? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-2] [Missing=*/9]

13 Fil : SørTrøndelag1989 # V8: KJØNN: Er du gutt eller jente? Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2863 /-] [Ugyldig=13 /-] 1 Gutt % 2 Jente % 9 Ikke svart 13 # V9: POLITISK INTERESSE: Hvor interessert er du i politikk? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2828 /-] [Ugyldig=48 /-] 1 Meget interessert % 2 Ganske interessert % 3 Litt interessert % 4 Overhodet ikke int % 9 Vet ikke/ikke sva 48 # V10: INFORMASJONSKILDE: Hva er din viktigste kilde til informasjon om poli Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2752 /-] [Ugyldig=124 /-] 1 Aviser % 2 TV og radio % 3 Skole/undervisning % 4 Familie/venner % 5 Møter/foreninger % 9 Vet ikke/ikke sva 124 # V11: AVISLESING: Hvor ofte leser du vanligvis politisk stoff i avisene? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2832 /-] [Ugyldig=44 /-] 1 Daglig % 2 Ofte % 3 Av og til % 4 Aldri % 9 Vet ikke/ikke sva 44 # V12: POLITIKERE TROVERDIGE: Er de fleste av våre politikere troverdige? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-3] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2397 /-] [Ugyldig=479 /-]

14 Fil : SørTrøndelag1989 # V12: POLITIKERE TROVERDIGE: Er de fleste av våre politikere troverdige? 1 De fleste troverdig % 2 Stort sett troverdi % 3 Få troverdige polit % 9 Vet ikke/ikke sva 479 # V13: RADIKAL/KONSERVATIV: Selvplassering på høyre-venstre skala [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-10] [Missing=*/99] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1908 /-] [Ugyldig=968 /-] 1 Ytre venstre % % % % % % % % % 10 Ytre høyre % 99 Vet ikke 968 # V14: STEMMERETT OG DELTAKELSE: Har du stemmerett ved valget og vil du beny [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2841 /-] [Ugyldig=35 /-] 1 Har ikke % 2 Ja, skal stemme % 3 Ja, skal kanskje st % 4 Ja, skal ikke stemm % 9 Ikke svart 35 # V15: GRUNN FOR USIKKERHET: Hvorfor er du ikke helt sikker på om du vil ste [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-8] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=403 /-] [Ugyldig=2473 /-] 1 Ikke interessert % 2 Mangler kunnskap % 3 Ingen meninger % 4 For mye uenighet % 5 Partiene for enige 4 1.0% 6 Ikke tillit %

15 Fil : SørTrøndelag1989 # V15: GRUNN FOR USIKKERHET: Hvorfor er du ikke helt sikker på om du vil ste 7 Ikke nok overbevist % 8 Andre årsaker % 9 Vet ikke/ikke rel 2473 # V16: STATSMINISTERVALG: Hvem vil være den beste statsministeren for landet [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-7] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2058 /-] [Ugyldig=818 /-] 1 Bondevik, K.M % 2 Brundtland, G.H % 3 Fjørtoft, A % 4 Hagen, C.I % 5 Jakobsen, J.J % 6 Solheim, E % 7 Syse, J.P % 9 Vet ikke/ikke sva 818 # V17: VIKTIGSTE SAKSOMRÅDE: Hvilke saksområde er viktigst for valg av parti [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-9] [Missing=*/99] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2428 /-] [Ugyldig=448 /-] 1 Økonomi % 2 Helse/sosialpolitik % 3 Moral/livssynsspørs % 4 Utenriks/forsvar % 5 Skole/utdanning % 6 Boligspørsmål % 7 Distriktspolitikk % 8 Miljøvernspørsmål % 9 Likestilling % 99 Vet ikke/ikke sva 448 # V18: PARTIVALG: Hvilke parti stemte du på ved skolevalget? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-12] [Missing=*/99] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2689 /-] [Ugyldig=187 /-] 1 DNA % 2 FRP % 3 FMS % 4 Høyre % 5 KRF %

16 Fil : SørTrøndelag1989 # V18: PARTIVALG: Hvilke parti stemte du på ved skolevalget? 6 Grønne % 7 SP % 8 SV % 9 SI % 10 Venstre % 11 Andre 4 0.1% 12 Stemte ikke % 99 Vil ikke svare 187 # V19: PARTIVALG - KORT: Hvilket parti stemte du på ved skolevalget? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-8] [Missing=*/98/99] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2529 /-] [Ugyldig=347 /-] 1 SV % 2 DNA % 3 SP % 4 KrF % 5 V % 6 H % 7 FrP % 8 Andre partier % 98 Stemte ikke ved skolevalget Vet ikke/ikke svart 187 # V20: TIDSPUNKT PARTIVALG: Når bestemte du deg for hva du ville stemme? Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2654 /-] [Ugyldig=222 /-] 1 Samme dag % 2 Siste uken % 3 Siste måneden % 4 Siste året % 5 Tidligere % 9 Vet ikke/stemte i 222 # V21: MEDLEM POLITISK PARTI: Medlemskap i politisk parti eller pol. ungdoms [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-2] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2779 /-] [Ugyldig=97 /-] 1 Medlem % 2 Ikke medlem %

17 Fil : SørTrøndelag1989 # V21: MEDLEM POLITISK PARTI: Medlemskap i politisk parti eller pol. ungdoms 9 Vet ikke/ikke sva 97 # V22: MEDLEM POLITISKE FOR.: Medlemskap i foreninger som arbeider med polit [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-2] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2756 /-] [Ugyldig=120 /-] 1 Medlem % 2 Ikke medlem % 9 Vet ikke/ikke sva 120 # V23: MEDLEM SOS/KULT FOR.: Medlemskap i sosiale eller kulturelle foreninge [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-2] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2800 /-] [Ugyldig=76 /-] 1 Medlem % 2 Ikke medlem % 9 Vet ikke/ikke sva 76 # V24: MEDLEM RELIGIØS FOR.: Medlemskap i kirkelig eller religiøs forening [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-2] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2707 /-] [Ugyldig=169 /-] 1 Medlem % 2 Ikke medlem % 9 Vet ikke/ikke sva 169 # V25: UNDERSKRIFTSLISTER: Har du skrevet under opprop, aksjonslister o.l. [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-2] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2745 /-] [Ugyldig=131 /-] 1 Ja % 2 Nei % 9 Vet ikke/ikke sva 131 # V26: DEMONSTRASJONER/AKSJ.: Har du deltatt i demonstrasjoner, aksjoner o.l [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-2] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2769 /-] [Ugyldig=107 /-] 1 Ja % 2 Nei %

18 Fil : SørTrøndelag1989 # V26: DEMONSTRASJONER/AKSJ.: Har du deltatt i demonstrasjoner, aksjoner o.l 9 Vet ikke/ikke sva 107 # V27: U-HJELP: Bør norsk u-hjelp skjæres ned, opprettholdes eller øke [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-3] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2644 /-] [Ugyldig=232 /-] 1 Skjæres ned % 2 Opprettholdes % 3 Økes % 9 Vet ikke/ikke sva 232 # V28: SOSIALE TRYGDER: Bør trygdene bli mindre, opprettholdes som nå eller [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-3] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2493 /-] [Ugyldig=383 /-] 1 Bli mindre % 2 Opprettholdes % 3 Utbygges % 9 Vet ikke/ikke sva 383 # V29: LIKESTILLING: Bør likestillingen mellom kjønnene føres videre? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2738 /-] [Ugyldig=138 /-] 1 Føres videre % 2 Ført langt nok % 3 Ført for langt % 4 Ingen mening % 9 Vet ikke/ikke sva 138 # V30: KARAKTERER I SKOLEN: På hvilke klassetrinn bør man begynne med karakt Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2812 /-] [Ugyldig=64 /-] 1 Fra 1. klasse % 2 Fra 4. klasse % 3 Fra 6. klasse % 4 I ungdomsskolen % 5 Ikke karakterer % 9 Vet ikke/ikke sva

19 Fil : SørTrøndelag1989 # V31: POLITISKE SKILLELINJER: Er det vanskelig å se skillelinjene mellom pa Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2664 /-] [Ugyldig=212 /-] 1 Helt enig % 2 Nokså enig % 3 Både og % 4 Nokså uenig % 5 Helt uenig % 9 Vet ikke/ikke sva 212 # V32: INDUSTRIUTBYGGING: Trenger vi fortsatt industriutb. for å trygge øk. Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2628 /-] [Ugyldig=248 /-] 1 Helt enig % 2 Nokså enig % 3 Både og % 4 Nokså uenig % 5 Helt uenig % 9 Vet ikke/ikke sva 248 # V33: INNVANDRERPOLITIKK: Den økonomiske støtten til innvandrerne bør økes Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2745 /-] [Ugyldig=131 /-] 1 Helt enig % 2 Nokså enig % 3 Både og % 4 Nokså uenig % 5 Helt uenig % 9 Vet ikke/ikke sva 131 # V34: NÆRINGSLIVSKONTROLL: Statlig kontroll over næringslivet bør reduseres Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2271 /-] [Ugyldig=605 /-] 1 Helt enig % 2 Nokså enig % 3 Både og % 4 Nokså uenig % 5 Helt uenig % 9 Vet ikke/ikke sva

20 Fil : SørTrøndelag1989 # V34: NÆRINGSLIVSKONTROLL: Statlig kontroll over næringslivet bør reduseres # V35: POLITIKK INNVIKLET: Politikk er for innviklet for alminnelige folk Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2768 /-] [Ugyldig=108 /-] 1 Helt enig % 2 Nokså enig % 3 Både og % 4 Nokså uenig % 5 Helt uenig % 9 Vet ikke/ikke sva 108 # V36: INNVANDRING EN TRUSSEL: Innvandringen en trussel mot vår nasjonale eg Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2752 /-] [Ugyldig=124 /-] 1 Helt enig % 2 Nokså enig % 3 Både og % 4 Nokså uenig % 5 Helt uenig % 9 Vet ikke/ikke sva

Valgundersøkelsen 1989, Østfold

Valgundersøkelsen 1989, Østfold Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Østfold Study Documentation Februar 14, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1989, Rogaland

Valgundersøkelsen 1989, Rogaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Rogaland Study Documentation Februar 20, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1989, Troms

Valgundersøkelsen 1989, Troms Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Troms Study Documentation Mars 19, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Mars 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1989, Hordaland

Valgundersøkelsen 1989, Hordaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Hordaland Study Documentation Juli 8, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Finnmark

Valgundersøkelsen 1993, Finnmark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Finnmark Study Documentation Juni 29, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Vestfold

Valgundersøkelsen 1993, Vestfold Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Vestfold Study Documentation Juni 29, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder

Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder Study Documentation Juni 25, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Skolevalget 1989, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 1989, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1989, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni

Detaljer

Valgundersøkelsen 2007, Nordland

Valgundersøkelsen 2007, Nordland Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2007, Nordland Study Documentation Juni 22, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 19, 2007 Versjon

Detaljer

Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni

Detaljer

Valgundersøkelsen 1991, Østfold

Valgundersøkelsen 1991, Østfold Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Valgundersøkelsen 1991, Østfold Study Documentation Juli 8, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 28, 2008 Identifisering SVU1991Ostfold Innholdsfortegnelse

Detaljer

Valgundersøkelsen 1991, Hordaland

Valgundersøkelsen 1991, Hordaland Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Valgundersøkelsen 1991, Hordaland Study Documentation Februar 24, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 28, 2008 Identifisering SVU1991Hordaland Innholdsfortegnelse

Detaljer

Skolevalget 1993, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 1993, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, NSD Skolevalget 1993, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni 19, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Skolevalget 2003, spørreskjemaundersøkelse blant elever

Skolevalget 2003, spørreskjemaundersøkelse blant elever Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2003, spørreskjemaundersøkelse blant elever Study Documentation

Detaljer

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni 17, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Vest-Agder

Valgundersøkelsen 1993, Vest-Agder Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Vest-Agder Study Documentation Mars 8, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Mars 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Rogaland

Valgundersøkelsen 1993, Rogaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Rogaland Study Documentation Januar 25, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Hedmark

Valgundersøkelsen 1993, Hedmark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Hedmark Study Documentation Oktober 9, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Oktober 5, 2008 Identifisering

Detaljer

ISSP 2003: Nasjonal identitet (utvalg) Study Documentation

ISSP 2003: Nasjonal identitet (utvalg) Study Documentation ISSP 2003: Nasjonal identitet (utvalg) Study Documentation Juli 6, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 14, 2008 Identifisering ISSP2003!1 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Tilgjengelighet...4

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Troms

Valgundersøkelsen 1993, Troms Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Troms Study Documentation Januar 8, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Akershus

Valgundersøkelsen 1993, Akershus Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Akershus Study Documentation Februar 20, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2007, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 2007, Nord-Trøndelag Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2007, Nord-Trøndelag Study Documentation Desember 26, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Desember

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Møre og Romsdal

Valgundersøkelsen 1993, Møre og Romsdal Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Møre og Romsdal Study Documentation Oktober 3, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Oktober 5, 2008

Detaljer

Valgundersøkelsen 2007, Akershus

Valgundersøkelsen 2007, Akershus Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2007, Akershus Study Documentation Oktober 17, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Oktober 19, 2007

Detaljer

EU-prøvevalget 1994, landsomfattende meningsmåling

EU-prøvevalget 1994, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen EU-prøvevalget 1994, landsomfattende meningsmåling Study Documentation

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Hordaland

Valgundersøkelsen 1993, Hordaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Hordaland Study Documentation Februar 22, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1999, Vestfold

Valgundersøkelsen 1999, Vestfold Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1999, Vestfold Study Documentation Juli 3, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1999, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 1999, Nord-Trøndelag Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1999, Nord-Trøndelag Study Documentation Februar 17, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008

Detaljer

Valgundersøkelsen 2003, Oslo

Valgundersøkelsen 2003, Oslo Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2003, Oslo Study Documentation Januar 5, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1999, Oslo

Valgundersøkelsen 1999, Oslo Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1999, Oslo Study Documentation Februar 25, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Helsevaner blant skoleelever 2005. Study Documentation

Helsevaner blant skoleelever 2005. Study Documentation Helsevaner blant skoleelever 2005 Study Documentation Mai 29, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Mai 18, 2008 Identifisering hbsc2005!1 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Tilgjengelighet...4 Rights

Detaljer

Valgundersøkelsen 1994, Rogaland

Valgundersøkelsen 1994, Rogaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1994, Rogaland Study Documentation Januar 30, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1999, Møre og Romsdal

Valgundersøkelsen 1999, Møre og Romsdal Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1999, Møre og Romsdal Study Documentation Februar 6, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008

Detaljer

Valgundersøkelsen 1994, Nordland

Valgundersøkelsen 1994, Nordland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1994, Nordland Study Documentation Februar 4, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 25, 2008 Identifisering

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1989. "Skolevalget 1989,

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Intervjuskjema Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Hedmark

Valgundersøkelsen 2005, Hedmark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Hedmark Study Documentation Februar 13, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 9, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1995, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 1995, Nord-Trøndelag Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1995, Nord-Trøndelag Study Documentation Februar 10, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 25, 2008

Detaljer

Valgundersøkelsen 2001, Aust-Agder

Valgundersøkelsen 2001, Aust-Agder Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2001, Aust-Agder Study Documentation Februar 19, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Østfold

Valgundersøkelsen 2005, Østfold Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Østfold Study Documentation Februar 13, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 9, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Telemark

Valgundersøkelsen 2005, Telemark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Telemark Study Documentation September 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato September 9, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2001, Hedmark

Valgundersøkelsen 2001, Hedmark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2001, Hedmark Study Documentation Februar 12, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2001, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 2001, Nord-Trøndelag Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2001, Nord-Trøndelag Study Documentation Februar 12, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008

Detaljer

Skolevalget 1991, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 1991, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1991, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Januar

Detaljer

Valgundersøkelsen 1997, Rogaland

Valgundersøkelsen 1997, Rogaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1997, Rogaland Study Documentation Januar 25, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Troms

Valgundersøkelsen 2005, Troms Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Troms Study Documentation September 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato September 9, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Møre og Romsdal

Valgundersøkelsen 2005, Møre og Romsdal Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Møre og Romsdal Study Documentation September 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato September 9,

Detaljer

Valgundersøkelsen 1997, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 1997, Nord-Trøndelag Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1997, Nord-Trøndelag Study Documentation Juli 8, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2009, Vest-Agder

Valgundersøkelsen 2009, Vest-Agder Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2009, Vest-Agder Study Documentation Juli 5, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 2, 2009 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1997, Telemark

Valgundersøkelsen 1997, Telemark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1997, Telemark Study Documentation Februar 6, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Hordaland

Valgundersøkelsen 2005, Hordaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Hordaland Study Documentation Februar 13, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 9, 2008 Identifisering

Detaljer

Skolevalget 2011, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2011, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Skolevalget 2011, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Oktober 8, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato

Detaljer

Skolevalget 1993, spørreskjemaundersøkelse blant elever

Skolevalget 1993, spørreskjemaundersøkelse blant elever Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1993, spørreskjemaundersøkelse blant elever Study Documentation

Detaljer

Skolevalget 2015, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2015, landsomfattende meningsmåling Norge NSD Skolevalget 2015, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Januar 28, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 29, 2015 Identifisering nasjm2015 Innholdsfortegnelse Oversikt...

Detaljer

ISSP 2008: Religion (utvalg) Study Documentation

ISSP 2008: Religion (utvalg) Study Documentation ISSP 2008: Religion (utvalg) Study Documentation Januar 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 21, 2015 Identifisering issp2008r Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Filbeskrivelse...5 ISSP 2008...5

Detaljer

Skolevalget 2001, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2001, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2001, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Januar

Detaljer

Valgundersøkelsen 1999, Rogaland

Valgundersøkelsen 1999, Rogaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1999, Rogaland Study Documentation Juli 3, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2011, Buskerud

Valgundersøkelsen 2011, Buskerud Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2011, Buskerud Study Documentation Februar 1, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste,

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer spørsmålene

Detaljer

http://eintervju.nsd.uib.no

http://eintervju.nsd.uib.no Påloggingskode: < > Intervjuskjema http://eintervju.nsd.uib.no Takk for at du deltar i skolevalgets valgundersøkelse. For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god

Detaljer

Valgundersøkelsen 2011, Rogaland

Valgundersøkelsen 2011, Rogaland Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2011, Rogaland Study Documentation Mars 20, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste,

Detaljer

Valgundersøkelsen 2011, Akershus

Valgundersøkelsen 2011, Akershus Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2011, Akershus Study Documentation Oktober 31, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste,

Detaljer

ISSP 1998: Religion (utvalg)

ISSP 1998: Religion (utvalg) Filipinene, Frankrike, Irland, Norge og USA Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen ISSP 1998: Religion (utvalg) Study

Detaljer

Øvingsdatasett basert på "Undersøkelse om sosial ulikhet, 2009"

Øvingsdatasett basert på Undersøkelse om sosial ulikhet, 2009 Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, NSD Øvingsdatasett basert på "Undersøkelse om sosial ulikhet, 2009" Study Documentation September 29, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk

Detaljer

Valgundersøkelsen 2011, Troms

Valgundersøkelsen 2011, Troms Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2011, Troms Study Documentation Oktober 31, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste,

Detaljer

Valgundersøkelsen 2011, Østfold

Valgundersøkelsen 2011, Østfold Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2011, Østfold Study Documentation Februar 1, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste,

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju Ikke bruk navigasjonsknappene i nettleseren. Svarene vil bli lagret i databasen når du avslutter på siste side.

http://www.samfunnsveven.no/eintervju Ikke bruk navigasjonsknappene i nettleseren. Svarene vil bli lagret i databasen når du avslutter på siste side. http://www.samfunnsveven.no/eintervju Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer spørsmålene

Detaljer

Valgundersøkelsen 2013, Hordaland

Valgundersøkelsen 2013, Hordaland Norge Valgundersøkelsen 2013, Hordaland Study Documentation Juli 7, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 10, 2013 Identifisering SVU2013Fylke12 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang... 4 Produsenter

Detaljer

Skolevalget 1991, spørreskjemaundersøkelse blant elever

Skolevalget 1991, spørreskjemaundersøkelse blant elever Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1991, spørreskjemaundersøkelse blant elever Study Documentation

Detaljer

Skolevalget 1999, spørreskjemaundersøkelse blant elever

Skolevalget 1999, spørreskjemaundersøkelse blant elever Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1999, spørreskjemaundersøkelse blant elever Study Documentation

Detaljer

Skolevalget 1999, spørreskjemaundersøkelse blant elever

Skolevalget 1999, spørreskjemaundersøkelse blant elever Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1999, spørreskjemaundersøkelse blant elever Study Documentation

Detaljer

Skolevalget 2001, spørreskjemaundersøkelse blant elever

Skolevalget 2001, spørreskjemaundersøkelse blant elever Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2001, spørreskjemaundersøkelse blant elever Study Documentation

Detaljer

Valgundersøkelsen 2013, Østfold

Valgundersøkelsen 2013, Østfold Norge Valgundersøkelsen 2013, Østfold Study Documentation Juli 8, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 10, 2013 Identifisering SVU2013Fylke01 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang... 4 Produsenter

Detaljer

Skolevalget 1995, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 1995, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1995, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juli

Detaljer

Skolevalget 1995, spørreskjemaundersøkelse blant elever

Skolevalget 1995, spørreskjemaundersøkelse blant elever Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1995, spørreskjemaundersøkelse blant elever Study Documentation

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1991. "Skolevalget 1991,

Detaljer

Valgundersøkelsen 2015, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 2015, Nord-Trøndelag Norge NSD Valgundersøkelsen 2015, Nord-Trøndelag Study Documentation Mars 6, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Mars 19, 2015 Identifisering svu2015fylke17 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang...

Detaljer

Valgundersøkelsen 2013, Vestfold

Valgundersøkelsen 2013, Vestfold Norge Valgundersøkelsen 2013, Vestfold Study Documentation Februar 2, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 10, 2013 Identifisering SVU2013Fylke07 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang...

Detaljer

Valgundersøkelsen 2013, Telemark

Valgundersøkelsen 2013, Telemark Norge Valgundersøkelsen 2013, Telemark Study Documentation Januar 24, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 10, 2013 Identifisering SVU2013Fylke08 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang...

Detaljer

Valgundersøkelsen 2015, Hedmark

Valgundersøkelsen 2015, Hedmark Norge NSD Valgundersøkelsen 2015, Hedmark Study Documentation Januar 28, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 19, 2015 Identifisering svu2015fylke04 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang...

Detaljer

Utdrag fra undersøkelse om arbeidsforhold og arbeidserfaringer 2005

Utdrag fra undersøkelse om arbeidsforhold og arbeidserfaringer 2005 Norge TNS Gallup Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Utdrag fra undersøkelse om arbeidsforhold og arbeidserfaringer 2005 Study Documentation Juni 29, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk

Detaljer

Valgundersøkelsen 2013, Aust-Agder

Valgundersøkelsen 2013, Aust-Agder Norge Valgundersøkelsen 2013, Aust-Agder Study Documentation Mars 17, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Mars 10, 2013 Identifisering SVU2013Fylke09 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang... 4

Detaljer

Valgundersøkelsen 2009, Buskerud

Valgundersøkelsen 2009, Buskerud Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2009, Buskerud Study Documentation Januar 7, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 2, 2009 Identifisering

Detaljer

Skolevalgundersøkelsen 2015

Skolevalgundersøkelsen 2015 Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, Harald Hårfagresgt. 29, N-5007 BERGEN Skolevalgundersøkelsen 2015 Study Documentation Februar 14, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Valgundersøkelsen 2015, Finnmark

Valgundersøkelsen 2015, Finnmark Norge NSD Valgundersøkelsen 2015, Finnmark Study Documentation Oktober 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Oktober 19, 2015 Identifisering svu2015fylke20 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang...

Detaljer

Valgundersøkelsen 2015, Sogn og Fjordane

Valgundersøkelsen 2015, Sogn og Fjordane Norge NSD Valgundersøkelsen 2015, Sogn og Fjordane Study Documentation Februar 12, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 19, 2015 Identifisering svu2015fylke14 Innholdsfortegnelse Oversikt...

Detaljer

Valgundersøkelsen 2009, Akershus

Valgundersøkelsen 2009, Akershus Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2009, Akershus Study Documentation Oktober 7, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Oktober 2, 2009

Detaljer

Valgundersøkelsen 2015, Opplamd

Valgundersøkelsen 2015, Opplamd Norge NSD Valgundersøkelsen 2015, Opplamd Study Documentation Juli 6, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 19, 2015 Identifisering svu2015fylke05 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang... 4

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1993. "Skolevalget 1993,

Detaljer

Valgundersøkelsen 2009, Rogaland

Valgundersøkelsen 2009, Rogaland Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2009, Rogaland Study Documentation Oktober 7, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Oktober 2, 2009

Detaljer

Valgundersøkelsen 2015, Sør-Trøndelag

Valgundersøkelsen 2015, Sør-Trøndelag Norge NSD Valgundersøkelsen 2015, Sør-Trøndelag Study Documentation Oktober 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Oktober 19, 2015 Identifisering svu2015fylke16 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4

Detaljer

Valgundersøkelsen 2009, Østfold

Valgundersøkelsen 2009, Østfold Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2009, Østfold Study Documentation Oktober 9, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Oktober 2, 2009 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2009, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 2009, Nord-Trøndelag Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2009, Nord-Trøndelag Study Documentation Januar 7, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 2, 2009

Detaljer

Valgundersøkelsen 2009, Oslo

Valgundersøkelsen 2009, Oslo Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2009, Oslo Study Documentation Januar 20, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 2, 2009 Identifisering

Detaljer

Skolevalgundersøkelsen Elever fra forsøkskommunene

Skolevalgundersøkelsen Elever fra forsøkskommunene Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, Harald Hårfagresgt. 29, N-5007 BERGEN Skolevalgundersøkelsen 2015 - Elever fra forsøkskommunene Study Documentation Februar 12, 2017 Metadata-produksjon

Detaljer

Valgundersøkelsen 2011, Oppland

Valgundersøkelsen 2011, Oppland Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2011, Oppland Study Documentation Juli 8, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste,

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer spørsmålene

Detaljer

Valgundersøkelsen 2009, Møre og Romsdal

Valgundersøkelsen 2009, Møre og Romsdal Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2009, Møre og Romsdal Study Documentation September 26, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato September

Detaljer

Undersøkelse om deltakelse i frivillige organisasjoner 1986

Undersøkelse om deltakelse i frivillige organisasjoner 1986 Norway Statistisk sentralbyrå, Oslo Undersøkelse om deltakelse i frivillige organisasjoner 1986 Study Documentation Mars 19, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Detaljer

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år.

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år. NASJONAL MENINGSMÅLING GJENNOMFØRT 1.-4. SEPT. (uke 36) 1997 AV NORSK GALLUP INSTITUTT A/S FOR NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE (NSD), SKOLEVALG 1997. Representativt utvalg av befolkningen medstemmerett

Detaljer