Øvingsdatasett basert på "Undersøkelse om sosial ulikhet, 2009"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Øvingsdatasett basert på "Undersøkelse om sosial ulikhet, 2009""

Transkript

1 Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, NSD Øvingsdatasett basert på "Undersøkelse om sosial ulikhet, 2009" Study Documentation September 29, 2016

2 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) Produksjonsdato September 8, 2011 Versjon Identifisering isspn2009

3 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang... 4 Produsenter og sponsorer...5 Utvalg... 5 Datainnsamling...5 Tilgjengelighet...5 Rights & Disclaimer... 5 Filbeskrivelse...7 issp Variabelgrupper...8 Variabler...8 Variabelbeskrivelse issp

4 Øvingsdatasett basert på "Undersøkelse om sosial ulikhet, 2009" - Oversikt Øvingsdatasett basert på "Undersøkelse om sosial ulikhet, 2009" Oversikt Type Identifisering International Social Survey Program (ISSP), norsk del isspn2009 Versjon Produksjonsdato: Kommentarer Originaldata fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon. Serie ISSP utarbeider og koordinerer årlige intervjuundersøkelser i sine medlemsland. Samme undersøkelsestema gjentas med noen års mellomrom. Intervjuundersøkelsen "Sosial ulikhet" ble gjennomført første gang i 1987, og delvis repetert i 1992 og NSD gjennomførte undersøkelsen første gang i Norge i Formålet med undersøkelsen er å skape et komparativt empirisk grunnlag for å studere oppfatninger av og holdninger til sosial ulikhet. Sammendrag Dette er et øvingsdatasett laget for Samfunnsveven. Datasetter inneholder noen variabler fra den norske delen av ISSPs undersøkelse om sosial ulikhet fra The International Social Survey Programme (ISSP) er en internasjonal organisasjon som utarbeider og koordinerer årlige intervjuundersøkelser i sine medlemsland, hovedsakelig innen fagfeltene statsvitenskap og sosiologi. Tema for undersøkelsene varierer, men samme tema gjentas med noen års mellomrom slik at det blir mulig å måle både endringer i handlingsmønstre og holdninger over tid, samt forskjeller mellom ulike land og kulturer. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) ble medlem av ISSP i 1989 og har siden da vært ansvarlig for å gjennomføre undersøkelsene i Norge. I forbindelse med undersøkelsen inviteres norske forskere til å komme med tilleggsspørsmål som blir stilt til det norske utvalget. I 2009 var målet å samle data om sosial ulikhet, sosial mobilitet, velferd og utjevning, årsaker til ulikhet, holdninger til ulikhet, sosiale konflikter og ulikhet i lønn. NSD og ISSP gjennomførte tilsvarende undersøkelse i 1992 og Datatype Analyseenhet Intervjudata Individ Omfang Nøkkelord Emner Tidsperiode(r) 2009 Land Geografisk omfang Land Univers Personer i alderen år. Politikk, Politiske holdninger, Sosial struktur, Sosial ulikhet, Sosial status, Økonomi, Sosial velferd, Sosiale tjenester, Aldersgrupper, Ungdom Likhet og ulikhet, Sosial og yrkesmessig mobilitet, Sosial adferd og holdninger Norge - 4 -

5 Øvingsdatasett basert på "Undersøkelse om sosial ulikhet, 2009" - Oversikt Produsenter og sponsorer Primary Investigator(s) Andre produsenter Sponsor/finansierende institusjon(er) Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, NSD Statistisk Sentralbyrå (SSB), Dataprodusent Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD), Utvalg Utvalgsprosedyre Undersøkelsen ble gjennomført blant et landsomfattende utvalg på 3500 personer. Utvalget ble trukket fra SSBs utvalgsregister som et tilfeldig utvalg av personer bosatt i Norge i alderen år. Personer med sperret adresse eller uten fast bopel var ikke inkludert i utvalgsrammen. Kjønn, alder og regionale variabler for å beregne egenskaper ved bruttoutvalget er hentet fra registeropplysningene. SSB gjennomførte det postale feltarbeidet og optisk lesning av besvarte skjema. I tillegg kunne respondentene velge å svare på undersøkelsen i en web-utgave av spørreskjemaet. 577 av respondentene i undersøkelsen svarte via web. Bruttoutvalg: personer. Nettoutvalg: Svarprosent: 41,6% Datainnsamling Datainnsamlingsdatoer start end Tidsperiode(r) start end Type datainnsamling Datainnsamler(e) Post-enquete/Internet-enquete Statistisk sentralbyrå (SSB) Tilgjengelighet Distributør(er) Utgiver(e) Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Sitatkrav Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner: "(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS' (NSD) "Undersøkelse oml sosial ulikhet, 2009, norsk del av ISSP". Data ble samlet inn av Statistisk Sentralbyrå og er tilrettlagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD. Verken NSD eller Statistisk Sentralbyrå ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her." Rights & Disclaimer Fraskrivelse Verken NSD eller SSB ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her

6 Øvingsdatasett basert på "Undersøkelse om sosial ulikhet, 2009" - Oversikt Copyright Copyright (C) 2011 Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS - 6 -

7 Øvingsdatasett basert på "Undersøkelse om sosial ulikhet, 2009" - Filbeskrivelse Filbeskrivelse Datasettet inneholder 1 file(r) issp2009 # Enheter 1456 # Variable(r)

8 Øvingsdatasett basert på "Undersøkelse om sosial ulikhet, 2009" - Variabelgrupper Variabelgrupper Datasettet inneholder 1 gruppe(r) Gruppe Variabler # Navn Merkelapp Type Format Gyldige Ugyldig Spørsmål 1 KJONN Kjønn diskret numeric Er du... 2 ALDGR Aldersgrupper diskret numeric Aldersgrupper 3 LANDSDEL Landsdel diskret numeric Landsdel 4 BOSTED Bostedstype (befolkningstetthet rundt) diskret numeric Bor du i 5 UTD Høyeste utdanning diskret numeric Høyeste utdanning 1 6 LIVSOPPHOLD Hovedkilde til livsopphold diskret numeric Betrakter du deg for tiden hovedsakelig som 7 LEDER Leder andre ansatte diskret numeric INNTEKT Egen bruttoinntekt inneværende år 9 HHINNT Husstandens bruttoinntekt inneværende år kontinuerlig numeric Omtrent hvor stor er din egen brutto årsinntekt? kontinuerlig numeric Omtrent hvor stor er husstandens brutto årsinntekt? 10 SIVILSTAT Sivil status (gift/skilt) diskret numeric Hva er din nåværende sivile status? 11 ANTHUSST Antall personer i husstanden diskret numeric Antall personer i husstanden 12 ULIKLONN Lønnsforskjellene i Norge er for store 13 MYNDRED Myndighetenes ansvar å redusere lønnsforskjellene 14 MYNDLEVE Myndighetene bør sikre arbledige anstendig levestandard 15 MYNDFATT Myndighetene bør bruke mindre penger på ordninger for fattige 16 INNTSKAT Bør rike betale større eller mindre andel skatt enn andre 17 SKATTNIV Hvordan vurderer du skattenivået for de med høye inntekter 18 RIKHELSE Er det rettferdig at rike kan kjøpe bedre helsetjenester 19 RIKUTD Er det rettferdig at rike kan kjøpe bedre utdanning til barna diskret numeric I hvilken grad er du enig eller uenig i hver av disse påstandene?... Lønnsforskjellene i Norge er for store diskret numeric I hvilken grad er du enig eller uenig i hver av disse påstandene?... Det er myndighetenes ansvar å redusere lønnsforskjellene mellom de med høye og de med lave inntekter diskret numeric I hvilken grad er du enig eller uenig i hver av disse påstandene?... Myndighetene bør sikre arbeidsledige en anstendig levestandard diskret numeric I hvilken grad er du enig eller uenig i hver av disse påstandene?... Myndighetene bør bruke mindre penger på ordninger for fattige diskret numeric Synes du at de med høye inntekter bør betale en større del av sin inntekt i skatt enn de med lave inntekter, den samme delen eller en mindre del? diskret numeric Generelt, hvordan vil du beskrive skattenivået i Norge i dag for de med høye inntekter? diskret numeric Synes du det er rettferdig eller urettferdig at mennesker med høyere inntekter kan kjøpe seg bedre helsetjenester enn mennesker med lavere inntekter? diskret numeric Synes du det er rettferdig eller urettferdig at mennesker med høyere inntekter kan kjøpe bedre utdanning for - 8 -

9 Øvingsdatasett basert på "Undersøkelse om sosial ulikhet, 2009" - Variabelgrupper # Navn Merkelapp Type Format Gyldige Ugyldig Spørsmål sine barn enn det mennesker med lavere inntekt kan? 20 KONFLIKT Hvor store er konfliktene mellom folk på topp og bunn i Norge 21 STATSKALA Selvplassering på samfunnsstigen 22 STATFAM Selvplassering av familien på samfunnstigen under oppveksten 23 YRKMOBIL Din jobbstatus sammenlignet med din fars 24 RETTFERD Synes du egen lønn er rettferdig 25 SAMFTYPE Dagens Norge: Hvilken figur beskriver samfunnet (se dokumentasjon) 26 SAMFTYPEFREMIdeal Norge: Hvilken figure beskriver idealet (se dokumentasjon) diskret numeric Hvor store mener du konfliktene i Norge er mellom.... mennesker på toppen og mennesker på bunnen av samfunnet? diskret numeric Hvor vil du plassere deg selv på denne skalaen? diskret numeric Og hvis du tenker på familien du vokste opp i, hvor passet de inn den gang? diskret numeric Dersom du sammenligner denne jobben med den din far hadde da du var 16 år, hvilken status har (hadde) jobben din? diskret numeric Er/var lønnen din diskret numeric Hva slags samfunn er dagens Norge? Hvilket diagram beskriver Norge best? diskret numeric Hvordan mener du det burde være i Norge? Hvilket diagram foretrekker du? 27 KLASSE Subjektiv sosial klasse diskret numeric Hvilken vil du si at du selv tilhører? 28 POLSKALA Politisk høyre-venstre skala diskret numeric Hvor vil du plassere deg selv på denne skalaen? 29 STEMTE Stemte du ved forrige stortingsvalg 30 PARTIVALG Hvilket parti ville du ha stemt på i morgen 31 ANTBOKER Antall bøker hjemme da du var 16 år diskret numeric Stemte du ved Stortingsvalget i år? diskret numeric Hvilket parti ville du stemme på dersom det var stortingsvalg i morgen? diskret numeric Omtrent hvor mange bøker var det hjemme hos dere da du var 16 år gammel? - 9 -

10 Øvingsdatasett basert på "Undersøkelse om sosial ulikhet, 2009" - Variabelbeskrivelse Variabelbeskrivelse Datasettet inneholder 31 variable(r)

11 # KJONN: Kjønn [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-2] [Missing=*] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1456 /-] [Ugyldig=0 /-] Er du... 1 Mann % 2 Kvinne % # ALDGR: Aldersgrupper [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-6] [Missing=*] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1456 /-] [Ugyldig=0 /-] Aldersgrupper år % år % år % år % år % år % # LANDSDEL: Landsdel [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-6] [Missing=*] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1456 /-] [Ugyldig=0 /-] Landsdel 1 Oslo, Akershus % 2 Østlandet ellers % 3 Agder % 4 Vestlandet % 5 Trøndelag % 6 Nord-Norge % # BOSTED: Bostedstype (befolkningstetthet rundt) [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1448 /-] [Ugyldig=8 /-] Bor du i 1 En stor by % 2 En forstad til el i utkanten av stor by % 3 En mindre by % 4 Et tettsted % 5 Et spredtbygd strøk %

12 # BOSTED: Bostedstype (befolkningstetthet rundt) Sysmiss 8 # UTD: Høyeste utdanning Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1435 /-] [Ugyldig=21 /-] Høyeste utdanning 1 1 Grunnskole % 2 Vidergående yrkesfag % 3 Videreående allmennfaglig/studiekompetanse % 4 Høgskole eller universitet av mindre enn 1 års varighet % 5 Høgskole eller universitet av 1-2 års varighet % 6 Høgskole eller universitet av 3-4 års varighet % 7 Høgskole eller universitet av 5 års varighet eller mer % Sysmiss 21 # LIVSOPPHOLD: Hovedkilde til livsopphold [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-7] [Missing=*] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1445 /-] [Ugyldig=11 /-] Betrakter du deg for tiden hovedsakelig som 1 Yrkesaktiv % 2 Skoleelev/student % 3 Alders- eller førtidspensjonist % 4 Trygdet/arbeidsufør % 5 Hjemmeværende med husarbeid/omsorg % 6 Arbeidsledig % 7 Annet % Sysmiss 11 # LEDER: Leder andre ansatte [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-8] [Missing=*] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1400 /-] [Ugyldig=56 /-] Tekst før spørsmål Spørsmål 28-35: Til dem som har inntektsgivende arbeid nå, eller har hatt inntektsgivende arbeid tidligere. Dersom du har/ hadde flere jobber, svar for hovedarbeidsforholdet ditt. 1 Ja % 2 Nei % Sysmiss

13 # INNTEKT: Egen bruttoinntekt inneværende år [Type= kontinuerlig] [Format=numeric] [Rekkevidde= ] [Missing=*] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1410 /-] [Ugyldig=46 /-] [Mean= /-] [Standardavvik= /-] Omtrent hvor stor er din egen brutto årsinntekt? Tekst etter spørsmål Regn med pensjon, trygd, biinntekter, renteinntekter o.l. Rund av til nærmeste 1000 kroner. # HHINNT: Husstandens bruttoinntekt inneværende år [Type= kontinuerlig] [Format=numeric] [Rekkevidde= ] [Missing=*] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1363 /-] [Ugyldig=93 /-] [Mean= /-] [Standardavvik= /-] Omtrent hvor stor er husstandens brutto årsinntekt? Tekst etter spørsmål # SIVILSTAT: Sivil status (gift/skilt) Regn med pensjon, trygd, biinntekter, renteinntekter o.l. Rund av til nærmeste 1000 kroner. [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-6] [Missing=*] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1427 /-] [Ugyldig=29 /-] Hva er din nåværende sivile status? 1 Gift % 2 Separert (men fortsatt gift) % 3 Skilt % 4 Enke, enkemann % 5 Ugift (aldri vært gift) % 6 Registrert partner (homofilt partnerskap) % Sysmiss 29 # ANTHUSST: Antall personer i husstanden [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-25] [Missing=*] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1429 /-] [Ugyldig=27 /-] Tekst etter spørsmål Antall personer i husstanden Før opp antallet på hver av linjene der det finnes husstandsmedlemmer % % % % % % % % % % % % Sysmiss

14 # ANTHUSST: Antall personer i husstanden # ULIKLONN: Lønnsforskjellene i Norge er for store Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1425 /-] [Ugyldig=31 /-] I hvilken grad er du enig eller uenig i hver av disse påstandene?... Lønnsforskjellene i Norge er for store 1 Sterkt enig % 2 Enig % 3 Verken eller % 4 Uenig % 5 Sterkt uenig % 8 Vet ikke % Sysmiss 31 # MYNDRED: Myndighetenes ansvar å redusere lønnsforskjellene Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1430 /-] [Ugyldig=26 /-] I hvilken grad er du enig eller uenig i hver av disse påstandene?... Det er myndighetenes ansvar å redusere lønnsforskjellene mellom de med høye og de med lave inntekter 1 Sterkt enig % 2 Enig % 3 Verken eller % 4 Uenig % 5 Sterkt uenig % 8 Vet ikke % Sysmiss 26 # MYNDLEVE: Myndighetene bør sikre arbledige anstendig levestandard Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1432 /-] [Ugyldig=24 /-] I hvilken grad er du enig eller uenig i hver av disse påstandene?... Myndighetene bør sikre arbeidsledige en anstendig levestandard 1 Sterkt enig % 2 Enig % 3 Verken eller % 4 Uenig %

15 # MYNDLEVE: Myndighetene bør sikre arbledige anstendig levestandard 5 Sterkt uenig % 8 Vet ikke % Sysmiss 24 # MYNDFATT: Myndighetene bør bruke mindre penger på ordninger for fattige Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1434 /-] [Ugyldig=22 /-] I hvilken grad er du enig eller uenig i hver av disse påstandene?... Myndighetene bør bruke mindre penger på ordninger for fattige 1 Sterkt enig % 2 Enig % 3 Verken eller % 4 Uenig % 5 Sterkt uenig % 8 Vet ikke % Sysmiss 22 # INNTSKAT: Bør rike betale større eller mindre andel skatt enn andre Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1428 /-] [Ugyldig=28 /-] Synes du at de med høye inntekter bør betale en større del av sin inntekt i skatt enn de med lave inntekter, den samme delen eller en mindre del? 1 Mye større del % 2 Større del % 3 Samme % 4 Mindre del % 5 Mye mindre del 0 8 Vet ikke % Sysmiss 28 # SKATTNIV: Hvordan vurderer du skattenivået for de med høye inntekter [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= ] [Missing=*] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1445 /-] [Ugyldig=11 /-] Tekst etter spørsmål Generelt, hvordan vil du beskrive skattenivået i Norge i dag for de med høye inntekter? Skattenivået er

16 # SKATTNIV: Hvordan vurderer du skattenivået for de med høye inntekter 1 Altfor høyt % 2 For høyt % 3 Passe % 4 For lavt % 5 Altfor lavt % 8 Vet ikke % Ubesvart 0 Sysmiss 11 # RIKHELSE: Er det rettferdig at rike kan kjøpe bedre helsetjenester Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1432 /-] [Ugyldig=24 /-] Synes du det er rettferdig eller urettferdig at mennesker med høyere inntekter kan kjøpe seg bedre helsetjenester enn mennesker med lavere inntekter? 1 Svært rettferdig % 2 Nokså rettferdig % 3 Verken eller % 4 Nokså urettferdig % 5 Svært urettferdig % 8 Vet ikke % Sysmiss 24 # RIKUTD: Er det rettferdig at rike kan kjøpe bedre utdanning til barna Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1393 /-] [Ugyldig=63 /-] Synes du det er rettferdig eller urettferdig at mennesker med høyere inntekter kan kjøpe bedre utdanning for sine barn enn det mennesker med lavere inntekt kan? 1 Svært rettferdig % 2 Nokså rettferdig % 3 Verken eller % 4 Nokså urettferdig % 5 Svært urettferdig % 8 Vet ikke % Sysmiss 63 # KONFLIKT: Hvor store er konfliktene mellom folk på topp og bunn i Norge Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1440 /-] [Ugyldig=16 /-]

17 # KONFLIKT: Hvor store er konfliktene mellom folk på topp og bunn i Norge Tekst før spørsmål I alle land finnes det forskjeller eller konflikter mellom ulike sosiale grupper. Hvor store mener du konfliktene i Norge er mellom.... mennesker på toppen og mennesker på bunnen av samfunnet? 1 Svært store konflikter % 2 Store konflikter % 3 Ikke særlig store % 4 Ingen konflikter % 8 Vet ikke % Sysmiss 16 # STATSKALA: Selvplassering på samfunnsstigen [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-10] [Missing=*] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1438 /-] [Ugyldig=18 /-] Tekst før spørsmål I Norge finnes det grupper som befinner seg mer eller mindre nær toppen og grupper som befinner seg mer eller mindre nær bunnen av samfunnsstigen. Nedenfor ser du en skala som går fra topp til bunn. Hvor vil du plassere deg selv på denne skalaen? 1 Topp 6 0.4% % % % % % % % % 10 Bunn % Sysmiss 18 # STATFAM: Selvplassering av familien på samfunnstigen under oppveksten [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-10] [Missing=*] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1436 /-] [Ugyldig=20 /-] Tekst før spørsmål I Norge finnes det grupper som befinner seg mer eller mindre nær toppen og grupper som befinner seg mer eller mindre nær bunnen av samfunnsstigen. Nedenfor ser du en skala som går fra topp til bunn. Og hvis du tenker på familien du vokste opp i, hvor passet de inn den gang? 1 Topp % % % %

18 # STATFAM: Selvplassering av familien på samfunnstigen under oppveksten % % % % % 10 Bunn % Sysmiss 20 # YRKMOBIL: Din jobbstatus sammenlignet med din fars Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1345 /-] [Ugyldig=111 /-] Tekst før spørsmål Tenk på jobben du har nå (eller den siste du hadde dersom du ikke har arbeid). Dersom du sammenligner denne jobben med den din far hadde da du var 16 år, hvilken status har (hadde) jobben din? 1 Mye høyere enn fars % 2 Høyere % 3 Omtrent lik % 4 Lavere % 5 Mye lavere enn fars % 6 Aldri hatt arbeid % 7 Far hadde aldri arbeid % Sysmiss 111 # RETTFERD: Synes du egen lønn er rettferdig Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1417 /-] [Ugyldig=39 /-] Tekst før spørsmål Synes du din egen lønn er rettferdig? Vi spør ikke om hva du ville likt å tjene, men hva du føler er rettferdig ut fra dine ferdigheter og arbeidsinnsats. Hvis du ikke har inntektsgivende arbeid nå, svar ut fra din forrige jobb. Er/var lønnen din 1 Mye lavere enn rettf % 2 Litt lavere enn rettf % 3 Omtrent rettferdig % 4 Litt høyere enn rettf % 5 Mye høyere enn rettf 3 0.2% 6 Har aldri hatt innt.arb 8 0.6% 8 Vet ikke 8 0.6% Sysmiss

19 # SAMFTYPE: Dagens Norge: Hvilken figur beskriver samfunnet (se dokumentasjon) Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1437 /-] [Ugyldig=19 /-] Tekst før spørsmål Disse fem diagrammene viser forskjellige typer samfunn. Les beskrivelsene og se på diagrammene før du svarer på spørsmål 25 og 26. Type A: En liten elite på toppen, svært få midt på, og svært mange på bunnen. Type B: Et samfunn som ser ut som en pyramide, med en liten elite på toppen, flere midt på, og flest på bunnen. Type C. En pyramide, bortsett fra at det er få helt på bunnen. Type D: Et samfunn hvor de fleste befinner seg midt på. Type E: Mange mennesker nær toppen, bare få nær bunnen. Hva slags samfunn er dagens Norge? Hvilket diagram beskriver Norge best? 1 Type A % 2 Type B % 3 Type C % 4 Type D % 5 Type E % 8 Vet ikke % Sysmiss 19 # SAMFTYPEFREM: Ideal Norge: Hvilken figure beskriver idealet (se dokumentasjon) Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1374 /-] [Ugyldig=82 /-] Tekst før spørsmål Disse fem diagrammene viser forskjellige typer samfunn. Les beskrivelsene og se på diagrammene før du svarer på spørsmål 25 og 26. Type A: En liten elite på toppen, svært få midt på, og svært mange på bunnen. Type B: Et samfunn som ser ut som en pyramide, med en liten elite på toppen, flere midt på, og flest på bunnen. Type C. En pyramide, bortsett fra at det er få helt på bunnen. Type D: Et samfunn hvor de fleste befinner seg midt på. Type E: Mange mennesker nær toppen, bare få nær bunnen. Hvordan mener du det burde være i Norge? Hvilket diagram foretrekker du? 1 Type A 5 0.4% 2 Type B % 3 Type C % 4 Type D % 5 Type E % 8 Vet ikke % Sysmiss 82 # KLASSE: Subjektiv sosial klasse [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-8] [Missing=*] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1428 /-] [Ugyldig=28 /-] Tekst før spørsmål Nedenfor er det oppgitt seks betegnelser på sosial status

20 # KLASSE: Subjektiv sosial klasse Hvilken vil du si at du selv tilhører? 1 Underklassen % 2 Arbeiderklassen % 3 Lavere middelkl % 4 Middelklassen % 5 Øvre middelklasse % 6 Overklassen 6 0.4% 8 Vet ikke % Sysmiss 28 # POLSKALA: Politisk høyre-venstre skala [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-10] [Missing=*] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1416 /-] [Ugyldig=40 /-] Tekst før spørsmål I politikken blir det ofte snakket om motsetningene mellom høyre- og venstresiden. Nedenfor er en skala som går fra venstre side, det vil si dem som står helt til venstre politisk, til høyre side, det vil si dem som står helt til høyre politisk. Hvor vil du plassere deg selv på denne skalaen? 1 Helt til venstre % % % % % % % % % 10 Helt til høyre % Sysmiss 40 # STEMTE: Stemte du ved forrige stortingsvalg [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-3] [Missing=*] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1444 /-] [Ugyldig=12 /-] Stemte du ved Stortingsvalget i år? 1 Ja % 2 Nei % 3 Hadde ikke stemmerett % Sysmiss 12 # PARTIVALG: Hvilket parti ville du ha stemt på i morgen [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-88] [Missing=*]

21 # PARTIVALG: Hvilket parti ville du ha stemt på i morgen Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1423 /-] [Ugyldig=33 /-] Hvilket parti ville du stemme på dersom det var stortingsvalg i morgen? 1 Rød Valgallianse (RV) % 2 Arbeiderpartiet (DNA) % 3 Fremskrittspartiet (FrP) % 4 Høyre (H) % 5 Kristelig Folkeparti (KrF) % 6 Senterpartiet (SP) % 7 Sosialistisk Venstreparti (SV) % 8 Venstre (V) % 9 Andre % 10 Ville ikke stemme % 88 Vet ikke % Sysmiss 33 # ANTBOKER: Antall bøker hjemme da du var 16 år [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-9] [Missing=*] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1372 /-] [Ugyldig=84 /-] Omtrent hvor mange bøker var det hjemme hos dere da du var 16 år gammel? 1 Ingen % 2 Færre enn % 3 Omtrent % 4 Omtrent % 5 Omtrent % 6 Omtrent % 7 Omtrent % 8 Omtrent % el.fl % Sysmiss

Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni

Detaljer

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni 17, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Detaljer

Skolevalget 1993, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 1993, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, NSD Skolevalget 1993, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni 19, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig

Detaljer

ISSP 2003: Nasjonal identitet (utvalg) Study Documentation

ISSP 2003: Nasjonal identitet (utvalg) Study Documentation ISSP 2003: Nasjonal identitet (utvalg) Study Documentation Juli 6, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 14, 2008 Identifisering ISSP2003!1 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Tilgjengelighet...4

Detaljer

EU-prøvevalget 1994, landsomfattende meningsmåling

EU-prøvevalget 1994, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen EU-prøvevalget 1994, landsomfattende meningsmåling Study Documentation

Detaljer

Holdninger til sosial ulikhet

Holdninger til sosial ulikhet Underlagt taushetsplikt Holdninger til sosial ulikhet 1 Vi starter med noen spørsmål om muligheten til å komme seg frem her i verden. Hvor mener du følgende forhold er for å komme seg frem i verden? Sett

Detaljer

Skolevalget 2015, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2015, landsomfattende meningsmåling Norge NSD Skolevalget 2015, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Januar 28, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 29, 2015 Identifisering nasjm2015 Innholdsfortegnelse Oversikt...

Detaljer

Skolevalget 2011, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2011, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Skolevalget 2011, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Oktober 8, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato

Detaljer

Skolevalget 2001, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2001, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2001, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Januar

Detaljer

Valgundersøkelsen 1989, Sør-Trøndelag

Valgundersøkelsen 1989, Sør-Trøndelag Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Sør-Trøndelag Study Documentation Juni 28, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Utdrag fra undersøkelse om arbeidsforhold og arbeidserfaringer 2005

Utdrag fra undersøkelse om arbeidsforhold og arbeidserfaringer 2005 Norge TNS Gallup Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Utdrag fra undersøkelse om arbeidsforhold og arbeidserfaringer 2005 Study Documentation Juni 29, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk

Detaljer

Skolevalget 1989, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 1989, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1989, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni

Detaljer

ISSP 2008: Religion (utvalg) Study Documentation

ISSP 2008: Religion (utvalg) Study Documentation ISSP 2008: Religion (utvalg) Study Documentation Januar 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 21, 2015 Identifisering issp2008r Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Filbeskrivelse...5 ISSP 2008...5

Detaljer

ISSP 1998: Religion (utvalg)

ISSP 1998: Religion (utvalg) Filipinene, Frankrike, Irland, Norge og USA Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen ISSP 1998: Religion (utvalg) Study

Detaljer

Valgundersøkelsen 1989, Østfold

Valgundersøkelsen 1989, Østfold Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Østfold Study Documentation Februar 14, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1989, Rogaland

Valgundersøkelsen 1989, Rogaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Rogaland Study Documentation Februar 20, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1989, Troms

Valgundersøkelsen 1989, Troms Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Troms Study Documentation Mars 19, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Mars 25, 2008 Identifisering

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

Valgundersøkelsen 1989, Hordaland

Valgundersøkelsen 1989, Hordaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Hordaland Study Documentation Juli 8, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2007, Nordland

Valgundersøkelsen 2007, Nordland Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2007, Nordland Study Documentation Juni 22, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 19, 2007 Versjon

Detaljer

Helsevaner blant skoleelever 2005. Study Documentation

Helsevaner blant skoleelever 2005. Study Documentation Helsevaner blant skoleelever 2005 Study Documentation Mai 29, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Mai 18, 2008 Identifisering hbsc2005!1 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Tilgjengelighet...4 Rights

Detaljer

Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder

Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder Study Documentation Juni 25, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2007, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 2007, Nord-Trøndelag Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2007, Nord-Trøndelag Study Documentation Desember 26, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Desember

Detaljer

Skolevalget 1991, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 1991, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1991, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Januar

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1991. "Skolevalget 1991,

Detaljer

Valgundersøkelsen 2007, Akershus

Valgundersøkelsen 2007, Akershus Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2007, Akershus Study Documentation Oktober 17, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Oktober 19, 2007

Detaljer

Skolevalget 2003, spørreskjemaundersøkelse blant elever

Skolevalget 2003, spørreskjemaundersøkelse blant elever Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2003, spørreskjemaundersøkelse blant elever Study Documentation

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Finnmark

Valgundersøkelsen 1993, Finnmark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Finnmark Study Documentation Juni 29, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Nasjonal meningsmåling 1995

Nasjonal meningsmåling 1995 Nasjonal meningsmåling 1995 "Skolevalget 1995, landsomfattende undersøkelse" er en nasjonal meningsmåling (telefonintervju) gjennomført 28-31 august 1995 av NORSK GALLUP INSTITUTT A/S på oppdrag fra Norsk

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Vestfold

Valgundersøkelsen 1993, Vestfold Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Vestfold Study Documentation Juni 29, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Undersøkelse om deltakelse i frivillige organisasjoner 1986

Undersøkelse om deltakelse i frivillige organisasjoner 1986 Norway Statistisk sentralbyrå, Oslo Undersøkelse om deltakelse i frivillige organisasjoner 1986 Study Documentation Mars 19, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1989. "Skolevalget 1989,

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1993. "Skolevalget 1993,

Detaljer

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år.

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år. NASJONAL MENINGSMÅLING GJENNOMFØRT 1.-4. SEPT. (uke 36) 1997 AV NORSK GALLUP INSTITUTT A/S FOR NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE (NSD), SKOLEVALG 1997. Representativt utvalg av befolkningen medstemmerett

Detaljer

Valgundersøkelsen 2003, Oslo

Valgundersøkelsen 2003, Oslo Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2003, Oslo Study Documentation Januar 5, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Utdrag fra undersøkelse om samfunnsdeltakelse, 2004

Utdrag fra undersøkelse om samfunnsdeltakelse, 2004 Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste International Social Survey Programme Utdrag fra undersøkelse om samfunnsdeltakelse, 2004 Study Documentation September 20, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

OMNIBUS UKE WWF - Delrapport B. Deres kontaktperson Anne Gretteberg

OMNIBUS UKE WWF - Delrapport B. Deres kontaktperson Anne Gretteberg OMNIBUS UKE 34 2006 - WWF - Delrapport B Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone F. Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 18.08.2006 Avsluttet 22.08.2006

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Østfold

Valgundersøkelsen 2005, Østfold Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Østfold Study Documentation Februar 13, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 9, 2008 Identifisering

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2011 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Hedmark

Valgundersøkelsen 2005, Hedmark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Hedmark Study Documentation Februar 13, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 9, 2008 Identifisering

Detaljer

Kjønn Alder Landsdel Husstandsinntekt Utdanning. Universitet/ Møre og Romsdal/ høyskole, Under Østlandet

Kjønn Alder Landsdel Husstandsinntekt Utdanning. Universitet/ Møre og Romsdal/ høyskole, Under Østlandet ** Spm:man1 ** Hva er din holdning til kommersielle aktører innen sykehus, eldreomsorg, skole, barnehage og barnevern? Chi nivå(w):% Kjønn Alder Landsdel Husstandsinntekt Utdanning Mann Kvinne + Oslo Østlandet

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Telemark

Valgundersøkelsen 2005, Telemark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Telemark Study Documentation September 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato September 9, 2008 Identifisering

Detaljer

Social Inequality, 2009, Norwegian part of ISSP

Social Inequality, 2009, Norwegian part of ISSP Norway Norwegian Social Science Data Services, NSD Social Inequality, 2009, Norwegian part of ISSP Study Documentation October 24, 2017 Metadata Production Metadata Producer(s) Norwegian Social Science

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Troms

Valgundersøkelsen 2005, Troms Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Troms Study Documentation September 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato September 9, 2008 Identifisering

Detaljer

Skolevalget 1995, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 1995, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1995, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juli

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Møre og Romsdal

Valgundersøkelsen 2005, Møre og Romsdal Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Møre og Romsdal Study Documentation September 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato September 9,

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Hordaland

Valgundersøkelsen 2005, Hordaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Hordaland Study Documentation Februar 13, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 9, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2013, Hordaland

Valgundersøkelsen 2013, Hordaland Norge Valgundersøkelsen 2013, Hordaland Study Documentation Juli 7, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 10, 2013 Identifisering SVU2013Fylke12 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang... 4 Produsenter

Detaljer

Valgundersøkelsen 1991, Østfold

Valgundersøkelsen 1991, Østfold Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Valgundersøkelsen 1991, Østfold Study Documentation Juli 8, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 28, 2008 Identifisering SVU1991Ostfold Innholdsfortegnelse

Detaljer

Valgundersøkelsen 2001, Aust-Agder

Valgundersøkelsen 2001, Aust-Agder Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2001, Aust-Agder Study Documentation Februar 19, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2001, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 2001, Nord-Trøndelag Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2001, Nord-Trøndelag Study Documentation Februar 12, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008

Detaljer

Valgundersøkelsen 2001, Hedmark

Valgundersøkelsen 2001, Hedmark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2001, Hedmark Study Documentation Februar 12, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1994, Rogaland

Valgundersøkelsen 1994, Rogaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1994, Rogaland Study Documentation Januar 30, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2013, Østfold

Valgundersøkelsen 2013, Østfold Norge Valgundersøkelsen 2013, Østfold Study Documentation Juli 8, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 10, 2013 Identifisering SVU2013Fylke01 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang... 4 Produsenter

Detaljer

Synes du Jens Stoltenberg gjør en god, middels eller dårlig jobb som statsminister?

Synes du Jens Stoltenberg gjør en god, middels eller dårlig jobb som statsminister? Synes du Jens Stoltenberg gjør en god, middels eller dårlig jobb som statsminister? Kjønn Alder 6 år eller mer Hva er din høyeste avsluttede utdannelse? Folkeskolenivå Hva vil du anslå husstandens samlede

Detaljer

Valgundersøkelsen 1991, Hordaland

Valgundersøkelsen 1991, Hordaland Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Valgundersøkelsen 1991, Hordaland Study Documentation Februar 24, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 28, 2008 Identifisering SVU1991Hordaland Innholdsfortegnelse

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

School Election 1995, National Study

School Election 1995, National Study Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, NSD School Election 1995, National Study Study Documentation July 8, 2016 Metadata Production Metadata Producer(s) Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Detaljer

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING 11. - 14. desember 2006 Måle hvilken by som foretrekkes som Norges vinter-ol i 2018

Detaljer

Østlandet. 40-59 år 60 år + Oslo. ellers

Østlandet. 40-59 år 60 år + Oslo. ellers ** Spm:Nor1 ** N det gjelder maten til deg / din husstand, hvor viktige er hvert av følgende forhold for deg? Celleinnhold: Kjønn Alder Landsdel Utdanning Husstandsinntekt Mann Kvinne 18-29 30-39 40-59

Detaljer

Valgundersøkelsen 2013, Aust-Agder

Valgundersøkelsen 2013, Aust-Agder Norge Valgundersøkelsen 2013, Aust-Agder Study Documentation Mars 17, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Mars 10, 2013 Identifisering SVU2013Fylke09 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang... 4

Detaljer

Valgundersøkelsen 1994, Nordland

Valgundersøkelsen 1994, Nordland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1994, Nordland Study Documentation Februar 4, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2013, Telemark

Valgundersøkelsen 2013, Telemark Norge Valgundersøkelsen 2013, Telemark Study Documentation Januar 24, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 10, 2013 Identifisering SVU2013Fylke08 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang...

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

Valgundersøkelsen 2013, Vestfold

Valgundersøkelsen 2013, Vestfold Norge Valgundersøkelsen 2013, Vestfold Study Documentation Februar 2, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 10, 2013 Identifisering SVU2013Fylke07 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang...

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire

Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire Spørreundersøkelse for Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Undersøkelse om verdier, natur og miljø Norsk Gallup Institutt A/S gjennomfører nå på oppdrag

Detaljer

Norway ISSP 2005 Work Orientations III Questionnaire

Norway ISSP 2005 Work Orientations III Questionnaire Norway ISSP 2005 Work Orientations III Questionnaire Spørreundersøkelse om arbeidsforhold og arbeidserfaringer 65270 Undersøkelse om arbeidsforhold og arbeidserfaringer TNS-Gallup gjennomfører på oppdrag

Detaljer

Valgundersøkelsen 2009, Vest-Agder

Valgundersøkelsen 2009, Vest-Agder Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2009, Vest-Agder Study Documentation Juli 5, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 2, 2009 Identifisering

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Valgundersøkelsen 2011, Akershus

Valgundersøkelsen 2011, Akershus Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2011, Akershus Study Documentation Oktober 31, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste,

Detaljer

Enheter i filen: 1031

Enheter i filen: 1031 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2001. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Valgundersøkelsen 2011, Buskerud

Valgundersøkelsen 2011, Buskerud Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2011, Buskerud Study Documentation Februar 1, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste,

Detaljer

Norway ISSP 2006 Role of Government IV Questionnaire

Norway ISSP 2006 Role of Government IV Questionnaire Norway ISSP 2006 Role of Government IV Questionnaire SPØRREUNDERSØKELSE OM Holdninger til offentlige myndigheter og offentlig virksomhet TNS Gallup gjennomfører på oppdrag fra Norsk samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Valgundersøkelsen 1999, Vestfold

Valgundersøkelsen 1999, Vestfold Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1999, Vestfold Study Documentation Juli 3, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Valgundersøkelsen 1999, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 1999, Nord-Trøndelag Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1999, Nord-Trøndelag Study Documentation Februar 17, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008

Detaljer

Internasjonal spørreundersøkelse om nasjonal identitet

Internasjonal spørreundersøkelse om nasjonal identitet Internasjonal spørreundersøkelse om nasjonal identitet Hvis du svarer på undersøkelsen vil du delta i trekningen av to reiser à kr. 8.000,- fem gavekort à kr. 1.000,- Alle vinnere vil bli kontaktet TNS

Detaljer

Valgundersøkelsen 1999, Oslo

Valgundersøkelsen 1999, Oslo Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1999, Oslo Study Documentation Februar 25, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Skolevalget 2001, spørreskjemaundersøkelse blant elever

Skolevalget 2001, spørreskjemaundersøkelse blant elever Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2001, spørreskjemaundersøkelse blant elever Study Documentation

Detaljer

Valgundersøkelsen 1997, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 1997, Nord-Trøndelag Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1997, Nord-Trøndelag Study Documentation Juli 8, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2011, Rogaland

Valgundersøkelsen 2011, Rogaland Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2011, Rogaland Study Documentation Mars 20, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste,

Detaljer

Valgundersøkelsen 1997, Rogaland

Valgundersøkelsen 1997, Rogaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1997, Rogaland Study Documentation Januar 25, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Vest-Agder

Valgundersøkelsen 1993, Vest-Agder Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Vest-Agder Study Documentation Mars 8, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Mars 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Valgundersøkelsen 2011, Troms

Valgundersøkelsen 2011, Troms Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2011, Troms Study Documentation Oktober 31, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste,

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Rogaland

Valgundersøkelsen 1993, Rogaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Rogaland Study Documentation Januar 25, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2011, Østfold

Valgundersøkelsen 2011, Østfold Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2011, Østfold Study Documentation Februar 1, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste,

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Actis INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg på 1003 personer over 15 år fra Norge.

Detaljer

Valgundersøkelsen 1997, Telemark

Valgundersøkelsen 1997, Telemark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1997, Telemark Study Documentation Februar 6, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 18 - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 9.. Avsluttet.. Antall respondenter 118 Utvalget er landsrepresentativt

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Hedmark

Valgundersøkelsen 1993, Hedmark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Hedmark Study Documentation Oktober 9, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Oktober 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

MEDBORGERNOTAT #8. «Bekymring for klimaendringer i den norske befolkning perioden »

MEDBORGERNOTAT #8. «Bekymring for klimaendringer i den norske befolkning perioden » MEDBORGERNOTAT #8 «Bekymring for klimaendringer i den norske befolkning perioden 2013-2017.» Annika Rødeseike annika.rodeseike@student.uib.no Universitetet i Bergen August 2017 Bekymring for klimaendringer

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Troms

Valgundersøkelsen 1993, Troms Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Troms Study Documentation Januar 8, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1999, Møre og Romsdal

Valgundersøkelsen 1999, Møre og Romsdal Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1999, Møre og Romsdal Study Documentation Februar 6, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008

Detaljer