Skolevalget 2015, landsomfattende meningsmåling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skolevalget 2015, landsomfattende meningsmåling"

Transkript

1 Norge NSD Skolevalget 2015, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Januar 28, 2017

2 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 29, 2015 Identifisering nasjm2015

3 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang... 4 Produsenter og sponsorer...4 Datainnsamling...4 Tilgjengelighet...4 Filbeskrivelse...5 Nasjonalmeningsmaaling Variabelgrupper...6 Variabler...6 Variabelbeskrivelse... 8 Nasjonalmeningsmaaling

4 Skolevalget 2015, landsomfattende meningsmåling - Oversikt Skolevalget 2015, landsomfattende meningsmåling Oversikt Identifisering nasjm2015 Versjon Skolevalget 2015, landsomfattende meningsmålng, versjon 1 Sammendrag "Skolevalget 2015, landsomfattende meningsmåling" er en nasjonal meningsmåling (telefonintervju) gjennomført av Sentio Research på oppdrag fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD). De 16 spørsmålene som inngår i meningsmålingen, er noen av de samme som ble stilt til elever i videregående skole i skolevalgsundersøkelsen I tillegg inneholder meningsmålingen standard bakgrunnsvariabler. Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 31. august september om Skolevalg finner du på internettadressen: Analyseenhet Individ Omfang Land Geografisk omfang Land - Region Norge Univers Den norske befolkning, 18 år og eldre. Produsenter og sponsorer Primary Investigator(s) Sponsor/finansierende institusjon(er) NSD Utdanningsdirektoratet (UDIR), Oppdragsgiver Datainnsamling Type datainnsamling Telefonintervju Tilgjengelighet Distributør(er) Utgiver(e) NSD - 4 -

5 Skolevalget 2015, landsomfattende meningsmåling - Filbeskrivelse Filbeskrivelse Datasettet inneholder 1 file(r) Nasjonalmeningsmaaling2015 # Enheter 1000 # Variable(r)

6 Skolevalget 2015, landsomfattende meningsmåling - Variabelgrupper Variabelgrupper Datasettet inneholder 1 gruppe(r) Gruppe Variabler # Navn Merkelapp Type Format Gyldige Ugyldig Spørsmål 1 respid Respondent ID kontinuerlig numeric utvalg Tilhører respondenten mobileller fasttelefonutvalget 3 ukenr Ukenummer intervjuet ble gjennomført 4 ukedag Ukedag intervjuet ble gjennomført diskret numeric diskret numeric diskret numeric landsdel Landsdel diskret numeric nuts2 NUTS 2 diskret numeric byland Urbaniseringsgrad diskret numeric Bor du i: 8 kjonn Kjønn diskret numeric alder Alder kontinuerlig numeric Hva er din alder? 10 aldersgr Aldersgrupper diskret numeric utdannelse Høyeste utdannelse diskret numeric Hva er din høyeste fullførte utdannelse? 12 antpers Husholdningsstørrelse diskret numeric Hvor mange personer, inkludert deg selv, finnes det i din husstand? 13 husinnt Husholdningsinntekt diskret numeric Hva er husstandens samlede brutto årsinntekt? 14 parti_st13 Partivalg 2013 diskret numeric Stemte du ved STORTINGSVALGET i 2013? I så fall hvilket parti stemte du på? 15 parti Parti om stortingsvalg i morgen diskret numeric Dersom det var STORTINGSVALG i morgen, hvilket parti ville du da stemme på? 16 polint Politisk interesse diskret numeric Hvor interessert er du i politikk? 17 dem_kom Fornøyd med lokaldemokratiet 18 plikt_kom Plikt å stemme ved kommunestyrevalg 19 poldisk Diskutere politikk med venner 20 samkom Holdning til kommunesammenslåing 21 olje Tillate oljeutvinning utenfor Lofoten diskret numeric Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten lokaldemokratiet fungerer i din kommune? diskret numeric Hvor stor forpliktelse føler du det er å stemme ved kommunestyrevalg? Vil du si at forpliktelsen er svært stor, nokså stor, nokså liten eller er det ingen forpliktelse i det hele tatt? diskret numeric Når du er sammen med venner, diskuterer du da politiske saker med dem? diskret numeric Tenk deg at myndighetene foreslår å slå din bostedskommune sammen med en eller flere nabokommuner. Synes du dette er et svært godt forslag, et godt forslag, et dårlig forslag, et svært dårlig forslag, eller ville du ikke bry deg særlig om forslaget? diskret numeric Hvor enig er du i utsagnet: Vi bør tillate olje- og gassutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen

7 Skolevalget 2015, landsomfattende meningsmåling - Variabelgrupper # Navn Merkelapp Type Format Gyldige Ugyldig Spørsmål 22 ras_ytr Tolerere rasistiske ytringer diskret numeric Hvor enig er du i utsagnet: Rasistiske ytringer bør tolereres. 23 rel_ytr Tolerere ytringer som håner religion 24 skatt Offentlige tjenester viktigere enn skattelette 25 stemmerettsalder Senke stemmerettsalderen til 16 år diskret numeric Hvor enig er du i utsagnet: Ytringer som håner religion bør tolereres. diskret numeric Hvor enig er du i utsagnet: Det er viktigere å bygge ut offentlige tjenester enn å sette ned skattene. diskret numeric Hvor enig er du i utsagnet: Stemmerettsalderen i Norge bør senkes fra 18 til 16 år. 26 forvaring Holde folk i forvaring diskret numeric Tenk deg at myndighetene hadde mistanke om at et terrorangrep var nært forestående. Synes du myndighetene burde ha rett til å holde personer i forvaring så lenge de vil uten å stille dem for retten? 27 avlytte Bruke telefonavlytting diskret numeric Tenk deg at myndighetene hadde mistanke om at et terrorangrep var nært forestående. Synes du myndighetene burde ha rett til å avlytte folks telefonsamtaler? 28 ransake Tilfeldig ransake folk på gaten diskret numeric Tenk deg at myndighetene hadde mistanke om at et terrorangrep var nært forestående. Synes du myndighetene burde ha rett til å tilfeldig stoppe og ransake folk på gaten? 29 homo Holdning til homofile diskret numeric Homofile 30 muslim Holdning til muslimer diskret numeric Muslimer 31 jode Holdning til jøder diskret numeric Jøder 32 vekt Vektevariabel diskret numeric

8 Skolevalget 2015, landsomfattende meningsmåling - Variabelbeskrivelse Variabelbeskrivelse Datasettet inneholder 32 variable(r) - 8 -

9 # respid: Respondent ID [Type= kontinuerlig] [Format=numeric] [Rekkevidde= ] [Missing=*] [Mean= /-] [Standardavvik= /-] # utvalg: Tilhører respondenten mobil- eller fasttelefonutvalget [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-2] [Missing=*] 1 Fast % 2 Mobil % # ukenr: Ukenummer intervjuet ble gjennomført [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 36-37] [Missing=*] % % # ukedag: Ukedag intervjuet ble gjennomført [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-7] [Missing=*] 1 Mandag 0 2 Tirsdag % 3 Onsdag % 4 Torsdag % 5 Fredag % 6 Lørdag % 7 Søndag % # landsdel: Landsdel [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-6] [Missing=*] 1 Nord-Norge % 2 Midt-Norge % 3 Vestlandet % 4 Østlandet % 5 Sørlandet inkl Telemark % 6 Oslo % # nuts2: NUTS 2 [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-7] [Missing=*] - 9 -

10 # nuts2: NUTS 2 1 Oslo og Akershus % 2 Hedmark og Oppland % 3 Østfold, Vestfold, Buskerud, Telemark % 4 Aust- og Vest-Agder, Rogaland % 5 Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal % 6 Sør- og Nord-Trøndelag % 7 Nordland, Troms, Finnmark % # byland: Urbaniseringsgrad [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 0-5] [Missing=*/0] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=989 /-] [Ugyldig=11 /-] Bor du i: Instruksjoner til intervjueren LES OPP 1 Oslo % 2 By med mer enn innbyggere % 3 By med mellom og innbyggere % 4 Tettsted % 5 Landsbygd % 0 IKKE LES Ubesvart 11 # kjonn: Kjønn [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-2] [Missing=*] Instruksjoner til intervjueren REGISTRER KJØNN 1 Mann % 2 Kvinne % # alder: Alder [Type= kontinuerlig] [Format=numeric] [Rekkevidde= 18-86] [Missing=*] [Mean= /-] [Standardavvik= /-] Instruksjoner til intervjueren Hva er din alder? MINIMUM 18 ÅR # aldersgr: Aldersgrupper [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 0-4] [Missing=*/0]

11 # aldersgr: Aldersgrupper Definisjon Aldersgrupper 1 Under 30 år % år % år % 4 50 år % 0 Ønsker ikke å oppgi 0 # utdannelse: Høyeste utdannelse [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 0-4] [Missing=*/0] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=988 /-] [Ugyldig=12 /-] Hva er din høyeste fullførte utdannelse? 1 Grunnskole/folkeskole/realskole % 2 Videregående skole/gymnas (1-3 år etter grunnskole) % 3 Universitet/høyskole (1-3 år etter videregående skole) % 4 Universitet/høyskole (4 år eller mer etter videregående s % 0 Ubesvart 12 # antpers: Husholdningsstørrelse [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 0-5] [Missing=*/0] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=998 /-] [Ugyldig=2 /-] Hvor mange personer, inkludert deg selv, finnes det i din husstand? 1 1 person % 2 2 personer % 3 3 personer % 4 4 personer % 5 5 Eller flere personer % 0 IKKE LES Vil ikke oppgi 2 # husinnt: Husholdningsinntekt [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-99] [Missing=*/98/99] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=818 /-] [Ugyldig=182 /-] Hva er husstandens samlede brutto årsinntekt? 1 Under kr 9 1.1% kr % kr % kr % kr %

12 # husinnt: Husholdningsinntekt kr % kr % kr % kr % kr % kr % kr % kr % kr % kr % 16 Mer enn kr % 98 Ønsker ikke å svare Vet ikke 130 # parti_st13: Partivalg 2013 [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-24] [Missing=*] Stemte du ved STORTINGSVALGET i 2013? I så fall hvilket parti stemte du på? 1 Ap (Arbeiderpartiet) % 2 Frp (Fremskrittspartiet) % 3 H (Høyre) % 4 Krf (Kristelig Folkeparti) % 5 Rødt % 6 SP (Senterpartiet) % 7 SV (Sosialistisk Venstreparti) % 8 V (Venstre) % 9 PP (Pensjonistpartiet) 0 10 MDG (Miljøpartiet De Grønne) % 20 Andre partier 5 0.5% 21 Stemte ikke % 22 Vil ikke svare % 23 Ikke sikker/vet ikke % 24 Hadde ikke stemmerett % # parti: Parti om stortingsvalg i morgen [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-24] [Missing=*] Dersom det var STORTINGSVALG i morgen, hvilket parti ville du da stemme på? 1 Ap (Arbeiderpartiet) % 2 Frp (Fremskrittspartiet) %

13 # parti: Parti om stortingsvalg i morgen 3 H (Høyre) % 4 Krf (Kristelig Folkeparti) % 5 Rødt % 6 SP (Senterpartiet) % 7 SV (Sosialistisk Venstreparti) % 8 V (Venstre) % 9 PP (Pensjonistpartiet) 0 10 MDG (Miljøpartiet De Grønne) % 20 Andre partier 7 0.7% 21 Stemte ikke % 22 Vil ikke svare % 23 Ikke sikker/vet ikke % 24 Har ikke stemmerett % # polint: Politisk interesse Statistikk [NW/ W] [Gyldige=998 /-] [Ugyldig=2 /-] Hvor interessert er du i politikk? 1 Meget interessert % 2 Nokså interessert % 3 Ikke særlig interessert % 4 Ikke interessert i det hele tatt % 9 Vet ikke / Vil ikke svare 2 # dem_kom: Fornøyd med lokaldemokratiet Statistikk [NW/ W] [Gyldige=948 /-] [Ugyldig=52 /-] Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten lokaldemokratiet fungerer i din kommune? 1 Meget fornøyd % 2 Nokså fornøyd % 3 Ikke særlig fornøyd % 4 Ikke fornøyd i det hele tatt % 9 Vet ikke / Vil ikke svare 52 # plikt_kom: Plikt å stemme ved kommunestyrevalg Statistikk [NW/ W] [Gyldige=987 /-] [Ugyldig=13 /-] Hvor stor forpliktelse føler du det er å stemme ved kommunestyrevalg? Vil du si at forpliktelsen er svært stor, nokså stor, nokså liten eller er det ingen forpliktelse i det hele tatt?

14 # plikt_kom: Plikt å stemme ved kommunestyrevalg 1 Svært stor forpliktelse % 2 Nokså stor forpliktelse % 3 Nokså liten forpliktelse % 4 Ingen forpliktelse i det hele tatt % 9 Vet ikke / Vil ikke svare 13 # poldisk: Diskutere politikk med venner Statistikk [NW/ W] [Gyldige=995 /-] [Ugyldig=5 /-] Når du er sammen med venner, diskuterer du da politiske saker med dem? 1 Ja, nesten hver gang % 2 Ja, nokså ofte % 3 Ja, nokså sjelden % 4 Nei, aldri % 9 Vet ikke / Vil ikke svare 5 # samkom: Holdning til kommunesammenslåing Statistikk [NW/ W] [Gyldige=946 /-] [Ugyldig=54 /-] Tenk deg at myndighetene foreslår å slå din bostedskommune sammen med en eller flere nabokommuner. Synes du dette er et svært godt forslag, et godt forslag, et dårlig forslag, et svært dårlig forslag, eller ville du ikke bry deg særlig om forslaget? 1 Svært godt forslag % 2 Godt forslag % 3 Dårlig forslag % 4 Svært dårlig forslag % 5 Ikke bry meg særlig om forslaget % 9 Vet ikke / Vil ikke svare 54 # olje: Tillate oljeutvinning utenfor Lofoten Statistikk [NW/ W] [Gyldige=939 /-] [Ugyldig=61 /-] Hvor enig er du i utsagnet: Vi bør tillate olje- og gassutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen. 1 Helt enig % 2 Nokså enig % 3 Både og % 4 Nokså uenig % 5 Helt uenig % 9 Vet ikke / Vil ikke svare

15 # olje: Tillate oljeutvinning utenfor Lofoten # ras_ytr: Tolerere rasistiske ytringer Statistikk [NW/ W] [Gyldige=972 /-] [Ugyldig=28 /-] Hvor enig er du i utsagnet: Rasistiske ytringer bør tolereres. 1 Helt enig % 2 Nokså enig % 3 Både og % 4 Nokså uenig % 5 Helt uenig % 9 Vet ikke / Vil ikke svare 28 # rel_ytr: Tolerere ytringer som håner religion Statistikk [NW/ W] [Gyldige=973 /-] [Ugyldig=27 /-] Hvor enig er du i utsagnet: Ytringer som håner religion bør tolereres. 1 Helt enig % 2 Nokså enig % 3 Både og % 4 Nokså uenig % 5 Helt uenig % 9 Vet ikke / Vil ikke svare 27 # skatt: Offentlige tjenester viktigere enn skattelette Statistikk [NW/ W] [Gyldige=964 /-] [Ugyldig=36 /-] Hvor enig er du i utsagnet: Det er viktigere å bygge ut offentlige tjenester enn å sette ned skattene. 1 Helt enig % 2 Nokså enig % 3 Både og % 4 Nokså uenig % 5 Helt uenig % 9 Vet ikke / Vil ikke svare 36 # stemmerettsalder: Senke stemmerettsalderen til 16 år Statistikk [NW/ W] [Gyldige=966 /-] [Ugyldig=34 /-] Hvor enig er du i utsagnet: Stemmerettsalderen i Norge bør senkes fra 18 til 16 år

16 # stemmerettsalder: Senke stemmerettsalderen til 16 år 1 Helt enig % 2 Nokså enig % 3 Både og % 4 Nokså uenig % 5 Helt uenig % 9 Vet ikke / Vil ikke svare 34 # forvaring: Holde folk i forvaring Statistikk [NW/ W] [Gyldige=954 /-] [Ugyldig=46 /-] Tenk deg at myndighetene hadde mistanke om at et terrorangrep var nært forestående. Synes du myndighetene burde ha rett til å holde personer i forvaring så lenge de vil uten å stille dem for retten? 1 Burde absolutt ha rett til % 2 Burde antagelig ha rett til % 3 Burde antagelig ikke ha rett til % 4 Burde absolutt ikke ha rett til % 9 Vet ikke / Vil ikke svare 46 # avlytte: Bruke telefonavlytting Statistikk [NW/ W] [Gyldige=962 /-] [Ugyldig=38 /-] Tenk deg at myndighetene hadde mistanke om at et terrorangrep var nært forestående. Synes du myndighetene burde ha rett til å avlytte folks telefonsamtaler? 1 Burde absolutt ha rett til % 2 Burde antagelig ha rett til % 3 Burde antagelig ikke ha rett til % 4 Burde absolutt ikke ha rett til % 9 Vet ikke / Vil ikke svare 38 # ransake: Tilfeldig ransake folk på gaten Statistikk [NW/ W] [Gyldige=969 /-] [Ugyldig=31 /-] Tenk deg at myndighetene hadde mistanke om at et terrorangrep var nært forestående. Synes du myndighetene burde ha rett til å tilfeldig stoppe og ransake folk på gaten? 1 Burde absolutt ha rett til % 2 Burde antagelig ha rett til % 3 Burde antagelig ikke ha rett til % 4 Burde absolutt ikke ha rett til % 9 Vet ikke / Vil ikke svare

17 # ransake: Tilfeldig ransake folk på gaten # homo: Holdning til homofile [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 0-99] [Missing=*/99] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=988 /-] [Ugyldig=12 /-] Tekst før spørsmål Nå kommer vi til noen grupper i samfunnet. Kan du angi på en skala fra 0 til 10 hvor stor sympati du har for hver av gruppene, der 0 betyr at du sterkt misliker gruppen og 10 betyr at du føler sterk sympati med gruppen? Hvis du verken føler sympati eller misliker gruppen, kan du velge 5. Homofile 0 0 Misliker sterkt % % % % % 5 5 Nøytral % % % % % Sterk sympati % Vet ikke / Vil ikke svare 12 # muslim: Holdning til muslimer [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 0-99] [Missing=*/99] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=984 /-] [Ugyldig=16 /-] Tekst før spørsmål Nå kommer vi til noen grupper i samfunnet. Kan du angi på en skala fra 0 til 10 hvor stor sympati du har for hver av gruppene, der 0 betyr at du sterkt misliker gruppen og 10 betyr at du føler sterk sympati med gruppen? Hvis du verken føler sympati eller misliker gruppen, kan du velge 5. Muslimer 0 0 Misliker sterkt % % % % % 5 5 Nøytral % % % % % Sterk sympati % Vet ikke / Vil ikke svare

18 # jode: Holdning til jøder [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 0-99] [Missing=*/99] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=987 /-] [Ugyldig=13 /-] Tekst før spørsmål Nå kommer vi til noen grupper i samfunnet. Kan du angi på en skala fra 0 til 10 hvor stor sympati du har for hver av gruppene, der 0 betyr at du sterkt misliker gruppen og 10 betyr at du føler sterk sympati med gruppen? Hvis du verken føler sympati eller misliker gruppen, kan du velge 5. Jøder 0 0 Misliker sterkt % % % % % 5 5 Nøytral % % % % % Sterk sympati % Vet ikke / Vil ikke svare 13 # vekt: Vektevariabel [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= ] [Missing=*] Definisjon Vektevariabel som korrigerer for skjevheter i utvalget. Utvalget blir trukket proporsjonalt i forhold til det enkelte fylkes befolkningstall, og kvoteres på kjønn. Utvalget vektes på kjønn, alder og geografi % % % % % % % % % % % % % % % % % %

19 # vekt: Vektevariabel % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni 17, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Skolevalget 2011, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2011, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Skolevalget 2011, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Oktober 8, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato

Detaljer

Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2011 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Valgundersøkelsen 2015, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 2015, Nord-Trøndelag Norge NSD Valgundersøkelsen 2015, Nord-Trøndelag Study Documentation Mars 6, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Mars 19, 2015 Identifisering svu2015fylke17 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang...

Detaljer

Valgundersøkelsen 2015, Hedmark

Valgundersøkelsen 2015, Hedmark Norge NSD Valgundersøkelsen 2015, Hedmark Study Documentation Januar 28, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 19, 2015 Identifisering svu2015fylke04 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang...

Detaljer

Skolevalgundersøkelsen 2015

Skolevalgundersøkelsen 2015 Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, Harald Hårfagresgt. 29, N-5007 BERGEN Skolevalgundersøkelsen 2015 Study Documentation Februar 14, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Valgundersøkelsen 2015, Sogn og Fjordane

Valgundersøkelsen 2015, Sogn og Fjordane Norge NSD Valgundersøkelsen 2015, Sogn og Fjordane Study Documentation Februar 12, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 19, 2015 Identifisering svu2015fylke14 Innholdsfortegnelse Oversikt...

Detaljer

Valgundersøkelsen 2015, Finnmark

Valgundersøkelsen 2015, Finnmark Norge NSD Valgundersøkelsen 2015, Finnmark Study Documentation Oktober 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Oktober 19, 2015 Identifisering svu2015fylke20 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang...

Detaljer

EU-prøvevalget 1994, landsomfattende meningsmåling

EU-prøvevalget 1994, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen EU-prøvevalget 1994, landsomfattende meningsmåling Study Documentation

Detaljer

Valgundersøkelsen 2015, Opplamd

Valgundersøkelsen 2015, Opplamd Norge NSD Valgundersøkelsen 2015, Opplamd Study Documentation Juli 6, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 19, 2015 Identifisering svu2015fylke05 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang... 4

Detaljer

Valgundersøkelsen 2015, Sør-Trøndelag

Valgundersøkelsen 2015, Sør-Trøndelag Norge NSD Valgundersøkelsen 2015, Sør-Trøndelag Study Documentation Oktober 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Oktober 19, 2015 Identifisering svu2015fylke16 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4

Detaljer

Skolevalgundersøkelsen Elever fra forsøkskommunene

Skolevalgundersøkelsen Elever fra forsøkskommunene Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, Harald Hårfagresgt. 29, N-5007 BERGEN Skolevalgundersøkelsen 2015 - Elever fra forsøkskommunene Study Documentation Februar 12, 2017 Metadata-produksjon

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer spørsmålene

Detaljer

Skolevalget 1993, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 1993, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, NSD Skolevalget 1993, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni 19, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Skolevalget 2001, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2001, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2001, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Januar

Detaljer

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter?

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter? Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 5 Mai 2013 (uke 19) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Perduco med start 7. mai INTRO - Fastlinje God dag mitt navn er NN og jeg ringer

Detaljer

Nasjonal meningsmåling 1995

Nasjonal meningsmåling 1995 Nasjonal meningsmåling 1995 "Skolevalget 1995, landsomfattende undersøkelse" er en nasjonal meningsmåling (telefonintervju) gjennomført 28-31 august 1995 av NORSK GALLUP INSTITUTT A/S på oppdrag fra Norsk

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år.

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år. NASJONAL MENINGSMÅLING GJENNOMFØRT 1.-4. SEPT. (uke 36) 1997 AV NORSK GALLUP INSTITUTT A/S FOR NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE (NSD), SKOLEVALG 1997. Representativt utvalg av befolkningen medstemmerett

Detaljer

ISSP 2003: Nasjonal identitet (utvalg) Study Documentation

ISSP 2003: Nasjonal identitet (utvalg) Study Documentation ISSP 2003: Nasjonal identitet (utvalg) Study Documentation Juli 6, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 14, 2008 Identifisering ISSP2003!1 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Tilgjengelighet...4

Detaljer

Skolevalget 1989, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 1989, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1989, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1991. "Skolevalget 1991,

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.01.2013 Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres hver

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1993. "Skolevalget 1993,

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer VEDLEGG Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer Følgende skal beregnes: A: Mulige konsekvenser for fordelingen av distriktsmandatene i hvert fylke Ettersom vi ikke vet hvilke

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Valgundersøkelsen 2007, Nordland

Valgundersøkelsen 2007, Nordland Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2007, Nordland Study Documentation Juni 22, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 19, 2007 Versjon

Detaljer

Valgundersøkelsen 2007, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 2007, Nord-Trøndelag Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2007, Nord-Trøndelag Study Documentation Desember 26, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Desember

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

Valgundersøkelsen 1989, Sør-Trøndelag

Valgundersøkelsen 1989, Sør-Trøndelag Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Sør-Trøndelag Study Documentation Juni 28, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

Valgundersøkelsen 2013, Hordaland

Valgundersøkelsen 2013, Hordaland Norge Valgundersøkelsen 2013, Hordaland Study Documentation Juli 7, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 10, 2013 Identifisering SVU2013Fylke12 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang... 4 Produsenter

Detaljer

Enheter i filen: 1031

Enheter i filen: 1031 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2001. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju Ikke bruk navigasjonsknappene i nettleseren. Svarene vil bli lagret i databasen når du avslutter på siste side.

http://www.samfunnsveven.no/eintervju Ikke bruk navigasjonsknappene i nettleseren. Svarene vil bli lagret i databasen når du avslutter på siste side. http://www.samfunnsveven.no/eintervju Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer spørsmålene

Detaljer

Valgundersøkelsen 2007, Akershus

Valgundersøkelsen 2007, Akershus Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2007, Akershus Study Documentation Oktober 17, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Oktober 19, 2007

Detaljer

Valgundersøkelsen 2013, Vestfold

Valgundersøkelsen 2013, Vestfold Norge Valgundersøkelsen 2013, Vestfold Study Documentation Februar 2, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 10, 2013 Identifisering SVU2013Fylke07 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang...

Detaljer

Valgundersøkelsen 2013, Aust-Agder

Valgundersøkelsen 2013, Aust-Agder Norge Valgundersøkelsen 2013, Aust-Agder Study Documentation Mars 17, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Mars 10, 2013 Identifisering SVU2013Fylke09 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang... 4

Detaljer

Valgundersøkelsen 2013, Telemark

Valgundersøkelsen 2013, Telemark Norge Valgundersøkelsen 2013, Telemark Study Documentation Januar 24, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 10, 2013 Identifisering SVU2013Fylke08 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang...

Detaljer

Valgundersøkelsen 2011, Buskerud

Valgundersøkelsen 2011, Buskerud Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2011, Buskerud Study Documentation Februar 1, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste,

Detaljer

Valgundersøkelsen 2011, Akershus

Valgundersøkelsen 2011, Akershus Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2011, Akershus Study Documentation Oktober 31, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste,

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

ISSP 2008: Religion (utvalg) Study Documentation

ISSP 2008: Religion (utvalg) Study Documentation ISSP 2008: Religion (utvalg) Study Documentation Januar 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 21, 2015 Identifisering issp2008r Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Filbeskrivelse...5 ISSP 2008...5

Detaljer

OMNIBUS UKE WWF - Delrapport B. Deres kontaktperson Anne Gretteberg

OMNIBUS UKE WWF - Delrapport B. Deres kontaktperson Anne Gretteberg OMNIBUS UKE 34 2006 - WWF - Delrapport B Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone F. Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 18.08.2006 Avsluttet 22.08.2006

Detaljer

Valgundersøkelsen 2011, Rogaland

Valgundersøkelsen 2011, Rogaland Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2011, Rogaland Study Documentation Mars 20, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste,

Detaljer

Kjønn Alder Landsdel Husstandsinntekt Utdanning. Universitet/ Møre og Romsdal/ høyskole, Under Østlandet

Kjønn Alder Landsdel Husstandsinntekt Utdanning. Universitet/ Møre og Romsdal/ høyskole, Under Østlandet ** Spm:man1 ** Hva er din holdning til kommersielle aktører innen sykehus, eldreomsorg, skole, barnehage og barnevern? Chi nivå(w):% Kjønn Alder Landsdel Husstandsinntekt Utdanning Mann Kvinne + Oslo Østlandet

Detaljer

Valgundersøkelsen 1989, Østfold

Valgundersøkelsen 1989, Østfold Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Østfold Study Documentation Februar 14, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 25, 2008 Identifisering

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1989. "Skolevalget 1989,

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Actis INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg på 1003 personer over 15 år fra Norge.

Detaljer

Valgundersøkelsen 2013, Østfold

Valgundersøkelsen 2013, Østfold Norge Valgundersøkelsen 2013, Østfold Study Documentation Juli 8, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 10, 2013 Identifisering SVU2013Fylke01 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang... 4 Produsenter

Detaljer

Valgundersøkelsen 1989, Rogaland

Valgundersøkelsen 1989, Rogaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Rogaland Study Documentation Februar 20, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2011, Troms

Valgundersøkelsen 2011, Troms Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2011, Troms Study Documentation Oktober 31, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste,

Detaljer

Valgundersøkelsen 2011, Østfold

Valgundersøkelsen 2011, Østfold Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2011, Østfold Study Documentation Februar 1, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste,

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

Valgundersøkelsen 1989, Troms

Valgundersøkelsen 1989, Troms Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Troms Study Documentation Mars 19, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Mars 25, 2008 Identifisering

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 18 - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 9.. Avsluttet.. Antall respondenter 118 Utvalget er landsrepresentativt

Detaljer

Østlandet. 40-59 år 60 år + Oslo. ellers

Østlandet. 40-59 år 60 år + Oslo. ellers ** Spm:Nor1 ** N det gjelder maten til deg / din husstand, hvor viktige er hvert av følgende forhold for deg? Celleinnhold: Kjønn Alder Landsdel Utdanning Husstandsinntekt Mann Kvinne 18-29 30-39 40-59

Detaljer

Skolevalget 2003, spørreskjemaundersøkelse blant elever

Skolevalget 2003, spørreskjemaundersøkelse blant elever Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2003, spørreskjemaundersøkelse blant elever Study Documentation

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Opinion Perduco, oktober 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgstrekking

Detaljer

ISSP 1998: Religion (utvalg)

ISSP 1998: Religion (utvalg) Filipinene, Frankrike, Irland, Norge og USA Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen ISSP 1998: Religion (utvalg) Study

Detaljer

Ørl an d kom m u n e R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Dato:

Ørl an d kom m u n e R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Dato: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Ørl an d kom m u n e Vår ref: Roar Håskjold Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer spørsmålene

Detaljer

Synes du Jens Stoltenberg gjør en god, middels eller dårlig jobb som statsminister?

Synes du Jens Stoltenberg gjør en god, middels eller dårlig jobb som statsminister? Synes du Jens Stoltenberg gjør en god, middels eller dårlig jobb som statsminister? Kjønn Alder 6 år eller mer Hva er din høyeste avsluttede utdannelse? Folkeskolenivå Hva vil du anslå husstandens samlede

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

Valgundersøkelsen 1989, Hordaland

Valgundersøkelsen 1989, Hordaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Hordaland Study Documentation Juli 8, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Øvingsdatasett basert på "Undersøkelse om sosial ulikhet, 2009"

Øvingsdatasett basert på Undersøkelse om sosial ulikhet, 2009 Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, NSD Øvingsdatasett basert på "Undersøkelse om sosial ulikhet, 2009" Study Documentation September 29, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk

Detaljer

Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder

Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder Study Documentation Juni 25, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 25, 2008 Identifisering

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Intervjuskjema Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer

Detaljer

Valgundersøkelsen 2003, Oslo

Valgundersøkelsen 2003, Oslo Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2003, Oslo Study Documentation Januar 5, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Mars Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre

Mars Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre Mars 2015 Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing Gjennomført for Sande Venstre Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Kjønn Alder Husstandsinntekt Landsdel Utdanning. Chi2 nivå(w): 5.0% Møre og Romsdal/ Videregående. Folkeskole/ Ungdomsskole/ Framhaldsskoleni

Kjønn Alder Husstandsinntekt Landsdel Utdanning. Chi2 nivå(w): 5.0% Møre og Romsdal/ Videregående. Folkeskole/ Ungdomsskole/ Framhaldsskoleni *** Spm. 821 *** Er du helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i at det bør innføres et fjellsonevern på lik linje med strandsonevern for å begrense utbygging av

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 11.11.2015 Deres ref: Actis Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Hedmark

Valgundersøkelsen 2005, Hedmark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Hedmark Study Documentation Februar 13, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 9, 2008 Identifisering

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Hvordan lese tabellene?

Hvordan lese tabellene? Hvordan lese tabellene? Tabellverket gir detaljert oversikt over resultatene på totalnivå og for utvalgte bakgrunnsvariabler. Trekantene markerer signifikant forskjell fra gjennomsnittet/totalen. Sort

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Østfold

Valgundersøkelsen 2005, Østfold Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Østfold Study Documentation Februar 13, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 9, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Møre og Romsdal

Valgundersøkelsen 2005, Møre og Romsdal Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Møre og Romsdal Study Documentation September 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato September 9,

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Telemark

Valgundersøkelsen 2005, Telemark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Telemark Study Documentation September 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato September 9, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2001, Aust-Agder

Valgundersøkelsen 2001, Aust-Agder Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2001, Aust-Agder Study Documentation Februar 19, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Troms

Valgundersøkelsen 2005, Troms Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Troms Study Documentation September 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato September 9, 2008 Identifisering

Detaljer

MEDBORGERNOTAT #8. «Bekymring for klimaendringer i den norske befolkning perioden »

MEDBORGERNOTAT #8. «Bekymring for klimaendringer i den norske befolkning perioden » MEDBORGERNOTAT #8 «Bekymring for klimaendringer i den norske befolkning perioden 2013-2017.» Annika Rødeseike annika.rodeseike@student.uib.no Universitetet i Bergen August 2017 Bekymring for klimaendringer

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker Partiet Rødt Dato: 21.02.2008 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et landsomfattende,

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer