HVA SPISER BARN OG UNGE I NORGE? Vil du være med i en undersøkelse om matvaner blant barn og ungdom i hele landet?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HVA SPISER BARN OG UNGE I NORGE? Vil du være med i en undersøkelse om matvaner blant barn og ungdom i hele landet?"

Transkript

1 HVA SPISER BARN OG UNGE I NORGE? Vil du være med i en undersøkelse om matvaner blant barn og ungdom i hele landet?

2 HVA ER DETTE? Dette er en forespørsel til elever og foresatte om å delta i Ungkost. Ungkost er en undersøkelse som skal finne ut hva barn og unge i Norge spiser. Ungkost gjennomføres i samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Helsedirektoratet og Mattilsynet. HVA SKAL JEG GJØRE? Du skal sammen med dine foresatte registrere alt du spiser og drikker i løpet av 4 sammenhengende dager i en web-basert matdagbok. Til slutt vil vi be dere svare på et kort spørreskjema. Dette er ikke en prøve, og det er ingen svar som er feil eller riktige. HVORDAN KAN JEG DELTA? Dersom du ønsker å delta, fyller du snarest ut vedlagte svarslipp sammen med dine foresatte. Ta bilde av den ferdig utfylte svarslippen og send det på e-post til Alternativt kan dere sende bildet på MMS til eller selve svarslippen per post i den vedlagte svarkonvolutten. Når vi har mottatt svarslippen, vil dere få en velkomstmail på den e-post adressen dere har oppgitt. Denne vil fortelle når og hvordan registreringen i matdagboken skal gjøres. Vi vil også besøke din klasse for å vise hvordan registreringen fungerer. HVORFOR SPØR VI DEG OM Å DELTA? Alle elever i din klasse på skolen er invitert til å delta i Ungkost. For å undersøke hva barn og unge spiser i Norge trenger vi deltakere fra hele landet. Din klasse er tilfeldig trukket ut til å være med på å representere barn og ungdom i den norske befolkningen. Maten vi spiser varierer fra person til person og fra dag til dag. For oss er derfor hver deltaker like viktig, og vi håper at du vil være med.

3 HVORFOR ER UNGKOST VIKTIG? Matvaner i barne- og ungdomsårene følger en ofte inn i voksen alder og kan ha stor betydning for helse og sykdom senere i livet. Opplysningene som samles inn i denne undersøkelsen blir brukt til å finne ut mer om våre matvaner og sammenhengen mellom kosthold og helse blant barn og unge i Norge. DELTAKELSE ER FRIVILLIG Det er frivillig å delta i denne undersøkelsen. Dere samtykker til deltakelse ved å fylle ut og sende inn svarslippen på e-post, på MMS eller i posten. Som deltaker kan man la være å svare på enkeltspørsmål underveis. Alle som er med i undersøkelsen står fritt til å trekke seg når som helst uten å oppgi noen begrunnelse. FORDELER MED Å DELTA Ved å delta i Ungkost vil du få se hvordan forskning kan foregå i praksis. Resultatene er av stor betydning for Helsedirektoratets helsefremmende arbeid rettet mot barn og unge. Alle som fullfører 4 dagers registrering i matdagboken og fyller ut det korte spørreskjema vil få tilsendt et universalgavekort på 200 kr i posten (www.presentkort.no). ANSVAR OG PERSONVERN Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo er ansvarlig for studien. Professor Lene Frost Andersen er databehandlingsansvarlig. Prosjektet er tilrådd av Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste. I studien vil vi be dere registrere deltakerens navn, adresse, kjønn, alder, høyde, vekt, kosthold og aktivitetsnivå. I tillegg ber vi om foresattes kontaktinformasjon, etnisitet og utdanningsnivå. Det vil kun være prosjektmedarbeidere ved Universitetet i Oslo som har tilgang til dataene og alle opplysninger vil behandles konfidensielt. Prosjektet avsluttes i løpet av 2016, og innen utgangen av året vil alle personopplysninger anonymiseres slik at det ikke er mulig å gjenkjenne enkeltpersoner i datamaterialet.

4 Hei! Jeg heter Tim, og meg treffer du på ungkost.no

5 SVARSLIPP Jeg/vi har mottatt og lest informasjon om undersøkelsen, og samtykker til at mitt/vårt barn KAN DELTA: Elevens navn (BLOKKBOKSTAVER): Elevens adresse* : Foresattes e-post: Elevens fødselsår: Elevens høyde (cm): Elevens skole: Elevens kjønn (jente/gutt): Elevens fødselsmåned: Elevens vekt (kg): Klasse/gruppe: Foresattes mobilnr: Dato, sted og foresattes signatur: * For å kunne sende gavekort når studien er gjennomført Spørsmål om foresattes bakgrunn: 1) Hva er høyeste fullførte utdannelse hos elevens foresatte? Sett ett kryss per foresatt Utdannelse på grunnskolenivå eller lavere Elevens mor/ (Foresatt A) Elevens far/ (Foresatt B) Utdanning på videregående skolenivå (gymnas/fagbrev) Utdanning på universitets- eller høgskolenivå (4 år eller mindre) Utdanning på universitets- eller høgskolenivå (mer enn 4 år) 2) I hvilket land er du født? (eks: Norge, Polen, Pakistan) Gi ett svar per foresatt DENNE SVARSLIPPEN tas bilde av med smarttelefon og sendes per e-post til eller MMS til , den kan også returneres snarest i vedlagte frankerte svarkonvolutt. SVARFRIST: 1 UKE

6 KONTAKTINFORMASJON Ta gjerne kontakt med oss dersom du lurer på noe om undersøkelsen! E-post: Telefon: ungkost.no