DEL 1: INFORMASJON OM GAMLESKOLEN BARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEL 1: INFORMASJON OM GAMLESKOLEN BARNEHAGE"

Transkript

1 DEL 1: INFORMASJON OM GAMLESKOLEN BARNEHAGE PRESENTASJON Gamleskolen er som navnet sier den gamle skolen på Grua. Den ble første gang tatt i bruk i Dette innebærer at bygningen ikke er SEFRAK-registrert (bygninger før 1900), men den har likevel lokal verneverdi. Flere av foreldrene og besteforeldrene kan sikkert fortelle historier fra de selv gikk på skolen her. Barnehagen ligger på en flott, solrik tomt ovenfor Grua stasjon. Her er det stor hage med bærbusker og trær. Det er til og med en liten skog som ligger inne på barnehagens område. Barnehagen grenser til skogen mot nord og til villabebyggelse mot sør. Uteområdet vårt byr på store utfordringer for barn i alle aldersgrupper. Bare et steinkast ut i skogen ligger den fine hytta vår. Like i nærheten ligger Grua skole. Her finnes bibliotek og gymnastikksal som vi kan benytte. I lia, på den andre siden av jernbanen, ligger Grua kirke. Her er vi blant annet på besøk før jul. Gamleskolen barnehage er en stor treetasjers bygning. Den har mange og store rom. Dette gir oss gode muligheter for gruppeinndelinger, på hver avdeling og på tvers av huset. Høsten 2010 bygges det nye store garderober og nye inngangspartier. Gamleskolen er en barnehage som tar imot barn i alderen fra 0 6 år. Barnegruppene heter Nystua (1. etasje) og Skolestua (2. etasje). Åpningstid: Mandag til fredag kl Bemanning: Styrer: Pedagogiske ledere: Førskolelærer: Liv Marit Strømnes Lien, førskolelærer Telefon privat: Mobil: Bjørg Morstad Hansen Karin Skirstad Hammerud Torill Nygård Snellingen Kristin Linvolden Ellefsrud Assistenter: Trude Fjeld, barne- og ungdomsarbeider Torill Nygård Snellingen, barnepleier Gro Heidi Brekke, barnepleier Anne Mette Hovde assistent Lærling: Vikarer: Catharina Pettersen Ann Kristin Sandholt, Wenche Dahl, Monica Jensen Side 1 av 11

2 STYRINGSVERKET I BARNEHAGEN Alle norske barnehager skal drives i samsvar med Lov om barnehager med forskrifter og i samsvar med kommunale vedtekter. For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. (Lov om barnehager av ) Foreldreråd Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barn i barnehagen. Foreldrerådet skal; fremme samarbeid mellom hjem og barnehage, og uttale seg i saker som er av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen før avgjørelser blir tatt. Ved avstemming i foreldreråd gis det en stemme for hvert barn. Samarbeidsutvalg Foreldrerådet og de ansatte velger hver to representanter til barnehagens samarbeidsutvalg. Eiers representant kan delta etter eget ønske. Styrer har møte, tale og forslagsrett. Styrer har ikke stemmerett hvis hun/han ikke er valgt medlem. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv. Representantene velges på første foreldremøte om høsten. FORELDRESAMARBEID Barnehagen har ansvaret for det mest verdifulle foreldre har barna. Lov om barnehager slår fast at virksomheten skal drives i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Med forståelse menes gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet. Med samarbeid menes regelmessig kontakt der informasjon og begrunnelser utveksles. (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver av kap. 1.6) Det er av stor betydning at både foreldre og personale blir trygge på hverandre, trygge på at vi alle vil barnas beste. En åpen kommunikasjon mellom hjem og barnehage vil bidra til dette. Felles mål: Barna føler trygghet, forutsigbarhet og trivsel i barnehagen. Side 2 av 11

3 Daglig kontakt Når dere leverer barna om morgenen er det hyggelig om dere har tid til en kaffekopp. På oppslagstavla finnes div. informasjon. Det kan være lettere å samtale om barnehagehverdagen med barnet hvis man følger med på tavla. Foreldremøter Foreldremøter holdes som regel to ganger pr. år. Foreldresamtaler Foreldresamtalene skal være en naturlig del av samarbeidet hvor foreldrene snakker med avdelingspersonalet alene om barnet sitt. Gir ikke barnehagen tilbud om dette kan du kreve det. FERIER OG FRIDAGER Barnehageåret varer fra 1. august det ene året til og med 31. juli neste år. Barnehagen holder stengt lørdager, søndager og helligdager, samt romjula og påskeuka. Vi har stengt tre uker i juli (uke 28, 29 og 30). Planleggingsdager Fem planleggingsdager i året er barnehagen stengt: Mandag 16. august 2010 Fredag 5. november 2010 Torsdag 23. desember 2010 Onsdag 2. februar 2011 Fredag 3. juni 2011 PRAKTISKE OPPLYSNINGER Bringing/henting Bringing og henting til/fra barnehagen er foreldrenes ansvar. Ved henting er det viktig at personalet oppfatter at barnet er hentet. Hvis andre enn foresatte skal hente barnet, må barnehagen få beskjed om dette. Kommer barnet senere enn kl eller skal hentes før er det fint om vi får beskjed. Går vi på tur, hender det at vi ikke er tilstede i barnehagen i denne tiden. Side 3 av 11

4 Sykdom Dersom barnet er sykt eller skal ha fri en dag vil barnehagen ha beskjed om dette. HOVEDREGEL: Barnet skal være så friskt, det vil si allmenntilstanden så god, at det kan være med på aktiviteter både ute og inne. Blir barnet sykt mens det er her i barnehagen kontakter vi dere. Se ellers barnehageinformasjonen; Sykt barn som tar for seg de forskjellige sykdommene, symptomer og behandling. Denne får alle foreldre utdelt ved tildeling av barnehageplass. Mat Vi spiser frokost ca. kl hver morgen. De barna som skal spise frokost må ha med matpakke. Formiddagsmaten spiser vi ca. klokka Ettermiddagsmåltidet er ca. kl og da serveres frukt eller litt knekkebrød/brød. Turpenger Foreldrene betaler en sum penger til en turkasse. Vi bestemmer beløpet på første foreldremøtet. Pengene brukes til ekskursjoner, tog-turer, bussturer og lignende. Fødselsdagsfeiring Fødselsdager feires med heising av flagg, bursdagskrone og bursdagskort. Vi tenner lys og synger bursdagssang. Vi spiser dessert denne dagen. SPESIELLE DAGER OG ARRANGEMENTER I LØPET AV BARNEHAGEÅRET Høstfest Skolestua lager grønnsakssuppe sammen med barna og inviterer til høstfest. Nystua baker eplekake og inviterer til ettermiddagskaffe. Foreldre/foresatte som har anledning til å komme er hjertelig velkommen. Alle barna er velkommen denne dagen. Nærmere dato kommer på oppslag i barnehagen. Adventsamling Hvert år har vi adventssamlinger i hytta for de største barna, tidlig om morgenen hver tirsdag. I år starter vi med første samling 30. november. Vi kler på oss, tenner lykter og går opp til hytta. Der tenner vi adventslys og forteller juleevangeliet. Vi skaper stemning og forventning, og kanskje ser vi spor etter julenissen De minste barna har adventssamlinger i barnehagen. Side 4 av 11

5 Luciafeiring 13. desember inviteres alle barna med besteforeldre/foreldre. Barna kommer kledd i hvite klær, gjerne med litt glitter til pynt rundt hodet og livet. Vi synger luciasangen og serverer lussekatter. I år starter toget kl Etterpå er det kaffe på avdelingene. Det blir luciagudstjeneste i kirken samme dag, eller en av de nærmeste dagene. (De minste barna blir ikke med i kirken.) NB! De barna som egentlig har fri denne dagen er hjertelig velkommen, men de må ha med seg en voksen hele tiden, og for dem er dagen slutt etter gudstjenesten. Hvis det er barn som ikke skal være med i kirken må det sies i fra, slik at vi har personale igjen i barnehagen. Julemesse og juletrefest Dette har blitt en fin tradisjon i barnehagen. Det er foreldrene som tar på seg ansvaret og jobben med å arrangere. På juletrefesten kommer selvfølgelig julenissen, vi går rundt juletreet og koser oss med pølser, boller og brus. Vi har samtidig et lotteri. Pengene som kommer inn har blitt brukt til å kjøpe leker til barna eller nyttige ting til barnehagen. Nissefesten Tirsdag 21. desember (som også er den 4. adventstunden) skal vi ha nissefest. Denne dagen kommer barna utkledd i rødt. Vi koser oss med felles nissesamling og julegrøt. I tillegg har vi en liten hemmelighet til den som finner mandelen i grøten. NB! De barna som egentlig har fri denne dagen er hjertelig velkomne fra kl , og denne dagen kan de komme alene. Fastelavn/karneval Onsdag 23. februar har vi karneval i barnehagen. Denne dagen kommer barna ferdig utkledd, vi har felles karnevalssamling, "slår katta ut av sekken" og koser oss med fastelavnsboller og godteri. NB! De barna som egentlig har fri denne dagen er hjertelig velkomne fra kl , også denne dagen kan disse komme uten foreldre. Ski- og akedag Vi arrangerer akedag i februar eller mars. Vi fastsetter dato seinere p.g.a. varierende snø- og kuldeforhold de siste årene. Det blir romperally og /eller skirenn og etter endt dyst koser vi oss med pølser og solbærtoddy. Denne dagen er de barna som egentlig har fri invitert, og de behøver ikke ha med seg en voksen. Side 5 av 11

6 Påskefrokost Dette er en koselig tradisjon i Gamleskolen, og arrangeres i forbindelse med påsken. I år blir dette torsdag 14. april. Alle barna inviteres da med besteforeldre/foreldre (hvert barn kan ta med to personer hver p.g.a. plassen). NB! De barna som egentlig har fri denne dagen er hjertelig velkomne på selve frokosten kl , men denne dagen sammen med en voksen. 17. mai trening Neste år blir dette antagelig den 16. mai. Barna har med seg flagg (med navn) i barnehagen, vi stiller opp ved kirken og går i tog ned til skolen. Skolen og barnehagene på Grua er med på dette. Etter dette blir det fest med pølser og is sammen med Småtjern og Malmgruben barnehage. De barna som egentlig har fri denne dagen er hjertelig velkomne til arrangementet. Foreldrene følger dem til kirken, slik at de møter barnehagen der og henter dem i den aktuelle barnehagen kl Sommertur Sommerturen arrangeres en dag før ferien setter inn for fullt. Hvor turen går, varierer fra år til år. Dere vil få nærmere beskjed om tid og sted når sommeren nærmer seg. De barna som egentlig har fri denne dagen inviteres med foreldre og hvis noen andre foreldre også har lyst til å være med er det bare hyggelig. Sommeravslutningsfest Tradisjonen er at foreldrene til førskolebarna arrangerer denne festen i juni. Side 6 av 11

7 DEL 2: PEDAGOGISK PLAN LITT OM LOVER OG FORSKRIFTER Lov om barnehager av FORMÅLSPARAGRAFEN ( 1) sier at; Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Det står også at; Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier. 2 omhandler BARNEHAGENS INNHOLD og sier bl.a.; Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. I tillegg til barnehageloven har departementet utarbeidet en forskrift til loven. Denne heter Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver av Rammeplanen gir personalet og samarbeidsutvalget en forpliktende ramme å arbeide etter, i planlegging, gjennomføring og vurdering. Den gir også retningslinjer for innhold og oppgaver. Vi nevner blant annet: Barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet. Rammeplanen angir forpliktende mål vi skal arbeide etter. Vi skal utarbeide en ÅRSPLAN som samarbeidsutvalget skal godkjenne. Rammeplanen sier at barnehagens innhold skal være allsidig og variert, og utformes slik at hvert enkelt barn får opplevelser og erfaringer som støtte for sin utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Den vektlegger også 7 fagområder barna skal ha erfaring med i løpet av året. Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Side 7 av 11

8 BARNS MEDVIRKNING Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven 3 Barns rett til medvirkning) Vi vil ta barnas følelsesmessige uttrykk på alvor. Vi vil støtte dem til å undre seg og stille spørsmål. De skal oppmuntres til å komme med meninger og møte anerkjennelse for sine uttrykk. Barna skal gis mulighet gjennom samtale og valg til å påvirke sin egen hverdag i barnehagen. Samtidig vil vi være tydelige og ansvarsfulle voksne som tar hensyn til hele gruppen. LEK Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold) Leken skal ha en framtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Leken har mange uttrykksformer og kan føre til forståelse og vennskap på tvers av alder og språklig og kulturell ulikhet. Barn lærer og utvikler en sammensatt kompetanse gjennom leken. SOSIAL KOMPETANSE Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold) Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. Derfor er det viktig at personalet tenker over hvilke verdier og holdninger vi formidler både overfor hverandre og overfor barna i det daglige samværet. Barnehagen skal bidra til at barn utvikler trygghet og stolthet over egen tilhørighet og respekt for andres kulturelle verdier og ytringer. Barn blir utfordret gjennom samhandling til å kunne mestre balansen mellom selvhevdelse og å se andres behov. OMSORG OG OPPDRAGELSE Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling. (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold) Alle som jobber i barnehage har en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barna i barnehagen. Omsorg er nær knyttet til oppdragelse, helse og trygghet. Samtidig er det Side 8 av 11

9 en viktig forutsetning for barnas utvikling og læring. Omsorg skal prege alle situasjoner i barnehagen, det skal synes når barna leker og lærer, i stell, måltider og påkledning. KOMMUNENS OG BARNEHAGENS SATSNINGSOMRÅDER Plan for kvalitetssikring av lese- og skriveopplæringen i Lunner kommune. Denne planen gjelder fra 1. august Den omfatter alle barn fra 0-16 år og skal sørge for at vi lager systemer og overganger som sikrer en helhetlig oppfølging. De tre hovedområdene som barnehagene skal jobbe med er: Holdning og motivasjon til lesing og skriving, språklig kompetanse og kartlegging. Barnehageteamet er en viktig faktor i dette arbeidet, særlig med henblikk på språkutvikling og språkforståelse. Egen info om barnehageteamet deles ut til alle foreldre. Med språk- og mattebriller skaper vi læring med liv og lyst. Dette barnehageåret vil vi ha hovedfokus på fortellinger, rim, regler og sanger av Alf Prøysen. Vi ønsker å gi barna gode erfaringer gjennom fortellinger, dramatisering, lek og andre aktiviteter i barnehagen. Vi voksne i barnehagen skal fange opp barnas interesser, ta på oss språk- og mattebriller og gradvis skape utvikling av talespråk, ordforråd og tekstskaping. Vi voksne skal tilegne oss kunnskap ved å delta på kurs og jobbe med små og store prosjekter sammen med barna. Dokumentasjon vil komme i etterkant av prosjektene. Vi kommer også til å jobbe med dette temaet på personalmøtene våre. Vi vil i stor grad la barna leke og lære i mindre grupper. Hvert enkelt barn vil på denne måten få mer oppmerksomhet. Det er viktig for barn å bli sett! Det er også enklere for personalet å observere barnas væremåte, framgang og utvikling når gruppene er mindre. Som tidligere år tar vi dessuten utgangspunkt i de forskjellige årstidene og høytidene gjennom året. Plan for overgang fra barnehage til skole. Vi har fokus på å skape en god overgang fra barnehage til skole, både for barn og foreldre. Vi innhenter opplysninger om hva som forventes av barna ved skolestart og læreplaner for 1. trinn. Vi informerer skolen om barnehagens innhold, fagområder og arbeidsmetoder. Barnehagen besøker skolen og skolen besøker barnehagen. Vi starter KLUBBEN / FØRSKOLEN etter høstferien. Vi begynner uke 37. Det blir førskole én dag i uka fra kl til kl Vi holder på ut mai 2011, med opphold i desember p.g.a. juleforberedelser. I februar blir det skiskole. I mai besøker vi Grua skole og blir kjent på uteplassen. Viktige temaer: Språkstimulering ved bruk av språkleker, rim og regler og høytlesning av fortsettelsesbok. Trafikkopplæring: TARKUS er et pedagogisk opplegg laget av Trygg Trafikk. Matte (Antall, rom og form): Vi bruker for eksempel diverse spill og konkreter i lek med tall og antall. Skiskole: Vi ønsker å skape skiglede! Det vil også bli overnatting i barnehagen og bowlingtur til Hønefoss. Side 9 av 11

10 Barnehagens pedagogiske plattform bygger på at i omsorg, oppdragelse, lek og læring skal våre verdier komme til syne. Disse verdiene er; POSITIVITET ROMSLIGHET LEKENHET OPPLEVELSESLYST Vår visjon er: Gamleskolen barnehage LÆRING MED LIV OG LYST! Personalet jobber også etter prinsippene i Løsningsfokusert tilnærming (LØFT). Dvs. at vi fokuserer på mestring av ferdigheter og løsninger istedenfor for problemer. Vi leter etter positiv atferd som resulterer i positiv oppmerksomhet. PERSONALSAMARBEIDET Felles mål: Vår jobbutførelse kjennetegnes av positivitet og romslighet. Vi tar vare på og videreutvikler et arbeidsmiljø hvor hjelpsomhet, fleksibilitet og respekt for hverandre står i sentrum. Vi vil få til dette ved hjelp av ressurs- og løsningsfokusert kommunikasjon. VURDERINGSARBEID OG DOKUMENTASJON Personalet i barnehagen observerer og vurderer daglig sitt arbeid. Barnas utvikling og trivsel vurderes kontinuerlig. Foreldrenes innspill og tilbakemeldinger, samt intervju med de største barna, gir oss også nyttig bakgrunn for vurdering. Kartleggingsverktøyet ALLE MED brukes som et hjelpemiddel for barnehagene for å få en oversikt over barnas ferdighetsnivå på ulike områder. Et av områdene er språk. Resultatene av kartleggingen brukes i foreldresamtaler og som hjelpemiddel til å kunne sette inn stimulerende tiltak der det trengs. Resultatene danner også grunnlag for å vurdere nærmere kartlegging med TRAS (tidligregistrering av språkutvikling) I tillegg til dette vil vi planmessig evaluere konkrete mål, innhold og oppgaver. Vi ønsker å se om vi holder kursen eller om vi må foreta endringer underveis. Dette vil vi arbeide med på personalmøter. I slutten av barnehageåret vurderer vi gjennomføringen av denne årsplanen. Dette gir oss grunnlag for planlegging av neste års årsplan. Vurderingsarbeidet er også viktig for å kunne fornye virksomheten og barnehagen som organisasjon. Vi dokumenterer arbeidet i barnehagen gjennom prosjektarbeid, bildemontasjer, historier fra hverdagen og noen ganger fortellinger og bilder på barnehagens hjemmeside på Internett. Side 10 av 11

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

1.0 FORBEHOLD OM ENDRING... 3 2.0 PEDAGOGISK GRUNNSYN... 4. 2.1 Hovedmålet... 4 3.0 INNHOLD... 4. 3.1 Verdier i vår hverdag... 4

1.0 FORBEHOLD OM ENDRING... 3 2.0 PEDAGOGISK GRUNNSYN... 4. 2.1 Hovedmålet... 4 3.0 INNHOLD... 4. 3.1 Verdier i vår hverdag... 4 Innhold 1.0 FORBEHOLD OM ENDRING... 3 2.0 PEDAGOGISK GRUNNSYN... 4 2.1 Hovedmålet.... 4 3.0 INNHOLD... 4 3.1 Verdier i vår hverdag.... 4 3.2 Hvordan praktiserer vi dette.... 4 3.3 Barns lek... 4 3.4 De

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013.

ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013. ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013. ÅRSPLAN FOR SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012-2013 INNLEDNING: Årsplanen du nå leser i, vil fortelle deg hvordan barnehagehverdagen er her hos oss i Skrållan barnehage. Arbeidsdokumentet

Detaljer

Årsplan for Nordlys Barnehage

Årsplan for Nordlys Barnehage Årsplan for Nordlys Barnehage Barnehageåret 2008/2009 Innhold Hovedmål for barnehagen s. 2 Presentasjon av barnehagen s. 3 Barnegruppa s. 3 Personalet s. 3 Dagsrytme s. 5 Ukeplan s. 6 Førskolegruppe/ overgangen

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

Velkommen til Vestenga barnehage

Velkommen til Vestenga barnehage Velkommen til Vestenga barnehage Vestenga er en av Hamar kommunes barnehager. Vi har fire avdelinger fylte med glade barn. To avdelinger med 9 barn under tre år på hver avdeling, og to avdelinger med 18

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage!

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hunsrød-Fevang barnehage (Tidligere Hunsrød Foreldrelagsbarnehage) åpnet 5. september 2000. Barnehagen har i dag seks avdelinger

Detaljer

Virksomhetsplan kalender

Virksomhetsplan kalender Virksomhetsplan kalender og Barna fortjener det beste Store Tune Gård barnehage www.storetunegaard.no 2015 2016 Velkommen til Store Tune Gård barnehage! Hjertelig velkommen til nytt barnehageår her på

Detaljer

Ryliveien 2340 Løten Tlf : 62 56 42 67 (kontor) -42 68 (Hvitveis) 95 36 94 28 (Blåveis) Hjemmeside: http://www.loten.kommune.no/category4153.

Ryliveien 2340 Løten Tlf : 62 56 42 67 (kontor) -42 68 (Hvitveis) 95 36 94 28 (Blåveis) Hjemmeside: http://www.loten.kommune.no/category4153. Ryliveien 2340 Løten Tlf : 62 56 42 67 (kontor) -42 68 (Hvitveis) 95 36 94 28 (Blåveis) Hjemmeside: http://www.loten.kommune.no/category4153.html 1 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSPLAN FOR RYLI BARNEHAGE 1. Innledning

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer

ÅRSPLAN 2010-11. www.tunetbarnehage.no

ÅRSPLAN 2010-11. www.tunetbarnehage.no ÅRSPLAN 2010-11 www.tunetbarnehage.no INNHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor årsplan s. 3 1 Generell informasjon s. 4 1.1 Eierforhold/adresse/tlf mm s. 4 1.2 Åpningstider, stengte dager, ferie s. 4 1.3 Forsikring

Detaljer

MARIKOLLEN BARNEHAGE 2007-2010 LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE

MARIKOLLEN BARNEHAGE 2007-2010 LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE ÅRSPLAN MARIKOLLEN BARNEHAGE 2007-2010 LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE Innholdsfortegnelse Marikollen barnehage side 3 Presentasjon av personalet side 4 Reggio Emilia side 5 Et barn har hundre språk

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene.

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene. Årsplan 2013/2014 1 Presentasjon av de ansatte: Laila Vevik Bierud er eier og daglig leder. Hun har kontordager i Drømmevika mandag, onsdag og fredag, samt at hun er på avdeling tirsdag og torsdag. Siv

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer