ÅRSMØTE NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. BERGEN OG OMEGN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. BERGEN OG OMEGN"

Transkript

1 ÅRSMØTE NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. BERGEN OG OMEGN 03 APRIL Kl.19:00 OSELVARNAUSTET, HAMNEVEGEN, 5200 OS

2 Til behandling foreligger: 1. Konstituering 2. Valg av dirigent,referent,underskrivere protokollen, tellekorps 3. Godkjenning av innkallingen 4. Årsberetning for Revidert regnskap for 2013 og budsjett for Godkjenning av innkallingen 7. Saker som er kommet inn 8. Valg i henhold til vedtektenes paragraf 5 Leder for ett år Styremedlem 2 stk Varamedlem 2 stkr Revisor Vararevisor Tre medlemmer til valgkomiteen 6 representanter til NRKs generalforsamling 2014

3 Sak 4: Årsberetning Årsberetning styrets arbeid i 2013 Det har vært avholdt 10 styremøter i 2013.Avdelingen hadde ved årets utgang 512 medlemmer. Vi er dermed den største raseklubben i Hordaland, og Norsk Retrieverklubbs nest største lokalavdeling. Avdelingen har arrangert agility-hopp og lydighetsstevner, blodsporprøver, utstillinger og jaktprøve. Februarutstillingen ble holdt i Fjellangerhallen i Os, og høstutstillingen ble som vanlig holdt på Bønes Racketsenter i forbindelse med BSBKs dobbelutstilling. Hundeferien i Hemsedal samlet som vanlig mange deltagere. Helgen 6. og 7. september arrangerte vi NM jakt. En av forutsetningene for at vi tok på oss dette store arrangementet, var at de av medlemmene som er aktive på jaktsiden, ikke skulle delta, men hjelpe til og jobbe på mesterskapet. Slik ble det ikke, nesten hele «jaktmiljøet» meldte seg på, og styret fikk dermed en mye større oppgave enn vi var forberedt på. Likevel klarte vi å bringe mesterskapet vel i havn, takket være alle som trådde til og kastet, skjøt, passet papirarbeidet, tok vare på deltagere og dommere ute i terrenget, og sørget for at alle fikk mat og drikke. Vi retter en stor og hjertelig takk til dere! Helgen samlet 68 deltagere. Hovedsponsor for klubben har også i 2013 vært Myrbø Dyresenter, Royal Canin har også vært gavmilde med oss, og flere lokale firma og butikker sponset oss. Stor takk til de som bidrar med premier! Varden har vært punktet for de fleste klubbaktivitetene. Enn så lenge får vi beholde området. Styret vil rette en stor takk til alle medlemmene som har gjort en innsats for avdelingen i 2013, og som sørger for at klubbarbeidet og aktivitetene holdes i gang.

4 Styret i 2013 Leder: Åseline Hudson Kasserer: Karsten Reiertsen Styremedlem: Elin Dahl Styremedlem: Anette Raa Styremedlem: Morten Evensen Varamedlem: Per Seljeøy Varamedlem: Grethe Smith Kalnes Styret ble valgt på årsmøte i april. Valgkomiteen 2013: Bjørg Bergstø Liv Hudson Grethe Smith Kalnes I avdelingen inngår: Blodsporkomite Hundeferie i Hemsedal Agillity Lydighetskomitè Utstillingskomité Jaktkomitee Revisor: Tore Mûller Andressen Vararevisor: Asbjørn Kristiansen Avdelingens hjemmeside: Kursvirksomhet 2012 Kurskoordinator i begynnelsen av året var Karsten Reiertsen, en oppgave Morten Evensen overtok i april. Antall kurs: to AG begynnerkurs to valpekurs et grunnkurs et blodsporkurs temakvelder i AG, som ble svært populært. Kurskoordinator har ikke fått respons fra jaktkomiteen, ang. Forespørsel om jaktkurs.

5 Bruks- og Lydighetskomiteen I 2013 besto lydighetskomitèen først av Elin Søbstad, Silje. Madsgård, Astrid Nordnes og Cecilie Bårdsen. Etter vårstevnet, gikk Elin Søbstad ut og Cecilie Bårdsen overtok som leder. Merete Evensen kom da inn i komitèen. Vi har hatt trening med ansvarsperson hver onsdag fra og i høst hadde vi et prøveprosjekt der vi hadde klasse 3 og elite trening fra og utover. Denne ble ikke brukt. Vi lagde også plass til rally-lydighet hvor de fikk trene to timer annen hver lørdag.denne ble flittig brukt. Vi har også avholdt to bronsemerkeprøver, to uoffisielle stevner og ett offisielt stevne. I 2014 har Astrid Nordnes valgt å gå ut av komitèen og vi har fått inn Trude Jacobsen og Hilde Ingebrigtsen i komitèen. Disse to vil være representanter for rally-lydigheten. Vi skal avholde to offisielle stevner i år, der første stevnet er og det andre er et kveldsstevne Vi vil også avholde to bronsemerkeprøver, en vår og en høst. I år vil vi også prøve å ta opp igjen lydighetscup og vil avholde to cuper vår og to cuper høst. Rally-lydighet fortsetter som i høst med trening annenhver lørdag (oddetallsuker) fra kl Klasse 3 og elite-trening blir nå kun annenhver lørdag (partallsuker) fra Fra kl 14 hver lørdag, er det åpen trening for alle. Onsdagene blir nå åpen for alle og vi har ansvarsperson til stede fra kl

6 Komite for Hundeferie i Hemsedal Medlemmer: Uke 29: Åseline Hudson, Monica Torgersen, Dorte Natås/Vala Hjort-jensen Uke 30: Trond Valdersnes, Christina Getz, jacob Römer, Else Pedersen, Kristin H.Bjånesø Komiteen har arbeidet etter team-modellen. Gode arbeidsark hjelper godt i prosessen med å videreføre arrangementet fra år til år. Vi hadde 13 fellesmøter, i tillegg til arbeidsmøter for uke 29 og 30, hver for oss. I tillegg har vi også hatt et forventnings-avklaringsmøte med styret. I uke 29 ble det arrangert kurs i agility, lydighet, blodspor og tollerjakt. Brukskurs stod også på programmet, men dette ble avlyst på grunn av for få deltakere. I uke 30 var påmeldingene på kurs bra, og vi fikk plass til alle. Det er verdt å merke seg at det i uke 30 er svært få påmeldinger bra Bergensavdelingen. Antall deltakere i uke 29 var 53, hvorav en del av disse var ferierende gjester. I uke 30 hadde vi 54 betalende kursdeltakere. Grunnet konkurs på Mølla, fikk vi dette året innkvartering på Staven og Stavtaket som ligger litt nærmere resepsjonen. Dette ga oss en del utfordringer, da vi ikke visste hvordan boenhetene var med tanke på beliggenhet, støy, fremkommelighet og lignende. Mange var godt fornøyde med å bo her da leilighetene holdt en høyere standard, mens andre ønsket seg tilbake til Mølla og Lyckliga gatan. Loddsalg i uke 29 er en populær aktivitet. I uke 30 er oppmøtet noe mer varierende. Mens noen alltid stiller opp, ytrer noen deltakere ønske om å ha færre dager med loddsalg. Grillmiddag og festmiddag var i uke 29 av litt varierende kvalitet, noe som ble bedre i uke 30. I uke 29 ble det arrangert hundeløp, mens vi i uke 30 hadde dummykast-konkurranse. Ellers er inntrykket fra uke 30 at mange av deltakerne er slitne og ikke orker for mange kveldsaktiviteter. I uke 30 ble det også arrangert en uoffisiell working test på lørdagen, hvor instruktørene var dommere. Evalueringer og tilbakemeldinger fra deltakere var stort sett positive, og komiteen fikk ros og skryt for sitt arbeid. Vi tar med oss alle tilbakemeldinger i det videre arbeidet, og gjør det vi kan for å bli bedre. Vi er av den oppfatning av at arrangementet holdt den kvalitet og standard som kan forventes. Agillitykomiteen Komiteen har gjennomført treninger tirsdag, fredag og søndag. Det har vært forsøkt en type inndeling av treningstiden til nybegynnere/klasse 1 men denne forbedres videre til Det har alltid vært en ansvarlig tilstede på nybegynnertreningene (tirsdag). Det har i tillegg vært gjennomført konkurransetreninger på søndagen med utrolig godt oppmøte. Det har vært avholdt to nybegynnerkurs. Komiteen har dessverre ikke kunnet avholde videregående- og handlingkurs da det ikke har vært instruktører som har sagt seg villig til å holde kurs til 3.500,-. Det ble avholdet et uoffisielt stevne 2. påskedag til tross for snø på banen. Dette takket være glimrende innsats fra både komitémedlemmer og deltakere som måkte bort all snøen slik at stevnet kunne gjennomføres. Det har vært to offisielle stevner; Vossastevnet sammen med Voss hundeklubb og Vårstevnet sammen med Bergen Agilityklubb.

7 Temakvelder har vært organisert både i vår og høst sesongen med Simon Noel. Dette har vært utrolig godt mottatt fra de som har fått plass på kveldene. Det var tradisjonell sommeravslutning med grilling og slåball og til juleavslutning blir det et realt julebord. Komiteen har ikke gjort innkjøp av apparater eller fått utført vedlikehold av det opprinnelige utstyret da styret ikke godkjente det opprinnelige budsjettet.. Blodsporkomiteen Komiteen har bestått av: Elin Dahl, Åseline Hudson, Nils J. Eide, Asbjørn Krutschner Kjetil Meland Freddy Bjørndal Sistnevnte gikk ut av komiteen i oktober. Komiteen har hatt 3 styremøter. Ett nybegynnerkurs er avholdt, med Åseline som instruktør. Vi har hatt noen felles treninger vår og høst, med varierende oppmøte. 3 bevegelige sporprøver er avholdt,alle med Nils J. Eide som dommer. Terminfestede prøver: Vårprøven ble holdt 14. april, med 16 påmeldte. Prøvens beste hund: Welsh Springer Spaniel N.U.Ch. Lurhaugs Annie Oakley, eier Berit Maurstad. Dommere: Frank Kvelland, Gaute Røssland. Høstprøven ble holdt 5. oktober, med 14 påmeldte. Prøvens beste hund: Labrador retr. Gullsteinens Memphis, eier Nina I. Fossan. Dommere: Øystein Sjursen, Kenneth Kolsrud. Prøvene gikk delvis i Hordnesskogen, delvis i Endelausmarka i Os. Avdelingen har i 2013 fått tre nye viltsporchampions: GR May Way av Vervik, eier og fører Kjetil Meland. NSDTR Nuch. Lauvstuas Indian Pride, eier og fører Åseline Hudson. LR Gullsteinens Memphis, eier Nina I. Fossan, fører Elin Dahl. Komiteen ønske alle blodsporinteresserte lykke til med trening og sporprøver i 2014!

8 Jaktkomiteen Komiteen har bestått av: Asbjørn Kristiansen Tor Inge Trond Valdersnes Vi har i 2013 hatt god aktivitet. Treninger har vært organisert med SMS-varsling, og har vært avholdt ca annenhver helg året igjennom. (det er nå opprettet en facebook-gruppe som organiserer treningene som vi tror vil gjøre rekrutteringen enklere). Det har vært avholdt en bevegelig jaktprøve i BK, og dobbel prøve for klassene AK og EK. Videre har vi i 2113 arrangert Mesterskapshelgen, et arrangement som kun har høstet lovord, både for den tekniske gjennomføringen såvel som den økonomiske. Det var deltakelse fra Norge, Danmark, Tyskland og Ungarn. Takk til alle i og utenfor jaktmiljøet for god innsats! Det har vært avholdt ett kurs for nybegynnere. Utstillingskomiteen I år har komiteen bestått av: Anne Mjelde Myhr -leder Nina Johannesen, Laila Otterstad, Kjetil Meland. Vibeke Olsen Utstillingskomiteen er godt fornøyd med de aktivitetene som er gjennomført i løpet av året. Hovedfokuset og mye av tiden gikk selvsagt til planlegging og gjennomføring av utstillingene. Først ut var februarutstillingene som ble holdt i Fjellangerhallen på Os. ll Andre utstillingen ble holdt siste helg i september som en dobbelutstilling sammen med BSBK på Bønes. Det er alltid hektisk under selve utstillingen og uten alle hjelpere klarer vi ikke alene å gjennomføre et slikt arrangement. En stor takk til alle klubbens frivillige medlemmer som stiller opp!

9 Forslag til vedtak: Årsmøte godkjenner årsberetningen for 2013 Sak: 5 Årsregnskap og Budsjett for NRK avd Bergen og Omegn Se egen fil Forslag til vedtak: Årsmøte godkjenner resultat for 2012 og budsjett for 2013 Forslag til vedtak: Overskuddet for 2013, Legges til avdelingens egenkapital. Forslag til vedtak: Jubileumsfond hvor kr av 2013 overskuddet settes på egen post/konto for 30 års jubileet Forslag til vedtak: Kontingent til avd. endres ikke for 2014

10 SAK 8. VALG Valgkomiteen har innstilt nedenstående personer til å stå på valg for styret, revisjon og valgkomiteen for NRK avd. Bergen og omegn i STYRET: Karsten Reiertsen, leder Ny 1 år Elin Dahl medl. gjenvalg 2 år Åseline Hudson medl. Ny 2 år Grethe S Smith Kalnes vara gjenvalg 2 år Per Seljeøy vara genvalg 2 år Anette Raa, Morten Evensen er ikke på valg VALGKOMITE: Bjørg Bergstø Grethe Nilsen Liv M Hudson Gjenvalg 1år Gjenvalg 1år Gjenvalg 1år REVISORER: Tore M Andressen Asbjørn Kristiansen Gjenvalg 1 ÅR Gjenvalg 1 ÅR KANDIDATER TIL GF 6 STK, OSLO 12. MAI: KARSTEN REIERTSEN ANETTE RAA MORTEN EVENSEN GRETHE SMITH KALNES ELIN DAHL PER SELJEØY ÅSELINE HUDSON VALGKOMITEEN I AVD BERGEN OG OMEGN, BJØRG BERGSTØ GRETHE NILSEN (SIGN.) (SIGN.) LIV HUDSON (SIGN.)

11 MEDLEMMER SOM ER FORHINDRET FRA Å MØTE PERSONLIG PÅ ÅRSMØTET KAN AVGI SKRIFTLIG FORHÅNDSSTEMME TIL VALGENE PÅ ÅRSMØTET. SKRIFTLIGE FORHÅNDSSTEMMER SKAL LEGGES I NØYTRAL KONVOLUTT, MERK FORHÅNDSSTEMME. DENNE LEGGES I NY KONVOLUTT MED AVSENDERS NAVN OG SENDES TIL AVDELINENS ADRESSE. FORHÅNDSSTEMME MÅ VÆRE POSTSTEMPLET SENEST 10 DAGER FØR ÅRSMØTET. KONVOLUTTENE ÅPNES PÅ ÅRSMØTET AV TELLEKORPSET.

www.retrieverklubben.no/sunnmore

www.retrieverklubben.no/sunnmore Side1 ÅRSMØTEPAPIRER Vedlagt ligger årsmøtepapirene. Årsmøtet avholdes 16. mars 2011, kl 19.30, på Brusdal Skole. Vi ønsker alle velkommen. Det er en viktig arena for avdelingen, der regnskap og budsjetter

Detaljer

Årsmøte Norsk Retrieverklubb avd. Oslo og omegn 17. mars 2014 kl 19.00 Røa Samfunnshus Austliveien 4/Røa torg

Årsmøte Norsk Retrieverklubb avd. Oslo og omegn 17. mars 2014 kl 19.00 Røa Samfunnshus Austliveien 4/Røa torg Årsmøte Norsk Retrieverklubb avd. Oslo og omegn 17. mars 2014 kl 19.00 Røa Samfunnshus Austliveien 4/Røa torg 2 Vi byr på pizza før årsmøtet! Til behandling foreligger: 1. Konstituering 2. Valg av dirigent

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. ØSTFOLD. Onsdag 19.mars 2013, kl.19.00 I KLUBBENS LOKALER PÅ STIKKAÅSEN

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. ØSTFOLD. Onsdag 19.mars 2013, kl.19.00 I KLUBBENS LOKALER PÅ STIKKAÅSEN INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. ØSTFOLD Onsdag 19.mars 2013, kl.19.00 I KLUBBENS LOKALER PÅ STIKKAÅSEN 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. ØSTFOLD Tid: Onsdag 19.mars

Detaljer

Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn

Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn Årsmøte onsdag den 12. mars 2008 Kl. 19.30 i Freidigs klubbhus på Eberg Dagsorden 1. Åpning, godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden og registrering

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN DAGSORDEN 1. Valg av dirigent 2. Valg av referent 3. Valg av tellekorps, to personer 4. Valg av to til å underskrive protokollen

Detaljer

GENERALFORSAMLING 04.02.2015

GENERALFORSAMLING 04.02.2015 GENERALFORSAMLING 04.02.2015 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR NORSK SCHÄFERHUNDKLUB AVD. OSLO Onsdag 04.Februar 2015 kl. 18:30 Sted: Lindebergåsen 31, Oslo Dagsorden: - Åpning - Godkjenning av innkalling

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 31. januar 2015 kl 15.30 Veitvet Bowlingsenter, Veitvetveien 8, 0596 Oslo (Se kart bakerst i innkallingen)! 1. Velkommen. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45

Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45 Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45 Til behandling foreligger: 1 Åpning 2 a. Valg av dirigent, referenter, tellekorps og

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00. på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo

Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00. på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00 på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo Dagsorden 1. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer til

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Norsk Bichon Havanais Klubb Innkalling til årsmøte 2015 Tid: Lørdag 10 April kl. 18.00 Stede: CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT Adresse Flyplassvegen 551 5258 Blomsterdalen Bergen Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Referat. Styremøte Asker Hundeklubb. 1. Referat fra forrige møte. 2. Hva skjer i gruppene kort status

Referat. Styremøte Asker Hundeklubb. 1. Referat fra forrige møte. 2. Hva skjer i gruppene kort status Referat Styremøte Asker Hundeklubb Dato/tid : 18.06.2015 Kl.19.00 22.10 Sted : Hos Hege Tilstede : Hege Lunde, Anniken Sæther, Per Jakobsen, Anne Kristin Mellgren, Lise B. Fredriksen, Mette Dahl, Laila

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret 2012 2.1. Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 11.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Til stede: 30 personer Antall stemmeberettigede: 30 personer Generalforsamlingen startet med et minutt

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Kretsstyret Fram til årsmøtet 2. mars 2006 hadde kretsstyret følgende sammensetning: Kretsleder: Torodd Seierstad, 6. Larvik Visekretsleder: Petter Gjertsen,

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

BRETON-INFO. innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006. med. Side 1. vedlegg til årbok 2005

BRETON-INFO. innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006. med. Side 1. vedlegg til årbok 2005 BRETON-INFO med innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006 vedlegg til årbok 2005 Side 1 ÅRSMØTE NBK MED PÅFØLGENDE FESTMIDDAG LØRDAG 11. FEBRUAR 2006 KL. 16.30 Årsmøtet

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til årsmøte i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 03. april 2011 kl 13.00 Gamle Kantina til Institutt For Energiteknikk, Kjeller v/lillestrøm Medlemmer (hovedmedlemmer og

Detaljer

Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold

Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold ÅRSMØTE 2015 Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold Dagsorden og årsberetning Side 2 av 21 Dagsorden 1. Åpning 2. Presentasjon av gjester 3. Godkjenning av a. Innkalling

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2011 side 2 av 12

Årsberetning Vassøy idrettslag 2011 side 2 av 12 Årsberetning 2011 Årsberetning Vassøy idrettslag 2011 side 2 av 12 Styrets sammensetning Leder: Bjørn Bærheim Nestleder: Lise Johannesen Styremedlemmer: Nils Ludvig Dahl, Kjersti Finsland, Knut Seglem-Larsen,

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer