Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.retrieverklubben.no/sunnmore"

Transkript

1 Side1 ÅRSMØTEPAPIRER Vedlagt ligger årsmøtepapirene. Årsmøtet avholdes 16. mars 2011, kl 19.30, på Brusdal Skole. Vi ønsker alle velkommen. Det er en viktig arena for avdelingen, der regnskap og budsjetter godkjennes, valg foretas og priser utdeles. AKTIVITETER 2011 Årsmøte Onsdag 16. mars kl ved Brusdal skole. Onsdagstreff Hver onsdag kl på Brusdal skole er det trening av hund og sosialt samvær. Vinterhalvåret er området lite egnet pga mangelfull brøyting. Jakttrening En fast gjeng samlestil jakttrening, som oftest på tirsdager og onsdager kl Er du interessert til å jaktaktivvisere din hund, ta kontakt med jaktkomiteen for tid og sted. Vi ønsker at flere skal få øyne opp for denne flotte hundesporten. Jaktcup 2011 Suksessen fra i fjor blir også arrangert i år. Jaktcupen består av 7 poster, i tidsrommet februar - oktober. Sporkurs Det vil bli avhold sporkurs i løpet av våren. Tid og sted er ikke fastsatt ennå. Følg med på hjemmesiden. Kurs I løpet av våren blir det avholdt valpekurs, grunnkurs og grunnkurs i apportering. Det blir også satt opp tilsvarende kurs til høsten. Utstilling NRK Sunnmøre arrangerer utstilling i Sunnmørshallen, 21. mai. Spesielt i år er at vi skal ha spesialutstilling med storcert. NRK Sunnmøre skal også arrangere utstilling på Nordfjordeid 25. juni. Ringtreningskurs I følge statuttene skal utstillingskomiteen avholde ringtreningskurs. Dato er ennå ikke bestemt. Dobbel Jaktprøve NRK Sunnmøre arrangerer dobbel jaktprøve på Ørskogfjellet 25. og 26. juni. NM Blodspor NRK Sunnmøre skal arrangere NM i blodspor på Ørskogfjellet 27. august. En egen NMkomité er opprettet i den forbindelse. NMkomiteen har allerede komme langt i sitt arbeid. Medlemsmøter Det vil bli avholdt medlemsmøter i løpet av Temaene er ennå ikke bestemt. Forslag på tema tas i mot med takk. Hjemmesida Oppdateringer gjøres fortløpende. Følg med på kommende aktiviteter og resultater. Send gjerne inn bilder og annen informasjon du ønsker å dele med andre. Grasrotandelen NRK Sunnmøre har blitt Grasrotmottaker. Styret oppfordrer medlemmene til å gi sin prosentandel av tippebeløpet til avdelingen. Organisasjonsnummer: (NRK) er tilsluttet Norsk Kennel Klub og er en spesialklubb for de seks retrieverrasene. Klubben ble stiftet i 1960 og er i dag den største spesialklubben i Norge med ca medlemmer. NRK er landsomfattende med sine 19 lokalavdelinger fra Lindesnes i sør til Kirkenes i nord. Avd. Sunnmøre er vår lokalavdeling. Den har ca 208 medlemmer og driver en rekke aktiviteter innen hundesport. Vi prøver å lage et godt sosialt miljø for våre medlemmer slik at vår klubb kan være attraktiv også for de hundeeiere som ikke er aktive innen utstilling og konkurranser. Som raseklubb for jakthunder har vi naturlig nok aktive medlemmer som driver jakttrening av sine hunder. Vi har et voksende miljø i klubben som både stiller på prøver og deltar i praktisk jakt med sine hunder. Vår avdeling er også arrangør av en årlig jaktprøve. Avdelinga er også aktiv innen viltspor. Vår avdeling har mye erfaring på dette området, og avholder årlig sporkurs der mange av ekvipasjene etter endt kurs går opp til godkjenning for ettersøkshund. NRK Sunnmøre arrangerer offisielle sporprøver og fersksporprøve årlig. Vår avdeling avholder hvert år en offisiell utstilling, i mai. Utstillingen blir arrangert i Sunnmørshallen der utstillingskomiteen har et nært samarbeid med Sunnmøre Hundeklubb.

2 Side2 Innkalling til ÅRSMØTE i Dato: Onsdag 16. mars 2011 Tid: Sted: Brusdal skole Til behandling foreligger: 1. Åpning 2. Valg av møteleder, referent, tellekorps og to til å underskrive årsmøteprotokoll. 3. Årsberetninger Revidert regnskap for Budsjett for Kontingent for Sørnesmarka 8. Valg: - valg av leder, kasserer, styremedlemmer, varamedlemmer - valg av valgkomité og varamedlem - valg av revisor og vararevisor 9. Valg av utsending med vararepresentant til NRK s Generalforsamling 10. Valg av utsendinger til NKK-nordvestlandet sitt årsmøte 2012 Ålesund 9.februar 2011 Styret for Etter årsmøtet: Utdeling av VANDREPOKALEN (spor) og ALLSIDIGHETSPOKAL for 2009, samt nytt fra styret

3 Side3 ÅRSRAPPORT STYRET Styret har bestått av: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Britt Melchior Paul Brown Ann Kristin Gamlemshaug Elin Kipperberg Jurjen van Weert Arild Brathaug Bjarte Eiken Lillebø Medlemmer pr er 208, inkl. familiemedlemmer. Sammenlignet med i 2009, er det en oppgang på 18 medlemmer. Styret har hatt 7 møter, og behandlet 42 saker. Videre har vi hatt fellesmøte med de ulike komiteene. Samarbeidet har fungert bra. Årsmøtet ble avholdt 17. mars 2010, ved Brusdal skole. Barbro M. Gjerde ble utnevnt til æresmedlem på årsmøtet. Det har blitt avholdt ett medlemsmøte der styret inviterte veterinær Audun Gåsemyr. Formålet med møte var førstehjelp på hund. Et populært tema. NRK Sunnmøre er landets eldste avdeling, hele 40 år i Det ble feiret på Ørskogfjellet helga oktober. Styret, i samarbeid med de ulike komiteene, arrangerte en vellykket markering, der det ble avholdt jaktcup, avdelingsmesterskap i blodspor, valpeshow og uoffisiell utstilling og en minnerik jubileumsmiddag der våre æresmedlemmer viste bilder og fortalte om gamle dager. Utstilling, kurs, blodsporprøver og jaktprøver har vært gjennomført på en tilfredsstillende måte. Viser til årsmeldinger fra de respektive komiteer. I 2010 har fire medlemmer blitt godkjent trinn 1, instruktør. Onsdags kveldene har vi vår faste treff ved Brusdal skole. Området har blitt flittig brukt, vår, sommer og høst. Området er mindre egnet om vinteren, da bana ikke blir brøytet. Britt Melchior, Elin Kipperberg og Vidar Frisnes representerte avdelingen på årets kontaktmøte. Jaktkonferansen ble lagt på samme tid og sted, derav tre fra styret som deltok. På grunn av stengte flyplasser over store deler av landet ble ikke avdelingen representert på årets generalforsamling har vært et brukbart år, med relativt bra oppslutning på alle våre arrangement og kurs. Dette igjen fører til et godt økonomisk resultat. Styret retter en stor takk til alle frivillige som har stått på for klubben i driftsåret Styret i NRK

4 Side4 ÅRSRAPPORT BRAKKENE PÅ SØRNESMARKA OG VASSTRANDA Sørnesmarka: Aktivitetene her ble lagt ned, og NRK flyttet sine aktiviteter til Brusdal skole. Det har vært jobbet med å få andre aktører til å overta området på Sørnesmarka, og vi har vært i dialog med Norsk Kennel Klubb Ungdom avd Møre og Romsdal. Vi har nå en muntlig avtale med dem om at de skal overta området, men alle papirer er ikke formelt i orden enda. Utgifter på Sørnesmarka har begrenset seg til forsikring og betaling av strømutgifter inntil strømmåler ble stengt av våren Vasstranda: Brakka på Vasstranda fungerer som klubbens lager. Vi hadde stående en fryser der som sporkommiteen brukte, men den sluttet å fungere. Sporkommiteen lagrer nå sitt utstyr i private frysere i påvente av at klubben kjøper inn en ny fryser/får seg fryselager et annet sted. I 2010 hadde vi dugnad på brakka på Vassstranda. Det ble da prioritert å male brakka på utsiden siden veggene var svært slitte. Utgifter på Vasstranda begrenser seg til forsikring og strøm. I tillegg kom utgifter til maling,-ca kroner. Ekroll, Ann-Kristin Gamlemshaug, brakkeansvarlig

5 Side5 ÅRSRAPPORT JAKTKOMITEEN Komiteen har i 2010 bestått av: Jurjen van Weert, leder Vidar A. Frisnes Are B. Knudsen Guro Nygård Aktiviteter i 2010: Jaktcup: I januar startet vi opp med jaktcup. Vi hadde 33 påmeldte ekvipasjer. Jaktcupen i 2010 gikk over 10 poster. De 3 siste postene ble arrangert på jubileumshelgen på Ørskogfjellet. Dette var en stor suksess som vi vil fortsette med i Vi håper dette kan bidra til at jaktdelen av klubben blir større. Jaktprøve: juni arrangerte vi jaktprøve for alle klasser på Ørskogfjellet. Vi hadde 16 påmeldte ekvipasjer, men vi kunne ønsket at det var litt flere påmeldte slik at vi kunne hatt 2 dommere. Vi håper dette blir bedre i Vi jobbet en del før vi fikk tak i vilt til denne prøve, men etter en del telefonsamtaler fikk vi ta i nok vilt til at vi kunne kjøre AK-klassen begge dager. I 2011 vil vi starte denne jobben mye tidligere. Are var prøveleder. Jaktkurs: Høsten 2010 startet vi opp med jaktkurs for nybegynnere. Dette er første gang Jurjen var instruktør for et slikt kurs i avdelingen og tilbakemeldingene fra deltakerene er at dette var veldig bra. Dette kurset gikk over 3 helger med den siste helgen i januar Planer for 2011: - Jaktcup med oppstart 26. februar. - Jaktkurs hos Meneo Hundesenter. - Apporteringskurs for nybegynnere våren Jaktprøve Juni - NLM deltagelse med 1 eller 2 lag. - Jaktkurs for de som vil komme seg videre høsten For komiteen: Vidar A. Frisnes

6 Side6 ÅRSRAPPORT 2010 SPORKOMITEEN Komiteen har bestått av: Paul Brown - leder Berit Muren Petter Melchior Arild Brathaug AKTIVITETER i 2010: Kurs i blodspor startet med teorikveld på våren. Deretter 6 kvelder ute på Ellingsøy. 10 ekvipasjer fullførte kurset. Det var engasjerte kursdeltakere med god innsats. Gode tilbakemeldinger fra kursdeltakerne. Off. blodsporprøve ble avviklet på Strandafjellet 21. august. Hele prøven ble avviklet på en dag med 21 ekvipasjer. Kjekt for oss når tidligere kursdeltakere gjør det bra på prøver. Årets vinner gikk på blodsporkurs hos oss i Bev. blodsporprøve og bev. fersksporprøve ble avviklet i løpet av sommeren og høsten. Avdelingsmesterskap i blodspor ble avviklet på 40 års jubileumshelgen på Ørskogfjellet i høst. Det ble gått både 3-timers og 12-timers spor. Avdelingsmester 3-timers spor: Elin Kipperberg Avdelingsmester 12-timers spor: Kari Kirkholm Vi sender en stor takk til alle som har hjulpet til med å avvikle arrangementene. Spesielt til Inger-Anne Strand. Planer for 2011: Kurs i blodspor våren 2011 Bev. Blodspor og bev. ferskspor sommer/høst I 2011 skal vi ikke ha off. blodsporprøve/anleggsprøve, p.g.a. at vi skal ha Norgesmesterskap i blodspor 27. august 2011 på Ørskogfjellet. Det er ikke bestemt enda om det blir avdelingsmesterskap. For Sporkomiteen Paul Brown

7 Side7 ÅRSRAPPORT 2010 UTSTILLINGSKOMITEEN Utstillingskomiteen i NRK har i 2010 bestått av Anja Haugen, Jan Ståle Langø, Stig Brathaug og Ane Grebstad. Vi gjennomførte vår årlige utstilling som vanlig i Sunnmørshallen i Mai, sammen med Sunnmøre Hundeklubb. Påmeldingen i år var dessverre vesentlig mye dårligere enn tidligere år. Dette gjenspeiles også i sluttoppgjøret for utstillingen vår. Utgiftene ligger lavere enn tidligere år, på tross av at vi har kjøpt inn premier og rosetter i store kvantum. Arrangementsmessig så må vi si oss svært fornøyd med årets utstilling. Alt gikk på skinner, og vi vil rette en stor takk til alle som stilte opp som medhjelpere denne dagen. I 2010 arrangerte vi også for første gang utstilling i samarbeid med NRK avd. Sogn og Fjordane på Nordfjordeid. Dette var ment som et prøveprosjekt og en feiring av jubileumet vårt. Denne utstillingen er noe mindre enn den i Sunnmørshallen. Vår dag av utstillingen på Eid gikk knirkefritt, og vi fikk bare positive tilbakemeldinger fra utstillere og dommere. Totalt sett så har utstillingskomiteen i 2010 et overskudd på 3314kr. Dette er vesentlig lavere enn tidligere år, og mesteparten av årsaken ti l dette ligger i dårlig påmeldingsantall i forhold til tidligere år. Da må det også nevnes at dette ikke var spesielt for våre utstillinger, det var dårlig påmeldingsantall ved flere utstillinger over hele landet. I tillegg så ble det ikke avholdt utstillingskurs i 2010, grunnet at ingen hadde mulighet til å holde kurset. Nå ser vi fremover mot utstillingene våre i Kanskje spesielt mot Sunnmørshallen i Mai. Her har vi fått tildelt retrieverklubben sin spesialutstilling, og det vil derfor bli gitt ut storcert på vår utstilling i Sunnmørshallen i år. Ved denne utstillingen står som arrangør, mens avd. Sunnmøre står som teknisk arrangør. Vi håper og tror at dette kan trekke mye folk, da vi vet at mange er villige til å reise langt for det etterlengtede storcertet. Dette vil forhåpentligvis også gjøre sitt til at flere retrievereiere får øynene opp for Ålesund og Sunnmørshallen. For utstillingskomiteen, Ane Grebstad

8 Side8

9 Side9

10 Side10 VALGKOMITEEN S INNSTILLING TIL KANDIDATER - ÅRSMØTE Funksjon Navn Ny/gjenvalg Valg-periode Leder Britt Melchior Gjenvalg 1 år Kasserer Jan Pål Fugledal Ny 2 år Styremedlemmer/ Varamedlemmer Kjell Arne Sætre Ny 2 år Anita Johansen Ny 2 år Valgkomite/Varamedlem Synnøve Dalen Ny 1 år Bodil Winther Ny 1 år Barbro M. Gjerde Ny 1 år Benny Johansen Ny 1 år Revisor/Vararevisor Ann Kristin Gamlemshaug Ny 1 år Stig Brathaug Gjenvalg 1 år

11 Side11 STYRET I NRK avd. SUNNMØRE FREM TIL ÅRSMØTE : Leder: Britt Melchior På valg Nestleder: Paul Brown På valg Kasserer: Ann Kristin Gamlemshaug På valg Styremedlem: Elin Kipperberg Ikke på valg Jurjen van Weert Ikke på valg Varamedlemmer: Arild Brathaug Ikke på valg Bjarte Eiken Lillebø På valg Valgkomiteen har ikke mottatt godkjente forslag til kandidater innen forslagsfristens utløp. Valgkomiteens innstilling er enstemmig og vi innstiller vedlagte kandidater Valgkomiteen har bestått av: Elin Kipperberg (leder) Anita Johansen Peter Melchior Kjell Arne Sætre (vara) For valgkomiteen Elin Kipperberg NB! Styremedlemmer/varamedlemmer : Den som får færrest stemmer blir varamedlem. Det skal velges 1 varamedlem på dette årsmøte. Valgkomiteen: Den som får færrest stemmer blir vara. Revisor: Den som får færrest stemmer blir vara

12 Side12 PRESENTASJON AV KANDIDATER PÅ VALG STYRE-kandidater Britt Melchior Noen ord om meg selv: Britt Melchior, gift med Peter Melchior og har to jenter på 12 og 14 år, bor i Valldal og driver et lite oppdrett av Labrador Retriever(Kennel Murikollen) er aktivt med på utstilling, sporprøver/trening og jaktprøver/trening Driver aktivt med ettersøk av skadeskutt vilt og påkjørsel. Ellers har vi for tiden to hunder hjemme nå, mor og datter. Jan Pål Fugledal Mitt navn er Jan Pål Fugledal, eg bor i Tjørvåg i Herøy kommune, og er sambuer med Kari Kirkholm. Eg jobber som landbruksvikar i Herøy, Ulstein, Hareid og Sande kommune. Eg har hatt hund siden eg var 7-8 år, men det er i det siste det har blitt mer aktivt hundeliv med først lydighet og senere også jakt og blodspor. Vi har i dag to golden gutter, Kjell-Arne Sætre Mitt navn er Kjell Arne Sætre, bor i Barstadvik, gift med Mai- Britt Overå Sætre og har 3 barn på 9, 12 og 15 år. Jobbar som driftsteknikkar i Marine Harvest Norway AS avd. Y. Standal. Min store lidenskap er hund. Har stort sett hatt Retriever sidan eg var 14 år. No har eg to Flat-Coated Retrievere. Den eine er Black-Flat s Shakira "Shana". Den andre er N VCH Almanza Work Of Art "Rembrandt", som eg har saman med Elin Kipperberg. I tilegg har min datter ei Tibetansk Spaniel tispe. Både Shana og Rembrandt er godkjente ettersøkshundar, og vi er med i Volda og Ørsta ettersøksring. I 2010 registrerte eg kennelnavnet Flat Superior, og vi hadde vårt første kvalpekull sommaren Anita Johansen Anita Øie Johansen bor på Sula og vært hundeeier siden 83. Har for tiden 2 flat, ei på snart 6 og en PÅ vel 1 år. Mange årig medlem av utstillingskomiteen og ringsekretær ved utstillinger. VALGKOMITE-kandidater Synnøve Dalen Bodil Winther Barbro Myrset Gjerde Benny Johansen REVISOR/VARAREVISOR Ann Kristin Gamlemshaug Stig Brathaug Stig Brathaug er nå kasserer i hovedstyret i og har vært i styret i NRK avd. Sunnmøre i 5 år, derav 4 år som leder. Han er 52 år, gift med Anne-Lise og har for tiden 2 Golden Retriever: Fricco og Hermod. Er nå mer hundebyråkrat enn aktiv innen hundesport.

13 Side13 STEMMESEDDEL ÅRSMØTE Funksjon Navn Kryss her Leder Britt Melchior Gjenvalg Kasserer Jan Pål Fugledal Ny Styremedlemmer/ Varamedlemmer Kjell Arne Sætre Ny Anita Johansen Ny Valgkomite/ Varamedlem Synnøve Dalen Ny Bodil Winther Ny Barbro M. Gjerde Ny Benny Johansen Ny Revisor Ann Kristin Gamlemshaug Ny Vararevisor Stig Brathaug Gjenvalg Det er kun medlemmer som har betalt kontingent for 2010 som har stemmerett.

14 Side14 REPRESENTANTER TIL NRK s GENERALFORSAMLING Avdelingen skal sende 1 representant og ha 1 vararepresentant: Sett inntil 2 kryss: Britt Melchior Jan Pål Fugledal Elin Kipperberg Jurjen van Weert Arild Brathaug Kjell Arne Sætre Anita Johansen REPRESENTANT TIL NKK NORDVESTLANDET s ÅRSMØTE 2012 Avdelingen skal sende 2 representanter og ha 1 vararepresentant: Sett inntil 3 kryss: Britt Melchior Jan Pål Fugledal Elin Kipperberg Jurjen van Weert Arild Brathaug Kjell Arne Sætre Anita Johansen Medlemmer som er forhindret fra å møte på årsmøtet kan avgi skriftlig forhåndsstemme ved de valg som skal behandles i årsmøtet. Skriftlige forhåndsstemmer skal legges i nøytral konvolutt merket forhåndsstemme. Denne legges så i ny konvolutt som merkes med avsenders navn, og sendes avdelingens adresse. Konvolutter med forhåndsstemmer skal være poststemplet senest 10 dager før årsmøtet og åpnes på årsmøtet av tellekorpset. Det er kun medlemmer som har betalt kontingent for 2010 som har stemmerett.

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Norsk Spaniel Klub avd. Sogn

Norsk Spaniel Klub avd. Sogn Norsk Spaniel Klub avd. Årsmelding Sogn og 2014 Fjordane Aina er påå tur over Oldedalen Foto: Runee Rustøen Årsmelding Norsk Spaniel Klub avd. Sogn og Fjordane 2014 Avdelinga i tal - Rapport til NSK: Medlemmer:

Detaljer

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider!

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Nr. 1-2011 Februar Medlemsinformasjon Årgang 9 Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Snart skal vi feire 25-års jubileum Se siste side Foto: Bjørn H. Pettersen Telemark Parkinsonforening Hjemmeside:

Detaljer

IFYE"NYTT$NR$2!"2013!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

IFYENYTT$NR$2!2013!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! IFYENYTT$NR$22013 13#av#16#innog#utreisende(på(kurs(på(Preståsen. En#god#sjanse#for#en#betraktelig#økning#i#medlemstallet#fremover LEDEREN&HAR&ORDET&&& Tusen takk for å ha blitt valgt som leder av NIFYEA

Detaljer

DER DU BOR. Imponerende barnemusikal! Misjonskirken. Velkommen til nytt og spennende år i Herøya Misjonskirke!

DER DU BOR. Imponerende barnemusikal! Misjonskirken. Velkommen til nytt og spennende år i Herøya Misjonskirke! Misjonskirken DER DU BOR Herøya Misjonskirke Nr. 1 jan.-feb.-mars-april 2012 Imponerende barnemusikal! Varden 5. desember 2011 To fulle Herøyahus koste seg med Misjonskirkens barneforestilling Jul på Herøen

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden.

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. OSLO OG AKERSHUS GARDISTEN Nr. 2 oktober 2013 Årgang 9 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. Vår nye beltespenne Norges Gardistforbund feiret også sine 50 år. Meld deg på vår vandring i

Detaljer

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Julenummer - og temanummer fra Lofoten NFF avd Nordland besøker Lofoten Ny modell for finansiering av

Detaljer

Tekna Nytt. NR 04 1. årg. 15. september 2004

Tekna Nytt. NR 04 1. årg. 15. september 2004 Tekna Nytt NR 04 1. årg. 15. september 2004 Tekna Teknisknaturvitenskapelig forening Tekna Bergen avdeling Nygårdsgaten 114 5008 BERGEN tlf. 55 32 00 52 fax. 55 32 62 16 dk.vest@tekna.no Ellen Hauge Daglig

Detaljer

Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største satsing på fiske gjennom tidene!

Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største satsing på fiske gjennom tidene! 15.01.2014 RUNDSKRIV 1/14 INFORMASJON TIL NJFFS LOKALFORENINGER OG FYLKESLAG Rundskriv 1/14 15.01.2014 Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15 Sted: Toppidrettssenteret, Oslo Tid: Torsdag 22. januar 2015 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri Barfor (SB),

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE

Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT Friidrett ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE 25. februar 2015 Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT Friidrettsgruppa har hatt følgende styre i 2014 Styre: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær:

Detaljer

Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor

Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor Røyken Historielag Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor Røyken bygd. En ny travel sommersesong står for døren. Det vrimler av oppgaver og aktiviteter å engasjere seg i for den som måtte ha noen

Detaljer

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang.

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere prosess LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE NSFs Utgave nr. 1 2009 2. årgang Leder Innhold Den MeYYYYYYYY nødvendige samtalen aet en farbar vei? Idébanken

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Årsrapport 2014 Innledning Medlemmer Styrets og sekretariatets arbeid Sekretariatet Styremøter

Årsrapport 2014 Innledning Medlemmer Styrets og sekretariatets arbeid Sekretariatet Styremøter 1 Årsrapport 2014 Innledning Det har vært et travelt år for Akupunkturforeningen i 2014 med hovedfokus på autorisasjonssøknaden, kommunikasjonsstrategien og blodforskriften. Medlemmer Pr. 31. desember

Detaljer

Bondesangen. Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger

Bondesangen. Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger Bondesangen Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger All kultur er dyrken Først og fremst av jord. Der er moderstyrken, Først bak plogen gror. Samfunnslivet frem, Bygd og by og hjem, Første bonden

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 15.03.12/163.36 SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12 Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Tid: Mandag 28. februar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer