AKTIVITETSPLAN ELEVER PÅ BANEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AKTIVITETSPLAN ELEVER PÅ BANEN"

Transkript

1 AKTIVITETSPLAN ELEVER PÅ BANEN MÅNED DATO TILTAK 2007 HVA ER GJORT AUG MØTE MED MULTIMEDIESENTRET Dialog om fremdrift og hva vi forventer av hverandre MØTE MED TRD Forberedelse til oppstartseminar m lærere OPPSTARTSEMINAR Involverte lærere har en halv dag sammen m/trd. Oppstart prosjekt START FOR TOF- ELEVER Elevforventninger og framdriftplan PLANLEGGINGSMØTE TOF-LÆRERE Fast planleggingsmøte for Tof-lærere hver onsdag PLANLEGGINGSMØTE TOF-LÆRERE Fordeling av timer mellom de de 7 lærerne de i første økt MØTE MED TRD Planlegging av fremdriftsplan dette skoleåret FRIST INNSENDING AV PROSJEKTK. Eva Kristin laget utkast, Dokumentasjon av gjennomstrømning ettersendes i uke 37 SEPT DOKUMENTASJON Filming av TOF prosjektet. Laget fly av spaghetti PLANLEGGINGSMØTE TOF-LÆRERE Halvårplan VEILEDNING TOF Lærere får veiledning i forhold til prosjektet MØTE M GRÅKALLBANEN Knut, Trygve, Thomas og Kristin får demontrert utstyr på Gråkallbanen PLANLEGGINGSMØTE TOF-LÆRERE Planlegge Broprosjekt- design og bygging MØTE M PLU Fremdriftsplan, samt krav til dokumentasjon i forhold til bedre gjennomstrømning TOF PROSJEKTSTART VANN / MILJØ Løkken Verk. Sigevann og celledød VEILEDNING TOF Prosjektplan for TOF INFOMØTE Infomøte til alle interesserte i prosjektet, fremdriftsplan etc PLANLEGGINGSMØTE TOF-LÆRERE MØTE MED GRÅKALLBANEN Fremdriftsplan, hvem gjør hva, hva gjør elevene? VEILEDNING TRIKK Lærere får veiledning i forhold til trikkeprosjektet PRESENTASJON PÅ RM Presentasjon av trikkeprosjektet på avd.møte på RM OKT ORGANISASJONSANALYSEN Gjennomført PLANLEGGINGSMØTE TOF-LÆRERE Hvordan organisere 45 elever og 7 lærere?

2 PRESENTASJON AV PROSJEKT Presentasjon av trikkeprosjektet på avd.møte lærere på ST MØTE MED TRD Planlegging av kurs med TRD den PLANLEGGINGSMØTE TOF-LÆRERE PRESENTASJON I ENTREPENØRS.KL Entrepenørskapsklassen i gang med idemyldring rundt hva de kan gjøre i forhold til trikkeprosjektet PLANLEGGINGSMØTE TOF-LÆRERE MK ELEVENE I GANG MED PROSJEKT Bruke tre uker på å designe presentasjon av holdeplasser og skjermdesign TOF AVSLUTTER VANNPROSJEKT NRK Midtnytt lager reportasje om vannprosjektet Løkken verk MØTE MED GRÅKALLBANEN Se vedlagte referat LEDELSE AV PROSJEKTARBEID Kurs med TRD sammen med deltakere i trikkeprosjektet TOF START ELEKTONIKKPROSJEKT ANDRE GRUPPE PLAST Deler storgruppa i to PLANLEGGINGSMØTE TOF-LÆRERE Vurderingsplan for faget MØTE LOKAL PROSJEKTGRUPPE TRIKK Se vedlagte referat TOF TEKNOLOGIHISTORIEPROSJEKT LUFTFORURENSING FOR ANDRE GRUPPE NOV TRIKKELUNSJ Alle som deltar i trikkeprosjektet spiser felles lunsj en gang i uka MØTE MED SKOLELAB NTNU Om hospiteringsplasser ved NTNU for 45 TOFelever og 6 lærere i uke 5,6og BYÅSEN HISTORIELAG Etablert kontakt med Byåsen historielag i forhold til samarbeid og tilgang på deres fotoarkiv og ressurser i trikkeprosjektet(skolen har partnerskapsavtale) PLANLEGGINGSMØTE TOF-LÆRERE Utstyrsbehov og vurderin VEILEDNING TRD Veiledning m/trd Målformulering for trikkeprosjektet TRIKKELUNSJ PRESENTASJON TIL GRÅKALLBANEN Forslag til holdeplassdesign og skjermdesign ble presentert for gråkallbanen START PROSJEKT INNEKLIMA Driftsleder og Miljøseksjonen Trondheim kommune FRONTER Åpnet fellesrom i fronter for deltakere i trikkeprosjektet PLANLEGGINGSMØTE TOF-LÆRERE Måldiskusjon og tema for hospitering for elevene i uke 5, 6 og 7.Start prosjektplanl FRONTER Åpnet fellesrom i fronter for deltakere i TOF-prosjektet TRIKKELUNSJ MØTE MED GUS OG KNUT

3 MØTE M TRD KRISTIN OG EVA TOF Bytte grupper i TOF MØTE M MULTIMEDIESENTRET OG PLU ORGANISASJONSANALYSEN DES MØTE MED MULTIMEDSENTR OG GUS MØTE MED TRD OG GUS LEDELSE AV TRD AVLYST!!!! PROSJEKTARBEID MÅNED DATO TILTAK 2008 HVA ER GJORT TIMER MØTE NTNU KAVLISENTERET forberedelse til hospitering 4 timer JAN MØTE NTNU KJEMI forberedelse hospitering 4 timer MØTE M GUS Årsrapport 3 timer MØTE M MARTIN GAUSTAD MULTIM Forberedelse kurs 3 timer MØTE M NTNU forberedelse hospitering 2 timer VIDEOKURS Multimediesentret 12 stk + Erlend 98 timer MØTE STATOIL HYDRO forberedelse hospitering 2 timer MØTE M PLU KJELL ATLE Åpen skole 2 stk 6 timer MØTE M SKOLELAB forberedelse hospitering 3 timer FEB PROSJEKTLEDERGRUPPESAMLING 3 timer 5 stk 15 timer MØTE M TRD, PLANLEGGING Kurs digitale tekster 4 timer MARS PRESENTASJON AV TOF PROSJEKTET Om hospitering- for instituttledere på NTNU, Eva 4 timer PROSJEKTLEDERGRUPPESAMLING 5 stk 13 timer DEMONSTRASJON TRIKKEUTSTYR Trekanten, Rosten, Thomas og Reidulf 6 timer MØTE M SIGRID HS Trikk 1 time ARBEIDSMØTE EVA / KRISTIN Eva Kristin 16 timer

4 EVALUERINGSMØTE HOSPITERING m representanter fra hospiteringsmiljøene og skolelab. 3 stk 9 timer MØTE TRIKK M ELEVER Annelise, Kari og Kristin 6 timer MØTE M TRD PLANLEGGING AV KURS Kristin 1 time APRIL PRESENTASJON TRIKKEPROSJEKT HS Kristin 2 timer PROSJEKTLEDERGRUPPESAMLING 3 timer 5 stk fra skolen sammen m kompetansemiljøene 15 timer SEMINAR RØROS m/blogging Bloggkurs PLU 17 stk 340 timer DIGITALE TEKSTER Kurs TRD 8 stk 64 timer VIDEOKURS Multimediesentret 12 deltakere + Erlend 124 timer FOREDRAG SKOLEFORUM Lillestrøm Eva og Kristin 16 timer ST2 FILM I NORSKFAGET Kristin, (maria sitt oppstart av prosjekt) 1 time MAI MØTE M TRD PLANLEGGING AV KURS Eva Kristin 6 timer OPPLÆRING TRIKKEUTSTYR Visiontech og Gråkallbanen, 7 stk 21 timer ARBEIDSMØTE Eva Kristin 4 timer PROSJEKTLEDERGRUPPESAMLING 5 stk 15 timer DESIGN Første utkast til design, trikkeprosjekt Gjermund 2mk JUNI MØTE M JURIST TRIKK Kristin 2 timer MØTE M GRÅKALLBANEN Kristin, Knut partnerskapsavtale 4 timer AUG PRESENTASJON ALLE ANSATTE Presentasjon av kompetansemiljøene til alle ansatte 150 timer FAGDAG PED PERSONALE 14 forskjellige kurs "digital kompetanse" 150 stkx 8 timer 1200 timer SEPT MØTE M GRÅKALLBANEN Utvidelse av samarbeidet 5 stk 10 timer MØTE M GRÅKALLBANEN/ MK 5 stk x2 10 timer KURS ELEKTRONIKK Skolelab 20 stk x7 140 timer

5 OKT SAMARBEIDSMØTE Eva /Kristin 3 timer MØTE M SKOLELAB Eva Frode 8 timer PLANLEGGINGSMØTE Eva Kristin 12 timer og Knut 2timer 14 timer PROSJEKTLEDERGRUPPESAMLING 5 stk 15 timer MØTE M TRD Planlegging kurs/veiledning 4 timer FORUM FOR TEKNOLOGI OG FORSKN NTNU, Hilde presenterte prosjektet for forumet 3 timer MK ITALIA Skoleovertakelse, jobbing m prosjektet 112 timer MØTE SKOLELAB Åpne forsøk planlegges. Eva, Peter, Sissel 3t SAMLING PROSJEKTSKOLER Eva, Maria i Sandefjord 40 timer ÅPNE FORSØK Skolelab og 12 lærere x 7 kurs 84 timer MØTE TRIKK PÅ MK Komme i gang m bloggen 15stk x 5timer 75 timer ARBEID M DESIGN BLOGG/TRIKK Thomas Kari 14 timer MØTE M GRÅKALLBANEN Kristin, Thomas, Maria, Ørjan Kari/ design etc 10 timer NOV PLANLEGGINGSMØTE Maria, Kristin- forberedelse foredrag Lillestrøm 10 timer FOREDRAG TRIKK Skolelederkonferanse Lillestrøm kristin og maria 16 timer MØTE ANG SKJEMA John, Eli og Kristin Utarbeidelse av skjema ang div tillatelser 6 timer SAMARBEIDSMØTE RØROS Eva og Kristin forberedelse foredrag, arbeid m blogg 16 timer FOREDRAG ELEVER PÅ BANEN Eva og kristin, Skolelederkonferanse Røros 3 timer SAMARBEIDSMØTE NORSKLÆRERE Presentasjon av prosjektet/planlegging av oppstart/ sitatet/ Visste du at 12 stk 18 timer START ÅPNE FORSØK TEMADAG Fordrag og problemstillinger. 5tx19 95 timer DES SAMARBEIDSMØTE Eva og Kristin 4 timer PROSJEKTLEDERGRUPPESAMLING 5 stk 15 timer SAMARBEIDSMØTE M GRÅKALLBAN 3 stk x5 timer 15 timer MÅNED DATO TILTAK 2008 HVA ER GJORT TIMER

6 PLANLEGGING FRAMDRIFT Eva / Kristin 8 timer JAN MØTE M GRÅKALLBANEN 9 timer MØTE M MARIA Planlegging trikk/ norsk 2 timer PRESENTASJON TOF PPU STUDENTER Hilde foredrag på NTNU 2 timer OPPSTART VISNING TRIKK To trikker fullastet med elever og lærer på lanseringstur 3 timer ÅRSRAPPORT Eva / Kristin 14 timer NORSK/ HISTORIE Tverrfaglig prosjekt lager DS FEB PROSJEKTLEDERGRUPPEMØTE 5 stkx2 timer 10 timer MØTE M GRÅKALLBANEN kontrakt for samarbeid 2 timer KURS FORSKNINGSMETODE NTNU,Skolelab 2tx18 36 timer KURS PHOTOSTORY Norsklærere 8x 3timer 24 timer BESØK AV GRÅKALLBANEN Info til elevene 2 timer ENTREPENØRSKAP Prosjekt trikk/ miljø- lager DS 25 elever MAR ÅRSRAPPORT Ferdigstilling 4x1 time 4 timer MØTE ARTIKKELSKRIVING m PLU 4x3 timer 12 timer TRIKK ST / NORSK 50 elever lager DS sitat og Visste du at KURSDAG Åpne forsøk/tof Åpne oppgaver/trd Photoshop/ Blogg 30x4 timer 120 timer PLANLEGGING TRIKK MK 3x2 timer 6 timer MØTE M GUS Forberedelse prosjektledersamling 2x 2timer 4 timer MØTE M MARIA Artikkelskriving 2x2 timer 4 timer BESØK AV UDIR 2x 3 timer 6 timer APRIL FOREDRAG TOF-FORUM MIDT-NORGE HVA GJØR VI PÅ TOF PÅ BYA? Hilde Ervik. Spredning. 2timer

7 MØTE TRD 1,5 TIMER EVA 1,5 timer PRESENTASJON AV PROSJEKTENE Åpne forsøk, 4tx18 72 timer MAI OPEN SPACE ERFARINGSSEMINAR 26 deltakere 26x8t 208 timer PLANLEGGINGSMØTE Kristin Eva 8tx2 16 timer PLANLEGGINGSMØTE Kristin Eva 8tx2 16 timer JUNI PRESENTASJON ALLE ELEVER ST 1 time x 10 lærere 10 timer AUG

8 OPPSTART TRIKK VG2 MK OPPSTART TRIKK MIK 1 BEGGE GRUPPENE PÅ ST ANTIMOBBEKAMPANJE VG3 MK SEPT PLANLEGGINGSMØTE EVA KRISTIN 2 timer MØTE M SPRÅKLÆRERE TRIKK MARKERING AV DEN INTERNASJONALE SPRÅKDAGEN 1 time 1 time PROSJEKT VG1 ST PHOTOSTORY I TO GRUPPER MØTE LOKAL PROSJEKTGRUPPE TRIKK 4 timer PLANLEGGINGSMØTE EVA KRISTIN 4 timer SKJERMER OPP I KANTINA Trygve Thomas 10 timer m møter 10 timer MØTE PROSJEKTLEDERGRUPPA 5X4 TIMER 20 timer OKT POSTERE FRA TOF PRESENTERT PÅ Kick off EU-prosjekt NTNU INN I TIMEN TIL MARIA KRISTIN 2 TIMER 2 timer DELTAKERKONFERANSE I LOEN 4 STK X timer FOREDRAG TRÅDLØSE TRH ØRJAN 1 DAG 8 timer NOV STÅSTED/ORG. ANALYSEN SENDES UT TIL ANSATTE JOHN 8 TIMER 8 timer REALFAGSFORUM MIDT-NORGE NTNU HOSPITERING I REALFAG, FOREDRAG Eva Arntzen 2timer KURS, VURDERING SAMMENSATTE TE Hildegunn Otnes NTNU 10x 4t 40 timer MØTE PLANLEGGING RØROS 2STKX2TIMER 4timer SAMLING PÅ RØROS TEMA: OPPSUMMERING; DOKUMENTASJON OG SPREDNING 10x8timer + 14x8t 192 timer ETTERARBEID RØROS 2STKX2TIMER 4 timer ITUS KREATIVITETSPRIS TIL PROSJEK 2x8 timer 16 timer

9 PRODUKSJON AV PRES.VIDEO 10 TIMER 10 timer MADS B.H. FOREDRAG PÅ ITU INNOVASJON I SKOLEN FRIST STÅSTED/ORG. ANALYSEN UKE PROGRAMFAG TIL VALG ARBEID MED TRIKK M UNGDOMSSKOLEELEVER 4 timer PRESENTASJON PÅ FELLESMØTE 150 x 1 time 150 timer VIDEREUTDANNING TOF-LÆRERE NTNUHilde Ervik foreleser. 3 timer DES SLUTTRAPPORT 40 timer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

Valg av språkfag (2. fremmedspråk)

Valg av språkfag (2. fremmedspråk) Til elever/foresatte 7. trinn Valg av språkfag (2. fremmedspråk) Til høsten skal dere begynne i ungdomsskolen (8. trinn). I den forbindelse må dere velge hvilket språk dere ønsker. Disse fagene utgjør

Detaljer

Årsplan skoleåret 2011/2012

Årsplan skoleåret 2011/2012 Utgave pr. 08.09.2011 Porsgrunn videregående skole sammen om mestring, mangfold og miljø Årsplan skoleåret 2011/2012 Det vil komme endringer i årsplanen gjennom året. Se På blokka hver fredag kl. 10 for

Detaljer

Aronsløkka skole DRAMMENSSKOLEN Norges Beste Skole

Aronsløkka skole DRAMMENSSKOLEN Norges Beste Skole Aronsløkka skole DRAMMENSSKOLEN Norges Beste Skole Lede og lære TID OG TILLITT STØTTE OG KRAV PRAKSISNÆRT ENDRINGSAGENT RELASJON + OPPLEVELSER Aronsløkka Vi vokser sammen Ansvar Omsorg Respekt læring mestring

Detaljer

Aktivitetsplan for kompetanse og utvikling i lierskolen 2015-2016. www.laeringsledelse.no

Aktivitetsplan for kompetanse og utvikling i lierskolen 2015-2016. www.laeringsledelse.no Aktivitetsplan for kompetanse og utvikling i lierskolen 2015-2016 www.laeringsledelse.no Om Aktivitetsplanen Planen er laget for at vi som jobber i lierskolen skal få en felles oversikt over kurs, aktiviteter

Detaljer

JULEBREV FRA TENK. Hva har skjedd i det siste? BEDRIFTS- OG SOSIALKVELD MED KRIPOS (21. OKT)

JULEBREV FRA TENK. Hva har skjedd i det siste? BEDRIFTS- OG SOSIALKVELD MED KRIPOS (21. OKT) JULEBREV FRA TENK Hva har skjedd i det siste? I dette siste nyhetsbrevet for 2009 fra oss i TENK kan du lese om hva vi har tenkt på og drevet med i oktober, november og desember. God lesning! BEDRIFTS-

Detaljer

MØTEREFERAT STYREMØTE

MØTEREFERAT STYREMØTE MØTEREFERAT STYREMØTE Til: Susanne,, Øyvind, Norma, Ingunn, Tove, Leon, Heidi og Nina Dato: 29.11.2012 Kl.: 19:15-22:30 Sted: Inndalsv. 108, hos Ingunn Deltagere: Susanne, Øyvind, Ingunn, Tove, på skype

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Tiltak Lederteam Ansvar Frist Sette forventinger og krav til overholdelse av regler og frister. Systematisk oppfølging i lederteam på konsekvenser.

Tiltak Lederteam Ansvar Frist Sette forventinger og krav til overholdelse av regler og frister. Systematisk oppfølging i lederteam på konsekvenser. VISJON: VI UTVIKLER HANDLINGSDYKTIGE MENNESKER MÅL 1: TRYGGE OG UTVIKLENDE RELASJONER Momenter til tiltak: Klasseledelse som gir godt læringsmiljø Relasjonsbygging Arbeidet i team og storteam (innhold

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Rapport Prosjekt Hverdagsrehabilitering i Norge

Rapport Prosjekt Hverdagsrehabilitering i Norge Rapport Prosjekt Hverdagsrehabilitering i Norge Tilskudd til tiltak for å styrke informasjon og kunnskap på omsorgsfeltet over statsbudsjettet kap 769 post 21/70 for 2013 Rapporten tar utgangspunkt i Helse

Detaljer

En innovativ og lærende organisasjon. Kompetanse og rekruttering i Nøtterøy kommune Et prosjekt i Saman om ein betre kommune

En innovativ og lærende organisasjon. Kompetanse og rekruttering i Nøtterøy kommune Et prosjekt i Saman om ein betre kommune En innovativ og lærende organisasjon Kompetanse og rekruttering i Nøtterøy kommune Et prosjekt i Saman om ein betre kommune Formål for vårt prosjekt Rett person til rett tid og rett sted Sikre tjenester

Detaljer

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST LEVANGER KOMMUNE Sjefsgården voksenopplæring Prosjektrapport PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST 2012 Prosjektleder: Toril Sundal Leirset Prosjektdeltakere: Eva Winnberg og Liv

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Overgang barnehage-skole for hørselshemmede

Overgang barnehage-skole for hørselshemmede Sluttrapport fra prosjektet Overgang barnehage-skole for hørselshemmede Fauske kommune, Spesialpedagogisk senter i Nordland, Møller kompetansesenter STATPED SKRIFTSERIE NR. 27 Sluttrapport fra prosjektet

Detaljer

S TIFTELSEN N ORDNORSK VITENSENTER

S TIFTELSEN N ORDNORSK VITENSENTER S TIFTELSEN N ORDNORSK VITENSENTER ÅRSBERETNING FOR 2008 VISJON Stiftelsen Nordnorsk vitensenter skal inspirere til undring over og kunnskap om sammenhenger i naturens prosesser og over det enkle og komplekse

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE «En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske». (Fra visjonen til Drammensskolen Norges beste skole) Planen

Detaljer

Sveberg skole/malvik kommune

Sveberg skole/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering Sveberg skole/malvik kommune Vurderingsområde: RESSURSUTNYTTING I SKOLE OG SFO Dato: 9. 12.03 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2008

Detaljer

Vurdering for læring. Implementering av vurderingsforskriften ved Løren skole

Vurdering for læring. Implementering av vurderingsforskriften ved Løren skole Vurdering for læring Implementering av vurderingsforskriften ved Løren skole Vurdering på Løren skole Tilstanden ved Løren skole, 2009; Fra pilotskoler til en skole i oppstart med VFL Svært ulik praksis

Detaljer

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN?

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN? Fylkesmannen i Finnmark v/ Espen Larsen Rådgiver kommuneøkonomi Kommunal- og samordningsstaben RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START

SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling For perioden 01.01.2008-31.12.10 Statusrapport for framdrift,

Detaljer

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging?

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging? Leseaktiviteter Lær meg norsk riggerord_liggende.indd 1 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 3 Språkhverdag ord_liggende.indd 7 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 5 Magiske øyeblikk

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT PROSJEKT INTERNT SÅRSENTER PÅ CATOSENTERET

PROSJEKTRAPPORT PROSJEKT INTERNT SÅRSENTER PÅ CATOSENTERET PROSJEKTRAPPORT PROSJEKT INTERNT SÅRSENTER PÅ CATOSENTERET 0 Innhold Mål for prosjektet... 2 Tidsramme... 2 Deltakere i prosjektet... 2 Styringsgruppa:... 2 Referansepersoner:... 2 Prosjektgruppa:... 3

Detaljer

Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner

Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner Levanger kommune Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner - et delprosjekt i Levanger kommunes Cittaslow-prosjekt 1. Mandat og organisering av delprosjektet...3 1.1 Mandat for delprosjektet...3

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

LISMARKA SKOLE GJENNOM 22 ÅR FRA 1993-2015

LISMARKA SKOLE GJENNOM 22 ÅR FRA 1993-2015 LISMARKA SKOLE GJENNOM 22 ÅR FRA 1993-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduksjon. 2. Lismarka skole gjennom 22 år. Innledning. Organisering av skolen. o Lismarka prosjektet. o Innføring av L-97. Læreplanarbeid.

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013 Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013 Vedtatt i K.styret den 23.04.12 i sak 12/39 FORORD Strategidokumentet fra Kunnskapsdepartementet Kompetanse for kvalitet - strategi for

Detaljer