Informasjonshefte til bruk for utøvere i Den kulturelle skolesekken i Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjonshefte til bruk for utøvere i Den kulturelle skolesekken i Oslo"

Transkript

1 Informasjonshefte til bruk for utøvere i Den kulturelle skolesekken i Oslo Innholder: Side 2 Program 2011/12 (forskjellige kategorier produksjoner og hvordan de tildeles skolene) Side 3 - Turnéplaner / tidsoppsett (når publiseres de og hvor, hvordan oppdateres de) Side 4 Fremdriftsplan for utøver (før og etter gjennomføring) Side 5 og 6 Utøverrapport (hva og hvor mye skal utøver rapportere på etter gjennomføring) Side 7 Informasjon og presse (hjemmesider, Fronter og presse) Side 8 Kontaktinformasjon (hvem er kontaktperson for hva i administrasjonen) 1

2 Program 2011/12 Faste produksjoner (gjelder kun grunnskole) Alle elever fra 1. til 10. trinn får tre faste produksjoner, en trinnbasert fast produksjon og to konserter med Rikskonsertene. Disse produksjonene er tildelt skolene i god tid før skolestart, og skolene skal selv sjekke hvilke produksjoner de har fått, og dato og tidspunkt. Utøvere har fått tilsendt turneoppsett og godkjent disse. Valgfrie produksjoner / produksjoner som bestilles av skolene (grunn- og videregående skole) Skolene melder seg på til valgfrie produksjoner i perioden fra skolestart frem til 1. september. Sekretariatet tildeler alle valgfrie produksjoner fortløpende i løpet av september, og alle turnéplaner skal senest være klare innen 1.oktober. Utøver får tilsendt turnéoppsett i løpet av september og godkjenner denne før skolene får beskjed om hva de er tildelt og når. Prosjekter / verksteder (grunn- og videregående skole) Dette er produksjoner av lengre varighet med fokus på elevmedvirkning som skolene melder seg på i perioden fra skolestart frem til 1. september. Sekretariatet tildeler alle prosjekter/verksteder fortløpende i løpet av september. Alle turnéplaner skal senest være klare innen 1.oktober. Utøver får tilsendt turneoppsett i løpet av september og godkjenner denne før skolene får beskjed om hva de er tildelt og når. Ekstratorg (grunn- og videregående skole) Dersom det skulle være noen produksjoner som ikke er fylt opp, eller sekretariatet ser at vi har mulighet for å etterbestille noe mer, vil disse produksjonene legges ut på et ekstratorg etter høstferien og eventuelt utover skoleåret. Skoler vil da kunne bestille en eller flere ekstra valgfrie produksjoner. Her vil vi praktisere først til mølla for skolene. Dette vil kun gjelde et fåtall produksjoner, og sekretariatet tar kontakt med dem det kan gjelde etter hvert som vi får oversikt over behov og ressurser utover høsten. 2

3 Turnéplaner / tidsoppsett Når og hvor publiseres turnéplanene? Turnéplanene legges ut på våre hjemmesider, Med unntak av turnéplanene til de faste produksjonene for grunnskolen (publisert 1. august), blir alle turnéplaner for både grunn- og videregående skole publisert i løpet av september og senest innen 1. oktober. Enkelte produksjoner har gjennomføring i september, og disse vil håndteres og publiseres først, tidlig i september. Hvordan finne en turnéplan? 1. I venstremenyen nederst på hjemmesidene våre klikker du på Produksjoner for: grunn- eller videregående skole. Produksjonene listes opp alfabetisk, og du blar deg ned til riktig produksjon. 2. Klikk på produksjonens tittel som leder deg til informasjonssiden til denne produksjonen. Her vil du finne turnéplanen til høyre på skjermen. Hvordan oppdateres turnéplanene? Turnéplanene på våre hjemmesider skal være de sist oppdaterte. Vi oppdaterer turnéplanene dersom det skulle komme endringer. Viktig: Endringer håndtert av utøver som gjelder dato og tid, må meldes til sekretariatet. 3

4 Fremdriftsplan for utøver Før gjennomføring 1) Opprett kontakt direkte med skolene i god tid (ca 14 dager forut for gjennomføring): Dette fungerer som en påminnelse for skolen om at de har noe på agendaen fra Den kulturelle skolesekken i nær fremtid. Det sikrer at det praktiske rundt gjennomføringen gjennomgås og ikke minst forstås av skolen. Utøver kan få praktisk informasjon ift for eksempel parkeringsforhold, inngang til lokalet, avtale møte med kontaktperson ved ankomst eller annet. 2) Sjekkliste: Gå gjennom eventuelle tekniske krav med skolen, slik at de er inneforstått med hva skolen skal forberede. Vi har utarbeidet en generell sjekkliste som kan benyttes til dette, eller benytt egne sjekklister. Etter gjennomføring 1) Rapportering fra utøvere: Vi ber deg sende oss deres vurdering/rapport etter endt gjennomføring. Fra våre hjemmesider laster du ned mal for rapportering. 2) Fakturering: Dersom du gjennomfører over en lengre tidsperiode, kan du delfakturere etter avtale med oss. Rapporten skal vedlegges den siste av fakturaene. Skriv i emnefeltet til e-posten Rapport og Faktura og Tittel på tilbudet. Vi er underlagt kommunes behandlingsprosedyrer, og det må påregnes ca 1 måneds utbetalingstid. Rapport og faktura sendes til: - for grunnskolen - for videregående: 4

5 Utøverrapport Del 1: beskriv opplegg og gjennomføring Dks ønsker å kunne publisere erfaringer fra produksjonene i møte med elevene, sett fra utøvers side. Vi ser for oss at Del 1 av rapporten skal kunne publiseres, men det er selvsagt valgfritt for utøver om denne kan legges ut på hjemmesida vår. (Vi anonymiserer skoler der det er nødvendig). Del 2: vurder opplegg og gjennomføring Dks ønsker at utøver reflekterer over egen gjennomføring. Videre at du informerer om hvordan skolene møtte deg, og hvordan skolen tilrettela praktisk og pedagogisk. Vi vil gjerne også ha tilbakemeldinger i forhold til sekretariatets arbeid. Lengde på rapport: Rapporten bidrar til å kvalitetssikre Dks i Oslo. Det er derfor fint om den er konkret og informativ. Ikke skriv for langt, men få med det vesentlige ift hva som var vellykket og eventuelle forbedringspunkter både for utøver, skole og oss som administrerer. Del 1 vil normalt kunne beskrives på en halv til en hel side. Del 2 likeså. Innsending av rapport: Sendes senest to uker etter at tilbudet er gjennomført sammen med faktura til: For grunnskolen: For den videregående skolen: - Ref side 4 merking av e-post! Mal for utøverrapport 2011/12 Fakta om produksjonen 1. Tittel 2. Målgruppe 3. Navn på arrangør og/eller kontaktperson 4. Navn på skoler som har deltatt 5. Var det skoler som skulle ha produksjonen, som ikke deltok? (Hvilke skoler, og begrunnelse) 6. Antall elever som har deltatt (Spørsmålene på neste side er veiledende. Hopp over punkter som ikke er relevante, og legg gjerne til eventuell annen informasjon som spørsmålene ikke fanger opp) 5

6 Del I - Beskriv opplegg og gjennomføring Kan vi publisere på hjemmesidene våre det du skriver under del 1, ja/nei? (Derom ja: legg vekt på godt språk og husk at skolene, andre utøvere og offentligheten er målgruppe for det du skriver. Legg ved eventuelle bilder, video eller annet for publisering sammen med teksten.) 1. Hva fikk elevene oppleve? 2. Hva stimulerte produksjon hos eleven? F. eks. respons, aktivitet, refleksjon, tverrfaglighet, annet. 3. Kort beskrivelse av pedagogisk materiell/ opplegg som fulgte tilbudet. 4. Hvordan er tilbudet organisert og ledet praktisk fra utøver, og var organiseringen vellykket? 5. Hvordan ble tilbudet mottatt praktisk på skolene? Hjelp til opprigg, romløsning, annet? 6. Hadde skolene en elevarrangørgruppe som tilrettela for gjennomføringen på skolen? 7. Annet? Del II - Vurder egen gjennomføring og møtene med elevene og skolen 1. Vurdering av eget arbeid o Hva har vi lykkes med og hvorfor? o Hva kan bli bedre og hvordan? 2. Vurdering av brukerne o Hvordan vurderer du de enkelte skolenes holdninger, interesse, for- og etterarbeid og samarbeid? (elever, lærere, skoleledere). o Dersom det var skoler som pekte seg spesielt ut, enten i positiv eller negativ retning, vil vi gjerne vite hvilke skoler og hvordan de utmerket seg. o Hva kan bli bedre og hvordan? 3. Vurdering av sekretariatet for Den kulturelle skolesekken o Hvordan vurderer du rutiner og samarbeid med sekretariatet for Den kulturelle skolesekken? o Hvordan vurderer du denne malen for rapportering, mangler den noe vesentlig, er den for omfattende, annet? o Hva kan bli bedre og hvordan? 6

7 Informasjon og presse Dks sine hjemmesider På hjemmesidene våre, ligger årets program, alle produksjoner, turnéplaner, påmeldingsskjema for skolene, informasjon til utøvere, nyheter m.m. Vi kan legge ut materiell til hver produksjon, som elevoppgaver, lærerveiledninger eller annet slik at lærerne kan laste det ned. Dks på Fronter Fronter er en elektronisk læringsplattform som alle de kommunale skolene bruker. Den kulturelle skolesekken har et eget rom her, med samme informasjon som på hjemmesidene våre. Alle lærere skal bruke Fronter i sitt læringsarbeid, og slik er vi så nær lærerne vi kan komme. Vi har også tilgang på en nyhetsfunksjon her. Vi har en gjestepålogging du kan benytte, for å se Fronter-rommet slik lærerene ser det. Logg på her: https://fronter.com/osloskoler Brukernavn: dks - Passord: dksgjest Utøveres bloggsider Vi har egne bloggsider for våre utøvere. Her kan en reise spørsmål, diskutere og dele erfaringer og lignende med andre utøvere i Den kulturelle skolesekken. Her kan du også presentere egne Dks-prosjekter med bilder, tekster, lyd, film og annet. Besøk våre bloggsider her: Presse Dersom pressen gjør en sak om Dks-produksjonen din, skal sekretariatet orienteres om dette. Det skal tydeliggjøres overfor pressen at dette er et arrangement i Den kulturelle skolesekken. Det samme gjelder varsling, promotering og lignende på forskjellige nettsteder Den Kulturelle skolesekken skal krediteres som arrangør. 7

8 Kontaktinformasjon Dks i Grunnskolen: Kristin Falck: Tel: Kontaktperson vedr: avtaler, dimensjonering, økonomi, ledelse, det kunstfaglige Anne Elisabeth Sæter: Tel: Kontaktperson vedr: kulturkontakter, skolesamlinger, skoleutviklingsprosjekter, og for turneene/tidsoppsettene for faste produksjoner. Nina Buflaten: Tel: kontaktperson vedr: logistikk, turnélegging, skolenes evalueringer og for turneene/tidsoppsettene for valgfrie produksjoner og prosjekter. Mari Romarheim Haugen: Tel: Kontaktperson vedr alle musikkproduksjonene og turneene fra Rikskonsertene Dks i Den videregående skolen: Kari Gjerde: Tel: Kontaktperson vedr: avtaler, dimensjonering, økonomi, ledelse, det kunstfaglige, kulturutvalg Ingebjør Westgaard, Tel: Kontaktperson vedr: turnélegging, skolenes evalueringer, kulturutvalg Ingebjør er tilsatt i 50% stilling, og treffes normalt mandager, onsdager og torsdager. Dere når oss begge på e-post: Treffer du ingen av oss, og det haster, legg igjen beskjed på forværelset:

For utøvere i Den kulturelle skolesekken - Grunnskolen 2010/2011

For utøvere i Den kulturelle skolesekken - Grunnskolen 2010/2011 For utøvere i Den kulturelle skolesekken - Grunnskolen 2010/2011 Les mer om: Hvilke kategorier/typer tilbud vi har i sekken og hvordan de tildeles skolene Utøveres turnéplaner ABC-huskeliste ved gjennomføring

Detaljer

Utøverhefte 2014-2015 inneholder informasjon om: Side 3 Slik tildeles de forskjellige kategoriene til skolene Side 4 Turnéplaner/tidsoppsett på nett

Utøverhefte 2014-2015 inneholder informasjon om: Side 3 Slik tildeles de forskjellige kategoriene til skolene Side 4 Turnéplaner/tidsoppsett på nett Foto: Mads Nygård Utøverhefte 2014-2015 inneholder informasjon om: Side 3 Slik tildeles de forskjellige kategoriene til skolene Side 4 Turnéplaner/tidsoppsett på nett Side 5 Kontaktinformasjon til skolene

Detaljer

UTØVERHEFTE 2015/16. Foto: Itonje Søimer Guttormsen

UTØVERHEFTE 2015/16. Foto: Itonje Søimer Guttormsen UTØVERHEFTE 2015/16 Foto: Itonje Søimer Guttormsen Utøverhefte 2015-2016 inneholder informasjon om: Side 3 Slik tildeles de forskjellige kategoriene til skolene Side 4 Turnéplaner/tidsoppsett på nett Side

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no

Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no Den kulturelle skolesekken i Østfold Håndbok for kulturkontaktene Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no en liten håndbok for kulturkontaktene i Østfold Den kulturelle skolesekken er en

Detaljer

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging Søke om pensjon trinn for trinn Som arbeidsgiver er man ansvarlig for å sende inn pensjonssøknad på aktive arbeidstakere, dette gjelder alle pensjonsytelser. For å gjøre denne jobbe enklere og mer oversiktlig

Detaljer

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: +47-23 32 57 50 Faks: +47-22 98 01 69 Bank: 3000.15.09000 Org.no.: 970 545 204 E-post: UNG@misjonsforbundet.no Internett: www.misjonsforbundet.no UNGS MEDLEMSREGISTRERING/

Detaljer

skolen som kulturarrangør -en håndbok for kulturkontakter

skolen som kulturarrangør -en håndbok for kulturkontakter skolen som kulturarrangør -en håndbok for kulturkontakter Foto: Lill C. Jacobsen skolen som kulturarrangør Gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS) får alle barn i Buskerud, uansett bosted og bakgrunn,

Detaljer

Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA)

Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA) Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA) Håndboken er for deg som har rollen bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR). Den skal gi deg en enkel oversikt over dine oppgaver i

Detaljer

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012 Brukerveiledning Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio idaf 15.08.2012 Dette dokumentet skal sørge for at alle NIL-medlemmer har en oppdatert profil og

Detaljer

Arrangør. hefte. Heftet tilhører:

Arrangør. hefte. Heftet tilhører: Arrangør hefte Heftet tilhører: INNHOLD INNLEDNING 3 OVERSIKT 4 SJEKKLISTE 5 ORGANISERING 6 MARKEDSFØRING 7 TEKNIKK OG LOKALE 8 EVALUERE 10 TILLEGG: TIPS TIL EGNE PROSJEKT 11 2 INNLEDNING Dette heftet

Detaljer

Bli kjent med Skolefrukt på nettet - en orientering til Skolefruktansvarlig

Bli kjent med Skolefrukt på nettet - en orientering til Skolefruktansvarlig Bli kjent med Skolefrukt på nettet - en orientering til Skolefruktansvarlig Skolefrukt På nettet for 1-7 skoler i prosjekt Innhold 1. Slik starter du med Skolefrukt på nettet... 3 2. Slik starter du opp

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.2 Legge inn logo... 7 1.1.3 Kontoinnstillinger

Detaljer

Jeg! Studieleder 2015

Jeg! Studieleder 2015 Jeg! Studieleder 2015 www.frp.no - facebook.com/fremskrittspartiet 1 Kjære Studieleder! Dette heftet tar for seg de viktigste oppgavene til en studieleder. Din jobb er å sette deg godt inn i dine ansvarsområder

Detaljer

Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig

Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig Skolefrukt På nettet for 1-7 skoler Contents 1. Slik starter du med Skolefrukt på nettet... 3 2. Slik starter du opp systemet for

Detaljer

Skolekonserter i videregående skole. Kartlegging og erfaringer OLE MARIUS HYLLAND

Skolekonserter i videregående skole. Kartlegging og erfaringer OLE MARIUS HYLLAND Skolekonserter i videregående skole Kartlegging og erfaringer OLE MARIUS HYLLAND TF-notat nr. 23/2010 TF-notat Tittel: Skolekonserter i videregående skole. Kartlegging og erfaringer TF-notat nr: 23/2010

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014 KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO Korsvoll, April 11, 2014 Spørsmål om rapporten kan rettes til FAU Leder ved Korsvoll Skole Per-Otto Wold per.otto.wold@gmail.com Sammendrag FAU

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Viktig informasjon til alle medlemmer i Snarøykilen båthavn

Viktig informasjon til alle medlemmer i Snarøykilen båthavn Snarøya, 29.11.2014 Medlemsnummer=brukernavn: XXXX Passord: xxxxxxxx Viktig informasjon til alle medlemmer i Snarøykilen båthavn Informasjon om medlemssystemet Xmarina for Snarøykilen båthavn Dette brevet

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Skolemelkordningen på Internett!

Skolemelkordningen på Internett! Skolemelkordningen på Internett! En guide for skolemelkansvarlige TINE tar ansvar for bestilling og betaling fra foresatte. Det eneste du trenger å gjøre er å dele ut melk. Sist oppdatert 01.02.2011 Velkommen

Detaljer

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft!

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Innhold: 1. Innlogging 2-3 2. Oppdatering av egen profil 3-5 3. Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 6-8 4. Oppdatering av lagsinformasjon 9 5. Opprette anlegg

Detaljer

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie KF Infoserie Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie Innholdsfortegnelse Innledning s. 1 Hvordan sikre god bruk s. 3 Brukerroller s. 5 Tildele brukernavn og passord s. 7 Tilgjengelighet

Detaljer

Spørsmål til Skole-Norge

Spørsmål til Skole-Norge RAPPORT 33/2009 Spørsmål til Skole-Norge Tabellrapport fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelser blant skoler og skoleeiere våren 2009 Nils Vibe, Miriam Evensen og Elisabeth Hovdhaugen NIFU STEP

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST LEVANGER KOMMUNE Sjefsgården voksenopplæring Prosjektrapport PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST 2012 Prosjektleder: Toril Sundal Leirset Prosjektdeltakere: Eva Winnberg og Liv

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

FITS Utøver IKT-drift for skoleverket

FITS Utøver IKT-drift for skoleverket FITS Utøver IKT-drift for skoleverket Invitasjon til samarbeid Senter for IKT i utdanningen er på utkikk etter kursleverandører som kan tilby todagerskurset FITS Utøver til IKTpersonell i skolesektoren

Detaljer