Østfold kulturproduksjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no"

Transkript

1 Den kulturelle skolesekken i Østfold Håndbok for kulturkontaktene Østfold kulturproduksjon

2 en liten håndbok for kulturkontaktene i Østfold Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing. Den skal bidra til at elever får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag, og til en helhetlig innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realisering av skolens læringsmål. Mange skoler gjør en flott jobb i forhold til å bruke tilbudet fra Den kulturelle skolesekken samt i å være arrangører. Denne lille trykksaken er tenkt som en synliggjøring av kulturkontaktens oppgaver, og som en praktisk hjelp i hverdagen. Den kan også være fin å gi videre til nye kulturkontakter. Ledelsen ved skolen bør også ha et eksemplar av denne. Foto: Børre Høstland Side 2

3 Det er rektor som i første rekke er den ansvarlige kulturkontakten, men arbeidet kan delegeres videre. Kulturkontakt er en eller to personer ved hver skole som er kontaktperson og bindeledd mellom Østfold kulturproduksjon (heretter ØK) og skolene. Det er viktig med god kommunikasjon mellom kulturkontakt og skolens ledelse. Dette bør gjøres ved å legge opp til faste møter eller andre gode rutiner slik at ledelsen til enhver tid holder seg orientert om Den kulturelle skolesekken. Spesielt viktig er det at programmet innlemmes i alle skolens planer og blir en naturlig del av skolens hverdag. Foto: Teater Joker

4 Om skolene ikke legger inn elevtall, kjernetid og planer i KSYS innen 1. juni blir turneene lagt på grunnlag av eksisterende opplysninger. Sørg for å gjøre ledelsen kjent med programmet for Den kulturelle skolesekken og at det blir innlemmet i skolens planer ved skolens planleggingsdager. Gå inn på nettsidene og skriv ut all informasjon, spesielt lærerveiledningen i god tid før besøk. Videreformidle lærerveiledningen til alle involverte lærere. I Faktaarket i KSYS (verktøydelen av ØK sine nettsider) står all informasjon om tekniske behov som bærehjelp, strømuttak og evt. andre spesielle behov. Sørg for at dette er klart til besøket. Sørg for bærehjelp før og etter besøk, hvis det står i produksjonens faktaark på nettsiden vår. Ta imot gjestene, og vær vertskap. Vis dem strategiske steder på skolen. Presenter gjestene for andre ansatte. Det er alltid hyggelig å bli tilbudt kaffe/ te. Ønsk velkommen og introduser utøverne for elevene før arrangementet begynner, og takk etterpå. Side 4 Sørg for å gjennomføre evaluering og elevkommentarer på nettsidene til Østfold kulturproduksjon etter besøket. Utøverne/ kunstnerne tar kontakt med skolen i forkant for å evt. avtale detaljer. Om de ikke har gjort det, og det fortsatt er ting dere lurer på, så ta kontakt med oss i Østfold kulturproduksjon.

5 Mange utøvere er ute på lange turneer som innebærer mange dager hjemmefra. Det er nye overnattingssteder, mye kjøring på ukjente veier, mye bæring og opp- og nedrigg. Det kan være dager med mye venting og dager med mye stress. Et godt møte med skolene betyr derfor veldig mye for utøverne. Utøverne skal ta kontakt med skolen på forhånd for å evt. spørre om praktiske ting. En god mottagelse er skolens måte å sikre seg en avslappet og fokusert utøver som er i stand til å levere en god prestasjon. Foto: Espen Dekko Det er ikke nødvendig at kulturkontakten gjør alt arbeidet selv. Det kan etableres arrangørgrupper av andre lærere og/eller elever (kanskje har skolen elever som allerede har gått Elever som arrangører -kurset). Men kulturkontakten skal alltid ha det overordnede ansvar for arrangementet. Av og med: Østfold kulturproduksjon, Rikskonsertene, og Musikk i Skolen. Nærmere informasjon om tilbudet vil sendes til skolene. Nettsider:

6 Skolehverdagen kan være travel for mange, og kanskje preget av stress. Derfor er det viktig at ting ikke kommer for brått på lærere og elever. Alle lærere bør få informasjon om besøkene i god tid slik at de kan være godt forberedt ved kulturbesøk. Noe av det aller viktigste er at nettopp lærerne skal informere og forberede sine elever på forhånd og også ta ansvar for - og/ eller etterarbeid knyttet til besøkene. Læreren har også ansvar for å følge sine elever når arrangementsstedet er et annet enn klasserommet, og å være tilstede som deltaker sammen med elevene. Illustrasjon: Stian Hole Kreativ Arena er den årlige samling for kulturkontakter arrangert av Østfold kulturproduksjon. Her presenteres blant annet deler av kommende program for Den kulturelle skolesekken. Partnerskapsavtalen mellom fylkeskommunen og kommunene presiserer at hver skole er forpliktet til å stille med minst en representant på Kreativ Arena. Side 6

7 Holde seg orientert om tilbudene som kommer til skolen. Spesi fisert turnéplan, informasjonsmateriell og øvrige nødvendige praktiske opplysninger skal normalt foreligge på nettsidene innen 10. august for hele kommende skoleår. Her fremgår nødvendige krav til standard for spillelokaler ovenfor den enkelte skole og ØK spesi fiserer også der de krav som stilles til teknisk og annet utstyr på stedet for det enkelte arrangement. Endring av turneene kan deretter kun foretas av ØK i samråd med den enkelte skole. Sørge for at elevtall, skolens kjernetid, skoleruta og tekniske opplysninger om den enkelte skoles spillesteder er lagt inn på KSYS (verktøydelen av ØK sine nettsider) innen 1. juni. Dette gjøres av kulturkontakt ved hver enkelt skole. Ved å kontakte ØK får kulturkontakten et passord som skal brukes til å logge seg inn fra nettsiden for å gjøre denne jobben. Det er i utgangspunktet en enkel jobb å utføre. Ta kontakt med ØK for passord og evt. veiledning. Mye av informasjonen fra ØK sendes ut til kulturkontaktens e-post. Derfor er det viktig at denne e-postadressen alltid er oppdatert. Bytter skolen kulturkontakt, er det viktig at e-posten oppdateres på KSYS. Sikre god informasjons flyt til kolleger i god tid om kulturaktiviteter som kommer. Alle lærere bør være godt informert om hva de selv og elevene skal være med på. Dette kan gjøres på personalmøter, via internettmeldinger, på oppslagstavler og på e-post. Det er også

8 naturlig at dette kommer med på elevenes ukeplaner slik at hjemmene også er informert om dette som all annen aktivitet. Jobbe for at lokalet/ visningsstedet er i god stand mht blending av vinduer, nok strømuttak og lignende. Når en kulturkontakt slutter er det viktig at den nye kulturkontakten får en innføring i oppgavene. Sikre evaluering: kulturkontakten skal være koordinator for kontinuerlig evaluering av hvert enkelt besøk, noe som vil være med på en god utvikling av tilbudene. Selve evalueringen er ingen stor jobb. Gå inn på nettsidene Klikk på VELG SKOLE/ BARNEHAGE og velg så din skole fra listen. Listen over produksjoner som kommer på besøk til din skole vil vises. Klikk på den aktuelle produksjonen du ønsker å evaluere. Velg så EVALUERING fra listen som kommer opp. Kulturkontakten logger seg inn i KSYS med brukernavn og passord. og passord. Når du er logget inn ligger alle turneene man kan gi evaluering på under rubrikken Gi tilbakemelding. Side 8 Klikk på Gi tilbakemelding og et skjema som består av 8 spørsmål vil komme opp. Spørsmålene er rangert fra veldig god til lite god. Man kan gi kommentar til hvert spørsmål og i tillegg finnes et større felt nederst for evt. generelle kommentarer.

9 Du avslutter med å klikke på SEND INN. Det er også viktig at vi får elevenes kommentarer, og her må kulturkontaktene hjelpe elevene med å få tilgang til å gi kommentarer på nettet. Veiledning om hvordan dette gjøres ligger på ØK sine nettsider. Evalueringen og elevkommentarer gjøres elektronisk via nettsidene til ØK. Slik går eleven frem: Gå inn på nettsidene Klikk på FINN KOMMUNE OG PRODUKSJON og velg så din skole fra listen. Listen over produksjoner som kommer på besøk til din skole vil vises. Klikk på den aktuelle produksjonen du ønsker å evaluere. Velg så PUBLIKUMSKOMMENTARER fra listen som kommer opp. Her skal elevene skrive inn navn, skole og klasse og sin kommentar og klikke på LEGG INN. Foto: Peder Opstad

10 Ta imot gjestene, være vertskap. Vise dem strategiske steder på skolen. Presentere gjestene for andre ansatte. Servere kaffe/ te eller annen drikke. Ønske velkommen og introdusere utøverne for elevene før arrangementet begynner, takke etterpå. Sørge for at skolene etablerer egne rutiner for bespisning når utøver er tilstede i mange timer. Østfold kulturproduksjon forplikter seg til å gjennomføre evaluering hvert år overfor skolene og deretter justere kursen i henhold til evalueringen i skolene. Tilbudet skal være tilpasset de til enhver tid gjeldende lærerplaner. Side 10 Dette skal gi oss viktige innspill på hvordan de ulike produksjonene oppleves og fungerer for skolen og elevene som er målgruppen! Tilbakemeldingene skal bla. bringes videre til Faglig råd som er satt ned for Den kulturelle skolesekken i Østfold. Lykke til med besøkene fra Den kulturelle skolesekken i Østfold og ta kontakt med oss om dere har spørsmål eller tilbakemeldinger!

11 All informasjon ligger på Østfold kulturproduksjon Toldbodgaten Gamle Fredrikstad Sentralbord: Nina C. Dahl, Produsent for musikk, Rikskonsertene Kjell Moberg, Produsent for scenekunst José Leguina, Turnékonsulent/ UKM Ole Jacob Evensen, Turnékonsulent VGS Johannes Hafnor, Koordinator for Den kulturelle skolesekken Trykket på 100% resirkulert papir. Trykkeri: Prima trykk. Layout: phd3studios.no ved Hanne Dal

12 Mer informasjon om turneer og produksjoner i Den kulturelle skolesekken i Østfold, finnes på 1. Finn din skole Øverst til venstre velger du skole fra rullegardinmenyen og programmet for skolen vises i skjermbildet. 2. Finn produksjon Klikk på produksjonstittel, og informasjon om produksjonen vises i skjermbildet. 3. Finn turnéplan Klikk på ikonet for buss, og du vil se når produksjonen kommer til skolen. Se også ikoner for lærerveiledning, faktaark, evaluering og annen informasjon knyttet til produksjonen. Programmet for skoleåret 2010/11 blir publisert 10. august. Østfold kulturproduksjon

skolen som kulturarrangør -en håndbok for kulturkontakter

skolen som kulturarrangør -en håndbok for kulturkontakter skolen som kulturarrangør -en håndbok for kulturkontakter Foto: Lill C. Jacobsen skolen som kulturarrangør Gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS) får alle barn i Buskerud, uansett bosted og bakgrunn,

Detaljer

Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais

Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Føringer 3. Mål 4. Organisering og økonomi 6. Lokal plan 7. Eksempler 2 1. FORORD

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

LÆRERVEILEDNING KAMPEN OM VANNET DEL 1A

LÆRERVEILEDNING KAMPEN OM VANNET DEL 1A LÆRERVEILEDNING KAMPEN OM VANNET DEL 1A En liten norsk bedrift har utviklet et helt nytt gjødselsprodukt. Produktet gjør at plantevekster kan ta opp vann direkte fra lufta. Dette vil kunne revolusjonere

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

LIK, LIK, ULIK. Er det bra eller dårlig å skille seg ut? Konsert for 1. - 7. årstrinn

LIK, LIK, ULIK. Er det bra eller dårlig å skille seg ut? Konsert for 1. - 7. årstrinn 2012 2013 LIK, LIK, ULIK Er det bra eller dårlig å skille seg ut? Konsert for 1. - 7. årstrinn OM programmet Har du opplevd at du er den eneste som ikke blir invitert i bursdag? Har du stått alene i skolegården?

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

LÆREREN SOM PUBLIKUM 12.03.2011. Undersøkelse av lærernes holdninger til å bruke kulturelle arrangementer som del av undervisningen

LÆREREN SOM PUBLIKUM 12.03.2011. Undersøkelse av lærernes holdninger til å bruke kulturelle arrangementer som del av undervisningen LÆREREN SOM PUBLIKUM 12.03.2011 Undersøkelse av lærernes holdninger til å bruke kulturelle arrangementer som del av undervisningen LÆREREN SOM PUBLIKUM U N D E R S Ø K E L S E U T F Ø R T P Å W E B 2 8.

Detaljer

Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no. En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no

Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no. En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no Revidert februar 2013 Innhold Kapittel 1 Bakgrunnsinformasjon... 4 Bruksområde... 4 Ord og uttrykk... 4 Brukernavn

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Veiledning for TwinSpace

Veiledning for TwinSpace Velkommen Veiledning for TwinSpace Denne veiledningen er laget for lærere som er nye som administratorer i TwinSpace. Den viser deg hvordan du kan: - Komme inn på TwinSpace - Redigere profilen - Opprette

Detaljer

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen Sikker håndtering av personopplysninger i skolen veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra

Detaljer

SONGS AND SWEET POTATOES

SONGS AND SWEET POTATOES 2009 2010 SONGS AND SWEET POTATOES Jeg tenker at slik som livet er, slik er musikken. Musikken er full av stemninger, rytme og følelser. Den er noen ganger stillestående som en grå hverdagsmandag. Andre

Detaljer

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt Handlingsplan mot mobbing Røyken videregående skole likeverd REVIDERT HØSTEN 2011 & respekt RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 2011 Revidert høst 2011 Forord av rektor Her på Røyken videregående skole er vi

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger

Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger 1. utgave, 1. opplag Senter for atferdsforskning 2003 Unni Vere Midthassel ISBN 82-7578-018-7 Grafisk

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LARDAL UNGDOMSSKOLE Revidert juni 2013 Forord av rektor Store deler av oppveksten blir tilbrakt i det offentliges regi. Elevenes fysiske og sosiale miljø er derfor veldig viktig.

Detaljer

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN?

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN? Fylkesmannen i Finnmark v/ Espen Larsen Rådgiver kommuneøkonomi Kommunal- og samordningsstaben RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

temahefte LMS hva og hvordan

temahefte LMS hva og hvordan temahefte LMS hva og hvordan Innhold 1. Hva er et LMS?... 5 1.1. Forankring i utdanningspolitisk tenkning... 6 1.2. Utbredelse... 7 2. Funksjonalitet (verktøy)... 8 2.1. Informasjon og administrasjon...

Detaljer

God prosess. Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser

God prosess. Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser God prosess Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innledning

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer