skolen som kulturarrangør -en håndbok for kulturkontakter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "skolen som kulturarrangør -en håndbok for kulturkontakter"

Transkript

1 skolen som kulturarrangør -en håndbok for kulturkontakter Foto: Lill C. Jacobsen

2 skolen som kulturarrangør Gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS) får alle barn i Buskerud, uansett bosted og bakgrunn, oppleve profesjonell kunst og kultur. Buskerud fylkeskommune koordinerer, produserer og distribuerer skolesekktilbudet hvert år til 21 kommuner, 150 barne- og ungdomsskoler og elever. SKOLEN SOM KULTURARRANGØR I gjennomsnitt får en grunnskole i Buskerud besøk av 18 DKS-arrangementer i løpet av et skoleår, noe som setter store krav til logistikken rundt arrangementene. For at elevene skal få gode kunst- og kulturopplevelser spiller skolen en stor og viktig rolle som kulturarrangør. REKTORS ROLLE Mange rektorer velger å delegere arbeidet videre til en kulturkontakt, men det er allikevel viktig å presisere at det er rektorene som er ansvarlig for at DKS fungerer på sin skole. En engasjert rektor er en forutsetning for at DKS skal bli en suksess for skolen. God kommunikasjon mellom kulturkontakt og skolens ledelse er vesentlig. Faste møter der DKS-programmet innlemmes i alle skolens planer, på et tidlig tidspunkt, effektiviserer DKS-arbeidet for skolen. Nettverkstreff i DKS som Kulturtreff, regionsmøter og kulturkontaktmøter bidrar også til å kvalitetssikre DKS på den enkelte skole. Vi ser at det gir en positiv effekt å gi kulturkontakt kompensasjon for arbeidet. 2

3 kulturkontaktens rolle KULTURKONTAKTENS ROLLE Kulturkontakt har ansvar for den praktiske gjennomføringen av DKSarrangementene ved sin skole. Kulturkontakt skal sørge for at elevtall, ukeplan for de ulike trinnene, riktig kontaktinformasjon som e-post, telefon og tekniske opplysninger om skolens spillested, er lagt inn i turnéleggingsverktøyet vi kaller KSYS, eller er formidlet til turnékoordinator i fylket. Kulturkontakt må selv sørge for at informasjonen stemmer for sin skole. Det er på bakgrunn av denne informasjonen at turnéene blir lagt. Man kan henvende seg til kommunekontakt eller DKS Buskerud for veiledning. Kulturkontakt skal holde seg orientert om DKS-besøkene som kommer til skolen. Dette innebærer å holde seg løpende orientert om turnéplan og annen informasjon og praktiske opplysninger som man finner på: I informasjonen som ligger på hjemmesiden, står krav til spillelokaler, publikumsantall, tekniske krav til utstyr, blending av vinduer, behov for ekstra strøm etc. I tillegg til å sikre informasjonsflyt til kolleger om kulturaktiviteter som kommer, bør alle elever og lærere få informasjon om besøkene i god tid. Legg gjerne inn DKS-aktivitetene i skolens aktivitetskalender/ukeplan (på Fronter, It s Learning el.l.) Informer kolleger via personalmøter, e-post, hjemmeside, oppslagstavle, post i hyllene el.l. Hver skole finner sin form. Det er også viktig å informere foreldre og foresatte om DKS-arrangementer. Dette kan gjøres på ukeplaner, ukebrev og via FAU. Vær oppmerksom på om din skole skal besøke en annen skole, eller får besøk av en skole. Sørg da for å snakke med kulturkontakt ved denne skolen. Informer kontorpersonell. Det kan være lurt å avtale at kontoret/ekspedisjonen er oppmøtested for utøvere. Kulturkontakten er ansvarlig for å være vertskap og ta i mot gjestene. Utøvere tar kontakt på forhånd, slik at tidspunkt for ankomst kan avtales. Evaluering av DKS-besøkene sikres av kulturkontakten og gjøres i etterkant av hvert enkelt besøk. De fleste kommuner har kulturkontaktmøter. Dette er et viktig møtested for alle kulturkontakter fordi en på disse møtene utveksler relevant informasjon og deler erfaringer. Når en kulturkontakt slutter må den nye kulturkontakten få en innføring i oppgavene og ny kontaktinfo meldes til DKS-administrasjonen. 3

4 lærerens rolle LÆRERENS ROLLE Lærerne er viktige rollemodeller for elevene i møte med kunst og kultur. Gjennom å informere og forberede elevene på besøket legges det til rette for gode kunst- og kulturopplevelser. Det utarbeides lærerveiledninger til de fleste kulturarrangementer som gir gode idéer til elevoppgaver og forarbeid. Se Mange av arrangementene foregår klassevis. Da er det læreren og ikke kulturkontaktens ansvar å følge opp. Læreren skal følge elevene til arrangementet og være tilstede som deltaker sammen med sine elever. Læreren sørger for at elevene går klassevis og rolig inn i kulturarenaen. Lærerens bidrag er vesentlig for at DKS skal være en viktig ressurs i undervisningen. 4

5 kulturvertens rolle KULTURVERTENS ROLLE Kulturverter er elever som har viktige arrangøroppgaver når skolen får DKS-besøk. Det å være kulturvert er en verdifull læringsprosess for eleven. De får blant annet trening i praktisk tilrettelegging av arrangementene og det kan være en god øvelse i muntlig fremføring. Erfaringene viser at skoler som har kulturverter har svært vellykkede DKS-besøk. Det kan være en god løsning å velge ut kulturvertene enten ved søknad eller valg. Da skaper en engasjement og begeistring rundt vervet. Kulturvertenes oppgaver kan være: Finne ut litt om utøveren på forhånd og det som skal skje under besøket, søk etter info på internett. Informere medelever og lærere om at noe skal skje altså: markedsfør aktiviteten. Man kan for eksempel henge opp plakater/oppslag, lage plakater eller presentere for klassen. Da er det viktig å snakke høyt nok, kunne det man skal si og være entusiastisk. Skrive i skoleavis/nettsider, eller kontakte lokalavisa og fortelle om hvem som kommer og hør om de vil skrive om besøket. Gjøre klar rom der aktiviteten skal være. Forberede seg på å ønske velkommen, øve på håndtrykk, øyekontakt og smil. Ha på kulturvertbånd og møte gjestene utenfor skolen. Ønske gjesten velkommen til din skole. Tilby gjesten en kopp kaffe eller et glass vann. Hjelpe til med å bære utstyr som gjestene har med seg. Bærehjelp trengs ofte både før og etter besøket. Sørge for at telefoner, vifteanlegg og skoleklokker er slått av og at det ikke er trafikk inn og ut av lokalet. Sett gjerne opp lapp på døra. Husk å si tusen takk for besøket når utøveren er ferdig. Hjelpe til med å rydde lokalet etter at DKS-besøket er ferdig. 5

6 årshjul & milepæler ÅRSHJUL & MILEPÆLER august: Sjekke at dato og tidspunkt som ble bekreftet før sommeren fortsatt passer inn i skolens årsplan. Notere dato og tid for når skolen skal motta tilbudet i ukeplaner, årsplaner, Fronter, It s Learning etc. Booke aktuelle rom/gymsal på skolen og sørge for at lokalene utøverne skal benytte er ledige fra de ankommer til de reiser. Kulturkontaktmøter avholdes gjennom hele året. Tidspunkt varierer fra kommune til kommune. Nærmere informasjon får en fra kommunekontakt. Noter datoer. august/september: Kulturverter bør velges. Sørg for å ha nok Kulturvertbånd og -kort. Ved behov for flere kontakt kommunekontakt. september: Kulturtreff - et årlig nettverkstreff for alle som jobber med DKS i Buskerud. Dette er et viktig møtested som er ment som inspirasjon til videre arbeid. februar/mars Regionsmøter mai/juni Sjekke og gi tilbakemelding på DKS-turneene som er klargjort for neste skoleår. Foto: Lars-Erik Vollebæk DKS-turneene for det neste skoleåret planlegges i mars/april. Hvis dere har informasjonen om elevtall, antall grupper/klasser pr. trinn og ukeplaner, for neste skoleår, ønsker vi at dette legges inn i KSYS før 15. mars. Erfaringene tilsier at de fleste skoler ikke har denne informasjonen klar før juni/august og det vil derfor være behov for å gjøre endringer i turnéplanene når skoleåret er i gang. For å få alle detaljer på plass kreves det et godt samarbeid mellom skolene og DKS-administrasjonen. 6

7 sjekkliste når utøvere kommer til skolen SJEKKLISTE NÅR UTØVERE KOMMER TIL SKOLEN Før arrangementet Relevant informasjon fra hjemmesiden er sendt til lærerne og ledelsen ved skolen, kontor, elever, nettside, foresatte og satt opp på oppslagstavla. Tekniske spesifikasjoner er gjennomgått (se Kulturverter er involvert og forberedt. Elevene er kjent med publikums rolle under arrangementet. Utøver har tatt kontakt og avtalt ankomsttid. Det er avklart hvem som møter utøver hvor. Bærehjelp er avtalt. Være vertskap for utøver. Det er alltid hyggelig å bli tilbudt kaffe/te. Noen utøvere skal raskt avgårde. Sjekk derfor ut hva de har tid til på forhånd. Lokalene er klargjort. Sørg for at skoleklokka ikke ringer midt under arrangementet,stopp støyende vifter, eventuell snømåking er tatt hånd om, skilting om at arrangement pågår og lokalet er opptatt er satt opp. Deleger oppgavene om nødvendig. Etter arrangementet Bærehjelp er klar (ved behov). Lokalet ryddes. Gjennomføre evaluering i etterkant. 7

8 sjekkliste når skolen skal besøke en kunstinstitusjon SJEKKLISTE NÅR skolen skal besøke en kunstinstitusjon Før arrangementet Notere dato og tid for når skolen skal reise ut, i ukeplaner, årsplaner, Fronter, It s Learning etc. Være sikker på at busser er bestilt. Informasjon er sendt til kontor, kolleger, elever, nettside, foresatte og satt opp på oppslagstavla. Elevene er godt forberedt på hva de skal oppleve. Elevene er kjent med hvordan de skal oppføre seg under arrangementet. Etter arrangementet Gjennomføre evaluering i etterkant. 8

9 evaluering Evaluering Evaluering av DKS-besøkene gjøres i etterkant av hvert enkelt besøk. Dette kan gjøres ved å: Gå inn på velg så din skole fra listen. Listen over produksjoner som kommer til din skole vises. Klikk på den produksjonen det gjelder. Velg evaluering. Logg deg inn i KSYS med brukernavn og passord. Når du er innlogget ligger alle turneene man kan evaluere under rubrikken Gi tilbakemelding. Besvar deretter skjemaet og gi evt. kommentarer. Avslutt med å trykke send inn. Foto: Lars-Erik Vollebæk 9

10 organisasjonsstruktur i buskerud ORGANISASJONSSTRUKTUR I BUSKERUD I Buskerud er Den kulturelle skolesekken delt i en regional del som blir forvaltet av Buskerud fylkeskommune, i tillegg til å bestå av lokale skolesekker som hver enkelt kommune selv er ansvarlig for. I de lokale skolesekkene møter elevene kunstog kulturuttrykk i samhandling med lokale profesjonelle utøvere, museer og institusjoner. I det regionale programmet møter elevene profesjonelle utøvere, som oftest i form av skolebesøk, innen følgende genre: Musikk/Skolekonsertordningen (produsent: Buskerud fylkeskommune/ Rikskonsertene ) Litteratur (produsent: Buskerud fylkesbiblioteket /Litteraturbruket) Scenekunst (produsent: Brageteatret og Norsk Scenekunstbruk ) Visuell kunst (produsent: Pilotgalleriet/Kunstnersenteret i Buskerud/ Nasjonalmuseet) Kulturarv (produsent: Buskerud fylkeskommune) Film (produsent: Buskerud fylkeskommune/film & Kino) HEMSEDAL ÅL HOL NORE OG UVDAL GOL NES BUSKERUD FLÅ KRØDSHERAD MUSIKK scenekunst litteratur visuell kunst kulturarv film RINGERIKE ROLLAG SIGDAL MODUM HOLE FLESBERG LIER NEDRE EIKER ØVRE EIKER DRAM MEN RØYKEN KONGSBERG HURUM 10

11 kulturtreff/regionsmøter og kulturkontaktmøter KULTURTREFF, REGIONSMØTER OG KULTURKONTAKTMØTER Kulturtreff: En dag til inspirasjon og påfyll. En vital møteplass for DKS i Buskerud. Avholdes i september hvert år. Regionsmøter: DKS Buskerud avholder ett regionsmøte i hver av de 5 regionene hvert år. Her vil vi orientere om aktuelle tema og utviklingstiltak innen Den kulturelle skolesekken. Kommunene vil også bli gitt anledning til å promotere sine egne DKStiltak. Møtene holdes hvert år i februar/mars i følgende regioner: Flesberg, Kongsberg, Nore og Uvdal og Rollag kommune Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Nes og Ål kommune Drammen, Øvre Eiker og Nedre Eiker kommune Lier, Røyken og Hurum kommune Hole, Krødsherad, Modum, Ringerike og Sigdal kommune Kulturkontaktmøter: Dette er møter som avholdes mellom kommunekontakten og kulturkontaktene på skolene. Disse møtene bør fungere som dialogmøter, hvor det utveksles erfaringer, evalueres og man gir hverandre tips og råd. Dette er viktig for å utvikle DKS til å fungere optimalt i alle ledd, både for skolene, utøverne og administrasjonen. På denne måten vil skolene lettere kunne utnytte potensialet som ligger i DKS-besøkene. 11

12 kontaktinfo DKS Buskerud Lill C. Jacobsen - DKS Koordinator Buskerud fylkeskommune Tlf: / Mob: / epost: Hege Trømborg - Turnékoordinator Buskerud fylkeskommune Tlf: / Mob: / epost: Kunstfaglig ansvarlig i det regionale DKS-tilbudet: Stian Aase Musikkprodusent Buskerud fylkeskommune Tlf: / Mob: / epost: Terje Hartviksen Scenekunstprodusent Teatersjef Brageteatret Tlf: / Mob: / epost: Stig Elvis Furset - Litteraturprodusent Buskerud fylkesbibliotek Tlf: / Tlf: / epost: Andor Roksvåg Produsent visuell kunst Daglig leder Buskerud KunstnerSenter Tlf: / / Mob: / epost: Det lokale DKS-tilbudet: Alle kommunene i Buskerud har en egen DKS ansvarlig, kalt kommunekontakt. De lokale skolesekkene er i stor grad basert på bidrag fra lokale utøvere, museer og institusjoner og er i stor grad aktivitetsorienterte, noe som skal sikre elevmedvirkning. Ofte foreligger det også et samarbeid med De kommunale kulturskolene. Kommunekontakt i kommunen er:...

Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais

Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Føringer 3. Mål 4. Organisering og økonomi 6. Lokal plan 7. Eksempler 2 1. FORORD

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

temahefte LMS hva og hvordan

temahefte LMS hva og hvordan temahefte LMS hva og hvordan Innhold 1. Hva er et LMS?... 5 1.1. Forankring i utdanningspolitisk tenkning... 6 1.2. Utbredelse... 7 2. Funksjonalitet (verktøy)... 8 2.1. Informasjon og administrasjon...

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN Utprøving av yrker i reiselivet Informasjon for instruktører og veiledere i bedrift Mottak av elever fra ungdomsskoler og videregående skoler

Detaljer

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt Handlingsplan mot mobbing Røyken videregående skole likeverd REVIDERT HØSTEN 2011 & respekt RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 2011 Revidert høst 2011 Forord av rektor Her på Røyken videregående skole er vi

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LARDAL UNGDOMSSKOLE Revidert juni 2013 Forord av rektor Store deler av oppveksten blir tilbrakt i det offentliges regi. Elevenes fysiske og sosiale miljø er derfor veldig viktig.

Detaljer

SONGS AND SWEET POTATOES

SONGS AND SWEET POTATOES 2009 2010 SONGS AND SWEET POTATOES Jeg tenker at slik som livet er, slik er musikken. Musikken er full av stemninger, rytme og følelser. Den er noen ganger stillestående som en grå hverdagsmandag. Andre

Detaljer

LIK, LIK, ULIK. Er det bra eller dårlig å skille seg ut? Konsert for 1. - 7. årstrinn

LIK, LIK, ULIK. Er det bra eller dårlig å skille seg ut? Konsert for 1. - 7. årstrinn 2012 2013 LIK, LIK, ULIK Er det bra eller dårlig å skille seg ut? Konsert for 1. - 7. årstrinn OM programmet Har du opplevd at du er den eneste som ikke blir invitert i bursdag? Har du stått alene i skolegården?

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdags livet med kognitive

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser Forsvarets Personellhåndbok Del F Fellesbestemmelser RETTELSER OG TILLEGG... 3 1MEDARBEIDERSAMTALE... 3 1.1Innledning...3 1.2Veiledning i bruk av medarbeidersamtalen... 3 1.2.1Historikk...3 1.2.2Definisjon...4

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

LÆREREN SOM PUBLIKUM 12.03.2011. Undersøkelse av lærernes holdninger til å bruke kulturelle arrangementer som del av undervisningen

LÆREREN SOM PUBLIKUM 12.03.2011. Undersøkelse av lærernes holdninger til å bruke kulturelle arrangementer som del av undervisningen LÆREREN SOM PUBLIKUM 12.03.2011 Undersøkelse av lærernes holdninger til å bruke kulturelle arrangementer som del av undervisningen LÆREREN SOM PUBLIKUM U N D E R S Ø K E L S E U T F Ø R T P Å W E B 2 8.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE ÅR 2011-2015 Forord av rektor I nasjonalt og lokalt Manifest mot mobbing har jeg som rektor skrevet under på bl.a. følgende: Som rektor vil jeg sørge for

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1. Se hva jeg ser. om barnets sosiale utvikling

Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1. Se hva jeg ser. om barnets sosiale utvikling Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1 Se hva jeg ser om barnets sosiale utvikling Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 2 Tidlig utvikling av sosiale ferdigheter Allerede i første leveår samhandler

Detaljer

Bibliofil-appen er her

Bibliofil-appen er her Infobrev 2/2015 Over 100 deltakere var med på omvisning på Kjerringøy handelssted i forbindelse med Bibliofil brukermøte i Bodø i mai. Engasjerende guider og fint vårvær bidro til en fantastisk opplevelse.

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger

Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger 1. utgave, 1. opplag Senter for atferdsforskning 2003 Unni Vere Midthassel ISBN 82-7578-018-7 Grafisk

Detaljer