UTØVERHEFTE 2015/16. Foto: Itonje Søimer Guttormsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTØVERHEFTE 2015/16. Foto: Itonje Søimer Guttormsen"

Transkript

1 UTØVERHEFTE 2015/16 Foto: Itonje Søimer Guttormsen

2 Utøverhefte inneholder informasjon om: Side 3 Slik tildeles de forskjellige kategoriene til skolene Side 4 Turnéplaner/tidsoppsett på nett Side 5 Kontaktinformasjon til skolene Side 6 Utøver - fremdrift og ansvar Side 7 DKS - fremdrift og ansvar Side 8 Skolenes vurderinger av DKS-produksjonene 2013/14 Side 9 Utdrag og funn fra utøvernes rapporter 2013/14 Side 10 Informasjonssider og presse Side 11 Kontaktinformasjon til DKS Side 12 Link til nedlastbar programkatalog

3 Slik tildeles de forskjellige kategoriene til skolene: Faste produksjoner (grunnskole) Alle elever fra 1. til 10. trinn har et fast program de skal delta på. Dette tildeles automatisk, og har ingen påmelding. Skolene sjekker selv hva, hvor og når informasjon om dette ligger klart til skolene før skolestart. Utøvere har fått tilsendt turnéoppsett og godkjent disse før sommeren. Valgfrie produksjoner bestilles av skolene (grunn- og videregående skole) Alle elever kan delta på valgfrie produksjoner, som lærer melder klassene på innen 1. september. Disse tildeles innen 1. oktober. Utøver får tilsendt turnéoppsett i løpet av september og godkjenner dette før skolene får beskjed om hva de har fått tildelt. Prosjekter/verksteder bestilles av skolene. Disse har varighet mer enn én dag (grunnskole) Dette er produksjoner som skolene melder på til på lik linje med ovenstående. Prosjekter/verksteder er produksjoner av noe lengre varighet, der elevmedvirkning står i fokus. Skolene begrunner hvorfor de ønsker verkstedet, og dette tas med i betraktningen ved tildeling. I noen tilfeller vil DKS samarbeide med utøver om hvilke skoler som tildeles de større prosjektene. Ekstratorg (grunn- og videregående skole) Dersom noen produksjoner fremdeles har noe ledig etter 1.oktober, vil disse legges ut på et ekstratorg fra uke 41 og ut skoleåret. Her praktiseres først til mølla for skolene. For deg som er utøver har dette ingen annen praktisk betydning enn at de datoer som ev. ikke var fylt opp etter første runde, blir fylt opp gjennom ekstratorget.

4 Turnéplaner/tidsoppsett på nett Når og hvor publiseres turnéplanene? Etter at turnéplanene er godkjent av utøver legges de ut på våre hjemmesider, Turnéplanene til alle faste produksjoner (gjelder kun grunnskolen) ble publisert 1. august. Alle resterende turnéplaner for både grunn- og videregående skole publiseres fortløpende i løpet av september, senest innen 1. oktober. Enkelte produksjoner har gjennomføring i september; disse håndteres og publiseres tidlig i september. Hvordan finne en turnéplan? 1. I venstremenyen nederst på hjemmesidene våre klikker du på Produksjoner for: grunn- eller videregående skole. Du får da opp en liste over produksjoner i alfabetisk rekkefølge. Bla ned til din produksjon eller søk på produksjonen i søkefeltet. For å åpne produksjonssiden klikker du på tittelen. 2. En produksjonsside ser slik ut, og turnéplanen til hver produksjon finner du til høyre. Hvordan oppdateres en turnéplan? Turnéplanene på våre hjemmesider skal være oppdatert, og det er DKS som oppdaterer turnéplanene dersom det skulle komme endringer. Viktig: Alle endringer håndtert av utøver gjennom direkte kontakt med skolene må meldes så fort som mulig til DKS. Dette er viktig for å unngå misforståelser, og sikre at informasjonene på nettsidene er korrekt.

5 Kontaktinformasjon til skolene kun påmeldingsproduksjoner (ikke de faste) Du får skolenes kontaktinformasjon per e-post i et excel-dokument som ikke publiseres på nett. Grunnen til dette er at det inneholder e-postadresser og telefonnumre, samt eventuelle kommentarer om elever med spesielle behov og lignende. Kontaktpersonen er læreren som har bestilt produksjonen. Samt eventuelt en ekstra oppgitt kontaktperson. Oversikten med skolens kontaktinformasjon inneholder: E-postadresse og telefonnummer til læreren som har bestilt, som i de fleste tilfellene også er den som vil være til stede under gjennomføring. Eventuelt også en "reservekontaktperson" Informasjon om trinn/gruppe, antall elever og antall lærere Kommentarer om eventuelle tilretteleggingsbehov Eventuell praktisk informasjon om skolenes mulighet for å imøtekomme praktisk tilrettelegging Eventuelle kommentarer eller annen informasjon fra DKS Generell kontaktinformasjon til skolene, alle produksjoner: Velg skolen i nedtrekksmenyen på våre hjemmesider. Da kommer du til skolens kulturkalender der kontaktinfo ligger øverst. Her finner du: Link til skolens hjemmeside Skolens adresse og telfonnummer Kulturkontaktens e-post adresse For deg som skal reise til skolene, gå videre inn på din turnéplan. Der finner du i tillegg til skolens generelle kontaktinformasjon også link til kart (google maps)

6 Utøver - fremdrift og ansvar 1. Opprett kontakt direkte med skolene i god tid (ca 14 dager forut for gjennomføring): Dette fungerer som en påminnelse for skolen. Du kan oppfordre lærer til å lese om produksjonen, og forberede elevene på hva de skal få oppleve. Du kan også be om praktisk informasjon om for eksempel parkeringsforhold, inngang til lokalet, avtale møte med kontaktperson ved ankomst o.l. (Telefonkontakt med lærere er oftest lettest etter kl 14.) 2. Forbered lærerne: Husk at lærerne mottar mange forskjellige typer produksjoner fra DKS. Noen utøvere vil at lærer skal håndtere disiplin og bryte inn ved uro, mens andre ønsker å ha full regi uten innblanding fra lærer. Noen ønsker fullstendig ro, mens andre ønsker at elevene skal delta aktivt i dialog. Viktig: Læreren må få vite hvilken rolle han/hun skal ha, avtal dette på forhånd. PS: Er det enkelt for deg å være fleksibel med klokkeslett? I så fall er det en fordel for både deg og skolen å tilpasse gjennomføring til skolens ringetider. Avtal med hver enkelt skole og gi oss beskjed, så oppdaterer vi på hjemmesidene. 3. Sjekkliste: Gå gjennom de praktiske forberedelsene med skolen før besøket. Vi har en generell sjekkliste som kan benyttes til dette om ønskelig. Denne ligger nedlastbar på våre hjemmesider på kulturkontaktenes sider Sjekkliste 4. Rapportering fra utøvere: Rapport skal sendes senest to uker etter siste gjennomføring, dette gjelder også faste produksjoner. Rapportskjema er elektronisk, du finner det her 5. Fakturering: DKS er underlagt kommunens behandlingsprosedyrer, og det må påregnes ca 1 måneds utbetalingstid. Dersom gjennomføring går over en lengre tidsperiode kan du delfakturere. Skriv i emnefeltet til e-posten Faktura DKS og Tittel på tilbudet. Viktig merk faktura med ressursnr For deg som trenger fakturaadresse: Oslo kommune fakturasentralen UDE, Pb 6532 Etterstad, 0606 Oslo. Faktura sendes fakturasentralen: Informasjon om fakturering og lønnsutbetaling, mal for rapport med mer finner du Her

7 DKS - fremdrift og ansvar 1. Informasjon til skolene: DKS vedlikeholder informasjonssidene der produksjonene skal være godt beskrevet, og praktisk informasjon er tilgjengelig. Utøver må sørge for at info og materiell vi mottar til informasjonssidene er oppdatert. Praktisk informasjon er f.eks. krav om blending, strømbehov, rombehov, behov for heis, bærehjelp, osv. Annen informasjon vi legger ut kan være tekstutdrag, studieark, lærerveiledning, musikkeksempler (mp3), videoklipp med mer. 2. Logistikk, påmelding og tildeling: DKS håndterer påmeldinger og tildelinger, og setter opp turnéplaner. Utøver får turnéplan til gjennomsyn og godkjenning før de publiseres. DKS informerer skolene når tildeling er klar, og videre kontakt går direkte mellom utøver og skole. 3. Oppfølging: Vi vil i de fleste tilfeller ta kontakt rett før, under eller etter gjennomføring for å sjekke at alt går bra. Du kan alltid ta kontakt med oss, enten det skulle oppstå problemer eller du bare har spørsmål. Vi vil hjelpe deg! 4. Besøksplan: I den grad vi har anledning vil vi besøke våre DKS-arrangementer, men vi rekker dessverre ikke å delta på alt. Målet med våre besøk er å få oppleve i praksis hvordan samarbeidet med skolene fungerer, hvordan lokalene fungerer, målgruppas respons og selvfølgelig oppleve og møte kunsten. Vi benytter også skolebesøkene til å treffe kulturkontaktene, og bli bedre kjent med både ham/henne og skolen.

8 Utdrag fra utøveres rapporter Osloskolen er stor ca. 200 skoler med mer enn elever. Det betyr at det i Oslo i snitt gjennomføres DKSarrangementer hver eneste dag i løpet av skoleåret. Du som utøver sender oss en rapport og skolene sender sine vurderinger av kunstmøtene. Her ser du noen tendenser vi har fanget opp fra utøveres rapporter fra skoleåret 14/15: Ofte nevnt positivt: - Mange opplever at de blir tatt godt imot av elever og lærere /skoleledelse - Veldig godt tatt imot av kulturkontakt - Det blir bedre og bedre tilrettelagt fra skolenes side for hvert år de er rundt på Osloskolene - God deltakelse av lærerne. - Flinke elever. - Skolen kastet seg rundt med tilrettelegging selv om de hadde glemt arrangementet. Ofte nevnt negativt: - Utfordringer på lokaler. Blending og støy fordi man ikke får eget rom nevnes oftest. - Ikke alltid like god mottakelse og praktisk oppfølging av lærere/ skoleledelse. - Dårlig disiplin blant elever. Mangelfull oppfølging fra lærernes side. Ofte vikarer i slike situasjoner. - Utøver har blitt alene med elevene uten varsel. - Unødvendig bruk av mobiltelefon av lærere under gjennomføring. - Skolen hadde glemt arrangementet/ dukket aldri opp Ofte nevnt om hva kan bli bedre: - De skolene som har elevarrangører er det som oftest best å komme til - På de skolene der lærerne er aktive, går gjennomføringene best - Bedre informasjon i forkant om elever med spesielle behov. Både funksjonshemninger og adferd

9 Skolenes vurderinger av DKS-produksjonene 2014/15 (gjennomsnitt) Skolen har gradert sitt svar på utsagnene under på en skala fra 1 til 5 slik: 1= Svært dårlig 2= Dårlig 3= Nøytral 4= Bra 5= Svært bra 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Hva synes du om informasjonen om produksjonen? Hva synes du om utøvernes kunstneriske kvalitet og formidling? Hva synes du om utøvernes praktiske forberedelse/gjennomføring? Hva synes du om skolens praktiske forberedelse/gjennomføring? Hva synes du om hvordan skolen forberedte elevene på det de skulle oppleve? Hva synes du om hvordan skolen benyttet opplevelsen i læringsarbeidet gjennom eksempelvis oppgaver, diskusjoner eller lignende? Hvordan vil du gradere elevenes opplevelse? I hvilken grad vil du anbefale produksjonen til andre skoler?

10 Informasjonssider og presse DKS sine hjemmesider På hjemmesidene våre, dks.osloskolen.no, ligger årets program, alle produksjoner, turnéplaner, påmeldingsskjema for skolene, informasjon til utøvere, nyheter m.m. Vi kan legge ut materiell til hver produksjon, som for eksempel elevoppgaver, lærerveiledninger eller annet. Dette vil læreren kunne laste ned. Utøveres bloggsider Blogger du ifm DKS-gjennomføringer, eller har du presentasjoner av DKS-prosjekter du vil dele? (Dette kan være bilder, tekster, lyd, film eller annet). Send oss dette, vi lenker gjerne opp til bloggsider eller legger ut presentasjoner på våre hjemmesider! Presse Dersom pressen gjør en sak om noe som gjennomføres gjennom DKS, har utøver og DKS et gjensidig ansvar for varsling til den andre. Presse skal også oppfordres til å tydeliggjøre at det er et DKS-arrangement. Det samme gjelder promotering på forskjellige nettsteder, bloggsider e.l.

11 Kontaktinformasjon Felles adresse: - Generelle spørsmål Kristin Falck, Program for videregående skoler Ingebjør Westgaard, , - Det valgfrie programmet for grunnskolen Anders Gaarder Karterudseter, , Det faste programmet for grunnskolen og SKUP (skoleutviklingsprosjekter) Nina Buflaten, , er i permisjon til 1. november Anne Elisabeth Sæter, Det faste program fra Rikskonsertene for grunnskolen Unni Skavdal Havdal, , Treffer du ingen av oss, kan du legge beskjed på forværelset: Inger-Johanne Molven, er i permisjon til 1. oktober Tel: /

12 Last ned katalogene 2015/16 (pdf, 2 MB) trinn trinn Vg1 Vg3

Utøverhefte 2014-2015 inneholder informasjon om: Side 3 Slik tildeles de forskjellige kategoriene til skolene Side 4 Turnéplaner/tidsoppsett på nett

Utøverhefte 2014-2015 inneholder informasjon om: Side 3 Slik tildeles de forskjellige kategoriene til skolene Side 4 Turnéplaner/tidsoppsett på nett Foto: Mads Nygård Utøverhefte 2014-2015 inneholder informasjon om: Side 3 Slik tildeles de forskjellige kategoriene til skolene Side 4 Turnéplaner/tidsoppsett på nett Side 5 Kontaktinformasjon til skolene

Detaljer

For utøvere i Den kulturelle skolesekken - Grunnskolen 2010/2011

For utøvere i Den kulturelle skolesekken - Grunnskolen 2010/2011 For utøvere i Den kulturelle skolesekken - Grunnskolen 2010/2011 Les mer om: Hvilke kategorier/typer tilbud vi har i sekken og hvordan de tildeles skolene Utøveres turnéplaner ABC-huskeliste ved gjennomføring

Detaljer

Praktisk info - Studiestart 2010

Praktisk info - Studiestart 2010 Praktisk info - Studiestart 2010 Det nærmer seg turnéstart og dere har sikkert masse spørsmål både av praktisk og innholdsmessig art. Det følgende svarer på de fleste praktiske spørsmål - og har du flere

Detaljer

Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no

Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no Den kulturelle skolesekken i Østfold Håndbok for kulturkontaktene Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no en liten håndbok for kulturkontaktene i Østfold Den kulturelle skolesekken er en

Detaljer

skolen som kulturarrangør -en håndbok for kulturkontakter

skolen som kulturarrangør -en håndbok for kulturkontakter skolen som kulturarrangør -en håndbok for kulturkontakter Foto: Lill C. Jacobsen skolen som kulturarrangør Gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS) får alle barn i Buskerud, uansett bosted og bakgrunn,

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014 KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO Korsvoll, April 11, 2014 Spørsmål om rapporten kan rettes til FAU Leder ved Korsvoll Skole Per-Otto Wold per.otto.wold@gmail.com Sammendrag FAU

Detaljer

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft!

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Innhold: 1. Innlogging 2-3 2. Oppdatering av egen profil 3-5 3. Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 6-8 4. Oppdatering av lagsinformasjon 9 5. Opprette anlegg

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.2 Legge inn logo... 7 1.1.3 Kontoinnstillinger

Detaljer

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie KF Infoserie Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie Innholdsfortegnelse Innledning s. 1 Hvordan sikre god bruk s. 3 Brukerroller s. 5 Tildele brukernavn og passord s. 7 Tilgjengelighet

Detaljer

Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS

Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS Hei! Du sitter nå med en brukermanual til Juventes sitt nye medlemsregister, Hypersys, foran deg. Den store fordelen med Hypersys i forhold til mange andre

Detaljer

CERT Brukermanual. Side 1/44. CERT Skoleskyss web - 01062015

CERT Brukermanual. Side 1/44. CERT Skoleskyss web - 01062015 CERT Brukermanual Innledning... 2 Brukermanual... 2 Innlogging... 2 Timeplaner/klassetider... 3 Registrering av søknad... 6 1. Elevinformasjon... 9 2. Adresser.... 9 3. Holdeplass... 13 4. Kontaktinformasjon...

Detaljer

Viktig informasjon til alle medlemmer i Snarøykilen båthavn

Viktig informasjon til alle medlemmer i Snarøykilen båthavn Snarøya, 29.11.2014 Medlemsnummer=brukernavn: XXXX Passord: xxxxxxxx Viktig informasjon til alle medlemmer i Snarøykilen båthavn Informasjon om medlemssystemet Xmarina for Snarøykilen båthavn Dette brevet

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart SJEKKLISTE VED OPPSTART OPPDATERT EGEN PROFIL (kap 2) OPPDATERT INFORMASJON OM LAGET (kap 3) TILDELT RETTIGHETER TIL STYRET (kap

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

Hvordan bruke dem lokalt?

Hvordan bruke dem lokalt? Systemer i Dysleksi Norge Hvordan bruke dem lokalt? Anette Beichmann Dysleksi Oslo Ledermøte Dysleksi Norge Innhold Medlemsregisteret... 3 Oppdater fødselsdato... 3 Oppdater mailadresse og telefonnummer...

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Norge Internasjonal Utveksling 2014, med enerett. Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS...

Detaljer

Forberedelse til ditt unike onlinekurs

Forberedelse til ditt unike onlinekurs Forberedelse til ditt unike onlinekurs Et onlinekurs er tidsstyrt. Mailer og moduler skal sendes og være tilgjengelig til konkrete tider. Og salgsperioden bør være planlagt i detalj. Det krever! Her følger

Detaljer

Organisering av opplæring på arbeidsplassen

Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Vigdis Lahaug Vox, 2009 1 Innhold Innledning...3 Hvorfor lese- og skriveopplæring i arbeidslivet?...4 Samarbeidet

Detaljer

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Innhold Introduksjon...3 Administrator grensesnittet...3 Registrere medlemskategorier...5 Informasjonsfelter...6 Registrere et Kontingent...6 Kontingent:...7

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag FORBRUKEROMBUDET FOR EN ENKLERE OG TRYGGERE FORBRUKERHVERDAG 1 Forbrukerombudets tips for smartere mobilbruk

Detaljer

Oppfølging av medarbeidere i APS Nøkkelprosessene ved KIM-senteret.

Oppfølging av medarbeidere i APS Nøkkelprosessene ved KIM-senteret. Nøkkelprosessene ved KIM-senteret. Innholdsfortegnelse INNLEDNING OG NYTTIG INFO. 1. Innledning... 4 2. Kontakt med innsøkende... 4 3. Brev til NAV... 4 4. APS stat og APS kommune... 4 4.1. APS stat-plasser...

Detaljer

Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014

Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014 Mysoft Idrett Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014 INNHOLDFORTEGNELSE Side 1: Innlogging 2 2: Oppdatering av egen profil 3 3: Startsiden, oppbygning

Detaljer

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet RF13.50 - Dokumentasjon 2 RF13.50 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse Introduksjon 6 1 Støtteordning... 7 2 Før pålogging... 9 3 Etter pålogging... 11 4 Ny forvalter... 12 Søker 14 1 Registrering... 14

Detaljer

Skolemelkordningen på Internett!

Skolemelkordningen på Internett! Skolemelkordningen på Internett! En guide for skolemelkansvarlige TINE tar ansvar for bestilling og betaling fra foresatte. Det eneste du trenger å gjøre er å dele ut melk. Sist oppdatert 01.02.2011 Velkommen

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4

Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4 Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4 Sist revidert Oktober 2012 Innholdsfortegnelse Hva er JOINT ProsjektHotell?...3 Pålogging til JOINT ProsjektHotell...4 Hva er eroom plug-in?...5 Hvordan

Detaljer