Geonettverket i Midt-Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Geonettverket i Midt-Norge"

Transkript

1 Geonettverket i Midt-Norge Geofagene har lange tradisjoner som universitetsfag, men geofag er et nytt fag i norsk skole. Geofag som skolefag består av emner fra naturgeografi, geofysikk og geologi. Lærerne som underviser faget har derfor et stort behov for etter- og videreutdanning og tilgang på godt og relevant læremateriale. Geofagene er grunnleggende for mange yrker innen offentlig forvaltning og privat næringsvirksomhet både på fastlandet i Norge og på kontinentalsokkelen. Samfunnet trenger flere med geofaglig utdanning. Det er et mål å vekke interesse for geofag hos så mange unge som mulig for å øke rekrutteringen til geofaglige studier og yrker. For å bistå e ved implementeringen av geofag, har sentrale fagmiljøer innen geofag i Midt Norge dannet et ressursforum for e. Geonettverket, en ressurs for e For å kunne gi støtte til e i arbeidet med geofag, har flere av de geofaglige fagmiljøene i Midt- Norge, sammen med representanter for, etablert Geonettverket i Midt-Norge. Opprinnelig var Geonettverket knyttet til Geoprogrammet ved Nasjonalt senter for naturfag i utdanningen. Fra og med 2014 er Geonettverket et selvstendig forum. Geonettverket er et åpnet forum, det vil si at alle institusjoner, bedrifter etc som ønsker å bidra i arbeidet for å styrke geofag i, kan delta. Geonettverket arbeider nært sammen med fagnettverket for geofaglærere i Sør-Trøndelag Fylkeskommune og med de aktuelle fagenhetene i fylkeskommunene. Skolelaboratoriet ved NTNU fungerer som sekretariat for Geonettverket i Midt-Norge. Geonettverk i Midt Norge har følgende Edel Lundemo (Kartverket) Guri Venvik Ganerød (Norges Geologiske Undersøkelser) Siril Hafstad (Geoforum) Ola Fredin/Anders Romundset/Berit Forbord Moen (Norsk Geologisk Forening, Trøndelagsavdelingen) Hans Konrad Johnsen (Det Norske) Olav Fjær (Geografisk institutt, NTNU) Kurt Aasly Institutt for geologi og bergteknikk. NTNU) Peter van Marion (Skolelaboratoriet, NTNU) Anne-Grete Sand (Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Inderøy vgs) Tore Fagerli (Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Byåsen vgs) Mål Hovedmålet er å få flere elever til å velge studier og yrker innen geofagene. Geonettverket har som mål å 1. Motivere elever i den videregående til å velge geofag som programfag 2. Støtte lærere som underviser i geofag 3. Motivere videregående skoler til å tilby programfaget geofag 4. Samarbeide med skoleeiere og sentrale skolemyndigheter om tiltak for å styrke geofag i 1

2 Motivere elever i den videregående til å velge geofag som programfag Geografi, totimersfag i første året i videregående skole, er en nøkkelfaktor. Ved å gi god informasjon om hva geofag handler om, og å promotere geofag som et spennende og viktig ressurs- og miljøfag med nær tilknytting til industri og annen næringsvirksomhet, kan flere elever fatte interesse for faget og velge det som programfag. Gode undervisningsopplegg i geografi som blant annet viser elevene hva de kan vente seg av faglig innhold og arbeidsmåter i programfaget geofag, kan vekke interesse. tilbud rettet inn mot geografi, som for eksempel «En annerledes geografitime», GISarrangement besøk i geografitimen av entusiastiske 2. og 3. klassinger som forteller om geofaget markedsføring av geofag gjennom utstillinger, presentasjoner etc på e, i skoleaviser og andre medier Støtte lærere som underviser i geofag Gjennom deltakelse på kurs og ekskursjoner vil lærere som underviser i faget få økt faglig kompetanse og større trygghet i undervisningen av faget. Valget av faglige tema for kurs og andre tiltak vil være basert på dialog med lærerne, skoler og skoleeierne, blant annet gjennom det fylkeskommunale fagnettverket for geofaglærere i Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Viktig støtte til lærerne som underviser i faget, gis også gjennom utvikling og spredning av relevante undervisningsressurser, som læremateriell, bakgrunnsmateriell og konkrete undervisningsopplegg. Lærerne som underviser i geofag har et stort behov for gode ekskursjonsopplegg, fortrinnsvis i feltområder/geotoper i s nærmiljø. arrangere nettverksamlinger, faglige kurs, ekskursjoner, studiereiser utvikle og spre aktuelt læringsmateriell utvikle og spre faglig bakgrunnsmateriell for lærere utvikle og spre konkrete undervisningsopplegg, for eksempel ekskursjonsopplegg, feltarbeid i geotoper fremme utvikling av tilbud om etterutdanning og videreutdanning Motivere videregående skoler til å tilby programfaget geofag Den viktige drivkraften for igangsetting av geofag på en skole er faglig motiverte lærere, som gir klart til kjenne at de ønsker å undervise i geofag. Når lærere og skoleleder er kjent med at det finnes et faglig støttenettverk, kan det virke forsterkende. Invitere geografilærere og muligens naturfaglærere på kurs og andre aktiviteter i regi av Geonettverket 2

3 Spre informasjon om geonettverket til alle skoler og skoleeiere. Tilby også skoler som ikke har geofag å delta i nettverket Samarbeide med skoleeiere og sentrale skolemyndigheter om tiltak for å styrke geofag i Effektiv implementering av geofag i krever både målrettet satsing fra det offentlige Skole Norge og aktiv deltakelse av næringslivet og andre fagmiljøer. Geonettverket vil påvirke offentlige myndigheter til å sette i verk tiltak som styrker geofag i, og bidra til et godt samarbeid mellom skole og andre sentrale aktører innen geofag. Delta i fora, lokalt og på nasjonalt nivå, der geofag i står på agendaen. Informere og ha en aktiv dialog med fylkeskommunene i Midt Norge om tiltak vedr geofag i Samarbeide med STFKs fagnettverk for geofag om aktiviteter rettet mot geofaglærere Samfunnets behov for geofaglig kompetanse Store deler av verdiskapingen innen offentlig og privat virksomhet tar utgangspunkt i geofagene. Norge er et land formet av geologiske prosesser som har gitt oss både fysiske utfordringer og verdifulle naturressurser. Kartlegging og håndtering av utfordringer i forbindelse med topografi, klima, stabilitet av løsmasser, etablering av infrastruktur og utnyttelse av naturressurser er alle eksempler der en er avhengige av et godt geofaglig fundament. Et nytt fag på videregående skole Fra og med skoleåret har det vært mulig for elever i den videregående å velge geofag som programfag i 2. og 3. klasse. I tillegg til geografi, som er et obligatorisk fag for alle elever på studieforberedende utdanningsprogram, er det altså mulig å velge fordypning i naturgeografi, på lik linje med fordypning i programfag som for eksempel matematikk, fysikk og kjemi. Hovedtemaene i programfaget geofag 1 er dannelse av bergarter og landformer, naturkatastrofer, klima, hydrologi, georessurser, geoforskning og geofaglige verktøy. Skolenes tilbud I skoleåret var det på landsbasis elever som tok fordypning i geofag. Det et langt færre enn i for eksempel kjemi (12 818) og fysikk (12 866) og litt færre enn i det andre nye programfaget i den videregående, teknologi og forskningslære (2 357). Siden 2008 har antall elever med geofag variert fra ca 1900 til ca Geofag er et fag med tilnærmet like stor jenteandel og gutteandel. 1 3

4 Det er rundt regnet 90 skoler som tilbyr geofag. Det utgjør ca en tredel av det samlede antallet skoler med studieforberedende utdanningsprogram. De e som tilbyr enten ett av fagene geofag og teknologi & forskningslære eller begge disse fagene, er gjerne forholdsvis store skoler som tåler at elevens valg av programfag fordeler seg på flere av realfagene. Mindre skoler i distriktene rapporterer ofte at de ikke har stort nok elevgrunnlag til å kunne tilby flere programfag enn de «vanlige». Noen skoler sier at de kan ha enten geofag eller teknologi & forskningslære, men ikke begge. I noen tilfeller forklarer e manglende geofagtilbud med at de ikke har kvalifiserte lærere som kan undervise i faget. 4

5 Oversikt over aktiviteter høsten nov 2013 Den internasjonale GIS-dagen Videregående skoler i Nord-Trøndelag. Ansv. Anne-Grete Sand og Siril Hafstad Videregående skoler i Sør-Trøndelag. Ansv. Kartverket og Geoforum mfl 29. nov 2013 Felles kursdag for realfagene i Sør-Trøndelag. Byåsen vgs. Foredrag i geofag: Jan Ketil Rød, Geografisk institutt NTNU: Mot en farligere framtid? Om klimaendringer, sårbarhet og tilpasning i Norge 16. og 18 des 2013 «En annerledes geografitime». 60 geografielever fra Trondheim Katedralskole møtte Kartverket Planlagte aktiviteter våren april 2014 Geomatikkdagene på Rica Hell, arr. GeoForum. Egen dag for lærere. Ansv. Kjartan Greiff Selnes, Edel Lundemo, Siril Hafstad 30. april 2014 Realfagkonferansen Realfagbygget. Arr. NTNU, STFK. NTFK, Trondheim Kommune, Matematikksenteret, Naturfagsenteret. Egen sesjon for geofag/geografi. Rolv Dahl (NGU): Tjenesten Geologien i min kommune. Ansv: Peter van Marion kommer Flere arrangement «En annerledes geografitime». Ansv. Edel Lundemo 3. juni 2014 Lokal ekskursjon med Alan Krill. Ansv Tore Fagerli Planlagte aktiviteter høsten sept 2014 Norsk Geografisk Selskap og Geografisk institutt, NTNU: Konferansen Geografi og i geografien. Møte mellom geografiforskeren og geografilæreren. Sesjon om klima/klimaendringer, hvordan klimaendringer påvirker landskapet. 19. nov 2014 Den internasjonale GIS-dagen. Videregående skoler i Nord-Trøndelag. Ansv. Anne-Grete Sand og Siril Hafstad Videregående skoler i Sør-Trøndelag. Ansv. Kartverket og Geoforum mfl 5

Fremmedspråk. Strategisk plan for økt rekruttering til fremmedspråk 2013-2016

Fremmedspråk. Strategisk plan for økt rekruttering til fremmedspråk 2013-2016 Fremmedspråk Strategisk plan for økt rekruttering til fremmedspråk 2013-2016 Innhold DEL 1 Målsetting og status... 3 1 Innledning... 3 2 Målsetting... 3 3 Status i Nord-Trøndelag... 4 4 Tiltak for økt

Detaljer

Utdanningsprogram for studiespesialisering

Utdanningsprogram for studiespesialisering Sola videregående skole Utdanningsprogram for studiespesialisering Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi og programområde realfag Sola vgs. tilbyr et bredt utvalg av fag innenfor programområdene

Detaljer

REKRUTTERING OG KOMPETANSE I MATINDUSTRIEN VEILEDER FOR BEDRIFTER

REKRUTTERING OG KOMPETANSE I MATINDUSTRIEN VEILEDER FOR BEDRIFTER REKRUTTERING OG KOMPETANSE I MATINDUSTRIEN VEILEDER FOR BEDRIFTER 1 OM VEILEDEREN Mange bedrifter sliter med å få tak i kvalifisert arbeidskraft, spesielt fagarbeidere. Denne veilederen inneholder noen

Detaljer

FRA MATTESKREKK TIL MATTEMESTRING

FRA MATTESKREKK TIL MATTEMESTRING FRA MATTESKREKK TIL MATTEMESTRING FRA MATTESKREKK TIL MATTEMESTRING Kunnskapsministerens mål er: Mer motivasjon og positive holdninger Høyere ambisjoner for elevene Bedre kunnskaper og ferdigheter HVORFOR

Detaljer

RELEVANTE ENGASJERENDE ATTRAKTIVE LÆRERIKE

RELEVANTE ENGASJERENDE ATTRAKTIVE LÆRERIKE RELEVANTE ENGASJERENDE ATTRAKTIVE LÆRERIKE RAPPORT FRA EKSPERTGRUPPA FOR REALFAGENE REALFAG Relevante Engasjerende Attraktive Lærerike Rapport fra Ekspertgruppa for realfagene Forside: Design av Shane

Detaljer

Salg av elevarbeid i videregående skole

Salg av elevarbeid i videregående skole Salg av elevarbeid i videregående skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Strategiplan for økt deltakelse og gjennomføring i samiske fag i videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune

Strategiplan for økt deltakelse og gjennomføring i samiske fag i videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune Strategiplan for økt deltakelse og gjennomføring i samiske fag i videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune 2013-2016 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Innledning... 3 Bakgrunnstall... 4 Samiskopplæring

Detaljer

Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2012-2013

Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2012-2013 Bø vidaregåande skule Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2012-2013 NB! Det er ikke sikkert alle programfaga i heftet kommer i gang det vil være avhengig av elevene sine valg og skolens ressurser 2

Detaljer

Passivhus Aktiv Læring PAL

Passivhus Aktiv Læring PAL 2012-03-28 Passivhus Aktiv Læring PAL Notat av Erik Wang, daglig leder i Byggopp, Opplæringskontoret for Bygg- og Anleggsteknikk i Trøndelag og seniorrådgiver Per Erik Sørås, enhet for regional utvikling

Detaljer

Statusrapport. Realfag i Vest-Agderskolen Matematikk- fysikk-kjemi-biologi UTDANNINGSAVDELINGEN

Statusrapport. Realfag i Vest-Agderskolen Matematikk- fysikk-kjemi-biologi UTDANNINGSAVDELINGEN Statusrapport Realfag i Vest-Agderskolen Matematikk- fysikk-kjemi-biologi UTDANNINGSAVDELINGEN Høst 2013 Statusrapport Realfag i Vest-Agderskolen Innhold INNLEDNING... 2 HOVEDFUNN... 2 GRUNNSKOLEN... 4

Detaljer

dyktige realister og teknologer.

dyktige realister og teknologer. Lokal innovasjon og utvikling forutsetter tilstrøm av dyktige realister og teknologer. Rollemodell.no motiverer unge til å velge realfag Din bedrift trenger flere dyktige realister og teknologer. Ungdom

Detaljer

Programfag STUDIESPESIALISERING VG2/VG3

Programfag STUDIESPESIALISERING VG2/VG3 Programfag STUDIESPESIALISERING VG2/VG3 2015-2016 NB! Det er ikke sikkert alle programfaga i heftet kommer i gang det vil være avhengig av elevene sine valg, og skolens ressurser 2 Utdanningsprogram for

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE Utdanningssektoren. Lokal læreplan for Utdanningsvalg

SKEDSMO KOMMUNE Utdanningssektoren. Lokal læreplan for Utdanningsvalg Utdanningssektoren Lokal læreplan for Utdanningsvalg FORORD Kommunaldirektøren for undervisning nedsatte høsten 2008 en arbeidsgruppe bestående av rådgiverne ved ungdomsskolene. Arbeidsgruppen fikk følgende

Detaljer

Spesiell undervisning for alle

Spesiell undervisning for alle videregående skole Bjertnes Spesiell undervisning for alle Rapport over arbeidet med Ny GIV og IKO ved Bjertnes videregående skole 2012/13 Marie Westreng Pettersen 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Ny GIV/

Detaljer

Strategi. Tett på realfag. Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019)

Strategi. Tett på realfag. Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019) Strategi Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019) 3 Strategi Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019)

Detaljer

Evaluering av Lektor2-ordningen. Gjestelærere fra arbeidslivet i skolens realfagundervisning. Jørgen Sjaastad Tone Cecilie Carlsten Vibeke Opheim

Evaluering av Lektor2-ordningen. Gjestelærere fra arbeidslivet i skolens realfagundervisning. Jørgen Sjaastad Tone Cecilie Carlsten Vibeke Opheim Evaluering av Lektor2-ordningen Gjestelærere fra arbeidslivet i skolens realfagundervisning Jørgen Sjaastad Tone Cecilie Carlsten Vibeke Opheim Rapport 20/2014 Evaluering av Lektor2-ordningen Gjestelærere

Detaljer

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20)

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20) Løft for yrkesfagene Det trengs et løft for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Arbeiderpartiet vil forsterke politikken for fagutdanningene i Norge, og legger derfor frem flere konkrete forslag. Vi

Detaljer

2015-2016. NESODDEN videregående skole

2015-2016. NESODDEN videregående skole 2015-2016 NESODDEN videregående skole Skolebrosjyre 2015.indd 1 28.10.14 11:33 Introduksjon Nesodden videregående skole har lærere som gir god faglig veiledning og vurderer og støtter deg underveis. Dette

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

Studiespesialisering Forskningslinje Internasjonal Baccalaureate Medier og kommunikasjon

Studiespesialisering Forskningslinje Internasjonal Baccalaureate Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Forskningslinje Internasjonal Baccalaureate Medier og kommunikasjon NYHET STUDIESPESIALISERING Fra høsten 2015 kan du søke på ekstra økonomieller idrettsfag i Vg1 og i Vg2 2016 kan

Detaljer

Hvordan igangsette og drifte PAL-prosjekt?

Hvordan igangsette og drifte PAL-prosjekt? PAL Trøndelag FEBRUAR 2014 v.2 http://palblogg.wordpress.com INNHOLD Om PAL Prosjektledelse Delprosjektene Roller og ansvarsfordeling Kurs og etterutdanning Regional utvikling Samarbeidspartnere Økonomi

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer