Tilbud til barnehager, grunnskole og VGS i Telemark 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilbud til barnehager, grunnskole og VGS i Telemark 2011"

Transkript

1 A5_hefte:Layout :10 Side 1 Tilbud til barnehager, grunnskole og VGS i Telemark 2011 God helse og trivsel bidrar til gode undervisnings- og læringsforhold. I et langsiktig perspektiv er dette en god investering, også i forhold til frafall.

2 A5_hefte:Layout :10 Side 2

3 A5_hefte:Layout :10 Side 3 Dette heftet med tilbud fra Folkehelseprogrammet i Telemark og våre samarbeidspartnere er ment som en drahjelp i arbeidet med å tilrettelegge for et fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. De fleste tilbud i heftet er gratis. I dette heftet finner du tilbud til: Barnehager side 4 Grunnskoler side 8 VGS side 16 Mvh Jorunn Borge Westhrin Leder for Helsefremmende barnehager og skoler - Telemarksmodellen Telemark fylkeskommune

4 A5_hefte:Layout :10 Side 4 Tilbud til barnehager i Telemark 2011 Hva tilbudet går ut på Hvorfor er dette viktig? KOSTHOLD: Fiskesprell 95 barnehager i Telemark er allerede med Inspirasjonskveld og praktisk/teoretisk kurs med praktisk matlaging, teori om ernæring generelt/fisk og sjømat spesielt samt undervisning om matlaging som pedagogisk aktivitet Cirka halvparten av det barn spiser i løpet av dagen, spises mens barna er i barnehagen. Derfor blir mattilbudet der viktig, særlig for dem som får et dårlig tilbud hjemme Fiskesprell Repetisjonskurs for barnehager som allerede har gjennomført grunnpakke Fiskesprell. Telemark er i år nasjonal pilot for repetisjonskurset MER-barnehager Over 70 barnehager er allerede med fra Telemark Tannhelse Kurset gjennomføres delvis ute og delvis inne. Innhold: Matlaging (og måltid) i friluft. Foredrag om matintoleranser/ allergier, matlaging som pedagogisk aktivitet samt teoretisk påfyll Inspirasjonsmateriell og gratis e-læringskurs for alle barnehageansatte Informasjon på foreldremøter, besøk i barnehager, undervisning i barnehager om tema av betydning for tannhelsen Se over Barnehagene er mye på tur. Lærer ulike måter for å tilberede mat i friluft. Lærer å lage sunn mat på tur- variasjon Barn i Norge spiser for lite frukt, bær og grønnsaker i forhold til det som er ønskelig Viktig å møte barn og unge samt foreldre på andre arenaer enn tannklinikken. Barns kostholdsvaner vises på tannhelsen

5 A5_hefte:Layout :10 Side 5 Kostnad for kommunen/barnehagen Periode Kontaktperson All kursing og alt materiell er gratis. Et sunt kosthold som følger retningslinjer for mat i barnehager bør forankres i barnehagens egen plan og gjerne også i planer for barnehagesektoren i kommunen All kursing og alt materiell er gratis. Kurset blir arrangert lokalt i den enkelte kommune, gjerne som en planleggingsdag (20 barnehager har allerede meldt seg på for 2011) Leder for helsefremmende barnehager og skoler, Jorunn Borge Westhrin: eller på tlf / Leder for helsefremmende barnehager og skoler, Jorunn Borge Westhrin: eller på tlf / Kurs og materiell er gratis Påmelding via Gratis. Tannhelsetjenesten tar ingen betaling for slike oppdrag. De deler ut aktuelt gratismateriell i forbindelse med undervisning Tannpleieren i den enkelte kommune eller Folkehelsekoordinator i tannhelsetjenesten, Agnes Haugan, tlf

6 A5_hefte:Layout :10 Side 6 Tilbud til barnehager i Telemark 2011 Hva tilbudet går ut på Hvorfor er dette viktig? RUS: Barn i rusfamilier tidlig intervensjon Den nødvendige samtalen Heve kompetansen om tidlig identifikasjon og intervensjon blant ansatte i barnehage (skole, SFO, helsestasjon, PPT og barnevern) som kommer i kontakt med risikoutsatte barn En samtale mellom foreldre og profesjonelle som tar utgangspunkt i bekymringer for et barn. Opplæring, film og et hefte som viser hvordan samtalen kan gjennomføres Barn som vokser opp i familier hvor en eller begge voksne misbruker rusmidler har en forhøyet risiko for en rekke symptomer og problemer. Tidlig hjelp gir mindre risiko for utvikling av problemer og skader. Kunnskap om signaler barn viser og forståelse av egen rolle er en forutsetning for tidlig intervensjon Et verktøy som viser hvordan man ved hjelp av konkrete og systematiserte observasjoner av barnet lettere kommer i posisjon for samarbeid med foreldre og for å hjelpe barnet En fagdag ad friluftsliv/fysisk aktivitet i barnehager er tenkt arrangert høsten Dato er ennå ikke satt.

7 A5_hefte:Layout :10 Side 7 Kostnad for kommunen/barnehagen Periode Kontaktperson 4 kursdager, veiledning og materiell til spredning og implementering er gratis Prosjektperioden er 1 år. De 4 opplæringsdagene er på våren Prosjektleder: Hilde Jeanette Løberg borgestadklinikken.no / Telefon: / Hefte og film koster kr. 200 og kan bestilles på Tilbud om forelesninger - på forespørsel Prosjektleder: Hilde Jeanette Løberg borgestadklinikken.no / Telefon: /

8 A5_hefte:Layout :10 Side 8 Tilbud til grunnskoler og SFO i Telemark 2011 Hva tilbudet går ut på Hvorfor er dette viktig? KOSTHOLD: Fiskesprell nå også for SFO ansatte Inpirasjonskurs ernæring for SFO ansatte Vannkjølere Inspirasjonskveld for alle ansatte og praktisk/teoretisk kursdag med praktisk matlaging (for inntil 4 fra hver SFO), teori om ernæring generelt/fisk og sjømat spesielt samt undervisning om matlaging som pedagogisk aktivitet Kurspakke med teori om ernæring og om praktiske tilnærminger for å legge til rette for et sunt kosthold. Holdes for alle ansatte i SFO i en kommune samtidigplanleggingsdag. Installering av vannkjølere på skolene med CW42 patenterte renseteknologi for å sikre elevene lettere tilgang på helt rent og kaldtvann Mat er like mye en læringssak som en næringssak Usunt kosthold og sukkerholdig mat og drikke er uheldig for helse, konsentrasjon og læring. Barn i Telemark spiser svært lite frukt, bær og grønnsaker i forhold til anbefalingene. Elevenes vannforbruk øker. Fokus på vann gjør at inntaket av brus og saft går ned, hvilket er av stor betydning for både helse, konsentrasjon og læring Tannhelse Informasjon på foreldremøter, besøk/undervisning i barnehager, barne- og ungdomsskoler. Eget opplegg for tannpusse- undervisning i 4.klasse. Eget undervisningsopplegg om vann som tørstedrikk Viktig å møte barn og unge samt foreldre på andre arenaer enn tannklinikken. Barn og unges kostholdsvaner vises på tannhelsen

9 A5_hefte:Layout :10 Side 9 Kostnad for kommunen/barnehagen Periode Kontaktperson All kursing og alt materiell er gratis. Et sunt kosthold som følger retningslinjer for skolemåltidet bør forankres i SFOs egen plan og gjerne også i planer for skolesektoren i kommunen Leder for helsefremmende barnehager og skoler, Jorunn Borge Westhrin, / De fire hovedforedragene er gratis. Vi tilbyr også to eksterne forelesere som kommunene selv må betale for hvis de ønsker disse.. Gjennomføres helst i oppstart av skoleåret, men andre tidspunkt kan diskuteres Ta kontakt med folkehelsekoordinatoren i din kommune, alternativt Jorunn Borge Westhrin, / Pristilbud kr kr. Rabatt ved kjøp av flere vannkjølere. Fastpris på montering med avløp og levering kr. 5 års Serviceavtale inkluderer driftsgaranti. Noe tilskudd kan søkes fra fylkeskommunen (folkehelse og tannhelse). For øvrig kan skolen søke egne sponsorer Gratis. Tannhelsetjenesten tar ingen betaling for slike oppdrag. De deler ut aktuelt gratismateriell i forbindelse med undervisning Tilbudet varer ut 2011 Clear Water 42 salg- og service representant: Per H. Sletsjøe, tlf Folkehelsekoordinator i tannhelse Agnes Haugan, tlf eller leder helsefremmende skole Jorunn Borge Westhrin, / Tannpleieren i den enkelte kommune eller Folkehelsekoordinator i tannhelsetjenesten, Agnes Haugan, tlf

10 A5_hefte:Layout :10 Side 10 Tilbud til grunnskoler og SFO i Telemark 2011 Hva tilbudet går ut på Hvorfor er dette viktig? TOBAKK og RUS: FRI - tidl. Vær Røykfri Undervisningsprogram for ungdomsskolen med fokus på tobakk Programmet har god dokumentert Effekt som forebyggende tiltak Kjærlighet og grenser Forebyggende program Den nødvendige samtalen FYSISK AKTIVITET: Aktiv skole 365, ungdomsskoler Aktivitetslederkurs i september som vektlegger lavterskelaktiviteter. Oppfølgingskurs på skolene Fagdag Friluftsliv i skole- anlegg og aktiviteter For grunnskole/sfo/vgs Familie- og skoleprogram for 7. og 8. klasse. Forebygger alkohol, narkotika og tobakk. Styrker familiene En samtale mellom foreldre og profesjonelle som tar utgangspunkt i bekymringer for et barn. Opplæring, film og et hefte som viser hvordan samtalen kan gjennomføres To dagers aktivitetslederkurs for ti 9.klassinger fra hver skole Oppfølging på skolene med inntil 4 halvdagskurs i ulike idretter/aktiviteter Fagdag 27. april Mål: Vise hvordan man kan tilrettelegge uteområdene/søke om midler til dette, samt vise mange praktiske eksempler på hvordan tilrettelegge for friluftsliv God internasjonal dokumentasjon på effekt. Tilfredsstiller krav i veileder for forebyggende arbeid i skolen Et verktøy som viser hvordan man ved hjelp av konkrete og systematiserte observasjoner av barnet lettere kommer i posisjon for samarbeid med foreldre og for å hjelpe barnet Aktivitetsnivået hos norske ungdommer ligger under anbefalingene om en time per dag. Aktivitetsnivået på skoler med aktivitetselever blir høyere og trivselen øker Aktivitetsnivået hos norske ungdommer ligger under anbefalingene om en time per dag

11 A5_hefte:Layout :10 Side 11 Kostnad for kommunen/barnehagen Periode Kontaktperson Ingen kostnader. Materiell levert fra Helsedirektoratet. Gratis Gratis materiell og opplæring av instruktører samt nettverksoppfølging Hefte og film koster kr. 200 og kan bestilles på Kontinuerlig Påmelding innen 28. april 2011 Ellers ved behov Tilbud om forelesninger - på forespørsel Helsedirektoratet, avd. tobakk, tlf Folkehelserådgiver Roger Jensen Leder helsefremmende skole Jorunn Borge Westhrin, / Kompetansesenter rus- region sør Ved Eli Marie Wiig, Spesialkonsulent Prosjektleder: Hilde Jeanette Løberg borgestadklinikken.no / Telefon: / Både det to dagers aktivitets-lederkurset og oppfølgingen på skolene er gratis Frist for påmelding våren 2011 Kjetil Haugersveen, Telemark idrettskrets, tlf Gratis 27. april 2011 Jorunn Borge Westhrin, tlf / Therese Lahus, tlf

12 A5_hefte:Layout :10 Side 12 Tilbud til grunnskoler og SFO i Telemark 2011 Hva tilbudet går ut på Hvorfor er dette viktig? Rett til fysisk aktivitet (paragraf 1-1 a) Foredrag for skoleledere og Praktisk/teoretisk kurs for lærere Videreutdanning Høgskolen i Telemark På tur med klassen Læring i friluft En skoledag med naturen som læringsarena. Alle opplegg er knyttet opp mot mål i læreplanen. Tilskudd til nærmiljøanlegg Forskriftendringen og konsekvenser ved innføring. Mulig organisering av timene. Uilke modeller for gjennomføring av timene. Ulike organiserings-modeller. Praktiske aktiviteter i hall og ute, lavterskel 15 studiepoeng videreutdanning Friluftskurs for ansatte i skole. Friluftsdager for skolene. Større friluftsarrangement for skolene i Telemark. Tilrettelegging av kysthytta Sildevika for bruk i skolesammenheng En skoledag utenom det vanlige. Aktivitetene kan være alt fra fisketur, temadager om jakt, fangst eller mat på bål. Spillemidler til 1) nærmiljøanlegg (50 % av godkjent kostnad inntil kr ,-) eller 2) mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg (50 % av godkjent kostnad inntil kr ,-) Hjelpe skolene med å oppfylle 1-1 a, Rett til fysisk aktivitet Gjennomføring av forskriften 1-1 a, Rett til fysisk aktivitet Bruk av friluftsliv i skolen gir mer variert undervisning, bedre trivsel, bedre fysisk og psykisk helse, bedre sosialt miljø Norges Jeger- og Fiskerforbund Telemark ønsker å gi elever/barn opplæring i bruk av naturen, å få et større innblikk i tradisjonell jakt og fiske i ferskvann og saltvann, samt gi et riktig bilde av norske friluftstradisjoner. Viktig finansieringskilde for å etablere nye aktivitetsanlegg i og utenfor skolegården

13 A5_hefte:Layout :10 Side 13 Kostnad for kommunen/barnehagen Periode Kontaktperson Folkehelseprogrammet dekker vikarutgifter. Skolene må selv dekke honorar til kursholder Kåre Solvang PL Skien en by i aktivitet. Tlf: kroner per student Avhengig av aktivitet. Flere av tilbudene er gratis Vår Høst Kontinuerlig Lise Kjønniksen Tlf: Dag-Øyvind Olsen, Telemark Turistforening Tlf Mer info: Etter avtale Kontinuerlig Norges Jeger- og Fiskerforbund Telemark Lasse Krogstad E-post: Tlf Mob Inntil 50% av anleggskostnadene. Mye av arbeidet kan også gjøres på dugnad 1) På høsten, varierer fra kommune til kommune (vanligvis 15.okt. eller 1.nov.) 2) Hele året Kommunal saksbehandler i kommunen Eventuelt: Fylkesidrettskonsulent Therese Lahus tlf

14 A5_hefte:Layout :10 Side 14 Tilbud til grunnskoler og SFO i Telemark 2011 Hva tilbudet går ut på Hvorfor er dette viktig? Alle barn sykler Sykkelopplæring (ferdigheter og kunnskaper) for skolebarn (4. klassetrinn på våren og 5. trinn om høsten) Barn må få grundig opplæring før de kan begynne å sykle i trafikken Kampanjen På farta til skolen PSYKISK HELSE: Zippys venner - et forebyggende undervisningsprogram for 1. trinn på barneskolen. Oppfølgingsprogram for 2-4.trinn Det holdes to kurs i Telemark: 20 og 21. september på Dalen og 26. og 27. september i Langesund Diverse hefter til utdeling Kampanje for å få barn og unge til å gå eller sykle til og fra skolen. Tilbud til alle grunnskolene i Skien, Porsgrunn, Bamble, Siljan, Kragerø, Siljan, Nome, Sauherad, Bø og Notodden for Fra 2010 og tom 2013: Utvidelse til hele fylket Zippys venner skal lære barn å mestre dagliglivets utfordringer på en bedre måte. Programmet gir barna redskaper til å identifisere og snakke om følelser og utforske måter å håndtere følelsene.organisasjonen Voksne for Barn har lisens på programmet i Norge Heftene: Gode tiltak, Idehefte for ungdomsskolekantiner, Kantinebok for Telemark, Gåbuss brosjyre, Telemarksmodellen. Barn og unge skal oppdage gledene og helsefordelene ved å gå og å sykle framfor å bruke motoriserte transportmidler Programmet er effektevaluert og kan vise til tydelig bedring på ulike sosiale ferdigheter; Samarbeid, positiv selvhevdelse, selvkontroll og empati Her er det mange gode tips å hente! En praktisk/teoretisk kurs for kantiner i grunnskoler er tenkt arrangert høsten Dato er ennå ikke satt.

15 A5_hefte:Layout :10 Side 15 Kostnad for kommunen/barnehagen Periode Kontaktperson 50 % egenandel (oftest betalt av skolekontoret) Drives av Organisasjonen På sykkel i Telemark i samarbeid med hver enkelt skole/kommune. Støttes av Trygg Trafikk, Fylkets trafikksikkerhetsutvalg og Folkehelseprogrammet i T Gratis deltagelse for skolene. Drives av Organisasjonen På sykkel i Telemark i samarbeid med hver enkelt kommune. Støttes av Trygg Trafikk, Fylkets trafikksikkerhetsutvalg og Folkehelseprogrammet i T Opplæring: våren Oppfølging: høsten 2 uker i september til 25. september Michel Fouler, tlf: / Mob: / Mer info på: Michel Fouler, tlf: / Mob: / Mer info på Gratis Kontinuerlig Inger Elisabeth Borge, Påmelding via nettsidene til psykiskhelseiskolen.no Gratis Kontinuerlig Heftene kan fås ved henvendelse til sekretær for Folkehelseprogrammet, Lene Sjølie, tlf

16 A5_hefte:Layout :10 Side 16 Tilbud til videregående skoler i Telemark 2011 Hva tilbudet går ut på Hvorfor er dette viktig? KOSTHOLD: Kantinering i vgo Utprøving av nye retter MER-kantiner Vannkjølere 2 møter i året med erfaringsutveksling og kompetanseheving. På vårmøtet vil Gunn Helene Arsky, kjent fra media, holde innlegg Alle vgs skoler som vil prøve ut nye retter får kroner til dette Inspirasjonsmateriell og gratis e-læringskurs Installering av vannkjølere på skolene med CW42 patenterte renseteknologi for å sikre elevene lettere tilgang på helt rent og kaldtvann Usunt kosthold og sukkerholdig mat og drikke er uheldig for helse, konsentrasjon og læring Elevene ønsker variasjon i kantina. Kantinene er forsiktige med å prøve ut nye retter Ungdom i Norge spiser for lite frukt, bær og grønnsaker i forhold til det som er ønskelig Elevenes vannforbruk øker. Fokus på vann gjør at inntaket av brus og saft går ned, hvilket er av stor betydning for både helse, konsentrasjon og læring Tannhelse Eget undervisningsopplegg om vann som tørstedrikk

17 A5_hefte:Layout :10 Side 17 Kostnad for kommunen/barnehagen Periode Kontaktperson Gratis Ta kontakt Jorunn BorgeWesthrin, / Gratis Kurs og materiell er gratis Tilskudd gis en gang per skoleår Ta kontakt Jorunn BorgeWesthrin, / Påmelding via Pristilbud kr kr, Rabatt ved kjøp av flere vannkjølere. Fastpris på montering med avløp og levering kr. 5 års Serviceavtale inkluderer driftsgaranti og HMS dokumentasjon. Noe tilskudd kan søkes fra fylkeskommunen (folkehelse og tannhelse). For øvrig kan skolen søke egne sponsorer Tannhelsetjenesten tar ingen betaling for slike oppdrag. De deler ut aktuelt gratismateriell i forbindelse med undervisning Tilbudet varer ut 2011 Clear Water 42 salg- og service representant: Per H. Sletsjøe, tlf Folkehelsekoordinator i tannhelse Agnes Haugan, tlf eller leder helsefremmende skole Jorunn Borge Westhrin, / Tannpleieren i den enkelte kommune eller Folkehelsekoordinator i tannhelsetjenesten, Agnes Haugan, tlf

18 A5_hefte:Layout :10 Side 18 Tilbud til videregående skoler i Telemark 2011 Hva tilbudet går ut på Hvorfor er dette viktig? FYSISK AKTIVITET: Tilskudd til nærmiljøanlegg Fagdag Friluftsliv i skoleanlegg og aktiviteter For grunnskole/sfo/vgs På tur med klassen Læring i friluft En skoledag med naturen som læringsarena. Alle opplegg er knyttet opp mot mål i læreplanen. Diverse hefter til utdeling Spillemidler til 1) nærmiljøanlegg (50 % av godkjent kostnad inntil kr ,-) eller 2) mindre kostnadskrevende nærmiljø-anlegg (50 % av godkjent kostnad inntil kr ,-) Fagdag 27. april Mål: Vise hvordan man kan tilrettelegge uteområdene/søke om midler til dette, samt vise mange praktiske eksempler på hvordan tilrettelegge for friluftsliv Friluftskurs for ansatte i skole. Friluftsdager for skolene. Større friluftsarrangement for skolene i Telemark. Tilrettelegging av kysthytta Sildevika for bruk i skolesammenheng En skoledag utenom det vanlige. Aktivitetene kan være alt fra fisketur, temadager om jakt, fangst eller mat på bål. Heftene: Gode tiltak 2009 (vgs), Idehefte for ungdomsskolekantiner Kantinebok for Telemark Viktig finansieringskilde for å etablere nye aktivitetsanlegg i og utenfor skolegården. Aktivitetsnivået hos norske ungdommer ligger under anbefalingene om en time per dag. Bruk av friluftsliv i skolen gir mer variert undervisning, bedre trivsel, bedre fysisk og psykisk helse, bedre sosialt miljø Norges Jeger- og Fiskerforbund Telemark ønsker å gi elever/barn opplæring i bruk av naturen, å få et større innblikk i tradisjonell jakt og fiske i ferskvann og saltvann, samt gi et riktig bilde av norske friluftstradisjoner. Her er det mange gode tips å hente!

19 A5_hefte:Layout :10 Side 19 Kostnad for kommunen/barnehagen Periode Kontaktperson Inntil 50% av anleggskostnadene. Mye av arbeidet kan også gjøres på dugnad. 1) På høsten, varierer fra kommune til kommune (Vanligvis 15.okt. eller 1.nov.) 2) Hele året Kommunal saksbehandler i kommunen Eventuelt: Fylkesidrettskonsulent Therese Lahus tlf Gratis 27. april 2011 Jorunn Borge Westhrin, tlf / Therese Lahus, tlf Avhengig av aktivitet. Flere av tilbudene er gratis Kontinuerlig Dag-Øyvind Olsen, Telemark Turistforening Tlf Mer info: Etter avtale Kontinuerlig Norges Jeger- og Fiskerforbund Telemark Lasse Krogstad E-post: Tlf Mob Gratis Heftene kan fås ved henvendelse til sekretær for Folkehelseprogrammet, Lene Sjølie, tlf

20 A5_hefte:Layout :10 Side 20

TILBUD 2013 Helsefremmende barnehager og skoler

TILBUD 2013 Helsefremmende barnehager og skoler TILBUD 2013 Helsefremmende barnehager og skoler God helse og trivsel bidrar til gode undervisnings- og læringsforhold. Å legge til rette for dette vil være en god investering, ikke bare for helse, men

Detaljer

TILBUD 2012 Helsefremmende barnehager og skoler

TILBUD 2012 Helsefremmende barnehager og skoler TILBUD 2012 Helsefremmende barnehager og skoler God helse og trivsel bidrar til gode undervisnings- og læringsforhold. I et langsiktig perspektiv er dette en god investering, også i forhold til frafall

Detaljer

SKOLEMÅLTIDET BODØ, 1.MARS 2016

SKOLEMÅLTIDET BODØ, 1.MARS 2016 V/ HILBJØRG KNUTLI, KOORDINATOR FISKESPRELL, NORDLAND SKOLEMÅLTIDET BODØ, 1.MARS 2016 3/4/2016 1 DISPOSISJON Hvorfor barn og unge? Fiskesprell et tverrsektorielt samarbeid Kurs- og aktivitetstilbud Resultater

Detaljer

Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14

Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14 Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14 Ressursgruppa har bestått av 14 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, og representerer et samlet

Detaljer

TILBUD 2014 Helsefremmende barnehager og skoler

TILBUD 2014 Helsefremmende barnehager og skoler TILBUD 2014 Helsefremmende barnehager og skoler God helse og trivsel bidrar til gode undervisnings- og læringsforhold. Å legge til rette for dette er en god investering, ikke bare for helse, men også for

Detaljer

Mat og måltider i skolen Ny nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen

Mat og måltider i skolen Ny nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen Mat Ny nasjonal faglig retningslinje for mat Eva Rustad de Brisis, 1. mars 2016 Skolemat viktig for elevene og skolen? «Skolemåltidet er viktig for meg som» Skoleeier Rektor Lærer Arbeider med kantine

Detaljer

VEILEDER 2016. barn, kosthold og fysisk aktivitet. 2 6 år

VEILEDER 2016. barn, kosthold og fysisk aktivitet. 2 6 år VEILEDER 2016 Gode vaner for god helse barn, kosthold og fysisk aktivitet 2 6 år FORORD Kreftforeningen ser det som en viktig oppgave å bidra til at barn får en oppvekst som fremmer helse. Regelmessig

Detaljer

Kilder: ungeogrus.no, ung.no, Rusmidler i Norge 2013.

Kilder: ungeogrus.no, ung.no, Rusmidler i Norge 2013. MITT VALG er et program for læring av sosial og emosjonell kompetanse. Det brukes både i barnehager, grunnskoler og videregående skoler. MITT VALG skal gi barn og unge grunnlaget for å ta gode valg. Hensikten

Detaljer

Folkehelsekonferansen 30.10.14 29.10.2014

Folkehelsekonferansen 30.10.14 29.10.2014 Næring for læring Jorunn Borge Westhrin Leder Helsefremmende barnehager og skoler Lektor i ernæring og helse Folkehelsekonferansen 30. Oktober 2014 Det «lille» og det «store» folkehelsearbeidet Helsetjenesten

Detaljer

»Liv og røre i kragerøskolene»

»Liv og røre i kragerøskolene» «Liv og røre i kragerøskolene» Foto : Jimmy Åsen KV»Liv og røre i kragerøskolene» Sunt kosthold og økt fysisk aktivitet SFO og skole Mål Forankringer Historikk Prosjektet «Liv og røre» Inspirasjon Hvor

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013

Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013 Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 41 45 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 (49,5% gutter, 50,5% jenter) Komitemøte 13. mars 2014 Antall: 258 (US) / 190 (VGS) Svarprosent:

Detaljer

Helsefremmende barnehager og skoler

Helsefremmende barnehager og skoler Helsefremmende barnehager og skoler Bjørn-Are Melvik/rådgiver 2013-03-05 Evenes s. 1 Foto: Bjørn-Are Melvik Barnehage og skole er to av de viktigste arenaene Lokal mobilisering Fra forståelse til handling

Detaljer

Sunne kantiner inspirasjon og råd til omlegging

Sunne kantiner inspirasjon og råd til omlegging Sunne kantiner inspirasjon og råd til omlegging Trøndelag 2016 Jorunn Borge Westhrin Leder helsefremmende barnehager og skoler Folkehelse Telemark fylkeskommune Disposisjon Hvorfor satse på sunne kantiner?

Detaljer

Hvordan organisere skolekantina?

Hvordan organisere skolekantina? Hvordan organisere skolekantina? Vestsiden 5. februar 2015 Jorunn Borge Westhrin Leder helsefremmende barnehager og skoler Folkehelse Telemark fylkeskommune Mål for dagen Vise ulike måter å organisere

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/679-3 Saksbehandler: Karin Widegren, Rådgiver oppvekst og samfunn Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid, Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 03.02.2016 Møtested Schweigaardsgt. 4 / Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 03.02.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 03.02.2016 Møtested Schweigaardsgt. 4 / Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 03.02. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 03.02.2016 Møtested Schweigaardsgt. 4 / Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 03.02.2016 Tid 09:30 1 Saksliste Saksnr 1/16 Tittel Saker

Detaljer

FISKESPRELL Gøy for barnehagen, godt for barna. Asbjørn Warvik Rørtveit Prosjektleder Fiskesprell, Eksportutvalget for fisk

FISKESPRELL Gøy for barnehagen, godt for barna. Asbjørn Warvik Rørtveit Prosjektleder Fiskesprell, Eksportutvalget for fisk FISKESPRELL Gøy for barnehagen, godt for barna Asbjørn Warvik Rørtveit Prosjektleder Fiskesprell, Eksportutvalget for fisk Bakgrunn for Fiskesprell Regjeringens Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen

Detaljer

Informasjon om Skoleprogrammet VIP

Informasjon om Skoleprogrammet VIP Informasjon om Skoleprogrammet VIP Denne presentasjon kan vises på: Foreldremøter Skolens hjemmeside E-post til foreldre På It s learning eller classfronter Mål for Skoleprogrammet VIP Hovedmål: Å gjøre

Detaljer

Skolemat viktig for elevene og skolen?

Skolemat viktig for elevene og skolen? Mat Ny nasjonal faglig retningslinje for mat Eva Rustad de Brisis, 31. mars 2016 Foto: Lisa Westgaard / Tinagent Skolemat viktig for elevene og skolen? «Skolemåltidet er viktig for meg som» Skoleeier Rektor

Detaljer

Bergen 2. mai 2011 Ingfrid Vaksdal Brattabø

Bergen 2. mai 2011 Ingfrid Vaksdal Brattabø Bergen 2. mai 2011 Ingfrid Vaksdal Brattabø Tanntastisk er tilrettelagt for 8. klasse og utarbeidd av: Tannhelsepersonell i Rogaland Lektor ved Håvåsen skole HEMIL senteret i Bergen Gjennomført fyrste

Detaljer

Mat og måltider i skolen Ny nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen Eva Rustad de Brisis, 4. april 2016

Mat og måltider i skolen Ny nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen Eva Rustad de Brisis, 4. april 2016 Mat Ny nasjonal faglig retningslinje for mat Eva Rustad de Brisis, 4. april 2016 Foto: Lisa Westgaard / Tinagent Skolemat viktig for elevene og skolen? «Skolemåltidet er viktig for meg som» Skoleeier Rektor

Detaljer

HELSEFREMMENDE SKOLER SELVEVALUERINGSVERKTØY

HELSEFREMMENDE SKOLER SELVEVALUERINGSVERKTØY HELSEFREMMENDE SKOLER SELVEVALUERINGSVERKTØY INNLEDNING Verktøyet for «Helsefremmende skoler» er knyttet til Kunnskapsløftet gjennom læringsplakaten og læreplanens generelle del. Nordland fylkeskommunes

Detaljer

Ung i Telemark. Skolehelsetjenesten. 22.10.15 Geir Møller

Ung i Telemark. Skolehelsetjenesten. 22.10.15 Geir Møller Ung i Telemark Skolehelsetjenesten 22.10.15 Geir Møller Formålet med skolehelsetjenesten fremme psykisk og fysisk helse fremme gode sosiale og miljømessige forhold forebygge sykdommer og skader Ungdataundersøkelsen

Detaljer

Disposisjon. Hvordan er ståa? Samhandling Tanntastisk i Kvam. Kosthold FA FIA Røyk og snus Alkohol

Disposisjon. Hvordan er ståa? Samhandling Tanntastisk i Kvam. Kosthold FA FIA Røyk og snus Alkohol Folkehelsearbeid Disposisjon Hvordan er ståa? Kosthold FA FIA Røyk og snus Alkohol Samhandling Tanntastisk i Kvam Fra fysisk aktiv til fysisk inaktiv?? Fysisk aktivitet blant 9- og 15 åringer Alder Kjønn

Detaljer

Samtaleverktøyet «Gode vaner for god helse» er utviklet av Kreftforeningen i 2012, i samarbeid med helsesøstre og fysioterapeut.

Samtaleverktøyet «Gode vaner for god helse» er utviklet av Kreftforeningen i 2012, i samarbeid med helsesøstre og fysioterapeut. Samtaleverktøyet «Gode vaner for god helse» er utviklet av Kreftforeningen i 2012, i samarbeid med helsesøstre og fysioterapeut. Grunnlaget for gode helsevaner legges i oppveksten, derfor er det viktig

Detaljer

Friluftsliv i skolen. En oversikt over aktiviteter i FRIFOs medlemsorganisasjoner

Friluftsliv i skolen. En oversikt over aktiviteter i FRIFOs medlemsorganisasjoner Friluftsliv i skolen En oversikt over aktiviteter i FRIFOs medlemsorganisasjoner Friluftslivets fellesorganisasjon Paraplyorganisasjon for 15 friluftslivsorganisasjoner Til sammen over 720.000 medlemskap

Detaljer

Foto: Lisa Westgaard / Tinagent. Mat og måltider i skolen Ny nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen

Foto: Lisa Westgaard / Tinagent. Mat og måltider i skolen Ny nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen Foto: Lisa Westgaard / Tinagent Mat Ny nasjonal faglig retningslinje for mat Eva Rustad de Brisis, 26. mai 2016 Kampanjefilm om skolemåltidet mars 2016 Målgruppe Elever på ungdomsskolen og videregående

Detaljer

Helsefremmende skoler

Helsefremmende skoler Helsefremmende skoler Bjørn-Are Melvik/rådgiver 12.10.2011 Mo i Rana s. 1 Foto: Bjarne Eriksen s. 2 Den videresittende skolen s. 3 Hvor ble det av barndommen? Barnehage 9600 timer + 1.-7.trinn 5120 timer

Detaljer

Arbeid med å fremme psykososialt

Arbeid med å fremme psykososialt Arbeid med å fremme psykososialt miljø i en skole Halden videregående skole Halden videregående skole 2 Halden videregående skole 1150 elever Nesten alle 16-19-åringer i Halden og Aremark Representerer

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

2003-2006 Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet

2003-2006 Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet Prosjekt Fysisk aktivitet og måltider i skolen 2003-2006 Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet Sosial- og helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet(leder) Grete Haug Utviklingsavdelingen

Detaljer

Nettverkssamling folkehelse Alta 19.mars 2014. Velkommen til nettverkssamling Oversikt og folkehelsetiltak

Nettverkssamling folkehelse Alta 19.mars 2014. Velkommen til nettverkssamling Oversikt og folkehelsetiltak Nettverkssamling folkehelse Alta 19.mars 2014 Velkommen til nettverkssamling Oversikt og folkehelsetiltak 1 PROGRAM NETTVERKSSAMLING FOLKEHELSE PROGRAM Rica Hotel Alta, NETTVERKSSAMLING 19.mars 2014 kl.8.30-15.00

Detaljer

Folkehelsekonferansen 30.10.14 29.10.2014

Folkehelsekonferansen 30.10.14 29.10.2014 HELSE, TRIVSEL OG LÆRING Kosthold i barnehage og skole Fysisk aktivitet i barnehage og skole Aktiv Horten Helsetjenesten for barn og unge Forskning for å fremme inntak av grønnsaker (UIO) barnehagebarn

Detaljer

Lærende nettverk i friluft. - en veileder -

Lærende nettverk i friluft. - en veileder - Lærende nettverk i friluft - en veileder - 1. utgave 23. nov 2007 Innhold Om Læring i friluft... 3 Bakgrunn... 3 Mål med Læring i friluft... 3 Fire hovedbegrunnelser... 3 Virkemidler/ tiltak... 4 Lærende

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Nordland 2013

Ungdata-undersøkelsen i Nordland 2013 Ungdata-undersøkelsen i Nordland 2013 Presentasjon på rektormøte Hanne Mari Myrvik 1.10.2013 1 Disposisjon Fysisk aktivitet Matvaner Fysiske helseplager Skolehelsetjeneste Rådgivertjeneste 2 Prosent Hvor

Detaljer

Bra mat og måltider i barnehagen. Eva Rustad de Brisis, Helsedirektoratet

Bra mat og måltider i barnehagen. Eva Rustad de Brisis, Helsedirektoratet Bra mat og måltider i barnehagen Eva Rustad de Brisis, Helsedirektoratet Gardermoen 2. mai 2016 Barn og mat i barnehagen hvorfor er det så viktig? Ca. 3000 måltider i løpet av barnehagetiden 40-60 % av

Detaljer

ERFARINGER FRA DELTAKELSE I ET FORPROSJEKT MED STØTTE FRA REGIONALT FORSKNINGSFOND VEST

ERFARINGER FRA DELTAKELSE I ET FORPROSJEKT MED STØTTE FRA REGIONALT FORSKNINGSFOND VEST ERFARINGER FRA DELTAKELSE I ET FORPROSJEKT MED STØTTE FRA REGIONALT FORSKNINGSFOND VEST Av Elisabeth W. Haaland Rådgiver folkehelse Rogaland fylkeskommune «Cola og skolebolle...eller salat til lunsj i

Detaljer

Å ruste barn. Derfor drifter Voksne for Barn skoleprogrammet Zippys venner i Norge. 2 Zippys venner. Utdrag fra Kunnskapsløftet

Å ruste barn. Derfor drifter Voksne for Barn skoleprogrammet Zippys venner i Norge. 2 Zippys venner. Utdrag fra Kunnskapsløftet Zippys venner Å ruste barn «til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre og gi hver enkelt elev kyndighet til å ta hånd om seg selv og sitt liv, og samtidig overskudd til og vilje

Detaljer

Forebygging og oppfølging av overvekt hos barn og unge erfaringer fra Alta kommune. Maja Kristine Mathisen Aina Nordstrand

Forebygging og oppfølging av overvekt hos barn og unge erfaringer fra Alta kommune. Maja Kristine Mathisen Aina Nordstrand Forebygging og oppfølging av overvekt hos barn og unge erfaringer fra Alta kommune Maja Kristine Mathisen Aina Nordstrand Innhold Presentasjon og bakgrunn Oppfølging av barn og unge med overvekt i Alta

Detaljer

«Atten tusen timer» Bidra til at flere består, med bedre resultat Utjevning av sosial ulikhet

«Atten tusen timer» Bidra til at flere består, med bedre resultat Utjevning av sosial ulikhet «Atten tusen timer» Bidra til at flere består, med bedre resultat Utjevning av sosial ulikhet Inger Christin Torp, leder OKH-komiteen og styreleder Østfoldhelsa 1 2 7 x 5 x 45 x 5 timer i barnehagen 5

Detaljer

Virksomhetsplan for Varden SFO

Virksomhetsplan for Varden SFO Virksomhetsplan for Varden SFO «Skolefritidsordningen i Bergen kommune. Håndbok og vedtekter» er kommunens føringer for virksomheten i Skolefritidsordningen ved den enkelte skole, og ligger til grunn for

Detaljer

Les mer om disse sakene: Ungdomsundersøkelser i rundt 30 kommuner i år

Les mer om disse sakene: Ungdomsundersøkelser i rundt 30 kommuner i år Nr: 2 / 2013 Nyhetsbrev Les mer om disse sakene: Innhold Om Ungdata undersøkelser s. 2 Pris til Risør s. 3 Nytt nr. av Rusfag s. 3 Kurs om kvinner og rusproblematikk s. 4 Ungdomsundersøkelser i rundt 30

Detaljer

TEMADAG Inn på tunet / Vilje viser vei

TEMADAG Inn på tunet / Vilje viser vei TEMADAG Inn på tunet / Vilje viser vei TEMA : BARN OG UNGE Hvordan kan gården være en ressurs for barn og unge som har behov for et tilrettelagt tilbud, i skoletida og på fritida? Gården som ressurs for

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Standardrapport kjønn

Detaljer

Folkehelsekonferansen 2014 «Kroppen min og meg» Det er mitt valg. Et pedagogisk verktøy til bruk i barne- og ungdomsskolen

Folkehelsekonferansen 2014 «Kroppen min og meg» Det er mitt valg. Et pedagogisk verktøy til bruk i barne- og ungdomsskolen Folkehelsekonferansen 2014 «Kroppen min og meg» Det er mitt valg Et pedagogisk verktøy til bruk i barne- og ungdomsskolen Handlingsplan Hvorfor er forebygging viktig? Høy forekomst av seksuelle overgrep

Detaljer

Ernæring i Nordland fylke

Ernæring i Nordland fylke Ernæring i Nordland fylke Kari Hege Mortensen, leder folkehelse 30.Mars 2017 Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen Nordland fylkeskommune Kultur, miljø og folkehelse Stab Folkehelse Plan

Detaljer

Kantinesamling 11.-12.2.2016

Kantinesamling 11.-12.2.2016 Nye retningslinjer for mat og måltider i skolen; - Hva ligger i de nye retningslinjene - Hva betyr dette for oss - Hvem har ansvar - Hvordan jobber vi med det i Østfold Kantinesamling 11.-12.2.2016 1 Vårt

Detaljer

PROGRAMMET: Barn i rusfamilier tidlig intervensjon. Maren Løvås Korus Vest Stavanger, Rogaland A- senter februar 2014

PROGRAMMET: Barn i rusfamilier tidlig intervensjon. Maren Løvås Korus Vest Stavanger, Rogaland A- senter februar 2014 PROGRAMMET: Barn i rusfamilier tidlig intervensjon Maren Løvås Korus Vest Stavanger, Rogaland A- senter februar 2014 Velkommen til opplæringsdager Barn i rusfamilier- Tidlig intervensjon Maren Løvås Korus

Detaljer

Bydel Grorud, Oslo kommune

Bydel Grorud, Oslo kommune Bydel Grorud, Oslo kommune 2. Kontaktperson: Hanne Mari Førland 3. E-post: hanne.mari.forland@bgr.oslo.kommune.no 4. Telefon: 92023723 5. Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen

Detaljer

Medlem i European Cycling Federation nettverk «Scientists for cycling» Leder i organisasjon På sykkel i Telemark

Medlem i European Cycling Federation nettverk «Scientists for cycling» Leder i organisasjon På sykkel i Telemark Michel Fouler (Fransk) Medlem i European Cycling Federation nettverk «Scientists for cycling» Leder i organisasjon På sykkel i Telemark Atypisk frivillig organisasjon som jobber hovedsakelig med barn og

Detaljer

Psykologisk førstehjelp for skolebarn. Helsesøstre i Asker sine erfaringer

Psykologisk førstehjelp for skolebarn. Helsesøstre i Asker sine erfaringer Psykologisk førstehjelp for skolebarn Helsesøstre i Asker sine erfaringer 2 Agenda Bakgrunn for at vi står her Suksesskriterier for implementering av Psykologisk førstehjelp (PF) i Askerskolen Implementeringen

Detaljer

Helsefremmende skoler Kartlegging 2015

Helsefremmende skoler Kartlegging 2015 Helsefremmende skoler Kartlegging 2015 Bjørn-Are Melvik 3.05.2016 Folkehelsealliansen Den store roen Foto: Bjørn-Are Melvik Generell del av læreplanen «Målet med opplæringa er å ruste barn, unge og vaksne

Detaljer

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009:

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Medbestemmelse. Positivt: Etablert BUR og har startet prosessen med å få etablert barn- og ungdommens kommunestyre.

Detaljer

Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI

Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI 01 Hva, hvem og hvorfor FRI? FRI et undervisningsprogram for ungdomsskolen med fokus på tobakk. Programmet har dokumentert effekt. Hva er FRI? Hensikten

Detaljer

FOLKEHELSEARBEIDET - GJENNOMFØRING AV TILTAK OG AKTIVITETER I 2011

FOLKEHELSEARBEIDET - GJENNOMFØRING AV TILTAK OG AKTIVITETER I 2011 Dato: Arkivref: 23.02.2011 2009/5055-5471/2011 / G10/&30 Saksframlegg Saksbehandler: Inger Margrethe Braathu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget FOLKEHELSEARBEIDET - GJENNOMFØRING AV TILTAK OG AKTIVITETER

Detaljer

Innst. 24 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader

Innst. 24 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader Innst. 24 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Dokument 8:100 S (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag

Detaljer

Referat Folkehelsekoordinatormøte

Referat Folkehelsekoordinatormøte TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen Referat Folkehelsekoordinatormøte DATO 17. oktober 2011 Kl. 10.00 14.00 STED Store Breivann, Fylkeshuset REFERENT Lene Sjølie MØTELEDER Anne Karin Andersen Navn

Detaljer

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Hva sier Kunnskapsløftet om sosial kompetanse? Under generell del, «Det integrerte menneske», står det i kapittelet om sosial og kulturell kompetanse: «For

Detaljer

Helsefremmende barnehager og skoler

Helsefremmende barnehager og skoler Helsefremmende barnehager og skoler Bjørn-Are Melvik 10.06.2015 Bodø - Barnevektstudien Den store roen Foto: Bjørn-Are Melvik Bakgrunn 2004-2007 prosjekt St.mld, forskrifter og lover med begrepet helsefremmende

Detaljer

Talenter for framtida

Talenter for framtida Talenter for framtida Hovedmål Kommunene i Grenland skal gjennom felles satsing på forebyggende arbeid, tidlig intervensjon og økt samarbeid, bidra til at flere blir kvalifisert for arbeidslivet. For å

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats Folk først 15. mars 2016 v/ Tine Kristiansen Tessem og Inger Lise Leite, Kompetansesenter rus- Midt-Norge BTI

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Utarbeidet dato/sign. Feb.15/hra RULLERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Utarbeidet dato/sign. Feb.15/hra RULLERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT Utarbeidet dato/sign. Feb.15/hra Kommune: Telemark fylkeskommune Prosjekt: 700034 Frafall i videregående opplæring Prosjektplan Bestilling Kontrollutvalget gjorde følgende vedtak i møte 05.11.14, jf. sak

Detaljer

BARN SOM BEKYMRER Handlingsveileder for Sauherad kommune

BARN SOM BEKYMRER Handlingsveileder for Sauherad kommune BARN SOM BEKYMRER Handlingsveileder for Sauherad kommune 24.01.14 FORORD Høsten 2011 ble Sauherad kommune med i prosjektet Barn i rusfamilier tidlig intervensjon, i regi av Kompetansesenter rus region

Detaljer

Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen

Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen Landskonferanse Friluftsliv 12. juni 2013 Nina Tangnæs Grønvold Statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet Kortreist natur og friluftsliv for alle Forventet

Detaljer

OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER

OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER Formål Tidlig intervensjon skal hindre at elever opparbeider seg et høyt ugyldig fravær Bistå skolene med tiltakskjede som ivaretar den

Detaljer

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013 Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013 Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna NOVA, 1.juni 2013 Dette hørte vi da vi hørte på ungdommen! I mars 2013 svarte nesten 5000 ungdommer fra Stavanger på spørsmål om

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Oslo kommune Helseetaten Ressurssenter for migrasjonshelse. Tannhelsetjenesten

Oslo kommune Helseetaten Ressurssenter for migrasjonshelse. Tannhelsetjenesten Oslo kommune Helseetaten Ressurssenter for migrasjonshelse Tannhelsetjenesten Agenda Hvem er vi og hva gjør vi? Utviklingsprosessen Sunn Start munnhelse Ferdig materiell Slik bruker du det Helse-Munnhelse

Detaljer

Halden videregående skole 9. september 2015

Halden videregående skole 9. september 2015 Halden videregående skole 9. september 2015 GRATULERER til oss Hvorfor helsefremmende skole? Opplæringslova 1: Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva

Detaljer

Regional strategi for folkehelse 2012 2016

Regional strategi for folkehelse 2012 2016 Regional strategi for folkehelse 2012 2016 SAMMENDRAG FRA GRUPPEARBEIDET UNDER KICKOFF 7. MARS 2013 Bearbeidet av Jonn Syse, Høgskolen i Vestfold 17 grupper med til sammen ca 85 deltakere gjennomførte

Detaljer

Årsmelding for skoleåret 2012 2013

Årsmelding for skoleåret 2012 2013 Årsmelding for skoleåret 2012 2013 Selvik skole ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Side: 1 Innholdsfortegnelse: 1. God oppvekst Side 3 a. Tidlig

Detaljer

En satsning på ungdom og skolemat Linda Granlund, divisjonsdirektør Folkehelse Bergen, 7. april Foto: Lisa Westgaard / Tinagent

En satsning på ungdom og skolemat Linda Granlund, divisjonsdirektør Folkehelse Bergen, 7. april Foto: Lisa Westgaard / Tinagent En satsning på ungdom og skolemat Linda Granlund, divisjonsdirektør Folkehelse Bergen, 7. april 2016 Foto: Lisa Westgaard / Tinagent Mål for folkehelsearbeidet Regjeringens mål for folkehelsepolitikken:

Detaljer

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen 12. Desember 2005 Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen Prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet i Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

Godt nok! om fett og sukker og sånt trinn 75 minutter

Godt nok! om fett og sukker og sånt trinn 75 minutter Lærerveiledning Passer for: Varighet: Godt nok! om fett og sukker og sånt. 8. - 10. trinn 75 minutter Godt nok! om fett og sukker og sånt er et program som skal gi elevene kunnskap om sunt kosthold og

Detaljer

NOTAT. Dato: 19.02.2007 Saksnr: 04/00105 Løpenr: 4277/07 K-kode: 233 G00 &10

NOTAT. Dato: 19.02.2007 Saksnr: 04/00105 Løpenr: 4277/07 K-kode: 233 G00 &10 NOTAT Til: Inghild Vanglo Konsulent Fritid Kåre Ingvar Helland Levekårssjef Stab Bjarne Rosenblad Kommunelege I Stab Emne: Folkehelseplan Eigersund 2007 Dato: 19.02.2007 Saksnr: 04/00105 Løpenr: 4277/07

Detaljer

Kostholdsveileder for Pioner Barnehager

Kostholdsveileder for Pioner Barnehager Kostholdsveileder for Pioner Barnehager Pioner barnehager har fokus på at barna skal få et sunt og variert kosthold. Vi er opptatt av å utvikle smakssansene til barna ved å utfordre og oppmuntre til å

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Svarfordeling (videregående)

Detaljer

Årsplan for Hol barnehage 2013

Årsplan for Hol barnehage 2013 Årsplan for Hol barnehage 2013 Hol barnehage der barn, foreldre og personale gleder seg til å komme hver dag. Hol barnehage med barnas natur og kulturopplevelser i sentrum Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon,

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

Kommunal ernæringspolitikk

Kommunal ernæringspolitikk Kommunal ernæringspolitikk Kari Hege Mortensen/Rådgiver ernæring 18.03.2009 19.03.2009 1 RETT TIL MAT- (Helsedirektoratet) Ikke bare nok, men også rett til et ernæringsmessig kosthold som gir grunnlag

Detaljer

Barnehager Fastland. Årsplan 2015/2016. «Trollvik barnehage» Godkjent av SU i Trollvik barnehage, 21.10.15

Barnehager Fastland. Årsplan 2015/2016. «Trollvik barnehage» Godkjent av SU i Trollvik barnehage, 21.10.15 Barnehager Fastland Årsplan 2015/2016 «Trollvik barnehage» Godkjent av SU i Trollvik barnehage, 21.10.15 Innhold... Feil! Bokmerke er ikke definert. Trollvik barnehage... 3 Ansatte i Trollvik barnehage...

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 207 Svarprosent: 90 Standardrapport kjønn (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

ÅRSPLAN ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2008/2009

ÅRSPLAN ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2008/2009 ÅRSPLAN SFO ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2008/2009 Innholdsliste 1. INNLEDNING......2 2. FORMÅL...3 2.1. SENTRALE FORMÅL......3 2.2. FORMÅL ÅLESUND KOMMUNE......3 2.3. MÅL ELLINGSØY BARNE-

Detaljer

Uten mat og drikke duger helten ikke. Barnehager i Innlandet Hamar 16. oktober 2006 Statssekretær Arvid Libak

Uten mat og drikke duger helten ikke. Barnehager i Innlandet Hamar 16. oktober 2006 Statssekretær Arvid Libak Uten mat og drikke duger helten ikke Barnehager i Innlandet Hamar 16. oktober 2006 Statssekretær Arvid Libak Arbeid for å fremme folkehelse er et prioritert område Soria Moriaerklæringen Styrke arbeidet

Detaljer

Rådet for psykisk helse har mottatt NOU Rett til læring 2009: 18. Her er våre innspill.

Rådet for psykisk helse har mottatt NOU Rett til læring 2009: 18. Her er våre innspill. Høring NOU - Rett til læring Rådet for psykisk helse har mottatt NOU Rett til læring 2009: 18. Her er våre innspill. Rådet for psykisk helse er en frittstående, humanitær organisasjon, med 26 medlemsorganisasjoner.

Detaljer

Folkehelse i fylkesplanen

Folkehelse i fylkesplanen Folkehelse i fylkesplanen Fire innsatsområder knyttet opp mot Folkehelsemeldingens prioriteringer. økt fysisk aktivitet sunnere kosthold redusert tobakk- og rusbruk gode trivelige og vel tilrettelagte

Detaljer

Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal

Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal SinkabergHansen AS, Moen Marin AS, Oppdretternes Miljøservice AS Prosesskompetanse AS 2015: Turid Hatling Finne og Torkil Marsdal Hanssen Innhold

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten

Folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten Folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten Samfunnsodontologisk forum i Molde 5. juni 2008 Overtannpleier Eva Rydgren Krona Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Gjør r vi tingene slik vi alltid har gjort dem,

Detaljer

Fellesmøte for folkehelsekoordinatorer, samhandlingskoordinatorer og frisklivsledere i Telemark. Anne Karin Andersen. Bamble kommune.

Fellesmøte for folkehelsekoordinatorer, samhandlingskoordinatorer og frisklivsledere i Telemark. Anne Karin Andersen. Bamble kommune. TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen Referat Fellesmøte for folkehelsekoordinatorer, samhandlingskoordinatorer og frisklivsledere i Telemark DATO 21.juni 2011, kl. 09.30 14.30 STED Heddal Aktivitetspark

Detaljer

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse.

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse. Bedre for barn Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland www.tysver.kommune/helse.no bedre oppvekst for barn For å skape bedre forhold for barn

Detaljer

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling»

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» 1) Veilederen 2) www.tidligintervensjon.no 3) Opplæringsprogrammet, Tidlig Inn 4) MI 5) Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 6) Foreldrestøtte 7) Annet?

Detaljer

Hva er Aktiv Skole 365?

Hva er Aktiv Skole 365? Hva er Aktiv Skole 365? Aktiv Skole 365 er en leder- og aktivitetsutdanning for barn og ungdom fra 5.-10. klasse. Prosjektet er et samarbeid mellom Telemark Idrettskrets og Telemark Fylkeskommune. Skolene

Detaljer

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097)

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097) Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097) Høringen kommer fra: o Statlig etat Navn på avsender av høringen (hvilken statlig etat, fylkesmannen,

Detaljer

Sammen for bedre livskvalitet

Sammen for bedre livskvalitet Sammen for bedre livskvalitet - Behandling av sykelig overvekt Barn og Unge En presentasjon av Evjeklinikkens behandlingstilbud Om Evjeklinikken Vi har spesialisert oss på behandling av sykelig overvekt

Detaljer

Innspill til handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen 2007-2011. 1. Forhold/temaområder som ikke er synliggjort i det foreliggende dokumentet

Innspill til handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen 2007-2011. 1. Forhold/temaområder som ikke er synliggjort i det foreliggende dokumentet Innspill til handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen 2007-2011 Ref i Helse- og omsorgsdep: 200600170/ES En handlingsplan vil kunne gi et godt grunnlag for en samlet strategi for å styrke kosthold

Detaljer