MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Molde

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Molde 30.08.07"

Transkript

1 1 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTE I MOLDE DEN 30. AUGUST 2007 KL Tilstede: Fra styret: Ottar Befring leder Mariann Wollmann Magga medlem Viil Søyland medlem Aslak J. Eira medlem Fra Reindriftsforvaltningen: Ellen Inga O. Hætta reindriftssjef Stig Gøran Hagen ass. reindriftssjef Bodil Mannsverk førstekonsulent / sekretær Mariann Wollmann Magga var inhabil i sak 38/07. Aslak J. Eira var inhabil i sak 61/07. SAKSLISTE Sak 36/2007 Referatsaker Sak 37/2007 Utviklingsfond justert budsjett 2007 Sak 38/2007 LAVVU v/ellinor Guttorm Utsi og Mariann Wollmann Magga tilskudd til forprosjekt for nettverksbygging og kompetanseheving. Sak 39/2007 Distriktene 9 og 13 Tilskudd til utarbeidelse av planprogram og konsekvensutredning for bygging av reingjerde. Sak 40/2007 Statskog Troms, Fylkesmannen i Troms og distrikt 36-Cohkolat og 35B-Beahcegealli Tilskudd til utbedring/forsterkning av kjørespor i Reisa nasjonalpark. Sak 41/2007 Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt Tilskudd til bru for reindriften. Sak 42/2007 Mauken/Tromsdalen reinbeitedistrikt Klage over avslag på søknad om refusjon av utgifter til pramming høsten Sak 43/2007 Sten Amundsen, distrikt Østre Sør-Varanger Søknad om livdyrlån. Sak 44/2007 Ann Karin Porsanger, distrikt 9-Corgas Søknad om livdyrlån. Sak 45/2007 Atle Magga, distrikt 4/5B Søknad om livdyrlån.

2 2 Sak 46/2007 Magnar Meirud, distrikt 6-Varjjatnjarga Søknad om livdyrlån. Sak 47/2007 Lars Mikkel Sara, Frostisen rbd. Søknad om livdyrlån. Sak 48/2007 Nils Johan J. Kemi, distrikt 16-Karasjok Vest Klage over avslag på søknad om livdyrlån. Sak 49/2007 Egon Roger Kappfjell, Voengelh-Njaarke Søknad om livdyrlån. Sak 50/2007 Karen Anette Anti Oskal, Åarjel-Njaarke Søknad om livdyrlån. Sak 51/2007 Lars Johan Åhren, Østre Namdal Søknad om livdyrlån. Sak 52/2007 Inkeri Susanna Eira Fallås, Jillen-Njaarke Søknad om livdyrlån. Sak 53/2007 Mikkel J. Utsi, distrikt 33T-Rendalen Søknad om livdyrlån. Sak 54/2007 Eva Nordfjell, Riast/Hylling Klage over avslag på søknad om livdyrlån. Sak 55/2007 Essand og Riast/Hylling rbd. Omgjøring av lån til tilskudd. Sak 56/2007 Distrikt 35B-Beahcegealli Klage over avslag på søknad om refusjon av advokatutgifter. Sak 57/2007 Nils Peder N. Gaup, distrikt 40-Orda Søknad om innløsning av siidaandel. Sak 58/2007 Mikkel Aslak Eira, Gielas rbd. Søknad om innløsning av siidaandel. Sak 59/2007 LI VILT A/S Søknad om tilskudd til kurs i hygiene og slakting av rein. Sak 60/2007 Skaiddaduottarsiida, distrikt 22-Fiettar omgjøring av lån til tilskudd. Sak 61/2007 Veahkki BA Søknad om tilskudd til planlegging av småseminarer. Sak 62/2007 Nils Samuelsen Buljo, distrikt 27-Joahkonjarga Søknad om innløsning av siidaandel. Sak 36/2007 REFERATSAKER 1. Innkalling til møte i RUF, dat Reindriftssjefen orienterer.

3 3 a) Søknad fra Northcape Rein om støtte b) Situasjonen for Boalvvir 3. Brev av fra LMD til Inger Marie Sokki Hætta og Johan Mikkel Hætta vedr. klage på avslag om tilskudd til transport av rein RUF-sak 30/ Brev av fra R.forv. Alta til Nils Joma vedr. søknad om tilskudd til kurs. 5. Referat fra møte mellom RUF og VSP-Rein den Brev av fra LMD til distrikt 33-Spalca vedr. klage over avslag på søknad om tilskudd til reingjerde RUF-sak 34/ Brev av fra R.forv. Alta til Anders M. Buljo ang. utsettelse for bruk av innvilget tilskudd til gjeterhytte. 8. Brev av fra LMD til Solfrid Sara Eira vedr. klage over avslag på søknad om støtte til pramming av rein til og fra Reinøya i Brev av fra LMD til Polmak flyttsamelag vedr. klage over avslag på søknad om tilskudd til profilering av reindrift. 10. Brev av fra LMD til Berit Ellen Anne Bals vedr. klage over avslag på søknad om utdanningsstipend RUF-sak 8/ Brev av fra LMD til Inga Maybritt Bongo vedr. klage over avslag på søknad om utdanningsstipend RUF-sak 9/ Brev av fra LMD til Nils Ailu Kemi vedr. klage over avslag på søknad om utdanningsstipend RUF-sak 7/ Brev av fra LMD til Badjemanaid Beaiveruoktu A/L vedr. klage på avvisning av søknad om tilskudd til særlige reindriftstilbud i barnehage RUF-sak 26/ Brev av fra R.forv. Alta til Kjell Magne Eira vedr. omdisponering av innvilget tilskudd til gjeterhytte. 15. Administrative vedtak avløsning ved svangerskap/fødsel: a) Mikkel Per M. Bongo, distrikt 40-Orda,VF kr ,00 b) Johannes Daniel Gaup, distrikt 32-Silvetnjarga, VF kr ,00 c) Mathis M. Somby, distrikt 16 (Magerøya), ØF kr ,00

4 4 16. Administrative vedtak tilskudd til fòring og transport av rein: a) Mauken/Tromsdalen, Troms (høst 05) Avslag- ikke midl. b) Olov Th. Blind, Saltfjellet, NL kr ,00 c) Margot Blind /Nils A. Walkeapââ, Saltfjellet kr ,00 d) Olof Anders Kuhmunen, Salsfjellet, NL kr ,00 e) Kuhmunen/Oskal-siida, Saltfjellet, NL kr , Administrative vedtak refusjon av kursavgift: a) Olof A. Kuhmunnen, Saltfjellet, NL kr ,00 b) Per Ole Oskal, Saltfjellet, NL kr ,00 c) Per Ole Oskal, Saltfjellet, NL kr ,00 d) Olof A. Kuhmunen, Saltfjellet, NL kr ,00 e) Johan S. Buljo, 27-Joahkonjarga, VF kr ,00 f) Kurt J. Gaup, Hestmannen/Strandtindene, NL kr ,00 g) Anders Isak Oskal, 27-Joahkonjarga, VF kr ,00 h) Nils S. Buljo, 27-Joahkonjarga, VF kr ,00 i) Ole Mathis Eira, Kautokeino Avslag, ikke rett j) Mathis A. Oskal, 27-Joahkonjarga, VF kr ,00 k) Ante Per M. Oskal, Joahkonjarga, VF kr ,00 l) Mathis M. Oskal, 27-Joahkonjarga, VF kr ,00 m) Elle Merete Omma, Elgå, STR/H kr ,00 n) Ristin Mortensson, Elgå, STR/H kr ,00 Sakene ble gjennomgått og tatt til orientering. Sak 37/2007/BOM REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND JUSTERT BUDSJETT 2007 Ny kapitaloversikt: 1. Reindriftsavtalen 2006/2007 kr ,00 2. Renter 2006 kr ,00 3. Ledige midler overført fra 2006 kr ,00 Til disposisjon i pr. februar 2007 kr ,00 4. Ubrukte midler innløsning 2006 kr ,00 5. Overført innsparing post 75 kr ,00 Totalt kr ,00 Reindriftssjefen foreslår endringer slik: Disponibel kapital for 2007 er øket med 4,1 mill kroner som foreslås fordelt slik:

5 5 Post Slakteanlegg: Post Sperre-/arbeidsgjerder: Post Konflikt reindrift/jordbruk Post Gjeterhytter: Post Forskning/formidling: Post Innløsning: Posten udisponert: økes med 1 mill kroner økes med 1,2 mill kroner økes med 0,2 mill kroner økes med 2,8 mill kroner økes med 0,5 mill kroner reduseres med 1,8 mill kroner økes med 0,2 mill kroner Reindriftssjefens forslag til endringer ble enstemmig vedtatt. Sak 38/2007/MS LAVVU (LEDELSE, ANSVAR, VERDISKAPING, VEKST OG UTVIKLING FOR KVINNER I REINDRIFTEN ) V/ELLINOR GUTTORM UTSI OG MARIANN WOLLMANN MAGGA SØKNAD OM MIDLER TIL GJENNOMFØRING AV FORPROSJEKT FOR NETTVERKSOPPBYGGING OG KOMPETANSEHEVING INNEN LEDELSE OG UTVIKLING SØKNAD: KR ,- BEVILGNING: KR ,- RUF bevilger fra kvinnerettede midler kr ,00 til LAVVU v/ellinor Guttorm Utsi og Mariann Wollmann Magga for gjennomføring av forprosjekt for nettverksoppbygging og kompetanseheving innen ledelse og utvikling. Dersom prosjektet ikke er igangsatt innen tre år fra vedtaksdato, vil bevilgningen bli inndratt og tilbakeført fondet. Det forutsettes årlig rapport og regnskap. Mariann Wollmann Magga var inhabil og fratrådte ved behandlingen. Innstillingen ble vedtatt med 3 stemmer.

6 6 Sak 39/2007/HHA REINBEITEDISTRIKT 9 OG 13 - ØST FINNMARK SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTARBEIDELSE AV PLANPROGRAM OG KONSEKVENSUTREDNING FOR BYGGING AV REINGJERDE KOSTNAD: FORSLAG TIL PLANPROGRAM KR ,- KONSEKVENSUTREDNING KR ,- SØKNAD: FORSLAG TIL PLANPROGRAM KR ,- KONSEKVENSUTREDNING KR ,- BEVILGNING: FORSLAG TIL PLANPROGRAM KR ,- KONSEKVENSUTREDNING KR ,- I henhold til forskrift for Utviklingsfond 3-2 og 3-3 innvilges tilskudd til reinbeitedistrikt 9 og 13 for reingjerdet mellom Darjohka og Rv 98 slik: Kr ,- til utarbeidelse av forslag til planprogram Kr ,- til utarbeidelse av konsekvensutredning Dersom prosjektet ikke er igangsatt innen tre år fra vedtaksdato, vil bevilgningen bli inndratt og tilbakeført fondet. Sak 40/2007/BAB STATSKOG SF TROMS, FYLKESMANNEN I TROMS V/MILJØVERNAVDELING OG RBD. 36-COHKOLAT JA BIERTAVÁRRI OG 35B-BEAHCEGEALLI SØKNAD OM TILSKUDD UTBEDRING/FORSTERKNING AV KJØRESPOR I REISA NASJONALPARK KOSTNAD: KR ,- SØKNAD: KR ,-

7 7 BEVILGNING: KR ,- Med hjemmel i Forskrift for Utviklingsfond kapittel 1 Generelle bestemmelser, 3-2 og 3-3 bevilger Utviklingsfond inntil ,- i tilskudd til reinbeitedistriktene 36-Cohkolat ja Biertavárri og 35B-Beahccegealli. Bevilgningen skal benyttes som delfinansiering av prøveprosjekt for utbedring/forsterkning av kjørespor i Reisa nasjonalpark. Før tilskudd utbetales skal Reindriftsagronomen kontrollere at brua er bygget som skissert og inntegnet på kart. Sak 41/2007/BAB JILLEN-NJAARKE REINBEITEDISTRIKT SØKNAD OM TILSKUDD TIL BRU FOR REINDRIFTEN KOSTNAD: KR ,- SØKNAD: KR ,- BEVILGNING: KR ,- Med hjemmel i Forskrift for Utviklingsfond kapittel 3 Tilskudd til gjeterhytter og andre reindriftsanlegg, bevilger Utviklingsfond inntil kr ,- i tilskudd til Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt. Bevilgningen skal benyttes som delfinansiering av skissert bru over Stavasselva i Stavassdalen i Grane kommune og som inntegnet på kart. Før tilskudd utbetales skal Reindriftsagronomen kontrollere at brua er bygget som skissert og inntegnet på kart. Dersom prosjektet ikke er påbegynt innen tre år, vil bevilgningen bli inndratt og tilbakeført fondet.

8 8 Sak 42/2007/BAB MAUKEN/TROMSDALEN RBD. KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM REFUSJON AV UTGIFTER TIL PRAMMING HØSTEN 2005 KOSTNAD: KR ,- SØKNAD: KR ,- Utviklingsfond opprettholder Reindriftssjefens vedtak av og avslår søknad fra rbd. Mauken/Tromsdalen om refusjon av utgifter til reinfrakting med pram fra sommer- til vinterbeitet for høsten Begrunnelse: I 2005 var det ikke avsatt midler til omsøkt formål. Saken oversendes Landbruks- og matdepartementet for avgjørelse. Forslag fra Mariann Wollmann Magga: Klagen tas til følge og søknaden innvilges som omsøkt. Reindriftssjefens innstilling ble vedtatt med 3 stemmer. Sak 43/2007/OME STEN AMUNDSEN, RBD ØSTRE SØR-VARANGER RENTE- OG AVDRAGSFRITT LÅN TIL KJØP AV LIVREIN KOSTNAD: KR ,00 SØKNAD: KR ,00 BEVILGNING: KR ,00

9 9 Med hjemmel i Forskrift for Utviklingsfond kapittel 2 bevilger Utviklingsfond inntil kr ,- i rente- og avdragsfritt lån til Sten Amundsen til kjøp av livdyr. Lånet nedskrives årlig med 10 % av opprinnelig lånebeløp og slettes etter 10 år. Det forutsette at: Før lånet anvises til utbetaling skal Reindriftsagronomen kontrollere kjøpet og at de kjøpte livdyr er merket med klips, godkjent av Reindriftssjefen. Overdragelsen skal for øvrig skje i henhold til gjeldende bestemmelser for merking av tamrein. Hvis driftsenhetens innehaver forlater reindriften, skal resten av lånet tilbakebetales med umiddelbar forfall. Lånet utbetales med 60 % av de tilskuddsberettigede kostnadene. Sak 44/2007/BAB ANN KARIN PORSANGER, ČORGAŠ/OARJE-DEATNU RBD. RENTE- OG AVDRAGSFRITT LÅN TIL KJØP AV LIVDYR KOSTNAD: KR ,- SØKNAD: KR ,- Med hjemmel i Forskrift for Utviklingsfond 1-6 annet ledd og 2-1 annet ledd, avslås søknaden fra Ann Karin Porsanger om rente- og avdragsfritt lån til kjøp av livdyr. Begrunnelse: Oppbygging av driftsenheten framgår ikke i stadfestet distriktsplan. Sak 45/2007/BAB

10 10 ATLE MAGGA, DISTRIKT 4/5B-VESTRE SØR-VARANGER RENTE- OG AVDRAGSFRITT LÅN TIL KJØP AV LIVDYR KOSTNAD: KR ,- SØKNAD: KR ,- Med hjemmel i Forskrift for Utviklingsfond 1-6 annet ledd og 2-1 annet ledd, avslås søknaden fra Atle Magga om rente- og avdragsfritt lån til kjøp av livdyr. Begrunnelse: Oppbygging av driftsenheten framgår ikke i stadfestet distriktsplan. Sak 46/2007/OME MAGNAR MEIRUD, DISTRIKT 6-VARJJATNJARGA RENTE- OG AVDRAGSFRITT LÅN TIL KJØP AV LIVDYR KOSTNAD: KR ,- SØKNAD: KR ,- Med hjemmel i Forskrift for Utviklingsfond 1-6 annet ledd og 2-1 annet ledd, avslås søknaden fra Magnar Meirud om rente- og avdragsfritt lån til kjøp av livrein. Begrunnelse: Oppbygging av driftsenheten framgår ikke i stadfestet distriktsplan. Sak 47/2007/BAB

11 11 LARS MIKKEL SARA, FROSTISEN RBD. RENTE- OG AVDRAGSFRITT LÅN TIL KJØP AV LIVDYR KOSTNAD: KR ,- SØKNAD: KR ,- Med hjemmel i Forskrift for Utviklingsfond 1-6 annet ledd og 2-1 annet ledd, avslås søknaden fra Lars Mikkel Sara om rente- og avdragsfritt lån til kjøp av livdyr. Begrunnelse: Distriktet har ingen stadfestet distriktsplan. Videre oppfyller ikke søkeren vilkår for livdyrlån om at driftsenheten må ha minst 100 dyr før kjøp. Sak 48/2007/OME NILS JOHAN J. KEMI, DISTRIKT 15-MAGERØYA KLAGE VEDR. AVSLAG PÅ SØKNAD OM RENTE- OG AVDRAGSFRITT LÅN TIL KJØP AV LIVDYR KOSTNAD: KR ,- SØKNAD: KR ,- Utviklingsfond tar ikke klagen fra Nils Johan J. Kemi om rente- og avdragsfritt lån til kjøp av livdyr til følge. Dette med hjemmel i RUF forskrift 1-6 annet ledd, 2-1 annet ledd og i henhold til RUFs vedtak i sak 50/03, vedtakets siste del. Begrunnelse: Distriktets rammebetingelser vedrørende siidaens og distriktets fastsatte høyeste reintall er overskredet.

12 12 Saken oversendes Landbruks- og Matdepartementet for endelig avgjørelse. Sak 49/2007/BAB EGON ROGER KAPPFJELL, VOENGELH-NJAARKE RBD. RENTE- OG AVDRAGSFRITT LÅN TIL KJØP AV LIVDYR KOSTNAD: KR ,- SØKNAD: KR ,- Med hjemmel i Forskrift for Utviklingsfond 1-6 annet ledd og 2-1 annet ledd, avslås søknaden fra Egon Roger Kappfjell om rente- og avdragsfritt lån til kjøp av livdyr. Begrunnelse: Oppbygging av driftsenheten framgår ikke i distriktets stadfestede distriktsplan. Søkeren mangler også driftskalkyle ved kjøp av livdyr. Sak 50/2007/BAB KAREN ANETTE ANTI OSKAL, ÅARJEL-NJAARKE RBD. RENTE- OG AVDRAGSFRITT LÅN TIL KJØP AV LIVDYR KOSTNAD: KR ,- SØKNAD: KR ,-

13 13 Med hjemmel i Forskrift for Utviklingsfond 1-6 annet ledd og 2-1 annet ledd, avslås søknaden fra Karen Anette Anti Oskal om rente- og avdragsfritt lån til kjøp av livdyr. Begrunnelse: Oppbygging av driftsenheten framgår ikke i stadfestet distriktsplan. Sak 51/2007/OME KOSTNAD: LARS JONAS ÅHREN, ØSTRE NAMDAL RBD. RENTE- OG AVDRAGSFRITT LÅN TIL KJØP AV LIVDYR IKKE OPPGITT Med hjemmel i Forskrift for Utviklingsfond 1-6 annet ledd og i henhold til retningslinjer for rente- og avdragsfritt lån til innkjøp av livdyr vedtatt av RUF under sak 50/03, vedtakets siste del, avslås søknaden fra Lars Jonas Åhren om rente- og avdragsfritt lån til kjøp av livdyr. Begrunnelse: Rammebetingelsene vedrørende distriktets reintall er overskredet. Distriktets reintall pr overstiger det fastsatte reintall på dyr for Østre Namdalen. Sak 52/2007/HHA INKERI SUSANNA EIRA FALLÅS, JILLEN-NJAARKE RENTE- OG AVDRAGSFRITT LÅN TIL KJØP AV LIVDYR KOSTNAD: KR ,-

14 14 SØKNAD: KR ,- Med hjemmel i Forskrift for Utviklingsfond 1-6 annet ledd, 2-1 annet ledd og i henhold til retningslinjer for rente- og avdragsfritt lån til innkjøp av livdyr vedtatt av RUF under sak 50/03, vedtakets siste del, avslås søknaden fra Inkeri Susanna Eira Fallås om rente- og avdragsfritt lån til kjøp av livdyr. Begrunnelse: Distriktet har flere rein enn det fastsatte høyeste reintallet for distriktet. Distriktet har ingen stadfestet distriktsplan. Sak 53/2007/HHA MIKKEL J. UTSI, DISTRIKT 33T-RENDALEN RENTE- OG AVDRAGSFRITT LÅN TIL KJØP AV LIVDYR KOSTNAD: KR ,- SØKNAD: KR ,- Saken ble trukket. Sak 54/2007/OME EVA NORDFJELL, RIAST/HYLLING REINBEITEDISTRIKT KLAGE VEDR. AVSLAG PÅ SØKNAD OM RENTE- OG AVDRAGSFRITT LÅN TIL KJØP AV LIVDYR KOSTNAD: KR ,- SØKNAD: KR ,-

15 15 Utviklingsfond tar ikke klagen fra Eva Nordfjell om et rente- og avdragsfritt lån til kjøp av livdyr til følge. Dette med hjemmel i RUF forskrift 1-6 annet ledd og 2-1 annet ledd og i henhold til retningslinjer for rente- og avdragsfritt lån til innkjøp av livdyr vedtatt av RUF under sak 50/03, vedtakets siste del. Begrunnelse: Distriktets rammebetingelser vedrørende distriktets fastsatte høyeste reintall overstiges. Oppbyggingen fremgår ikke av stadfestet distriktsplan. Saken oversendes Landbruks- og Matdepartementer for endelig avgjørelse. Sak 55/2007/CGL ESSAND OG RIAST/HYLLING REINBEITEDISTRIKT OMGJØRING AV LÅN TIL TILSKUDD Med hjemmel i forskriften for RUF, 1-1 annet ledd, bokstav b fattes følgende vedtak: 1. Styret for RUF omgjør lån på kr ,00, gitt i sak 103/1996 til Essand og Riast/Hylling reinbeitedistrikt til tilskudd. 2. Styret for RUF omgjør lån på kr ,00, gitt i sak 101/2000 til Essand og Riast/Hylling reinbeitedistrikt til tilskudd. Sak 56/2007/CGL DISTRIKT 35B-BEAHCEGEALLI

16 16 KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM REFUSJON AV ADVOKATUTGIFTER KOSTNAD: KR ,- SØKNAD: KR ,- Styret for Utviklingsfond fastholder sitt vedtak i sak 23/07 og klagen oversendes til behandling i Landbruks- og matdepartementet. Det fremkommer ikke opplysninger i klagen som tilsier at styret skal endre sitt vedtak. Sak 57/2007/IMS NILS PEDER N. GAUP, DISTRIKT 40-ORDA SØKNAD OM INNLØSNING AV SIIDAANDEL BEVILGNING: KR ,- Saken legges frem uten innstilling da Reindriftssjefen har erklært seg inhabil. Utviklingsfond innvilger kr ,- for innløsning av siidaandelen til Nils Peder N. Gaup fra distrikt 40-Orda. Vedtaket er hjemlet i 5-1 i gjeldende Forskrift for Utviklingsfond av Vedtaket begrunnes med at innløsning vil kunne bidra til bedre reintallstilpasning og til en utvikling av en mer bærekraftig reindrift i distriktet. Bevilgningen forutsetter at Nils Peder N. Gaup avvikler siidaandelen, det vil si at han fraskriver seg sine rettigheter som innehaver av siidaandel som beskrevet i forskriftens 5-4. Nils Peder N. Gaup kan beholde inntil 30 rein i eget merke i annen siidaandel. Øvrige rein i eget merke skal i utgangspunktet slaktes. Andre reineiere i siidaandelen skal slakte reinen sin og/eller overføre den i eget merke til andre lovlige siidaandeler. Nils Peder N. Gaup må videre innen framvise 1. underskrevet erklæring om at siidandelen er endelig avviklet,

17 17 2. skriftlig(e) avtale(r) om overføring av rein til bevoktning i andre lovlige siidaandeler, 3. dokumentasjon på at øvrige rein i siidaandelen er slaktet og at dette er kontrollert av reindriftsagronomen. Vedtaket var enstemmig. Sak 58/2007/IMS MIKKEL ASLAK EIRA, GIELAS REINBEITEDISTRIKT SØKNAD OM INNLØSNING AV SIIDAANDEL BEVILGNING: KR ,- Utviklingsfond innvilger kr ,- for innløsning av siidaandelen til Mikkel Aslak Eira fra Gielas reinbeitedistrikt. Vedtaket er hjemlet i 5-1 i gjeldende Forskrift for Utviklingsfond av Vedtaket begrunnes med at innløsning vil kunne bidra til økt økonomisk bærekraft for de gjenværende siidaandeler i distriktet og til en utvikling av en bærekraftig reindrift i distriktet. Bevilgningen forutsetter at Mikkel Aslak Eira avvikler siidaandelen, det vil si at han fraskriver seg sine rettigheter som innehaver av siidaandel som beskrevet i forskriftens 5-4. Mikkel Aslak Eira kan beholde inntil 30 rein i eget merke i annen siidaandel. Øvrige rein i eget merke skal i utgangspunktet slaktes. Andre reineiere i siidaandelen skal slakte reinen sin og/eller overføre den i eget merke til andre lovlige siidaandeler. Mikkel Aslak Eira må videre innen framvise: 1. underskrevet erklæring om at siidandelen er endelig avviklet, 2. skriftlig(e) avtale(r) om overføring av rein til bevoktning i andre lovlige siidaandeler, 3. dokumentasjon på at øvrige rein i siidaandelen er slaktet og at dette er kontrollert av reindriftsagronomen. Sak 59/2007/CGL LI -VILT A/S TILSKUDD TIL KURS I HYGIENE OG SLAKTING AV REIN

18 18 KOSTNAD: KR ,- SØKNAD: KR ,- Søknad av fra Li-Vilt AS om støtte til å avholde slaktekurs avslås, jfr. 1-3 i forskriften for Utviklingsfond. Det er på årets budsjett ikke avsatt midler til omsøkte formål. Sak 60/2007/CGL SKAIDDADUOATTAR SIIDA, DISTRIKT 22-FIETTAR OMGJØRING AV LÅN TIL TILSKUDD Med hjemmel i forskriften for RUF, 1-1 annet ledd, bokstav b fattes følgende vedtak: 1. Styret for RUF omgjør lån på kr ,00, gitt i sak 24/00 til Skaiddaduottar siida, til tilskudd. 3. Styret for RUF omgjør lån på kr ,00, gitt i sak 123/02 til Skaiddaduottar siida, til tilskudd. Sak 61/2007/BAB VEAHKKI BA SØKNAD OM TILSKUDD TIL PLANLEGGING AV SMÅ SEMINARER FOR MEDLEMSDISTRIKTER OG SIIDAER OM PLANLOVEN OG BEDRE BRUK AV DETTE VERKTØY FOR REINDRIFTEN KOSTNAD: KR ,-

19 19 SØKNAD: KR ,- Aslak J. Eira var inhabil og fratrådte ved behandling av saken. Saken ble utsatt i påvente av ytterligere opplysninger i saken. Vedtaket var enstemmig. Sak 62/2007/IMS NILS SAMUELSEN BULJO, DISTRIKT 27-JOAHKONJÁRGA SØKNAD OM INNLØSNING AV SIIDAANDEL BEVILGNING: KR ,- Utviklingsfond innvilger kr ,- for innløsning av siidaandelen til Nils Samuelsen Buljo fra distrikt 27-Joahkonjárga. Vedtaket er hjemlet i 5-1 i gjeldende Forskrift for Utviklingsfond av Vedtaket begrunnes med at innløsning vil kunne bidra til bedre reintallstilpasning og til en utvikling av en mer bærekraftig reindrift i distriktet. Bevilgningen forutsetter at Nils Samuelsen Buljo avvikler siidaandelen, det vil si at han fraskriver seg sine rettigheter som innehaver av siidaandel som beskrevet i forskriftens 5-4. Nils Samuelsen Buljo kan beholde inntil 30 rein i eget merke i annen siidaandel. Øvrige rein i eget merke skal i utgangspunktet slaktes. Andre reineiere i siidaandelen skal slakte reinen sin og/eller overføre den i eget merke til andre lovlige siidaandeler. Nils Samuelsen Buljo må videre innen framvise 1. underskrevet erklæring om at siidandelen er endelig avviklet, 2. skriftlig(e) avtale(r) om overføring av rein til bevoktning i andre lovlige siidaandeler, 3. dokumentasjon på at øvrige rein i siidaandelen er slaktet og at dette er kontrollert av reindriftsagronomen. Innstillingen ble vedtatt med 3 stemmer.

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 12.desember 2013

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 12.desember 2013 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 12.desember 2013 Møtested: Oslo Fra kl. 10:45 Til kl. 13:30 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Inge Ryan Nils Øyvind Bergset Inga Kristina Jonsson Eira

Detaljer

Sammendrag. Sammendrag av reindriftens totalregnskap i perioden 2004-06, og endring fra 2005 til 2006, samt budsjett 2007 (1.

Sammendrag. Sammendrag av reindriftens totalregnskap i perioden 2004-06, og endring fra 2005 til 2006, samt budsjett 2007 (1. Forord Forord Mandatet til Økonomisk utvalg for reindriften er gitt ved instruks fastsatt av Landbruksdepartementet 16. juli 1993. Utvalgets oppgave er å fremstille et økonomisk grunnlagsmateriale som

Detaljer

Journaldato: 19.7.2010-23.7.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 15.07.2010. Klassering: Dok.

Journaldato: 19.7.2010-23.7.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 15.07.2010. Klassering: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.7.2010-23.7.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 09.08.2010 nnhold: Vedr. slakt umerket rein Johannes Utsi, Rbd 7

Detaljer

STRATEGIPLAN KVINNERETTEDE TILTAK

STRATEGIPLAN KVINNERETTEDE TILTAK STRATEGIPLAN KVINNERETTEDE TILTAK Reindriftsforvaltningen 2005-2008 1. INNLEDNING Prosjektet Kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen ble i gangsatt av Kommunal- og regionaldepartementet i 1999. Prosjektet

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33 Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 7/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte onsdag den 19.12.2007 kl. 19.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy

Detaljer

RAPPORT. Tradisjonell kunnskap og opplæring i reindriften

RAPPORT. Tradisjonell kunnskap og opplæring i reindriften RAPPORT Tradisjonell kunnskap og opplæring i reindriften Rapport 3.2009 International Centre for Reindeer Husbandry Boazoealáhusa Nissonfierpmádat The Reindeer Herding Womens network Nettverk for Reindriftskvinner

Detaljer

F R. Forvaltningsrevisjon. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai november 2000. fagansvarlig for forvaltningsrevisjon

F R. Forvaltningsrevisjon. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai november 2000. fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Arkivkode: 011.72 A/ F R Forvaltningsrevisjon TILLEGGSBEVILGNINGER Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: mai november 2000 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Trond Nitschke Aglaia

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

Nr. 3 - September 2003-37. årgang

Nr. 3 - September 2003-37. årgang Nr. 3 - September 2003-37. årgang Reindriftsnytt Boazodoallo-oππasat Innhold Ansvarlig utgiver: Reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta Reindriftsforvaltningen Markveien 14, 9510 Alta Telefon Reindriftsforvaltningen:

Detaljer

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0022/05 05/00303 REFERATSAK 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15 Til stede på møtet Medlemmer: Torbjørn Hjertø, Magne Vik, Sissel

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 6/2007 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 18.09.2007 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

Rapport. Reindriftsforvaltningen. Velferdsordninger i reindriften AGENDA

Rapport. Reindriftsforvaltningen. Velferdsordninger i reindriften AGENDA Rapport ScØ ^0Ø6/3R^ Reindriftsforvaltningen Velferdsordninger i reindriften AGENDA / Reindriftsforvaltningen Velferdsordninger i reindriften AGENDA Utredning & Utvikling AS Malmskrivervn 35 Postboks 542

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 34-42 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2009 Tidspunkt: 13:00 16:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 34-42 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2009 Tidspunkt: 13:00 16:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 34-42 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2009 Tidspunkt: 13:00 16:30 Det ble avholdt møter samme dag i politisk ledergruppe

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-9819/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/15

Detaljer

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål Produksjonsdyr i landbruket som beiter fritt på utmarksbeite

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 05.11.2012. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 05.11.2012. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e. Side 1 av 23 Grane kommune Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e Møtedato: 05.11.2012 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 29. oktober

Detaljer

Skien Lufthavn AS. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038

Skien Lufthavn AS. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038 - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier... 1 1.3

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Trudy Engen Tore Fosse Stein Tore Hansen Idar Jensen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen LEDER H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet Landbruks- og matdepartementet 1 Landbruks- og matdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.10.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer