MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Molde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Molde 30.08.07"

Transkript

1 1 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTE I MOLDE DEN 30. AUGUST 2007 KL Tilstede: Fra styret: Ottar Befring leder Mariann Wollmann Magga medlem Viil Søyland medlem Aslak J. Eira medlem Fra Reindriftsforvaltningen: Ellen Inga O. Hætta reindriftssjef Stig Gøran Hagen ass. reindriftssjef Bodil Mannsverk førstekonsulent / sekretær Mariann Wollmann Magga var inhabil i sak 38/07. Aslak J. Eira var inhabil i sak 61/07. SAKSLISTE Sak 36/2007 Referatsaker Sak 37/2007 Utviklingsfond justert budsjett 2007 Sak 38/2007 LAVVU v/ellinor Guttorm Utsi og Mariann Wollmann Magga tilskudd til forprosjekt for nettverksbygging og kompetanseheving. Sak 39/2007 Distriktene 9 og 13 Tilskudd til utarbeidelse av planprogram og konsekvensutredning for bygging av reingjerde. Sak 40/2007 Statskog Troms, Fylkesmannen i Troms og distrikt 36-Cohkolat og 35B-Beahcegealli Tilskudd til utbedring/forsterkning av kjørespor i Reisa nasjonalpark. Sak 41/2007 Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt Tilskudd til bru for reindriften. Sak 42/2007 Mauken/Tromsdalen reinbeitedistrikt Klage over avslag på søknad om refusjon av utgifter til pramming høsten Sak 43/2007 Sten Amundsen, distrikt Østre Sør-Varanger Søknad om livdyrlån. Sak 44/2007 Ann Karin Porsanger, distrikt 9-Corgas Søknad om livdyrlån. Sak 45/2007 Atle Magga, distrikt 4/5B Søknad om livdyrlån.

2 2 Sak 46/2007 Magnar Meirud, distrikt 6-Varjjatnjarga Søknad om livdyrlån. Sak 47/2007 Lars Mikkel Sara, Frostisen rbd. Søknad om livdyrlån. Sak 48/2007 Nils Johan J. Kemi, distrikt 16-Karasjok Vest Klage over avslag på søknad om livdyrlån. Sak 49/2007 Egon Roger Kappfjell, Voengelh-Njaarke Søknad om livdyrlån. Sak 50/2007 Karen Anette Anti Oskal, Åarjel-Njaarke Søknad om livdyrlån. Sak 51/2007 Lars Johan Åhren, Østre Namdal Søknad om livdyrlån. Sak 52/2007 Inkeri Susanna Eira Fallås, Jillen-Njaarke Søknad om livdyrlån. Sak 53/2007 Mikkel J. Utsi, distrikt 33T-Rendalen Søknad om livdyrlån. Sak 54/2007 Eva Nordfjell, Riast/Hylling Klage over avslag på søknad om livdyrlån. Sak 55/2007 Essand og Riast/Hylling rbd. Omgjøring av lån til tilskudd. Sak 56/2007 Distrikt 35B-Beahcegealli Klage over avslag på søknad om refusjon av advokatutgifter. Sak 57/2007 Nils Peder N. Gaup, distrikt 40-Orda Søknad om innløsning av siidaandel. Sak 58/2007 Mikkel Aslak Eira, Gielas rbd. Søknad om innløsning av siidaandel. Sak 59/2007 LI VILT A/S Søknad om tilskudd til kurs i hygiene og slakting av rein. Sak 60/2007 Skaiddaduottarsiida, distrikt 22-Fiettar omgjøring av lån til tilskudd. Sak 61/2007 Veahkki BA Søknad om tilskudd til planlegging av småseminarer. Sak 62/2007 Nils Samuelsen Buljo, distrikt 27-Joahkonjarga Søknad om innløsning av siidaandel. Sak 36/2007 REFERATSAKER 1. Innkalling til møte i RUF, dat Reindriftssjefen orienterer.

3 3 a) Søknad fra Northcape Rein om støtte b) Situasjonen for Boalvvir 3. Brev av fra LMD til Inger Marie Sokki Hætta og Johan Mikkel Hætta vedr. klage på avslag om tilskudd til transport av rein RUF-sak 30/ Brev av fra R.forv. Alta til Nils Joma vedr. søknad om tilskudd til kurs. 5. Referat fra møte mellom RUF og VSP-Rein den Brev av fra LMD til distrikt 33-Spalca vedr. klage over avslag på søknad om tilskudd til reingjerde RUF-sak 34/ Brev av fra R.forv. Alta til Anders M. Buljo ang. utsettelse for bruk av innvilget tilskudd til gjeterhytte. 8. Brev av fra LMD til Solfrid Sara Eira vedr. klage over avslag på søknad om støtte til pramming av rein til og fra Reinøya i Brev av fra LMD til Polmak flyttsamelag vedr. klage over avslag på søknad om tilskudd til profilering av reindrift. 10. Brev av fra LMD til Berit Ellen Anne Bals vedr. klage over avslag på søknad om utdanningsstipend RUF-sak 8/ Brev av fra LMD til Inga Maybritt Bongo vedr. klage over avslag på søknad om utdanningsstipend RUF-sak 9/ Brev av fra LMD til Nils Ailu Kemi vedr. klage over avslag på søknad om utdanningsstipend RUF-sak 7/ Brev av fra LMD til Badjemanaid Beaiveruoktu A/L vedr. klage på avvisning av søknad om tilskudd til særlige reindriftstilbud i barnehage RUF-sak 26/ Brev av fra R.forv. Alta til Kjell Magne Eira vedr. omdisponering av innvilget tilskudd til gjeterhytte. 15. Administrative vedtak avløsning ved svangerskap/fødsel: a) Mikkel Per M. Bongo, distrikt 40-Orda,VF kr ,00 b) Johannes Daniel Gaup, distrikt 32-Silvetnjarga, VF kr ,00 c) Mathis M. Somby, distrikt 16 (Magerøya), ØF kr ,00

4 4 16. Administrative vedtak tilskudd til fòring og transport av rein: a) Mauken/Tromsdalen, Troms (høst 05) Avslag- ikke midl. b) Olov Th. Blind, Saltfjellet, NL kr ,00 c) Margot Blind /Nils A. Walkeapââ, Saltfjellet kr ,00 d) Olof Anders Kuhmunen, Salsfjellet, NL kr ,00 e) Kuhmunen/Oskal-siida, Saltfjellet, NL kr , Administrative vedtak refusjon av kursavgift: a) Olof A. Kuhmunnen, Saltfjellet, NL kr ,00 b) Per Ole Oskal, Saltfjellet, NL kr ,00 c) Per Ole Oskal, Saltfjellet, NL kr ,00 d) Olof A. Kuhmunen, Saltfjellet, NL kr ,00 e) Johan S. Buljo, 27-Joahkonjarga, VF kr ,00 f) Kurt J. Gaup, Hestmannen/Strandtindene, NL kr ,00 g) Anders Isak Oskal, 27-Joahkonjarga, VF kr ,00 h) Nils S. Buljo, 27-Joahkonjarga, VF kr ,00 i) Ole Mathis Eira, Kautokeino Avslag, ikke rett j) Mathis A. Oskal, 27-Joahkonjarga, VF kr ,00 k) Ante Per M. Oskal, Joahkonjarga, VF kr ,00 l) Mathis M. Oskal, 27-Joahkonjarga, VF kr ,00 m) Elle Merete Omma, Elgå, STR/H kr ,00 n) Ristin Mortensson, Elgå, STR/H kr ,00 Sakene ble gjennomgått og tatt til orientering. Sak 37/2007/BOM REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND JUSTERT BUDSJETT 2007 Ny kapitaloversikt: 1. Reindriftsavtalen 2006/2007 kr ,00 2. Renter 2006 kr ,00 3. Ledige midler overført fra 2006 kr ,00 Til disposisjon i pr. februar 2007 kr ,00 4. Ubrukte midler innløsning 2006 kr ,00 5. Overført innsparing post 75 kr ,00 Totalt kr ,00 Reindriftssjefen foreslår endringer slik: Disponibel kapital for 2007 er øket med 4,1 mill kroner som foreslås fordelt slik:

5 5 Post Slakteanlegg: Post Sperre-/arbeidsgjerder: Post Konflikt reindrift/jordbruk Post Gjeterhytter: Post Forskning/formidling: Post Innløsning: Posten udisponert: økes med 1 mill kroner økes med 1,2 mill kroner økes med 0,2 mill kroner økes med 2,8 mill kroner økes med 0,5 mill kroner reduseres med 1,8 mill kroner økes med 0,2 mill kroner Reindriftssjefens forslag til endringer ble enstemmig vedtatt. Sak 38/2007/MS LAVVU (LEDELSE, ANSVAR, VERDISKAPING, VEKST OG UTVIKLING FOR KVINNER I REINDRIFTEN ) V/ELLINOR GUTTORM UTSI OG MARIANN WOLLMANN MAGGA SØKNAD OM MIDLER TIL GJENNOMFØRING AV FORPROSJEKT FOR NETTVERKSOPPBYGGING OG KOMPETANSEHEVING INNEN LEDELSE OG UTVIKLING SØKNAD: KR ,- BEVILGNING: KR ,- RUF bevilger fra kvinnerettede midler kr ,00 til LAVVU v/ellinor Guttorm Utsi og Mariann Wollmann Magga for gjennomføring av forprosjekt for nettverksoppbygging og kompetanseheving innen ledelse og utvikling. Dersom prosjektet ikke er igangsatt innen tre år fra vedtaksdato, vil bevilgningen bli inndratt og tilbakeført fondet. Det forutsettes årlig rapport og regnskap. Mariann Wollmann Magga var inhabil og fratrådte ved behandlingen. Innstillingen ble vedtatt med 3 stemmer.

6 6 Sak 39/2007/HHA REINBEITEDISTRIKT 9 OG 13 - ØST FINNMARK SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTARBEIDELSE AV PLANPROGRAM OG KONSEKVENSUTREDNING FOR BYGGING AV REINGJERDE KOSTNAD: FORSLAG TIL PLANPROGRAM KR ,- KONSEKVENSUTREDNING KR ,- SØKNAD: FORSLAG TIL PLANPROGRAM KR ,- KONSEKVENSUTREDNING KR ,- BEVILGNING: FORSLAG TIL PLANPROGRAM KR ,- KONSEKVENSUTREDNING KR ,- I henhold til forskrift for Utviklingsfond 3-2 og 3-3 innvilges tilskudd til reinbeitedistrikt 9 og 13 for reingjerdet mellom Darjohka og Rv 98 slik: Kr ,- til utarbeidelse av forslag til planprogram Kr ,- til utarbeidelse av konsekvensutredning Dersom prosjektet ikke er igangsatt innen tre år fra vedtaksdato, vil bevilgningen bli inndratt og tilbakeført fondet. Sak 40/2007/BAB STATSKOG SF TROMS, FYLKESMANNEN I TROMS V/MILJØVERNAVDELING OG RBD. 36-COHKOLAT JA BIERTAVÁRRI OG 35B-BEAHCEGEALLI SØKNAD OM TILSKUDD UTBEDRING/FORSTERKNING AV KJØRESPOR I REISA NASJONALPARK KOSTNAD: KR ,- SØKNAD: KR ,-

7 7 BEVILGNING: KR ,- Med hjemmel i Forskrift for Utviklingsfond kapittel 1 Generelle bestemmelser, 3-2 og 3-3 bevilger Utviklingsfond inntil ,- i tilskudd til reinbeitedistriktene 36-Cohkolat ja Biertavárri og 35B-Beahccegealli. Bevilgningen skal benyttes som delfinansiering av prøveprosjekt for utbedring/forsterkning av kjørespor i Reisa nasjonalpark. Før tilskudd utbetales skal Reindriftsagronomen kontrollere at brua er bygget som skissert og inntegnet på kart. Sak 41/2007/BAB JILLEN-NJAARKE REINBEITEDISTRIKT SØKNAD OM TILSKUDD TIL BRU FOR REINDRIFTEN KOSTNAD: KR ,- SØKNAD: KR ,- BEVILGNING: KR ,- Med hjemmel i Forskrift for Utviklingsfond kapittel 3 Tilskudd til gjeterhytter og andre reindriftsanlegg, bevilger Utviklingsfond inntil kr ,- i tilskudd til Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt. Bevilgningen skal benyttes som delfinansiering av skissert bru over Stavasselva i Stavassdalen i Grane kommune og som inntegnet på kart. Før tilskudd utbetales skal Reindriftsagronomen kontrollere at brua er bygget som skissert og inntegnet på kart. Dersom prosjektet ikke er påbegynt innen tre år, vil bevilgningen bli inndratt og tilbakeført fondet.

8 8 Sak 42/2007/BAB MAUKEN/TROMSDALEN RBD. KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM REFUSJON AV UTGIFTER TIL PRAMMING HØSTEN 2005 KOSTNAD: KR ,- SØKNAD: KR ,- Utviklingsfond opprettholder Reindriftssjefens vedtak av og avslår søknad fra rbd. Mauken/Tromsdalen om refusjon av utgifter til reinfrakting med pram fra sommer- til vinterbeitet for høsten Begrunnelse: I 2005 var det ikke avsatt midler til omsøkt formål. Saken oversendes Landbruks- og matdepartementet for avgjørelse. Forslag fra Mariann Wollmann Magga: Klagen tas til følge og søknaden innvilges som omsøkt. Reindriftssjefens innstilling ble vedtatt med 3 stemmer. Sak 43/2007/OME STEN AMUNDSEN, RBD ØSTRE SØR-VARANGER RENTE- OG AVDRAGSFRITT LÅN TIL KJØP AV LIVREIN KOSTNAD: KR ,00 SØKNAD: KR ,00 BEVILGNING: KR ,00

9 9 Med hjemmel i Forskrift for Utviklingsfond kapittel 2 bevilger Utviklingsfond inntil kr ,- i rente- og avdragsfritt lån til Sten Amundsen til kjøp av livdyr. Lånet nedskrives årlig med 10 % av opprinnelig lånebeløp og slettes etter 10 år. Det forutsette at: Før lånet anvises til utbetaling skal Reindriftsagronomen kontrollere kjøpet og at de kjøpte livdyr er merket med klips, godkjent av Reindriftssjefen. Overdragelsen skal for øvrig skje i henhold til gjeldende bestemmelser for merking av tamrein. Hvis driftsenhetens innehaver forlater reindriften, skal resten av lånet tilbakebetales med umiddelbar forfall. Lånet utbetales med 60 % av de tilskuddsberettigede kostnadene. Sak 44/2007/BAB ANN KARIN PORSANGER, ČORGAŠ/OARJE-DEATNU RBD. RENTE- OG AVDRAGSFRITT LÅN TIL KJØP AV LIVDYR KOSTNAD: KR ,- SØKNAD: KR ,- Med hjemmel i Forskrift for Utviklingsfond 1-6 annet ledd og 2-1 annet ledd, avslås søknaden fra Ann Karin Porsanger om rente- og avdragsfritt lån til kjøp av livdyr. Begrunnelse: Oppbygging av driftsenheten framgår ikke i stadfestet distriktsplan. Sak 45/2007/BAB

10 10 ATLE MAGGA, DISTRIKT 4/5B-VESTRE SØR-VARANGER RENTE- OG AVDRAGSFRITT LÅN TIL KJØP AV LIVDYR KOSTNAD: KR ,- SØKNAD: KR ,- Med hjemmel i Forskrift for Utviklingsfond 1-6 annet ledd og 2-1 annet ledd, avslås søknaden fra Atle Magga om rente- og avdragsfritt lån til kjøp av livdyr. Begrunnelse: Oppbygging av driftsenheten framgår ikke i stadfestet distriktsplan. Sak 46/2007/OME MAGNAR MEIRUD, DISTRIKT 6-VARJJATNJARGA RENTE- OG AVDRAGSFRITT LÅN TIL KJØP AV LIVDYR KOSTNAD: KR ,- SØKNAD: KR ,- Med hjemmel i Forskrift for Utviklingsfond 1-6 annet ledd og 2-1 annet ledd, avslås søknaden fra Magnar Meirud om rente- og avdragsfritt lån til kjøp av livrein. Begrunnelse: Oppbygging av driftsenheten framgår ikke i stadfestet distriktsplan. Sak 47/2007/BAB

11 11 LARS MIKKEL SARA, FROSTISEN RBD. RENTE- OG AVDRAGSFRITT LÅN TIL KJØP AV LIVDYR KOSTNAD: KR ,- SØKNAD: KR ,- Med hjemmel i Forskrift for Utviklingsfond 1-6 annet ledd og 2-1 annet ledd, avslås søknaden fra Lars Mikkel Sara om rente- og avdragsfritt lån til kjøp av livdyr. Begrunnelse: Distriktet har ingen stadfestet distriktsplan. Videre oppfyller ikke søkeren vilkår for livdyrlån om at driftsenheten må ha minst 100 dyr før kjøp. Sak 48/2007/OME NILS JOHAN J. KEMI, DISTRIKT 15-MAGERØYA KLAGE VEDR. AVSLAG PÅ SØKNAD OM RENTE- OG AVDRAGSFRITT LÅN TIL KJØP AV LIVDYR KOSTNAD: KR ,- SØKNAD: KR ,- Utviklingsfond tar ikke klagen fra Nils Johan J. Kemi om rente- og avdragsfritt lån til kjøp av livdyr til følge. Dette med hjemmel i RUF forskrift 1-6 annet ledd, 2-1 annet ledd og i henhold til RUFs vedtak i sak 50/03, vedtakets siste del. Begrunnelse: Distriktets rammebetingelser vedrørende siidaens og distriktets fastsatte høyeste reintall er overskredet.

12 12 Saken oversendes Landbruks- og Matdepartementet for endelig avgjørelse. Sak 49/2007/BAB EGON ROGER KAPPFJELL, VOENGELH-NJAARKE RBD. RENTE- OG AVDRAGSFRITT LÅN TIL KJØP AV LIVDYR KOSTNAD: KR ,- SØKNAD: KR ,- Med hjemmel i Forskrift for Utviklingsfond 1-6 annet ledd og 2-1 annet ledd, avslås søknaden fra Egon Roger Kappfjell om rente- og avdragsfritt lån til kjøp av livdyr. Begrunnelse: Oppbygging av driftsenheten framgår ikke i distriktets stadfestede distriktsplan. Søkeren mangler også driftskalkyle ved kjøp av livdyr. Sak 50/2007/BAB KAREN ANETTE ANTI OSKAL, ÅARJEL-NJAARKE RBD. RENTE- OG AVDRAGSFRITT LÅN TIL KJØP AV LIVDYR KOSTNAD: KR ,- SØKNAD: KR ,-

13 13 Med hjemmel i Forskrift for Utviklingsfond 1-6 annet ledd og 2-1 annet ledd, avslås søknaden fra Karen Anette Anti Oskal om rente- og avdragsfritt lån til kjøp av livdyr. Begrunnelse: Oppbygging av driftsenheten framgår ikke i stadfestet distriktsplan. Sak 51/2007/OME KOSTNAD: LARS JONAS ÅHREN, ØSTRE NAMDAL RBD. RENTE- OG AVDRAGSFRITT LÅN TIL KJØP AV LIVDYR IKKE OPPGITT Med hjemmel i Forskrift for Utviklingsfond 1-6 annet ledd og i henhold til retningslinjer for rente- og avdragsfritt lån til innkjøp av livdyr vedtatt av RUF under sak 50/03, vedtakets siste del, avslås søknaden fra Lars Jonas Åhren om rente- og avdragsfritt lån til kjøp av livdyr. Begrunnelse: Rammebetingelsene vedrørende distriktets reintall er overskredet. Distriktets reintall pr overstiger det fastsatte reintall på dyr for Østre Namdalen. Sak 52/2007/HHA INKERI SUSANNA EIRA FALLÅS, JILLEN-NJAARKE RENTE- OG AVDRAGSFRITT LÅN TIL KJØP AV LIVDYR KOSTNAD: KR ,-

14 14 SØKNAD: KR ,- Med hjemmel i Forskrift for Utviklingsfond 1-6 annet ledd, 2-1 annet ledd og i henhold til retningslinjer for rente- og avdragsfritt lån til innkjøp av livdyr vedtatt av RUF under sak 50/03, vedtakets siste del, avslås søknaden fra Inkeri Susanna Eira Fallås om rente- og avdragsfritt lån til kjøp av livdyr. Begrunnelse: Distriktet har flere rein enn det fastsatte høyeste reintallet for distriktet. Distriktet har ingen stadfestet distriktsplan. Sak 53/2007/HHA MIKKEL J. UTSI, DISTRIKT 33T-RENDALEN RENTE- OG AVDRAGSFRITT LÅN TIL KJØP AV LIVDYR KOSTNAD: KR ,- SØKNAD: KR ,- Saken ble trukket. Sak 54/2007/OME EVA NORDFJELL, RIAST/HYLLING REINBEITEDISTRIKT KLAGE VEDR. AVSLAG PÅ SØKNAD OM RENTE- OG AVDRAGSFRITT LÅN TIL KJØP AV LIVDYR KOSTNAD: KR ,- SØKNAD: KR ,-

15 15 Utviklingsfond tar ikke klagen fra Eva Nordfjell om et rente- og avdragsfritt lån til kjøp av livdyr til følge. Dette med hjemmel i RUF forskrift 1-6 annet ledd og 2-1 annet ledd og i henhold til retningslinjer for rente- og avdragsfritt lån til innkjøp av livdyr vedtatt av RUF under sak 50/03, vedtakets siste del. Begrunnelse: Distriktets rammebetingelser vedrørende distriktets fastsatte høyeste reintall overstiges. Oppbyggingen fremgår ikke av stadfestet distriktsplan. Saken oversendes Landbruks- og Matdepartementer for endelig avgjørelse. Sak 55/2007/CGL ESSAND OG RIAST/HYLLING REINBEITEDISTRIKT OMGJØRING AV LÅN TIL TILSKUDD Med hjemmel i forskriften for RUF, 1-1 annet ledd, bokstav b fattes følgende vedtak: 1. Styret for RUF omgjør lån på kr ,00, gitt i sak 103/1996 til Essand og Riast/Hylling reinbeitedistrikt til tilskudd. 2. Styret for RUF omgjør lån på kr ,00, gitt i sak 101/2000 til Essand og Riast/Hylling reinbeitedistrikt til tilskudd. Sak 56/2007/CGL DISTRIKT 35B-BEAHCEGEALLI

16 16 KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM REFUSJON AV ADVOKATUTGIFTER KOSTNAD: KR ,- SØKNAD: KR ,- Styret for Utviklingsfond fastholder sitt vedtak i sak 23/07 og klagen oversendes til behandling i Landbruks- og matdepartementet. Det fremkommer ikke opplysninger i klagen som tilsier at styret skal endre sitt vedtak. Sak 57/2007/IMS NILS PEDER N. GAUP, DISTRIKT 40-ORDA SØKNAD OM INNLØSNING AV SIIDAANDEL BEVILGNING: KR ,- Saken legges frem uten innstilling da Reindriftssjefen har erklært seg inhabil. Utviklingsfond innvilger kr ,- for innløsning av siidaandelen til Nils Peder N. Gaup fra distrikt 40-Orda. Vedtaket er hjemlet i 5-1 i gjeldende Forskrift for Utviklingsfond av Vedtaket begrunnes med at innløsning vil kunne bidra til bedre reintallstilpasning og til en utvikling av en mer bærekraftig reindrift i distriktet. Bevilgningen forutsetter at Nils Peder N. Gaup avvikler siidaandelen, det vil si at han fraskriver seg sine rettigheter som innehaver av siidaandel som beskrevet i forskriftens 5-4. Nils Peder N. Gaup kan beholde inntil 30 rein i eget merke i annen siidaandel. Øvrige rein i eget merke skal i utgangspunktet slaktes. Andre reineiere i siidaandelen skal slakte reinen sin og/eller overføre den i eget merke til andre lovlige siidaandeler. Nils Peder N. Gaup må videre innen framvise 1. underskrevet erklæring om at siidandelen er endelig avviklet,

17 17 2. skriftlig(e) avtale(r) om overføring av rein til bevoktning i andre lovlige siidaandeler, 3. dokumentasjon på at øvrige rein i siidaandelen er slaktet og at dette er kontrollert av reindriftsagronomen. Vedtaket var enstemmig. Sak 58/2007/IMS MIKKEL ASLAK EIRA, GIELAS REINBEITEDISTRIKT SØKNAD OM INNLØSNING AV SIIDAANDEL BEVILGNING: KR ,- Utviklingsfond innvilger kr ,- for innløsning av siidaandelen til Mikkel Aslak Eira fra Gielas reinbeitedistrikt. Vedtaket er hjemlet i 5-1 i gjeldende Forskrift for Utviklingsfond av Vedtaket begrunnes med at innløsning vil kunne bidra til økt økonomisk bærekraft for de gjenværende siidaandeler i distriktet og til en utvikling av en bærekraftig reindrift i distriktet. Bevilgningen forutsetter at Mikkel Aslak Eira avvikler siidaandelen, det vil si at han fraskriver seg sine rettigheter som innehaver av siidaandel som beskrevet i forskriftens 5-4. Mikkel Aslak Eira kan beholde inntil 30 rein i eget merke i annen siidaandel. Øvrige rein i eget merke skal i utgangspunktet slaktes. Andre reineiere i siidaandelen skal slakte reinen sin og/eller overføre den i eget merke til andre lovlige siidaandeler. Mikkel Aslak Eira må videre innen framvise: 1. underskrevet erklæring om at siidandelen er endelig avviklet, 2. skriftlig(e) avtale(r) om overføring av rein til bevoktning i andre lovlige siidaandeler, 3. dokumentasjon på at øvrige rein i siidaandelen er slaktet og at dette er kontrollert av reindriftsagronomen. Sak 59/2007/CGL LI -VILT A/S TILSKUDD TIL KURS I HYGIENE OG SLAKTING AV REIN

18 18 KOSTNAD: KR ,- SØKNAD: KR ,- Søknad av fra Li-Vilt AS om støtte til å avholde slaktekurs avslås, jfr. 1-3 i forskriften for Utviklingsfond. Det er på årets budsjett ikke avsatt midler til omsøkte formål. Sak 60/2007/CGL SKAIDDADUOATTAR SIIDA, DISTRIKT 22-FIETTAR OMGJØRING AV LÅN TIL TILSKUDD Med hjemmel i forskriften for RUF, 1-1 annet ledd, bokstav b fattes følgende vedtak: 1. Styret for RUF omgjør lån på kr ,00, gitt i sak 24/00 til Skaiddaduottar siida, til tilskudd. 3. Styret for RUF omgjør lån på kr ,00, gitt i sak 123/02 til Skaiddaduottar siida, til tilskudd. Sak 61/2007/BAB VEAHKKI BA SØKNAD OM TILSKUDD TIL PLANLEGGING AV SMÅ SEMINARER FOR MEDLEMSDISTRIKTER OG SIIDAER OM PLANLOVEN OG BEDRE BRUK AV DETTE VERKTØY FOR REINDRIFTEN KOSTNAD: KR ,-

19 19 SØKNAD: KR ,- Aslak J. Eira var inhabil og fratrådte ved behandling av saken. Saken ble utsatt i påvente av ytterligere opplysninger i saken. Vedtaket var enstemmig. Sak 62/2007/IMS NILS SAMUELSEN BULJO, DISTRIKT 27-JOAHKONJÁRGA SØKNAD OM INNLØSNING AV SIIDAANDEL BEVILGNING: KR ,- Utviklingsfond innvilger kr ,- for innløsning av siidaandelen til Nils Samuelsen Buljo fra distrikt 27-Joahkonjárga. Vedtaket er hjemlet i 5-1 i gjeldende Forskrift for Utviklingsfond av Vedtaket begrunnes med at innløsning vil kunne bidra til bedre reintallstilpasning og til en utvikling av en mer bærekraftig reindrift i distriktet. Bevilgningen forutsetter at Nils Samuelsen Buljo avvikler siidaandelen, det vil si at han fraskriver seg sine rettigheter som innehaver av siidaandel som beskrevet i forskriftens 5-4. Nils Samuelsen Buljo kan beholde inntil 30 rein i eget merke i annen siidaandel. Øvrige rein i eget merke skal i utgangspunktet slaktes. Andre reineiere i siidaandelen skal slakte reinen sin og/eller overføre den i eget merke til andre lovlige siidaandeler. Nils Samuelsen Buljo må videre innen framvise 1. underskrevet erklæring om at siidandelen er endelig avviklet, 2. skriftlig(e) avtale(r) om overføring av rein til bevoktning i andre lovlige siidaandeler, 3. dokumentasjon på at øvrige rein i siidaandelen er slaktet og at dette er kontrollert av reindriftsagronomen. Innstillingen ble vedtatt med 3 stemmer.

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Hurtigruta 04. 05.09.2008

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Hurtigruta 04. 05.09.2008 1 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTE PÅ HURTIGRUTA 4. SEPTEMBER KL 15.00 18.00 OG 5. SEPTEMBER KL. 08.30 13.15 Tilstede: Fra styret: Ottar Befring leder Mariann Wollmann Magga medlem Viil Søyland medlem

Detaljer

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Honningsvåg 11.06.2009

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Honningsvåg 11.06.2009 1 MØTE I REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND I HONNINGSVÅG 11. JUNI 2009 KL. 13.00 15.30 Tilstede: Fra styret: Ottar Befring leder Viil Søyland medlem Mats Kappfjell varamedlem Berit Marie E. Eira varamedlem Fra

Detaljer

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Telefonmøte 22.09.2008

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Telefonmøte 22.09.2008 1 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND TELEFONMØTE 22. SEPTEMBER 2008 KL. 09.00 10.30 Tilstede: Fra styret: Fra forvaltningen: Ottar Befring leder Mariann Wollmann Magga medlem Viil Søyland medlem Aslak J. Eira

Detaljer

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Telefonmøte 11.09.07

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Telefonmøte 11.09.07 1 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND TELEFONMØTE 11. SEPTEMBER 2007 KL. 08.00 09.30 OG 11.00 11.30 Tilstede: Fra styret: - Ottar Befring leder - Viil Søyland medlem - Mariann Wollmann Magga medlem - Aslak J.

Detaljer

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Kautokeino 17.02.2009

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Kautokeino 17.02.2009 1 MØTE I REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND I KAUTOKEINO 17. OG 18. FEBRUAR 2009: - 17. FEBRUAR KL. 17.00 20.30-18. FEBRUAR KL. 09.00 16.00 Til stede: Fra styret: Fra forvaltningen: - Ottar Befring leder - Mariann

Detaljer

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Lierne 25.08.2009

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Lierne 25.08.2009 1 MØTE I REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND I LIERNE 25. AUGUST 2009 KL. 0830-1130 Tilstede: Fra styret: Ottar Befring leder Viil Søyland medlem Aslak J. Eira medlem Marianne Wollmann Magga medlem Fra Reindriftsforvaltningen:

Detaljer

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEBOK 28. og 29. Juni 2010

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEBOK 28. og 29. Juni 2010 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEBOK 28. og 29. Juni 2010 Møtested: Kirkenes Fra kl. 12:00 08:30 Til kl. 17.00 11.00 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Vara- Medlemmer Andre

Detaljer

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Alta 6. 7.11.2008

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Alta 6. 7.11.2008 1 MØTE I REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND I ALTA 6. 7. NOVEMBER 2008-6. NOVEMBER KL. 15.00 19.00-7. NOVEMBER KL. 08.30 11.00 Til stede: Fra styret: Fra forvaltningen: - Ottar Befring leder - Mariann Wollmann

Detaljer

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Telefonmøte

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Telefonmøte 1 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND TELEFONMØTE 25. MARS 2008 KL. 09.00 10.45 Tilstede: Fra styret: - Ottar Befring leder - Viil Søyland medlem - Mariann Wollmann Magga medlem Fra Reindriftsforvaltningen: -

Detaljer

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Tromsø 22.- 23.04.2008

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Tromsø 22.- 23.04.2008 1 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTE I TROMSØ 22. 23. APRIL 2008-22. APRIL: KL- 12.00 17.45-23. APRIL: KL. 08.00 10.45 Tilstede: Fra styret: Ottar Befring leder Viil Søyland medlem Aslak J. Eira medlem Mariann

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTE I ALTA 6. JUNI 2007 KL. 19.00 23.00

REINDRIFTSSTYRET MØTE I ALTA 6. JUNI 2007 KL. 19.00 23.00 REINDRIFTSSTYRET MØTE I ALTA 6. JUNI 2007 KL. 19.00 23.00 Tilstede: Fra Reindriftsstyret: Ottar Befring leder Margreta Påve Kristiansen nestleder Jarle Jonassen medlem Mats Kappfjell medlem Berit Marie

Detaljer

MØTEBOK MØTE I REINDRIFTSSTYRET I OSLO 1. DESEMBER 2005

MØTEBOK MØTE I REINDRIFTSSTYRET I OSLO 1. DESEMBER 2005 1 MØTE I REINDRIFTSSTYRET I OSLO 1. DESEMBER 2005 Tilstede: Fra styret: - Mona Røkke leder - Jarle Jonassen nestleder - Johan Mathis Turi medlem - Thorbjørn Bratt medlem - Nils Mikkel Somby medlem - Margreta

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 26. september 2013

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 26. september 2013 REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 26. september 2013 Møtested: Alta Fra kl. 08:30 Til kl. 13:15 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Varamedlemmer Inge Ryan Berit Oskal Eira Alf Johansen Liv-Julie

Detaljer

MØTEBOK. Johan Mathis Turi medlem Margreta Påve Kristiansen medlem Nils Mikkel Somby medlem Per John Anti varamedlem

MØTEBOK. Johan Mathis Turi medlem Margreta Påve Kristiansen medlem Nils Mikkel Somby medlem Per John Anti varamedlem 1 REINDRIFTSSTYRET MØTE I ALTA 19. OKTOBER 2004 Til stede: Fra styret: Mona Røkke leder Johan Mathis Turi medlem Margreta Påve Kristiansen medlem Nils Mikkel Somby medlem Per John Anti varamedlem Jarle

Detaljer

MØTEBOK. Reindriftsstyret Tromsø 29.03.2004 REINDRIFTSSTYRET MØTE I TROMSØ 29. MARS 2004. Tilstede:

MØTEBOK. Reindriftsstyret Tromsø 29.03.2004 REINDRIFTSSTYRET MØTE I TROMSØ 29. MARS 2004. Tilstede: 1 REINDRIFTSSTYRET MØTE I TROMSØ 29. MARS 2004 Tilstede: Fra styret: Fra forvaltningen: Mona Røkke leder Jarle Jonassen nestleder Johan Mathis Turi medlem (fratrådte p.g.a. sykdom) Thorbjørn Bratt medlem

Detaljer

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 9. april 2014

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 9. april 2014 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 9. april 2014 Møtested: Oslo Fra kl. 08:30 Til kl. 11:30 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Inge Ryan Nils Øyvind Bergset Inga Kristina Jonsson Eira

Detaljer

Funksjon. Marit Oskal Sara Medlem Meldt forfall

Funksjon. Marit Oskal Sara Medlem Meldt forfall BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark, LES bygget i Kautokeino Dáhton/Dato: 11.04.2012 Áigi/Tid: 09:00 15:00 Faste medlemmer som

Detaljer

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 12.desember 2013

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 12.desember 2013 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 12.desember 2013 Møtested: Oslo Fra kl. 10:45 Til kl. 13:30 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Inge Ryan Nils Øyvind Bergset Inga Kristina Jonsson Eira

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 23. oktober 2012 Fra kl. 08:30

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 23. oktober 2012 Fra kl. 08:30 Møtested: Alta REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 23. oktober 2012 Fra kl. 08:30 Til kl. 14:30 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Varamedlemmer Andre Inge Ryan Berit Oskal Eira Alf Johansen Liv-Julie

Detaljer

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEBOK 15. september 2010

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEBOK 15. september 2010 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEBOK 15. september 2010 Møtested: Oslo Fra kl. 08:30 Til kl. 10:30 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Vara- Medlemmer Andre Inge Ryan Viil Søyland

Detaljer

KLAGENEMND FOR MERKESAKER MØTEBOK 10. august 2010

KLAGENEMND FOR MERKESAKER MØTEBOK 10. august 2010 KLAGENEMND FOR MERKESAKER MØTEBOK 10. august 2010 Møtested: Tromsø Fra kl. 09:00 Til kl. 15:00 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Ole Mathis J. Eira Knut Kappfjell Leif Anders

Detaljer

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 29.mai 2012

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 29.mai 2012 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 29.mai 2012 Møtested: Stjørdal Fra kl. 13:00 Til kl. 18:00 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Inge Ryan Viil Søyland Inga Kristina Jonsson Eira Iver

Detaljer

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 19. april 2013

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 19. april 2013 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 19. april 2013 Møtested: Oslo Fra kl. 09:00 Til kl. 12:00 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Vara- Medlemmer Andre Inge Ryan Viil Søyland Inga Kristina

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 25. og 26. august 2010

REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 25. og 26. august 2010 REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 25. og 26. august 2010 Møtested: Snåsa Fra kl. 09:00 08:30 Til kl. 17:30 12:30 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Vara- Medlemmer Inge Ryan Berit Oskal

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 6. mars 2015 Fra kl. 08:30

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 6. mars 2015 Fra kl. 08:30 Møtested: Alta REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 6. mars 2015 Fra kl. 08:30 Til kl. 12:30 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Lodve Solholm Ida Marie Bransfjell Alf Johansen Hege Nordheim-Viken Berit

Detaljer

ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON. Čoahkkinbáiki/Møtested: Telefonmøte Dáhton/Dato: 24.04.2012 Áigi/Tid: 09.00 10.00. Faste medlemmer som deltok:

ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON. Čoahkkinbáiki/Møtested: Telefonmøte Dáhton/Dato: 24.04.2012 Áigi/Tid: 09.00 10.00. Faste medlemmer som deltok: BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Telefonmøte Dáhton/Dato: 24.04.2012 Áigi/Tid: 09.00 10.00 Faste medlemmer som deltok: Navn Berit Kristine Hætta Roger Hansen Johan

Detaljer

Journaldato: 19.7.2010-23.7.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 15.07.2010. Klassering: Dok.

Journaldato: 19.7.2010-23.7.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 15.07.2010. Klassering: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.7.2010-23.7.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 09.08.2010 nnhold: Vedr. slakt umerket rein Johannes Utsi, Rbd 7

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 23.november 2015 Fra kl. 10:30

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 23.november 2015 Fra kl. 10:30 Møtested: Oslo REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 23.november 2015 Fra kl. 10:30 Til kl. 15:30 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Lodve Solholm Ida Marie Bransfjell Alf Johansen Hege Nordheim-Viken

Detaljer

MØTEBOK. Reindriftsstyret Alta 15.06.2006. Sak 17/2006 Frode Utsi, distrikt 7-Raggonjarga Klage over avvisningsvedtak vedr. overføring av driftsenhet.

MØTEBOK. Reindriftsstyret Alta 15.06.2006. Sak 17/2006 Frode Utsi, distrikt 7-Raggonjarga Klage over avvisningsvedtak vedr. overføring av driftsenhet. 1 MØTE I REINDRIFTSSTYRET I ALTA 15. JUNI 2006 Tilstede: Fra styret: Fra forvaltningen: Ottar Befring leder Margreta Påve Kristiansen nestleder Jarle Jonassen medlem Alf Johansen medlem Inger Skjerve Bjartnes

Detaljer

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 9. september 2016

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 9. september 2016 BEAVDEGIRJI/MØTEBOK REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 9. september 2016 Møtested: Oslo, Stortingsgt. 28 Fra kl. 09.00 Til kl. 10.45 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Vara- Medlemmer

Detaljer

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 14. april 2016

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 14. april 2016 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 14. april 2016 Møtested: Oslo Fra kl. 12:00 Til kl. 13:00 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Vara- Medlemmer Lodve Solholm Marthe Birgitte Bay Haugen

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknader Berit Kristine Hætta Leder Inhabil i sak 3/13 og 9/13 Johan Martin Eira

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknader Berit Kristine Hætta Leder Inhabil i sak 3/13 og 9/13 Johan Martin Eira BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark - LES bygget i Kautokeino Dáhton/Dato: 07.03.2013 Áigi/Tid: 12:00-17:30 Faste medlemmer

Detaljer

Journaldato: 6.2.2012-12.2.2012, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 18.01.2012. Klassering: 732.

Journaldato: 6.2.2012-12.2.2012, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 18.01.2012. Klassering: 732. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.2.2012-12.2.2012, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 13.02.2012 Høring - Bioforskrapport nr5(157)2010 om håndtering

Detaljer

Čoahkkingirji/Møtebok 13.-14.01.2010. Guovllustivra Nuorta-Finnmárkku Områdestyret for Øst-Finnmark

Čoahkkingirji/Møtebok 13.-14.01.2010. Guovllustivra Nuorta-Finnmárkku Områdestyret for Øst-Finnmark Guovllustivra Nuorta-Finnmárkku Områdestyret for Øst-Finnmark Čoahkkinbáiki/Møtested: Deanušaldi/Tanabru Dáhton/Dato: Áigi/Tid: 10.00-18.30, 09.00-14.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERKESAKER MØTEPROTOKOLL 28. august 2014

KLAGENEMNDA FOR MERKESAKER MØTEPROTOKOLL 28. august 2014 KLAGENEMNDA FOR MERKESAKER MØTEPROTOKOLL 28. august 2014 Møtested: Tromsø Fra kl. 09:40 Til kl. 14:40 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Leif Anders Somby Idar Bransfjell Karen

Detaljer

Journaldato: 19.12.2011-25.12.2011, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 18.10.2011.

Journaldato: 19.12.2011-25.12.2011, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 18.10.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 25.12.2011, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 28.12.2011 Referat fra møte 171011 Markedsføring av reinkjøtt 2010/100-68

Detaljer

Journaldato: 3.1.2011-7.1.2011, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 3.1.2011-7.1.2011, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.1.2011-7.1.2011, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 10.01.2011 Vedrørende utbetaling av tilskudd til gjeterhytte i Kvænangsbotn

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 8. og 9. desember 2011

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 8. og 9. desember 2011 REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 8. og 9. desember 2011 Møtested: Oslo Fra kl. 17:00 08:30 Til kl. 19:00 13:30 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Inge Ryan Berit Oskal Eira Alf Johansen Liv-Julie

Detaljer

OARJE-FINNMÁRKKU GUOVLLUSTIVRA/ OMRÅDESTYRET FOR VEST-FINNMARK BEAVDEGIRJI/MØTEBOK 03.02.2009

OARJE-FINNMÁRKKU GUOVLLUSTIVRA/ OMRÅDESTYRET FOR VEST-FINNMARK BEAVDEGIRJI/MØTEBOK 03.02.2009 Stivra/Styre: Čoahkkinbáiki/Møtested: Oarje-Finnmárkku Guovllustivra/ Områdestyret for Vest Finnmark Čoahkkinlatnjá/Møterom, Oarje-Finnmárkku Boazodoallohálddahus/Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark,

Detaljer

Journaldato: 18.11.2013-24.11.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 18.11.2013-24.11.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 24.11.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 25.11.2013 Rapport 04.11.2013 Reinbeitedistrikt 4/5B - Anmodning om utdrivning

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 13.september 2012 Fra kl. 09:00

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 13.september 2012 Fra kl. 09:00 Møtested: Murmansk REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 13.september 2012 Fra kl. 09:00 Til kl. 12:00 mer (angi evt. hvem som er fraværende) Varamedlemmer Andre Inge Ryan Berit Oskal Eira Alf Johansen Liv-Julie

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 10. mars 2010

REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 10. mars 2010 REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 10. mars 2010 Møtested: Alta Fra kl. 08:00 Til kl. 14:00 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Vara- Medlemmer Andre Inge Ryan Berit Oskal Eira Alf Johansen

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 6. desember 2012 Fra kl

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 6. desember 2012 Fra kl Møtested: Oslo REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 6. desember 2012 Fra kl. 13.30 Til kl. 18.00 mer (angi evt. hvem som er fraværende) Varamedlemmer Andre Inge Ryan Berit Oskal Eira Alf Johansen Liv-Julie Wågan

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 9. og 10. juni 2010

REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 9. og 10. juni 2010 Møtested: Sommarøy REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 9. og 10. juni 2010 Fra kl. 08:30 Til kl. 16:00 Tilstede på møtet mer (angi evt. hvem som er fraværende) Vara- mer Andre Inge Ryan Berit Oskal Eira Alf Johansen

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 11. august 2011

REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 11. august 2011 Møtested: Alta Tilstede på møtet REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 11. august 2011 Fra kl. 08:30 Til kl. 16:30 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Inge Ryan Berit Oskal Eira Alf Johansen Liv-Julie Wågan

Detaljer

Journaldato: 16.8.2010-20.8.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 16.8.2010-20.8.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.8.2010-20.8.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 23.08.2010 Felles søknad om godkjenning av gjeterhytte i Suorbmu -

Detaljer

P R O T O K O L L Čoahkkingirji. fra. møte i Reindriftsstyret. Tirsdag 20. juni 2017 kl. 09:00. Landbruksdirektoratet. Møte nr.

P R O T O K O L L Čoahkkingirji. fra. møte i Reindriftsstyret. Tirsdag 20. juni 2017 kl. 09:00. Landbruksdirektoratet. Møte nr. P R O T O K O L L Čoahkkingirji fra møte i Reindriftsstyret Tirsdag 20. juni 2017 kl. 09:00 i Landbruksdirektoratet Møte nr. 3/2017 Møtet ble hevet kl 11:00. Til stede: Alf Johansen, Gaute Elvesæter Helland,

Detaljer

Journaldato: 12.12.2011-16.12.2011, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 12.12.2011-16.12.2011, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 19.12.2011 Per John A. Anti - RBD 14 A Spierttagáisa - Vedtak om tilskudd til gjeterhytte

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 9. og 10. desember 2010

REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 9. og 10. desember 2010 Møtested: Oslo REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 9. og 10. desember 2010 Fra kl. 08:30 08:30 Til kl. 18:00 13:00 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Vara- Medlemmer Andre Inge Ryan Berit

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 23. og 24. juni 2014 Fra kl. 15:00 09:00

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 23. og 24. juni 2014 Fra kl. 15:00 09:00 Møtested: Alta 23.6.2014 24.6.2014 REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 23. og 24. juni 2014 Fra kl. 15:00 09:00 Til kl. 17:00 12:00 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Varamedlemmer Andre Behandlede

Detaljer

Journaldato: 10.5.2010-14.5.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 10.5.2010-14.5.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.5.2010-14.5.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 19.05.2010 John Erik N. Eira og vvár Ánde Eira - rbd. 14A-Spierttagáisa

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 10. september 2013 Fra kl. 12:15

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 10. september 2013 Fra kl. 12:15 Møtested: Lom REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 10. september 2013 Fra kl. 12:15 Til kl. 19:00 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Varamedlemmer Andre Behandlede saker Inge Ryan Berit Oskal Eira

Detaljer

Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark Dáhton/Dato: 19.05.2010 Áigi/Tid: 10.00 14.30

Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark Dáhton/Dato: 19.05.2010 Áigi/Tid: 10.00 14.30 Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark Dáhton/Dato: 19.05.2010 Áigi/Tid: 10.00 14.30 Faste medlemmer som møtte: Egil Kalliainen Marit Kirsten Anti Gaup Ivar Per Smuk Funksjon Leder

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 8. og 9. juni 2011

REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 8. og 9. juni 2011 Møtested: Røros Tilstede på møtet REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 8. og 9. juni 2011 Fra kl. 20:00 13:30 Til kl. 22:00 17:00 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Inge Ryan Berit Oskal Eira Alf Johansen

Detaljer

Čoahkkingirji/Møtebok

Čoahkkingirji/Møtebok Čoahkkingirji/Møtebok ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Kirkenes, Thon Hotel Dáhton/Dato: 27.10.2011 Áigi/Tid: 10.00 15.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Egil

Detaljer

Journaldato: 04.10.2010-09.10.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 26.02.2010. Klassering: VF/MTS

Journaldato: 04.10.2010-09.10.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 26.02.2010. Klassering: VF/MTS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 09.10.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 13.10.2010 Ruota beale mearkaohcamat ja Suoma beale mearkaohcamat gulaskuddamii

Detaljer

Journaldato: 18.10.2010-22.10.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 18.10.2010-22.10.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 22.10.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 02.11.2010 SV: Vedtak 15.10.2010. utvidet virketid til 21.10.for Fellingstillatelse

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 27. oktober 2010

REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 27. oktober 2010 REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 27. oktober 2010 Møtested: Alta Fra kl. 08:00 Til kl. 14:30 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Vara- Medlemmer Andre Inge Ryan Berit Oskal Eira Alf

Detaljer

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 3. desember 2014

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 3. desember 2014 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 3. desember 2014 Møtested: Oslo Fra kl. 12:00 Til kl. 14:30 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Lodve Solholm Marthe Birgitte Bay Haugen Inga Kristina

Detaljer

Journaldato: 5.10.2009-11.10.2009, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Adm.enhet: VF, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 5.10.2009-11.10.2009, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Adm.enhet: VF, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.10.2009-11.10.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A, Adm.enhet: VF, Ordningsverdi: 221 12.10.2009 nnhold: Melding om overføring av ansvaret som leder av siidaandelen

Detaljer

Journaldato: 10.1.2011-14.1.2011, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 05.01.2011. Klassering: 515.

Journaldato: 10.1.2011-14.1.2011, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 05.01.2011. Klassering: 515. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.1.2011-14.1.2011, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 17.01.2011 SØKNAD OM STØTTE TL CATERNG SMÅSKALA AV REN Ann Kristine

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 26. Juni 2012 Fra kl. 08:30

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 26. Juni 2012 Fra kl. 08:30 Møtested: Levanger REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 26. Juni 2012 Fra kl. 08:30 Til kl. 15:00 Medlemmer Inge Ryan Leder (angi evt. Berit Oskal Eira Nestleder ( meldt forfall) hvem som er Alf Johansen Medlem

Detaljer

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 17. og 18. juni 2014

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 17. og 18. juni 2014 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 17. og 18. juni 2014 Møtested: Vadsø Fra kl. 08:30 08:30 Til kl. 12:00 12:00 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Inge Ryan Nils Øyvind Bergset Inga Kristina

Detaljer

Journaldato: 02.08.2010-06.08.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 02.08.2010. Klassering: 511.

Journaldato: 02.08.2010-06.08.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 02.08.2010. Klassering: 511. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.08.2010 -, Adm.enhet: VF, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 06.09.2010 nnhold: RE: Distriktsregnskap 2009 - rbd. 21 Gearretnjárga Rbd

Detaljer

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 15. november 2012

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 15. november 2012 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 15. november 2012 Møtested: Oslo Fra kl. 11.30 Til kl. 15.30 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Inge Ryan Viil Søyland Inga Kristina Jonsson Eira Iver

Detaljer

Journaldato: 17.5.2010-21.5.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 10.05.2010. Klassering: ALTA/AEK

Journaldato: 17.5.2010-21.5.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 10.05.2010. Klassering: ALTA/AEK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.5.2010-21.5.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 25.05.2010 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Journaldato: 30.4.2012-6.5.2012, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 27.04.2012. Klassering: 510.

Journaldato: 30.4.2012-6.5.2012, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 27.04.2012. Klassering: 510. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.4.2012-6.5.2012, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 07.05.2012 Notat - Forslag om endringer i forskrift om tilskudd

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 27. mars 2014 Fra kl. 08:30

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 27. mars 2014 Fra kl. 08:30 Møtested: Alta REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 27. mars 2014 Fra kl. 08:30 Til kl. 13:00 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Inge Ryan Berit Oskal Eira Alf Johansen Liv-Julie Wågan Berit Marie

Detaljer

KLAGENEMND FOR MERKESAKER MØTEPROTOKOLL 7. november 2014

KLAGENEMND FOR MERKESAKER MØTEPROTOKOLL 7. november 2014 KLAGENEMND FOR MERKESAKER MØTEPROTOKOLL 7. november 2014 Møtested: Stjørdal Fra kl. 09:00 Til kl. 15:30 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Varamedlmemmer Leif Anders Somby Idar

Detaljer

Reindriftsavtale 1. juli juni 2015

Reindriftsavtale 1. juli juni 2015 Reindriftsavtale 1. juli 2014 30. juni 2015 I henhold til Hovedavtalen for reindriftsnæringen av 26. februar 1993, har Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund inngått følgende

Detaljer

Journaldato: 11.11.2013-17.11.2013, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 08.11.2013.

Journaldato: 11.11.2013-17.11.2013, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 08.11.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.11.2013-17.11.2013, Adm.enhet: VF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 19.11.2013 nnhold: Søknad om utsettelse av slakting av gjenværende

Detaljer

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 2. desember 2015

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 2. desember 2015 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 2. desember 2015 Møtested: Oslo Fra kl. 08:30 Til kl. 10:00 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Vara- Medlemmer Andre Lodve Solholm Marthe Birgitte Bay

Detaljer

Områdestyret for Troms BEAVDEGIRJI/MØTEBOK

Områdestyret for Troms BEAVDEGIRJI/MØTEBOK Områdestyret for Troms BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Sirkulærprotokoll Dáhton/Dato: 18/11 28/11.2011 Faste medlemmer som deltok i behandlingen: Navn Funksjon

Detaljer

Reindriftsavtale 1. juli juni 2016

Reindriftsavtale 1. juli juni 2016 Reindriftsavtale 1. juli 2015-30. juni 2016 I henhold til Hovedavtalen for reindriftsnæringen av 26. februar 1993, har Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund inngått følgende

Detaljer

P R O T O K O L L. fra. møte i Reindriftens utviklingsfond. Mandag 19. juni 2017 kl. 09:00. Molde. Møte nr. 2/2017

P R O T O K O L L. fra. møte i Reindriftens utviklingsfond. Mandag 19. juni 2017 kl. 09:00. Molde. Møte nr. 2/2017 P R O T O K O L L fra møte i Reindriftens utviklingsfond Mandag 19. juni 2017 kl. 09:00 i Molde Møte nr. 2/2017 Møtet ble hevet kl 14:30. Til stede: Inga Kristina Jonsson Eira, Iver Per Smuk, Lodve Solholm,

Detaljer

P R O T O K O L L Čoahkkingirji. fra. møte i Klagenemnd for merkesaker. Onsdag 30. august 2017 kl. 10:00. Landbruksdirektoratet. Møte nr.

P R O T O K O L L Čoahkkingirji. fra. møte i Klagenemnd for merkesaker. Onsdag 30. august 2017 kl. 10:00. Landbruksdirektoratet. Møte nr. P R O T O K O L L Čoahkkingirji fra møte i Klagenemnd for merkesaker Onsdag 30. august 2017 kl. 10:00 i Landbruksdirektoratet Møte nr. 03/2017 Møtet ble hevet kl 14:00. Til stede: Karen Anette Anti-Oskal,

Detaljer

Journaldato: 22.03.2010-28.03.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 22.03.2010-28.03.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.03.2010-28.03.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 19.04.2010 nnhold: Overføring av snsvaret for leder av siidaandel

Detaljer

Sak 17/10 Bruksregler for Reinbeitedistrikt 13 - Lágesduottar - Unntatt iht.: Offl. 13, 1.ledd Opplysninger underlagt taushetsplikt

Sak 17/10 Bruksregler for Reinbeitedistrikt 13 - Lágesduottar - Unntatt iht.: Offl. 13, 1.ledd Opplysninger underlagt taushetsplikt Sak 17/10 Bruksregler for Reinbeitedistrikt 13 - Lágesduottar - Unntatt iht.: Offl. 13, 1.ledd Opplysninger underlagt taushetsplikt Sak 18/10 Karen Marit Utsi - Søknad om bruksendring for gjeterhytte til

Detaljer

Kvinnerettede tiltak over reindriftsavtalen

Kvinnerettede tiltak over reindriftsavtalen REINDRIFTSFORVALTNINGEN Kvinnerettede tiltak over reindriftsavtalen Hovedprioriteringer og retningslinjer i perioden 2012-2014 Vedtatt av Reindriftens utviklingsfond 29.05.2012 Hovedprioriteringene i denne

Detaljer

Karasjok 13. Juli 2014 VEDR. OPPLYSNINGER TIL ALLEREDE INNSENDT MELDING OM MULIGE RETTIGHETER

Karasjok 13. Juli 2014 VEDR. OPPLYSNINGER TIL ALLEREDE INNSENDT MELDING OM MULIGE RETTIGHETER Šalču-siida v/anders Somby Jr., Vajamohkenjarga, 9730 Karasjok Šalču-siida v/mathis M. Somby, Ajaluodda 19, 9730 Karasjok Finnmarkskommisjonen 9845 Tana Karasjok 13. Juli 2014 VEDR. OPPLYSNINGER TIL ALLEREDE

Detaljer

Journaldato: 30.9.2013-6.10.2013, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 22.08.2013. Klassering: 414.

Journaldato: 30.9.2013-6.10.2013, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 22.08.2013. Klassering: 414. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2013-6.10.2013, Adm.enhet: VF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 19.11.2013 nnhold: Oppstartsvarsel, planarbeid, fv.866 Langbakken

Detaljer

Journaldato: , Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato:

Journaldato: , Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.8.2011-12.8.2011, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 15.08.2011 nnkalling til møte i Markedsutvalget for reinkjøtt 29.04.2011

Detaljer

Reindriftsavtale 1. juli juni 2008

Reindriftsavtale 1. juli juni 2008 Reindriftsavtale 1. juli 2007-30. juni 2008 I henhold til Hovedavtalen for reindriftsnæringen av 26. februar 1993, har Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund inngått følgende

Detaljer

Journaldato: 05.12.2011-09.12.2011, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 13.07.2011. Klassering: VF/MMS

Journaldato: 05.12.2011-09.12.2011, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 13.07.2011. Klassering: VF/MMS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.12.2011 -, Adm.enhet: VF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 19.12.2011 Oversendelse av terminoppgave for forskuddstrekk, termin 3-2011

Detaljer

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 6. juni 2016

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 6. juni 2016 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 6. juni 2016 Møtested: Oslo, Stortingsgt. 28 Fra kl. 12:00 Til kl. 13:30 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Vara- Medlemmer Andre Lodve Solholm Marthe

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Pettersen Inga Leder

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Pettersen Inga Leder BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Scandic hotell, Tromsø Dáhton/Dato: 14.04.2011 Áigi/Tid: 9:00-14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild

Detaljer

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 05.12.2011 nnhold: SØKNAD OM GODKJENNNG AV GJETERHYTTE Nils Johannes

Detaljer

Journaldato: 25.4.2011-29.4.2011, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 25.4.2011-29.4.2011, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.4.2011-29.4.2011, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 04.05.2011 KRAV OM TLBAKEBETALNG AV KVNNERETTEDE PROSJEKTMDLER

Detaljer

Marit Oskal Sara MEDL meldt forfall Varamedl. Innkalt, men møtte ikke. Reindriftsagronom. Sekretær

Marit Oskal Sara MEDL meldt forfall Varamedl. Innkalt, men møtte ikke. Reindriftsagronom. Sekretær BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Alta Thon Hotell Vika Dáhton/Dato: 05.12.2013 og 06.12.2013 Áigi/Tid: Faste medlemmer som møtte Navn Funksjon Johan Martin Eira

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 24. mars 2015 Fra kl. 15:00

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 24. mars 2015 Fra kl. 15:00 Møtested: Telefonstyremøte REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 24. mars 2015 Fra kl. 15:00 Til kl. 15:30 mer (angi evt. hvem som er fraværende) Varamedlemmer Andre Behandlede saker Sak nr./år Sak 14/2015-17/2015

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer MØTEBOK MØTEINFORMASJON Møtested: Reindriftsforvaltningens kontor, Snåsa Dato: 14.06.2011 Tid: 10:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Peder Ludvik Jåma Leder Bengt Åke Jåma

Detaljer

Journaldato: 14.10.2013-20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 14.10.2013-20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 21.10.2013 nnhold: Søknad om fradeling av en parsell Porsanger kommune

Detaljer

P R O T O K O L L Čoahkkingirji. fra. møte i Reindriftsstyret. Mandag 4. september 2017 kl. 09:00. Geiranger. Møte nr. 4/2017

P R O T O K O L L Čoahkkingirji. fra. møte i Reindriftsstyret. Mandag 4. september 2017 kl. 09:00. Geiranger. Møte nr. 4/2017 P R O T O K O L L Čoahkkingirji fra møte i Reindriftsstyret Mandag 4. september 2017 kl. 09:00 i Geiranger Møte nr. 4/2017 Møtet ble hevet kl 14:00. Til stede: Alf Johansen, Berit Marie Eira, Gaute Elvesæter

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 20.november 2012 Fra kl

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 20.november 2012 Fra kl Møtested: Tromsø REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 20.november 2012 Fra kl. 10.00 Til kl. 15.30 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Varamedlemmer Andre Inge Ryan Berit Oskal Eira Alf Johansen Liv-Julie

Detaljer

Journaldato: 14.12.2009-20.12.2009, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 09.12.2009.

Journaldato: 14.12.2009-20.12.2009, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 09.12.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.12.2009-20.12.2009, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 22.12.2009 Søknad om oppsett av midlertidig gjerde i Pasvik naturreservat

Detaljer

P R O T O K O L L Čoahkkingirji. fra. møte i Reindriftsstyret. Tirsdag 7. februar 2017 kl. 08:30. Trondheim. Møte nr. 01/2017

P R O T O K O L L Čoahkkingirji. fra. møte i Reindriftsstyret. Tirsdag 7. februar 2017 kl. 08:30. Trondheim. Møte nr. 01/2017 P R O T O K O L L Čoahkkingirji fra møte i Reindriftsstyret Tirsdag 7. februar 2017 kl. 08:30 i Trondheim Møte nr. 01/2017 Møtet ble hevet kl 10:30. Til stede: Alf Johansen, Berit Marie Eira, Gaute Elvesæter

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERKESAKER MØTEPROTOKOLL 14. og 15 mai 2014

KLAGENEMNDA FOR MERKESAKER MØTEPROTOKOLL 14. og 15 mai 2014 KLAGENEMNDA FOR MERKESAKER MØTEPROTOKOLL 14. og 15 mai 2014 Møtested: Alta Fra kl. 12:00 08:30 Til kl. 17:00 11:00 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Varamedlmemmer Andre Leif

Detaljer

P R O T O K O L L Čoahkkingirji. fra. møte i Reindriftsstyret. Torsdag 20. april 2017 kl. 09:00. Landbruksdirektoratet. Møte nr.

P R O T O K O L L Čoahkkingirji. fra. møte i Reindriftsstyret. Torsdag 20. april 2017 kl. 09:00. Landbruksdirektoratet. Møte nr. P R O T O K O L L Čoahkkingirji fra møte i Reindriftsstyret Torsdag 20. april 2017 kl. 09:00 i Landbruksdirektoratet Møte nr. 02/2017 Møtet ble hevet kl 16:00. Til stede: Alf Johansen, Berit Marie Eira,

Detaljer

Journaldato: 24.10.2011-30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 24.10.2011-30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 03.11.2011 Sør-Varanger kommune - Søknad om dispensasjon for tilknytning

Detaljer

Journaldato: , Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: Klassering: 514.

Journaldato: , Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: Klassering: 514. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.8.2013-18.8.2013, Adm.enhet: VF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 19.11.2013 Rapport fra befaring av gjerdeanlegget i Guorbavuopmi

Detaljer