Journaldato: , Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: Klassering: VF/MTS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 04.10.2010-09.10.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 26.02.2010. Klassering: VF/MTS"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Adm.enhet: VF, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: <> Ruota beale mearkaohcamat ja Suoma beale mearkaohcamat gulaskuddamii Svenske reinmerker - Sametinget i Sverige - Fortekckning over ansøkte reinmarken / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Oarje-Finnmárkku orohagat Marit Turi Sara VF/MTS Bekreftelse tstedelse av bekreftelser/attestasjoner for 2010 Vest-Finnmark 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Johan Nils Peder N. Gaup Mathis M. Skum VF/MMS Vedrørende søknad om tilskudd til reinbeitedistriktet, driftsåret 2009/ rbd. 29 Seakkesnjárga ja Silda Rbd 29 Seakkesnjarga ja Silda - Søknad om tilskudd til reinbeitedistriktet, driftsåret 2009/ / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RBD 29 Seakkesnjárga/Silda v/aslak Mathis Turi Mathis M. Skum VF/MMS Side: 1 av 10

2 Bekreftelse tstedelse av bekreftelser/attestasjoner for 2010 Vest-Finnmark 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Statens lånekasse for utdanning Morten John Mikkel tsi VF/MJM Hjelp til krav ved tap av rein Storebrand forsikring - Ang. krav for påkjørt rein 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B 2 Ovrid, Ann Kathrin Forespørsel om uttalelse - hytte i Akkarvik - Skjervøy Kommune Skjervøy Kommune - Søknad om oppføring av fritidsbolig i Akkarvik Gnr 60 Bnr / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Skjervøy kommune Marie Louise Øverli Hamrell ttalelse til høring - Søknad om midlertidig dispensasjon under gnr 23 bnr 57 Eiby - Veolia Miljø metall As - Alta kommune Alta kommune - Høring - Søknad om midlertidig dispensasjon under gnr 23 bnr 57 Eiby - Veolia Miljø metall As 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Alta kommune Marie Louise Øverli Hamrell Side: 2 av 10

3 Vedr. merkesøknad Mikkel Aslak ver Sara Mikkel Aslak ver versen Sara, Rbd 20 Kvaløy - Boazomearkka ohcan 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: VF/MTS TE Anne Marie Siri Loppa Kommune - Søknad om tillatelse til tiltak - riving av gammel hytte og oppføring av ny hytte på samme sted mellom Rivarbukt og Øksfjordbotn Loppa Kommune - Søknad om tillatelse til tiltak - riving av gammel hytte og oppføring av ny hytte på samme sted mellom Rivarbukt og Øksfjordbotn 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Loppa kommune Sak til uttalelse - Loppa Kommune - Søknad om tillatelse til tiltak - riving av gammel hytte og oppføring av ny hytte på samme sted mellom Rivarbukt og Øksfjordbotn Loppa Kommune - Søknad om tillatelse til tiltak - riving av gammel hytte og oppføring av ny hytte på samme sted mellom Rivarbukt og Øksfjordbotn 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RBD 27 Joahkonjarga v/nils Peder A. Gaup Berit A. Gaup VF/BAG Side: 3 av 10

4 Bekreftelse tstedelse av bekreftelser/attestasjoner for 2010 Vest-Finnmark 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Kristine Nina Eira Sara Berit A. Gaup VF/BAG ttalelse til høring - søknad om deling av gnr 57 bnr 13 til fritidsbolig ved Oksfjordvannet - Nordreisa kommune Nordreisa kommune - Søknad om deling av gnr 57 bnr 13 til fritidsbolig ved Oksfjordvannet 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Nordreisa kommune Marie Louise Øverli Hamrell VS: Klage avslag merkesøknad sak Ailo G. Vars, Rbd 34 Abborassa - Boazomearkka ohcan 2009/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: VF/MTS Håkon isak vars VS: Klage avslag merkesøknad Joavnna Levi J. Vars, Rbd 34 Abborassa - Boazomearkka ohcan 2009/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: VF/MTS Håkon sak vars Side: 4 av 10

5 SV: Status på sak 34/2010 Mikkel Nils Eira, Rbd 41 Beaskadas - Boazomearkka ohcan (Mikkel Mikkelsen Eira mearka) 2009/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Marit Turi Sara VF/MTS Tidspunkt for høring av planprogram regional vindkraftplan FYLKESDELPLAN FOR VNDKRAFT FNNMARK. 2010/ / ALTA/HS 485 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE nnkalling til møte i Konsesjonsmiddelutvalget Konsesjonsmiddel utvalget 2006/ / VF/AKH 155 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RBD19 Sørøy v/ Nils Mikkelsen Sara RBD20 Kvaløy v/aslak Ante M.J. Sara RBD 21 v/aslak J Eira RBD22 Fiettar v/nils M. tsi RBD 23 S/N v/ Ole sak Hætta RBD 23 S/N gr.c v/mathis A.. Sara RBD 24 A Oarje Sievju/ Seiland Vest RBD 24 B Nuorta Sievju/ Seiland Øst RBD 41 Beaskádas v/johan P. Eira Marie Louise Øverli Hamrell Side: 5 av 10

6 OMRÅDESTYRESAK 58/ KONFLKTFOREBYGGENDE TLTAK GARGA/STORELVDALEN - DSTRKT 41-BEASKADES v/johan P. Eira lovlig beiting på fredningsområdet i Gargiaområdet - Rbd 41 Beaskadas 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Distrikt 41-Beaskades v/johan P. Eira Mikkel Ailo Gaup Oversendelse av Områdestyrets behandling av bruksreglene for rbd 33 T ttunjárga/rendalen Rbd 33T ttunjarga/rendalen - Bruksregler / Doaibmanjuolggadusat 2009/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RBD33T ttunjárga/rendalen v/mikkel sak Kemi Marie Louise Øverli Hamrell Avtale om overføring av siidaandel Johan Mathis Vars, Rbd 23A Valgenjarga - Overføring av siidaandel til Mahtte Niillas Nilsen Gaup 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: VF/AMS Johan Mathis Vars Mahtte Nilllas N. Gaup Side: 6 av 10

7 Ang. reintelling i Rbd 35 Rbd 35 Favrosorda -Reintelling 2010/ / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: VF/MJM RBD 35 Fávrrosorda v/ole Mathis J. Eira ttalelse til høring - Søknad om oppføring av gjeterhytte - Nils Samuel Sara - E6 Badderen i Kvænangen kommune Nils Samuel Sara - Søknad om godkjenning og tilskudd til gjeterhytte i Badderen, Kvænangen Kommune 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: VF/MJM Statens vegvesen ttalelse til høring - søknad om oppføring av gjeterhytte - Niillas Per N. Bals - E6 badderen i Kvænangen kommune Niillas Per N. Bals, Rbd 33 Spalca - Søknad om godkjenning og tilskudd til gjeterhytte i Badderen, Kvænangen Kommune 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: VF/MJM Statens vegvesen Side: 7 av 10

8 ttalelse til høring - søknad om oppføring av gjeterhytte - Per Mathis Sara - E6 badderen i Kvænangen kommune00005h.pdf Per Mathis M. Sara og Margrethe Gaup Sara - Søknad om godkjenning og tilskudd til gjeterhytte i Badderen, Kvænangen Kommune 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: VF/MJM Statens vegvesen OMRÅDESTYRE SAK 77/10 - SØKNAD OM SPERREGJERDE RNDT DSTRKT 23A-S/N-VÁLGENJÁRGA - SØKER: D-23-S/N-VÁLGENJÁRGA Rbd Seainnus/Navggastat - byggeløyve for reingjerde 2007/ /2010 ALTA/EOH 605 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Distrikt 23A-S/N-Válgenjárga v/nils M. Gaup Mikkel Ailo Gaup Åpent brev til Lakkoniarga reinbeitedistrikt og Reindriftsadministrasjonen Reinplage i Talvik i Alta kommune - Klager Svein Erik Mikkelsen 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TO Talvik Bygdelag V/ Leder Lars Morten Larssen Side: 8 av 10

9 Endret bekreftelse tstedelse av bekreftelser/attestasjoner for 2010 Vest-Finnmark 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Johan Aslak Siri Reindriftsforvaltningen VF/BAG Søknad om fradeling av en del av eiendommen gnr 15 bnr 7 i Akkarfjord på Kvaløya Hammerfest kommune - Søknad om fradeling av en del av eiendommen gnr 15 bnr 7 i Akkarfjord 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Hammerfest kommune Sak til uttalelse - Hammerfest kommune - Søknad om fradeling av en del av eiendommen gnr 15 bnr 7 i Akkarfjord Hammerfest kommune - Søknad om fradeling av en del av eiendommen gnr 15 bnr 7 i Akkarfjord 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RBD20 Kvaløy v/aslak Ante M.J. Sara Berit A. Gaup VF/BAG Side: 9 av 10

10 Klage på meddelt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Fylkesmannen opphever kommunens vedtak Kvalsund kommune - Gnr 8 bnr 4 til oppføring av bolighus ved Repparfjord nær Gargo ca 7 km fra Kvalsund sentrum 2009/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Fylkesmannen i Finnmark Side: 10 av 10