Journaldato: , Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: Klassering: 732.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 6.2.2012-12.2.2012, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 18.01.2012. Klassering: 732."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <> Høring - Bioforskrapport nr5(157)2010 om håndtering av slakteavfall fra feltslakterier for rein. Deponering - kompostering av slakteavfall fra reinslakterier 2005/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Klima- og forurensningsdirektoratet Anny Vigdis Sara ALTA/AVS Søknad om reinmerke Lise Marja Oskal, Hjerttind - klage over avslag - Klagenemndas vedtak i sak 17/2012 Lise Marja Oskal/Hjerttind rbd - søknad om registrering av reinmerke 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Lisa Marja Oskal v/nils Heaika Oskal Ragnhild Bær Lango Møteprotokoll - Klagenemnda for merkesaker ( oversatt) Klagenemnda for merkesaker - Møteprotokoller 2012 X 2012/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker ng-lill Pavall NL/LP Mottaker Helge Hansen STH/HH Mottaker Kjell Kippe NT/KK Ragnhild Bær Lango Side: 1 av 12

2 Markedshåndbok - svar på innkommet tilbud Markedsutvalget - markedshåndbok 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker tafør v/ Per Torbjørn Jystad Mottaker Mottaker Rein Data v/ Mariann W. Magga Anne Wuolab Berit Anne Sara Triumf ALTA/BAST Vedrørende plan for finansiering, fremdrift og vedlikehold for planlagt reingjerde mellom distrikt 9 og 13 i Øst-Finnmark Sperregjerde mellom reinbeitedistriktene 9 og 13 Sak/dok nr: 2005/ Løpenr.: 1618/ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Reinbeitedistrikt 9 - Norkinnhalvøya Håvard A Hagen ALTA/HHA Vedrørende sperregjerdet mellom RBD 6 og 7 - Seidafjellet til Cuolbma Sperregjerde mellom Seidafjellet - Cuolbma N 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker ngolf Balto ØF/B TO Håvard A Hagen ALTA/HHA Side: 2 av 12

3 Årsavslutning Reindriftsforvaltningen Årsavslutning / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Direktoratet for økonomistyring Karianne Opgård ALTA/KO Årsavslutning Reindriftens tviklingsfond (RF) Årsavslutning / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Direktoratet for økonomistyring Karianne Opgård ALTA/KO Årsregnskap Reindriftens tviklingsfond (RF) Reindriftens tviklingsfond - økonomi, likviditetsrapporter, korrespondanse SSØ 2007/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Landbruks- og Matdepartementet, Reindriftskontoret Karianne Opgård ALTA/KO Tilskudd ved frakt av reinslakt høsten 2011 Varanger Vilt AS - refusjonskrav / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Varanger Vilt AS Side: 3 av 12

4 Tilskudd-utbedring av feltslakteanlegg Rbd. 19 Sørøya - forespørsel om midler til utbedring av feltslakteanlegg 2012/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ALTA/PJS Rbd. 19 Sørøy v/nils Mikkelsen Sara Tilskudd til kjønns- og alderfastsetting 2011 Boazu AS - tilskudd til kjønns- og alderfastsetting / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B 2 Boazu AS Tilskudd til gjeterhytte 4-ante siida, v/anders A. Turi, RBD 29 Seakkesnjarga ja Silda - Søknad om tilskudd til gjeterhytte ved Heavvoavzi, Gnr. 23, Bnr / / ALTA/EOH Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ALTA/PJS B 9 4 Ante siida v/ Anders A. Turi Tillegg 3 - klage på Områdestyrets vedtak Elgå rbd - Bruksregler 2009/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ALTA/SR Merika Jonassen Side: 4 av 12

5 Søknad om forlenget frist for slakting av kalv Berit Kristine Hætta, Jillen Njaarke rbd. - søknad om dispensasjon fra slaktekravet 2012/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Berit Kristine Hætta AD - Søknad om forlengelse av frist for bruk av bevilget tilskudd til gjeterhytte ved Beartasjohka - Johan S Buljo Johan S. Bljo, Rbd 27 Joahkonjarga - Søknad om tilskudd til gjeterhytte til Beartasjohka i Vuolgamasvuopme i Kautokeino kommune 2008/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Berit Sara og Johan S. Buljo Per Johnny Sara ALTA/PJS AD - Søknad om utbetaling av 50% av innvilget tilskudd, og søknad om utsatt frist for bruk av innvilget tilskudd til gjeterhytte 4-ante siida, v/anders A. Turi, RBD 29 Seakkesnjarga ja Silda - Søknad om tilskudd til gjeterhytte ved Heavvoavzi, Gnr. 23, Bnr / /2012 ALTA/EOH Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker 4 Ante siida v/ Anders A. Turi Per Johnny Sara ALTA/PJS Side: 5 av 12

6 Høring - Bioforskrapport nr 5 (157) 2010 om " Håndtering av slakteavfall fra feltslakterier for rein" Deponering - kompostering av slakteavfall fra reinslakterier 2005/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Klima- og forurensningsdirektoratet Jan-Yngvar Kiel Klage på reintallsvedtak Nord-Senja rbd - Bruksregler 2009/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ALTA/CGL LMD v/kjøllesdal Tor Hjalmar Tilskudd til alders- og kjønnsfastsetting høsten 2011 Skàidàn Njuovahatda - Tilskudd høsten / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Skaidan Njuovahat DA Tilskudd til kjønns- og alderfastsetting høsten 2011 og januar 2012 Boazu AS - tilskudd til kjønns- og alderfastsetting / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Boazu AS Side: 6 av 12

7 Endring av vedtak - TLSKDD TL TVDELSE AV GJETERHYTTE Nils sak A. Sara, Rbd 34 Abborassa - Avtale om overføring av festerett for gjeterhytte ved Mollijusgohpi gnr 10 bnr 1 fnr4 fra Marit Hætta Sara og tilskudd t 2009/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Nils sak Sara Per Johnny Sara ALTA/PJS STATSREGNSKAPET FOND RENDRFTENS TVKLNGSFOND - LKVDRAPPORT PR Statsregnskapet fond / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Senter for statlig økonomistyring - sentralenheten Ragnhild Thomassen ALTA/RT Tilskudd til kjønns- og aldersfastsetting desember 2011 og januar 2012 Andsvatn Reinslakteri AS - Tilskudd til kjønns- og aldersfastsetting / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Andsvatn reinslakteri AS Tilskudd til kjønns- og aldersfastsetting november/desember 2011 og januar 2012 Holtan rein DA - tilskudd til kjønns- og aldersfastsetting 2010/ / /2012 ALTA/TFS 153 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Holtan Rein DA Side: 7 av 12

8 Tilskudd til frakt av reinslakt november/desember 2011 og januar 2012 Holtan rein DA - refusjonskrav 2010/ / /2012 ALTA/TFS 152 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Holtan Rein DA ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ /2012 Tilg.kode Hjemmel: Offl. 18 nntak for rettssaksdokument Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ALTA/CGL ***** Vedrørende innbetaling av registreringsmerker for reinmerker Reinmerker - avgift ved registrering 2012/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Landbruks- og Matdepartementet, Reindriftskontoret Tone Frantzen Seppola ALTA/TFS Avgift ved registrering av reinmerker Reinmerker - avgift ved registrering 2012/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ALTA/TFS Landbruks- og Matdepartementet, Reindriftskontoret Side: 8 av 12

9 tbetalingsanmodning Rbd Søknad om ekstraordinær driftstilskudd til distrikt 16 - Karasjok Vest 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ALTA/RT TE Rbd. 16 Karasjok vest Gaskkaboddosaš diehtu áššemeannudeami birra - mearkaohcan nger Johanne Buljo nger Johanna Buljo, Rbd 27 Joahkonjarga - Boazomearkka ohcan 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nger Johanne Buljo v/berit Sara og Johan S. Buljo Ragnhild Bær Lango RF-sak 75/ Tilskudd til gjerdeanlegget ved Liidnebeaccanvarri Rbd 17/18 - Liidnebeahcanvarri -Tillatelse til oppføring og tilskudd av gjerde, RF 75/04 X 2003/ /2012 ALTA/CGL 605 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Gaskkaboddosaš diehtu áššemeannudeami birra John Arvid Sara, Rbd 22 Fiettar - Boazomearka sirdin ohcan, Berit Persdtr. Sara 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker John Arvid Sara Ragnhild Bær Lango Side: 9 av 12

10 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ALTA/RT ***** Gaskkaboddosaš diehtu áššemeannudeami birra - Váidda mearkalávdegotti mearrádussii 25/2011 Mt-Slakt - kjent slakt, ører levert inn den , slaktet den / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Mathis A. Gaup Ragnhild Bær Lango FORELØPG MELDNG FORVALTNNGSSAK Klemet Klemetsen, Rbd 32 Silvetnjarga - Boazomearkka ohcan 2007/ /2012 VF/MTS 722 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Klemet Klemetsen Ragnhild Bær Lango Pasvik naturreservat - reindriftens situasjon Pasvik naturreservat - midlertidig gjerde 2007/ /2012 ØF/B 616 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ALTA/CGL Landbruks- og Matdepartementet, Reindriftskontoret Side: 10 av 12

11 FORELØPG MELDNG FORVALTNNGSSAK Jon Thomas Hætta, Rbd 42 Beahccegealli - Boazomearkka ohcan 2008/ /2012 ALTA/EOH 722 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Jon Thomas Heatta Ragnhild Bær Lango Tilsvar til Statens tilbud - avtaleåret versjon 1 Reindriftsavtalen 2012/ / /2012 Tilg.kode Hjemmel: Offl. 15 Dokument innhenta utanfrå for den interne saksførebuinga Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ALTA/AMS Norske Reindriftsamers Landsforbund Tilsvar til Statens tilbud - avtaleåret versjon 2 Reindriftsavtalen 2012/ / /2012 Tilg.kode Hjemmel: Offl. 15 Dokument innhenta utanfrå for den interne saksførebuinga Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ALTA/AMS Norske Reindriftsamers Landsforbund søknad om avløsning ved svangerskap/fødsel Johannes Mathis Guttorm, Reinbeitedistrikt 14 A - Søknad om avløsning ved svangerskap/fødsel 2012/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ALTA/CGL Johannes Mathis Guttorm Side: 11 av 12

12 Ang. anbud leie/leasingbiler. Leasing av bil 2008/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ALTA/AMS TE Bernt Morten Nilsen SV: Ang. anbud leie/leasingbiler. Leasing av bil 2008/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker 'Bernt Morten Nilsen' Anne Merete M. Sara ALTA/AMS Side: 12 av 12