Journaldato: , Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 03.05.2010-07.05.2010, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 E8 Riksgrensen - Skibotn Storfjord kommune - reguleringsplan for vegutbedring i Halsebakkan og nytt kryss/rundkjøring i E8/E6 i Skibotn 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Sveinung Rundberg Storfjord kommune - reguleringsplan for vegutbedring i Halsebakkan og nytt kryss/rundkjøring i E8/E6 i Skibotn Storfjord kommune - reguleringsplan for vegutbedring i Halsebakkan og nytt kryss/rundkjøring i E8/E6 i Skibotn 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Helligskogen rbd Sveinung Rundberg Fondsregnskap 2009 Reindriftsfondet Helligskogen Fondsregnskap 2009 Reindriftsfondet Helligskogen 2009/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nter revisjon AS Beathe Bergquist Side: 1 av 15

2 Fondsregnskap 2009 Reindriftsfondet Kongsvikdalen Fondsregnskap 2009 Reindriftsfondet Kongsvikdalen 2009/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nter revisjon AS Beathe Bergquist Nytt offentlig ettersyn. Reguleringsplan på eiendommen gnr 2 bnr 1 - Granneset Bardu kommune gnr 2/bnr 1 - reguleringsplan for fritidsbebyggelse, samt bolig og forretninger på Grannesset 2009/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Bardu kommune Sveinung Rundberg Fondsregnskap 2009 Gielas rbd - gjelder erstatning Setermoen skytefelt Fondsregnskap 2009 Gielas rbd - gjelder erstatning Setermoen skytefelt 2009/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Gielas rbd. v/johan Anders Eira Beathe Bergquist Fondsregnskap 2009 Gielas rbd - gjelder erstatning Rv Trældal - Riksgrensen Fondsregnskap 2009 Gielas rbd - gjelder erstatning Rv Trældal - Riksgrensen 2009/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Gielas rbd. v/johan Anders Eira Beathe Bergquist Side: 2 av 15

3 Fondsregnskap 2009 Reindriftsfondet Mauken/Tromsdalen rbd Fondsregnskap 2009 Reindriftsfondet Mauken/Tromsdalen rbd 2009/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Mauken/Tromsdalen rbd. v/tore-anders Oskal Beathe Bergquist Fondsregnskap 2009 Reindriftsfondet Sør-Senja rbd Fondsregnskap 2009 Reindriftsfondet Sør-Senja rbd 2009/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Sør-Senja rbd. v/anne-berit Påve Kristiansen Beathe Bergquist Fondsregnskap 2009 Reindriftsfondet Kvaløy rbd Fondsregnskap 2009 Reindriftsfondet Kvaløy rbd 2009/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Kvaløy rbd v/per Lars Kitti Beathe Bergquist Søknad om deling av to hyttetomter fra eiendommen, gnr. 87, bnr. 2, i Lenvik Lenvik kommune gnr 87/bnr 2 på Ytre Årnes ved Finneset - søknad om fradeling av to parseller til fritidsformål 2010/ /2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Lenvik kommune Sveinung Rundberg Side: 3 av 15

4 Helge Oskal/Hjerttind rbd - melding om reindrift for driftsåret 2009/10 Helge Oskal/Hjerttind rbd - melding om reindrift for driftsåret 2009/ / /2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Helge Oskal Aslak Tore Eira/Mauken/Tromsdalen rbd - melding om reindrift for driftsåret 2009/10 Aslak Tore Eira/Mauken/Tromsdalen rbd - melding om reindrift for driftsåret 2009/ / /2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker AslakTore O. Eira Mikkel Oskal/Mauken/Tromsdalen rbd - melding om reindrift for driftsåret 2009/10 Mikkel Oskal/Mauken/Tromsdalen rbd - melding om reindrift for driftsåret 2009/ / /2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Mikkel Oskal Beitebruk og rovviltforvaltning - samarbeid mellom offentlig forvaltning og andre berørte parter Forvaltningsplan for rovvilt i Finnmark og Troms 2006/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Miljøverndepartementet Landbruks- og matdepartementet Side: 4 av 15

5 Distrikt 33T-ttunjarga svar på nydyrkninger Lyngen kommune gnr 112/bnr 85 på Lenangsøyra - søknad om godkjenning av plan for nydyrking 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Rendalen rbd. v/mikkel sak Kemi Distrikt 33T-ttunjarga svar på nydyrkninger Lyngen kommune gnr 112/bnr 74 på Lenangsøyra - søknad om godkjenning av plan for nydyrking 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B 4 Rendalen rbd. v/mikkel sak Kemi Distrikt 33T-ttunjarga svar på nydyrkninger Lyngen kommune gnr 112/bnr 95 og 102 på Lenangsøyra - søknad om godkjenning av plan for nydyrking 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Rendalen rbd. v/mikkel sak Kemi Distrikt 33T-ttunjarga svar på nydyrkninger Lyngen kommune gnr 113/bnr 2 i Nord-Lenangen - søknad om godkjenning av plan for nydyrking 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Rendalen rbd. v/mikkel sak Kemi Side: 5 av 15

6 Distrikt 33T-ttunjarga svar på nydyrkninger Lyngen kommune gnr 111/bnr 13 og 28 ved Eidstrand i Sør-Lenangen - søknad om godkjenning av plan for nydyrking 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Rendalen rbd. v/mikkel sak Kemi Distrikt 33T-ttunjarga svar på nydyrkninger Lyngen kommune gnr 115/bnr 6 og gnr 116/bnr 1 - Troms Landbruksselskap - utparsellering til tilleggsjord for bønder 2008/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Rendalen rbd. v/mikkel sak Kemi Reinmerke Berit Turi Oskal Mikkel Oskal/Mauken/Tromsdalen rbd - melding om reindrift for driftsåret 2009/ / /2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Mikkel Oskal Bruk av Kjervelvdalen 48/2 i Målselv Målselv kommune gnr 48/bnr 2 i Kjervelvdalen - vedrørende midlertidig oppsett av reingjerde, bu og campingvogn 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Turid Hagensen Paulsen Side: 6 av 15

7 Søknad om erstatning for rein drept av fredet rovvilt, driftsåret 2009/10 Britta Olsen/Grovfjord rbd - melding om reindrift for driftsåret 2009/ / / Tilg.kode Hjemmel: Offl. 13, 1.ledd Opplysninger underlagt taushetsplikt Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Britta Olsen nger Ella Päiviö/Ringvassøy rbd - melding om reindrift for driftsåret 2009/10 nger Ella Päiviö/Ringvassøy rbd - melding om reindrift for driftsåret 2009/ / /2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Päiviø nger Ella Dispensasjon fra plankrav i kommuneplanens arealdel - fradeling av to tomter til fritidshus Sørreisa kommune gnr 17/bnr 6 - søknad om dispensasjon for fradeling av to parseller til fritidsformål 2010/ /2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Sørreisa kommune Søknad om deling av to hyttetomter fra eiendommen, gnr.86 bnr. 9 i Lenvik Lenvik kommune gnr 86/bnr 9 på Grunnvågseidet - søknad om fradeling av to parseller til fritidsformål 2010/ /2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Lenvik kommune Side: 7 av 15

8 Veihjelpbevis og forsikringsbevis Toyota RAV4 2,2 D-4D - ZT / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Tennant Forsikring Vedrørende tilskudd til siidaandeler 2008/2009 Sigrid Båhl/Helligskogen rbd - melding om reindrift for driftsåret 2008/ / /2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Anna L. Båhl Beathe Bergquist Søknad tillatelse til nydyrking gnr 112 bnr 74 i Lyngen Lyngen kommune gnr 112/bnr 74 på Lenangsøyra - søknad om godkjenning av plan for nydyrking 2010/ /2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Lyngen kommune v/even Kristiansen Mottaker Rendalen rbd. v/mikkel sak Kemi Sørreisa kommune gnr 17/bnr 6 - søknad om dispensasjon for fradeling av to parseller til fritidsformål Sørreisa kommune gnr 17/bnr 6 - søknad om dispensasjon for fradeling av to parseller til fritidsformål 2010/ /2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Fagerfjell rbd v/helge Oskal Side: 8 av 15

9 Lenvik kommune gnr 86/bnr 9 på Grunnvågseidet - søknad om fradeling av to parseller til fritidsformål Lenvik kommune gnr 86/bnr 9 på Grunnvågseidet - søknad om fradeling av to parseller til fritidsformål 2010/ /2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Nord-Senja rbd. v/per Mathis Skum Søknad om tillatelse til nydyrking - høring Lyngen kommune gnr 111/bnr 13 og 28 ved Eidstrand i Sør-Lenangen - søknad om godkjenning av plan for nydyrking 2010/ /2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Lyngen kommune v/even Kristiansen Søknad om tillatelse til nydyrking Lyngen kommune gnr 113/bnr 2 i Nord-Lenangen - søknad om godkjenning av plan for nydyrking 2010/ /2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Lyngen kommune v/even Kristiansen Søknad om godkjenning nydyrking pa eiendommen gnr 112 bnr 85 i Lyngen Lyngen kommune gnr 112/bnr 85 på Lenangsøyra - søknad om godkjenning av plan for nydyrking 2010/ /2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Lyngen kommune v/even Kristiansen Side: 9 av 15

10 Søknad om godkjenning for nydyrking gnr 112 bnr 95, 102 Lyngen kommune gnr 112/bnr 95 og 102 på Lenangsøyra - søknad om godkjenning av plan for nydyrking 2010/ /2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Lyngen kommune v/even Kristiansen Årsmelding 2009 Nord-Troms jordskifterett Jordskifteretten / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Nord-Troms jordskifterett Lars Henrik Båhl/Helligskogen rbd - melding om reindrift for driftsåret 2009/10 Lars Henrik Båhl/Helligskogen rbd - melding om reindrift for driftsåret 2009/ / / Tilg.kode Hjemmel: Offl. 13, 1.ledd Opplysninger underlagt taushetsplikt Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Lars Henrik Båhl Sender e-post: Befaring Breiviknes.pdf Tromsø kommune gnr 131/ bnr 3 og 6 på Breiviknes - reguleringsplan for Tromsø Fritidspark - Breiviknes hyttefelt 2006/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Ramberg Ole Side: 10 av 15

11 Anders Båhl/Helligskogen rbd - melding om reindrift for driftsåret 2009/10 Anders Båhl/Helligskogen rbd - melding om reindrift for driftsåret 2009/ / / Tilg.kode Hjemmel: Offl. 13, 1.ledd Opplysninger underlagt taushetsplikt Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Anders Båhl nga Margrethe og Nils Aslak Eira/Gielas rbd - melding om reindrift for driftsåret 2009/10 nga Margrethe og Nils Aslak Eira/Gielas rbd - melding om reindrift for driftsåret 2009/ / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Nils Aslak Eira Kunngjøring av vedtak: Søknad om fradeling av tomt til fritidsformål - gnr. 39 bnr. 3 - Halsebø Harstad kommune gnr 39/bnr 3, Halsebø - søknad om dispensasjon for fradeling av en parsell til fritidsformål 2009/ /2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Harstad kommune Høring: Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg gnr 79 bnr 47, Ervik Harstad kommune gnr 79/bnr 47 i Ervik - søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til fritidsbolig 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Harstad kommune Side: 11 av 15

12 Kunngjøring av vedtak: Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, gnr 28 bnr 1, Årbogen Harstad kommune gnr 28/bnr 1 i Årbogen - søknad om dispensasjon for fradeling av en tilleggsparsell til landbrukseiendommen gnr 25/bnr 2, 5 og / /2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Harstad kommune Reingjerde i Mauken på gnr. 43, bnr. 1, Balsfjord kommune Oppført gjerde i Mauken på gnr 43/bnr 1 i Balsfjord kommune 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Forsvarsbygg Flytting av rein til Tamokdalen våren Könkämä sameby Flytting av rein til Tamokdalen våren Könkämä sameby 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Könkämä sameby v/ Kristina Hotti Sveinung Rundberg Høringsuttalelse - nydyrking - gnr 5 bnr 1 m.fl - Andøy kommune. Søker Hermod Haugen, Åknes, 8484 Risøyhamn. Andøy kommune gnr 5/bnr 1, 6 og 7 og gnr 6/bnr 2 - søknad om godkjenning av plan for nydyrking 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Andøy kommune Side: 12 av 15

13 Gnr 30 bnr 33 - høring - Søknad om dispensasjon for fradeling av tomt til fritidsbolig Sortland kommune gnr 30/bnr 33 i Hognfjord - søknad om dispensasjon for fradeling av en parsell til fritidsformål 2010/ /2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Sortland kommune Gnr 8 bnr 2 - høring - søknad om dispensasjon for fradeling av boligtomt rundt eksisterende bolig. Sortland kommune gnr 8/bnr 2 i Blokken - søknad om dispensasjon for fradeling av boligtomt rundt eksisterende bolig 2010/ /2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Sortland kommune Konsekvensutredning for eiendommen 115/6 og 116/1 i Lyngen - tilrettelegging for trekk/flytting pkt K Lyngen kommune gnr 115/bnr 6 og gnr 116/bnr 1 - Troms Landbruksselskap - utparsellering til tilleggsjord for bønder 2008/ /2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Lyngen kommune Søknad om siidaandel i Mauken/Tromsdalen reinbeitedistrikt Tore Anders Oskal - søknad om driftsenhet i Mauken/Tromsdalen reinbeitedistrikt 2005/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B 5 Tore Anders Oskal Side: 13 av 15

14 Kontaktinformasjon - reinbeitedistrikt i Troms Forespørsel om kontaktpersoner i reinbeitedistrikter i forbindelse med planlagte småkraftverk 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Kenneth Tollefsen Beathe Bergquist Gnr 27 bnr 6 - lavvo i Aspenesdalen - høringsbrev Kvæfjord kommune gnr 27/bnr 6 - søknad om dispensasjon for oppføring av permanent lavvo i Aspenesdalen 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Kvæfjord kommune Varsel om reguleringsplan for eiendommer 23/1, 23/2, 23,7 og 25/7 med omkringliggende areal Tromsø kommune gnr 23/bnr 1, 2 og 7 og gnr 25/bnr 7 - reguleringsplan for Hundbergan industriområde for virksomhet relatert til transport, varedistribusjon og lagerdrift 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Contur as nvitasjon til planforum Balsfjord kommune - revisjon av arealdelen til kommuneplanen 2004/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Troms fylkeskommune Side: 14 av 15

15 nvitasjon til planforum Regionalt planforum i Troms / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Troms fylkeskommune Side: 15 av 15

Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 26.04.2012. Klassering: 414.

Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 26.04.2012. Klassering: 414. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Sortland kommune gnr 32/bnr 1 - reguleringsplan for masseuttak på Kringelhøgda Sortland

Detaljer

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 05.12.2011 nnhold: SØKNAD OM GODKJENNNG AV GJETERHYTTE Nils Johannes

Detaljer

Journaldato: 10.05.10-14.05.10, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221, Adm.enhet: NT. Dok.dato: 13.04.2010. Klassering: 604.

Journaldato: 10.05.10-14.05.10, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221, Adm.enhet: NT. Dok.dato: 13.04.2010. Klassering: 604. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.05.10-14.05.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221, Adm.enhet: NT 27.05.2010 Overføring av siidaandel fra Per Jonas Aksel Toven til Per

Detaljer

Journaldato: 19.7.2010-23.7.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 15.07.2010. Klassering: Dok.

Journaldato: 19.7.2010-23.7.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 15.07.2010. Klassering: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.7.2010-23.7.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 09.08.2010 nnhold: Vedr. slakt umerket rein Johannes Utsi, Rbd 7

Detaljer

Journaldato: 30.4.2012-6.5.2012, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 27.04.2012. Klassering: 510.

Journaldato: 30.4.2012-6.5.2012, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 27.04.2012. Klassering: 510. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.4.2012-6.5.2012, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 07.05.2012 Notat - Forslag om endringer i forskrift om tilskudd

Detaljer

Journaldato: 26.7.2010-30.7.2010, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 21.07.2010. Klassering: NL/YGS

Journaldato: 26.7.2010-30.7.2010, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 21.07.2010. Klassering: NL/YGS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.7.2010-30.7.2010, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 20.08.2010 SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKNING, GNR 84, BNR

Detaljer

Offentlig journal. Tjenestebevis - ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/3149-3 26787/2010 27.06.2011 LYLYNG/MOS 26.07.

Offentlig journal. Tjenestebevis - ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/3149-3 26787/2010 27.06.2011 LYLYNG/MOS 26.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.6.2011, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.06.2011 Tjenestebevis - ersonalmappe 2010/3149-3 26787/2010 26.07.2010 O offl. 13, fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 17.06.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Spesialundervisning

Detaljer

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.04.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2015 Skademelding- Skademeldinger barn - Knøttelia barnehage 2015/173-2 3844/2015 09.04.2015 KNØ/LG BA G51 Avs./mottaker:

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Čoahkkingirji/Møtebok

Čoahkkingirji/Møtebok Čoahkkingirji/Møtebok ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Kirkenes, Thon Hotel Dáhton/Dato: 27.10.2011 Áigi/Tid: 10.00 15.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Egil

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.06.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 01.07.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Konsesjonstakst for gnr/bnr 79/2,12, 1/2 av 79/1. Diverse bekreftelser i landbruket 2011/1867-11 9424/2012 06.03.

Offentlig journal. Konsesjonstakst for gnr/bnr 79/2,12, 1/2 av 79/1. Diverse bekreftelser i landbruket 2011/1867-11 9424/2012 06.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.3.2012, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.03.2012 Konsesjonstakst for gnr/bnr 79/2,12, 1/2 av 79/1 Diverse bekreftelser i landbruket

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

Journaldato: 31.1.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 31.1.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.1.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 04.02.2014 Oversendelse av journaldokumenter

Detaljer

Offentlig journal. Vedhogst i vegetasjonssoner langs vassdrag. Skjøtsel av vegetasjonssoner mellom dyrka mark og vassdrag. 2014/81-1 618/2014

Offentlig journal. Vedhogst i vegetasjonssoner langs vassdrag. Skjøtsel av vegetasjonssoner mellom dyrka mark og vassdrag. 2014/81-1 618/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.4.2014-14.4.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.04.2014 Vedhogst i vegetasjonssoner langs vassdrag Skjøtsel av vegetasjonssoner mellom dyrka mark og vassdrag.

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll - Kenneth Beck Olsen

Offentlig journal. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll - Kenneth Beck Olsen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.11.2010, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.11.2010 Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll Søknad om å få leie gamle gartneriet

Detaljer

Journaldato: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 12.02.2014 Konkurransegrunnlag Kjøp av

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse. ***** ***** - Personalsak 2007/335-2 1164/2007 RDL/EAM 17.04.2007 04.04.2007

Offentlig journal. Oppsigelse. ***** ***** - Personalsak 2007/335-2 1164/2007 RDL/EAM 17.04.2007 04.04.2007 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.4.2007, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.04.2007 Oppsigelse ***** ***** - ersonalsak 2007/335-2 1164/2007 04.04.2007 Mottaker Erling Holmen Referat fra møte

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud arbeidsavtale. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/1037-1 5888/2010 25.05.2010 28.07.

Offentlig journal. Tilbud arbeidsavtale. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/1037-1 5888/2010 25.05.2010 28.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.7.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.08.2011 Tilbud arbeidsavtale Personalmappe 2010/1037-1 5888/2010 25.05.2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.12.2012 Søknad om refusjon av avløserutgifter ved sykdom mv, - søknad om avløsertilskudd ved sykdom

Detaljer

Journaldato: 5.5.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 04.05.2015.

Journaldato: 5.5.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 04.05.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.5.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 07.05.2015 Svar på samhandlingsavvik til fysikalsk- og

Detaljer

Inger Marit Eira-Åhren Nestleder (møtte på behandling av ST 31/11)

Inger Marit Eira-Åhren Nestleder (møtte på behandling av ST 31/11) MØTEBOK MØTEINFORMASJON Møtested: Snåsa Dato: 14.12.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Hans Martin Storø Leder Inge Staldvik Medlem Albert Jåma Medlem Inger Marit Eira-Åhren Nestleder

Detaljer

Journaldato: 31.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 26.03.2015.

Journaldato: 31.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 26.03.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 07.04.2015 Svar, anmodning om opplysninger - ***** *****

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Journaldato: 29.07.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, n, x, Status: J,A. Dok.dato: 30.07.2014. Klassering: B64 UTD/KGV

Journaldato: 29.07.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, n, x, Status: J,A. Dok.dato: 30.07.2014. Klassering: B64 UTD/KGV Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,, n, x, Status: J,A 30.07.2014 Ad klagesak Klage på standpunktkarakter - 2014/7491-2 46326/2014 TD/KGV Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Brev til pårørende. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2009/769-7 6560/2012 22.05.2012 04.05.2012 KK/TKL *****

Offentlig journal. Brev til pårørende. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2009/769-7 6560/2012 22.05.2012 04.05.2012 KK/TKL ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.5.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.05.2012 Brev til pårørende Pasientsak 2009/769-7 6560/2012 04.05.2012 KK/TKL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Offentlig journal. Søker ***** ***** Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 09.05.2014 HR/EBJ 15.05.2014. Sykehuset i Vestfold HF SD/SIAS

Offentlig journal. Søker ***** ***** Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 09.05.2014 HR/EBJ 15.05.2014. Sykehuset i Vestfold HF SD/SIAS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.05.2014 nnhold: Søker Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 211 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Journaldato: 30.3.2015, Journalenhet: SEN, JPRS, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 26.03.

Journaldato: 30.3.2015, Journalenhet: SEN, JPRS, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 26.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.3.2015, Journalenhet: SEN, JRS, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 01.04.2015 nnhold: UNN - A-fløy- Bestilling av bistand

Detaljer

Offentlig journal. Vedr lemping av låneavtale. Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** 2012/2887-5 15138/2013 LYADM/SR 29.04.2013 06.05.

Offentlig journal. Vedr lemping av låneavtale. Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** 2012/2887-5 15138/2013 LYADM/SR 29.04.2013 06.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.5.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.05.2013 Vedr lemping av låneavtale Søknad om startlån - 2012/2887-5 15138/2013 29.04.2013 LYADM/SR

Detaljer