Journaldato: , Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: Klassering: Dok.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 19.7.2010-23.7.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 15.07.2010. Klassering: Dok."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <> nnhold: Vedr. slakt umerket rein Johannes Utsi, Rbd 7 - Klage på manglende svar på henvendelse om slakting av umerket rein 2008/ / ØF/B 720 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Advokatselskapet Per A Amundsen AS nnhold: Doarjja boazodoalovistái Anders Andersen Gaup, rbd søknad om godkjenning og tilskudd til gjeterhytte i reindriften 2010/ / ALTA/EOH Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ALTA/BOM TE Avsender Anders And. Gaup nnhold: nvitasjon til dialogmøte - forprosjekt regional plan for vindkraft i Finnmark FYLKESDELPLAN FOR VNDKRAFT FNNMARK. 2010/ / ALTA/HS 485 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ALTA/HS Avsender Finnmark Fylkeskommune, Næringsavd. Side: 1 av 8

2 nnhold: RENBETEDSTRKT 20 - ALTERNATVE BETER DSTRKTSNNDELNG, RENTALL OG BETETD 2010/ /2010 ALTA/TFS 60 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender DALAN Advokatfirma DA MNA nnhold: Søknad om rentefritt lån på kr ,- RENTEFRTT LÅN 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Andsvatn Reinslakteri AS nnhold: Søknad om utarbeidelse av slakteprogram med utstyr. RENTEFRTT LÅN 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Andsvatn Reinslakteri AS nnhold: Søknad om utbygg til reinslakteriet. RENTEFRTT LÅN 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Andsvatn reinslakteri As Side: 2 av 8

3 nnhold: Søknad om støtte til innkjøp av slaktekroker,norsk standard. RENTEFRTT LÅN 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Andsvatn reinslakteri AS nnhold: "Klimaendringer, effektscenarier og tilpasn.muligheter for reindr.i Norge" Jan Åge Riseth - Søknad SFR-midler til prosjekt Klimaendring, effektscenarier og tilpasningsmuligheter for reindrifta i Norge 2007/ /2010 ALTA/EOH Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ALTA/HHA Avsender Norut nnhold: Merverdiavgift for reinbeitedistriktene anmodning om møte FNN ANDERSENS RÅDGVNGSTJENESTE - Rapport vedrørende reindriftsfondene/reinbeitedistriktene 2010/ / ALTA/EOH 161 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE nnhold: RENBETEKONVENSJON NORGE SVERGE, FÔRNG VNTEREN 2009/2010 Gielas rbd. - søknad om tilskudd til fòring av rein 2009/ / / ALTA/EOH Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ALTA/AS Avsender Gielas Reinbeitedistrikt Side: 3 av 8

4 nnhold: Fjellstuene i Finnmark - Prosjekt fjellstuemuseum. Sofie Stiberg - søknad om tilskudd til forprosjekt Fjellstuemuseum 2009/ / ALTA/EOH 940 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Statsbygg Nord nnhold: Oppnevning av Styret for Reindriftens Utviklingsfond (RUF) fra 1. juli 2010 Reindriftsstyret / / ALTA/EOH Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ALTA/RBL nnhold: Skogsvei/Bilvei til fjells i Nordreisadalen RBD 36 Cohkolat - Skogsvei/bilvei til fjells i Nordreisadalen 2010/ /2010 ALTA/EOH Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Rbd 36 Cohkolat nnhold: BESKRVELSE AV PLANLAGT GARASJEBYGNNG. Anbudskonkuranse - Garasje til LES-bygget - Vest-Finnmark 2010/ /2010 VF/MAG 03.2 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ALTA/TFS TE Avsender Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark Side: 4 av 8

5 nnhold: KLAGE PÅ AVSLAG OM TLSKUDD TL GJETERHYTTE Nils sak A. Sara, Rbd 34 Abborassa - Avtale om overføring av festerett for gjeterhytte ved Mollijusgohpi gnr 10 bnr 1 fnr4 fra Marit Hætta Sara og tilskudd t 2009/ / ALTA/EOH 606 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Nils sak Sara nnhold: VOENGEL NJARKE RENBETEDSTRKT - RENTALL VOENGEL NJARKE RENBETEDSTRKT - RENTALL 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BU 2 Avsender Advokatfirmaet Hjort DA nnhold: Utbetalingsanmodning-Fagopplæring i Reindrift 2.halvår Fagopplæring i reindrift / / ALTA/EOH Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ALTA/RT TE Avsender Opplæringskontoret i Reindrift nnhold: Driftsenhet i Låarte reinbeitedistrikt - henvendelse fra Sivilombudsmannen angående klagesaksbehandling. Driftsenhet i Låarte - Jon Andreas Stenfjell 2007/ / ALTA/EOH Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 5 av 8

6 nnhold: Sluttrapport SFR sak 14/08 Maria Mielnik - Søknad om midler til forskningsprosjekt "Kvalitet på kjølelagret og frosset reinsdyrkjøtt med vekt på helsefremmende komponenter" 2007/ / ALTA/EOH Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ALTA/HHA Avsender Nofima Mat AS nnhold: Søknad om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag 2009/2010 EL MAY-GRETE SARA, Rbd 14 - Melding om reindrift 2010/ / ØF/B Tilg.kode U Hjemmel: Offl. 13, 1.ledd Opplysninger underlagt taushetsplikt 711 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ALTA/RT TE Avsender Eli May-Grete Sara nnhold: Høring - Ny norsk-svensk reinbeitekonvensjon. Norsk - svensk reinbeitekonvensjon - forhandlinger om ny konvensjon 2005/ / ALTA/SGH 330 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ALTA/AVS Side: 6 av 8

7 nnhold: Re: Vedrørende søknad om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag, driftsåret 2009/ Klage Mikkel Aslak Logji, Rbd 39 Arnøy/Kågen - Melding om reindrift, driftsåret 2009/ / / VF/MAG 711 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ALTA/RT TE Avsender Mikkel Aslak Logje nnhold: Søknad om tilskudd til gjeterhytte i reindriften-anders Logje. Søknad om tilskudd til gjeterhytte i reindriften. 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Anders Logje nnhold: Fullmakt. Konsortiet Boalvvir BA - SØKNAD OM ETTERGVELSE AV LÅN / OMGJØRNG AV NNVLGET LÅN TL RENTE OG AVDRAGSFRTT LÅN. 2008/ / ALTA/EOH 541 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE nnhold: Søknad om tilskudd til avløsning ved svangerskap/fødsel - Johan Alexander Anti. Søknad om tilskudd til avløsning ved svangerskap/fødsel - Johan Alexander Anti. 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BU 2 Avsender Johan Alexander Anti Side: 7 av 8

8 nnhold: Utbetalingsanmodning - Tilskudd til gjeterhytte. John Per L Anti og Leif Ole Anti, Rbd 13 - Søknad om tilskudd og godkjenning av gjeterhytte i reindriften i Marveašsakáidi i Karasjok kommune 2009/ /2010 ALTA/EOH 606 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Avsender Leif Ole Anti og john Per L. Anti nnhold: Forskrift om fredning av visse områder i Finnmark mot reinbeite - gjerder Rein på dyrket mark i Alta kommune 2008/ / ALTA/EOH 426 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: nnhold: levering fra Brønnøysundregistrene - Firmaattest. Konsortiet Boalvvir BA - SØKNAD OM ETTERGVELSE AV LÅN / OMGJØRNG AV NNVLGET LÅN TL RENTE OG AVDRAGSFRTT LÅN. 2008/ /2010 ALTA/EOH 541 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ALTA/EOH Avsender Brønnøysundregistrene Side: 8 av 8

Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 26.04.2012. Klassering: 414.

Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 26.04.2012. Klassering: 414. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Sortland kommune gnr 32/bnr 1 - reguleringsplan for masseuttak på Kringelhøgda Sortland

Detaljer

Journaldato: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 12.02.2014 Konkurransegrunnlag Kjøp av

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer

Journaldato: 28.11.2014, Journalenhet: SEN, JPRS, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 27.11.

Journaldato: 28.11.2014, Journalenhet: SEN, JPRS, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 27.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN, JRS, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 02.12.2014 nnhold: Oversendelse av journalkopier - ***** *****

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Inger Marit Eira-Åhren Nestleder (møtte på behandling av ST 31/11)

Inger Marit Eira-Åhren Nestleder (møtte på behandling av ST 31/11) MØTEBOK MØTEINFORMASJON Møtested: Snåsa Dato: 14.12.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Hans Martin Storø Leder Inge Staldvik Medlem Albert Jåma Medlem Inger Marit Eira-Åhren Nestleder

Detaljer

Journaldato: 20.07.2015, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 17.07.

Journaldato: 20.07.2015, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 17.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 22.07.2015 Kunngjøring - rettigheter - oppfinnelse "Share Live

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Offentlig journal. Søknad på stilling. Medarbeidar ved Åseral Servicekontor, 80% vikariat til 30.06.2012 (Søknadsfrist: 19.06.

Offentlig journal. Søknad på stilling. Medarbeidar ved Åseral Servicekontor, 80% vikariat til 30.06.2012 (Søknadsfrist: 19.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.6.2011, Dokumenttype:,U, Status: J, 09.06.2011 nnhold: 2011/388-3 3724/2011 Off.l. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: vsender

Detaljer

Journaldato: 15.8.2011, Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for Kvinesdal kommune, Dokumenttype: I,U,X,N,S, Status: J - Journalført

Journaldato: 15.8.2011, Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for Kvinesdal kommune, Dokumenttype: I,U,X,N,S, Status: J - Journalført Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.8.2011, Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for, Dokumenttype:,,X,N,S, Status: J - Journalført 16.08.2011 Brannvesenet Sør KS Endring av vedtekter,

Detaljer

Journaldato: 1.12.2014-7.12.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 22.10.

Journaldato: 1.12.2014-7.12.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 22.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.12.2014-7.12.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Tilsetting i midlertidige stillinger 12.12.2014 nnhold: HELGELANDSSYKEHSET - STYREMØTE

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

Dok.dato: 26.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.04.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 16.04.2014. Klassering: 433.

Dok.dato: 26.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.04.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 16.04.2014. Klassering: 433. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?b_d=-105 Side 1 av 38 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,,

Detaljer

Offentlig journal. Etterinnmelding i KLP Forsikring, ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/5300-9 25358/2013 HR-PERS

Offentlig journal. Etterinnmelding i KLP Forsikring, ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/5300-9 25358/2013 HR-PERS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.11.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.11.2013 nnhold: Etterinnmelding i KL Forsikring, - Arbeidsforhold 2013/5300-9 25358/2013 23.10.2013 Avs./mottaker:

Detaljer

Journaldato: 11.01.2010-11.01.2010, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 11.01.2010-11.01.2010, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A ttalelse til søknad om støtte fra Sametinget til ombygging og modernisering av driftsbygning

Detaljer

Offentlig journal. Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske. Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske

Offentlig journal. Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske. Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 28.11.2013 nnhold: Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske

Detaljer

Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: ***** PSK/SEAL. Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: FAG/ODBR1276. Dok.dato: 25.03.2013.

Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: ***** PSK/SEAL. Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: FAG/ODBR1276. Dok.dato: 25.03.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2013-2.4.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.04.2013 Fast tilsetjing - Arbeidsforhold 2013/1298-5 9158/2013 25.03.2013 HR-ERS/LASA1268 Offl. 23 første

Detaljer

Journaldato: 18.01.2012-18.01.2012, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.01.2012. Dok.dato: 17.01.

Journaldato: 18.01.2012-18.01.2012, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.01.2012. Dok.dato: 17.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A nnhold: LÅNEKASSEBEKREFTELSE PERSONALMAPPE - JOHN LYNGSTAD 2010/5134-5 2118/2012 John

Detaljer

Journaldato: 13.10.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2009. Klassering: A10 LYADM/EMH

Journaldato: 13.10.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2009. Klassering: A10 LYADM/EMH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.10.2009 Rapport kontantstøtteordningen pr. oktober 2009 Rapportering kontantstøtteordningen 2009 2009/361-10

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av sakkyndig vurdering i erstatningssak - anmodning om kommentarer. Pasient ***** ***** 2013/1882-4 13396/2014

Offentlig journal. Oversendelse av sakkyndig vurdering i erstatningssak - anmodning om kommentarer. Pasient ***** ***** 2013/1882-4 13396/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 31.10.2014 nnhold: Oversendelse av sakkyndig vurdering i erstatningssak - anmodning om kommentarer sient ***** ***** 2013/1882-4

Detaljer

Journaldato: 01.03.2015-15.03.2015, Dokumentkategori: @, Dokumentdato: 12.12.2014-15.03.2015, Status: F,J,S, Dokumenttype: I,U. Dok.dato: 02.03.

Journaldato: 01.03.2015-15.03.2015, Dokumentkategori: @, Dokumentdato: 12.12.2014-15.03.2015, Status: F,J,S, Dokumenttype: I,U. Dok.dato: 02.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.03.2015-15.03.2015, Dokumentkategori: @, Dokumentdato: 12.12.2014-15.03.2015, Status: F,J,S, Dokumenttype:, 18.03.2015 Tilbakemelding på forslag til plassering

Detaljer

Offentlig journal. VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17. Fristbrudd, Ventetider og kvalitetsindikatorer - 2011 2011/170-51 2575/2011 06.05.2011 02.05.

Offentlig journal. VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17. Fristbrudd, Ventetider og kvalitetsindikatorer - 2011 2011/170-51 2575/2011 06.05.2011 02.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.5.2011, Dokumenttype:,U,N, Status: J,A 06.05.2011 nnhold: VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17 2011/170-51 2575/2011 nnhold: rapporter fra HNT-uke 17 2011/170-52

Detaljer

Offentlige instanser/berørte parter Ihht. vedlagt adresseliste

Offentlige instanser/berørte parter Ihht. vedlagt adresseliste Dato 2011-10-21 Offentlige instanser/berørte parter Ihht. vedlagt adresseliste Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no Vår ref. R Reguleringsplan med konsekvensutredning

Detaljer

Offentlig journal. Kristiansund sykehus - Klage på behandling ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klager: Pasient- og brukerombudet

Offentlig journal. Kristiansund sykehus - Klage på behandling ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klager: Pasient- og brukerombudet Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.9.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.09.2011 Kristiansund sykehus - Klage på behandling Klager: Pasient- og brukerombudet Kristiansund sykehus - Klage

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 30.03.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Forespørsel om byggetillatelse Forespørsel om byggetillatelse - gnr 28 bnr 67 2014/653-1 6539/2014 BS/er Otto Rød 28/67 Avsender Jan Erik Bakkevik nnhold:

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 16.7.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 16.7.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.07.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 16.7.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Endring av registrerte identitetsopplysninger

Detaljer

Dok.dato: 05.05.2014. Klassering: (enhet/initialer):

Dok.dato: 05.05.2014. Klassering: (enhet/initialer): http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1151153&jp_... Side 1 av 54 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.2.2015-2.3.2015, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet,

Detaljer

Offentlig journal. Påminning - journalopplysninger ***** ***** ***** Journalopplysninger ***** ***** ***** 2014/1604-11 7268/2014 02.04.

Offentlig journal. Påminning - journalopplysninger ***** ***** ***** Journalopplysninger ***** ***** ***** 2014/1604-11 7268/2014 02.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.4.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.04.2014 nnhold: Påminning - journalopplysninger Journalopplysninger 2014/1604-11 7268/2014 nnhold: Høring - veileder

Detaljer

Nr. 3 - September 2003-37. årgang

Nr. 3 - September 2003-37. årgang Nr. 3 - September 2003-37. årgang Reindriftsnytt Boazodoallo-oππasat Innhold Ansvarlig utgiver: Reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta Reindriftsforvaltningen Markveien 14, 9510 Alta Telefon Reindriftsforvaltningen:

Detaljer

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02.

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 08.03.2010 Personalmappe: Personalmappe: tilsetting 2005/741-1 3133/2005 04.04.2005 PERS/THY P off.l. 25 vs./mottaker:

Detaljer