Journaldato: , Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <> nnhold: SØKNAD OM GODKJENNNG AV GJETERHYTTE Nils Johannes O. Hætta, Reinbeitedistrikt 16, Skaiddeduottar-siidaa - Søknad om godkjenning av gjeterhytte i reindriften ved Stabbursnes i Porsanger kommune 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Nils Johannes Hætta Avsender Rolf Gunnar Mienna nnhold: Sør-Varanger kommune, gnr 16, bnr 17 - Varsel om reguleingsplanarbeid i Vaggetem, planlegging av eiendommer for fritidsboliger - Fiskebeck Proskjekt AS Sør-Varanger kommune, gnr 16, bnr 17 - Varsel om reguleingsplanarbeid i Vaggetem, planlegging av eiendommer for fritidsboliger - Fiskebeck Proskjekt AS 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Reinbeitedistrikt 5A/5C Avsender Nils Mathis K. Gaup ØF/NMKG nnhold: Særutskrift OMR-ØF 37/11 - Bruksregler for reinbeitedistrikt 17 - Karasjok Øst Reinbeitedistrikt 17 - Bruksregler for RBD 17 - Karasjok Øst X 2009/ / Tilg.kode Hjemmel: Offl. 13, 1.ledd Opplysninger underlagt taushetsplikt 604 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Gunn Anita Sara Side: 1 av 10

2 nnhold: ttalelse - Søknad om dispensasjon om tillatelse for oppføring av tilbygg Båtsfjord kommune gnr 6, bnr 1 fnr 28 - Søknad om dispensasjon og tillatelse for oppføring av tilbygg til eksiterende fritidshytte i Adamsdalen hyttefelt - Knut var Hansen 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Båtsfjord kommune Avsender Gunn Anita Sara nnhold: DOKMENTASJON OG OVERDRAGELSE AV VNTERBETE Rasmus Nils Bærs vinter-siida - Overføring av eiendomsretten til gjerdeanleggene i Lávváraja og Šuolggaskáidi til Anna Ravna Gaup-siidaen. 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Familien Anna Ravna Gaup nnhold: Særutskrift - Bruksregler for reinbeitedistrikt 17 - Karasjok Øst Reinbeitedistrikt 17 - Bruksregler for RBD 17 - Karasjok Øst X 2009/ /2011 Tilg.kode Hjemmel: Offl. 13, 1.ledd Opplysninger underlagt taushetsplikt 604 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Gunn Anita Sara Side: 2 av 10

3 nnhold: Oversendelse av godkjente bruksregler for Kárášjoga nuorttabealli/rbd 17 - Områdestyrets vedtak i sak 37/11 Reinbeitedistrikt 17 - Bruksregler for RBD 17 - Karasjok Øst N 2009/ /2011 Tilg.kode Hjemmel: Offl. 13, 1.ledd Opplysninger underlagt taushetsplikt 604 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Askild Solberg ALTA/AS Avsender ngolf Balto nnhold: D 7 svarbrev til Reindrfiskontoret ang. reintelling Reinbeitedistrikt 7 - Offentlig kontroll av reintall 2011/ / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF/NMKG Avsender Harald Hirsti nnhold: VS: nhabilitet i områdestyret ØF Reinbeitedistrikt 17 - Bruksregler for RBD 17 - Karasjok Øst 2009/ /2011 Tilg.kode Hjemmel: Offl. 13, 1.ledd Opplysninger underlagt taushetsplikt 604 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Avsender Maria Louise Øverli Hamrell nnhold: Søknad om registering av reinmerke Mia Emilie Anti, Reinbeitedistrikt 14 A - Søknad om regidtrering av reinmerke 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Lars Aslaksen Anti Side: 3 av 10

4 nnhold: Søknad om registrering av reinmerke ne Beate Anti Persen, Reinbeitdistrikt 14 A - Søknad om regidtrering av reinmerke 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Lars Aslaksen Anti nnhold: Opprettelse av ny siidaandel i Ravdol-siida Per Anders Eira, Rbd 16 Ravdol-siida - Søknad om siidaandel 2009/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Ravdol-siida v/johan Mathis Eira nnhold: ttalelse Sør-Varanger kommune, gnr 16 bnr 3 - Søknad om tillatelse til oppføring av hytte i Skogly, Vaggetem ved Pasvikelva - Egil Kalliainen 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Reinbeitedistrikt 5A/C nnhold: ttalelse Kárášjoga gielda/karasjok kommune - Søknad om omlegging av snøscooterløyper i kommune, scooter løype nr. 8, scooterløype nr. 6 og 10 og scooterløype nr / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Reinbeitedistrikt 17 Side: 4 av 10

5 nnhold: Lederansvar siidaandelen Nils Jovnna Meløy og Karen Elen Anna Eira Meløy Nils Jovnna Eira Meløy, Skaiddeduottar-siida, Rbd 16 - Overføring av felles siidaandelen til Karen Elen Anna Eira Meløy 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Nils Jovnna Meløy og Karen Elen Anna Eira Meløy nnhold: Detaljregulering Polar Berlevåg kongekrabbe - Offentlig ettersyn Berlevåg kommune - Endring av reguleringsplan for sentrum og indre havn - Offentlig høring 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Avsender Berlevåg Kommune nnhold: Tilbud om lån Vegar Nilsen Trasti, Reinbeitedistrikt Søknad om lavrisiko lån til oppstart av reindrift i Østre Sør-Varanger 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Avsender Vegar Nilsen Trasti Side: 5 av 10

6 nnhold: Høring - Søknad om deling av grunneiendom gnr 15 bnr 19 Porsanger kommune - Gnr 15, bnr Søknad om fradeling av 3 parseller til boligformål - Roger Danielsen, Lakselv 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Porsanger kommune nnhold: Forvaltningsrevisjon av bærekraftig reindrift Riksrevisjonen - Forvaltningsrevisjon av bærekraftig reindrift 2011/ / Tilg.kode Hjemmel: Offl. 13, 1.ledd Opplysninger underlagt taushetsplikt 091 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Riksrevisjon nnhold: Avtale om overdragelse av siidaandel John Arne L. Anti, Rbd 14 A - Avtale om overdragelse av siidaandel til Nils Jovnna Eira, Rbd 14 A 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF/BAB Avsender John Arne L. Anti nnhold: Varsel om igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan Sør-Varanger kommune - Reguleringsplan av Nye Kirkenes sykehus 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF/BAB Avsender Norconsult AS Side: 6 av 10

7 nnhold: Avtale om overdragelse av siidaandel Marit Kirsten Anti Gaup, Vuorje-siida i Rbd 16 - Avtale om overdragelse av siidaandel til Juhan Danel Gaup 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Marit Kirsten Anti Gaup nnhold: Høringsuttalelse Lebesby kommune - Søknad om tilskudd til konfliktforebyggende tiltak i Lebesby - Viggo Myhre 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Avsender Reinbeitedistrikt 13 nnhold: Søknad om tillatelse til fradeling av parsell til boligformål Deanu gielda/tana kommune - Gnr. 35 Bnr. 50 i Luftjokdalen - Søknad om tillatelse til fradeling av parsell til boligformål - Lars Hjalmar Bønå, Tana 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Deanu gielda/tana kommune nnhold: Søknad om fradeling av parsell som tilleggsareal til 13/249 Deanu gielda/tana kommune - Gnr 13 Bnr. 1 i Tana bru - Søknad om fradeling av parsell som tilleggsareald til gnr 13 bnr Lars Kr. Kvalheim, Tana 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Deanu gielda/tana kommune Side: 7 av 10

8 nnhold: Finnmarksløpet nfo Finnmarksløpet / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Finnmarksløpet nnhold: Overføring av siidaandel Elle Ravdna Guttorm, Rbd 13 - Avtale om overføring av siidaandel til Piera-Heaika Tariu Guttorm 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF/BAB Avsender Elle Ravdna Guttorm nnhold: Lebesby kommune - Søknad om tilskudd til konfliktforebyggende tiltak i Lebesby - Viggo Myhre Lebesby kommune - Søknad om tilskudd til konfliktforebyggende tiltak i Lebesby - Viggo Myhre 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nnovasjon Norge Avsender Rolf Gunnar Mienna nnhold: Referat fra møtet 25. oktober 2011 Samarbeidsmøter mellom Mattilsynet og Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF/BAB TO Avsender Mattilsynet,Distriktskontoret for Midt-Finnmark Side: 8 av 10

9 nnhold: Referat fra møtet 1. desember 2011 Samarbeidsmøter mellom Mattilsynet og Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF/BAB TE Avsender Mattilsynet,Distriktskontoret for Midt-Finnmark nnhold: ttalelse njárgga gielda/nesseby kommune, gnr 10, bnr 20 - Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig ved Vesterelv - Jane Hansen 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Reinbeitedistrikt 6 nnhold: Søknad om omlegging av snøscooterløyper Kárášjoga gielda/karasjok kommune - Søknad om omlegging av snøscooterløyper i kommune, scooter løype nr. 8, scooterløype nr. 6 og 10 og scooterløype nr / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Karasjok kommune Avsender Rolf Gunnar Mienna Side: 9 av 10

10 nnhold: Anmodning om høringsuttalelse ang. tillatelse for adkomstvei til hytte gnr 21 bnr 1 fnr 30 Kvalsund kommune - Anmodning om høringsuttalelse ang. tillatelse for adkomstvei til hytte gnr 21 bnr 1 fnr 30 ved Russelv 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Kvalsund kommune Side: 10 av 10

Journaldato: 19.7.2010-23.7.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 15.07.2010. Klassering: Dok.

Journaldato: 19.7.2010-23.7.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 15.07.2010. Klassering: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.7.2010-23.7.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 09.08.2010 nnhold: Vedr. slakt umerket rein Johannes Utsi, Rbd 7

Detaljer

Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 26.04.2012. Klassering: 414.

Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 26.04.2012. Klassering: 414. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Sortland kommune gnr 32/bnr 1 - reguleringsplan for masseuttak på Kringelhøgda Sortland

Detaljer

Journaldato: 10.05.10-14.05.10, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221, Adm.enhet: NT. Dok.dato: 13.04.2010. Klassering: 604.

Journaldato: 10.05.10-14.05.10, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221, Adm.enhet: NT. Dok.dato: 13.04.2010. Klassering: 604. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.05.10-14.05.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221, Adm.enhet: NT 27.05.2010 Overføring av siidaandel fra Per Jonas Aksel Toven til Per

Detaljer

Journaldato: 26.7.2010-30.7.2010, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 21.07.2010. Klassering: NL/YGS

Journaldato: 26.7.2010-30.7.2010, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 21.07.2010. Klassering: NL/YGS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.7.2010-30.7.2010, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 20.08.2010 SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKNING, GNR 84, BNR

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Offentlig journal. Søker ***** ***** Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 09.05.2014 HR/EBJ 15.05.2014. Sykehuset i Vestfold HF SD/SIAS

Offentlig journal. Søker ***** ***** Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 09.05.2014 HR/EBJ 15.05.2014. Sykehuset i Vestfold HF SD/SIAS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.05.2014 nnhold: Søker Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 211 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.02.2009-15.02.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.02.2009-15.02.2009 08/01925-006 Datert: 09.02.2009 Arkiv: 442.1 Til: Aune Svein O Sak: Søknad om hyttetomt - Kuvann/Tårnvikvann - Lebesby kommune - søker Svein O Aune Dok: Festekontrakt sendt for tinglysning Lnr: 000042/09

Detaljer

Offentlig journal. Vedhogst i vegetasjonssoner langs vassdrag. Skjøtsel av vegetasjonssoner mellom dyrka mark og vassdrag. 2014/81-1 618/2014

Offentlig journal. Vedhogst i vegetasjonssoner langs vassdrag. Skjøtsel av vegetasjonssoner mellom dyrka mark og vassdrag. 2014/81-1 618/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.4.2014-14.4.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.04.2014 Vedhogst i vegetasjonssoner langs vassdrag Skjøtsel av vegetasjonssoner mellom dyrka mark og vassdrag.

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Molde 30.08.07

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Molde 30.08.07 1 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTE I MOLDE DEN 30. AUGUST 2007 KL. 09.00 16.00 Tilstede: Fra styret: Ottar Befring leder Mariann Wollmann Magga medlem Viil Søyland medlem Aslak J. Eira medlem Fra Reindriftsforvaltningen:

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/2815-44 21206/2014 HR/MJO 10.11.

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/2815-44 21206/2014 HR/MJO 10.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.11.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.11.2014 Tilbud om arbeidsavtale 2012/2815-44 21206/2014 Off.l. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Dok.dato: 25.01.2011. Klassering: AM-FORN/TOHO. Dok.dato: 20.01.2011. Klassering: 015.2 AM-SAMLING/TOD AM-FORMIDL/ESP. Dok.dato: 19.01.

Dok.dato: 25.01.2011. Klassering: AM-FORN/TOHO. Dok.dato: 20.01.2011. Klassering: 015.2 AM-SAMLING/TOD AM-FORMIDL/ESP. Dok.dato: 19.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X,S, Status: J,A 31.01.2011 nnhold: Sl. Klepp k, Austre Bore gnr 45. Notat v. THO etter besøk på gnr 45, Austre Bore Klepp k. Austre Bore

Detaljer

Dok.dato: 17.03.2015. Klassering: RDM/HTH. Dok.dato: 17.03.2015. Klassering: UTV/APE

Dok.dato: 17.03.2015. Klassering: RDM/HTH. Dok.dato: 17.03.2015. Klassering: UTV/APE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.3.2015-20.3.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A nnhold: Kommunereform - referat fra møtet i styringsgruppen 11.03.2015 Kommunereformen 2014/162-19 599/2015

Detaljer

Offentlig journal. Jobbsøknad som sykepleier/anestesisykepleier. Generelle jobbsøknader - 2014 2014/60-17 1038/2014 20.01.

Offentlig journal. Jobbsøknad som sykepleier/anestesisykepleier. Generelle jobbsøknader - 2014 2014/60-17 1038/2014 20.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 22.01.2014 nnhold: Jobbsøknad som sykepleier/anestesisykepleier Generelle jobbsøknader - 2014 2014/60-17

Detaljer

Inger Marit Eira-Åhren Nestleder (møtte på behandling av ST 31/11)

Inger Marit Eira-Åhren Nestleder (møtte på behandling av ST 31/11) MØTEBOK MØTEINFORMASJON Møtested: Snåsa Dato: 14.12.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Hans Martin Storø Leder Inge Staldvik Medlem Albert Jåma Medlem Inger Marit Eira-Åhren Nestleder

Detaljer

Journaldato: 13.10.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2009. Klassering: A10 LYADM/EMH

Journaldato: 13.10.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2009. Klassering: A10 LYADM/EMH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.10.2009 Rapport kontantstøtteordningen pr. oktober 2009 Rapportering kontantstøtteordningen 2009 2009/361-10

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.12.2012 Søknad om refusjon av avløserutgifter ved sykdom mv, - søknad om avløsertilskudd ved sykdom

Detaljer

Offentlig journal. Vedr lemping av låneavtale. Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** 2012/2887-5 15138/2013 LYADM/SR 29.04.2013 06.05.

Offentlig journal. Vedr lemping av låneavtale. Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** 2012/2887-5 15138/2013 LYADM/SR 29.04.2013 06.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.5.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.05.2013 Vedr lemping av låneavtale Søknad om startlån - 2012/2887-5 15138/2013 29.04.2013 LYADM/SR

Detaljer

Offentlig journal. Trafikkregulering ved Atlanten videregående skole i Kristiansund kommune. Skiltplaner 2011 2011/380-14 19708/2011 24.10.

Offentlig journal. Trafikkregulering ved Atlanten videregående skole i Kristiansund kommune. Skiltplaner 2011 2011/380-14 19708/2011 24.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 24.10.2011 Trafikkregulering ved Atlanten videregående skole i Skiltplaner 2011 2011/380-14 19708/2011 12.09.2011 B/TTA Q84

Detaljer

Journaldato: 15.8.2011, Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for Kvinesdal kommune, Dokumenttype: I,U,X,N,S, Status: J - Journalført

Journaldato: 15.8.2011, Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for Kvinesdal kommune, Dokumenttype: I,U,X,N,S, Status: J - Journalført Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.8.2011, Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for, Dokumenttype:,,X,N,S, Status: J - Journalført 16.08.2011 Brannvesenet Sør KS Endring av vedtekter,

Detaljer

Offentlig journal. Brev til pårørende. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2009/769-7 6560/2012 22.05.2012 04.05.2012 KK/TKL *****

Offentlig journal. Brev til pårørende. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2009/769-7 6560/2012 22.05.2012 04.05.2012 KK/TKL ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.5.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.05.2012 Brev til pårørende Pasientsak 2009/769-7 6560/2012 04.05.2012 KK/TKL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Offentlig journal. Konsesjonstakst for gnr/bnr 79/2,12, 1/2 av 79/1. Diverse bekreftelser i landbruket 2011/1867-11 9424/2012 06.03.

Offentlig journal. Konsesjonstakst for gnr/bnr 79/2,12, 1/2 av 79/1. Diverse bekreftelser i landbruket 2011/1867-11 9424/2012 06.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.3.2012, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.03.2012 Konsesjonstakst for gnr/bnr 79/2,12, 1/2 av 79/1 Diverse bekreftelser i landbruket

Detaljer

Journaldato: 21.12.2011-21.12.2011, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 03.09.2010. Dok.dato: 15.11.

Journaldato: 21.12.2011-21.12.2011, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 03.09.2010. Dok.dato: 15.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad ETTERGVELSE RENTER PÅ LÅN TL KÅFJORD KOMMNE - O 2010/4063-2 30844/2010 Sikkerhet

Detaljer

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.01.2015 Forhåndsvarsel om pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Offentlig journal. Kontrakt Selje ambulansestasjon. Selje Ambulansestasjon - Kontrakter 2011/1964-5 19399/2015 03.07.2015 TDA 08.07.2015 030.

Offentlig journal. Kontrakt Selje ambulansestasjon. Selje Ambulansestasjon - Kontrakter 2011/1964-5 19399/2015 03.07.2015 TDA 08.07.2015 030. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.7.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 08.07.2015 nnhold: Kontrakt Selje ambulansestasjon Selje Ambulansestasjon - Kontrakter 2011/1964-5

Detaljer

Journaldato: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 12.02.2014 Konkurransegrunnlag Kjøp av

Detaljer

Journaldato: 12.06.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 22.04.2013. Klassering: ADM/BERIT ØK/GKO

Journaldato: 12.06.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 22.04.2013. Klassering: ADM/BERIT ØK/GKO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 13.06.2014 Tilsetting i stilling som konsulent, vikariat Konsulent vikariat, økonomiseksjonen

Detaljer