Journaldato: , Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: Klassering: Dok.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 07.03.2011-11.03.2011, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 01.03.2011. Klassering: Dok."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: <> Oversendelse av manuskart/arealbrukskart for redigering og oppdatering Oppdatering av arealbrukskart for reindrift. 2009/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Samtlige distrikter i Troms reinbeiteområde Jan Gunnar Brattli Foreløpig melding i forvaltningssak jf. forvaltningsloven 11a Anders Nils N A Eira/Gielas rbd - søknad om etablering av siidaandel 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Anders Nils N A Eira Anne Merete Sara TR/AMS Karlsøy kommune gnr 59/bnr 9 på Søndre Reinøy - søknad om dispensasjon for fradeling av tre fritidsparseller Karlsøy kommune gnr 59/bnr 9 på Søndre Reinøy - søknad om dispensasjon for fradeling av tre fritidsparseller 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Reinøy rbd v/johan Daniel Turi Øystein Saga Side: 1 av 13

2 Lenvik kommune gnr 50/bnr 3 - søknad om fradeling av en tilleggsparsell til boligeiendommen gnr 50/bnr 46, samt søknad om grensejustering mellom disse eiendommene Lenvik kommune gnr 50/bnr 3 - søknad om fradeling av en tilleggsparsell til boligeiendommen gnr 50/bnr 46, samt søknad om grensejustering mellom disse eiendommene 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Sør-Senja rbd. v/anne-berit Påve Kristiansen Øystein Saga Kvæfjord kommune gnr 53 - søknad om godkjenning av Strandvegen landbruksveg Kvæfjord kommune gnr 53 - søknad om godkjenning av Strandvegen landbruksveg 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Kongsvikdalen rbd. v/odd Vemund Henriksen Øystein Saga Dato for neste områdestyremøte Områdestyret for Troms - møte 30. mars / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Områdestyrets medlemmer og varamedlemmer Jan Gunnar Brattli Side: 2 av 13

3 Henstilling om å gi uttalelse til søknad om dispensasjon for fradeling av en parsell rundt eksisterende samfunnshus fra eiendommen gbnr. 15/5, 29 - Rebbenes Karlsøy kommune gnr 15/bnr 5, 29 på Rebbenes - søknad om dispensasjon for fradeling av tomt rundt eksisterende samfunnshus 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Karlsøy kommune Henstilling om å gi uttalelse til søknad om dispensasjon for fradeling av tre fritidsparseller fra eiendommen gbnr. 59/5, Søndre Reinøy Karlsøy kommune gnr 59/bnr 5 på Søndre Reinøy - søknad om dispensasjon for fradeling av tre fritidsparseller 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Karlsøy kommune Varsel om regulering Tromsø kommune gnr 105/bnr 7 i Skarsfjord - reguleringsplan for hytter og naust på eiendommen Bjørkmo 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Sivilarkitekt Einar Sørensen Side: 3 av 13

4 Varsel om planoppstart. Omlegging E6 Nordkjosbotn - Hatteng og tiltak E6/E8 Nordkjosbotn - Jernberg Balsfjord og Storfjord kommune - reguleringsplaner for omlegging E6 Nordkjosbotn - Hatteng og tiltak E6/E8 Nordkjosbotn - Jernberg 2007/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Statens vegvesen Region nord Gnr 61 bnr 76 - høringsbrev vedr utvidelse av garasje og uthus på eiendommen Kvæfjord kommune gnr 61/bnr 76 på Elda - søknad om dispensasjon for utvidelse av garasje og uthus 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Kvæfjord kommune Høring: Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av småbåtanlegg gnr 96 bnr 1, Elgsnes Harstad kommune gnr 96/bnr 1 på Elgsnes - søknad om dispensasjon for etablering av molo og flytebrygge 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Harstad kommune Förteckning över ansökta renmärken 2010 Svenske reinmerkesøknader / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Sametinget Side: 4 av 13

5 Høring nydyrkning Storfjord kommune gnr 45/bnr 2 og 6 - søknad om godkjenning av plan for nydyrking 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Helligskogen rbd v/anna Lisa Båhl Øystein Saga Elektronisk nyhetsbrev "Leve i naturen" - rovviltprosjekt i region 8 Troms og Finnmark 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Fylkesmannen i Troms Karlsøy kommune gnr 59/bnr 5 på Søndre Reinøy - søknad om dispensasjon for fradeling av tre fritidsparseller Karlsøy kommune gnr 59/bnr 5 på Søndre Reinøy - søknad om dispensasjon for fradeling av tre fritidsparseller 2011/ /2011 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Reinøy rbd v/johan Daniel Turi Øystein Saga nvitasjon til seminar om den nye Plan-og bygningsloven den Seminar om plan- og bygningsloven 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Distrikter i Troms reinbeiteområde Jan Gunnar Brattli Side: 5 av 13

6 Karlsøy kommune gnr 15/bnr 5, 29 på Rebbenes - søknad om dispensasjon for fradeling av tomt rundt eksisterende samfunnshus Karlsøy kommune gnr 15/bnr 5, 29 på Rebbenes - søknad om dispensasjon for fradeling av tomt rundt eksisterende samfunnshus 2011/ /2011 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Rebbenesøy rbd v/marit og Nils Aslak O. Gaino Øystein Saga Harstad kommune gnr 96/bnr 1 på Elgsnes - søknad om dispensasjon for etablering av molo og flytebrygge Harstad kommune gnr 96/bnr 1 på Elgsnes - søknad om dispensasjon for etablering av molo og flytebrygge 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Kongsvikdalen rbd. v/odd Vemund Henriksen Øystein Saga Bestilling av møtelokaler og lunsj torsdag Seminar om plan- og bygningsloven 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Vollan gjestestue Beathe Bergquist TR/BB Side: 6 av 13

7 Forhåndsvarsel om vedtak - Pålegg i henhold til reindriftslovens 75 - Pålegg om utdriving av rein fra Lenvikhalvøya Rein på Lenvikhalvøya 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Helge Oskal Anne Merete Sara TR/AMS Skånland kommune venter på tilbakemelding fra dere Skånland kommune gnr 22/bnr 14 - søknad fra Avinor om dispensasjon for utbedring av sikkerhetsområder og lysanlegg på Harstad/Narvik lufthavn, Evenes 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Skånland kommune SV: Bestilling av møtelokaler og lunsj torsdag Seminar om plan- og bygningsloven 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TR/BB Vollan gjestestue Tromsø kommune gnr 105/bnr 7 i Skarsfjord - reguleringsplan for hytter og naust på eiendommen Bjørkmo Tromsø kommune gnr 105/bnr 7 i Skarsfjord - reguleringsplan for hytter og naust på eiendommen Bjørkmo 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Ringvassøy rbd v/liane Päiviö Jan Gunnar Brattli Side: 7 av 13

8 Søknad om deling av hyttetomt fra eiendommen, gnr. 103, bnr. 2 i Lenvik. Dispensasjon fra plan- og bygningslovens 1-8. Lenvik kommune gnr 103/bnr 2 ved Fjordbotn i Stønnesbotn - søknad om dispensasjon for fradeling av en parsell til fritidsformål 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Lenvik kommune Reguleringsendring Strømsør hytteområde Bardu kommune - reguleringsplan for Strømsør hytteområde 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Bardu kommune Angående tiltak gnr. 59 bnr oppføring av veranda og uthus til hytte Lavangen kommune gnr 59/bnr 16 i Hesjevik - søknad om oppføring av veranda til hytte og uthus/vedbod 2011/ /2011 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Lavangen kommune Setermoen skyte- og øvingsfelt - informasjon om oppstart av forhandlinger med Gielas reinbeitedistrikt Forhandlinger med Gielas reinbeitedistrikt angående deres rettigheter i Setermoen skyte- og øvingsfelt 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Forsvarsbygg Side: 8 av 13

9 Befaring Skånland kommune gnr 22/bnr 14 - søknad fra Avinor om dispensasjon for utbedring av sikkerhetsområder og lysanlegg på Harstad/Narvik lufthavn, Evenes 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Grovfjord reinbeitedistrikt v/nils Olsen Øystein Saga Lavangen kommune gnr 59/bnr 16 i Hesjevik - søknad om oppføring av veranda til hytte og uthus/vedbod Lavangen kommune gnr 59/bnr 16 i Hesjevik - søknad om oppføring av veranda til hytte og uthus/vedbod 2011/ /2011 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Gielas rbd. v/johan Anders Eira Øystein Saga Lenvik kommune gnr 103/bnr 2 ved Fjordbotn i Stønnesbotn - søknad om dispensasjon for fradeling av en parsell til fritidsformål Lenvik kommune gnr 103/bnr 2 ved Fjordbotn i Stønnesbotn - søknad om dispensasjon for fradeling av en parsell til fritidsformål 2011/ /2011 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Nord-Senja rbd. v/per Mathis Skum Øystein Saga Side: 9 av 13

10 Svenske reinmerkesøknader 2010 Svenske reinmerkesøknader / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Gielas rbd. v/johan Anders Eira Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Hjerttind rbd v/helge Oskal Dividalen rbd. v/per Mathis Skum Mauken/Tromsdalen rbd. v/tore-anders Oskal Helligskogen rbd v/per Gustav Bål Lakselvdal/Lyngsdal rbd. v/henrik H. Gaup Jan Gunnar Brattli 114/8 - søknad om tillatelse til nydyrking fra Kyrre Albertsen - høring Lyngen kommune gnr 114/bnr 8 på Lattervikåsen - søknad om tillatelse til nydyrking 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Lyngen kommune Bekreftelse på mottak av e-post Lyngen kommune gnr 114/bnr 8 på Lattervikåsen - søknad om tillatelse til nydyrking 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Lyngen kommune Beathe Bergquist TR/BB Side: 10 av 13

11 Dyrepåkjørsel den Katterat - Bjørnfjell Påkjørt rein i attestasjon av eierforhold i Troms reinbeiteområde 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Jernbaneverket Dyrepåkjørsel den Bjørnfjell stasjon Påkjørt rein i attestasjon av eierforhold i Troms reinbeiteområde 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Jernbaneverket Dyrepåkjørsel den Katterat stasjon Påkjørt rein i attestasjon av eierforhold i Troms reinbeiteområde 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Jernbaneverket Dyrepåkjørsel den Katterat - Bjørnfjell Påkjørt rein i attestasjon av eierforhold i Troms reinbeiteområde 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Jernbaneverket Side: 11 av 13

12 Høringsbrev - søknad om dispensasjon fra bestemmelsene i arealplan for fradeling fra 79/11, ca 200 kvadratmeter som tilleggstomt til 79/36 Lyngen kommune gnr 79/bnr 11 - søknad om dispensasjon for fradeling av en tilleggsparsell til eiendommen gnr 79/bnr / /2011 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Lyngen kommune Høring: Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tomt til fritidsbolig - gnr. 43 bnr. 8 - Melvik i Harstad kommune Harstad kommune gnr 43/bnr 8 i Melvik - søknad om dispensasjon for fradeling av en parsell til fritidsformål 2011/ /2011 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Harstad kommune Gnr 13 bnr 1 - uthus/lysthus - saken arkiveres som uaktuell Kvæfjord kommune gnr 13/bnr 1 - søknad om oppføring av redskapsbu i Flesnesdalen 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Kvæfjord kommune Side: 12 av 13

13 Ansökan om byggnadslov Mikael divuoma/lainiovuoma sameby - søknad om godkjenning av gjeterhytte i Cevccasjavri i Målselv kommune 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mikael divuoma Til uttalelse - søknad om riving av eksisterende, og oppføring av ny fritidsbolig på gnr. 23, bnr. 5, fnr. 3, Elvehaugen, Seines, Narvik kommune Narvik kommune gnr 23/bnr 5/fnr 3 på Seines - søknad om dispensasjon for riving av eksisterende hytte og oppføring av ny 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Narvik kommune Side: 13 av 13

Journaldato: 03.05.2010-07.05.2010, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 03.05.2010-07.05.2010, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 E8 Riksgrensen - Skibotn Storfjord kommune - reguleringsplan for vegutbedring i Halsebakkan

Detaljer

Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 26.04.2012. Klassering: 414.

Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 26.04.2012. Klassering: 414. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Sortland kommune gnr 32/bnr 1 - reguleringsplan for masseuttak på Kringelhøgda Sortland

Detaljer

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 05.12.2011 nnhold: SØKNAD OM GODKJENNNG AV GJETERHYTTE Nils Johannes

Detaljer

Journaldato: 30.01.12-03.02.12, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221, Adm.enhet: NT. Dok.dato: 16.01.2012.

Journaldato: 30.01.12-03.02.12, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221, Adm.enhet: NT. Dok.dato: 16.01.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.01.12-03.02.12, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221, Adm.enhet: NT 06.02.2012 nnhold: Opprettelse av isfiskeløype for snøscooter mellom

Detaljer

Journaldato: 30.4.2012-6.5.2012, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 27.04.2012. Klassering: 510.

Journaldato: 30.4.2012-6.5.2012, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 27.04.2012. Klassering: 510. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.4.2012-6.5.2012, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 07.05.2012 Notat - Forslag om endringer i forskrift om tilskudd

Detaljer

Journaldato: 10.05.10-14.05.10, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221, Adm.enhet: NT. Dok.dato: 13.04.2010. Klassering: 604.

Journaldato: 10.05.10-14.05.10, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221, Adm.enhet: NT. Dok.dato: 13.04.2010. Klassering: 604. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.05.10-14.05.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221, Adm.enhet: NT 27.05.2010 Overføring av siidaandel fra Per Jonas Aksel Toven til Per

Detaljer

Journaldato: 19.7.2010-23.7.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 15.07.2010. Klassering: Dok.

Journaldato: 19.7.2010-23.7.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 15.07.2010. Klassering: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.7.2010-23.7.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 09.08.2010 nnhold: Vedr. slakt umerket rein Johannes Utsi, Rbd 7

Detaljer

Journaldato: 12.8.2013-18.8.2013, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 30.07.2013. Klassering: 414.

Journaldato: 12.8.2013-18.8.2013, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 30.07.2013. Klassering: 414. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.8.2013-18.8.2013, Adm.enhet: NL, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 19.08.2013 Forslag til landbruksplan for Leirfjord 2013-2020. Leirfjord

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Pettersen Inga Leder

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Pettersen Inga Leder BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Scandic hotell, Tromsø Dáhton/Dato: 14.04.2011 Áigi/Tid: 9:00-14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild

Detaljer

Journaldato: 26.7.2010-30.7.2010, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 21.07.2010. Klassering: NL/YGS

Journaldato: 26.7.2010-30.7.2010, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 21.07.2010. Klassering: NL/YGS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.7.2010-30.7.2010, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 20.08.2010 SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKNING, GNR 84, BNR

Detaljer

Čoahkkingirji/Møtebok

Čoahkkingirji/Møtebok Čoahkkingirji/Møtebok ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Kirkenes, Thon Hotel Dáhton/Dato: 27.10.2011 Áigi/Tid: 10.00 15.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Egil

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Offentlig journal. Konsesjonstakst for gnr/bnr 79/2,12, 1/2 av 79/1. Diverse bekreftelser i landbruket 2011/1867-11 9424/2012 06.03.

Offentlig journal. Konsesjonstakst for gnr/bnr 79/2,12, 1/2 av 79/1. Diverse bekreftelser i landbruket 2011/1867-11 9424/2012 06.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.3.2012, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.03.2012 Konsesjonstakst for gnr/bnr 79/2,12, 1/2 av 79/1 Diverse bekreftelser i landbruket

Detaljer

Journaldato: 31.1.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 31.1.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.1.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 04.02.2014 Oversendelse av journaldokumenter

Detaljer

Journaldato: 25.10.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 25.10.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.10.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 29.10.2012 Svar på forespørsel om journalopplysninger/relevant

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 17.06.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Spesialundervisning

Detaljer

Offentlig journal. HASTER VIKTIG INFORMASJON om oppstart av felles LEGEVAKTnummer 116 117. Felles legevakt nummer 116 117 2015/592-1 2984/2015

Offentlig journal. HASTER VIKTIG INFORMASJON om oppstart av felles LEGEVAKTnummer 116 117. Felles legevakt nummer 116 117 2015/592-1 2984/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.8.2015-30.8.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.09.2015 nnhold: HASTER VKTG NFORMASJON om oppstart av felles LEGEVAKTnummer 116 117 Felles legevakt nummer

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse. ***** ***** - Personalsak 2007/335-2 1164/2007 RDL/EAM 17.04.2007 04.04.2007

Offentlig journal. Oppsigelse. ***** ***** - Personalsak 2007/335-2 1164/2007 RDL/EAM 17.04.2007 04.04.2007 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.4.2007, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.04.2007 Oppsigelse ***** ***** - ersonalsak 2007/335-2 1164/2007 04.04.2007 Mottaker Erling Holmen Referat fra møte

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.06.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 01.07.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.04.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2015 Skademelding- Skademeldinger barn - Knøttelia barnehage 2015/173-2 3844/2015 09.04.2015 KNØ/LG BA G51 Avs./mottaker:

Detaljer

Journaldato: 31.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 26.03.2015.

Journaldato: 31.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 26.03.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 07.04.2015 Svar, anmodning om opplysninger - ***** *****

Detaljer

Journaldato: 12.11.2012, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.11.2012. Dok.dato: 09.11.2012. Dok.

Journaldato: 12.11.2012, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.11.2012. Dok.dato: 09.11.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.11.2012 Oppdragsavtale fosterhjem ST-personalmappe - 2012/4028-3 41118/2012 08.11.2012

Detaljer

Offentlig journal. Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan: Hyttefelt Horsnes Gbnr. 49/7

Offentlig journal. Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan: Hyttefelt Horsnes Gbnr. 49/7 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.2.2011, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.02.2011 Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan: Hyttefelt Horsnes

Detaljer

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.12.2012 Søknad om refusjon av avløserutgifter ved sykdom mv, - søknad om avløsertilskudd ved sykdom

Detaljer

Inger Marit Eira-Åhren Nestleder (møtte på behandling av ST 31/11)

Inger Marit Eira-Åhren Nestleder (møtte på behandling av ST 31/11) MØTEBOK MØTEINFORMASJON Møtested: Snåsa Dato: 14.12.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Hans Martin Storø Leder Inge Staldvik Medlem Albert Jåma Medlem Inger Marit Eira-Åhren Nestleder

Detaljer

Offentlig journal. Vedhogst i vegetasjonssoner langs vassdrag. Skjøtsel av vegetasjonssoner mellom dyrka mark og vassdrag. 2014/81-1 618/2014

Offentlig journal. Vedhogst i vegetasjonssoner langs vassdrag. Skjøtsel av vegetasjonssoner mellom dyrka mark og vassdrag. 2014/81-1 618/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.4.2014-14.4.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.04.2014 Vedhogst i vegetasjonssoner langs vassdrag Skjøtsel av vegetasjonssoner mellom dyrka mark og vassdrag.

Detaljer

Journaldato: 18.11.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.11.2009. Klassering: LYADM/EMH. Dok.

Journaldato: 18.11.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.11.2009. Klassering: LYADM/EMH. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.11.2009 nnhold: Kommunal bolig 2009/9811-1 39495/2009 LYADM/EMH 613 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Offentlig journal. Tjenestebevis - ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/3149-3 26787/2010 27.06.2011 LYLYNG/MOS 26.07.

Offentlig journal. Tjenestebevis - ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/3149-3 26787/2010 27.06.2011 LYLYNG/MOS 26.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.6.2011, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.06.2011 Tjenestebevis - ersonalmappe 2010/3149-3 26787/2010 26.07.2010 O offl. 13, fvl. 13

Detaljer

Journaldato: 27.12.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 27.12.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.12.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 31.12.2013 Svar på forespørsel om kopi

Detaljer