Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014"

Transkript

1 , 122 år KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt Norges KFUK-KFUM sitt formål ble gjennomgått og vedtatt på landsmøte 2013: Formål: Formålet til Norges KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket med ånd, sjel og kropp. Vi vil hjelpe mennesker å leve og vokse i tro på Jesus Kristus og i mellommenneskelig forståelse, samt utfordre til engasjement og handling i kirke og samfunn, lokalt og globalt. Våre verdier: Åpen Modig Utviklende Trygg - Rettferdig

2 Til medlemmer i KFUK-KFUM 8.oktober 2014 Innkalling til årsmøte på Triangelhuset torsdag 23. oktober 2014 kl :00 Årsmøtelapskaus 18:00 Årsmøte Saksliste: 1. Valg av møteleder. 2. Valg av 2 referenter. 3. Godkjenning av innkalling og sakspapirer. 4. Behandling av styrets årsberetning. 5. Øvrige årsberetninger. 6. Behandling av foreningens regnskap og revisors beretning. 7. Budsjett Øvrige regnskap til orientering. 9. Behandling 9a vedtekstendring. 10. Valg av styremedlemmer og komiteer - ved valgkomiteen. Sakspapirer blir delt ut på årsmøtet. Årsmøte er kunngjort i infomail i august Det er ikke kommet inn saker til behandling. Med vennlig hilsen styret Dag Wirak Mobil: ,

3 Norges KFUK-KFUMs mål for Norges KFUK-KFUM er en kristen barne- og ungdomsorganisasjon med over medlemmer i 500 grupper over hele landet. Vi er en del verdens største kvinnenettverk YWCA og verdens største ungdomsbevegelse YMCA. Formål Formålet til Norges KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket med ånd, sjel og kropp. Vi vil hjelpe mennesker å leve og vokse i tro på Jesus Kristus og i mellommenneskelig forståelse, samt utfordre til engasjement og handling i kirke og samfunn, lokalt og globalt. Langtidsmål I 2025 er Norges KFUK-KFUM en synlig og troverdig kristen aktør i kirke og samfunn som kjemper for unge menneskers rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker. Vi er ledende på åpne og trygge fellesskap der unge mennesker deltar og har innflytelse. Mål : 1. Etablere et felles tydelig merkenavn med logo og visjon som er forpliktende for hele organisasjonen. 2. Etablere nye og styrke eksisterende programmer som fremmer fysisk aktivitet. 3. Skape handlingsalternativer som gjør unge mennesker i stand til å fremme rettferdighet og fred nasjonalt og globalt. 4. Etablere relevant fagkompetanse blant våre frivillige og ansatte på marginaliserte grupper. 5. Benytte regionale og landsdekkende arrangementer til å forkynne kristen tro. Vi får utrolige ting til å skje! Våre verdier: Åpen Modig Utviklende Trygg - Rettferdig Foto: Torstein Ihle

4 Årsmelding for KFUK-KFUM For årsmøtet 23.oktober Styret har dette året bestått av følgende: Dag Wirak (leder), Tor Inge Omland, Marte Hovda, Inger Margrethe Harberg og Astrid Wirak. Inger Margrethe og Astrid ble valgt inn på årsmøte okt Styret har hatt 7 styremøter i Styremøte i mars var deltagelse på kretsens årsmøte. Kasserer har vært Erling Wirak. Styremøter 2014: 08.januar 26.februar 19.mars (årsmøte kretsen) 23 april 05.juni 8.september 6.oktober 3.november 1.desember Eiendomsutvalget har hatt Morten Jacobsen som leder i Utvalgtes øvrige medlemmer: Randi Leite (utleie), Svein Løken (brannansvarlig), Bjørn Undheim, Terje Vigsnes (Leilighetsansvarlig) og Kirsti Holvik. Eiendomutvalget legger frem egen rapport for årsmøte. Det ble sagt og skrevet en del ting på forrige årsmøte i forbindelse med oppussingsprosjekt, planer og investeringer. Vi gjentar følgende: Stitat: «Styret ønsker en bedre struktur på eiendomsutvalget med undergrupper. Huset er såpass slitt at jevnlig vedlikehold er påkrevd». Peisestue-oppussing er ikke påbegynt. Ei heller ferdigstillelse av trapp og gangareal. Det siste året har følgende skjedd. P R O G R A M - Slutten av 2013 Etter forrige årsmøte (24.okt 2013) hadde vi flere flotte arrangement før året var omme. Vi må nevne følgende: 14.november: Høstfest. Dette ble en fin samling for små og store. Festene våre har funnet en god mal med sang av korene denne gangen Ten Sing, og med bidrag fra folk med KMbakgrunn. Morten Arnesen var med. Han har i tidligere år vært kretssekretær i Agder og har vært mye på Triangelhuset. Høstfesten ble arrangert i den globale bønneuken. 14 desember arrangerte vi julegrøt. Studenten i Stressless hadde forberedt seg godt og inviterte til juleverksted for de som ønsket det. Har var det mulig å bake, lage julepynt og selvsagt spise masse deilig julegrøt. Takk til Stressless og takk til Siri og Terje som enda en gang stod for grøten. Dette er blitt et kjærkomment tilbud for mange en lørdag i måneden.

5 15. desember hadde vi vårt årlige «vi synger jula inn» i kirke for 54.gang I år har Gunnar Skjerdal tatt over som hovedansvarlig for programmet. KFUK-KFUM er veldig takknemlig for det. Arrangementet er veldig populært og vi har høstet mange lovord i mange år. Når Gunnar nå har tatt over er det naturlig at arrangementet også endrer litt på gamle spor. Tilbakemeldinger som er mottatt tyder på at folk likte veldig godt det de opplevde. Lykke til med årets arrangement, Gunnar. Grøtservering har fortsatt i hele Det er stadig nye folk innom og de som har vært med før kommer tilbake. Vi håper dette tilbudet vil vare leeenge. Årsmøte bes merke seg at vi ønsker å utvide med flere «grøtlag». Siri og Terje deler sikkert oppskriften og erfaringene med nye folk. Det hadde vært supert med 3-4 lag til å bytte på med grøtforberedelsene. En lørdag i halvåret er sikkert overkommelig for de aller fleste. Styret kan godt tenke seg å foreslå at våre matkomiteer får ansvar for en grøtlørdag i halvåret i tillegg til en fest i året. 27 april var det duket for årets vårfest. Denne gang tok vi farvel med vår kjære prest, Svein Lillåsen. Han ble overrakt presang og fikk noen takkens ord. Svein har bidratt med mye god bibelkunnskap de senere år. Dessuten var Studentkoret STEREO med. Vårt egen studentkor. Vi er svært glad for at de er etablert. Det synes å være et behov for et slikt tilbud for sangglade studenter på universitetet og andre unge voksne i distriktet. Tradisjonen tro hadde Tor Inge ansvaret for gjennomføring av lotteriet. Bra Tor Inge. Hva i all verden skal vi gjøre når du går ut av styret i 2015? Annet: Styret i KFUK-KFUM har i 2014 forkusert på at vi utgjør et vesentlig bidrag til det barne og ungdomsarbeidet som tilbys i Menighet. Hver uke er det i snitt ca 200 innom på Triangelhust. Speidern, Ten Sing, Stereo, Stresseless + våre felles arrangement som grøt, høst- og vårfest er tilbud og arrangement som bidrar til at veldig mange har meningsfylte tilbud og gode opplevelser. I januar inviterte vi ansatte i menighet til et styremøte. Kantor (Torun), kateket (Hilde), prest (Svein) og menighetsrådets leder (Per) var tilstede. Vårt hovedanliggende er at vi ønsker å være synlige, at våre tilbud blir regnet med og at vi innlemmes i de øvrige planer som legges i menighet. Vi har gode tilbud og vi ønsker at disse skal være naturlig tilbud for alle som ønsker å delta i menighet og menighetens arbeid.

6 I Ten Sing har vi nesten alltid noen av årets konfirmanter med. Vi tror at Ten Sing i enda større grad kan være et naturlig sted for konfirmanter. Gjennom Ten Sing kan de delta i menighetens ungdomsarbeid, bli trygge på egen tro og oppleve et godt felleskap. Derfor vil vi svært gjerne og i enda større grad integreres i konfirmantarbeidet. Vi ønsker at menigheten profilerer våre arrangement som sine egne. I dag opplever vi at samarbeidet kan bli bedre og vi ser frem til samtaler og samabeid som kan føre til at menighetens ungdomsarbeid blir styrket. Det er viktig for styret at årmøte er kjent med at vi arbeider med disse forhold. Ansatte: Årsmøte 2014 er godt i gang og vi gleder oss til å høre om alt som skjer i regi av KFUK-KFUM. Stor takk til alle som bidrar med tid og ressurser for at vi skal kunne opprettholde et godt programtilbud til barn, unge og voksne i KFUK-KFUM. Per Joakim Jørgensen (PJ) er vår ungdomsarbeider i 30 % stilling. Det er vi glade for. Både han og Ida bidrar på en flott måte i det som skjer; spesielt i Ten Sing, Stressless, Stereo og i forbindelse med gjennomføring av leksehjelp-tilbudet vi har. PJ fyller tiden sin med gjøremål som i stor grad er knyttet til disse 3 aktivitetene. I tillegg er PJ med i styret for Agder Krets av KFUK-KFUM. Han vil være ansatt i hvertfall frem til sommeren Tlem Cin er vår renholdsarbeider. Hun vasker 2 ganger i uka og ved behov og er et hyggelig bekjentskap. Vi kan se frem til både høstfest og «Vi synger jula inn» før året er omme. Disse arrangement vil vi si mer om på neste årsmøte. Styret ønsker å rette en stor og varm takk til alle som bidrar med innsats for at KFUK- KFUM skal kunne tilby aktiviteter for barn, unge og voksne i. Tusen takk! Styret 2014: Tor Inge Omland Marte Hovda Astrid Wirak Inger Margrethe Harberg Dag Wirak

7 For årsmøtet 2014 Tensing årsrapport Tensing er et kor for ungdom fra hovedsakelig 8. klasse til 3. videregående. Nå har GTS ca. 40 medlemmer. I tillegg til et kor har vi et fantastisk band med gitarist, bassist, trommis og pianist. På Tensing har vi et fantastisk miljø og vi ser på oss selv som en stor familie. Det skjer alltid noe morsomt og interessant på øvelsene vi har hver mandag kl Styret har dette året bestått av Anders Skjerdal (styreleder og notesjef), Håvard Lindemann (styreleder), Malin Elisabeth Johansen (nest leder), Kristina Elise Sigurdsson (sekretær), Knut Andreas Aagenes (PR/web sjef), Hanna Skjerdal (Material forvalter), Ingrid Akselsen (Mat ansvarlig), Maria Brændeland (vara) og Viktoria Harberg (vara). Styret har dette året hatt 9 styremøter. I tillegg til «ungdomsstyret» har vi hatt en ledergruppe. Denne har bestått av Dag Wirak (hovedleder og ansvarlig voksenleder), Per-Joakim Jørgensen, Ida Breivik Jørgensen og Merete Nøstvik. Dirigenter dette året var Anders Skjerdal og Kamilla Rød Slettene. De klarte å holde ut med oss selv om vi maste og pratet når vi ikke burde ha gjort det. De er fantastiske og koret hadde ikke vært det samme uten dem. I slutten av dette året måtte vi dessverre si farvel med mange av våres beste venner. De var klare til å starte livene sine for ordentlig og to av dem har fortsatt med Tensing og er nå med i Tensing Norway. Dette forteller litt om hvor dreven ungdom som er med i koret! Vi kan gjøre det meste bare vi bestemmer oss for dette. Disse to ungdommene har gitt oss mange kloke ord og vært fantastiske forbilder for resten av koret. Tusen takk til alle dere som har inspirert oss! Medlemstallet for Ten Sing var 49 medlemmer ved årsskifte. I gjennomsnitt møtte om lag 30 ungdommer på de ukentlige øvelsene. Av medlemmene var alderen fra år (u. ledere), med en gjennomsnittlig alder på 16 år. Det siste året har følgende skjedd: Slutten av august. Praha tur, YMCA- festival! Vi starter turen med buss til Kristiansand og deretter båt til Danmark. Vi fortsatt bussturen til Schønebeck, Tyskland, hvor vi hadde konserter og ble kjent med nye folk. Videre tok vi turen til Praha for å delta i åpningen av YMCA festivalen Love2Live hvor vi hadde flere konserter. Denne turen ble som en stor turne for Tensing da vi var så heldige å få ha konserter flere steder. Den første konserten vi hadde i Praha var på «Forrest stage» hvor vi virkelig fikk vist oss frem som et stort og flott kor. Det å ha denne store konserten var et skikkelig boost for Tensingerne. Vi fikk en enorm følelse av felleskap og kjærlighet da vi ble tatt så godt i mot av den store folkemengden som så på. Vi fikk en følelse av at vi virkelig kunne klare alt! Siste stopp på hjemturen var sjømannskirka i Hamburg hvor vi fikk delta på gudstjenesten med sang og glede.

8 19. august: Første Tensing øvelse etter ferien september: Tur til Solhøgda. En helg hvor vi samles for å kose oss litt ekstra og for å skape sterkere bånd. 16. september: Vi sang i kirke. 13. oktober: Menighetsfest på Triangelhuset oktober: Øvingshelg til Beatles konsert. 20. oktober: TV-Aksjonen: National forening for folkehelsen. 16. november: YMCA Impact day. Et stort arrangement hvor det er Stop Poverty aksjoner rundt om i hele verden. Det ble satt opp globalaksjons-løp og konserter hvor målet var å samle inn så mye penger som mulig til Globalaksjonen. 24. november: Beatles konsert på Dahlske sammen med Holvika skolemusikk, skolemusikkorps og Fjære musikkorps. Dette samarbeidet var noe jeg tror vi alle lærte veldig mye. Ikke bare var det ekstremt gøy, men det var også veldig lærerikt. Vi fikk oppleve det å arbeide som en større gruppe og dette var noe alle partene verdsatt. Med alle øvingshelgene og generalprøven ble vi tilslutt svært godt kjent med hverandre. 15 desember: Vi synger julen inn for 54. gang i kirke, i år sammen med Koriander, Chili og mange fler. 16. desember: Juleavslutning på Dømmesmoen. Vi koser oss med julegrøt, julepakker, julenisse og julebrus. Vi har natursti og flere leker. 28. desember: Varetelling på Bunnpris,. Tjente kr. Begynnelsen av januar: Vinterfestival! Sammen med Vestfold krets, pulk, TSN og husband ble dette en minnerik helg. Med masse leker, sang og moro hadde vi det kjempe gøy! 6 februar: SETT kveld på Triangelhuset. SETT står altså for Super Episk Tensing Torsdag og poenget med disse kveldene er at koret skal komme sammen på en annen måte. Vi har flere leker og blir bedre kjent med hverandre på andre måter. Det er for at vi skal samles og styrke fellesskapet og vennskapene enda mer! Denne SETT kvelden var ekstra spesiell da vi alle sammen så på filmen fra forestillingen vår «Fakebook» og fra turen vår til YMCA- festivalen i Praha. 8 februar: Grøt på huset, grøt vafler og kaffe på triangel huset.

9 14 februar: Lan på Triangelhuset. 21 februar: Jente kveld hos Ida Jørgensen, med mat, kake, masse kos og musikk. 13. mars: Hadde vi enda SETT på Triangelhuset med leker og snacks. 14. mars: Dugnad. Noen Tensingere hjelper NMS brukthandel (Norsk misjonsselskap) å flytte fra Storgata til Skolegata mars: Blåtur for de eldste. Blåtur er altså en tur for de eldste i koret, dvs. videregående elever. De får utdelt en pakke liste som inneholder alt fra solkrem til skismøring og de får ikke beskjed om hvor de skal før de er der. Turen som var satt opp i år har fått masse skryt! De reiste til Vilnius i Litauen hvor e lærte nye sanger og fikk delta i kirken på gudstjenesten med nydelig sang. Det var også en del fritid som de fikk gå rundt og utforske byen på. Det at det blir arrangert turer som dette er veldig viktig for ungdommene. Når det kun er de eldste i sammen kan de komme sammen på en ny måte. Det er på de sammenkomstene de sterkeste bånda blir lagd! 3. april: Var det SETT kveld. Denne var ekstra spesiell da vi spesielt inviterte konfirmanter og ungdommer fra ungdomsskolen til å bli med på kvelden. Dette var et samarbeid med kirke og inngikk i et opplegg som ble kalt konfirmantreunion. Kvelden ble meget vellykket, til tross for at det kom nokså få ungdommer som ikke allerede var medlemmer i Ten Sing. Det ble imidlertid bestemt at SETT-kveldene fremover skulle være åpen for alle ungdommer i målgruppen for Ten Sing, og ikke bare medlemmene selv. Ønsket var å tilby det gode Ten Sing-miljøet til alle ungdommer, selv om man ikke ønsket å synge i kor. 27. april: Vi hadde vårfest på Triangelhuset. Med Svein Lilleaasen, STEREO, Tensing og masse deilig kake ble det kjempebra. 4. mai: Vi sang i kirka. 17. mai: Vi gikk i borgertoget og vant til og med en pris for beste «oppvisning» 18. juni: Vi Avsluttet dette året med en sommer konsert : Til sammen deltok 15 GTS-ere på TT14 på Gjøvik. De tok toget til Gjøvik hvor de ble møt av flere Tensingere fra andre steder. Hver dag var det morgen- og kveldsshow og på dagen holdt de på med forskjellige aktiviteter. Enkelte dager var det store konserter og show med andre Tensing-kor, Tensing Norway og Stop Poverty. Anne Veronika Dahl sekretær i styret i Tensing,

10 Årsmelding for StressLess, Styret av StressLess har denne perioden bestått av Per-Joakim Jørgensen (styreleder), Vetle Sandvær Jørgensen (nestleder og PR-ansvarlig), Ida Breivik Jørgensen (sekretær), Hedda Emilie Jansen og Ole Jakob Orlien. Hedda Emilie og Ole Jakob ble valgt inn i styret under valget på Triangelhuset, lørdag 31. august I løpet av perioden har styret i alt hatt syv styremøter (følger skoleruten for Universitetet i Agder). Per-Joakim Jørgensen har tatt over rollen som hovedleder og ansvarlig voksenleder for StressLess etter Irlin Bråten. Dette var en naturlig overgang ettersom Per-Joakim tiltro i stillingen som ungdomsarbeider i KFUK-KFUM, fra 15. august StressLess har i perioden hatt 28 registrerte medlemmer. Styret Per-Joakim Jørgensen - Styreleder & Økonomiansvarlig Vetle Sandvær Jørgensen (Sittet i 2 år) - Nestleder & PR-ansvarlig Ida Breivik Jørgensen (Sittet i 2 år) - Sekretær Hedda Emilie Jansen (Sittet i 1 år) - Styremedlem Ole Jakob Orlien (Sittet i 1 år) - Styremedlem Styremøter: Høst 2013: 28. august 11. september 9. oktober 5. desember Vår 2014: 15. januar 12. februar 30. april

11 Hendelser siste periode: Høst 2013 I løpet av høsten 2013 har StressLess holdt hus hver lørdag, etter skoleruten. Styret vedtok tidlig i semesteret at StressLess i hovedsak skulle være et møtested for unge voksne i et alkoholfritt miljø. Det ble derfor vedtatt å ikke arrangere aktiviteter hver lørdag, men i stedet holde dette til en til to ganger per måned. Dette ble gjort ettersom stemningen på StressLess viste seg å være vel så god uten planlagte arrangementer. For å holde rutine i aktivitetene, er det blitt arrangert quiz en gang i måneden (første lørdagen hver måned), i tillegg til ulike aktiviteter utover semesteret. Semesteret startet med en tur på bowling i Arendal, med et fokus på å verve flere medlemmer. Her var oppmøtet godt og det ble en fin kveld hvor man ble kjent med nye studenter og unge voksne. Tradisjon tro ble det arrangert bistandspoker til inntekt for Globalaksjonen også i år. Mange deltok og det ble samlet inn litt over kroner til aksjonen. I desember arrangerte StressLess juleverksted for barna på juleavslutningen på Triangelhuset. Styret i StressLess hadde dette semesteret en lang prosess med STA (studentsamskipnaden i Agder). Ønsket var å bli innvilget som studentaktivitet for studentene på universitetet, ettersom dette ville føre til bedre muligheter for synliggjøring, samt bedre økonomiske muligheter. Styreleder og nestleder reiste til Kristiansand og la frem saken for Studentparlamentet, der saken ble diskutert og stemt over. Saken ble dessverre nedstemt med 7 mot 5 stemmer. StressLess søkte igjen, kort tid etter, men søknaden ble denne gangen henlagt. Tidlig i semesteret søkte styret økonomisk støtte fra Eckbos legater. Søkebeløpet var på kroner, og dreide seg om investeringsstøtte til nye spill, inventar og kaféprodukter. I desember fikk vi svar, med innvilget støtte på kroner. Disse pengene ble øremerket investeringer (se hvordan pengene er benyttet i investeringsoversikten). Vår 2014 StressLess holdt våren 2014 mange åpne hus, uten større arrangement. Dette opplever vi at blir godt mottatt, og folk trives med å møte venner, kjente og ukjente over et spill eller en kaffe. Faste arrangementer ble fulgt som høstsemesteret. I slutten av mars arrangerte StressLess, i samarbeid med Student KRIK, en nattcup i Holvikahallen. Dette ble arrangert i forbindelse med studentuka (uga) ved Universitetet i Agder. StressLess tok med sofa, bord og stoler og lagde en koselig kafé med salg av diverse under cupen. Det ble et vellykket arrangement, der alle i styre bidro godt. Styret vedtok å flytte årsmøte til StressLess fra høsten til våren, og ble i første omgang arrangert 22. mai, på Norkirken. Dette i samarbeid med Laget og Student KRIK. Per-Joakim Jørgensen, på vegne av styret, 22. mai 14

12 Årsmelding Leksehjelp, Leksehjelp er et tilbud rettet mot barn og unge i grunnskolealder, med en annen etnisk opprinnelse. Tilbudet følger den ordinære skoleruten for Kommune og gis én gang i uken (mandager i partallsuker, onsdager i oddetallsuker). Leksehjelpen er åpen fra klokken Via rekruttering fra henholdsvis Ten Sing og StressLess, har vi hatt en fast gjeng med hjelpere fra ungdomsskole- til universitetsnivå. Per-Joakim Jørgensen har vært ansvarlig for tilbudet i løpet av perioden, men fra og med høsten 2014, tar Ida B. Jørgensen over hovedansvaret for tilbudet. Oppmøte har variert mellom to til elleve deltakere i skoleåret 2013/14. Gjennomsnittlig antall elever i perioden har vært seks elever. - Per-Joakim Jørgensen

13 Årsmelding for Stereo, Styret av Stereo har denne perioden bestått av Inger Elise Ommundsen (Styreleder), Helene Røiseland (Nestleder i styret), Bjørn Kristian Hansen (Økonomiansvarlig), Camilla Alette Jacobsen (Dirigent) og Sarah M Lunde-Olsen (Notesjef). Vår ansvarlige voksenleder i denne perioden er Per-Joakim Jørgensen. Antall styremøter som har blitt holdt er litt usikkert etter som at styrepermen fra 1.periode ble tapt. Det antas å ha vært ca. 8 styremøter. I Mai valgte Helene Røiseland (Nestleder i styret) å trekke seg grunnet at hun hadde fått studieplass i Oslo. Maria Velle ble valgt som ny nestleder på ekstra ordinært årsmøte i Mai og Yngvild Darbo ble valgt inn som enda et styre medlem på dette ekstra ordinære årsmøtet i Mai. I Juli valgte Inger Elise Ommundsen (styreleder) å trekke seg som styreleder grunnet mange andre verv, og en ny skolehverdag. Øyvind Sørlie ble valgt som ny styreleder for Stereo på ekstra ordinært årsmøte i August. Styret, Øyvind Sørlie Maria Velle Bjørn Kristian Hansen Camilla Alette Jacobsen Sarah M Lunde-Olsen Yngvild Darbo -(Styreleder) -(Nestleder i styret) -(økonomisjef) -(Dirigent) -(Notesjef) Styremøter: Høst 2013: Vår 2014: 7.Mai 14.Mai 4.Juni Høst 2014: 14. August 3. September 8. Oktober

14 Høsten 2013 Ved å ta i betraktning at Stereo ble startet i september så skjedde det ikke veldig mye denne høsten. Vi hadde øvelser hver onsdag fra Vi hadde også en Julekonsert i kirke som vi fikk positive tilbakemeldinger fra, som er grunnen til at vi har blitt invitert tilbake. Oppmøte denne høsten varierte fra 5-15 stk. Våren 2014 Denne våren var vi heldige å få en pianist i koret som har vært en veldig positiv utvikling for koret. Det har blomstret ønsket om et band for koret Stereo. Vi hadde en opptreden for Y s men på deres årsmøte på vertshus og kro i Mai. Vi opptrådde på Triangelhusets vårfest den 23. Mai. Der stilte mange i koret og vi hadde det veldig gøy. Koret har hatt spill kveld og sommer avslutning med kor medlemmene. Høsten 2014 Stereo fikk stå sammen med StressLess på UIA ved studiestart. Etter å ha stått på stand og hengt opp nye plakater rundt om i by har vi hatt mange som har vært innom og sett hva vi driver med, og flere av dem har også blitt nye medlemmer i koret. Vi har også fått en gitarist med i bandet som vi prøver å starte opp. Vi sang i en gudstjeneste i kirke den 7. September. Her fikk vi veldig bra tilbakemelding og har blitt invitert tilbake og skal ha en opptreden den 26. Oktober., 21 oktober 14 Maria Velle, på vegne av styret

15 ÅRSMELDING FOR AUGUST JULI KFUK-KFUM-speidere hadde gjennom hele dette året ukentlige møter, enten på Triangelhuset, ved Landvikvannet, i skogen på Dømmesmoen eller ved Støyderbekken; Utelivet oppleves viktig, og prioriteres derfor høyt. Foruten de ukentlige møtene har KFUK-KFUM-speiderne hatt et år med ulike aktiviteter, både i egen regi, på kretsplan, i byen sammen med andre -speidere og også som deltaker i Nmi speiding. Her følger en stikkord-preget oversikt over noen av aktivitetene: Kanopadling både i salt- og ferskt vann, bålbrenning i skogen, knutemøter på Triangelhuset, skogsturer på Dømmesmoen, naturstier, overnattingsturer, kosekvelder, besøk i svømmehallen. I september hadde vi en flott helg ved Bibelskolen i med peff-kurs og kretsbannerkonkurransen på søndag som resulterte i at både våre vandrerne fikk 1. plass i i konkurransen og fikk kretsbanneret. I november reiste gruppa på tur til Solhøgda. Her var det spennende aktiviteter, lek og moro, både på kvelden og på lyse dagen. På nyåret deltok vi i KFUK-KFUM-speidernes julebukkaksjon. Også i år kombinerte vi pengeinnsamling med flaskeinnsamling. Resultat etter å ha gått i 6-7 veier i Groosåsen, Holvikasvingen, Rådyrveien og Grømjordet var kroner til et KFUK hjem i Bangladesh i regi av KFUK-KFUM Global. Det var som vanlig trofast oppslutning på Juletrebrenningen på Groos ca 20. dag jul. Omtrent 50 juletrær gikk også dette året opp i røyk, gjennom denne hyggelige, men også litt sære tradisjonen. Vårens overnattingstur for store og små var overnatting i kuppelen på Maløya i mai med kanoer og telt og ikke minst deltakelse i «strandryddedagen». Også i år deltok vi med iver i speiderrråds byløp i mai, og et av våre småspeidere lag kom på 1. plass i kort løype! 17. mai deltok vi i borgertoget med en lavo, livlinekasting og noen andre speidereffekter I juni reiste vår Ugle-vandrerpatrulje på 7 stk til NM i speiding til Midtsandtangen ved Trondheim. Her ble de nummer 21 av 116 patruljer. Et hyggelig resultat og veldig fornøyde speidere. KFUK-KFUM-speidere har i mange år hatt ansvaret for å flagge på skolene og andre flaggsteder i kommunen på alle offisielle flaggdager som faller utenfor skoledager. Dette får vi betalt av kommunen og universitetet for å gjøre. Disse flaggdagene er stort sett fordelt mellom noen av gruppens lederne, slik at disse flagger tre-fire dager hver i løpet av et år. En god inntektskilde. Medlemstallet i var omtrent det samme som året før, ca 65 stk. Speiderne våre er fordelt i tre ulike alderskategorier; oppdager (2-3 trinn), stifinnere (4-5 trinn) og vandrere (6-10 trinn). Gruppas oppdagerledere dette skoleåret var Geir Bjørge, Ole Dag Svebak, Torgeir Heldal og Hilde Marie Salvanes. Stifinnerledere har vært Trond Wirak og Tor Tveitereid. Vandrerledere har vært Jarl Thore Larsen og John Ottar Akselsen. Gruppeleder er Trond Wirak. Erling Wirak er gruppas kasserer.

16 Vi som er ledere i speiderarbeidet på Triangelhuset ønsker å være optimistiske med tanke på fremtiden for KFUK-KFUM-speidere, og vi ber, håper og arbeider for videre medlemsvekst i årene som kommer., Trond Wirak, gruppeleder for KFUK-KFUM-speidere

17 Revisjonsrapport Revisjon av årsregnskap for KFUK/KFUM, På bakgrunn av årsmøtevedtak høsten 2013 har vi gjennomgått årsregnskapet til KFUK/KFUM. Med utgangspunkt i inngående og utgående balanse, samt kontroll av regnskapets bilag har vi ingen bemerkninger. Vi mener årsregnskapet viser en god oversikt over forreningens økonomiske situasjon. I forhold til enkelte bilagsføringer registrerer vi at praksis er endret i henhold til tidligere kommentarer, hvilket vi mener gir et mer korrekt bilde. Bilagene er av betydelig grad kontingenter og gaver, og er oversiktlig og ryddig satt opp. Forreningens lønnskostnader er i stor grad ført sentralt. Lokale lønnskostander, til renhold, er ført på en oversiktlig måte, med avsetning til skatt og feriepenger. Minner om at forrige års skattekort kun kan benyttes ved årets første lønnskjøring (januar). Forreningen (lokalt) er fritatt for pensjonsordninger. Også i år viser årsregnskapet et underskudd, dog mindre enn budsjettert. Sett bort fra givertjenesten, som i stor grad bidrar til underskuddet, finner vi ingen kritiske avvik fra budsjettet. Forreningen viser god kostnadskontroll. Styret/årsmøtet bør etter vår mening vurdere om givertjenesten er budsjettert urealistisk høyt da avviket var lignende i forrige regnskapsperiode, og de reelle inntektene faktisk er redusert i denne perioden., 22/10/14 Gunnar Skjerdal Andreas Topland

18 REGNSKAP KFUK-KFUM GRIMSTAD, TRIANGELHUSET OVERSIKT RESULTAT BUDSJETT Kto navn DEBET KREDIT DEBET KREDIT 1 Kasse Bank Div mellomv (KM,skat Avsetn: Skatt/Feriep Lønn m/arb.g.avg Kommunale avgifter El.kraft og Tele Adm og drift huset Huset Rep og utbygg Annonser og PR Gaver og blomster Kontingent - ut Arrangement-utgifter Vi synger julen inn Diverse utgifter Overskudd 17 Offer/kollekt Givertjeneste Gaver Kontingent - inn Leieinntekt Arrangement-inntekt Legater og renter Vi synger julen-inn Diverse inntekter Underskudd Balanse ========================================================================= BALANSE 31. juli 2014 Beholdninger: Kasse Bank Gjeld: Div mellomv (KM,skat Avsetn: Skatt/Feriep DISPONIBEL BEHOLDNING: ================================================, Dato: E.D. Wirak, kasserer GRIMSTAD KFUK-KFUM Side:1 /edw

19 REGNSKAP KFUK-KFUM GRIMSTAD, TRIANGELHUSET _ Kto navn Brukt Budsjett Brukt 12.mnd Totalt Tot.2013 INNTEKTER: 17 Offer/kollekt Givertjeneste Gaver Kontingent - inn Leieinntekt Arrangement-inntekt Legater og renter Vi synger julen-inn Diverse inntekter Underskudd DRIFTSINNTEKTER TOTALE INNTEKTER ============================================================== KOSTNADER 5 Lønn m/arb.g.avg Kommunale avgifter El.kraft og Tele Adm og drift huset Huset Rep og utbygg Annonser og PR Gaver og blomster Kontingent - ut Arrangement-utgifter Vi synger julen inn Diverse utgifter Overskudd DRIFTSKOSTNADER TOTALE KOSTNADER ============================================================= _ ÅRSRESULTAT ======================== OVERSIKT OVER BEHOLDNINGER pr 31. juli 2014: BALANSE 2014 Beholdninger: Kasse Bank Gjeld: Div mellomv (KM,skat Avsetn: Skatt/Feriep DISPONIBEL BEHOLDNING: ================================================ GRIMSTAD KFUK-KFUM Side:2 /edw

20 Budsjettforslag KFUK-KFUM Dato: 23. oktober 2014 Avrundet til hele 1000 kr Kto Navn Budsjett Regnskap Budsjett Differanse 17 Offer/kollekt kr ,00 kr kr ,00 kr ,00 18 Givertjeneste kr ,00 kr kr ,00 kr ,00 19 Gaver kr ,00 kr kr ,00 kr ,00 20 Kontingent inn kr ,00 kr kr ,00 kr 3 195,00 21 Leieinntekter kr ,00 kr kr ,00 kr 4 750,00 22 Arrangement-inntekt kr ,00 kr kr ,00 kr ,00 23 Legater og renter kr ,00 kr kr ,00 kr ,25 24 Vi synger julen inn kr ,00 kr kr ,00 kr 4 585,00 25 Diverse inntekter kr ,00 kr kr ,00 kr ,46 26 Underskudd kr - kr kr ,00 Sum inntekter kr ,00 kr kr ,00 5 Lønn m/arb.g.avg kr ,00 kr kr ,00 kr ,06 6 Kommunale avgifter kr ,00 kr kr ,00 kr ,00 7 El.kraft og Tele kr ,00 kr kr ,00 kr ,39 8 Adm og drift av huset kr ,00 kr kr ,00 kr ,35 9 Huset Rep og utbygg. kr ,00 kr kr ,00 kr ,65 10 Annonser kr ,00 kr kr ,00 kr ,62 11 Gaver og blomster kr 4 000,00 kr kr 2 000,00 kr 3 800,00 12 Kontingent ut kr ,00 kr kr ,00 kr 4 865,00 13 Arrangement-utgifter kr - kr kr ,00 kr ,40 14 Vi synger julen inn kr ,00 kr kr ,00 kr 417,00 15 Diverse utgifter kr 1 000,00 kr 275 kr 1 000,00 kr -725,11 16 Overskudd Sum kostnader kr ,00 kr kr ,00 Kommentarer til budsjettet. 1) De siste 3 år har KFUK-KFUM hatt et samlet underskudd på Kr Vi har budsjettert med underskudd, men underskuddet har samlet vært 220 mer enn budsjettert. Avvikene har vært store i både (121 ) og i (125 ). Dette kan ikke fortsette. Vi har valgt å foreslå at lønnutgiftene opprettholdes da det har vist seg å være av stor betydning med en ungdomsarbeider. Videre ser vi at vi ikke klarer å oppnå de inntektene som utgiftssiden krever. Vi har derfor valgt å justere ned kostnader på rep og vedlikehold. 2) KFUK-KFUM er helt avhengig av at medlemmer bidrar økonomisk for å opprettholde en forsvarlig drift. Givertjeneste og gaver gav ca Kr. 38 i inntekter i 2013/2014. Vi har valgt å øke disse postene til Kr. 55 for neste år. Den konkrete konsekvens av dette er at flere må være med på givertjenesten og at beløpene som gis blir høyere.

21 REGNSKAP GRIMSTAD TEN SING 2013 Ten Sing Resultatregnskap pr 31.desember 2013 Driftsinntekter og Driftskostnader Konto tekst Inntekter Kostnader Regnskap 2013 Budsjett Diverse Diverse 8 207, , , Noter , , kontingenter , ,00 695, Kurs , , Anlegg kjøp/salg , , Instrumenter - 548,00-548, Internet / Video Film , , Sosiale aktiviteter , , Caféen 2 616, ,33 243, diverse turer , , Gaver Honorar , , Kjøretøy , , kontorrekvisita 903,00-903, Porto/forsendelse 950,00-950, Mobilpost 1 876, , Fadderstøtte 1 200, ,00 32 Dugnad kaker/julesalg etc , , lotteri 6 074, , tilskudd 310 Statlige/Kommunale , , Øvrige , , turer/prosjekt div konserter prosjekt , , Solhøgda , ,03 686, andre turer , , Café investeringer/oppussing , , Musikal , , , leksehjelp - 381,80-381, Blåtur , , , Styremøter 170,70-170, ledere 8 804, , Utleie ,00 Utleie tilhenger / Salgsbod 7 006,00 0, , Utleie Varebil 581,70 0,00 581, Utleie Anlegg , , Utleie Ungd.arb , , Sommertur Sommertur , , ,76 Summert , , ,14 Driftsresultat ,14 60 Finansinntekter og finanskostnader 620 renter 67,86 0,00 Netto finansinntekter 67,86-67,86 ÅRSRESULTAT ,28

22 Ten Sing Balanse 2013 Balanse pr. 31.des Kasse / Bank konto Tekst Regnskap Kasse kr 7 900, Kasse Cafeen kr -334, Bank ( ) kr , Bank ( ) kr 0, Bank ( ) Sparekonto kr 169, Bank ( ) Café kr 8, Bank ( ) Band kr - Sum Kasse / Bank kr ,60 Gjeld Gjeld medlemmer kr , Kiwi kr -75, GKM kr , StressLess kr 500, Stereo kr 643, Sum Gjeld kr ,33 Sum Eiendeler kr ,93 Egenkapital pr kr ,21 Årets resuktat kr ,28 Netto formue kr ,93 kontroll Sum eiendeler kr ,93 - Netto formue kr ,93 = kr -

23 Resultatregnskap Tekst Regnskap Forrige periode Inntekter: Kontingent inn kr 5 000,00 kr 2 400,00 Salg kafé kr ,75 kr 8 547,00 Gaver kr - kr 2 000,00 Frifond kr 7 637,73 kr 3 693,02 Lån kr - kr 3 000,00 Underskudd kr - kr 1 307,92 Støtte (Echbos legat) kr ,00 kr - Sum inntekter: kr ,48 kr ,94 Kostnader: Kontingent ut kr 4 375,00 kr 1 980,00 Innkjøp kafé kr ,84 kr 5 310,65 Fadderuka/stand kr - kr 5 305,29 Investeringer kr ,85 kr 2 957,00 Landsmøteavgift kr - kr 4 600,00 Reisekostnader kr - kr 620,00 Gebyrer kr 175,00 kr 175,00 Lån (Ten Sing) kr 400,00 kr - Tilb.bet. lån (Ten Sing) kr 3 000,00 kr - Øvrige utgifter kr 7 948,28 kr - Overskudd kr ,51 kr - Sum kostnader: kr ,48 kr ,94 Balanse pr : kr 1 098,61 Ny balanse pr : kr ,12 Faktisk balanse: kr ,15 Differanse: kr 69,03

24 Årsmøte 2014 Forslag til vedtektsendring: Eksisterende 8: Årsmøte i foreningen holdes i oktober/november hvert år. Tid for årsmøtet kunngjøres med minst fire ukers varsel. Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være sendt styret minst tre uker før årsmøtedag. Saksliste kunngjøres to uker før årsmøtet. Stemmerett på årsmøtet har alle medlemmer av foreningen som er fylt 15 år. Styrets årsmelding og revidert regnskap, samt andre saker som er oppført på dagsorden, behandles på årsmøtet. Årsmøtet velger: - medlemmer til foreningens styre, - utvalg og komiteer etter behov, - valgkomité på tre medlemmer, - kasserer og to revisorer. Valgkomiteen legger fram for årsmøtet forslag til alle valg. Det bør sørges for kontinuitet i valgene. Alle valg gjelder fra 1.januar til 31.desember. Regnskapsåret er fra 1.juli til 30.juni. Forslag til ny 8: Årsmøte i foreningen holdes i oktober/november hvert år. Tid for årsmøtet kunngjøres med minst fire ukers varsel. Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være sendt styret minst tre uker før årsmøtedag. Saksliste kunngjøres to uker før årsmøtet. Stemmerett på årsmøtet har alle medlemmer av foreningen som er fylt 15 år. Styrets årsmelding og revidert regnskap, samt andre saker som er oppført på dagsorden, behandles på årsmøtet. Årsmøtet velger: - medlemmer til foreningens styre, - utvalg og komiteer etter behov, - valgkomité på tre medlemmer, - kasserer og to revisorer. Styremedlemmer velges for 2 år. Valgkomiteen legger fram for årsmøtet forslag til alle valg. Det bør sørges for kontinuitet i valgene. Alle valg gjelder fra 1.januar til 31.desember. Regnskapsåret er fra 1.juli til 30.juni. Besøksadresse: KFUK-KFUM - Grooseveien 7, Post: KFUK-KFUM, Postboks 258, 4891 Bank: Kontonummer: , Sparebanken pluss.

25 Rapport fra eiendomsutvalget. Når det gjelder eiendomsutvalget har vi hatt et noe rolig år. Vi startet bra med møte i vår og pratet om hva som burde gjøres på huset. Vi har hatt en dugnad som vi fikk ryddet på utsiden og kastet noe søppel. Svein Løken er ansvarlig for brann alarmen på huset og har tatt seg av rapporter som må til brannvesenet. Det er holdt brannøvelse og han har fått en oversikt over lederne i de forskjellige gruppene som er på huset. Leiligheten er det utleie på og Terje Vigsnes har ansvaret for den. I år er det ikke gjort noen større jobber der, da det ble gjort en stor jobb året før. Vi ser ikke heller at det er noe som må gjøres der med det første. Vi har vasket huset ute og inne før vi startet med utleie til konfirmasjone i vår. Dette trengtes etter altarbeidet i området. Vi ønsker også å merke opp parkeringsplassene, men vi har ventet til de er ferdig med nabotomta. Vi setter opp et skilt på veggen om at det er våre parkeringer. Da det er stadig noen som benytter våre. Ellers har vi sett på flere saker vi kommer til å jobbe mere med. Randi Leite har styrt utleie i år og det går veldig greit. Mulig vi skulle se på en mulighet for å få leid ut noe mere. Dette kan vi diskutere med flere. Ellers er planen videre at vi fordeler ansvaret for oppgaver på huset mellom oss i gruppen. Da det er lettere og få noen ansvarsområde som er ditt. Større jobber som gangen og lignende lurer vi på om det hadde vært lurt og leie inn noen til å gjøre det ferdig. Er det noe vi ikke har sett så setter vi pris på tilbakemeldinger på det. Med vennlig hilsen Morten Sten Jacobsen

26 Inntekter 10 år Offer/kollekt givertjeneste - gaver Oversikten viser trenden de siste 10 år. år offer-kollekt Givertjeneste gaver kr 4 357,00 kr 7 800,00 kr 8 500, kr 7 155,00 kr 5 400,00 kr 700, kr ,00 kr ,00 kr , kr 7 677,00 kr ,00 kr 8 740, kr ,00 kr ,00 kr , kr ,00 kr ,00 kr , kr ,50 kr ,00 kr 500, kr ,40 kr ,00 kr , kr ,00 kr ,65 kr , kr ,00 kr ,00 kr ,00 inntekter siste 10 år kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr - offer-kollekt Givertjeneste gaver

27 Givertjeneste og gaver På forrige årsmøte årsmøte hadde vi fokus på givertjenesten og gaveinntektene. Oppfordringen var: Inntekten må økes. Følgende har skjedd: Givertjeneste kr ,00 kr ,00 Gaver kr ,00 kr ,00 adm KM kr ,00 Sum kr ,00 kr ,00 Siden forrige årsmøte har vi hatt en nedgang på 45 %! giver beløp 1 kr 2 400,00 2 kr 6 100,00 3 kr 3 810,00 4 kr 5 000,00 5 kr 1 500,00 6 kr 2 400,00 7 kr 1 900,00 8 kr 6 000,00 9 kr 2 400,00 10 kr 1 500,00 Y's men kr ,00 sum kr , % 6 % 11 GIVERE = = 100 % Y's men 23 % 8 14 % 7 4 % 1 6 % 6 6 % 5 3 % 2 14 % 3 9 % 4 12 % Bilde viser at det er 10 personer + Y s men har bidratt med hele inntektspostene givertjeneste og gaver. Sum = ca Fjorårets oppfordring er ikke blitt hørt. Hvilke tiltak kan vi iverksette for å vekke våre medlemmer? En vesentlig del av barne- og ungdomsarbeidet i menighet drives på Triangelhuset i regi av KFUK-KFUM.

28 ÅRSMØTE SKAL FASTSETTE MELEMSKONTINGENT MEDLEMSKAPSPRISER I KFUK-KFUM 2014 Landsmøtet 2013 bestemte følgende medlemskapspriser for Barn fom 0 tom 15 år 130 kroner Ungdom fom 16 år tom 30 år 175 kroner Voksne fom 31 år tom 66 år 425 kroner Seniorer fom 67 år og eldre 385 kroner Uføre 385 kroner Familiemedlemsskap 790 kroner Medlemmer i idrettslag 50 kroner Forslag til nye satser: Barn fom 0 tom 15 år 130 kroner (økes med KR. 10.-) Ungdom fom 16 år tom 30 år 200 kroner (ingen økning) Voksne fom 31 år tom 66 år 600 kroner (ingen økning) Seniorer fom 67 år og eldre 500 kroner (ingen økning) Uføre 385 kroner (ingen økning) Familiemedlemsskap 790 kroner (ingen økning) Følgende ble vedtatt på årsmøte I 2013 Kontingenssatser økes slik: Barn 9-15 Kr (ingen økning) Ungdom Kr (øker med Kr. 35.-) Voksne Kr (øker med Kr 185.-) Voksne fom 67 og uføre Kr (øker med Kr ) Familiemedlemskap KR (Ingen økning)

29 Valgkomiteens forslag for 2015 Styret: Dag Wirak (Leder) Astrid Wirak 1 år igjen Inger Margrethe Harberg 1 år igjen Anne Haavaldsen NY 2 år 5:? Kasserer: Erling Wirak Revisor: Gunnar Skjerdal Andreas Topland Eiendomsutvalg: Morten Sten Jacobsen Svein Løken Kirsti Holvik Terje Vigsnes Randi Leite Bjørn Undheim Mat 1. : Anne Brita Toft Merethe Oterholt Nøstvik Anne Haavaldsen Mat 2.: Bjørg Reidun Wirak Kirsti Holvik Anne trine Eia Valgkomite: 1 Erling Jakobsen 2: 3: Erling Jakobsen og Morten Sten Jacobsen

30 Lover for KFUK-KFUM 1 KFUK-KFUM er forpliktet på Guds ord og Den norske kirkes bekjennelse, og har til formål å vinne ungdommen for Kristus og å fremme levende kristendom med harmonisk utvikling av mennesket, og en aktiv tjeneste i menighet og samfunn. 2 Foreningens arbeid planlegges slik at en bevisst tilstreber at foreningens formål oppfylles. 3 Foreningen er tilsluttet Norges KFUK-KFUM, og er dermed forpliktet på Norges KFUK-KFUM sine grunnregler. 4 Innen foreningen kan det opprettes avdelinger og grupper for barn, unge og voksne. Regler og ledere for disse skal godkjennes av foreningens styre etter gjeldende retningslinjer for Norges KFUK-KFUM sine arbeidsformer. Ledere i underavdelinger skal bekjenne seg den kristne tro. På alle møter og samlinger skal det være en andakt. 5 Medlem av KFUK-KFUM kan en bli ved direkte medlemskap i foreningen eller gjennom medlemskap i underavdelinger. En person kan imidlertid være medlem i en underavdeling uten å være medlem i foreningen og betale kontingent til denne. Bare medlemmer av foreningen kan velges til utvalg eller styre. Foreningen er åpen for alle som vil følge dens lover. 6 Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten som skal dekke kontingent til forening, krets og forbund. Medlemmer som ikke har betalt kontingent de to siste år blir strøket av medlemslistene. Underavdelingene fastsetter selv sin kontingent. Ved medlemskap i flere underavdelinger betales forbundskontingent bare en gang hvert år. 7 KFUK-KFUM ledes av et styre som består av en leder og minst tre styremedlemmer. Lover for KFUK-KFUM består av $ 7,8 og 9 er endret av årsmøte Godkjent av årsmøte

31 Lover for KFUK-KFUM 8 Årsmøte i foreningen holdes i oktober/november hvert år. Tid for årsmøtet kunngjøres med minst fire ukers varsel. Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være sendt styret minst tre uker før årsmøtedag. Saksliste kunngjøres to uker før årsmøtet. Stemmerett på årsmøtet har alle medlemmer av foreningen som er fylt 15 år. Styrets årsmelding og revidert regnskap, samt andre saker som er oppført på dagsorden, behandles på årsmøtet. Årsmøtet velger: - medlemmer til foreningens styre, - utvalg og komiteer etter behov, - valgkomité på tre medlemmer, - kasserer og to revisorer. Valgkomiteen legger fram for årsmøtet forslag til alle valg. Det bør sørges for kontinuitet i valgene. Alle valg gjelder fra 1.januar til 31.desember. Regnskapsåret er fra 1.juli til 30.juni. 9 Styret har ansvaret for driften av foreningen. Styret tilsetter og sier opp lønnede medarbeidere. Styret er beslutningsdyktig når leder/nestleder og minst to av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har leder/nestleder dobbeltstemme. Til den daglige drift har styret hjelp av utvalg og komiteer etter behov. Planer for endringer av bruksmessig eller bygningsmessig karakter for Triangelhuset må behandles av årsmøtet. En slik endring krever 2/3 flertall av avgitte stemmer. 10 Ekstraordinært årsmøte holdes, etter minst to ukers varsel, når hovedstyret finner det nødvendig eller når minst 1/3 av foreningens medlemmer med stemmerett forlanger det. Det kan bare behandles saker som står på sakslista i innkallingen. Sakslista kunngjøres for medlemmene av foreningen. 11 Endring av Lover for KFUK-KFUM kan bare vedtas på ordinært årsmøte. Forslag om endring må sendes til medlemmene minst to uker før årsmøtet. Lovendringer krever 2/3 av avgitte stemmer. 12 Forslag om oppløsning av foreningen kan bare behandles av ordinært årsmøte, og fremmes etter regler for lovforslag. ( 11) Skulle foreningen bli nedlagt, overføres all eiendom til et fond som bestyres av Norges KFUK-KFUM for anvendelse ved en eventuell ny start av en KFUK-KFUM forening. Lover for KFUK-KFUM består av $ 7,8 og 9 er endret av årsmøte Godkjent av årsmøte

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 24.okt. 2013

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 24.okt. 2013 1892 2013, 121 år Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 24.okt. 2013 Norges KFUK-KFUM sitt formål ble gjennomgått og vedtatt på landsmøte 2013: Formål: Formålet til Norges KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for

Detaljer

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 25.okt. 2012

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 25.okt. 2012 1892 2012, 120 år Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 25.okt. 2012 Norges KFUK-KFUM sitt måldokument ble fornyet på Landsmøtet på Knattholmen i april 2011: Vår visjon: Vi får utrolige ting til å skje ved å være

Detaljer

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 27.okt. 2011

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 27.okt. 2011 1892 2011, 119 år Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 27.okt. 2011 Norges KFUK-KFUM sitt måldokument ble fornyet på Landsmøtet på Knattholmen i april 2011: Vår visjon: Vi får utrolige ting til å skje ved å være

Detaljer

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 Kretsting ble i år ikke holdt sammen med Norges KFUK-KFUM, Agder Krets Vi hadde skiftet ukedag fra søndag til fredag for å prøve om dette

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet)

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet) 1 30.03.2016 Årsmøte i Leirsund Velforening i henhold til Vedtektene 4. Tid: Onsdag 30. Mars 2016 Klokken: 18.00 Sted: Leirsund Velhus Følgende Årsmøtesaker skal behandles Sak 1 Åpning av møtet, godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

Sakspapirer til Generalforsamlingen

Sakspapirer til Generalforsamlingen Sakspapirer til Generalforsamlingen Ås kristelige studentlag 8. mai 2014 1. Godkjenning av Innkalling og Saksliste Innkalling Innkallingen ble sendt til alle medlemmer på e-post den 1. mai. Alle medlemmer

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole Innhold 1 Formål... 2 2 Organisatorisk plassering... 2 3 Organisering og valg... 2 3-1 Valg av representanter til foreldrerådets

Detaljer

Referat fra Årsmøte i Nedenes Normisjonsforsamling

Referat fra Årsmøte i Nedenes Normisjonsforsamling Referat fra Årsmøte i Nedenes Normisjonsforsamling Torsdag 20. februar 2014 kl. 19.00 Årsmøtet ble holdt på Nedenes bedehus. Det hadde møtt fram 47 medlemmer med stemmerett. Forsamlingsleder Inge Flaat

Detaljer

Apenes Vel. Anno Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN :

Apenes Vel. Anno Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN : Foreningen Apenes Vel Anno 1918 ÅRSMØTE 2014 FREDAG 21. MARS 2014 KL. 19:00 Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN : 1. Åpning 7. Fastsettelse av kontingent 2. Møtets lovlige innkallelse. 8. Budsjett

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa)

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER for Larvik og Omegns Turistforening - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER FOR LARVIK OG OMEGNS TURISTFORENING 1 Formål Larvik og Omegns

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN Årsberetning 2005 KORPS-MEDLEMMER Korpset har pr. 31.12.2005 13 Musikanter 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 5. januar: Oppstart etter ferien.

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb 27.10.2010, kl. 20.00 Sted: Møterom i 2. etg i Marikollhallen. Agenda SAK 1. Legge frem resultatregnskap og balanse for klubben i 2009, og få årsmøtet sin godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000. 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000, 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Årsmøte GT-koret 22. mars 2010. Saksliste. Sted: Godlia skole Tid: 22. mars 2010, kl 18.00

Årsmøte GT-koret 22. mars 2010. Saksliste. Sted: Godlia skole Tid: 22. mars 2010, kl 18.00 Årsmøte GT-koret 22. mars 2010 Sted: Godlia skole Tid: 22. mars 2010, kl 18.00 Saksliste 1. Konstituering a. Godkjenning av innkalling b. Godkjenning av saksliste c. Valg av møteleder, referent og protokollvitner

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENT-KRIK BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENT-KRIK BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENT-KRIK BERGEN Vedtatt av årsmøte 11.05.2016 1 Foreningens navn Foreningens navn er Student-KRIK Bergen. Foreningen ble stiftet 25.09.08. 2 Formål og virksomhet Formålet med Kristen

Detaljer

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE...

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 4 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN... 4 INDRE

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

VEDTEKTER FOR ØSTRE FREDRIKSTAD SKOLEKORPS. Revidert 3.2.2010

VEDTEKTER FOR ØSTRE FREDRIKSTAD SKOLEKORPS. Revidert 3.2.2010 VEDTEKTER FOR ØSTRE FREDRIKSTAD SKOLEKORPS Revidert 3.2.2010 Opprettet: 08.06.1998 Revidert: 03.02.2010 Page 1 Denne siden er laget blank med hensikt. Opprettet: 08.06.1998 Revidert: 03.02.2010 Page 2

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte Roan Hytteforening innkaller til årsmøte torsdag 30. mars 2017 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og sekretær 2. Årsmelding

Detaljer

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Asphaugen Samfunnshus SA Årsmøte Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Sakliste for årsmøte i Asphaugen Samfunnshus SA 14.03.2017 1. Åpning. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen. 2.

Detaljer

Barneleir på Solhøgda 17-18 april

Barneleir på Solhøgda 17-18 april Nr. 2, mai 2010 Her er en ny utgave av Agder Nytt! I denne utgaven får du en oppdatering på vårens mange aktiviteter. Fra denne utgaven: Barneleir på Solhøgda 17-18 april... 1 Kula & Myggen... 2 Flott

Detaljer

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Saksliste: 1. Valg av møteleder og sekretær 2. Valg av personer til å signere protokoll 3. Behandle årsmelding for 2014 4. Behandle regnskap for

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Myrsnipa Velforening Innkalling til årsmøte 2015 Sted : Hårstad skole Tid : 19. mars 2015 kl. 19:00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av fullmakter 3. Valg av ordstyrer

Detaljer

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding.

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding. PROTOKOLL GENERALFORSAMLING HERREKORET COMPAGNIE TRASS 2011 SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer II) Valg av referent III) Godkjenning av innkalling IV) Godkjenning av saksliste V) Årsmelding A) Årsmelding

Detaljer

K R E T S T I N G 2011

K R E T S T I N G 2011 K R E T S T I N G 2011 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund ONSDAG 2. MARS 2011 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård Rett overfor speiderkontoret. Gruppetinget skal ha valgt

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

Rapport Psyk-festival 2015

Rapport Psyk-festival 2015 1 Rapport Psyk-festival 2015 Psyk-festivalen i Eidsvoll og Hurdal ble avhold i uke 42 og 43. Utstillinger av Festival kunstner Vidar Pettersen med sine dikt og bilder hang oppe på Råholt amfi, Eidsvoll

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 Lørdag 9. august kl. 15:30 MØTESTED : Nystølkroken Kafe, Kuluset SAKSLISTE : Formann ønsker velkommen 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste

Detaljer

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430 MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@ Kateket: Eli Kolstad

Detaljer

REFERAT FRA CON VITA-KORETS ÅRSMØTE 13.2.2006

REFERAT FRA CON VITA-KORETS ÅRSMØTE 13.2.2006 REFERAT FRA CON VITA-KORETS ÅRSMØTE 13.2.2006 Møtet ble holdt på Nannestad Kommunehus, Kommunestyresalen Det var 17 medlemmer tilstede. Linn Asak møtte som dirigent. Anne Grete Fjeldberg ønsket velkommen

Detaljer

Juni. Jessheim KFUK-KFUM-speidere. Kjære speidere og speiderforeldre!

Juni. Jessheim KFUK-KFUM-speidere. Kjære speidere og speiderforeldre! Jessheim KFUK-KFUM-speidere Juni 2012 Kjære speidere og speiderforeldre! Nå har sommeren endelig kommet. Så da er det tid for hengekøye, is, leirliv, turgåing, soling og bading. Her kommer det siste månedsbrevet

Detaljer

Vedtekter. Oppdatert:

Vedtekter. Oppdatert: Vedtekter Oppdatert: 27. januar 2010 1 ORGANISASJON 1.1 Forr Songlag stiftet i 1919 er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Stod i Steinkjer kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Detaljer

Årsmøte i Solgløtt 2006 Sted: Hilde Undheims hage, Gyldenløves gate 61, Kristiansand Tid: Fredag 28.7 kl 20.00

Årsmøte i Solgløtt 2006 Sted: Hilde Undheims hage, Gyldenløves gate 61, Kristiansand Tid: Fredag 28.7 kl 20.00 Årsmøte i Solgløtt 2006 Sted: Hilde Undheims hage, Gyldenløves gate 61, Kristiansand Tid: Fredag 28.7 kl 20.00 Sak 1 - Valg av møteleder og referent. Årsmøtet valgte Hanne som møteleder og Mona som referent.

Detaljer

Korpsavisa ÅRSFEST I GOD GAMMEL KORPSSTIL!

Korpsavisa ÅRSFEST I GOD GAMMEL KORPSSTIL! ÅRSFEST I GOD GAMMEL KORPSSTIL! Tema var kjent for mange av oss som har vært på tidligere årsfester; BAD-TAST. Og vi kan absolutt konkludere med at det er utrolig mange i Hobøl skolekorps som har dårlig

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS 1 ORGANISASJON Brandbu Skolekorps, stiftet i 1948 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom regionen Hedmark / Oppland. 1.1 ORGANISERING AV KORPSET a) Korpset

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet?

Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet? Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet? Til deg! Vi håper du vil velge konfirmasjon i kirken. For at du skal få et fint og lærerikt år, er det viktig at du er motivert og har lyst til å konfirmere

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 TID/ STED: 22/4-2010 kl. 19:00 Hårkollhallen kafeteria AGENDA: Sak 1. Valg av ordstyrer og referent Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 3. Godkjenning

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr FJELL-LY POSTEN Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr. 1-2017 Sommerhilsen fra Fjell-ly Nå er nok en leirvår ferdig på Fjell-Ly, og det nærmer seg sommerferie for oss i Barne- og ungdomsavdelingen. Vi

Detaljer

Ordinært Årsmøte Aure IL

Ordinært Årsmøte Aure IL Ordinært Årsmøte Aure IL 03.03.2014 Sak 1 Åpning Sak 2 Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden Sak 3 Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å skrive under protokollen Sak 4

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte. onsdag kl 1900

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte. onsdag kl 1900 Roan Hytteforening innkaller til årsmøte onsdag 16.03.2016 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og valg av møteleder 2. Årsmelding for 2015 3.

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag. Oslo, 2. januar 2017 Til medlemmer i Åpen folkekirke Velkommen til årsmøte i Åpen folkekirke 3. mars 2018 Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening 1 Navn og bakgrunn Orkesterets navn er Sør-Trøndelag Orkesterforening (STOF). STOF er et amatørsymfoniorkester og ble stiftet 26. mars 2003. Orkesteret er en

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes ÅRSMELDING 2011 På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2011 og 2012) frem til årsmøtet 2013. Lance Tørressen Terje Nielsen Bjørg Håland

Detaljer

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak 7: Sak 8: Sak 9: Åpning og navneopprop Åtte stemmeberettigede møtte til årets årsmøte tre styremedlemmer

Detaljer

Generalforsamling i ProgNett våren Møtedato: 21/ Møtetid: Møtested: Java, Ole Johan Dahls hus (OJD)

Generalforsamling i ProgNett våren Møtedato: 21/ Møtetid: Møtested: Java, Ole Johan Dahls hus (OJD) Generalforsamling i ProgNett våren 2013 Møtedato: 21/5-2013 Møtetid: 17.00 Møtested: Java, Ole Johan Dahls hus (OJD) SAKLISTE Etablering av generalforsamlingen Valg av ordstyrer og referent Valg av protokollunderskrivere

Detaljer

VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970

VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970 VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970 Gjeldende vedtekter er vedtatt av Representantskapet 30.01.2012 Vedtatt av: Dato: Endring av: Representantskapet 30.01.2012 Endringer i 4.2, 5.2, 5.5,

Detaljer

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer.

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer. VEDTEKTER FOR NORSK ELBÅTFORENINHG 1. NAVN 1.1 Navnet på organisasjonen skal være Norsk Elbåtforening heretter referert til som "Elbåtforeningen" og den skal være hjemmehørende i Oslo. Den ble stiftet

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Vedtekter for Skotselv Skolekorps.

Vedtekter for Skotselv Skolekorps. 1 ORGANISASJON. Vedtekter for Skotselv Skolekorps. Skotselv Skolekorps stiftet 2003 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund, NMF med tilhørighet i NMF Buskerud. Skotselv Skolekorps har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer