Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014"

Transkript

1 , 122 år KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt Norges KFUK-KFUM sitt formål ble gjennomgått og vedtatt på landsmøte 2013: Formål: Formålet til Norges KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket med ånd, sjel og kropp. Vi vil hjelpe mennesker å leve og vokse i tro på Jesus Kristus og i mellommenneskelig forståelse, samt utfordre til engasjement og handling i kirke og samfunn, lokalt og globalt. Våre verdier: Åpen Modig Utviklende Trygg - Rettferdig

2 Til medlemmer i KFUK-KFUM 8.oktober 2014 Innkalling til årsmøte på Triangelhuset torsdag 23. oktober 2014 kl :00 Årsmøtelapskaus 18:00 Årsmøte Saksliste: 1. Valg av møteleder. 2. Valg av 2 referenter. 3. Godkjenning av innkalling og sakspapirer. 4. Behandling av styrets årsberetning. 5. Øvrige årsberetninger. 6. Behandling av foreningens regnskap og revisors beretning. 7. Budsjett Øvrige regnskap til orientering. 9. Behandling 9a vedtekstendring. 10. Valg av styremedlemmer og komiteer - ved valgkomiteen. Sakspapirer blir delt ut på årsmøtet. Årsmøte er kunngjort i infomail i august Det er ikke kommet inn saker til behandling. Med vennlig hilsen styret Dag Wirak Mobil: ,

3 Norges KFUK-KFUMs mål for Norges KFUK-KFUM er en kristen barne- og ungdomsorganisasjon med over medlemmer i 500 grupper over hele landet. Vi er en del verdens største kvinnenettverk YWCA og verdens største ungdomsbevegelse YMCA. Formål Formålet til Norges KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket med ånd, sjel og kropp. Vi vil hjelpe mennesker å leve og vokse i tro på Jesus Kristus og i mellommenneskelig forståelse, samt utfordre til engasjement og handling i kirke og samfunn, lokalt og globalt. Langtidsmål I 2025 er Norges KFUK-KFUM en synlig og troverdig kristen aktør i kirke og samfunn som kjemper for unge menneskers rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker. Vi er ledende på åpne og trygge fellesskap der unge mennesker deltar og har innflytelse. Mål : 1. Etablere et felles tydelig merkenavn med logo og visjon som er forpliktende for hele organisasjonen. 2. Etablere nye og styrke eksisterende programmer som fremmer fysisk aktivitet. 3. Skape handlingsalternativer som gjør unge mennesker i stand til å fremme rettferdighet og fred nasjonalt og globalt. 4. Etablere relevant fagkompetanse blant våre frivillige og ansatte på marginaliserte grupper. 5. Benytte regionale og landsdekkende arrangementer til å forkynne kristen tro. Vi får utrolige ting til å skje! Våre verdier: Åpen Modig Utviklende Trygg - Rettferdig Foto: Torstein Ihle

4 Årsmelding for KFUK-KFUM For årsmøtet 23.oktober Styret har dette året bestått av følgende: Dag Wirak (leder), Tor Inge Omland, Marte Hovda, Inger Margrethe Harberg og Astrid Wirak. Inger Margrethe og Astrid ble valgt inn på årsmøte okt Styret har hatt 7 styremøter i Styremøte i mars var deltagelse på kretsens årsmøte. Kasserer har vært Erling Wirak. Styremøter 2014: 08.januar 26.februar 19.mars (årsmøte kretsen) 23 april 05.juni 8.september 6.oktober 3.november 1.desember Eiendomsutvalget har hatt Morten Jacobsen som leder i Utvalgtes øvrige medlemmer: Randi Leite (utleie), Svein Løken (brannansvarlig), Bjørn Undheim, Terje Vigsnes (Leilighetsansvarlig) og Kirsti Holvik. Eiendomutvalget legger frem egen rapport for årsmøte. Det ble sagt og skrevet en del ting på forrige årsmøte i forbindelse med oppussingsprosjekt, planer og investeringer. Vi gjentar følgende: Stitat: «Styret ønsker en bedre struktur på eiendomsutvalget med undergrupper. Huset er såpass slitt at jevnlig vedlikehold er påkrevd». Peisestue-oppussing er ikke påbegynt. Ei heller ferdigstillelse av trapp og gangareal. Det siste året har følgende skjedd. P R O G R A M - Slutten av 2013 Etter forrige årsmøte (24.okt 2013) hadde vi flere flotte arrangement før året var omme. Vi må nevne følgende: 14.november: Høstfest. Dette ble en fin samling for små og store. Festene våre har funnet en god mal med sang av korene denne gangen Ten Sing, og med bidrag fra folk med KMbakgrunn. Morten Arnesen var med. Han har i tidligere år vært kretssekretær i Agder og har vært mye på Triangelhuset. Høstfesten ble arrangert i den globale bønneuken. 14 desember arrangerte vi julegrøt. Studenten i Stressless hadde forberedt seg godt og inviterte til juleverksted for de som ønsket det. Har var det mulig å bake, lage julepynt og selvsagt spise masse deilig julegrøt. Takk til Stressless og takk til Siri og Terje som enda en gang stod for grøten. Dette er blitt et kjærkomment tilbud for mange en lørdag i måneden.

5 15. desember hadde vi vårt årlige «vi synger jula inn» i kirke for 54.gang I år har Gunnar Skjerdal tatt over som hovedansvarlig for programmet. KFUK-KFUM er veldig takknemlig for det. Arrangementet er veldig populært og vi har høstet mange lovord i mange år. Når Gunnar nå har tatt over er det naturlig at arrangementet også endrer litt på gamle spor. Tilbakemeldinger som er mottatt tyder på at folk likte veldig godt det de opplevde. Lykke til med årets arrangement, Gunnar. Grøtservering har fortsatt i hele Det er stadig nye folk innom og de som har vært med før kommer tilbake. Vi håper dette tilbudet vil vare leeenge. Årsmøte bes merke seg at vi ønsker å utvide med flere «grøtlag». Siri og Terje deler sikkert oppskriften og erfaringene med nye folk. Det hadde vært supert med 3-4 lag til å bytte på med grøtforberedelsene. En lørdag i halvåret er sikkert overkommelig for de aller fleste. Styret kan godt tenke seg å foreslå at våre matkomiteer får ansvar for en grøtlørdag i halvåret i tillegg til en fest i året. 27 april var det duket for årets vårfest. Denne gang tok vi farvel med vår kjære prest, Svein Lillåsen. Han ble overrakt presang og fikk noen takkens ord. Svein har bidratt med mye god bibelkunnskap de senere år. Dessuten var Studentkoret STEREO med. Vårt egen studentkor. Vi er svært glad for at de er etablert. Det synes å være et behov for et slikt tilbud for sangglade studenter på universitetet og andre unge voksne i distriktet. Tradisjonen tro hadde Tor Inge ansvaret for gjennomføring av lotteriet. Bra Tor Inge. Hva i all verden skal vi gjøre når du går ut av styret i 2015? Annet: Styret i KFUK-KFUM har i 2014 forkusert på at vi utgjør et vesentlig bidrag til det barne og ungdomsarbeidet som tilbys i Menighet. Hver uke er det i snitt ca 200 innom på Triangelhust. Speidern, Ten Sing, Stereo, Stresseless + våre felles arrangement som grøt, høst- og vårfest er tilbud og arrangement som bidrar til at veldig mange har meningsfylte tilbud og gode opplevelser. I januar inviterte vi ansatte i menighet til et styremøte. Kantor (Torun), kateket (Hilde), prest (Svein) og menighetsrådets leder (Per) var tilstede. Vårt hovedanliggende er at vi ønsker å være synlige, at våre tilbud blir regnet med og at vi innlemmes i de øvrige planer som legges i menighet. Vi har gode tilbud og vi ønsker at disse skal være naturlig tilbud for alle som ønsker å delta i menighet og menighetens arbeid.

6 I Ten Sing har vi nesten alltid noen av årets konfirmanter med. Vi tror at Ten Sing i enda større grad kan være et naturlig sted for konfirmanter. Gjennom Ten Sing kan de delta i menighetens ungdomsarbeid, bli trygge på egen tro og oppleve et godt felleskap. Derfor vil vi svært gjerne og i enda større grad integreres i konfirmantarbeidet. Vi ønsker at menigheten profilerer våre arrangement som sine egne. I dag opplever vi at samarbeidet kan bli bedre og vi ser frem til samtaler og samabeid som kan føre til at menighetens ungdomsarbeid blir styrket. Det er viktig for styret at årmøte er kjent med at vi arbeider med disse forhold. Ansatte: Årsmøte 2014 er godt i gang og vi gleder oss til å høre om alt som skjer i regi av KFUK-KFUM. Stor takk til alle som bidrar med tid og ressurser for at vi skal kunne opprettholde et godt programtilbud til barn, unge og voksne i KFUK-KFUM. Per Joakim Jørgensen (PJ) er vår ungdomsarbeider i 30 % stilling. Det er vi glade for. Både han og Ida bidrar på en flott måte i det som skjer; spesielt i Ten Sing, Stressless, Stereo og i forbindelse med gjennomføring av leksehjelp-tilbudet vi har. PJ fyller tiden sin med gjøremål som i stor grad er knyttet til disse 3 aktivitetene. I tillegg er PJ med i styret for Agder Krets av KFUK-KFUM. Han vil være ansatt i hvertfall frem til sommeren Tlem Cin er vår renholdsarbeider. Hun vasker 2 ganger i uka og ved behov og er et hyggelig bekjentskap. Vi kan se frem til både høstfest og «Vi synger jula inn» før året er omme. Disse arrangement vil vi si mer om på neste årsmøte. Styret ønsker å rette en stor og varm takk til alle som bidrar med innsats for at KFUK- KFUM skal kunne tilby aktiviteter for barn, unge og voksne i. Tusen takk! Styret 2014: Tor Inge Omland Marte Hovda Astrid Wirak Inger Margrethe Harberg Dag Wirak

7 For årsmøtet 2014 Tensing årsrapport Tensing er et kor for ungdom fra hovedsakelig 8. klasse til 3. videregående. Nå har GTS ca. 40 medlemmer. I tillegg til et kor har vi et fantastisk band med gitarist, bassist, trommis og pianist. På Tensing har vi et fantastisk miljø og vi ser på oss selv som en stor familie. Det skjer alltid noe morsomt og interessant på øvelsene vi har hver mandag kl Styret har dette året bestått av Anders Skjerdal (styreleder og notesjef), Håvard Lindemann (styreleder), Malin Elisabeth Johansen (nest leder), Kristina Elise Sigurdsson (sekretær), Knut Andreas Aagenes (PR/web sjef), Hanna Skjerdal (Material forvalter), Ingrid Akselsen (Mat ansvarlig), Maria Brændeland (vara) og Viktoria Harberg (vara). Styret har dette året hatt 9 styremøter. I tillegg til «ungdomsstyret» har vi hatt en ledergruppe. Denne har bestått av Dag Wirak (hovedleder og ansvarlig voksenleder), Per-Joakim Jørgensen, Ida Breivik Jørgensen og Merete Nøstvik. Dirigenter dette året var Anders Skjerdal og Kamilla Rød Slettene. De klarte å holde ut med oss selv om vi maste og pratet når vi ikke burde ha gjort det. De er fantastiske og koret hadde ikke vært det samme uten dem. I slutten av dette året måtte vi dessverre si farvel med mange av våres beste venner. De var klare til å starte livene sine for ordentlig og to av dem har fortsatt med Tensing og er nå med i Tensing Norway. Dette forteller litt om hvor dreven ungdom som er med i koret! Vi kan gjøre det meste bare vi bestemmer oss for dette. Disse to ungdommene har gitt oss mange kloke ord og vært fantastiske forbilder for resten av koret. Tusen takk til alle dere som har inspirert oss! Medlemstallet for Ten Sing var 49 medlemmer ved årsskifte. I gjennomsnitt møtte om lag 30 ungdommer på de ukentlige øvelsene. Av medlemmene var alderen fra år (u. ledere), med en gjennomsnittlig alder på 16 år. Det siste året har følgende skjedd: Slutten av august. Praha tur, YMCA- festival! Vi starter turen med buss til Kristiansand og deretter båt til Danmark. Vi fortsatt bussturen til Schønebeck, Tyskland, hvor vi hadde konserter og ble kjent med nye folk. Videre tok vi turen til Praha for å delta i åpningen av YMCA festivalen Love2Live hvor vi hadde flere konserter. Denne turen ble som en stor turne for Tensing da vi var så heldige å få ha konserter flere steder. Den første konserten vi hadde i Praha var på «Forrest stage» hvor vi virkelig fikk vist oss frem som et stort og flott kor. Det å ha denne store konserten var et skikkelig boost for Tensingerne. Vi fikk en enorm følelse av felleskap og kjærlighet da vi ble tatt så godt i mot av den store folkemengden som så på. Vi fikk en følelse av at vi virkelig kunne klare alt! Siste stopp på hjemturen var sjømannskirka i Hamburg hvor vi fikk delta på gudstjenesten med sang og glede.

8 19. august: Første Tensing øvelse etter ferien september: Tur til Solhøgda. En helg hvor vi samles for å kose oss litt ekstra og for å skape sterkere bånd. 16. september: Vi sang i kirke. 13. oktober: Menighetsfest på Triangelhuset oktober: Øvingshelg til Beatles konsert. 20. oktober: TV-Aksjonen: National forening for folkehelsen. 16. november: YMCA Impact day. Et stort arrangement hvor det er Stop Poverty aksjoner rundt om i hele verden. Det ble satt opp globalaksjons-løp og konserter hvor målet var å samle inn så mye penger som mulig til Globalaksjonen. 24. november: Beatles konsert på Dahlske sammen med Holvika skolemusikk, skolemusikkorps og Fjære musikkorps. Dette samarbeidet var noe jeg tror vi alle lærte veldig mye. Ikke bare var det ekstremt gøy, men det var også veldig lærerikt. Vi fikk oppleve det å arbeide som en større gruppe og dette var noe alle partene verdsatt. Med alle øvingshelgene og generalprøven ble vi tilslutt svært godt kjent med hverandre. 15 desember: Vi synger julen inn for 54. gang i kirke, i år sammen med Koriander, Chili og mange fler. 16. desember: Juleavslutning på Dømmesmoen. Vi koser oss med julegrøt, julepakker, julenisse og julebrus. Vi har natursti og flere leker. 28. desember: Varetelling på Bunnpris,. Tjente kr. Begynnelsen av januar: Vinterfestival! Sammen med Vestfold krets, pulk, TSN og husband ble dette en minnerik helg. Med masse leker, sang og moro hadde vi det kjempe gøy! 6 februar: SETT kveld på Triangelhuset. SETT står altså for Super Episk Tensing Torsdag og poenget med disse kveldene er at koret skal komme sammen på en annen måte. Vi har flere leker og blir bedre kjent med hverandre på andre måter. Det er for at vi skal samles og styrke fellesskapet og vennskapene enda mer! Denne SETT kvelden var ekstra spesiell da vi alle sammen så på filmen fra forestillingen vår «Fakebook» og fra turen vår til YMCA- festivalen i Praha. 8 februar: Grøt på huset, grøt vafler og kaffe på triangel huset.

9 14 februar: Lan på Triangelhuset. 21 februar: Jente kveld hos Ida Jørgensen, med mat, kake, masse kos og musikk. 13. mars: Hadde vi enda SETT på Triangelhuset med leker og snacks. 14. mars: Dugnad. Noen Tensingere hjelper NMS brukthandel (Norsk misjonsselskap) å flytte fra Storgata til Skolegata mars: Blåtur for de eldste. Blåtur er altså en tur for de eldste i koret, dvs. videregående elever. De får utdelt en pakke liste som inneholder alt fra solkrem til skismøring og de får ikke beskjed om hvor de skal før de er der. Turen som var satt opp i år har fått masse skryt! De reiste til Vilnius i Litauen hvor e lærte nye sanger og fikk delta i kirken på gudstjenesten med nydelig sang. Det var også en del fritid som de fikk gå rundt og utforske byen på. Det at det blir arrangert turer som dette er veldig viktig for ungdommene. Når det kun er de eldste i sammen kan de komme sammen på en ny måte. Det er på de sammenkomstene de sterkeste bånda blir lagd! 3. april: Var det SETT kveld. Denne var ekstra spesiell da vi spesielt inviterte konfirmanter og ungdommer fra ungdomsskolen til å bli med på kvelden. Dette var et samarbeid med kirke og inngikk i et opplegg som ble kalt konfirmantreunion. Kvelden ble meget vellykket, til tross for at det kom nokså få ungdommer som ikke allerede var medlemmer i Ten Sing. Det ble imidlertid bestemt at SETT-kveldene fremover skulle være åpen for alle ungdommer i målgruppen for Ten Sing, og ikke bare medlemmene selv. Ønsket var å tilby det gode Ten Sing-miljøet til alle ungdommer, selv om man ikke ønsket å synge i kor. 27. april: Vi hadde vårfest på Triangelhuset. Med Svein Lilleaasen, STEREO, Tensing og masse deilig kake ble det kjempebra. 4. mai: Vi sang i kirka. 17. mai: Vi gikk i borgertoget og vant til og med en pris for beste «oppvisning» 18. juni: Vi Avsluttet dette året med en sommer konsert : Til sammen deltok 15 GTS-ere på TT14 på Gjøvik. De tok toget til Gjøvik hvor de ble møt av flere Tensingere fra andre steder. Hver dag var det morgen- og kveldsshow og på dagen holdt de på med forskjellige aktiviteter. Enkelte dager var det store konserter og show med andre Tensing-kor, Tensing Norway og Stop Poverty. Anne Veronika Dahl sekretær i styret i Tensing,

10 Årsmelding for StressLess, Styret av StressLess har denne perioden bestått av Per-Joakim Jørgensen (styreleder), Vetle Sandvær Jørgensen (nestleder og PR-ansvarlig), Ida Breivik Jørgensen (sekretær), Hedda Emilie Jansen og Ole Jakob Orlien. Hedda Emilie og Ole Jakob ble valgt inn i styret under valget på Triangelhuset, lørdag 31. august I løpet av perioden har styret i alt hatt syv styremøter (følger skoleruten for Universitetet i Agder). Per-Joakim Jørgensen har tatt over rollen som hovedleder og ansvarlig voksenleder for StressLess etter Irlin Bråten. Dette var en naturlig overgang ettersom Per-Joakim tiltro i stillingen som ungdomsarbeider i KFUK-KFUM, fra 15. august StressLess har i perioden hatt 28 registrerte medlemmer. Styret Per-Joakim Jørgensen - Styreleder & Økonomiansvarlig Vetle Sandvær Jørgensen (Sittet i 2 år) - Nestleder & PR-ansvarlig Ida Breivik Jørgensen (Sittet i 2 år) - Sekretær Hedda Emilie Jansen (Sittet i 1 år) - Styremedlem Ole Jakob Orlien (Sittet i 1 år) - Styremedlem Styremøter: Høst 2013: 28. august 11. september 9. oktober 5. desember Vår 2014: 15. januar 12. februar 30. april

11 Hendelser siste periode: Høst 2013 I løpet av høsten 2013 har StressLess holdt hus hver lørdag, etter skoleruten. Styret vedtok tidlig i semesteret at StressLess i hovedsak skulle være et møtested for unge voksne i et alkoholfritt miljø. Det ble derfor vedtatt å ikke arrangere aktiviteter hver lørdag, men i stedet holde dette til en til to ganger per måned. Dette ble gjort ettersom stemningen på StressLess viste seg å være vel så god uten planlagte arrangementer. For å holde rutine i aktivitetene, er det blitt arrangert quiz en gang i måneden (første lørdagen hver måned), i tillegg til ulike aktiviteter utover semesteret. Semesteret startet med en tur på bowling i Arendal, med et fokus på å verve flere medlemmer. Her var oppmøtet godt og det ble en fin kveld hvor man ble kjent med nye studenter og unge voksne. Tradisjon tro ble det arrangert bistandspoker til inntekt for Globalaksjonen også i år. Mange deltok og det ble samlet inn litt over kroner til aksjonen. I desember arrangerte StressLess juleverksted for barna på juleavslutningen på Triangelhuset. Styret i StressLess hadde dette semesteret en lang prosess med STA (studentsamskipnaden i Agder). Ønsket var å bli innvilget som studentaktivitet for studentene på universitetet, ettersom dette ville føre til bedre muligheter for synliggjøring, samt bedre økonomiske muligheter. Styreleder og nestleder reiste til Kristiansand og la frem saken for Studentparlamentet, der saken ble diskutert og stemt over. Saken ble dessverre nedstemt med 7 mot 5 stemmer. StressLess søkte igjen, kort tid etter, men søknaden ble denne gangen henlagt. Tidlig i semesteret søkte styret økonomisk støtte fra Eckbos legater. Søkebeløpet var på kroner, og dreide seg om investeringsstøtte til nye spill, inventar og kaféprodukter. I desember fikk vi svar, med innvilget støtte på kroner. Disse pengene ble øremerket investeringer (se hvordan pengene er benyttet i investeringsoversikten). Vår 2014 StressLess holdt våren 2014 mange åpne hus, uten større arrangement. Dette opplever vi at blir godt mottatt, og folk trives med å møte venner, kjente og ukjente over et spill eller en kaffe. Faste arrangementer ble fulgt som høstsemesteret. I slutten av mars arrangerte StressLess, i samarbeid med Student KRIK, en nattcup i Holvikahallen. Dette ble arrangert i forbindelse med studentuka (uga) ved Universitetet i Agder. StressLess tok med sofa, bord og stoler og lagde en koselig kafé med salg av diverse under cupen. Det ble et vellykket arrangement, der alle i styre bidro godt. Styret vedtok å flytte årsmøte til StressLess fra høsten til våren, og ble i første omgang arrangert 22. mai, på Norkirken. Dette i samarbeid med Laget og Student KRIK. Per-Joakim Jørgensen, på vegne av styret, 22. mai 14

12 Årsmelding Leksehjelp, Leksehjelp er et tilbud rettet mot barn og unge i grunnskolealder, med en annen etnisk opprinnelse. Tilbudet følger den ordinære skoleruten for Kommune og gis én gang i uken (mandager i partallsuker, onsdager i oddetallsuker). Leksehjelpen er åpen fra klokken Via rekruttering fra henholdsvis Ten Sing og StressLess, har vi hatt en fast gjeng med hjelpere fra ungdomsskole- til universitetsnivå. Per-Joakim Jørgensen har vært ansvarlig for tilbudet i løpet av perioden, men fra og med høsten 2014, tar Ida B. Jørgensen over hovedansvaret for tilbudet. Oppmøte har variert mellom to til elleve deltakere i skoleåret 2013/14. Gjennomsnittlig antall elever i perioden har vært seks elever. - Per-Joakim Jørgensen

13 Årsmelding for Stereo, Styret av Stereo har denne perioden bestått av Inger Elise Ommundsen (Styreleder), Helene Røiseland (Nestleder i styret), Bjørn Kristian Hansen (Økonomiansvarlig), Camilla Alette Jacobsen (Dirigent) og Sarah M Lunde-Olsen (Notesjef). Vår ansvarlige voksenleder i denne perioden er Per-Joakim Jørgensen. Antall styremøter som har blitt holdt er litt usikkert etter som at styrepermen fra 1.periode ble tapt. Det antas å ha vært ca. 8 styremøter. I Mai valgte Helene Røiseland (Nestleder i styret) å trekke seg grunnet at hun hadde fått studieplass i Oslo. Maria Velle ble valgt som ny nestleder på ekstra ordinært årsmøte i Mai og Yngvild Darbo ble valgt inn som enda et styre medlem på dette ekstra ordinære årsmøtet i Mai. I Juli valgte Inger Elise Ommundsen (styreleder) å trekke seg som styreleder grunnet mange andre verv, og en ny skolehverdag. Øyvind Sørlie ble valgt som ny styreleder for Stereo på ekstra ordinært årsmøte i August. Styret, Øyvind Sørlie Maria Velle Bjørn Kristian Hansen Camilla Alette Jacobsen Sarah M Lunde-Olsen Yngvild Darbo -(Styreleder) -(Nestleder i styret) -(økonomisjef) -(Dirigent) -(Notesjef) Styremøter: Høst 2013: Vår 2014: 7.Mai 14.Mai 4.Juni Høst 2014: 14. August 3. September 8. Oktober

14 Høsten 2013 Ved å ta i betraktning at Stereo ble startet i september så skjedde det ikke veldig mye denne høsten. Vi hadde øvelser hver onsdag fra Vi hadde også en Julekonsert i kirke som vi fikk positive tilbakemeldinger fra, som er grunnen til at vi har blitt invitert tilbake. Oppmøte denne høsten varierte fra 5-15 stk. Våren 2014 Denne våren var vi heldige å få en pianist i koret som har vært en veldig positiv utvikling for koret. Det har blomstret ønsket om et band for koret Stereo. Vi hadde en opptreden for Y s men på deres årsmøte på vertshus og kro i Mai. Vi opptrådde på Triangelhusets vårfest den 23. Mai. Der stilte mange i koret og vi hadde det veldig gøy. Koret har hatt spill kveld og sommer avslutning med kor medlemmene. Høsten 2014 Stereo fikk stå sammen med StressLess på UIA ved studiestart. Etter å ha stått på stand og hengt opp nye plakater rundt om i by har vi hatt mange som har vært innom og sett hva vi driver med, og flere av dem har også blitt nye medlemmer i koret. Vi har også fått en gitarist med i bandet som vi prøver å starte opp. Vi sang i en gudstjeneste i kirke den 7. September. Her fikk vi veldig bra tilbakemelding og har blitt invitert tilbake og skal ha en opptreden den 26. Oktober., 21 oktober 14 Maria Velle, på vegne av styret

15 ÅRSMELDING FOR AUGUST JULI KFUK-KFUM-speidere hadde gjennom hele dette året ukentlige møter, enten på Triangelhuset, ved Landvikvannet, i skogen på Dømmesmoen eller ved Støyderbekken; Utelivet oppleves viktig, og prioriteres derfor høyt. Foruten de ukentlige møtene har KFUK-KFUM-speiderne hatt et år med ulike aktiviteter, både i egen regi, på kretsplan, i byen sammen med andre -speidere og også som deltaker i Nmi speiding. Her følger en stikkord-preget oversikt over noen av aktivitetene: Kanopadling både i salt- og ferskt vann, bålbrenning i skogen, knutemøter på Triangelhuset, skogsturer på Dømmesmoen, naturstier, overnattingsturer, kosekvelder, besøk i svømmehallen. I september hadde vi en flott helg ved Bibelskolen i med peff-kurs og kretsbannerkonkurransen på søndag som resulterte i at både våre vandrerne fikk 1. plass i i konkurransen og fikk kretsbanneret. I november reiste gruppa på tur til Solhøgda. Her var det spennende aktiviteter, lek og moro, både på kvelden og på lyse dagen. På nyåret deltok vi i KFUK-KFUM-speidernes julebukkaksjon. Også i år kombinerte vi pengeinnsamling med flaskeinnsamling. Resultat etter å ha gått i 6-7 veier i Groosåsen, Holvikasvingen, Rådyrveien og Grømjordet var kroner til et KFUK hjem i Bangladesh i regi av KFUK-KFUM Global. Det var som vanlig trofast oppslutning på Juletrebrenningen på Groos ca 20. dag jul. Omtrent 50 juletrær gikk også dette året opp i røyk, gjennom denne hyggelige, men også litt sære tradisjonen. Vårens overnattingstur for store og små var overnatting i kuppelen på Maløya i mai med kanoer og telt og ikke minst deltakelse i «strandryddedagen». Også i år deltok vi med iver i speiderrråds byløp i mai, og et av våre småspeidere lag kom på 1. plass i kort løype! 17. mai deltok vi i borgertoget med en lavo, livlinekasting og noen andre speidereffekter I juni reiste vår Ugle-vandrerpatrulje på 7 stk til NM i speiding til Midtsandtangen ved Trondheim. Her ble de nummer 21 av 116 patruljer. Et hyggelig resultat og veldig fornøyde speidere. KFUK-KFUM-speidere har i mange år hatt ansvaret for å flagge på skolene og andre flaggsteder i kommunen på alle offisielle flaggdager som faller utenfor skoledager. Dette får vi betalt av kommunen og universitetet for å gjøre. Disse flaggdagene er stort sett fordelt mellom noen av gruppens lederne, slik at disse flagger tre-fire dager hver i løpet av et år. En god inntektskilde. Medlemstallet i var omtrent det samme som året før, ca 65 stk. Speiderne våre er fordelt i tre ulike alderskategorier; oppdager (2-3 trinn), stifinnere (4-5 trinn) og vandrere (6-10 trinn). Gruppas oppdagerledere dette skoleåret var Geir Bjørge, Ole Dag Svebak, Torgeir Heldal og Hilde Marie Salvanes. Stifinnerledere har vært Trond Wirak og Tor Tveitereid. Vandrerledere har vært Jarl Thore Larsen og John Ottar Akselsen. Gruppeleder er Trond Wirak. Erling Wirak er gruppas kasserer.

16 Vi som er ledere i speiderarbeidet på Triangelhuset ønsker å være optimistiske med tanke på fremtiden for KFUK-KFUM-speidere, og vi ber, håper og arbeider for videre medlemsvekst i årene som kommer., Trond Wirak, gruppeleder for KFUK-KFUM-speidere

17 Revisjonsrapport Revisjon av årsregnskap for KFUK/KFUM, På bakgrunn av årsmøtevedtak høsten 2013 har vi gjennomgått årsregnskapet til KFUK/KFUM. Med utgangspunkt i inngående og utgående balanse, samt kontroll av regnskapets bilag har vi ingen bemerkninger. Vi mener årsregnskapet viser en god oversikt over forreningens økonomiske situasjon. I forhold til enkelte bilagsføringer registrerer vi at praksis er endret i henhold til tidligere kommentarer, hvilket vi mener gir et mer korrekt bilde. Bilagene er av betydelig grad kontingenter og gaver, og er oversiktlig og ryddig satt opp. Forreningens lønnskostnader er i stor grad ført sentralt. Lokale lønnskostander, til renhold, er ført på en oversiktlig måte, med avsetning til skatt og feriepenger. Minner om at forrige års skattekort kun kan benyttes ved årets første lønnskjøring (januar). Forreningen (lokalt) er fritatt for pensjonsordninger. Også i år viser årsregnskapet et underskudd, dog mindre enn budsjettert. Sett bort fra givertjenesten, som i stor grad bidrar til underskuddet, finner vi ingen kritiske avvik fra budsjettet. Forreningen viser god kostnadskontroll. Styret/årsmøtet bør etter vår mening vurdere om givertjenesten er budsjettert urealistisk høyt da avviket var lignende i forrige regnskapsperiode, og de reelle inntektene faktisk er redusert i denne perioden., 22/10/14 Gunnar Skjerdal Andreas Topland

18 REGNSKAP KFUK-KFUM GRIMSTAD, TRIANGELHUSET OVERSIKT RESULTAT BUDSJETT Kto navn DEBET KREDIT DEBET KREDIT 1 Kasse Bank Div mellomv (KM,skat Avsetn: Skatt/Feriep Lønn m/arb.g.avg Kommunale avgifter El.kraft og Tele Adm og drift huset Huset Rep og utbygg Annonser og PR Gaver og blomster Kontingent - ut Arrangement-utgifter Vi synger julen inn Diverse utgifter Overskudd 17 Offer/kollekt Givertjeneste Gaver Kontingent - inn Leieinntekt Arrangement-inntekt Legater og renter Vi synger julen-inn Diverse inntekter Underskudd Balanse ========================================================================= BALANSE 31. juli 2014 Beholdninger: Kasse Bank Gjeld: Div mellomv (KM,skat Avsetn: Skatt/Feriep DISPONIBEL BEHOLDNING: ================================================, Dato: E.D. Wirak, kasserer GRIMSTAD KFUK-KFUM Side:1 /edw

19 REGNSKAP KFUK-KFUM GRIMSTAD, TRIANGELHUSET _ Kto navn Brukt Budsjett Brukt 12.mnd Totalt Tot.2013 INNTEKTER: 17 Offer/kollekt Givertjeneste Gaver Kontingent - inn Leieinntekt Arrangement-inntekt Legater og renter Vi synger julen-inn Diverse inntekter Underskudd DRIFTSINNTEKTER TOTALE INNTEKTER ============================================================== KOSTNADER 5 Lønn m/arb.g.avg Kommunale avgifter El.kraft og Tele Adm og drift huset Huset Rep og utbygg Annonser og PR Gaver og blomster Kontingent - ut Arrangement-utgifter Vi synger julen inn Diverse utgifter Overskudd DRIFTSKOSTNADER TOTALE KOSTNADER ============================================================= _ ÅRSRESULTAT ======================== OVERSIKT OVER BEHOLDNINGER pr 31. juli 2014: BALANSE 2014 Beholdninger: Kasse Bank Gjeld: Div mellomv (KM,skat Avsetn: Skatt/Feriep DISPONIBEL BEHOLDNING: ================================================ GRIMSTAD KFUK-KFUM Side:2 /edw

20 Budsjettforslag KFUK-KFUM Dato: 23. oktober 2014 Avrundet til hele 1000 kr Kto Navn Budsjett Regnskap Budsjett Differanse 17 Offer/kollekt kr ,00 kr kr ,00 kr ,00 18 Givertjeneste kr ,00 kr kr ,00 kr ,00 19 Gaver kr ,00 kr kr ,00 kr ,00 20 Kontingent inn kr ,00 kr kr ,00 kr 3 195,00 21 Leieinntekter kr ,00 kr kr ,00 kr 4 750,00 22 Arrangement-inntekt kr ,00 kr kr ,00 kr ,00 23 Legater og renter kr ,00 kr kr ,00 kr ,25 24 Vi synger julen inn kr ,00 kr kr ,00 kr 4 585,00 25 Diverse inntekter kr ,00 kr kr ,00 kr ,46 26 Underskudd kr - kr kr ,00 Sum inntekter kr ,00 kr kr ,00 5 Lønn m/arb.g.avg kr ,00 kr kr ,00 kr ,06 6 Kommunale avgifter kr ,00 kr kr ,00 kr ,00 7 El.kraft og Tele kr ,00 kr kr ,00 kr ,39 8 Adm og drift av huset kr ,00 kr kr ,00 kr ,35 9 Huset Rep og utbygg. kr ,00 kr kr ,00 kr ,65 10 Annonser kr ,00 kr kr ,00 kr ,62 11 Gaver og blomster kr 4 000,00 kr kr 2 000,00 kr 3 800,00 12 Kontingent ut kr ,00 kr kr ,00 kr 4 865,00 13 Arrangement-utgifter kr - kr kr ,00 kr ,40 14 Vi synger julen inn kr ,00 kr kr ,00 kr 417,00 15 Diverse utgifter kr 1 000,00 kr 275 kr 1 000,00 kr -725,11 16 Overskudd Sum kostnader kr ,00 kr kr ,00 Kommentarer til budsjettet. 1) De siste 3 år har KFUK-KFUM hatt et samlet underskudd på Kr Vi har budsjettert med underskudd, men underskuddet har samlet vært 220 mer enn budsjettert. Avvikene har vært store i både (121 ) og i (125 ). Dette kan ikke fortsette. Vi har valgt å foreslå at lønnutgiftene opprettholdes da det har vist seg å være av stor betydning med en ungdomsarbeider. Videre ser vi at vi ikke klarer å oppnå de inntektene som utgiftssiden krever. Vi har derfor valgt å justere ned kostnader på rep og vedlikehold. 2) KFUK-KFUM er helt avhengig av at medlemmer bidrar økonomisk for å opprettholde en forsvarlig drift. Givertjeneste og gaver gav ca Kr. 38 i inntekter i 2013/2014. Vi har valgt å øke disse postene til Kr. 55 for neste år. Den konkrete konsekvens av dette er at flere må være med på givertjenesten og at beløpene som gis blir høyere.

21 REGNSKAP GRIMSTAD TEN SING 2013 Ten Sing Resultatregnskap pr 31.desember 2013 Driftsinntekter og Driftskostnader Konto tekst Inntekter Kostnader Regnskap 2013 Budsjett Diverse Diverse 8 207, , , Noter , , kontingenter , ,00 695, Kurs , , Anlegg kjøp/salg , , Instrumenter - 548,00-548, Internet / Video Film , , Sosiale aktiviteter , , Caféen 2 616, ,33 243, diverse turer , , Gaver Honorar , , Kjøretøy , , kontorrekvisita 903,00-903, Porto/forsendelse 950,00-950, Mobilpost 1 876, , Fadderstøtte 1 200, ,00 32 Dugnad kaker/julesalg etc , , lotteri 6 074, , tilskudd 310 Statlige/Kommunale , , Øvrige , , turer/prosjekt div konserter prosjekt , , Solhøgda , ,03 686, andre turer , , Café investeringer/oppussing , , Musikal , , , leksehjelp - 381,80-381, Blåtur , , , Styremøter 170,70-170, ledere 8 804, , Utleie ,00 Utleie tilhenger / Salgsbod 7 006,00 0, , Utleie Varebil 581,70 0,00 581, Utleie Anlegg , , Utleie Ungd.arb , , Sommertur Sommertur , , ,76 Summert , , ,14 Driftsresultat ,14 60 Finansinntekter og finanskostnader 620 renter 67,86 0,00 Netto finansinntekter 67,86-67,86 ÅRSRESULTAT ,28

22 Ten Sing Balanse 2013 Balanse pr. 31.des Kasse / Bank konto Tekst Regnskap Kasse kr 7 900, Kasse Cafeen kr -334, Bank ( ) kr , Bank ( ) kr 0, Bank ( ) Sparekonto kr 169, Bank ( ) Café kr 8, Bank ( ) Band kr - Sum Kasse / Bank kr ,60 Gjeld Gjeld medlemmer kr , Kiwi kr -75, GKM kr , StressLess kr 500, Stereo kr 643, Sum Gjeld kr ,33 Sum Eiendeler kr ,93 Egenkapital pr kr ,21 Årets resuktat kr ,28 Netto formue kr ,93 kontroll Sum eiendeler kr ,93 - Netto formue kr ,93 = kr -

23 Resultatregnskap Tekst Regnskap Forrige periode Inntekter: Kontingent inn kr 5 000,00 kr 2 400,00 Salg kafé kr ,75 kr 8 547,00 Gaver kr - kr 2 000,00 Frifond kr 7 637,73 kr 3 693,02 Lån kr - kr 3 000,00 Underskudd kr - kr 1 307,92 Støtte (Echbos legat) kr ,00 kr - Sum inntekter: kr ,48 kr ,94 Kostnader: Kontingent ut kr 4 375,00 kr 1 980,00 Innkjøp kafé kr ,84 kr 5 310,65 Fadderuka/stand kr - kr 5 305,29 Investeringer kr ,85 kr 2 957,00 Landsmøteavgift kr - kr 4 600,00 Reisekostnader kr - kr 620,00 Gebyrer kr 175,00 kr 175,00 Lån (Ten Sing) kr 400,00 kr - Tilb.bet. lån (Ten Sing) kr 3 000,00 kr - Øvrige utgifter kr 7 948,28 kr - Overskudd kr ,51 kr - Sum kostnader: kr ,48 kr ,94 Balanse pr : kr 1 098,61 Ny balanse pr : kr ,12 Faktisk balanse: kr ,15 Differanse: kr 69,03

24 Årsmøte 2014 Forslag til vedtektsendring: Eksisterende 8: Årsmøte i foreningen holdes i oktober/november hvert år. Tid for årsmøtet kunngjøres med minst fire ukers varsel. Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være sendt styret minst tre uker før årsmøtedag. Saksliste kunngjøres to uker før årsmøtet. Stemmerett på årsmøtet har alle medlemmer av foreningen som er fylt 15 år. Styrets årsmelding og revidert regnskap, samt andre saker som er oppført på dagsorden, behandles på årsmøtet. Årsmøtet velger: - medlemmer til foreningens styre, - utvalg og komiteer etter behov, - valgkomité på tre medlemmer, - kasserer og to revisorer. Valgkomiteen legger fram for årsmøtet forslag til alle valg. Det bør sørges for kontinuitet i valgene. Alle valg gjelder fra 1.januar til 31.desember. Regnskapsåret er fra 1.juli til 30.juni. Forslag til ny 8: Årsmøte i foreningen holdes i oktober/november hvert år. Tid for årsmøtet kunngjøres med minst fire ukers varsel. Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være sendt styret minst tre uker før årsmøtedag. Saksliste kunngjøres to uker før årsmøtet. Stemmerett på årsmøtet har alle medlemmer av foreningen som er fylt 15 år. Styrets årsmelding og revidert regnskap, samt andre saker som er oppført på dagsorden, behandles på årsmøtet. Årsmøtet velger: - medlemmer til foreningens styre, - utvalg og komiteer etter behov, - valgkomité på tre medlemmer, - kasserer og to revisorer. Styremedlemmer velges for 2 år. Valgkomiteen legger fram for årsmøtet forslag til alle valg. Det bør sørges for kontinuitet i valgene. Alle valg gjelder fra 1.januar til 31.desember. Regnskapsåret er fra 1.juli til 30.juni. Besøksadresse: KFUK-KFUM - Grooseveien 7, Post: KFUK-KFUM, Postboks 258, 4891 Bank: Kontonummer: , Sparebanken pluss.

25 Rapport fra eiendomsutvalget. Når det gjelder eiendomsutvalget har vi hatt et noe rolig år. Vi startet bra med møte i vår og pratet om hva som burde gjøres på huset. Vi har hatt en dugnad som vi fikk ryddet på utsiden og kastet noe søppel. Svein Løken er ansvarlig for brann alarmen på huset og har tatt seg av rapporter som må til brannvesenet. Det er holdt brannøvelse og han har fått en oversikt over lederne i de forskjellige gruppene som er på huset. Leiligheten er det utleie på og Terje Vigsnes har ansvaret for den. I år er det ikke gjort noen større jobber der, da det ble gjort en stor jobb året før. Vi ser ikke heller at det er noe som må gjøres der med det første. Vi har vasket huset ute og inne før vi startet med utleie til konfirmasjone i vår. Dette trengtes etter altarbeidet i området. Vi ønsker også å merke opp parkeringsplassene, men vi har ventet til de er ferdig med nabotomta. Vi setter opp et skilt på veggen om at det er våre parkeringer. Da det er stadig noen som benytter våre. Ellers har vi sett på flere saker vi kommer til å jobbe mere med. Randi Leite har styrt utleie i år og det går veldig greit. Mulig vi skulle se på en mulighet for å få leid ut noe mere. Dette kan vi diskutere med flere. Ellers er planen videre at vi fordeler ansvaret for oppgaver på huset mellom oss i gruppen. Da det er lettere og få noen ansvarsområde som er ditt. Større jobber som gangen og lignende lurer vi på om det hadde vært lurt og leie inn noen til å gjøre det ferdig. Er det noe vi ikke har sett så setter vi pris på tilbakemeldinger på det. Med vennlig hilsen Morten Sten Jacobsen

26 Inntekter 10 år Offer/kollekt givertjeneste - gaver Oversikten viser trenden de siste 10 år. år offer-kollekt Givertjeneste gaver kr 4 357,00 kr 7 800,00 kr 8 500, kr 7 155,00 kr 5 400,00 kr 700, kr ,00 kr ,00 kr , kr 7 677,00 kr ,00 kr 8 740, kr ,00 kr ,00 kr , kr ,00 kr ,00 kr , kr ,50 kr ,00 kr 500, kr ,40 kr ,00 kr , kr ,00 kr ,65 kr , kr ,00 kr ,00 kr ,00 inntekter siste 10 år kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr - offer-kollekt Givertjeneste gaver

27 Givertjeneste og gaver På forrige årsmøte årsmøte hadde vi fokus på givertjenesten og gaveinntektene. Oppfordringen var: Inntekten må økes. Følgende har skjedd: Givertjeneste kr ,00 kr ,00 Gaver kr ,00 kr ,00 adm KM kr ,00 Sum kr ,00 kr ,00 Siden forrige årsmøte har vi hatt en nedgang på 45 %! giver beløp 1 kr 2 400,00 2 kr 6 100,00 3 kr 3 810,00 4 kr 5 000,00 5 kr 1 500,00 6 kr 2 400,00 7 kr 1 900,00 8 kr 6 000,00 9 kr 2 400,00 10 kr 1 500,00 Y's men kr ,00 sum kr , % 6 % 11 GIVERE = = 100 % Y's men 23 % 8 14 % 7 4 % 1 6 % 6 6 % 5 3 % 2 14 % 3 9 % 4 12 % Bilde viser at det er 10 personer + Y s men har bidratt med hele inntektspostene givertjeneste og gaver. Sum = ca Fjorårets oppfordring er ikke blitt hørt. Hvilke tiltak kan vi iverksette for å vekke våre medlemmer? En vesentlig del av barne- og ungdomsarbeidet i menighet drives på Triangelhuset i regi av KFUK-KFUM.

28 ÅRSMØTE SKAL FASTSETTE MELEMSKONTINGENT MEDLEMSKAPSPRISER I KFUK-KFUM 2014 Landsmøtet 2013 bestemte følgende medlemskapspriser for Barn fom 0 tom 15 år 130 kroner Ungdom fom 16 år tom 30 år 175 kroner Voksne fom 31 år tom 66 år 425 kroner Seniorer fom 67 år og eldre 385 kroner Uføre 385 kroner Familiemedlemsskap 790 kroner Medlemmer i idrettslag 50 kroner Forslag til nye satser: Barn fom 0 tom 15 år 130 kroner (økes med KR. 10.-) Ungdom fom 16 år tom 30 år 200 kroner (ingen økning) Voksne fom 31 år tom 66 år 600 kroner (ingen økning) Seniorer fom 67 år og eldre 500 kroner (ingen økning) Uføre 385 kroner (ingen økning) Familiemedlemsskap 790 kroner (ingen økning) Følgende ble vedtatt på årsmøte I 2013 Kontingenssatser økes slik: Barn 9-15 Kr (ingen økning) Ungdom Kr (øker med Kr. 35.-) Voksne Kr (øker med Kr 185.-) Voksne fom 67 og uføre Kr (øker med Kr ) Familiemedlemskap KR (Ingen økning)

29 Valgkomiteens forslag for 2015 Styret: Dag Wirak (Leder) Astrid Wirak 1 år igjen Inger Margrethe Harberg 1 år igjen Anne Haavaldsen NY 2 år 5:? Kasserer: Erling Wirak Revisor: Gunnar Skjerdal Andreas Topland Eiendomsutvalg: Morten Sten Jacobsen Svein Løken Kirsti Holvik Terje Vigsnes Randi Leite Bjørn Undheim Mat 1. : Anne Brita Toft Merethe Oterholt Nøstvik Anne Haavaldsen Mat 2.: Bjørg Reidun Wirak Kirsti Holvik Anne trine Eia Valgkomite: 1 Erling Jakobsen 2: 3: Erling Jakobsen og Morten Sten Jacobsen

30 Lover for KFUK-KFUM 1 KFUK-KFUM er forpliktet på Guds ord og Den norske kirkes bekjennelse, og har til formål å vinne ungdommen for Kristus og å fremme levende kristendom med harmonisk utvikling av mennesket, og en aktiv tjeneste i menighet og samfunn. 2 Foreningens arbeid planlegges slik at en bevisst tilstreber at foreningens formål oppfylles. 3 Foreningen er tilsluttet Norges KFUK-KFUM, og er dermed forpliktet på Norges KFUK-KFUM sine grunnregler. 4 Innen foreningen kan det opprettes avdelinger og grupper for barn, unge og voksne. Regler og ledere for disse skal godkjennes av foreningens styre etter gjeldende retningslinjer for Norges KFUK-KFUM sine arbeidsformer. Ledere i underavdelinger skal bekjenne seg den kristne tro. På alle møter og samlinger skal det være en andakt. 5 Medlem av KFUK-KFUM kan en bli ved direkte medlemskap i foreningen eller gjennom medlemskap i underavdelinger. En person kan imidlertid være medlem i en underavdeling uten å være medlem i foreningen og betale kontingent til denne. Bare medlemmer av foreningen kan velges til utvalg eller styre. Foreningen er åpen for alle som vil følge dens lover. 6 Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten som skal dekke kontingent til forening, krets og forbund. Medlemmer som ikke har betalt kontingent de to siste år blir strøket av medlemslistene. Underavdelingene fastsetter selv sin kontingent. Ved medlemskap i flere underavdelinger betales forbundskontingent bare en gang hvert år. 7 KFUK-KFUM ledes av et styre som består av en leder og minst tre styremedlemmer. Lover for KFUK-KFUM består av $ 7,8 og 9 er endret av årsmøte Godkjent av årsmøte

31 Lover for KFUK-KFUM 8 Årsmøte i foreningen holdes i oktober/november hvert år. Tid for årsmøtet kunngjøres med minst fire ukers varsel. Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være sendt styret minst tre uker før årsmøtedag. Saksliste kunngjøres to uker før årsmøtet. Stemmerett på årsmøtet har alle medlemmer av foreningen som er fylt 15 år. Styrets årsmelding og revidert regnskap, samt andre saker som er oppført på dagsorden, behandles på årsmøtet. Årsmøtet velger: - medlemmer til foreningens styre, - utvalg og komiteer etter behov, - valgkomité på tre medlemmer, - kasserer og to revisorer. Valgkomiteen legger fram for årsmøtet forslag til alle valg. Det bør sørges for kontinuitet i valgene. Alle valg gjelder fra 1.januar til 31.desember. Regnskapsåret er fra 1.juli til 30.juni. 9 Styret har ansvaret for driften av foreningen. Styret tilsetter og sier opp lønnede medarbeidere. Styret er beslutningsdyktig når leder/nestleder og minst to av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har leder/nestleder dobbeltstemme. Til den daglige drift har styret hjelp av utvalg og komiteer etter behov. Planer for endringer av bruksmessig eller bygningsmessig karakter for Triangelhuset må behandles av årsmøtet. En slik endring krever 2/3 flertall av avgitte stemmer. 10 Ekstraordinært årsmøte holdes, etter minst to ukers varsel, når hovedstyret finner det nødvendig eller når minst 1/3 av foreningens medlemmer med stemmerett forlanger det. Det kan bare behandles saker som står på sakslista i innkallingen. Sakslista kunngjøres for medlemmene av foreningen. 11 Endring av Lover for KFUK-KFUM kan bare vedtas på ordinært årsmøte. Forslag om endring må sendes til medlemmene minst to uker før årsmøtet. Lovendringer krever 2/3 av avgitte stemmer. 12 Forslag om oppløsning av foreningen kan bare behandles av ordinært årsmøte, og fremmes etter regler for lovforslag. ( 11) Skulle foreningen bli nedlagt, overføres all eiendom til et fond som bestyres av Norges KFUK-KFUM for anvendelse ved en eventuell ny start av en KFUK-KFUM forening. Lover for KFUK-KFUM består av $ 7,8 og 9 er endret av årsmøte Godkjent av årsmøte

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM 1 INNHOLD 1. Hovedstyrets sammensetning 2. Hovedstyrets arbeid 3. Arrangementer 4. Kontakt og samarbeid 5. Representasjon 6. Komiteer 7. Rapport fra underavdelinger

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2015 ÅRGANG 46 Årsmøte Søndag 22. mars Kl. 1600 Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no 1 Forsamlingslederen har ordet Stor

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

Årsmøte søndag 30. mars 2014

Årsmøte søndag 30. mars 2014 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER ALUMNYTT Nr. 1 Mai 2010 Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein Inneholder blant annet: Årsmøtepapirer, info om nasjonal alumnutveksling, invitasjon til

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE kmspeider.no 3 4 6 8 10 11 12 12 UNG LEDELSE Leder VIKTIGE VEIVALG Engasjementet var stort på årets landsting 17.

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

Side3 Side 4 og 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 og 11 Side 12

Side3 Side 4 og 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 og 11 Side 12 nr. 1-2013 Side3 Avtale med speiderne Side 4 og 5 Verdenskonventet og regionskonferansen Side 6 Presentasjon av nye ledere og inntrykk fra Høstmøtet Side 7 Roll Back Malaria Side 8 Internasjonalt: Hilsen

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer

Bli med på Regionkonferanse 9-11 august. nr. 2-2013

Bli med på Regionkonferanse 9-11 august. nr. 2-2013 nr. 2-2013 Bli med på Regionkonferanse 9-11 august Side 3 Seniorklubber Side 4 Voksenkro Side 5 Nye nettsider Side 6 og 7 Regionskonferanse på Tjøme Side 8 Speider samarbeid Side 9 Fra KFUM-KFUK landsmøtet

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer.

INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer. ÅRSMELDING FOR SØREIDE MENIGHET 2013 INNLEDNING 2013 har vært et travelt og innholdsrikt år for mange i Søreide kirke. Når jeg ser tilbake på året som har gått er det flere ting som jeg ønsker å fremheve.

Detaljer

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter Å rsmelding 2012 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter For jeg lengter etter å se dere, så jeg kan gi dere del i en Åndens gave for å styrke dere eller rettere sagt: for at dere og jeg

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Sakspapirer. Vintergeneralforsamling. Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen

Sakspapirer. Vintergeneralforsamling. Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen Sakspapirer Vintergeneralforsamling Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 24. februar 2015 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak

Detaljer

To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015

To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015 www.nocc.no Rocar Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rogaland Årgang 31 Nr. 1-2015 To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015 Rocar ORGAN FOR NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB AVD. ROGALAND Bladet sendes

Detaljer