Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 27.okt. 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 27.okt. 2011"

Transkript

1 , 119 år Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 27.okt Norges KFUK-KFUM sitt måldokument ble fornyet på Landsmøtet på Knattholmen i april 2011: Vår visjon: Vi får utrolige ting til å skje ved å være en åpen kristen organisasjon som jobber for å utvikle kristne, modige og kreative mennesker Våre verdier: Åpen, Modig, Trygg, Utviklende, Raus.

2 Grimstad Til medlemmer i Grimstad KFUK-KFUM Grimstad 12.oktober 2011 Innkalling til årsmøte på Triangelhuset torsdag 27. oktober 2011 kl :00 Årsmøtelapskaus Kaffe 18:00 Årsmøte Saksliste: 1. Valg av møteleder. 2. Valg av 2 referenter. 3. Godkjenning av innkalling og sakspapirer. 4. Behandling av styrets årsberetning. 5. Øvrige årsberetninger. 6. Behandling av foreningens regnskap og revisors beretning. 7. Øvrige regnskap til orientering. 8. Behandling 8a. Notat vedr oppussing 8b. Notat vedr givertjeneste 8c. Kontingentsatser ref 6 8d. Vedtektsendring 7 8e. Vedtektsendring 8 8f. Vedtektsendring 9 9. Valg av styremedlemmer og komiteer - ved valgkomiteen. Sakspapirer blir delt ut på årsmøtet. Årsmøte er kunngjort til alle medlemmer i brev som er sendt ut 17.august. Det er ikke kommet inn saker til behandling. Saksliste er kunngjort med dette brev. Vel møtt på årsmøtet! Med vennlig hilsen styret Dag Wirak Mobil: , mail:

3 Grimstad Årsmelding for Grimstad KFUK-KFUM For årsmøtet 27.oktober Styret har dette året bestått av følgende: Dag Wirak (leder), Tor Inge Omland, Siri Braut Vigsnes og Mary-Anne Harring. Antall styremedlemmer og styrets sammensetning er ikke i tråd med vedtektene. Årsmøtet okt godtok at økonomiutvalget og et styre med 2 medlemmer ble slått sammen til det som de siste to årene har vært foreningens styre. Styret har hatt 7 styremøter siden forrige årsmøte. I tillegg har det vært arrangert et et medlemsmøte i slutten av april. Styremøter 2011: 19.januar 19.februar 9.mars 13.april 28.april (medlemsmøte) 12.juni 31.august 19.oktober Kasserer har vært Erling Wirak. Eiendomsutvalget har vært ledet av Bjørn Undheim. Utvalget har ikke utført nevneverdig vedlikeholdsarbeid det siste året, men hadde et møte våren 2011 og en dugnad med litt rydding på utsiden og klipping av hekken. Randi Leite og Kirsten Wirak har tatt på seg en del forefallende arbeid innvendig og Terje Viksnes er godt i gang i leiligheten sammen med et eget arbeidslag. Eiendomsutvalgets øvrige medlemmer: Randi Leite, Bjørn Undheim, Kirsten Wirak, Svein Løken, Oddvar Holvik, Morten Jacobsen og Terje Vigsnes. Randi har fortsatt ansvaret for utleie av Triangelhuset. Økonomiutvalget har i år vært innlemmet i styret for Grimstad KFUK-KFUM og har således ikke hatt dedikerte medlemmer. Det siste året har følgende skjedd. Det nye styret startet med en 5-punkts prioriteringsliste der 3 av disse punktene var følgende: - Invitere til grøt 1-2 lørdager i måneden. - Invitere til et ungt voksent felleskap med sosialt samvær. Prøve å få med universitetsstudentene. - Få til en sterkere kobling mot menighetens ansatte, forsøke å synliggjøre at barne- og ungdomsarbeidet i Grimstad i stor grad finner sted på Triangelhuset i regi av Grimstad KFUK-KFUM. Slutten av 2010 I november ble KM-festen (forbundsfesten) arrangert. Kretssekretær Liv Olsen var med og det var fokus på Globalaksjonen. I desember var det igjen full kirke da vi inviterte til Vi synger julen inn. Stor takk til Kristin Leite som har en sikker og stø hånd med dette arrangementet. Våren 2011 Vi fikk en utfordring i januar fra Grimstad menighet i forbindelse med at de hadde et ønsket å ordne finansiering til en diakon-stilling. Vi så på sammenfallende interesser og fant fort ut at dette var noe vi kunne være med på under visse forutsetninger. Det ble nedsatt en komité for å utrede dette. Etter en del arbeid der vi også inviterte foreningens medlemmer til et medlemsmøte (28.april) for å diskutere saken, ble konklusjonen at menighetens (diakonutvalgets) og våre prioriteringenr ikke var sammenfallende nok til å fortsette prosessen. Et av våre hovedanliggende var et en slik stilling måtte være knyttet til KFUK- KFUM. Prosessen var viktig for vår foreningen. Vi fikk gjennom den synligjort behovet for en lønnet medarbeider og i juni innledet vi samtaler med Irlin Bråten Gepte. Resultatet kjenner vi; Irlin er ansatt i en 50 % stilling og vi er vedlig tilfreds med dette. Hun er ansatt i KFUK- KFUM sentralt, men vi (styret) er hennes arbeidsgiver. Dette medfører selvsagt økte utgifter

4 Grimstad for foreningen og vi har et sterkt ønske om å synligjøre dette for å få medlemmene til å være med på en mer omfattende givertjeneste enn det vi har i dag. Vårens øvrige programposter: Lørdagsgrøten ble gjennomført 5 lørdager våren Vi er veldig fornøyd med responsen og antall deltagere på dette arrangementet. Siri Braut Vigsnes har gjort en flott jobb med dette ved både tilberedelse av grøt og ved å ha utfordret nye folk til deltagelse. Hun lager verdens beste grøt. Besøket har variert noe. Vi har vært fra 30 til 80 mennesker tilstede. Det er veldig gledelig at grøten trekker folk i alle aldre og at vi ofte har sett nye ansikter på disse arrangementene. I mars arrangerte Ten Sing Global-konsert på Triangelhuset. I mars deltok vi også i møte med de fleste av byens menigheter der agendaen var å se på mulighetene for å få etablert et bryggekapell i et lokale på rutebilstasjonen. Den 5.mai arrangerte vi vårfest. Dette ble en hyggelig fest med lotteri, mat og sang av både Tween Sing og Ten Sing. Bjørn Inge Holberg var invitert til å holde en andakt. KFUK-KFUM sitt landsmøte ble arrangert på Knattholmen i begynnelsen av april. I tillegg til Gunnar Skjerdal (som ble gjenvalgt i forbundsstyret (FS)) var Live Wirak, Øyvind Skjerdal, Guro Vaaje Haugen og Dag Wirak til stede på landsmøte. Det er hyggelig å registrere at våre unge medlemmer er modige, tydelige og frimodige. Både Live og Øyvind tok ordet på landsmøte. (Det gjorde også Gunnar og Dag..) Vi kjenner på at vi får være med å forme den organisasonen som vi er en del av. Prosessen med diakonstillingen har gjort at vi har hatt en del kontakt med menighetens ansatte, menighetsråd og medlemmer i diakonutvalget. Dette har vært bra. Vi mener at vi gjennom dette har vært tydelige på det omfattende arbeidet som finner sted på Triangelhuset. Menighetsrådet spurte om de kunne ha sitt siste møte før sommeren på Triangelhuset. Det var selvsagt helt i orden og vi ble invitert til å være tilstede. Gunnar og Dag deltok og fortalte om det arbeidet som i dag eksisterer i regi av Grimstad KFUK-KFUM. Vi pekte også på en del punkter der vi mener at samarbeidet med menigheten ikke er godt nok. Dette gjelder bl.a. hvordan menigheten profilerer det ungdomsarbeidet som skjer i Grimstad menighet. Dette må bli bedre og vi må bidra til at det skal bli det. Gunnar informerte om hvilke tilbud KFUK-KFUM har i tilknytning til konfirmantarbeid. Den 12.juni møtte vi (styret) Irlin for første gang. I forbindelse med ansettelsen av henne har vi hatt kontakt med Arve Mannfjord som er peronalsjef i Norges KFUK-KFUM. Irlin er formelt ansatt i 50 % stilling fra 1.august Hun tjuvstartet litt ved å være med på både TT på Gjøvik og Eurepeisk Ten Sing festival (ETS) i Tyskland sammen med store deler av Ten Sing. St.Hans på Marivold er et tradisjonelt arrangement og et samarbeid mellom byens menigheter (IMI, Frikirken, Misjonskirken og KFUK-KFUM). I år hadde Misjonskirken ansvaret. Høsten 2011 Med Irlin på plass var det naturlig å være tidlig ute i forbindelse med studentens oppstart. Vi var derfor tilstede da ulike lag og foreninger viste ansikt under oppstarten på univeritetet. 2 dager med stand gav avgjørende kontaktpunkter som vi har sett fruktene av utover høsten. Irlin har profilert Grimstad KFUK-KFUM på en ypperlig måte og hun har invitert til samlinger for unge voksne i Caféen på Triangelhuset. Stressless er Grimstad KFUK-KFUM sitt nye tilbud til unge voksne i Grimstad. Hver lørdag fra september til nå har mellom 20 og 30 stk (i all hovedsak studenter) vært samlet på Triangelhuset. I tillegg har det vært arrangert samlinger en del onsdager. Stressless er i ferd med å bli registrert som en egen underavdeling under Grimstad KFUK-KFUM. Irlin har tatt initiativ til å lage et stille rom i det gamle kontoret i 2.etasje på Triangelhuset. Irlin og medlemmer i Ten Sing står for oppussingen. Det blir malt, det blir nytt gulv og det blir innredet med tanke på å kunne være et rom for stillhet, samtale og bønn.

5 Grimstad Grøtserveringen har fortsatt denne høsten. En gang i måneden. Vi tror dette er et tilbud som er kommet for å bli. Det er stadig nye mennesker innom og vi ser og hører at responsen er god. Vi har i høst startet en ny runde med Bibelkurs. Modellen er den samme som vi hadde for et par år siden. Svein Lilleåsen har ansvaret for dette og bibelkurset fokuserer på Johannes evangeliet gjennom film, samtale og forelesning. Vi opplever at dette tilbudet blir veldig godt besøkt av foreningens eldste medlemmer. At det er slik er kanskje litt tilfeldig, og vi oppfordrer alle til å sette av en ondag i måneden. Kurset er informativt og interessant. Svein er kunnskapsrik og god til å formidle. Det er god grunn til å nevne at vi også har arrangert en Filosofikveld med Hans Grelland. Nye mennekser tar ansvar og vi er veldig glad for det initiativ som førte til at filosofikveldne ble arrangert. Ca 50 mennesker (mange av dem, de fleste, var nye ansikter i våre sammenhenger) møtte opp til et spennende foredrag og kylligsuppe (vedlig god, Siri) Avsluttes med høstfest og Vi synger jula inn. Dette blir nærmere beskrevet i neste års årsrapport. Annet: Leieboerne i leiligheten flyttet ut i juni. Terje Vigsnes (eiendomsutv) har tatt ansvaret for at det blir gjort en betydelig oppgradering av kjøkkenet samt litt maling og nytt gulv i bl.a. stue. Planen er at dette arbeidet skal være sluttført innen årsskifte og at leiligheten igjen kan leies ut fra nyttår. Det er allerede 2 univeritetsstudenter som er klare til å flytte inn 1.januar Anne Skogly har fortsatt hatt ansvaret for at huset ser rent og pent ut innvendig. Hun gjør en viktig jobb og vi er veldig tilfreds med hennes arbeid. Hun har vært viktig for oss i mange år, men ser seg nå nødt til å avslutte arbeidet av helsemessige årsaker. Hun avslutter i midten av desember. Etter dette må vi finne en ny ordning for innvendig renhold. Det har skjedd veldig mye på Triangelhuset det siste året. Dette blir lagt merke til. Det er mange som ukentlig er innom. Styret opplever at livet på Huset er mangfoldig, verdifullt og spennende. Gjennom foreningens ulike underavdelinger som Tween Sing, Speidern, Ten Sing og Stressless er det mange som hver eneste uke får utfordringer og gode opplevelser. Styret ønsker å rette en stor og varm takk til alle som bidrar med innsats for at Grimstad KFUK-KFUM skal kunne tilby aktiviteter for barn, unge og voksne i Grimstad. Tusen takk. I Grimstad KFUK-KFUM skjer det utrolige ting hele tiden. Grimstad Siri Braut Vigsnes Tor Inge Omland Mary-Anne Harring Dag Wirak

6 Årsmelding for Grimstad Tween Sing Tween Sing består av en liten sangglad gruppe med jenter på år. I gjennomsnitt møter ca 10 stykker på de ukentlige øvelsene i tillegg til et lite gutteband. De fleste kommer fra Jappa skole. Håvard Skjerdal har vært dirigent, Øyvind Skjerdal bandleder og Kamilla Røed Slettene vikardirigent og korstøtte. Anne Haavaldsen har vært voksenleder og har hatt ansvaret for andaktene. Koret hadde filmkveld med pizza en kveld i november på Triangelhuset. De sang vakkert under Vi synger jula inn arrangementet i Grimstad kirke. I februar var det filmkveld med overnatting på Triangelhuset, og i mars kom høydepunktet: 9 barn, to ungdomsledere og en voksenleder var på Tween Sing seminar i Oslo sammen med ca 100 andre deltakere. Dette var et profesjonelt, inspirerende og morsomt arrangement for oss alle sammen og det morsomste som hendte i løpet av året. I april hadde koret en egen konsert før vårfesten. Denne viste seg å bli både fin og overraskende variert og gjenspeilte på en flott måte aktivitetene gjennom hele året og også det som er Tween Sings store fortrinn; fantasifulle, forbilledlige ungdomsledere og ivrige, trygge barn som får prøve seg og klarer det. Grimstad Anne Haavaldsen

7 TenSing årsrapport 2010/11 Dette året har vært et år med flere turer, musikk og mange nye medlemmer. Høsten 2010 var vårt store prosjekt Beatles konserten i samarbeid med Holvika Skolemusikkorps. Resultatet ble en flott forestilling i Catilina den 13. november. I forkant brukte vi helgen på Solhøgda til å bli bedre kjent med låtene, og vi hadde også en øvelseshelg sammen med korpset på Triangelhuset. Alt i alt synes vi at konserten ble en utrolig opplevelse vi kombinerte både korpsinstrumenter, band, kor, solister og dans. Samme høst deltok vi også på 25 årsjubileet til Grimstad Kulturhus, og hadde juleavslutningen vår på Uglands låve på Tjore, og sang julen inn i Grimstad kirke. På nyåret gikk sosialturen vår til Solhøgda isteden for til Fjelltun, ettersom vi ønsket å spare til sommerens turer. Her gikk vi blant annet på ski på Øynaheia, og koste oss, rett og slett februar var vi med på Vinterfestivalen i Birkenlundhallen i Arendal. Dette er et arrangement for unge KFUK/KFUM ere, og arrangeres flere steder i landet. Her var det deltagere fra både Østfold, Vestfold, Telemark og Agder krets, i tillegg til en del konfirmanter. Vinterfestivalen er et slags lite TT det er seminarer, opptredener og show på kveldene. Her hadde vi ansvar for kafeen og musikken til andaktene på kveldene. I mars dro de eldste tensingerne(vgs) og blåtur til Venezia. Turen var planlagt av Marte Hansen, Håvard Skjerdal og John Halvdan Halvorsen. Ingen andre visste hvor vi skulle. Vi reiste i 2 biler fra Grimstad og skjønte at vi skulle med fly først da vi ble loset inn på Rygge Flyplass. En super tur der vi fikk med oss alt en Veneziatur skal inneholde. Vi bodde midt i smørøyet i 2 leiligheter rett ved en av hovedfartsårene (vann) i dette utrolige øysamfunnet. I anledning KFUK KFUMs globalaksjon arrangerte vi en konsert på Triangelhuset imars. Vi hadde et lignende arrangement på våren 2010, da til inntekt for ofrene etter jordskjelvet på Haiti. Vi opptro, det samme gjorde Grimstad TweenSing og Hellemyr TenSing. Vi fikk inn en del penger som gikk til et skoleprosjekt i slummen utenfor Madagaskars hovedstad Antananarivo. Globalaksjonen samler inn penger som går til det samme formålet også dette året. På 17. mai hadde vi også i år med oss TenSing bilen i borgertoget, og med anlegg i bagasjerommet, og lagde masse liv. Sommeravslutningen vår i juni foregikk på Triangelhuset, før vi alle dro til Kristiansand og deltok på avslutningskonserten til det nyoppstartede koret Hellemyr TenSing. I sommer skjedde det en del. Noen av oss dro på TT(TenåringsTreff) på Gjøvik i slutten av juni. Her var det seminarer, konserter og så videre. Den store satsningen i sommer var likevel European TenSing festival i Ziegenhain, Tyskland. Vi var totalt 30 stk + hedda og Emilie (jentene til Merete). Gamle GTS medlemmer meldte tidlig sin interesse om å få bli med og det V å r e s a m a r b e i d s p a r t n e r e g i r o s s s t ø r r e m u l i g h e t e r.

8 var veldig hyggelig å ha med Maria, Elisabeth, Live, Åsmund og Irlin som ledere. Med disse i tillegg til våre faste ledere; Merete, Håvard og Dag hadde vi god kontroll. Vi hadde også med en gammel Ten Singer (Jens Salvesen) som sjåfør. Han var med oss under hele turen. Tre fjerdedeler av bandet hadde også blitt skiftet ut før vi dro, ettersom de gikk ut av tredjeklasse vgs. Vi var på tur i 10 dager fra 29. juli til 8. august. På vei ned tilbrakte vi to netter i sjømannskirken i Hamburg. I tillegg hadde vi konsert i den store parken Planten Und Blomen i sentrum i byen. I forkant av konserten gikk vi omkring i Hamburg og delte ut flyers for å reklamere. Vel fremme i Ziegenhain sov vi på en skole sammen med alle de norske deltagerne. Festivalområdet lå en gåtur gjennom den lille byen unna. Den første fulle dagen på festivalen holdt Grimstad TenSing konsert på festivalscenen for et stort, veldig livlig publikum. Ellers var det mange uforglemmelige opplevelser opptredener, show, kurs, nye venner, gamle venner, andre kulturer, og så videre. Etter siste dag på festivalen dro vi rett fra skolen til Heide Park; altså en av Tysklands største fornøyelsesparker. Her tilbrakte vi dagen før vi dro videre til Sjømannskirken igjen. Her overnattet vi, sang på gudstjenesten dagen etter, og vendte så nesa hjemover. Vi var tilbake i Grimstad i 5 tida neste morgen. Styret for Grimstad TenSing ble valgt på øvelsen 6. September, og har i 2010/2011 vært: Amanda Nilsen Styreleder valgt inn i 2009, gikk ut av styret ved jul 2010 Guro Haugen Nestleder valgt inn i 2009, ett år igjen Håvard Skjerdal Noter valgt inn i 2009, ett år igjen Øyvind Skjerdal PWMT/Styreleder valgt inn i 2009, ett år igjen Maren L. Aagenæs Presse,Web,Material, valgt inn i 2010, for to år Transport Kamilla R. Slettene Matansvarlig valgt inn i 2010, for 2 år Eva B. Skogli Sekretær valgt inn i 2010, for 2 år Daniel Brændeland vara/pwmt valgt inn i 2010, for ett år Sandra Haugen vara valgt inn i 2010, for ett år Dirigenter: Merete Nøstvik + Håvard Skjerdal, Guro Haugen, Kamilla Slettene Ledere: Dag Wirak, Merete Nøstvik, Håvard Skjerdal, Marte Hansen, Johannes Amble og John Halvdan Halvorsen. Høsten 2010 var også Karoline Bolstad Olsen, Amanda Nilsen og Mian Andersen med i ledergruppa. Antall medlemmer: ved nyttårstider var ca 42. Et flott år med mye aktivitet og gode opplevelser. Vi har fått mange nye medlemmer, og ser frem til nok et spennende år. Eva B. Skogli oktober.2011 V å r e s a m a r b e i d s p a r t n e r e g i r o s s s t ø r r e m u l i g h e t e r.

9 ÅRSMELDING FOR AUGUST JULI Grimstad KFUK-KFUM-speidere hadde gjennom hele dette året ukentlige møter, enten på Triangelhuset, ved Landvikvannet, i skogen på Dømmesmoen eller ved Støyderbekken; Utelivet oppleves viktig, og prioriteres derfor høyt. Foruten de ukentlige møtene har KFUK-KFUM-speiderne hatt et år med ulike aktiviteter, både i egen regi, på kretsplan, i byen sammen med andre Grimstad-speidere. Her følger en stikkord-preget oversikt over noen av aktivitetene: Kanopadling både i salt- og ferskt vann, bålbrenning i skogen, knutemøter på Triangelhuset, skogsturer på Dømmesmoen, naturstier, overnattingsturer, kosekvelder, besøk i svømmehallen. I september hadde vi en flott overnattingstur til Hovden med kretsbannerkonkurransen på søndag som resulterte i at våre oppdagere vant og vandrerne fikk 3. plass konkurransen. I november reiste gruppa på tur til Solhøgda. Her var det spennede aktiviteter, lek og moro, både på kvelden og på lyse dagen. Høsten speideravslutning var besøk hjemme hos Bjørn Undheim. Vår mange årige leder, som takket for seg etter landsleiren på Lista. På nyåret deltok vi i KFUK-KFUM-speidernes julebukkaksjon. Også i år kombinerte vi pengeinnsamling med flaskeinnsamling. Resultat etter å ha gått i fire veier i Groosåsen var 5000 kroner til et skoleprosjekt på Madagaskar i regi av Global. Det var som vanlig trofast oppslutning på Juletrebrenningen på Groos ca 20. dag jul. Omtrent 40 juletrær gikk også dette året opp i røyk, gjennom denne hyggelige, men også litt sære tradisjonen. Tenkedagen 22 februar ble arrangert sammen med alle speidere i byen i fult snøvær på Binabben. Her feiret vi speiding i Norge 100 år med bål, pølser, kakao. Vårens turer for store og små var overnatting i lavo på Toplandsheia i vinter og tur til Vaholmen med kanoer og telt i mai. Også i år deltok vi med iver i Grimstad speiderrråds byløp i mai, og et av våre småspeidere kom på 1. plass i kort løype! 17. mai deltok vi i borgertoget. I år vant speiderne prisen for beste innslag i Borgertoget. I pinsehelgen reiste vår vandrerpatrulje til NM i speiding i Moss. Her ble de nummer 47 av 118 patruljer. Et hyggelig resultat og veldig fornøyde speidere. En av våre speidere deltok på årets verdens jamboree i Sverige. En leir med nesten deltakere. Grimstad KFUK-KFUM-speidere har i mange år hatt ansvaret for å flagge på skolene og andre flaggsteder i kommunen på alle offisielle flaggdager som faller utenfor skoledager. Dette får vi betalt av kommunen og universitetet for å gjøre. Disse flaggdagene er stort sett fordelt mellom noen av gruppens lederne, slik at disse flagger tre-fire dager hver i løpet av et år. En god inntektskilde.

10 Medlemstallet var i var omtrent med året før ca 60 stk, men noe avskaling så vi etter lansdleiren. Speiderne våre er fordelt i tre ulike alderskategorier; familiespeider, oppdager (2-3 trinn), stifinnere (4-5 trinn) og vandrere (6-10 trinn). Gruppas oppdagerledere dette skoleåret var Geir Bjørge, Ole Dag Svebak, Tor Tveitereid, foruten våre to rovere Åse Marie Inntjore Egge, Rita Mari Tjemsland. Stifinnerledere har vært John Ottar Akselsen, og Trond Wirak. Vandrerledere har vært Jarl Thore Larsen og Sondre Undheim. Gruppeleder er Trond Wirak. Erling Wirak er gruppas kasserer. Vi som er ledere i speiderarbeidet på Triangelhuset ønsker å være optimistiske med tanke på fremtiden for Grimstad KFUK-KFUM-speidere, og vi ber, håper og arbeider for videre medlemsvekst i årene som kommer. Grimstad, Trond Wirak, gruppeleder for Grimstad KFUK-KFUM-speidere

11 Stressless ÅRSRAPPORT 2011 Stressless er et Ungt voksent arbeid i regi av Grimstad KFUK KFUM og ble startet som et prosjekt høsten Bakrunnen for prosjektet var et ønske om at Grimstad KFUK KFUM skal være et godt miljø der både studenter og unge føler seg ivaretatt og velkomne. Prosjektet sikter mot aldersgruppen fra 20 30år. Kontakten med de andre UV/ og studentarbeidene i byen ble opprettet ved at Irlin B. Gepte kom i kontakt med dem gjennom stand på UiA den 15. og 16. august. De ulike arbeidene har god kommunikasjon og møtes et par ganger i semesteret for å høre om hverandres arbeid og diskutere eventuelt samarbeid. Vi har et felles ønske om at vi skal kunne sammarbeide om å kartlegge de ulike kristne tilbudene ved skoleoppstart i august, og starter derfor planleggingen allerede på nyåret. De eksisterende tilbudene for studenter og unge voksne er i dag: Tørst møtevirksomhet som skjer én gang i måneden i regi av Grimstad Misjonskirke, Studentkirken møtevirksomhet som skjer én gang i måneden på Bluebox ved UiA i regi av Fevik Misjonskirke, Laget bibelundervisning og møter for studenter og som foregår på IMI huset hver tirsdag, KRIK Kristen idrettsgruppe som har treninger i Holvikahallen hver torsdag kveld og lørdag formiddag. Helt fra starten, så har Grimstad KFUK KFUMs hensikt vært å tilby noe som de andre menighetene og organisasjonene ikke tilbyr. Prosjektet var dermed avhengig av å ikke kopiere hverken dag eller aktivitet for å unngå at unge voksne (UV) arbeidet ble oppfattet som en konkurranse mot andre eksisterende arbeid. Onsdag 24. august inviterte Irlin B. Gepte inn til felles idémyldring på Triangelhuset for dem som følte på et behov for et mer variert tilbud til unge voksne i byen vår. Det var i alt 6 som møtte opp, og det var felles enighet om at det mangler et sosialt sted for unge i Grimstad mellom 20 30år å henge i helgene. Siden dette var et tydelig savn som trengte relativt få ressurser, da særlig med tanke på gode cafélokaler, så var det naturlig for KM og møte unge voksne gjennom et slikt arbeid. Første kveld var lørdag 27. august, og 14 stykker var tilstede på åpningen. Siden den gang har det blitt opprettet et styre. Det består av to studenter, Per Joakim Jørgensen og Aleksander Garpestad, og hovedansvarlig som er Irlin B. Gepte. Styret møtes i slutten av hver måned for planlegging og evaluering. Vi har gjennom to måneders arbeid erfart at styret kan med hell utvides, og håper dermed å få et styre bestående av fem medlemmer. Stressless som vi har valgt å kalle oss, bruker lokalene i 2.etg på Triangelhuset hver lørdag fra kl og utover. Siden 27.august har det vært mellom tilstede og programmet har variert fra retro dataspillekveld, til quiz, bål og grilling i lysløypa, og til filmkveld. Stadig kommer det nye ansikt, men studentene står for den største andelen. Ønsket vårt er selvfølgelig at Grimstad folk også skal kjenne seg inkludert, men selv om PR er blitt igangsatt, så er ikke plakat gjort ferdig ennå. Vi

12 er derimot flittige bruker av Facebook og opplever dette som en god kanal for å nå ut til folk på. Vi håper dessuten å få ut en artikkel i avisa innen november. Innen 1. november skal Stressless registrere seg som et UV arbeid i regi av KFUK KFUM. Dersom vi gjør det innen denne datoen vil medlemskapene vare ut Vi opplever det noe vanskelig å få betalende medlemmer, siden størsteparten er studenter og de fleste er betalende medlemmer av KRIK, men vi tror vi får til i hvert fall seks betalende medlemmer slik at vi kan få startpakka på 5000 kroner av KM Sentralt. Vi har opprettet en konto i Sparebanken Pluss der Erling Wirak er signaturansvarlig. Per Joakim Jørgensen er derimot økonomiansvarlig og tar ansvar for budsjett og regnskap. Lørdagene har hatt noen utgifter, men de har blitt dekket gjennom salg i kaféen. Stressless kjøper inn egne varer til salg i kaféen. Hverken budsjett eller regnskap foreligger per dags dato siden dette er helt i oppstartsfasen. Vår visjon for Stressless: Et alkoholfritt og sosialt tilbud for unge voksne mellom 20 30år i og fra Grimstad, der de føler seg velkomne og ivaretatt. Med vennlig hilsen Irlin B. Gepte Hovedansvarlig i Stressless

13 Budsjettforslag Grimstad KFUK-KFUM Dato: 24. oktober 2011 Avrundet til hele 1000 kr Budsjett Regnskap BUDSJETT Regnskap Budsjett Kto Navn B Offer/kollekt kr kr kr kr kr Givertjeneste kr kr kr kr kr Gaver kr kr 500 kr kr kr Kontingent inn kr kr kr kr kr Leieinntekter kr kr kr kr kr Arrangement-inntekt kr kr kr kr kr Legater og renter kr kr kr kr kr Vi synger julen inn kr kr kr kr kr Diverse inntekter kr kr kr kr kr Underskudd kr kr - kr kr Sum inntekter kr kr kr kr kr Kommunale avgifter kr kr kr kr kr El.kraft og Tele kr kr kr kr kr Drift av huset kr kr kr kr kr Administrasjon kr kr kr kr kr Annonser kr kr kr kr kr Gaver og blomster kr kr 550 kr kr kr Kontingent ut kr kr kr kr kr Arrangement-utgifter kr kr kr kr kr Vi synger julen inn kr kr kr kr kr Diverse utgifter kr kr kr kr kr Overskudd kr nn Lønnsmidler kr nn feriepenger (12 %) kr Sum kostnader kr kr kr kr kr

14 Grimstad KFUK-KFUM REGNSKAP TRIANGELHUSET Utskrift: Dato: kl : 22:49:51 Budsjett: Kto navn DEBET KREDIT DEBET KREDIT 1 Kasse Bank Bank Bank Skattetrekk o.a.gjel Kommunale avgifter El.kraft og Tele Drift av huset Administrasjon Annonser Gaver og blomster Kontingent - ut Arangement-utgifter Vi synger julen inn Diverse utgifter Overskudd 17 Offer/kollekt Givertjeneste Gaver Kontingent - inn Leieinntekter Arrangement-inntekt Legater og renter Vi synger julen inn Diverse inntekter Underskudd 27 Balanse ========================================================================= BALANSE 2011 Beholdninger: Kasse Bank Bank Bank Gjeld: Skattetrekk o.a.gjel DISPONIBEL BEHOLDNING: ================================================ Utskriften er foretatt: Dato: kl : 22:49:51 TRIA_ 11 Side: 1 av 25 EDW

15 Grimstad KFUK-KFUM REGNSKAP TRIANGELHUSET REGNSKAP 2011 Grimstad KFUK-KFUM Dato: _ Kto navn Brukt Budsjett Brukt 12.mnd Totalt Tot.2010 INNTEKTER: 17 Offer/kollekt Givertjeneste Gaver Kontingent - inn Leieinntekter Arrangement-inntekt Legater og renter Vi synger julen inn Diverse inntekter Underskudd DRIFTSINNTEKTER TOTALE INNTEKTER ============================================================== KOSTNADER 6 Kommunale avgifter El.kraft og Tele Drift av huset Administrasjon Annonser Gaver og blomster Kontingent - ut Arangement-utgifter Vi synger julen inn Diverse utgifter Overskudd DRIFTSKOSTNADER TOTALE KOSTNADER ============================================================== ÅRSRESULTAT ======================== TRIA_ 11 Side: 2 av 25 EDW

16 Revisjon av regnskap for Grimstad KFUK/KFUM 2010/2011 Vi har gjennomgått regnskapet til Grimstad KFUK/KFUM med tilhørende bilag og funnet dette i orden. Vi mener regnskapet gir en korrekt og god oversikt over organisasjonens økonomi. Vi ønsker følgende bemerkninger notert: 1) Det kan i regnskapet med fordel gjøres et klarere skille mellom organisasjonen og dens undergrupper. 2) Noen har lagt penger i kassa uten tilstrekkelig dokumentasjon Grimstad, 27/10/11 Gunnar Skjerdal (sign) Andreas Topland (sign)

17 Grimstad Ten Sing Resultatregnskap pr 31.desember 2010 konto tekst Inntekter Kostnader Regnskap 2010 Regnskap Diverse 4100 Diverse kr 350,00 kr - kr 350,00 kr , Noter kr - kr 6 700,00 kr ,00 kr , Gensere/T-shirts kr 3 000,00 kr - kr 3 000,00 kr 3 750, kontingenter kr ,00 kr 9 680,00 kr ,00 kr , forsikring kr - kr 3 908,00 kr ,00 kr , Kurs kr - kr ,00 kr ,00 kr , Instrumenter kr - kr 990,00 kr -990,00 kr , Video Film kr - kr ,39 kr ,39 kr , Sosiale aktiviteter kr 670,00 kr 1 335,59 kr -665,59 kr , Caféen kr 3 826,50 kr 3 113,43 kr 713,07 kr , Gaver Honorar kr - kr 128,00 kr -128,00 kr , Kjøretøy kr ,59 kr ,59 kr , kontorrekvisita kr - kr - kr , Porto/forsendelse kr 1 430,00 kr ,00 kr -824, Annonser kr - kr - kr - kr , Mobilpost kr - kr 3 610,08 kr ,08 kr , PR kr - kr 600,00 kr -600, Fadderstøtte kr 1 200,00 kr ,00 kr , lotteri kr ,00 kr 8 685,00 kr ,00 kr 9 415, Statlige/Kommunale tilskudd kr ,00 kr ,00 kr , Øvrige tilskudd kr ,85 kr ,85 kr , div konserter prosjekt kr 9 251,50 kr ,57 kr ,07 kr , Solhøgda kr 7 524,80 kr 9 511,69 kr ,89 kr 4 409, Fjelltun kr ,00 kr ,84 kr -319,84 kr , andre turer kr 5 690,00 kr 9 690,00 kr ,00 kr , Café investeringer/oppussing kr 2 300,00 kr ,00 kr , turné kr - kr - kr - kr , Blåtur kr ,57 kr ,52 kr ,95 kr , Klimaseilasen kr ,00 kr ,63 kr ,63 kr , Mosaic kr ,00 kr ,71 kr ,71 kr , Beatles kr - kr 1 150,00 kr , Markedsføring/Bilreklama kr 4 746,50 kr ,50 kr Styremøter kr - kr - kr , ledere kr - kr 183,50 kr -183,50 kr , Utleie tilhenger / Salgsbod kr - kr - kr 1 400, Utleie Varebil kr 855,00 kr 855,00 kr 246, Utleie Anlegg kr - kr ,50 kr ,50 kr , Sommertur kr - kr - kr - kr ,00 Summert kr ,22 kr ,54 kr ,68 kr ,93 Driftsresultat kr ,68 kr ,93 Finansinntekter og finanskostnader 620 renter kr 30,13 Netto finansinntekter kr 30,13 kr - kr 30,13 kr 747,80 ÅRSRESULTAT kr ,81 kr ,13 Balanse pr. 31.des Beholdning konto Tekst Regnskap Kontanter (kasse) kr 5 539, Kasse Cafeen kr -256, Bank 1 ( ) kr , Bank 2 ( ) kr , Bank 3 (.72188) kr 164, Bank 4 (.46954) kr 8, Bank 5 (.62955) kr 65,76 Sum Eiendeler kr ,47 Gjeld: Bundne midler til medlemmer kr , Kiwi kr 341, grst. K/M og kretsen kr ,00 Sum Gjeld kr ,19 Egenkapital: Egenkapital pr kr ,79 Årets resuktat kr ,81 Egenkapital kr ,66

18 Grimstad Notat vedr. oppussing. Fra årsmøte 2010, Pkt 5 i årsmøtereferatet: Årsmøtet går inn for at styret får fullmakt til å nedsette en komité på 7 medlemmer som skal planlegge en oppussing av huset for inntil Årsmøtet 2010 vedtok dette på bakgrunn av et forslag fra det forrige styret. Det fulgte med budsjett og en plan over hvilke tiltak man ønsket å gjennomføre. Arbeidet er ikke igangsatt. Det sittende styre ønsker å legge frem for årsmøte følgende prioriteringsplan i forbindelse med bygningsmessige vedlikeholdsarbeider for 2011/ Leiligheten a. Leiligheten må oppgraderes med nytt kjøkken, nytt gulv i stue og kjøkken samt maling der det trengs. b. Begrunnelse: Leiligheten har stått tom siden juni. Grimstad KFUK-KFUM trenger leieinntektene. Styret har besiktiget leiligheten. Den er i en slik forfatning at den ikke kan leies ut uten at det foretas omfattende oppgradering av kjøkken og stue. c. Terje Vigsnes i eiendomsutvalget er utfordret, og har sagt ja, til å ta ansvar for oppgraderingen. Han trekker inn de han måtte ønske å ha med i sitt arbeidsteam. 2. Kontoret i 2.etg. a. Irlin har fremmet et ønske om å omgjøre det gamle kontoret i 2.etg. til et stille rom for samtale og bønn. b. Begrunnelse: Rommet er akkurat passe stort til slik bruk. Det er ofte behov for et sted der vi ungdom og Ten Sing ledere kan trekke seg litt vekk fra lydnivået på en normal Ten Sing øvelse. Ten Sing er innstilt på å ta kostnadene ved oppussingen som består i maling, nytt gulv og nye lampepunkter. Styret støtter tiltaket. 3. Toaletter og garderobe. a. Disse rom inngår i de planene som ble lagt frem på forrige årsmøte. b. Styret har hatt befaring med representanter fra eiendomsutvalget og Tore Fuglestad (leder av gruppen som ble nedsatt i fjor). Det innhentes nå informasjon om hva som er søknadspliktig og informasjon om hava vi må ta hensyn til i forbindelse med at toalettrommene ligge ri tilfluktsrommet. c. Det er fremmet ønske om å: i. Fjerne urinalene. ii. Få plass til et handikap-toalett iii. Få plass til et stellebord (etter ønske fra mor og barn klubben) iv. Få plass til en dusj. 4. Foldedører. a. Foldedørene inngår også i planene fra forrige årsmøte. Styret ber eiendomsutvalget ta det overordnede ansvar for oppussingsprosjekter og delegere ansvar til prosjektledere for hvert prosjekt. Prosjektledere står fritt til å sette sammen en arbeidsgruppe. Det er viktig at samtlige medlemmer tar ansvar for at Triangelhuset oppgraderes. Grimstad Siri Braut Vigsnes, Tor Inge Omland, Mary-Anne Harring og Dag Wirak

19 Grimstad Givertjeneste Grimstad KFUK-KFUM har følgende inntekter knyttet til givertjeneste: Kr Det er kun 10 givere som bidrar med hele dette beløpet. 2 givere bidrar med mer enn halvparten (52,22 % = ) 5 givere bidrar med nesten alt (76,5 % = ) Grimstad KFUK-KFUM har 64 voksne medlemmer. Da er Ten Sing- og Speidermedlemmer holdt utenfor. Det betyr at det er 54 medlemmer som IKKE er med på givertjenesten. Styret er av den oppfatning at vi nå må bidra litt alle sammen. Vi har ansvaret for en lønnet medarbeider som gjør en kjempeflott jobb. Dersom vi alle bidrar med Kr pr mnd så har vi sikret hele Irlin sin lønn. Det er det verd!

20 Kontingentsatser Fra vedtektene: Grimstad 5 Medlem av Grimstad KFUK-KFUM kan en bli ved direkte medlemskap i foreningen eller gjennom medlemskap i underavdelinger. En person kan imidlertid være medlem i en underavdeling uten å være medlem i foreningen og betale kontingent til denne. Bare medlemmer av foreningen kan velges til utvalg eller styre. Foreningen er åpen for alle som vil følge dens lover. 6 Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten som skal dekke kontingent til forening, krets og forbund. Medlemmer som ikke har betalt kontingent de to siste år blir strøket av medlemslistene. Underavdelingene fastsetter selv sin kontingent. Ved medlemskap i flere underavdelinger betales forbundskontingent bare en gang hvert år. Grimstad KFUK-KFUM har pr akkurat nå følgnde medlemsoversikt: Her er tatt med alle som er over 18 år og som har medlemskap i Grimstad KFUK- KFUM eller i en underavdeling. Det mangler ca 25 unge voksne som denne høsten er å finne i stressless. Alder Speidern Ten Sing Grimstad KM totalt Sum Tabellen skulle selvsagt inkludert alle som er fylt 17 år. Det ville bidratt med 4 ekstra fra Ten Sign og sikkert også noen fra Speiderne. Foreningen har følgende kontingent-politikk: Kontingentsatsene til høyre gjelder dersom man ikke er medlem i Tween Sing, Ten Sing eller Speidern. Summen som står i kolonnen nasjonalt blir videresendt til krets- og nasjonalledd. Resten blir værende i Grimstad. Nasjonalt lokalt sum Barn 0-15 år Ungdom år Voksen år Pensjonist Familiemedlemskap Dersom du er med i Ten Sing byttes det lokale tillegget ut med et enhetstillegg på Kr Sum kontingent i Ten Sing blir da Kr = (Vi skiller ikke mellom de som er o/u 16 år i Ten Sing.) Forslag til nye satser: Dette innebærer at kontingenten ikke fører til inntekter for foreningen. Barn 0-15 år Ungdom år Voksen år Pensjonist Familiemedlemskap Styret mener at vi er tjent med lavest mulig medlemssats. Vi er av den oppfatning at tapte inntekter pga reduserte satser vil komme inn i form av inntekter knyttet til givertjenesten.

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 25.okt. 2012

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 25.okt. 2012 1892 2012, 120 år Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 25.okt. 2012 Norges KFUK-KFUM sitt måldokument ble fornyet på Landsmøtet på Knattholmen i april 2011: Vår visjon: Vi får utrolige ting til å skje ved å være

Detaljer

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 1892 2014, 122 år KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 Norges KFUK-KFUM sitt formål ble gjennomgått og vedtatt på landsmøte 2013: Formål: Formålet til Norges KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket

Detaljer

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa)

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER for Larvik og Omegns Turistforening - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER FOR LARVIK OG OMEGNS TURISTFORENING 1 Formål Larvik og Omegns

Detaljer

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 24.okt. 2013

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 24.okt. 2013 1892 2013, 121 år Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 24.okt. 2013 Norges KFUK-KFUM sitt formål ble gjennomgått og vedtatt på landsmøte 2013: Formål: Formålet til Norges KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for

Detaljer

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 Kretsting ble i år ikke holdt sammen med Norges KFUK-KFUM, Agder Krets Vi hadde skiftet ukedag fra søndag til fredag for å prøve om dette

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS 1 ORGANISASJON Brandbu Skolekorps, stiftet i 1948 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom regionen Hedmark / Oppland. 1.1 ORGANISERING AV KORPSET a) Korpset

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

Barneleir på Solhøgda 17-18 april

Barneleir på Solhøgda 17-18 april Nr. 2, mai 2010 Her er en ny utgave av Agder Nytt! I denne utgaven får du en oppdatering på vårens mange aktiviteter. Fra denne utgaven: Barneleir på Solhøgda 17-18 april... 1 Kula & Myggen... 2 Flott

Detaljer

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding.

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding. PROTOKOLL GENERALFORSAMLING HERREKORET COMPAGNIE TRASS 2011 SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer II) Valg av referent III) Godkjenning av innkalling IV) Godkjenning av saksliste V) Årsmelding A) Årsmelding

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

Vedtekter for Bønes skolekorps

Vedtekter for Bønes skolekorps Vedtekter for Bønes skolekorps 1 ORGANISASJON Bønes Skolekorps stiftet i 1964 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Hordaland krets. Organisering av musikkorpset Musikkorpset

Detaljer

Sakspapirer til Generalforsamlingen

Sakspapirer til Generalforsamlingen Sakspapirer til Generalforsamlingen Ås kristelige studentlag 8. mai 2014 1. Godkjenning av Innkalling og Saksliste Innkalling Innkallingen ble sendt til alle medlemmer på e-post den 1. mai. Alle medlemmer

Detaljer

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy Vedtekter for Vikingklubben Karmøy 1 Formål Vikingklubben Karmøy er en åpen, upolitisk klubb for alle med interesse for vår forhistorie. Klubbens formål er å synliggjøre, vekke interesse for, og spre kunnskap

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Mosterøy skolekorps

Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtektene er basert på NMFs mønstervedtekter for musikkorps og ble revidert og framlagt på årsmøtet i februar 2012. 1 ORGANISASJON Mosterøy skolekorps ble stiftet 09.

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

Årsmøte Tanum, 20. mars 2013

Årsmøte Tanum, 20. mars 2013 Årsmøte Tanum, 20. mars 2013 Saksliste 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen og sakliste 3. Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Vedtekter for Skotselv Skolekorps.

Vedtekter for Skotselv Skolekorps. 1 ORGANISASJON. Vedtekter for Skotselv Skolekorps. Skotselv Skolekorps stiftet 2003 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund, NMF med tilhørighet i NMF Buskerud. Skotselv Skolekorps har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

VEDTEKTER FOR JOMENTUM

VEDTEKTER FOR JOMENTUM VEDTEKTER FOR JOMENTUM Revidert på årsmøtet 12. mars 2014. $1 ORGANISASJON 1.1 Jomentum, stiftet 1990 er et nøytralt Barne- (1993)/Ungdoms- (1997) og blandet kor i Flora kommune. 1.2 Koret er tilsluttet

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN Årsberetning 2005 KORPS-MEDLEMMER Korpset har pr. 31.12.2005 13 Musikanter 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 5. januar: Oppstart etter ferien.

Detaljer

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening 1 Navn og bakgrunn Orkesterets navn er Sør-Trøndelag Orkesterforening (STOF). STOF er et amatørsymfoniorkester og ble stiftet 26. mars 2003. Orkesteret er en

Detaljer

Årsberetning Sørum karateklubb 2015

Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Styrets sammensetning Leder: Bjørn Nordstrøm Nestleder og utdanningskontakt: Henrik Huser Styremedlemmer og varamedlemmer: 1 Sekretær: Rune Mortensen Kasserer: Vigdis

Detaljer

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet)

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet) 1 30.03.2016 Årsmøte i Leirsund Velforening i henhold til Vedtektene 4. Tid: Onsdag 30. Mars 2016 Klokken: 18.00 Sted: Leirsund Velhus Følgende Årsmøtesaker skal behandles Sak 1 Åpning av møtet, godkjenning

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

Rolvsøyspeiderne Fredrikstad krets av NSF

Rolvsøyspeiderne Fredrikstad krets av NSF Rolvsøyspeiderne Fredrikstad krets av NSF REFERAT FRA ÅRSMØTE TIRSDAG 31. JANUAR 2017 Til stede: Bård Andersen, Oskar Eikeland Rasmussen, Sondre E. Femmen, Jan Mariusz Kajda, Sander Karlsen, Simen Karlsen,

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte Roan Hytteforening innkaller til årsmøte torsdag 30. mars 2017 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og sekretær 2. Årsmelding

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen.

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. ÅRSMØTEREFERAT 2013 OK Moss avholdt Årsmøte på Noreødegården torsdag 28.februar 2013 kl.19.00. 19 stemmeberettigede møtte fram. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. 2. Valg

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet i Akershus krets. Musikkorpset

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk

Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk I. Innledende bestemmelser 1 Formål Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk En undergruppe i IF Eiker Kvikk fra 3.mars 2015 (1) Grunnlaget for opprettelse av sykkelgruppa er nedfelt i eget verdidokument

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRUE IDRETTSLAG, FOTBALLGRUPPA ORG.NR: Tilslutning

VEDTEKTER FOR GRUE IDRETTSLAG, FOTBALLGRUPPA ORG.NR: Tilslutning VEDTEKTER FOR GRUE IDRETTSLAG, FOTBALLGRUPPA ORG.NR: 997526465 1 Tilslutning Fotballgruppa er en undergruppe i Grue Idrettslag, tilsluttet Norges fotballforbund gjennom Indre Østland Fotballkrets. 2 Formål

Detaljer

Vedtekter. Oppdatert:

Vedtekter. Oppdatert: Vedtekter Oppdatert: 27. januar 2010 1 ORGANISASJON 1.1 Forr Songlag stiftet i 1919 er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Stod i Steinkjer kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Detaljer

Apenes Vel. Anno Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN :

Apenes Vel. Anno Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN : Foreningen Apenes Vel Anno 1918 ÅRSMØTE 2014 FREDAG 21. MARS 2014 KL. 19:00 Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN : 1. Åpning 7. Fastsettelse av kontingent 2. Møtets lovlige innkallelse. 8. Budsjett

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970

VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970 VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970 Gjeldende vedtekter er vedtatt av Representantskapet 30.01.2012 Vedtatt av: Dato: Endring av: Representantskapet 30.01.2012 Endringer i 4.2, 5.2, 5.5,

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

Ledersamling Kristiansand 14.januar 2014

Ledersamling Kristiansand 14.januar 2014 Ledersamling Kristiansand 14.januar 2014 Info Gruppeledersamlingen Ny generalsekretær Kort referat og tips Kretsting 2014 Valg Medlemsstatistikk for Agder KMspeiderkrets Tips Kommunikasjon i gruppene «Whatsapp»

Detaljer

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak 7: Sak 8: Sak 9: Åpning og navneopprop Åtte stemmeberettigede møtte til årets årsmøte tre styremedlemmer

Detaljer

Årsmøtet avholdes den kl. 17:00 på Sør Amfi, møterom Bøtte.

Årsmøtet avholdes den kl. 17:00 på Sør Amfi, møterom Bøtte. T il medlemmene i Arendals T urnforening Innkalling til årsmøte i Arendals T urnforening Styret innkaller herved til årsmøte i Arendals T urnforening. Årsmøtet avholdes den 16.03.17 kl. 17:00 på Sør Amfi,

Detaljer

Lovverk for Normisjons foreninger

Lovverk for Normisjons foreninger Lovverk for Normisjons foreninger 1) Normalregler for foreninger i Normisjon Lagt frem for konstituerende generalforsamling i Vennesla 4. juli 2000 og vedtatt av Normisjons landstyre 20. oktober 2000 med

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps

Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps 1 Organisasjon Lakkegata skoles musikkorps, heretter kalt musikkorpset, er stiftet 30. august 1920 og tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (heretter NMF) med tilhørighet

Detaljer

Vedtekter. for. Universitetskoret Mimas

Vedtekter. for. Universitetskoret Mimas Vedtekter for Universitetskoret Mimas Sist endret etter årsmøtevedtak 20.3.2013 1 ORGANISASJON 1.1 Universitetskoret Mimas, stiftet den 17.9.2000, er et blandet kor. 1.2 Koret er tilknyttet Universitetet

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet. Etter årsmøtet avholdes et medlemsmøte.

Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet. Etter årsmøtet avholdes et medlemsmøte. Til medlemmer i Sørlandets R/C Modellflyklubb (SRCM) og Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet som avholdes tirsdag 26.02.2013 kl 19 i kaffebar/lunsjrom på Kjevik bak militærhangar.

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE Innhold 1 FORMÅL... 3 2- NAVN OG LOGO... 3 2.1 NAVN... 3 2.2 LOGO... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 3.1 MEDLEMMER... 3 3.2 MEDLEMSKONTINGENT... 4

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

årsrapport katolsk studentlag

årsrapport katolsk studentlag årsrapport 2 0 0 8 katolsk studentlag 1 2 Innledning: Katolsk studentlag har i 2008 arrangert 5 foredrag, 2 årsmøter hvorav det ene var ekstraordinært, en sommeravslutning og en juleavslutning samt 14

Detaljer

STYRE DUGNADS- GRUPPE NESTLEDER VALGKOMITE REVISORER ØKONOMI- GRUPPA. (gjenopprettet fra årsmøte 2009) DOMSGRUPPE BARNE- OG UNG- BASARGRUPPE

STYRE DUGNADS- GRUPPE NESTLEDER VALGKOMITE REVISORER ØKONOMI- GRUPPA. (gjenopprettet fra årsmøte 2009) DOMSGRUPPE BARNE- OG UNG- BASARGRUPPE VALGKOMITE LEDER + 2 MEDLEMMER OPPSETT PR ÅRSMØTE 2009 STYRE LEDER OG KASSERER. NESTLEDER OG STYREMEDLEMMER FRA GRUPPENE LEDER NESTLEDER VEDLIKEHOLDS- OG VAKTMESTERGRUPPE ARRANGEMENT OG HUSGRUPPE LEDER

Detaljer

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Vedtatt på årsmøte 13.februar 2008 1.0 Navn. Misjonsforsamlingens navn er Misjonssalen Sandnes (Opprinnelig stiftet som en Kinamisjonsforening i Sandnes

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000, 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte. onsdag kl 1900

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte. onsdag kl 1900 Roan Hytteforening innkaller til årsmøte onsdag 16.03.2016 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og valg av møteleder 2. Årsmelding for 2015 3.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000. 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole Innhold 1 Formål... 2 2 Organisatorisk plassering... 2 3 Organisering og valg... 2 3-1 Valg av representanter til foreldrerådets

Detaljer

Å rsmøte i NBF Ågder 2016

Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Saksliste 1. Konstituering a. Møteleder b. Referent c. Protokollunderskrivere d. Tellekorps 2. Godkjenninger a. Innkalling b. Saksliste 3. Årsmelding fra styret 4. Regnskap 2015-2016

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL ( DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL Det var 17 personer til stede. Dagsorden var følgende:.. l) Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2) Fullmakter godkjennes for dem som hadde

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENT-KRIK BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENT-KRIK BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENT-KRIK BERGEN Vedtatt av årsmøte 11.05.2016 1 Foreningens navn Foreningens navn er Student-KRIK Bergen. Foreningen ble stiftet 25.09.08. 2 Formål og virksomhet Formålet med Kristen

Detaljer

VEDTEKTER FOR ÅS JENTE- OG GUTTEKORPS

VEDTEKTER FOR ÅS JENTE- OG GUTTEKORPS VEDTEKTER FOR ÅS JENTE- OG GUTTEKORPS Vedtatt på årsmøte 1993 Revidert på årsmøte 1997 med ikrafttredelse 30.09.97 Revideres på årsmøte 2004 Revidert på årsmøte i 2007 Revidert på årsmøte i 2016 1 ORGANISASJON

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 06.04.17 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har Multiple Osteokondromer

Detaljer

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012)

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1 LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1.0 Navn og område 1.1 Regionens navn er: Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Øst. 1.2 Regionens arbeidsområder er fylkene Østfold, Akershus,

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for 1 Godkjent ved årsmøte for. Revidert ved årsmøte for Følgende paragrafer/noter ble berørt av endringer: Denne lovbasis er til bruk for de klubbene / lagene som vil stå som selvstendige i NBSF. Denne gjelder

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no Protokoll av årsmøte for Flekkefjord Sykkelklubb Årsmøtet skal gjennomføres i tråd med lovnorm for idrettslag pkt IV Årsmøte, styre, utvalg mv. Årsmøtets oppgaver følger av 15 og malen er bygd opp i tråd

Detaljer