Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 27.okt. 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 27.okt. 2011"

Transkript

1 , 119 år Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 27.okt Norges KFUK-KFUM sitt måldokument ble fornyet på Landsmøtet på Knattholmen i april 2011: Vår visjon: Vi får utrolige ting til å skje ved å være en åpen kristen organisasjon som jobber for å utvikle kristne, modige og kreative mennesker Våre verdier: Åpen, Modig, Trygg, Utviklende, Raus.

2 Grimstad Til medlemmer i Grimstad KFUK-KFUM Grimstad 12.oktober 2011 Innkalling til årsmøte på Triangelhuset torsdag 27. oktober 2011 kl :00 Årsmøtelapskaus Kaffe 18:00 Årsmøte Saksliste: 1. Valg av møteleder. 2. Valg av 2 referenter. 3. Godkjenning av innkalling og sakspapirer. 4. Behandling av styrets årsberetning. 5. Øvrige årsberetninger. 6. Behandling av foreningens regnskap og revisors beretning. 7. Øvrige regnskap til orientering. 8. Behandling 8a. Notat vedr oppussing 8b. Notat vedr givertjeneste 8c. Kontingentsatser ref 6 8d. Vedtektsendring 7 8e. Vedtektsendring 8 8f. Vedtektsendring 9 9. Valg av styremedlemmer og komiteer - ved valgkomiteen. Sakspapirer blir delt ut på årsmøtet. Årsmøte er kunngjort til alle medlemmer i brev som er sendt ut 17.august. Det er ikke kommet inn saker til behandling. Saksliste er kunngjort med dette brev. Vel møtt på årsmøtet! Med vennlig hilsen styret Dag Wirak Mobil: , mail:

3 Grimstad Årsmelding for Grimstad KFUK-KFUM For årsmøtet 27.oktober Styret har dette året bestått av følgende: Dag Wirak (leder), Tor Inge Omland, Siri Braut Vigsnes og Mary-Anne Harring. Antall styremedlemmer og styrets sammensetning er ikke i tråd med vedtektene. Årsmøtet okt godtok at økonomiutvalget og et styre med 2 medlemmer ble slått sammen til det som de siste to årene har vært foreningens styre. Styret har hatt 7 styremøter siden forrige årsmøte. I tillegg har det vært arrangert et et medlemsmøte i slutten av april. Styremøter 2011: 19.januar 19.februar 9.mars 13.april 28.april (medlemsmøte) 12.juni 31.august 19.oktober Kasserer har vært Erling Wirak. Eiendomsutvalget har vært ledet av Bjørn Undheim. Utvalget har ikke utført nevneverdig vedlikeholdsarbeid det siste året, men hadde et møte våren 2011 og en dugnad med litt rydding på utsiden og klipping av hekken. Randi Leite og Kirsten Wirak har tatt på seg en del forefallende arbeid innvendig og Terje Viksnes er godt i gang i leiligheten sammen med et eget arbeidslag. Eiendomsutvalgets øvrige medlemmer: Randi Leite, Bjørn Undheim, Kirsten Wirak, Svein Løken, Oddvar Holvik, Morten Jacobsen og Terje Vigsnes. Randi har fortsatt ansvaret for utleie av Triangelhuset. Økonomiutvalget har i år vært innlemmet i styret for Grimstad KFUK-KFUM og har således ikke hatt dedikerte medlemmer. Det siste året har følgende skjedd. Det nye styret startet med en 5-punkts prioriteringsliste der 3 av disse punktene var følgende: - Invitere til grøt 1-2 lørdager i måneden. - Invitere til et ungt voksent felleskap med sosialt samvær. Prøve å få med universitetsstudentene. - Få til en sterkere kobling mot menighetens ansatte, forsøke å synliggjøre at barne- og ungdomsarbeidet i Grimstad i stor grad finner sted på Triangelhuset i regi av Grimstad KFUK-KFUM. Slutten av 2010 I november ble KM-festen (forbundsfesten) arrangert. Kretssekretær Liv Olsen var med og det var fokus på Globalaksjonen. I desember var det igjen full kirke da vi inviterte til Vi synger julen inn. Stor takk til Kristin Leite som har en sikker og stø hånd med dette arrangementet. Våren 2011 Vi fikk en utfordring i januar fra Grimstad menighet i forbindelse med at de hadde et ønsket å ordne finansiering til en diakon-stilling. Vi så på sammenfallende interesser og fant fort ut at dette var noe vi kunne være med på under visse forutsetninger. Det ble nedsatt en komité for å utrede dette. Etter en del arbeid der vi også inviterte foreningens medlemmer til et medlemsmøte (28.april) for å diskutere saken, ble konklusjonen at menighetens (diakonutvalgets) og våre prioriteringenr ikke var sammenfallende nok til å fortsette prosessen. Et av våre hovedanliggende var et en slik stilling måtte være knyttet til KFUK- KFUM. Prosessen var viktig for vår foreningen. Vi fikk gjennom den synligjort behovet for en lønnet medarbeider og i juni innledet vi samtaler med Irlin Bråten Gepte. Resultatet kjenner vi; Irlin er ansatt i en 50 % stilling og vi er vedlig tilfreds med dette. Hun er ansatt i KFUK- KFUM sentralt, men vi (styret) er hennes arbeidsgiver. Dette medfører selvsagt økte utgifter

4 Grimstad for foreningen og vi har et sterkt ønske om å synligjøre dette for å få medlemmene til å være med på en mer omfattende givertjeneste enn det vi har i dag. Vårens øvrige programposter: Lørdagsgrøten ble gjennomført 5 lørdager våren Vi er veldig fornøyd med responsen og antall deltagere på dette arrangementet. Siri Braut Vigsnes har gjort en flott jobb med dette ved både tilberedelse av grøt og ved å ha utfordret nye folk til deltagelse. Hun lager verdens beste grøt. Besøket har variert noe. Vi har vært fra 30 til 80 mennesker tilstede. Det er veldig gledelig at grøten trekker folk i alle aldre og at vi ofte har sett nye ansikter på disse arrangementene. I mars arrangerte Ten Sing Global-konsert på Triangelhuset. I mars deltok vi også i møte med de fleste av byens menigheter der agendaen var å se på mulighetene for å få etablert et bryggekapell i et lokale på rutebilstasjonen. Den 5.mai arrangerte vi vårfest. Dette ble en hyggelig fest med lotteri, mat og sang av både Tween Sing og Ten Sing. Bjørn Inge Holberg var invitert til å holde en andakt. KFUK-KFUM sitt landsmøte ble arrangert på Knattholmen i begynnelsen av april. I tillegg til Gunnar Skjerdal (som ble gjenvalgt i forbundsstyret (FS)) var Live Wirak, Øyvind Skjerdal, Guro Vaaje Haugen og Dag Wirak til stede på landsmøte. Det er hyggelig å registrere at våre unge medlemmer er modige, tydelige og frimodige. Både Live og Øyvind tok ordet på landsmøte. (Det gjorde også Gunnar og Dag..) Vi kjenner på at vi får være med å forme den organisasonen som vi er en del av. Prosessen med diakonstillingen har gjort at vi har hatt en del kontakt med menighetens ansatte, menighetsråd og medlemmer i diakonutvalget. Dette har vært bra. Vi mener at vi gjennom dette har vært tydelige på det omfattende arbeidet som finner sted på Triangelhuset. Menighetsrådet spurte om de kunne ha sitt siste møte før sommeren på Triangelhuset. Det var selvsagt helt i orden og vi ble invitert til å være tilstede. Gunnar og Dag deltok og fortalte om det arbeidet som i dag eksisterer i regi av Grimstad KFUK-KFUM. Vi pekte også på en del punkter der vi mener at samarbeidet med menigheten ikke er godt nok. Dette gjelder bl.a. hvordan menigheten profilerer det ungdomsarbeidet som skjer i Grimstad menighet. Dette må bli bedre og vi må bidra til at det skal bli det. Gunnar informerte om hvilke tilbud KFUK-KFUM har i tilknytning til konfirmantarbeid. Den 12.juni møtte vi (styret) Irlin for første gang. I forbindelse med ansettelsen av henne har vi hatt kontakt med Arve Mannfjord som er peronalsjef i Norges KFUK-KFUM. Irlin er formelt ansatt i 50 % stilling fra 1.august Hun tjuvstartet litt ved å være med på både TT på Gjøvik og Eurepeisk Ten Sing festival (ETS) i Tyskland sammen med store deler av Ten Sing. St.Hans på Marivold er et tradisjonelt arrangement og et samarbeid mellom byens menigheter (IMI, Frikirken, Misjonskirken og KFUK-KFUM). I år hadde Misjonskirken ansvaret. Høsten 2011 Med Irlin på plass var det naturlig å være tidlig ute i forbindelse med studentens oppstart. Vi var derfor tilstede da ulike lag og foreninger viste ansikt under oppstarten på univeritetet. 2 dager med stand gav avgjørende kontaktpunkter som vi har sett fruktene av utover høsten. Irlin har profilert Grimstad KFUK-KFUM på en ypperlig måte og hun har invitert til samlinger for unge voksne i Caféen på Triangelhuset. Stressless er Grimstad KFUK-KFUM sitt nye tilbud til unge voksne i Grimstad. Hver lørdag fra september til nå har mellom 20 og 30 stk (i all hovedsak studenter) vært samlet på Triangelhuset. I tillegg har det vært arrangert samlinger en del onsdager. Stressless er i ferd med å bli registrert som en egen underavdeling under Grimstad KFUK-KFUM. Irlin har tatt initiativ til å lage et stille rom i det gamle kontoret i 2.etasje på Triangelhuset. Irlin og medlemmer i Ten Sing står for oppussingen. Det blir malt, det blir nytt gulv og det blir innredet med tanke på å kunne være et rom for stillhet, samtale og bønn.

5 Grimstad Grøtserveringen har fortsatt denne høsten. En gang i måneden. Vi tror dette er et tilbud som er kommet for å bli. Det er stadig nye mennesker innom og vi ser og hører at responsen er god. Vi har i høst startet en ny runde med Bibelkurs. Modellen er den samme som vi hadde for et par år siden. Svein Lilleåsen har ansvaret for dette og bibelkurset fokuserer på Johannes evangeliet gjennom film, samtale og forelesning. Vi opplever at dette tilbudet blir veldig godt besøkt av foreningens eldste medlemmer. At det er slik er kanskje litt tilfeldig, og vi oppfordrer alle til å sette av en ondag i måneden. Kurset er informativt og interessant. Svein er kunnskapsrik og god til å formidle. Det er god grunn til å nevne at vi også har arrangert en Filosofikveld med Hans Grelland. Nye mennekser tar ansvar og vi er veldig glad for det initiativ som førte til at filosofikveldne ble arrangert. Ca 50 mennesker (mange av dem, de fleste, var nye ansikter i våre sammenhenger) møtte opp til et spennende foredrag og kylligsuppe (vedlig god, Siri) Avsluttes med høstfest og Vi synger jula inn. Dette blir nærmere beskrevet i neste års årsrapport. Annet: Leieboerne i leiligheten flyttet ut i juni. Terje Vigsnes (eiendomsutv) har tatt ansvaret for at det blir gjort en betydelig oppgradering av kjøkkenet samt litt maling og nytt gulv i bl.a. stue. Planen er at dette arbeidet skal være sluttført innen årsskifte og at leiligheten igjen kan leies ut fra nyttår. Det er allerede 2 univeritetsstudenter som er klare til å flytte inn 1.januar Anne Skogly har fortsatt hatt ansvaret for at huset ser rent og pent ut innvendig. Hun gjør en viktig jobb og vi er veldig tilfreds med hennes arbeid. Hun har vært viktig for oss i mange år, men ser seg nå nødt til å avslutte arbeidet av helsemessige årsaker. Hun avslutter i midten av desember. Etter dette må vi finne en ny ordning for innvendig renhold. Det har skjedd veldig mye på Triangelhuset det siste året. Dette blir lagt merke til. Det er mange som ukentlig er innom. Styret opplever at livet på Huset er mangfoldig, verdifullt og spennende. Gjennom foreningens ulike underavdelinger som Tween Sing, Speidern, Ten Sing og Stressless er det mange som hver eneste uke får utfordringer og gode opplevelser. Styret ønsker å rette en stor og varm takk til alle som bidrar med innsats for at Grimstad KFUK-KFUM skal kunne tilby aktiviteter for barn, unge og voksne i Grimstad. Tusen takk. I Grimstad KFUK-KFUM skjer det utrolige ting hele tiden. Grimstad Siri Braut Vigsnes Tor Inge Omland Mary-Anne Harring Dag Wirak

6 Årsmelding for Grimstad Tween Sing Tween Sing består av en liten sangglad gruppe med jenter på år. I gjennomsnitt møter ca 10 stykker på de ukentlige øvelsene i tillegg til et lite gutteband. De fleste kommer fra Jappa skole. Håvard Skjerdal har vært dirigent, Øyvind Skjerdal bandleder og Kamilla Røed Slettene vikardirigent og korstøtte. Anne Haavaldsen har vært voksenleder og har hatt ansvaret for andaktene. Koret hadde filmkveld med pizza en kveld i november på Triangelhuset. De sang vakkert under Vi synger jula inn arrangementet i Grimstad kirke. I februar var det filmkveld med overnatting på Triangelhuset, og i mars kom høydepunktet: 9 barn, to ungdomsledere og en voksenleder var på Tween Sing seminar i Oslo sammen med ca 100 andre deltakere. Dette var et profesjonelt, inspirerende og morsomt arrangement for oss alle sammen og det morsomste som hendte i løpet av året. I april hadde koret en egen konsert før vårfesten. Denne viste seg å bli både fin og overraskende variert og gjenspeilte på en flott måte aktivitetene gjennom hele året og også det som er Tween Sings store fortrinn; fantasifulle, forbilledlige ungdomsledere og ivrige, trygge barn som får prøve seg og klarer det. Grimstad Anne Haavaldsen

7 TenSing årsrapport 2010/11 Dette året har vært et år med flere turer, musikk og mange nye medlemmer. Høsten 2010 var vårt store prosjekt Beatles konserten i samarbeid med Holvika Skolemusikkorps. Resultatet ble en flott forestilling i Catilina den 13. november. I forkant brukte vi helgen på Solhøgda til å bli bedre kjent med låtene, og vi hadde også en øvelseshelg sammen med korpset på Triangelhuset. Alt i alt synes vi at konserten ble en utrolig opplevelse vi kombinerte både korpsinstrumenter, band, kor, solister og dans. Samme høst deltok vi også på 25 årsjubileet til Grimstad Kulturhus, og hadde juleavslutningen vår på Uglands låve på Tjore, og sang julen inn i Grimstad kirke. På nyåret gikk sosialturen vår til Solhøgda isteden for til Fjelltun, ettersom vi ønsket å spare til sommerens turer. Her gikk vi blant annet på ski på Øynaheia, og koste oss, rett og slett februar var vi med på Vinterfestivalen i Birkenlundhallen i Arendal. Dette er et arrangement for unge KFUK/KFUM ere, og arrangeres flere steder i landet. Her var det deltagere fra både Østfold, Vestfold, Telemark og Agder krets, i tillegg til en del konfirmanter. Vinterfestivalen er et slags lite TT det er seminarer, opptredener og show på kveldene. Her hadde vi ansvar for kafeen og musikken til andaktene på kveldene. I mars dro de eldste tensingerne(vgs) og blåtur til Venezia. Turen var planlagt av Marte Hansen, Håvard Skjerdal og John Halvdan Halvorsen. Ingen andre visste hvor vi skulle. Vi reiste i 2 biler fra Grimstad og skjønte at vi skulle med fly først da vi ble loset inn på Rygge Flyplass. En super tur der vi fikk med oss alt en Veneziatur skal inneholde. Vi bodde midt i smørøyet i 2 leiligheter rett ved en av hovedfartsårene (vann) i dette utrolige øysamfunnet. I anledning KFUK KFUMs globalaksjon arrangerte vi en konsert på Triangelhuset imars. Vi hadde et lignende arrangement på våren 2010, da til inntekt for ofrene etter jordskjelvet på Haiti. Vi opptro, det samme gjorde Grimstad TweenSing og Hellemyr TenSing. Vi fikk inn en del penger som gikk til et skoleprosjekt i slummen utenfor Madagaskars hovedstad Antananarivo. Globalaksjonen samler inn penger som går til det samme formålet også dette året. På 17. mai hadde vi også i år med oss TenSing bilen i borgertoget, og med anlegg i bagasjerommet, og lagde masse liv. Sommeravslutningen vår i juni foregikk på Triangelhuset, før vi alle dro til Kristiansand og deltok på avslutningskonserten til det nyoppstartede koret Hellemyr TenSing. I sommer skjedde det en del. Noen av oss dro på TT(TenåringsTreff) på Gjøvik i slutten av juni. Her var det seminarer, konserter og så videre. Den store satsningen i sommer var likevel European TenSing festival i Ziegenhain, Tyskland. Vi var totalt 30 stk + hedda og Emilie (jentene til Merete). Gamle GTS medlemmer meldte tidlig sin interesse om å få bli med og det V å r e s a m a r b e i d s p a r t n e r e g i r o s s s t ø r r e m u l i g h e t e r.

8 var veldig hyggelig å ha med Maria, Elisabeth, Live, Åsmund og Irlin som ledere. Med disse i tillegg til våre faste ledere; Merete, Håvard og Dag hadde vi god kontroll. Vi hadde også med en gammel Ten Singer (Jens Salvesen) som sjåfør. Han var med oss under hele turen. Tre fjerdedeler av bandet hadde også blitt skiftet ut før vi dro, ettersom de gikk ut av tredjeklasse vgs. Vi var på tur i 10 dager fra 29. juli til 8. august. På vei ned tilbrakte vi to netter i sjømannskirken i Hamburg. I tillegg hadde vi konsert i den store parken Planten Und Blomen i sentrum i byen. I forkant av konserten gikk vi omkring i Hamburg og delte ut flyers for å reklamere. Vel fremme i Ziegenhain sov vi på en skole sammen med alle de norske deltagerne. Festivalområdet lå en gåtur gjennom den lille byen unna. Den første fulle dagen på festivalen holdt Grimstad TenSing konsert på festivalscenen for et stort, veldig livlig publikum. Ellers var det mange uforglemmelige opplevelser opptredener, show, kurs, nye venner, gamle venner, andre kulturer, og så videre. Etter siste dag på festivalen dro vi rett fra skolen til Heide Park; altså en av Tysklands største fornøyelsesparker. Her tilbrakte vi dagen før vi dro videre til Sjømannskirken igjen. Her overnattet vi, sang på gudstjenesten dagen etter, og vendte så nesa hjemover. Vi var tilbake i Grimstad i 5 tida neste morgen. Styret for Grimstad TenSing ble valgt på øvelsen 6. September, og har i 2010/2011 vært: Amanda Nilsen Styreleder valgt inn i 2009, gikk ut av styret ved jul 2010 Guro Haugen Nestleder valgt inn i 2009, ett år igjen Håvard Skjerdal Noter valgt inn i 2009, ett år igjen Øyvind Skjerdal PWMT/Styreleder valgt inn i 2009, ett år igjen Maren L. Aagenæs Presse,Web,Material, valgt inn i 2010, for to år Transport Kamilla R. Slettene Matansvarlig valgt inn i 2010, for 2 år Eva B. Skogli Sekretær valgt inn i 2010, for 2 år Daniel Brændeland vara/pwmt valgt inn i 2010, for ett år Sandra Haugen vara valgt inn i 2010, for ett år Dirigenter: Merete Nøstvik + Håvard Skjerdal, Guro Haugen, Kamilla Slettene Ledere: Dag Wirak, Merete Nøstvik, Håvard Skjerdal, Marte Hansen, Johannes Amble og John Halvdan Halvorsen. Høsten 2010 var også Karoline Bolstad Olsen, Amanda Nilsen og Mian Andersen med i ledergruppa. Antall medlemmer: ved nyttårstider var ca 42. Et flott år med mye aktivitet og gode opplevelser. Vi har fått mange nye medlemmer, og ser frem til nok et spennende år. Eva B. Skogli oktober.2011 V å r e s a m a r b e i d s p a r t n e r e g i r o s s s t ø r r e m u l i g h e t e r.

9 ÅRSMELDING FOR AUGUST JULI Grimstad KFUK-KFUM-speidere hadde gjennom hele dette året ukentlige møter, enten på Triangelhuset, ved Landvikvannet, i skogen på Dømmesmoen eller ved Støyderbekken; Utelivet oppleves viktig, og prioriteres derfor høyt. Foruten de ukentlige møtene har KFUK-KFUM-speiderne hatt et år med ulike aktiviteter, både i egen regi, på kretsplan, i byen sammen med andre Grimstad-speidere. Her følger en stikkord-preget oversikt over noen av aktivitetene: Kanopadling både i salt- og ferskt vann, bålbrenning i skogen, knutemøter på Triangelhuset, skogsturer på Dømmesmoen, naturstier, overnattingsturer, kosekvelder, besøk i svømmehallen. I september hadde vi en flott overnattingstur til Hovden med kretsbannerkonkurransen på søndag som resulterte i at våre oppdagere vant og vandrerne fikk 3. plass konkurransen. I november reiste gruppa på tur til Solhøgda. Her var det spennede aktiviteter, lek og moro, både på kvelden og på lyse dagen. Høsten speideravslutning var besøk hjemme hos Bjørn Undheim. Vår mange årige leder, som takket for seg etter landsleiren på Lista. På nyåret deltok vi i KFUK-KFUM-speidernes julebukkaksjon. Også i år kombinerte vi pengeinnsamling med flaskeinnsamling. Resultat etter å ha gått i fire veier i Groosåsen var 5000 kroner til et skoleprosjekt på Madagaskar i regi av Global. Det var som vanlig trofast oppslutning på Juletrebrenningen på Groos ca 20. dag jul. Omtrent 40 juletrær gikk også dette året opp i røyk, gjennom denne hyggelige, men også litt sære tradisjonen. Tenkedagen 22 februar ble arrangert sammen med alle speidere i byen i fult snøvær på Binabben. Her feiret vi speiding i Norge 100 år med bål, pølser, kakao. Vårens turer for store og små var overnatting i lavo på Toplandsheia i vinter og tur til Vaholmen med kanoer og telt i mai. Også i år deltok vi med iver i Grimstad speiderrråds byløp i mai, og et av våre småspeidere kom på 1. plass i kort løype! 17. mai deltok vi i borgertoget. I år vant speiderne prisen for beste innslag i Borgertoget. I pinsehelgen reiste vår vandrerpatrulje til NM i speiding i Moss. Her ble de nummer 47 av 118 patruljer. Et hyggelig resultat og veldig fornøyde speidere. En av våre speidere deltok på årets verdens jamboree i Sverige. En leir med nesten deltakere. Grimstad KFUK-KFUM-speidere har i mange år hatt ansvaret for å flagge på skolene og andre flaggsteder i kommunen på alle offisielle flaggdager som faller utenfor skoledager. Dette får vi betalt av kommunen og universitetet for å gjøre. Disse flaggdagene er stort sett fordelt mellom noen av gruppens lederne, slik at disse flagger tre-fire dager hver i løpet av et år. En god inntektskilde.

10 Medlemstallet var i var omtrent med året før ca 60 stk, men noe avskaling så vi etter lansdleiren. Speiderne våre er fordelt i tre ulike alderskategorier; familiespeider, oppdager (2-3 trinn), stifinnere (4-5 trinn) og vandrere (6-10 trinn). Gruppas oppdagerledere dette skoleåret var Geir Bjørge, Ole Dag Svebak, Tor Tveitereid, foruten våre to rovere Åse Marie Inntjore Egge, Rita Mari Tjemsland. Stifinnerledere har vært John Ottar Akselsen, og Trond Wirak. Vandrerledere har vært Jarl Thore Larsen og Sondre Undheim. Gruppeleder er Trond Wirak. Erling Wirak er gruppas kasserer. Vi som er ledere i speiderarbeidet på Triangelhuset ønsker å være optimistiske med tanke på fremtiden for Grimstad KFUK-KFUM-speidere, og vi ber, håper og arbeider for videre medlemsvekst i årene som kommer. Grimstad, Trond Wirak, gruppeleder for Grimstad KFUK-KFUM-speidere

11 Stressless ÅRSRAPPORT 2011 Stressless er et Ungt voksent arbeid i regi av Grimstad KFUK KFUM og ble startet som et prosjekt høsten Bakrunnen for prosjektet var et ønske om at Grimstad KFUK KFUM skal være et godt miljø der både studenter og unge føler seg ivaretatt og velkomne. Prosjektet sikter mot aldersgruppen fra 20 30år. Kontakten med de andre UV/ og studentarbeidene i byen ble opprettet ved at Irlin B. Gepte kom i kontakt med dem gjennom stand på UiA den 15. og 16. august. De ulike arbeidene har god kommunikasjon og møtes et par ganger i semesteret for å høre om hverandres arbeid og diskutere eventuelt samarbeid. Vi har et felles ønske om at vi skal kunne sammarbeide om å kartlegge de ulike kristne tilbudene ved skoleoppstart i august, og starter derfor planleggingen allerede på nyåret. De eksisterende tilbudene for studenter og unge voksne er i dag: Tørst møtevirksomhet som skjer én gang i måneden i regi av Grimstad Misjonskirke, Studentkirken møtevirksomhet som skjer én gang i måneden på Bluebox ved UiA i regi av Fevik Misjonskirke, Laget bibelundervisning og møter for studenter og som foregår på IMI huset hver tirsdag, KRIK Kristen idrettsgruppe som har treninger i Holvikahallen hver torsdag kveld og lørdag formiddag. Helt fra starten, så har Grimstad KFUK KFUMs hensikt vært å tilby noe som de andre menighetene og organisasjonene ikke tilbyr. Prosjektet var dermed avhengig av å ikke kopiere hverken dag eller aktivitet for å unngå at unge voksne (UV) arbeidet ble oppfattet som en konkurranse mot andre eksisterende arbeid. Onsdag 24. august inviterte Irlin B. Gepte inn til felles idémyldring på Triangelhuset for dem som følte på et behov for et mer variert tilbud til unge voksne i byen vår. Det var i alt 6 som møtte opp, og det var felles enighet om at det mangler et sosialt sted for unge i Grimstad mellom 20 30år å henge i helgene. Siden dette var et tydelig savn som trengte relativt få ressurser, da særlig med tanke på gode cafélokaler, så var det naturlig for KM og møte unge voksne gjennom et slikt arbeid. Første kveld var lørdag 27. august, og 14 stykker var tilstede på åpningen. Siden den gang har det blitt opprettet et styre. Det består av to studenter, Per Joakim Jørgensen og Aleksander Garpestad, og hovedansvarlig som er Irlin B. Gepte. Styret møtes i slutten av hver måned for planlegging og evaluering. Vi har gjennom to måneders arbeid erfart at styret kan med hell utvides, og håper dermed å få et styre bestående av fem medlemmer. Stressless som vi har valgt å kalle oss, bruker lokalene i 2.etg på Triangelhuset hver lørdag fra kl og utover. Siden 27.august har det vært mellom tilstede og programmet har variert fra retro dataspillekveld, til quiz, bål og grilling i lysløypa, og til filmkveld. Stadig kommer det nye ansikt, men studentene står for den største andelen. Ønsket vårt er selvfølgelig at Grimstad folk også skal kjenne seg inkludert, men selv om PR er blitt igangsatt, så er ikke plakat gjort ferdig ennå. Vi

12 er derimot flittige bruker av Facebook og opplever dette som en god kanal for å nå ut til folk på. Vi håper dessuten å få ut en artikkel i avisa innen november. Innen 1. november skal Stressless registrere seg som et UV arbeid i regi av KFUK KFUM. Dersom vi gjør det innen denne datoen vil medlemskapene vare ut Vi opplever det noe vanskelig å få betalende medlemmer, siden størsteparten er studenter og de fleste er betalende medlemmer av KRIK, men vi tror vi får til i hvert fall seks betalende medlemmer slik at vi kan få startpakka på 5000 kroner av KM Sentralt. Vi har opprettet en konto i Sparebanken Pluss der Erling Wirak er signaturansvarlig. Per Joakim Jørgensen er derimot økonomiansvarlig og tar ansvar for budsjett og regnskap. Lørdagene har hatt noen utgifter, men de har blitt dekket gjennom salg i kaféen. Stressless kjøper inn egne varer til salg i kaféen. Hverken budsjett eller regnskap foreligger per dags dato siden dette er helt i oppstartsfasen. Vår visjon for Stressless: Et alkoholfritt og sosialt tilbud for unge voksne mellom 20 30år i og fra Grimstad, der de føler seg velkomne og ivaretatt. Med vennlig hilsen Irlin B. Gepte Hovedansvarlig i Stressless

13 Budsjettforslag Grimstad KFUK-KFUM Dato: 24. oktober 2011 Avrundet til hele 1000 kr Budsjett Regnskap BUDSJETT Regnskap Budsjett Kto Navn B Offer/kollekt kr kr kr kr kr Givertjeneste kr kr kr kr kr Gaver kr kr 500 kr kr kr Kontingent inn kr kr kr kr kr Leieinntekter kr kr kr kr kr Arrangement-inntekt kr kr kr kr kr Legater og renter kr kr kr kr kr Vi synger julen inn kr kr kr kr kr Diverse inntekter kr kr kr kr kr Underskudd kr kr - kr kr Sum inntekter kr kr kr kr kr Kommunale avgifter kr kr kr kr kr El.kraft og Tele kr kr kr kr kr Drift av huset kr kr kr kr kr Administrasjon kr kr kr kr kr Annonser kr kr kr kr kr Gaver og blomster kr kr 550 kr kr kr Kontingent ut kr kr kr kr kr Arrangement-utgifter kr kr kr kr kr Vi synger julen inn kr kr kr kr kr Diverse utgifter kr kr kr kr kr Overskudd kr nn Lønnsmidler kr nn feriepenger (12 %) kr Sum kostnader kr kr kr kr kr

14 Grimstad KFUK-KFUM REGNSKAP TRIANGELHUSET Utskrift: Dato: kl : 22:49:51 Budsjett: Kto navn DEBET KREDIT DEBET KREDIT 1 Kasse Bank Bank Bank Skattetrekk o.a.gjel Kommunale avgifter El.kraft og Tele Drift av huset Administrasjon Annonser Gaver og blomster Kontingent - ut Arangement-utgifter Vi synger julen inn Diverse utgifter Overskudd 17 Offer/kollekt Givertjeneste Gaver Kontingent - inn Leieinntekter Arrangement-inntekt Legater og renter Vi synger julen inn Diverse inntekter Underskudd 27 Balanse ========================================================================= BALANSE 2011 Beholdninger: Kasse Bank Bank Bank Gjeld: Skattetrekk o.a.gjel DISPONIBEL BEHOLDNING: ================================================ Utskriften er foretatt: Dato: kl : 22:49:51 TRIA_ 11 Side: 1 av 25 EDW

15 Grimstad KFUK-KFUM REGNSKAP TRIANGELHUSET REGNSKAP 2011 Grimstad KFUK-KFUM Dato: _ Kto navn Brukt Budsjett Brukt 12.mnd Totalt Tot.2010 INNTEKTER: 17 Offer/kollekt Givertjeneste Gaver Kontingent - inn Leieinntekter Arrangement-inntekt Legater og renter Vi synger julen inn Diverse inntekter Underskudd DRIFTSINNTEKTER TOTALE INNTEKTER ============================================================== KOSTNADER 6 Kommunale avgifter El.kraft og Tele Drift av huset Administrasjon Annonser Gaver og blomster Kontingent - ut Arangement-utgifter Vi synger julen inn Diverse utgifter Overskudd DRIFTSKOSTNADER TOTALE KOSTNADER ============================================================== ÅRSRESULTAT ======================== TRIA_ 11 Side: 2 av 25 EDW

16 Revisjon av regnskap for Grimstad KFUK/KFUM 2010/2011 Vi har gjennomgått regnskapet til Grimstad KFUK/KFUM med tilhørende bilag og funnet dette i orden. Vi mener regnskapet gir en korrekt og god oversikt over organisasjonens økonomi. Vi ønsker følgende bemerkninger notert: 1) Det kan i regnskapet med fordel gjøres et klarere skille mellom organisasjonen og dens undergrupper. 2) Noen har lagt penger i kassa uten tilstrekkelig dokumentasjon Grimstad, 27/10/11 Gunnar Skjerdal (sign) Andreas Topland (sign)

17 Grimstad Ten Sing Resultatregnskap pr 31.desember 2010 konto tekst Inntekter Kostnader Regnskap 2010 Regnskap Diverse 4100 Diverse kr 350,00 kr - kr 350,00 kr , Noter kr - kr 6 700,00 kr ,00 kr , Gensere/T-shirts kr 3 000,00 kr - kr 3 000,00 kr 3 750, kontingenter kr ,00 kr 9 680,00 kr ,00 kr , forsikring kr - kr 3 908,00 kr ,00 kr , Kurs kr - kr ,00 kr ,00 kr , Instrumenter kr - kr 990,00 kr -990,00 kr , Video Film kr - kr ,39 kr ,39 kr , Sosiale aktiviteter kr 670,00 kr 1 335,59 kr -665,59 kr , Caféen kr 3 826,50 kr 3 113,43 kr 713,07 kr , Gaver Honorar kr - kr 128,00 kr -128,00 kr , Kjøretøy kr ,59 kr ,59 kr , kontorrekvisita kr - kr - kr , Porto/forsendelse kr 1 430,00 kr ,00 kr -824, Annonser kr - kr - kr - kr , Mobilpost kr - kr 3 610,08 kr ,08 kr , PR kr - kr 600,00 kr -600, Fadderstøtte kr 1 200,00 kr ,00 kr , lotteri kr ,00 kr 8 685,00 kr ,00 kr 9 415, Statlige/Kommunale tilskudd kr ,00 kr ,00 kr , Øvrige tilskudd kr ,85 kr ,85 kr , div konserter prosjekt kr 9 251,50 kr ,57 kr ,07 kr , Solhøgda kr 7 524,80 kr 9 511,69 kr ,89 kr 4 409, Fjelltun kr ,00 kr ,84 kr -319,84 kr , andre turer kr 5 690,00 kr 9 690,00 kr ,00 kr , Café investeringer/oppussing kr 2 300,00 kr ,00 kr , turné kr - kr - kr - kr , Blåtur kr ,57 kr ,52 kr ,95 kr , Klimaseilasen kr ,00 kr ,63 kr ,63 kr , Mosaic kr ,00 kr ,71 kr ,71 kr , Beatles kr - kr 1 150,00 kr , Markedsføring/Bilreklama kr 4 746,50 kr ,50 kr Styremøter kr - kr - kr , ledere kr - kr 183,50 kr -183,50 kr , Utleie tilhenger / Salgsbod kr - kr - kr 1 400, Utleie Varebil kr 855,00 kr 855,00 kr 246, Utleie Anlegg kr - kr ,50 kr ,50 kr , Sommertur kr - kr - kr - kr ,00 Summert kr ,22 kr ,54 kr ,68 kr ,93 Driftsresultat kr ,68 kr ,93 Finansinntekter og finanskostnader 620 renter kr 30,13 Netto finansinntekter kr 30,13 kr - kr 30,13 kr 747,80 ÅRSRESULTAT kr ,81 kr ,13 Balanse pr. 31.des Beholdning konto Tekst Regnskap Kontanter (kasse) kr 5 539, Kasse Cafeen kr -256, Bank 1 ( ) kr , Bank 2 ( ) kr , Bank 3 (.72188) kr 164, Bank 4 (.46954) kr 8, Bank 5 (.62955) kr 65,76 Sum Eiendeler kr ,47 Gjeld: Bundne midler til medlemmer kr , Kiwi kr 341, grst. K/M og kretsen kr ,00 Sum Gjeld kr ,19 Egenkapital: Egenkapital pr kr ,79 Årets resuktat kr ,81 Egenkapital kr ,66

18 Grimstad Notat vedr. oppussing. Fra årsmøte 2010, Pkt 5 i årsmøtereferatet: Årsmøtet går inn for at styret får fullmakt til å nedsette en komité på 7 medlemmer som skal planlegge en oppussing av huset for inntil Årsmøtet 2010 vedtok dette på bakgrunn av et forslag fra det forrige styret. Det fulgte med budsjett og en plan over hvilke tiltak man ønsket å gjennomføre. Arbeidet er ikke igangsatt. Det sittende styre ønsker å legge frem for årsmøte følgende prioriteringsplan i forbindelse med bygningsmessige vedlikeholdsarbeider for 2011/ Leiligheten a. Leiligheten må oppgraderes med nytt kjøkken, nytt gulv i stue og kjøkken samt maling der det trengs. b. Begrunnelse: Leiligheten har stått tom siden juni. Grimstad KFUK-KFUM trenger leieinntektene. Styret har besiktiget leiligheten. Den er i en slik forfatning at den ikke kan leies ut uten at det foretas omfattende oppgradering av kjøkken og stue. c. Terje Vigsnes i eiendomsutvalget er utfordret, og har sagt ja, til å ta ansvar for oppgraderingen. Han trekker inn de han måtte ønske å ha med i sitt arbeidsteam. 2. Kontoret i 2.etg. a. Irlin har fremmet et ønske om å omgjøre det gamle kontoret i 2.etg. til et stille rom for samtale og bønn. b. Begrunnelse: Rommet er akkurat passe stort til slik bruk. Det er ofte behov for et sted der vi ungdom og Ten Sing ledere kan trekke seg litt vekk fra lydnivået på en normal Ten Sing øvelse. Ten Sing er innstilt på å ta kostnadene ved oppussingen som består i maling, nytt gulv og nye lampepunkter. Styret støtter tiltaket. 3. Toaletter og garderobe. a. Disse rom inngår i de planene som ble lagt frem på forrige årsmøte. b. Styret har hatt befaring med representanter fra eiendomsutvalget og Tore Fuglestad (leder av gruppen som ble nedsatt i fjor). Det innhentes nå informasjon om hva som er søknadspliktig og informasjon om hava vi må ta hensyn til i forbindelse med at toalettrommene ligge ri tilfluktsrommet. c. Det er fremmet ønske om å: i. Fjerne urinalene. ii. Få plass til et handikap-toalett iii. Få plass til et stellebord (etter ønske fra mor og barn klubben) iv. Få plass til en dusj. 4. Foldedører. a. Foldedørene inngår også i planene fra forrige årsmøte. Styret ber eiendomsutvalget ta det overordnede ansvar for oppussingsprosjekter og delegere ansvar til prosjektledere for hvert prosjekt. Prosjektledere står fritt til å sette sammen en arbeidsgruppe. Det er viktig at samtlige medlemmer tar ansvar for at Triangelhuset oppgraderes. Grimstad Siri Braut Vigsnes, Tor Inge Omland, Mary-Anne Harring og Dag Wirak

19 Grimstad Givertjeneste Grimstad KFUK-KFUM har følgende inntekter knyttet til givertjeneste: Kr Det er kun 10 givere som bidrar med hele dette beløpet. 2 givere bidrar med mer enn halvparten (52,22 % = ) 5 givere bidrar med nesten alt (76,5 % = ) Grimstad KFUK-KFUM har 64 voksne medlemmer. Da er Ten Sing- og Speidermedlemmer holdt utenfor. Det betyr at det er 54 medlemmer som IKKE er med på givertjenesten. Styret er av den oppfatning at vi nå må bidra litt alle sammen. Vi har ansvaret for en lønnet medarbeider som gjør en kjempeflott jobb. Dersom vi alle bidrar med Kr pr mnd så har vi sikret hele Irlin sin lønn. Det er det verd!

20 Kontingentsatser Fra vedtektene: Grimstad 5 Medlem av Grimstad KFUK-KFUM kan en bli ved direkte medlemskap i foreningen eller gjennom medlemskap i underavdelinger. En person kan imidlertid være medlem i en underavdeling uten å være medlem i foreningen og betale kontingent til denne. Bare medlemmer av foreningen kan velges til utvalg eller styre. Foreningen er åpen for alle som vil følge dens lover. 6 Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten som skal dekke kontingent til forening, krets og forbund. Medlemmer som ikke har betalt kontingent de to siste år blir strøket av medlemslistene. Underavdelingene fastsetter selv sin kontingent. Ved medlemskap i flere underavdelinger betales forbundskontingent bare en gang hvert år. Grimstad KFUK-KFUM har pr akkurat nå følgnde medlemsoversikt: Her er tatt med alle som er over 18 år og som har medlemskap i Grimstad KFUK- KFUM eller i en underavdeling. Det mangler ca 25 unge voksne som denne høsten er å finne i stressless. Alder Speidern Ten Sing Grimstad KM totalt Sum Tabellen skulle selvsagt inkludert alle som er fylt 17 år. Det ville bidratt med 4 ekstra fra Ten Sign og sikkert også noen fra Speiderne. Foreningen har følgende kontingent-politikk: Kontingentsatsene til høyre gjelder dersom man ikke er medlem i Tween Sing, Ten Sing eller Speidern. Summen som står i kolonnen nasjonalt blir videresendt til krets- og nasjonalledd. Resten blir værende i Grimstad. Nasjonalt lokalt sum Barn 0-15 år Ungdom år Voksen år Pensjonist Familiemedlemskap Dersom du er med i Ten Sing byttes det lokale tillegget ut med et enhetstillegg på Kr Sum kontingent i Ten Sing blir da Kr = (Vi skiller ikke mellom de som er o/u 16 år i Ten Sing.) Forslag til nye satser: Dette innebærer at kontingenten ikke fører til inntekter for foreningen. Barn 0-15 år Ungdom år Voksen år Pensjonist Familiemedlemskap Styret mener at vi er tjent med lavest mulig medlemssats. Vi er av den oppfatning at tapte inntekter pga reduserte satser vil komme inn i form av inntekter knyttet til givertjenesten.

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 1892 2014, 122 år KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 Norges KFUK-KFUM sitt formål ble gjennomgått og vedtatt på landsmøte 2013: Formål: Formålet til Norges KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM 1 INNHOLD 1. Hovedstyrets sammensetning 2. Hovedstyrets arbeid 3. Arrangementer 4. Kontakt og samarbeid 5. Representasjon 6. Komiteer 7. Rapport fra underavdelinger

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2012 - Sakspapirer pr 16.02.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2012 - Sakspapirer pr 16.02.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Årsmelding for Grimstad Normisjon 2005

Årsmelding for Grimstad Normisjon 2005 Årsmelding for Grimstad Normisjon 2005 Innledning Grimstad Normisjon (heretter GN) har lagt bak seg det femte arbeidsåret siden fusjonen mellom Indremisjonsselskapet og Santalmisjonen i 2001. Vi gjør med

Detaljer

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Misjonshuset NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Årsmøte i Misjonshuset 22. mars 2015 Årsmøtet vil som vanlig finne sted rett etter et noe kortere formiddagsmøte. I år vil misjonshusets prosjektkor

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014

Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014 1 Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014 Organisasjonskart for Metodistkirken i Fredrikstad Navn Menighetskonferansen Menighetsrådet Komiteer, ansvar og

Detaljer

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2015 ÅRGANG 46 Årsmøte Søndag 22. mars Kl. 1600 Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no 1 Forsamlingslederen har ordet Stor

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

Årsmøte søndag 30. mars 2014

Årsmøte søndag 30. mars 2014 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer.

INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer. ÅRSMELDING FOR SØREIDE MENIGHET 2013 INNLEDNING 2013 har vært et travelt og innholdsrikt år for mange i Søreide kirke. Når jeg ser tilbake på året som har gått er det flere ting som jeg ønsker å fremheve.

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Innholdsfortegnelse 2 Oversikt over ansatte pr 31.12.2014 4 Regnskap 2014 5 Kirkelig statistik 6 Detaljerte årsmeldinger for de enkelte avdelinger 7 Byggelklossen åpen

Detaljer

Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7

Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7 Innholdsfortegnelse Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7 A. Lovpålagte utvalg: 1. Samarbeidsutvalget for Barnehagen s. 7 2. Eiendomsutvalget s. 8 B. Utvalg oppnevnt av Menighetsrådet

Detaljer

Glade vandrere på tur i fjellet. Hyggekvelder med mye glede

Glade vandrere på tur i fjellet. Hyggekvelder med mye glede Region Vestfold / Buskerud VEBU stikka region vestfold/buskerud Foto: Erling Smemo Regionblad for Normisjon nr. 5 oktober/november 2010 årgang 7 Dager til livsglede og rekreasjon fantastiske dager på Hermon

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

M I S J O N S N Y T T

M I S J O N S N Y T T NMS Region Stavanger Nr. 2 2010 M I S J O N S N Y T T M ed årsmelding for 2009 M I S J O N S N Y T T Kontaktliste Regionkontor Stavanger PB 226, Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadr.: Misjonsmarka 1, 4024

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

Y s Men International, Region Norge. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015. Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26.

Y s Men International, Region Norge. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015. Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015 Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26. juni 2015 Foto: Leif Walle Region Norge ble etablert 01.05.1969 og dette er den 46. regionskonferansen RK 2015

Detaljer

Velkommen til Årsmøte for ImF-Bryne

Velkommen til Årsmøte for ImF-Bryne Velkommen til Årsmøte for ImF-Bryne Program: - Velkommen - Årsmøte Sak1: Valg av møtedirigent/vara Sak 2: Valg av 2 stk til å skrive under referat Sak 3: Årsmelding fra ImF-styret Sak 4: Årsmelding fra

Detaljer

BUDSTIKKEN. Nyttårstanker fra Senterlederen. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN. Nyttårstanker fra Senterlederen. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 29. januar 2004 44. år gang Nyttårstanker fra Senterlederen Å, å, å - som tiden flyr sier de fleste jeg møter

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer