Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 24.okt. 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 24.okt. 2013"

Transkript

1 , 121 år Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 24.okt Norges KFUK-KFUM sitt formål ble gjennomgått og vedtatt på landsmøte 2013: Formål: Formålet til Norges KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket med ånd, sjel og kropp. Vi vil hjelpe mennesker å leve og vokse i tro på Jesus Kristus og i mellommenneskelig forståelse, samt utfordre til engasjement og handling i kirke og samfunn, lokalt og globalt. Våre verdier: Åpen Modig Utviklende Trygg - Rettferdig

2 Til medlemmer i Grimstad KFUK-KFUM Grimstad 10.oktober 2013 Innkalling til årsmøte på Triangelhuset torsdag 24. oktober 2013 kl :00 Årsmøtelapskaus Kaffe med musikalsk innslag. 18:00 Årsmøte Saksliste: 1. Valg av møteleder. 2. Valg av 2 referenter. 3. Godkjenning av innkalling og sakspapirer. 4. Behandling av styrets årsberetning. 5. Øvrige årsberetninger. 6. Behandling av foreningens regnskap og revisors beretning. 7. Budsjett Øvrige regnskap til orientering. 9. Behandling 9a Eiendom forslagsstiller: styret. 9b Oppussing 9c Givertjeneste / gaver 9d Fastsettelse av kontingent 10. Valg av styremedlemmer og komiteer - ved valgkomiteen. Sakspapirer blir delt ut på årsmøtet. Årsmøte er kunngjort til i høstens program i september Det er ikke kommet inn saker til behandling. Med vennlig hilsen styret Dag Wirak Mobil: ,

3 Norges KFUK-KFUMs mål for Norges KFUK-KFUM er en kristen barne- og ungdomsorganisasjon med over medlemmer i 500 grupper over hele landet. Vi er en del verdens største kvinnenettverk YWCA og verdens største ungdomsbevegelse YMCA. Formål Formålet til Norges KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket med ånd, sjel og kropp. Vi vil hjelpe mennesker å leve og vokse i tro på Jesus Kristus og i mellommenneskelig forståelse, samt utfordre til engasjement og handling i kirke og samfunn, lokalt og globalt. Langtidsmål I 2025 er Norges KFUK-KFUM en synlig og troverdig kristen aktør i kirke og samfunn som kjemper for unge menneskers rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker. Vi er ledende på åpne og trygge fellesskap der unge mennesker deltar og har innflytelse. Mål : 1. Etablere et felles tydelig merkenavn med logo og visjon som er forpliktende for hele organisasjonen. 2. Etablere nye og styrke eksisterende programmer som fremmer fysisk aktivitet. 3. Skape handlingsalternativer som gjør unge mennesker i stand til å fremme rettferdighet og fred nasjonalt og globalt. 4. Etablere relevant fagkompetanse blant våre frivillige og ansatte på marginaliserte grupper. 5. Benytte regionale og landsdekkende arrangementer til å forkynne kristen tro. Vi får utrolige ting til å skje! Våre verdier: Åpen Modig Utviklende Trygg - Rettferdig Foto: Torstein Ihle

4 Årsmelding for Grimstad KFUK-KFUM For årsmøtet 24.oktober Styret har dette året bestått av følgende: Dag Wirak (leder), Tor Inge Omland, Siri Braut Vigsnes, Marte Hovda og Cecilie S Aarsland. Cecilie ble valgt inn på årsmøte okt Hun er også med i styret for StressLess. 1.sept 2013 fikk vi beksjed fra Cecilie om at hun trakk seg fra styret pga for stort arbeidspress. Styret har hatt 7 styremøter siden forrige årsmøte. Kasserer har vært Erling Wirak. Styremøter 2013: 10.januar 14.februar 21.mars 24.april 5.juni 17.september 15. oktober Eiendomsutvalget har hatt Bjørn Undheim som leder siden sommeren Det har vært en dugnad våren I denne fobindelse ble det foretatt en del rydding (våronn) utvendig. Utvalget har ellers ikke foretatt seg så mye. Styret har etterlyst en plan over hva Triangelhuset trenger av vedlikehold både på kort og litt lenger sikt. Utvalgtes medlemmer: Randi Leite, Bjørn Undheim, Kirsten Wirak, Svein Løken, Morten Jacobsen og Terje Vigsnes. Randi har fortsatt ansvaret for utleie av Triangelhuset. Det er naturlig å nevne at det er 4 selvstendige arbeidslag som har utført arbeid på Triangelhuset det siste året. 1) Tore Fuglestad og Gunnar Skjerdal har hatt ansvaret for planlegging og gjennomføreing av oppussing av toaletter og garderober. Det er blitt riktig bra. Kun småting gjenstår. 2) Terje Vigsnes og Øyvind Toft har tatt ansvaret for alt som har med leiligheten å gjøre. Stue, kjøkken ble oppgradert betydelig i Høsten 2013 er det byttet ut kledning og etterisolert i ett soverom. 3) Dag Wirak har hatt ansvar for planlegging og gjennomføring av installasjon av ny skyvedør i 2.etagsje. Her gjenstår kun noen lister og litt puss/maling. 4) Irlin har sammen med enkelte fra Ten Sing pusst opp den gamle Speiderhula. (rommet til venstere for inngansdørea i 1.etg). Dette er også blitt veldig bra og et rom som Ten Sing ungdommene har stor glede av. Styret ønsker en bedre struktur på Eiendomsutvalget med undergrupper. Huset er såpass slitt at jevnlig vedlikehold er påkrevd. I forrige årsmelding kunne vi lese «Eiendomsutvalget har vedtatt at de skal pusse opp peisestua 1.halvår 2013.» Dette er ikke gjort. Styret er kjent med at det har vært kontakt med et par utenforstående for å få innspill til hva som kan/bør gjøres. Vi er også kjent med at det er svært ulike meninger om hva en slik oppussing skal bestå i. ÅRsmøteet 2013 bør gjøre et vedtak om hva som skal skje med underetasjen. Det siste året har følgende skjedd. P R O G R A M - Slutten av 2012 Etter forrige årsmøte (25.okt 2012) hadde vi flere flott arrangement før året var omme. Vi må nevne følgende: 30.oktober: Kosnert i Cafeen med Hesnes Brothers. Dette ble en veldig flott kveld. Mye folk og veldig mye flott sang/musikk med Cafeen som ramme. Vi er flere som likte dette vldig godt. 8.nov og 6.des. «Troens ABC» - Troslære med Svein Lilleaasen. Flotte kvelder med en god og temmelig fast gruppe deltagere. 10 nov og 8 des: Grøtservering med godt oppmøte og god grøt. Takk Siri for at du tar ansvar for dette trivelige tilbudet.

5 11.nov. KM-fest med stor Jubileumsmarkering. Dette var kanskje det flotteste arrangementet vårt i Adelheid Firing Hvamsal, vår generalsekretær, kom og kastet glans over Grimstad KFUK-KFUM. Vi fikk til og med stellebord som jubileumsgave fra Norges KFUK-KFUM. Dette skal monteres i garderoben. Ordfører Hans Antonsen kom også med en hilsen. Vi hadde lykkehjul, lotteri,musikalske innslag, tompet fanfare, Ten Sing og hilsner. I det hele tatt en super markering av at Grimstad KFUK-KFUM var 120 år høste ble avsluttet med nok et fantastisk arrangement i kirken. Kristin Leite hadde også i 2012 anvaret for planlegging og gjennomføring av «Vi synger jula inn» i Grimstad kirke for 53. gang. (tror vi nokså sikkert). Våren 2013 Lørdagsgrøten har fortsatt i den 2.lørdag i måneden (stort sett). 4 flotte, hyggelig, sosiale lørdager på Triangelhuset. Det er tydelig at dette er et godt likt tilbud for store og små. Grøt serveringene har fortsatt hver måned. I mars hadde kretsen sitt årmøte på Triangelhuset. Grismtad var godt representert. Det ble et årsmøte der det ble gjort dramatiske vedtak. Kontoret på Odden sies opp og kretssekretærens stilling reduseres til 50 %. Vedtak som måtte tas for å få økonomien til gå i ballanse. Det blir spennende å følge kretsarbeidet fremover. 20,mars hadde vi temakveld med Tom Martin Berntsen. I slutten av april var det Lands,møte på Rønningen Folkehøyskole. Grimstad var representert med 6 stk (Gunnar Sjerdal (FS), Per Joakim Jørgensen, Ida Jørgensen, Dag Wirak, Øyvind Skjerdal og Eivind Lærum Bie). Det var et landsmøte med rekordoppsluting, veldig mange unge, engasjerte delegater og kjempeviktige saker. Vårfesten ble arrangert den 23. mai. Dette er også blitt en viktig fest for hele foreningen vår. På vårfesten hadde vi besøk av Lars Peder Holm. Ten Sing sang og det var stort lotteri. På Denne festen tok vi farvell med Irlin Bråten. Hun har vært ansatt i 2 år som ungdomsarbeider i 50% stilling. Dette har vært bra for Grismtad KFUK-KFUM. Et helt konkret og synlig resultat av dette er StressLess. Et flott tilbud til studenter og Unge Voksne. Vi er veldig glade for Irlins bidrag og ønsker henne lykke til videre. Op vårfesten nevnte vi at vi hadde en arvtager i kikkerten og at Per Joakim hadde søkt på stillingen som ungdomsarbeider etter Irlin. Per Joakim ble da også ansatt fra 1.augsut 2013 i 30 % stilling.

6 Høsten 2013 Grøtserveringen har fortsatt denne høsten. En gang i måneden. Vi tror dette er et tilbud som er kommet for å bli. Det er stadig nye mennesker innom og vi ser og hører at responsen er god Avsluttes med høstfest og Vi synger jula inn. Dette blir nærmere beskrevet i neste års årsrapport. Annet: Tlem Cin har hele denne perioden var vår renholder. Hun vasker 2 ganger i uka og ved behov. Vi er veldig fornøyd med henne. Styret opplever at det skjer veldig mye på Triangelhuset. Ten Sing og Speiderne har godt med medlemmer og bra med ledere. Randi Leite har hat t sin siste sesong som utleieansvarlig for Triangelhuset. Nå blir det en Webbasert løsning. Det gjenstår å se om det vil kunne erstatte Randi Takk for god innsats gjennom mange år Randi. Styret ønsker å rette en stor og varm takk til alle som bidrar med innsats for at Grimstad KFUK- KFUM skal kunne tilby aktiviteter for barn, unge og voksne i Grimstad. Tusen takk. Grimstad Siri Braut Vigsnes Tor Inge Omland Marte Hovda Dag Wirak

7 ÅRSMELDING FOR AUGUST JULI Grimstad KFUK-KFUM-speidere hadde gjennom hele dette året ukentlige møter, enten på Triangelhuset, ved Landvikvannet, i skogen på Dømmesmoen eller ved Støyderbekken; Utelivet oppleves viktig, og prioriteres derfor høyt. Foruten de ukentlige møtene har KFUK-KFUM-speiderne hatt et år med ulike aktiviteter, både i egen regi, på kretsplan, i byen sammen med andre Grimstad-speidere og også som deltaker i Nmi speiding. Her følger en stikkord-preget oversikt over noen av aktivitetene: Kanopadling både i salt- og ferskt vann, bålbrenning i skogen, knutemøter på Triangelhuset, skogsturer på Dømmesmoen, naturstier, overnattingsturer, kosekvelder, besøk i svømmehallen. I september hadde vi en flott overnattingstur til Sandripheia på Øvrebø med peff-kurs og kretsbannerkonkurransen på søndag som resulterte i at våre oppdagere kom på andreplass og vandrerne fikk 1. plass i i konkurransen. I november reiste gruppa på tur til Solhøgda. Her var det spennede aktiviteter, lek og moro, både på kvelden og på lyse dagen. På nyåret deltok vi i KFUK-KFUM-speidernes julebukkaksjon. Også i år kombinerte vi pengeinnsamling med flaskeinnsamling. Resultat etter å ha gått i fire veier i Groosåsen var kroner til et KFUK hjem i Bangaladesh i regi av Global. Det var som vanlig trofast oppslutning på Juletrebrenningen på Groos ca 20. dag jul. Omtrent 50 juletrær gikk også dette året opp i røyk, gjennom denne hyggelige, men også litt sære tradisjonen. Vårens overnattingstur for store og små var overnatting i kuppelen på Maløya i mai med kanoer og telt. Også i år deltok vi med iver i Grimstad speiderrråds byløp i mai, og et av våre småspeidere lag kom på 1. plass i kort løype! 17. mai deltok vi i borgertoget med bro bygd av bambus som gav oss en flott første plass konkurransen om best profilerte gruppe. I juni reiste vår vandrerpatrulje på 8 stk til NM i speiding til Røyken. Her ble de nummer 20 av 124 patruljer. Et hyggelig resultat og veldig fornøyde speidere. Grimstad KFUK-KFUM-speidere har i mange år hatt ansvaret for å flagge på skolene og andre flaggsteder i kommunen på alle offisielle flaggdager som faller utenfor skoledager. Dette får vi betalt av kommunen og universitetet for å gjøre. Disse flaggdagene er stort sett fordelt mellom noen av gruppens lederne, slik at disse flagger tre-fire dager hver i løpet av et år. En god inntektskilde. Medlemstallet i var omtrent det samme som året før, ca 60 stk. Speiderne våre er fordelt i tre ulike alderskategorier; oppdager (2-3 trinn), stifinnere (4-5 trinn) og vandrere (6-10 trinn). Gruppas oppdagerledere dette skoleåret var Geir Bjørge, Ole Dag Svebak, Torgeir Heldal og Sigrunn Erlandsen. Stifinnerledere har vært Trond Wirak og Tor Tveitereid. Vandrerledere har vært Jarl Thore Larsen og John Ottar Akselsen. Gruppeleder er Trond Wirak. Erling Wirak er gruppas kasserer.

8 Vi som er ledere i speiderarbeidet på Triangelhuset ønsker å være optimistiske med tanke på fremtiden for Grimstad KFUK-KFUM-speidere, og vi ber, håper og arbeider for videre medlemsvekst i årene som kommer. Grimstad, Trond Wirak, gruppeleder for Grimstad KFUK-KFUM-speidere

9 Årsmelding for StressLess, Styret av StressLess har denne perioden bestått av Irlin Bråten (styreleder), Per-Joakim Jørgensen (økonomiansvarlig), Aleksander Garpestad, Vetle Sandvær Jørgensen (PRansvarlig), Ida Breivik Jørgensen og Ragnhild Cecilie Aarsland. I løpet av perioden har styret i alt hatt 7 møter (følger skoleruten). Etter sommeren har Ragnhild Cecilie Aarsland valgt å trekke seg ut av styret, etter ett år som styremedlem. Dette på grunnlag av mange andre verv, og en ny skolehverdag i Kristiansand. Per-Joakim Jørgensen har tatt over rollen som hovedleder etter Irlin Bråten. Dette var en naturlig overgang da Per-Joakim nå er ansatt i stillingen som ungdomsarbeider i Grimstad KFUK-KFUM. I tillegg til Irlin Bråten og Ragnhild Cecilie Aarsland, gikk også Aleksander Garpestad ut av styret, etter to år som styremedlem. Nytt styre ble valgt under valget den 31. august. Hedda Emilie Jansen og Ole Jakob Orlien ble her valgt inn som styremedlemmer for to år. Styret, Per-Joakim Jørgensen - Styreleder & Økonomiansvarlig Vetle Sandvær Jørgensen (sitter 1 år til) - PR-ansvarlig Ida Breivik Jørgensen (sitter 1 år til) - Referent Hedda Emilie Jansen (sitter 2 år til) - Styremedlem Ole Jakob Orlien (sitter 2 år til) - Styremedlem Styremøter: Høst 2012: 18. september 16. oktober 13. november Vår 2013: 15. januar 22. februar 20. mars 15. mai Høst 2013: 28. august 11. september 09. oktober

10 Hendelser siste periode: Høsten 2012 Siste halvdel av 2012 var preget av et mangfold av aktiviteter på StressLess. I tillegg til å holde åpen kafé, ble det etter forrige årsmøte arrangert spill- og filmkvelder, quiz, bowlingkveld i Arendal, og avslutning med juleverksted i desember. I tillegg til dette ble det, likt som året før, arrangert bistandspoker til inntekt for Globalaksjonen. Dette viste seg i 2011 å være svært populært, og en god måte å samle inn penger til KM-Global. Dette ble igjen en suksess, og gode penger ble donert til aksjonen. Oppmøte på arrangementene denne høsten varierte fra 10 til 40 studenter og unge voksne. Våren 2013 Av midlene vi fikk tildelt fra KM-sentralt, valgte vi å skaffe til veie flere brettspill, bordtennisutstyr, nødvendig utstyr til kafeen samt betale delegatavgift for to til landsmøte. På landsmøte for Norges KFUK-KFUM den april, stilte StressLess med to delegater. StressLess stilte også med to frivillige ledere på Aksjon Flyktning, som er et av konfirmantprogrammene i Grimstad Menighet. Programmet på StressLess denne våren bestod hovedsakelig av samme aktiviteter som tidligere, med noe variasjon. Eksempelvis fikk vi besøk av «Young Peace Performers» i februar. Høsten 2013 Høsten startet med en overveldende respons på standen til StressLess på UiA ved studiestart. Mange studenter ønsket å få informasjon om tilbudet, og mange møtte opp første lørdagen. Oppmøte har siden stabilisert seg på om lag 25 deltakere. Vi har investert i kopper med logo til kaféen, og gått til innkjøp av kortterminal. Dette gir oss gode inntekter, grunnet økt omsetning i kaféen. Siden starten har StressLess gjennomgått en prosess for å bli godkjent som studentaktivitet ved universitetet, men er ennå ikke helt i land med dette. Ved første forsøk ble vi nedstemt av studentparlamentet med 4 mot 6 stemmer. Dette stopper oss derimot ikke for å prøve igjen, da vi skal opp til ny høring i november. Som studentaktivitet vil vi få økt innpass på universitetet, samt større finansielle muligheter. Grimstad, 18. oktober 13 Per-Joakim Jørgensen, på vegne av styret

11 Årsmelding Leksehjelp Leksehjelp er et tilbud rettet mot barn og unge i grunnskolealder, med en annen etnisk opprinnelse. Tilbudet følger den ordinære skoleruten for Grimstad Kommune og gis én gang i uken (mandager i partallsuker, onsdager i oddetallsuker). Leksehjelpen varer i to timer ( ). Via rekruttering fra henholdsvis Ten Sing og StressLess, har vi hatt en fast gjeng med hjelpere fra ungdomsskole- til universitetsnivå. Irlin Bråten har vært ansvarlig for tilbudet i løpet av det første året, men fra skolestart 2013 har Per-Joakim Jørgensen overtatt dette ansvaret. Oppmøte har variert mellom fire til tolv deltakere i skoleåret 2012/13. Etter sommeren har antallet variert fra to til åtte deltakere.

12 Grimstad Ten Sing årsrapport 2012/13 Høsten 2012 var det klart for Ten Sing igjen og oppmøtet bestod av en fin blanding nye og gamle ansikter. Vi var med på flere forskjellige kirke og kretskor arrangementer gjennom både våren og høsten hvor vi bidro med sang og godt humør. Tradisjonen tro dro vi på solhøgda ( sept) hvor vi øvet inn mange nye sanger, og ble bedre kjent. Den 20. oktober var det regional strategisamling, hvor vi diskuterte framtiden til KFUK-KFUM sitt arbeid. 21.oktober bidro Ten Sing i årets TV-aksjon. Inntektene gikk til Amnesty international sitt arbeid og vi er stolte over at vi hvert år kan stille opp med et stort antall frivillige medlemmer. Etter TV-aksjonen sang vi på Grimstad menighets årsfest, og brakte glede og gospelstemning til mengdene. Den 25.oktober var det Årsmøte for Grimstad KFUK-KFUM hvor vi gikk igjennom budsjettet, og hørte på alle de flotte årsrapportene som inspirerer oss alle (i hvert fall meg ) til å fortsette som styremedlem. 11.oktober var det KM jubileumsfest, hvor vi sang og underholdt med flott musikk. 16.desember sang vi jula inn i Grimstad kirke, hvor oppmøtet var bra, og stemningen bedre januar var vi med på vinterfestival i Tønsberg, hvor det var mange flotte «seminarer» vi kunne velge å være med på. her kunne man leke og ha det gøy, mens man lærte om alle de fantastiske tingene KM har og kommer til å utrette. 17.mai gikk vi i tog mens vi sang for full hals. Jubelropene var det mange av og nasjonalfølelsen var på topp. 15. og 16. juni hadde vi forestillinger om fakebook som vi lenge hadde jobbet opp imot. dette ble veldig vellykket, og vi hadde det utrolig gøy, ikke bare når vi framførte men også i prosessen august drog vi på tur til Praha (Tsjekkia) hvor vi deltok på YMCA love to live festival. På veien hen dit stoppet vi flere steder b.la i Tyskland (Schönebeck) hvor vi holdt en liten fakebook konsert sammen med Schönebeck tensing og en kristen rap gruppe. I Dittersdorf ble vi invitert til et badeland for å bade, og å synge. Det var ikke tvil om at dette slo an, og vi hadde det utrolig gøy. Når vi ankom Praha brukte vi mesteparten av tiden på festivalområdet, med et lite avbrekk på onsdagen hvor vi kunne utforske byen. Vi så mange show, sang på forrest stage og ble med på masse morsomme seminarer koblet til både YMCA arbeid rundt hele verden, og mindre seminarer hvor vi bl.a. kunne lære å lage bags of joy, eller flashmobber. Det var et par evakueringer mens vi var der, men litt ruskevær kunne ikke stoppe stemningen. Ten Sing er gøy selv når det stormer.

13 Som dirigent har vi i år også Kamilla Slettene som gjør en fantastisk jobb med å lære inn tekster, holde humøret oppe og å styre fokuset i riktig retning. Anders Skjerdal er også deltakende i dirigering og innlæring av tekster i blant og er utrolig flink i sitt arbeid. Helene Hauge har vært Café-sjef dette året. I Cafeen kan man kjøpe ting på hver eneste øvelse. Alle er veldig fornøyde med dette tilbudet, og mange benytter seg av det. På øvelsene er det alltid sprudlende glede, og høyt energinivå. Vi har iblant gruppeøvelser hvor vi jobber med drama, dans og multimedia. andre ganger har vi SETT (super Epic Tensing Torsdag) -kvelder, med quiz, leker, film og lignende. Dette er veldig sosialt, og utrolig moro, spesielt siden det arrangeres av GTS medlemmene selv. Styret for Grimstad Ten Sing 2012/2013, Ledere: Nestleder/Andakt: sekretær: Notesjef: transport: PR/Web/Material: Vara#1(Kafe ansv.) Vara#2 Dirigent: Sebastian Aanonsen & Øyvind Skjerdal Daniel Brændeland Anders Skjerdal Kristina Sigurdsson Håvard Lindemann Fredrik Gjelstenli Helene Hauge Ingrid Akselsen Kamilla Rød Slettene Ledergruppen for Grimstad Ten Sing 2012/2013, Hovedleder: Ansatt 50%: Ledere: Dag Wirak Irlin Bråten Ida Jørgensen Per Joakim Jørgensen Stian Abrahamsen Merete Nøstvik Helene Røysland Kristina Elise Sigurdsson sekretær styret i Grimstad Ten Sing

14 GRIMSTAD KFUK-KFUM REGNSKAP OVERSIKT Utskrift: Dato: kl : 11:7:53 Budsjett: Kto navn DEBET KREDIT DEBET KREDIT 1 Kasse Bank Mellomv K/M-Oslo Avsetn: Skatt/Feriep Lønn m/arb.g.avg Kommunale avgifter El.kraft og Tele Adm og drift huset Huset Rep og utbygg Annonser og PR Gaver og blomster Kontingent - ut Arrangement-utgifter Vi synger julen inn Diverse utgifter Overskudd 17 Offer/kollekt Givertjeneste Gaver Kontingent - inn Leieinntekt Arrangement-inntekt Legater og renter Vi synger julen-inn Diverse inntekter Underskudd Balanse ========================================================================= BALANSE Balanse Beholdninger: Kasse Bank Gjeld: Mellomv K/M-Oslo Avsetn: Skatt/Feriep DISPONIBEL BEHOLDNING: ================================================

15 GRIMSTAD KFUK-KFUM REGNSKAP Kto navn Brukt Budsjett Brukt 12.mnd Totalt 2012 INNTEKTER: 17 Offer/kollekt Givertjeneste Gaver Kontingent - inn Leieinntekt Arrangement-inntekt Legater og renter Vi synger julen-inn Diverse inntekter Underskudd TOTALE INNTEKTER ============================================================= KOSTNADER 5 Lønn m/arb.g.avg Kommunale avgifter El.kraft og Tele Adm og drift huset Huset Rep og utbygg Annonser og PR Gaver og blomster Kontingent - ut Arrangement-utgifter Vi synger julen inn Diverse utgifter Overskudd TOTALE KOSTNADER ============================================================== ÅRSRESULTAT: Kr ,92 UNDERSKUDD ======================================== OVERSIKT OVER BEHOLDNINGER : BALANSE : Kasse Bank Gjeld: Mellomv K/M-Oslo Avsetn: Skatt/Feriep DISPONIBEL BEHOLDNING: ================================================

16

17 Budsjettforslag Grimstad KFUK-KFUM Dato: 24. oktober 2013 Avrundet til hele 1000 kr Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Kto Navn Offer/kollekt kr ,00 kr kr kr kr Givertjeneste kr ,00 kr kr kr kr Gaver kr ,00 kr kr kr kr Kontingent inn kr ,00 kr kr kr kr Leieinntekter kr ,00 kr kr kr kr Arrangement-inntekt kr ,00 kr kr kr kr Legater og renter kr ,00 kr kr kr kr Vi synger julen inn kr ,00 kr kr kr kr Diverse inntekter kr ,00 kr kr kr kr Underskudd kr ,00 kr kr kr kr Sum inntekter kr ,00 kr kr kr kr Lønn m/arb.g.avg kr ,00 kr kr kr kr Kommunale avgifter kr ,00 kr kr kr kr El.kraft og Tele kr ,00 kr kr kr kr Adm og drift av huset kr ,00 kr kr kr kr Huset Rep og utbygg. kr ,00 kr kr kr kr Annonser kr ,00 kr kr kr kr Gaver og blomster kr 2 000,00 kr kr kr kr Kontingent ut kr ,00 kr kr kr kr Arrangement-utgifter kr ,00 kr kr kr kr Vi synger julen inn kr ,00 kr kr kr kr Diverse utgifter kr 1 000,00 kr 503 kr kr kr Overskudd kr - nn feriepenger (12 %) kr ,00 kr kr Sum kostnader kr ,00 kr kr kr kr Kommentarer til budsjettet. 1) De siste 2 år er det brukt ca Kr. 330 på vedlikehold/oppgradering og Kr. 530 til lønnsutgifter. Dette har medført KR. 560 i underskudd på 2 år. Dette kan ikke fortsette. Styret legger allikevel frem et underskudds-budsjett også for neste år. Det er igangsatt oppgraderingsarbeid som ikke er ferdigstilt (Hall/trapp/gang). Andre tunge investeringer må utsettes dersom inntektene ikke økes vesentlig. 2) Ser man Givertjeneste og Gaver under ett har vi budsjettert med Kr. 30 i økning i forhold til i fjor. Vi er av den oppfatning at vi alle har et ansvar for å sikre driften og at det er viktig å kunne ha en lønnet ungdomsarbeider. Derfor ber vi alle medlemmer bidra med litt mer.

18 REGNSKAP GRIMSTAD TEN SING 2012 Grimstad Ten Sing Resultatregnskap pr 31.desember 2012 Driftsinntekter og Driftskostnader Konto tekst Inntekter Kostnader Regnskap 2012 Budsjett Regnskap Diverse Diverse , , Noter , , , kontingenter ,00 120, ,00-855, forsikring 4 433, , , Kurs , , Anlegg vedlikehold - 0,00-531, Anlegg kjøp/salg , , Instrumenter - 0,00-912, Internet / Video Film , , , Sosiale aktiviteter 4 373, , Caféen 3 773, , , , Gaver Honorar 1 158, , , Kjøretøy , , , kontorrekvisita 2 941, ,66-742, Porto/forsendelse 1 942, , Annonser 3 408, , , Mobilpost 872,85-872,85-645, Fadderstøtte 1 200, , ,00 32 Dugnad kaker/julesalg etc. - 0, lotteri , , , tilskudd 310 Statlige/Kommunale , , , Øvrige , , , turer/prosjekt div konserter prosjekt 800, , , , Multimedia 485,00-485, Solhøgda 6 550, , , , Fjelltun - weekend januar , , , andre turer 3 846, , , Café investeringer/oppussing 6 836, , , Blåtur , , , , Styremøter 0,00 0,00-374, ledere 2 130, , , Utleie 0, Utleie Varebil 1 686, ,00 186, Utleie Anlegg 0, , Sommertur 0, Sommertur , , , ,13 0,00 Summert , , , ,65 Driftsresultat ,50 60 Finansinntekter og finanskostnader 620 renter 110,67 0,00 Netto finansinntekter 110,67-110,67 0,21 ÅRSRESULTAT , ,44

19 Balanse pr. 31.des Kasse / Bank konto Tekst Regnskap Kasse 0, Kasse Cafeen -334, Bank ( ) , Bank ( ) 0, Bank ( ) Sparekonto 167, Bank ( ) Café 8, Bank ( ) Band 65,76 Sum Kasse / Bank ,44 Gjeld Gjeld medlemmer 4 254, Kiwi , GKM og kretsen 3 110, StressLess 6 250, Gjeld Ledere ,44 Sum Gjeld 7 022,95 Sum Eiendeler ,39 Egenkapital pr ,22 Årets resuktat ,17 Netto formue ,39

20 Resultatregnskap Tekst Regnskap Forrige periode Inntekter: Kontingent inn kr 2 400,00 kr 1 400,00 Salg kafé kr 8 547,00 kr 4 353,90 Gaver kr 2 000,00 kr - Frifond kr 3 693,02 kr 5 000,00 Lån (Ten Sing) kr 3 000,00 kr - Underskudd kr 1 307,92 kr - Sum inntekter: kr ,94 kr ,90 Kostnader: Kontingent ut kr 1 980,00 kr 1 155,00 Innkjøp kafé kr 5 310,65 kr 4 285,13 Fadderuka/stand kr 5 305,29 kr - Investeringer kr 2 957,00 kr 2 829,45 Landsmøteavgift kr 4 600,00 kr - Reisekostnader kr 620,00 kr - Gebyrer kr 175,00 kr 175,00 Overskudd kr - kr 2 309,32 Sum utgifter: kr ,94 kr ,90

21 Sak for årsmøte 2013 Eiendom I mer enn 40 år har Grimstad KFUK-KFUM holdt til på Triangelhuset, Grooseveien 7. Vi eier et hus som dekker de behov vi har pr dags dato og vi har en eiendom som er sentral og ettertraktet. Styret fikk, på årsmøtet høsten 2005, fullmakt til holde seg orientert om mulige nye lokaliseringer / bygg for vår virksomhet. a) Årsmøtet høsten 2005 fikk se noen skisser som viste hvordan eiendommen kunne utbygges. Det ble da tegnet inn en større bygningsmasse bak eksisterende bygning der vi fikk plass til parkering, en stor idrettshall, rom for ulike aktiviteter og noen leiligheter. Vi fikk den gang et prisoverslag på utsprengning av tomta fra Bjellerås Entreprenørforretning AS: ca m³ = ca 2 mill inkl mva. Ferdig sprengt og bortkjørt. b) I juni 2006 var det samtaler med Johan Benad Ugland i forbindelse med Luftslottet. Vi anså det bygget til å være meget godt egnet som et nytt lokale for Grimstad KFUK-KFUM. Dette er blitt fulgt opp med jevne mellomrom, men det har vært vanskelig å finne en konstruktiv prosess. I dag (2013) anses dette løpet som kjørt. Bygget står på festet tomt. Det er statsbygg som eier tomten og studentsamskipnaden som eier bygget. Det er andre aktører som jobber for å overta luftslottet. c) I 2008 ble det påbegynt et reguleringsarbeid knyttet til nabo-eiendommene. Arbeidet ble utført av Sverre Halvorsen på oddrag fra Vidar Igland m fl. Vi henvendte oss til Sverre Halvorsen i den forbindelse og mente at det kunne vært fornuftig å innlemme eiendommen vår i den samme reg.planen. Det ble ikke gjort uvisst av hvilken grunn. I dag ser vi resultatet av reguleringsprosessen. Det bygges 24 leiligheter ved siden av Triangelhuset. d) Våren 2013 ble vi kjent med at det er flere menigheter som ser seg om etter nye lokaler. Filadelfia har vært på utkikk lenge. De har også vært interessert i Luftslottet. Misjonskirken har gått ut i avisen i år og bedt kommunen om hjelpo til å finne ny tomt / nye, større lokaler. e) Høsten 2013 har vi vært med på et møte der Filadelfia, Betania, NOR-kirken, Frikirken, Misjonskirken og vi var tilstede. 5 menigheter og vi drøftet muligheten for en samlokalisering i det tidligere HIA-bygget. Vi sa på det møtet at vi ikke kan/ønsker å eie/leie et så stort bygg sammen med alle eller noen av de nevnte menighetene. Vi sa også at vi er veldig einteressert i å vite hvordan dette løpet vil ende fordi det sansynligvis blir noen ledige menighetsbygg i Grimstad de neste årene. f) Styret mener at Misjonskirkens eiendom er meget interessant fordi: a. Bygget ligger sentralt og er godt synlig inntil en av byens innfartsårer. b. Bygget har et innhold som passer veldig godt til den virksomheten vi har i dag. c. Selve bygget er gammelt, men innholdet virker relativt godt vedlikeholdt. d. Vi er kjent med at Grimstad menighet må ut av de lokalene de har i dag innen et par år og vi mener det kan være gode grunner til å samlokalisere Grimstad KFUK-KFUM med administrasjonen i Grimstad menighet. e. Grimstad KFUK-KFUM vil med dette kunne sikre leieinntekter samtidig som de menighetsansatte kommer nærmere det barne- og ungdomsarbeidet som KFUK- KFUM har i dag. Dette synes veldig naturlig nå når også NOR kirken kjører sitt eget løp. f. De som i dag bygger ut naboeiendommen har vært i kontakt med oss for å høre om det er mulig å kjøpe eiendommen som vi har i dag. Forslag til VEDTAK: Styret gis fullmakt til å sondere markedet i forbindelse med evt flytting av Grimstad KFUK-KFUM. Styret gis anledning til å se på ulike modeller for Grimstad KFUK-KFUM i forbindelse med en eiedomsoverdragelse der både salg/utleie og kjøp/leie alene eller sammen med andre aktører kan være aktuelt. Grimstad

22 Oppussing/vedlikehold Årsmøtet 2011 og 2012 har gjort vedtak i forhold til følgende prosjekt: 1. Leiligheten: Nytt kjøkken, oppgradering stue, + maling i gang og soverom. Status: Ferdig. 2. Kontoret i 2.etg. Maling, gulv og innredning. Rommert er gjort om til et «stillerom» Status: Ferdig. 3. Toaletter og garderobe: Helt nytt. Vegger malt, gulv med nye tepper/linoleum, tak med nye plater og innfelte lamper. Status: Nesten ferdig (mangler kun et speil og noe innredning). NB! Husk stellebordet som vi har fått i jubileumsgave. 4. Foldedører i 2.etasje. Status: Nesten ferdig (her mmangler kun noe maling, puss og lister). 5. Peisestue: Generell oppussing. Status: Ikke påbegynt. Følgende ble lagt til på årsmøtet 2012: Oppgradering av Hall og trapperom. Status: vegger i Hall er delvis malt. Gulv/tak er ikke påbegynt. Notat fra Eiendomsutvalget: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.. Årsmøtet 2013 fatter følgende vedtak: Grimstad Siri Braut Vigsnes, Tor Inge Omland, Marte Hovda og Dag Wirak

23 Givertjeneste og gaver Giver 1 kr 1 000,00 2 kr 5 500,00 3 kr 6 400,00 4 kr ,00 5 kr 6 800,00 6 kr 552,65 7 kr 2 400,00 8 kr 3 000,00 9 kr 2 750,00 10 kr 300,00 11 kr 500,00 12 kr 2 200,00 13 kr ,00 14 kr ,00 15 kr 3 600, % 15 GIVERE BIDRAR MED 100 % = KR % % % 4 % 15 5 % 8 4 % 1 1 % 7 4 % 2 8 % 6 1 % 3 9 % 5 10 % 4 17 % Bilde viser at det er 15 personer som bidrar med hele inntektspostene givertjeneste og gaver. Sum = ca Kjære alle medlemmer og støttespillere i Grimstad KFUK-KFUM. Vi MÅ ha en bevisstgjøring og mobilisering i forhold til dette. Vi har alle et ansvar. Dersom 50 medlemmer bidro med Kr pr mnd ville vi hatt Kr (nesten en 3-dobling) Skjerp dere! En vesentlig del av barne- og ungdomsarbeidet i Grimstad menighet drives på Triangelhuset i regi av Grimstad KFUK-KFUM.

24 I følge vedtektene skal årsmøte fastsette foreningens kontingent. Gjeldende kontingentsatser (2013) å å å å ø Grimstad KFUK-KFUM har ikke hatt egne inntekter som følge av kontingenten. Årsmøte 2012 vedtok at vi ikke skulle legge til et lokalt tillegg. Dette ble begrunnet i at det kunne være smart å holde lavest mulig medlemskontingent for å få flere til å tegne seg som medlemmer. Grimstad KFUK-KFUM har ikke hatt gode nok rutiner i forhold til innkreving av kontingenten. Når giro sendes ut i jan/feb har vi ikke fulgt opp med purringer til de som ikke har betalt. Dette er uheldig og har ført til at vi har betalt for flere enn de som har betalt inn til oss. I 2012/2013 har vi et underskudd på medlemskontingenten på Kr Forslag til vedtak: Kontingenssatser økes slik: Barn 9-15 Kr (ingen økning) Ungdom Kr (øker med Kr. 35.-) Voksne Kr (øker med Kr 185.-) Voksne fom 67 og uføre Kr (øker med Kr ) Familiemedlemskap KR (Ingen økning) (opptil 2 voksne og alle barn tom 15 år som fortsatt bor hjemme) NB! Man er ikke automatisk medlem i Grimstad KFUK-KFUM selv om man er medlem i f.eks Ten Sing. Slik var det før, men ikke nå. I Grimstad KFUK-KFUM gir vi allikevel alle medlemmer i Ten Sing, Stressless, Speidern, Tweensing etc. fulle medlemsfordeler. Herunder rett til å stemme på årsmøte. (Nedre aldersgrense for å stemme er satt til 15 år).

25 Lover for Grimstad KFUK-KFUM 1 Grimstad KFUK-KFUM er forpliktet på Guds ord og Den norske kirkes bekjennelse, og har til formål å vinne ungdommen for Kristus og å fremme levende kristendom med harmonisk utvikling av mennesket, og en aktiv tjeneste i menighet og samfunn. 2 Foreningens arbeid planlegges slik at en bevisst tilstreber at foreningens formål oppfylles. 3 Foreningen er tilsluttet Norges KFUK-KFUM, og er dermed forpliktet på Norges KFUK-KFUM sine grunnregler. 4 Innen foreningen kan det opprettes avdelinger og grupper for barn, unge og voksne. Regler og ledere for disse skal godkjennes av foreningens styre etter gjeldende retningslinjer for Norges KFUK-KFUM sine arbeidsformer. Ledere i underavdelinger skal bekjenne seg den kristne tro. På alle møter og samlinger skal det være en andakt. 5 Medlem av Grimstad KFUK-KFUM kan en bli ved direkte medlemskap i foreningen eller gjennom medlemskap i underavdelinger. En person kan imidlertid være medlem i en underavdeling uten å være medlem i foreningen og betale kontingent til denne. Bare medlemmer av foreningen kan velges til utvalg eller styre. Foreningen er åpen for alle som vil følge dens lover. 6 Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten som skal dekke kontingent til forening, krets og forbund. Medlemmer som ikke har betalt kontingent de to siste år blir strøket av medlemslistene. Underavdelingene fastsetter selv sin kontingent. Ved medlemskap i flere underavdelinger betales forbundskontingent bare en gang hvert år. 7 Grimstad KFUK-KFUM ledes av et styre som består av en leder og minst tre styremedlemmer. Lover for Grimstad KFUK-KFUM består av $ 7,8 og 9 er endret av årsmøte Godkjent av årsmøte

26 Lover for Grimstad KFUK-KFUM 8 Årsmøte i foreningen holdes i oktober/november hvert år. Tid for årsmøtet kunngjøres med minst fire ukers varsel. Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være sendt styret minst tre uker før årsmøtedag. Saksliste kunngjøres to uker før årsmøtet. Stemmerett på årsmøtet har alle medlemmer av foreningen som er fylt 15 år. Styrets årsmelding og revidert regnskap, samt andre saker som er oppført på dagsorden, behandles på årsmøtet. Årsmøtet velger: - medlemmer til foreningens styre, - utvalg og komiteer etter behov, - valgkomité på tre medlemmer, - kasserer og to revisorer. Valgkomiteen legger fram for årsmøtet forslag til alle valg. Det bør sørges for kontinuitet i valgene. Alle valg gjelder fra 1.januar til 31.desember. Regnskapsåret er fra 1.juli til 30.juni. 9 Styret har ansvaret for driften av foreningen. Styret tilsetter og sier opp lønnede medarbeidere. Styret er beslutningsdyktig når leder/nestleder og minst to av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har leder/nestleder dobbeltstemme. Til den daglige drift har styret hjelp av utvalg og komiteer etter behov. Planer for endringer av bruksmessig eller bygningsmessig karakter for Triangelhuset må behandles av årsmøtet. En slik endring krever 2/3 flertall av avgitte stemmer. 10 Ekstraordinært årsmøte holdes, etter minst to ukers varsel, når hovedstyret finner det nødvendig eller når minst 1/3 av foreningens medlemmer med stemmerett forlanger det. Det kan bare behandles saker som står på sakslista i innkallingen. Sakslista kunngjøres for medlemmene av foreningen. 11 Endring av Lover for Grimstad KFUK-KFUM kan bare vedtas på ordinært årsmøte. Forslag om endring må sendes til medlemmene minst to uker før årsmøtet. Lovendringer krever 2/3 av avgitte stemmer. 12 Forslag om oppløsning av foreningen kan bare behandles av ordinært årsmøte, og fremmes etter regler for lovforslag. ( 11) Skulle foreningen bli nedlagt, overføres all eiendom til et fond som bestyres av Norges KFUK-KFUM for anvendelse ved en eventuell ny start av en KFUK-KFUM forening. Lover for Grimstad KFUK-KFUM består av $ 7,8 og 9 er endret av årsmøte Godkjent av årsmøte

27 Noen høydepunkt i nov.des

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 1892 2014, 122 år KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 Norges KFUK-KFUM sitt formål ble gjennomgått og vedtatt på landsmøte 2013: Formål: Formålet til Norges KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket

Detaljer

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 25.okt. 2012

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 25.okt. 2012 1892 2012, 120 år Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 25.okt. 2012 Norges KFUK-KFUM sitt måldokument ble fornyet på Landsmøtet på Knattholmen i april 2011: Vår visjon: Vi får utrolige ting til å skje ved å være

Detaljer

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 27.okt. 2011

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 27.okt. 2011 1892 2011, 119 år Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 27.okt. 2011 Norges KFUK-KFUM sitt måldokument ble fornyet på Landsmøtet på Knattholmen i april 2011: Vår visjon: Vi får utrolige ting til å skje ved å være

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM 1 INNHOLD 1. Hovedstyrets sammensetning 2. Hovedstyrets arbeid 3. Arrangementer 4. Kontakt og samarbeid 5. Representasjon 6. Komiteer 7. Rapport fra underavdelinger

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2012 - Sakspapirer pr 16.02.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2012 - Sakspapirer pr 16.02.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Vekst 2020. Misjonsforbundet Speiderkorps sitt 27.ordinære Korpsting

Vekst 2020. Misjonsforbundet Speiderkorps sitt 27.ordinære Korpsting Vekst 2020 Misjonsforbundet Speiderkorps sitt 27.ordinære Korpsting Arendal 9.-11.mars 2012 0 Dato: 19.november 2011 Sted: Skien Innkalling til det 27. ordinære korpstinget! Den 9.-11. mars 2012 arrangeres

Detaljer

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Misjonshuset NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Årsmøte i Misjonshuset 22. mars 2015 Årsmøtet vil som vanlig finne sted rett etter et noe kortere formiddagsmøte. I år vil misjonshusets prosjektkor

Detaljer

Årsmelding 2012 Hånes menighet

Årsmelding 2012 Hånes menighet Årsmelding 2012 Hånes menighet Glimt av himmel spor på jord DEN NORSKE KIRKE Øvre Brattbakken 5 4635 Kristiansand Org nr 976 992 571 Tlf 38 19 69 10 haanes.menighet@kristiansand.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 Gudstjenesten samler hele menigheten. Lovsangsteamet med Jonathan i spissen. Samling med søndagsskolebarna. 0 Innhold: 1. Fellesrapport fra Lederskapet,

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Haik langs Listas strender. Foto: Audun Berdal. TOÅRSMELDING 2009-2010

Haik langs Listas strender. Foto: Audun Berdal. TOÅRSMELDING 2009-2010 15 Haik langs Listas strender. Foto: Audun Berdal. TOÅRSMELDING 2009-2010 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON SENTRALT Landsting 17.-19. april 2009, Gardermoen Forbundets tredje ordinære landsting ble avholdt

Detaljer

Årsmelding for Grimstad Normisjon 2005

Årsmelding for Grimstad Normisjon 2005 Årsmelding for Grimstad Normisjon 2005 Innledning Grimstad Normisjon (heretter GN) har lagt bak seg det femte arbeidsåret siden fusjonen mellom Indremisjonsselskapet og Santalmisjonen i 2001. Vi gjør med

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 26. januar 2006 46. år gang Lysekronegaven fra VKS på plass I HALLEN! Bergen Døvesenters Styreleders tilbakeblikk:

Detaljer

BUDSTIKKEN. Nyttårstanker fra Senterlederen. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN. Nyttårstanker fra Senterlederen. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 29. januar 2004 44. år gang Nyttårstanker fra Senterlederen Å, å, å - som tiden flyr sier de fleste jeg møter

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

Landsmøte. 15.-17. mars 2013. Universitetsgata 20, Oslo

Landsmøte. 15.-17. mars 2013. Universitetsgata 20, Oslo Landsmøte 15.-17. mars 2013 Universitetsgata 20, Oslo Innholdsfortegnelse 1. Å p n i n g o g k o n s t i t u e r i n g................ 5 Sak 1.1 Åpning og opprop... 6 Sak 1.2 Godkjenning av innkalling...

Detaljer

Side3 Side 4 og 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 og 11 Side 12

Side3 Side 4 og 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 og 11 Side 12 nr. 1-2013 Side3 Avtale med speiderne Side 4 og 5 Verdenskonventet og regionskonferansen Side 6 Presentasjon av nye ledere og inntrykk fra Høstmøtet Side 7 Roll Back Malaria Side 8 Internasjonalt: Hilsen

Detaljer

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2015 ÅRGANG 46 Årsmøte Søndag 22. mars Kl. 1600 Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no 1 Forsamlingslederen har ordet Stor

Detaljer

Bli med på Regionkonferanse 9-11 august. nr. 2-2013

Bli med på Regionkonferanse 9-11 august. nr. 2-2013 nr. 2-2013 Bli med på Regionkonferanse 9-11 august Side 3 Seniorklubber Side 4 Voksenkro Side 5 Nye nettsider Side 6 og 7 Regionskonferanse på Tjøme Side 8 Speider samarbeid Side 9 Fra KFUM-KFUK landsmøtet

Detaljer