NRLnytt OKTOBER. Testet rørleggerferdighetene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NRLnytt OKTOBER. Testet rørleggerferdighetene"

Transkript

1 EN SITUASJONSRAPPORT FRA NORSKE RØRLEGGERBEDRIFTERS LANDSFORENING VVS NRLnytt OKTOBER Testet rørleggerferdighetene NRLs aktivitetsstand på Teknisk Museum under museets 100-årsjubileum ble en kjempesuksess, der 250 kobberlysestaker ble satt sammen ved hjelp av lodding eller pressing av barn og foreldre. De fikk med seg god og nyttig informasjon om rørleggeryrket - og veien dit. 1 Tekst/foto: De vi treffer på et slik arrangement, kontra en fag- eller utdanningsmesse er ikke de samme folkene. Her har vi nådd publikum på deres arena, sier fagkonsulent i NRL, Are Skaar Nielsen. I løpet av lørdag 30. og søndag 31. august var 950 barn og 1375 voksne innom museet. 2 Det var flest barn som prøvde seg på aktivitetene våre - noe vi også hadde lagt opp til på forhånd - men de hadde jo med seg foreldre og besteforeldre, som vi fikk pratet mye med. Disse er jo i stor grad med på å påvirke yrkesvei senere, sier Skaar Nielsen. 1 KLAR FERDIG - LAG: Are Skaar Nielsen, Ingebjørg Martinsen, Randi Helen Nodeland og Ole Larmerud fra NRL loset publikum gjennom lodding og pressing av kobberrør-lysestaker. 2 FULLT: Det var sjelden rolig ved aktivitetsstasjonene på standen. Lysestakelaging, tegnekroken og rørmannstasjonen var populære. 3 KONSENTRERT: Regine Solhøi (12) lodder lysestake med hjelp fra Are Skaar Nielsen. Lillebror Reinert (11) og pappa Inge Solhøi følger spent med. 3 Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS NRLnytt 4/14 I Per 1.oktober 2014 I 1

2 REKRUTTERING Fantastiske leverandører Tekst/foto: I tillegg til lodding og pressing av rørlysestaker, kunne de små rørleggerne sette sammen plastrør til rørmenn, rørdamer og rørfigurer etter fri fantasi. Bend og rørlengder fra PipeLife ble omtalt som bedre enn Lego av flere barn, som oppslukt satte sammen rørdelene. PipeLife, Geberit og Brødrene Dahl sponset oss med plastrør, alt av kobber rør, lodde- og klemdeler - og lånte oss utstyr. Uten disse fantastiske leverandørene hadde vi aldri fått det til, sier Skaar Nielsen, som også vil rette en stor, felles takk til Rolf Arne Gustavsen som stilte opp på kort varsel og var en super representant for rørfaget. Det var i det hele tatt mange som stilte opp for å gjøre arrangementet komplett. Ingebjørg Martinsen, Ole Larmerud, Eli Hermine Heyerdahl Eide og Randi Helen Nodeland fra NRL og lærling Sindre Nielsen var på stedet for å gi publikum så gode og informasjonsrike opplevelser som mulig. Skapende aktiviteter populært Denne type aktiviteter, der folk får gjøre ting med hendene sine og være kreative, er alltid veldig populære, sier leder for Vitensenteret på Norsk Teknisk Museum, Jan Andersson. Vil gjenta suksessen Vi er veldig fornøyd med samarbeidet. Det er nok ikke mange samarbeidspartnere som hadde lagt seg så mye i selen som NRL har gjort. Det var også tydelig å se at de som sto på standen likte det de drev med - og det er kanskje den største suksessfaktoren, sier Andersson. Han ser gjerne at NRL gjentar arrangementet, noe Skaar Nielsen ikke ser bort fra at kan bli en realitet. Selv om det var tidkrevende, var dette så moro og suksessrikt at vi gjerne gjentar det igjen, sier Skaar Nielsen. 1 PROTOTYPER: Eli Hermine Heyerdahl Eide (avdelingsleder NRLs avdeling Buskerud) laget prototyper til lysestaker. 2 SPONSET: Rolf Karlsen og John Sydtveit fra PipeLife troppet opp med plastrørdelerog laget rørmenn til NRL. 3 STORFORNØYD: Mathias (11) var stolt av lysestaken han presset selv. Den skal stå på stua, fastslo den fornøyde 11-åringen Fagdag Gass Energigass Norge arrangerte 9. september 2014 Fagdag Gass i Oslo, der flere av NRLs medlemsbedrifter deltok. Tekst: NRL er assosiert medlem av denne organisasjonen og herigjennom kan NRL tilby sine medlemmer medlemskap i Energigass Norge til halv pris. Som medlem av Energigass Norge får rørleggerbedriftene god informasjonstilgang til det som skjer i gassmarkedet og de inviteres også til disse fagdagene hvor temaene samler representanter for rørleggerleddet, gassleverandørene, brannvesenet, DSB og utdanningsinstitusjoner. Under fagdagen ble rapporten fra DSBs tilsynsaksjon presentert. De avdekte problemstillingene her vitner om at det er behov for atskillig mer informasjon om bruk av gass - både i industrien og privat. I fjor var resultatene nedslående det var noe bedre i år. Noen av DSBs konklusjoner var: Tilsynsaksjonen avdekket mange avvik fra farlig stoff- forskriften og internkontrollforskriften. Mange boligselskap syntes fortsatt i liten grad å kjenne til gassanlegget som helhet. Informasjonsbehovet om bruk av gass er fortsatt stort. Brannvesenets tilsyn med gass har satt fokus på sikker bruk av gass. Tilsynsaksjoner som virkemiddel på dette området er godt mottatt av brannvesenet og boligselskapene Med bakgrunn i funnene fra tilsynsrapport en, fikk møtedeltakerne gruppeopp gaver om å lage risikoanalyse for gassanlegg. Avslutningsvis var det orientering om TEK 15, anbefalt kontrollfrekvenser av gassanlegg, språkkrav i dokumenta sjon, ID-kort på byggeplass og diverse nyheter fra DSB. Vi setter pris på vårt gode samarbeid med Energigass Norge og oppfordrer medlemmer som jobber med gass til å søke medlemskap her, for å få umiddelbar tilgang til viktige nyheter innen gassbransjen. NRLs styremøte og Bransjeanalysen NRLs Styre var samlet til et 2 dagers styremøte i tilknytning til VA og VVS møteplass. Tekst: På styremøtet var to viktige saker oppe til drøfting foruten de vanlige saksfeltene. Det ene var frigivelsen av NRLs WEBsystem i forhold til utenforstående dels av hensyn til økende konkurranse fra andre systemer og dels ut fra ønsket om å etablere en felles bransjestandard innenfor rørleggerleddet. NRLs Bransjeanalyse ble også godkjent på styremøtet. Et samlet styre stilte seg bak selve markedsanalysen, forslaget om NRLs posisjonering i forhold til øvrige ledd i verdikjeden, samt forslaget til intern oppbemanning og organisering i NRLs administrasjon. Det som skapte støy og virkelig debatt, var forslaget til ny avdelingsstruktur hvor det nedsatte Bransjeutvalget foreslo noen spennende strukturendringer i NRLs avdelingsapparat for å få hele NRLfamilien til å gå bedre i takt. Åpenbart var forslaget for spennende og møtte sterk motstand. Etter en lengre tids diskusjon kunne imidlertid styremedlemmene tiltre utvalgets virkelighetsbeskrivelse av styrker og svakheter ved dagens avdelingsstruktur. Man fant en mer møysommelig og omforent vei for å nå det overordnede målet nemlig å styrke NRLs posisjon som en hovedaktør for bransjens utvikling gjennom å løfte i flokk og skape sterk samhandling og koordinering mellom NRL sentralt og avdelinger og opplæringskontorer. VERDIFULLT: Engasjerte og interesserte tilskuere på Fagdag Gass fikk med seg masse nyttig informasjon - blant annet rapporten fra DSBs tilsynsaksjon. 2 I NRLnytt 4/14 I Per 1. oktober 2014 Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS NRLnytt 4/14 I Per 1.oktober 2014 I 3

3 ÅRETS FAGLÆRER- OG UTDANNINGSKONFERANSE Faglærerne samlet i Riga Tradisjonen tro arrangerte NRL faglærersamling også denne høsten. I år ble samlingen lagt til Riga i Latvia, der radiatorprodusent Lyngson åpnet dørene til sin fabrikk og satte rammen for lærernes nettverksbyggingstur. Tekst/foto: Grunnen til at vi valgte å samarbeide med Lyngson, er at vi har kjørt en føljetong av varmekurs. Siste kurs var om varmeavgivere derfor er dette svært aktuelt, sier fagkonsulent i NRL, Are Skaar Nielsen. Ekskursjon på fabrikk har vært en del av flere tidligere faglærersamlinger, og blitt møtt med meget gode tilbakemeldinger. I tillegg legger NRL opp til at faglærerne får en dag med mye faglige nyheter og rom til å diskutere seg i mellom. Man snakker om nyheter i opplæring, sammenligner svenneprøver og snakker om utdanningsveien videre. Hovedfokus ligger på mulighetene for å få flere inn i bransjen. Ikke bare til rørleggeryrket, men også å oppfordre flere til å bli ingeniører og til å ta videre utdanning, sier Skaar Nielsen. Bygger nettverk Jeg synes hele opplegget gikk knirkefritt. Vi fikk god oppfølging av Lyngson og godt faglig innhold, så dette likte jeg virkelig godt, sier Hans Martin Pedersen som er faglærer på Kvaløya videregående skole. 4 I N R L n y t t 4 / 1 4 I Per 1. oktober 2014 Han legger til at det var godt avmålt tid til å bli kjent med de andre faglærerne, og til å utveksle tanker og idéer med disse. Det er også veldig sosialt og du får snakke med lærerne og utveksle erfaringer mellom opplæringskontorer og faglærere. Dette gjør det lettere å ta kontakt også utenom faglærersamling ene, sier Geir Magne Østebø som jobber på Opplæringskontoret i Rogaland. Begge har vært på faglærersamling tidligere, og er klare på at de vil delta igjen til neste år. Tilbakemeldingene fra en samlet Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS faglærertropp har vært udelt positive, og de fleste som var med ønsker å delta på flere samlinger, opplyser Skaar Nielsen. Planleggingen av neste års faglærer samling er allerede i gang. Vi starter tidlig, siden det er mye som skal på plass for å få til disse samlingene, sier kurs- og kompetansekonsulent Ingebjørg Martinsen. Lærerne en del av bransjen Teknisk direktør i NRL frem til september 2014, Ole Larmerud er primus motor bak de årlige faglærersamlingene et arrangement han tok initiativ til i Bakgrunnen for at vi startet opp var at jeg anså lærerne for å være en del av bransjen. Jeg spurte styret om de var enige, og det var de. Enstemmig. Siden har styret i NRL og foreningen bidratt med midler til å få i stand disse samling ene, sier Larmerud. Tilbake i 1983 var det et møte i Moss som skulle vise seg å bli faglærersamlingens definitive utspring. Møtet skyldtes at faglærerne og bransjen rett og slett kastet dritt på hverandre. Det var et motsetningsforhold mellom Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS dem som vi fikk ryddet opp i der og da. Siden har vi hatt samlinger, og det er nå godt samarbeid mellom lærere og bransje, sier Larmerud, og legger til: Det aller viktigste med samlingene er nettverket mellom faglærerne og mellom faglærere og opplæringskontor. Så kommer det faglige på toppen. Han trekker også frem all den positive hjelpen forskjellige produsenter har bidratt med alle årene siden. De stiller opp med folk og utstyr, åpner dørene til sine fabrikker og lokaler og muliggjør NRLs interessante og innholdsrike faglærersamlinger. N R L n y t t 4 / 1 4 I Per 1.oktober 2014 I 5

4 ÅRETS FAGLÆRER- OG UTDANNINGSKONFERANSE Vil ha egen rørleggerutdanning fra Vg1 En enstemmig forsamling ønsket at rørleggerfagene får et eget utdanningsløp allerede fra første dag i skolen. Bygningsrørleggeren, industrirørleggeren, den nye planlagte anleggsrørleggeren og byggdrifteren er i samme familie og er til sammen store nok til å kunne forsvare en egen inngang i systemet. Tekst/bilder: Kuldemontøren og ventilasjonsdelen av blikkenslagerutdanningen er også områder som kan tenkes lagt til et eget Vg1. NRL ble oppfordret til å legge frem et forslag overfor BNLs kompetanseavdeling som fremmer et mest mulig rettlinjet løp for rørleggerne, i tråd med anbefalingene i Stortingsmelding nr. 20. De som har bestemt seg for et yrke skal få mulighet til opplæring i faget allerede fra Vg1. Skolene oppfordres til større bruk av verkstedene, allerede fra første dag. Selv om rørleggerfaget er teoritungt, er det nødvendig at mest mulig av undervisningen rettes mot praktiske oppgaver. Spesielt er dette viktig i den første tiden på skolen. Elevene må fatte interesse, bli motiverte og tidlig forstå at de har valgt rett fag. Dette gjøres best gjennom en kombinasjon av praktisk arbeid, relevant utplassering og yrkesrettet teori i verkstedet. Teorikunnskapene må styrkes Det var også bred enighet om at teorikunnskapene i rørleggerutdanningen må styrkes. Dagens ordning er på langt nær god nok. Lærlingene som går opp til svenneprøven har ikke nødvendige teorikunnskaper. Det må derfor etableres en teorieksamen i forkant av svenneprøven. Teoriprøven bedømmes for seg selv. Bestått teori eksamen vil gi adgang til å avlegge svenneprøvens praktiske del. En slik ordning vil bety nødvendig påfyll av teori under hele utdanningen. Dette stiller krav til et enda tettere samarbeid mellom skolene og opplæringskontorene. 6 I N R L n y t t 4 / 1 4 I Per 1. oktober 2014 Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS Dessuten var det ønske om at svenne prøvene må samordnes bedre. I dag er det svært store forskjeller både i oppgaveutforming, rutiner og praktisk gjennomføring. For ikke å snakke om bedømmingen som varierer fra prøvenemnd til prøvenemnd. Praksisbrev en adgangsbillett Mange unge sliter med å tilegne seg nok kunnskaper til å kunne bestå en ordinær svenneprøve. Om lag 20 % av elevene har svært lav sannsynlighet for å gjennom føre en videregående utdanning til fagbrev eller studiekompetanse. Mangel på modenhet og nødvendige ferdigheter gjør at noen faller helt fra istedenfor å tilbys en utdanning mot et praksisbrev. Et praksisbrev vil kunne gi en adgangs billett til rørleggerforetakene og byggeplassene. Bransjen har bruk for hjelpere, og de unge vil få følelsen av at det er bruk for dem. Sannsynligheten er stor for at de da på et senere tidspunkt vil kunne bestå svenneprøven. For å styrke rekrutteringen og nå forventede resultater for fremtidig rørlegger utdanning, er det viktigere enn noen gang med et godt samarbeid mellom skolene, faglærerne og opplærings kontorene. Årets faglærersamling ga et godt grunnlag for videre, målrettet samarbeid gjennom felles forståelse, engasjement og enighet om løsninger på de store utfordringene. Så får vi bare håpe at myndighetene følger opp ambisjonene sine i Stortingsmelding nr. 20 i nært samarbeid med bransjen. N R L n y t t 4 / 1 4 I Per 1.oktober 2014 I 7

5 ÅRETS FAGLÆRER- OG UTDANNINGSKONFERANSE Dak-tegning og yrkesteori henger sammen Lyngson - moderne radiatorproduksjon i Riga Stabile søkertall i rørleggerfaget INITIATIVTAKER: Kjetil Nilsen ønsket å finne ut mer om tegnemetoder i rørleggerutdanningen. På oppfordring fra en av faglærerne, Kjetil Nilsen, gjennomførte NRL en spørreundersøkelse om bruk av tegnemetoder i rørleggerutdanningen. Tekst/bilde: Resultatet av undersøkelsen ble presentert på årets faglærersamling. Tjue lærere svarte (ca. 50 % av skolene) og svarene fordelte seg slik for Vg1 BA og Vg2 KEM: 8 skoler har ingen form for datategning 3 skoler har enkle program som Sketchup e.l. 7 skoler har avanserte program, men som blir lite brukt 2 skoler har program med egen VVS-meny Ingen skoler underviser i isometri/ 3D-tegning Undersøkelsen viser altså at det er et stort sprik i tegneundervisningen. Erfaringen fra de få som underviste i datategning, er at elevene er mer motiverte for tegning på pc-en enn å bruke blyant og papir. Dessuten lærer elevene yrkesteorien lettere når den koples mot dak-tegning. De store utfordringene er å lære faglærerne Dak og skaffe skolene et rimelig og nyttig program som elevene senere kan dra nytte av. NRL er opptatt av begge deler. Ove Hanstad som er NRLs avdelingsleder i Trøndelag og prosjektleder for E-læring/iFag, tok utfordringene på strak arm og vil sette i gang en arbeidsgruppe for, så snart som mulig, å kunne anbefale skolene og bransjen et skreddersydd opplegg for Dak-tegning med yrkesteori. For å møte utviklingen innenfor BIM og databruk på byggeplassen er det nødvendig at skolene, opplæringskontorene og faglærerne moderniserer og vektlegger denne delen av utdanningen. Byggdrifter hva er det? Byggdrifterfaget er etablert og læreplanen gjelder fra Yrkes tittelen er Byggdrifter. Byggdrifter utdanningen er et fireårig særløp med ett år i skolen (Vg1 KEM) og deretter tre år i bedrift, kombinert teori- og praksisopplæring. Tekst/bilde: Utdanningen er en formalisert vaktmesterutdanning med hovedvekt på drift og vedlikehold av bygg. Vakt mesteryrket har ikke hatt krav til formell kompetanse, men har bygget på kunnskap og erfaring fra andre fag. Dagens bygg med alle tekniske installa sjoner krever fagfolk med en bred og god kompetanse for å ivareta drifts- og vedlikeholdsbehovet. Byggdrifteren skal ha tverrfaglig forståelse og kjennskap til bygget og til funksjonene til de tekniske installasjonene. En av de viktige funksjonene er å kunne vurdere behov for ekstern kompetanse og rekvirere fagfolk. Kompetansemålene i læreplanen er ambisiøse og omfattende. Alt fra drift og oppstart av ulike tekniske anlegg, eiendomsforvaltning, kontroll av sprinkleranlegg til energioppfølging og vern av bygg er noe av det læreplanen omfatter. Viktige elementer er knyttet opp mot rørleggerfaget. Derfor er det mulig å kople byggdrifterfaget til et felles Vg1 rør. Foreløpig er det ikke skrevet noen læremidler til fagutdanningen. Noe av stoffet finnes i vaktmesterutdanningen, men det er et klart behov for et eget læremiddel. Tekst/bilde: Gruppene hadde tre moduler: Teori om rett valg av radiatorer, besøk i fabrikken og besøk i laboratoriet der varmeavgivelsen til radiatorene ble testet. Teorimodulen tok for seg: Effekt- og energiberegninger Radiatorer og konvektorer beregninger/ uttak/merking/forbindinger/plasseringer Systemer to-rør/ett-rør/fordeler system/vendt retur Varmevekslere beregninger/ bruksområder/plasseringer Radiatorventiler typer/forinnstillinger/ frost/innregulering 2 1 OMVISNING: Lyngson åpnet dørene for faglærere og opplæringskontorer, og ga en omfattende omvisning av sine lokaler. 2 I AKSJON: På omvisningen, fikk faglærerne se hvordan Lyngson produserer sine radiatorer. 3 VELKOMMEN: Sjefen, Lars Heggebø, ønsker velkommen til fabrikken sammen med fabrikksjef Uldis Benhens og Sverre Kristoffersen Fagdagen ved årets faglærersamling var viet et besøk hos Lyngsons fabrikk i Olaine rett utenfor Riga. Deltakerne fikk presentert akkurat passe mye stoff med akkurat passe nivå og rettet en stor takk til Sverre Kristoffersen. Lars Heggebø sto selv for omvisningen i den moderne fabrikken og ga deltakerne et godt innblikk i moderne radiatorproduksjon. Stedets egen fabrikksjef, Uldis Benhens, presenterte selv det enkle, men effektive laboratoriet. Varmeavgivelsen ble målt ved å sette testradiatoren i et rom som holdt nøyaktig 20 grader. Sirkulerende vannmengde ble så målt ved ulike temperaturfall over radiatoren og korreksjonsfaktor kunne så fastsettes for ulike temperaturdifferanser. 1 3 Det er fremdeles god rekruttering til rørleggerfaget, i motsetning til hos de andre byggenæringsfagene. Bygg- og anleggsteknikk er den studieretningen som sliter mest, der søkingen har falt med 16 prosent fra i fjor en utvikling BNL jobber for å snu. I rekrutteringen til rørleggerfaget, legger NRL og Opplæringskontorene vekt på å være synlige. Lokal profilering er viktig, i likhet med god kontakt mellom skolene, faglærerne og opplæringskontorene. Bransjen må holde det den lover gjennom å utdanne i forhold til behovet. NRL har fulgt en forsiktig strategi for å ha bedriftene i ryggen når det gjelder arbeid til lærlinger. Faglærerne er en viktig rekrutteringskanal som NRL setter pris på gjennom tilbud om årlige faglærersamlinger. Yrkes-NM med svenneprøve er vi alene om, og våre egne rekrutteringssider blirørlegger.no treffer ungdommen hjemme. Det gjelder å være annerledes for å bli sett. Derfor er det nødvendig med initiativ og fornyelse hvert år! Stor honnør til våre produsenter og leverandører som trår til med materiell. Stor takk også til NRLs styre som hvert år har rekruttering som en viktig post i budsjettet, samt til våre bedrifter som sørger for bra trivsel og god jobb. Oppbygging av bransjestatus er viktig for rekrutteringen. 8 I NRLnytt 4/14 I Per 1. oktober 2014 Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS NRLnytt 4/14 I Per 1.oktober 2014 I 9

6 Entreprenørutvalget møter NRF og HENT AS Foto: Svanhild Blakstad. p MØTEDELTAKERE: Geir Bjørke (GK Rør AS), Gunnar-Harald Qvam (Caverion AS), Dag Halvorsen (Sig. Halvorsen Holding AS), Paul Arne Skjold (Anders O. Grevstad AS) og Tor Backe (NRL). p OPPKLARENDE: Det var et konstruktivt møte mellom NRLs Entreprenørutvalg og HENT AS. Fra venstre: Hans Magnus Wold Haug (direktør i kalkulasjon og innkjøp), Øystein Nordskog (leder, PRL-avdelingen), Thomas Grøttevik (prosjektsjef), Johan Longvanes (NRLs nestformann), Torkild Korsnes (K Lund) og Odd Pedersen (Imtech Rør AS). NRLs Entreprenørutvalg hadde møte 9. september, der to viktige saker sto på dagsorden NRFs varedatabase og møte med ledelsen i HENT AS Tekst: Møte med NRF Terje Røising, daglig leder i Norske Rørgrossisters Forening (NRF) ga en informativ redegjørelse om NRFs varedatabase, satsningen i forhold til den nye byggevareforskriften og utviklingen av en ny mobilapplikasjon for rørleggere som nå lanseres under VVS-dagene. Han opplyste at NRF hadde ansatt Morten Svensen som teknisk sjef fra 1. oktober 2014 og at hans oppgave blant annet vil være å arbeide mot leverandørene for å få vareopplysningene mest mulig i samsvar med kravene til produktdokumentasjon etter byggevareforskriften. NRF samarbeider for øvrig med ECO Online når det gjelder sikkerhetsdatablader ikke ProductXchange som flere av NRLs medlemsforetak benytter. Sistnevnte programleverandør har for øvrig inngått direkte avtaler med de fleste grossistene når det gjelder over føring av produktinformasjon til ProductXchange. Etter Terje Røisings innledning, var det tid for spørsmål og kommentarer. Problema - tikken rundt fellesnummer på en del generiske varer (rør) ble tatt opp. NRF ser viktigheten av sporbarhet og dokumentasjon på disse produktene, men mener fortsatt at fellesnummer må anvendes. Varegruppering og FL VVS 2001 Det var også enighet om at NRF, VVP og NRL tar fatt på arbeidet med en bedre strukturering av varegrupperingen slik at det er lettere å finne frem. Avslutningsvis etterlyste NRL fortgang i arbeidet med revisjon av FL VVS NRLs forslag ble overlevert NRF i februar 2014 og ennå hadde ikke grossistene respondert på forslaget. Møte med HENT AS Bakgrunnen for møtet var å få en presentasjon av HENT AS, som foreløpig ikke er medlem av EBA eller BNL. Videre ønsket man fra NRLs side å ha en meningsutveksling med representantene for konsernet rundt byggeprosess, innkjøpsvilkår og forholdet til de tekniske entreprenørene. Det ble i den forbindelse gjort oppmerksom på at NRL hadde fått en del negative tilbakemeldinger fra medlemsforetak som hadde jobbet for HENT AS under henvisning til bruk av urimelige kontraktsvilkår, problemer rundt endringer og betalinger underveis i byggeprosessen og mye formalisme og overkjøring av underentreprenører med hyppig bruk av jurister. Et konstruktivt møte Flere av medlemmene i NRLs Entreprenørutvalg kunne vise til positive erfaringer med entreprenøren. Særlig i forhold til god byggeplassledelse og ryddig opptreden - forutsatt god struktur i eget foretak. Men det var også mange negative sider ved foretaket som ble trukket frem. Som en oppsummering mente de tilstedeværende NRL-representanter at dette hadde vært et oppklarende og konstruktivt møte. HENT er nå invitert til høstens entreprenørkonferanse på Losby gods sammen med Veidekke for å redegjøre nærmere for hva man forventer av de tekniske entreprenørene og hva vi kan forvente av dem. Siste sjanse til å skaffe seg den populære og tradisjonelle NRL-klokken NRL-logoen er snart historie. Neste år blir det Rørentrepre - nør ene Norge. Nytt navn, ny logo og ny klokke. NRL har flere originale klokker igjen som snart vil få en attraktiv affeksjonsverdi! Derfor bør du benytte sjansen og bestille klokker av Ingebjørg så snart som mulig. Send en E-post til Førstemann til mølla får først male I NRLnytt 4/14 I Per 1. oktober 2014 Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS NRLnytt 4/14 I Per 1.oktober 2014 I 11

7 VA og VVS møteplass den 24. september VA VVS møteplass samlet 70 deltakere fra alle ledd i bransjen. 2 Arthur Buchardt snakket om sitt syn på rørleggerbransjen. Tor Backe (NRL) følger med. 3 Paneldebatt med Stein Ove Bjelland (NRL), Roger Lunde (NRF) og Bjørn Arve Sømhovd (VVP). 4 To av initiativtakerne til VA VVS Møteplass, Bjarne Haugland og Tor Backe (nærmest) følger med fra første benk. 1 3 Etter initiativ fra de tre bransjeorganisasjonene VVP, NRF og NRL ble det den 24. september 2014 avholdt en konferanse på Gardermoen med god deltakelse fra sentrale aktører i rørbransjen. Tekst/bilde: Et av trekkplastrene på konferansen var eiendomsutvikler og hotellkonge Arthur Buchardt som i sin tidligere yrkeskarriere også har drevet rørleggerforretning og vært Comfort-formann. Han var invitert for å gi sitt syn på bransjen ut fra sin solide faglige bakgrunn og holdt som forventet et friskt innlegg hvor hans spissformulering om dumme rørleggere selvsagt ble hoved oppslaget i fagpressen dagen etter. Når man imidlertid ser på hans utallige byggeprosjekter og energi- og miljøtilpassede løsninger, er det en mann å lytte til. Må tenke mer nytt I sin analyse av bransjen trakk han frem markedets økende krav til design og miljø, bransjens manglende innovasjon og nytenking, dens dårlige markedsføring av seg og sine produkter, dens lave produktivitet, høye kostnadsnivå, økende grad av prefabrikasjon hvor prisen blir lavere og kvaliteten høyere osv. Arthur Buchardts mange innspill og dommedagsprofetier var i ettertid gjenstand for en rekke kommentarer og synspunkter i forbindelse med både gjennomgangen av NRLs bransjeanalyse og i paneldebatten hvor de øverste tillitsmenn for de tre organisasjoner deltok. Mange så i likhet med Arthur Buchardt - de truende skyene på himmelen, men en rekke deltakere var like fullt optimistisk på vegne av rørbransjen og trakk frem en rekke momenter som underbygget en næring med både kompetanse, fremtidstro og konkurransedyktige produkter og løsninger. Det hele ble avrundet med et innlegg fra Mathieu Veulemans (DiBK), som orienterte om implementeringen av Byggevareforordningen og de krav dette stiller til produsentene når det gjelder dokumentasjon og CE-merking. En brennaktuell sak! Terje Røising, NRF, kunne avslutningsvis knytte denne forordningen opp mot det arbeidet som skjer i regi av NRF når det gjelder oppdatering av foreningens varedatabase. Et arbeid som lover godt. Dialog med verdikjeden NRL vil nå ta initiativ til en dialog i verdikjeden for å definere en del problemområder som krever bransjens oppmerksomhet og deretter prøve å løse disse i fellesskap ved å trekke veksler på alle de engasjerte og oppegående ressursene som denne næringen rår over. TV-aksjonen 2014 rett rundt hjørnet Om noen få dager 19. oktober samles bøssebærere over hele landet for å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps vannarbeid. Målet er å skaffe varig tilgang til rent vann for over en million mennesker. NRLs medlemsbedrifter har gitt kroner i Plans Give Me 5-prosjekt i Senegal og Sierra Leone. Dette viser et stort engasjement for å hjelpe til i en av verdens mest sårbare og håpløse situasjoner, og vi oppfordrer våre medlemsbedrifter til også å støtte TV-aksjonen Denne gang til fots, med bøsser. Kirkens Nødhjelp skal bore nye brønner, bedre sanitærforhold og gi opplæring i hygienekunnskap i åtte land: Haiti, Afghanistan, Pakistan, Sudan, Sør- Sudan, Somalia, Etiopia og Tanzania. Rent vann er grunnleggende forutsetninger for liv og helse. Mangel på rent NRL om rørleggers rett til å nekte montering Den siste tiden har det brygget opp til om ikke mediestorm så i alle fall en liten byge rundt det faktum at rørleggere kan nekte å installere IKEA-kraner. Morten Husa, leder i NRLs avdeling Vest, uttalte seg om dette til NRK Hordaland, og forklarte at det er flere årsaker til at noen rørleggere ikke monterer utstyr kunden har kjøpt inn på egenhånd. Det ene er garantiansvaret rørleggeren tar på seg ved å montere utstyr levert av kunden. Det andre er at rørleggeren vann, sanitære forhold og hygienekunnskap fører til at 3,4 millioner mennesker dør hvert år, de fleste av disse er barn under fem år. TV-aksjonen har fått navnet Vann forandrer alt fordi tilgang til rent vann gjør at mennesker overlever og holder seg friske. Kvinner og barn bruker 200 millioner timer på å hente vann til familien. Denne arbeidskraften tilsvarer å bygge 28 Empire State-bygninger hver dag. Tilgang til rent vann kan frigjøre denne tiden, slik at barn får gå på skole og kvinner gjort inntektsgenererende arbeid. plikter å foreta en faglig vurdering av utstyret, og derfor ønsker å forholde seg til produkter han kjenner, sa Husa til NRK Hordaland. Han pekte også på at det kan være vanskelig for rørleggeren å skaffe kunden et nytt produkt dersom han ødelegger det, noe som kan medføre utfordrende forsikringssaker. Gjennom NRLs Skikkelig Rørleggerside, har vi lenge opplyst om nettopp dette med at rørleggere kan si nei til å montere deler kunden har kjøpt selv. Dette gjelder selvsagt ikke bare IKEA-produkter, men også deler kunder har kjøpt for eksempel gjennom ikke SINTEF-godkjente leverandører på internett, i utlandet og hos noen av de større byggevarekjedene. 12 I NRLnytt 4/14 I Per 1. oktober 2014 Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS NRLnytt 4/14 I Per 1.oktober 2014 I 13

8 Nyheter NRL websystem I slutten av august 2014 ble det foretatt en rekke oppdateringer og forbedringer i NRL websystem. Nedenfor har vi oppsummert de viktigste. Tekst: Funksjon for overføring av DDV instrukser til Boligmappa Det er utviklet en egen funksjon for overføring av utarbeidet DDV instrukser til Boligmappa. Funksjonen inkluderer også kontroll av eiendomsopplysninger opp mot matrikkelen for å sikre korrekte opplysninger ved overføring. Dersom opplysningene ikke stemmer overens med matrikkelen byttes disse med et tastetrykk. I forbindelse med lansering av funksjonen får brukere av NRL websystem fri tilgang til Boligmappa i 3 måneder. Etter denne tid velger foretaket abonnement med betaling pr. prosjekt eller fast sum pr. måned. Forbedret hastighet ved bruk av systemet Hastigheten ved bruk av både KS-, DDV og FDV modulen i systemet er betydelig forbedret. u Ny funksjon endring av tekst i tittelfeltet Det er utarbeidet ny funksjon for endring av tekst på dokumenter i tittel feltet både for KS-, DDV og FDV-modulen. Er ypperlig å bruke for eksempel ved avviksmeldinger, kopiering av sjekklister mm. Arbeidsgruppen for NRL WEBsystem Arbeidsgruppen for NRL WEBsystem Representanter i arbeidsgruppen er: har hatt to møter i 2014, i slutten av januar og i slutten av august. Ansvarlige i administrasjonen synes arbeidsgruppen fungerer svært godt og forslag til løsninger diskuteres og mange konstruktive innspill kommer fra gruppen. Mange av oppdateringene som er gjort etter at arbeidsgruppen ble etablert er med bakgrunn i innspill fra deltakerne. Øystein Bjelland Bjelland VVS Haugesund Thor Johnsen Åge Nilsen AS Tromsø Stefan Granum Hurum Rør AS Hurum Håvard Tjessem Sig. Halvorsen AS Sandnes Espen Kvarud Nore VVS AS Oslo Bjørn Yngve Hernæs Rørfunn AS Trondheim Are S. Nielsen NRL Oslo Arne Mæhle NRL Oslo Oddgeir Tobiassen NRL Oslo Stort engasjement for forslag til nye nasjonale skjemaer NRL og Arbeidsgruppen fra Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) sendte i midten av august ut høringsforslag til nye nasjonale skjemaer for vann- og avløpsinstallasjoner. Tekst: Etter at høringsfristen gikk ut 20. september 2014 var det kommet inn i overkant av 50 tilbakemeldinger fra kommuner, medlemsforetak og andre interessenter. Etter en grovgjennomgang kan vi melde om mange svært positive tilbakemeldinger. Det er utarbeidet forslag til nye skjemaer for: Søknad om sanitærabonnement Frakobling av vann- og eller avløpsledning Registrering av vannmåler De fleste medlemsforetakene har nå gjennomført de lokale lønnsforhandlingene med rørleggerne etter at de sentrale tarifforhandlingene ble avsluttet i mai Ferdigmelding av arbeid på vann- og eller avløpsanlegg I forslagene er det lagt vekt på forenkling, gjenkjennbarhet, gjenbruk av informasjon og standardisert oppbygging av skjemaene. Skjemaene er ment brukt både for utfylling på papir og elektronisk. Videreutvikling av skjemaene vil selvsagt gå i retning av elektronisk bruk med utgangspunkt i oppsett i disse skjemaene. Arbeidsgruppen vil bruke oktober måned til å gjennomgå alle høringsforslagene og ferdigstille endelig forslag til skjemaer i månedsskiftet oktober/november. Resultat av de lokale lønnsforhandlingene Tekst: I tråd med tidligere praksis har deretter hver enkelt NRL-avdeling innhentet lokale tall og sendt dem inn til NRL sentralt. Så langt vi kan se har lønnsutvikling i snitt vært relativt moderat og innenfor de rammer som BNL/NHO har lagt til grunn for tariffoppgjøret. Tilleggene går fra 1 % tillegg opp til 10,4 % (!) med hovedtyngden på ca %. Sør-Rogaland topper lønnsnivået med en timelønn på kr 260 uten at årets lønnsstigning er høyere enn ca 3 %. Hele listen kan hentes på NRLs hjemme side for den interesserte arbeidsgiver. NRL websystem blir tilgjengelig for alle NRLs styre har besluttet at ikke-medlemmer også kan få benytte seg av websystem fra oktober Håpet er at systemet skal bli den nye bransjestandarden. Tekst: Dermed vil satsningene i utviklingen av systemet i større grad gå i retning mot en bransjestandard for styrings- og dokumentasjonssystem. Andre bransjeforeninger, for eksempel Byggmesterforbundet og Nelfo, har i alle år hatt sine systemer tilgjengelig for ikke- medlemmer mot en differensiert pris. NRL-medlemmer vil selvsagt få prisfordeler på systemet. Beslutningen om å frigi systemet til ikke-medlemmer skyldes økende konkurranse og tilbud fra andre aktører som utvikler konkurrerende systemer. NRL ønsker også i større grad å søke samarbeid med blant annet kjeder og samarbeidende dataleverandører i håp om at bransjen kan enes om et felles system for styring og dokumentasjon som igjen gavner bransjen på en positiv måte. Vi tror også at både myndigheter, byggherrer, rådgivere og totalentreprenører ønsker en slik tenkt bransjestandard velkommen. Sykefravær 2. kvartal 2014 Sykefraværet i NHOs medlemsbedrifter er stabilt i 2. kvartal 2014 mot 2. kvartal I begge disse periodene har sykefraværet ligget på et nivå på 5,4. Det totale sykefraværet øker med 0,1 % med et nivå på 5,4 og det legemeldte har et nivå på 4,6 og øker med 0,5 %. I VVS-bransjen har det vært en liten oppgang i det totale sykefraværet. Nivået lå på 5,6 i andre kvartal av 2014, mens det i andre kvartal av 2013 lå på 5,1. Det er bransjer innen industri som bidrar til en nedadgående trend, hvor industrien totalt har en nedgang på -1,4 %. Næringsmiddelindustrien har en nedgang på 5,7 % og metall og maskiner en nedgang på 2,8 %. Bygge- og anleggsvirksomhet har et stabilt nivå på 4,9 %, det samme har oljevirksomhet på 2,6 % på det legemeldte fraværet. Siden den første IA-avtalen ble inngått 2. kv 2001, har det totale sykefraværet blitt redusert med 21,1 % 14 I NRLnytt 4/14 I Per 1. oktober 2014 Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS NRLnytt 4/14 I Per 1.oktober 2014 I 15

9 Fra NRL til Rørentreprenørene Norge hva skjer når? I 2015 skifter vi navn fra NRL til Rørentreprenørene Norge, og mange medlemmer har allerede etterspurt nytt profilmateriell. Det er gledelig at flere bedrifter ønsker å ta i bruk ny profil så snart som mulig, men som nevnt på Generalforsamlingen i mai må vi smøre oss med tålmodighet litt til. Det er mye som skal ferdigstilles i forbindelse med en såpass stor omlegging. Nettsider, nyhetsbrev, profilmaler og en fersk plan for medlemskommuni kasjon er blant tingene som må være på plass før vi lanserer navneskiftet overfor publikum og samarbeidspartnere. Alle medlemsbedrifter vil motta en profileringspakke før jul. Denne vil inneholde logo og emblem i riktige formater og en kortfattet profilhåndbok. Stadig flere ønsker å inkludere organisasjonslogoen selv i eget markedsmateriell, men dersom noen ønsker ferdigtrykkede klistremerker el.l, er det bare å ta kontakt. Vi ønsker altså at dere venter med å ta den nye logoen i daglig bruk til vi er nærmere lansering. Men dersom dere i høst skal trykke opp profileringsartikler som skal benyttes til neste år (f.eks kalender, visittkort o.l.), er det selvsagt greit å bruke den nye logoen. Ta i så tilfelle kontakt med for å få tilsendt riktige formater. Heloppgradering av nettsider Nettsidene våre skal også pusses opp. Det som i dag kan oppfattes som en noe utdatert og uryddig struktur, skal fornyes fra begynnelse til slutt. Her blir det en ny grunnstruktur, med brukervennlig meny og omfattende og oversiktlig innhold. Layouten moderniseres og tilpasses ny profil. Ikke bare for syns skyld, men også for å gi den universell utforming i tråd med nye krav til alle offentlige og private nettsider. Formålet er at alle skal ha lik tilgang på informasjon og tjenester. De nye nettsidene blir naturligvis også tilpasset nettbrett og mobil. Situasjonsrapport utgis 5 ganger årlig av Fridtjof Nansens vei 19 Pb Majorstuen, 0305 Oslo Telefon E-post: Redaksjonen avsluttet 1. okt Trykk: Flisa Trykk AS Opplag: 800 Ved ettertrykk ønskes oppgivelse av kilde 16 I NRLnytt 4/14 I Per 1. oktober 2014 Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS

om VVP om VVPs VA-TOUR

om VVP om VVPs VA-TOUR Driftsassistanseseminar Hamar 17.1.2017 om VVP om VVPs VA-TOUR HVA HOLDER VI PÅ MED? Daglig leder Bjarne Haugland VA og VVS produsentene - VVP 1 VVPs VA-TOUR VANNSKADER INFORMASJONSLOGISTIKK OMDØMME ETIKK

Detaljer

Martin Østnor er vår Martin Ødegaard

Martin Østnor er vår Martin Ødegaard Martin Østnor er vår Martin Ødegaard Av ØIVIND RÅNES Publisert NA:11. august 2015, kl. 09:56 Yrkes-VM 2015 er et enormt arrangement som samler unge fagfolk fra hele verden til en ukes dyst om å bli verdens

Detaljer

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet:

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Trevare og trelastbransjene i Hedmark er en betydelig samfunnsaktør med ca. 3200 årsverk og en samlet omsetning på ca. 4 mrd. Gjennomsnittsalderen på

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?»

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» «Hvorfor velger ikke norsk ungdom bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» Hva gjøres i dag Øke antall lærebedrifter Aksjon lærebedrift samt Samfunnskontrakten Øke kvaliteten på lærebedriftene I styret

Detaljer

For bransjens beste 1

For bransjens beste 1 For bransjens beste 1 Vi jobber for bransjens beste Tor Backe Adm. direktør Adm.leder sekretariatet Sekretær GF og styre Juridisk fagansvarlig Næringspolitikk NHO, BNL og GCI UICP NRLs avdelinger Tirill

Detaljer

Utarbeidet av: Norske Rørgrossisters Forening VVS - NRF Rørentreprenørene Norge VA og VVS Produsentene - VVP

Utarbeidet av: Norske Rørgrossisters Forening VVS - NRF Rørentreprenørene Norge VA og VVS Produsentene - VVP 8bud for etikk og god samhandling i VA- og VVS-bransjen Utarbeidet av: Norske Rørgrossisters Forening VVS - NRF Rørentreprenørene Norge VA og VVS Produsentene - VVP I forbindelse med samarbeidet om VVS-bransjens

Detaljer

2014 på topp i byggenæringen

2014 på topp i byggenæringen 2014 på topp i byggenæringen En samlet næring 2014 har vært et svært spennende år hvor samarbeid på tvers av næringen og organisasjoner har gitt gode resultater. Et bredt sammensatt utvalg fra næringen

Detaljer

Faglig leder bør være tilstede på fagprøven, men man kan la lærlingen prøve seg som leder for sikkerhet på egen fagprøve

Faglig leder bør være tilstede på fagprøven, men man kan la lærlingen prøve seg som leder for sikkerhet på egen fagprøve Gruppeoppgaver fagprøve Oppsummering Hensikten med å drøfte temaet fagprøve var å sette i gang prosesser rundt om i selskapene og prøvenemndene for å få fokus på at fagprøvene etter kunnskapsløftet i forhold

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Lærlingsenteret for Byggfag Kuben Yrkesarena

Lærlingsenteret for Byggfag Kuben Yrkesarena Hvem Hva Hvor - Hvorfor Lærlingsenteret for Byggfag Kuben Yrkesarena Harald Hansen, styreleder Lærlingsenteret for Byggfag Historien Lærlingsenteret ble etablert i medhold av vedtak gjort i Bystyret i

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Lærlingeskolen. Informasjon til bedrifter. innen byggfag. NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa

Lærlingeskolen. Informasjon til bedrifter. innen byggfag. NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa Lærlingeskolen innen byggfag Informasjon til bedrifter NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa Skolens faglige innhold Lærlingene følger en samlingsbasert modell, og kan ta fagbrev i følgende

Detaljer

13.februar 2011. Side 1 av 7

13.februar 2011. Side 1 av 7 Årsrapport 2010 13.februar 2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2010 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted på Hurdalssjøen, mens ungdomssamlingen

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

Nyheter fra NetSam. NetSam nettverk for samiskopplæring. 3/2015 Desember

Nyheter fra NetSam. NetSam nettverk for samiskopplæring. 3/2015 Desember Nyheter fra NetSam NetSam nettverk for samiskopplæring 3/2015 Desember Årsmøte og kurs 2015 Den 27.11.2015 hadde nettverket årsmøte og kurs. På agendaen hadde vi blant annet gjennomgang av årets aktiviteter

Detaljer

8 bud for etikk og god samhandling i VA- og VVS-bransjen

8 bud for etikk og god samhandling i VA- og VVS-bransjen 8 bud for etikk og god samhandling i VA- og VVS-bransjen De tre aktørene i VA-og VVS-bransjen har i fellesskap utarbeidet etiske retningslinjer for opptreden mellom partene og noen viktige prinsipper

Detaljer

Protokoll i sak 703/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13

Protokoll i sak 703/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13 Protokoll i sak 703/2013 for Boligtvistnemnda 05.11.13 Saken gjelder: Reklamasjon høyder på klosett ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Kontrakten mellom partene er ikke fremlagt

Detaljer

Fremtiden og rekruttering innen VVS-sektoren

Fremtiden og rekruttering innen VVS-sektoren Fremtiden og rekruttering innen VVS-sektoren Styrking av fagets fremtid Samspill mellom materialleverandørene og utførende Strategiarbeid for å fremme faget og skape rekruttering Råd til BKF 1 v/innleid

Detaljer

Om skolekonkurranser i Nordland

Om skolekonkurranser i Nordland Om skolekonkurranser i Nordland Informasjon utarbeidet av koordinator seniorrådgiver Gunnar Pedersen 1 Fylkesutdanningssjefen har invitert de videregående skoler til å la elever få delta i yrkeskonkurranser

Detaljer

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland Etablert 1991som OVH + OFH 1993 = TOH 2005 Tverrfaglig kontor Vel 110 medlemsbedrifter,

Detaljer

Elevene trenger tilbakemelding ofte. Alle elevene skjønner kanskje ikke at det de får er veiledning. Alle må få tilpasset sitt nivå.

Elevene trenger tilbakemelding ofte. Alle elevene skjønner kanskje ikke at det de får er veiledning. Alle må få tilpasset sitt nivå. Referat fra Dialogmøte Sylling krets 14.mars 2017 Tilstede: Leder av grunnskole, barnehage og kulturutvalget Marianne Berg, Sylling Skole ved Vibeke Haugen (rektor), Rita Jonassen (inspektør), Richard

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Privatmarkedet i byggenæringen

Privatmarkedet i byggenæringen Privatmarkedet i byggenæringen - Spørreundersøkelse blant medlemsbedrifter i Byggenæringens Landsforening og Norsk Teknologi Rolf K. Andersen, Line Eldring & Johan Røed Steen Fafo, 28. august 2013 1 Innhold

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo

Vekslingsmodellene i Oslo Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Nasjonal nettverkssamling 13.-14. oktober 2014 Anita Tjelta prosjektleder Avdeling for fagopplæring Kjell Ove Hauge rektor Kuben videregående Kirsti

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

YRKESUTDANNING MED HØY KVALITET, FOR DAGENS UNGDOM OG MORGENDAGENS SAMFUNN

YRKESUTDANNING MED HØY KVALITET, FOR DAGENS UNGDOM OG MORGENDAGENS SAMFUNN YRKESFAGKONFERANSEN 2014 Gyldendal Fredag 4. april 2014 Lars Jakob Berg YRKESUTDANNING MED HØY KVALITET, FOR DAGENS UNGDOM OG MORGENDAGENS SAMFUNN Lars Jakob Berg, Strømmen videregående skole SNU DEBATTEN

Detaljer

Hvordan samarbeide med bilbransjen om å utvikle helt nye opplæringsløp som dekker bransjens behov for fremtidig kompetanse, øker rekruttering og

Hvordan samarbeide med bilbransjen om å utvikle helt nye opplæringsløp som dekker bransjens behov for fremtidig kompetanse, øker rekruttering og Hvordan samarbeide med bilbransjen om å utvikle helt nye opplæringsløp som dekker bransjens behov for fremtidig kompetanse, øker rekruttering og hindrer frafall? DEFINERE FOKUS Et fyrtårn for yrkesfagene

Detaljer

Lobbykurs Sluttrapport

Lobbykurs Sluttrapport Lobbykurs Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Vi i Unge funksjonshemmede opplever at flere av våre medlemsorganisasjoner i stor grad nedprioriterer påvirkningsarbeid, fordi de ikke har nok

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon Invitasjon til dialogkonferanse Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon 1. Bakgrunn Det foregår nå en historisk stor satsing på kulturbygg

Detaljer

Forenkler VVS-hverdagen

Forenkler VVS-hverdagen Page 1 of 5 Hjem Forenkler VVS-hverdagen Illustrasjonsbilde Når en rørlegger nå handler hos Ahlsell, Brødrene Dahl eller Heidenreich, vil produktdokumentasjon automatisk leveres i et byggeprosjekt, registrert

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

Prosjektgruppe arbeid

Prosjektgruppe arbeid Prosjektgruppe arbeid Markedsføring Synliggjøring Profilering Informasjon Kommunikasjon Markedsgruppa Bjørn Stengrimsen Olav Økern IdeMedia AS Hans-Petter Nybakk Mål Tavleforeningen skal bli mer kjent

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014

Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014 Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014 Anita Tjelta, prosjektleder Bakgrunn for vekslingsmodeller Økt kvalitet og økt andel som

Detaljer

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring Utdrag fra forskningsrapporten En ordning, et mangfold av løsninger (2014) KURS I STUDIEFORBUND GIR Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte Trivsel i godt læringsmiljø Foto: vofo.no Motivasjon for videre

Detaljer

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Entreprenørskap på vår måte Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Adolf Øien Videregående skole Etablert 1913 Programmer: Allmenne fag 360 elever Inkludert Allmenne fag med

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

Tavleforum 27.okt.2011

Tavleforum 27.okt.2011 Velkommen til Tavleforum 27.okt.2011 Holberg Terrasse Kurs og Konferansesenter, Oslo 10.00 Tavleforeningen informerer Hvem er Tavleforeningen? Prosjekter i Tavleforeningen Hjalmar Roald, Leder, Tavleforeningen

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

ARBEIDSOPPGAVER OG TIPS FOR PRØVENEMND OG YRKESUTVALG

ARBEIDSOPPGAVER OG TIPS FOR PRØVENEMND OG YRKESUTVALG ARBEIDSOPPGAVER OG TIPS FOR PRØVENEMND OG YRKESUTVALG Prøvenemnda blir oppnevnt for en 4 års periode hvor Rogaland fylkeskommune, Seksjon for fag- og yrkesopplæring er oppdragsgiver. Det betyr at avklaringer

Detaljer

Strategier 2014 2015

Strategier 2014 2015 Strategier 2014 2015 Norsk Teknologi skal fortsette moderniseringen av Norge Gode rammebetingelser danner basis for gode lønnsomme virksomheter og nye markedsområder. Derfor er næringspolitikk og arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Industrien sine innspill til endringer i fag- og yrkesopplæringen

Industrien sine innspill til endringer i fag- og yrkesopplæringen Industrien sine innspill til endringer i fag- og yrkesopplæringen En tilbudsstruktur med kvalitet og relevans Anita Østro og Kjetil Tvedt Norsk Industri Utreding av ny fag- og yrkesopplæring Et innhold

Detaljer

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14.

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14. Pressemelding Oslo 14. oktober 2013 Store forventninger til populær finsk produsent av skyvedører og veggmoduler: - Gir økt lønnsomhet, bedre design og høyere kvalitet Skreddersydde elementer gjør konstruksjon

Detaljer

Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri. TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri

Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri. TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri Hvem er Norsk Industri? Den største landsforeningen i NHO 2 300 medlemsbedrifter

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke!

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke! Foto: Visit Tromsø-Region Full pakke! Velkommen til NESOs årsmøte i tromsø 14. 16. juni 2013 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2013

Detaljer

STRATEGI 2013-2017. for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor

STRATEGI 2013-2017. for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor STRATEGI 2013-2017 for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Strategi for 2013-2017 Strategien er inndelt i følgende 5 hovedområder: Visjon Kompetansenivå og krav til bedriftene

Detaljer

Vurderer du en fremtid i medie bransjen?

Vurderer du en fremtid i medie bransjen? Vurderer du en fremtid i medie bransjen? Vurderer du en fremtid i mediebransjen? Hvis svaret er ja, kan lærlingordningen være noe for deg! På nettstedet medielarling.no finner du all den informasjon du

Detaljer

Deltagende bransjeorganisasjoner: Fylker: Gjennomføringsperiode: Antall utsendte: Antall respondenter: Svarprosent:

Deltagende bransjeorganisasjoner: Fylker: Gjennomføringsperiode: Antall utsendte: Antall respondenter: Svarprosent: Bedriftsundersøkelse Kompetansebehov innen prosjekt- og byggeplassledelse Prosjekt «Yrkeshøyskolen øst» Deltagende bransjeorganisasjoner: NELFO, EBA, Rørentreprenørene Fylker: Oppland, Hedmark, Akershus,

Detaljer

MerDesign. Spørreundersøkelse - bedrifter. Per Ødegård og Anne Kathrin Waage

MerDesign. Spørreundersøkelse - bedrifter. Per Ødegård og Anne Kathrin Waage MerDesign Spørreundersøkelse - bedrifter 25.10.2013 Per Ødegård og Anne Kathrin Waage MerDesign - spørreundersøkelse Questback-undersøkelse i samarbeid med Gjennomført i perioden 7-24 juni, 2013. Både

Detaljer

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Redaktørforening Styremøte 2013-06-11 AJ Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Journalistlag (NJ) tok i april initiativet til et møte mellom de ulike medieorganisasjonene,

Detaljer

Når far ikke lenger er like sprek. Norges Parkinsonforbund

Når far ikke lenger er like sprek. Norges Parkinsonforbund Når far ikke lenger er like sprek Norges Parkinsonforbund Forord I dette prosjektet må det rettes en stor takk til nevrologer og fysioterapeuter som frivillig stiller opp tidlig en morgen på sine frihelger,

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

Litt om BYGGOPP og vår jobb

Litt om BYGGOPP og vår jobb Litt om BYGGOPP og vår jobb Opplæringskontoret for fag innen bygg og anlegg Over 60 medlemsbedrifter (styres av medlemsbedriftene) Ca. 150 lærlinger Oppfølging og kvalitetssikring av lærlingers opplæring

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Problemstilling: Er det en sammenheng mellom kjønn og hva de velger å gjøre etter videregående? Er det noen hindringer for ønske av utdanning og

Detaljer

Tiltak for å styrke konkurransekraft til kommunale revisjonsenheter. MNKRF`s Nyttårsmøte Trondheim, 28.01.2014 Daglig leder Inge Storås

Tiltak for å styrke konkurransekraft til kommunale revisjonsenheter. MNKRF`s Nyttårsmøte Trondheim, 28.01.2014 Daglig leder Inge Storås Tiltak for å styrke konkurransekraft til kommunale revisjonsenheter MNKRF`s Nyttårsmøte Trondheim, 28.01.2014 Daglig leder Inge Storås Bakgrunn og formål Kommunelovens endring 01.07.2004 Flere revisjonsenheter

Detaljer

Nytt operahus et fyrtårnprosjekt for Norge. Roar Bjordal Prosjektdirektør for nytt operahus

Nytt operahus et fyrtårnprosjekt for Norge. Roar Bjordal Prosjektdirektør for nytt operahus Nytt operahus et fyrtårnprosjekt for Norge Roar Bjordal Prosjektdirektør for nytt operahus 28. april 2010 Utfordringer og suksesshistorier Hva gjorde vi 5 utfordringer 1. Utformingen av nytt operahus 2.

Detaljer

Kompetente fagfolk under ett og samme tak

Kompetente fagfolk under ett og samme tak Kompetanse Bygg Kompetente fagfolk under ett og samme tak Kompetanse Bygg AS ble startet i 2012, men våre ansatte har lang erfaring fra flere bransjer og fra koordinering av store byggeprosjekter. Våre

Detaljer

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Bakgrunn Møller Ryen A/S Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Omsetning i 1992: 220 mill. 100 tilsatte. Omsetning i 1998: 500 mill. 120 tilsatte. Bakgrunn for OU Ved

Detaljer

Utbildning Nord

Utbildning Nord Utbildning Nord 24.05.2016 Lærebrev 1871 mai 16 2 Vg1 strukturen * Teknikk og industriell produksjon * Elektrofag * Bygg- og anleggsteknikk * Restaurant- og matfag * Helse- og oppvekstfag * Design og håndverksfag

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte onsdag den 15. april 2015, kl. 08.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/15 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 11. februar 2015

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Vurdering for læring - i det fireårige opplæringsløpet

Vurdering for læring - i det fireårige opplæringsløpet Vurdering for læring - i det fireårige opplæringsløpet Samarbeid skole og lærebedrift Vurdering og læreplaner Utgangspunkt i prosjekt til fordypning BA, EL, TIP og HS Tirsdag 13.03.12 Parallellsesjon 5

Detaljer

KRAFTFULL FYSIKKTIME Fra ingeniør til lærer for en dag

KRAFTFULL FYSIKKTIME Fra ingeniør til lærer for en dag KRAFTFULL FYSIKKTIME Fra ingeniør til lærer for en dag Elever ved Elvebakken videregående skole omdanner energi ved hjelp av en peltonturbin. Trenger flere med energi Når dagens elever i videregående skole

Detaljer

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland Fagopplæring av voksne Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland I denne veilederen ønsker vi å gi litt informasjon om hvordan voksenopplæringen er organisert i Matbransjens Opplæringskontor.

Detaljer

04.februar 2012. Side 1 av 7

04.februar 2012. Side 1 av 7 Årsrapport 2011 04.februar 2012 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2011 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted i Lyngdal, mens ungdomssamlingen ble

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VEDTEKTER FOR VA OG VVS PRODUSENTENE VVP Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VA- og VVS produsentene VVP Telefon: (+47)

Detaljer

Ta ordet! Sluttrapport

Ta ordet! Sluttrapport Ta ordet! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet For å kunne påvirke må man kunne kommunisere godt. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om debatteknikk for å gjøre

Detaljer

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse blant lærlinger og lærekandidater, som skal gi informasjon om deres lærings- og arbeidsmiljø slik lærlingen

Detaljer

«Snakk om det!» En film om det a være fosterbarn og fosterforeldre.

«Snakk om det!» En film om det a være fosterbarn og fosterforeldre. 1 Sluttrapport: «Snakk om det!» En film om det a være fosterbarn og fosterforeldre. «Snakk om det!» er produsert av Voksne for Barn og Landsforeningen for Barnevernsbarn, i samarbeid med Filmmakeriet AS.

Detaljer

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER Innhold I. INNLEDNING... 2 II. RESULTATER... 3 III. ANALYSE AV VEGARD JOHANSEN...13 IV. VIDEREUTVIKLING AV UNGDOMSBEDRIFTDPROGRAMMET...14 Helge Gjørven og

Detaljer

Sluttrapport: Ut i det blå

Sluttrapport: Ut i det blå Prosjektidentifikasjon Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2010/1/0287 Prosjektnavn: Søkerorganisasjon: Prosjektleder: Ut i det blå MS-Forbundet Kjell Karlsen, Fredrikstad MS-forening Sluttrapport:

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

Fagseminar 27. mai 2015

Fagseminar 27. mai 2015 Fagseminar 27. mai 2015 Innhold 1. Hvem er BundeGruppen? 2. Byggenæringen sett fra sidelinjen 3. Hva nå 4. Hvilke muligheter har yrkesfaglig ungdom i dag? 5. Hvilke kompetanse ser vi etter hos dine elever?

Detaljer

Medvirkning med virkning. Catrine Torbjørnsen Halås

Medvirkning med virkning. Catrine Torbjørnsen Halås Medvirkning med virkning Catrine Torbjørnsen Halås www.ungdomisvevet.no Hva har ungdom lært oss? På leting etter magiske øyeblikk! Hva virker? Hva vil det si å lykkes? Hva gjør vi når vi får til dette?

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

Tavleforum 1.Nov.2012. 1. november 2012, Scandic KNA, Oslo

Tavleforum 1.Nov.2012. 1. november 2012, Scandic KNA, Oslo Velkommen til Tavleforum 1.Nov.2012 1. november 2012, Scandic KNA, Oslo Styret i Norsk Eltavleforening 2011-2012 Styreleder: Hjalmar Roald, Hareid Elektriske Teknikk AS - Tavlefabrikant Styremedlem: Hans-Petter

Detaljer

Velkommen til NESOs årsmøte 2016!

Velkommen til NESOs årsmøte 2016! V E L KO M M E N T I L N E S O S Å R S M Ø T E I T R O M S Ø 1 0. 1 2. J U N I 2 0 1 6 Tromsø, foto: Gaute Bruvik Velkommen til NESOs årsmøte 2016! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte

Detaljer

YRKESFAG BNLs opplæringskonferanse 2017

YRKESFAG BNLs opplæringskonferanse 2017 YRKESFAG 2020 BNLs opplæringskonferanse 2017 1 Bakgrunn for Yrkesfag 2020 NHOs Kompetansebarometer viser at 60 prosent av bedriftene har behov for fagarbeidere de neste fem årene. Hver tredje bedrift har

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Dagens unge, regionens fremtid

Dagens unge, regionens fremtid Drivkraft UNGDOM Dagens unge, regionens fremtid I fremtiden blir kampen om de gode hodene stadig hardere. Dagens unge har hele verden som lekegrind når de skal velge karriere. I dag har regionen vår en

Detaljer

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Rådgivernes dag 2013 Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Presentasjon Jubileumsfilm http://www.gj.no/?a_id=1823&ac_p arent=1 Konsernet Etablert i 1963 Over 200 ansatte Årlig omsetning på ca. 500 millioner

Detaljer

Studentuttalelser KEM

Studentuttalelser KEM Studentuttalelser KEM studenter Andreas Sørum Oslo Uteksaminert: 2011 Imtech-Prosjekt, Oslo Prosjektleder-assistent Sørlandets Jeg ønsket meg mer utdanning, og besøkte en venn av meg som gikk 1 året. Var

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

Portal for utlån av ebøker

Portal for utlån av ebøker Portal for utlån av ebøker Søknadssum 400 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Buskerud fylkesbibliotek Adresse PB 3554 3007 Drammen Organisasjonsnummer 974606097 Hjemmeside http://www.buskerud.fylkesbibl.no/

Detaljer

Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017

Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017 Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017 Jentene på studieprogrammene i tabellene under har fått tilbud om aktiviteter i prosjektet Jenter og teknologi i studieåret 2016/2017. Jenteandel første studieår

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: %

Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: % Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: % Antall som har deltatt tidligere: 52 57,1% Antall som ikke har deltatt

Detaljer

Landskonferansen for reiseliv og matfagene, 22.10.2012. Om Kunnskapsløftet, kompetansedirektør NHO, Are Turmo

Landskonferansen for reiseliv og matfagene, 22.10.2012. Om Kunnskapsløftet, kompetansedirektør NHO, Are Turmo Landskonferansen for reiseliv og matfagene, 22.10.2012 Om Kunnskapsløftet, kompetansedirektør NHO, Are Turmo Foto: Jo Michael NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Hvilke rammebetingelser mener du er

Detaljer

Kvitring og Facebook. - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede

Kvitring og Facebook. - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede Kvitring og Facebook - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede Forord Prosjektnavn: Facebook og kvitring. Referansenummer: C8T3TT Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) avholdt helgen 14. 16- oktober

Detaljer