NRLnytt OKTOBER. Testet rørleggerferdighetene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NRLnytt OKTOBER. Testet rørleggerferdighetene"

Transkript

1 EN SITUASJONSRAPPORT FRA NORSKE RØRLEGGERBEDRIFTERS LANDSFORENING VVS NRLnytt OKTOBER Testet rørleggerferdighetene NRLs aktivitetsstand på Teknisk Museum under museets 100-årsjubileum ble en kjempesuksess, der 250 kobberlysestaker ble satt sammen ved hjelp av lodding eller pressing av barn og foreldre. De fikk med seg god og nyttig informasjon om rørleggeryrket - og veien dit. 1 Tekst/foto: De vi treffer på et slik arrangement, kontra en fag- eller utdanningsmesse er ikke de samme folkene. Her har vi nådd publikum på deres arena, sier fagkonsulent i NRL, Are Skaar Nielsen. I løpet av lørdag 30. og søndag 31. august var 950 barn og 1375 voksne innom museet. 2 Det var flest barn som prøvde seg på aktivitetene våre - noe vi også hadde lagt opp til på forhånd - men de hadde jo med seg foreldre og besteforeldre, som vi fikk pratet mye med. Disse er jo i stor grad med på å påvirke yrkesvei senere, sier Skaar Nielsen. 1 KLAR FERDIG - LAG: Are Skaar Nielsen, Ingebjørg Martinsen, Randi Helen Nodeland og Ole Larmerud fra NRL loset publikum gjennom lodding og pressing av kobberrør-lysestaker. 2 FULLT: Det var sjelden rolig ved aktivitetsstasjonene på standen. Lysestakelaging, tegnekroken og rørmannstasjonen var populære. 3 KONSENTRERT: Regine Solhøi (12) lodder lysestake med hjelp fra Are Skaar Nielsen. Lillebror Reinert (11) og pappa Inge Solhøi følger spent med. 3 Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS NRLnytt 4/14 I Per 1.oktober 2014 I 1

2 REKRUTTERING Fantastiske leverandører Tekst/foto: I tillegg til lodding og pressing av rørlysestaker, kunne de små rørleggerne sette sammen plastrør til rørmenn, rørdamer og rørfigurer etter fri fantasi. Bend og rørlengder fra PipeLife ble omtalt som bedre enn Lego av flere barn, som oppslukt satte sammen rørdelene. PipeLife, Geberit og Brødrene Dahl sponset oss med plastrør, alt av kobber rør, lodde- og klemdeler - og lånte oss utstyr. Uten disse fantastiske leverandørene hadde vi aldri fått det til, sier Skaar Nielsen, som også vil rette en stor, felles takk til Rolf Arne Gustavsen som stilte opp på kort varsel og var en super representant for rørfaget. Det var i det hele tatt mange som stilte opp for å gjøre arrangementet komplett. Ingebjørg Martinsen, Ole Larmerud, Eli Hermine Heyerdahl Eide og Randi Helen Nodeland fra NRL og lærling Sindre Nielsen var på stedet for å gi publikum så gode og informasjonsrike opplevelser som mulig. Skapende aktiviteter populært Denne type aktiviteter, der folk får gjøre ting med hendene sine og være kreative, er alltid veldig populære, sier leder for Vitensenteret på Norsk Teknisk Museum, Jan Andersson. Vil gjenta suksessen Vi er veldig fornøyd med samarbeidet. Det er nok ikke mange samarbeidspartnere som hadde lagt seg så mye i selen som NRL har gjort. Det var også tydelig å se at de som sto på standen likte det de drev med - og det er kanskje den største suksessfaktoren, sier Andersson. Han ser gjerne at NRL gjentar arrangementet, noe Skaar Nielsen ikke ser bort fra at kan bli en realitet. Selv om det var tidkrevende, var dette så moro og suksessrikt at vi gjerne gjentar det igjen, sier Skaar Nielsen. 1 PROTOTYPER: Eli Hermine Heyerdahl Eide (avdelingsleder NRLs avdeling Buskerud) laget prototyper til lysestaker. 2 SPONSET: Rolf Karlsen og John Sydtveit fra PipeLife troppet opp med plastrørdelerog laget rørmenn til NRL. 3 STORFORNØYD: Mathias (11) var stolt av lysestaken han presset selv. Den skal stå på stua, fastslo den fornøyde 11-åringen Fagdag Gass Energigass Norge arrangerte 9. september 2014 Fagdag Gass i Oslo, der flere av NRLs medlemsbedrifter deltok. Tekst: NRL er assosiert medlem av denne organisasjonen og herigjennom kan NRL tilby sine medlemmer medlemskap i Energigass Norge til halv pris. Som medlem av Energigass Norge får rørleggerbedriftene god informasjonstilgang til det som skjer i gassmarkedet og de inviteres også til disse fagdagene hvor temaene samler representanter for rørleggerleddet, gassleverandørene, brannvesenet, DSB og utdanningsinstitusjoner. Under fagdagen ble rapporten fra DSBs tilsynsaksjon presentert. De avdekte problemstillingene her vitner om at det er behov for atskillig mer informasjon om bruk av gass - både i industrien og privat. I fjor var resultatene nedslående det var noe bedre i år. Noen av DSBs konklusjoner var: Tilsynsaksjonen avdekket mange avvik fra farlig stoff- forskriften og internkontrollforskriften. Mange boligselskap syntes fortsatt i liten grad å kjenne til gassanlegget som helhet. Informasjonsbehovet om bruk av gass er fortsatt stort. Brannvesenets tilsyn med gass har satt fokus på sikker bruk av gass. Tilsynsaksjoner som virkemiddel på dette området er godt mottatt av brannvesenet og boligselskapene Med bakgrunn i funnene fra tilsynsrapport en, fikk møtedeltakerne gruppeopp gaver om å lage risikoanalyse for gassanlegg. Avslutningsvis var det orientering om TEK 15, anbefalt kontrollfrekvenser av gassanlegg, språkkrav i dokumenta sjon, ID-kort på byggeplass og diverse nyheter fra DSB. Vi setter pris på vårt gode samarbeid med Energigass Norge og oppfordrer medlemmer som jobber med gass til å søke medlemskap her, for å få umiddelbar tilgang til viktige nyheter innen gassbransjen. NRLs styremøte og Bransjeanalysen NRLs Styre var samlet til et 2 dagers styremøte i tilknytning til VA og VVS møteplass. Tekst: På styremøtet var to viktige saker oppe til drøfting foruten de vanlige saksfeltene. Det ene var frigivelsen av NRLs WEBsystem i forhold til utenforstående dels av hensyn til økende konkurranse fra andre systemer og dels ut fra ønsket om å etablere en felles bransjestandard innenfor rørleggerleddet. NRLs Bransjeanalyse ble også godkjent på styremøtet. Et samlet styre stilte seg bak selve markedsanalysen, forslaget om NRLs posisjonering i forhold til øvrige ledd i verdikjeden, samt forslaget til intern oppbemanning og organisering i NRLs administrasjon. Det som skapte støy og virkelig debatt, var forslaget til ny avdelingsstruktur hvor det nedsatte Bransjeutvalget foreslo noen spennende strukturendringer i NRLs avdelingsapparat for å få hele NRLfamilien til å gå bedre i takt. Åpenbart var forslaget for spennende og møtte sterk motstand. Etter en lengre tids diskusjon kunne imidlertid styremedlemmene tiltre utvalgets virkelighetsbeskrivelse av styrker og svakheter ved dagens avdelingsstruktur. Man fant en mer møysommelig og omforent vei for å nå det overordnede målet nemlig å styrke NRLs posisjon som en hovedaktør for bransjens utvikling gjennom å løfte i flokk og skape sterk samhandling og koordinering mellom NRL sentralt og avdelinger og opplæringskontorer. VERDIFULLT: Engasjerte og interesserte tilskuere på Fagdag Gass fikk med seg masse nyttig informasjon - blant annet rapporten fra DSBs tilsynsaksjon. 2 I NRLnytt 4/14 I Per 1. oktober 2014 Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS NRLnytt 4/14 I Per 1.oktober 2014 I 3

3 ÅRETS FAGLÆRER- OG UTDANNINGSKONFERANSE Faglærerne samlet i Riga Tradisjonen tro arrangerte NRL faglærersamling også denne høsten. I år ble samlingen lagt til Riga i Latvia, der radiatorprodusent Lyngson åpnet dørene til sin fabrikk og satte rammen for lærernes nettverksbyggingstur. Tekst/foto: Grunnen til at vi valgte å samarbeide med Lyngson, er at vi har kjørt en føljetong av varmekurs. Siste kurs var om varmeavgivere derfor er dette svært aktuelt, sier fagkonsulent i NRL, Are Skaar Nielsen. Ekskursjon på fabrikk har vært en del av flere tidligere faglærersamlinger, og blitt møtt med meget gode tilbakemeldinger. I tillegg legger NRL opp til at faglærerne får en dag med mye faglige nyheter og rom til å diskutere seg i mellom. Man snakker om nyheter i opplæring, sammenligner svenneprøver og snakker om utdanningsveien videre. Hovedfokus ligger på mulighetene for å få flere inn i bransjen. Ikke bare til rørleggeryrket, men også å oppfordre flere til å bli ingeniører og til å ta videre utdanning, sier Skaar Nielsen. Bygger nettverk Jeg synes hele opplegget gikk knirkefritt. Vi fikk god oppfølging av Lyngson og godt faglig innhold, så dette likte jeg virkelig godt, sier Hans Martin Pedersen som er faglærer på Kvaløya videregående skole. 4 I N R L n y t t 4 / 1 4 I Per 1. oktober 2014 Han legger til at det var godt avmålt tid til å bli kjent med de andre faglærerne, og til å utveksle tanker og idéer med disse. Det er også veldig sosialt og du får snakke med lærerne og utveksle erfaringer mellom opplæringskontorer og faglærere. Dette gjør det lettere å ta kontakt også utenom faglærersamling ene, sier Geir Magne Østebø som jobber på Opplæringskontoret i Rogaland. Begge har vært på faglærersamling tidligere, og er klare på at de vil delta igjen til neste år. Tilbakemeldingene fra en samlet Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS faglærertropp har vært udelt positive, og de fleste som var med ønsker å delta på flere samlinger, opplyser Skaar Nielsen. Planleggingen av neste års faglærer samling er allerede i gang. Vi starter tidlig, siden det er mye som skal på plass for å få til disse samlingene, sier kurs- og kompetansekonsulent Ingebjørg Martinsen. Lærerne en del av bransjen Teknisk direktør i NRL frem til september 2014, Ole Larmerud er primus motor bak de årlige faglærersamlingene et arrangement han tok initiativ til i Bakgrunnen for at vi startet opp var at jeg anså lærerne for å være en del av bransjen. Jeg spurte styret om de var enige, og det var de. Enstemmig. Siden har styret i NRL og foreningen bidratt med midler til å få i stand disse samling ene, sier Larmerud. Tilbake i 1983 var det et møte i Moss som skulle vise seg å bli faglærersamlingens definitive utspring. Møtet skyldtes at faglærerne og bransjen rett og slett kastet dritt på hverandre. Det var et motsetningsforhold mellom Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS dem som vi fikk ryddet opp i der og da. Siden har vi hatt samlinger, og det er nå godt samarbeid mellom lærere og bransje, sier Larmerud, og legger til: Det aller viktigste med samlingene er nettverket mellom faglærerne og mellom faglærere og opplæringskontor. Så kommer det faglige på toppen. Han trekker også frem all den positive hjelpen forskjellige produsenter har bidratt med alle årene siden. De stiller opp med folk og utstyr, åpner dørene til sine fabrikker og lokaler og muliggjør NRLs interessante og innholdsrike faglærersamlinger. N R L n y t t 4 / 1 4 I Per 1.oktober 2014 I 5

4 ÅRETS FAGLÆRER- OG UTDANNINGSKONFERANSE Vil ha egen rørleggerutdanning fra Vg1 En enstemmig forsamling ønsket at rørleggerfagene får et eget utdanningsløp allerede fra første dag i skolen. Bygningsrørleggeren, industrirørleggeren, den nye planlagte anleggsrørleggeren og byggdrifteren er i samme familie og er til sammen store nok til å kunne forsvare en egen inngang i systemet. Tekst/bilder: Kuldemontøren og ventilasjonsdelen av blikkenslagerutdanningen er også områder som kan tenkes lagt til et eget Vg1. NRL ble oppfordret til å legge frem et forslag overfor BNLs kompetanseavdeling som fremmer et mest mulig rettlinjet løp for rørleggerne, i tråd med anbefalingene i Stortingsmelding nr. 20. De som har bestemt seg for et yrke skal få mulighet til opplæring i faget allerede fra Vg1. Skolene oppfordres til større bruk av verkstedene, allerede fra første dag. Selv om rørleggerfaget er teoritungt, er det nødvendig at mest mulig av undervisningen rettes mot praktiske oppgaver. Spesielt er dette viktig i den første tiden på skolen. Elevene må fatte interesse, bli motiverte og tidlig forstå at de har valgt rett fag. Dette gjøres best gjennom en kombinasjon av praktisk arbeid, relevant utplassering og yrkesrettet teori i verkstedet. Teorikunnskapene må styrkes Det var også bred enighet om at teorikunnskapene i rørleggerutdanningen må styrkes. Dagens ordning er på langt nær god nok. Lærlingene som går opp til svenneprøven har ikke nødvendige teorikunnskaper. Det må derfor etableres en teorieksamen i forkant av svenneprøven. Teoriprøven bedømmes for seg selv. Bestått teori eksamen vil gi adgang til å avlegge svenneprøvens praktiske del. En slik ordning vil bety nødvendig påfyll av teori under hele utdanningen. Dette stiller krav til et enda tettere samarbeid mellom skolene og opplæringskontorene. 6 I N R L n y t t 4 / 1 4 I Per 1. oktober 2014 Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS Dessuten var det ønske om at svenne prøvene må samordnes bedre. I dag er det svært store forskjeller både i oppgaveutforming, rutiner og praktisk gjennomføring. For ikke å snakke om bedømmingen som varierer fra prøvenemnd til prøvenemnd. Praksisbrev en adgangsbillett Mange unge sliter med å tilegne seg nok kunnskaper til å kunne bestå en ordinær svenneprøve. Om lag 20 % av elevene har svært lav sannsynlighet for å gjennom føre en videregående utdanning til fagbrev eller studiekompetanse. Mangel på modenhet og nødvendige ferdigheter gjør at noen faller helt fra istedenfor å tilbys en utdanning mot et praksisbrev. Et praksisbrev vil kunne gi en adgangs billett til rørleggerforetakene og byggeplassene. Bransjen har bruk for hjelpere, og de unge vil få følelsen av at det er bruk for dem. Sannsynligheten er stor for at de da på et senere tidspunkt vil kunne bestå svenneprøven. For å styrke rekrutteringen og nå forventede resultater for fremtidig rørlegger utdanning, er det viktigere enn noen gang med et godt samarbeid mellom skolene, faglærerne og opplærings kontorene. Årets faglærersamling ga et godt grunnlag for videre, målrettet samarbeid gjennom felles forståelse, engasjement og enighet om løsninger på de store utfordringene. Så får vi bare håpe at myndighetene følger opp ambisjonene sine i Stortingsmelding nr. 20 i nært samarbeid med bransjen. N R L n y t t 4 / 1 4 I Per 1.oktober 2014 I 7

5 ÅRETS FAGLÆRER- OG UTDANNINGSKONFERANSE Dak-tegning og yrkesteori henger sammen Lyngson - moderne radiatorproduksjon i Riga Stabile søkertall i rørleggerfaget INITIATIVTAKER: Kjetil Nilsen ønsket å finne ut mer om tegnemetoder i rørleggerutdanningen. På oppfordring fra en av faglærerne, Kjetil Nilsen, gjennomførte NRL en spørreundersøkelse om bruk av tegnemetoder i rørleggerutdanningen. Tekst/bilde: Resultatet av undersøkelsen ble presentert på årets faglærersamling. Tjue lærere svarte (ca. 50 % av skolene) og svarene fordelte seg slik for Vg1 BA og Vg2 KEM: 8 skoler har ingen form for datategning 3 skoler har enkle program som Sketchup e.l. 7 skoler har avanserte program, men som blir lite brukt 2 skoler har program med egen VVS-meny Ingen skoler underviser i isometri/ 3D-tegning Undersøkelsen viser altså at det er et stort sprik i tegneundervisningen. Erfaringen fra de få som underviste i datategning, er at elevene er mer motiverte for tegning på pc-en enn å bruke blyant og papir. Dessuten lærer elevene yrkesteorien lettere når den koples mot dak-tegning. De store utfordringene er å lære faglærerne Dak og skaffe skolene et rimelig og nyttig program som elevene senere kan dra nytte av. NRL er opptatt av begge deler. Ove Hanstad som er NRLs avdelingsleder i Trøndelag og prosjektleder for E-læring/iFag, tok utfordringene på strak arm og vil sette i gang en arbeidsgruppe for, så snart som mulig, å kunne anbefale skolene og bransjen et skreddersydd opplegg for Dak-tegning med yrkesteori. For å møte utviklingen innenfor BIM og databruk på byggeplassen er det nødvendig at skolene, opplæringskontorene og faglærerne moderniserer og vektlegger denne delen av utdanningen. Byggdrifter hva er det? Byggdrifterfaget er etablert og læreplanen gjelder fra Yrkes tittelen er Byggdrifter. Byggdrifter utdanningen er et fireårig særløp med ett år i skolen (Vg1 KEM) og deretter tre år i bedrift, kombinert teori- og praksisopplæring. Tekst/bilde: Utdanningen er en formalisert vaktmesterutdanning med hovedvekt på drift og vedlikehold av bygg. Vakt mesteryrket har ikke hatt krav til formell kompetanse, men har bygget på kunnskap og erfaring fra andre fag. Dagens bygg med alle tekniske installa sjoner krever fagfolk med en bred og god kompetanse for å ivareta drifts- og vedlikeholdsbehovet. Byggdrifteren skal ha tverrfaglig forståelse og kjennskap til bygget og til funksjonene til de tekniske installasjonene. En av de viktige funksjonene er å kunne vurdere behov for ekstern kompetanse og rekvirere fagfolk. Kompetansemålene i læreplanen er ambisiøse og omfattende. Alt fra drift og oppstart av ulike tekniske anlegg, eiendomsforvaltning, kontroll av sprinkleranlegg til energioppfølging og vern av bygg er noe av det læreplanen omfatter. Viktige elementer er knyttet opp mot rørleggerfaget. Derfor er det mulig å kople byggdrifterfaget til et felles Vg1 rør. Foreløpig er det ikke skrevet noen læremidler til fagutdanningen. Noe av stoffet finnes i vaktmesterutdanningen, men det er et klart behov for et eget læremiddel. Tekst/bilde: Gruppene hadde tre moduler: Teori om rett valg av radiatorer, besøk i fabrikken og besøk i laboratoriet der varmeavgivelsen til radiatorene ble testet. Teorimodulen tok for seg: Effekt- og energiberegninger Radiatorer og konvektorer beregninger/ uttak/merking/forbindinger/plasseringer Systemer to-rør/ett-rør/fordeler system/vendt retur Varmevekslere beregninger/ bruksområder/plasseringer Radiatorventiler typer/forinnstillinger/ frost/innregulering 2 1 OMVISNING: Lyngson åpnet dørene for faglærere og opplæringskontorer, og ga en omfattende omvisning av sine lokaler. 2 I AKSJON: På omvisningen, fikk faglærerne se hvordan Lyngson produserer sine radiatorer. 3 VELKOMMEN: Sjefen, Lars Heggebø, ønsker velkommen til fabrikken sammen med fabrikksjef Uldis Benhens og Sverre Kristoffersen Fagdagen ved årets faglærersamling var viet et besøk hos Lyngsons fabrikk i Olaine rett utenfor Riga. Deltakerne fikk presentert akkurat passe mye stoff med akkurat passe nivå og rettet en stor takk til Sverre Kristoffersen. Lars Heggebø sto selv for omvisningen i den moderne fabrikken og ga deltakerne et godt innblikk i moderne radiatorproduksjon. Stedets egen fabrikksjef, Uldis Benhens, presenterte selv det enkle, men effektive laboratoriet. Varmeavgivelsen ble målt ved å sette testradiatoren i et rom som holdt nøyaktig 20 grader. Sirkulerende vannmengde ble så målt ved ulike temperaturfall over radiatoren og korreksjonsfaktor kunne så fastsettes for ulike temperaturdifferanser. 1 3 Det er fremdeles god rekruttering til rørleggerfaget, i motsetning til hos de andre byggenæringsfagene. Bygg- og anleggsteknikk er den studieretningen som sliter mest, der søkingen har falt med 16 prosent fra i fjor en utvikling BNL jobber for å snu. I rekrutteringen til rørleggerfaget, legger NRL og Opplæringskontorene vekt på å være synlige. Lokal profilering er viktig, i likhet med god kontakt mellom skolene, faglærerne og opplæringskontorene. Bransjen må holde det den lover gjennom å utdanne i forhold til behovet. NRL har fulgt en forsiktig strategi for å ha bedriftene i ryggen når det gjelder arbeid til lærlinger. Faglærerne er en viktig rekrutteringskanal som NRL setter pris på gjennom tilbud om årlige faglærersamlinger. Yrkes-NM med svenneprøve er vi alene om, og våre egne rekrutteringssider blirørlegger.no treffer ungdommen hjemme. Det gjelder å være annerledes for å bli sett. Derfor er det nødvendig med initiativ og fornyelse hvert år! Stor honnør til våre produsenter og leverandører som trår til med materiell. Stor takk også til NRLs styre som hvert år har rekruttering som en viktig post i budsjettet, samt til våre bedrifter som sørger for bra trivsel og god jobb. Oppbygging av bransjestatus er viktig for rekrutteringen. 8 I NRLnytt 4/14 I Per 1. oktober 2014 Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS NRLnytt 4/14 I Per 1.oktober 2014 I 9

6 Entreprenørutvalget møter NRF og HENT AS Foto: Svanhild Blakstad. p MØTEDELTAKERE: Geir Bjørke (GK Rør AS), Gunnar-Harald Qvam (Caverion AS), Dag Halvorsen (Sig. Halvorsen Holding AS), Paul Arne Skjold (Anders O. Grevstad AS) og Tor Backe (NRL). p OPPKLARENDE: Det var et konstruktivt møte mellom NRLs Entreprenørutvalg og HENT AS. Fra venstre: Hans Magnus Wold Haug (direktør i kalkulasjon og innkjøp), Øystein Nordskog (leder, PRL-avdelingen), Thomas Grøttevik (prosjektsjef), Johan Longvanes (NRLs nestformann), Torkild Korsnes (K Lund) og Odd Pedersen (Imtech Rør AS). NRLs Entreprenørutvalg hadde møte 9. september, der to viktige saker sto på dagsorden NRFs varedatabase og møte med ledelsen i HENT AS Tekst: Møte med NRF Terje Røising, daglig leder i Norske Rørgrossisters Forening (NRF) ga en informativ redegjørelse om NRFs varedatabase, satsningen i forhold til den nye byggevareforskriften og utviklingen av en ny mobilapplikasjon for rørleggere som nå lanseres under VVS-dagene. Han opplyste at NRF hadde ansatt Morten Svensen som teknisk sjef fra 1. oktober 2014 og at hans oppgave blant annet vil være å arbeide mot leverandørene for å få vareopplysningene mest mulig i samsvar med kravene til produktdokumentasjon etter byggevareforskriften. NRF samarbeider for øvrig med ECO Online når det gjelder sikkerhetsdatablader ikke ProductXchange som flere av NRLs medlemsforetak benytter. Sistnevnte programleverandør har for øvrig inngått direkte avtaler med de fleste grossistene når det gjelder over føring av produktinformasjon til ProductXchange. Etter Terje Røisings innledning, var det tid for spørsmål og kommentarer. Problema - tikken rundt fellesnummer på en del generiske varer (rør) ble tatt opp. NRF ser viktigheten av sporbarhet og dokumentasjon på disse produktene, men mener fortsatt at fellesnummer må anvendes. Varegruppering og FL VVS 2001 Det var også enighet om at NRF, VVP og NRL tar fatt på arbeidet med en bedre strukturering av varegrupperingen slik at det er lettere å finne frem. Avslutningsvis etterlyste NRL fortgang i arbeidet med revisjon av FL VVS NRLs forslag ble overlevert NRF i februar 2014 og ennå hadde ikke grossistene respondert på forslaget. Møte med HENT AS Bakgrunnen for møtet var å få en presentasjon av HENT AS, som foreløpig ikke er medlem av EBA eller BNL. Videre ønsket man fra NRLs side å ha en meningsutveksling med representantene for konsernet rundt byggeprosess, innkjøpsvilkår og forholdet til de tekniske entreprenørene. Det ble i den forbindelse gjort oppmerksom på at NRL hadde fått en del negative tilbakemeldinger fra medlemsforetak som hadde jobbet for HENT AS under henvisning til bruk av urimelige kontraktsvilkår, problemer rundt endringer og betalinger underveis i byggeprosessen og mye formalisme og overkjøring av underentreprenører med hyppig bruk av jurister. Et konstruktivt møte Flere av medlemmene i NRLs Entreprenørutvalg kunne vise til positive erfaringer med entreprenøren. Særlig i forhold til god byggeplassledelse og ryddig opptreden - forutsatt god struktur i eget foretak. Men det var også mange negative sider ved foretaket som ble trukket frem. Som en oppsummering mente de tilstedeværende NRL-representanter at dette hadde vært et oppklarende og konstruktivt møte. HENT er nå invitert til høstens entreprenørkonferanse på Losby gods sammen med Veidekke for å redegjøre nærmere for hva man forventer av de tekniske entreprenørene og hva vi kan forvente av dem. Siste sjanse til å skaffe seg den populære og tradisjonelle NRL-klokken NRL-logoen er snart historie. Neste år blir det Rørentrepre - nør ene Norge. Nytt navn, ny logo og ny klokke. NRL har flere originale klokker igjen som snart vil få en attraktiv affeksjonsverdi! Derfor bør du benytte sjansen og bestille klokker av Ingebjørg så snart som mulig. Send en E-post til Førstemann til mølla får først male I NRLnytt 4/14 I Per 1. oktober 2014 Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS NRLnytt 4/14 I Per 1.oktober 2014 I 11

7 VA og VVS møteplass den 24. september VA VVS møteplass samlet 70 deltakere fra alle ledd i bransjen. 2 Arthur Buchardt snakket om sitt syn på rørleggerbransjen. Tor Backe (NRL) følger med. 3 Paneldebatt med Stein Ove Bjelland (NRL), Roger Lunde (NRF) og Bjørn Arve Sømhovd (VVP). 4 To av initiativtakerne til VA VVS Møteplass, Bjarne Haugland og Tor Backe (nærmest) følger med fra første benk. 1 3 Etter initiativ fra de tre bransjeorganisasjonene VVP, NRF og NRL ble det den 24. september 2014 avholdt en konferanse på Gardermoen med god deltakelse fra sentrale aktører i rørbransjen. Tekst/bilde: Et av trekkplastrene på konferansen var eiendomsutvikler og hotellkonge Arthur Buchardt som i sin tidligere yrkeskarriere også har drevet rørleggerforretning og vært Comfort-formann. Han var invitert for å gi sitt syn på bransjen ut fra sin solide faglige bakgrunn og holdt som forventet et friskt innlegg hvor hans spissformulering om dumme rørleggere selvsagt ble hoved oppslaget i fagpressen dagen etter. Når man imidlertid ser på hans utallige byggeprosjekter og energi- og miljøtilpassede løsninger, er det en mann å lytte til. Må tenke mer nytt I sin analyse av bransjen trakk han frem markedets økende krav til design og miljø, bransjens manglende innovasjon og nytenking, dens dårlige markedsføring av seg og sine produkter, dens lave produktivitet, høye kostnadsnivå, økende grad av prefabrikasjon hvor prisen blir lavere og kvaliteten høyere osv. Arthur Buchardts mange innspill og dommedagsprofetier var i ettertid gjenstand for en rekke kommentarer og synspunkter i forbindelse med både gjennomgangen av NRLs bransjeanalyse og i paneldebatten hvor de øverste tillitsmenn for de tre organisasjoner deltok. Mange så i likhet med Arthur Buchardt - de truende skyene på himmelen, men en rekke deltakere var like fullt optimistisk på vegne av rørbransjen og trakk frem en rekke momenter som underbygget en næring med både kompetanse, fremtidstro og konkurransedyktige produkter og løsninger. Det hele ble avrundet med et innlegg fra Mathieu Veulemans (DiBK), som orienterte om implementeringen av Byggevareforordningen og de krav dette stiller til produsentene når det gjelder dokumentasjon og CE-merking. En brennaktuell sak! Terje Røising, NRF, kunne avslutningsvis knytte denne forordningen opp mot det arbeidet som skjer i regi av NRF når det gjelder oppdatering av foreningens varedatabase. Et arbeid som lover godt. Dialog med verdikjeden NRL vil nå ta initiativ til en dialog i verdikjeden for å definere en del problemområder som krever bransjens oppmerksomhet og deretter prøve å løse disse i fellesskap ved å trekke veksler på alle de engasjerte og oppegående ressursene som denne næringen rår over. TV-aksjonen 2014 rett rundt hjørnet Om noen få dager 19. oktober samles bøssebærere over hele landet for å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps vannarbeid. Målet er å skaffe varig tilgang til rent vann for over en million mennesker. NRLs medlemsbedrifter har gitt kroner i Plans Give Me 5-prosjekt i Senegal og Sierra Leone. Dette viser et stort engasjement for å hjelpe til i en av verdens mest sårbare og håpløse situasjoner, og vi oppfordrer våre medlemsbedrifter til også å støtte TV-aksjonen Denne gang til fots, med bøsser. Kirkens Nødhjelp skal bore nye brønner, bedre sanitærforhold og gi opplæring i hygienekunnskap i åtte land: Haiti, Afghanistan, Pakistan, Sudan, Sør- Sudan, Somalia, Etiopia og Tanzania. Rent vann er grunnleggende forutsetninger for liv og helse. Mangel på rent NRL om rørleggers rett til å nekte montering Den siste tiden har det brygget opp til om ikke mediestorm så i alle fall en liten byge rundt det faktum at rørleggere kan nekte å installere IKEA-kraner. Morten Husa, leder i NRLs avdeling Vest, uttalte seg om dette til NRK Hordaland, og forklarte at det er flere årsaker til at noen rørleggere ikke monterer utstyr kunden har kjøpt inn på egenhånd. Det ene er garantiansvaret rørleggeren tar på seg ved å montere utstyr levert av kunden. Det andre er at rørleggeren vann, sanitære forhold og hygienekunnskap fører til at 3,4 millioner mennesker dør hvert år, de fleste av disse er barn under fem år. TV-aksjonen har fått navnet Vann forandrer alt fordi tilgang til rent vann gjør at mennesker overlever og holder seg friske. Kvinner og barn bruker 200 millioner timer på å hente vann til familien. Denne arbeidskraften tilsvarer å bygge 28 Empire State-bygninger hver dag. Tilgang til rent vann kan frigjøre denne tiden, slik at barn får gå på skole og kvinner gjort inntektsgenererende arbeid. plikter å foreta en faglig vurdering av utstyret, og derfor ønsker å forholde seg til produkter han kjenner, sa Husa til NRK Hordaland. Han pekte også på at det kan være vanskelig for rørleggeren å skaffe kunden et nytt produkt dersom han ødelegger det, noe som kan medføre utfordrende forsikringssaker. Gjennom NRLs Skikkelig Rørleggerside, har vi lenge opplyst om nettopp dette med at rørleggere kan si nei til å montere deler kunden har kjøpt selv. Dette gjelder selvsagt ikke bare IKEA-produkter, men også deler kunder har kjøpt for eksempel gjennom ikke SINTEF-godkjente leverandører på internett, i utlandet og hos noen av de større byggevarekjedene. 12 I NRLnytt 4/14 I Per 1. oktober 2014 Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS NRLnytt 4/14 I Per 1.oktober 2014 I 13

8 Nyheter NRL websystem I slutten av august 2014 ble det foretatt en rekke oppdateringer og forbedringer i NRL websystem. Nedenfor har vi oppsummert de viktigste. Tekst: Funksjon for overføring av DDV instrukser til Boligmappa Det er utviklet en egen funksjon for overføring av utarbeidet DDV instrukser til Boligmappa. Funksjonen inkluderer også kontroll av eiendomsopplysninger opp mot matrikkelen for å sikre korrekte opplysninger ved overføring. Dersom opplysningene ikke stemmer overens med matrikkelen byttes disse med et tastetrykk. I forbindelse med lansering av funksjonen får brukere av NRL websystem fri tilgang til Boligmappa i 3 måneder. Etter denne tid velger foretaket abonnement med betaling pr. prosjekt eller fast sum pr. måned. Forbedret hastighet ved bruk av systemet Hastigheten ved bruk av både KS-, DDV og FDV modulen i systemet er betydelig forbedret. u Ny funksjon endring av tekst i tittelfeltet Det er utarbeidet ny funksjon for endring av tekst på dokumenter i tittel feltet både for KS-, DDV og FDV-modulen. Er ypperlig å bruke for eksempel ved avviksmeldinger, kopiering av sjekklister mm. Arbeidsgruppen for NRL WEBsystem Arbeidsgruppen for NRL WEBsystem Representanter i arbeidsgruppen er: har hatt to møter i 2014, i slutten av januar og i slutten av august. Ansvarlige i administrasjonen synes arbeidsgruppen fungerer svært godt og forslag til løsninger diskuteres og mange konstruktive innspill kommer fra gruppen. Mange av oppdateringene som er gjort etter at arbeidsgruppen ble etablert er med bakgrunn i innspill fra deltakerne. Øystein Bjelland Bjelland VVS Haugesund Thor Johnsen Åge Nilsen AS Tromsø Stefan Granum Hurum Rør AS Hurum Håvard Tjessem Sig. Halvorsen AS Sandnes Espen Kvarud Nore VVS AS Oslo Bjørn Yngve Hernæs Rørfunn AS Trondheim Are S. Nielsen NRL Oslo Arne Mæhle NRL Oslo Oddgeir Tobiassen NRL Oslo Stort engasjement for forslag til nye nasjonale skjemaer NRL og Arbeidsgruppen fra Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) sendte i midten av august ut høringsforslag til nye nasjonale skjemaer for vann- og avløpsinstallasjoner. Tekst: Etter at høringsfristen gikk ut 20. september 2014 var det kommet inn i overkant av 50 tilbakemeldinger fra kommuner, medlemsforetak og andre interessenter. Etter en grovgjennomgang kan vi melde om mange svært positive tilbakemeldinger. Det er utarbeidet forslag til nye skjemaer for: Søknad om sanitærabonnement Frakobling av vann- og eller avløpsledning Registrering av vannmåler De fleste medlemsforetakene har nå gjennomført de lokale lønnsforhandlingene med rørleggerne etter at de sentrale tarifforhandlingene ble avsluttet i mai Ferdigmelding av arbeid på vann- og eller avløpsanlegg I forslagene er det lagt vekt på forenkling, gjenkjennbarhet, gjenbruk av informasjon og standardisert oppbygging av skjemaene. Skjemaene er ment brukt både for utfylling på papir og elektronisk. Videreutvikling av skjemaene vil selvsagt gå i retning av elektronisk bruk med utgangspunkt i oppsett i disse skjemaene. Arbeidsgruppen vil bruke oktober måned til å gjennomgå alle høringsforslagene og ferdigstille endelig forslag til skjemaer i månedsskiftet oktober/november. Resultat av de lokale lønnsforhandlingene Tekst: I tråd med tidligere praksis har deretter hver enkelt NRL-avdeling innhentet lokale tall og sendt dem inn til NRL sentralt. Så langt vi kan se har lønnsutvikling i snitt vært relativt moderat og innenfor de rammer som BNL/NHO har lagt til grunn for tariffoppgjøret. Tilleggene går fra 1 % tillegg opp til 10,4 % (!) med hovedtyngden på ca %. Sør-Rogaland topper lønnsnivået med en timelønn på kr 260 uten at årets lønnsstigning er høyere enn ca 3 %. Hele listen kan hentes på NRLs hjemme side for den interesserte arbeidsgiver. NRL websystem blir tilgjengelig for alle NRLs styre har besluttet at ikke-medlemmer også kan få benytte seg av websystem fra oktober Håpet er at systemet skal bli den nye bransjestandarden. Tekst: Dermed vil satsningene i utviklingen av systemet i større grad gå i retning mot en bransjestandard for styrings- og dokumentasjonssystem. Andre bransjeforeninger, for eksempel Byggmesterforbundet og Nelfo, har i alle år hatt sine systemer tilgjengelig for ikke- medlemmer mot en differensiert pris. NRL-medlemmer vil selvsagt få prisfordeler på systemet. Beslutningen om å frigi systemet til ikke-medlemmer skyldes økende konkurranse og tilbud fra andre aktører som utvikler konkurrerende systemer. NRL ønsker også i større grad å søke samarbeid med blant annet kjeder og samarbeidende dataleverandører i håp om at bransjen kan enes om et felles system for styring og dokumentasjon som igjen gavner bransjen på en positiv måte. Vi tror også at både myndigheter, byggherrer, rådgivere og totalentreprenører ønsker en slik tenkt bransjestandard velkommen. Sykefravær 2. kvartal 2014 Sykefraværet i NHOs medlemsbedrifter er stabilt i 2. kvartal 2014 mot 2. kvartal I begge disse periodene har sykefraværet ligget på et nivå på 5,4. Det totale sykefraværet øker med 0,1 % med et nivå på 5,4 og det legemeldte har et nivå på 4,6 og øker med 0,5 %. I VVS-bransjen har det vært en liten oppgang i det totale sykefraværet. Nivået lå på 5,6 i andre kvartal av 2014, mens det i andre kvartal av 2013 lå på 5,1. Det er bransjer innen industri som bidrar til en nedadgående trend, hvor industrien totalt har en nedgang på -1,4 %. Næringsmiddelindustrien har en nedgang på 5,7 % og metall og maskiner en nedgang på 2,8 %. Bygge- og anleggsvirksomhet har et stabilt nivå på 4,9 %, det samme har oljevirksomhet på 2,6 % på det legemeldte fraværet. Siden den første IA-avtalen ble inngått 2. kv 2001, har det totale sykefraværet blitt redusert med 21,1 % 14 I NRLnytt 4/14 I Per 1. oktober 2014 Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS NRLnytt 4/14 I Per 1.oktober 2014 I 15

9 Fra NRL til Rørentreprenørene Norge hva skjer når? I 2015 skifter vi navn fra NRL til Rørentreprenørene Norge, og mange medlemmer har allerede etterspurt nytt profilmateriell. Det er gledelig at flere bedrifter ønsker å ta i bruk ny profil så snart som mulig, men som nevnt på Generalforsamlingen i mai må vi smøre oss med tålmodighet litt til. Det er mye som skal ferdigstilles i forbindelse med en såpass stor omlegging. Nettsider, nyhetsbrev, profilmaler og en fersk plan for medlemskommuni kasjon er blant tingene som må være på plass før vi lanserer navneskiftet overfor publikum og samarbeidspartnere. Alle medlemsbedrifter vil motta en profileringspakke før jul. Denne vil inneholde logo og emblem i riktige formater og en kortfattet profilhåndbok. Stadig flere ønsker å inkludere organisasjonslogoen selv i eget markedsmateriell, men dersom noen ønsker ferdigtrykkede klistremerker el.l, er det bare å ta kontakt. Vi ønsker altså at dere venter med å ta den nye logoen i daglig bruk til vi er nærmere lansering. Men dersom dere i høst skal trykke opp profileringsartikler som skal benyttes til neste år (f.eks kalender, visittkort o.l.), er det selvsagt greit å bruke den nye logoen. Ta i så tilfelle kontakt med for å få tilsendt riktige formater. Heloppgradering av nettsider Nettsidene våre skal også pusses opp. Det som i dag kan oppfattes som en noe utdatert og uryddig struktur, skal fornyes fra begynnelse til slutt. Her blir det en ny grunnstruktur, med brukervennlig meny og omfattende og oversiktlig innhold. Layouten moderniseres og tilpasses ny profil. Ikke bare for syns skyld, men også for å gi den universell utforming i tråd med nye krav til alle offentlige og private nettsider. Formålet er at alle skal ha lik tilgang på informasjon og tjenester. De nye nettsidene blir naturligvis også tilpasset nettbrett og mobil. Situasjonsrapport utgis 5 ganger årlig av Fridtjof Nansens vei 19 Pb Majorstuen, 0305 Oslo Telefon E-post: Redaksjonen avsluttet 1. okt Trykk: Flisa Trykk AS Opplag: 800 Ved ettertrykk ønskes oppgivelse av kilde 16 I NRLnytt 4/14 I Per 1. oktober 2014 Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS

NRLnytt DESEMBER. Kristian Herheim ble norgesmester

NRLnytt DESEMBER. Kristian Herheim ble norgesmester EN SITUASJONSRAPPORT FRA NORSKE RØRLEGGERBEDRIFTERS LANDSFORENING VVS NRLnytt DESEMBER 5 14 2014 Kristian Herheim ble norgesmester Etter tre dagers intenst arbeid med en svært utfordrende svenneprøve foran

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014-2015

ÅRSBERETNING 2014-2015 ÅRSBERETNING 2014-2015 BERETNING 2014-2015 1 et å bruke Cambria som skrivefont og DIN i overskrifter, ingresser og andre tilleggskriblerier. lexo er logofonten - unngå å bruke Flexo tett opp til logo.

Detaljer

NRLnytt MARS. Under årets generalforsamling 27. mai skal den endelige beslutningen om styrets forslag til navneendring falle.

NRLnytt MARS. Under årets generalforsamling 27. mai skal den endelige beslutningen om styrets forslag til navneendring falle. EN SITUASJONSRAPPORT FRA NORSKE RØRLEGGERBEDRIFTERS LANDSFORENING VVS NRLnytt MARS 1 14 MARS 2014 Fra Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS til Rørentreprenørene Norge? Under årets generalforsamling

Detaljer

NRLnytt JUNI. GJENNOMTENKT VALG: Etter ett år i tenkeboksen, stemte NRLs medlemmer for å skifte navn til Rørentreprenørene Norge.

NRLnytt JUNI. GJENNOMTENKT VALG: Etter ett år i tenkeboksen, stemte NRLs medlemmer for å skifte navn til Rørentreprenørene Norge. EN SITUASJONSRAPPORT FRA NORSKE RØRLEGGERBEDRIFTERS LANDSFORENING VVS NRLnytt JUNI 3 14 MARS 2014 NRL blir Rørentreprenørene Norge GJENNOMTENKT VALG: Etter ett år i tenkeboksen, stemte NRLs medlemmer for

Detaljer

Beretning 2012-2013. Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013

Beretning 2012-2013. Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013 Beretning 2012-2013 Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013 Boligmappa servicehefte for nordmenns bolig Varmenormen et populært verktøy Bekjempelse av svart arbeid ROT-fradrag Ny, kombinert fag- og

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

VBNYTT BRANN- OG VANNMANNEN

VBNYTT BRANN- OG VANNMANNEN VBNYTT BRANN- OG VANNMANNEN GENERALFORSAMLING OG KICKOFF RØRLEGGER I 50 ÅR FULLFØRT VB TRAINEE-PROGRAM VB MILJØPRIS 2014 TIL PIPELIFE FROKOSTGJENGEN I DRAMMEN VB-PROFILEN: ROLLEMODELLEN MADS MEISINGSET

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 Fotograf John Petter Reinertsen

nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 Fotograf John Petter Reinertsen nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Fotograf John Petter Reinertsen Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 byggeregler Indeksbygg Viktig samarbeidsavtale mellom bransjen og

Detaljer

Møte med Norske Elektroleverandørers

Møte med Norske Elektroleverandørers Situasjonsrapport 3/06 per 6. juni R A P P O R T Møte med Norske Elektroleverandørers Landsforening (NEL) CE-merking beroliger ikke alltid rørleggere. Det er slett ikke sikkert produktet derved er velegnet

Detaljer

Dette kompendiet er en foreløpig sluttrapport for Prosjektet Økt begeistring for tre. Rapporten består av tre deler.

Dette kompendiet er en foreløpig sluttrapport for Prosjektet Økt begeistring for tre. Rapporten består av tre deler. Forord Det har vært en stor opplevelse å være prosjektleder for Prosjektet Økt begeistring for tre. Kursene har vært under kontinuerlig utvikling. Det har gjort arbeidet spennende men også krevende. Jeg

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering:

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: KUN for de rike? økodesigndirektivet Vi kan komme i en situasjon der norske forbrukere må kjøre dieselbilen til et gassutsalg, for å hente forurensende

Detaljer

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Årsberetning 2013 for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Innhold 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 2.1 Byggeregler 4 2.2 Seriøsitet i byggenæringen 5 2.3 Kompetanse 7 2.4 Lønns- og

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

kranteknikk KTF 1979 2009 Nr 1 medlemsinformasjon kranteknisk forening FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO

kranteknikk KTF 1979 2009 Nr 1 medlemsinformasjon kranteknisk forening FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO kranteknikk FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO medlemsinformasjon kranteknisk forening KTF 1979 2009 Nr 1 2009 Redaktørens hjørne Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor AS Fornebuveien 37. Postboks

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger.

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Innhold Innledning Innledning...3 Tusen takk!...3 Oppsummering av sentrale funn i rapporten:...4 På bakgrunn

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008 Relasjon Produktivitet Vi har en periode bak oss med gode resultat og et godt marked. Det kan se ut om at markedet vi nå går inn i er mer usikkert, og da er vår egen

Detaljer

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2012 Årgang 17 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Orden på arbeidsplassen. Stillas uten tilstrekkelig sikring. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Bibliotekaren 7. Bestill på nettet, hent på Kiwi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet. Den digitale bibliotekar - hvem er det? Kick-off i det fri

Bibliotekaren 7. Bestill på nettet, hent på Kiwi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet. Den digitale bibliotekar - hvem er det? Kick-off i det fri Bibliotekaren 7 2007 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bestill på nettet, hent på Kiwi men gå på biblioteket for den ekstra opplevelsen Staten taper i kampen om bibliotekarers minstelønn Utviklingstrekk

Detaljer