Faglig leder bør være tilstede på fagprøven, men man kan la lærlingen prøve seg som leder for sikkerhet på egen fagprøve

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Faglig leder bør være tilstede på fagprøven, men man kan la lærlingen prøve seg som leder for sikkerhet på egen fagprøve"

Transkript

1 Gruppeoppgaver fagprøve Oppsummering Hensikten med å drøfte temaet fagprøve var å sette i gang prosesser rundt om i selskapene og prøvenemndene for å få fokus på at fagprøvene etter kunnskapsløftet i forhold til reform 94 gir større fleksibilitet og et større spenn i hvilke oppgaver kandidatene kan testes i. I tillegg ønsket vi fokus på nødvendigheten av at selskapene selv er aktive i forhold til å komme med forslag til prøvenemndene og at kandidatene bør testes i forhold til hvilke oppgaver en har hatt mest fokus på i læretiden. Det ble engasjerte diskusjoner som også omhandlet hva som er energimontørens kjernekompetanse og hva disse skal ha opplæring i i løpet av læretiden. Vi håper med dette at denne prosessen vil fortsette ute i selskapene og i prøvenemndene. Energi Norge og El&IT Forbundet vil følge opp sentralt i 2013 og i forhold til sentrale myndigheter via blant annet faglig råd. Slik vi ser det i dag vil dette temaet også bli tatt opp på neste års Jobb med energisamlinger. Erfaringene bransjen tilegner seg i løpet av neste år kan være grunnlag for å få forankret gode modeller og rutiner for ytterligere å forbedre både innhold og gjennomføring av fagprøvene. Innspill fra gruppene Generelt om fagprøven Det er behov for å kunne dokumentere hvor man har hatt hovedtyngden gjennom læretiden. Alle skal gjennom alle kompetansemål, men skal bli prøvd i det han har hatt mest opplæring i. Systemforståelse er blitt viktigere og bør gjenspeiles i fagprøven. Lærlingen må vise at han/hun har systemforståelse - inn gjennom planleggingsdelen Fagprøven skal gjenspeile faget i sin helhet, men den trenger ikke være lik overalt. Man jobber jo med litt ulike ting i de forskjellige selskapene og ulike typer selskaper. Stort spenn og også geografiske forskjeller. Vi kan ikke bare ha en type fagprøve, må tilpasses hva lærlingene har vært innom. Entreprenørene trenger gjerne bistand av nettselskapene for å kunne få gjennomført fagprøver Faglig leder bør være tilstede på fagprøven, men man kan la lærlingen prøve seg som leder for sikkerhet på egen fagprøve Man kan gjerne bruke oppgaver som står til forfall på tidspunktet fagprøven skal gjennomføring og det kan være bra å sette sammen flere mindre jobber til en, eller gi mindre tilleggsoppgaver. Det er generelt viktig at kandidatene blir prøvd i å utføre planlegging og SJA, og kjenner HMS forskrifter.

2 Konkrete oppgaver lærlingen kan prøves i: Energimontør Feilsøking og oppretting Oppstart av mørk stasjon for hånd. Lærlingen må forklare gangen i det han gjør og utvise systemforståelse. Ombygging av mastearrangement Mastetrafo som skal ned på bakken KILE hva betyr det og hva er konsekvensen? Linjebefaring med visuell kontroll av travers og isolatorer Forslag til sammensattoppgave o Linjebefaring/bakkebefaring forklare og dokumenter o Ti årskontroll nettstasjon o Høyspent endeavslutning og høyspentskjøt o Kablepåvisning/kabelsøk o HMS, SJA mm Trafokiosk gir en god pekepinn på flere områder, men det bør være tilleggsoppgaver som eksempelvis linjebefaring, oppsett og bruk av motorsag, gjerne i feilsituasjoner når det er mørkt og uoversiktlig. Inspeksjon av nettstasjon forskrifter, hvorfor og hvor ofte Lavspenning og jordfeil Nett, distansevern, opp mot driftssentral. Nettstasjon Skifte isolator på en høyspentlinje Trafoskift, leder for sikkerhet, leder for kobling, mange oppgaver som skal flettes inn, særlig på planlegging og elsikkerhet Energioperatør: Feilsøking på nøkkelkomponent i et kraftverk hvor er disse og hva er de avhengig av og hva salgs funksjon har den i systemet (sikkerhet, SJA). Stille spørsmål. Systemforståelse forklare og forstå energiflyten. Manuell oppstart av aggregat, forståelse for energiveien, prosedyrer, vite hvor man er i prosessen, skjemateknikk og HMS. Vedlikehold periodisk vedlikehold av vindkraftverk vite hva bedriften legger i vedlikehold og vedlikeholdssystem. Styringssystem, HMS vurdering av SJA. Be lærlingen reflektere over hvorfor man skifter de ulike komponentene

3 Gruppeoppgaver samarbeid Oppsummering samarbeid Hensikten med dette temaet var å sette fokus på den energifaglige kompetanse vg2 elevene har med seg inn som lærlinger sett i lys av fremtidens oppgaver og roller for våre fagarbeidere. Det faktum at energifagene har fått en mindre plass i vg2 læreplanene gjør at det må jobbes både sentralt, regionalt og lokalt med at våre fag skal få en større plass både i vg1 og vg2. Gjennom gruppearbeidet har det kommet opp mange gode tiltak og eksempler på hvordan det jobbes på ulike steder og innspill til hva dere som selskap selv kan bidra med. I tillegg var det et entydig signal om at det må jobbes med å få inn mer konkrete energifaglige læreplanmål i vg 2. Energi Norge og El&IT Forbundet vil følge opp sentralt i 2013 i forhold til sentrale myndigheter via blant annet faglig råd. Innspill fra gruppene Konkrete tiltak: Viktig å starte før videregående på ungdomskolen, og vise frem det som er spennende og positivt. La dem gjøre praktiske ting. Vi må samarbeide som bransje Et mer stabilt og forutsigbart inntak av lærlinger er viktig for rekruttering, og viktig for skolene. Da er det lettere å få til et solid og langsiktig samarbeid også. Bidra med utstyr til skolen Inviter lærere til bedriften gi dem opplæring Bedriftene deltar i undervisningen Samarbeid om FSE Ut på skolene og vise hva vi faktisk gjør send montørene og ta med utstyr. La elevene prøve utstyret. Ta inn elever på PTF og ta godt i mot dem Still krav andre veien til lærlingene. Mye fravær, ikke karakter i gym. Krav til gode holdninger. Vil oppleve at det er positivt å bli satt krav til Når de er bedrift er det viktig at de har relevante oppgaver og føler seg velkomne. Informere rådgiverne i ungdomskolen de har liten og evnt gammel informasjon om elektrofag. Tilby også dem hospitering i bedriften Lage et undervisningsopplegg for skolen med montører og utstyr Oppfordre montører som er "lei" til å bli lærere eller undervise i en periode Ha en person i bedriften som er ansvarlig for dette Bidra til å øke statusen for fagopplæring generelt Vise at det finnes mulighet for å gi noen videreutdanning til ingeniører. Skolen kan bidra i instruktørkurs Kontakt mot ungdomskolen rekruttering til fagopplæring Vg2 - gi konkret antall praksisplasser og PTF En dags kurs på vg1

4 Bedriftene kan bidra i undervisning Invitere skolen på besøk vg1 Gjøre en evaluering av eksisterende samarbeid sammen med skolene. Hva kan gjøres bedre? Vg1 Folk fra bransjen inn for å presentere energimontør og operatørfaget Vg 2 bransjen stille med lærere lage en lærer "pool"? Hospitering for lærere. Nøkkelen er strukturert samarbeid lage konkrete gode planer og forpliktelser Tilby lærere kurs, eks sikkerhetskurs Åpen dag vg1 Ta elever med ut på øvingsfelt Begrensninger: Liten kjennskap til bransjen blant ungdommene Manglende vilje til å få til godt samarbeid, både fra bedrift og skole Burde ikke være så mange begrensninger i en bransje med så mye penger Negative bransjefolk vi må alle være positive Tid og penger Kunnskap om hvordan dette fungerer særlig på skolen. Krever litt mot til å ta fatt i det. Vilje, evne og økonomi Tid og prioritering Biler Sikkerhet Få møteplasser mellom skole og bedrift Skolene må hele tiden være på selskapene Prioritering Opplegg som passer skoler og bedrift Forankring i bedriften ikke bare ildsjeler Kommunikasjon - trenger en person på skolen som man kan kontakte Bedriftene tar ikke ansvaret og kontroll selv agerer på etterspørsel utenfra. Positiv om bedriftene selv tenker gjennom hva de ønsker å tilby og oppnå Vanskelig å få lærerne til å komme ut og hospitere. Mangel på forankring i ledelsen og ikke en del av overordna strategi Muligheter: Får de beste av de beste Får oppdatert montørene- motivert til å lære seg litt nytt Får tak i enda bedre lærlinger Enklere å rekruttere God omdømme tar samfunnsansvar Må se verdien - gode relasjoner og økt rekruttering

5 Skaper et nettverk, har styring og kan påvirke Positiv markedsføring Bruke lærlingeklausul i kontrakter Motivere elever som er flinke, men leie av skolen Våge å ta inn også de flinkeste

Vår dato: 25.2.2012 Vår referanse: 2013/93. SRY-møte 2 2013

Vår dato: 25.2.2012 Vår referanse: 2013/93. SRY-møte 2 2013 Side 1 av 10 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen E-post: ahb@utdanningsdirektoratet.no Tlf.: 23 30 27 14 Vår dato: 25.2.2012 Vår 2013/93 Deres dato: Deres SRY-møte 2 2013 Dato: 19. april 2013 Sted:

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Bedriften som lærested Tema 4

Bedriften som lærested Tema 4 Bedriften som lærested Tema 4 Arbeid og læring hånd i hånd Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Salgsfaget innbefatter salg av både produkter og tjenester i alle bransjer.

Salgsfaget innbefatter salg av både produkter og tjenester i alle bransjer. Salgsfaget En fagarbeider i salgsfaget har kompetanse til å utføre alle oppgaver som hører til i en salgsprosess. En dyktig selger skal ivareta kundens behov og skape en positiv opplevelse av selve salgssituasjonen.

Detaljer

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012.

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Dette dokumentet inneholder mal for sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning.

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Norge trenger fagfolk som kan ta et løft

Norge trenger fagfolk som kan ta et løft Norge trenger fagfolk som kan ta et løft Side 6 7 Kunnskapsministeren varsler tiltak! Side 2 3 Fra lærling til direktør Side 5 Fra typograf til minister Vi vet at de som mangler grunnleggende kunnskaper,

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

"Frivilligsentralene, - limet i det norske samfunnet"

Frivilligsentralene, - limet i det norske samfunnet "Frivilligsentralene, - limet i det norske samfunnet" En evaluering av frivilligsentralene i Stavanger kommune Gjennomført i september 2013 av Sentio Research Norge 1 Innhold Innledning... 3 Metode...

Detaljer

HÅNDBOK. for videregående skoler

HÅNDBOK. for videregående skoler HÅNDBOK for videregående skoler Denne håndboken er utarbeidet for å gi deg som skolekoordinator en innføring i hva Global Dignity Day er og hva ditt ansvar som skolekoordinator innebærer. Håndboken, vedleggene

Detaljer

Kurslederhefte Tema 6

Kurslederhefte Tema 6 Kurslederhefte Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Evalueringsrapport Global Dignity Day 2010

Evalueringsrapport Global Dignity Day 2010 Evalueringsrapport Global Dignity Day 2010 Innledning Global Dignity ble etablert i 2006 av H.K.H. Kronprins Haakon, Professor Pekka Himanen (Finland) og leder av Operation Hope, John Bryant (USA). Alle

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Organisering av faget Prosjekt Til Fordypning

Organisering av faget Prosjekt Til Fordypning Organisering av faget Prosjekt Til Fordypning MAYP 5900 Pål Henning Halvorsen (Studentnummer S291135) 2014 I denne oppgaven forskes det på effekten av endringer ved organisering av faget Prosjekt Til Fordypning

Detaljer

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år NF-notat nr. 1002/2010 20 Mestringsprosjektet Resultater fra elevundersøkelsen 15 Wenche Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

Samarbeidet mellom skole og næringsliv PTF-faget kan forsterke bruforbindelsen!

Samarbeidet mellom skole og næringsliv PTF-faget kan forsterke bruforbindelsen! Samarbeidet mellom skole og næringsliv PTF-faget kan forsterke bruforbindelsen! Rapport fra samarbeidsprosjekt i Nord-Østerdal høsten 2010 Forord På bakgrunn av inntrykk vi sitter inne med fra skoleåret

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT RAPPORT Muliggjøring av muligheter gjennom samarbeid på tvers Sosialt entreprenørskap som virkemiddel NAV SOSIAL GRÜNERLØKKA SOSIALENTREPRENØR KREM NÆRINGSLIV Denne læringsrapporten er utarbeidet av KREM,

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Kurslederhefte Tema 3

Kurslederhefte Tema 3 Kurslederhefte Tema 3 Tilpasset opplæring Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Gjennomgående dokumentasjon av læringsarbeidet i fag og yrkesutdanninga

Gjennomgående dokumentasjon av læringsarbeidet i fag og yrkesutdanninga Gjennomgående dokumentasjon av læringsarbeidet i fag og yrkesutdanninga Læringsarena på byggeplass 900 meter over havet i Nord-Østerdal. Faglig leder, instruktør og lærlinger løser utfordringene i fellesskap.

Detaljer

Høring - Justering av læreplanene i gjennomgående fag

Høring - Justering av læreplanene i gjennomgående fag Høring - Justering av læreplanene i gjennomgående fag Utdanningsforbundet Østfold har sendt følgende gjennomgående læreplaner ut på høring: Engelsk Matematikk fellesfag og matematikk 2T og 2P Naturfag

Detaljer

fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på ungdomstrinnet

fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på ungdomstrinnet fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på strinnet Hva er foreldrenettverksgrupper? En arena hvor man blir kjent med andre foreldre og foreldre til ungenes skolevenner.

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Det viktige valget av Lillian Åse Haugen Strand

Det viktige valget av Lillian Åse Haugen Strand Det viktige valget av Lillian Åse Haugen Strand I løpet av livet går mennesket gjennom mange valgsituasjoner. Vi står overfor valg, må enten ta et bevisst valg eller bare la seg «drive med av strømmen».

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Et samarbeid mellom Kunnskapsparken Helgeland og Helgeland Sparebank med flere

Et samarbeid mellom Kunnskapsparken Helgeland og Helgeland Sparebank med flere 1 Innspill fra Kompetansekonferansen 17. juni 2011 Resultat/Innspill fra Kompetansekonferansen 17. juni 2011 Utdanningsnivået på Helgeland er lavt og vi vet at svært mange av de unge som flytter ut av

Detaljer