Bompengeselskapenes organisering, ansvar og oppgaver

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bompengeselskapenes organisering, ansvar og oppgaver"

Transkript

1 Bompengeselskapenes organisering, ansvar og oppgaver Fylkesrådmann Paul M. Nilsen Norvegkonferansen

2 2 Litt historikk Bro- og tunnelselskapet A/S stiftet Formålsparagraf: «Selskapets formål er oppføring og drift av bro over Puddefjorden og veitunnel fra Øijorden til Eidsvåg, samt eventuelt finansiering, istandbringelse og drift av andre samferdselsanlegg.»

3 3 Forretningsmannen Fritz C. Rieber var drivkraften bak stiftelsen av selskapet åpnet Puddefjordsbroen. Anleggskostnad 6,9 mill. kr Bompengesats liten bil: 30 øre Eidsvågtunnelen åpnet samme år Anleggskostnad 7,9 mill. kr Bompengesats liten bil: 60 øre

4 4 Bro- og tunnelselskapet var både bompenge- og innkrevingsselskap Mange nye anlegg fram til 1980, bl.a. Sotrabrua og Løvstakktunnelen

5 5 Ny utvikling med «pakker» fra 1986 med bompengeringen i Bergen som skulle finansiere «Tjenlig veinett». Senere avløst av Bergensprogrammet fra «Oslopakken» kom i 1990.

6 6 Bompengeinnkrevingen har vært relativt lite kontroversiell på grunn av raske resultater og avslutninger etter nedbetaling av prosjektene.

7 7 Når det blir mange bomprosjekter Følelsen av at bompengeprosjekter er en slags dugnad svekkes når prosjektene og pakkene blir mange nok. Ordningen er gradvis blitt en del av forvaltningen.

8 8 Endret struktur Med bompengeordningene som en del av forvaltningen blir en mindre avhengig av ildsjeler. Krav om effektiv organisering og lave administrasjonskostnader, som for forvaltningen ellers.

9 9 Administrert skatt? Mange negative medieoppslag om dårlig balanse mellom investeringenes størrelse, finanskostnader, innkrevingskostnader og administrasjonskostnader. Fremstilles noen ganger som dårlig administrert skatt.

10 10 Fra «dugnad» til nødvendighet Bompengeinnkreving i dag er ikke først og fremst resultatet av en «dugnad», men resultatet av en sentral politikk der samferdsel bare er delvis finansiert og der bompenger er en nødvendig forutsetning som lokale og regionale myndigheter aksepterer.

11 11 Hordaland mange selskaper og mange prosjekter Status 16 aktive bompengeselskaper i Hordaland i dag, i 11 av dem er HFK største/eneste eier Flere nye prosjekter/selskaper vil komme de nærmeste årene Kan en ny organisasjonsmodell sikre meir rasjonell og effektiv drift av bompengeinnkrevingen?

12 12 Dagens organisering Nasjonalt bompengeselskap Lokale bompengeselskaper med samordnet administrasjon Fylkeskommunalt/ regionalt bompengeselskap Lokale bompengeselskaper uten samordnet administrasjon Hvert enkelt bompengeprosjekt inngår avtale med Vegdirektoratet Mange små selvstendige enheter med egne ansatte og egne styrer

13 13 Dagens organisering Dagens modell legger ikke til rette for optimal drift: Et stort antal bompengeselskaper er uheldig ut frå hensynet til kostnadseffektivitet, god økonomiforvaltning og likebehandling av trafikantene En struktur med mange og små selskaper stimulerer i liten grad til utveksling av erfaringar eller samarbeid om avtaler og oppgaver Riksrevisjonen har ved flere anledninger kritisert bompengeforvaltningen og måten den er organisert på

14 14 Administrasjonsselskap 13. des vedtok fylkestinget å etablere et administrasjonsselskap for bompengeselskaper i Hordaland og å sende søknad til Vegdirektoratet om løyve til dette I brev av 18. nov kom svar frå Vegdirektoratet om at de så positivt på forespørselen om oppretting av administrasjonsselskap og at direktoratet var interessert i å se nærmere på vilkårene for en framtidig organisering av regionale bompengeselskaper

15 15 Administrasjonsselskap Nasjonalt bompengeselskap Lokale bompengeselskaper med samordnet administrasjon Fylkeskommunalt/ regionalt bompengeselskap Lokale bompengeselskaper uten samordnet administrasjon Samme struktur med lokale bompengeselskaper, herunder egne AS med tilhørende styrer Forskjell: Viktige administrative oppgaver samles i et felles administrasjonsselskap Administrasjonsselskapet vil bare ta på seg oppgaver som er tildelt fra bompengeselskapene, ikke totalansvaret for alle de administrative aktivitetene overfor staten

16 16 Administrasjonsselskap Eierskapsmodell Fylkeskommune Bompengeselskap Bompengeselskap Administrasjonsselskap Fylkeskommunen kan være majoritetseier i bompengeselskapene og administrasjonsselskapet (AS) kan være heileid av fylkeskommunen Modellen gir fylkeskommunen god kontroll både med inntekter og utgifter.

17 Regionale bompengeselskaper Nasjonalt bompengeselskap 17 Fylkeskommunalt/ regionalt bompengeselskap Lokale bompengeselskaper med samordnet administrasjon Lokale bompengeselskaper uten samordnet administrasjon I møte med Vegdirektoratet 24. juni 2009 ble det bestemt å starte et utredningsarbeid med tanke på oppretting av regionale/fylkeskommunale bompengeselskaper Deltagere: Vegdirektoratet, HFK, BFK og STFK Forslag til mandat (Vegdirektoratet): Gruppen skal utrede muligheten for opprettelsen av regionale/fylkeskommunale bompengeselskap. I dette ligger det å se på økonomiske, juridiske og organisatoriske sider rundt opprettelsen av regionale/fylkeskommunale selskap, drift og forvaltning av selskapet samt innfasing av de allerede eksisterende bompengeselskapene i det nye regionale/fylkeskommunale selskapet.

18 18 Regionale bompengeselskaper Rapport fra arbeidsgruppe april 2010 åpner for fylkeskommunale/regionale bompengeselskaper Mer rasjonell drift/stordriftsfordeler Effektivisering av innkreving Mer profesjonell administrasjon Samme oppgaver som dagens bompengeselskaper

19 19 Regionale bompengeselskaper Bompengeselskapets rolle som innkrever og forvalter av bompenger understrekes. «Bompengeselskapets utviklerrolle begrenses til å fremskynde og utvikle finansiering av planlegging. Selskapet skal ikke utvikle og prioritere prosjekter eller drive aktivt påvirkningsarbeid for prosjekt som ikke er i selskapets portefølje.»

20 20 Regionale bompengeselskaper Noe av styrken med dagens ordning med ett selskap per prosjekt er den lokale forankring og pådriverrollen som senere omdannes til forvaltning. Regionale selskap vil i mindre grad være «lokale» og dermed mindre i posisjon til pådriverrollen.

21 21 Selskap vs. forvaltning Er det i hele tatt nødvendig å organisere bompengeinnkrevingen i «selskap»? Eks.: Hordaland fylkeskommune er i dag «selskap» for tre prosjekter. Har tidligere også vært bompengeselskap for Nordhordlandsbrua.

22 22 Selskapsmodeller Administrasjonsselskap og regionale selskap har hver sine fordeler og begge modellene bør kunne utvikles. Selskapene bør ikke være arena for politisk prosess. Selskapene må ikke drives for sterkt av karriereinteresser.

23 23 Strukturrasjonalisering Norge er et «langt» land med mange lokale ordninger med sine særlige begrunnelser. Veidirektoratet/Samferdselsdepartementet bør vurdere et visst påtrykk for å fremskynde en viss strukturrasjonalisering når det gjelder bompengeinnkreving.

24 24 Fra dugnadsånd til kundekrav Bompengeinnkreving er for lengst blitt den «normale» finansieringsmåten og dugnadsånden tilsvarende svekket. I framtidens finansiering vil den politiske støtten være betinget av publikums oppfatning som kunder og mindre av lokale foregangsmenn. Veieier må ha økonomisk ansvar og styringsmuligheter for å ivareta sitt ansvar.

25 Bompenger til «istandbringelser»?? Fristelsen til å gå for langt i bompengeordningen kan vise seg å bli et politisk problem. Bompenger til «istandbringelser» som det het i mandatet til Bro- og tunnelselskapet i 1953 kunne vel passe mange steder, men avtaler som inkluderer drift av vei vil nok endre publikums oppfatning av bompengeordningen og dermed også forutsetningene for framtidens organisering. 25

26 26 Avslutningsvis Det er ikke nødvendig at Stortinget fastsetter i detalj hva som skal bygges. Veieier bør få en videre adgang til å definere prosjektene og pakkenes innhold. Også de økonomiske rammer og betingelser bør i større grad overlates til departement/ Veidirektorat. Men å legge opp til at Bergen kommune skal gi konsesjon, vil kanskje være å gå litt for langt

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012 Anbefaling om regionale bompengeselskaper Rapport 10. desember 2012 1 Konklusjon og anbefaling... 3 1. Innledning... 4 2. Hvorfor endre struktur... 5 2.1 Administrasjons- og driftskostnader... 5 2.2 Finanskostnader...

Detaljer

Regionalt bompengeselskap i Hordaland

Regionalt bompengeselskap i Hordaland www.pwc.no Regionalt bompengeselskap i Hordaland Rapport overlevert 18.03.2014 Regionalt bompengeselskap i Hordaland Om denne rapport Denne rapporten er en utredning om etablering av regionalt bompengeselskap

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN

Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 Saksbehandler: Rannveig Mogren SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN Vedlegg: o Utredning av 4. mai 2011 oppdatert 11. august 2011,

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL BOMVEGSELSKAPENE. Trøndelag Bomveiselskap AS Namdal Bomvegselskap AS Vegamot AS Fosenvegene AS NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL BOMVEGSELSKAPENE. Trøndelag Bomveiselskap AS Namdal Bomvegselskap AS Vegamot AS Fosenvegene AS NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SELSKAPSKONTROLL BOMVEGSELSKAPENE Trøndelag Bomveiselskap AS Namdal Bomvegselskap AS Vegamot AS Fosenvegene AS NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE August 2013 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT OM REGIONALE BOMPENGESELSKAP

HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT OM REGIONALE BOMPENGESELSKAP HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201210399-2 Arkivnr. 810 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.1.2013 31.1.2013 HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT

Detaljer

Høring finansiering av private barnehager

Høring finansiering av private barnehager VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Juridisk avdeling 2 20.08.2015 22.05.2015 2015/3445 Høring finansiering av private barnehager INGEN MERKNADER TIL HØRINGEN 1. OM HØRINGEN

Detaljer

Bygger private verdier med offentlige midle

Bygger private verdier med offentlige midle Bygger private verdier med offentlige midle Utdanning > nr 19 / 24.10.2008 tema. Private barnehageaktører bygger opp store verdier med finansiering fra det offentlige, og enkelte eiere tar ut utbytte i

Detaljer

Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland

Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland Vista Analyse AS, november 2009 www.vista-analyse.no Forord Fylkestinget i Hedmark vedtok i sitt møte 19.06.2009 å

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA - NDLA - OPPRETTING AV EIT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS)

NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA - NDLA - OPPRETTING AV EIT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200702708-92 Arkivnr. 036 Saksh. Bjørgo, Vigdis Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 12.05.2009 28.05.2009 09.06.2009-10.06.2009

Detaljer

Regjeringsforhandlinger og veipolitikk

Regjeringsforhandlinger og veipolitikk Notat fra OFV: Dato: 24.9.2013 Til: OFVs medlemmer Forfatter: Vilrid Femoen Regjeringsforhandlinger og veipolitikk OFV har lagt en intens 4-årsperiode bak seg der foreningens strategi om å avdekke svakheter

Detaljer

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Rapport til kontrollutvalget i Kristiansand kommune angående utført selskapskontroll (eierskapskontroll) i Kristiansand Bompengeselskap

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Saksbehandler: Dag Østern Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/4219-2 Dato: 03.09.08. Nils Fr. Wisløff rådmann Kari E. Høyer kommunaldirektør

Saksbehandler: Dag Østern Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/4219-2 Dato: 03.09.08. Nils Fr. Wisløff rådmann Kari E. Høyer kommunaldirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dag Østern Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/4219-2 Dato: 03.09.08 EIERSKAP OG STYRING - MELDING TIL BYSTYRET INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

Dialogforum 29. april 2015. Gode forsamling!

Dialogforum 29. april 2015. Gode forsamling! Dialogforum 29. april 2015 Gode forsamling! Både NTEs omgivelser og energibransjen er i sterk endring. Da må også vi endre oss. De siste årene har da også stått i endringens tegn for NTE. Skal vi fortsette

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: Forfall: Kopi: Sakliste Godkjenning av protokoll fra møte 1.6.2011 Saken behandles i Saksbehandler: Arkivkode:

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT

MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT Delprosjekt: Formålsbygg og kommunens utleiebygg Delrapport nr 1 Eiendomsselskap for kommunens utleiebygg Februar 2003 Molde kommune i omstilling Side 2 Innhold

Detaljer

Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 13.01.2015 Hovedstyret 21.01.2015 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL STATEN

Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 13.01.2015 Hovedstyret 21.01.2015 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL STATEN Saksframlegg Dokumentnr.: 14/01529-7 Saksbehandler: Sigmund Engdal Dato: 07.01.2015 Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 13.01.2015 Hovedstyret 21.01.2015 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte

Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte Dokument 3:10 (2012 2013) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

Saksbeh.: Dato: 28. februar 2003

Saksbeh.: Dato: 28. februar 2003 Deres ref.: 200205547-4/KKI Vår ref.: 2003/26 M5/553.0 Saksbeh.: Dato: 28. februar 2003 Høringsuttalelse - Forslag til finansiering av spesialhelsetjenesten Bakgrunn Konkurransetilsynet viser til brev

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag om ny IKS-lov

Høringsuttalelse til forslag om ny IKS-lov Ordføreren i Stavanger kommune Deres ref.: Vår ref.: Dato: 13/582-4 / PEDKJE 14.01.2015 Høringsuttalelse til forslag om ny IKS-lov Det henvises til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet og Ot.prp. nr.

Detaljer