DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret"

Transkript

1 DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:30 13:50 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Behandlede saker: Anne Sofie S. Mathisen, John Erik Skjellnes Johansen, Dagfinn Ness Andreassen, Arild Hågensen, Tom Kenneth Johansen, Yngve Skei, Alf Torbjørn Westin, Ingeborg Aasvik, Mari Brox Mikalsen, Heidi Vold Lorentzen, Roar G. Åkerøy, Nils Jenssen (permisjon fra 11.35, var med t.o.m sak 37), Arne Hagen. Sven Erik Abs, Vegar Bentzen, Ken Anfindsen, Dag Ragnar Pettersen, Linda Aasvik, Jens Andreas Carlsen, Randi M. Husmo Rådmann Tore Westin og kommunalsjef 1 Pål Bleka 25/12-28/12 og 30/12-44/12. Sak 29/12 var havnet på lista ved en feil da saken var sluttbehandlet i formannskapet (med hasteparagraf). Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Dønna, Anne Sofie S. Mathisen Linda Aasvik Alf Torbjørn Westin Ordfører Medlem Medlem Utskrift møteprotokoll sendt til: Ordfører og rådmann, Ytre Helgeland kommunerevisjon, sekretariatet for kontrollutvalget, kontrollutvalgets medlemmer. Postadresse Besøksadresse Telefon Telefaks Bankkonto Dønna kommune Solfjellsjøen Solfjellsjøen E-postadresse Hjemmeside Skatt Foretaksregister 8820 DØNNA NO

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 25/12 12/278 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA /12 10/404 REGNSKAP GODKJENNING. 27/12 11/145 ÅRSMELDING FOR /12 12/229 PLANSTRATEGI 30/12 12/176 REGLEMENT FOR DØNNA FORMANNSKAP - REVISJON. 31/12 12/177 REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE - REVISJON. 32/12 11/1027 KOMMUNEDELPLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I DØNNA - SKOLEÅRET 2012/ /16 33/12 11/599 SØKNAD OM TILLATELSE AV TILTAK FOR TILRETTELEGGING AV SNEKKERVIK OMRÅDET FOR FRILUFTSBRUK 34/12 12/256 SOLFJELLSJØEN BARNEHAGE - UTBEDRING AV UTEAREAL. SLUTTSAK. 35/12 11/448 DØNNA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE - NYTT KJØKKEN PÅ PERSONALROM. SLUTTSAK. 36/12 12/287 TEKNISK DRIFT - NY GRESSKLIPPER 37/12 12/286 DBU - EKSTRA VEDLIKEHOLD 38/12 09/998 NYE AMBULANSEBÅTER TIL HELGELAND - AVTALE OM BRUK OG BEREDSKAP. 39/12 11/403 Side 2 av 26

3 SAMHANDLINGSREFORMEN - INNGÅELSE AV AVTALER MED HELGELANDSSYKEHUSET 40/12 12/83 FORESPØRSEL OM Å FÅ KJØPE "GONGSTØVIKJA", DEL AV KOMMUNAL EIENDOM GNR. 22/18 PÅ VANDVE 41/12 12/134 HJEMMETJENESTEN - STILLINGSREDUKSJON STØTTEKONTAKT PSYKIATRI 42/12 12/186 OPPRETTELSE AV STIPEND TIL GRUNNSKOLELÆRERE 43/12 12/240 OPPRETTELSE AV STIPEND FOR SYKEPLEIERSTUDENTER 44/12 11/225 TRANSPORTPLAN NORDLAND FLYPLASSTRUKTUR REFERERT FRA Side 3 av 26

4 DOKUMENTJOURNAL Dato: Utvalg: KST Kommunestyret Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode Gradering Løpenr Navn Innhold 11/ ADM/ADM/TOWE 200 & /11 Ytre Helgeland kommunerevisjon ANMODNING OM OPPFØLING I UNDERSLAGS SAK Tatt til orientering 11/ ADM/SER/SIAK GNR 5/ /12 Saksnr 2/12 fra møte i Sakkyndig takstnemnd KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT 5/18 Tatt til orientering 12/ ADM/SER/SIAK /12 Saksnr 1/12 fra møte i Sakkyndig takstnemnd FORSLAG TIL TAKST Tatt til orientering 11/ HSO/ADM/PABL /12 Skatteetaten KONTROLLRAPPORT 2011 VEDRØRENDE SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN FOR DØNNA KOMMUNE Tatt til orientering 11/ PUE/ADM/JAPE GNR 51/ /12 Saksnr 49/12 fra møte i Formannskapet SØKNAD OM TILLATELSE TIL SELVBYGGERTILTAK - PLATT. SØKNAD OM DISPENSASJON PBL 1-8 OG FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL, BESTSEMMELSER I LNF-SONE 2 Tatt til orientering 11/ PUE/LAN/TOJO 223 U 1586/12 Saksnr 43/12 fra møte i Formannskapet NÆRINGSFONDET - ENDRING FRA LÅN TIL TILSKUDD. Tatt til orientering 11/ PUE/LAN/TOJO 026 & /12 Saksnr 42/12 fra møte i Formannskapet HALD IKS 2012 Tatt til orientering 12/ PUE/LAN/TOJO N /12 Saksnr 39/12 fra møte i Formannskapet KOMMUNIKASJON Tatt til orientering 12/ PUE/LAN/JOHO GNR 14/108 Side 4 av 26

5 1594/12 Saksnr 51/12 fra møte i Formannskapet SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR/BNR 14/108 - GLEIN SMÅBÅTFORENING Tatt til orientering 11/ ADM/ADM/TOWE /12 Helgeland Regionråd PROTOKOLL - HELGELAND REGIONRÅD Tatt til orientering 12/ PUE/LAN/TOJO 223 U 1889/12 Saksnr 65/12 fra møte i Formannskapet SØKNAD OM LÅN/TILSKUDD FRA DET KOMMUNALE NÆRINGSFOND Tatt til orientering 11/ PUE/LAN/TOJO /12 Saksnr 66/12 fra møte i Formannskapet SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Tatt til orientering 11/ PUE/ADM/JAPE /12 Saksnr 71/12 fra møte i Formannskapet KOMMUNEDELPLAN FOR SOLFJELLSJØEN FASTSETTING AV PLANPROGRAM Tatt til orientering 12/ PUE/LAN/JOHO GNR 16/1 1892/12 Saksnr 68/12 fra møte i Formannskapet SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - JORDLOVSBEHANSDLING GNR/BNR 16/1 I DØNNA. ROLF OLE FORSLAND Tatt til orientering 11/ PUE/TEK/OLSA GNR 6/2 1893/12 Saksnr 69/12 fra møte i Formannskapet DELING AV EIENDOM 6/2 TIL BOLIGFORMÅL Tatt til orientering 11/ PUE/ADM/JAPE GNR 3/7 1894/12 Saksnr 70/12 fra møte i Formannskapet SØKNAD OM OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG GNR. 3/7. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA AREALPLANENS LNF-SONE 2 OG PBL 1-8 ANGÅENDE TILTAK I STRANDSONEN Tatt til orientering 12/ OKE/SKO/STMA C /12 Saksnr 64/12 fra møte i Formannskapet DØNNAHALLEN - FORBEREDELSER TIL ÅPNING Tatt til orientering 12/ PUE/LAN/TOJO U01 Side 5 av 26

6 1891/12 Saksnr 67/12 fra møte i Formannskapet ÅRSMELDING NÆRINGSFONDET Tatt til orientering Side 6 av 26

7 25/12 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2011 Kommunestyret tar til etterretning framlagte tilstandsrapport for den offentlige grunnskolen i Dønna kommune og forutsetter at skolene i sitt videre arbeid vektlegger følgende: a. Prioriterer tilpasset opplæring/spesialundervisning. b. Forbedringspotensialet i matematikk må utnyttes bedre. c. Det utarbeides lokale/kommunale mål for hva skolene skal oppnå innenfor oppsatte målområder. AP v/tom Kenneth Johansen fremmet følgende forslag til vedtak: Kommunestyret tar til etterretning framlagte tilstandsrapport for den offentlige grunnskolen i Dønna kommune og forutsetter at skolene i sitt videre arbeid skal vektlegge følgende: a) Prioriterer tilpasset opplæring/spesialundervisning. Tidlig innsats må vektlegges. b) Økt satsing på matematikkfaget.. c) Det utarbeides lokale/kommunale mål for hva skolene skal oppnå innenfor oppsatte målområder. Formannskapets innstilling ble satt opp mot forslag fra AP v/tom Kenneth Johansen. Forslag fra AP v/tom Kenneth Johansen ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret tar til etterretning framlagte tilstandsrapport for den offentlige grunnskolen i Dønna kommune og forutsetter at skolene i sitt videre arbeid skal vektlegge følgende: a) Prioriterer tilpasset opplæring/spesialundervisning. Tidlig innsats må vektlegges. b) Økt satsing på matematikkfaget.. c) Det utarbeides lokale/kommunale mål for hva skolene skal oppnå innenfor oppsatte målområder. Side 7 av 26

8 26/12 REGNSKAP GODKJENNING. 1. Kommunestyret godkjenner det reviderte regnskapet for 2010 med ett regnskapsmessig mindreforbruk/merforbruk på kr. 0 i driftsregnskapet og ett investeringsregnskap i balanse. 2. Kommunestyret finner med bakgrunn i tidspunktet for regnskapsavleggelsen, den spesielle situasjon med anmeldelse av økonomiske misligheter og regnskapsresultatet at det ikke skal tilbakeføres sjølskapt driftsoverskudd til driftsenheter. Driftsenheter/ ansvarsområder med driftsunderskudd skal heller ikke dekke inn sjølskapt del av underskuddet. 1. Kommunestyret godkjenner det reviderte regnskapet for 2010 med ett regnskapsmessig mindreforbruk/merforbruk på kr. 0 i driftsregnskapet og ett investeringsregnskap i balanse. 2. Kommunestyret finner med bakgrunn i tidspunktet for regnskapsavleggelsen, den spesielle situasjon med anmeldelse av økonomiske misligheter og regnskapsresultatet at det ikke skal tilbakeføres sjølskapt driftsoverskudd til driftsenheter. Driftsenheter/ ansvarsområder med driftsunderskudd skal heller ikke dekke inn sjølskapt del av underskuddet. Side 8 av 26

9 27/12 ÅRSMELDING FOR Kommunestyret tar den framlagte årsmelding for Dønna kommune for 2010 til etterretning. Kommunestyret tar den framlagte årsmelding for Dønna kommune for 2010 til etterretning. Side 9 av 26

10 28/12 PLANSTRATEGI Kommunestyret vedtar å starte opp arbeidet med å utvikle en planstrategi for kommunen. Fremdriftsplanen foreslås vedtatt slik; Forslag til planstrategi behandles, første gang, i formannskapet Etter gjennomført høring kommer strategien til ny behandling i formannskapet , og til endelig behandling i kommunestyret I forhold til kommuneplanen så skal Formannskapet ha forslag til planprogram til behandling i sitt møte for videre til behandling i kommunestyret Kommunestyret vedtar å starte opp arbeidet med å utvikle en planstrategi for kommunen. Fremdriftsplanen foreslås vedtatt slik; Forslag til planstrategi behandles, første gang, i formannskapet Etter gjennomført høring kommer strategien til ny behandling i formannskapet , og til endelig behandling i kommunestyret I forhold til kommuneplanen så skal Formannskapet ha forslag til planprogram til behandling i sitt møte for videre til behandling i kommunestyret Side 10 av 26

11 Side 11 av 26

12 30/12 REGLEMENT FOR DØNNA FORMANNSKAP - REVISJON. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til arbeidsprosess følges. Side 12 av 26

13 31/12 REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE - REVISJON. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til arbeidsprosess følges. Side 13 av 26

14 32/12 KOMMUNEDELPLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I DØNNA - SKOLEÅRET 2012/ /16 Kommunestyret vedtar vedlagte reviderte Kommunedelplan for Den kulturelle skolesekken i Dønna, for skoleårene 2012/ /16. Kommunestyret vedtar vedlagte reviderte Kommunedelplan for Den kulturelle skolesekken i Dønna, for skoleårene 2012/ /16. Side 14 av 26

15 33/12 SØKNAD OM TILLATELSE AV TILTAK FOR TILRETTELEGGING AV SNEKKEVIK OMRÅDET FOR FRILUFTSBRUK Kommunestyret vedtar at sammenslutningen Nord-Dønna lokalutvalg, Snekkevik skoles venneforening og Dønna frivillighetssentral gis tillatelse til å benytte kommunens grunn til å etablere tiltak for friluftsbruk. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå nødvendig avtale. Kommunestyret forutsetter at utbyggingstiltak omsøkes på vanlig måte. Kommunestyret vedtar at sammenslutningen Nord-Dønna lokalutvalg, Snekkevik skoles venneforening og Dønna frivillighetssentral gis tillatelse til å benytte kommunens grunn til å etablere tiltak for friluftsbruk. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå nødvendig avtale. Kommunestyret forutsetter at utbyggingstiltak omsøkes på vanlig måte. Side 15 av 26

16 34/12 SOLFJELLSJØEN BARNEHAGE - UTBEDRING AV UTEAREAL. SLUTTSAK. Kommunestyret tar til etterretning at prosjektet utbedring av utearealet ved Solfjellsjøen barnehage er gjennomført til en totalkostnad på kr Kommunestyret tar til etterretning at prosjektet utbedring av utearealet ved Solfjellsjøen barnehage er gjennomført til en totalkostnad på kr Side 16 av 26

17 35/12 DØNNA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE - NYTT KJØKKEN PÅ PERSONALROM. SLUTTSAK. Kommunestyret tar til etterretning at anskaffelse av nytt kjøkken til personalrommet ved Dønna barne- og ungdomsskole er gjennomført til en totalkostnad på kr ,58. Kommunestyret tar til etterretning at anskaffelse av nytt kjøkken til personalrommet ved Dønna barne- og ungdomsskole er gjennomført til en totalkostnad på kr ,58. Side 17 av 26

18 36/12 TEKNISK DRIFT - NY GRESSKLIPPER 1. Kommunestyret vedtar å bevilge inntil kr til anskaffelse av ny gressklipper til driftsenhet teknisk drift. 2. Kommunestyret vedtar følgende finansiering: Overført fra driftsbudsjettet (momskompensasjon) kr Bruk av ubundet inv.fond kr Bruk av lån kr Sum finansiering kr Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å foreta nødvendig regulering av investeringsbudsjettet i tråd med dette. 3. Kommunestyret gir rådmannen v/teknisk sjef nødvendig fullmakt til å iverksette og gjennomføre anskaffelsen. Dagfinn Ness Andreassen ba om å få sin habilitet vurdert for denne og neste sak da han har vært saksbehandler på saken. Dagfinn Ness Andreassen ble enstemmig kjent inhabil. 1. Kommunestyret vedtar å bevilge inntil kr til anskaffelse av ny gressklipper til driftsenhet teknisk drift. 2. Kommunestyret vedtar følgende finansiering: Overført fra driftsbudsjettet (momskompensasjon) kr Bruk av ubundet inv.fond kr Bruk av lån kr Sum finansiering kr Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å foreta nødvendig regulering av investeringsbudsjettet i tråd med dette. 3. Kommunestyret gir rådmannen v/teknisk sjef nødvendig fullmakt til å iverksette og gjennomføre anskaffelsen. Side 18 av 26

19 37/12 DBU - EKSTRA VEDLIKEHOLD Kommunestyret vedtar å godkjenne igangsetting av ekstra vedlikehold ved Dønna barne- og ungdomsskole innenfor en kostnadsramme på kr ,- inkl. mva. og at utgiftene inndekkes gjennom bevilgning avsatt på ansvarsområde 6011 Drift skole i vedtatt investeringsbudsjett for 2012 Dagfinn Ness Andreassen ble enstemmig kjent inhabil da han har vært saksbehandler på saken. Kommunestyret vedtar å godkjenne igangsetting av ekstra vedlikehold ved Dønna barne- og ungdomsskole innenfor en kostnadsramme på kr ,- inkl. mva. og at utgiftene inndekkes gjennom bevilgning avsatt på ansvarsområde 6011 Drift skole i vedtatt investeringsbudsjett for Side 19 av 26

20 38/12 NYE AMBULANSEBÅTER TIL HELGELAND - AVTALE OM BRUK OG BEREDSKAP. 1. Kommunestyret vil ikke inngå noen avtale med Helgelandssykehuset HF om beredskap og bruk av ambulansebåter til kommunal helsetjeneste som inngår i skyss av helsepersonell før det er endelig avklart at ny ambulansebåt blir plassert på Bjørn som tidligere forutsatt. Når slik avklaring foreligger gis rådmannen fullmakt til å underskrive framlagte avtale. 2. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå midlertidig avtale om beredskap og bruk av skyssbåt til kommunal helsetjeneste med annen båteier dersom dette er nødvendig og forutsetter at dette forsøkes løst i samarbeid med våre nabokommuner. 1. Kommunestyret vil ikke inngå noen avtale med Helgelandssykehuset HF om beredskap og bruk av ambulansebåter til kommunal helsetjeneste som inngår i skyss av helsepersonell før det er endelig avklart at ny ambulansebåt blir plassert på Bjørn som tidligere forutsatt. Når slik avklaring foreligger gis rådmannen fullmakt til å underskrive framlagte avtale. 2. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå midlertidig avtale om beredskap og bruk av skyssbåt til kommunal helsetjeneste med annen båteier dersom dette er nødvendig og forutsetter at dette forsøkes løst i samarbeid med våre nabokommuner. Side 20 av 26

21 39/12 SAMHANDLINGSREFORMEN - INNGÅELSE AV AVTALER MED HELGELANDSSYKEHUSET Dønna kommunestyre vedtar de forelagte avtaleforslag; felles samarbeidsavtale samt tjenesteavtale 1,3,5 og 11 slik de er fremforhandlet av det interkommunale forhandlingsutvalget. Kommunestyret gir forhandlingsmyndighet til rådmannen for videre arbeid med gjenstående avtaler, samt revidering av avtaler. Kommunestyret støtter videre at framtidige forhandlinger av nye avtaler, samt revidering av inngåtte avtaler mellom Helgelandskommunene og Helgelandssykehuset, foregår gjennom et felles forhandlingsutvalg for Helgeland. Forhandlingsutvalget skal settes sammen av representanter med geografisk tilknytning til de fire naturlige helseregionene på Helgeland (nord, sør, ytre og indre Helgeland), samt ha ulik og utfyllende fagkompetanse internt i gruppen. Alle avtaler som inngås eller revideres skal vedtas av kommunestyret. Dønna kommunestyre vedtar de forelagte avtaleforslag; felles samarbeidsavtale samt tjenesteavtale 1,3,5 og 11 slik de er fremforhandlet av det interkommunale forhandlingsutvalget. Kommunestyret gir forhandlingsmyndighet til rådmannen for videre arbeid med gjenstående avtaler, samt revidering av avtaler. Kommunestyret støtter videre at framtidige forhandlinger av nye avtaler, samt revidering av inngåtte avtaler mellom Helgelandskommunene og Helgelandssykehuset, foregår gjennom et felles forhandlingsutvalg for Helgeland. Forhandlingsutvalget skal settes sammen av representanter med geografisk tilknytning til de fire naturlige helseregionene på Helgeland (nord, sør, ytre og indre Helgeland), samt ha ulik og utfyllende fagkompetanse internt i gruppen. Alle avtaler som inngås eller revideres skal vedtas av kommunestyret. Side 21 av 26

22 40/12 FORESPØRSEL OM Å FÅ KJØPE "GONGSTØVIKJA", DEL AV KOMMUNAL EIENDOM GNR. 22/18 PÅ VANDVE 1. Kommunestyret vedtar å gi Ingunn og Toralf Laumann opsjon på kjøp av ca. 700 m² sjøtomt som fradeles fra kommunal eiendom gnr. 22/18 på Vandve. Arealet deles som vist på vedlagte skisse. 2. Opsjonspris settes til kr. 13,50 pr. m². 3. Kommunen gir veirett over gnr. 22/18 til eiendom 22/88 Gongstøhaugen. 4. Alle utgifter/gebyrer ifm. deling og tinglysning betales av kjøper. 5. Kjøpet forutsetter godkjent fradeling og at parsellen kan overtas uten heftelser. 1. Kommunestyret vedtar å gi Ingunn og Toralf Laumann opsjon på kjøp av ca. 700 m² sjøtomt som fradeles fra kommunal eiendom gnr. 22/18 på Vandve. Arealet deles som vist på vedlagte skisse. 2. Opsjonspris settes til kr. 13,50 pr. m². 3. Kommunen gir veirett over gnr. 22/18 til eiendom 22/88 Gongstøhaugen. 4. Alle utgifter/gebyrer ifm. deling og tinglysning betales av kjøper. 5. Kjøpet forutsetter godkjent fradeling og at parsellen kan overtas uten heftelser. Side 22 av 26

23 41/12 HJEMMETJENESTEN - STILLINGSREDUKSJON STØTTEKONTAKT PSYKIATRI Kommunestyret vedtar stillingsreduksjon i støttekontakt i psykiatrien fra med en årlig besparelse på kr Kommunestyret gir rådmannen de nødvendige fullmakter, slik at berørte arbeidstakere får den behandling som lov- og avtaleverket krever. Kommunestyret vedtar stillingsreduksjon i støttekontakt i psykiatrien fra med en årlig besparelse på kr Kommunestyret gir rådmannen de nødvendige fullmakter, slik at berørte arbeidstakere får den behandling som lov- og avtaleverket krever. Side 23 av 26

24 42/12 OPPRETTELSE AV STIPEND TIL GRUNNSKOLELÆRERE Kommunestyret vedtar at det på nåværende tidspunkt ikke er aktuelt å opprette stipendordning for grunnskolelærerstudenter. Kommunestyret vedtar at det på nåværende tidspunkt ikke er aktuelt å opprette stipendordning for grunnskolelærerstudenter. Side 24 av 26

25 43/12 OPPRETTELSE AV STIPEND FOR SYKEPLEIERSTUDENTER Kommunestyret finner ikke å kunne opprette stipendordning for sykepleierstudenter på det nåværende tidspunkt. Kommunestyret tar til etterretning at sykepleierstudenter som er ansatt i kommunen er gitt stimuleringstiltak som skissert i saksframlegget. Kommunestyret finner ikke å kunne opprette stipendordning for sykepleierstudenter på det nåværende tidspunkt. Kommunestyret tar til etterretning at sykepleierstudenter som er ansatt i kommunen er gitt stimuleringstiltak som skissert i saksframlegget. Side 25 av 26

26 44/12 TRANSPORTPLAN NORDLAND FLYPLASSTRUKTUR Kommunestyret i Dønna kommune ber Nordland Fylkeskommune fremme følgende forhold relatert til spørsmålet om flyplasstruktur på Helgeland; Etter utredning der de samfunnsmessige konsekvensene vurderes, både på kort og lengre sikt, ved en etablering av stor flyplass på Helgeland. Dette med bakgrunn i de konkret varslede etableringene i Sandnessjøen, relatert til olje og gass, samt innspill fra Vefsn Kommune om at de ønsker Sandnessjøen lufthavn Stokka som sitt alternativ som en lufthavn med 2000 meters rullebane. I forhold til en eventuell stor flyplass bør begge alternativ, Hauan og Stokka, utredes nærmere, slik at alle forhold blir belyst - relatert til investeringskostnader (inkludert infrastruktur). Videre bør de flyoperative anmerkninger/anførsler i Avinorrapporten vurderes grundigere. Nordland Fylkeskommune bør stille seg positiv til en evt etablering av stor flyplass på Helgeland, men holde åpent hvor denne skal lokaliseres, Hauan eller Stokka. Kommunestyret i Dønna kommune ber Nordland Fylkeskommune fremme følgende forhold relatert til spørsmålet om flyplasstruktur på Helgeland; Etter utredning der de samfunnsmessige konsekvensene vurderes, både på kort og lengre sikt, ved en etablering av stor flyplass på Helgeland. Dette med bakgrunn i de konkret varslede etableringene i Sandnessjøen, relatert til olje og gass, samt innspill fra Vefsn Kommune om at de ønsker Sandnessjøen lufthavn Stokka som sitt alternativ som en lufthavn med 2000 meters rullebane. I forhold til en eventuell stor flyplass bør begge alternativ, Hauan og Stokka, utredes nærmere, slik at alle forhold blir belyst - relatert til investeringskostnader (inkludert infrastruktur). Videre bør de flyoperative anmerkninger/anførsler i Avinorrapporten vurderes grundigere. Nordland Fylkeskommune bør stille seg positiv til en evt etablering av stor flyplass på Helgeland, men holde åpent hvor denne skal lokaliseres, Hauan eller Stokka. Side 26 av 26