MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Formannskapet"

Transkript

1 DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: Tid: 09:00 13:15 Til stede på møtet Medlemmer: John Erik Johansen, Hilde Andreassen, Mari Brox Mikalsen, Gunnar Lorentzen, Yngve Skei, Trine Sivertsen Hjortdahl, Nils Jenssen (kom kl 09.45, og deltok ikke under orienteringen om samferdsel, og fikk permisjon kl 13, og var heller ikke med på referatsakene) Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Rådmann Tor Henning Jørgensen, kommunalsjef 2 Mette Anfindsen, kommunalsjef 1 Pål Bleka Hilde Andreassen ble valgt som settevaraordfører fram til Nils Jenssen kom Behandlede saker: 12/16 25/16 Ordfører orienterte om samferdsel og arbeidet med samferdselsløsninger på Helgeland Ordfører orienterte om arbeidet som gjøres for å bedre mobilnett/internettløsninger i kommunen. Det ble holdt en orientering/diskusjon om Dønna Frivilligsentral. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Dønna, John-Erik S. Johansen Gunnar Lorentzen Yngve Skei Ordfører Formannskapsmedlem Formannskapsmedlem Utskrift møteprotokoll sendt til: Ordfører og rådmann, Ytre Helgeland kommunerevisjon, sekretariatet for kontrollutvalget, kontrollutvalgets medlemmer Postadresse Besøksadresse Telefon Telefaks Bankkonto Dønna kommune Solfjellsjøen Solfjellsjøen E-postadresse Hjemmeside Skatt Foretaksregister 8820 DØNNA NO

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/16 16/16 FORSLAG TIL NYTT INNTEKSTSSYSTEM FOR KOMMUNENE - HØRING 13/16 15/174 HELGELAND REGIONRÅD - PARTNERSKAP MED NORD-NORGES EUROPAKONTOR 14/16 15/1089 HJEMMETJENESTEN - NEDBEMANNING /16 16/89 VAKANSE I KULTURSKOLEN VED DØNNA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE - BUDSJETT /16 16/87 REDUKSJON/BORTFALL AV ADMINISTRATIVE RESSURSER VED DØNNA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE - BUDSJETT /16 16/88 REDUKSJON/BORTFALL AV UNDERVISNINGSTIMER VED DØNNA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE - BUDSJETT /16 15/1091 LØKTA OPPVEKSTSENTER - NEDBEMANNING /16 15/1060 KUTT DØNNA BARNEHAGE - BUDSJETT /16 16/90 STILLINGSREDUKSJON I LEGETJENESTEN 21/16 16/92 DIVERSE KUTT TEKNISK DRIFT - BUDSJETT /16 16/91 VAKANSESTYRING/SENIORTILTAK - BUDSJETT /16 16/28 REDUKSJON UTGIFTER TIL FOLKEVALGTE - BUDSJETT 2016 Side 2 av 22

3 23/16 15/59 KOMPETANSEPLAN SKOLE - HANDLINGSPLAN /16 15/433 EVENTUELT KJØP AV BOLIGER. 25/16 15/1077 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - ANLEGG Side 3 av 22

4 REFERERT FRA DOKUMENTJOURNAL Dato: - Utvalg: FSK Formannskapet Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode Gradering Løpenr Navn Innhold 16/ HSO/ADM/PABL /16 Det kongelige justis- og beredskapsdep.- barne-,likestilling UNGDOMSSTRAFF OG UNGDOMSOPPFØLGING FELLES ANSVAR FOR GJENNOMFØRING Tatt til orientering 15/ HSO/ADM/PABL /16 Skatteoppkreveren i Hald ÅRSRAPPORT FOR 2015 Tatt til orientering 14/ HSO/ADM/PABL /16 Sosial- og helsedirektoratet KOMMUNAL MEDFINANSIERING AV SPESIALHELSETJENESTEN - ÅRSAVREGNING 2014 Tatt til orientering 15/ HSO/ADM/PABL /16 Saksnr 1/16 fra møte i Eldrerådet VALG AV LEDER Tatt til orientering 15/ HSO/ADM/PABL /16 Fylkesmannen i Nordland SVAR PÅ HENVENDELSE VEDR. VALG AV ELDRERÅD Tatt til orientering 13/ ADM/ADM/TOJO /16 Herøy Kommune MELDING OM POLITISK VEDTAK - ORGANISERING AV KOMMUNEREVISJONEN Tatt til orientering 12/ PUE/LAN/TOJO N00 489/16 Nordland Fylkeskommune HØRING - BUSSRUTER Tatt til orientering Side 4 av 22

5 15/ HSO/ADM/PABL /16 Helgelandssykehuset ÅPENT INFORMASJONSMØTE OM NESTE FASE I HELGELANDSSYKEHUSET 2025 Tatt til orientering 15/ ADM/ADM/TOJO /16 Herøy Kommune MELDING OM POLITISK VEDTAK - HELGELAND REGIONRÅD - PARTNERSKAP MED NORD-NORGES EUROPAKONTOR Tatt til orientering Forslag til innretning på Havbruksfondet Det ble orientert om at regionrådet koordinerer en høringsuttalelse om innretning på Havbruksfondet. Side 5 av 22

6 12/16 FORSLAG TIL NYTT INNTEKSTSSYSTEM FOR KOMMUNENE - HØRING Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til nytt inntektssystem for kommunene tas til orientering. SV v/yngve Skei fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Dønna kommune finner ikke å kunne støtte forslaget til nytt inntektssystem for kommunene fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Den nordiske, og norske modellen med en desentralisert bosettingsstruktur har vært en suksess. Sammenlignet med andre europeiske land er dette et suksesskriterium i bildet når Norge i ulike kåringer kommer på topp, som et av verdens beste land å bo i. Vi ser derfor behov for å holde fast ved denne strategien framover. Dønna kommune ber om at det nye inntektssystemet utformes slik at det ivaretar muligheten til å bo, arbeide og drive næring i henhold til dagens etablerte kommunestruktur om det er et kommunalt ønske som det. Omlegging av småkommuneopplegget vil føre til at mindre kommuner mister inntekter, i og med at mer av tilskuddene skal gjøres innbyggeravhengige. Dette er vi imot. Kommunestrukturen trenger en styrking i årene framover om vi skal oppnå å sikre og heve kvaliteten på tjenestetilbudet i tråd med regjeringens målsettinger. Regjeringen må ikke gjøre inntektssystemet for kommunene til et virkemiddel i kommunereformen for å presse fram kommunesammenslåing. 2. Uttalelsen brukes som et grunnlag for en uttalelse som går fra Dønna kommune. 3. Det nedsettes et utvalg bestående av ordfører, varaordfører, Trine Sivertsen Hjortdahl og Yngve Skei som utformer et forslag til vedtak for kommunestyret 1. mars, som er høringsdato. Forslaget fra SV v/yngve Skei ble enstemmig vedtatt. 1. Dønna kommune finner ikke å kunne støtte forslaget til nytt inntektssystem for kommunene fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Den nordiske, og norske modellen med en desentralisert bosettingsstruktur har vært en suksess. Sammenlignet med andre europeiske land er dette et suksesskriterium i Side 6 av 22

7 bildet når Norge i ulike kåringer kommer på topp, som et av verdens beste land å bo i. Vi ser derfor behov for å holde fast ved denne strategien framover. Dønna kommune ber om at det nye inntektssystemet utformes slik at det ivaretar muligheten til å bo, arbeide og drive næring i henhold til dagens etablerte kommunestruktur om det er et kommunalt ønske som det. Omlegging av småkommuneopplegget vil føre til at mindre kommuner mister inntekter, i og med at mer av tilskuddene skal gjøres innbyggeravhengige. Dette er vi imot. Kommunestrukturen trenger en styrking i årene framover om vi skal oppnå å sikre og heve kvaliteten på tjenestetilbudet i tråd med regjeringens målsettinger. Regjeringen må ikke gjøre inntektssystemet for kommunene til et virkemiddel i kommunereformen for å presse fram kommunesammenslåing. 2. Uttalelsen brukes som et grunnlag for en uttalelse som går fra Dønna kommune. 3. Det nedsettes et utvalg bestående av ordfører, varaordfører, Trine Sivertsen Hjortdahl og Yngve Skei som utformer et forslag til vedtak for kommunestyret 1. mars, som er høringsdato. Side 7 av 22

8 13/16 HELGELAND REGIONRÅD - PARTNERSKAP MED NORD-NORGES EUROPAKONTOR 1. Dønna kommune støtter Helgeland Regionråds søknad om å bli partner i North- Norwegian European Office Brussel i to år, med mulighet for utvidelse av perioden. 2. Kostnaden med partnerskapet fordeles slik: Første året, 2016, dekkes hele kontingenten/medlemskapet på kr ,- av Helgeland Regionråd IKS. Andre året, 2017, fordeles kontingenten med kr ,- av Helgeland Regionråd IKS og kr ,- fordels likt på medlemskommunene. For Dønna kommune vil dette utgjør kr ,- pr. år. Forlenges partnerskapsperioden, blir kostnaden fordelt som i 2017, om ikke annet blir vedtatt. AP v/john-erik S. Johansen fremmet følgende forslag til vedtak: Punkt 1: Som rådmannens innstilling. Punkt 2 Finansieringen belastes Helgeland Regionråd i sin helhet. Ved evaluering og eventuell forlengelse så sendes evt. finansiering tilbake til vedtak hos kommunene for ny behandling. Det ble først votert over rådmannens innstilling. Ingen stemte for rådmannens innstilling. Forslaget fra AP v/john-erik S. Johansen ble vedtatt mot 2 stemmer. 1. Dønna kommune støtter Helgeland Regionråds søknad om å bli partner i North- Norwegian European Office Brussel i to år, med mulighet for utvidelse av perioden. 2. Finansieringen belastes Helgeland Regionråd i sin helhet. Ved evaluering og eventuell forlengelse så sendes evt. finansiering tilbake til vedtak hos kommunene for ny behandling. Side 8 av 22

9 14/16 HJEMMETJENESTEN - NEDBEMANNING Kommunestyret vedtar at stillingshjemmel som psykiatrisk sykepleier i Hjemmetjenesten skal reduseres fra 100 % til 50 % - stilling med virkning f.o.m Rådmannen gis nødvendige fullmakter for å kunne gjennomføre vedtaket. 2. Kommunestyret godkjenner at 50 % - stilling som psykiatrisk sykepleier er stilt i vakanse i perioden Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å revidere årsbudsjettet for 2016 i tråd med dette vedtak. SV v/yngve Skei fremmet følgende forslag: 1. Kommunestyret vedtar at stillingshjemmel som psykiatrisk sykepleier i Hjemmetjenesten skal opprettholdes. 2. Som rådmannens innstilling 3. Som rådmannens innstilling Forslaget fra SV v/yngve Skei ble satt opp mot rådmannens innstilling. Rådmannens innstilling ble vedtatt med 5 stemmer mot 2 stemmer avgitt for forslaget fra SV v/yngve Skei. 1. Kommunestyret vedtar at stillingshjemmel som psykiatrisk sykepleier i Hjemmetjenesten skal reduseres fra 100 % til 50 % - stilling med virkning f.o.m Rådmannen gis nødvendige fullmakter for å kunne gjennomføre vedtaket. 2. Kommunestyret godkjenner at 50 % - stilling som psykiatrisk sykepleier er stilt i vakanse i perioden Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å revidere årsbudsjettet for 2016 i tråd med dette vedtak. Side 9 av 22

10 15/16 VAKANSE I KULTURSKOLEN VED DØNNA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE - BUDSJETT 2016 Kommunestyret vedtar at en stillingsstørrelse på 14 % i kulturskolen settes i vakanse inntil videre. Dette utgjør ,- per budsjettår. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar at en stillingsstørrelse på 14 % i kulturskolen settes i vakanse inntil videre. Dette utgjør ,- per budsjettår. Side 10 av 22

11 16/16 REDUKSJON/BORTFALL AV ADMINISTRATIVE RESSURSER VED DØNNA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE - BUDSJETT 2016 Kommunestyret vedtar følgende reduksjon/bortfall av administrative ressurser ved Dønna barne- og ungdomsskole per år: 1. Reduksjon av ressursen til IKT-funksjon ved skolen tilsvarende 2 t/u kr Reduksjon av ressursen til skolens s-teammedlemmer tilsvarende kr Reduksjon av antall kontaktlærere ved skolen tilsvarende kr Administrasjonsutvalgets innstilling: Kommunestyret vedtar følgende reduksjon/bortfall av administrative ressurser ved Dønna barne- og ungdomsskole per år: 1. Reduksjon av ressursen til IKT-funksjon ved skolen tilsvarende 2 t/u kr Reduksjon av ressursen til skolens s-teammedlemmer tilsvarende kr AP v/john-erik S. Johansen fremmet forslag om rådmannens innstilling. Forslag fra AP v/john-erik S. Johansen (rådmannens innstilling) ble vedtatt med 5 stemmer mot 2 stemmer avgitt for administrasjonsutvalgets innstilling. Kommunestyret vedtar følgende reduksjon/bortfall av administrative ressurser ved Dønna barne- og ungdomsskole per år: 1. Reduksjon av ressursen til IKT-funksjon ved skolen tilsvarende 2 t/u kr Reduksjon av ressursen til skolens s-teammedlemmer tilsvarende kr Reduksjon av antall kontaktlærere ved skolen tilsvarende kr Side 11 av 22

12 17/16 REDUKSJON/BORTFALL AV UNDERVISNINGSTIMER VED DØNNA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE - BUDSJETT 2016 Kommunestyret vedtar følgende reduksjon/bortfall av undervisningstimer ved Dønna barneog ungdomsskole per år: 1. Reduksjon av delingstimer i barneskolen kr. 2. Reduksjon av assistenttimer kr. 3. Reduksjon av svømmeundervisning kr. 4. Bortfall av undervisningstimer til fremmedspråkopplæring kr. 5. Reduksjon av undervisningstimer til spesialundervisning kr. 6. Redusere antall timer til svømmeopplæring tilsvarende kr pr år. Administrasjonsutvalgets innstilling: Kommunestyret vedtar følgende reduksjon/bortfall av undervisningstimer ved Dønna barneog ungdomsskole per år: 1. Reduksjon av delingstimer i barneskolen kr. 2. Reduksjon av assistenttimer kr. 3. Reduksjon av svømmeundervisning kr. 4. Bortfall av undervisningstimer til fremmedspråkopplæring kr. 5. Reduksjon av undervisningstimer til spesialundervisning kr. 6. Redusere antall timer til svømmeopplæring tilsvarende kr pr år. 7. Utdanningsforbundet ber kommunestyret se på mulige løsninger for å unngå brudd på opplæringsloven i forhold til kravet om svømmeopplæring i skolen. Innstillingen fra administrasjonsutvalget ble nummerert på nytt: Kommunestyret vedtar følgende reduksjon/bortfall av undervisningstimer ved Dønna barneog ungdomsskole per år: 1. Reduksjon av delingstimer i barneskolen kr. 2. Bortfall av undervisningstimer til fremmedspråkopplæring kr. 3. Reduksjon av undervisningstimer til spesialundervisning kr. 4. Redusere antall timer til svømmeopplæring tilsvarende kr pr år. 5. Utdanningsforbundet ber kommunestyret se på mulige løsninger for å unngå brudd på opplæringsloven i forhold til kravet om svømmeopplæring i skolen. Dønna SV v/yngve Skei fremmet forslag om administrasjonsutvalgets innstilling, men at punkt nr 4 strykes. Side 12 av 22

13 Administrasjonsutvalgets innstilling ble vedtatt med 5 stemmer mot 2 stemmer avgitt for forslaget til Dønna SV v/yngve Skei. Kommunestyret vedtar følgende reduksjon/bortfall av undervisningstimer ved Dønna barneog ungdomsskole per år: 1. Reduksjon av delingstimer i barneskolen kr. 2. Bortfall av undervisningstimer til fremmedspråkopplæring kr. 3. Reduksjon av undervisningstimer til spesialundervisning kr. 4. Redusere antall timer til svømmeopplæring tilsvarende kr pr år. 5. Utdanningsforbundet ber kommunestyret se på mulige løsninger for å unngå brudd på opplæringsloven i forhold til kravet om svømmeopplæring i skolen. Side 13 av 22

14 18/16 LØKTA OPPVEKSTSENTER - NEDBEMANNING Kommunestyret vedtar at stillingshjemmel som renholder ved Løkta oppvekstsenter skal reduseres fra 70 % - stilling til 50 % - stilling med virkning f.o.m Rådmannen gis nødvendige fullmakter for å kunne gjennomføre vedtaket. 2. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å revidere årsbudsjettet for 2016 i tråd med dette vedtaket. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret vedtar at stillingshjemmel som renholder ved Løkta oppvekstsenter skal reduseres fra 70 % - stilling til 50 % - stilling med virkning f.o.m Rådmannen gis nødvendige fullmakter for å kunne gjennomføre vedtaket. 2. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å revidere årsbudsjettet for 2016 i tråd med dette vedtaket. Side 14 av 22

15 19/16 KUTT DØNNA BARNEHAGE - BUDSJETT 2016 Kommunestyret vedtar å legge ned avdeling Bjørn, Dønna barnehage med virkning fra , og gir rådmann fullmakt til å gjennomføre de nødvendige budsjettreduksjoner. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar å legge ned avdeling Bjørn, Dønna barnehage med virkning fra , og gir rådmann fullmakt til å gjennomføre de nødvendige budsjettreduksjoner. Side 15 av 22

16 20/16 STILLINGSREDUKSJON I LEGETJENESTEN Kommunestyret vedtar at legebemanningen reduseres med 30% stilling, og gir rådmannen fullmakt til å gjennomføre bemanningsreduksjonen. SV v/yngve Skei fremmet følgende forslag: Stillingen opprettholdes. Rådmannens innstilling ble vedtatt med 5 stemmer mot 2 stemmer avgitt for forslaget fra SV v/yngve Skei Kommunestyret vedtar at legebemanningen reduseres med 30% stilling, og gir rådmannen fullmakt til å gjennomføre bemanningsreduksjonen. Side 16 av 22

17 21/16 DIVERSE KUTT TEKNISK DRIFT - BUDSJETT 2016 Kommunestyret vedtar kutt på kr på ansvarsområde 6018 Brannvesen på følgende kontoarter: Ansvar 6018 Brannvesen Kontoart Lønn/beredskap kr ,- Ansvar 6018 Brannvesen Kontoart Pensjon Vital/KLP kr ,- Kommunestyret vedtar kutt på kr på følgende ansvarsområder og kontoarter: Ansvar 6000 Teknisk adm Kontoart Kurs kr ,- Ansvar 6000 Teknisk adm Kontoart Reiseutgifter kr ,- Ansvar 6003 Oppmåling Kontoart Kurs kr ,- Ansvar 6003 Oppmåling Kontoart Reiseutgifter kr ,- Ansvar 6018 Brannvesen Kontoart Serviceavtaler kr ,- Ansvar 6018 Brannvesen Kontoart Kjøp av tjenester kr ,- Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar kutt på kr på ansvarsområde 6018 Brannvesen på følgende kontoarter: Ansvar 6018 Brannvesen Kontoart Lønn/beredskap kr ,- Ansvar 6018 Brannvesen Kontoart Pensjon Vital/KLP kr ,- Kommunestyret vedtar kutt på kr på følgende ansvarsområder og kontoarter: Ansvar 6000 Teknisk adm Kontoart Kurs kr ,- Ansvar 6000 Teknisk adm Kontoart Reiseutgifter kr ,- Ansvar 6003 Oppmåling Kontoart Kurs kr ,- Ansvar 6003 Oppmåling Kontoart Reiseutgifter kr ,- Ansvar 6018 Brannvesen Kontoart Serviceavtaler kr ,- Ansvar 6018 Brannvesen Kontoart Kjøp av tjenester kr ,- Side 17 av 22

18 22/16 VAKANSESTYRING/SENIORTILTAK - BUDSJETT 2016 Kommunestyret ber rådmannen om å sette stillinger i vakanse der det er forsvarlig etter en nærmere vurdering av forsvarlighet og tjenestetilbud. Dette gjelder både der ansatte slutter, tar permisjon og har sykefravær. Kommunestyret ber rådmannen om å rapportere til formannskapet i mai, slik at kommunestyret kan gjøre eventuelle justeringer av vedtaket i juni. Rådmannen bes om å informere arbeidstakere over 62 år om muligheten for pensjonistlønn. Administrasjonsutvalgets innstilling: Kommunestyret ber rådmannen om å sette stillinger i vakanse der det er forsvarlig etter en nærmere vurdering av forsvarlighet og tjenestetilbud. Dette gjelder både der ansatte slutter, tar permisjon og har sykefravær. Vakanser ut over dagens reglement på 3 måneder skal behandles av administrasjonsutvalget. Kommunestyret ber rådmannen om å rapportere til formannskapet i mai, slik at kommunestyret kan gjøre eventuelle justeringer av vedtaket i juni. Rådmannen bes om å informere arbeidstakere over 62 år om muligheten for pensjonistlønn. Det ble votert over administrasjonsutvalgets innstilling. Administrasjonsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret ber rådmannen om å sette stillinger i vakanse der det er forsvarlig etter en nærmere vurdering av forsvarlighet og tjenestetilbud. Dette gjelder både der ansatte slutter, tar permisjon og har sykefravær. Vakanser ut over dagens reglement på 3 måneder skal behandles av administrasjonsutvalget. Kommunestyret ber rådmannen om å rapportere til formannskapet i mai, slik at kommunestyret kan gjøre eventuelle justeringer av vedtaket i juni. Rådmannen bes om å informere arbeidstakere over 62 år om muligheten for pensjonistlønn. Side 18 av 22

19 7/16 REDUKSJON UTGIFTER TIL FOLKEVALGTE - BUDSJETT 2016 Kommunestyret vedtar å redusere budsjett ansvar 1000 Folkevalgte styringsorgan med ,-. Kuttene fordeles på følgende poster: Bevertning/møteutgifter , Reiseutgifter 5.000,- Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar å redusere budsjett ansvar 1000 Folkevalgte styringsorgan med ,-. Kuttene fordeles på følgende poster: Bevertning/møteutgifter , Reiseutgifter 5.000,- Side 19 av 22

20 23/16 KOMPETANSEPLAN SKOLE - HANDLINGSPLAN Formannskapet vedtar fremlagte handlingsplan Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapet vedtar fremlagte handlingsplan Side 20 av 22

21 24/16 EVENTUELT KJØP AV BOLIGER. 1. Kommunestyret godkjenner tilbudet av fra Dønna Eiendomsutvikling AS og gir rådmannen de nødvendige fullmakter til å gjennomføre kjøpet samt regulere årets investeringsbudsjett i tråd med dette punkt. 2. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å kjøpe ytterligere 1 leilighet med minimum 3 soverom dersom dette anses for nødvendig for å gjennomføre årets bosetting/familiegjenforening. Herunder også myndighet til å regulere årets investeringsbudsjett i tråd med dette punkt. Trine Sivertsen Hjortdahl ble enstemmig kjent inhabil med bakgrunn i at hun er medeier i firmaet som har gitt tilbudet. Etter en innledende diskusjon ble møtet lukket i medhold av kommunelovens 31 nr 2. Dønna SP/KP v/nils Jenssen fremmet følgende forslag: første setning tilføyes «om kjøp av tre boligenheter». Rådmannens innstilling med tilføyelse fra Dønna SP/KP v/nils Jenssen ble enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret godkjenner tilbudet av fra Dønna Eiendomsutvikling AS om kjøp av tre boligenheter, og gir rådmannen de nødvendige fullmakter til å gjennomføre kjøpet samt regulere årets investeringsbudsjett i tråd med dette punkt. 2. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å kjøpe ytterligere 1 leilighet med minimum 3 soverom dersom dette anses for nødvendig for å gjennomføre årets bosetting/familiegjenforening. Herunder også myndighet til å regulere årets investeringsbudsjett i tråd med dette punkt. Side 21 av 22

22 25/16 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - ANLEGG Formannskapet fatter følgende vedtak ifm. søknad om rammetillatelse datert : 1. I henhold til plan- og bygningslovens 20-1 gis det tillatelse til tiltak rammetillatelse for bygging av leilighetsbygg som vist på tegning og kart datert Tillatelsen omfatter utførelse av grunnarbeid og støping plate og grunnmur med tilhørende bunnledninger og radonsperre. 3. Det gis dispensasjon fra vedtatte bestemmelser for gjeldende tomt BF4 der bygget kan plasseres 2,5 meter nærmere vegmidte enn fastsatt fra 12,5 meter til 10,0 meter. Begrunnelse som vist i saksfremstilling. 4. Før bygging over grunnmur/plate starter skal det søkes om tillatelse til tiltak vedlagt søknad om ansvarshavende for alle involverte fag. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapet fatter følgende vedtak ifm. søknad om rammetillatelse datert : 1. I henhold til plan- og bygningslovens 20-1 gis det tillatelse til tiltak rammetillatelse for bygging av leilighetsbygg som vist på tegning og kart datert Tillatelsen omfatter utførelse av grunnarbeid og støping plate og grunnmur med tilhørende bunnledninger og radonsperre. 3. Det gis dispensasjon fra vedtatte bestemmelser for gjeldende tomt BF4 der bygget kan plasseres 2,5 meter nærmere vegmidte enn fastsatt fra 12,5 meter til 10,0 meter. Begrunnelse som vist i saksfremstilling. 4. Før bygging over grunnmur/plate starter skal det søkes om tillatelse til tiltak vedlagt søknad om ansvarshavende for alle involverte fag. Side 22 av 22

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 27.09.2016 Tid: 10:30 14:00 Til stede på møtet Medlemmer: John Erik Johansen, Nils Jenssen, Hilde Andreassen, Mari Brox Mikalsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 03.04.2014 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, Arne Å. Hagen, Yngve Skei, Marita Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Dønnamann Møtedato: 17.01.2017 Tid: 09:00 12:15 Til stede på møtet Medlemmer: John Erik Johansen, Nils Jenssen, Mari Brox Mikalsen, Gunnar Lorentzen, Yngve Skei og Trine

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 15.03.2016 Tid: 09:00 13.15 Til stede på møtet Medlemmer: John Erik Johansen, Nils Jenssen, Hilde Andreassen, Mari Brox Mikalsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 03.02.2015 Tid: 09:00 09:45 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, Arne Hagen, Yngve Skei og Marita

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Snekkervika skole (utemøte) Møtedato: 04.07.2017 Tid: 09:00 13:30 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Nils Jenssen, Yngve Skei, Gunnar

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. 171/13 173/13 (sak 170 ble trukket av søker)

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. 171/13 173/13 (sak 170 ble trukket av søker) KOMMUNE DØNNA MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2013 Tid: 13:15-13:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Behandlede saker:

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Varamedlemmer: Rådmann Tore Westin og kommunalsjef 2 Mette Anfindsen

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Varamedlemmer: Rådmann Tore Westin og kommunalsjef 2 Mette Anfindsen KOMMUNE DØNNA Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 04.02.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Anne Sofie

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 27.05.2014 Tid: kl. 09.00 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Arne Hagen, Marita Johansen, Eivind Smørvik Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2017 Tid: 09:30 10:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: John-Erik S. Johansen, Hilde Andreassen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.11.2014 Tid: kl. 09.30 10:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, John-Erik S.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: St. Halvard Pub&Cafe på Løkta Møtedato: 22.10.2014 Tid: kl. 11.30 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, John-Erik S. Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Møtested: Kommunehuset Møtedato: 04.12.2014 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Magne Bye, Helge Emilsen, Heidi Vold Lorentzen Forfall: Henny Tro, Lyder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 24.03.2015 Tid: 11:30-13:50 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, John Erik S. Johansen, Mari Brox Mikalsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Dønnamann Møtedato: 14.02.2017 Tid: 09:00 12:00 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Gunnar Lorentzen, Nils Jenssen, Yngve Skei Forfall:

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Ingunn Laumann, Karsten Vang, Ken Roger Edvardsen

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Ingunn Laumann, Karsten Vang, Ken Roger Edvardsen DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 09.06.2010 Tid: kl 09.00 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ingunn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Trollskogen, Løkta Møtedato: 05.07.2016 Tid: 15:15 16:50 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Nils Jenssen, Gunnar Lorentzen, Mari Brox

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 19.05.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, Nils Jenssen, Dag Ragnar Pettersen, Dagfinn

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget KOMMUNE DØNNA Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 10.09.2012 Tid: 0900 MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Anne Sofie

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 27.05.2016 Tid: 08:30 09:30 Til stede på møtet Medlemmer: Stina Helen Hermansen, Jens Carlsen, Marita Johansen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2016 Tid: 09:30 14:15 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Hilde Andreassen, Ken Roger Edvardsen, Odd

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. KOMMUNE DØNNA MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 01.10.2013 Tid: kl. 08.30 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Anne Sofie S.

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser. Mari-Ann Vang, Mette Lise Andersen, Randi Husmo, Jan Schjelderup

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser. Mari-Ann Vang, Mette Lise Andersen, Randi Husmo, Jan Schjelderup DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 15.05.2012 Tid: Kl 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget DØNNA KOMMUNE Møtested: Møtedato: 04.02.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): * tilstede: (autokorr.) Behandlede

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Magne Bye, Helge Emilsen, Lyder Olsen, Heidi Vold Lorentzen

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Magne Bye, Helge Emilsen, Lyder Olsen, Heidi Vold Lorentzen KOMMUNE DØNNA MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Møtested: Kommunehuset - møterom Dønnamannen Møtedato: 03.12.2012 Tid: Kl 09.00 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser KOMMUNE DØNNA MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser Møtested: Kommunehuset, møterom Dønnamannen Møtedato: 07.12.2012 Tid: kl 09.00 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Dønnamann Møtedato: 09.05.2017 Tid: 09:00 13.25 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Nils Jenssen, Mari Brox Mikalsen, Gunnar Lorentzen, Yngve Skei og

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/15 15/724 UTVIDELSE AV STILLING VED LØKTA OPPVEKSTSENTER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/15 15/724 UTVIDELSE AV STILLING VED LØKTA OPPVEKSTSENTER DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann : 08.09.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Møtested: Møterom Dønnamannen, kommunehuset Møtedato: 23.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Magne Bye, Lyder Olsen, Helge Emilsen Forfall: Heidi

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.03.2017 Tid: 09:30 13:40 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Hilde Andreassen, Ken Roger Edvardsen, Odd

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE Møtested: Dønnamannen Møtedato: 15.09.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): * tilstede: (autokorr.) Behandlede

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 124/15 12/971 VEDTEKTSENDRING - YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 124/15 12/971 VEDTEKTSENDRING - YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 27.10.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Formannskap. Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 18.01.2016 Tid: 12:02-14:34

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Formannskap. Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 18.01.2016 Tid: 12:02-14:34 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 18.01.2016 Tid: 12:02-14:34 Til stede på møtet Medlemmer: Eva Ottesen (ordfører) Roger Markussen Roy

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KOMMUNE DØNNA MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 11.12.2012 Tid: kl. 11.30 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Anne Sofie

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.12.2012 Tid: 18:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Steigen formannskap

MØTEPROTOKOLL. Steigen formannskap Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 07.05.2008 Tid: Kl. 10:30 16:00 Til stede på møtet Medlemmer: Asle Schrøder, Agnar Hansen, Sissel Grimstad, Fred

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2009 Tid: 08.00 HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl Forfall: Varamedlemmer: Mette Seljenes,

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KOMMUNE DØNNA MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Vandve Ungdomshus Møtedato: 20.06.2013 Tid: kl. 09.00 13.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Anne Sofie S

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: kl. 09.30 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Botnkrona Møtedato: 03.09.2014 Tid: 11:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Botnkrona Møtedato: 03.09.2014 Tid: 11:00. Tilstede på møtet: Møtested: Botnkrona Møtedato: 03.09.2014 Tid: 11:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Norvald Ruderaas, Hanne B Wiig Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.06.2015 Tid: 09:30-12:45 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, John-Erik S. Johansen, Dagfinn Ness Andreassen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Skånland kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.02.2013 Tid: 12.00 16.45 Til stede på møtet Medlemmer: Einar Aune Helene Berg Nilsen Tor Martin Torbergsen Christine Killie

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn samfunnshus Møtedato: 13.12.2012 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

formannskapet Saksliste datert 26.1.04 og kunngjøring i Strandbuen Ingen merknader til innkalling, forfall eller saksliste

formannskapet Saksliste datert 26.1.04 og kunngjøring i Strandbuen Ingen merknader til innkalling, forfall eller saksliste STRAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL formannskapet Møtested: Kantina i Rådhuset Møtedato: 04.02.04 Tid: 18.00 20.10 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Møteleder: Referent: Administrasjonen: Innkalling:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Alf N. Hansen, Susanne Bekkevold Grinde. Anita Sagen, Eli Johansen.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Alf N. Hansen, Susanne Bekkevold Grinde. Anita Sagen, Eli Johansen. Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 03.05.2016 Tid: kl. 17:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari K. Kristiansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN

ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 04.12.2014 Tid: 09:00-11:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 25.05.2009 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Siv Anita Steel, Inger Roren, Frank Broks Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Administrasjonsutvalg. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 23.08.2011 Tid: 10:30 11.

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Administrasjonsutvalg. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 23.08.2011 Tid: 10:30 11. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 23.08.2011 Tid: 10:30 11.20 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 29.12.2008 Tid: Kl 09.00 10.30 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 13.04.2010 Tid: 09.00-15.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Møteleder: Tora Husan, Knut Ingolf Dragset, Eli Krogstad,

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0012/05 JUSTERINGER AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE - TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER

PROTOKOLL SAKSLISTE 0012/05 JUSTERINGER AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE - TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.03.2005 Tid: 1700-2130 Forfall: Vidar Woldengen (H) Anne Katrine Raasum (AP) Dag Ellefsrud (FRP) Leif Braaum (FRP) Tove Kristine D. Torstensen

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Restauranten Møtedato: 03.12.2015 Tid: kl. 10.00 Innkalte: Formannskapet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Trond Einar Olaussen Nestleder Gunn Mari Kverndal

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE Møtested: Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): * tilstede: (autokorr.) Behandlede saker:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Sakkyndig takstnemnd. Oddrun Ofte, Dag Ragnar Pettersen Ken Roger Edvardsen Svein Valstad Kommunalsjef 1 Pål Bleka

MØTEPROTOKOLL. Sakkyndig takstnemnd. Oddrun Ofte, Dag Ragnar Pettersen Ken Roger Edvardsen Svein Valstad Kommunalsjef 1 Pål Bleka DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Sakkyndig takstnemnd Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 28.02.2017 Tid: 08:00 08:30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddrun

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Steigen formannskap

MØTEPROTOKOLL. Steigen formannskap Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 14.10.2009 Tid: Kl. 09:00-14:30 Til stede på møtet Medlemmer: Asle Schrøder, Agnar Hansen, Fred Eliassen, Kjell

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Tjøtta skole Møtedato: 30.05.2012 Tid: 13.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Tjøtta skole Møtedato: 30.05.2012 Tid: 13.00. Tilstede på møtet: Møtested: Tjøtta skole Møtedato: 30.05.2012 Tid: 13.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Norvald Ruderaas

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Kirsti Tømmervold,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 17.30

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 17.30 Skånland kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Einar Aune Tor Einar Fagereng Christine Killie Helene Berg Nilsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Eidar Tøllefsen

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Klæbu kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 12.11.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP,

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/699-6 Solgunn Normann, 74 39 33 16 082 03.01.2013

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/699-6 Solgunn Normann, 74 39 33 16 082 03.01.2013 VIKNA KOMMUNE Rådmannen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/699-6 Solgunn Normann, 74 39 33 16 082 03.01.2013

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.04.2015 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Navn Eva D. Husby Monika Olsen Siv O. Gamst Anne Olsen-Ryum

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg. Bente Mikkelsen (Utdanningsforbundet) Karl Fredrik Normann (enhetsleder/rådgiver) André Selnes (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg. Bente Mikkelsen (Utdanningsforbundet) Karl Fredrik Normann (enhetsleder/rådgiver) André Selnes (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 25.11.2014 Tid: 14:00 15:27 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein (ordfører) Elsa

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.11.2005 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: Johnny

Detaljer

PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 07.03.2013 13/109 418 5.4 PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG Møtedato: Torsdag 7. mars 2013 kl. 13.00 15.30 Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Leinesfjord Saksnr.:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Steigen formannskap. Innkalling: Godkjent Merknader: Mette Bolsøy ble innvilget permisjon fra kl. 13:30 Behandlede saker: 15-17/09

MØTEPROTOKOLL. Steigen formannskap. Innkalling: Godkjent Merknader: Mette Bolsøy ble innvilget permisjon fra kl. 13:30 Behandlede saker: 15-17/09 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 20.05.2009 Tid: Kl. 09:00 16:00 Til stede på møtet Medlemmer: Asle Schrøder, Agnar Hansen, Sissel Grimstad, Fred

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 02.05.2012 Tid: Kl. 09.00 12.55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Harald Larssen, Johnny Myhre, Leif-Yngve Wallenius, Bård Rasmussen, Thord Karlsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Harald Larssen, Johnny Myhre, Leif-Yngve Wallenius, Bård Rasmussen, Thord Karlsen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.06.2010 Tid: kl. kl. 08.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling:

Detaljer

c++1417' Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører over tlf. 62 46 84 41/951 23 625.

c++1417' Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører over tlf. 62 46 84 41/951 23 625. Rendalen kommune MØTEINNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 11.09.2014 Tid:Kl. 09.00 c++1417' fri'mfritt)..+ Saksliste: Saksnr. Tittel 3/14 OMGJØRING AV STILLINGSHJEMMEL

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Lensvik skole Møtedato: 08.06.2009 Tid: 09.00 10.15 Til stede på møtet Medlemmer: Martin Vatn, leder Per Arne Brevik Knut Arne Selbekk Ann Mari

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 18.01.2011 Tid: 09.00 15.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 18.01.2011 Tid: 09.00 15.00 Skånland kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 18.01.2011 Tid: 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Svein Berg Håkon Brox Anne Karin Rolfsen Tor Einar Fagereng Helene

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Liv Hansen formannskapssekretær Siv Nilsen kommunalleder 1 Geir Berglund kommunalleder 2

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Liv Hansen formannskapssekretær Siv Nilsen kommunalleder 1 Geir Berglund kommunalleder 2 HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.09.2015 Fra kl: 09.00 Til kl: 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Oddvar Betten Hanne Iversen. Leder Nestleder Medlem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Oddvar Betten Hanne Iversen. Leder Nestleder Medlem Side 1 av 9 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 16.03.2012 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Bjørn Harald Fagerli, Anne Olavson og Geir Knutsen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Bjørn Harald Fagerli, Anne Olavson og Geir Knutsen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 28.04.2011 Fra:09:45 Til:11:00 Tilstede: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Bjørn Harald Fagerli, Anne Olavson og Geir

Detaljer

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2012 20. april 2012 Arkivkode 4/1 10 Journalnr. 2012/10035-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Rolf Johansen, leder Anne Kari Iversen, nestleder Hilde Skanke, medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato 26.04.2012: Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 13.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar Olsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 27.09.2011 Tid: 09.00 12.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 27.09.2011 Tid: 09.00 12.00 Skånland kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 27.09.2011 Tid: 09.00 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Svein Berg Helene Berg Nilsen Anne Karin Rolfsen Håkon Brox Tor Einar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0005/05 05/00460 SAKSPROTOKOLL: RENOVASJONSORDNING FOR ELDRE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0005/05 05/00460 SAKSPROTOKOLL: RENOVASJONSORDNING FOR ELDRE Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Kommunehuset, møterom Vottegrunn : 27.05.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 07.09.

Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 07.09. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 07.09.2006 Tid: Kl 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.05.2015 Tid: Fra kl.: 12:00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Steigen formannskap

MØTEPROTOKOLL. Steigen formannskap Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 21.04.2010 Tid: Kl. 09:00 12:00 Til stede på møtet Medlemmer: Asle Schrøder, Agnar Hansen, Sissel Grimstad, Fred

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom administrasjonsbygget Møtedato: 03.11.2015 Tid: kl. Kl. 17:00. Ingunn Sørbø, Leif Pedersen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom administrasjonsbygget Møtedato: 03.11.2015 Tid: kl. Kl. 17:00. Ingunn Sørbø, Leif Pedersen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom administrasjonsbygget Møtedato: 03.11.2015 Tid: kl. Kl. 17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.11.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Berg kommune Møtested: Breidablikk samfunnshus Møtedato: 25.09.03 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar

Detaljer

KIRKENES FERDIGBETONG AS - LOVLIGHETSKONTROLL

KIRKENES FERDIGBETONG AS - LOVLIGHETSKONTROLL Ordføreren Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rica hotell - Varangerfjord Møtedato: 25.04.2013 Klokkeslett: 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller på e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Skole og barnehagesjefen orienterte vedr. bakgrunnen for at møtet ble lagt til skolen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Skole og barnehagesjefen orienterte vedr. bakgrunnen for at møtet ble lagt til skolen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Steine skole Møtedato: 11.09.2014 Møtestart: 0830 Møteslutt: 1030 Tilstede: Sture Pedersen,ordfører Geir Viggo Pedersen Kjell Richardsen møtte for Sunniva Dahl Tom

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Søgne rådhus Dato: 21.10.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åse R. Severinsen Leder H Helge

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. KOMMUNE DØNNA Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.04.2013 Tid: kl 09.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Anne Sofie S. Mathisen,

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.08.2015 Tid: 13:00-14:00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Hammari Oddveig KYST Medlem

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 083/12-087/12 Møte nr: 8/2012 Til kl. 09.50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

OPPRETTELSE NY STILLINGSHJEMMEL SOM DRIFTSTEKNIKER TEKNISK ANLEGG

OPPRETTELSE NY STILLINGSHJEMMEL SOM DRIFTSTEKNIKER TEKNISK ANLEGG DØNNA KOMMUNE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: 26.09.2017 Tid: 08:15 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Biblioteket, Skaland Møtedato: 13.05.04 Tid: 10.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Biblioteket, Skaland Møtedato: 13.05.04 Tid: 10.00. Til stede på møtet Berg kommune Møtested: Biblioteket, Skaland Møtedato: 13.05.04 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Siv Wilsgård,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Gerd Myklebust Wang og Kirsten Eva Male. Eva Røise og Terje Odden

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Gerd Myklebust Wang og Kirsten Eva Male. Eva Røise og Terje Odden Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 20.06.2011 Tid: Kl. 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.11.2006 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Stenersen AP Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 22.10.2009 Tid: Kl 12.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen, Agnes Normann, Bjørnar Johansen, Knut

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 18.10.2010 Tid: Kl. 18.00 22.30. Rune Selj og Eva Røise.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 18.10.2010 Tid: Kl. 18.00 22.30. Rune Selj og Eva Røise. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 18.10.2010 Tid: Kl. 18.00 22.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kjøllefjord Samfunnshus Møtedato: 19.10.2015 Tid: kl. Kl. 13:30 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Sigurd Rafaelsen, Ingunn

Detaljer