MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre"

Transkript

1 DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:30 13:40 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Hilde Andreassen, Ken Roger Edvardsen, Odd Einar Lorentzen, Berit Opland, Gunnar Johan Lorentzen, Nils Jenssen, Mari Brox Mikalsen, Jens Carlsen, Karsten Vang, Yngve Skei, Alf Torbjørn Westin, Kirsti Aasvik Johansen, Trine Sivertsen Hjortdahl, Stina Helen Hermansen, Dag Ragnar Pettersen Forfall: Wiggo Paulsen Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Rådmann Tor Henning Jørgensen og kommunalsjef 1 Pål Bleka Behandlede saker: 5/17 18/17 Sekretær for SEKON Tobias Langseth orienterte om kontrollutvalgets virksomhet, Plan for forvaltningsrevisjon og Plan for selskapskontroll Daglig leder i Helgeland Friluftsråd Kristian Helgesen orienterte om Friluftsrådets virksomhet Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Dønna, John-Erik S. Johansen Hilde Andreassen Dag Ragnar Pettersen Ordfører Kommunestyremedlem Kommunestyremedlem Utskrift møteprotokoll sendt til: Ordfører og rådmann, Ytre Helgeland kommunerevisjon, sekretariatet for kontrollutvalget, kontrollutvalgets medlemmer Postadresse Besøksadresse Telefon Telefaks Bankkonto Dønna kommune Solfjellsjøen Solfjellsjøen E-postadresse Hjemmeside Skatt Foretaksregister 8820 DØNNA NO

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/17 17/10 RENOVERING AVLØPSANLEGG PÅ GLEIN - SLUTTSAK 6/17 17/11 DOS - NYTT VENTILASJONSANLEGG - SLUTTSAK 7/17 17/12 OPPUSSING AV KOMMUNALE LEILIGHETER - SLUTTSAK 8/17 17/16 KOMMUNEHUSET - PROSJEKTERING AV HEIS - SLUTTSAK 9/17 17/363 HOVEDPLAN VANNFORSYNING /17 17/129 REGULERINGSPLAN FOR DEL AV SOLFJELLSJØEN/ MEVIKA- VURDERING AV STATUS 11/17 17/77 KOMMUNEDELPLAN FOR SOLFJELLSJØEN - ENDRING AV REKKEFØLGEBESTEMMELSER 12/17 17/414 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - DØNNA KOMMUNE 13/17 17/512 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL DØNNA KOMMUNE 14/17 17/76 HELGELAND KRAFT AS - EIERSTRATEGI 15/17 17/72 ENDRING AV STEMMEKRETSER I DØNNA KOMMUNE 16/17 17/96 HELHETLIG RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 2017 FOR DØNNA KOMMUNE. 17/17 17/434 ÅRSMELDING FOR ELDRERÅDET 2016 Side 2 av 21

3 18/17 17/500 INVESTERINGSBUDSJETT - KJØP AV KJØRETØY TIL HELSETJENESTEN OG HJEMMETJENESTEN Side 3 av 21

4 REFERERT FRA DOKUMENTJOURNAL Dato: - Utvalg: KST Kommunestyre Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode Gradering Løpenr Navn Innhold 17/ DK/STAB/CHDA C22 325/17 Helgeland Friluftsråd HANDLINGSPLAN FOR HELGELAND FRILUFTSRÅD / DK/STAB/ROEM /17 SAKSPROTOKOLL - DØNNA UNGDOMSRÅD - MØTEPLAN / DK/STAB/ROEM /17 SAKSPROTOKOLL - AKTIVITETER 2017 ARR. AV DØNNA UNGDOMSRÅD 17/ DK/STAB/ROEM /17 SAKSPROTOKOLL - KONSTITUERING AV DØNNA UNGDOMSRÅD 17/ DK/STAB/ROEM /17 SAKSPROTOKOLL - HELGELAND UNGDOMSRÅD - HELG I MOSJØEN JANUAR 17/ DK/STAB/MEAN 400 &00 837/17 SAKSPROTOKOLL - TILSETTINGSREGLEMENT 17/ DK/STAB/ROEM /17 SAKSPROTOKOLL - UNGPLAN / DK/STAB/ROEM X70 840/17 SAKSPROTOKOLL - BARNS RETT TIL SAMTYKKE TIL Å DELTA I FORSKNING Side 4 av 21

5 17/ DK/STAB/ROEM /17 SAKSPROTOKOLL - VARSEL OM OPPSTART PLANARBEID MEÅSEN BOLIGFELT 17/ DK/STAB/ROEM /17 SAKSPROTOKOLL - AKTIVITETER 2017 ARR. AV DØNNA UNGDOMSRÅD 17/ DK/STAB/MEAN C /17 SAKSPROTOKOLL - FRUKTBARHETSUTSTILLING 17/ DK/TEK/TRSO GNR 50/ /17 SAKSPROTOKOLL - KJØP AV KOMMUNAL TOMT PÅ BJØRN 17/ DK/STAB/PABL /17 Dønna Pensjonistforening v/liv Austad MODERNISERING OG UTVIKLING AV DØNNA OMSORGSSENTER 17/ DK/STAB/PABL /17 Dønna Pensjonistforening v/liv Austad AMBULERENDE VAKTMESTER FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE MENNESKER 17/ DK/STAB/PABL /17 Dønna Pensjonistforening v/liv Austad AKTIVITETSLEDER I DØNNA OMSORGSSENTER 17/ DK/STAB/PABL /17 Dønna Pensjonistforening v/liv Austad STØTTEKONTAKT/FRITIDSKONTAKT FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE MENNESKER 17/ DK/STAB/PABL F /17 Barneverntjenesten Ytre Helgeland ÅRSMELDING FOR BARNEVERNTJENESTEN YTRE HELGELAND AVD DØNNA Side 5 av 21

6 17/ DK//TOJO GNR 45/1 1223/17 MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTE KONSESJONSLOVEN - GNR 45/1 17/ DK/LAN/JOHO K /17 SAKSPROTOKOLL - MINSTEAREAL RÅDYR - EVENTUELL ENDRING 17/ DK/LAN/MAHE V /17 SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD ÅSVOLD 17/ DK//TOJO /17 SAKSPROTOKOLL - DRIFTSORIENTERING / DK/TEK/JAPE L /17 SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR ALMVIK HYTTEOMRÅDE GNR. 33/3. UTLEGGING TIL OFFENTLIG HØRING. Til arbeidet med protokoller og sakspapirer Kommunestyret ber om at det sendes ut e-post til kommunestyret når det blir lagt ut nye møteprotokoller hjemmesiden. Spørsmålet om disse sakene fortsatt skal på referatlista tas opp i forbindelse med behandling av delegasjonsreglementet. Side 6 av 21

7 5/17 RENOVERING AVLØPSANLEGG PÅ GLEIN - SLUTTSAK Kommunestyret tar til orientering at prosjektet «Renovering avløpsanlegg på Glein» er gjennomført i henhold til plan og til en total kostnad på kr ,- (inkl mva) Kommunestyret tar til orientering at prosjektet «Renovering avløpsanlegg på Glein» er gjennomført i henhold til plan og til en total kostnad på kr ,- (inkl mva) Side 7 av 21

8 6/17 DOS - NYTT VENTILASJONSANLEGG - SLUTTSAK Dønna kommunestyret tar til orientering av prosjektet «DOS nytt ventilasjonsanlegg» er gjennomført med et mindreforbruk på kr ,-. Dønna kommunestyret tar til orientering av prosjektet «DOS nytt ventilasjonsanlegg» er gjennomført med et mindreforbruk på kr ,-. Side 8 av 21

9 7/17 OPPUSSING AV KOMMUNALE LEILIGHETER - SLUTTSAK Kommunestyret tar til orientering at prosjektet «oppussing av kommunal bolig» ble gjennomført innenfor driftsbudsjettet og det ble ikke behov for bevilgningen som ble gitt. Kommunestyret tar til orientering at prosjektet «oppussing av kommunal bolig» ble gjennomført innenfor driftsbudsjettet og det ble ikke behov for bevilgningen som ble gitt. Side 9 av 21

10 8/17 KOMMUNEHUSET - PROSJEKTERING AV HEIS - SLUTTSAK 1. Kommunestyret tar til orientering at prosjektet»kommunehuset - prosjektering av heis» er gjennomført til en total kostnad på kr ,- (inkl. mva) Prosjektet gjøres opp med et mindreforbruk på kr ,- (inkl. mva). 2. Videreføring av prosjektet tas opp i forbindelse med investeringsbudsjett for 2018 (jfr. «Økonomiplan »). 1. Kommunestyret tar til orientering at prosjektet»kommunehuset - prosjektering av heis» er gjennomført til en total kostnad på kr ,- (inkl. mva) Prosjektet gjøres opp med et mindreforbruk på kr ,- (inkl. mva). 2. Videreføring av prosjektet tas opp i forbindelse med investeringsbudsjett for 2018 (jfr. «Økonomiplan »). Side 10 av 21

11 9/17 HOVEDPLAN VANNFORSYNING Kommunestyret vedtar at «Hovedplan vannforsyning » skal ligge til grunn for kommunens innsats for drikkevannssektoren i planperioden. 2. «Hovedplan vannforsyning» skal rulleres hvert 5. år. 1. Kommunestyret vedtar at «Hovedplan vannforsyning » skal ligge til grunn for kommunens innsats for drikkevannssektoren i planperioden. 2. «Hovedplan vannforsyning» skal rulleres hvert 5. år. Side 11 av 21

12 10/17 REGULERINGSPLAN FOR DEL AV SOLFJELLSJØEN/ MEVIKA- VURDERING AV STATUS 1. Kommunestyret vedtar å starte prosess for rullering av Kommunedelplanen for Solfjellsjøen. 2. I denne forbindelse avklares planstatus for reguleringsplanen for Solfjellsjøen/Mevika. 3. Rådmannen framlegger egen sak for planprogram og finansiering. Formannskapets innstilling ble vedtatt med 13 mot 3 stemmer. 1. Kommunestyret vedtar å starte prosess for rullering av Kommunedelplanen for Solfjellsjøen. 2. I denne forbindelse avklares planstatus for reguleringsplanen for Solfjellsjøen/Mevika. 3. Rådmannen framlegger egen sak for planprogram og finansiering. Side 12 av 21

13 11/17 KOMMUNEDELPLAN FOR SOLFJELLSJØEN - ENDRING AV REKKEFØLGEBESTEMMELSER Kommunestyret endrer rekkefølgebestemmelsene for boligfelt i «Kommunedelplan for Solfjellsjøen», slik at boligfelt BF7 kan bygges ut før boligfelt BF3. Yngve Skei ba om å få sin habilitet vurdert da han er i svogerskap med søkeren. Yngve Skei ble enstemmig kjent inhabil. Kommunestyret endrer rekkefølgebestemmelsene for boligfelt i «Kommunedelplan for Solfjellsjøen», slik at boligfelt BF7 kan bygges ut før boligfelt BF3. Side 13 av 21

14 12/17 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - DØNNA KOMMUNE Kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon vedtas som fremlagt. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon vedtas som fremlagt. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Side 14 av 21

15 13/17 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL DØNNA KOMMUNE Kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll vedtas som fremlagt. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll vedtas som fremlagt. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Side 15 av 21

16 14/17 HELGELAND KRAFT AS - EIERSTRATEGI Rådmannens innstilling: Kommunestyret slutter seg til Rådmannsgruppens anbefaling til felles eierstrategi for Helgeland Kraft AS datert 17. februar Dønna kommunestyre forutsetter at rådmannsgruppens anbefaling til felles eierstrategi for Helgeland Kraft AS vil være et grunnlag for en politisk prosess før endelig behandling i selskapets generalforsamling. 2. For å følge opp saken frem til selskapets generalforsamling nedsetter kommunestyret en politisk arbeidsgruppe bestående av: - Ordfører John-Erik S. Johansen + 2 personer oppnevnt av kommunestyret 3. Arbeidsgruppen delegeres fullmakt til å forhandle på vegne av kommunestyret med øvrige eierkommuner innenfor rammen av vedtak i denne sak. 4. Dønna kommunestyre vedtar rådmannsgruppens forslag til eierstrategi for Helgeland Kraft AS med følgende endring/tillegg: Følgende punkt utgår: 5.4.1, «Rådmannsgruppen anbefaler at dagens ordning med valg av styremedlemmer ikke videreføres. Rådmannsgruppen er av den oppfatning at» Dønna kommune vil videreføre ordningen med distriktsvis styrerepresentasjon i morselskapet. Når det gjelder styresammensetningen i datterselskaper tilslutter Dønna kommune seg rådmannsgruppens forslag. Kommunestyret er i utgangspunktet skeptisk til å endre gjeldende omsetningsbegrensning men delegerer fullmakt til politisk arbeidsgruppe til å forhandle, med de øvrige eierkommuner, om dette pkt. Kommunestyret er i utgangspunktet skeptisk til å oppheve gjeldende stemmerettsbegrensning men delegerer fullmakt til politisk arbeidsgruppe til å forhandle, med de øvrige eierkommuner, om dette punkt. 5. Dønna kommunestyre forutsetter at konsernetableringen gjennomføres i tråd med selskapets fremdriftsplan. Mari Brox Mikalsen ba om å få sin habilitet vurdert med bakgrunn i at hun er styremedlem i Helgeland Kraft. Mari Brox Mikalsen ble enstemmig kjent inhabil. Nils Jenssen og Yngve Skei ble foreslått til å sitte i arbeidsgruppen sammen med ordfører. Side 16 av 21

17 Formannskapets innstilling, med Nils Jenssen og Yngve Skei som representanter i arbeidsgruppen, ble enstemmig vedtatt 1. Dønna kommunestyre forutsetter at rådmannsgruppens anbefaling til felles eierstrategi for Helgeland Kraft AS vil være et grunnlag for en politisk prosess før endelig behandling i selskapets generalforsamling. 2. For å følge opp saken frem til selskapets generalforsamling nedsetter kommunestyret en politisk arbeidsgruppe bestående av: - Ordfører John-Erik S. Johansen, Nils Jenssen og Yngve Skei. 3. Arbeidsgruppen delegeres fullmakt til å forhandle på vegne av kommunestyret med øvrige eierkommuner innenfor rammen av vedtak i denne sak. 4. Dønna kommunestyre vedtar rådmannsgruppens forslag til eierstrategi for Helgeland Kraft AS med følgende endring/tillegg: Følgende punkt utgår: 5.4.1, «Rådmannsgruppen anbefaler at dagens ordning med valg av styremedlemmer ikke videreføres. Rådmannsgruppen er av den oppfatning at» Dønna kommune vil videreføre ordningen med distriktsvis styrerepresentasjon i morselskapet. Når det gjelder styresammensetningen i datterselskaper tilslutter Dønna kommune seg rådmannsgruppens forslag. Kommunestyret er i utgangspunktet skeptisk til å endre gjeldende omsetningsbegrensning men delegerer fullmakt til politisk arbeidsgruppe til å forhandle, med de øvrige eierkommuner, om dette pkt. Kommunestyret er i utgangspunktet skeptisk til å oppheve gjeldende stemmerettsbegrensning men delegerer fullmakt til politisk arbeidsgruppe til å forhandle, med de øvrige eierkommuner, om dette punkt. 5. Dønna kommunestyre forutsetter at konsernetableringen gjennomføres i tråd med selskapets fremdriftsplan. Side 17 av 21

18 15/17 ENDRING AV STEMMEKRETSER I DØNNA KOMMUNE Rådmannens innstilling: Kommunestyret gjør følgende endringer i stemmekretser for Dønna kommune: Vandve stemmekrets slås sammen med Midtbygda stemmekrets. Glein stemmekrets slås sammen med Midtbygda stemmekrets. Bjørn stemmekrets slås sammen med Midtbygda stemmekrets. Midtbygda stemmekrets endrer navn til Dønna stemmekrets. Dønna kommune vil etter dette ha følgende stemmekretser: Dønna Løkta Kommunestyret gjør følgende endringer i stemmekretser for Dønna kommune 1. På bakgrunn av innspill fra Vandve lokalutvalg slås Vandve stemmekrets sammen med Midtbygda stemmekrets. 2. Øvrige stemmekretser videreføres som i dag. Dønna vil etter dette ha følgende stemmekretser: Glein, Midtbygda, Bjørn og Løkta. Kommunestyret gjør følgende endringer i stemmekretser for Dønna kommune 1. På bakgrunn av innspill fra Vandve lokalutvalg slås Vandve stemmekrets sammen med Midtbygda stemmekrets. 2. Øvrige stemmekretser videreføres som i dag. Dønna vil etter dette ha følgende stemmekretser: Glein, Midtbygda, Bjørn og Løkta. Side 18 av 21

19 16/17 HELHETLIG RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 2017 FOR DØNNA KOMMUNE. 1. Kommunestyret vedtar det framlagte utkast til Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2017 for Dønna kommune. 1. Kommunestyret vedtar det framlagte utkast til Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2017 for Dønna kommune. Side 19 av 21

20 17/17 ÅRSMELDING FOR ELDRERÅDET 2016 Årsmeldingen vedtas og sendes til kommunestyret for behandling. Ordfører fremmet følgende forslag: Eldrerådets årsmelding for 2016 tas til orientering. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Eldrerådets årsmelding for 2016 tas til orientering. Side 20 av 21

21 18/17 INVESTERINGSBUDSJETT - KJØP AV KJØRETØY TIL HELSETJENESTEN OG HJEMMETJENESTEN Kommunestyret vedtar anskaffelsen slik den skisseres i saksframlegget. Rådmann gis fullmakt til å iverksette anskaffelsen, herunder budsjettregulering og låneopptak. Kommunestyret vedtar anskaffelsen slik den skisseres i saksframlegget. Rådmann gis fullmakt til å iverksette anskaffelsen, herunder budsjettregulering og låneopptak. Side 21 av 21

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Dønnamann Møtedato: 08.03.2017 Tid: 09:00 14:15 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Nils Jenssen, Hilde Andreassen, Mari Brox Mikalsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2017 Tid: 09:30 10:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: John-Erik S. Johansen, Hilde Andreassen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 27.09.2016 Tid: 10:30 14:00 Til stede på møtet Medlemmer: John Erik Johansen, Nils Jenssen, Hilde Andreassen, Mari Brox Mikalsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Snekkervika skole (utemøte) Møtedato: 04.07.2017 Tid: 09:00 13:30 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Nils Jenssen, Yngve Skei, Gunnar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 15.11.2016 Tid: 09:00 11:15 Til stede på møtet Medlemmer: John Erik Johansen, Nils Jenssen, Hilde Andreassen, Mari Brox Mikalsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Dønnamann Møtedato: 17.01.2017 Tid: 09:00 12:15 Til stede på møtet Medlemmer: John Erik Johansen, Nils Jenssen, Mari Brox Mikalsen, Gunnar Lorentzen, Yngve Skei og Trine

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.11.2014 Tid: kl. 09.30 10:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, John-Erik S.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Dønnamann Møtedato: 12.06.2018 Tid: 08:30 12:05 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Gunnar Lorentzen, Mari Brox Mikalsen, Nils Jenssen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Dønnamann Møtedato: 29.08.2017 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): John-Erik S. Johansen, Nils

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 27.05.2014 Tid: kl. 09.00 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Arne Hagen, Marita Johansen, Eivind Smørvik Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Dønnamann Møtedato: 04.04.2017 Tid: 09:00 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Nils Jenssen, Hilde Andreassen, Mari Brox Mikalsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 27.05.2016 Tid: 08:30 09:30 Til stede på møtet Medlemmer: Stina Helen Hermansen, Jens Carlsen, Marita Johansen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Dønnamann Møtedato: 14.02.2017 Tid: 09:00 12:00 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Gunnar Lorentzen, Nils Jenssen, Yngve Skei Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Trollskogen, Løkta Møtedato: 05.07.2016 Tid: 15:15 16:50 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Nils Jenssen, Gunnar Lorentzen, Mari Brox

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: St. Halvard Pub&Cafe på Løkta Møtedato: 22.10.2014 Tid: kl. 11.30 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, John-Erik S. Johansen,

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. 171/13 173/13 (sak 170 ble trukket av søker)

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. 171/13 173/13 (sak 170 ble trukket av søker) KOMMUNE DØNNA MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2013 Tid: 13:15-13:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Behandlede saker:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Dønnamann Møtedato: 22.03.2019 Tid: 10:30 14:00 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Nils Jenssen, Berit Opland, Mari Brox Mikalsen, Gunnar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalg Møtested: Dønnamann Møtedato: 06.02.2018 Tid: 08:30 10:05 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Jens Carlsen, Marita T. Johansen, Asle Hanssen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalg Møtested: Dønnamann Møtedato: 07.12.2018 Tid: 10:00 11:30 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Marita Johansen (deltok ikke under sak 24

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 15.03.2016 Tid: 09:00 13.15 Til stede på møtet Medlemmer: John Erik Johansen, Nils Jenssen, Hilde Andreassen, Mari Brox Mikalsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Dønnamann Møtedato: 15.11.2017 Tid: 09:00 14:30 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Nils Jenssen, Hilde Andreassen, Mari Brox Mikalsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 19.05.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, Nils Jenssen, Dag Ragnar Pettersen, Dagfinn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.09.2019 Tid: 09:30 12:15 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Steffen Jørgensen Mathisen, Ken Roger Edvardsen,

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Magne Bye, Helge Emilsen, Lyder Olsen, Heidi Vold Lorentzen

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Magne Bye, Helge Emilsen, Lyder Olsen, Heidi Vold Lorentzen KOMMUNE DØNNA MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Møtested: Kommunehuset - møterom Dønnamannen Møtedato: 03.12.2012 Tid: Kl 09.00 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget KOMMUNE DØNNA Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 10.09.2012 Tid: 0900 MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Anne Sofie

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ungdomsråd. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Ungdomsråd. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Ungdomsråd Møtested: Dønnamann Møtedato: 12.11.2018 Tid: 15:45-18:00 Til stede på møtet Medlemmer: Frida H. Åkerøy, Dagny-Elise L. Johansen, Ingeborg J. Wåde, Julianne Åkerøy,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 24.03.2015 Tid: 11:30-13:50 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, John Erik S. Johansen, Mari Brox Mikalsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Sakkyndig takstnemnd. Oddrun Ofte, Dag Ragnar Pettersen Ken Roger Edvardsen Svein Valstad Kommunalsjef 1 Pål Bleka

MØTEPROTOKOLL. Sakkyndig takstnemnd. Oddrun Ofte, Dag Ragnar Pettersen Ken Roger Edvardsen Svein Valstad Kommunalsjef 1 Pål Bleka DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Sakkyndig takstnemnd Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 28.02.2017 Tid: 08:00 08:30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddrun

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Varamedlemmer: Rådmann Tore Westin og kommunalsjef 2 Mette Anfindsen

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Varamedlemmer: Rådmann Tore Westin og kommunalsjef 2 Mette Anfindsen KOMMUNE DØNNA Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 04.02.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Anne Sofie

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/17 17/10 RENOVERING AVLØPSANLEGG PÅ GLEIN - SLUTTSAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/17 17/10 RENOVERING AVLØPSANLEGG PÅ GLEIN - SLUTTSAK DØNNA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.03.2017 Tid: 09:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Dønnamann Møtedato: 07.12.2018 Tid: 11:30 14:30 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Nils Jenssen, Gunnar Lorentzen, Yngve Skei og Trine

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Dønnamann Møtedato: 24.04.2019 Tid: 08:30 13:35 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Nils Jenssen, Mari Brox Mikalsen, Gunnar Lorentzen

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser. Mari-Ann Vang, Mette Lise Andersen, Randi Husmo, Jan Schjelderup

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser. Mari-Ann Vang, Mette Lise Andersen, Randi Husmo, Jan Schjelderup DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 15.05.2012 Tid: Kl 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Dønnamann Møtedato: 22.01.2019 Tid: 08:30 14:30 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Nils Jenssen, Berit Opland, Mari Brox Mikalsen, Gunnar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Dønnamann Møtedato: 08.05.2018 Tid: 08:30 13:50 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen (deltok ikke under sak 54), Nils Jenssen, Mari Brox

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. KOMMUNE DØNNA MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 01.10.2013 Tid: kl. 08.30 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Anne Sofie S.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Behandlede saker: 1/18 5/18 Enhetsleder Rune Ånes holdt en orientering om driften av Dønna omsorgssenter

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Behandlede saker: 1/18 5/18 Enhetsleder Rune Ånes holdt en orientering om driften av Dønna omsorgssenter DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Dønnamann Møtedato: 22.01.2018 Tid: 08:30 13:15 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Nils Jenssen, Hilde Andreassen, Mari Brox Mikalsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 03.04.2014 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, Arne Å. Hagen, Yngve Skei, Marita Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Behandlede saker: 54/18-63/18 Mari Brox Mikalsen ble valgt som settevaraordfører for møtet

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Behandlede saker: 54/18-63/18 Mari Brox Mikalsen ble valgt som settevaraordfører for møtet DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.09.2018 Tid: 09:00-12:30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: John-Erik S. Johansen, Odd Einar Lorentzen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.06.2018 Tid: 09:00-12:10 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Nils Jenssen, Odd Einar Lorentzen, Berit

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.06.2015 Tid: 09:30-12:45 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, John-Erik S. Johansen, Dagfinn Ness Andreassen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Dønnamann Møtedato: 09.05.2017 Tid: 09:00 13.25 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Nils Jenssen, Mari Brox Mikalsen, Gunnar Lorentzen, Yngve Skei og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.04.2017 Tid: 09:30 10:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): John-Erik S. Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 18.06.2019 Tid: 09:30 16:10 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Odd Einar Lorentzen, Gunnar Lorentzen, Steffen

Detaljer

Fylkestingsvalget Valgprotokoll for valgstyret i. Dønna kommune, Nordland fylke

Fylkestingsvalget Valgprotokoll for valgstyret i. Dønna kommune, Nordland fylke Fylkestingsvalget 219 Valgprotokoll for valgstyret i Dønna kommune, Nordland fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 219 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 219 Kommune: Fylke: Dønna Nordland

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KOMMUNE DØNNA MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 11.12.2012 Tid: kl. 11.30 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Anne Sofie

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Ingunn Laumann, Karsten Vang, Ken Roger Edvardsen

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Ingunn Laumann, Karsten Vang, Ken Roger Edvardsen DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 09.06.2010 Tid: kl 09.00 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ingunn

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 14.03.2017 Fra kl: 11:00 Til kl: 12:50 Møteleder: Møteinnkalling: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra administrasjon:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2017 Tid: 09:30-14:15 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Hilde Andreassen, Odd Einar Lorentzen, Berit

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: DBU Møtedato: 17.04.2018 Tid: 08:30 13:30 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Nils Jenssen, Gunnar Lorentzen og Yngve Skei Forfall: Hilde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Møtested: Kommunehuset Møtedato: 04.12.2014 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Magne Bye, Helge Emilsen, Heidi Vold Lorentzen Forfall: Henny Tro, Lyder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Dønna Voksenopplæring Møtedato: 13.03.2018 Tid: 08:30 13:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: John-Erik S. Johansen, Mari Brox Mikalsen,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: S00 Arkivsaksnr.: 17/76 EIERSTRATEGI HELGELAND KRAFT AS OMDANNING TIL KONSERN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: S00 Arkivsaksnr.: 17/76 EIERSTRATEGI HELGELAND KRAFT AS OMDANNING TIL KONSERN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: S00 Arkivsaksnr.: 17/76 EIERSTRATEGI HELGELAND KRAFT AS OMDANNING TIL KONSERN Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret gir sin tilslutning til at

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget DØNNA KOMMUNE Møtested: Møtedato: 04.02.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): * tilstede: (autokorr.) Behandlede

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 15.02.2016 Tid: 09:00 13:15 Til stede på møtet Medlemmer: John Erik Johansen, Hilde Andreassen, Mari Brox Mikalsen, Gunnar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 03.02.2015 Tid: 09:00 09:45 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, Arne Hagen, Yngve Skei og Marita

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. KOMMUNE DØNNA Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.04.2013 Tid: kl 09.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Anne Sofie S. Mathisen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Dønnamann Møtedato: 27.10.2017 Tid: 09:00 13:55 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Nils Jenssen, Hilde Andreassen, Mari Brox Mikalsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Oppmøte ved Fallosen, Glein Møtedato: 04.07.2018 Tid: 09:00-12:00 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Nils Jenssen, Mari Brox Mikalsen,

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser KOMMUNE DØNNA MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser Møtested: Kommunehuset, møterom Dønnamannen Møtedato: 07.12.2012 Tid: kl 09.00 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING. I formannskapsmøtet; Orientering om prosessen med å utvikle eierstrategi for Helgeland Kraft SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. I formannskapsmøtet; Orientering om prosessen med å utvikle eierstrategi for Helgeland Kraft SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Dønnamann Møtedato: 17.01.2017 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE Møtested: Dønnamannen Møtedato: 15.09.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): * tilstede: (autokorr.) Behandlede

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE Møtested: Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): * tilstede: (autokorr.) Behandlede saker:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 18:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2016 Tid: 18:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Rolf Laupstad, Janne Andreassen, Willy Andreassen, Frank Tore Nygård Forfall: Beate

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 12.04.2016 Tid: 09:00 13.30 Til stede på møtet Medlemmer: John Erik S. Johansen, Nils Jenssen, Hilde Andreassen, Mari Brox

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Lensvik skole Møtedato: 08.06.2009 Tid: 09.00 10.15 Til stede på møtet Medlemmer: Martin Vatn, leder Per Arne Brevik Knut Arne Selbekk Ann Mari

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Marit Johansen, Erik Roll, Eidar Tøllefsen, Janne Helgesen, Dag Brustind, Siv N. Henriksen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Marit Johansen, Erik Roll, Eidar Tøllefsen, Janne Helgesen, Dag Brustind, Siv N. Henriksen Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 06.04.2011 Tid: Kl 09.00 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen, Erik Roll, Eidar Tøllefsen, Janne Helgesen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 16.06.2010 Tid: Kl 09.00-17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 21.10.2010 Tid: Kl 09.00 15.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen, Agnes Normann,

Detaljer

Perioden Sammensetning av politiske organer og valg av representanter

Perioden Sammensetning av politiske organer og valg av representanter Perioden 2011 2015 Sammensetning av politiske organer og valg av representanter Ordfører: Anne Sofie Sand Mathisen Varaordfører: John Erik Skjellnes Johansen Formannskap Parti/gruppering Representant Vararepresentanter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 10.05.2016 Tid: 09:00 - MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: John Erik Johansen, Nils Jenssen, Hilde Andreassen, Mari Brox Mikalsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 29.11.2016 Tid: 09:00 14:00 Til stede på møtet Medlemmer: John Erik Johansen, Nils Jenssen, Hilde Andreassen, Mari Brox Mikalsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800 Til stede på møtet Medlemmer: Alle unntatt forfall: Forfall: Arvid Odden,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.04.2016 Tid: 09:30 13:40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Hilde Andreassen, Odd Einar Lorentzen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Martin Vatn, leder Line Ølstøren, nestleder Alf Lystad

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Martin Vatn, leder Line Ølstøren, nestleder Alf Lystad Agdenes kommune Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 29.11.2010 Tid: 09:00 Til stede på møtet MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Medlemmer: Martin Vatn, leder Line Ølstøren, nestleder Alf Lystad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 08.09.2010 Tid: Kl 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.04.2012 Tid: 09:30 13:50 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Behandlede saker:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Harald Larssen, Johnny Myhre, Leif-Yngve Wallenius, Bård Rasmussen, Thord Karlsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Harald Larssen, Johnny Myhre, Leif-Yngve Wallenius, Bård Rasmussen, Thord Karlsen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.06.2010 Tid: kl. kl. 08.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 08.04.2010 Fra: 0900 Til: 1115 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Pål Forbergskog, Geir Knutsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: Tid: kl. kl

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: Tid: kl. kl Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 31.10.2012 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Margoth Fallsen, Svein Slåtsveen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Godkjent med muntlig orientering om fremdrift på nytt sykehjem Behandlede saker: Sak 22/19 35/19

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Godkjent med muntlig orientering om fremdrift på nytt sykehjem Behandlede saker: Sak 22/19 35/19 Nesna kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2019 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Hanne Davidsen, Finn Rindahl,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Eidar Tøllefsen, Anne Edvardsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Eidar Tøllefsen, Anne Edvardsen Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl 09.00 14.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen, Agnes Normann,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 30.05.2017 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari Kverndal Kristiansen, Torfinn Vassvik, Dag-Tommy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 08.07.2014 Tid: kl. 09.00 10.30 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, John-Erik S. Johansen, Dag R. Pettersen

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune /tid: 20.11.2014 kl. 09:00 11:45 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Kari Slungård, leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.11.2017 Tid: 10:00 12:29 Forfall: Elisabet Selås Svein Erik Jørgensen Trond Nergaard Varamedlemmer: Lars Birger Aadland Stian

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Guttorm Nergård, Roy-Willy Hansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Guttorm Nergård, Roy-Willy Hansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 08.10.2008 Tid: 17.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Ingrid Evertsen,

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 21.10.2008 FRA SAKSNR: 24/08 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 29/08 TIL KL: 21.00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2009 Tid: 17.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2009 Tid: 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2009 Tid: 17.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm Roy-Willy Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Nesna kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.11.2018 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Hanne Davidsen, Ellen

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kulturhuset, Leland Møtedato: 15.06.2017 Fra kl: 10:00 Til kl: 14:25 Møteleder: Møteinnkalling: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra administrasjon:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Karsten Schanche,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roar Jakobsen, Guttorm Nergård, Eli-Ann Jensen, Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roar Jakobsen, Guttorm Nergård, Eli-Ann Jensen, Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.01.2016 Tid: 09:00-16:00 Medlemmer: Forfall: Roar Jakobsen, Guttorm Nergård, Eli-Ann Jensen, Jan Harald Jansen, Hildegunn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19:45

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19:45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 28.04.2016 Tid: 16:00 Slutt: 19:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Av kommunestyrets

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 21.12.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ragnar Olsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Nesna kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.06.2019 Tid: 10:30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Finn Rindahl, Stine Mathisen,

Detaljer