Benkeforslag: Godtgjørelse settes til kr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Benkeforslag: Godtgjørelse settes til kr"

Transkript

1 1 Sameiet Thonbygget Protokoll fra ordinært årsmøte i Sameiet Thonbygget Møtedato: Møtetidspunkt: Møtested: Scandic Holberg, Holbergs Plass 1 Til stede: 24 seksjonseiere, 17 representert ved fullmakt, totalt 41 stemmeberettigede. Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Siren E. Skallist Møtet ble åpnet av Terje E. G. Eriksson Berge Konstituering A Valg av møteleder Som møteleder ble Terje E. G. Eriksson Berge foreslått. Vedtak: Valgt B Godkjenning av de stemmeberettigede Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede. Vedtak: Vedtatt C Valg av en til å føre protokoll og minst en seksjonseier som protokollvitne Som fører av protokoll ble Siren E. Skallist foreslått. Som protokollvitne ble Gro Kotte og Guro Fuglerud Astrup foreslått. Vedtak: Valgt D Godkjenning av møteinnkallingen Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: Godkjent 2. Behandling av årsrapport for 2018 Styrets årsrapport ble behandlet. Vedtak: Tatt til etterretning 3. Behandling av årsregnskap for 2018 Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent. Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 4. Fastsettelse av styrets godtgjørelse Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr Benkeforslag: Godtgjørelse settes til kr Det ble votert over benkeforslaget. 1 stemte for. Vedtak: Styrets godtgjørelse settes til kr

2 2 Sameiet Thonbygget Behandling av innkomne forslag og saker A Tilføyelse i husordensreglene punkt 1.4 Saksframstilling: Postkassene er noe av det første man ser når man kommer til Thonbygget og et postkasseanlegg hvor postkassene er merket med ensartede skilt, gir et bedre inntrykk enn et anlegg hvor postkassene er merket med papirlapper, post-it eller plaststrips. Dagens tekst: 1.4 Postkassene skal merkes med postkasseskilt i plast og i riktig størrelse. (Styret vil på forespørsel opplyse hvor og hvordan postkasseskilt kan bestilles.) I forbindelse med utleie/fremleie plikter sameier å sørge for at postkassen merkes med postkasse-skilt. Styret foreslår følgende ny tekst: «1.4 Seksjonseier plikter å merke postkassen med navn på beboer(e) av seksjonen. Postkassen skal merkes med postkasseskilt i hvit plast og med korrekt størrelse. Den enkelte seksjonseier bærer kostnaden til postkasseskilt. Seksjonseiere som leier ut sine leiligheter må påse at postkasseskilt blir bestilt for leietaker. Informasjon om firma som kan levere postkasseskilt til sameiets postkasser finnes på sameiets nettsider. Styret kan bestille på vegne av seksjonseier. Eventuelt gi kontaktinformasjon til leverandør. Det er kun tillatt å klistre opp navnelapper på postkassene i en kort periode (en uke) mens man venter på standard postkasseskilt». Vedtak: Enstemmig vedtatt B Oppussing av oppganger etc Engangsinnbetaling Se innkalling for fullstendig saksfremstilling * Vi bor i en av byens mest attraktive boområder og Pilestredet Parks flotteste og største bygg. Vi bør alle være opptatt av å opprettholde den verdien vi har i felleskap. * Bygget ble ferdigstilt i 2002 og fellesareal begynner å vise tydelige tegn på forfall og generell slitasje. Noen oppganger er mer slitt enn andre, spesielt oppgang 34 som har vært foreslått oppusset og utsatt de siste 2 år. * Vi foreslår derfor en engangsinnbetaling pr seksjon beregnet ut fra samme brøk som brukes når boligdelens kostnader fordeles på seksjonene. For å synliggjøre denne kostnaden har vi hentet inn et tilbud fra Vela Bygg. De har vært på befaring i bygget og har gitt pris, se vedlegg. Forslag 1: Pris pr. kvm kr. 38,- inkl. mva. Eksempel leilighet 44 på 140 kvm = kr. 5344,- inkl. mva. Forslag 2: Pris pr. kvm kr. 136,- inkl. mva. Eksempel leilighet 44 på 140 kvm =19086,- inkl. mva.

3 3 Sameiet Thonbygget Styret mener forslaget er godt og må bare beklage at oppussing av oppgangene har måttet vike prioritet til fordel for andre vedlikeholdsoppgaver. Dersom årsmøtet sier ja til forslaget om å pusse opp fellesarealene som nevnt og finansiere oppussingen med en engangsbetaling, må styret innhente minst et tilbud i tillegg. Styret vil velge det beste tilbudet. Det ble votert over alternativene: 1) Fra kjeller til og med inngangsparti: 1 mot. Flertallet stemte for. 2) Fra kjeller og hele veien opp. 16 for. 13 mot Benkeforslag: Alternativ 1 fra kjeller til og med inngangsparti pusses opp. Styret får fullmakt til å også ta de deler av oppgangen som vurderes som nødvendig å inkludere i samme prosess. Arbeidet finansieres med ekstraordinær innkreving av kapital fra seksjonseierne. Vedtak: Benkeforslag vedtatt C Utbygging / oppgradering av leilighet og terrasse i 12. etasje Taket i 12 etg består i dag av en leilighet på 203M2 og 200M2 takterrasse. I tillegg er det dødt areal som i dag kun har den funksjon at det et vanskelig tilgjengelig sluk for oppsamling av vann i midten og som krever tilsyn. Styret har i brev til sameierne varslet økte felleskostnader som følge av vedlikehold på taket. Fugletoppen AS ønsker i den forbindelse å fremforhandle en kommersiell avtale med sameiet for å ta i bruk hele taket og skape en noe større mer familievennlig leilighet med et ekstra soverom og et vaskerom. Pris for dette vil avhenge av en eventuell godkjent løsning hos Plan & Bygg. Skisse for ønsket forslag er vedlagt. Fugletoppen AS ønsker å forlenge bygningskroppen med 4 meter, rive eksisterende overbyggede terrasse og bygge en ny moderne lukket terrasse//vinterhage i det som i dag er et dødt område. Bygningsmassen vil fortsatt være godt trukket inn på taket, som i dag. Forslag til Vedtak: Alternativ 1: «Styret gis fullmakt til å bidra til at Fugletoppen AS får de nødvendige tillatelser til å bygge vedlagte skisse, med eventuelle endringer som følge av dialog med Plan & Bygg. Styret gis deretter fullmakt til å fremforhandle en kommersiell avtale med Fugletoppen AS med sikte på at det gjennomføres en utbygging og vedlikehold av taket». Alternativ 2: «Styret gis fullmakt til å bidra til at Fugletoppen AS får de nødvendige tillatelser til å bygge vedlagte skisse, med eventuelle endringer som følge av dialog med Plan & Bygg. Styret gis deretter fullmakt til å fremforhandle en kommersiell avtale med Fugletoppen AS med sikte på at det gjennomføres en utbygging og vedlikehold av taket. Forhandlingsresultatet skal legges frem i ekstraordinær generalforsamling for endelig godkjenning».

4 4 Sameiet Thonbygget Styret stiller seg nøytrale til forslaget. Skulle sameiermøtet vedta innkommet forslag, krever styret at følgende kriterier legges til grunn: Uttalelse fra statiker som bekrefter at bygningskroppen tåler utvidelse av bolig som skissert i forslaget Redegjørelse fra arkitekt som bekrefter at benyttelse av areal som p.t. ikke er i bruk som takterrasse holder til den bruken de nå skisserer. Hvis ikke, må anbefalte tiltak redegjøres for og følges. Seksjonseier står selv ansvarlig for å innhente overnevnte opplysninger samt godkjennelse fra PBE og forelegger disse styret før igangsetting av tiltaket Seksjonseier sørger selv for reseksjonering når tiltaket er gjennomført. Alle seksjoner vil få ny brøk da nevneren vil bli utvidet. Alle kostnader i tilknytning til denne saken skal bæres av tiltakshaver. Det vil også påløpe kostnader hos forretningsfører i forbindelse med nye felleskostnader og registrering av ny fordelingsnøkkel Benkeforslag: Behandlingen utsettes til nytt sameiermøte og inntil saken er mer grundig utredet. Det ble votert over benkeforslaget. Næring avstår fra å stemme. 1 stemte blankt. Vedtak: Benkeforslag vedtatt. D Mulighet til å vaske / spyle sykler Jeg foreslår at det anlegges en mulighet for å kunne skylle/spyle sykkel via utendørs kran på Thonbygget. Alternativet er at man ikke bruker sykkel eller drar med seg mye skitt inn i bygningen. Det finnes ingen steder man kan gjøre det, og det er heller ingen vaskemuligheter i nærområdet etter min kjennskap. Det bør være mulighet for å låse kranen etter bruk så den ikke blir misbrukt. F.eks. en kran der man kan montere av og på dreiemomentet. Beboere som ønsker det kan ha sitt dreiemoment. Det er en kran på venstre side av trappen opp fra parken og det er en inngang til et lager hvor det kunne vært en mulighet. Forslagsstilleren har tidligere tatt dette opp med styret og styret konkluderte da med at behovet for vask/spyling av sykler trolig var aktuelt for beboere i de andre borettslagene/sameiene i Pilestredet Park og at forslaget derfor burde sendes til PPØ. Styret har forståelse for behovet, men forslaget gir noen utfordringer. Er det ønskelig å etablere en vaskeplass for sykler på grøntarealet? Dersom det etableres en vaskeplass for sykler ved gangpassasjen ved inngang 32 eller i/ved garasjeinnkjøringen må saken drøftes med hhv. PPØ som forvalter fellesarealet og Thongård som eier garasjeanlegget.

5 5 Sameiet Thonbygget Saksopplysning: Det er 2 kraner utendørs. Man trenger egen nøkkel for å åpne disse, nøkkel kan kjøpes over disk. Benkeforslag: PPØ har slange og kum ved komposthuset og tar saken videre i sitt styret og avklarer hvorvidt sykkelvask kan tilrettelegges her. Vedtak: Benkeforslag vedtatt E Avfall / eiendeler som settes i søppelrom kameraovervåking Det settes avfall og eiendeler som ikke er definert som husholdningsavfall i søppelrommene. hva man kan gjøre for å bli kvitt avfall folk setter fra seg i søppelrom. Det foreslås derfor å undersøke muligheten for å etablere kameraovervåking. Dette spørsmålet er tatt opp tidligere, men ikke som sak/forslag på årsmøtet. Styret har i flere år sett utfordringen med noen få beboere/eiere ikke forholder seg til reglene for kildesortering i Oslo og ikke forholder seg til oppslag og meldinger fra styret. Styret er imidlertid usikker på om sameiet vil få tillatelse fra datatilsynet til å etablere kameraovervåking på dette grunnlaget. Vedtak: Forslag trukket 6. Valg av tillitsvalgte A Som styreleder for 2 år, ble Terje Eriksson Berge foreslått. Vedtak: Valgt ved akklamasjon B Som styremedlem for 2 år, ble Ellen Gjerde og Espen Rognlien foreslått. Vedtak: Valgt ved akklamasjon C Som representanter i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått John Braastad Guro Fuglerud Astrup Lars Hovdenak Monica Skogen Vedtak: Valgt ved akklamasjon Møtet ble hevet kl.: 20:30. Protokollen signeres av Terje Eriksson Berge/s/ Møteleder Gro Kotte/s/ Protokollvitne Siren E. Skallist/s/ Fører av protokollen Guro F. Astrup/s/ Protokollvitne

6 6 Sameiet Thonbygget Ved valgene på årsmøtet og i konstituerende styremøte har styret fått følgende sammensetning: Navn Adresse Valgt Leder Terje Eriksson Berge Pilestredet Park Styremedlem Ellen Gjerde Pilestredet Park Styremedlem Espen Rognlien Villaveien Styremedlem Kine Stirler Alm Pilestredet Park Styremedlem John Braastad Nosaveien 284 B Styremedlem Pål Semb-Johansen Pilestredet Park Styremedlem Kristian Vogt Pilestredet Park