C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Siren E. Skallist foreslått, og som protokollvitne ble

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Siren E. Skallist foreslått, og som protokollvitne ble"

Transkript

1 1 Borettslaget Kirkeveien 112 Protokoll fra ordinær generalforsamling i Borettslaget Kirkeveien Møtedato: Møtetidspunkt: Møtested: Menighetshuset i Vestre Aker Menighet Til stede: 20 andelseiere, 5 representert ved fullmakt, totalt 25 stemmeberettigede. Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Siren E. Skallist. Møtet ble åpnet av Siren E. Skallist Konstituering A Valg av møteleder Som møteleder ble Siren E. Skallist foreslått. Vedtak: Valgt B Godkjenning av de stemmeberettigede Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede. C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Siren E. Skallist foreslått, og som protokollvitne ble Joachim Rasmussen og Barbra Mortensen foreslått. Vedtak: Valgt D Godkjenning av møteinnkallingen Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: Godkjent 2. Behandling av årsberetning og årsregnskap for 2014 A Behandling av årsberetning og regnskap Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2014 ble gjennomgått og foreslått godkjent. Vedtak: Godkjent B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. 3. Fastsettelse av styrets godtgjørelse Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr

2 4. Behandling av innkomne forslag og saker A Brannvern. Orienteringssak fra styret. 2 Borettslaget Kirkeveien 112 Saksframstilling: Styret i perioden jobbet med HMS-ansvar. En kontroll i borettslaget avdekket behov for rask igangsettelse av brannverntiltak. På bakgrunn av dette har styret på vegne av borettslaget inngått en avtale med Norsk Brannvern. Avtalen innebærer at både den enkelte boenhet samt fellesareal får nye håndslukkere (pulverapparat) og røykvarslere. Avtalen inkluderer kontroll av disse en gang per år. Kostnaden vil tas via den ordinære driften og er hensyntatt i budsjettet for Kostnad for nye apparater er kr inkl mva. Årlig kostnad mht kontroll er kr Vedtak: Styrets orientering ble tatt til etterretning B Søppelhåndtering. Orienteringssak fra styret. Saksframstilling: I etterkant av fjorårets generalforsamling igangsatte styret arbeidet med ny renovasjonsløsning. Styret har sett på ulike alternativer både mht plassering og type låsbare metallskap med bistand av arkitekt. Styret har på det nåværende tidspunkt kommet frem til at en plassering fra eksisterende stamplass til nærmere veien, er det optimale med hensyn til støy, uønsket besøk og rot. Vedtak: Styrets orientering ble tatt til etterretning C Endring av vedtekter, dugnadsgebyr. Se innkalling for fullstendig saksfremstilling. Saksframstilling: Borettslaget har gjennom flere år praktisert dugnadsinnbetaling ved unnlatt oppmøte. Ordningen har vært tidvis diskutert, og styret ønsker at denne ordningen klargjøres og vedtas med ny ordlyd i vedtektene. Forslag til vedtak: Nytt punkt under vedtekt 6-2 (3) vedtas med følgende tekst: Dugnad Borettslaget praktiserer dugnad. Årlig dugnad gjennomføres over 1 dag. Andeler som ikke møter, ilegges et gebyr på kr 500,-. Gebyret innkreves etterskuddsvis over felleskostnadene og beløpet kan reguleres av styret. Styret vil registrere oppmøte på dugnad og sender melding om dette til forretningsfører som følger opp innkreving ved unnlatt oppmøte. Styret er pålagt å varsle om dugnad 3 uker i forkant.

3 3 Borettslaget Kirkeveien 112 D Endring av husordensregler, markiser. Punktet foreslås som nytt punkt 9 under III Bruk av leiligheten. Markisene skal være røde- og beigestripede med fargekode E Lading for EL-biler. Borettslaget tillater lading av el-biler på våre parkeringsplasser. I følge el-bilforeningen bruker en el-bil gjennomsnittlig strøm til lading for kr 200 per måned. Styret anser oppføring av undermålere og administrasjon rundt avregning/innkreving som en unødig høy merkostnad i forhold til beløpet det er snakk om. På bakgrunn av dette foreslås følgende: Det faktureres kr 200 per måned til brukere av strøm for EL-bil. Biler som Tesla som antas bruke mer strøm til lading, vil beløpet være kr 250 per måned. Det er et depositum på kr 500 for å få utlevert nøkkel til EL-bil kontakter. Styret administrerer dette. Ordningen vil være gjenstand for vurdering dersom bruken utfordrer kapasiteten til vårt elektrisk anlegg. Det faktureres ikke noe gebyr for årlig vedlikehold, da stikkontaktene ikke anses å trenge dette. F Angående rehabilitering og utvidelse av brannbalkonger. Vi har full forståelse for at rehabilitering av brannbalkonger, som er en del av felles bygningsmasse er en nødvendighet. Men vi er ikke enige i at utvidelse av brannbalkongene er en nødvendighet, men et gode for alle i borrettslaget som har balkong. Vi har også registrert at økningen i fellesgjeld variere i pris/kvadratmeter for ulike leiligheter. Vi ønsker derfor å få fremlagt fordelingsnøkkelen/ andelsbrøken som er benyttet for å regne ut fellesgjeld. Forslag som andelseier nr. 40 ønsker behandlet / belyst av generalforsamlingen: - Fremleggelse og evaluering av andelsbrøk benyttet for å utregne økt fellesgjeld grunnet rehabilitering og utvidelse av balkonger. - Redegjørelse for kostnad av utvidelsen i form av entreprenør, prosjektering, arkitekt bistand, offentlig søknader, byggematerialer og bygge tid. - Begrunnelse for utvidelsen.

4 4 Borettslaget Kirkeveien 112 Forslag til vedtak: - Ny beregning av økt fellesgjeld der andelseiere uten balkong kun belastes rehabiliteringen av balkonger men ikke utvidelsen. - Likeledes at rehabiliteringen uten utvidelsen fordeles på alle ihht borettslagsloven. Styrets innstilling: OBOS Prosjekt vil delta på generalforsamlingen og orientere om saken. Fordelingsnøkkel vil bli fremlagt møtet. Vedtak: Orienteringen ble fremlagt og vedtatt 5. Valg av tillitsvalgte A Som styremedlem for 2 år, ble Gabrielle Silsand og Joachim Rasmussen foreslått. Vedtak: Joachim Rasmussen ble valgt ved skriftlig votering C Som 2 varamedlemmer for 1 år, ble Eirik Danielsen og Camilla Melbye foreslått. Vedtak: Valgt ved akklamasjon D Som representanter i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått Linda Trøbråten og Gabrielle Silsand Silsand var selv ikke til stede på møtet, og vervet forutsetter hennes bifall. Vedtak: Valgt ved akklamasjon Møtet ble hevet kl.: Protokollen signeres av Siren E. Skallist/s/ Møteleder Joachim Rasmussen/s/ Protokollvitne Siren E. Skallist/s/ Referent Barbra Mortensen/s/ Protokollvitne Ved valgene på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått følgende sammensetning: Navn Adresse Valgt Leder Gro Osland Kirkeveien 112 b Styremedlem Einvind S. Hermansen Kirkeveien 112 a Styremedlem Joachim W. Rasmussen Kirkeveien 112 c Varamedlem Eirik Danielsen Kirkeveien 112 c Varamedlem Camilla Melbye Kirkeveien 112 a

5 5 Borettslaget Kirkeveien 112

1 Nydalen Kvarter Sameie

1 Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie Møtedato: 22.04.2015 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: BI Nydalen Til stede: 71 seksjonseiere, 6 representert ved fullmakt,

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 24.04.14

Detaljer

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent.

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent. 1 AS Nybygg Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Nybygg ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 13.05.2015

Detaljer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugerudhagan Borettslag Møtedato: 12. mai 2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Kantinen 4. etg. Tvetenveien 152 Til stede: 42 andelseiere, 2 representert ved fullmakt,

Detaljer

Vedtak: Vedtatt. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedtak: Vedtatt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Borettslaget 4 Blocks Protokoll fra ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent 1 Pynten Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Akersbakken Borettslag

1 Akersbakken Borettslag 1 Akersbakken Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Akersbakken Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Manglerudvangen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Manglerudvangen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Som tellekorps ble Bjørn Andresen og Petter Kirkhus foreslått. Vedtak: Godkjent

Som tellekorps ble Bjørn Andresen og Petter Kirkhus foreslått. Vedtak: Godkjent 1 Øvre Grorud Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Grorud Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Sameiet Tonsenhagen 11

1 Sameiet Tonsenhagen 11 1 Sameiet Tonsenhagen 11 Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Tonsenhagen 11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Tilstede var 44 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen 47 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1. Tilstede var 12 andelseiere og 1 med fullmakt til sammen 13 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Vedtak: Vedtatt. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedtak: Vedtatt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Manglerudhøgda Borettslag Møtedato: 20.05.2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Til stede: Samlingssalen, Manglerud skole 44 andelseiere, 1 representert ved fullmakt,

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lille Ekeberg Borettslag Dato 9.april.2013 Kl. 19.00. Møtested: SEM Huset.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lille Ekeberg Borettslag Dato 9.april.2013 Kl. 19.00. Møtested: SEM Huset. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lille Ekeberg Borettslag Dato 9.april.2013 Kl. 19.00. Møtested: SEM Huset. Tilstede var 60 andelseiere og 7 med fullmakt til sammen 67 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

1. Konstituering. 3. Fastsettelse av godtgjørelser. A Valg av møteleder Som møteleder ble Tor Kjetil Dedekam Pederssen foreslått. Vedtak: Valgt.

1. Konstituering. 3. Fastsettelse av godtgjørelser. A Valg av møteleder Som møteleder ble Tor Kjetil Dedekam Pederssen foreslått. Vedtak: Valgt. 1 Ravnkollen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ravnkollen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag Dato 25.04.2013 Kl. 19:00. Møtested: Abildsø Skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag Dato 25.04.2013 Kl. 19:00. Møtested: Abildsø Skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag Dato 25.04.2013 Kl. 19:00. Møtested: Abildsø Skole. Tilstede var 21 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 23 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

64 eiere av boligseksjoner med eierbrøk til sammen 4 870/51530

64 eiere av boligseksjoner med eierbrøk til sammen 4 870/51530 Protokoll fra ordinært sameiermøte i Ringnes Park Vest Sameie Møtedato: 23.4.14 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Til stede: Ringen kino 64 eiere av boligseksjoner med eierbrøk til sammen 4 870/51530 Forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole. Tilstede var 35 andelseiere og 10 med fullmakt til sammen 45 stemmeberettigede.

Detaljer

Følgende personer ble valgt til tellekorps: Christopher Cockbain og Ina Abrahamsen.

Følgende personer ble valgt til tellekorps: Christopher Cockbain og Ina Abrahamsen. 1 Koksabukta Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Koksabukta Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen orettslag Møtedato 31.03.2009 Møtetidspunkt 18.00 Møtested St Halvard kirke Tilstede var 51 andelseiere Og 5 med fullmakt til sammen 56 stemmeberettigede

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bergkrystallen Borettslag Dato 04.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Lambertseter kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bergkrystallen Borettslag Dato 04.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Lambertseter kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bergkrystallen Borettslag Dato 04.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Lambertseter kirke. Tilstede var 50 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 54 stemmeberettigede.

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 1 Schøningsgt 34 BL Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Schøningsgt 34 BL avholdes Mandag 22. November 2010 kl. 18.00 i OBOS, Hammersborg Torg 1, 1. etg. TIL

Detaljer

Tilstede var 22 aksjonærer i henhold til innleverte navnesedler, samt 1 med fullmakt. Tilsammen 23 stemmeberettigede.

Tilstede var 22 aksjonærer i henhold til innleverte navnesedler, samt 1 med fullmakt. Tilsammen 23 stemmeberettigede. 5214 ÅRSMøteProtokoll AS Tøyen Boligselskap 5214 Ordinær generalforsamling i AS Tøyen Boligselskap ble avholdt 31. mai 2006 kl. 18.00 i Tøyenhus borettslag aktivitetslokale. Tilstede var 22 aksjonærer

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag den 18.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Velferdslokalet.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag den 18.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Velferdslokalet. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag den 18.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Velferdslokalet. Tilstede var 38 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 40 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Tøyenbygg 1 Sameiet Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Kjellerlokale i Monradsgate 17 A. Tilstede var 8 seksjonseiere og 3 med fullmakt til sammen 11 stemmeberettigede.

Detaljer

1 S/E Kannikbakken 6

1 S/E Kannikbakken 6 1 S/E Kannikbakken 6 Protokoll fra ordinært sameiermøte i S/E Kannikbakken 6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Engelsborg Borettslag Dato 23.05.2013 Kl. 18:00. Møtested: Velferdsrommet til Tøyenhus borettslag, Trondheimsveien 83B. Tilstede var 30 andelseiere og 10 med fullmakt

Detaljer

1 Røverkollen Borettslag

1 Røverkollen Borettslag 1 Røverkollen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Røverkollen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solhaug Byggeselskap A/S og Solhaug Garasjelag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solhaug Byggeselskap A/S og Solhaug Garasjelag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solhaug Byggeselskap A/S og Solhaug Garasjelag Møtedato 28.05.2009 Møtetidspunkt 1830 Møtested Grorud Idrettslag Grorudveien 7 Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører

Detaljer