Protokoll fra ordinært årsmøte i Røa Boligsameie 1. Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Vedtatt Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra ordinært årsmøte i Røa Boligsameie 1. Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Vedtatt Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent"

Transkript

1 1 Røa Boligsameie Protokoll fra ordinært årsmøte i Røa Boligsameie Møtedato: Møtetidspunkt: Møtested: Samfunnshus Vest Til stede: 28 seksjonseiere, 10 representert ved fullmakt, totalt 38 stemmeberettigede. Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Siren E. Skallist Møtet ble åpnet av Timothy Maclean Konstituering A Valg av møteleder Som møteleder ble Siren E. Skallist foreslått. Vedtak: Valgt B Godkjenning av de stemmeberettigede Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede. Vedtak: Vedtatt C Valg av en til å føre protokoll og minst en seksjonseier som protokollvitne Som fører av protokoll ble Siren E. Skallist foreslått. Som protokollvitne ble Bente Velten og Sverre S. Gjerde foreslått. Vedtak: Valgt D Godkjenning av møteinnkallingen Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: Godkjent 2. Behandling av årsrapport for 2018 Styrets årsrapport ble behandlet. Vedtak: Tatt til etterretning 3. Behandling av årsregnskap for 2018 Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent. Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 4. Fastsettelse av styrets godtgjørelse Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr Vedtak: Vedtatt

2 5. Behandling av innkomne forslag og saker 2 Røa Boligsameie A Rydding og planering mellom garasjerekkene Saksframstilling: Denne plassen blir brukt til å bli kvitt hageavfall om sommeren og sne om vinteren. Tidligere kunne vi tømme avfall og sne ned i skråningen, men etter mange år har det samlet seg opp et ufremkommelig berg av kvister og gress. Forslag til vedtak: Røa Boligsameie leier inn maskinhjelp for å rydde og planere plassen mellom garasjerekkene. Styrets innstilling: Styret er positiv til dette og foreslår at vi ser an behovet etter at snøen har smeltet og eventuelt får en traktor til å utbedre. Vedtak: Tiltaket gjennomføres på ny ekstraordinær dugnad. Dersom behov for maskinell hjelp for fjerning viser seg å være aktuelt, bestilles dette. B Etablering av lademuligheter for el-bil Saksframstilling: Antall el-biler øker kraftig i Oslo. Det vil etter all sannsynlighet bli stadig flere som ønsker mulighet til lading av el-bil også i Røa boligsameie. Forslag til vedtak: Styret setter i gang arbeidet med å få etablert lademuligheter for elbil i tilknytning til Røa boligsameie. Styrets innstilling: Vi foreslår å behandle el-billading som en samlet sak under punkt D. Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt C Installasjon av brannstiger Saksframstilling: Foreslår å installere brannstiger i endevegger ved alle enhetene som ikke har dette, slik at alle etasjer i leilighetsblokkene har en eltarnativ nødutgang i tilfelle brann. Styrets innstilling: Styret har undersøkt noe rundt dette. Forskriftsmessig, så trenger ikke leiligheter lavere enn 5m over bakken brannstige. Styret forslår at vi gjør en gjennomgang og alle som mangler iht til forskrift skal få montert brannstige. Saksopplysning: Dagens forskrift for brannvern mht rømning gjelder ikke for sameiet grunnet byggeår. Den enkelte må derfor selv sørge for branntau da brannstige ikke lar seg installere på dagens fasade. Benkeforslag: Spørsmålet bør håndteres i sammenheng med en fremtidig fasaderehabilitering. Vedtak: Benkeforslag enstemmig vedtatt

3 3 Røa Boligsameie D Oppgradering av infrastruktur Saksframstilling: Ved årsmøte i 2018 ble beboere oppfordret til å undersøke muligheten for å få installert ladestasjoner for elbiler i garasjene. Tre individuelle entreprenører har nå vært og vurdert, samt levert tilbud på denne jobben. Alle tre entreprenører bekreftet også at det ikke er forsvarlig å lade på eksisterende elanlegg da dette kan medføre branntilløp. Jeg foreslår derfor at alle garasje-eiere som er tilstede på årsmøtet, stemmer om infrastrukturen i garasjene skal oppgraderes slik at ladestasjoner kan installeres. Denne kostnaden kan subsidieres med opptil 20% av Oslo Kommune. Styrets innstilling: 20% av kostnaden til Oslo kommune. Pris estimat for å oppgradere garasjene med ladeskinne er på rundt I tillegg vil det komme en individuell kostnad på rundt tusen pr ladepunkt som må bæres av den enkelte. For at alle kan ha et tilbud, vil det også være mulig å sette opp ladestolper langs med veien slik at det blir mulig også for folk uten garasje å lade. Forutsetningen for alle alternativer er at brukeren betaler de faktiske kostnader. For å sikre tilstrekkelig likviditet gir sameiet også styret tillatelse til å ta opp lån ved behov. Videre vil de private anlegg som er installert pr i dag bli krevd fjernet. Votering 1 - laderstolper: Det voteres om hvorvidt sameiet skal dekke kostnaden for å sette opp ladestolper eller om det ikke skal monteres ladestolper A) Sameiet dekker kostnad oppad til kr Det tillates også at sameiet tar opp et nytt lån, begrenset til oppad kr. B) Det installeres ikke ladestolper Votering 2 garasje: Det voteres om hvorvidt det skal monteres infrastruktur for å kunne lade el-bil i garasjene. Dagens situasjon er ikke forsvarlig og kan ikke videreføres. A) Sameiet dekker kostnad oppad til kr , eventuell merkostnad må dekkes av garasjeeierne. Det tillates også at sameiet tar opp et nytt lån, begrenset til oppad kr. Hvis nei: A) Infrastruktur i garasjene utbedres av sameiet og kostnaden dekkes i sin helhet av et nytt lån som styret herved får tillatelse til å ta opp, begrenset oppad til kr Garasjen-leien blir økt med 500 kr pr mnd til dette lånet er nedbetalt. B) Infrastruktur for lading av el-bil utbedres ikke. Sameiermøtet vedtok å votere over styrets innstilling.

4 4 Røa Boligsameie Det ble først votert over sak 1: Ladestolper langs veien. Dette forslaget falt mot 3 stemmer. Benkeforslag: Saken om ladestolper utsettes til nytt sameiermøte. Reguleringsbestemmelsene for området bør undersøkes nærmere mht oppføring av ladestolper. Det er en offentlig vei og det pågår oppføring av nybygg i området. Det er ønskelig å avvente behandling av saken for å vurdere om «trykket» på parkering endrer seg når byggene er oppført. Vedtak: Benkeforslag vedtatt. Det ble deretter votert over sak 2: Infrastruktur i garasje. Vedtak: Alternativ A) ble vedtatt med 23 stemmer for. E Endring av vedtekter Alle muntlige og skriftlige henvendelser til styret fra sameierne skal besvares innen to uker, uansett om styret innen den tid har løst den angjeldende saken eller ikke. Styret sørger for at protokollen fra årsmøtet gjøres tilgjengelig for alle i sameiet innen 2 uker etter gjennomføring av årsmøtet. Halvveis i styreperioden sender styret ut en rapport til sameierne med informasjon om styrets aktiviteter i det foregående halvåret. Styrets innstilling: Vi er enig i intensjonene her, men ser ikke at dette passer inn i vedtektene. Vi foreslår at neste styre utarbeider en styreinstruks som reflekterer dette. Vedtak: Forslag falt mot 1 stemme. Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt. Nytt styre følger opp dette. F Oppdatering av vedtekter iht. ny eierseksjonslov Det nye styret, i samarbeid med OBOS Eiendomsforvaltning AS, reviderer de gjeldende vedtekter slik at disse samsvarer med den nye eierseksjonsloven, da det er uhensiktsmessig med vedtekter som kan overstyres av denne loven. Styrets innstilling: Dagens vedtekter er utdatert, må utbedres og legges frem for sameiet til endelig godkjenning. Vedtak: Enstemmig vedtatt. Nytt styret følger opp dette.

5 5 Røa Boligsameie 6. Valg av tillitsvalgte A Som styreleder for 1 år, ble Hasnat Ahmad foreslått. Vedtak: Valgt ved akklamasjon B Som styremedlemmer for 1 år, ble Anniken Hauge, Peter Callister, Tim Maclean, Johannes Ottersen og Are Hjelle foreslått. Det ble votert skriftlig over to omganger. Vedtak: Peter Callister og Are Hjelle ble valgt ved skriftlig votering C Som varamedlemmer for 1 år, ble Eva Merete Jaer, Celine Jødal, Johannes Ottersen og Tim Maclean foreslått. Vedtak: Celine Jødal og Johannes Ottersen ble valgt ved skriftlig votering D Som representanter i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått Tim Maclean og Pernille Volent Vedtak: Valgt ved akklamasjon Møtet ble hevet kl.: Protokollen signeres av Siren E. Skallist/s/ Møteleder Bente Velten/s/ Protokollvitne Siren E. Skallist/s/ Fører av protokollen Sverre S. Gjerde/s/ Protokollvitne Ved valgene på årsmøtet og i konstituerende styremøte har styret fått følgende sammensetning: Navn Adresse Valgt Leder Hasnat Ahmad Porfyrveien 5 A Styremedlem Peter Callister Porfyrveien Styremedlem Are Hjelle Porfyrveien Varamedlem Celine Jødal Porfyrveien Varamedlem Johannes Ottersen Porfyrveien

1 Brækkehus Boligsameie

1 Brækkehus Boligsameie 1 Brækkehus Boligsameie Protokoll fra ordinært årsmøte i Brækkehus Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 St Edmundsvei Sameie

1 St Edmundsvei Sameie 1 St Edmundsvei 29-31 Sameie Protokoll fra ordinært årsmøte i St Edmundsvei 29-31 Sameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Rødstuveien 2/14 Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Rødstuveien 2/14 Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Skillebekken Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skillebekken Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Engebråten Boligsameie

1 Engebråten Boligsameie 1 Engebråten Boligsameie Protokoll fra ordinært årsmøte i Engebråten Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Sameiet Waldemars Hage 1 Protokoll fra ordinært årsmøte i Sameiet Waldemars Hage 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Nydalen Kvarter Sameie

1 Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie Møtedato: 20.04.2016 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: BI Nydalen Til stede: 52 seksjonseiere, 5 representert ved fullmakt,

Detaljer

D Godkjenning av møteinnkallingen Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

D Godkjenning av møteinnkallingen Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. 1 Malerhaugveien 34 Sameie Protokoll fra ordinært årsmøte i Malerhaugveien 34 Sameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

C Valg av en til å føre protokoll og minst en seksjonseier som protokollvitne Som fører av protokoll ble Marit Aune foreslått. Som protokollvitne ble

C Valg av en til å føre protokoll og minst en seksjonseier som protokollvitne Som fører av protokoll ble Marit Aune foreslått. Som protokollvitne ble 1 Eilif Boligsameie Protokoll fra ordinært årsmøte i Eilif Boligsameie ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

1 Brækkehus Boligsameie

1 Brækkehus Boligsameie 1 Brækkehus Boligsameie Protokoll fra ordinært årsmøte i Brækkehus Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Vedtak: Vedtatt.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Vedtak: Vedtatt. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sundby Boligsameie Dato 17.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Marikollen Klubbhus. Tilstede var 10 seksjonseiere og 1 med fullmakt til sammen 11 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

C Valg av referent og minst en seksjonseier som protokollvitne Som referent ble Atle Gulpinar foreslått, og som protokollvitne ble

C Valg av referent og minst en seksjonseier som protokollvitne Som referent ble Atle Gulpinar foreslått, og som protokollvitne ble 1 Nygård Terrasse Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nygård Terrasse Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

D Valg av tellekorps Som tellekorps ble Jan Ove Øiahals og Fred Paulsen foreslått Vedtak: Valgt

D Valg av tellekorps Som tellekorps ble Jan Ove Øiahals og Fred Paulsen foreslått Vedtak: Valgt Protokoll fra ordinært sameiermøte i Vestre Ullern Boligsameie Møtedato: 22. april 2014 Møtetidspunkt: Kl: 18:00 Møtested: Til stede: Aulaen, Lilleaker skole 78 seksjonseiere, 24 representert ved fullmakt,

Detaljer

1 Boligsameiet Kollen

1 Boligsameiet Kollen 1 Boligsameiet Kollen Protokoll fra ordinært sameiermøte i Boligsameiet Kollen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Skogen Boligsameie

1 Skogen Boligsameie 1 Skogen Boligsameie Protokoll fra ordinært årsmøte i Skogen Boligsameie ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

D Godkjenning av møteinnkallingen Det ble foreslått å godkjenne den måten sameiermøtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

D Godkjenning av møteinnkallingen Det ble foreslått å godkjenne den måten sameiermøtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. 1 Sletteløkka Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Frysjaveien 1-3-5 Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Frysjaveien 1-3-5 Sameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Sameiet Thonbygget

1 Sameiet Thonbygget 1 Sameiet Thonbygget Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Thonbygget ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Vedtak: Godkjent. Vedtak: Styrehonoraret ble satt til kr ,-

Vedtak: Godkjent. Vedtak: Styrehonoraret ble satt til kr ,- 1 Sameiet Bogstadveien 26-28 Protokoll fra ordinært årsmøte i Sameiet Bogstadveien 26-28 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT SAMEIERMØTE I ØVRE LJAN BOLIGSAMEIE III

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT SAMEIERMØTE I ØVRE LJAN BOLIGSAMEIE III 1 Øvre Ljan Boligsameie III PROTOKOLL FRA ORDINÆRT SAMEIERMØTE I ØVRE LJAN BOLIGSAMEIE III ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Hoslebygg Boligsameie

1 Hoslebygg Boligsameie 1 Hoslebygg Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Hoslebygg Boligsameie Møtedato: 14.03.2017 Møtetidspunkt: 18:30 Møtested: Bekkestua skole Til stede: 28 seksjonseiere, 7 representert ved fullmakt,

Detaljer

1 Multehaug Sameie I & II

1 Multehaug Sameie I & II 1 Multehaug Sameie I & II Protokoll fra ordinært sameiermøte i Multehaug Sameie I & II ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Høgåsen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgåsen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Siren E. Skallist foreslått, og som protokollvitne ble

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Siren E. Skallist foreslått, og som protokollvitne ble 1 Borettslaget Kirkeveien 112 Protokoll fra ordinær generalforsamling i Borettslaget Kirkeveien 112 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 Protokoll fra ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Formtoppen Sameie 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Formtoppen Sameie 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent 1 Formtoppen Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Formtoppen Sameie ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

1 Sameiet Rathkesgate 3 og 6

1 Sameiet Rathkesgate 3 og 6 1 Sameiet Rathkesgate 3 og 6 Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Rathkesgate 3 og 6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Lise Horntvedt foreslått. Vedtak: Valgt.

Lise Horntvedt foreslått. Vedtak: Valgt. 1 Torshovdalen II Sameie Protokoll fra ordinært årsmøte i Torshovdalen II Sameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Eierseksjonssameiet Solbakken 2

1 Eierseksjonssameiet Solbakken 2 1 Eierseksjonssameiet Solbakken 2 Protokoll fra ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Solbakken 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent 1 Pynten Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Vedtak: Godkjent

Vedtak: Godkjent Protokoll fra ordinært sameiermøte i Bølgen Boligsameie Møtedato: 27.03.2014 Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Til stede: Hundsund ungdomsskole, auditorium C 26 seksjonseiere, 2 representert ved fullmakt,

Detaljer

1 Bogstadveien 46 Sameie

1 Bogstadveien 46 Sameie 1 Bogstadveien 46 Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Bogstadveien 46 Sameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

38 andelseiere, 2 representert ved fullmakt, totalt 40 stemmeberettigede.

38 andelseiere, 2 representert ved fullmakt, totalt 40 stemmeberettigede. 1 Trasoptunet Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Trasoptunet Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Sameiet Nadderud Vest

1 Sameiet Nadderud Vest 1 Sameiet Nadderud Vest Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Nadderud Vest ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinært & ekstraordinært sameiermøte i Lindemansgate 3-6 Boligsameie

Protokoll fra ordinært & ekstraordinært sameiermøte i Lindemansgate 3-6 Boligsameie Protokoll fra ordinært & ekstraordinært sameiermøte i Lindemansgate 3-6 Boligsameie Møtedato: Tirsdag 29. april 2014 Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Bymuseet, Frognerveien 67 Til stede: 36 seksjonseiere,

Detaljer

1 Boligsameiet Kollen

1 Boligsameiet Kollen 1 Boligsameiet Kollen Protokoll fra ordinært sameiermøte i Boligsameiet Kollen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Tellekorps: 3 Alf Hamre 220 Aage Linnekaste 275 Yuvarajah Mariyapillai. Vedtak: Godkjent

Tellekorps: 3 Alf Hamre 220 Aage Linnekaste 275 Yuvarajah Mariyapillai. Vedtak: Godkjent 1 Vestlibakken Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Vestlibakken Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

C Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne

C Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne 1 Trasoptunet Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Trasoptunet Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

D Godkjenning av møteinnkallingen Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

D Godkjenning av møteinnkallingen Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. 1 Kværnerbyen Terrasse Protokoll fra ordinært årsmøte i Kværnerbyen Terrasse ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Sameiet Tonsenhagen 11

1 Sameiet Tonsenhagen 11 1 Sameiet Tonsenhagen 11 Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Tonsenhagen 11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Sørkedalsveien 1 S/E

1 Sørkedalsveien 1 S/E 1 Sørkedalsveien 1 S/E Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sørkedalsveien 1 S/E ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Østre Kragskogen Sameie

1 Østre Kragskogen Sameie 1 Østre Kragskogen Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Østre Kragskogen Sameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Ulven Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ulven Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Skogen Boligsameie Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Skogen Boligsameie Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Protokoll fra ordinært sameiermøte i Skogen Boligsameie ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 02.04.2014

Detaljer

1 Ringgaten Terrasse Sameie

1 Ringgaten Terrasse Sameie 1 Ringgaten Terrasse Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Ringgaten Terrasse Sameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

E Valg av tellekorps Som tellekorps ble Jan-Ove Øiahals og Anita Roarsen foreslått. Vedtak: Valgt

E Valg av tellekorps Som tellekorps ble Jan-Ove Øiahals og Anita Roarsen foreslått. Vedtak: Valgt 1 Vestre Ullern Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Vestre Ullern Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Sameiet Skeiegrenda Panorama

1 Sameiet Skeiegrenda Panorama 1 Sameiet Skeiegrenda Panorama Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Skeiegrenda Panorama ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Sameiet Lørenplatået

1 Sameiet Lørenplatået 1 Sameiet Lørenplatået Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Lørenplatået ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Skullerudhøgda II Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Skullerudhøgda II Boligsameie Møtedato: 14.03.2016 Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Langerud Sykehjem Til stede: 35 seksjonseiere, 16

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Kanalen 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Kanalen 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent 1 Sameiet Kanalen Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Kanalen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

1 Etterstadkroken Garasjelag

1 Etterstadkroken Garasjelag 1 Etterstadkroken Garasjelag Protokoll fra ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Garasjelag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie Dato 17.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: BI Nydalen.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie Dato 17.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: BI Nydalen. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie Dato 17.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: BI Nydalen. Tilstede var 53 seksjonseiere og 0 med fullmakt til sammen53 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Tøyenbygg 1 Sameiet Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Kjellerlokale i Monradsgate 17 A. Tilstede var 8 seksjonseiere og 3 med fullmakt til sammen 11 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Maridalsveien 205 Dato Kl Møtested: Sagene Samfunnshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Maridalsveien 205 Dato Kl Møtested: Sagene Samfunnshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Maridalsveien 205 Dato 15.05.2013 Kl. 19.00. Møtested: Sagene Samfunnshus. Tilstede var 72 aksjonærer og 8 med fullmakt til sammen 80 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Mildrid Amundsen og Christina Mette Aas foreslått. Vedtak: Valgt

Mildrid Amundsen og Christina Mette Aas foreslått. Vedtak: Valgt 1 Liakollen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Liakollen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Hellerudparken Boligsameie

1 Hellerudparken Boligsameie 1 Hellerudparken Boligsameie Protokoll fra ordinært årsmøte i Hellerudparken Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

C Valg av referent og minst en sameier som protokollvitne Som referent ble Espen foreslått, og som protokollvitne ble. Michael Møller Vedtak: Valgt

C Valg av referent og minst en sameier som protokollvitne Som referent ble Espen foreslått, og som protokollvitne ble. Michael Møller Vedtak: Valgt 1 Lillohøyden Garasjesameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Lillohøyden Garasjesameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Som referent ble Kenneth Halvorsen foreslått, og som protokollvitne ble Arne Petter Holli og Britt Amundsen Hoel foreslått.

Som referent ble Kenneth Halvorsen foreslått, og som protokollvitne ble Arne Petter Holli og Britt Amundsen Hoel foreslått. 1 Boligsameiet Gregers Grams Vei Protokoll fra ordinært sameiermøte i Boligsameiet Gregers Grams Vei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

B Overføring fra balansen for å dekke årets underskudd Årets resultat foreslås dekket ved overføring fra egenkapitalen. Vedtak: Godkjent.

B Overføring fra balansen for å dekke årets underskudd Årets resultat foreslås dekket ved overføring fra egenkapitalen. Vedtak: Godkjent. 1 Setra Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Setra Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

64 eiere av boligseksjoner med eierbrøk til sammen 4 870/51530

64 eiere av boligseksjoner med eierbrøk til sammen 4 870/51530 Protokoll fra ordinært sameiermøte i Ringnes Park Vest Sameie Møtedato: 23.4.14 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Til stede: Ringen kino 64 eiere av boligseksjoner med eierbrøk til sammen 4 870/51530 Forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinært årsmøte i Ringnes Park Vest Sameie. Møtedato: Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Ringen Kino

Protokoll fra ordinært årsmøte i Ringnes Park Vest Sameie. Møtedato: Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Ringen Kino Protokoll fra ordinært årsmøte i Ringnes Park Vest Sameie Møtedato: 6.5.2019 Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Ringen Kino Til stede: 1 Ringnes Park Vest Sameie 54 seksjonseiere, 5 representert ved fullmakt,

Detaljer

1 Svaletunet Boligsameie

1 Svaletunet Boligsameie 1 Svaletunet Boligsameie Protokoll fra ordinært årsmøte i Svaletunet Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Rognerud Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Sameiet Cort Adelers Gate 25 Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Cort Adelers Gate 25 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Fredensborg Garasjesameie

1 Fredensborg Garasjesameie 1 Fredensborg Garasjesameie Protokoll fra ordinært årsmøte i Fredensborg Garasjesameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra sameiermøtet i Stovnersletta Boligsameie

Protokoll fra sameiermøtet i Stovnersletta Boligsameie Protokoll fra sameiermøtet i Stovnersletta Boligsameie Møtedato 16.04.2007 Møtetidspunkt 19.00 Møtested Deichmanske bibliotek Tilstede var og til sammen 30 seksjonseiere 2 med fullmakt 32 stemmeberettigede

Detaljer

1 Nobelsgate 27 Sameiet

1 Nobelsgate 27 Sameiet 1 Nobelsgate 27 Sameiet Protokoll fra ordinært årsmøte i Nobelsgate 27 Sameiet ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan oligsameie III Møtedato 30. april 2009 Møtetidspunkt 1800 Møtested Nordstrand Eldresenter, Poppelstien 6 Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte

Detaljer

1 Bratlikollen Boligsameie Protokoll fra ordinært årsmøte i Bratlikollen Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Budsjettet fikk en rask gjennomgang.

Budsjettet fikk en rask gjennomgang. 1 Gjønneshagen Boligsameie Protokoll fra ordinært årsmøte i Gjønneshagen Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Boligsameiet Grindbakken Terrasse

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Boligsameiet Grindbakken Terrasse Protokoll fra ordinært sameiermøte i Boligsameiet Grindbakken Terrasse Onsdag 13.03.2013 Kl. 1800. Møtested: Grindbakken skole. Tilstede var 19 seksjonseiere og 3 med fullmakt til sammen 22 stemmeberettigede.

Detaljer

1 Nydalen Kvarter Sameie

1 Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie Møtedato: 22.04.2015 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: BI Nydalen Til stede: 71 seksjonseiere, 6 representert ved fullmakt,

Detaljer

1 Sameiet Lørenplatået

1 Sameiet Lørenplatået 1 Sameiet Lørenplatået Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Lørenplatået ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Spirea Park 2 Sameie

1 Spirea Park 2 Sameie 1 Spirea Park 2 Sameie Protokoll fra ordinært årsmøte i Spirea Park 2 Sameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Ulven Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ulven Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Ullernparken Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Ullernparken Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Finstad Park 3 Boligsameie

1 Finstad Park 3 Boligsameie 1 Finstad Park 3 Boligsameie Protokoll fra ordinært årsmøte i Finstad Park 3 Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Geir Vislie.

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Geir Vislie. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Boligsameiet Ulven Terrasse ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 15.03.2016

Detaljer

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent.

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent. 1 AS Nybygg Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Nybygg ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 13.05.2015

Detaljer

Sameierrevisors beretning Vedtak: Tas til etteretning

Sameierrevisors beretning Vedtak: Tas til etteretning 1 Jessenløkken Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Jessenløkken Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Sameiet Heimdalsgata 3-9 Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Heimdalsgata 3-9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

5 Godkjenning av dagsorden Det ble foreslått å godkjenne dagsorden og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: Godkjent

5 Godkjenning av dagsorden Det ble foreslått å godkjenne dagsorden og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: Godkjent 1 AS Tøyenparken Boligselskap Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Bergkrystallen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bergkrystallen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugerudhagan Borettslag Møtedato: 12. mai 2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Kantinen 4. etg. Tvetenveien 152 Til stede: 42 andelseiere, 2 representert ved fullmakt,

Detaljer

Peter Filipov foreslått. Vedtak: Valgt.

Peter Filipov foreslått. Vedtak: Valgt. 1 Sletteløkka Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Ekely Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ekely Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nygård Terrasse Boligsameie den 17. mars 2011 kl Møtested : Etterstad videregående skole

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nygård Terrasse Boligsameie den 17. mars 2011 kl Møtested : Etterstad videregående skole Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nygård Terrasse Boligsameie den 17. mars 2011 kl. 18.00. Møtested : Etterstad videregående skole Tilstede var 30 seksjonseiere og 7 med fullmakt til sammen 37 stemmeberettigede.

Detaljer

1 Nygård Terrasse Boligsameie

1 Nygård Terrasse Boligsameie 1 Nygård Terrasse Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nygård Terrasse Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll for sameiermøte i Brækkehus Boligsameie

Protokoll for sameiermøte i Brækkehus Boligsameie Protokoll for sameiermøte i rækkehus oligsameie Møtedato 15.03.2007 Møtetidspunkt Kl. 17.30 Møtested rækkehus oligsameie i Trimrommet Tilstede var og til sammen 12 seksjonseiere 9 med fullmakt 21 stemmeberettigede

Detaljer

1 Vestliberget Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Vestliberget Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent.

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent. 1 Svarttrostskogen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Svarttrostskogen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

D Som tellekorps ble Per Aspen, Holger Hillebrand, Synneve Munthe og Hilary Jacobsen foreslått.

D Som tellekorps ble Per Aspen, Holger Hillebrand, Synneve Munthe og Hilary Jacobsen foreslått. 1 Ullernparken Boligsameie Protokoll fra ordinært årsmøte i Ullernparken Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Voksenskogen Borettslag

1 Voksenskogen Borettslag 1 Voksenskogen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Voksenskogen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Storfjellet Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Storfjellet Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført fra egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført fra egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Haugenstua Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugenstua Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Finstad Park Boligsameie 1

1 Finstad Park Boligsameie 1 1 Finstad Park Boligsameie 1 Protokoll fra ordinært årsmøte i Finstad Park Boligsameie 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt.

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt. 1 Heimdalsgata 4 borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Heimdalsgata 4 borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Torshovdalen 1 Sameie

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Torshovdalen 1 Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Torshovdalen 1 Sameie Møtedato: Torsdag 27. april 2017 Møtetidspunkt: 18:30 Møtested: Kafe Åsen (auditoriet) Til stede: 25 seksjonseiere, 11 representert ved fullmakt,

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvesiden Borettslag Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvesiden Borettslag Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvesiden Borettslag Møtedato: 22. mai 2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Til stede: Deichmanns bibliotek, Sandaker Senter 22 andelseiere, 4 representert ved

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter. Tilstede var 25 seksjonseiere og 3 med fullmakt til sammen

Detaljer