breivik sementvarer Forskalingsblokk og nopsastein frå Breivik kalkverk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "breivik sementvarer Forskalingsblokk og nopsastein frå Breivik kalkverk"

Transkript

1 S breivik sementvarer Forskalingsblokk og nopsastein frå Breivik kalkverk 1

2 2

3 Breivik sementvarer Vårt sementvarespekter består av forskalingsblokk (heil, halv- og hjørneblokk), i tillegg til nopsastein. Breivik sementvarer er sterke kvalitetsprodukt produsert etter Norsk Standard (NS). Produkt og produsent er godkjent av «Kontrollrådet for betongprodukter», etter dei krav som er gjeldande. 3

4 Breivik forskalingsblokk Breivik forskalingsblokk er ei solid blokk som kan nyttast til dei fleste murar. Anten det er til støttemurar i skrått terreng, grunnmur til bustadar, garasje, naust eller anna, er Breivik forskalingsblokk eit godt val. Alt etter mengde armering vil Breivik forskalingsblokk gi ein like sterk mur som ein forskalt og heilstøypt mur med same mål. Her slepp du også å kjøpe forskalingsmaterial og å leige fagfolk til forskalingsarbeidet. TEKNISKE DATA Forskalingsblokk Lengde Breidde Høgde Vekt Antal pr. m 2 Heilblokk 600 mm 200 mm 200 mm Ca. 25 kg 8,33 stk Leveranse på heilblokk: 40 stk. pr. pall. Halv- og hjørneblokk stables på same pall (20 stk. av kvar). Fundament Mørtelforbruk Murhøgde* Deling av stein Singel/betong Ca. 1,0 hl. (0,1 m 3 ) pr. m 2 Anbefalt 1,5 meter før fylling Vinkelslipar Liggande armering i mur: 1, 2, el. 3 lengder pr. skift, avhengig av krav til styrke på mur. Ståande armering i mur: Avhengig av krav til styrke på mur. * Ved høgare mur og bruk av pumpebil bør fyllinga foregå forsiktig i starten (i botnen av muren). 4

5 5

6 godkjenning sterk og dekorativ Breivik forskalingsblokk er produsert etter Norsk Standard (NS) Breivik forskalingsblokk gir ein mur som vert så sterk du vil ha den. Samstundes er 3015, med mål (lbh) 60 x 20 x 20 den dekorativ med fugene blokkene lagar. cm. Produkt og produsent er Skulle du ynskje å slemme eller pusse muren, er dette sjølvsagt mogleg. godkjende i klasse B (produkt til muring) av «Kontrollrådet for betongprodukter», etter dei krav som er gjeldande. 6

7 kva er ei forskalingsblokk? Kort sagt er forskalingsblokka ei forskaling. Som ved støyping av ein vanleg mur, startar du med å setje opp forskalinga. Deretter armerer og støyper du. Det som er skilnaden på ein betongmur og ein mur der det vert nytta forskalingsblokk, er altså at forskalinga rett og slett er murblokker som skal fyllast med betong. Styrken på muren vert den same som du oppnår med ein heilstøypt mur som har same mål og same armering. Føremonane med forskalingsblokk er mange. Som nemnt ovanfor, slepp du både forskalingsmaterial og forskalingsarbeid før og etter at muren er støypt. I tillegg får du sjå korleis muren vert før du støyper! Både høgd og lengd på muren kan enkelt endrast før støyping dersom den ikkje vert slik du hadde tenkt ved første forsøk. breivik forskalingsblokk Ved utvikling av Breivik forskalingsblokk har vi lagt vekt på at muringa skal gå raskt, at forskalingsblokka skal vere lett å nytte og at muren skal vere pen etter at den er ferdig. Derfor er blokka relativt stor: 8,33 stk. pr. m 2. Blokka har svært rette vinklar og kantar, slik at den ferdige muren blir jamn og fin. Vi har også lagt inn spor for at det skal vere enkelt å plassere armeringsjern, og slik at desse skal liggje i ro ved fylling. Vidare er det laga fasade på blokkene, slik at muren får pene fuger når blokkene vert stabla opp. Det er fasade på begge sider, noko som gjer at du kan snu blokka begge vegar (naudsynt ved kapping o.l.). 7

8 muring med forskalingsblokk Å nytte Breivik forskalingsblokk er svært enkelt. Som ved bruk av andre steintypar, må underlaget vere avretta og solid. Du kan stable direkte på singel dersom du er sikker på at dette ikkje gir etter. Du kan også støype ein sole til å setje muren på. Deretter radar du ut blokkene i heile lengda på muren. Sjekk retning og høgde. Liggande armering legg du i spaltene som er meint for denne (1, 2 el. 3 i breidda alt etter kor sterk muren skal vere). Legg så skift for skift oppover til du har kome så høgt som du skal. Hugs at det finst høgre og venstre hjørneblokk. Ståande armering set du ned mellom dei liggande lengdene til slutt. Fyll betong i blokkene. Dersom muren er høg, må du «stappe» ekstra godt. Anten du nyttar sjølvblanda- eller ferdigbetong, kan det løne seg å å fylle betongen i to rundar (6-7 skift pr. fylling), då blir murverket meir stabilt. 8

9 9

10 10

11 TEKNISKE DATA Nopsastein Lengde Breidde Høgde Vekt Antal pr. m mm 110 mm 65 mm Ca. 3,8 kg Ca. 53 stk Antal pr. m 2 forutsetter ei fuge på 12 mm. Fundament Mørtelforbruk Murhøgde Deling av stein Avretta såle av betong Ca. 0,2 hl. (0,02 m 3 ) pr. m 2 Alt etter forankring Vinkelslipar Breivik nopsastein Breivik nopsastein er ein betongmurstein med lange tradisjonar. Dette er den typen dei fleste kjenner som vanleg murstein. Tidlegare vart nopsastein brukt til alle typar mur. I dag er det først og fremst som fasadestein den vert brukt, for å gi eit inntrykk av tradisjonelt murverk. Oftast vert ein mur av nopsastein sett opp som «skallmur», dvs. med holrom mellom muren og veggen bakom. Slik får du ei dekorativ fasade, samstundes som veggen får svært gode eigenskapar når det gjeld lyd- og luftisolasjon. I tillegg er murveggen så godt som vedlikehaldsfri! Breivik nopsastein er fin også til mindre mur- og reparasjonsarbeid. 11

12 nopsastein til muren Anten det er til utvendig fasadevegg, til innvendig kontrastvegg eller til brandtmur, har nopsasteinen lange tradisjonar. Utvendig blir den brukt for å gi veggen gode lydog luftisolerande eigenskapar. I tillegg får du ein vegg som krev svært lite vedlikehald. Innvendig gir ein nopsasteinvegg spanande kontrast til tre og tekstil. Både ute og inne kan veggen med fordel nyttast til berevegg, sidan ein nopsasteinmur har svært høg berekraft. Med 11 cm breidde, kan nopsasteinen også nyttast til brandtmur der minstekravet er 10 cm. Ved bruk av nopsastein der ein skal sjå steinen i murverket, må fugene stellast på ein eller annan måte. Dei vanlegaste måtane er å glatte dei røft til i flukt med steinen, eller å lage fuge som er grunnare enn steinen. Sistnemde måte gir skuggeeffekt. Fotoet viser senka fuger og slemma stein. 12

13 muring med nopsastein Å mure med nopsastein er ein kunst. I alle fall dersom det skal skje raskt og effektivt. Sidan steinen skal vise i murverket, må den leggast rett og fint, samstundes som den skal verte fast. Dersom du ikkje kan å mure frå før, er det mogleg å lære det. Men det tek oftast litt tid før det «sit i fingrane». Om det er ynskjeleg å leige fagfolk til arbeidet, kan vi hjelpe til med å skaffe ein murmeister. Då er du sikra at arbeidet vert gjort på ein tilfredsstillande måte. Dette treng ikkje verte så dyrt heller. Gode murarar legg overraskande mange steinar pr. dag. 13

14 tradisjonsrikt og dekorativt Breivik nopsastein gir ein mur som ser ut slik som murar har sett ut til «alle tider». Ein slik mur er fin å sjå på anten den er fuga på den eine eller den andre måten. Smaken må avgjere korleis dette skal gjerast. Overflatebehandling som måling, slemming, pussing eller impregnering, gir deg moglegheit til å endre farge og- eller struktur. 14

15 Ved fjorden like aust for Larsnes på Sunnmøre kjem ei rik marmor-/kalkåre opp i dagen. Breivik Kalkverk har hatt kontinuerleg drift i dette dagbrotet sidan historie og nytenking Breivik Kalkverk har ei lang historie å vise til. Våre sterke tradisjonar kombinert med vår evne til omstilling og fornying, gjer oss i stand til å levere produkt som tilfredsstiller dei moderne kvalitetskrava. Vårt sementvaresortiment har vist seg effektivt og levedyktig gjennom fleire generasjonar. 15

16 LAYOUT: TEGNEREN REKLAMESTUDIO FOTO: HUGO OPDAL, BREIVIK KALKVERK, TEGNEREN ARKIV Breivik sementvarer Breivik Kalkverk As 6084 Larsnes Telefon: Telefax: