U-verdi: 0,10 / 0,16

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "U-verdi: 0,10 / 0,16"

Transkript

1 01 VARTDAL VEGGSYSTEM U-verdi: 0,10 / 0,16 Vartdal Veggsystem gir deg hurtig byggjeprosess, solide veggar og svært energisparande konstruksjon

2 03 02 FRAMTIDAS VEGGSYSTEM Vartdal Veggsystem er eit fleksibelt og effektivt byggjesystem for grunnmur og veggar til både bustadhus og industrilokale. Systemet består av ein serie forskalingselement som vert stabla som byggjeklossar, og deretter fylt med ein solid kjerne av armert betong. Systemet isolerer svært godt og fører til ein vesentleg reduksjon i energibruken, utan at berekrafta blir redusert. Med marknadens beste U-verdi, er Vartdal Veggsystem det naturlege valet for alle som er ute etter høg berekraft og effektiv arealutnytting. NEOPOR Neopor inneheld små grafittpartiklar som reflekterer varmestråling og gir materialet ei sølvgrå, skinande overflate. Materialet absorberer og reflekterer infraraude strålar. Dette reduserer varmeleiingsevna kraftig og dermed kan isolasjon laga av Neopor vere 20 % tynnare enn standardisolasjon av Styropor. FØREBUING Les nøye gjennom Sintef Teknisk godkjenning nr Innvendig og utvendig totalhøgde er utgangspunktet. På nettstaden vår har vi tilgjengelege snittteikningar slik ein kan sjå oppbygging ved ulike takhøgder. Det kan ofte vere ein fordel å tilpasse utgravinga av tomta til elementa. Vartdal Veggsystem skal normalt stå på eit armert betongfundament (f.eks. Vartdal Soleblokk). Veggsystemet blir levert komplett. Vi tilrår også til bruk av vpkalk på nettstaden vår til enkel kalkulasjon av mengde ved pristilbod etc. + Passivhusløysing U-verdi 0,10 Neopor: 20% betre isoleringsevne enn ordinær Styropor U-VERDIAR Oppfylling 0 m. 1 m. Veggelement, puss utv. og gips innv. 0,16 Veggelement, puss utv. og 48 mm påforing 0,13 Veggsystem Plus+ passivhusstandard 0,10 1,5 m. 2 m. 0,15 0,15 0,14 0,12 0,12 0,12

3 04 05 i PRAKTISK INFORMASJON STANDARD 600 BLOKKER Kjerne av 160 mm. armert og berande betong Integrert plastbindar fungerer som spikarslag eller feste for innvendig/utvendig kledning (kvar 150 mm). Ingen kuldebruer Ferdige hjørneløysingar Oppfyller byggjeføreskrifta BLOKK STANDARD BLOKK 90 HJØRNE BLOKK 45 HJØRNE BLOKK TETT BLOKK TETT MED UTSPARRING Varenr. VV01: H600xL1200xB350 mm. Nobb: Varenr.VV02: H600xL900/600xB350 mm. Nobb: Varenr. VV05: H600xL300/300xB350 mm. Nobb: Varenr. VV03: H600xL1200xB350 mm. Nobb: Varenr. VV04: H600xL1200xB350 mm. Nobb: liter pr. m2. Vartdal Veggsystem standardblokk, blir levert med opne endar. Blokka er byggjevenleg og oppfyller høge kvalitetskrav til isolasjon, styrke og tryggleik. Vartdal Veggsystem hjørneblokk for innvendig og utvending hjørne i same blokk. Endevend blokk for omskift. Vartdal Veggsystem 45 hjørneblokk, endevend blokka for høgre- eller venstrejustert 45 hjørne. Vartdal Veggsystem tett endeblokk, forenklar monteringa av lysopningar som vindauge, dører eller garasjeportar. Vartdal Veggsystem tett ende med utsparing, til bruk inn mot vindauge, dører eller lysopningar. Blokka er òg godt eigna som overgang mellom Vartdal Veggsystem og Vartdal Ringmur.

4 06 TILLEGG 07 NYHEIT! Vartdal Knastebeskyttar H100xL600xB95 mm. Nobb: Knastebeskyttaren har fleire funksjonar. Han kan beskytte knastane for frost og nedising på haust/ vinterstid. Knastebeskyttaren har også som funksjon i å vinne opp til 100mm i høgde, der dette evt. må justerast før støyping. Fordelar som breidare betonganlegg for topp-/krone frå 160mm til 250 mm med tanke på fleire betongdekke. STANDARD 300 BLOKKER VARTDAL Soleblokk H260xL470xB1200 mm. (Betong 320 mm.) Nobb: Soleblokk brukast ved dårlege grunnforhold der det krevst større fundamentbreidde. BLOKK STANDARD BLOKK 90 HJØRNE BLOKK 45 HJØRNE U-BLOKK STANDARD BLOKK STANDARD PLUS+ BLOKK TETT Varenr. VV11: H300xL1200xB350 mm. Nobb: Varenr. VV12: H300xL900/600xB350 mm. Nobb: Varenr. VV15: H300xL300/300xB350 mm. Nobb: Varenr. VV21: H300xL1200xB350 mm. Nobb: Varenr. VV24: H300xL1200xB465 mm. Nobb: Varenr. VV13: H300xL1200xB350 mm. Nobb: liter pr. m2. Vartdal Veggsystem standardblokk, blir levert med opne endar. Blokka er byggjevenleg og oppfyller høge kvalitetskrav til isolasjon, styrke, tryggleik. Vartdal Veggsystem hjørneblokk for innvendig og utvending hjørne i same blokk. Endevend blokk for omskift. Vartdal Veggsystem 45 hjørneblokk, endevend blokka for høgre- eller venstrejustert 45 hjørne. Vartdal Veggsystem UBL (Ublokk), blir levert i alle standardblokker. Denne blir benytta som topp blokk, avsluttning av mur krone. Blokka har som funksjon og avslutte topp grunnmur, men kan også benyttes som start mot plan ferdigstøpt soleblokk. Vartdal Veggsystem PLUS+ passiv løysing U-verdi på 0,10 W/m2K. Vartdal Veggsystem tett endeblokk, forenklar monteringa av lysopningar som vindauge, dører eller garasjeportar.

5 09 VEGGSYSTEM I BRUK INFORMASJONSFILM Sjå informasjonsfilm og monteringsrettleiing på: GRUNNARBEID ARMERING Grav ut og avrett tomta. Før inn rør for vatn, avløp og elektrisitet. Avrettinga bør liggje innanfor pluss/ minus 5 mm. 02 Monter armeringsjarn rundt kvar utsparing. Skal leggjast med omskøyt og festast til vertikal armering. 05 SOLEBLOKK OMSKIFT Bygg kvart skift i same retning som første skift og tilpass inn mot same hjørne. Ved tilpassing er det mogleg at nokre knastar må fjernast for å få elementa til å passe. Skifta skal byggjast i omskift. Snu hjørna på annankvart skift. Vi tilrår å bruke Vartdal Soleblokk fordi den er tilpassa elementa. Soleblokka skal armerast med to stk. 12 mm kamstål VEGG Start med å plassere ut hjørneblokkene og bygg frå hjørne til hjørne. Rekn ut høgder og skjer ut for dører og ev. vindauge. HØGDE Legg armering i kvart skift. Om ikkje elementa passar med ønskt høgde, kan siste skiftet tilpassast. Dette vert gjort ved å skjere ned elementa. 08

6 FOR BÅDE SMÅ OG STORE PROSJEKT NEOPOR ISOLASJONSEVNE Vartdal Veggsystem kan enkelt tilpassast alle typar byggjeprosjekt og den lette vekta effektiviserer og forenklar arbeidet for både profesjonelle byggjarar og praktiske gjerdet-sjølv-typar. Veggsystemet set en ny standard innan energibruk og inneklima. Høg varmekapasitet gir god termisk komfort med små temperaturvariasjonar døgnet igjennom. Samtidig minimaliserer ein vekstgrunnlaget for sopp og råte. Les meir om Vartdal Veggsystem på Infraraude absorbentar og reflektorar syter for minimalt varmetap. Last ned vår ringmur- og veggsystemkalkulator-app for ios-telefonar på vartdalplast.no/vpkalk eller via Mac App Store. VPkalk

7 012 OGSÅ FRÅ VARTDAL PLAST Ei slank, sterk og dobbeltisolert veggløysing. VARTDAL TAKFALL Energisparande fallplater med lite transportvolum. CGI: Firegader / Ryste 3D. Trykk: printing.no VARTDAL L-ELEMENT VARTDAL RINGMUR Raskt og enkelt system for plate på mark. Forskaling og isolasjon for golv på grunn. Vartdal Plast avd. Vartdal og Ualand 6170 Vartdal Tlf: Fax: E-post: