Hva er murverk? Bruksområder Murprodukter Levetid Materialegenskaper Fysiske egenskaper Begrensninger. Forelesning NTNU 2013 Jan Petter Svendsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva er murverk? Bruksområder Murprodukter Levetid Materialegenskaper Fysiske egenskaper Begrensninger. Forelesning NTNU 2013 Jan Petter Svendsen"

Transkript

1 Hva er murverk? Bruksområder Murprodukter Levetid Materialegenskaper Fysiske egenskaper Begrensninger Forelesning NTNU 2013 Jan Petter Svendsen 1

2 Leca Blokkprodukter Leca Isoblokk, Blokk, Finblokk, Fasadeblokk, etc. Tabell med oversikt over alle blokkproduktene Fasthet, densitet og dimensjoner samt orienterende verdier for varmeisolasjon, lydisolasjon, brannklasse og egenlast 3

3 5 Beskrivelsestekster i siste versjon

4 Produksjon av løs Leca meter lange rotérovner Ca. 3 timer fra leiren går inn i ovnen til Leca kommer ut i den andre enden Kornstørrelse 0-32 mm Leca kulen er lett og porøs og har et sterkt keramisk skall 6

5 Leca-produktene Blokker i mange dimensjoner, med mange egenskaper Isolerte og uisolerte Landets mest komplette pipesystem Løs Leca til alle bruksformål Leca Byggeplank - gulv- og dekkeelementer 7

6 Løs Leca Isolasjon, lett fyllmasse og drenering til: Gulv på grunn Lette gulv Vei, bane, kai og grøft 8

7 Leca grunnmur 9 9

8 Drenering fall drensledning Grenrør påmontert tett rør for spyling av drensledning. Byggeforskriftenes krav 1:200 Fall drenering Taknedløp føres ned i eget rør og ut i kum

9 Drenering Drensledningen skal ha fall, minst 1:200, dvs. 1 cm pr. 2 meter, men vi anbefaler noe kraftigere fall, f.eks. 1:100. Ledningens høyeste punkt skal ligge minst 20 cm under toppen av kjellergulvet. Drensledningen bør ligge på et gruslag av 5-10 cm tykkelse, og må ingen steder være dypere enn bunnen av sålen

10 Salinger 13 13

11 Utsetting av hjørner Vi henger et lodd i et hjørne og når dette henger over såleblokken vil det se slik ut

12 Redusert fundamentering på jord og leiregrunn Frontvegg i underetasje 17 17

13 Ny Leca Isoblokk 35cm Nytt blokksystem 2009 U-verdi 0,15 W/m 2 K 35 x 19 x 50 Mindre vekt Økt bæreevne Uten kuldebroer 19 19

14 Kuldebro Kuldebrokrav: 0,03 W/m2K for småhus, 0,06 W/m2K for andre bygg 21

15 Leca Prefabrikkerte Overdekninger Kan brukes også i isolert versjon, men man må kappe til PUR isolasjonen selv i ønsket lengde Vi må forbinde støpen på hver side av isolasjonen. Det gjøres ved å bruke 3 spiker pr løpemeter som stikkes gjennom isolasjonen. 22

16 Innfesting av vindu Leca Isoblokk 35 cm endeblokk Leca endeblokker for innfesting av vinduer etter behov 24 24

17 25 Murhus Iso 35 et komplett system

18 Leca Detaljer Isoblokk 35 cm i murhus Weber Fiberpuss system Weber.therm 400 Startlist Innvendig puss/slemming etter Webers anvisninger Weber Grå Slemming Jordfuktig Weber B20 Weber Fiberpuss system Innvendig puss/slemming etter Webers anvisninger 26 26

19 Ringmur på fjell På løst og sprukket fjell kan du støpe en vannrett såle som blokkene mures på. Forskalingen hugges/sages til etter fjellet, og støttes med store stein og støtter presset blir lite når forskalingen er lav

20 Armering under bakken Murverk av Leca Isoblokk skal fugearmeres for å motvirke svinn- og temperaturbevegelser i tillegg til vind- og jordtrykkslaster. I hver annen horisontalfuge skal det legges armering. Armeringen legges på etter at mørtelen er lagt ut, for å sikre god omhylling og heft mellom mørtel og armering. Det benyttes alltid armering i nærmeste liggefuge i skiftet under åpninger. Leca Sikksakkarmering og Leca Fugearmering legges oppå mørtelstrengen og beveges ned i mørtelen før neste blokkskift settes på plass. Overlapp ved skjøting av Leca Fugearmering skal være på 30 cm

21 Armering over bakken Over bakkeoverflaten bruker du ikke Sikksakkarmering, men Leca Fugearmering som vist her. For å få fugearmeringen til å gå rundt hjørnene, kappes en av trådene i armeringen og deretter bøyes armeringen rundt hjørnet

22 33 Leca Ringmur

23 Leca Ringmur 56 cm høy ringmur Tilpasset EPS gulvisolasjon 70 cm høy ringmur Tilpasset Løs Leca gulvisolasjon Høyden tilpasses enkelt med antall skift 34

24 Tilpasningsblokk Slik får du riktig høyde på muren: Byggemål pr. skifthøyde for Leca Isoblokk 35 cm er 20 cm (inkl. 1 cm mørtel i horisontalfugene). Dersom total murhøyde ikke kan løses ved standard skifthøyder 20 cm, leveres det også Tilpasningsblokk til Leca Isoblokk 35 cm. Denne er 9 cm høy (dvs. skifthøyde 10 cm inkl. fuge). For å oppnå ønsket høyde, kan tilpasningsskift legges enten nederst eller øverst i muren. Hvis man allikevel ikke når riktig murhøyde ved bruk av Tilpasningsblokk, kan blokkene skjæres i riktig høyde med vinkelsliper eller elektrisk lettbetongsag type alligator. Øverste skift legges med Leca Isoblokk 35 cm Toppblokk 36 36

25 Tilbakefylling med løs Leca Reduserer jordtrykket med 75% Drenerer Tilleggsisolerer 37 37

26 Forankring av Leca mur mot eksisterende Ved fullt jordtrykk må vertikal stålvinkel på innsiden vurderes

27 Innvendig skillevegg 41 41

28 Eksempel Punktlast på lastfordeling Lastfordeling som tidligere er tatt opp av U-blokk 42 42

29 Tilpasning av murhøyde på innervegger Leca blokker med bredde 8,2, 10, 15 og 20 cm kan brukes som tilpasningsblokker

30 Lufttetting av murverk Lekkasjetallkrav: 1,5/2,5 luftveksl. pr. time ved 50 Pa Minstekrav: 3,0 Klemming Poretetting 45

31 Luftlyd Definisjon Lyd fra radio, TV, musikkanlegg, stemmer, trafikk, etc Norm Laveste verdi for luftlyd isolasjon R w mellom boenheter innbyrdes er 55 db KRAV TIL KONSTRUKSJONEN: ISOLERE MOT LUFTLYD 46

32 Trinnlyd Definisjon Lydkilder som persontrafikk, gjenstander som faller, møbler som flyttes, etc Norm Høyeste verdi for trinnlydnivå L n,w mellom boenheter er 53 db KRAV TIL KONSTRUKSJONEN: ISOLERE MOT TRINNLYD 47

33 Lydløsning mellom leiligheter Leca Lyddekke med nedforet himling Her er teknisk løsning for hvordan det kan gjøres. Lydegenskaper (R w 55 db, L w 53 db)

34 49 Weber Lyddekke

35 Byggeplank I lengder opptil 8,08 meter 64

36 Byggeplank Solid og sikkert Lydisolerende Knirkefri Gjenomprøvet Brannsikker 65

37 66

38 Leca Byggeplank på trevegg 67 67

39 70 Utvekslingsjern / S-list

40 Bærevegg i tre 148mm vegg 74

41 75

42 Weber lager montasjeplan Prosjekt kontor på: HK, Oslo og Vestnes Tegner montasjeplaner Beregner dekket etter de laster de får oppgitt Gir råd om løsninger og detaljer 79

43 Byggeplank som vegg Rask å legge Brann sikkert Lite vedlikehold Bra total økonomi H&M montert ca

44 Tradisjonell pussoppbygging Hensikt Vern mot vannlekkasjer Andre påkjenninger Estetikk (farge og struktur) Forutsetning Harmoni mellom underlag og puss Pussoppbygging Type pussmørtel velges ut fra type underlag! 84

45 Klimaendringer, mer vann oftere Kilde: Sintef Byggforsk 85

46 86

47 Slagregnstett! Anbefalt utvendig puss på Leca Hovedpuss: 1. Fiberpuss Serpo 261 (1.sjikt 4-6mm) 2. Armeringsnett Serpo 397 (bakes inn i 1. sjikt) 3. Fiberpuss Serpo 261 (2. sjikt 3-4mm) Sluttbehandling: 4a. Silikatmaling Serpo 303 eller gjennomfarget puss 4b. Maxit Sil A Silikatpuss 1mm/2mm maxit Fiberpuss system 87

48 88 Eneboliger

49 89

50 90

51 92

52 95

53 97 veggsidene. Utvendig vinkel skal pusses med utv. Puss. Innvendig med innv. puss. Innside skal avrettes med flytsparkel og flislagt

54 Ildsted og pipe Minst 40 % av varmebehovet skal dekkes med annen energiforsyning enn elektrisitet og/eller fossile brensler. Lekkasjetallkrav: 1,5/2,5 luftveksl. pr. time ved 50 Pa Minstekrav: 3,0 98

55 Detaljene Det er detaljene som sikrer funksjonaliteten Gode detaljeløsninger er nøkkelen til suksess i en byggesak. 99

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger Byggebok En enklere hverdag for alle som bygger Innhold 3 Leca er en del av norsk byggetradisjon 4 Leca Byggesystem 6 Planlegging 10 Slik fi nner du riktig plassering og murhøyde 11 Leca vegger og isolasjon

Detaljer

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger. Leca er et registrert varemerke for Saint-Gobain Weber A/S 1

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger. Leca er et registrert varemerke for Saint-Gobain Weber A/S 1 Byggebok En enklere hverdag for alle som bygger Leca er et registrert varemerke for Saint-Gobain Weber A/S 1 Innhold 3 Leca er en del av norsk byggetradisjon 4 Leca-egenskapene 6 Leca Byggesystem 8 Planlegging

Detaljer

Leca 11.600-2004 2002. Leca 11.600 2003 eller annen informasjon beskrivelser e.l som skal utarbeides beskrivelsen. Beskrivelse

Leca 11.600-2004 2002. Leca 11.600 2003 eller annen informasjon beskrivelser e.l som skal utarbeides beskrivelsen. Beskrivelse SJEKKLISTE FOR PLANLEGGING OG MONTASJE AV LECA BYGGEPLANK I SMÅHUS Versjon 02.11.2003 Tiltakshaver:....Byggets adresse:.... Ansvarlig prosjekterende:....ansvarlig utførende:....ansvarlig søker:... Kontrollerende

Detaljer

2634 Fåvang 61282157 post@morkenbetong.no www.morkenbetong.no. PRODUKSJON AV: Forskalingsblokk Ma-Bo Isoblokk ISO- Forskalingsblokk

2634 Fåvang 61282157 post@morkenbetong.no www.morkenbetong.no. PRODUKSJON AV: Forskalingsblokk Ma-Bo Isoblokk ISO- Forskalingsblokk 2634 Fåvang 61282157 post@morkenbetong.no www.morkenbetong.no PRODUKSJON AV: Forskalingsblokk Ma-Bo Isoblokk ISO- Forskalingsblokk Basis-/Murblokk Støttemurblokk Belegningsstein Knekkheller Spalteplank

Detaljer

DOKUMENTASJON OG HJELPEMIDLER FOR LECA BLOKKER

DOKUMENTASJON OG HJELPEMIDLER FOR LECA BLOKKER Produktfordeler benyttes til bestandige og fuktsikre yttervegger i murverk over og under bakken. Komplett vegg gir U-verdi 0,29 og REI 120. En vegg bygget av oppnår U-verdi 0,22 med 5 cm innvendig tilleggsisolasjon.

Detaljer

T H E R M O M U R. Monteringsanvisning. Jackon Thermomur. Grunnmur og vegger i: Bolig Industri Landbruk. 09-2007 erstatter 06-2005. www.jackon.

T H E R M O M U R. Monteringsanvisning. Jackon Thermomur. Grunnmur og vegger i: Bolig Industri Landbruk. 09-2007 erstatter 06-2005. www.jackon. Monteringsanvisning Jackon Thermomur T H E R M O M U R Grunnmur og vegger i: Bolig Industri Landbruk 09-2007 erstatter 06-2005 2Jackon Thermomur Produktbeskrivelse Thermomur er et veggsystem basert på

Detaljer

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN Du bygger Vi tar oss av resten 3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom

Detaljer

Leca Byggeplank. Markedsføres av. Byggeplank AS. Leca Byggeplank

Leca Byggeplank. Markedsføres av. Byggeplank AS. Leca Byggeplank Leca Byggeplank Markedsføres av Byggeplank AS Leca Byggeplank 1 Innhold 1. Leca Byggeplank............................. 3 Byggeplank AS. Tekniske data................................. 4.1 Produktbeskrivelse..........................

Detaljer

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN Du bygger Vi tar oss av resten 3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN September 2013 optimeraproff.no Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom

Detaljer

Leca Lettvegg. Verdens letteste Lecablokk gjør hardt arbeid enda lettere. Vi gjør hardt arbeid lettere.

Leca Lettvegg. Verdens letteste Lecablokk gjør hardt arbeid enda lettere. Vi gjør hardt arbeid lettere. Leca Basic Leca Lettvegg Verdens letteste Lecablokk gjør hardt arbeid enda lettere Vi gjør hardt arbeid lettere. 1 NYHET! LSX. Den logiske fortsettelsen. Før19 kg Nå 13 kg Vi har lenge sagt at vi jobber

Detaljer

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007)

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) Isolering Den beste energien er den som ikke ble produsert. Den som ble igjen som

Detaljer

Leca Ringmur en ny og svært fleksibel løsning basert på trygge og gjennomprøvde produkter.

Leca Ringmur en ny og svært fleksibel løsning basert på trygge og gjennomprøvde produkter. Leca Ringur LECA RINGMUR Leca Ringur en ny og svært fleksibel løsning basert på trygge og gjennoprøvde produkter. i Det er to forskjellige varianter av ringursløsningen. Til venstre: Leca Ringurløsning

Detaljer

August 2012. Gode løsninger for pusset sokkel

August 2012. Gode løsninger for pusset sokkel August 2012 Gode løsninger for pusset sokkel 1 2 SOKLER GENERELT Gode løsninger for pusset sokkel Sonen mellom luft og terreng er en utsatt detalj i alle klima, også i norsk. Benytt derfor en godt definert

Detaljer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer Fundamentér gulv Det er i bunnen du må legge grunnlaget for et varmt hus og god fyringsøkonomi. Det hjelper ikke om tak og vegger er aldri så godt isolert, hvis du har kalde gulv. Med god grunnisolering

Detaljer

Sundolitt KUB Monteringsveiledning. Oktober 2013

Sundolitt KUB Monteringsveiledning. Oktober 2013 Sundolitt KUB Monteringsveiledning Oktober 2013 2 Innhold Dette trenger du 2 Oversikt elementer i KUB systemet 3 Generelt / Planlegging 4 Grunnarbeid / såle 5 Bygging av vegg, smyglister 6 Armering av

Detaljer

Leca Maxi Pipe. Leca pipe til åpen peis og større fyringsanlegg Prosjekterings- og monteringsanvisning

Leca Maxi Pipe. Leca pipe til åpen peis og større fyringsanlegg Prosjekterings- og monteringsanvisning Leca Maxi Pipe Leca pipe til åpen peis og større fyringsanlegg Prosjekterings- og monteringsanvisning Leca 9.800-2014 1 Leca pipa som er til åpen peis og større fyringsanlegg Leca Maxi Pipe er spesielt

Detaljer

Innovasjon gir lederskap

Innovasjon gir lederskap Prisliste 2014 1 Innovasjon gir lederskap Man blir aldri best ved å gjøre det samme som alle andre. Evnen og viljen til å tenke nytt er avgjørende for den som vil ligge foran konkurrentene. Slik er det

Detaljer

Optiroc as er resultatet av fusjon mellom Optiroc AS og Norsk Leca as Leca idébok

Optiroc as er resultatet av fusjon mellom Optiroc AS og Norsk Leca as Leca idébok Leca idébok R Leca idébok Dette er en bok for deg som er nysgjerrig på hva du kan gjøre med Leca i hus og hage. Den er laget under mottoet: «Den som tror seg ferdig utlært er ikke utlært men ferdig.»

Detaljer

Mer informasjon: www.betongelement.no/betongbok samt produsentenes nettsider, se oversikt side 51

Mer informasjon: www.betongelement.no/betongbok samt produsentenes nettsider, se oversikt side 51 Elementdekker i småhus Tekst: Red. basert på informasjon fra Betongelementforeningen og produsentene Illustr.: YAY micro, Betongelementoreningen, maxit, Spenncon, Nordland Betongelement, BMC Mer informasjon:

Detaljer

Nå skal vi isolere Håndbok om isolering mot varmetap og støy

Nå skal vi isolere Håndbok om isolering mot varmetap og støy Nå skal vi isolere Håndbok om isolering mot varmetap og støy Mer isolasjon i bygninger er miljøvern i praksis - slik konkluderer internasjonale klimarapporter (McKinsey) Bygg blir beskrevet som sentrale

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Asak Forskalingsblokk

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Asak Forskalingsblokk SINTEF Byggforsk bekrefter at Asak Forskalingsblokk SINTEF Certification Nr. 2383 Utstedt: 04.11.2004 Revidert: 09.03.2011 Gyldig til: 09.03.2016 Side: 1 av 5 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG * Varemerke til Dow Chemical Company Utvendig isolering av kjellervegg nybygg og rehabilitering Hvorfor utvendig isolering av kjelleryttervegg Den norske tradisjonen med

Detaljer

P R O D U K T G U I D E. Jackon. ProduktGuide. Isolering Fundamentering Våtrom Byggesystem. 03-2009 erstatter 04-2008. www.jackon.

P R O D U K T G U I D E. Jackon. ProduktGuide. Isolering Fundamentering Våtrom Byggesystem. 03-2009 erstatter 04-2008. www.jackon. Jackon ProduktGuide P R O D U K T G U I D E Isolering Fundamentering Våtrom Byggesystem 03-2009 erstatter 04-2008 Jackon ProduktGuide Vi har vært med i over 50 år Jackon er en bedrift med tradisjoner.

Detaljer

Platon for utvendig grunnmur

Platon for utvendig grunnmur Platon for utvendig grunnmur Fuktsikring og energisparing Den originale knasteplaten Tørr kjeller og sunt innemiljø Tørre og sunne hus Fukt og fuktskader! Vårt varierte klima med betydelige nedbørsmengder

Detaljer

.Puss på isolasjon. .Luftet kledning på Vestlandet. .Europas største Designgulv. .Rehabilitering av svømmebasseng. Ny Leca Isoblokk 35 cm

.Puss på isolasjon. .Luftet kledning på Vestlandet. .Europas største Designgulv. .Rehabilitering av svømmebasseng. Ny Leca Isoblokk 35 cm bygg bedre informasjon og ideer fra maxit 1/2009 Ny Leca Isoblokk 35 cm.puss på isolasjon.luftet kledning på Vestlandet.Europas største Designgulv 1 bygg bedre 1-2007.Rehabilitering av svømmebasseng Ny

Detaljer

Produktguide. For deg som skal støpe, mure, legge fl iser eller avrette gulv

Produktguide. For deg som skal støpe, mure, legge fl iser eller avrette gulv Produktguide For deg som skal støpe, mure, legge fl iser eller avrette gulv innhold 5 muring 5 Muring av Leca blokker og piper 7 Muring av tegl Muring av naturstein 9 PUSS Og OVerflAtebehAndling 10 Fargekart

Detaljer

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift. Revidert Mars 2011 Erstatter versjon 2010

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift. Revidert Mars 2011 Erstatter versjon 2010 TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift Revidert Mars 2011 Erstatter versjon 2010 Energikrav Generelt Den 1. juli 2010 ble Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK) endret. Endringene

Detaljer

Nå med nye energikrav. Den lille lune

Nå med nye energikrav. Den lille lune Nå med nye energikrav Den lille lune Mai 2007 Den lille lune Denne brosjyren er tenkt som et hjelpemiddel for den profesjonelle. Her finner du mange konstruksjonsløsninger både for nybygg og etterisolering.

Detaljer

Leca Venti Pipe. Leca pipa som selv skaffer forbrenningsluften Prosjekterings- og monteringsanvisning

Leca Venti Pipe. Leca pipa som selv skaffer forbrenningsluften Prosjekterings- og monteringsanvisning Leca Venti Pipe Leca pipa som selv skaffer forbrenningsluften Prosjekterings- og monteringsanvisning 1 Leca pipa som selv skaffer forbrenningsluften Leca Venti Pipe er et «lukket» system for vedfyring

Detaljer

MAI 2006 BYGG KATALOGDEL 5 GLAVA TAR STØYEN. Praktisk lydisolering i eksisterende boliger HALVER STØY SPLITT FYLL TETT SPLITT FYLL TETT HALVER STØY

MAI 2006 BYGG KATALOGDEL 5 GLAVA TAR STØYEN. Praktisk lydisolering i eksisterende boliger HALVER STØY SPLITT FYLL TETT SPLITT FYLL TETT HALVER STØY MAI 2006 BYGG KATALOGDEL 5 GLAVA TAR STØYEN Praktisk lydisolering i eksisterende boliger MILJØVERN I PRAKSIS HALVER STØY SPLITT FYLL TETT SPLITT FYLL TETT HALVER STØY Glava tar støyen Støy er uønsket lyd

Detaljer