09 Murer. Prosjektnummer Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "09 Murer. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse"

Transkript

1 50(555) 09 Murer Murverk Posten gjelder generelt og overordnet for alle øvrige poster for arbeider med murverk. Utførelse iht NS-3420-N og NS-EN 1996-serien. Enhetsprisene skal inkludere komplett detaljprosjektering, produksjon, levering, montering og utførelse inklusive alle nødvendige delytelser, materialer og tilpasninger samt innfestinger og forankringer. Disse skal utføres i henhold til gjeldende norske standarder, de krav som er angitt i denne beskrivelsen, de tilhørende tegninger og i leverandørens anvisninger. Dersom skifthøyde og blokklengde ikke går opp med vegghøyde og vegglengde skal tilpassing (deling av blokker) inngå i enhetsprisene. Dersom annet ikke er angitt skal det i dette prosjektet legges horisontalarmering i hvert skift. De nødvendige forsterkninger som kreves i forbindelse med åpninger skal inkluderes såfremt disse ikke er dekket av de gitte poster. For overdekningsbjelker, prefabrikerte dekker av lettklinkerbetong og øvrige bærende konstruksjoner skal entrepenøren selv søke om nødvendig ansvarsrett (PRO) og utførelsesrett overfor Skedsmo kommune, og sende inn samsvarserkleringen for sine ansvarsområder iht. SØKs gjennomføringsplan. Krav til overdekning og korrosjonsbeskyttelse av armering iht NS-EN , tab NA.910 skal ivaretas. Tilslutninger til tilstøtende konstruksjoner Det er entreprenørens ansvar å velge en løsning av lettklinkerveggene som ivaretar eventuell kraftoverføring og fastholding av tilstøtende konstruksjoner. Kostnader for dette inkluderes i prisen. Det er generelt ikke medtatt egne poster for fugetetting og tilpasning mot tilstøtende konstruksjoner. Dette skal generelt inkluderes i enhetsprisene. Tørke- og herdetider Det henvises til leverandørens anvisninger. Som utgangspunkt kan det antas at lettklinkerblokkene skal ha tørket på lager i minimum 4 uker før de leveres på byggeplass. En ferdigmurt lettklinkervegg skal stå minst 14 dager å etterherde før pussen påføres. Dette er viktig for å redusere uttørringssvinn i pussen.

2 51(555) Dokumentasjon og godkjenning Entreprenøren skal fremlegge dokumentasjon på alle material- og funksjonskrav som settes til leveransen. Dette gjelder også pålagt detaljprosjektering og tegningsproduksjon. Dokumentasjonen inklusive tegninger skal fremlegges byggherren i god tid før utførelse slik at eventuelle justeringer ikke forsinker fremdriften Pussbehandling på betong yttervegger For å oppnå et ensartet utseende på nybyggene uavhengig av underlaget, skal også yttervegger av betong pusses som grunnlag for silikatmaling UTBEDRING AV UNDERLAGET - STORE FLATER Underlag: Støpt betong Lokalisering: Yttervegger Underlaget: Betong Tiltak: Overflaten rengjøres for sementslam, løse partikler, støv og fett m.m. Omfatter alle yttervegger på utvendig side. Det kontrolleres at det ikke er rester av slippolje på betongen ved å påføre veggene vann vha. sprayflaske. Det skal være et jevnt sug som gir flaten en jevn mørk tone.dersom vannet perler på overflaten skal området renses med betonghurtigrens/ etsevæske. 185,2 m PUSSKONSTRUKSJON - STORE FLATER Underlag: Støpt betong Grunningssjikt: Fingrunning Mellomsjikt: Uten Sluttpuss: Finpuss Lokalisering: Yttervegger Underlaget: Plasstøpt betong Pusstykkelse: 6-10 mm Pussmørtel: Sementbasert med tilslag av sand Armering: -- Utførelse: Standard for produkt Første lag: Grunningsmørtel/universalpuss, korning 0-1,3 mm (produsentavhengig), 3-5 mm Andre lag: Finpuss 0,6-1 mm Sluttpuss filses til likt utseende som fiberpuss på

3 52(555) yttervegger av lettklinkerblokker (nabobygg) 155,6 m PUSSKONSTRUKSJON - STORE FLATER Underlag: Støpt betong Grunningssjikt: Slemming Mellomsjikt: Valgfri Sluttpuss: Slemming Lokalisering: Yttervegger, utvendig side: Sokkel. Underlaget: Betong, plasstøpt Pusstykkelse: ca 3 mm Pussmørtel: Sement med sand tilslag Armering: - Utførelse: Standard for produkt Grå slemming. Slemming for bruk over og under terreng, ferdig utførelse skal sikre vanntett grunnmur/sokkel. Topp slemming: horisontal linje mot avslutning fiberpuss på vegg, ca cm over terreng. Iht anvisninger fra produsent. 29,6 m PUSSKONSTRUKSJON - STORE LENGDER Bygningsdel: Fals Underlag: Støpt betong Grunningssjikt: Fingrunning Mellomsjikt: Uten Sluttpuss: Finpuss Lokalisering: Falser (smyg) i åpninger i yttervegger. Underlaget: Plasstøpt betong Pusstykkelse: 6-10 mm Pussmørtel: Sementbasert med tilslag av sand Armering: - Utførelse: Standard for produkt Første lag: Grunningsmørtel/universalpuss, korning 0-1,3 mm (produsentavhengig), 3-5 mm Andre lag: Finpuss 0,6-1 mm Sluttpuss filses til likt utseende som fiberpuss på yttervegger av lettklinkerblokker (nabobygg) 55,6 m MURT MASSIV VEGG Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering: Utv: eksp.kl. MX3 Innv: eksp.kl. MX1/MX2 (avh av rom) Overflatebehandling: Utvendig puss og innvendig puss Krav til kontroll: Normal kontroll Lokalisering: Yttervegger, stedvis med jordtrykk fra oppfylling mot vegg i akse 3.A. Veggtykkelse: 370 mm (inkl ca 10 mm tosidig puss) Stein/blokk: Isolert lettklinkerblokk, veggtykkelse

4 53(555) 35 cm. To stk 100 mm lastbærende yttervanger med 150 mm isolerende og sammenbindende PUR. Mørtel: Tørrmørtel, klasse MC 5. Heftfasthet skal være dokumentert. Mørtel skal være tilpasset murproduktets egenskaper. Fuge: Fugetykkelse 10mm / Fugeklasse F4 a1) Prisen inkluderer også detaljprosjektering, fremstilling, transport og montasje. b1) Ferdig montert produkt skal ha en U-verdi på 0,15 W/m2K og tilfredstille brannmotstand REI 60 A2-s1,d0 fra begge sider. Lettklinkerblokkene skal ha en dokumentert tilstrekkelig statisk kapasitet mhp styrke og slankhet slik at de prosjekterte løsninger ivaretas med sikkerhetsnivået gitt av Norsk Standard NS-EN 1990 Eurokode: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner og underliggende standarder i serien NS-EN 1991 til NS-EN 1999, med tilhørende nasjonale tillegg. b2) Alle materialer/blokkprodukter til oppmuring skal inngå i samme blokksystem c1) Vegg plasseres på plasstøpt betongfundament. Det benyttes glidesjikt av papp eller beslag under utvendig vange på nederste blokk. Blokkene mures knas og med delte liggefuger. c2) Det legges laftestrimmel 140 mm i hver fuge mellom mørtelstrengene. c3) Der ikke annet er beskrevet benyttes 2. stk. fugearmering i hver fuge, fra og med første skift over terrengnivå. c4) Under terrengnivå benyttes sikksakkarmering i hver fuge fra og med første skift over fundament, der ikke annet er beskrevet. All armering skjøtes med minimum 300 mm omfar. c5) Ved hjørner skal benyttes egnet hjørneblokk. c6) Mot vertikale avslutninger ved f.eks dør- og vindusåpninger skal det, der ikke annet er beskrevet, benyttes egnede endeblokker med 100 mm lettklinkeroverdekning mot innvendig isolasjon. c7) Mot horisontale avslutninger ved underkant av f.eks dør- og vindusåpninger skal det, der ikke annet er beskrevet, benyttes egnede 100 mm lettklinkerblokker. c8) Øverste skift under etasjeskiller/tak skal utføres med egnet toppblokk, armert og utstøpt med fugearmering og mørtel. Toppblokken skal sikre at begge lastbærende vanger i sandwichblokken belastes like mye, og den skal være dokumentert for dette. Eventuell(delvis) utstøpning av isolasjonssjiktet i toppblokken må om nødvendig utføres. Det er tatt høyde for en slik utstøpning ved beregningen av byggets U-verdi.

5 54(555) c9) Toppblokkarmeringen skal ved åpninger føres minimum 500 mm inn i utstøpt parti i overdekningsbjelke. Det skal poretettes over øverste skift. 217,4 m AVSETTING AV ÅPNING I MURVERK Bygningsdel: Murt massiv vegg Lokalisering: Dørutsparing akse 3.1 Type åpning: I yttervegg Dimensjon: Lysmål b/h/d = 1410/2110/350 mm Falser: Bunn, topp og sidefalser. Der ikke annet er beskrevet skal det benyttes Isoblokk 35 cm endeblokk i sidefals. I åpningens bunn skråskjæres ytre murvange for sålbenkbeslag. Overdekning: Overdekningsbjelke 39 cm. Lengde 3 m, endelig lengde tilpasses. Festeanordninger: Ikke relevant Armering: Sikksakkarmering under terreng og fugearmering over bakken i hver fuge. Posten omfatter også overdekningsbjelke i lettklinker tilpasset det valgte blokksystem. Overdekningsbjelken skal utføres med 2 stk bjelkehalvdeler punktvis forbundet med armeringsjern gjennom isolasjonsplater i steinull. Alle materialer, blokk og bjelkeprodukter til oppmuring skal inngå i Isoblokk 35 cm blokksystem. Overdekningsbjelker skal monteres iht. anvisninger fra produsent. Stikkordsmessig nevnes: Bjelkehalvdelene monteres med medfølgende isolasjonsplater i mellom og holdes midlertidig sammen med kraftige snekkertvinger. Tverrarmering monteres. Bjelkene skal understøttes på midten ved åpninger med lysmål over 2 m. Utstøping med mørtel B 20. Armeringen i tilstøtende Iso 35 cm toppblokk skal føres inn min. 0,5 m inn i overdekningsbjelken. Min. opplagslengder for 1,5 m Overdekningsbjelke: 0,15 m. Min. opplagslengder for 3,0 m: 0,25 m 1 stk AVSETTING AV ÅPNING I MURVERK Bygningsdel: Murt massiv vegg Lokalisering: Dørutsparing akse 3.1 Type åpning: I yttervegg Dimensjon: Lysmål b/h/d = 1110/2110/350 mm Falser: Bunn, topp og sidefalser. Der ikke annet er beskrevet skal det benyttes Isoblokk 35 cm endeblokk i sidefals. I åpningens bunn skråskjæres ytre murvange for sålbenkbeslag. Overdekning: Overdekningsbjelke 39 cm. Lengde 1,5 m, endelig lengde tilpasses. Festeanordninger: Ikke relevant Armering: Sikksakkarmering under terreng og fugearmering over bakken i hver fuge.

6 55(555) Posten omfatter også overdekningsbjelke i lettklinker tilpasset det valgte blokksystem. Overdekningsbjelken skal utføres med 2 stk bjelkehalvdeler punktvis forbundet med armeringsjern gjennom isolasjonsplater i steinull. Alle materialer, blokk og bjelkeprodukter til oppmuring skal inngå i Isoblokk 35 cm blokksystem. Overdekningsbjelker skal monteres iht. anvisninger fra produsent. Stikkordsmessig nevnes: Bjelkehalvdelene monteres med medfølgende isolasjonsplater i mellom og holdes midlertidig sammen med kraftige snekkertvinger. Tverrarmering monteres. Bjelkene skal understøttes på midten ved åpninger med lysmål over 2 m. Utstøping med mørtel B 20. Armeringen i tilstøtende Iso 35 cm toppblokk skal føres inn min. 0,5 m inn i overdekningsbjelken. Min. opplagslengder for 1,5 m Overdekningsbjelke: 0,15 m. Min. opplagslengder for 3,0 m: 0,25 m 1 stk AVSETTING AV ÅPNING I MURVERK Bygningsdel: Murt massiv vegg Lokalisering: Vindusutsparing akse 3.1 Type åpning: I yttervegg Dimensjon: Lysmål b/h/d = 2010/810/350 mm Falser: Bunn, topp og sidefalser. Der ikke annet er beskrevet skal det benyttes Isoblokk 35 cm endeblokk i sidefals. I åpningens bunn skråskjæres ytre murvange for sålbenkbeslag. Overdekning: Overdekningsbjelke 39 cm. Lengde 3 m, endelig lengde tilpasses. Festeanordninger: Ikke relevant Armering: Sikksakkarmering under terreng og fugearmering over bakken i hver fuge. Posten omfatter også overdekningsbjelke i lettklinker tilpasset det valgte blokksystem. Overdekningsbjelken skal utføres med 2 stk bjelkehalvdeler punktvis forbundet med armeringsjern gjennom isolasjonsplater i steinull. Alle materialer, blokk og bjelkeprodukter til oppmuring skal inngå i Isoblokk 35 cm blokksystem. Overdekningsbjelker skal monteres iht. anvisninger fra produsent. Stikkordsmessig nevnes: Bjelkehalvdelene monteres med medfølgende isolasjonsplater i

7 56(555) mellom og holdes midlertidig sammen med kraftige snekkertvinger. Tverrarmering monteres. Bjelkene skal understøttes på midten ved åpninger med lysmål over 2 m. Utstøping med mørtel B 20. Armeringen i tilstøtende Iso 35 cm toppblokk skal føres inn min. 0,5 m inn i overdekningsbjelken. Min. opplagslengder for 1,5 m overdekningsbjelke: 0,15 m. Min. opplagslengder for 3,0 m: 0,25 m 1 stk AVSETTING AV ÅPNING I MURVERK Bygningsdel: Murt massiv vegg Lokalisering: Utsparing, inspeksjonsluke akse 3.1 Type åpning: I yttervegg Dimensjon: Lysmål b/h/d = 1110/1310/350 mm Falser: Bunn, topp og sidefalser. Der ikke annet er beskrevet skal det benyttes Isoblokk 35 cm endeblokk i sidefals. I åpningens bunn skråskjæres ytre murvange for sålbenkbeslag. Overdekning: Overdekningsbjelke 39 cm. Lengde 1,5 m, endelig lengde tilpasses. Festeanordninger: Ikke relevant Armering: Sikksakkarmering under terreng og fugearmering over bakken i hver fuge. Posten omfatter også overdekningsbjelke i lettklinker tilpasset det valgte blokksystem. Overdekningsbjelken skal utføres med 2 stk bjelkehalvdeler punktvis forbundet med armeringsjern gjennom isolasjonsplater i steinull. Alle materialer, blokk og bjelkeprodukter til oppmuring skal inngå i Isoblokk 35 cm blokksystem. Overdekningsbjelker skal monteres iht. anvisninger fra produsent. Stikkordsmessig nevnes: Bjelkehalvdelene monteres med medfølgende isolasjonsplater i mellom og holdes midlertidig sammen med kraftige snekkertvinger. Tverrarmering monteres. Bjelkene skal understøttes på midten ved åpninger med lysmål over 2 m. Utstøping med mørtel B 20. Armeringen i tilstøtende Iso 35 cm toppblokk skal føres inn min. 0,5 m inn i overdekningsbjelken. Min. opplagslengder for 1,5 m Overdekningsbjelke: 0,15 m. Min. opplagslengder for 3,0 m: 0,25 m 1 stk AVSETTING AV ÅPNING I MURVERK Bygningsdel: Murt massiv vegg Lokalisering: Dørutsparing akse 3.A Type åpning: I yttervegg Dimensjon: Lysmål b/h/d = 1810/2010/350 mm Falser: Bunn, topp og sidefalser. Der ikke annet er beskrevet skal det benyttes Isoblokk 35 cm endeblokk i sidefals inn mot stålsøyler. I åpningens

8 57(555) bunn skråskjæres ytre murvange for sålbenkbeslag. Overdekning: Helsveiste stålrammer Festeanordninger: Ikke relevant Armering: Sikksakkarmering under terreng og fugearmering over bakken i hver fuge. Posten omfatter også alt murarbeid i sammenheng med åpning for innsetting av stålrammer. 1 stk AVSETTING AV ÅPNING I MURVERK Bygningsdel: Murt massiv vegg Lokalisering: Vindusutsparing akse 3.C Type åpning: I yttervegg Dimensjon: Lysmål b/h/d = 1110/1310/350 mm Falser: Bunn, topp og sidefalser. Der ikke annet er beskrevet skal det benyttes Isoblokk 35 cm endeblokk i sidefals. I åpningens bunn skråskjæres ytre murvange for sålbenkbeslag. Overdekning: Stålbjelker Festeanordninger: Ikke relevant Armering: Sikksakkarmering under terreng og fugearmering over bakken i hver fuge. Posten omfatter også alt murarbeid i sammenheng med åpning for innsetting av stålbjelker. 1 stk AVSETTING AV ÅPNING I MURVERK Bygningsdel: Murt massiv vegg Lokalisering: Dørutsparing akse 3.C Type åpning: I yttervegg Dimensjon: Lysmål b/h/d = 1010/2110/350 mm Falser: Bunn, topp og sidefalser. Der ikke annet er beskrevet skal det benyttes Isoblokk 35 cm endeblokk i sidefals. I åpningens bunn skråskjæres ytre murvange for sålbenkbeslag. Overdekning: Stålbjelker Festeanordninger: Ikke relevant Armering: Sikksakkarmering under terreng og fugearmering over bakken i hver fuge. Posten omfatter også alt murarbeid i sammenheng med åpning for innsetting av stålbjelker. 1 stk AVSETTING AV ÅPNING I MURVERK Bygningsdel: Murt massiv vegg Lokalisering: Vindusutsparing akse 3.D Type åpning: I yttervegg Dimensjon: Lysmål b/h/d = 1610/1310/350 mm Falser: Bunn, topp og sidefalser. Der ikke annet er beskrevet skal det benyttes Isoblokk 35 cm endeblokk i sidefals. I åpningens bunn skråskjæres ytre murvange for sålbenkbeslag. Overdekning: Stålbjelker Festeanordninger: Ikke relevant

9 58(555) Armering: Sikksakkarmering under terreng og fugearmering over bakken i hver fuge. Posten omfatter også alt murarbeid i sammenheng med åpning for innsetting av stålbjelker. 1 stk AVSETTING AV ÅPNING I MURVERK Bygningsdel: Murt massiv vegg Lokalisering: Dørutsparing akse 3.D Type åpning: I yttervegg Dimensjon: Lysmål b/h/d = 1010/2110/350 mm Falser: Bunn, topp og sidefalser. Der ikke annet er beskrevet skal det benyttes Isoblokk 35 cm endeblokk i sidefals inn mot stålsøyler. I åpningens bunn skråskjæres ytre murvange for sålbenkbeslag. Overdekning: Helsveiste stålrammer Festeanordninger: Ikke relevant Armering: Sikksakkarmering under terreng og fugearmering over bakken i hver fuge. Posten omfatter også alt murarbeid i sammenheng med åpning for innsetting av stålrammer. 1 stk AVSETTING AV SLISS I MURVERK Lokalisering: Vertikale sliss for stålsøyler i yttervegg Bygningsdel: Begge vanger i sandwichvegg Dimensjon: 2 stk 100 mm vanger c1) Horisontal armering langs hver vange inn mot vertikal stålsøyle må videreføres med tilpassede, like store skjøtejern. Disse må bøyes inn noe i isolasjonssjiktet og omfares minimum 500 mm med generell horisontalarmering på andre siden av stålsøylen. c2) Ved "sikksakk-armering" (vegger under terreng): kryssende skjøtearmering i "X-form" legges inn og omfares med tilstøtende "sikksakk-armering". 12,2 m GJENMURING AV SLISS I MURVERK Overflatebehandling: Valgfri Lokalisering: Vertikale sliss for stålsøyler i yttervegg Bygningsdel: Begge vanger i sandwichvegg Dimensjon: 2 stk 100 mm vanger Murmaterialer: Tilpasses valgt blokksystem i yttervegger c1) Horisontal armering langs hver vange inn mot

10 59(555) vertikal stålsøyle må videreføres med tilpassede, like store skjøtejern. Disse må bøyes inn noe i isolasjonssjiktet og omfares minimum 500 mm med generell horisontalarmering. c2) Ved "sikksakk-armering" (vegger under terreng) kryssende skjøtearmering i "X-form" legges inn og omfares med tilstøtende "sikksakk-armering". 12,2 m UTBEDRING AV UNDERLAGET - STORE FLATER Lokalisering: Yttervegger Underlaget: Lettklinkeroverflate Tiltak: Overflaten rengjøres for løse partikler, støv og fett m.m. Fylling av sår og åpne stussfuger med mørtel M5. ved åpne stussfuger over 8 mm skal det dyttes inn laftevatt evt. skummes med PUR i isolasjonssjiktet før tetting med mørtel. Omfatter alle yttervegger på både utvendig og innvendig side. Forvanning av tørre, sugende underlag må vurderes og evt inkluderes i posten. 434,7 m PUSSKONSTRUKSJON - STORE FLATER Grunningssjikt: Grovgrunning med armering Mellomsjikt: Valgfri Sluttpuss: Brettskurt puss / finpuss (iht anbefaling fra produsent av silikatmaling) Lokalisering: Yttervegger, både utvendig og innvendig Underlaget: Isoblokk 35 Pusstykkelse: mm Pussmørtel: Fiberpussystem Armering: Egnet armeringsnett eller armeringsduk Utførelse: Standard for produkt Alternativ oppbygging av mellomsjikt (f.eks benyttelse av finpuss) må velges iht anbefaling fra valgt produsent av silikatmaling. Posten inkluderer også utarbeidelse av 2,0 m2 referansefelt (pussprøve) på fasade øst. Denne skal godkjennes av byggherre/arkitekt. Komplett, egnet fiberpussystem med tilhørende armeringsnett/duk og nødvendige lister, mm. Hovedpuss:Første sjikt sprøytes eller trekkes på.

11 60(555) Armeringsnett/duk legges på, presses inn med stålbrett eller lignende og dekkes fullstendig med puss. All armering omfares med min 100 mm overlapp. Armeringen legges midt i pussen. Tilleggsbiter av armeringsnett/duk i andre sjikt legges 45 grader på alle åpninger/smygs hjørner for ekstra sikring mot hjørneriss. Forvanning mellom pusslagene må vurderes og evt inkluderes i posten. Ettervanning av ferdig tørket puss må vurderes. Det skal benyttes hjørnelist rundt åpninger og på hjørner. Denne festes med puss før første pusslag påføres. Pusstykkelse, første sjikt: 4-7 mm. Pussforbruk ca kg/m2. Minimum ett døgns herding før andre sjikt sprøytes eller trekkes på i 3-5 mm tykkelse. Pussforbruk ca. 5-9 kg/m2. Se produsents datablad for utførelse. Overflatestruktur: Se referansefelt (pussprøve) 371,4 m PUSSKONSTRUKSJON - STORE FLATER Grunningssjikt: Slemming Mellomsjikt: Valgfri Sluttpuss: Slemming Lokalisering: Yttervegger. Utvendig side: under startlist 150 mm over terreng. Innvendig side: under betonggulv. Underlaget: Isoblokk 35 Pusstykkelse: ca 3 mm Pussmørtel: Sement med sand tilslag Armering: -- Utførelse: Standard for produkt Grå slemming. Slemming for bruk over og under terreng, ferdig utførelse skal sikre vanntett grunnmur/sokkel. Iht anvisninger fra produsent. 54,4 m PUSSKONSTRUKSJON - STORE FLATER Eksponering: Eksponeringsklasse MX2 Grunningssjikt: Grovpuss Mellomsjikt: Uten Sluttpuss: Finpuss Lokalisering: Yttervegger, innvendig side mot våtrom med keramisk flis, kfr tegning K Underlaget: Isoblokk 35 Pusstykkelse: 8-12 mm

12 61(555) Pussmørtel: Weber.base KC 50/50 og Weber.base 136 Tynnpuss eller tilsvarende Armering: Ikke relevant Utførelse: Avrettet til toleranseklasse B Iht anvisninger fra produsent. Grovpuss trekkes på med stålbrett i 5-7 mm, støtes av og skures sammen med brett. Finpuss trekkes på med stålbrett i 3-5 mm tykkelse, støtes av og skures sammen med brett. Filses til ønsket utførelse. 23,8 m PUSSKONSTRUKSJON - STORE LENGDER Bygningsdel: Fals Grunningssjikt: Grovgrunning med armering Mellomsjikt: Valgfri Sluttpuss: Brettskurt puss / finpuss (iht anbefaling fra produsent av silikatmaling) Lokalisering: Falser (smyg) i åpninger i yttervegger. Underlaget: Isoblokk 35 Pusstykkelse: mm Pussmørtel: Fiberpussystem Armering: Egnet armeringsnett eller armeringsduk Utførelse: Standard for produkt Alternativ oppbygging av mellomsjikt (f.eks benyttelse av finpuss) må velges iht anbefaling fra valgt produsent av silikatmaling. Komplett, egnet fiberpussystem med tilhørende armeringsnett/duk og nødvendige lister, mm. Hovedpuss: I hele falsens dybde. Første sjikt med fiberpuss trekkes på, en tilpasset bit armeringsnett/duk og hjørnelist legges på, presses inn med stålbrett eller lignende og dekkes fullstendig med puss. All armering omfares med min 100 mm overlapp. Armeringen legges midt i pussen. Forvanning mellom pusslagene må vurderes og evt inkluderes i posten. Ettervanning av ferdig tørket puss må vurderes. Pusstykkelse, første sjikt: 4-7 mm. Pussforbruk ca kg/m2. Minimum ett døgns herding før andre sjikt sprøytes eller trekkes på i 3-5 mm tykkelse. Pussforbruk ca. 5-9 kg/m2. Se produsents datablad for utførelse. Overflatestruktur: Se referansefelt (pussprøve) 57,2 m LEVERING OG INNMURING AV ENHET Enhet: Startlist for puss

13 62(555) Lokalisering: Yttervegger Type: Egnet startlist Innmuringsmetode: Startlisten monteres min 15 cm over terrengnivå på ferdig slemmet overflate og mures inn med fiberpuss. Dimensjon/form: Valgfri x)mengderegler Enhet endret til løpemeter 49,4 m MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Overflatebehandling: Med fuging begge sider Krav til kontroll: Normal kontroll Lokalisering: Vegger under/rundt bonelager (med jordtrykk fra lettklinkeroppfylling) Veggtykkelse: 250 mm Stein/blokk: Finblokk 25 cm Mørtel: M5 Fuge: Fugetykkelse 10mm / Fugeklasse F4 Finblokk 25 cm og Finblokk 25 cm U-blokk. Fugemørtel M5 igjenstøpning av U-blokk med B 20. Det skal mures med fulle ligge- og stussfuger. 1 stk sikksakk-armering i hver fuge. I øverste skift skal det mures et sammenhengende U-blokkskift. U-blokkskiftet armeres med U-blokkarmering og utstøpes med B20 betong. d)toleranser Toleranse RC. 5,7 m UTBEDRING AV UNDERLAGET - STORE FLATER Lokalisering: Vegger under/rundt bonelager Underlaget: Lettklinkeroverflate Tiltak: Overflaten rengjøres for løse partikler, støv og fett m.m. Fylling av sår og åpne stussfuger med mørtel M5. ved åpne stussfuger over 8 mm skal det dyttes inn laftevatt evt. skummes med PUR i isolasjonssjiktet før tetting med mørtel. Nei 11,4 m Pussbehandling på betong yttervegger For å oppnå et ensartet utseende på nybyggene uavhengig av underlaget, skal også yttervegger av betong pusses som grunnlag for silikatmaling. For bygg 6 gjelder det gavl mot øst UTBEDRING AV UNDERLAGET - STORE FLATER

14 63(555) Underlag: Støpt betong Lokalisering: Yttervegg, gavl mot øst Underlaget: Betong Tiltak: Overflaten rengjøres for sementslam, løse partikler, støv og fett m.m. Det kontrolleres at det ikke er rester av slippolje på betongen ved å påføre veggene vann vha. sprayflaske. Det skal være et jevnt sug som gir flaten en jevn mørk tone.dersom vannet perler på overflaten skal området renses med betonghurtigrens/ etsevæske. 50 m PUSSKONSTRUKSJON - STORE FLATER Underlag: Støpt betong Grunningssjikt: Fingrunning Mellomsjikt: Uten Sluttpuss: Finpuss Lokalisering: Yttervegg, gavl øst Underlaget: Plasstøpt betong Pusstykkelse: 6-10 mm Pussmørtel: Sementbasert med tilslag av sand Armering: -- Utførelse: Standard for produkt Første lag: Grunningsmørtel/universalpuss, korning 0-1,3 mm (produsentavhengig), 3-5 mm Andre lag: Finpuss 0,6-1 mm Sluttpuss filses til likt utseende som fiberpuss på yttervegger av lettklinkerblokker. 50 m PUSSKONSTRUKSJON - STORE FLATER Underlag: Støpt betong Grunningssjikt: Slemming Mellomsjikt: Valgfri Sluttpuss: Slemming Lokalisering: Yttervegg, nederst på gavl øst. Underlaget: Betong, plasstøpt Pusstykkelse: ca 3 mm Pussmørtel: Sement med sand tilslag Armering: - Utførelse: Standard for produkt Grå slemming. Slemming for bruk over og under terreng, ferdig utførelse skal sikre vanntett grunnmur/sokkel. Topp slemming: horisontal linje mot avslutning fiberpuss på vegg, ca cm over terreng. Iht anvisninger fra produsent. 5,2 m2

15 64(555) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Overflatebehandling: - Til puss side 1 - Uten behandling side 2 Krav til kontroll: Normal kontroll Lokalisering: Yttervegger, utvendig isolasjon av bærende betongvegger, se tegning URH-22-K Veggtykkelse: Ca mm + 10 mm puss Stein/blokk: Lettklinker fasadeblokk isolert, l/b/h = 500/125/250. Mørtel: Tørrmørtel, klasse MC 5. Heftfasthet skal være dokumentert. Mørtel skal være tilpasset murproduktets egenskaper. Fuge: Fugetykkelse 10mm / Fugeklasse F4 Posten omfatter også: Skinne- og bindersystem som festes til betongvegger. Fugearmering legges i hvert annet skift fra og med første skift over fundament. I hjørner, i topp av vegg og mot smyg avsluttes med lettklinker Fasadeblokk Hjørne. Mellomrom mellom Fasadeblokk og bakvegg skal tettes med steinull i alle åpninger. I mellomrommet ved toppavslutning må det tettes i minimum høyde av lettklinkerdel av blokk. Vegg plasseres på utstikkende del av bunnplate. Det benyttes glidesjikt av papp eller beslag under nederste blokk. Glidesjiktet inkluderes i enhetsprisen. Blokkene mures knas vertikalt, 10 mm fuge horisontalt.luftspalte til bakenforliggende konstruksjon: 25-30mm. Lettklinker Fasadeblokk standard og Endeblokk. Fugearmering, produsentens binder- og skinnesystem, steinull fugetetting rundt åpninger. Glidesjikt av papp eller beslag. 123,4 m AVSETTING AV ÅPNING I MURVERK Bygningsdel: Murt forblending Murprodukt: Lettklinkerblokk Lokalisering: I yttervegger Type åpning: Døråpning Dimensjon: Lysmål b/h/d = 1110/2110/125 mm Falser: Bunn, topp og sidefalser. Der ikke annet er beskrevet skal det benyttes 125 mm lettklinker fasadeblokk endeblokk i side- og bunnfals. I åpningens bunn skråskjæres ytre murvange for sålbenkbeslag. Overdekning: Fasadebjelke lengde 3m, endelig lengde tilpasses. Festeanordninger: Ikke relevant Armering: Produsentets standard Mellomrommet mellom fasade endeblokk og betong bakvegg dyttes med 25 mm mineralull rundt kanten av alle åpninger, dette inkluderes i enhetsprisen. Posten omfatter også Fasadebjelke i lettklinker tilpasset det valgte blokksystem.

16 65(555) Alle materialer, blokk og bjelkeprodukter til oppmuring skal inngå i lettklinker fasadeblokk byggesystem. Overdekningsbjelker skal monteres iht. anvisninger fra produsent. Alle falser pusses med fiberpuss-system (beskrevet i annen post) 3 stk AVSETTING AV ÅPNING I MURVERK Bygningsdel: Murt forblending Murprodukt: Lettklinkerblokk Lokalisering: I yttervegg Type åpning: Døråpning for trafodør Dimensjon: Lysmål b/h/d = 1810/2710/125 mm Falser: Bunn, topp og sidefalser. Der ikke annet er beskrevet skal det benyttes 125 mm lettklinker fasadeblokk endeblokk i side- og bunnfals. I åpningens bunn skråskjæres ytre murvange for sålbenkbeslag. Overdekning: Fasadebjelke lengde 3m, endelig lengde tilpasses. Festeanordninger: Ikke relevant Armering: Produsentets standard Mellomrommet mellom fasade endeblokk og betong bakvegg dyttes med 25 mm mineralull rundt kanten av alle åpninger, dette inkluderes i enhetsprisen. Posten omfatter også Fasadebjelke i lettklinker tilpasset det valgte blokksystem. Alle materialer, blokk og bjelkeprodukter til oppmuring skal inngå ilettklinker fasadeblokk byggesystem. Overdekningsbjelker skal monteres iht. anvisninger fra produsent. Alle falser pusses med fiberpuss-system (beskrevet i annen post) 1 stk AVSETTING AV ÅPNING I MURVERK Bygningsdel: Murt forblending Murprodukt: Lettklinkerblokk Lokalisering: I yttervegg Type åpning: Døråpning for dør til lager Dimensjon: Lysmål b/h/d = 1810/2110/125 mm Falser: Bunn, topp og sidefalser. Der ikke annet er beskrevet skal det benyttes 125 mm lettklinker fasadeblokk endeblokk i side- og bunnfals. I åpningens bunn skråskjæres ytre murvange for sålbenkbeslag. Overdekning: Fasadebjelke lengde 3m, endelig lengde tilpasses. Festeanordninger: Ikke relevant Armering: Produsentets standard

17 66(555) Mellomrommet mellom fasade endeblokk og betong bakvegg dyttes med 25 mm mineralull rundt kanten av alle åpninger, dette inkluderes i enhetsprisen. Posten omfatter også Fasadebjelke i lettklinker tilpasset det valgte blokksystem. Alle materialer, blokk og bjelkeprodukter til oppmuring skal inngå ilettklinker fasadeblokk byggesystem. Overdekningsbjelker skal monteres iht. anvisninger fra produsent. Alle falser pusses med fiberpuss-system (beskrevet i annen post) 1 stk UTBEDRING AV UNDERLAGET - STORE FLATER Lokalisering: Yttervegger Underlaget: Lettklinkeroverflate Tiltak: Overflaten rengjøres for løse partikler, støv og fett m.m. Fylling av sår og åpne stussfuger med mørtel M5. ved åpne stussfuger over 8 mm skal det dyttes inn laftevatt evt. skummes med PUR i isolasjonssjiktet før tetting med mørtel. Omfatter alle yttervegger på både utvendig og innvendig side. Forvanning av tørre, sugende underlag må vurderes og evt inkluderes i posten. 123,4 m PUSSKONSTRUKSJON - STORE FLATER Grunningssjikt: Grovgrunning med armering Mellomsjikt: Valgfri Sluttpuss: Brettskurt puss / finpuss (iht anbefaling fra produsent av silikatmaling) Lokalisering: Yttervegger forblendet med lettklinker Underlaget: Lettklinker fasadeblokk 125 mm Pusstykkelse: mm Pussmørtel: Fiberpussystem Armering: Egnet armeringsnett eller armeringsduk Utførelse: Standard for produkt Alternativ oppbygging av mellomsjikt (f.eks benyttelse av finpuss) må velges iht anbefaling fra valgt produsent av silikatmaling. Komplett, egnet fiberpussystem med tilhørende armeringsnett/duk og nødvendige lister, mm.

18 67(555) Hovedpuss:Første sjikt sprøytes eller trekkes på. Armeringsnett/duk legges på, presses inn med stålbrett eller lignende og dekkes fullstendig med puss. All armering omfares med min 100 mm overlapp. Armeringen legges midt i pussen. Tilleggsbiter av armeringsnett/duk i andre sjikt legges 45 grader på alle åpninger/smygs hjørner for ekstra sikring mot hjørneriss. Forvanning mellom pusslagene må vurderes og evt inkluderes i posten. Ettervanning av ferdig tørket puss må vurderes. Det skal benyttes hjørnelist rundt åpninger og på hjørner. Denne festes med puss før første pusslag påføres. Pusstykkelse, første sjikt: 4-7 mm. Pussforbruk ca kg/m2. Minimum ett døgns herding før andre sjikt sprøytes eller trekkes på i 3-5 mm tykkelse. Pussforbruk ca. 5-9 kg/m2. Se produsents datablad for utførelse. Overflatestruktur: Som for bygg 3 123,4 m PUSSKONSTRUKSJON - STORE FLATER Grunningssjikt: Slemming Mellomsjikt: Valgfri Sluttpuss: Slemming Lokalisering: Yttervegger, utvendig side: under startlist ca. 150 mm over terreng. Underlaget: Fasadeblokk Pusstykkelse: ca 3 mm Pussmørtel: Sement med sand tilslag Armering: -- Utførelse: Standard for produkt Grå slemming. Slemming for bruk over og under terreng, ferdig utførelse skal sikre vanntett grunnmur/sokkel. Iht anvisninger fra produsent. 17,4 m PUSSKONSTRUKSJON - STORE LENGDER Bygningsdel: Fals Grunningssjikt: Grovgrunning med armering Mellomsjikt: Valgfri Sluttpuss: Brettskurt puss / finpuss (iht anbefaling fra produsent av silikatmaling)

19 68(555) Lokalisering: Falser (smyg) i åpninger i yttervegger. Underlaget: Lettklinker fasadeblokk 125 mm Pusstykkelse: mm Pussmørtel: Fiberpussystem Armering: Egnet armeringsnett eller armeringsduk Utførelse: Standard for produkt Alternativ oppbygging av mellomsjikt (f.eks benyttelse av finpuss) må velges iht anbefaling fra valgt produsent av silikatmaling. Komplett, egnet fiberpussystem med tilhørende armeringsnett/duk og nødvendige lister, mm. Hovedpuss: I hele falsens dybde. Første sjikt med fiberpuss trekkes på, en tilpasset bit armeringsnett/duk og hjørnelist legges på, presses inn med stålbrett eller lignende og dekkes fullstendig med puss. All armering omfares med min 100 mm overlapp. Armeringen legges midt i pussen. Forvanning mellom pusslagene må vurderes og evt inkluderes i posten. Ettervanning av ferdig tørket puss må vurderes. Pusstykkelse, første sjikt: 4-7 mm. Pussforbruk ca kg/m2. Minimum ett døgns herding før andre sjikt sprøytes eller trekkes på i 3-5 mm tykkelse. Pussforbruk ca. 5-9 kg/m2. Se produsents datablad for utførelse. Overflatestruktur: Se referansefelt (pussprøve) på fasade bygg 3 29,1 m AVSETTING AV BEVEGELSESFUGE I MURVERK Murprodukt: Lettklinkerblokk Lokalisering: Yttervegg, fasade sør og nord i akse 6.4 samt ved avslutning av lettklinker ved gavl, fasade øst Bygningsdel: Lettklinker forblending på betong Fugebredde: 15 mm Vertikal bevegelsesfuge som etableres parallelt med oppmuring. Murmørtelen skal trekkes av plant med fugefalsen. Mørtelspill i fugefals tillates ikke. 15 m TETTING MED TETTELIST Materiale: Sammensatt list Isolasjon: Ingen Fugeavdekning: Bevegelsesfuge med ytre hjørnelister i plast og bunn av gummi Lokalisering: Vertikale bevegelsesfuger i utvendig vange i akse 6.4, fasade nord og sør. Fugebredde: 15 mm

20 69(555) a1) Posten omfatter også komplett fylling med mineralull, egnet fugeprofil, bunnfyllingslist og elastisk fugemasse iht leverandør av lettklinkersystem. b1) Farge av elastisk fugemasse må tilpasses fiberpussens farge og godkjennes av arkitekt. c1) Vertikal bevegelsesfuger i utvendig lettklinkerforblending på betongvegg. Komplett fugeprofil som forankres i pussen på begge sider av bevegelsesfugen. Utførelse forøvrig etter produsentens anvisninger. 15 m MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering: Eksponeringsklasse MX1 Overflatebehandling: - Til puss side 1 - Uten behandling side 2 Krav til kontroll: Normal kontroll Lokalisering: Innervegg i lager, mot lavspent og trafo, se tegning URH-22-K Veggtykkelse: Ca mm mm puss Stein/blokk: Lettklinker fasadeblokk isolert, l/b/h = 500/125/250. Mørtel: Tørrmørtel, klasse MC 5. Heftfasthet skal være dokumentert. Mørtel skal være tilpasset murproduktets egenskaper. Fuge: Fugetykkelse 10mm / Fugeklasse F4 Fugearmering legges i hvert annet skift fra og med første skift over betongdekke. Lettklinker Fasadeblokk standard Vegg plasseres på plasstøpt betongdekke i lager. Blokkene mures knas vertikalt, 10 mm fuge horisontalt.luftspalte til bakenforliggende konstruksjon: 25-30mm. 28,8 m PUSSKONSTRUKSJON - STORE FLATER Eksponering: Eksponeringsklasse MX1 Grunningssjikt: Grovpuss Mellomsjikt: Uten Sluttpuss: Finpuss Lokalisering: Innervegg, lettklinkervegg i lager Underlaget: Fasadeblokk 125 mm Pusstykkelse: 8-12 mm Pussmørtel: Sementbasert med tilslag av sand Armering: Ikke relevant Utførelse: Standard for produkt

21 70(555) Iht anvisninger fra produsent. Grovpuss trekkes på med stålbrett i 5-7 mm, støtes av og skures sammen med brett. Finpuss trekkes på med stålbrett i 3-5 mm tykkelse, støtes av og skures sammen med brett. Filses til ønsket utførelse. 28,8 m MURT MASSIV VEGG Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering: Utv: eksp.kl. MX3 Innv: eksp.kl. MX1/MX2 (avh av rom) Overflatebehandling: Utvendig puss og innvendig puss Krav til kontroll: Normal kontroll Lokalisering: Yttervegger Veggtykkelse: 370 mm (inkl ca 10 mm tosidig puss) Stein/blokk: Isolert lettklinkerblokk, veggtykkelse 35 cm. To stk 100 mm lastbærende yttervanger med 150 mm isolerende og sammenbindende PUR. Mørtel: Tørrmørtel, klasse MC 5. Heftfasthet skal være dokumentert. Mørtel skal være tilpasset murproduktets egenskaper. Fuge: Fugetykkelse 10mm / Fugeklasse F4 a1) Prisen inkluderer også detaljprosjektering, fremstilling, transport og montasje. b1) Ferdig montert produkt skal ha en U-verdi på 0,15 W/m2K og tilfredstille brannmotstand REI 60 A2-s1,d0 fra begge sider. Lettklinkerblokkene skal ha en dokumentert tilstrekkelig statisk kapasitet mhp styrke og slankhet slik at de prosjekterte løsninger ivaretas med sikkerhetsnivået gitt av Norsk Standard NS-EN 1990 Eurokode: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner og underliggende standarder i serien NS-EN 1991 til NS-EN 1999, med tilhørende nasjonale tillegg. b2) Alle materialer/blokkprodukter til oppmuring skal inngå i samme blokksystem c1) Vegg plasseres på plasstøpt betongfundament. Det benyttes glidesjikt av papp eller beslag under utvendig vange på nederste blokk. Blokkene mures knas og med delte liggefuger. c2) Det legges laftestrimmel 140 mm i hver fuge mellom mørtelstrengene. c3) Der ikke annet er beskrevet benyttes 2. stk. fugearmering i hver fuge, fra og med første skift over terrengnivå. c4) Under terrengnivå benyttes sikksakkarmering i hver fuge fra og med første skift over fundament, der ikke annet er beskrevet. All armering skjøtes med minimum 300 mm omfar. c5) Ved hjørner skal benyttes egnet hjørneblokk. c6) Mot vertikale avslutninger ved f.eks dør- og vindusåpninger skal det, der ikke annet er beskrevet, benyttes egnede endeblokker med 100

22 71(555) mm lettklinkeroverdekning mot innvendig isolasjon. c7) Mot horisontale avslutninger ved underkant av f.eks dør- og vindusåpninger skal det, der ikke annet er beskrevet, benyttes egnede 100 mm lettklinkerblokker. c8) Øverste skift under etasjeskiller/tak skal utføres med egnet toppblokk, armert og utstøpt med fugearmering og mørtel. Toppblokken skal sikre at begge lastbærende vanger i sandwichblokken belastes like mye, og den skal være dokumentert for dette. Eventuell(delvis) utstøpning av isolasjonssjiktet i toppblokken må om nødvendig utføres. Det er tatt høyde for en slik utstøpning ved beregningen av byggets U-verdi. c9) Toppblokkarmeringen skal ved åpninger føres minimum 500 mm inn i utstøpt parti i overdekningsbjelke. Det skal poretettes over øverste skift. 535,2 m AVSETTING AV ÅPNING I MURVERK Bygningsdel: Murt massiv vegg Lokalisering: Dørport akse 7.1 Type åpning: I yttervegg Dimensjon: Lysmål b/h/d = 3010/3510/350 mm Falser: Bunn, topp og sidefalser. Der ikke annet er beskrevet skal det benyttes Isoblokk 35 cm endeblokk i sidefals. I åpningens bunn skråskjæres ytre murvange for stålbenkbeslag. Overdekning: Stålbjelker Festeanordninger: Ikke relevant Armering: Sikksakkarmering under terreng og fugearmering over terreng i hver fuge. Posten omfatter også alt murarbeid i sammenheng med åpning for innsetting av stålbjelker. 1 stk AVSETTING AV ÅPNING I MURVERK Bygningsdel: Murt massiv vegg Lokalisering: Dørport i akse 7.E Type åpning: I yttervegg Dimensjon: Lysmål b/h/d = 3010/3110/350 mm Falser: Bunn, topp og sidefalser. Der ikke annet er beskrevet skal det benyttes Isoblokk 35 cm endeblokk i sidefals inn mot stålsøyler. I åpningens bunn skråskjæres ytre murvange for stålbenkbeslag. Overdekning: Helsveiste stålrammer Festeanordninger: Ikke relevant Armering: Sikksakkarmering under terreng og fugearmering over terreng i hver fuge. Posten omfatter også alt murarbeid i sammenheng med åpning for innsetting av stålrammer. 1 stk

23 72(555) AVSETTING AV ÅPNING I MURVERK Bygningsdel: Murt massiv vegg Lokalisering: Dørutsparinger akse 7.E Type åpning: I yttervegg Dimensjon: Lysmål b/h/d = 1110/2110/350 mm Falser: Bunn, topp og sidefalser. Der ikke annet er beskrevet skal det benyttes Isoblokk 35 cm endeblokk i sidefals. I åpningens bunn skråskjæres ytre murvange for stålbenkbeslag. Overdekning: Overdekningsbjelke 39 cm. Lengde 1,5 m, endelig lengde tilpasses. Festeanordninger: Ikke relevant Armering: Sikksakkarmering under terreng og fugearmering over terreng i hver fuge. Posten omfatter også overdekningsbjelke i lettklinker tilpasset det valgte blokksystem. Overdekningsbjelken skal utføres med 2 stk bjelkehalvdeler punktvis forbundet med armeringsjern gjennom isolasjonsplater i steinull. Alle materialer, blokk og bjelkeprodukter til oppmuring skal inngå i Isoblokk 35 cm blokksystem. Overdekningsbjelker skal monteres iht. anvisninger fra produsent. Stikkordsmessig nevnes: Bjelkehalvdelene monteres med medfølgende isolasjonsplater i mellom og holdes midlertidig sammen med kraftige snekkertvinger. Tverrarmering monteres. Bjelkene skal understøttes på midten ved åpninger med lysmål over 2 m. Utstøping med mørtel B 20. Armeringen i tilstøtende Iso 35 cm toppblokk skal føres inn min. 0,5 m inn i overdekningsbjelken. Min. opplagslengder for 1,5 m overdekningsbjelke: 0,15 m. Min. opplagslengder for 3,0 m: 0,25 m 3 stk AVSETTING AV ÅPNING I MURVERK Bygningsdel: Murt massiv vegg Lokalisering: Dørutsparinger akse 7.A Type åpning: I yttervegg Dimensjon: Lysmål b/h/d = 1110/2110/350 mm Falser: Bunn, topp og sidefalser. Der ikke annet er beskrevet skal det benyttes Isoblokk 35 cm endeblokk i sidefals. I åpningens bunn skråskjæres ytre murvange for stålbenkbeslag. Overdekning: Overdekningsbjelke 39 cm. Lengde 1,5 m, endelig lengde tilpasses. Festeanordninger: Ikke relevant Armering: Sikksakkarmering under terreng og fugearmering over terreng i hver fuge. Posten omfatter også overdekningsbjelke i lettklinker tilpasset det valgte blokksystem. Overdekningsbjelken skal utføres med 2 stk

24 73(555) bjelkehalvdeler punktvis forbundet med armeringsjern gjennom isolasjonsplater i steinull. Alle materialer, blokk og bjelkeprodukter til oppmuring skal inngå i Isoblokk 35 cm blokksystem. Overdekningsbjelker skal monteres iht. anvisninger fra produsent. Stikkordsmessig nevnes: Bjelkehalvdelene monteres med medfølgende isolasjonsplater i mellom og holdes midlertidig sammen med kraftige snekkertvinger. Tverrarmering monteres. Bjelkene skal understøttes på midten ved åpninger med lysmål over 2 m. Utstøping med mørtel B 20. Armeringen i tilstøtende Iso 35 cm toppblokk skal føres inn min. 0,5 m inn i overdekningsbjelken. Min. opplagslengder for 1,5 m overdekningsbjelke: 0,15 m. Min. opplagslengder for 3,0 m: 0,25 m 1 stk AVSETTING AV ÅPNING I MURVERK Bygningsdel: Murt massiv vegg Lokalisering: Vindusutsparing akse 7.A Type åpning: I yttervegg Dimensjon: Lysmål b/h/d = 1110/1110/350 mm Falser: Bunn, topp og sidefalser. Der ikke annet er beskrevet skal det benyttes Isoblokk 35 cm endeblokk i sidefals. I åpningens bunn skråskjæres ytre murvange for stålbenkbeslag. Overdekning: Stålbjelker Festeanordninger: Ikke relevant Armering: Sikksakkarmering under terreng og fugearmering over terreng i hver fuge. Posten omfatter også alt murarbeid i sammenheng med åpning for innsetting av stålbjelker. 1 stk AVSETTING AV ÅPNING I MURVERK Bygningsdel: Murt massiv vegg Lokalisering: Utsparing for inspeksjonsluke akse 7.8 Type åpning: I yttervegg Dimensjon: Lysmål b/h/d = 710/1610/350 mm Falser: Bunn, topp og sidefalser. Der ikke annet er beskrevet skal det benyttes Isoblokk 35 cm endeblokk i sidefals. I åpningens bunn skråskjæres ytre murvange for stålbenkbeslag. Overdekning: Overdekningsbjelke 39 cm. Lengde 1,5 m, endelig lengde tilpasses. Festeanordninger: Ikke relevant Armering: Sikksakkarmering under terreng og fugearmering over terreng i hver fuge. Posten omfatter også overdekningsbjelke i

25 74(555) lettklinker tilpasset det valgte blokksystem. Overdekningsbjelken skal utføres med 2 stk bjelkehalvdeler punktvis forbundet med armeringsjern gjennom isolasjonsplater i steinull. Alle materialer, blokk og bjelkeprodukter til oppmuring skal inngå i Isoblokk 35 cm blokksystem. Overdekningsbjelker skal monteres iht. anvisninger fra produsent. Stikkordsmessig nevnes: Bjelkehalvdelene monteres med medfølgende isolasjonsplater i mellom og holdes midlertidig sammen med kraftige snekkertvinger. Tverrarmering av monteres. Bjelkene skal understøttes på midten ved åpninger med lysmål over 2 m. Utstøping med mørtel B 20. Armeringen i tilstøtende Iso 35 cm toppblokk skal føres inn min. 0,5 m inn i overdekningsbjelken. Min. opplagslengder for 1,5 m overdekningsbjelke: 0,15 m. Min. opplagslengder for 3,0 m: 0,25 m 1 stk AVSETTING AV ÅPNING I MURVERK Bygningsdel: Murt massiv vegg Lokalisering: Utsparing for varmepumpe, akse 7.A Type åpning: I yttervegg Dimensjon: Lysmål b/h/d = 1660/1490/350 mm Falser: Bunn, topp og sidefalser. Der ikke annet er beskrevet skal det benyttes Isoblokk 35 cm endeblokk i sidefals. Overdekning: Overdekningsbjelke 39 cm. Lengde 3 m, endelig lengde tilpasses. Festeanordninger: Ikke relevant Armering: Sikksakkarmering under terreng og fugearmering over terreng i hver fuge. Posten omfatter også overdekningsbjelke i lettklinker tilpasset det valgte blokksystem. Overdekningsbjelken skal utføres med 2 stk bjelkehalvdeler punktvis forbundet med armeringsjern gjennom isolasjonsplater i steinull. Alle materialer, blokk og bjelkeprodukter til oppmuring skal inngå i Isoblokk 35 cm blokksystem. Overdekningsbjelker skal monteres iht. anvisninger fra produsent. Stikkordsmessig nevnes: Bjelkehalvdelene monteres med medfølgende isolasjonsplater i mellom og holdes midlertidig sammen med kraftige snekkertvinger. Tverrarmering monteres. Bjelkene skal understøttes på midten ved åpninger med lysmål over 2 m. Utstøping med mørtel B 20.

26 75(555) Armeringen i tilstøtende Iso 35 cm toppblokk skal føres inn min. 0,5 m inn i overdekningsbjelken. Min. opplagslengder for 1,5 m overdekningsbjelke: 0,15 m. Min. opplagslengder for 3,0 m: 0,25 m 1 stk AVSETTING AV SLISS I MURVERK Lokalisering: Vertikale sliss for stålsøyler i yttervegg Bygningsdel: Begge vanger i sandwichvegg Dimensjon: 2 stk 100 mm vanger c1) Horisontal armering langs hver vange inn mot vertikal stålsøyle må videreføres med tilpassede, like store skjøtejern. Disse må bøyes inn noe i isolasjonssjiktet og omfares minimum 500 mm med generell horisontalarmering på den andre siden av stålsøylen. c2) Ved "sikksakk-armering" (vegger under terreng): kryssende skjøtearmering i "X-form" legges inn og omfares med tilstøtende "sikksakk-armering". 1,2 m GJENMURING AV SLISS I MURVERK Overflatebehandling: Valgfri Lokalisering: Vertikale sliss for stålsøyler i yttervegg Bygningsdel: Begge vanger i sandwichvegg Dimensjon: 2 stk 100 mm vanger Murmaterialer: Tilpasses valgt blokksystem i yttervegger c1) Horisontal armering langs hver vange inn mot vertikal stålsøyle må videreføres med tilpassede, like store skjøtejern. Disse må bøyes inn noe i isolasjonssjiktet og omfares minimum 500 mm med generell horisontalarmering på den andre siden av stålsøylen. c2) Ved "sikksakk-armering" (vegger under terreng): kryssende skjøtearmering i "X-form" legges inn og omfares med tilstøtende "sikksakk-armering". 1,2 m UTBEDRING AV UNDERLAGET - STORE FLATER Lokalisering: Yttervegger Underlaget: Lettklinkeroverflate Tiltak: Overflaten rengjøres for løse partikler, støv og fett m.m. Fylling av sår og åpne stussfuger med mørtel M5. ved åpne stussfuger over 8 mm skal det dyttes inn laftevatt evt. skummes med PUR i

27 76(555) isolasjonssjiktet før tetting med mørtel. Omfatter alle yttervegger på både utvendig og innvendig side. Forvanning av tørre, sugende underlag må vurderes og evt inkluderes i posten ,3 m PUSSKONSTRUKSJON - STORE FLATER Grunningssjikt: Grovgrunning med armering Mellomsjikt: Brettskurt puss / finpuss (iht anbefaling fra produsent av silikatmaling) Sluttpuss: Silikatmaling Lokalisering: Yttervegger, både utvendig og innvendig Underlaget: Isoblokk 35 Pusstykkelse: mm Pussmørtel: Fiberpussystem Armering: Egnet armeringsnett eller armeringsduk Utførelse: Standard for produkt Alternativ oppbygging av mellomsjikt (f.eks benyttelse av finpuss) må velges iht anbefaling fra valgt produsent av silikatmaling. Posten inkluderer også utarbeidelse av 2,0 m2 referansefelt (pussprøve) på fasade øst. Denne skal godkjennes av byggherre/arkitekt. Komplett, egnet fiberpussystem med tilhørende armeringsnett/duk og nødvendige lister, mm. Hovedpuss:Første sjikt sprøytes eller trekkes på. Armeringsnett/duk legges på, presses inn med stålbrett eller lignende og dekkes fullstendig med puss. All armering omfares med min 100 mm overlapp. Armeringen legges midt i pussen. Tilleggsbiter av armeringsnett/duk i andre sjikt legges 45 grader på alle åpninger/smygs hjørner for ekstra sikring mot hjørneriss. Forvanning mellom pusslagene må vurderes og evt inkluderes i posten. Ettervanning av ferdig tørket puss må vurderes. Det skal benyttes hjørnelist rundt åpninger og på hjørner. Denne festes med puss før første pusslag påføres. Pusstykkelse, første sjikt: 4-7 mm. Pussforbruk ca kg/m2. Minimum ett døgns herding før andre sjikt sprøytes eller trekkes på i 3-5 mm tykkelse. Pussforbruk ca. 5-9 kg/m2. Se produsents d

28 77(555) atablad for utførelse. Overflatestruktur: Se referansefelt (pussprøve) 1 033,1 m PUSSKONSTRUKSJON - STORE FLATER Grunningssjikt: Slemming Mellomsjikt: Valgfri Sluttpuss: Slemming Lokalisering: Yttervegger. Utvendig side: under startlist 150 mm over terreng. Innvendig side: under betonggulv. Underlaget: Isoblokk 35 Pusstykkelse: ca 3 mm Pussmørtel: Fiberpussystem Armering: Egnet armeringsnett eller armeringsduk Utførelse: Standard for produkt Grå slemming. Slemming for bruk over og under terreng, ferdig utførelse skal sikre vanntett grunnmur/sokkel. Iht anvisninger fra produsent. 65,1 m PUSSKONSTRUKSJON - STORE LENGDER Bygningsdel: Fals Grunningssjikt: Grovgrunning med armering Mellomsjikt: Brettskurt puss Sluttpuss: Silikatmaling Lokalisering: Falser (smyg) i åpninger i yttervegger. Underlaget: Isoblokk 35 Pusstykkelse: mm Pussmørtel: Fiberpussystem Armering: Egnet armeringsnett eller armeringsduk Utførelse: Standard for produkt Alternativ oppbygging av mellomsjikt (f.eks benyttelse av finpuss) må velges iht anbefaling fra valgt produsent av silikatmaling. Komplett, egnet fiberpussystem med tilhørende armeringsnett/duk og nødvendige lister, mm. Hovedpuss: I hele falsens dybde. Første sjikt med fiberpuss trekkes på, en tilpasset bit armeringsnett/duk og hjørnelist legges på, presses inn med stålbrett eller lignende og dekkes fullstendig med puss. All armering omfares med min 100 mm overlapp. Armeringen legges midt i pussen.

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon 09a.02.1 NB2.2233992A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Sandwichblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.04 Leca Fasadeblokk 09.23.04.1 NB1.2133423A (2009) FORBLENDING UTEN ISOLASJON MURPRODUKT: LETTKLINKER-BLOKK TRYKKFASTHET: 4 MPa

Detaljer

Yttervegger. 09a.03 Leca Iso 25 + 10 cm

Yttervegger. 09a.03 Leca Iso 25 + 10 cm Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.03 Leca Iso 25 + 10 cm 09a.03.1 NB2.2233322A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Sandwichblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

Yttervegger. 09a.05 Leca Fasadeblokk

Yttervegger. 09a.05 Leca Fasadeblokk Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.05 Leca Fasadeblokk 09a.05.1 NB2.7333422A (2016) MURT FORBLENDING Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet:

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 09-1 I dette kapitlet er det medtatt Nye teglforblendede felt under vinduer Sålbenker i naturstein Innvendige murte vegger Puss på murte vegger PRISGRUNNLAG

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - N: (2012) Mur- og Flisarbeider Side 09-1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - N: (2012) Mur- og Flisarbeider Side 09-1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 09-1 09 Murarbeider 09.23 Yttervegger 09.23.1 NB2.7173152 MURT FORBLENDING Murprodukt: Teglstein Murproduktets trykkfasthet: 35 MPa Overflatebehandling: - Med fuging side 1 - Uten behandling side

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.08 Puss på luftet kledning "Weber Luftet Kledning" 09.23.08.1 QK1.114A (2009) UTLEKTING MED OPPRETTING FOR KLEDNING UTVENDIG

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). 26.08.2013 Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 09-1 I dette kapitlet er det medtatt Teglforblending av fasader Innvendige murte vegger PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.01 Leca Isoblokk 35 cm 09.23.01.1 NV1.11399929A (2009) SANDWICHVEGG MURPRODUKT: LETTKLINKER-BLOKK TRYKKFASTHET: 5 Mpa OVERFLATE

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.03 Leca Iso 25-5 cm isolasjon Posten viser Leca Iso 25 cm + 5 cm innvendig isolering. Denne veggen gir en U-verdi på 0,22 w/m2k

Detaljer

25 Bygningsm. arb. for VVS

25 Bygningsm. arb. for VVS 226(555) 25 Bygningsm. arb. for VVS 01.25.1 Hulltaking og slissing i bygningsdeler RIV vil ikke utarbeide egne utsparingstegninger og boretegninger for VVS entreprenørens rørføringer gjennom betongvegger

Detaljer

09c.16 Leca Maxi Pipe

09c.16 Leca Maxi Pipe Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09c - 1 09c Pipe 09c.16 Leca Maxi Pipe 09c.16.1 NB5.2332342A (2013) MURT SKORSTEIN Konstruksjonstype: Med isolasjon og fôringsrør Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

09 Murerarbeid Leca Iso cm

09 Murerarbeid Leca Iso cm Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.03 Leca Iso 25 + 10 cm 09.03.1 NB2.2233322A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Sandwichblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Overflatebehandling: Til

Detaljer

Yttervegger. 09a.04 Leca Iso 25 + 7,5 cm isolasjon

Yttervegger. 09a.04 Leca Iso 25 + 7,5 cm isolasjon Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.04 Leca Iso 25 + 7,5 cm isolasjon 09a.04.1 NB2.2333992A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa

Detaljer

09 Murerarbeid. 09.14 Leca Venti Pipe Ett-løps

09 Murerarbeid. 09.14 Leca Venti Pipe Ett-løps Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.14 Leca Venti Pipe Ett-løps 09.14.1 NB5.2332342A MURT SKORSTEIN Konstruksjonstype: Med isolasjon og fôringsrør Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave Prosjekt: K 210 Flisarbeid - Stavanger Forum Side 09-1 KAP. 9 MURERARBEID I dette kapitlet er det medtatt Innvendig murvegg PRODUKTHENVISNING Der det er benyttet henvisning til spesielle produkter er dette

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering:

Detaljer

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA 09.44.1 NB2.2393332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering: Eksponeringsklasse

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 130228_IKEA_Ringsaker_Kalkylemodell Side 09-1 09 Murarbeid 09.24 Innervegger 09.24.1 IV21 200mm Lettklinker Brannkrav REI240 Plan 1 507,25 Plan 2 1129,83 09.24.1.1 NB1.132913 MASSIV VEGG TRYKKFASTHET:

Detaljer

Yttervegger. 09a.11 Weber VentiGuard

Yttervegger. 09a.11 Weber VentiGuard Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.11 Weber VentiGuard 09a.11.1 QK1.113A (2013) UTLEKTING FOR KLEDNING UTVENDIG Type kledning: Plane plater av Aquapanel Outdoor Dimensjon lekter:

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.12 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.23.12.1 NV1.11333923A SANDWICHVEGG MURPRODUKT: LETTKLINKER-BLOKK TRYKKFASTHET: 4 MPa

Detaljer

09f.42 Våtrom gulv av betong og Leca Finblokk

09f.42 Våtrom gulv av betong og Leca Finblokk Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09f - 1 09f Våtrom 09f.42 Våtrom gulv av betong og Leca Finblokk 09f.42.1 LG1.1211223 (2013) PLASSTØPT NORMALBETONG Volum... Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Fasthetsklasse:

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2016) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

09 Murerarbeid Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon)

09 Murerarbeid Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.15 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.15.1 NB2.2333332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09f - 1 09f Våtrom 09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm 09f.41.1 LG1.1211223 (2013) PLASSTØPT NORMALBETONG Volum... Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Fasthetsklasse:

Detaljer

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09f - 1 09f Våtrom 09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm 09f.41.1 LG1.1211223 (2016) PLASSTØPT NORMALBETONG Volum... Konstruksjonsdel: Gulv

Detaljer

Yttervegger. 09a.11 Weber VentiGuard

Yttervegger. 09a.11 Weber VentiGuard Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.11 Weber VentiGuard 09a.11.1 QK1.111222A (2016) UTLEKTING PÅ VEGG UTVENDIG AREAL Formål : Kledning Forbehandling

Detaljer

Peab AS 27.03.2014 Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Peab AS 27.03.2014 Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1 09 Murarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.1 Teglforblending + 150 mm mineralull mot betongvegg YV1A - Teglforbl. PARKERING 150,57 09.23.1.1 NB2.7173151 MURT FORBLENDING

Detaljer

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse 25(555) 05 Betong 02.05.23.1.1 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 250 mm 42,3 m2 02.05.23.1.2 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 450 mm 19 m2 02.05.23.1.3 under terreng (grubevegger) Tykkelse

Detaljer

Yttervegger. 09a.53 Weber Ventiguard Extreme

Yttervegger. 09a.53 Weber Ventiguard Extreme Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.53 Weber Ventiguard Extreme 09a.53.1 QK1.113A (2013) UTLEKTING FOR KLEDNING UTVENDIG Type kledning: Plane plater av Aquapanel Outdoor Dimensjon

Detaljer

Arbeidsbeskrivelse Mursystem Exakt

Arbeidsbeskrivelse Mursystem Exakt Lettklinker Finja Betong Arbeidsbeskrivelse Mursystem Exakt Mursystem Exakt Ved å velge Mursystem Exakt har du tatt første steg på veien til vegger som er velisolerte og raske å mure både over og under

Detaljer

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS 1 (10) FORSKALINGSBLOKKER Oppdragsgiver Multiblokk AS Rapporttype Dokumentasjon 01-04-2011 FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE PROSJEKTERING OG UTFØRELSE 2 (10) Oppdragsnr.:

Detaljer

HEY'DI FIBER HEY'DI FIBERPUSS

HEY'DI FIBER HEY'DI FIBERPUSS Pussmørtel for isolasjonsmaterialer. Fiberarmert - inne og ute. PUSS Pussmørtel for lettklinker og sementbasert underlag. Fiberarmert - inne og ute. Inneholder også Hey'di standard pussmørtler. Hey'di

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER (ARK) BOK 2.2:

SNÅSA HELSESENTER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER (ARK) BOK 2.2: Prosjekt: Snåsa helsesenter -Tibygg og omgjøring. Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER (ARK) BOK 2.2: Mur,- og Flisarbeider, Tømmer og snekkerarbeider, Blikkenslagerarbeider,

Detaljer

Prosjekt: Norges Musikkhøyskole Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Norges Musikkhøyskole Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 01 Tårn 01.01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

Prosjekt Archi Tress(1) Kopi (53) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre

Prosjekt Archi Tress(1) Kopi (53) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre Side 1 av 16 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

Leca Isoblokk 35 cm PRODUKTBESKRIVELSE PRODUKTINFORMASJON. 1 / 7 2011-11-14 Weber

Leca Isoblokk 35 cm PRODUKTBESKRIVELSE PRODUKTINFORMASJON. 1 / 7 2011-11-14 Weber Leca Isoblokk 35 cm Leca Isoblokk 35 cm benyttes til bestandige og fuktsikre yttervegger som krever god isolasjon, den isolerer bedre enn kravene i TEK-07! System Leca Isoblokk 35 cm består av flere komponenter,

Detaljer

August 2012. Gode løsninger for pusset sokkel

August 2012. Gode løsninger for pusset sokkel August 2012 Gode løsninger for pusset sokkel 1 2 SOKLER GENERELT Gode løsninger for pusset sokkel Sonen mellom luft og terreng er en utsatt detalj i alle klima, også i norsk. Benytt derfor en godt definert

Detaljer

Prosjekt Archi Medio(1) Kopi (45) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 18 Byggherre

Prosjekt Archi Medio(1) Kopi (45) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 18 Byggherre Side 1 av 18 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 34 500,00 Sum 00 Generelt 42 550,00 Side 2

Detaljer

Hva er murverk? Bruksområder Murprodukter Levetid Materialegenskaper Fysiske egenskaper Begrensninger. Forelesning NTNU 2015 Jan Petter Svendsen

Hva er murverk? Bruksområder Murprodukter Levetid Materialegenskaper Fysiske egenskaper Begrensninger. Forelesning NTNU 2015 Jan Petter Svendsen Hva er murverk? Bruksområder Murprodukter Levetid Materialegenskaper Fysiske egenskaper Begrensninger Forelesning NTNU 2015 Jan Petter Svendsen 1 L ight LECA E C A xpanded lay ggregate 2 2 Leca-produktene

Detaljer

26 Bygningsm. arb. for EL

26 Bygningsm. arb. for EL 244(555) 26 Bygningsm. arb. for EL 01.26.0.1 Det elektriske anlegget vil bli utført som åpent anlegg. RIE vil ikke utarbeide egne utsparingstegninger og boretegninger for el. entreprenørens rør- og kabelføringer

Detaljer

Lettklinkerblokker MURKATALOGEN Produkthefte. Mur-Sentret Forskningsvn. 3b P.b. 53 Blindern, 0313 OSLO

Lettklinkerblokker MURKATALOGEN Produkthefte. Mur-Sentret Forskningsvn. 3b P.b. 53 Blindern, 0313 OSLO MURKATALOGEN 3 Lettklinkerblokker Lettklinkerblokker Produkthefte Mur-Sentret Forskningsvn. 3b P.b. 53 Blindern, 0313 OSLO Tlf. 22 93 07 60 Faks 22 60 11 92 e-post: post@mur-sentret.no Internett: www.mur-sentret.no

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 15-1 I dette kapitlet er det medtatt Ytterdører Innerdører Flytting av dør Låser og beslag for dører PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

Kystverket Vest Prosjekt: 2014 Kvitsøy fyrstasjon Kapittel: 00 Generell del Bygningsdel: 01 GENERELL INNLEDENDE TEKSTER : Dato:

Kystverket Vest Prosjekt: 2014 Kvitsøy fyrstasjon Kapittel: 00 Generell del Bygningsdel: 01 GENERELL INNLEDENDE TEKSTER : Dato: Kystverket Vest Prosjekt: 2014 Kvitsøy fyrstasjon Kapittel: 00 Generell del Bygningsdel: 01 GENERELL INNLEDENDE TEKSTER : Dato: 28.10.2014 Side 00-1 Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel: 00 Side: 00 00.333.06.00.02 Sum 00 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 68 200,00 02

Detaljer

Leca Basicblokk. Produktfordeler. Produktbeskrivelse

Leca Basicblokk. Produktfordeler. Produktbeskrivelse Produktfordeler Velegnet for de fleste formål både stort som smått, til yttervegger i uisolerte bygg, brannvegger, garasjer, uthus, hagemurer, fundament og mye mer. Både bærende og ikke-bærende vegger.

Detaljer

Arbeidsbeskrivelse Iso-Plus

Arbeidsbeskrivelse Iso-Plus Fasadepussystem Finja Betong Arbeidsbeskrivelse Iso-Plus 2 Forberedelser Underlaget Underlaget, dvs. den overflaten som Finja Iso-Plus skal monteres på, må være jevn. Tilsvarende fasadetegl eller pusset

Detaljer

Prosjekt Murmeldyr(1) Kopi (56) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 21 Byggherre

Prosjekt Murmeldyr(1) Kopi (56) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 21 Byggherre Side 1 av 21 00 Generelt 00 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.1 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

21 Maler. Selvkostkalkyle Postbeskrivelse

21 Maler. Selvkostkalkyle Postbeskrivelse 201(555) 21 Maler 02.21.23.1.1 BEHANDLING PÅ UTVENDIG PUSS Lokalisering: Yttervegger, utvendig side Konstruksjon: Pusset betong Materialer: Silikatmaling med bindemiddelkombinasjon av kiselsol og vannglass,

Detaljer

Espen Aursand Arkitektkontor AS 16.06.2008. Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side 0-1

Espen Aursand Arkitektkontor AS 16.06.2008. Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side 0-1 Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side 0-1 SOKNDAL SKOLE K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 2 Bygningsmessige arbeider Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

Hva er murverk? Bruksområder Murprodukter Levetid Materialegenskaper Fysiske egenskaper Begrensninger. Forelesning NTNU 2013 Jan Petter Svendsen

Hva er murverk? Bruksområder Murprodukter Levetid Materialegenskaper Fysiske egenskaper Begrensninger. Forelesning NTNU 2013 Jan Petter Svendsen Hva er murverk? Bruksområder Murprodukter Levetid Materialegenskaper Fysiske egenskaper Begrensninger Forelesning NTNU 2013 Jan Petter Svendsen 1 Leca Blokkprodukter Leca Isoblokk, Blokk, Finblokk, Fasadeblokk,

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 14-1 I dette kapitlet er det medtatt Vinduer PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 KAP. 17 TEKKEARBEID I dette kapitlet er medtatt: Tekking på flatt tak Isolasjon og tekking på flatt tak Tekking av tak på gangbro Spesifikasjon PRODUKTHENVISNING

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.07 Stålkonstruksjoner Side 28 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.07 Stålkonstruksjoner ORIENTERING Dette kapitlet omfatter stålarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

Prosjekt: tillegg til rammeavtale Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: tillegg til rammeavtale Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 NY1.81110 FJERNING AV PUSS - STORE FLATER Areal m 2 100,00 2 NY1.831110 FJERNING AV PUSS - SMÅ OMRÅDER OMRÅDE: SMÅ FLATER Dimensjon: Tilstand: Antall m 2 100,00 3 NY2.111 UTKRASSING AV FUGER Bygningsdel:

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 KAP. 15 DØRER I dette kapitlet er det medtatt: Ytterdører Innerdører Inspeksjonsluker Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utgave

Detaljer

Balblom utepeis og grillplass

Balblom utepeis og grillplass Balblom utepeis og grillplass Mars 2005 Balblom utepeis og grillplass Dette er ikke bare en grill; det er et fullt utekjøkken. Til og med vask er det gjort plass for her. Grunnforhold Et murt utearrangement

Detaljer

Leca Fasadeblokk spesialprodukt for pussede Leca fasader

Leca Fasadeblokk spesialprodukt for pussede Leca fasader Leca Fasadeblokk Leca Fasadeblokk spesialprodukt for pussede Leca fasader Leca Fasadeblokk kjenner du muligens under navnet Leca Iso Rehab? Blokken er den samme, men navnet er nytt. Det er to årsaker til

Detaljer

Glava Akryl Fugemasse

Glava Akryl Fugemasse GENERELT Glava fugemasse Akryl er en brannhemmende enkomponent vannbasert akrylfugemasse med branntekniske egenskaper. BRUKSOMRÅDE n benyttes i hovedsak som brannsikker fugetetting av større fuger og spalter,

Detaljer

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel Q og R. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår.

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel Q og R. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 11 15.1 15 DØRER 15.100.1 INNHALDSLISTE ORIENTERING OM DØRER OG PORTER: 1. GENERELT 1.1 Forskrifter, standarder 1.2 Tilbodets mengder 1.3 Prisgrunnlag

Detaljer

Firesafe Fugemasse Akryl

Firesafe Fugemasse Akryl Side: 1 av 5 GENERELT FIRESAFE fugemasse Akryl er en brannhemmende enkomponent vannbasert akrylfugemasse med branntekniske egenskaper. BRUKSOMRÅDE n benyttes i hovedsak som brannsikker fugetetting av større

Detaljer

8 Vegger av Leca blokker 8.1 Generelt

8 Vegger av Leca blokker 8.1 Generelt Kapittel 8 8 Vegger av Leca blokker 8.1 Generelt Dette kapitlet gir generell veiledning for valg av veggløsning og forbruk av mur og pussarbeider, samt konkrete eksempler på Leca vegger med tilhørende

Detaljer

Dekker / gulv. 09e.13 Leca Byggeplank med Komfortgulv

Dekker / gulv. 09e.13 Leca Byggeplank med Komfortgulv Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09e - 1 09e Dekker / gulv 09e.13 Leca Byggeplank med Komfortgulv 09e.13.1 NW2.32A (2013) DEKKE AV ELEMENTER AV LETTKLINKERBETONG AREAL Type dekkeelement: Leca Byggeplank

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1 KAP. 14 ER I dette kapitlet er det medtatt Vindu i yttervegg Utvendige glassfelt Vindu i innervegg Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 10 Flisarbeid Side 8

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 10 Flisarbeid Side 8 Kap.: 10 Flisarbeid Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 10 Flisarbeid 10.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i

Detaljer

DOKUMENTASJON OG HJELPEMIDLER FOR LECA BLOKKER

DOKUMENTASJON OG HJELPEMIDLER FOR LECA BLOKKER Produktfordeler Fra april 2013 ble navnsetting på Leca standard blokker endret til er. er finnes i mange utgaver, og benyttes til murvegger både innen- og utendørs samt til innvendige skillevegger som

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave Prosjekt: K 216 Himlingsarbeid - Stavanger Forum Side 23-1 KAP. 23 HIMLINGSARBEIDER I dette kapitlet er det medtatt: Systemhimlinger PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for

Detaljer

OPPE OG NEDE. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 15.12.2006 13:23:52. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand

OPPE OG NEDE. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 15.12.2006 13:23:52. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand Byggherre OPPE OG NEDE Prosjekt Dokument Dato Kl. 15.12.2006 13:23:52 Norsk Byggprosjektering AS 01 RIGG OG DRIFT Side: 01 1 01 RIGG OG DRIFT 1,00 161 500,00 161 500,00 Sum 01 RIGG OG DRIFT 161 500,00

Detaljer

Betongstøttevegger. Produktark og vedlegg

Betongstøttevegger. Produktark og vedlegg Produktark og vedlegg Støttevegger i betong VEDLEGG 1 Beregninger iht. Eurokode 1 for last på konst. Eurokode 2 for betong konstruksjoner. Standard løsning for intilfylling av bakre yttervegg med forsterkning

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave Prosjekt: K 219 Taktekking - Stavanger Forum Side 17-1 KAP. 17 TEKKEARBEIDER I dette kapitlet er medtatt: Tekking av yttertak PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum 06.10.011 Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 0-1 Kapittel: 0 BYGNING 0 BYGNING 0.03 Betongarbeider Arbeidet omfatter: - 1 Fundamenter - 3 Yttervegger - 4 Innervegger - 5 Dekker 0.03.1 Grunn og

Detaljer

Arbeidsbeskrivelse Murblokk & Murblokk Fordel

Arbeidsbeskrivelse Murblokk & Murblokk Fordel Lettklinkerblokk Finja Betong Arbeidsbeskrivelse Murblokk & Murblokk Fordel Denne arbeidsanvisningen gjelder, med nødvendige tilpasninger, også for Finja Isolerblokk. For Finja Ergothermblokk, se egne

Detaljer

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider Side AVF-5 Område:AVF AVFALLSBEHANDLING Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 05 05.20 05.20.1 BETONGARBEIDER Bygning, generelt Generelle tekniske bestemmelser - Se kapittel 00 Generelle bestemmelser

Detaljer

JACKON PUSSGUIDE Ì PUSS PÅ FASADER AV JACKON EPS. jackon.no. Lette løsninger for et bedre klima!

JACKON PUSSGUIDE Ì PUSS PÅ FASADER AV JACKON EPS. jackon.no. Lette løsninger for et bedre klima! JACKON PUSSGUIDE Ì PUSS PÅ FASADER AV JACKON EPS 05-2016 jackon.no Lette løsninger for et bedre klima! Puss på fasader av Jackon EPS Ekspandert polystyren (EPS) er den vanligste polystyren-isolasjonen

Detaljer

09 MURARBEID INKL FLISER... 09-1. 23 Yttervegger... 14-1. 24 Innervegger... 09-8. 25 Dekker... 09-16. 12 TØMRERARBEID... 12-1 22 Bæresystemer...

09 MURARBEID INKL FLISER... 09-1. 23 Yttervegger... 14-1. 24 Innervegger... 09-8. 25 Dekker... 09-16. 12 TØMRERARBEID... 12-1 22 Bæresystemer... Prosjekt: Norheimsund nye barneskule Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 09 MURARBEID INKL FLISER... 09-1 23 Yttervegger... 09-1 232 Ikke-bærende yttervegger... 09-1 235 Utvendig kledning og overflate... 09-4

Detaljer

Leca Lock Så enkelt og raskt at det kan bli vanskelig å stoppe i tide

Leca Lock Så enkelt og raskt at det kan bli vanskelig å stoppe i tide Leca Lock Så enkelt og raskt at det kan bli vanskelig å stoppe i tide Endelig er de her Leca Lock Leca Basic Opptil 40 % raskere Gode tekniske egenskaper Konkurransedyktig Leca Lettvegg Raskere enn gipsvegg!

Detaljer

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel L, N, S og T. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår.

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel L, N, S og T. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 6 10.1 10 FLISARBEID 10.100.1 INNHOLDSLISTE ORIENTERING OM FLISARBEID: 1. GENERELT 1.1 Forskrifter, standarder 1.2 Tilbudets mengder 1.3 Prisgrunnlag

Detaljer

Building Value. Velkledd med tegl. Teglforblending på trehus

Building Value. Velkledd med tegl. Teglforblending på trehus Building Value Velkledd med tegl Teglforblending på trehus Et teglhus er for mange selve drømmehuset. Ved å forblende trehuset ditt med tegl kan du realisere drømmen uten å bytte bolig. Hvorfor forblende

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG 0 RIGG Side: 0 0 RIGG 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG 68 200,00 HolteProsjekt Anbud versjon.0.0 02 PROSJEKT PROSJEKTERING

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillærbrytende. Effektiv drenering. Enkel å montere. I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 0 9 0 9

Drensplate. Stopper fukt. Kapillærbrytende. Effektiv drenering. Enkel å montere. I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 0 9 0 9 Drensplate I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 0 9 0 9 Stopper fukt Kapillærbrytende Effektiv drenering Enkel å montere E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n En del av Sunde-gruppen

Detaljer

JACKON KONSTRUKTIONSLØSNINGER

JACKON KONSTRUKTIONSLØSNINGER JACKON KONSTRUKTIONSLØSNINGER KONSTRUKSJONSLØSNINGER OG DETALJER FOR JACKON THERMOMUR SYSTEM. 11-2015 (2. revidering 12-2015) www.jackon.no Lette løsninger for et bedre klima! INNHOLDSFORTEGNELSE Produktsortiment

Detaljer

4 Prosjektering og utførelse av Leca murverk 4.1 Generelt

4 Prosjektering og utførelse av Leca murverk 4.1 Generelt Kapittel 4 4 Prosjektering og utførelse av Leca murverk 4.1 Generelt Prosjektering av Leca konstruksjoner skal som alle andre konstruksjoner gjøres i samsvar med Teknisk forskrift (TEK) til Plan- og bygningsloven

Detaljer

Prosjektråd Innlandet AS Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE / Ny ungdomsklubb, personalavd. og kulturavd. Side 18-1

Prosjektråd Innlandet AS Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE / Ny ungdomsklubb, personalavd. og kulturavd. Side 18-1 Prosjektråd Innlandet AS.6.6 Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE /, personalavd. og kulturavd. Side 8- Kapittel: 8 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS 8 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS 8. Arbeider

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Leca Blokk og Leca Finblokk

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Leca Blokk og Leca Finblokk SINTEF Certification Nr. 2032 Utstedt:30.12.1994/02.03.1998 Revidert: 03.01.2011 Gyldig til: 03.01.2016 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Leca Blokk og Leca Finblokk tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Leca Isoblokk 25 cm og 30 cm

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Leca Isoblokk 25 cm og 30 cm SINTEF Certification Nr. 2052 Utstedt: 26.03.1996/02.03.1998 Revidert: 03.01.2011 Gyldig til: 03.01.2016 Side: 1 av 5 1. Innehaver av godkjenningen Saint-Gobain Byggevarer as Postboks 216 Alnabru 0614

Detaljer

dampsperre 108 mm teglforblending 50 mm lufting 50 mm murplate 9 mm GU J 48X198 + min. ull lufting stussfuge 2 stk/m glidesjikt beslag

dampsperre 108 mm teglforblending 50 mm lufting 50 mm murplate 9 mm GU J 48X198 + min. ull lufting stussfuge 2 stk/m glidesjikt beslag 108 mm teglforblending 50 mm lufting 50 mm murplate 9 mm GU J 48X198 + min. ull lufting stussfuge 2 stk/m glidesjikt beslag Elastisk fuge 10mm EPS puss 150mm leca blokk trykkfast isolasjon trykkfast isolasjon

Detaljer

Byggeveiledning. Forskalingsblokk. Forskalingsblokk til fundament, grunnmur, ringmur, skillevegg, forstøtningsmur m.m for hus, hytter og garasje.

Byggeveiledning. Forskalingsblokk. Forskalingsblokk til fundament, grunnmur, ringmur, skillevegg, forstøtningsmur m.m for hus, hytter og garasje. Byggeveiledning Forskalingsblokk Forskalingsblokk til fundament, grunnmur, ringmur, skillevegg, forstøtningsmur m.m for hus, hytter og garasje. Innhold FORSKALINGSBLOKK PRESENTASJON... 4 BRUKSOMRÅDER...

Detaljer

Cowi AS Prosjekt: Fauske Rådhus- fasader og tak Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Cowi AS Prosjekt: Fauske Rådhus- fasader og tak Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Fauske Rådhus- fasader og tak Side 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, fors. og sikker. for byggeoppdrag 01 Rigging og drift av byggeplass, fors. og sikker. for byggeoppdrag RIGG

Detaljer

DOKUMENTASJON OG HJELPEMIDLER FOR LECA BLOKKER

DOKUMENTASJON OG HJELPEMIDLER FOR LECA BLOKKER Produktfordeler benyttes til bestandige og fuktsikre yttervegger i murverk over og under bakken. Komplett vegg gir U-verdi 0,29 og REI 120. En vegg bygget av oppnår U-verdi 0,22 med 5 cm innvendig tilleggsisolasjon.

Detaljer

JACKON KONSTRUKTIONSLØSNINGER

JACKON KONSTRUKTIONSLØSNINGER JACKON KONSTRUKTIONSLØSNINGER KONSTRUKSJONSLØSNINGER OG DETALJER FOR JACKON THERMOMUR SYSTEM. 11-2015 (1. revidering 12-2015) www.jackon.no Lette løsninger for et bedre klima! INNHOLDSFORTEGNELSE Produktsortiment

Detaljer

07 Stålkonstruksjoner (bærende)

07 Stålkonstruksjoner (bærende) 43(555) 07 Stålkonstruksjoner (bærende) 00.07.1 Stålkonstruksjoner Posten gjelder generelt og overordnet for alle øvrige poster for arbeider med stålkonstruksjoner. Enhetsprisene skal inkludere utarbeidelse

Detaljer

Leca Isoblokk 35 cm. Produktfordeler. Produktbeskrivelse. Produktspesifikasjon

Leca Isoblokk 35 cm. Produktfordeler. Produktbeskrivelse. Produktspesifikasjon Produktfordeler Leca Isoblokk 35 cm benyttes til bestandige og fuktsikre yttervegger som krever god isolasjon. Løsningen isolerer bedre enn kravene i TEK-10 og tilfredsstiller isolasjonskravet til yttervegg

Detaljer

Arbeidsbeskrivelse Iso-Fin

Arbeidsbeskrivelse Iso-Fin Fasadepussystem Finja Betong Arbeidsbeskrivelse Iso-Fin 2 Forberedelser Underlaget Tilsvarende fasadetegl eller pusset overflate. Løst hengende, eksisterende puss må rives. Puss som delvis har mist festeevnen

Detaljer

NS Eksempler på poster - Passiv brannsikring. 2 Branntetting Brannfuging... 1

NS Eksempler på poster - Passiv brannsikring. 2 Branntetting Brannfuging... 1 NS 3420-2017 Eksempler på poster - Passiv brannsikring INNHOLDSFORTEGNELSE 2 Branntetting... 1 1 Brannfuging... 1 1 Branntetting av bevegelig fuge med fugemasse... 1 2 Branntetting av fuge med tettelist...

Detaljer

Leca Isoblokk 35 cm tilpasningsblokk

Leca Isoblokk 35 cm tilpasningsblokk Produktfordeler Leca Isoblokk 35 cm benyttes til bestandige og fuktsikre yttervegger murvegger som krever god isolasjon, den isolerer bedre enn kravene i TEK-10. System består av flere komponenter. Krever

Detaljer

MONTERINGSANVISNING GLAVA AKRYL FUGEMASSE

MONTERINGSANVISNING GLAVA AKRYL FUGEMASSE MONTERINGSANVISNING GLAVA AKRYL FUGEMASSE FOR LINEÆRE FUGER OG GJENNOMFØRINGER MED RØR OG KABLER Rev, JUNI 0 TEKNISKE DATA/ BRUKSOMRÅDER GLAVA Akryl fugemasse Bakdytt Murte og støpte vegg- og gulvkonstruksjoner

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 10 07 STÅLKONSTRUKSJONER 07.222.5 SB7.4111 BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE m 292,20 KONSTRUKSJONER Stålprofil Materiale: Mineralull På søyler i ytter-

Detaljer

informerer Nr 5-2008 Flislegging av slanke veggkonstruksjoner av betong. Hvordan unngå løse og sprukne fliser.

informerer Nr 5-2008 Flislegging av slanke veggkonstruksjoner av betong. Hvordan unngå løse og sprukne fliser. informerer Nr 5-2008 Flislegging av slanke veggkonstruksjoner av betong. Hvordan unngå løse og sprukne fliser. Av Arne Nesje, SINTEF Byggforsk Sekretariatsleder i Byggkeramikkforeningen Betong betraktes

Detaljer