CreditInform AS Kundesenter Brukermanual. Market Select. CreditInform AS e-post:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CreditInform AS Kundesenter 815 55 454. Brukermanual. Market Select. CreditInform AS - 2003. www.marketselect.no 1 e-post: kundesenter@creditinform."

Transkript

1 Brukermanual Market Select CreditInform AS

2 INNLEDNING 3 INSTALLASJON 4 PÅLOGGING 5 FIRMAOPPSLAG 6 MARKEDSUTVELGELSE 8 GENERELT OM MARKEDSUTVALG 8 SELEKTERINGSKRITERIER 9 LISTE 11 RAPPORT 12 MENYVALG 13 DATAEKSPORT 15 IMPORT TIL MS EXCEL 18 BREVFLETTING I MS WORD 21 ETIKETTFLETTING I WORD 24 2

3 INNLEDNING Market Select oppdateres daglig og gir grunnlag for økt effektivitet i salgs- og markedsføringsarbeid. Verktøyet er basert på ny og hurtig web-teknologi. Market Select gir deg adresser til næringslivet og store deler av offentlig sektor. Det inneholder aktive foretak i foretaksregisteret, inklusive kontaktpersoner og avdelingskontorer. Verktøyet kan benyttes til ulike formål som for eksempel: Firmaoppslag - detaljer om hvert enkelt foretak: Firmanavn, adresser, telefonnummer, faksnummer, bransjer, kontaktpersoner, regnskap for siste 3 år, etableringsår, registrert dato og foretaksnummer. Dersom du skulle ha behov for veiledning når du benytter løsningen, er du velkommen til å kontakte vårt kundesenter på telefon , eller på e-post Vi gjør oppmerksom på at rapporter og selekteringskriterier kan avvike noe fra denne beskrivelsen, avhengig av hvilken versjon av Market Select du benytter. Hvilken versjon du har fremkommer øverst til høyre i vinduet. 3

4 INSTALLASJON Market Select skal ikke installeres på din maskin. Man bør allikevel være oppmerksom på enkelte forhold i forbindelse med oppsett i nettleseren som skal benyttes. Som standard er nettleseren innstilt til å tillate ActiveX komponenter og plug-ins. Dersom dette ikke er tilfelle skal man under verktøymenyen velge Alternativer for Internett og deretter velge Sikkerhet. Markér ikonet [Internett] og trykk på knappen [Egendefinert nivå]. Følgende dialogboks vil fremkomme: Her skal følgende punkter være aktive: Bruk skript på ActiveX-kontroller som er klarert for skripting. Kjør ActiveX-kontroller og pluginmoduler. I tillegg må Last ned signerte ActiveXkontroller være innstilt på [Spør] eller [Aktiver]. Når denne sjekken er utført, kan man starte Market Select. 4

5 PÅLOGGING Når du starter løsningen vil du få beskjed om å logge deg på. Brukernavn og passord får du ved å henvende deg til CreditInform AS. Ved førstegangs pålogging må du endre passordet du har mottatt til et personlig. Legg inn brukernavn og førstegangspassord og klikk på [Nytt Passord]. Det dukker da opp et nytt bilde som ber deg om å gjenta brukernavn og førstegangspassordet. I de to nederste feltene skal det legges inn et personlig passord som blir lagret på ditt brukernavn. Når du har gjort dette klikker du på [Ok]. Du vil da havne tilbake i det første påloggingsbildet. Her er brukernavnet og ditt nye passord overført fra forrige bilde, så du kan bare klikke [Ok]. Du vil også kunne lagre brukernavn/passord ved å krysse av for dette, slik at du slipper å taste dette hver gang du benytter løsningen. 5

6 FIRMAOPPSLAG Firmaoppslag benyttes når man skal fremhente opplysninger om et bestemt foretak. Søkekriteriene i firmaoppslag er som følger: Firmanavn Adresse Postnummer Kontaktperson Telefon Telefaks Foretaksnummer Under firmaoppslag har man ytterligere funksjoner til rådighet: Delnavn: Dersom denne funksjonen er avkrysset vil du kunne gjøre delnavnsøk. Eksempelvis vil du ved søk på "norsk" få opp listen med foretak hvor "norsk" er en del av foretakets navn, uavhengig av hvor i firmanavnet dette er plassert. Dersom funksjonen ikke er avkrysset vil du ved søk på "norsk" få opp en liste med foretak som starter på "norsk..." Maks. antall: Her angis det maksimale antallet virksomheter du ønsker skal fremkomme på trefflisten. Programmessig er det satt en øvre grense på

7 For å gjøre søk på et enkelt foretak, tast deler eller hele firmanavnet inn i feltet for [Navn]. Deretter klikkes [Søk]. Du vil da få opp en treffliste med de foretak som tilfredsstiller dine søkekriterier. Vær oppmerksom på at du kan kombinere flere søkekriterier, f.eks. ved å taste inn både foretakets navn samt postnummer før du klikker [Søk] Velg deretter det eller de foretak du ønsker ytterligere opplysninger om, ved å dobbeltklikke på linjen til de aktuelle foretak slik at de blir markert med et symbol til venstre for foretakets navn. Dersom du ønsker mer informasjon om flere selskaper som ligger under hverandre i trefflisten, kan du holde nede Space-tasten. Du vil da markere samtlige selskaper nedover på listen inntil du slipper tasten. For å innhente flere opplysninger om de foretak som er valgt, klikk arkfanen for [Rapport]. Dersom du har valgt flere foretak fra trefflisten, har du også mulighet til å hente frem disse ved å velge arkfanen [Liste]. Her vil du også kunne sortere foretakene på en rekke ulike kriterier, samt skrive ut ringelister, oversiktslister mm. Ved å klikke [Slett] vil dine søkekriterier bli slettet, slik at du kan gjøre nye søk på samme eller andre kriterier. Ved å klikke [Nullstill] vil hele søket inklusive trefflisten bli slettet. Følgende regler finnes for søkekriteriene: Navn: Adresse: Post nr.: Person: Telefon: Telefaks: Foretaksnr.: Ingen Ingen 4 sifre Inntastes som etternavn fornavn mellomnavn Må være numeriske tegn Må være numeriske tegn Må være numeriske tegn 7

8 MARKEDSUTVELGELSE Markedsutvelgelse benyttes når man skal søke frem grupper av foretak med felles kjennetegn. Søkingen er uunnværlig, dersom man ønsker å henvende seg til en spesiell gruppe foretak. Antallet forskjellige søkemuligheter varierer med versjonen av Market Select man har. De ulike søkekriteriene er beskrevet nedenfor. Det er viktig at man kombinerer søkekriteriene slik at man oppnår en mer målrettet markedsføring. Generelt om markedsutvalg Når man går inn på de ulike kriteriene, vil man få enkelte valg som går igjen på alle søkekriteriene. Disse valgene er: [Utvid] Dersom du markerer [Utvid] vil du for eksempel kunne velge ut flere bransjer eller et fylke sammen med flere kommuner. [Redusér] Dersom [Redusér] er aktivert vil utvalget ditt reduseres med de kriteriene du setter. Eksempelvis kan du redusere utvalget til kun å bestå av bedrifter med under 10 ansatte. [Ekskludér] Dersom du ønsker å utelate visse grupper foretak i utvalget, markeres [Ekskludér]. Dette gjelder for eksempel om man ønsker alle foretak i et fylke, unntatt de som har mellom 5 og 10 ansatte. 8

9 Selekteringskriterier Geografi: Postnummer: Ved en utvelgelse etter postnummer, skal man taste inn en minimum og en maksimumsverdi. Dersom minimumsverdien er lik maksimumsverdien er det kun foretak som ligger på dette postnummeret som fremkommer i utvalget. Sted: Ved søk på stedsnavn vil resultatet være de foretak som har det gjeldende stedsnavn i adressen. Kommune: Ved søk på kommune søker man på den gjeldende kommunes navn. Det er mulig å velge flere kommuner i det samme søketrinnet. Fylke: Søk på fylker fungerer som ved søk på kommuner. Bransje: Bransjeoversikt: Utvelgelse ved hjelp av en hierarkisk bransjeoversikt. Ved å dobbeltklikke på et element på listen, (eller trykke Space når valgbar'en er på ønsket felt), endres antall bransjer. Man kan arbeide seg videre i listen ved å trykke på "+", da vil undergruppene fremkomme. Et "+" betyr at gruppen består av en eller flere undergrupper. Søkeord - Kode: Utvelgelse, søk på bransjekoder direkte, eller ord i bransjeteksten. Antall ansatte: Antall ansatte: Søk på antall ansatte skjer ved å taste inn minimumsverdi og maksimumsverdi før søket gjennomføres. Kommunikasjon: Telefon: Firmaenes telefonområde kan benyttes som søkekriterium i en markedsutvelgelse. Søket kan blant annet være aktuelt dersom man lager telemarketinglister og kun ønsker et utvalg med foretak som har oppgitt telefonnummer. Telefaks: Samme funksjonalitet som ved søk på telefonområde. E-post: Tar kun med foretak med registrert e-postadresse. Web: Tar kun med foretak med registrert web-adresse. Kontaktpersoner: Privat: Her vil man kunne velge ut foretak som inneholder opplysninger om en eller flere bestemte kontaktpersoner, kategorisert innenfor privat sektor. Styre: Her vil man kunne velge ut foretak som inneholder en eller flere bestemte kontaktpersonkategorier innenfor styreverv. Offentlig: Her vil man kunne velge ut foretak/institusjoner som inneholder opplysninger om en eller flere bestemte kontaktpersoner kategorisert innenfor offentlig sektor. Regnskapsposter: Resultatregnskap: Ved å velge de ulike selekteringskriteriene under resultatregnskapet, vil man kunne selektere på foretak som ligger innenfor de intervaller det søkes på, innenfor regnskapspostene som søkes. Balanseregnskap eiendeler: Ved å velge de ulike selekteringskriteriene under balanseregnskapet, vil man kunne selektere på foretak som ligger innenfor de intervaller det søkes på, innenfor de regnskapsposter som søkes. Balanseregnskap: Ved å velge de ulike selekteringskriteriene under balanseregnskapet, vil man kunne selektere på foretak som ligger innenfor de intervaller det søkes på, innenfor de regnskapsposter som søkes. Endring Resultatregnskap: Ved å velge de ulike selekteringskriteriene under endring resultatregnskap, vil man kunne selektere på foretak som ligger innenfor de endringsintervaller det søkes på, innenfor regnskapspostene som søkes. Her kan man f.eks. gjøre søk på foretak som har hatt en viss vekst i driftsinntektene. Endring Balanseregnskap: Ved å velge de ulike selekteringskriteriene under endring balanseregnskap, vil man kunne selektere på foretak som ligger innenfor de endringsintervaller det søkes på, innenfor de regnskapsposter som søkes. 9

10 Nøkkeltall Likviditetsgrad: Sier noe om bedriftens evne til å betale kortsiktig gjeld. Soliditet: Faktor som viser hvor stor del av foretaket som er finansiert med egenkapital. Gjeldsgrad: Viser summen av kortsiktig og langsiktig gjeld sett i forhold til egenkapitalen. Resultatgrad: Angir hvor stor del av hver salgskrone som blir igjen til dekning av renter og overskudd. Totalkapitalrentabilitet: Viser resultatet på bedriftens normale aktivitet i form av avkastning målt i % før rentekostnader, ekstraordinære kostnader/inntekter samt skatt. Rentedekningsgrad: Forteller hvor mange ganger resultatet (før fradrag for finanskostnader) dekker finanskostnader. Diverse Foretaksform: Her kan man gjøre søk på bestemte foretaksformer som f.eks. aksjeselskap. Man kan også søke frem alle offentlige virksomheter dersom man velger ut foretaksformen Offentlig. Etableringsår: Her kan man gjøre søk på foretak som har etablert seg innenfor gitte årstall. Bank: Under Bank kan man velge ut en målgruppe basert på hvilken bankforbindelse foretaket er registrert med. Revisor: Under Revisor kan man velge ut en målgruppe basert på hvilken revisorforbindelse foretaket er registrert med. Registrert dato: Her kan man søke frem foretak som er registrert i foretaksregisteret innenfor gitte tidsintervaller. Man kan f.eks. søke frem hvilke foretak som er registrert siste måned. Ratingklasse: Ved å benytte ratingklasse som et søkekriterium, kan du sikre deg at målgruppen du velger er kredittverdig, basert på den informasjonen som foreligger i CreditInform sine databaser. 10

11 LISTE "Listen" viser resultatet eller resultatene av den utvelgelse som enten er gjort i firmaoppslag eller i markedsutvalget. Ofte kan listen benyttes til en videre utvelgelse av virksomheter fra et større søk, da man kan ekskludere enkelte virksomheter som ikke passer inn i utvalget. Ved å dobbeltklikke på et av foretakene i listen vil det aktuelle foretaket fremvises i rapporten. Ekskludere foretak fra listen kan gjøres ved å markere foretaket for deretter å benytte "delete" tasten. Foretaket vil da bli utelatt fra utvalget Sortering: bestemmer i hvilken sorteringsorden listen vises. Dette kan være nyttig hvis man ønsker å sortere utvalget etter driftsinntekter og dermed få en prioritetsliste over potensielle kunder. Man kan sortere på følgende kriterier i stigende eller synkende orden: Firmanavn Postnummer Sted Kommune Fylke Antall ansatte Telefon Sum Driftsinntekter Driftsresultat Ordinært resultat før skatt Sum egenkapital Ratingklasse Det er alltid kolonne fire sorteringen retter seg etter og som dynamisk skiftes ut avhengig av hvilket kriterium man har valgt å sortere etter. Listen viser foretakene i grupper av 25 og neste gruppe velges i Quickbaren under resultatlisten. 11

12 RAPPORT I fanen "Rapport" fremkommer en rapport inneholdende kontaktinformasjon, bransjeinformasjon samt regnskaper mm. for de utvalg man har valgt under "Firmaoppslag" eller "Markedsutvalg". Dersom du ønsker å hente frem dybdeinformasjon fra flere enn det aktive foretaket, kan du benytte [Neste] og [Forrige] knappene nederst til høyre i vinduet. 12

13 Følgende opplysninger kan være tilgjengelig (avhengig av versjon): Foretaksinformasjon Kontaktpersoner Regnskapsposter Navn Besøksadresse Postnr./sted Postadresse Postnr./sted Fylke/kommune Etableringsår Foretaksform Antall ansatte Telefonnr Telefaksnr Web E-post Foretaksnr Registrert dato Eiere Datterselskaper Revisor Bankforbindelse Bransjer Daglig leder Markedsføring Salg Økonomi Innkjøp IT Styreformann Styre Poster fra resultatregnskapet Poster fra balanseregnskapet Nøkkeltall I rapportene vil enkelte informasjonselementer være markert som linker. Ved eksempelvis å klikke på foretakets web-adresse, vil et nytt vindu åpnes, og foretakets hjemmeside fremkomme. Klikker du på foretakets e-postadresse, vil ditt e-postprogram generere en ny e-post. Dersom man klikker på disse, vil foretaksrapporten for det aktuelle foretaket/avdelingskontoret fremkomme. MENYVALG Fil Nullstill: Nullstiller ditt utvalg. Hent lagret søk: Ved bruk av dette menyvalget, kan du hente et eksisterende utvalg dersom dette er lagret. Lagre søk: Ved å lagre søket kan du senere hente opp dette, ved å benytte [Hent lagret søk]. Hent kunder: Denne funksjonaliteten kan du benytte dersom du har et eksisterende kunderegister, hvor du har lagret foretaksnummer på de ulike forekomstene. Ved å importere foretaksnumrene fra din kundedatabase til Market Select som en ren txt-fil, kan du f.eks. påføre ytterligere informasjon i en eksport. Ekskludér kunder: Dersom du ønsker å gjennomføre en kampanje rettet mot nye potensielle kunder, kan du gjøre et ordinært markedsutvalg, og deretter ekskludere egne kunder, dersom du har registrert foretaksnummer på objektene. Foretaksnumrene må da importeres som en ren txt-fil inn i Market Select. Kombinér kunder: Dersom du har gjort et ordinært markedsutvalg, og ønsker å finne de forekomstene som både er i ditt definerte markedsutvalg, og f.eks. i din kundedatabase kan du benytte [Kombiner kunder]. Dette forutsetter at du har foretaksnumrene til dine kunder tilgjengelig i et rent txt-format. Skriv ut liste: Med dette menyvalget kan du skrive ut oversiktslister med de foretak du har i ditt markedsutvalg. Du vil da skrive ut de foretak du har under [Liste]. Skriv ut rapport: Ved å benytte dette menyvalget vil du kunne skrive ut de rapportene du har i ditt markedsutvalg. Du vil kunne skrive ut enten den aktive rapporten, eller alle rapportene i utvalget. Eksportér: Ved å benytte dette menyvalget vil du ha muligheten til å kunne eksportere en rekke dataelementer fra løsningen. Dette vil beskrives nærmere under kapittel 9. Avslutt: For å avslutte løsningen kan du benytte dette menyvalget. 13

14 Vis Firmaoppslag: Tar deg til firmaoppslag hvor du kan søke frem opplysninger om et enkelt foretak Markedsutvalg: Tar deg til markedsutvalget hvor du kan gjøre søk basert på en rekke selekteringskriterier Liste: Tar deg til listefunksjonen der du kan se hvilke foretak som er i din målgruppe Rapport: Tar deg til rapportfunksjonen, hvor du kan se dybdeinformasjon over de foretak som ligger i din målgruppe Verktøy Innstillinger: Dersom du velger [Max.treff] samt [Delnavnsøk], og ønsker at dette skal være foretrukne innstillinger, kan du velge [Verktøy] og [Innstillinger] Hjelp Hjelp: Her finner du oppdaterte hjelpefiler som beskriver funksjonaliteten til løsningen Om Market Select: Her finner du blant annet informasjon om versjonsnummer, telefonnummer til kundesenteret mv 14

15 DATAEKSPORT Du kan med enkle tastetrykk eksportere en mengde data fra Market Select. Du kan eksportere dataene til ulike separerte tekstfiler, slik at du kan benytte dataene i forbindelse med flettebrev, import i CRM-systemer mv. Nedenfor finner du en trinn for trinn veiviser på hvordan dette enkelt kan gjøres. Start med å gjøre utvalget du ønsker eksportert, enten fra [Firmaoppslag] eller fra [Markedsutvalg]. Velg deretter [Fil] og [Eksportér]. NB! Det er viktig at du benytter filmenyen som tilhører Market Select, og ikke filmenyen som tilhører din nettleser. 15

16 Du får da opp et nytt vindu hvor du kan velge eksportformat. Du kan i tillegg velge om du vil ha med overskriftsrad for de ulike feltene i eksportfilen. Klikk så [Valg av datafelter]. Et nytt vindu vil da åpnes. Her har du muligheten til å velge ut hvilke data du ønsker i din eksportfil. Du kan enten velge ett og ett datafelt, eller benytte deg av de definerte malene for [Telefonliste], [DM-liste] eller [Full eksport]. Når valgene er gjort, klikk [OK]. Du får da opp vinduet hvor du valgte feltskilletegn. Klikk [Lagre som]. 16

17 Velg hvor du ønsker å lagre filen, velg et passende filnavn, og klikk [Lagre]. Nedlastingen vil nå starte. 17

18 IMPORT TIL MS EXCEL 1. Åpne Excel. 2. Velg [Fil] og [Åpne]. 3. Velg [Tekstfiler] under [Filtype:], klikk på filen du eksporterte fra Market Select og velg [Åpne]. 4. Du får nå opp en Tekstimportveiviser som består av 3 trinn. Klikk [Neste] i første trinn. 18

19 5. I andre trinn vil du se at informasjonselementene blir fordelt i kolonner. Klikk [Neste]. 6. I tredje trinn må postnummer-kolonnen endres fra kolonnedataformat [standard] til [tekst]. NB! Dersom du ikke endrer kolonnedataformatet til tekst, vil den første nullen i alle postnummer i Oslo forsvinne. Når dette er gjort, klikk [Fullfør]. 19

20 7. Adresselistene dine kan nå sorteres og bearbeides videre i Excel-arket. NB! Husk å markere hele regnearket dersom du skal sortere adresselistene. Dersom du sorterer informasjonen uten å markere hele regnearket, vil kun den kolonnen som du ønsker å sortere på bli sortert. Husk å lagre filen som en Excel-fil. 20

21 BREVFLETTING I MS WORD 1. Hent opp brevet du ønsker å flette til utskrift. 2. Velg [Verktøy] og [Flett utskrift]. 3. Deretter velger du [Opprett] og [Standardbrev]. 4. Klikk på knappen [Aktivt vindu]. 21

22 5. Velg så [Hent data] og [Åpne datakilde]. 6. Velg [Tekstfiler] under [Filtype:], klikk på filen du eksporterte fra Market Select og velg [Åpne]. 7. For å kunne sette inn flettefeltene i Word-dokumentet velger du [Redigér hoveddokument]. 8. Du får nå opp en ny verktøylinje i Word hvor du velger Sett inn flettefelt. Du vil få opp en flervalgsliste, der du setter inn de feltene du ønsker å ha med i utsendelsen. (F.eks: kontaktperson, navn, adresse, postnummer, poststed). For å kontrollere at flettefeltet er i orden, kan du trykke på knappen merket [«ABC»]. Husk å merke alle etiketter og adresser med Kilde: CreditInform AS tlf

23 9. Velg [Verktøy], [Flett utskrift] og [Flett]. 10. Du kan nå flette til et nytt dokument. Klikk [Flett]. 11. Flettedokumentet er nå klart til å skrives ut. Dersom du har scannet inn din signatur, eller hvis dokumentet inneholder bilder, anbefales det å flette direkte til utskrift. 23

24 ETIKETTFLETTING I WORD 1. Åpne et nytt dokument i Word. 2. Velg [Verktøy] og [Flett utskrift]. 3. Deretter velger du [Opprett] og [Adresseetiketter]. 4. Klikk på knappen [Aktivt vindu]. 5. Velg så [Hent data] og [Åpne datakilde]. 24

25 6. Velg [Tekstfiler] under [Filtype:], klikk på filen du eksporterte fra Market Select og velg [Åpne]. 7. Klikk [Hoveddokumentoppsett] som tar deg til [Etikettalternativer]. 8. I neste trinn velger du det etikettformatet som dine etiketter har. Dersom du har en av standardetikettene som ligger under [Etikettprodukter], velger du det. (For eksempel Avery A4 and A5.) Velg også [Produktnummer] i tabellen nederst til venstre. (For eksempel L7560 Adresse.) Dersom du har et annet format, velg [Andre] og registrer det nye formatet. Velg gjerne [Detaljer] for å sjekke at antall og mål stemmer. Trykk [OK]. 25

26 9. I neste vindu bestemmer du hvordan du ønsker at etiketten skal se ut. Klikk [Sett inn flettefelt], og velg rekkefølgen fra denne listen; for eksempel: Firma, Daglig leder, Navn, Postadresse, Postnr., Sted. NB! Merk at hver gang du velger et felt, så kommer du tilbake til [Eksempeletikett], og at du må velge linjeskift slik at du får feltene under hverandre. Klikk [Sett inn flettefelt] mellom hvert valgte felt. Når det gjelder Postnr. og Sted så settes disse feltene ved siden av hverandre med et mellomrom, mellom faste felter (for eksempel kildemerking) kan dette tastes direkte inn i eksempeletiketten. Når alle felter er valgt, trykk [OK]. Høyreklikk på teksten for å minske skriftstørrelsen. 10. I vinduet [Flett utskrift] klikker du [Flett] (Trinn 3.) Et nytt vindu åpnes. Klikk [Flett] igjen. 11. Etikettene er nå klare til å skrives ut. 26

Brukermanual Market Select Web

Brukermanual Market Select Web Brukermanual Market Select Web Verdien av å vite CreditInform AS Login Logg deg inn på din versjon av Market Select med tildelt brukernavn og passord. Dette er et 1. gangs påloggingspassord som du kan

Detaljer

Experian AS Kundesenter 815 55 454 BRUKERHÅNDBOK INFOWEB SELECT. www.experian.no 1 e-post: kundesenter@no.experian.com

Experian AS Kundesenter 815 55 454 BRUKERHÅNDBOK INFOWEB SELECT. www.experian.no 1 e-post: kundesenter@no.experian.com BRUKERHÅNDBOK INFOWEB SELECT www.experian.no 1 INNLEDNING... 3 TILKNYTNING TIL LØSNINGEN... 4 MENYVALG... 5 FIRMAOPPSLAG... 6 MARKEDSUTVALG... 8 EKSPORT... 18 IMPORT AV FORETAK.... 20 LAG ETIKETTER...

Detaljer

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen!

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Kom i gang med InfoWeb Select - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Innhold 1. Visste du at det hvert år... 3 2. Logg inn i InfoWeb Select... 3 Endre passord ved første logg inn... 3 Ordinær

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting UiS-IKT Kompetanse 2010 Adresselister og fletting Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft når du vil flette sammen standard dokumenter med en adresseliste. Forklaringene

Detaljer

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 INNHOLD GENERELT... 3 SØKE ETTER FIRMA... 4 Søkekriterier... 4 Søk... 6 SE PÅ SØKERESULTAT... 7 BEHANDLE SØKERESULTAT... 10 Oppdatere en bedrift

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen "Abonnement":

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen Abonnement: Administrere abonnementet I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som er tilgjengelige for administrator av et abonnement på web. 1 Gå til abonnementet ditt For å gå til abonnementet

Detaljer

Problem med innlogging til Sauekontrollen Web?

Problem med innlogging til Sauekontrollen Web? Problem med innlogging til Sauekontrollen Web? Riktig nettleser? Husk at det er kun Internet Explorer av nettlesere som kan brukes (ikke for eksempel Opera, Mozilla Firefox, Safari). Riktig brukernavn

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual Troja.NET brukermanual 1 av 53v Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FIGURLISTE... 5 1.0 INSTALLASJONSGUIDE... 7 1.1 PROGRAMVAREKRAV:... 7 1.1.1 Oppsett av Microsoft SQL Server 2000... 7 1.1.2

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM Slik gjør du det Bizweb i Visma CRM 14.10.2013 Hvordan sette opp integrasjonen 1. Logg deg på Visma CRM med en bruker som har administratorrettigheter til Visma CRM. 2. Velg menyen Verktøy, Administratorfunksjoner

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

Brukerveiledning NOBB.no

Brukerveiledning NOBB.no Brukerveiledning NOBB.no 2014 November 2014 Brukerveiledning NOBB.no Side 1 Innholdsfortegnelse Pålogging... 3 Administrasjon av brukere... 3 Enkeltsøk... 4 Visning av søkeresultat... 4 Avansert søk...

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Med Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online kan du hente inn og oppdatere kontaktinformasjon fra Telefonkatalogen 1880 online. Ved å oppdatere blant annet navn,

Detaljer

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Versjon av 21.1.2010 Innledning Før man kan få tilgang til MUSITs samlingsdatabaser, må man få tildelt et brukernavn og passord. Dette får man ved å henvende

Detaljer

Admin: Pressemeldinger: Kandidater: Markedsdiagnose: Alarm:

Admin: Pressemeldinger: Kandidater: Markedsdiagnose: Alarm: Brukerveiledning Admin:... 1 Konto innstillinger:... 1 Brukeradministrasjon:... 1 Pressemeldinger:... 3 Dine pressemeldinger:... 3 Ny pressemelding:... 3 Kandidater:... 5 Kandidat søk: Styre CV:... 5 Kandidat

Detaljer

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Medlemsadministrasjonsmodulen er et register over alle personer tilknyttet en organisasjon i idretten. Her kan organisasjonsleddene administrere og endre personer

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja 5 Mappene 6 Lage en mappe

Detaljer

Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual

Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual 1 Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual Oppdatert 14. februar 2010 Innholdfortegnelse Logg inn side 2 Arkfanen Arkiv side 3 Andre verktøy under arkfanen Arkiv side 4 Tilleggsinformasjon på en tilbakemelding

Detaljer

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010.

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010. Brukerveiledning AdmFak Administrasjon Fakturabehandling Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler Versjon 1.0 2010 Side 1 / 18 1. INNLEDNING... 3 2. KOMME I GANG... 4 2.1 INNLOGGING... 4 2.2 MENY... 5

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Versjon 05 11.09.2017 Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja

Detaljer

Hvordan lage etiketter med hagelagmedlemmers navn og adresse. For Office 2007 eller 2010 Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.2 20.03.

Hvordan lage etiketter med hagelagmedlemmers navn og adresse. For Office 2007 eller 2010 Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.2 20.03. Hvordan lage etiketter med hagelagmedlemmers navn og adresse. For Office 2007 eller 2010 Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.2 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde.

Detaljer

Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S

Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S Dokumentversion: 20130920A 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kapittel 1. Aktiver MV-Login administratorkonto... 5 Kapittel 2. Bruk MV-Login Administrasjon...

Detaljer

Brukerveiledning. Legge til brukere... 2

Brukerveiledning. Legge til brukere... 2 Brukerveiledning E-SEPU Skoleadministrator Innholdsfortegnelse Legge til brukere... 2 Legg til bruker(e) enkeltvis... 4 Importere brukere fra Excel- eller CSV-fil... 5 Formattere Excel-/CSV-ark... 5 Importere

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012 Brukerveiledning Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio idaf 15.08.2012 Dette dokumentet skal sørge for at alle NIL-medlemmer har en oppdatert profil og

Detaljer

Brukerveiledning TT-web Troms (CERT)

Brukerveiledning TT-web Troms (CERT) Brukerveiledning TT-web Troms (CERT) Versjon: 14.februar 2013 Innhold LOGGE INN...3 Logge inn på nytt...4 KOMMUNEPORTAL...5 MINE OPPGAVER...6 KUNDE REGISTRERING...6 SERTIFISERINGSVEIVISER...7 Registrere/legge

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 2.1 (gjelder versjon 7.50 eller nyere av Visma Global) 16.09.2011 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette

Detaljer

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning 1 Velkommen til KPMG Kundeportal 1 1.1 Logg inn i portalen 1 1.2 Glemt passord? 1 1.3 Tilgang til flere portaler 2 2 Navigering i mappestrukturen og opplasting av

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg

Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg Innhold Informasjon om konvertering... 3 NB! Før du tar i bruk nye HRessurs Reise og Utlegg... 4 Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg: (reisende)... 4

Detaljer

2. Hvordan opprette og sende dokument via SvarUT (ekspedere)

2. Hvordan opprette og sende dokument via SvarUT (ekspedere) 1. Hva er SvarUT? SvarUT er en løsning for kommuner til formidling av digital post. Som saksbehandler i WebSak kan du gjennom SvarUT sende digital post til innbyggere, næringsliv og offentlige organ. NB!

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Brukerveiledning SmartCheck

Brukerveiledning SmartCheck Brukerveiledning SmartCheck Innhold Introduksjon... 3 Support... 3 Logg inn... 4 Justering av menylinjen (anbefalt å gjøre)... 5 Søk... 5 Selektering... 6 Avansert selektering... 7 Mitt søk... 9 SmartCheck

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 GPS og Rovbase Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en beskrivelse av hvordan GPS sporlogger skal overføres til Rovbase 3.0. Sammendrag

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE BRUKERVEILEDNING FOR REDIGERINGSPROGRAM Link til redigeringsprogrammet: http://www.askerfk.no/admin/default.asp Skriv inn ditt brukernavn og passord. Brukernavn og passord

Detaljer

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Åpning av filer: Velg mappeikonet på verktøylinjen øverst, du vil da få opp browseren. Velg dokumentet du ønsker og velg knappen åpne. Dokumentet som du har

Detaljer

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE Tillitsvalgt (ATV) og vara på KS-området (videregående skole, grunnskolen, kommunale barnehager, PPT mfl). Andre tillitsvalgte som bruker Gmail Oppdatert utgave 01.06.2011 BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Nordic Business Key. Brukerveiledning. AAA Soliditet AS Langkaia 1, 0150 Oslo Postboks 1419 Vika, 0115 Oslo +47 22 45 93 00. www.soliditet.

Nordic Business Key. Brukerveiledning. AAA Soliditet AS Langkaia 1, 0150 Oslo Postboks 1419 Vika, 0115 Oslo +47 22 45 93 00. www.soliditet. Nordic Business Key Brukerveiledning Introduksjon Nordic Business Key er det produkt som hjelper deg å finne nye kunder og prospekts. Det finnes tre versjoner av Nordic Business Key (NBK), Small, Medium

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: Side 1

hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: Side 1 hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: 04.10.2012.2012 Side 1 Innhold hypernet Fravær... 3 Innlogging... 4 Ny bruker (søke om tilgang)... 4 Registrert bruker... 6 Registrert bruker (søke

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE:

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: (benyttes til å opprette og redigere navneliste, samt laste denne til tablået via USB kabel) TiSferaDesign Kan lastes ned herfra: http://www.homesystems-legrandgroup.com/bthomesystems/productdetail.action?productid=019

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ]

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] 2012 Indre Østfold Data IKS Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] Har du tynnklient (NC; ikke PC)... får du opp følgende bilde når du slår på strømmen: Her velger du enten Kontor full skjerm

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Oppsett «Visma Contacts»

Oppsett «Visma Contacts» Oppsett «Visma Contacts» Kort implementeringsguide for Visma Global Mer info: https://itunes.apple.com/us/app/visma-contacts/id1050106314?mt=8 Merk: Du kan laste ned appen og prøve demoversjonen uten at

Detaljer

Klikk her for å åpne søkeverktøyet.

Klikk her for å åpne søkeverktøyet. FaktaNet live! Hjelp Hovedmenyen. Klikk på denne knappen for å komme tilbake til hovedsiden. Dvs. den siden som viser antall nye/oppdaterte prosjekter siden siste oppdatering. Klikk her for å åpne søkeverktøyet.

Detaljer

Brukermanual for EIK IFs webside

Brukermanual for EIK IFs webside Brukermanual for EIK IFs webside Denne brukermanualen er en skjematisk gjennomgang av basisfunksjonene for hver enkelt årgang/lag. Arild Neste. Tel: 977 42 162, ar-neste@online.no EIK, 9. november 2009

Detaljer

Kom i gang med InfoWeb. - Styr unna dårlige betalere!

Kom i gang med InfoWeb. - Styr unna dårlige betalere! Kom i gang med InfoWeb - Styr unna dårlige betalere! Innhold 1. Visste du at... 3 2. Logg inn... 3 Endre passord ved første logg inn... 3 Ordinær logg inn... 4 3. Søke opp et foretak/privatpersoner...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING 2008

BRUKERVEILEDNING 2008 Brukerveiledning Side 1 BRUKERVEILEDNING 2008 Alle rettigheter til dette programmet tilhører Bedriftsdatabasen.no AS. Enhver form for kopiering (elektronisk, optisk, manuell eller annen overføring) av

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

Brukerveiledning Profil

Brukerveiledning Profil Brukerveiledning Profil Passord, logg inn, endre brukernavn og profil Ida Festervoll 15.11.2020 Dette er en steg for steg veileder som hjelper deg å logge inn på www.nil.no og endre din profil og konto

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjekt nr. 2011-16 PayEx Logistics

Brukerdokumentasjon Prosjekt nr. 2011-16 PayEx Logistics Side 1 av 17 Payex Logistics Brukermanual Ver. 1.0 31.05.2011 Gruppe 16 Høgskolen i Oslo Side 2 av 17 1 Innledning Denne brukerdokumentasjonen forklarer bruken av logistikksystemet som er laget for PayEx.

Detaljer

Kom i gang med matrikkelklienten

Kom i gang med matrikkelklienten Kom i gang med matrikkelklienten Starte matrikkelklienten Mål med oppgaven: La kursdeltager få kjennskap til hvordan en starter matrikkelklienten til kartverket Matrikkelklienten til kartverket Føring

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2015 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE INNLEDNING 1. INNLOGGING 2 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 4 5. INNSENDING AV RAPPORT

Detaljer

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no. Media Asset Management AS http://www.mam.no

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no. Media Asset Management AS http://www.mam.no Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no Media Asset Management AS http://www.mam.no Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 Hva er BrandMaker Markedsplanlegger?... 3 Hva trenger

Detaljer

Vis filer fra banken Filoverføring forenklet

Vis filer fra banken Filoverføring forenklet Vis filer fra banken gir deg en oversikt over de filer som kan hentes fra banken. Dette forutsetter som regel at du tidligere har opprettet en filbestilling. Bestillingen opprettes via Bestill fil fra

Detaljer

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen Grunnkurs i Windows Utforsker Nordre Land kommune IKT-avdelingen - 2 - Fil- og mappehåndtering med Windows Utforsker Innholdsfortegnelse Introduksjon...- 3 - Generelt om filbehandling...- 3 - Filbehandling...-

Detaljer

Ida Festervoll 15.11.2010

Ida Festervoll 15.11.2010 Brukerveiledning Legg inn portfolio Ida Festervoll 15.11.2010 Dette er en steg for steg veileder som hjelper deg å legge prosjekter i portfolioen Innhold Legg INN Portfolio... 2 Hvordan kan en portfolio

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

1 Installasjon... av Total Konsern. 1 Oppstartsprosedyre. 1 Overføringsprosedyre. 1 Konsern-konsolidering... med Total

1 Installasjon... av Total Konsern. 1 Oppstartsprosedyre. 1 Overføringsprosedyre. 1 Konsern-konsolidering... med Total Innholdsfortegnelse I Innholdsfortegnelse 1 Installasjon 1 1 Installasjon... av Total Konsern 1 2 Viktig informasjon om årsoppgjøret 2014 2 1 Oppstartsprosedyre... 2 3 Overføring av tall fra 2013 til 2014

Detaljer

Brukerveiledning Purehelp PRO

Brukerveiledning Purehelp PRO Brukerveiledning Purehelp PRO Admin: (Bronse / Sølv / Gull) Konto innstillinger Brukeradministrasjon Pressemeldinger: (Bronse / Sølv / Gull) Dine pressemeldinger Ny pressemelding Kandidater: (Gull) Kandidat

Detaljer

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING Denne manualen er en hjelp til førstegangsbrukere av Schenkers Online Booking Service. Vår online booking service kan brukes til å bestille transport av eksportsendinger

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold:

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold: Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold: Skjermbilde 3: Påloggingsinformasjon Skjermbilde 4-6: Redigere Første-siden (loge/leir) Skjermbilde 7-11: Redigere

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

WEBaccess. Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere

WEBaccess. Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere WEBaccess Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere FORORD Velkommen til vår opplæring i CareTech WEBaccess. Denne manualen gir deg kunnskap om hvordan nettløsningen WEBaccess fungerer,

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 Excel Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 1 Excel: Basisfunksjoner Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav) og vannrette

Detaljer

Veiledning til regnearksmalen

Veiledning til regnearksmalen Veiledning til regnearksmalen 1. Nedlasting av regnearksmalen: Husk å trykk lagre (ikke åpne ) ved nedlasting av regnearksmalen fra PORTs hjemmesider. Dersom en trykker åpne og lagrer regnearksmalen på

Detaljer

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6 Innhold Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Innlogging... 2 Opplysninger som importeres fra FANE2... 4 Lagre og forhåndsvis

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Brukerveiledning. Kurs- og konferansemodul for NFK. http://www.nfk.no/kurs. Nettbasert administrasjonssystem for kurs, konferanser og seminarer

Brukerveiledning. Kurs- og konferansemodul for NFK. http://www.nfk.no/kurs. Nettbasert administrasjonssystem for kurs, konferanser og seminarer Brukerveiledning Brukerveiledning Kurs- og konferansemodul for NFK http://www.nfk.no/kurs Nettbasert administrasjonssystem for kurs, konferanser og seminarer Sist oppdatert. 24.01.2012 Innhold Oversikt

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg studieplan b. Gi kurset

Detaljer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Dette er en brukerveiledning til systemadministrasjon i KF Infoserie. Her gjennomgår vi de forskjellige funksjonene som

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no.

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no. Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no Gekab Merkesystem - Snarvei til mer effektiv merking Systemet er beregnet

Detaljer