Admin: Pressemeldinger: Kandidater: Markedsdiagnose: Alarm:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Admin: Pressemeldinger: Kandidater: Markedsdiagnose: Alarm:"

Transkript

1 Brukerveiledning Admin:... 1 Konto innstillinger:... 1 Brukeradministrasjon:... 1 Pressemeldinger:... 3 Dine pressemeldinger:... 3 Ny pressemelding:... 3 Kandidater:... 5 Kandidat søk: Styre CV:... 5 Kandidat søk: Avansert:... 5 Legg inn Styre CV:... 5 Markedsdiagnose:... 9 Søk foretak:... 9 Søk seleksjon: Selskapsverdi: Markedsanalyse: Ranking: Rating: Konkurrentanalyse: Alarm: Alarm grupper: Vis rapport:... 30

2 Logg inn: 1. Gå til webadressen 2. Skriv inn brukernavn og passord, som du har mottatt på e-post. 3. Klikk knappen Logg inn. Admin: Konto innstillinger: Her kan du endre på navn, telefon, e-post og passord. Klikk knappen Oppdater konto for å lagre endringer. (se figur 1) Brukeradministrasjon: Her legger du til, endrer eller fjerner brukere:(se figur 2) Legge til ny bruker: (se figur 3) 1. Klikk på linken Legg til ny bruker. 2. Fyll inn feltene i skjema. Navn: Navnet på brukeren E-post: E-postadressen til brukeren. E-posten kan ikke være benyttet av en allerede eksisterende bruker. NB: Viktig at denne blir skrevet inn riktig da den blir benyttet av alarm - tjenesten. Passord: Blir satt automatisk, ønsker du å sette dette manuelt klikk på teksten Sett passord manuelt. Telefon: Tlf til bruker. Nivå: Rettighetsnivået til brukeren. Denne settes som oftest til normal. Tilgang Alarm tjeneste: Sett om brukeren skal ha tilgang til tjenesten Alarm Aktiv: Skal brukeren være aktiv. 3. Klikk knappen Legg til. Endre en bruker: (se figur 4) 1. Klikk på linken Endre til høyre for brukeren. 2. Endre opplysningene i skjema. 3. Klikk knappen Oppdater. Fjern en bruker: (se figur 4) 1. Klikk på linken Fjern til høyre for brukeren. 2. I pop-up vindu klikker du OK for å bekrefte sletting av brukeren. Klikk Avbryt for å angre valget. 1

3 Figur 1: Figur 2: Figur 3: 2

4 Figur 4: Pressemeldinger: Dine pressemeldinger: Oversikt over alle pressemeldinger som er opprettet. Ny pressemelding: Her legger du inn nye pressemeldinger. Legg til pressemelding: 1. Klikk på linken ny pressemelding til venstre i skjermbilde. 2. Fyll inn feltene i skjema (Se figur 5) Tittel: Overskrift til pressemeldingen. Ingress: hele pressemelingen eller kort info om innholdet i pressemeldingen. Dokument: Pressemeldinger lages som regel i ett eget dokument (Word, pdf etc.). Her laster du opp dette dokumentet ved å klikke på knappen Bla igjennom. Finn frem til dokumentet og klikk Åpne. Stien til pressemeldingen din legger seg i tekstfeltet. Publiseringsdato: Her legger du inn datoen for når du ønsker at pressemeldingen skal bli publisert i Purehelp. For å sette en dato, klikk i tekstfeltet og velg fra kalenderen som kommer opp. Aktiv: Standard verdi i denne boksen er Ja. Hvis du ønsker at pressemeldingen ikke skal vises, velger du Nei. 3. Klikk på knappen Legg til. Figur 5: 3

5 Redigere en pressemelding: 1. Klikk på linken Endre. Se rød firkant i figur Skjema som beskrevet over kommer frem med tekstene tilhørende denne pressemeldingen. Rediger feltene og klikk knappen Endre. Figur 6: Fjern en pressemelding: 1. Klikk på linken Fjern. Se rød firkant (Figur 7). 2. Bekreft slettingen med OK. Avbryt for å kansellere slettingen. Figur 7: 4

6 Kandidater: Kandidat søk: Styre CV: (PRO+) Her søker du opp kandidater som har lagt inn styre CV. Velg de kriteriene du ønsker at kandidaten skal ha og trykk Søk.(Se figur 8) Kandidat søk: Avansert: (PRO+) Her søker du opp kandidater som innehar en næringsrolle. (Se figur 9) Du får oversikt over: o Alle foretakene som kandidaten har eller har hatt verv i. o Hvilke verv kandidaten har/hadde. o Hvor mange år kandidaten har hatt vervet. o Under linken vis detaljer får du opp regnskapsdetaljer for det aktuelle foretaket og flere detaljer vedr. vervet til kandidaten. Legg inn Styre CV: Her legger du inn din personlige styre CV. (se figur 10) o Beskrivelse: Her kan du gi en kort beskrivelse av deg selv. Bruk gjerne denne seksjonen for å fremheve dine sterke sider. o Styre ønsker: Her huker du av for hvilke type styreverv du ønsker, størrelse på virksomheten og i hvilken region du fortrinnsvis ønsker engasjement. o o o o o o o o Kvalifikasjoner: Huk av for de kvalifikasjonene som står listet opp. Styreverv: Hvis du allerede er med i ett eller flere styrer vil disse bli listet opp automatisk. Har du deltatt i ett styre før vil dette også komme opp under historiske verv. Hvis ikke alle vervene du har hatt ligger inne kan du klikke på legg til verv. Språk: Skriv inn de første bokstavene i språket (f. eks: no..., eng..).velg så språket fra tabellen. Angi deretter på hvilket nivå du behersker språket. Stillingstitler: Her kan du angi både nåværende og historiske stillinger. Skriv inn de første bokstavene i din stillingstittel i søkefeltet (f. eks: it..., dir., økon ). Velg så den stillingstittelen i tabellen du mener passer best for deg. Hvis du ikke finner en relevant tittel i tabellen, skriv inn tittelen selv i feltet og trykk så enter for å lagre den. Fyll deretter inn arbeidsgiver, årstall og eventuelt en kommentar. Start deretter prosessen på nytt for å legge inn flere stillingstitler. Bransjeerfaring: Velg en bransje kategori fra listen som f. eks EDB/IT. Velg de kategoriene du mener best beskriver din bransjeerfaring. Utdannelse: Skriv inn de første bokstavene i din utdannelse / akademiske tittel f.eks: it..., bache., master., kiropr.). Velg deretter den mest relevante fra listen. Fyll deretter inn navn skole institusjon og år fra og til. Legg deretter inn en kommentar hvis du mener det er nødvendig. Start deretter prosessen på nytt for å legge inn flere utdannelser. Aktiv: Sett om Styre CV`en skal være aktiv. Klikk knappen Lagre. 5

7 Figur 8: 6

8 Figur 9: 7

9 Figur 10: 8

10 Markedsdiagnose: (PRO/PRO+) Søk foretak: Her søker du opp et eller flere foretak. (Se figur 11) o Lagret søk: Her får du opp en liste over dine lagrede søk. o Navn: Her skriver du inn navnet på foretaket du vil søke opp o Type søk: Velg vanlig eller inneholder. Vanlig: Søker etter foretak som starter med frasen du har skrevet i feltet Navn. Inneholder: Søker etter foretak som inneholder frasen du har skrevet i feltet Navn. o Org. nr: Skriv inn org. nr til et selskap. o Adresse type: Velg om du vil søke i både besøk - og postadresse eller kun en av de. o Adresse: Legg inn en adresse. o Post type søk: Velg bare postnr, alle med samme poststed eller postnr fra til. Bare postnr: Skriv inn et postnr i feltet Postnr Alle med samme poststed: Legg inn poststed i felte poststed. Postnr fra til: Søker etter foretak som befinner seg i postnr sonen du har lagt inn. o Fylke: Velg fylke fra listen. o Kommune: Skriv inn minimum 2 bokstaver i feltet. Velg kommune fra listen. Du kan velge så mange kommuner du vil. o Telefon/faks: Skriv inn telefonnr eller faksnr til bedriften du søker etter. o Bransjekode: Skriv inn en eller flere bransjekode(r). Ønsker du å legge inn flere bransjekoder skiller du disse med komma (,). o Søk etter bransjer: Klikk på linken Velg bransjer. Nytt vindu kommer frem. (se figur 12) Søk i bransjer: Skriv inn f. eks transport og klikk søk. Alle bransjer som inneholder ordet transport blir markert som bold. Merke søkeresultat: For å merke alle søkeresultatene klikker du på knappen Merk søkeresultat. Rens: Ønsker du å rense alle merkingene og valgene klikker du på knappen Rens. Lukk: Når du har valgt ønskede bransjer klikker du på Lukk for å komme tilbake til søkeskjema. o Selskapsform: Velg fra listen hvilke selskapsform du vil foretakene i søkeresultatet skal ha. o Foretak status: Velg kriterier fra listen. o Omsetning Resultatgrad: Sett inn ønskede verdier fra og til. o Driftscore: Velg et av alternativene fra listen. o Konkursscore: Velg et av alternativene fra listen. o Bankscore: Velg et av alternativene fra listen. o Antall ansatte: Sett inn ønskede verdier fra og til. o Registrert etter (dag/mnd/år): Alle foretak som er registrert etter denne datoen vises i søkresultatet. o Registrert før (dag/mnd/år): Alle foretak som er registrert før denne datoen vises i søkresultatet. o Revisor orgnr.: Viser alle foretak som er tilknyttet valgt revisor i søkeresultatet. o Klikk knappen Søk for å se søkeresultatet. o Ønsker du å rense skjema klikker du på knappen Rens. o I boksen Antall resultat vises: Antall foretak som vil komme frem i søkeresultatet. Lagre søk: Lagrer søkekriteriene som er satt. (se figur 13) Lagre seleksjon: Åpner søkeresultatet som adresseliste. Åpnes i Excel. 9

11 Figur 11: 10

12 Figur 12: Figur 13: 11

13 Søkeresultat: Her får du opp alle foretakene som matcher kriteriene du la inn i søk foretak skjema. For å se nærmere på ett foretak klikker du på foretaksnavnet eller orgnr. (se figur 14) Figur 14: I søkeresultatet har du 5 hurtigfunksjoner pr. foretak. Disse er: o Alarm (overvåking) : Setter overvåking på foretaket.(les mer i pkt. Alarm) o Foretaksanalyse : Laster ned foretaksanalyse i PDF. o Selskapsverdi : Hurtigknapp for å komme til selskapsverditjenesten. o Legg til konkurrentanalyse : Her legger du til foretaket i konkurrentanalysen. o Webshop Soliditet : Hurtigknapp for å bestille rating og betalingsanmerkninger fra Soliditet. 12

14 Visning av et foretak: Her kommer all informasjonen om et foretak opp. Informasjonen er delt inn i 6 faner. (se figur 15) Disse er: o Sammendrag: Her får du et raskt overblikk over den viktigste informasjonen til foretaket. o Firmainfo: Viser markedsinfo, juridiskinfo, eierposter andre selskaper, juridiske personer, kontaktpersoner og aksjonærer. o Regnskap: Viser Resultatregnskap, balanseregnskap og nøkkeltall. Grafene ute til høyre kan klikkes på for å fremstille tallene grafisk. o Pantegrad: Viser pantegraden til foretaket. o Selskapsverdi: Her må du huke av de 29 markedsfaktorene for å kunne få ut et resultat. Når du kommer til resultatsiden vil du kunne lagre denne ved å klikke på knappen Lagre og vis rapport nederst på siden. Rapporten lastes opp i PDF. Vi anbefaler at du leser igjennom introduksjonsskrivet, som ligger under fanen Modell. o Foretaksanalyse: Laster ned en 9 siders foretaksanalyse av foretaket du er inne på. o Alarm: Aktiverer overvåking av selskapet. (Se pkt. Alarm) 13

15 Figur 15: 14

16 Søk seleksjon: Her søker du opp en seleksjon med foretak på bakgrunn av en bransje, kommune, fylke etc. Resultatet genereres opp i Excel. Skjema du setter kriteriene i er identisk med skjema søk foretak, som er beskrevet under punktet Søk foretak, med unntak av et felt, Kontaktpersoner. (Se figur 16) o Kontaktpersoner: Her velger du hvilken kontaktperson du ønsker skal vises i adresselisten. Hvis navn eksisterer under tittelen vil dette vises ellers vises tittelen du har valgt. o Klikk knappen Søk, seleksjonen åpnes i Excel. Figur 16: (utsnitt fra søk seleksjon skjema) Selskapsverdi: (PRO+) Her får du en oversikt over alle foretakene det er lagret selskapsverdi på. (se figur 17) o Klikk på linken Vis/Endre for å se resultatet av selskapsverdien eller endre noen av markedsfaktorene. Ønsker du å lagre eventuelle endringer klikker du på knappen Lagre og vis rapport. Figur 17: 15

17 Markedsanalyse: Her tar du ut regnskapsanalyser på bakgrunn av bransje (bransjeregnskap), kommune (kommuneregnskap), næringsstruktur bransje og kommune. Hvis du allerede har valgt et foretak fra søk foretak vil analysene vises med bakgrunn i det valgte foretaket. Hvis ingen foretak er valgt må du gjøre disse valgene. Alle analysene kan eksporteres til Excel. o Bransjeregnskap: Her får du en oversikt over bransjens totale regnskap. Du har mulighet til å bla deg tilbake på år. (se figur 18) o Kommuneregnskap: Her får du en oversikt over kommunens totale regnskap. Du har mulighet til å bla deg tilbake på år. (se figur 19) o Næringsstruktur bransje: Her ser du en oversikt over bransjens fordeling i de ulike kommunene. Fordelingen vises i antall og prosentandel. (se figur 20) o Næringsstruktur kommune: Her ser du en oversikt over bransjenes fordeling i en bestemt kommune. Fordelingen vises i antall og prosentandel. (se figur 21) Figur 18: (Utsnitt fra et bransjeregnskap) 16

18 Figur 19: (Utsnitt fra et kommuneregnskap) 17

19 Figur 20: (Utsnitt fra næringsstruktur bransje) 18

20 Figur 21: (Utsnitt fra næringsstruktur kommune) 19

21 Ranking: Ranger foretak på bakgrunn av bransje, fylke eller kommune. Rankinglistene kan eksporteres til Excel. o Bransje: Velg bransjen du vil rangere i. Velg fra nedtrekkslistene hvilke tallgrunnlag og årsregnskap den skal lage rankingliste av. Klikk knappen Oppdater. (se figur 22) o Fylke: Velg fylke du vil rangere i. Velg fra nedtrekkslistene hvilke tallgrunnlag og årsregnskap den skal lage rankingliste av. Klikk knappen Oppdater. (se figur 23) o Kommune: Velg kommunen du vil rangere i. Velg fra nedtrekkslistene hvilke tallgrunnlag og årsregnskap den skal lage rankingliste av. Klikk knappen Oppdater. (se figur 24) Figur 22: 20

22 Figur 23: 21

23 Figur 24: 22

24 Rating: (PRO+) Her kan du søke opp rating basert på bransje, fylke, kommune og/eller bare de som har innlevert regnskap. Det samme gjelder for linken bransje o o Geografisk: Har du valgt ett selskap i søk foretak vil den automatisk vise ratingen for det fylke og den kommunen som dette foretaket ligger i. Skjema til venstre viser fylke og skjema til høyre viser kommunen. Bransje: Har du valgt ett selskap i søk foretak vil den automatisk vise ratingen basert på valgt foretaks bransje, fylke og kommune. I venstre skjema ligger rating basert på bransjen og fylke, mens i den høyre kolonnen vises ratingen basert på bransjen og kommunen. Ønsker man å søke i rating uten å velge et foretak først klikker man rett på linken Rating. o Resultat: (se figur 25) Viser ratingfordeling og statistikk for valgt bransje/fylke/kommune. 23

25 Figur 25: 24

26 Konkurrentanalyse: Her sammenligner du to eller flere konkurrenter mot hverandre. Du kan kjøre en konkurrentanalyse opp mot 20 foretak samtidig. o Legge til foretak i konkurrentanalysen: Klikk på ikonet utfor valgt foretak i søkeresultatet. Foretaket legger seg til i listen. o Administrer liste: Her ser du en oversikt over de foretakene som er med i konkurrentanalysen. Ønsker du å fjerne et foretak fra listen klikker du på linken Fjern. Ønsker du å fjerne alle foretakene i listen klikker du linken Tøm liste. Klikk knappen Sammenlign for å generere konkurrentanalysen. o Konkurrentanalysen: Her ser du sammenligningen av de foretakene du la til i listen. (se figur 26) Du kan se nærmere på to foretak ved å velge de fra listene foretak A og foretak B. De andre foretakene blir vist samlet som Sum utvalg. Fremstillingen av tallene blir også vist som grafer. Velg fra nedtrekkslisten hvilke tall du ønsker en grafisk fremstilling av. Ønsker du kun å se grafen til noen av foretakene kan du klikke på foretaksnavnet i beskrivelsesboksen til høyre så forsvinner grafen for dette foretaket. Ønsker du å se den igjen klikker du en gang til på foretaksnavnet. Analysen er delt inn i regnskapsår. Analysen kan eksporteres til Excel. Dette gjør du ved å klikke på linken Excel. Figur 26: (utsnitt fra ett regnskapsår) 25

27 Alarm: Tjenesten Alarm er en overvåkningsfunksjon. Du kan overvåke i alt 17 faktorer pr. foretak (heretter kalt objekter). Alarm kan settes pr. objekt eller du kan sette alarm på et utvalg av objekter. Hver gang det skjer en endring på et av objektene du har valgt å overvåke vil du motta en e-post. Hvordan du administrerer overvåkningene vil du finne en grundig veiledning på i sidene som følger. Under denne fanen administrerer du dine alarmgrupper og alarmobjekter. Hver alarmbruker har sin standardgruppe. Denne vises alltid slik: # Navnet til brukeren (eks: # Ola Normann). Standardgruppen kan ikke slettes. (se figur 27) Figur 27: Alarm grupper: Opprette en ny gruppe: (se figur 28) 1. For å legge til en ny gruppe klikker du på linken Opprett gruppe. 2. I skjema du kommer til har du to avsnitt: Gruppe admin og Gruppe medlemmer. 3. I Gruppe admin: o Navn: Gir du navn til gruppen (f. eks Drift av webportaler i Buskerud ) o Felter: Setter hvilke felter som skal overvåkes, alle eller egendefinert. Valgene du gjør her vil gjelde som standard for denne gruppen. o Frekvens: Hvilken frekvens du vil motta e-post -varsling, daglig eller ukentlig. Valgene du gjør her vil gjelde som standard for denne gruppen. o Aktiv: Sett gruppen til aktiv. 4. I Gruppe medlemmer: Bestemmer du hvilke brukere som kan motta varslinger, og hvilke rettigheter de skal ha i denne gruppen. (For å aktivere tjenesten Alarm på brukere se avsnittet Opprette brukere på side 2). Det er 3 rettighetsnivåer som kan settes: o Motta alarm: Mottar kun e-post varslinger. o o Administrer overvåkninger: Kan legge til objekter i gruppen. Administrer gruppe: Kan legge til objekter og medlemmer i gruppen. 5. Klikk deretter knappen Legg til. Du har nå opprettet en gruppe som du kan legge objekter i. (se figur 29) Hvordan legge til objekter - se avsnittet søkeresultat under Markedsdiagnose side 12 26

28 Figur 28: Figur 29: Vise og endre objekter i en gruppe: 1. Klikk på linken Vis. (se figur 30) 2. Her får du en oversikt over objektene som ligger i valgt gruppe. (se figur 31) 3. Klikk linken Endre utfor ett av objektene. (se figur 31) 4. I skjermbilde som kommer opp kan du velge å slette objektet fra gruppen eller endre egenskapene til objektet ved å klikke på linken Endre. (se figur 32) 5. Ved å klikke linken Endre kan du flytte objektet til en annen gruppe, endre frekvens og felter. 6. Når endringene er utført klikker du knappen OK. 7. I skjermbilde i pkt. 4 kan du også legge til objektet i en annen gruppe. 8. Klikk på linken Legg til. 9. Velg en gruppe fra nedtrekks listen Gruppe. 10. Klikk OK 11. Klikk knappen Lukk for å komme tilbake til overvåkninger. 27

29 Figur 30: Figur 31: Figur 32: 28

30 Endre egenskapene til en gruppe: 1. Klikk på linken Endre utfor valgt gruppe. 2. Gjør de endringene du ønsker og klikk knappen Endre. (se figur 33) Husk at endringene du gjør på gruppen påvirker varslene av objektene i den valgte gruppen. Figur 33: Figur 34: Standardgruppen: I standardgruppen lagres Alarmer på lagrede søk. (se figur 34) 29

31 Vis rapport: (se figur 35) 1. Klikk på linken Vis rapport i menyen til venstre. 2. Uken som er gjeldene vises. 3. Klikk i nedtrekkslisten for å velge en annen uke. 4. Rapporten for uken du har valgt kommer opp (se figur 36) 5. I rapporten vil feltene som har endret seg komme opp. Rapporten viser gammel info og ny info. 6. Ønsker man å se nøyere på objektet kan man klikke på objektnavnet. 7. Hvis du får opp meldingen Ingen resultat for uke: så har det ikke vært noen endringer på de objektene du overvåker for den valgte uken. Figur 35: Figur 36: 30

32 Sette alarm på objekter: Det er 2 måter å sette alarm på objekter. Den ene er å søke opp ett og ett objekt, den andre er å lagre ett søk som inneholder flere objekter. Sette alarm på ett og ett objekt: 1. Gå til fanen markedsdiagnose, og klikk på linken Søk foretak i menyen til venstre. 2. I søkeskjema legger du inn kriterier for å få opp ønsket objekt. (f.eks Fylke: Buskerud, Bransje: Drift av webportaler) (Se figur 37) 3. Klikk på knappen Søk nederst på siden. Søkeresultatet vises. 4. I høyre kolonne, utfor objektet du ønsker å sette alarm på, klikker du på alarmikonet. ( Funksjonen som alarmikonet presenterer finner du også igjen om du er inne på ett objekt. Da ligger den under fanen Alarm, på linje med fanen sammendrag. ) 5. I pop-up vinduet som kommer frem setter du egenskapene til denne overvåkningen. (se figur 38) 6. Velg hvilken gruppe objektet skal høre til. 7. Velg hvilken frekvens den skal ha, Standard (valget du gjorde når du opprettet gruppen), daglig eller ukentlig. 8. Velg hvilke felter som skal overvåkes, standard eller egendefinert. 9. Klikk OK 10. Gjenta steg 4 9 for å legge til flere objekter. Figur 37: 31

33 Figur 38: Sette alarm på et lagret søk: 1. Gå til fanen markedsdiagnose, og klikk på linken Søk foretak i menyen til venstre. 2. I søkeskjema legger du inn kriterier for det lagrede søket.(f eks Fylke: Aust-Agder, Bransje: Drift av webportaler) 3. Klikk på linken Lagre søk i Antall resultat-boksen nederst i høyre hjørne. (se figur 39) 4. I vinduet som kommer frem skriver du inn navnet som du vil lagre søket under Jeg velger å kalle denne: Drift av webportaler Aust-Agder. (se figur 40) 5. Klikk knappen OK. 6. Nederst i høyre hjørne har det kommet til 2 nye valg, Alarm og Fjern lagret søk. (se figur 41) 7. For å sette alarm på det lagrede søket, verifiserer du at det lagrede søket er valgt i søkeskjema. (Utfor Lagret søk feltet øverst i søkeskjema) 8. Klikk på linken Alarm i Antall resultat boksen. 9. Vinduet for å sette egenskapen til alarmen kommer frem. (se figur 42) 10. Velg Frekvens og Felter. 11. Klikk knappen Legg til alarm. 12. Du har nå satt alarm på alle objektene som forekommer i det lagrede søket. 32

34 Figur 39: Figur 40: 33

35 Figur 41: Figur 42: 34

BRUKERVEILEDNING 2008

BRUKERVEILEDNING 2008 Brukerveiledning Side 1 BRUKERVEILEDNING 2008 Alle rettigheter til dette programmet tilhører Bedriftsdatabasen.no AS. Enhver form for kopiering (elektronisk, optisk, manuell eller annen overføring) av

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem

Detaljer

Brukerveiledning SmartCheck

Brukerveiledning SmartCheck Brukerveiledning SmartCheck Innhold Introduksjon... 3 Support... 3 Logg inn... 4 Justering av menylinjen (anbefalt å gjøre)... 5 Søk... 5 Selektering... 6 Avansert selektering... 7 Mitt søk... 9 SmartCheck

Detaljer

Brukermanual Market Select Web

Brukermanual Market Select Web Brukermanual Market Select Web Verdien av å vite CreditInform AS Login Logg deg inn på din versjon av Market Select med tildelt brukernavn og passord. Dette er et 1. gangs påloggingspassord som du kan

Detaljer

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM Slik gjør du det Bizweb i Visma CRM 14.10.2013 Hvordan sette opp integrasjonen 1. Logg deg på Visma CRM med en bruker som har administratorrettigheter til Visma CRM. 2. Velg menyen Verktøy, Administratorfunksjoner

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

CreditInform AS Kundesenter 815 55 454. Brukermanual. Market Select. CreditInform AS - 2003. www.marketselect.no 1 e-post: kundesenter@creditinform.

CreditInform AS Kundesenter 815 55 454. Brukermanual. Market Select. CreditInform AS - 2003. www.marketselect.no 1 e-post: kundesenter@creditinform. Brukermanual Market Select CreditInform AS - 2003 www.marketselect.no 1 INNLEDNING 3 INSTALLASJON 4 PÅLOGGING 5 FIRMAOPPSLAG 6 MARKEDSUTVELGELSE 8 GENERELT OM MARKEDSUTVALG 8 SELEKTERINGSKRITERIER 9 LISTE

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen!

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Kom i gang med InfoWeb Select - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Innhold 1. Visste du at det hvert år... 3 2. Logg inn i InfoWeb Select... 3 Endre passord ved første logg inn... 3 Ordinær

Detaljer

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: +47-23 32 57 50 Faks: +47-22 98 01 69 Bank: 3000.15.09000 Org.no.: 970 545 204 E-post: UNG@misjonsforbundet.no Internett: www.misjonsforbundet.no UNGS MEDLEMSREGISTRERING/

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Experian AS Kundesenter 815 55 454 BRUKERHÅNDBOK INFOWEB SELECT. www.experian.no 1 e-post: kundesenter@no.experian.com

Experian AS Kundesenter 815 55 454 BRUKERHÅNDBOK INFOWEB SELECT. www.experian.no 1 e-post: kundesenter@no.experian.com BRUKERHÅNDBOK INFOWEB SELECT www.experian.no 1 INNLEDNING... 3 TILKNYTNING TIL LØSNINGEN... 4 MENYVALG... 5 FIRMAOPPSLAG... 6 MARKEDSUTVALG... 8 EKSPORT... 18 IMPORT AV FORETAK.... 20 LAG ETIKETTER...

Detaljer

Learning Online. DataPower. Administrasjon. Veiledning for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Administrasjon. Veiledning for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Administrasjon Veiledning for administratorer Versjon 2.x 1 Administrasjon Administrasjonsdelen DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Brukerveiledning for Feiemodul

Brukerveiledning for Feiemodul Brukerveiledning for Feiemodul Litt om oppbygningen av feiemodulen Brukerveiledning for feiemodulen v.3 1-2 2013 Datamann AS Brukerveiledning for feiemodulen v.3 Litt om oppbygningen av feiemodulen Innhold

Detaljer

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Registrering for administratorer Versjon 2.x OKOK 1 Registrering Registrering Etter bestilling av ett eller flere kurs, registrerer DataPower Learning den nye bedriften i DataPower

Detaljer

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Innhold Introduksjon...3 Administrator grensesnittet...3 Registrere medlemskategorier...5 Informasjonsfelter...6 Registrere et Kontingent...6 Kontingent:...7

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 07.01.2015 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS Brukermanual Versjon 1.3.5 Copyright 2002 Devinco AS Manual SpeedyCraft Client 1. utgave, mai 2003 (V 1.3.5) Devinco AS Dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer