Brukermanual Market Select Web

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukermanual Market Select Web"

Transkript

1 Brukermanual Market Select Web Verdien av å vite CreditInform AS

2 Login Logg deg inn på din versjon av Market Select med tildelt brukernavn og passord. Dette er et 1. gangs påloggingspassord som du kan endre til et eget valgt passord. Passordet må være på mellom fem og åtte tegn, og kan ikke inneholde Æ, Ø eller Å. Innledning Etter at du har logget deg på, kommer du inn i web-applikasjonen. I menyfeltet til venstre vil du se hvilke valgmuligheter og søkekategorier som finnes. Under menyvalget [Firmaoppslag] kan du søke på dybdeinformasjon over enkeltforetak. I de øvrige menyvalgene kan du selektere ut målgrupper på bakgrunn av valgte selekteringskriterier. Vi gjør oppmerksom på at rapporter og selekteringskriterier kan avvike noe fra denne beskrivelsen avhengig av hvilken versjon av Market Select du benytter.

3 Firmaoppslag Firmaoppslag brukes når informasjon om et bestemt foretak ønskes. Du kan søke på foretaksnummer, firmanavn, besøksadresse, telefon eller telefaks. 1. Skriv inn ønsket opplysninger om foretaket du vil å søke på og klikk [Søk]. Ved unike treff får du opp rapporten på foretaket umiddelbart. Dersom søket ikke er unikt, vil du få opp en flervalgsliste, hvor du kan klikke på foretaket du ønsker informasjon om. Under innstillinger kan du få med avdelingskontorer ved å krysse av i feltet for dette. Her velger du også antall firmaer du vil ha med på flervalgslisten (max treff; 50). Ved søk på besøksadresse og postnummer vil du få opp en liste over firmaer registrert på denne adressen/postnummer. Ønsker du å gå tilbake til firmaoppslag fra flervalgslisten eller rapporten, kan [Back] knappen benyttes. 2. I rapporten for foretaket vil du finne kontaktinformasjon, regnskapsinformasjon samt informasjon om eierstruktur, bransjer mv.

4

5 Markedsutvalg Du kan definere en ønsket målgruppe ved å selektere på kategoriene du finner tilgjengelig på menyen. Målgruppen definerer du under søkekriterier og kriterier, samt at du til enhver tid har oversikt over ditt utvalg under søkeresultat. Et eksempel på markedsutvelgelse følger etter beskrivelse av de ulike kategoriene. Generelt om markedsutvalg Når man går inn på de ulike kriteriene, vil man få enkelte valg som går igjen på alle søkekriteriene. Disse valgene er: [Utvid] Dersom du markerer [Utvid] vil du kunne velge ut for eksempel flere bransjer, eller et fylke sammen med flere kommuner. [Redusér] Dersom [Redusér] er aktivert vil utvalget ditt reduseres med de kriteriene du setter. Eksempelvis kan du redusere utvalget til kun å bestå av bedrifter med under 10 ansatte. [Ekskludér] Dersom du ønsker å utelate visse grupper foretak i utvalget, markeres [Ekskludér] i forkant av søket. Dette gjelder for eksempel om man ønsker alle foretak i et fylke, unntatt de som har mellom 5 og 10 ansatte. Ditt søk starter alltid med en markering av knappen [Utvid]. Når første kategori er valgt, vil knappen [Reduser) automatisk markeres. Geografi Du kan søke på postnummer, poststed, kommune eller fylke. Postnummer Velg [Postnr] i menyvalget under [Geografi]. Fyll inn de postområdene du ønsker og klikk [Søk]. Husk å markere knappen [Utvid] dersom du ønsker å legge til flere postområder før du begrenser ditt utvalg med øvrige kriterier. Sted Velg [Sted] i menyvalget under [Geografi]. Du vil få opp en flervalgsliste. Dobbeltklikk på de stedsnavnene du ønsker at foretakene skal ligge innenfor og klikk [Søk]. Stedsnavnene du velger kommer frem til høyre i søkebildet. Disse kan eventuelt enkelt fjernes fra ditt utvalg ved å dobbeltklikke på de.

6 For hurtig utvelgelse: markér et navn på listen og trykk forbokstav i ønsket stedsnavn. Markøren flytter seg da ned til stedsnavn som begynner med samme forbokstav. Kommune/Fylke Dersom du ønsker å selektere på kommune-/fylkesnivå, velg [Kommune]/[[Fylke] i menyvalget under[geografi] og benytt samme fremg angsmåte som ved søk på sted. Bransje Du kan velge oversikt, søkeord eller kode. Oversikt Bransjeoversikten inneholder en liste med tilgjengelige bransjer. Oversikten er hierarkisk oppbygd slik at du kan velge en hovedbransje (Øverste bransjenivå), eller klikke [Ett nivå ned] får å velge ut mer spesifikke underbransjer. Velg ønsket bransje ved å dobbeltklikke på bransjen. [Ett nivå opp] benyttes for å gå tilbake til hovedbransjene. Søkeord Bransjesøkeord inneholder en alfabetisk oversikt over NACE søkeord. For hurtig utvelgelse; marker et søkeord på listen og trykk forbokstav i ønsket bransje. Markøren flytter seg da ned til søkeord som begynner med samme forbokstav. Legg til i ditt utvalg ved å markere ønsket søkeord og klikk [Søk]. Dersom du ønsker å legge til flere bransjer i utvalget, sett [Utvid] som et kriterium til høyre i skjermbildet.

7 Kode Dersom du vet hvilke bransjekoder du ønsker å søke på, velger du [Kode] som bransjesøk. Du fyller da inn bransjekodene du ønsker å ha med i utvalget. Søk på kode defineres ved å angi ønsket [Fra Bransjekode] kode. Skal du ha med flere koder på utvalget, definerer du også [Til Bransjekode]. Antall ansatte Under kriteriet [Antall ansatte] kan du velge at foretakene i ditt utvalg for eksempel kun skal bestå av bedrifter med mer enn 10 ansatte. Du kan også sette begrensninger oppad for eksempel fra 10 til 140 ansatte.

8 Kommunikasjon Her kan du søke på et gitt telefon-/telefaksområde. Søker du for eksempel [Fra Telefon-område] og [Til Telefon-område] , vil du få en oversikt over samtlige bedrifter hvor CreditInform har registrert telefonnummer innenfor disse intervallene. På samme måte kan du selektere på Telefaks-område. Kontaktpersoner Du kan selektere på kontaktpersoner ved å velge [Privat] eller [Styre]. Dersom du ønsker å ha med kun foretak, der vi har registrert kontaktpersoner innenfor daglig ledelse, salg eller markedsledelse, dobbelklikker du på de aktuelle funksjonene og klikker på [Søk].

9 Regnskap Regnskapspostene som ligger på din versjon av Market Select vil komme frem på menyen når du klikker på [Regnskap] i menyvalget til venstre. Du kan selektere på samtlige av disse som er tilgjengelig i din versjon av Market Select. Velg ønsket kriterium ved å dobbelklikke på den aktuelle regnskapsposten. Legg inn de verdiene du ønsker, og klikk [Søk] for å legge til i utvalget. Husk at tall oppgis i hele Du må også sette minustegn foran når du skal søke på negative regnskapsposter. Man har også muligheten til å selektere på foretak som ligger i en spesifikk Ratingklasse. Her kan man eksempelvis velge at alle foretakene i utvalget skal ha [God kredittverdighet]/[beste kredittverdighet]. Du kan dermed allerede tidlig i prosessen sikre deg i at forbindelsen er kredittverdig.

10 Endring Under [Endring] kan du velge ut foretak som eksempelvis er i sterk vekst/har negeativ utvikling. Klikk på [Endring] i menyen til venstre. Velg ut hvilke kriterier du ønsker å selektere på. Du kan da for eksempel velge ut de foretak som har hatt en positiv utvikling i omsetning på minst 10% siste år. Husk at alle endringstall må oppgis i %. Nøkkeltall Ved å selektere på nøkkeltall, kan du sette krav til ditt utvalg om at de for eksempel skal ha en resultatgrad som er over ett gitt nivå. Velg [Nøkkeltall] i menyvalget til venstre og klikk på de nøkkeltallene du ønsker å selektere på. Nøkkeltallene oppgis i %, foruten Likviditetsgraden som er et forholdstall.

11 Diverse Under menyvalget [Diverse] kan du selektere på blant annet [Foretaksform], [Etableringsår], [Bankforbindelse], [Revisorforbindelse] og [Registreringsdato]. Foretaksform For hurtig utvelgelse: markér et navn på listen og trykk forbokstav i ønsket foretaksnavn. Markøren flytter seg da ned til foretaksform som begynner med samme forbokstav. Velg ønsket foretaksform ved å dobbeltklikke, og klikk [Søk] for å legge til i ditt utvalg. Du vil hele tiden kunne se resultatet av ditt søk i feltet [Søkeresultat]. NB! Dersom du skal benytte utvalget til DM/TM aktiviteter vil det være lurt å ekskludere foretaksformen [Konsern]. Dette for å unngå og få dubletter i ditt utvalg.

12 Etableringsår Dersom du ønsker å ha med bedrifter som for eksempel er etablert etter ett gitt årstall, velger man [Etableringsår] under [Diverse] i menyvalget til venstre. Fyll inn hvilke periode selskapene skal være registrert og klikk [Søk]. Bank-/revisorforbindelse Dersom du velger å selektere ut bedrifter som benytter en gitt bank/revisorselskap som sin primære forbindelse, velger du selekteringskriteriet [Bankforbindelse] eller [Revisor] i menyvalget til venstre. Du vil få opp en flervalgsliste, der du dobbeltklikker på det relevante selskapet for å velge hvilken bank/revisor foretakene i utvalget skal ha.

13 Registrert dato Om man ønsker mer spesifikk registreringsinformasjon enn det [Etableringsår] gir, kan men selektere på [Registreringsdato]. Menyvalget finner du under [Diverse] i menyvalget til venstre. Fyll inn ønsket informasjon i [Fra Registrert dato] eller [Til Registrert dato]. Format: ÅÅÅÅMMDD, ÅÅÅÅMM eller ÅÅÅÅ. Liste For å kontrollere at du har truffet din målgruppe, kan du ta en stikkprøvekontroll av utvalget ved å velge [Liste]. Her vil du få opp 25 tilfeldige foretak hentet fra ditt utvalg. Listen inneholder firmanavn, gateadresse, poststed og telefonnummer.

14 Dersom [Listen] viser at du har truffet din målgruppe, kan du eksportere utvalget for videre bearbeidelse i for eksempel Excel. Eksport For å eksportere utvalg fra Market Select gjør du som følger: 1. Klikk på [Eksportèr]. 2. Du får nå tre ulike eksportvalg. Dersom du kun skal benytte utvalget som ringegrunnlag, velger du [Telefonliste]. Dersom du ønsker å benytte informasjonen til for eksempel en postal utsendelse, velger du [DM-liste]. [Full eksport] velger du dersom du har behov for mer informasjon enn det som ligger i de to enkleste alternativene. NB! Velger du den største eksportvarianten, vil utvalget ta noe lengre tid å laste ned. Velg [Neste]. Dersom du ønsker å eksportere avdelingskontorene som ligger i Market Select, må du krysse av for [Ta med avdelingskontorer]. Om du skal benytte utvalget til DM/TM aktiviteter, kan avdelingskontorene ikke benyttes da det i henhold til lovverket ikke er tillatt å sende reklame til avdelingskontorer. I dette trinnet velger du om du vil ha med overskriftsrad i eksportfilen. Dette gjør du ved å krysse av for [Ta med feltnavn]. Du må også velge hva slags eksportfil du ønsker. Du har valget mellom [Word/Excel], [Kommaseparert] eller [Tabulator-separert]. Klikk [Neste].

15 5. Dersom du har Explorer 5.0 eller høyere som nettleser; velg [Eksportér], eller følg angitt fremgangsmåte for andre nettlesere.. 6. Du får nå opp en veiviser for nedlasting av utvalget ditt. Marker i feltet for [Lagre til disk] og klikk [OK].

16 7. Navngi filen (Eks: download.txt). Legg filen det området du ønsker på din harddisk og klikk [Lagre]. Tips! Det kan være lurt å opprette en egen mappe hvor du kan legge eksportfilene fra Market Select. 8. Ditt utvalg er nå eksportert.

17 Exel 1. Åpne Excel. 2. Velg [Fil] og [Åpne]. 3. Velg [Tekstfiler] under [Filtype:], klikk på filen du eksporterte fra Market Select og velg [Åpne]. 4. Du får nå opp en Tekstimportveiviser som består av 3 trinn. Klikk [Neste] i første trinn. 5. I andre trinn vil du se at informasjonselementene blir fordelt i kolonner. Klikk [Neste]. 6. I tredje trinn må postnummer-kolonnen endres fra kolonnedataformat [standard] til [tekst]. NB! Dersom du ikke endrer kolonnedataformatet til tekst, vil den første nullen i alle Oslo-postnummer forsvinne. Når dette er gjort, klikk [Fullfør].

18 7. Adresselistene dine kan nå sorteres og bearbeides videre i Excel-arket. NB! Husk å markere hele regnearket dersom du skal sortere adresselistene. Dersom du sorterer informasjonen uten å markere hele regnearket, vil kun den kolonnen som du ønsker å sortere på bli sortert.

19 Flettebrev i Word 1. Hent opp brevet du ønsker å flette til utskrift. 2. Velg [Verktøy] og [Flett utskrift]. 3. Deretter velger du [Opprett] og [Standardbrev]. 4. Klikk på knappen [Aktivt vindu]. 5. Velg så [Hent data] og [Åpne datakilde].

20 6. Velg [Tekstfiler] under [Filtype:], klikk på filen du eksporterte fra Market Select og velg [Åpne]. 7. For å kunne sette inn flettefeltene i Word-dokumentet velger du [Redigér hoveddokument]. 8. Du får nå opp en ny verktøylinje i Word hvor du velger Sett inn flettefelt. Du vil få opp en flervalgsliste, der du setter inn de feltene du ønsker å ha med i utsendelsen. (Eksempelvis: kontaktperson, navn, adresse, postnummer, poststed). For å kontrollere at flettefeltet er i orden, kan du trykke på knappen merket [«ABC»].

21 9. Velg [Verktøy], [Flett utskrift] og [Flett]. 10. Du kan nå flette til et nytt dokument. Klikk [Flett]. 11. Flettedokumentet er nå klart til å skrives ut. Dersom du har scannet inn din signatur, eller hvis dokumentet inneholder bilder, anbefales det å flette direkte til utskrift.

22 Etikettfletting i Word 1. Åpne et nytt dokument i Word. 2. Velg [Verktøy] og [Flett utskrift]. 3. Deretter velger du [Opprett] og [Adresseetiketter] 4. Klikk på knappen [Aktivt vindu].

23 5. Velg så [Hent data] og [Åpne datakilde]. 6. Velg [Tekstfiler] under [Filtype:], klikk på filen du eksporterte fra Market Select og velg [Åpne]. 7. Klikk [Hoveddokumentoppsett] som tar deg til [Etikettalternativer]. 8. I neste trinn velger du det etikettformatet som dine etiketter har. Dersom du har en av standardetikettene som ligger under [Etikettprodukter], velger du det. (For eksempel Avery A4 and A5.) Velg også [Produktnummer] i tabellen nederst til venstre. (For eksempel L7560 Adresse.) Dersom du har et annet format, velg [Andre] og registrer det nye formatet. Velg gjerne [Detaljer] for å sjekke at antall og mål stemmer. Klikk [OK].

24 9. I neste vindu du bestemmer hvordan du ønsker at etiketten skal se ut. Klikk [Sett inn flettefelt], og velg rekkefølgen fra denne listen; for eksempel: Daglig leder Navn, Postadresse, Postnr., Sted. NB! Merk at hver gang du velger et felt, så kommer du tilbake til [Eksempeletikett], og at du må velge linjeskift slik at du får feltene under hverandre. Klikk [Sett inn flettefelt] mellom hvert valgte felt. Når det gjelder Postnr. og Sted kan du sette disse feltene ved siden av hverandre ved å legg inn et mellomrom. Eventuelle faste felter (for eksempel kildemerking) kan dette tastes direkte inn i eksempeletiketten. Når alle felter er valgt, trykk [OK]. 10. I vinduet [Flett utskrift] klikker du [Flett] (Trinn 3.) Et nytt vindu åpnes. Klikk [Flett] igjen. Etikettene er nå klare til å skrives ut.

CreditInform AS Kundesenter 815 55 454. Brukermanual. Market Select. CreditInform AS - 2003. www.marketselect.no 1 e-post: kundesenter@creditinform.

CreditInform AS Kundesenter 815 55 454. Brukermanual. Market Select. CreditInform AS - 2003. www.marketselect.no 1 e-post: kundesenter@creditinform. Brukermanual Market Select CreditInform AS - 2003 www.marketselect.no 1 INNLEDNING 3 INSTALLASJON 4 PÅLOGGING 5 FIRMAOPPSLAG 6 MARKEDSUTVELGELSE 8 GENERELT OM MARKEDSUTVALG 8 SELEKTERINGSKRITERIER 9 LISTE

Detaljer

Experian AS Kundesenter 815 55 454 BRUKERHÅNDBOK INFOWEB SELECT. www.experian.no 1 e-post: kundesenter@no.experian.com

Experian AS Kundesenter 815 55 454 BRUKERHÅNDBOK INFOWEB SELECT. www.experian.no 1 e-post: kundesenter@no.experian.com BRUKERHÅNDBOK INFOWEB SELECT www.experian.no 1 INNLEDNING... 3 TILKNYTNING TIL LØSNINGEN... 4 MENYVALG... 5 FIRMAOPPSLAG... 6 MARKEDSUTVALG... 8 EKSPORT... 18 IMPORT AV FORETAK.... 20 LAG ETIKETTER...

Detaljer

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen!

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Kom i gang med InfoWeb Select - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Innhold 1. Visste du at det hvert år... 3 2. Logg inn i InfoWeb Select... 3 Endre passord ved første logg inn... 3 Ordinær

Detaljer

BRUKERVEILEDNING 2008

BRUKERVEILEDNING 2008 Brukerveiledning Side 1 BRUKERVEILEDNING 2008 Alle rettigheter til dette programmet tilhører Bedriftsdatabasen.no AS. Enhver form for kopiering (elektronisk, optisk, manuell eller annen overføring) av

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual

Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual 1 Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual Oppdatert 14. februar 2010 Innholdfortegnelse Logg inn side 2 Arkfanen Arkiv side 3 Andre verktøy under arkfanen Arkiv side 4 Tilleggsinformasjon på en tilbakemelding

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Customer Service Brukerkurs Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

Hvordan lage etiketter med hagelagmedlemmers navn og adresse. For Office 2007 eller 2010 Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.2 20.03.

Hvordan lage etiketter med hagelagmedlemmers navn og adresse. For Office 2007 eller 2010 Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.2 20.03. Hvordan lage etiketter med hagelagmedlemmers navn og adresse. For Office 2007 eller 2010 Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.2 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde.

Detaljer

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530 E-post:

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

BB Transport Kom i gang brukerveiledning

BB Transport Kom i gang brukerveiledning BB Transport Kom i gang brukerveiledning Convo AS TLF: 22 90 70 80 PB 1346 Vika Internett: www.convo.no 0113 Oslo, Norway E-post: post@convo.no 1 Innhold 2 Innledning... 3 3 Begreper/Definisjoner... 3

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Registrering for administratorer Versjon 2.x OKOK 1 Registrering Registrering Etter bestilling av ett eller flere kurs, registrerer DataPower Learning den nye bedriften i DataPower

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 2.1 (gjelder versjon 7.50 eller nyere av Visma Global) 16.09.2011 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette

Detaljer

Føler du deg ekstra ivrig under oppstarten (eller på villspor, helt enkelt!) kan du trykke på tangenten F1. Via F1 er hjelpen alltid nær.

Føler du deg ekstra ivrig under oppstarten (eller på villspor, helt enkelt!) kan du trykke på tangenten F1. Via F1 er hjelpen alltid nær. PANGSTART 2 En flyvende start Snart kan du begynne å jobbe i LIME Easy! I denne pangstarten guides du igjennom grunnkunnskapene du trenger for enkelt å komme i gang med programmet. Føler du deg ekstra

Detaljer

Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14

Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14 2012 Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14 Denne manualen inneholder brukerveiledning med beskrivelse av funksjonalitet. Adra Match 2012 Innhold Brukermanual for Adra Match Accounts...

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

Vedlikehold av kunde og levrandør informasjon:... 4. Kontaktpersoner og kontaktkategorier:... 5. Flere kontaktpersoner:... 5

Vedlikehold av kunde og levrandør informasjon:... 4. Kontaktpersoner og kontaktkategorier:... 5. Flere kontaktpersoner:... 5 Uni Økonomi CRM Uni Økonomi CRM: Opprette kunde og leverandør i Uni Økonomi :... 2 Vedlikehold av kunde og levrandør informasjon:... 4 Kontaktpersoner og kontaktkategorier:... 5 Flere kontaktpersoner:...

Detaljer

- Velkommen til klart.no -

- Velkommen til klart.no - - brukermanual - - Velkommen til klart.no - Velkommen til klart.no Med klart.no får du rask og bedre dialog med kunden samt en mere effektig arbeidsprosess! Ved å benytte klart.no får din bedrift en unik

Detaljer

Brukerveiledning SmartCheck

Brukerveiledning SmartCheck Brukerveiledning SmartCheck Innhold Introduksjon... 3 Support... 3 Logg inn... 4 Justering av menylinjen (anbefalt å gjøre)... 5 Søk... 5 Selektering... 6 Avansert selektering... 7 Mitt søk... 9 SmartCheck

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer