I denne utgåva. Hovedtema på desemberplenum Eige firma? Inviter med deg ein gjest på plenum!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I denne utgåva. Hovedtema på desemberplenum Eige firma? Inviter med deg ein gjest på plenum!"

Transkript

1 I denne utgåva Styreinnlegg President 2 Påtroppende pres. 2 Hovedtema på desemberplenum Eige firma? Verdskongressen Referat frå nov.plenum 4-5 Plenumsinnkalling 6 Medlemsoversikt 7 Kva skjer? 8 Inviter med deg ein gjest på plenum! Kjenner du nokon som kunne vere interessert i JCI? Ikkje nøl med å ta med ein gjest. Vi tek vel i mot nye som gamle. Bor det en Reodor Felgen i deg? Kanskje nettopp du sit på ein idé som gjere deg til din eigen sjef i ditt eige foretak? Torbjørn Håskjold er medeigar i firmaet Frost Media. Han vore med å starte opp eige foretak, og har allereie halde foredrag fleire stader om tema å starte og drive eige firma. På plenum mandag 11 desember får vi besøk av den unge fremadstromende Torbjørn. Møt og lær! - Vi møtast, lærer og utviklar oss Redaktør: Svein Ove Seljeset

2 !"! " # $" "!"! "!! " # ""%" " $" " "% &! " $ Presidenten har ordet Og plutseleg er året omme! Og kva har skjedd? Jau, årets styre kan vel ikkje gjere anna enn å seie seg godt fornøgde med det vi har fått gjort. Noko av det vi har planlagt har ikkje gått heilt etter planen, men i sum er eg stolt av det vi har fått til. Eg vil absolutt ikkje sjå med gru tilbake på dette året Alle utfordringar vi kan få i JCI er til å lære av. Men, det er spesielt to verv eg vil peike på som verkeleg gjev utfordringar som ein veks enormt på. Dette er prosjektleiarvervet og presidentvervet. Her er det topp utbytte på leiartrening og på det å organisere ei verksemd. Begge verva er god trening for deg som vil bli leiar i næringslivet. Har du ambisjonar i den retning, men usikker på om du har alle kvalifikasjonane? Ikkje nøl, sats på prosjektleiar- eller presidentvervet. Her lærer du for livet. Men sjølvsagt vil alle dei andre mulegheitene i JCI også gje gode mulegheiter. Ver aktiv! Bruk plenum til å halde presentasjonar og ta ordet når anledninga er der. Ver med på kurs, reis på nasjonale arrangement. Og grip mulegheita til å lære å halde kurs, som er mitt neste mål. Er du med meg på Prime neste år? Bra! Svein Innlegg frå Påtroppande president Då er det ikkje lenge til eg får på meg presidentkjedet og skal leie foreninga og styret så godt eg kan. Etter helga på Hustadneset der vi fikk planlagt kva vi skal gjere på neste året, så gleder eg meg kjempe mykje til å begynne. Det gjenstår å sjå om handlingsplanen blir godkjent slik den er foreslått frå styret, men vi i styret synast vi har lagt gode planar og håper at 2007-styret setter spor etter seg er ikkje over ennda, men det har vert eit kjempeflott år i JCI sammenheng, synast eg. Vi har hatt ei stabil medlemsmasse, som til og med har auka litt. Vi har hatt gode rutiner og arbeidsmetoder i foreninga. Vi har hatt det gøy ilag og vi har lært mykje. Håper flest mulig kjem på julebordet for å feire året som har gått. Til slutt vil eg takke Svein for ein kjempeflott innsats med å leie styret og foreninga i Han har hatt orden i sakene og vert ein engasjert president som har gjordt mykje bra. Elisabeth

3 ' Solid Norsk innsats på Verdskongressen i Seoul, Korea Av Geir Høydalsvik, nasjonalpresident Ei heil veke med verdskongress i Seoul er over. Det har vore stor aktivitet blant dei 15 delegatane frå Noreg. Det heile begynte med opningsseremonien som blei sendt direkte på ein nasjonal fjernsynskanal og der statsministeren i Korea var tilstades. Petter Vådal, Filip Skogstad og Rune MH Kiilstofte deltok i debattkonkurransen. Trass i gode førebuingar både kvelden før og timane før konkurransen, så gjekk dei hårfint ut i konkurransen mot USA. Eg, som aldri har hatt mot til å stille opp i ein engelsk debattkonkurranse, synest sjølvsagt at det er steintøft å stille opp på verdskongressen. Det er stas å vere nasjonalpresident når medlemane viser igjen på ein så positiv måte som vi opplever i dag. Vidare køyrde Marianne Nordli seminaret LifeMastering. Stor deltaking og gode tilbakemelding er ikkje alle forunt, men Marianne fekk det denne gangen også. Elles har det vore generalforsamling med val. Den nye verdspresidenten heiter Scott Greenlee og kjem frå USA. Når det gjeld EVP, så er det Graham Hanlon, Irland, som tidlegare har vore VP for bla JCI Norway, som blei EVP for oss i Europa i Når det gjeld VP (vice president) for nordisk gruppe, og dermed JCI Norway, så blei det Steven Vandeput, Belgia. Dette er ein flink fyr som er kjent for høg standard på det han gjer. Vidare blei New Delhi, India valt som stad for verdskongressen i Så først reiser vi til Antalya, Tyrkia i 2007, før det blir nok eit eksotisk reisemål året etter. Mykje å glede seg til framover. :-) Når det gjeld andre utnemningar, så blei Kjersti Bergsåker-Aspøy utnemnt til leiar (director) i JCI University. Vår noverande VP, Katie Ridland er også med i JCI University. Rune MH Kiilstofte haldt også seminaret Boosting teamresults II. Rosande omtale i kongressavisa og storfornøgde deltakarar gjorde dette til eit svært vellykka seminar. I tillegg til dette så kan det nemnast at Rune var ansvarleg for LEAD-seminaret saman med Kjersti Bergsåker-Aspøy. Kjersti har vore oppe seint og tidleg som assistent til verdspresidenten - spesielt denne veka. I tillegg leia ho seminaret JCI FUTURE LAB som handla om korleis JCI skal vere i framtida. JCI Norway fekk for øvrig utdelt 100%-awarden til verdspresidenten. Nasjonalpresidenten blei varm om hjertet då JCI NOREG blei kalla opp på scena. Då hadde alle andre kvalifiserte land for lengst fått sin award, og eg trudde at vi ikkje ville få denne i år. Men gleda var ekstra stor då eg blei kalla opp heilt åleine Den norske delegasjonen på verdskongressen i Seoul

4 ( Referat fra november plenum Møteleiar: Svein, Referent: Elin Wilhelmsen, Møtevurderer: Audun Høidal Del 1 Sak 1: Opning av plenumsmøte/presentasjon av møtedeltagerne. Møtet vart opna av møteleiar Svein. Deltakarane presenterte seg med navn, noverande jobb, og kva som er draumejobben. Sak 2: Registrering av frammøtte og avbod. Desse var til stades: Astrid, Audun, Elisabeth, Tor, Arnt Øyvind, Svein, Elin og Harald. Gjester i dag var Hege Lystad og Kai Ove Johansen. Alle andre med unntak av Hans Ivar har meldt avbod. Stemmetal: 8. Sak 3: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Nytt punkt under sak 6 vert: f: TOYP. Dagens referent er ikkje til stades, ny referent vart Elin. Sak 4: Godkjenning av referat frå sist plenum. Skryt av referatet, dog litt lite om hovudtema på plenum. Bra at referatet vart sendt ut rett etter plenum. Liten korrigering fra teksten i referatet: Ordet påkjenning skal vere påskjønnelse Sak 5: Teikning til Opent forum og Eventuelt. Audun teikna seg til ope forum, Svein til eventuelt. Sak 6: Styresaker. a: Julebord: Astrid la fra 3 alternativ til julebordfeiring i år. Ett var å legge det til hotellet på sæbø, og det andre var å ha det her i Underhuset. Et tredje var ope for eventuelle andre forslag. Nytt forslag kom til, og det var å legge julebordet til Grepa. Vi undersøkjer om det er mogleg, og legg julebordet dit om vi kan, eventuelt nytter vi underhuset. Vi vil også gjerne ha kurs i etikette i forkant av julebordet. b: Rapport fra NK: Harald viste mange flotte bilder fra Nasjonalkongressen i Bergen, og frista oss som ikkje var der til å få det til neste år c: Kurs: Elisabeth fortalde at grunna stor arbeidsmengde i samband med pressekonferansen til TOYP har det ikkje vorte prioritert å lage fleire kurs i år, anna enn eventuelt kurs i etikette på julebordet. d: Prosjektstatus: Prosjektleiar Thomas var ikkje til stades for å gje oss god rapport, men Svein informerte om at prosjektet ikkje kunne køyrast pga lite innselde annonser. Prosjektgruppa bør informere grundig om dette ved neste plenum, samt legge fra prosjektrapport. e: Skiweekend: Det vart pga tidsmangel ikkje brukt tid på dette punktet, men vist til tidlegare utsendt mail til alle. f: TOYP: Arnt Øyvind informert om den særs vellukka kåringa av årets TOYP, nemlig Tor Erik Krøvel. Styret har arrangert pressekonferanse og fått stor pressedekning i både aviser, radio og TV. Flott innsats for å få til dette, og flott presentasjon av Arnt Øyvind. Sak 7: Opent forum. Audun fremja forslag om at vi innfører kleskodeks i JCI-sammenheng, for at vi skal framstå som meir seriøse. Dette vart nestemt. Sak 8: Eventuelt. Svein informerte om at han den siste tida har tatt ei lita pause frå JCI-arbeid, og delegert vidare til styret. Han hadde behov for litt pause, og er no tilbake for fullt. Styret har tatt oppgåva på ein super måte, og honnør til Elisabeth for flott innsats. Sak 9: Val til neste plenum: Referent: Laila, Møtevurderer: Elisabeth, Taler: Elin, Kokk: Tor, Skribent til målbindå: Geir.

5 ) Del 2 - Hovudtema. Mathias Austrheim, fruktdyrkar fra nordfjord og prest gjennom 32 år, informert oss om coaching og litt av hans tankar bak dette. Mathias legg stor vekt på at han ikkje driv med psykologi, men med veiledning, og understreka forskjellen. Her kjem litt fra innhaldet i innlegget til Austrhiem: Norske bedriftsleiarar er ikkje utbrende, men på veg til å bli det. Dei er ofte kamptrøytte. Coaching er å gå inn til dei som har mykje ansvar og hjelpe dei ut av forpliktelsane. Dei som slit tungt er leiarar/eigarar av små og mellomstore bedrifter. Sambandet mellom allment velvære og arbeidsvelvære er særs sterkt. Mangel på nærkontakt kan skuldast at leiarar er engstelege for å røpe veikskapar. For leiarar av småbedrifter er ektefelle/sambuar ein viktig støttespelar og dermed av stor verdi for bedrifta. Ytre sett vellukka og arbeidsglade menneske kan ikkje leie godt dersom dei i sitt indre er nedstemt og full av utryggleik. Det er stor fare for utbrentheit dersom dei føler at arbeidet ikkje har meining. Tilbakemelding: Vi lærer ikkje av erfaringane våre, men av dei erfaringane vi får tilbakemelding på. Coaching: -Ein læringsprosess -Ikkje teori men prosess -Ikkje å belære men å lytte -kjernen i coaching er å frigjere energi, lyst, motivasjon og arbeidsglede. Sjå og bli sett: Coaching har basis i eit positivt menneskesyn: Alle har eit stort potensiale til å vekse og utvikle seg. -Applaus Særs viktig for sjølvbiletet -Søndagsnevrosen- kjensla av at ingen gir tilbakemelding -Coaching kjem fra idretts-terminologien Fargespråket: Hodespråket: -Horistonten er Fornuft, Fakta, Det i staden for Du -Den Blå organisasjonen er ein repeterande driftsorganisasjon frå dag til dag. Hjertespråket: -Det personlege hjertespråket -Organisasjonen er person- og relasjonsavhengig og sosial -Ein lytter til eins eige Eg og andre sitt Du -Organisasjonen ligg open for skapande prossessar som skapar Kick og Energi Det private kjenslespråket: -Private livserfaringar, kjensler og verdiar integrert i miner og opplevingar lagra i hode, kjensler og kropp -Seksualitet, kreativitet og nyskaping -Organisasjonen er nyskapande og visjonær Del 3: Aktivitetstimen Denne utgår pga tidsmangel. Møtet vart avslutta med møtevurdering av Audun. Det var litt dårleg tidsstyring på møtet, og RR vart handheva litt for slapt. Møteleiar må nytte bisitjar når han har eigne innspel. Godt hovudtema, men tok for lang tid på slutten. Elin Wilhelmsen

6 Innkalling til plenumsmøte JCI Ørsta-Volda Dato: Man 11. desember 2006 Tid: (Merk: Underhuset er ope frå kl Presidenten er tilstades) Stad: Underhuset (Kyrkjegt 39, Ørsta) Møteleiar: Referent: Møtevurderar: Månadens talar: Månadens kokk: Svein Laila Elisabeth Elin Tor Avbod meldast til: Svein Seljeset, tlf Frist for å melde avbod er mandag kl Dagsorden Del 1 Del 2 Hovedtema: Å drive eige firma v/torbjørn Håskjold 1. Opning av plenumsmøte / Presentasjon av møtedeltakarane 2. Registrering av frammøte og avbod. Fastsetting av stemmetall. 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Godkjenning av referat frå sist plenum 5. Teikning til Opent forum (saker til votering) og Eventuelt (saker til orientering) 6. Styresaker a) Julebord v/astrid b) Gruppefordeling 2007 v/elisabeth 7. Rapport frå verdskongressen i Seoul v/geir 8. Opent forum (saker til votering) 9. Eventuelt (saker til orientering) 10. Månadens tale v/elin 11. Val til neste plenum: referent, møtevurderar, talar, kokk og månadens skribent. Pause m/ servering v/kokken Tor Del 3 Aktivitetstimen ( vi prøver igjen. Denne gangen skal vi få tid ) Møtet blir avslutta med møtevurdering v/ Elisabeth

7 Medlemsoversikt pr 1. desember 2006 JCN ER Navn Innmeldt F-dato Adresse Tlf. privat Tlf. arb Mobil Elektronisk post LLØ KÆS LLÆ KMX 14 LBN JVU KTO LAK KYE 12 KFY 13 KØQ KWN LBE LJB KWH LJC LMA Bergmann, Thea Follestad, Geir Hustadnes, Astrid Høidal, Audun Høidal, Elisabeth V Høydalsvik, Geir Langvatn, Hans Ivar Mikalsen, Tor Myklebust, Arnt Øyvind Myklebust, Hans Olav Nilsen, Irene Røe, Jan Egil Seljeset, Svein Strand, Thomas Viken, Kjersti Wilhelmsen, Elin Thorbjørn Håskjold LMB Laila Lid LLÅ Cindy Himpel Engeseth, Harald Ytreeide Prestegardsmarka Ørsta Bergvn 66, 6007 Ålesund Wille 6165 Sæbø Lindevegen 17 Lindevegen 17 Mo 18/ ØRSTA Seljebakken 13 Brenslene Haugegjerdet ØRSTA Elvebakken 6170 VARTDAL Remebakken Ørsta Stjerneveien 13b 0779 OSLO Industrigt. 5 Haugev ØRSTA Stjerneveien 13b 0779 OSLO Hjartåbygda Støylevegen Ørsta Berkvik Ørstavegen 102 Engesetgeila Æresmedlemmer (exhausted roosters) / Senatorar Sen. 4 Dale, Arne Johan 11 Eidså, Øyvind Pål Sen. 6 Eliassen, Bjørn Helge Sen Sen Holen, Håkon Høidal, Audun Høydalsvik, Geir Krumsvik, Knut P.M. Krøvel, Per Svein Lillerovde, Rolf Myklebust, Hans Olav Rotevatn, Bodil M. Ullaland, Arne Vasskog, Ella Fransv. 15 Lønnev. 3 Engesetvegen 2 Soldatvegen 15 S KRISTIANSTAD Lindevegen 17 Mo 18/ ØRSTA Nymarkvn. 15 Gymnasv. 15 Haslevn. 2 Elvebakken 6170 VARTDAL Vikebygda Ristevegen 5 Ristevegen

8 * Kva skjer i desember? Måndag 11: Plenum. Hovedtema: Eige firma? Laurdag 16: Julebord i underhuset kl (inkl. kurs i Etikette).og kva skjer i neste år? Det kan nettopp du vere med å avgjere ved å møte på januarplenum når handlingsplanen skal vedtakast. Då kan DU vere med å påvirke og bestemme kva aktivitetar vi skal ha. Sponsor av JCI Ørsta-Volda: VESTLANDSVASKERIET Industrigt. 21, / Postboks 210, 6101 Volda Tlf: Sponsor av JCI Ørsta-Volda: Rekneskap Høydalsvik Autorisert rekneskapsførarselskap Medlem av NARF Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Adresse: Mo, 6150 ØRSTA Telefon: Telefax: