Dr. ing. Førsteamanuensis prosjektledelse, NTNU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bassam.hussein@ntnu.no Dr. ing. Førsteamanuensis prosjektledelse, NTNU"

Transkript

1 Dr. ing. Førsteamanuensis prosjektledelse, NTNU 1 B. SC. Electrical engineering 1985 Prosjektingeniør, prosjektering og oppfølging Sivilingeniør: produksjonsteknologi 1994 Vitenskapelig assistent, NTNU Doktoringeniør NTNU, Trondheim Koordinator EVU-program i prosjektledelse, NTNU Associate professor, prosjektledelse NTNU, Intresseområder: systems engineering, project management, simulation games 2 1

2 Innhold Prosjektinitiering Mål formulering og sukssess Prosjektsimulering Prosjektplanlegging Definering av arbeidsomfang Terminplanlegging og estimering Usikkerhet i prosjekter 3 Gi deltakerene: Innsikt i prosjekt som arbeidsform og forståelse for suksessfaktorer for prosjektgjennomføring Oversikt over og innsikt i metoder for terminplanlegging, estimering og risikohåndtering 4 2

3 Studentene danner prosjektgrupper på 4-5 personer. Målet er å bygge et papirtårn ved hjelp av kun papir og tape. Ingen andre hjelpemidler er tillatt. For å gjøre oppdragsgiveren tilfreds må tårnet: Være så høyt som mulig Ha lav vekt (færrest mulig antall ark) Ha kort byggetid: Kortest mulig Være pent å se på (original design) Premie: en pose seigmenn eller seigdamer til gruppen som greier å å gjøre oppdragsgiveren fornøyd! Tid for planlegging er maks. 15 minutter. I slutten av planleggingsfasen skal hver gruppe levere et prosjektforslag som omfatter følgende opplysninger: Planlagt høyde Planlagt byggetid Antall ark( vekt) Risikofaktorer i prosjektet Gruppemedlemmer Eier/sponsor Prosjektorganisasjon Brukere Forretningsmål Prosjektkontekst Driftskontekst (hva forventer brukerne av produktet) Stimuli /formål Rasjonale eller begrunnelse Prosjektarbeid (organisering på prosjektnivå) Ressurser Levering (resultat) Driftsoppgaver 6 Fokus på levering Suksess kriterier /prioriteringer Grunnlag for prosjektstrategier (Gevinst) Effektmål (SMART) Tid 3

4 Eier/sponsor Prosjektorganisasjon brukere Prosjektkontekst Stimuli /formål Rasjonale eller begrunnelse Plan/tjeneste Gjennomføring/ implementering Evaluering Fokus på effekt 7 (Prosjektet kan ha et eller flere tiltakk for realisering av et mål (for eksempel redusere sykefravær til x %) Suksess kriterier / prioriteringer Grunnlag for prosjektstrategier Tid Dine viktigste oppgaver som prosjektleder Understanding the stimulus Direct, adapt, balance and control resources Understanding the environment Cultural, social, political, physical Managing stakeholders and balancing their requirements 8 4

5 Category A B C D E F Characterisation Symbolic representation Godt definert Ingen rasjonale Ingen mål(effkt) Ingen arbeidsomfang (fluffy) Mål Overkill Top styrt antall % 29,4% 13,7% 5,9% 3,9% 41,2% 3,9% Result of analysis: fundamental logic in defining project objectives. N = 51 projects. 9 Leveranser sluttbruker planlegging Eier Stimuli initiering Avslutning Dokumenter Erfaring database Utførelse styring Beslutninger 10 5

6 Prosjektprosesser Initiering Stimuli Initiering Prosjektmandat Prosjektdefinisjon 11 Initierings perspektiver Eierperspektiv: Prosjektmandat Prosjektorganisasjonperspektiv: Prosjektdefinisjon Eier/bestiller/Basis sponsor/gatekeepers Prosjektorganisasjon 12 6

7 Rasjonale: Stimuli (utløsende faktor) Skal prosjektet løse et akutt problem, skal det forebygge problemer eller skal det ta vare på en mulighet som ligger der nå eller som kommer senere. Prosjektet skal bidra til oppfylle strategi om å sørge for infrastruktur til enhver tid gir forskning de best mulige utviklingsmuligheter Effekten: Effektmål med prosjektet? (business objectives) Gevinster eieren ønsker å oppnå ved å gjennomføre prosjektet Hva skal resultatet av prosjektet brukes til? Eks. Prosjektet er et middel for å frigjøre ressurser som kan nyttes til å styrke kjernevirksomhet 13 Føringer: Bestemme tids- og kostnadsramme og andre virksomhetsbegrensinger: Hvilke krav stilles det til resultatet med hensyn til graden av detaljering og nøyaktighet, kostnader og til alternative løsninger. Konseptet Objektive kriterier (økonomisk risiko) Subjektive kriterier: omdømme, teknologi, politikk, marked, (business risiko) Resultat er en beslutning og en fullmakt: go / no go Oppnevne/engasjere prosjektleder/leverandør Prosjektmandat 14 7

8 Eks. prosjektmandat Arbeidsgruppen skal identifisere indikatorer som kan bedre kvalitet og relevans i videre arbeid med gjennomføring av kvalitets undersøkelser på bakgrunn av vurderinger og tilrådinger fra arbeidsgruppen som har vurdert mulig forklaringer på effektivitets forskjeller i sektoren og på bakgrunn av en arbeidsgruppe som har tideligere vurdert forskningsdata i DBH Effektivisere arbeidsprosesser: Prosjektet er et tiltak for å utføre arbeidsprosser på en smartere og enklere måte. (tid, mengde resursser,..) Eliminere kvalitetskostnader : Prosjektet er et tiltak for å eliminere kostnader som påløper i forbindelse med oppretting av feil i produksjonen eller i leveranser. (penger) Øke nytteverdi: Prosjektet er et tiltak som medfører økt kvalitet i de tjenester eller produkter som leveres. ( Forbedre Prosjektet er et investeringstiltak som skal sikre at man kan forbedre sin markedsposisjon (omtaler, renome, posisjon) Redusere driftskostnader, Prosjektet er et tiltak for å utvikle rutiner/systemer for å redusere for eksempel vedlikeholdskostnader. 8

9 Målene skal være Spesifikke, At målene er spesifikke, innebærer at de oppfattes likt av alle som er involvert i prosjektet Målbare, Kan måles/verifiseres? (ambisjonsnivå) Aksepterte, Det at mål er aksepterte, innebærer at de er forankret hos alle interessenter Realistiske Realistisk handler om tilpasning til prosjektets ressursog kostnadsramme og andre begrensninger Tidsavgrensede. Tidsramme for når målene skal være nådd 17 Oppnå markedsandel på yy% innen xx måneder Øke markedsandel med yy % innen xx måneder Oppnå et salgsvolum på xx enheter innen yy måneder Redusere støttekostnader med xx % innen yy månder Oppnå en besparelse på xx kroner innen yy måneder. Å være blant de 10 beste universiteter i Europa. Innen år Får x positive medieomtaler i løpet av 2 år Redusere tidsforbruk med xx % innen 2010 Redusere sykefravær til xx% pr. År innen

10 Er en temporær organisasjon opprettet for å gjennomføre prosjektet Har en prosjektkoordinator, prosjektleder eller prosjektdirektør i spissen Har forskjellige former avhengig av prosjektets størrelse, mål og krav Ansvar: lede og koordinere ressursene for å nå målet med prosjektet 19 Input Føringer Formål Effektmål Riktig konsept (løsningen) Fullmakt Output Eksplisitt definisjon av hva prosjektet skal levere? resultatmål og tilhørende aksept og testkriteria input til scope plan Prioriteringer input til risikostyring og prosjektstrategier Roller og ansvar organisasjonsmodell

11 Det konkrete resultatet som skal leveres i prosjektet. SMART formulert Prosjektets resultat er IKKE nødvendigvis den beste løsningen som finnes. Den er den mest optimale løsningen som tar hensyn til: Forventninger (prioriterte) Stimuli Effektmål Kontekst dvs. begrensninger (tid, penger, standard, miljø, politikk, tilgang på ressurser, operasjonelle begrensninger, osv) 21 Achieving the goal of landing a man on the moon, before this decade is out, and returning him safely to the earth. (J. F. K. 1962)

12 Presise og målbare indikatorer som defineres ved oppstart og måles underveis og etter prosjektavslutning Dette kan omfatte for eksempel, antall endringer, trivsel i teamet, kostnader, HMS, med mer. Prioriteringer er input til Key Performance indikatorer: (KPI) Hva som skal måles underveis Sluttevaluering: Hva som skal måles ved prosjektslutt (for å avgjøre om prosjektet har vært vellykket) Strategier og konflikt håndtering 23 Defineres internt i prosjektet (basert på tideligere erfaringer og diskusjoner) (74%) Pålagt eller definert på forhånd av basisorganisasjon/oppdragsgiver gjennom strategiske mål eller KPIs (26%) Statoilhydro: mennesker, hms, operasjoner, markedet, finans KPI A2A Veidekke: 0 ulykker, 0 feil, 0 forsinkelser

13 Frequency Success Criteria On budget % 20 On time 20 User satisfaction 16 Achievement of purpose 9 According to spesifications 9 Community acceptance 4 Meeting standards 4 Project learning (Organization, Team, Individual) 4 Return on investment 4 Zero harm to the environement 4 Efficiency of project management effort 2 Firm reputation 2 Long-term value creation (owner organization) 2 Project team satisfaction 2 Strategic value for the firm Prosjekt A: IT-prosjekt - Ferdigstilt midten av 70 tallet, avansert produktutvikling, gjennomført på rekordtid, beste ressurser har blitt brukt (kremen av IT folk), resultatmål ble oppnådd. Prosjekt B: Byggeprosjekt - Resultatmål var vagt formulert, dårlige planer, halvferdige spesifikasjoner, gjennomføringstid er tredoblet. Budsjettoverskridelse (fra 7 millioner til 100 millioner). Prosjekt C: Det første kommersielle jetflyet - Prosjektet fullført innenfor tids- og kostnadsrammene, meget bra mediedekning, flere bestillinger rett etter lansering

14 Ingen idé om hvordan produktet skulle markedsføres og selges Suksess Eier organisasjon (Nei) Prosjektorganisasjon (Ja) Xerox Brukere (Nei) 27 Den australske stat måtte opprette nasjonal lotto for å kunne finansiere prosjektet Suksess? Eier organisasjon, landemerke for Australia (Ja) Prosjektorganisasjon (Nei) Brukere (Nei)

15 Hastverk for å introdusere flyet til markedet, ikke tilstrekkelig testing Suksess Eier (kortsikt), nei Eier organisasjon på langsikt(ja) Prosjektorganisasjon (Nei) Brukere (dødelige konsekvenser for brukere (Nei) Nr Date Location Cause 1 26 Oct Mar May Jan Apr 54 Rome, Italy Karachi, Pakistan Calcutta, India Elba, Italy Stromboli, Italy Aircraft Aircraft Aircraft Aircraft Aircraft Eier/oppdragsgiver: nytteverdi. For eks. profitt, nye muligheter, ROI, Måles ++år etter leveranse Brukere: tilfredshet med produktet For eks. komfort, funksjonalitet, mindre klager. Måles etter leveranse Prosjektledelse: innfri krav om tid, kostnad, fullførelse, trivsel, antall endringer, Måles underveis og ved avslutning 15

16 Prosjektledelse Innfri/overgå forventinger Tilfredshet (Bruker) Nytte (oppdragsgiver) suksess 31 Helse og sikkerhet Fullføring Uten konflikter Tilfredshet Tid, kostnader & kvalitet Læring, sosial- og yrkesaspekt Estetikk Funksjonalitet Prosjektsuksess Teknisk utførelse Produktivitet Profesjonell image Bærekraftig miljø Fortjeneste

17 Du og dine venner tilbringer en uke utendørs ved en av Norges fineste innsjøer. Etter en uke med svømming, fiske, jakt og vannski bestemmer du og dine venner at dere vil investere i området. Det skal være et felles prosjekt. Du er blitt forespurt av dine venner om å lede innsatsen for å forsikre at alt går bra. Etabler gjerne egne forutsetninger. Etabler et hensiktsmessig og SMART formulert effektmål og resultatmål for prosjektet Fra ditt ståsted som prosjektleder, gi minst 4 eksempler på suksessfaktorer for prosjektet Fra ditt ståsted som prosjektleder gi minst 4 eksempler på suksesskriterier. 33 Interessenter: grunneier, venner, eksterne leverandører, kommune, naboer, ektefeller, barn Begrensninger/risiko : lover og regler, tilgang på kapital, tid, tilgang til ressurser, miljøkrav Driftskontekst: Krav til bruk, drift og vedlikehold Stimuli Stress på jobben Mulighet for Investering Beslutninger Prosjektarbeid Prosjektresultat Driftsoppgaver Lite tid med Venner Ressurser Effektmål: Øke livskvalitet Styrke vennskap Få inntekter 34 Tid 17

18 Effektmålet eies og formuleres av prosjekteieren (vennegjengen) Effektmålet kan innholde kvalitative + kvantitative formuleringer Effektmålet bør ikke innholde en konkret beskrivelse på noen løsning til problemet/stimuli Effektmålet skal beskrive en ønsket tilstand/endring i fremtiden Effektmålet: Rekreasjonssenteret skal i løpet av en femårsperiode etter ferdigstillelse ha en omsetning på minimum 50 millioner kr. årlig. Resultatmål: et rekreasjonssenteret, åpnes i løpet av januar Det har hotellstandard og ligger i naturskjønne omgivelser. Det legges vekt på å gi gjestene et allsidig tilbud for sport og friluftsliv, jakt, fiske og rekreasjon ved alle årstider Enighet om veldefinert resultatmål og effektmål for prosjektet. Målet må være forstått av alle Markedsforhold, økonomiske forhold, og andre relevante forhold bør være avklart, kartlagt og styrt på en tilfredsstillende måte Tilgjengelighet på riktig og kvalifisert arbeidskraft En klar og utvetydig avtale om ansvar og rollefordeling mellom alle de involverte En klar og realistisk prosjektplan God (nok og bare nok) og ryddig kommunikasjon mellom alle involverte 18

19 (bestemmes før oppstart og måles etter prosjektavslutning) Holde prosjektet innenfor avtalt tids- og kostnadsramme Levere prosjektet i henhold til avtalte spesifikasjoner At alle blir fornøyde og aksepterer sluttproduktet At samhold og vennskap blir uendret/ sterkere

20 Effektmål Resultatmål Forventninger Kriteria for suksess Planlegging Hvordan Nedbrytning, kontrakter, arbeidspakker og aktiviteter (WBS) Hvem gjør hva roller og ansvar (AM) Når Varighet og avhengighet mellom aktiviteter Hvor mye material, utstyr, og personalkostnader Anskaffelser og kontrakter Kvalitet Kommunikasjon (hvem som skal få informasjon, når og hvordan skal de få den) Usikkerhet (risiko og muligheter) Prosjektplan 39 Går ut på å bryte ned hele prosjektet leveranser/arbeidspakker Basis for tids- og kostnadsplanlegging Oppbyggingen skal settes opp i et dokument/struktur som gir et oversiktlig bilde av prosjektet, hvilke leveranser som skal gjennomføres og hvem som har ansvaret for hver leveranse

21 identitet 1 Prosjekt Kontraktspakke 2 Kontraktspakke 1 Hovedleveranser Leveranse 1 Leveranse 2 Integrasjon Prosjektledelse AP1 AP2 Arbeidspakker (Interaksjon mellom linje og prosjekt) Ansvarlig person Aktivitet 1 Aktivitet Aktivitetsnivå (ikke for omfattende) 41 Utgangspunktet er et SMART formulert resultatmål Prinsipper for nedbrytning Fysiske leveranser og dokumenter (fokus på leveranser) Enheter, produkter Fly (Navigasjonssystem, motor, kommunikasjonssystem) Funksjoner (fokus på effekt) myke prosjekter Oppgaver, tjenester (ledelse, opplæring, integrasjon) Kombinasjon Et element på det nederste nivå er avgrenset og autonomt (AP)

22 Status eller ferdigstillelse kan lett og utvetydig bestemmes (har et definert resultat) Testresultater, dokument, prototyp, ferdig produkt, komponent Elementet har en avgrenset (kort) varighet 1-2 uker Kostnad, varighet, ressuerssbehov kan bestemmes 43 Hvert WBS-element i strukturen skal representere en håndfast leveranse (single tangible deliverable) Hvert WBS-element på høyere nivå (moder-wbs-element) fås ved å aggregere alle underordnede wbs-elementer Et underordnet wbs-element skal ha kun ett moder-wbselement Nedbrytning av et høyere WBS-element skal beskrive hvordan elementet skal bli produsert (aktiviteter kan benyttes for å angi denne beskrivelsen) Leveranser i WBS må være unike og godt definerte for å unngå duplisering av arbeid WBS-strukturen må være oppdaterbar og gi mulighet for fleksibilitet til å kunne håndtere endringer (programvare for CM) WBSen må inneholde ALLE LEVERANSER i prosjektet Alle viktige dokumenter må være med i WBSen Koding må gjenspeile den logiske strukturen i WBSen

23 Prosessforberedelse Forskning og Forskning og anbefalinger anbefalinger Gjennomføring Evaluering Undersøke Undersøke og dokumentere og State dokumentere of the Art State of the Art Undersøke og og dokumentere Nåværende situasjon Identifisering av behov Anbefalinger Prosessdokumentasjon Søk Intervjuer Gap-analyse analyse Verktøy (programvare) (programvære) Intervju eksperter undersøkelser Brainstorming Opplæring Referansmåling Statistiske analyser 45 Webdesignprosjekt Webdesign Hardware Programvare Integrasjon Evaluer og velg webdesign metode Størrelse og oppbygning Rekruttering og opplæring av programmerer Installere programvare Nettsteddesign Anskaffelse Design Nettverkstest Godkjenning av nettsted Installere Prototyp Ytelsestest Test Applikasjonstest

24 Project kartlegging Planlegglayout og infrastruktur Organiser infrastruktur Planlegg flytting Gjennomfør Eksisterende kontor Det nye kontoret Bestem rekkefølge pakke sammen IT/ Datamaskine r Lokasjon/ Målinger Areal /rom Velge selskap Flytte Laboratorier/ verkstder Eksisterende infrastruktur Pakke opp Møbler 47 fallgruver Wbs utvikler seg gjennom hele prosjektet Endringer, scope creep Altfor detaljert wbs Rigid wbs, vanskelig å følge opp Wbs er altfor overordnet Høy usikkerhet, medfører endringer Prosjektlederen etablerer WBS alene Involver for å skape sterekere eierskap wbsen må være synelig for alle! 48 24

25 Organisering på prosjektnivå 49 Utføre arbeidet: X Ta beslutninger utelukkende: D Ta beslutninger delvis: d Kontrollere fremdrift: P Gi opplæring: T Må konsulteres: C Må informeres: I Tilgjengelig for å gi råd: A

26 Utføre arbeidet X Ta beslutninger utelukkende D Ta beslutninger delvis d Kontrollere fremdrift P Gir opplæring T Må konsulteres C Må informeres I Tilgjengelig for å gi råd A Milepæler/AP Hvem Styre (D) (I) Linjeleder A (d) (D) (I) Linjeleder B (D) (d) (I) Ekstern (konsulent x) (A) (T) Ansva rlig perso n (x) (P) PL (P) (d) (X) REFERANSE- GRUPPE (C) Terminplanlegging

27 A (3) SA D (4) SD B (1) SD C (2) SD E (3) SC F (3) SC G (6) SC H (3) SA Analyse av relasjoner og avhengigheter Estimering Varighet Innsats/timeverk Ressursplanlegging (staffing) Identifisering av ressurser Analyse av ressursprofil Håndtering av ressursbegrensning Koordinering med linjeledere eller ressurseiere Nettverksanalyse Identifisere kritiske veier og flyt Ressursplanlegging Nettverkanalyse 53 Analyse av relasjoner og avhengiheter Finish to start FS Start to start SS Finish to finish FF Start to finish SF Utvikling SS FS Test Dokumentredigering overtakelsesprøve FF 54 27

28 Kjøre midlertidig system SF Overtakelsesprøve Sette i drift nytt system 55 Resultat etter relasjonsanalyse AP Relasjon til andre aktiviteter A- B- Kan starte når A er ferdig C- Kan starte 10 dager etter B er ferdig D- Kan starte etter at C er ferdig E- Kan starte etter D er ferdig F- Kan starte Etter D er ferdig G- Kan starte etter C er ferdig H- Kan starte når E, F, G er ferdig I- Kan starte når B er ferdig K- Kan starte når I og H er ferdig J- Kan starte når K og I er ferdig PM Hele prosjektet 56 28

29 Metoder Ekspertvurdering (Vanskelig å validere estimatet ) Analogi: bruk erfaringstall fra tidligere prosjekter, (Vanskelig å bruke hvis det ikke finnes et tilsvarende prosjekt) Parametriske modeller FP og COCOMO Bruk flere metoder 57 Resultatet etter estimering AP A- 6 Arbeidsomfang Timer (innvirker direkte på kostnad) Relasjon til andre aktiviteter B- 24 Kan starte når A er ferdig C- 240 Kan starte 10 dager etter B er ferdig D- 240 Kan starte etter at C er ferdig E- 72 Kan starte etter D er ferdig F- Ekstern Kan starte Etter D er ferdig G- Ekstern Kan starte etter C er ferdig H- 240 Kan starte når E, F, G er ferdig I- 6 Kan starte når B er ferdig K- 72 Kan starte når I og H er ferdig J- 12 Kan starte når K og I er ferdig PM Hele prosjektet 58 29

30 Aktivitet Arbeidsomfang Timer (innvirker direkte på kostnad) Type ressurs/ Antall (Tilgjengelighet) C= 6 timer pr. dag A- 6 R1/100% 1 Varighet dager Relasjon til andre aktiviteter B- 24 R2 /200% 2 Kan starte når A er ferdig C- 240 R10/400% 10 Kan starte 10 dager etter at B er ferdig D- 240 R10/400% 10 Kan starte etter at C er ferdig E- 72 R10/200% 6 Kan starte etter at D er ferdig F- Ekstern R3 2 Kan starte etter at D er ferdig G- Ekstern R4 2 Kan starte etter at C er ferdig H- 240 R10/400% 10 Kan starte når E, F, G er ferdig I- 6 R1/100% 1 Kan starte når B er ferdig K- 72 R5/ Kan starte når I og H er ferdig J- 12 R1/100% 2 Kan starte når K og I er ferdig PM??? R6 Hele prosjektet 59 Viser hver aktivitet som en liggende stolpe. Varigheten på aktiviteten avgjør lengden på stolpen. Fordeler : Rask å lage, lett å forstå Gir visuell kommunikasjon og er en god presentasjonsform Ulemper : Vanskelig å vise avhengigheter mellom flere aktiviteter Revisjoner fører ofte til at hele planen må tegnes på nytt A B C D E F G H Aktivitet ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR

31 Aktivitetene representert som knutepunkter (tegnes som bokser) Linjene viser rekkefølgerelasjonene eller avhengighetene mellom aktivitetene A B E Den mest anvendte nettverksformen C D 61 Feil prioritering av aktiviteter. Overoptimistiske estimater. Overoptimisme når det gjelder tilgjengelighet av/kompetanse hos ressurser Ventetid blir lett glemt Produktivitet blir ikke tatt hensyn til

32 Risiko er en faktor eller hendelse som innvirker på prosjektet og kan lede til ett eller flere resultater. Risiko omfatter: En fremtidig hendelse Hendelsen har en sannsynlighet (1>p>0) Konsekvenser av hendelsen. Kan vare (trusller) some for eksemple forsinkelser, økte kostnader, eller dårlig produkt kvalitet. Eller (belønning) som for eksempel bedre læring, bedre teknologi, osv. Usikkerhet: omfang eller rekkevidde av konsekvens. (mangel på informasjon) 32

33 Det er ikke bare pengene som gir seieren for en så langt ferd. De er gode å ha. Men det er for stor del, ja for den største delen, den måte ferden er utrustet på, den måte enhver vanskelighet er forutsett og midlene funnet til å møte eller unngå dem. Seieren venter den som har alt i orden. Hell kaller man det. Nederlag er en absolutt følge for den som ikke tar det nødvendige forholdsregler i tide. Uhell kalles det Risikoanalyse er et verktøy for å gjøre prosjektet mer forutsigbart. Risikoanalyse er proaktiv ledelse Risikoanalyse har mange begrensninger. Læring er det viktigste resultatet av analysen. Stopp når du ikke kan lære mer! 33

34 Kategorier Aktører Mennesker involvert i prosjektet, deres kompetanse og erfaringer. For eksempel: turnover, forpliktelse, produktivitet Teknologi Produkt (funksjonalitet, ytelse) Prosjekt (metoder og utstyr). Struktur Svikt i kommunikasjonssystemer, dårlig arbeidsflyt, uoversiktig prosesser, informasjonsflyt Aktiviteter Typsik hendelser: endring i arbeidsomfang, endring i prioritering, uvær, problemer med transport, logistikk 67 Det finnes mange prosesser og standarder for håndtering av risiko, de fleste deler prosessen i følgende oppgaver: Identifisering av risikofaktorer (risk identification) Forhold som kan forårsake trusseler/muligheter for prosjektet Risikoevaluering (risk assesment and priortization) Anslå konsekvenser og sannsynlighet Handlingsplan (risk-response) Utarbeide en plan som angir hvilke opsjoner vi har i forhold til risikoen, og hvilke tiltak som bør iverksettes. Oppfølging (risk monitoring) Følge opp tiltakene, vurdere endring i risikonivå, nye risikofaktorer

35 Erfaringer fra tidligere prosjekter Intervjue erfarne prosjektledere Konsultering Brainstorming Scenarioanalyse BRUK FLERE METODER 69 Mangel på tid Mennskelige faktorer (conformity, dominance, indifference, bias) Moderator 70 35

36 nivå Anslå størrelse på sannsynlighet Kategorier Lav, middel, høy eks rekkevide høy > 50% middel 10-50% Lav < 10% 71 Anslå størrelse på konsekvensene for for eks. KOSTNAD nivå rekkevide stor 35% av budgetterte kostnader middel 10-35% liten Innen 10%

37 høy R2 R1 middel Sannsynlighet R5 lav R3 R4 liten middel stor Konsekvensene på kostnadene 73 høy R1 R2 middel Sannsynlighet R5 lav R4 R3 liten middel stor Konsekvensene på tid 74 37

38 Prioritere alle risikofaktorer som innvirker på for eksempel kostnader. (R1, R4, R5) Prioritere alle risikofaktorer som har høy sannsynlighet (R2 og R1) Prioritere noen kombinasjoner av konsekvenser/sansynlighet 75 H R1 R2 M Probability R5 L R3 R4 L M S betydelig kritisk 76 marginal 38

39 forebygge overfør redusere akseptere Høy(risk lover) Risk nutral Lav (risk avert) 77 forhindre dele maksimere utnytte High (risk lover) Risk nutral Low (risk avert) 78 39

40 H R1 R2 M Probability R5 L R3 R4 Betydelig/reduser-overfør L M S Kritisk/unngå-overføre 79 Marginal/overvåk Dokument som innholder informasjon om: Beskrivelse av risikofaktorer Ansvarlig person for håndtering av risiko Sannsynlighet for at risiko inntreffer (for eks. høy, lav, middels) Konsekvenser (med hensyn til tid, kostnad, kvalitet, og evt. andre forhold) hvis risiko inntreffer (for eks. stor, liten, middels) Mulige tiltak som kan iverksettes Status

41 Risiko Sannsynlighet (høy, lav) Konsekvens (stor, liten) Tid Kostnad Kvalitet Prioritering (Kritisk, betydelig, potensiell) Tiltak Ansvarlig person 81 Forutsetninger for å lykkes i PRMP Individuelle forutseninger 1. Helhets forståelse av PRMP. Kunnskaper/ferdigheter i metoder for identifisering, vurdering, planlegging og oppfølging prosjektet risiko. 2. Tidligere erfaring og kjennskap til risiko kategorier i prosjektet 3. Forståelse av prosjektet kontekst, mål og begrensninger 4. Bevissthet om utfordringer knyttet til gruppeprosesser og menneskelige faktorer. Kontekstuelle forutsetninger Tilgjengelighet av historisk data og informasjon om tidligere prosjekter. Tilgjengelighet av oppdatert informasjon om prosjektet for eksempel nye begrensninger, endring i stakeholders support, endring i produktet, osv Oppdatert status informasjon om kostnad, forsinkelser, resultat av tiltakk, varians og prognoser 82 41

Bassam.hussein@ntnu.no Dr. ing. Førsteamanuensis prosjektledelse, NTNU. 1 www.ntnu.no

Bassam.hussein@ntnu.no Dr. ing. Førsteamanuensis prosjektledelse, NTNU. 1 www.ntnu.no Bassam.hussein@ntnu.no Dr. ing. Førsteamanuensis prosjektledelse, NTNU 1 www.ntnu.no B. SC. Electrical engineering 1985 Prosjektingeniør, prosjektering og oppfølging. 1986-1991 Sivilingeniør: produksjonsteknologi

Detaljer

Overordnet planlegging

Overordnet planlegging Overordnet planlegging Betydning av planlegging Prosjektmandat Milepæler Milepælsplan Suksessfaktorer og suksesskriterier Nettverksanalyse Jon Lereim Polfareren Roald Amundsen Flaks er resultat av fremragende

Detaljer

MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE

MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling Morten A. Torp Version 1.3 24.08.2017 Organisering av Virksomheter Side 2 Organisering av Prosjekter Typiske kjennetegn for prosjekter: - Har min. 2-3 deltakere

Detaljer

Suksessfaktorer for styring av prosjekt

Suksessfaktorer for styring av prosjekt Suksessfaktorer for styring av prosjekt B2G utviklingscamp 20. oktober Erik Aursnes Dammen Metier i dag Forretningsidè: Vi forbedrer våre kunders forretningsmessige mål gjennom riktige og effektive prosjekter

Detaljer

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Innhold 1. HVA ER ET PROSJEKT? 5 2. HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES MED PROSJEKTER? 5 3. ORGANISERING AV PROSJEKTER 6 3.1. Prosjekteier 6 3.2. Styringsgruppe 6 3.3. Prosjektleder

Detaljer

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter 1 KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet

Detaljer

Estimering av kostnader i IT-prosjekter. Stein Grimstad (Simula)

Estimering av kostnader i IT-prosjekter. Stein Grimstad (Simula) Estimering av kostnader i IT-prosjekter Stein Grimstad (Simula) 1 Planleggingsfasen.. 2 Gjennomføringen. 3 Overskridelser I gjennomsnitt sterk underestimering av kostnader. o 30-40% overoptimistiske i

Detaljer

Formulering av mål og beskrivelse av prosjekt:

Formulering av mål og beskrivelse av prosjekt: Formulering av mål og beskrivelse av prosjekt: Kort repetisjon om prosjekt som arbeidsform Prosjektarbeid og ledelse i kunnskapsorganisasjoner Organisering (prosjekt vs linje) Mål i prosjekt : formelle

Detaljer

Fagartikkel. 12 kriterier for å lykkes med outsurcing

Fagartikkel. 12 kriterier for å lykkes med outsurcing Fagartikkel 9. desember 2004 12 kriterier for å lykkes med outsurcing Bortsetting av it-oppgaver til en ekstern leverandør øker. Tilgang på kompetanse, økt servicenivå og et ønske om å fokusere på egne

Detaljer

Oppsummering. Prosjektdelen

Oppsummering. Prosjektdelen Oppsummering Prosjektdelen Tre Prosjektdefinisjoner Et prosjekt er en engangsoppgave for å nå et klart formulert mål innen en gitt tidsfrist og med en gitt kostnadsramme En organisasjonsform for mest mulig

Detaljer

PROSJEKTARBEID PROSJEKTLEDELSE PROSJEKTTENKNING - ET HENSIKTMESSIG VERKTØY I LEIRARBEID. Eidene april 2008

PROSJEKTARBEID PROSJEKTLEDELSE PROSJEKTTENKNING - ET HENSIKTMESSIG VERKTØY I LEIRARBEID. Eidene april 2008 PROSJEKTARBEID PROSJEKTLEDELSE PROSJEKTTENKNING - ET HENSIKTMESSIG VERKTØY I LEIRARBEID Eidene april 2008 Hva er et prosjekt? Prosjekt blir det når noen kommer på en idè, noen bestemmer at noe må gjøres

Detaljer

Together. Free your energies Moden og modig! Ansvarsfull og fleksibel!

Together. Free your energies Moden og modig! Ansvarsfull og fleksibel! Moden og modig! Ansvarsfull og fleksibel! Anine Ragnif og Bodil Rabben 13. Mai 2009 Agile Hvorfor? Gjennomsnittlig overskridelse i arbeidsmengde var 24% for prosjektene som benyttet en fleksibel metodikk,

Detaljer

MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 2 BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE

MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 2 BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 2 Morten A. Torp Version 3.3 28.08.2017 Gjennomføringsplan Dag 1: Dag 3: 1. Prosjekter & prosjektledelse 2. Kunde og leverandør 3. Organisering 4. Eierstyring

Detaljer

Obligatorisk innlevering i IØ6203 Strategier for program og porteføljestyring

Obligatorisk innlevering i IØ6203 Strategier for program og porteføljestyring Obligatorisk innlevering i IØ6203 Strategier for program og porteføljestyring Student: Geir Graff-Kallevåg Dato: 21.04.2010 Antall sider (eks. forside): 8 Innhold Innledning... 2 Teori... 2 A) Kort analyse

Detaljer

Nyttestyring og viktigheten av den gode kunde. Magne Jørgensen

Nyttestyring og viktigheten av den gode kunde. Magne Jørgensen Nyttestyring og viktigheten av den gode kunde Magne Jørgensen Hva er et vellykket IT-prosjekt? Suksess er kontekstavhengig, men bør minimum inkludere: Oppnådd nytte (gevinster, verdi, måloppnåelse, ROI)

Detaljer

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner Introduksjon til prosjektarbeid del 1 Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner For å lykkes i konkurransen Er innovasjon viktig Nye produkter, markedsføring, produksjonsmåter, opplæring,..

Detaljer

MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 3 BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE

MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 3 BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 3 Morten A. Torp Version 2.3 14.10.2017 Gjennomføringsplan Dag 1: Dag 3: 1. Prosjekter & prosjektledelse 2. Kunde og leverandør 3. Organisering 4. Eierstyring

Detaljer

UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR

UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR INF 1050 UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR Oppgave 1 a) Foranalyse: Foranalysen kan med fordel gjøres i to trinn. Den første er å undersøke finansiering og øvrige

Detaljer

PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE. Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter

PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE. Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter 08.09.2010 1 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 4 2.0 Rollene i Prosjektprosessen 4 2.1 Eierrollen 2.2 Prosjektansvarlig

Detaljer

NÆRINGSFORENINGEN 10.09.2014. Hvordan lykkes i prosjektgjennomføring? Regiondirektør Åge Alexandersen

NÆRINGSFORENINGEN 10.09.2014. Hvordan lykkes i prosjektgjennomføring? Regiondirektør Åge Alexandersen NÆRINGSFORENINGEN 10.09.2014 Hvordan lykkes i prosjektgjennomføring? Regiondirektør Åge Alexandersen Dagens tema Faveo Målanalyse, en god prosjektstart Vellykket gjennomføring av prosjekt Omfangsstyring

Detaljer

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves «Vi har troen på at en arbeidskultur med stor grad av kunnskapsdeling

Detaljer

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT?

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling 20.08.08 Kompetanseutvikling

Detaljer

Risikostyring Intern veiledning

Risikostyring Intern veiledning Risikostyring Intern veiledning Versjon 1.0 Dette dokumentet er basert på «Risikostyring i staten, håndtering av risiko i mål og resultatstyringen», desember 2008 og «Risikostyring og intern kontroll i

Detaljer

Bassam.hussein@ntnu.no Dr. ing. Associate professor Prosjektledelse, NTNU

Bassam.hussein@ntnu.no Dr. ing. Associate professor Prosjektledelse, NTNU Project planning "He who fails to plan is planning to fail Winston Churchill Bassam.hussein@ntnu.no Dr. ing. Associate professor Prosjektledelse, NTNU 1 1 بسام حسني Bassam.hussein@ntnu.no B. SC. Electrical

Detaljer

Endringer i ISO-standarder

Endringer i ISO-standarder Endringer i ISO-standarder Hva betyr det for din organisasjon at ISO-standardene er i endring? 1 SAFER, SMARTER, GREENER Bakgrunn Bakgrunnen for endringene i ISO-standardene er flere: Standardene møter

Detaljer

Presentasjon av veileder for tidligfase BA2015-konferanse

Presentasjon av veileder for tidligfase BA2015-konferanse Presentasjon av veileder for tidligfase BA2015-konferanse 2016-01-26 B A 2 0 1 5 - E N B A E - N Æ R I N G I V E R D E N S K L A S S E Innholdsfortegnelse Introduksjon Bakgrunn Prosjektmodell Faser og

Detaljer

Tom Røise. IMT 2243 : Systemutvikling 1. Forelesning IMT2243 25. Januar 2007. Offshore Software Development. Offshore Software Development

Tom Røise. IMT 2243 : Systemutvikling 1. Forelesning IMT2243 25. Januar 2007. Offshore Software Development. Offshore Software Development Forelesning IMT2243 25. Januar 2007 Tema : Offshore Software Development Prosjektstyring i systemutviklingsprosjekter Risikoanalyse i systemutviklingsprosjekter Prosjektplanlegging (inkl. mal for Forprosjektrapport)

Detaljer

Hvordan bygge en ny kommune -Erfaringer med å jobbe med kommunesammenslåing som prosjekt i ulike faser

Hvordan bygge en ny kommune -Erfaringer med å jobbe med kommunesammenslåing som prosjekt i ulike faser Hvordan bygge en ny kommune -Erfaringer med å jobbe med kommunesammenslåing som prosjekt i ulike faser Det handler først og fremst om mennesker Styringsnivåer Politisk ledelse Mandat Rammebetingelser

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Organisasjonsprosjekt for utvikling av tjenestesenteret Forslag til målbilde for FSAT Målbilde for FSAT Et målbilde kan forstås som beskrivelsen av en

Detaljer

Ny ISO 9001:2015. Disclaimer:

Ny ISO 9001:2015. Disclaimer: Ny ISO 9001:2015 Disclaimer: Presentasjon basert på draft versjon Subjektiv vurdering av endringer Subjektiv vurdering av hva som oppfattes som viktig Representerer ikke et sertifiseringsorgan Ny ISO 9001:2015

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

Benchmarking. De neste 20 minutter..

Benchmarking. De neste 20 minutter.. Benchmarking Viktig ledd i forbedringsprosesser mot Beste Praksis Olav Egil Sæbøe www.pro-fm.no NBEF Årsmøtekonferanse NTNU - 25. november 31.03-01.04 2008 2011 De neste 20 minutter.. Betydning av standarder

Detaljer

20 minutter GEVINSTREALISERING

20 minutter GEVINSTREALISERING 20 minutter GEVINSTREALISERING IT leveranser og gevinst Kilde: The Standish Group s Chaos Study Vellykkede Problemer (avvik fra planer) Mislykkede (100% over budsjett og tidsplan, ufullstendig funksjonalitet

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

HMS Prosjektarbeid med KLP

HMS Prosjektarbeid med KLP HMS Prosjektarbeid med KLP KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet egne prosjektmaler

Detaljer

Innkjøpsanalyse Hvordan realisere gevinstene? Tormod Lysne Voje Oslo, 17. September 2013

Innkjøpsanalyse Hvordan realisere gevinstene? Tormod Lysne Voje Oslo, 17. September 2013 Innkjøpsanalyse Hvordan realisere gevinstene? Tormod Lysne Voje Oslo, 17. September 2013 Content I Verdien av innsikt II Hvordan realisere de store gevinstene? III SAS Intstiture og KPMGs 1 Verdien av

Detaljer

Tema 1 - Prosjekt som arbeidsform. Hva er et prosjekt? Prosjektets livssyklus

Tema 1 - Prosjekt som arbeidsform. Hva er et prosjekt? Prosjektets livssyklus Tema 1 - Prosjekt som arbeidsform Innledning: I kapittel 1 i KG og kapittel 2 i BHG møter du prosjektbegrepet, typiske kjennetegn ved prosjekter og ulike prosjekttyper. Sentralt er beskrivelsen av prosjektets

Detaljer

Partnering et nyttig verktøy for læring og økt effektivisering?

Partnering et nyttig verktøy for læring og økt effektivisering? Partnering et nyttig verktøy for læring og økt effektivisering? NBEF 13 mars 2008 Dr. Lena E. Bygballe Senter for byggenæringen, BI Bakgrunn Senter for byggenæringen på BI Opprettet 01.01.05 på initiativ

Detaljer

1.2 Arbeidsverktøy. Logge inn til kurs via www.proneo.no med Brukernavn og passord: Målsetting med modulen: Forretningsplan 15.08.

1.2 Arbeidsverktøy. Logge inn til kurs via www.proneo.no med Brukernavn og passord: Målsetting med modulen: Forretningsplan 15.08. 1.2 Arbeidsverktøy Målsetting med modulen: Sentrale verktøy i kurset Forretningsplan Logge inn til kurs via www.proneo.no med Brukernavn og passord: 2 1 Din forretningsplan skrives rett inn i en forretningsplanmal

Detaljer

Metier tar tempen på prosjektnorge - 2015

Metier tar tempen på prosjektnorge - 2015 Metier tar tempen på prosjektnorge - 2015 Otto Husby Prosjektdirektør Metierundersøkelsen 2015 Hensikt: Etablere en rettesnor for prosjektintensive virksomheter. Hvordan ligger vi an i forhold til andre,

Detaljer

Sykehusbygg - vår rolle og vårt bidrag

Sykehusbygg - vår rolle og vårt bidrag Sykehusbygg - vår rolle og vårt bidrag Investeringer i bygg og utstyr hvordan kan vi lykkes med å ta ut gevinster? Steinar Frydenlund Styreleder Sykehusbygg HF Nasjonal direktørsamling Scandic Havet hotel

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon?

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Amund Farås 23.01.2014 1 Innholdsfortegnelse Innhold 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Innledning... 3 3 Organisering...

Detaljer

Introduksjon til prosjektarbeid del 3. Prosjektadministrasjon Styring, organisasjon og ledelse

Introduksjon til prosjektarbeid del 3. Prosjektadministrasjon Styring, organisasjon og ledelse Introduksjon til prosjektarbeid del 3 Prosjektadministrasjon Styring, organisasjon og ledelse Prosjektadministrasjon Er alle oppgaver som har å gjøre med styring, organisasjon og ledelse av prosjektutførelsen

Detaljer

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX IT I PRAKSIS 1 IT i praksis 20XX 2 IT I PRAKSIS FORORD 3 INNHOLD 4 IT I PRAKSIS Styringsmodell for utviklingsprosjekter (SBN) 5 Fra en idé til gevinstrealisering styringsmodell for utviklingsprosesser

Detaljer

Prosjektets arbeidsomfang

Prosjektets arbeidsomfang Prosjektets arbeidsomfang Grunnlaget for tidsplanlegging og oppfølging For å kunne sette opp tidsplaner og lage kostnadsestimater for et prosjekt, må vi kartlegge arbeidsomfanget, det vil si hvilke aktiviteter

Detaljer

UNKNOWN A1 / open seating

UNKNOWN A1 / open seating UNKNOWN A1 / open seating Innovasjon uten en idé [Innovasjon] Intraprenør, entraprenør og rådgiver og snart 2 barns far #1 Hvordan kan konsulenter skape et bedre samfunn og tjene penger? Min rolle: Intraprenør

Detaljer

Frokostseminar 13. mai 2013 KS Agenda møtesenter

Frokostseminar 13. mai 2013 KS Agenda møtesenter Gevinstrealisering Frokostseminar 13. mai 2013 KS Agenda møtesenter Hvem er vi? Etablert 8. august 1995 Sagabygget, UMB Campus Ås Forretningsidé: sikre prosjektkvalitet hos oppdragsgivere. Erfaring fra:

Detaljer

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 Social Project Management CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 We human beings are social beings. We come into the world as the result of others actions. We survive here in dependence on others.

Detaljer

Hvordan håndterer du anskaffelser i IT-prosjekter? Bente Hagelien Mari Vestre Jannicke Klepp Tryggestad Lars Nokken

Hvordan håndterer du anskaffelser i IT-prosjekter? Bente Hagelien Mari Vestre Jannicke Klepp Tryggestad Lars Nokken Hvordan håndterer du anskaffelser i IT-prosjekter? Bente Hagelien Mari Vestre Jannicke Klepp Tryggestad Lars Nokken PROGRAM: Kl. 09.30 Kaffe/te - nettverking Kl. 10.00 Hvorfor har vi laget veilederen?

Detaljer

Hvordan lage et suksessprosjekt Prosjekter i drift, 18 november 2013 Timm Sanders Director Consulting. CGI Group Inc.

Hvordan lage et suksessprosjekt Prosjekter i drift, 18 november 2013 Timm Sanders Director Consulting. CGI Group Inc. Hvordan lage et suksessprosjekt Prosjekter i drift, 18 november 2013 Timm Sanders Director Consulting CGI Group Inc. Hvem er jeg? CGI Norway, Director Consulting EVRY Consulting, Vice President, Governance

Detaljer

Why Desperate Houswives make Excellent Test Managers Testprosjektet som suksessfaktor i et hvert prosjekt

Why Desperate Houswives make Excellent Test Managers Testprosjektet som suksessfaktor i et hvert prosjekt Why Desperate Houswives make Excellent Managers prosjektet som suksessfaktor i et hvert prosjekt dagen ODIN 21.November 2012 Hvem er jeg Astrid Notø Larsen Cand Scient i Informatikk fra UiO 15 års erfaring

Detaljer

Hvordan lykkes med LEAN i hele prosjektet fra prosjektering, til igangkjøring tekniske anlegg

Hvordan lykkes med LEAN i hele prosjektet fra prosjektering, til igangkjøring tekniske anlegg Hvordan lykkes med LEAN i hele prosjektet fra prosjektering, til igangkjøring tekniske anlegg Lean fra A til Å Problemet i Norsk Byggenæring Noen grunner til å velge Lean i prosjekt Noen forutsetninger

Detaljer

Praktisk innblikk i prosjektorganisering Etablering av samarbeidsgrupper Utvikling av god samhandling og god møtekultur

Praktisk innblikk i prosjektorganisering Etablering av samarbeidsgrupper Utvikling av god samhandling og god møtekultur Foredrag kurslederkurs Drammen 1.sept.2011 Praktisk innblikk i prosjektorganisering Etablering av samarbeidsgrupper Utvikling av god samhandling og god møtekultur Hva er et prosjekt? Prosjekt blir det

Detaljer

Planleggingsfasen.. Estimering av kostnader i IT-prosjekter. Overskridelser. Gjennomføringen. Stein Grimstad (Simula)

Planleggingsfasen.. Estimering av kostnader i IT-prosjekter. Overskridelser. Gjennomføringen. Stein Grimstad (Simula) Planleggingsfasen.. Estimering av kostnader i IT-prosjekter Stein Grimstad (Simula) 1 2 Gjennomføringen. Overskridelser I gjennomsnitt sterk underestimering av kostnader. o 30-40% overoptimistiske i gjennomsnitt

Detaljer

Test og kvalitet To gode naboer. Børge Brynlund

Test og kvalitet To gode naboer. Børge Brynlund Test og kvalitet To gode naboer Børge Brynlund To gode naboer som egentlig er tre Kvalitetssikring, kvalitetskontroll og testing Kvalitet I Betydningen Kvalitet er den viktigste faktoren for å avlede langsiktig

Detaljer

HVORDAN ARBEIDE LEAN? EN PRESENTASJON AV RAMBØLLS TILBUD KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN

HVORDAN ARBEIDE LEAN? EN PRESENTASJON AV RAMBØLLS TILBUD KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN HVORDAN ARBEIDE LEAN? EN PRESENTASJON AV RAMBØLLS TILBUD KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN INNHOLD Kort om formkravene i konkurransegrunnlaget Hva betyr LEAN i praksis? Rambølls prosjektledelsesmodell

Detaljer

Foreløpig innholdsfortegnelse

Foreløpig innholdsfortegnelse Foreløpig innholdsfortegnelse 1. Prosjekter og deres betydning 1.1 Hva er egentlig et prosjekt? 1.2 En moderne prosjektforståelse 1.3 Prosjekters mangfold i arbeidslivet 1.4 Prosjekt er svaret på endringsbehov

Detaljer

Kapittel 9. Kvalitet i prosjekt. Kapittel 10. Tidsplanlegging Organisering. Kapittel 11. Usikkerhet og risiko

Kapittel 9. Kvalitet i prosjekt. Kapittel 10. Tidsplanlegging Organisering. Kapittel 11. Usikkerhet og risiko 1 Valg av spørsmål: 1. Sentrale tema 2. Entydig begrep 3. Logisk innhold 4. Utbredt, relevant, omforent 5. Korte (relativt) spørsmål korte svar 6. Rett svar er et kort svar 7. Tydelig mht evaluering «enten

Detaljer

Profesjonalisering av prosjektledelse

Profesjonalisering av prosjektledelse Profesjonalisering av prosjektledelse Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Software2013, IT-ledelse i fremtiden Onsdag 13. februar 2013 ingar.brauti@fornebuconsulting.com I fremtiden vil IT funksjonen

Detaljer

Prosjektarbeid og oppgaveskriving

Prosjektarbeid og oppgaveskriving Prosjektarbeid og oppgaveskriving Prosjekt Definisjon og historisk utvikling Prosjekt typer Arbeidsmetodikk Oppgave skriving Tema: Forskjellen mellom åpne og lukkede prosjekter. Hvordan teorien behandle

Detaljer

Fra virksomhetsmål til prioritert produktkø

Fra virksomhetsmål til prioritert produktkø Fra virksomhetsmål til prioritert produktkø For å prioritere etter forretningsverdi trenger vi en sammenhengende modell fra forretningsmål til prioritert produktkø Hans Christian Benestad, Expertware Kjetil

Detaljer

Prosjektplan. Prosjekt: [Prosjektnavn] Dato: xx.xx.xx ID: [evnt. prosjekt identifikasjonsnummer] Prosjekteier: [Navn] Prosjektleder: [Navn]

Prosjektplan. Prosjekt: [Prosjektnavn] Dato: xx.xx.xx ID: [evnt. prosjekt identifikasjonsnummer] Prosjekteier: [Navn] Prosjektleder: [Navn] Prosjektplan Prosjekt: [Prosjektnavn] Dato: xx.xx.xx ID: [evnt. prosjekt identifikasjonsnummer] Prosjekteier: [Navn] Prosjektleder: [Navn] 1 KONSEPTBESKRIVELSE... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 BEHOV... 3 1.3

Detaljer

INF 5120 Obligatorisk oppgave Nr 2

INF 5120 Obligatorisk oppgave Nr 2 INF 5120 Obligatorisk oppgave Nr 2 Vigdis Bye Kampenes Stein Grimstad Gruppe 26 INF 5120 Obligatorisk oppgave Nr 2... 1 1 Business model... 2 Innledende kommentarer... 2 Andre avgrensninger... 2 Scoping

Detaljer

HYDROs. Arbeids- og beslutnings prosesser for Investeringsstudier og prosjekter HTP

HYDROs. Arbeids- og beslutnings prosesser for Investeringsstudier og prosjekter HTP HYDROs Arbeids- og beslutnings prosesser for Investeringsstudier og prosjekter HTP Introduksjon: Denne presentasjon er beskriver hovedprinsipper for anvendelse av arbeids- og beslutnings-prosessene for

Detaljer

SLA som verktøy for riktig innkjøp av. eiendomsforvaltning. Rådgiver i seksjon Bygg- og eiendomsforvaltning, Multiconsult

SLA som verktøy for riktig innkjøp av. eiendomsforvaltning. Rådgiver i seksjon Bygg- og eiendomsforvaltning, Multiconsult SLA som verktøy for riktig innkjøp av tjenester innen bygg- og eiendomsforvaltning Christine Bergan Rådgiver i seksjon Bygg- og eiendomsforvaltning, Multiconsult SLA som verktøy for riktig innkjøp av tjenester

Detaljer

Prosjekt organisering. Høyer Finseth as Rådgivende ingeniører

Prosjekt organisering. Høyer Finseth as Rådgivende ingeniører Prosjekt organisering Høyer Finseth as Rådgivende ingeniører Forum for MA-kirker i stein 4. Februar 2014 Høyer Finseth AS har solid kompetanse og stor kapasitet innen kjernevirksomhetene: Byggteknikk Prefabrikkert

Detaljer

Håndtering av risiko i store omstillings og endringsprosesser. Tor Saglie, direktør NAV interim Risikostyring i staten, lanseringsseminar 7.

Håndtering av risiko i store omstillings og endringsprosesser. Tor Saglie, direktør NAV interim Risikostyring i staten, lanseringsseminar 7. Håndtering av risiko i store omstillings og endringsprosesser Tor Saglie, direktør NAV interim Risikostyring i staten, lanseringsseminar 7. mars Reform krever mot og vilje til å ta risiko Naturlig og nødvendig

Detaljer

Prosjektledelse. Napha konferanse, Gardemoen 11. nov 2011. Kari Hauff. Prosjektleder / Klinisk spesialist psykiatrisk sykepleie

Prosjektledelse. Napha konferanse, Gardemoen 11. nov 2011. Kari Hauff. Prosjektleder / Klinisk spesialist psykiatrisk sykepleie Prosjektledelse Napha konferanse, Gardemoen 11. nov 2011 Kari Hauff Prosjektleder / Klinisk spesialist psykiatrisk sykepleie 1 Hva er prosjekt? Prosjekt = latin prosjectum = kastet frem en utkast eller

Detaljer

Evaluering som prosjektarbeid. Engangsoppgave med gitte betingelser

Evaluering som prosjektarbeid. Engangsoppgave med gitte betingelser Evaluering som prosjektarbeid Engangsoppgave med gitte betingelser Egenskaper ved en evaluering Engangsoppgave Ett bestemt IT-system skal evalueres Skal gi et troverdig resultat Vi skal kunne stole på

Detaljer

Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune

Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune Frist for rapportering 1. februar. Vi anbefaler at dere gjennomgår og fyller ut skjemaet i styringsgruppen/prosjektgruppen eller annet egnet fora. På

Detaljer

Prosjektledelse. Kursdokumentasjon. www.adire.no. Elin Maageng Jakobsen. elin@adire.no

Prosjektledelse. Kursdokumentasjon. www.adire.no. Elin Maageng Jakobsen. elin@adire.no Prosjektledelse Kursdokumentasjon Elin Maageng Jakobsen www.adire.no elin@adire.no Adire AS 2015 Prosjektdefinisjon Prosjekt er en oppgave som fyller disse kriteriene: o Definert hensikt - basert på behov

Detaljer

Egenevalueringsskjema

Egenevalueringsskjema Egenevalueringsskjema Prosjekthåndtering Dato: 05.09.2011 Versjon 1.00 Finanstilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@finanstilsynet.no www.finanstilsynet.no Innholdsfortegnelse: Prosjektoppstart 3 Prosjektmetode

Detaljer

Ny norsk stegnorm for byggeprosesser

Ny norsk stegnorm for byggeprosesser Ny norsk stegnorm for byggeprosesser Ole Jonny Klakegg Institutt for bygg, anlegg og transport NBEF, Norsk eiendom og LCC Forum: Felles språk: Vil vi ha det? 11. Desember 2015 Hva er et prosjekt? Det brukte

Detaljer

Finansportalen Historiske bankdata

Finansportalen Historiske bankdata Bilag 6: Administrative bestemmelser For Finansportalen Historiske bankdata Åpen anbudskonkurranse Bilag 6 Administrative bestemmelser Innholdsfortegnelse 1 AVTALEN PUNKT 1.9: PARTENES REPRESENTANTER...

Detaljer

Den som har skoen på, burde vite hvor den trykker!,

Den som har skoen på, burde vite hvor den trykker!, Den som har skoen på, burde vite hvor den trykker!, Om prosjekteierstyring og effekt av byggeprosjekter, konklusjoner fra en PhD-avhandling støttet av et følgeforskningsprosjekt Prosjekt Norge 17.01.2018

Detaljer

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling Pulje lll,18.09.08 Hvorfor er det så

Detaljer

ALPROLED Gruppe_1: Spørsmål 1: Hva skiller et prosjekt fra andre typer arbeidsformer? [s ]

ALPROLED Gruppe_1: Spørsmål 1: Hva skiller et prosjekt fra andre typer arbeidsformer? [s ] 30.10.2012 ALPROLED Gruppe_1: Spørsmål 1: Hva skiller et prosjekt fra andre typer arbeidsformer? [s. 38-39] Den skiller seg fra det rutinemessige. Mål og rammer kan angis for den. Den er ofte tverrfaglig.

Detaljer

Markedskonferansen 2012

Markedskonferansen 2012 Markedskonferansen 2012 Nødvendig strategiprosess for alle kraftleverandører? Hvilke strategiske momenter må man ta stilling til? 1 Hva er det motsatte av strategi? 2 Håp. 3 Hva vil kjennetegne fremtidens

Detaljer

Prosjekter; organisering og eierstyring

Prosjekter; organisering og eierstyring Ledelse av fremtidens forvaltere; Prosjekter; organisering og eierstyring Anne Live Vaagaasar, PhD. Førsteamanuensis i Prosjektledelse, BI Prosjekter er over alt Prosjekter er utbredte virkemidler for

Detaljer

Tom Røise 28.Jan 2010

Tom Røise 28.Jan 2010 Forelesning IMT2243 28. Januar 2010 Tema : Prosjektstyring i systemutviklingsprosjekter Prosjektplan (mal for Forprosjektrapport) Øvingstimen : RUP på lab A209 Pensum : Kap.5 i Sommerville (art.sam. 9)

Detaljer

ETABLERING AV SENTRALT TJENESTESENTER HOS NORSK HELSENETT

ETABLERING AV SENTRALT TJENESTESENTER HOS NORSK HELSENETT ETABLERING AV SENTRALT TJENESTESENTER HOS NORSK HELSENETT Prosjektmandat 26.02.2016 Norsk Helsenett SF 2 DOKUMENTINFORMASJON Saksnummer i 360: DATO VERSJON UTARBEIDET AV: GODKJENT AV: 26.02.16 1.0 Norsk

Detaljer

Prosjektevaluering. Referanse til kapittel 9

Prosjektevaluering. Referanse til kapittel 9 Prosjektevaluering Referanse til kapittel 9 Skjemaet for prosjektevaluering er utviklet etter Erling S. Andersen og Svein Arne Jessen. 2000. «Project Evaluation Scheme». Project Management 6(1), s. 61

Detaljer

BI strategi rasjonale og metode. Fred Anda. Managing Partner NextBridge Advisory 8. november 2016

BI strategi rasjonale og metode. Fred Anda. Managing Partner NextBridge Advisory 8. november 2016 BI strategi rasjonale og metode Fred Anda Managing Partner NextBridge Advisory 8. november 2016 Agenda Hva kjennetegner BI i 2016? BI-strategi hva er det og hvorfor trenger vi det? BI-strategi hvordan

Detaljer

Prosjektledelse som fag

Prosjektledelse som fag Prosjektledelse som fag av Svein Arne Jessen Professor (emeritus) på BI, PhD ENDRING Det er verken den mest intelligente eller den fysisk sterkeste som overlever, men den som er dyktigst til å mestre endring

Detaljer

Hva er Lean Sterkere effekt av Lean i Bygg-Team Erik J. Holm, Tekna frokostseminar 27. okt 2016

Hva er Lean Sterkere effekt av Lean i Bygg-Team Erik J. Holm, Tekna frokostseminar 27. okt 2016 Hva er Lean Sterkere effekt av Lean i Bygg-Team Erik J. Holm, Tekna frokostseminar 27. okt 2016 REELL PROSESS IDEEELL PROSESS Største utfordringer i større byggeprosjekter? Hvor vil dere ønske dere forbedringer?

Detaljer

BA 2015 tilgjengeliggjør benchmarkingsprogram fra Construction Industry Institute alexander.smidt.olsen@metier.no

BA 2015 tilgjengeliggjør benchmarkingsprogram fra Construction Industry Institute alexander.smidt.olsen@metier.no BA 2015 tilgjengeliggjør benchmarkingsprogram fra Construction Industry Institute alexander.smidt.olsen@metier.no B A 2 0 1 5 - E N B A E - N Æ R I N G I V E R D E N S K L A S S E Hvem er BA 2015 og andre

Detaljer

Innhold. Bruk av boken og hjelpefigurer Hva er egentlig prosjektsuksess? Dere må jobbe etter flere suksesskriterier...

Innhold. Bruk av boken og hjelpefigurer Hva er egentlig prosjektsuksess? Dere må jobbe etter flere suksesskriterier... Innhold Kapittel 1 «Hurra, jeg har blitt prosjektleder!»... 13 Du som prosjektleder... 14 Prosjekter vi ønsker suksess... 16 Prosjekt begreper og prosesser... 17 Prosjektroret hjelp til å navigere ditt

Detaljer

MUSIT SAKSFRAMLEGG 2015

MUSIT SAKSFRAMLEGG 2015 SAK NR: V-sak 13/2-2015 FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT TEMA: Styringsgruppe for Forprosjektet:MUSITs IT-arkitektur:Tilleggsnotat til Mandat DATO: 04.06.2015 Tilleggsnotat til Mandat Forprosjektet MUSITs

Detaljer

Risikostyring. Dr. ing Øystein H. Meland

Risikostyring. Dr. ing Øystein H. Meland Risikostyring Dr. ing Øystein H. Meland Risiko NS 5814 Krav til risikoanalyser: Risiko er uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø eller materielle verdier. Risikoen

Detaljer

Koordinatorskolen. Risiko og risikoforståelse

Koordinatorskolen. Risiko og risikoforståelse Koordinatorskolen Risiko og risikoforståelse Innledende spørsmål til diskusjon Hva er en uønsket hendelse? Hva forstås med fare? Hva forstås med risiko? Er risikoanalyse og risikovurdering det samme? Hva

Detaljer

Innovative anskaffelser Utnytt handlingssrommet i regelverket! Seniorrådgiver Johan Englund, Difi

Innovative anskaffelser Utnytt handlingssrommet i regelverket! Seniorrådgiver Johan Englund, Difi Innovative anskaffelser Utnytt handlingssrommet i regelverket! Seniorrådgiver Johan Englund, Difi Innovasjon? BALANSERTE ANSKAFFELSER Behov Konkurransegrunnlag Konkurranse Kontrakt Leveranse Test / Dialog

Detaljer

Business Process Re-engineering (BPR)

Business Process Re-engineering (BPR) 1 Business Process Re-engineering (BPR) Strategirådgiver 2 Business Process Re-engineering BPR konsept og praktisk prosjektledelse Forstå, kommunisere og forankre pågående forbedringsprosjekter Praktisk

Detaljer

ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen

ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen Informasjonssikkerhet Visjon «Organisasjonen anerkjennes som ledende aktør innen informasjonssikkerhet» Oppdrag «Å designe, implementere,

Detaljer

IKT-ABC. Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves. 08/05/2008 NKUL, Trondheim www.itu.no

IKT-ABC. Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves. 08/05/2008 NKUL, Trondheim www.itu.no IKT-ABC Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves Agenda Bakgrunn for IKT-ABC Hva forskning viser Helhetlig skoleutvikling Hva er IKT-ABC? Betydningen av IKT-strategi Praktisk oppgave:

Detaljer

Om prosjektlederrollen og gruppeledelse Kull 9, 2010. Spesialrådgiver HR Helse Sør-Øst Irene Sørås

Om prosjektlederrollen og gruppeledelse Kull 9, 2010. Spesialrådgiver HR Helse Sør-Øst Irene Sørås Prosjektledelse Om prosjektlederrollen og gruppeledelse Kull 9, 2010 Spesialrådgiver HR Helse Sør-Øst Irene Sørås Tema i opplæringen Hva er et prosjekt? Noen sentrale begreper i prosjektarbeid Prosjektgruppen

Detaljer

BYGDEMOBILISERING. Prosjekt som verktøy for utviklingsarbeid Kjerringøy 19.2.14. Rudi Kirkhaug Professor, dr. philos

BYGDEMOBILISERING. Prosjekt som verktøy for utviklingsarbeid Kjerringøy 19.2.14. Rudi Kirkhaug Professor, dr. philos BYGDEMOBILISERING Prosjekt som verktøy for utviklingsarbeid Kjerringøy 19.2.14 Rudi Kirkhaug Professor, dr. philos BESTILLING: Ulike former for prosjektorganisering Fordeler og ulemper med ulike modeller

Detaljer

Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser

Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser Helse Nord, regional ledersamling Bodø, 26. februar 2009 Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser

Detaljer

Gevinstrealisering. Det store heltidsvalget. Anne K Grimsrud, Geir Johan Hansen. Nettverkssamling 3, nærvær Nord-Vest P1 Mosjøen,

Gevinstrealisering. Det store heltidsvalget. Anne K Grimsrud, Geir Johan Hansen. Nettverkssamling 3, nærvær Nord-Vest P1 Mosjøen, Gevinstrealisering Det store heltidsvalget Anne K Grimsrud, Geir Johan Hansen Nettverkssamling 3, nærvær Nord-Vest P1 Mosjøen, 23.-24. april 2013 Kjersti Goa Lødemel Hva er gevinstrealisering, og hvorfor

Detaljer

Presentasjon av forskningsprosjektet Styring mot gevinst -

Presentasjon av forskningsprosjektet Styring mot gevinst - Presentasjon av forskningsprosjektet Styring mot gevinst - hvordan sikre verdiskapning av prosjekter NSP-Temadag 02.09.2003 Elisabeth Krogh Svendsen Hvorfor har vi tatt tak i dette? Økende andel av verdiskapning

Detaljer

E+ 2014 2016. Universell utforming av læring

E+ 2014 2016. Universell utforming av læring E+ 2014 2016 Universell utforming av læring Universal Design for Learning 2014 2016 Strategisk partnerskap 3 partnere: NTNU (Universell) + Howest (Be) og AHEAD (IE) NTNU er formell søkerorganisasjon/ koordinator

Detaljer