:37 QuestBack eksport - Troms- Trygt og Tilgjengelig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "08.04.2010 11:37 QuestBack eksport - Troms- Trygt og Tilgjengelig"

Transkript

1 Troms- Trygt og Tilgjengelig Publisert fra til respondenter (40 unike) Filter på tid: Resultat og oppsummering 1. runde Fra :00 til :00 1. Begrepsavklaringer Total 0 1

2 2. Vet du hvilke krav som Verdens Helseorganisasjon (WHO) stiller til kommuner som ønsker å bli et Trygt lokalsamfunn (Safe Community) 1 Ja helt 12,8 % 5 2 Ja delvis 59,0 % 23 3 Nei 28,2 % 11-1 Vet ikke 0,0 % 0 Total 39 2

3 3. Vet du hvilke krav som skal være oppfylt for at man skal kunne si at en bolig, et publikumsbygg eller et offentlig uteareal er universelt utformet? 1 Ja helt 10,3 % 4 2 Ja delvis 66,7 % 26 3 Nei 23,1 % 9-1 Vet ikke 0,0 % 0 Total 39 3

4 4. Oppfatter du at kommunen har klare mål og virkemidler for skadeforebyggende og sikkerhetsfremmende arbeid? 1 Ja helt 10,0 % 4 2 Ja delvis 42,5 % 17 3 Nei 40,0 % 16-1 Vet ikke 7,5 % 3 Total 40 4

5 5. Oppfatter du at kommunen har klare mål og virkemidler for å gjøre kommunen mest mulig universelt utformet (tilgjengelig for alle). (respondenter fra kontrollgruppen går videre til spørsmål 11) 1 Ja helt 12,5 % 5 2 Ja delvis 35,0 % 14 3 Nei 35,0 % 14-1 Vet ikke 17,5 % 7 Total 40 5

6 6. Den politisk ledelse: 1 stor grad 27,5 % 11 2 viss grad 40,0 % 16 3 liten grad 27,5 % 11 4 ikke i det hele tatt 0,0 % 0-1 Vet ikke 5,0 % 2 Total 40 6

7 7. Den administrative ledelse: 1 stor grad 22,5 % 9 2 viss grad 55,0 % 22 3 liten grad 10,0 % 4 4 ikke i det hele tatt 0,0 % 0-1 Vet ikke 12,5 % 5 Total 40 7

8 8. I hvilken grad er du som medlem i prosjektgruppen fornøyd med den informasjon du så langt har fått om prosjektet? 1 stor grad 17,9 % 7 2 viss grad 69,2 % 27 3 liten grad 7,7 % 3 4 ikke i det hele tatt 0,0 % 0-1 Vet ikke 5,1 % 2 Total 39 8

9 9. I hvilken grad har du hatt innflytelse på utvelgelsen av deg selv som medlem i prosjektgruppen? 1 stor grad 15,4 % 6 2 viss grad 28,2 % 11 3 liten grad 30,8 % 12 4 ikke i det hele tatt 23,1 % 9-1 Vet ikke 2,6 % 1 Total 39 9

10 10. I hvilken grad regner du deg selv som motivert for å delta i dette prosjektet? 1 stor grad 35,0 % 14 2 viss grad 55,0 % 22 3 liten grad 5,0 % 2 4 ikke i det hele tatt 2,5 % 1-1 Vet ikke 2,5 % 1 Total 40 10

11 11. Ulykker og personskader kommer når de kommer og det er ikke stort man kan gjøre for å forebygge dem. 1 helt enig 0,0 % 0 2 nokså enig 5,0 % 2 3 nokså uenig 45,0 % 18 4 helt uenig 50,0 % 20-1 Vet ikke 0,0 % 0 Total 40 11

12 12. Ulykker og personskader kan først og fremst forebygges ved at folk er forsiktige og opptrer slik at man unngår risiko og faresituasjoner. 1 helt enig 17,5 % 7 2 nokså enig 60,0 % 24 3 nokså uenig 20,0 % 8 4 helt uenig 2,5 % 1-1 Vet ikke 0,0 % 0 Total 40 12

13 13. Ulykker og personskader kan først og fremst forebygges ved at kommuner og andre myndigheter iverksetter gode forebyggende tiltak. 1 helt enig 15,0 % 6 2 nokså enig 77,5 % 31 3 nokså uenig 7,5 % 3 4 helt uenig 0,0 % 0-1 Vet ikke 0,0 % 0 Total 40 13

14 14. Min kommune har nok kunnskap om årsaker til ulykker og personskader til å kunne iverksette effektive forebyggingstiltak? 1 helt enig 12,5 % 5 2 nokså enig 35,0 % 14 3 nokså uenig 27,5 % 11 4 helt uenig 5,0 % 2-1 Vet ikke 20,0 % 8 Total 40 14

15 15. Min kommune har for dårlig økonomi til å iverksette noe skikkelig arbeid for å forebygge ulykker og personskader? 1 helt enig 12,5 % 5 2 nokså enig 37,5 % 15 3 nokså uenig 30,0 % 12 4 helt uenig 7,5 % 3-1 Vet ikke 12,5 % 5 Total 40 15

16 16. Min kommune har ikke råd til å drive med universell utforming, folk må bare ordne seg som best de kan når det gjelder å komme seg fram/finne fram. 1 helt enig 2,5 % 1 2 nokså enig 15,0 % 6 3 nokså uenig 30,0 % 12 4 helt uenig 35,0 % 14-1 Vet ikke 17,5 % 7 Total 40 16

17 17. Godt skadeforebyggende arbeid og god tilgjengelighet dreier seg først og fremst om holdninger og politisk vilje. 1 helt enig 37,5 % 15 2 nokså enig 57,5 % 23 3 nokså uenig 2,5 % 1 4 helt uenig 0,0 % 0-1 Vet ikke 2,5 % 1 Total 40 17

18 18. Jeg har kunnskaper og erfaringer som kan være nyttige i arbeidet med å gjøre kommunen sikrere, tryggere og mer tilgjengelig for alle. 1 helt enig 25,0 % 10 2 nokså enig 60,0 % 24 3 nokså uenig 2,5 % 1 4 helt uenig 0,0 % 0-1 Vet ikke 12,5 % 5 Total 40 18

19 19. Data fra helsevesenet om ulykker og skader i min kommune er viktig for å planlegge og evaluere målrettet skadeforebyggende arbeid 1 helt enig 70,0 % 28 2 nokså enig 27,5 % 11 3 nokså uenig 2,5 % 1 4 helt uenig 0,0 % 0-1 Vet ikke 0,0 % 0 Total 40 19

20 20. Kjenner du til skaderegisteret ved UNN Harstad sykehus? 1 Ja 77,5 % 31 2 Nei 17,5 % 7-1 Vet ikke 5,0 % 2 Total 40 20

21 21. Vet du om din kommune har rutiner for skaderegistrering? 1 Ja 35,0 % 14 2 nei 20,0 % 8-1 Vet ikke 45,0 % 18 Total 40 21

22 22. Kjenner du til muligheten for å få tilsendt rapporter med oversikt over din kommunes skadestatistikk fra UNN Harstad sykehus? 1 Ja 61,5 % 24 2 Nei 33,3 % 13-1 Vet ikke 5,1 % 2 Total 39 22

23 23. Ulykker og skader rammer folk i lavere sosio-økonomiske lag i større grad enn folk i øvre sosio-økonomiske lag 1 helt enig 12,5 % 5 2 nokså enig 37,5 % 15 3 nokså uenig 17,5 % 7 4 helt uenig 2,5 % 1-1 Vet ikke 30,0 % 12 Total 40 23

24 24. Hvor tror du at det skjer flest ulykker med personskader i din kommune? 1 i trafikken - på gater og veier 7,5 % 3 2 i folks private hjem og de nære omgivelser til boligen 62,5 % 25 3 på arbeidsplasser (inklusive primærnæringer) 2,5 % 1 4 på fritidsarenaer (idrett, friluftsliv, offentlige tilstelninger/arrangement) 5 på restauranter og utesteder på kvelder og helger 5,0 % 2 0,0 % 0 6 i barnehager og skoler 0,0 % 0 7 på institusjoner for eldre og andre pleie-/omsorgstrengende 12,5 % 5 8 på hav/innsjø 0,0 % 0-1 Vet ikke 10,0 % 4 Total 40 24

25 25. Hva tror du er de viktigste skademekanismer i din kommune? (Ranger med tallene 1-4 hvor 1 har størst betydning. Kan kun bruke verdiene èn gang). Alternativer N 1 branner 34 2 kollisjoner/sammenstøt i trafikken 36 3 fall i privat bolig og sykehjem 38 4 fall på snø og is på offentlige gater og veger 37 25

26 25.1 Hva tror du er de viktigste skademekanismer i din kommune? (Ranger med tallene 1-4 hvor 1 har størst betydning. Kan kun bruke verdiene èn gang). - branner 1 1 8,8 % ,6 % ,6 % ,9 % 18 Total 34 26

27 25.2 Hva tror du er de viktigste skademekanismer i din kommune? (Ranger med tallene 1-4 hvor 1 har størst betydning. Kan kun bruke verdiene èn gang). - kollisjoner/sammenstøt i trafikken 1 1 5,6 % ,3 % ,8 % ,3 % 3 Total 36 27

28 25.3 Hva tror du er de viktigste skademekanismer i din kommune? (Ranger med tallene 1-4 hvor 1 har størst betydning. Kan kun bruke verdiene èn gang). - fall i privat bolig og sykehjem ,1 % ,9 % ,8 % ,3 % 2 Total 38 28

29 25.4 Hva tror du er de viktigste skademekanismer i din kommune? (Ranger med tallene 1-4 hvor 1 har størst betydning. Kan kun bruke verdiene èn gang). - fall på snø og is på offentlige gater og veger ,5 % ,9 % ,1 % ,4 % 2 Total 37 29

30 26. Er det noen bestemte steder/plasser/bygg i kommunen som etter ditt skjønn er mer risiko-/ulykkesutsatt enn andre? Eksempler: usikrete skrenter og vann-reservoir, trafikkfeller 1 ja 28,2 % 11 2 nei 20,5 % 8-1 Vet ikke 51,3 % 20 Total 39 30

31 28. Hvordan vurderer du tilgjengeligheten i din kommune? 1 meget god 2,5 % 1 2 god 12,5 % 5 3 middels 52,5 % 21 4 dårlig 20,0 % 8 5 svært dårlig 5,0 % 2-1 Vet ikke 7,5 % 3 Total 40 31

32 29. Hvis du under forrige spørsmål har ment at det er dårlig eller svært dårlig tilgjengelighet i din kommune, - hva mener du så at dette kan ha sammenheng med? (Rangèr fra 1-7 hvor 1 har størst betydning. Kan kun bruke verdiene èn gang) Alternativer 1 For uklare politiske målsettinger og styringssignaler 14 2 For lite kompetanse/kunnskap hos kommunalt ansatte 14 3 For dårlige rutiner på kontroll og oppfølging av plan-/byggeprosesser 14 4 For lite/dårlig samarbeid mellom ulike sektorer/etater/enheter/fag folk i kommunen 5 For lite/dårlig samarbeid mellom kommunen og brukere/frivillige organisasjoner 14 6 For dårlig økonomi - kommunen har ikke råd 14 7 For få brukere og brukerorganisasjoner som engasjerer seg/bidrar med kunnskap N

33 29.1 Hvis du under forrige spørsmål har ment at det er dårlig eller svært dårlig tilgjengelighet i din kommune, - hva mener du så at dette kan ha sammenheng med? (Rangèr fra 1-7 hvor 1 har størst betydning. Kan kun bruke verdiene èn gang) - For uklare politiske målsettinger og styringssignaler ,4 % ,4 % ,4 % ,1 % ,0 % ,1 % ,4 % 3 Total 14 33

34 29.2 Hvis du under forrige spørsmål har ment at det er dårlig eller svært dårlig tilgjengelighet i din kommune, - hva mener du så at dette kan ha sammenheng med? (Rangèr fra 1-7 hvor 1 har størst betydning. Kan kun bruke verdiene èn gang) - For lite kompetanse/kunnskap hos kommunalt ansatte 1 1 7,1 % ,7 % ,3 % ,0 % ,1 % ,0 % ,7 % 5 Total 14 34

35 29.3 Hvis du under forrige spørsmål har ment at det er dårlig eller svært dårlig tilgjengelighet i din kommune, - hva mener du så at dette kan ha sammenheng med? (Rangèr fra 1-7 hvor 1 har størst betydning. Kan kun bruke verdiene èn gang) - For dårlige rutiner på kontroll og oppfølging av plan-/byggeprosesser ,3 % ,6 % ,4 % ,3 % ,3 % ,0 % ,1 % 1 Total 14 35

36 29.4 Hvis du under forrige spørsmål har ment at det er dårlig eller svært dårlig tilgjengelighet i din kommune, - hva mener du så at dette kan ha sammenheng med? (Rangèr fra 1-7 hvor 1 har størst betydning. Kan kun bruke verdiene èn gang) - For lite/dårlig samarbeid mellom ulike sektorer/etater/enheter/fagfolk i kommunen ,4 % ,4 % ,0 % ,4 % ,3 % ,3 % ,1 % 1 Total 14 36

37 29.5 Hvis du under forrige spørsmål har ment at det er dårlig eller svært dårlig tilgjengelighet i din kommune, - hva mener du så at dette kan ha sammenheng med? (Rangèr fra 1-7 hvor 1 har størst betydning. Kan kun bruke verdiene èn gang) - For lite/dårlig samarbeid mellom kommunen og brukere/frivillige organisasjoner 1 1 7,1 % ,3 % ,3 % ,6 % ,6 % ,0 % ,1 % 1 Total 14 37

38 29.6 Hvis du under forrige spørsmål har ment at det er dårlig eller svært dårlig tilgjengelighet i din kommune, - hva mener du så at dette kan ha sammenheng med? (Rangèr fra 1-7 hvor 1 har størst betydning. Kan kun bruke verdiene èn gang) - For dårlig økonomi - kommunen har ikke råd ,9 % ,1 % ,1 % ,1 % ,1 % ,0 % ,6 % 4 Total 14 38

39 29.7 Hvis du under forrige spørsmål har ment at det er dårlig eller svært dårlig tilgjengelighet i din kommune, - hva mener du så at dette kan ha sammenheng med? (Rangèr fra 1-7 hvor 1 har størst betydning. Kan kun bruke verdiene èn gang) - For få brukere og brukerorganisasjoner som engasjerer seg/bidrar med kunnskap 1 1 7,1 % ,4 % ,1 % ,1 % ,1 % ,7 % ,3 % 2 Total 14 39

40 30. Hvis du under spørsmål 28 har ment at tilgjengeligheten er god eller meget god, hva tror du er de viktigste enkeltårsaker til at dette er tilfellet? (rangèr fra 1-7 hvor 1 er høyeste verdi. Kan kun bruke verdiene èn gang) Alternativer N 1 Klare politiske målsettinger og god politisk styring over tid 7 2 Gode planer og kvalitetssikringsrutinerpå ulike nivåer/sektorer 6 3 Dyktige fagfolk i kommuneforvaltningen med høy kompetanse på tilgjengelighet 6 4 Aktivt brukermiljø/aktive brukerorganisasjoner - med god kompetanse 6 5 Brukere/organisasjoner blir trukket tidlig inn i planleggingen, og blir lyttet til 6 6 Aktive enkeltpersoner fra ulike leire som fungerer som pådrivere og vaktbikkjer 6 7 Bruk av arkitekter/rådgivende konsulenter med høy kompetanse på området 5 40

41 30.1 Hvis du under spørsmål 28 har ment at tilgjengeligheten er god eller meget god, hva tror du er de viktigste enkeltårsaker til at dette er tilfellet? (rangèr fra 1-7 hvor 1 er høyeste verdi. Kan kun bruke verdiene èn gang) - Klare politiske målsettinger og god politisk styring over tid ,6 % ,0 % ,9 % ,3 % ,3 % ,0 % ,0 % 0 Total 7 41

42 30.2 Hvis du under spørsmål 28 har ment at tilgjengeligheten er god eller meget god, hva tror du er de viktigste enkeltårsaker til at dette er tilfellet? (rangèr fra 1-7 hvor 1 er høyeste verdi. Kan kun bruke verdiene èn gang) - Gode planer og kvalitetssikringsrutinerpå ulike nivåer/sektorer ,3 % ,7 % ,7 % ,3 % ,0 % ,0 % ,0 % 0 Total 6 42

43 30.3 Hvis du under spørsmål 28 har ment at tilgjengeligheten er god eller meget god, hva tror du er de viktigste enkeltårsaker til at dette er tilfellet? (rangèr fra 1-7 hvor 1 er høyeste verdi. Kan kun bruke verdiene èn gang) - Dyktige fagfolk i kommuneforvaltningen med høy kompetanse på tilgjengelighet ,3 % ,3 % ,7 % ,7 % ,0 % ,0 % ,0 % 0 Total 6 43

44 30.4 Hvis du under spørsmål 28 har ment at tilgjengeligheten er god eller meget god, hva tror du er de viktigste enkeltårsaker til at dette er tilfellet? (rangèr fra 1-7 hvor 1 er høyeste verdi. Kan kun bruke verdiene èn gang) - Aktivt brukermiljø/aktive brukerorganisasjoner - med god kompetanse ,3 % ,7 % ,7 % ,7 % ,0 % ,0 % ,7 % 1 Total 6 44

45 30.5 Hvis du under spørsmål 28 har ment at tilgjengeligheten er god eller meget god, hva tror du er de viktigste enkeltårsaker til at dette er tilfellet? (rangèr fra 1-7 hvor 1 er høyeste verdi. Kan kun bruke verdiene èn gang) - Brukere/organisasjoner blir trukket tidlig inn i planleggingen, og blir lyttet til ,3 % ,7 % ,0 % ,3 % ,7 % ,0 % ,0 % 0 Total 6 45

46 30.6 Hvis du under spørsmål 28 har ment at tilgjengeligheten er god eller meget god, hva tror du er de viktigste enkeltårsaker til at dette er tilfellet? (rangèr fra 1-7 hvor 1 er høyeste verdi. Kan kun bruke verdiene èn gang) - Aktive enkeltpersoner fra ulike leire som fungerer som pådrivere og vaktbikkjer ,3 % ,7 % ,3 % ,7 % ,0 % ,0 % ,0 % 0 Total 6 46

47 30.7 Hvis du under spørsmål 28 har ment at tilgjengeligheten er god eller meget god, hva tror du er de viktigste enkeltårsaker til at dette er tilfellet? (rangèr fra 1-7 hvor 1 er høyeste verdi. Kan kun bruke verdiene èn gang) - Bruk av arkitekter/rådgivende konsulenter med høy kompetanse på området ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % 1 Total 5 47

48 31. Hvem regner du som de viktigste «pådriverne» i kommunen for å ivareta hensynet til universell utforming/tilgjengelighet? (rangèr fra 1-9 hvor 1 en den viktigste. Kan kun bruke verdiene èn gang) Alternativer 1 Teknisk etat/avdeling (ved plan-/areal-/byggesakenhe ter el. tilsv.) 35 2 Helse-og sosialetat/avdeling 32 3 Det kommunale råd for personer med nedsatt funksjonsevne 34 4 Funksjonshemmedes organisasjoner 32 5 Enkeltpersoner blant funksjonshemmede 33 6 Eksterne konsulenter som brukes av kommunen og andre i plan-/utbyggingssaker 7 Fylkeskommunen 32 8 Statlige organer (Departementer, Husbanken etc.) 32 9 Ingen som utmerker seg spesielt 25 N 33 48

49 31.1 Hvem regner du som de viktigste «pådriverne» i kommunen for å ivareta hensynet til universell utforming/tilgjengelighet? (rangèr fra 1-9 hvor 1 en den viktigste. Kan kun bruke verdiene èn gang) - Teknisk etat/avdeling (ved plan-/areal-/byggesakenheter el. tilsv.) ,1 % ,0 % ,3 % ,9 % ,6 % ,7 % ,7 % ,7 % ,0 % 0 Total 35 49

50 31.2 Hvem regner du som de viktigste «pådriverne» i kommunen for å ivareta hensynet til universell utforming/tilgjengelighet? (rangèr fra 1-9 hvor 1 en den viktigste. Kan kun bruke verdiene èn gang) - Helse-og sosialetat/avdeling ,5 % ,4 % ,5 % ,8 % ,3 % ,3 % ,1 % ,3 % ,0 % 0 Total 32 50

51 31.3 Hvem regner du som de viktigste «pådriverne» i kommunen for å ivareta hensynet til universell utforming/tilgjengelighet? (rangèr fra 1-9 hvor 1 en den viktigste. Kan kun bruke verdiene èn gang) - Det kommunale råd for personer med nedsatt funksjonsevne ,5 % ,6 % ,7 % ,5 % ,8 % ,9 % ,9 % ,9 % ,9 % 1 Total 34 51

52 31.4 Hvem regner du som de viktigste «pådriverne» i kommunen for å ivareta hensynet til universell utforming/tilgjengelighet? (rangèr fra 1-9 hvor 1 en den viktigste. Kan kun bruke verdiene èn gang) - Funksjonshemmedes organisasjoner ,6 % ,6 % ,9 % ,5 % ,3 % ,5 % ,6 % ,0 % ,0 % 0 Total 32 52

53 31.5 Hvem regner du som de viktigste «pådriverne» i kommunen for å ivareta hensynet til universell utforming/tilgjengelighet? (rangèr fra 1-9 hvor 1 en den viktigste. Kan kun bruke verdiene èn gang) - Enkeltpersoner blant funksjonshemmede 1 1 9,1 % ,1 % ,1 % ,1 % ,2 % ,2 % ,1 % ,1 % ,1 % 2 Total 33 53

54 31.6 Hvem regner du som de viktigste «pådriverne» i kommunen for å ivareta hensynet til universell utforming/tilgjengelighet? (rangèr fra 1-9 hvor 1 en den viktigste. Kan kun bruke verdiene èn gang) - Eksterne konsulenter som brukes av kommunen og andre i plan-/utbyggingssaker 1 1 6,1 % ,0 % ,0 % ,1 % ,2 % ,1 % ,2 % ,2 % ,2 % 6 Total 33 54

55 31.7 Hvem regner du som de viktigste «pådriverne» i kommunen for å ivareta hensynet til universell utforming/tilgjengelighet? (rangèr fra 1-9 hvor 1 en den viktigste. Kan kun bruke verdiene èn gang) - Fylkeskommunen 1 1 3,1 % ,4 % ,1 % ,1 % ,8 % ,8 % ,6 % ,8 % ,4 % 3 Total 32 55

56 31.8 Hvem regner du som de viktigste «pådriverne» i kommunen for å ivareta hensynet til universell utforming/tilgjengelighet? (rangèr fra 1-9 hvor 1 en den viktigste. Kan kun bruke verdiene èn gang) - Statlige organer (Departementer, Husbanken etc.) ,5 % ,5 % ,5 % ,4 % ,4 % ,4 % ,5 % ,5 % ,4 % 3 Total 32 56

57 31.9 Hvem regner du som de viktigste «pådriverne» i kommunen for å ivareta hensynet til universell utforming/tilgjengelighet? (rangèr fra 1-9 hvor 1 en den viktigste. Kan kun bruke verdiene èn gang) - Ingen som utmerker seg spesielt ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % 7 Total 25 57

58 33. I hvilken grad oppfatter du at brukermedvirkning er vektlagt og innarbeidet i kommunens planleggings - og forvaltningspraksis? 1 stor grad 12,5 % 5 2 viss grad 35,0 % 14 3 liten grad 30,0 % 12 4 ikke i det hele tatt 0,0 % 0 5 vet ikke 22,5 % 9 Total 40 58

59 34. Brukere tas regelmessig med i plan-/prosjektgruppe (el. tilsv.)som jobber med saken (planen/det konkrete prosjekt) 1 helt enig 10,3 % 4 2 nokså enig 25,6 % 10 3 nokså uenig 23,1 % 9 4 helt uenig 2,6 % 1-1 Vet ikke 38,5 % 15 Total 39 59

60 35. Brukerorganisasjoner får anledning til å uttale seg når forslag/utkast/tegninger foreligger og brukes systematisk som høringsinstans 1 helt enig 17,5 % 7 2 nokså enig 37,5 % 15 3 nokså uenig 12,5 % 5 4 helt uenig 5,0 % 2-1 Vet ikke 27,5 % 11 Total 40 60

61 36. Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, eldrerådet og ungdomsrådet (evt. andre brukerråd) får regelmessig tilsendt saker som angår deres mandat, og får uttale seg 1 helt enig 20,0 % 8 2 nokså enig 30,0 % 12 3 nokså uenig 12,5 % 5 4 helt uenig 2,5 % 1-1 Vet ikke 35,0 % 14 Total 40 61

62 37. Brukere og brukerorganisasjoner blir bare trukket inn i planprosesser i den utstrekning at den enkelte leder (plan-/prosjektansvarlig) anser dette som nødvendig 1 helt enig 5,0 % 2 2 nokså enig 22,5 % 9 3 nokså uenig 25,0 % 10 4 helt uenig 10,0 % 4-1 Vet ikke 37,5 % 15 Total 40 62

63 38. Kommunens politiske ledelse har ikke gitt noen klare signaler om at brukermedvirkning anses som viktig og nødvendig. 1 helt enig 5,4 % 2 2 nokså enig 32,4 % 12 3 nokså uenig 13,5 % 5 4 helt uenig 18,9 % 7-1 Vet ikke 29,7 % 11 Total 37 63

64 39. Kommunens administrative toppledelse har ikke gitt noen klare signaler om at bruker-medvirkning anses som viktig og nødvendig. 1 helt enig 2,6 % 1 2 nokså enig 25,6 % 10 3 nokså uenig 20,5 % 8 4 helt uenig 20,5 % 8-1 Vet ikke 30,8 % 12 Total 39 64

65 40. Brukermedvirkning oppfattes av planleggere/saksbehandlere som en ekstraoppgave som man kan velge om man ønsker, eller har tid til, å utføre eller ikke. 1 helt enig 7,9 % 3 2 nokså enig 21,1 % 8 3 nokså uenig 23,7 % 9 4 helt uenig 13,2 % 5-1 Vet ikke 34,2 % 13 Total 38 65

66 41. Ledere, saksbehandlere og fagpersonell i kommunen mangler kunnskaper om, og erfaring fra brukermedvirkning og er derfor usikker på hvordan det kan gjennomføres. 1 helt enig 7,9 % 3 2 nokså enig 23,7 % 9 3 nokså uenig 15,8 % 6 4 helt uenig 18,4 % 7-1 Vet ikke 34,2 % 13 Total 38 66

67 42. Brukermedvirkning oppfattes av planleggere/saksbehandlere som tidkrevende og lite nyttig. 1 helt enig 5,3 % 2 2 nokså enig 26,3 % 10 3 nokså uenig 21,1 % 8 4 helt uenig 15,8 % 6-1 Vet ikke 31,6 % 12 Total 38 67

68 43. Kommunale planleggere/saksbehandlere oppfatter ikke at brukere har en verdifull kompetanse og spør derfor ikke etter den. 1 helt enig 10,5 % 4 2 nokså enig 23,7 % 9 3 nokså uenig 21,1 % 8 4 helt uenig 18,4 % 7-1 Vet ikke 26,3 % 10 Total 38 68

69 44. Det finnes ikke brukere (nok) som er villige til å påta seg det arbeid det innebærer å gå inn i en mer forpliktende rolle som brukermedvirker. 1 helt enig 13,5 % 5 2 nokså enig 21,6 % 8 3 nokså uenig 18,9 % 7 4 helt uenig 8,1 % 3-1 Vet ikke 37,8 % 14 Total 37 69

70 45. Brukere som viser interesse til å bidra i kommunalt plan - og utviklingsarbeid får lite støtte og mister derfor motivasjonen etter en tid. 1 helt enig 0,0 % 0 2 nokså enig 24,3 % 9 3 nokså uenig 18,9 % 7 4 helt uenig 10,8 % 4-1 Vet ikke 45,9 % 17 Total 37 70

71 46. Det er for lite kunnskap hos brukerne om hvordan det kommunale forvaltnings - og plansystem er bygd opp og fungerer. 1 helt enig 24,3 % 9 2 nokså enig 40,5 % 15 3 nokså uenig 5,4 % 2 4 helt uenig 5,4 % 2-1 Vet ikke 24,3 % 9 Total 37 71

72 47. Brukerne har urealistiske forventninger til hva brukermedvirkning skal føre til og tror at medvirkning er det samme som at bestemme alt selv. 1 helt enig 2,6 % 1 2 nokså enig 34,2 % 13 3 nokså uenig 34,2 % 13 4 helt uenig 5,3 % 2-1 Vet ikke 23,7 % 9 Total 38 72

73 48. Ulike brukergrupper er så innbyrdes uenig at de framstår ikke som seriøse samarbeids-partnere. 1 helt enig 5,3 % 2 2 nokså enig 13,2 % 5 3 nokså uenig 31,6 % 12 4 helt uenig 15,8 % 6-1 Vet ikke 34,2 % 13 Total 38 73

74 49. Hvordan vurderer du samarbeidsklimaet innad i kommuneorganisasjonen? 1 svært godt 12,5 % 5 2 godt 35,0 % 14 3 middels 42,5 % 17 4 mindre godt 0,0 % 0 5 dårlig 0,0 % 0-1 Vet ikke 10,0 % 4 Total 40 74

75 50. Hvordan vurderer du omfanget av det samarbeid som foregår mellom ulike sektorer/etater når det gjelder forebyggende arbeid generelt? 1 omfattende 2,5 % 1 2 ganske omfattende 37,5 % 15 3 begrenset 47,5 % 19 4 svært begrenset 5,0 % 2-1 Vet ikke 7,5 % 3 Total 40 75

76 51. Hvilke erfaringer har du selv fra tverrsektorielt/tverrfaglig samarbeid i kommunen? 1 meget positive 15,0 % 6 2 positive 45,0 % 18 3 nøytral 22,5 % 9 4 lite positive 2,5 % 1 5 negative 5,0 % 2 6 har ingen 10,0 % 4 Total 40 76

77 53. Hvordan vurderer du kommunens kompetanse på virksomhetsområdet Skadeforebygging og sikkerhet? 1 svært god 7,7 % 3 2 god 28,2 % 11 3 middels 51,3 % 20 4 mindre god 12,8 % 5 5 dårlig 0,0 % 0 Total 39 77

78 54. Hvordan vurderer du kommunens kompetanse på virksomhetsområdet Universell utforming? 1 svært god 5,1 % 2 2 god 17,9 % 7 3 middels 48,7 % 19 4 mindre god 10,3 % 4 5 dårlig 2,6 % 1-1 Vet ikke 15,4 % 6 Total 39 78

79 55. Tror du at kommunen ligger over eller under landsgjennomsnittet når det gjelder kompetanse på ovenstående virksomhetsområder? 1 klart over 2,5 % 1 2 noe over 17,5 % 7 3 midt på treet 40,0 % 16 4 noe under 22,5 % 9 5 klart under 0,0 % 0-1 Vet ikke 17,5 % 7 Total 40 79

80 56. Har kommunen gjennomført noen tiltak for egne ansatte i løpet av de siste tre år med sikte på å styrke samarbeidskompetansen, - f.eks. opplæring i prosjektarbeid, tverrfaglig teamarbeid el. bruker 1 Ja 27,5 % 11 2 Nei 27,5 % 11-1 Vet ikke 45,0 % 18 Total 40 80

81 57. Hvilke er dine sterkeste forventninger til resultater som dette prosjektet kan frambringe?(rangèr 1-5 hvor 1 er den høyeste verdien. Kan kun bruke verdiene èn gang) Alternativer 1 At kommunen får vedtatt en handlingsplan som kan fungere som et godt styringsredskap for det videre arbeid med skadeforebygging, sikkerhet og universell utforming 2 At viktige prinsipper og krav knyttet til skadeforebygging og universell utforming blir ivaretatt i all kommunal saksbehandling og planlegging, hvor det har relevans. 3 At brukermedvirkning blir en selvfølge i all planlegging av fysiske og andre forhold som er viktig for grupper som er risikoutsatt og som trenger universell utforming mer enn andre. 4 At det blir utviklet og tatt i bruk nye/andre (sam)arbeidsformer som sikrer at all tilgjengelig kompetanse blir brukt for å sørge for et best mulig resultat 5 At det blir utviklet en håndbok/veileder med prosedyrer og rutiner for kvalitetssikring av sikkerhets- og tilgjengelighetshensyn N

82 57.1 Hvilke er dine sterkeste forventninger til resultater som dette prosjektet kan frambringe?(rangèr 1-5 hvor 1 er den høyeste verdien. Kan kun bruke verdiene èn gang) - At kommunen får vedtatt en handlingsplan som kan fungere som et godt styringsredskap for det videre arbeid med skadeforebygging, sikkerhet og universell utforming ,0 % ,9 % ,3 % ,1 % ,7 % 3 Total 39 82

83 57.2 Hvilke er dine sterkeste forventninger til resultater som dette prosjektet kan frambringe?(rangèr 1-5 hvor 1 er den høyeste verdien. Kan kun bruke verdiene èn gang) - At viktige prinsipper og krav knyttet til skadeforebygging og universell utforming blir ivaretatt i all kommunal saksbehandling og planlegging, hvor det har relevans ,9 % ,3 % ,3 % ,2 % ,3 % 2 Total 38 83

84 57.3 Hvilke er dine sterkeste forventninger til resultater som dette prosjektet kan frambringe?(rangèr 1-5 hvor 1 er den høyeste verdien. Kan kun bruke verdiene èn gang) - At brukermedvirkning blir en selvfølge i all planlegging av fysiske og andre forhold som er viktig for grupper som er risikoutsatt og som trenger universell utforming mer enn andre ,6 % ,7 % ,3 % ,5 % ,9 % 3 Total 38 84

85 57.4 Hvilke er dine sterkeste forventninger til resultater som dette prosjektet kan frambringe?(rangèr 1-5 hvor 1 er den høyeste verdien. Kan kun bruke verdiene èn gang) - At det blir utviklet og tatt i bruk nye/andre (sam)arbeidsformer som sikrer at all tilgjengelig kompetanse blir brukt for å sørge for et best mulig resultat ,3 % ,6 % ,5 % ,3 % ,2 % 6 Total 37 85

86 57.5 Hvilke er dine sterkeste forventninger til resultater som dette prosjektet kan frambringe?(rangèr 1-5 hvor 1 er den høyeste verdien. Kan kun bruke verdiene èn gang) - At det blir utviklet en håndbok/veileder med prosedyrer og rutiner for kvalitetssikring av sikkerhets- og tilgjengelighetshensyn ,2 % ,5 % ,8 % ,3 % ,1 % 13 Total 37 86

87 59. DIN STATUS: 1 Brukerrepresentant 2,6 % 1 2 Kommunalt ansatt 51,3 % 20 3 Politiker 23,1 % 9 4 Annet, spesifiser her 23,1 % 9 Total 39 87

Troms fylke- Trygt og Tilgjengelig FØLGEEVALUERING

Troms fylke- Trygt og Tilgjengelig FØLGEEVALUERING Troms fylke- Trygt og Tilgjengelig FØLGEEVALUERING Spørreundersøkelsen Datainnsamlingen startet 31.01.2010 og avsluttet 06.03.2010 Prosjektgruppene, rådmenn og ordførere for de 7 pilotkommunene for TTT

Detaljer

Troms fylke- Trygt og Tilgjengelig FØLGEEVALUERING

Troms fylke- Trygt og Tilgjengelig FØLGEEVALUERING Troms fylke- Trygt og Tilgjengelig FØLGEEVALUERING Spørreundersøkelsen Datainnsamlingen sendt ut til respondenter via Quest Back 1. Spørreundersøkelse: 31.01.2010-06.03.2010 Følgeevalueringen: 09.05.2011-09.06.2011

Detaljer

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Publisert fra 29.06.2011 til 29.06.2011 14 respondenter (1 unike) 1. Alder (brukerens alder) 1 Under 18 år 0,0 % 0 2 18-30 år 0,0 % 0 3 31-50 år 21,4 % 3 4 51-65

Detaljer

Troms fylke trygt og tilgjengelig

Troms fylke trygt og tilgjengelig tromsfylke.no Troms fylke trygt og tilgjengelig Et prosjekt om skadeforebyggende og sikkerhetsfremmende arbeid 2009-2012 Samling for fylkene om folkehelse 7. mars 2012 tromsfylke.no Hvorfor prosjektet?

Detaljer

06.03.2012 14:17 QuestBack eksport - BRUKERUNDERSØKELSE BRUKER AV HJEMMESYKEPLEIEN

06.03.2012 14:17 QuestBack eksport - BRUKERUNDERSØKELSE BRUKER AV HJEMMESYKEPLEIEN BRUKERUNDERSØKELSE BRUKER AV HJEMMESYKEPLEIEN Publisert fra 29.06.2011 til 29.08.2011 72 respondenter (1 unike) 1. Alder (brukerens alder) 1 Under 67 år 19,4 % 14 2 67-79 år 23,6 % 17 3 80-90 år 43,1 %

Detaljer

Velkommen til en oppgave som kan få betydning for mange mennesker!

Velkommen til en oppgave som kan få betydning for mange mennesker! Brukerråd, hva da? Velkommen til en oppgave som kan få betydning for mange mennesker! Som innbyggere i Trondheim mottar vi alle tjenester fra kommunen. Tjenestene varierer med de ulike fasene i livet.

Detaljer

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om BRUKERMEDVIRKNING LEDELSENS TILRETTELEGGING NSH 22.05.03 Sentrale føringer Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige

Detaljer

01.05.2012 17:56 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten

01.05.2012 17:56 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten Publisert fra 12.11.2010 til 03.12.2010 21 respondenter (21 unike) 1. Hvilken kommune jobber du i? 1 Tromsø 60,0 % 12 2 Harstad 40,0 % 8 Total

Detaljer

v/ Bjørg Kristin Langnes

v/ Bjørg Kristin Langnes v/ Bjørg Kristin Langnes Alle kommuner og fylker skal ha Eldreråd Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Kan være organisert som adskilte råd eller sammenslått Skal jobbe for å ivareta interessene

Detaljer

Samhandling i Valdres

Samhandling i Valdres Samhandling i Valdres Valdres lokalmedisinske senter Brukermedvirkning Valdres den 9.4.14. Trond A. Hilmersen «Ein sjuk mann veit mangt som den sunne ikkje anar» ArneGarborg En som henvender seg til helsetjenesten

Detaljer

Ivaretakelse av vitner i 22. juli-saken

Ivaretakelse av vitner i 22. juli-saken Ivaretakelse av vitner i 22. juli-saken Publisert fra 21.05.2012 til 15.08.2012 35 respondenter (35 unike) 2. Alt i alt, hvordan opplevde du å være vitne i denne saken, i forhold til de forventningene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.03.08 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 15/14 Gastrosenteret valg av brukerrepresentant til prosjektgruppe for skilting i senteret.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 15/14 Gastrosenteret valg av brukerrepresentant til prosjektgruppe for skilting i senteret. MØTEINNKALLING Utvalg: Brukerutvalget St. Olavs Hospital Arkivsak: 14/2596-9 Møtested: 1902-bygget, 1 etg. Møterom 02M11 Møtedato: 23.06.2014. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjenning av forslag til

Detaljer

Universell utforming

Universell utforming Universell utforming Bra for alle Nødvendig for noen fylkesstrategi for arbeidet med Universell Utforming i vest-agder 2012-2015 Fylkesmannen i Vest-Agder Vest-Agder fylkeskommune fylkesstrategi for arbeidet

Detaljer

Lederhåndbok for spørreundersøkelser

Lederhåndbok for spørreundersøkelser Lederhåndbok for spørreundersøkelser Hva kreves av kommunen? Gjennomføring av spørreundersøkelser vil i seg selv skape forventninger, både i forhold til resultater og oppfølging. Det vil bli iverksatt

Detaljer

Fylkesmannen i Troms Romssa Fylkkamánni. Universell utforming og reguleringsplaner 15. November 2017 Lone A. Høgda

Fylkesmannen i Troms Romssa Fylkkamánni. Universell utforming og reguleringsplaner 15. November 2017 Lone A. Høgda Fylkesmannen i Troms Romssa Fylkkamánni Universell utforming og reguleringsplaner 15. November 2017 Lone A. Høgda Universell utforming «Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en

Detaljer

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste)

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste) OPPLEGG FOR MEDARBEIDERSAMTALE Mål, status og utvikling 1. Innledning og formålet med samtalen 2. Rammer for medarbeidersamtalen innhold og forberedelse 3. Hvordan gjennomføre den gode samtalen? 4. Oppsummeringsskjema

Detaljer

MRAND consulting. Kurset «motivasjon til varig livsstilsendring» KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS. Hvordan hørte du om dette kurset?

MRAND consulting. Kurset «motivasjon til varig livsstilsendring» KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS. Hvordan hørte du om dette kurset? 1 Kurset «motivasjon til varig livsstilsendring» KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS Navn: Ditt telefon nr. og Din epost Hvordan hørte du om dette kurset?: Dato: Dette skjemaet starter en

Detaljer

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst.

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten. Din høyskole/universitet

Detaljer

Vet du hverken hvor du står eller hvor du vil så er det kanskje heller ikke så nøye hvor du havner

Vet du hverken hvor du står eller hvor du vil så er det kanskje heller ikke så nøye hvor du havner Vet du hverken hvor du står eller hvor du vil så er det kanskje heller ikke så nøye hvor du havner Hvorfor en egen handlingsplan? Sprer kunnskap Skaper bevissthet Viser på muligheter Kan gi forutsigbarhet

Detaljer

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier Sosiale medier Publisert fra 19.10.2009 til 02.11.2009 826 respondenter (1 unike) 1. Din alder: 1 Under 15 0,0 % 0 2 15-19 3,9 % 32 3 20-24 11,7 % 97 4 25-29 22,0 % 182 5 30-39 36,2 % 299 6 40-49 18,4

Detaljer

26.11.2012 14:02 QuestBack eksport - Lokal Brukerundersøkelse NAV Akershus Høsten 2012

26.11.2012 14:02 QuestBack eksport - Lokal Brukerundersøkelse NAV Akershus Høsten 2012 Lokal Brukerundersøkelse Høsten 2012 Publisert fra 23.10.2012 til 28.12.2012 128 respondenter (2 unike) Sammenligning: : Filter: NAV Vestby "NAV-kontor" = "NAV Vestby" Filter på tid: høst 2012 Fra 29.10.2012

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144 Tromsø kommune Byutvikling SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144 Martha Stalsberg Telefon: 77 79 03 46 01.11.2006 Saken skal behandles i følgende utvalg: PLAN

Detaljer

Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming

Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Konferanse om universell utforming Trondheim 28.09.06 Rådgiver Kristi Ringard, Miljøverndepartementet Handlingsplan for økt tilgjengelighet

Detaljer

Norwegian Safety Promotion Centre AS Et ektefødt barn av Trygge lokalsamfunn Harstad

Norwegian Safety Promotion Centre AS Et ektefødt barn av Trygge lokalsamfunn Harstad Norwegian Safety Promotion Centre AS Et ektefødt barn av Trygge lokalsamfunn Harstad Informasjon til årskonferansen i Skadeforebyggende Forum Oslo 17.-18. nov 2009 En kort presentasjon Bakgrunn Formål

Detaljer

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2005

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2005 Arbeidsmiljøundersøkelsen I grafene er fordelingene fremstilt i skalaen antall personer. I alt har personer besvart spørreskjemaet. På noen få spørsmål er det litt frafall. Resultatene skal fortolkes som

Detaljer

Brukerrepresentanter og kompetanse i Kunnskapsbasert praksis

Brukerrepresentanter og kompetanse i Kunnskapsbasert praksis Brukerrepresentanter og kompetanse i Kunnskapsbasert praksis Regional brukerkonferanse, 12. november 2014 Elin Opheim, forskningsbibliotekar Verdens første kurs i kunnskapsbasert praksis for brukerrepresentanter

Detaljer

Cumulative. Valid. Percent. Percent. Cumulative. Valid Percent. Percent

Cumulative. Valid. Percent. Percent. Cumulative. Valid Percent. Percent Frequency Kommune Cumulative Askim 5 6,6 6,6 6,6 Halden 10 13,2 13,2 19,7 Eidsberg 8 10,5 10,5 30,3 Rygge 11 14,5 14,5 44,7 Hvaler 21 27,6 27,6 72,4 Moss 6 7,9 7,9 80,3 Sarpsborg 15 19,7 19,7 100,0 100,0

Detaljer

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent - hvordan komme i gang - tips om bruk - suksessfaktorer - fallgruber - spørsmål/diskusjon HMS- Helse, Miljø og

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT FELLES FORSTÅELSE OM ØNSKET PRAKSIS PÅ VEG TIL EGEN BOLIG

EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT FELLES FORSTÅELSE OM ØNSKET PRAKSIS PÅ VEG TIL EGEN BOLIG EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT FELLES FORSTÅELSE OM ØNSKET PRAKSIS PÅ VEG TIL EGEN BOLIG 1 Innledning Sandefjord kommune har mottatt statlige prosjektmidler til styrking og utvikling av tjenester tilknyttet

Detaljer

MRAND consulting. Kurset SLANKEHODET KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS. Kontaktinformasjon: telefon nr. og epost

MRAND consulting. Kurset SLANKEHODET KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS. Kontaktinformasjon: telefon nr. og epost 1 Kurset SLANKEHODET KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS Navn: Kontaktinformasjon: telefon nr. og epost Hvordan hørte du om dette kurset?: Dato: Dette skjemaet starter en bevisstgjøringsprosess

Detaljer

Skadeforebyggende forum en norsk modell for samarbeid. NOFS Lund 20. 22. juni 2011 Eva Jakobson Vaagland, Skadeforebyggende forum

Skadeforebyggende forum en norsk modell for samarbeid. NOFS Lund 20. 22. juni 2011 Eva Jakobson Vaagland, Skadeforebyggende forum Skadeforebyggende forum en norsk modell for samarbeid NOFS Lund 20. 22. juni 2011 Eva Jakobson Vaagland, Skadeforebyggende forum Skadeforebyggende Forum en liten organisasjon med store nettverk Samler

Detaljer

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av pårørendes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy kommune. Det gis en kort oppsummering av undersøkelsesopplegg,

Detaljer

Skadeforebyggende forum ønsker velkommen til nettverksmøte

Skadeforebyggende forum ønsker velkommen til nettverksmøte Skadeforebyggende forum ønsker velkommen til nettverksmøte Her vil anerkjente fagpersoner dele kunnskap og erfaring, og peke på forebyggingstiltak og utviklingsmuligheter. Du vil også møte skadeforebyggere

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

L S: S : H i H sto t ri r kk

L S: S : H i H sto t ri r kk Fagnettverk for læring og mestring: UNN og tilhørende kommuner Koordinator for læring og mestring Cathrine Kristoffersen, Ergoterapeut, Rehabiliteringstjenesten, Tromsø kommune Bodø 16 oktober 2014 Tromsø

Detaljer

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0%

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0% Kryssing utdanning.xls inneholder undersøkelsen brutt ned på utdanning. Den første tabelltypen viser hvor mange som har svart etter utdanning. Deretter følger hvor stor andel av angitte svar denne utdanning

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen Kommunestyremøte 5. februar 2014 Martin W. Kulild Bakgrunn og hensikt Ønsker å få vite hva innbyggerne mener om kommunen Medvirkning: Innbyggerne skal få mulighet til å være med

Detaljer

Tilskudd til tilpasning. Monica Ketelsen Husbanken vest

Tilskudd til tilpasning. Monica Ketelsen Husbanken vest Tilskudd til tilpasning Monica Ketelsen Husbanken vest Boliger som møter fremtidens behov Det er et mål at alle grupper av befolkningen skal kunne tilbys egnede boliger, dvs. boliger tilpasset deres funksjonsnivå

Detaljer

Datainnsamling. Pasienterfarings-undersøkelse K3 2012-2014. 2. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet?

Datainnsamling. Pasienterfarings-undersøkelse K3 2012-2014. 2. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? Datainnsamling Pasienterfarings-undersøkelse -214 1 1 Pasient Innhentet Ikke.innhentet 7 % 4 % 2 % 213 214 År 1. Snakket behandlerne til deg slik at du forsto dem? 2. Har du tillit til behandlernes faglige

Detaljer

Noen råd og forslag ved utarbeiding av disposisjon til kommunal handlingsplan for sikkerhet og tilgjengelighet

Noen råd og forslag ved utarbeiding av disposisjon til kommunal handlingsplan for sikkerhet og tilgjengelighet Noen råd og forslag ved utarbeiding av disposisjon til kommunal handlingsplan for sikkerhet og tilgjengelighet Hensikten med en slik handlingsplan vil være å skape en bevissthet i kommunens ledelse, hos

Detaljer

«Trygt lokalsamfunn 2017»

«Trygt lokalsamfunn 2017» «Trygt lokalsamfunn 2017» Et prosessplan for kvalifisering av Tromsø kommune som et Trygt lokalsamfunn 2015-2017 RJ/SF-010615 Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Tromsø kommune - Trygt lokalsamfunn

Detaljer

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Publisert fra 16.02.2012 til 13.03.2012 847 respondenter (832 unike) Filter: Hjemmebasserte "Hvor jobber du?" = "Hjemmebaserte tjenester" 1. Alder 1 Under 20 år 0,1

Detaljer

SPØRRESKJEMA TIL PEDAGOGISKE LEDERE

SPØRRESKJEMA TIL PEDAGOGISKE LEDERE SPØRRESKJEMA TIL PEDAGOGISKE LEDERE Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. ID-nummer Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket:

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

03.10.2011 08:50 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse hos NAV Møre og Romsdal

03.10.2011 08:50 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse hos NAV Møre og Romsdal Brukerundersøkelse hos NAV Møre og Romsdal Publisert fra 02.09.2011 til 23.10.2011 52 respondenter (2 unike) Sammenligning: : Filter: NAV Sula "NAV-kontor" = "NAV Sula" Filter på tid: 2 uker Fra 12.09.2011

Detaljer

Prosjektskisse. Midt-Troms. «Flere skadefrie og aktive leveår som senior»

Prosjektskisse. Midt-Troms. «Flere skadefrie og aktive leveår som senior» Prosjektskisse Midt-Troms «Flere skadefrie og aktive leveår som senior» Et utviklingsprosjekt for reduksjon av ulykkesskader blant eldre Med støtte fra Troms fylkeskommune og Helse Nord RHF I regi av Midt-Troms

Detaljer

SPØRSMÅLSKJEMA. Hva mener du selv museenes rolle som aktiv samfunnsaktør innebærer?

SPØRSMÅLSKJEMA. Hva mener du selv museenes rolle som aktiv samfunnsaktør innebærer? Innledning: Denne spørreundersøkelsen handler om norske museumsansattes erfaringer i arbeid med kontroversielle eller følsomme tema. I dagens samfunn forventes at museer i større grad enn før opptrer som

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

LEDELSE, MOTIVASJON OG DEN VANSKELIGE SAMTALEN

LEDELSE, MOTIVASJON OG DEN VANSKELIGE SAMTALEN LEDELSE, MOTIVASJON OG DEN VANSKELIGE SAMTALEN Kort om mitt innlegg 2 Vi skal komme inn på Ledelse og motivasjon Ledelse av frivillige Organisasjonskultur og ledelse Den vanskelige samtalen 3 Hva mener

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Brukermedvirkning i kommunene føringer

Brukermedvirkning i kommunene føringer Brukermedvirkning i kommunene føringer Helga Katharina Haug, avdelingsdirektør, omsorgstjenesteavdelingen, Helsedirektoratet Helse- og omsorgskonferansen 17. oktober, Fylkesmannen i Nord og Sør- Trøndelag

Detaljer

Saksframlegg. Brukerundersøkelse Bistand og omsorg Rådmannens forslag til vedtak. Bakgrunn

Saksframlegg. Brukerundersøkelse Bistand og omsorg Rådmannens forslag til vedtak. Bakgrunn Arkivsak. Nr.: /- Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd.9. Rådet for likestilling av funksjonshemmede.9. Hovedutvalg Folk.9. Brukerundersøkelse Bistand og omsorg

Detaljer

Planlegging og gode eksempler fra plan til gjennomføring

Planlegging og gode eksempler fra plan til gjennomføring Planlegging og gode eksempler fra plan til gjennomføring Lillestrøm, 30. september 2013 Eva Kristin Krogh, spesialkonsulent, Hva jeg vil si noe om Kommunal planlegging hva innebærer det? Hvordan har jobbet

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 2016

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 2016 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 2016 Halden kommune Innhold 1 Innledning... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 4 3 Utredningsbehov... 4 4 Mål og hensikter med planen... 5 5 Planprosessen...

Detaljer

Universell Utforming

Universell Utforming Universell Utforming Erfaringer fra Malvik kommune: II. I. Universell utforming i et lederperspektiv Universell utforming i kommunale planprosesser - to sider av samme sak? 28.09.2006 Mål: - et inkluderende

Detaljer

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming - status etter høringen Einar Lund Lillestrøm 30.11.08 Planredskapene Nivå Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging Bindende arealplaner

Detaljer

Verdier. fra ord til handling

Verdier. fra ord til handling Verdier fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 8. november 2012 Verdier Bamble kommune Gjennom alt vi gjør som ansatte i Bamble kommune realiserer vi verdier, enten vi er oppmerksom på det

Detaljer

Norges Blindeforbund Telemark

Norges Blindeforbund Telemark Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2008/1/0263 SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET VI VIL VÆRE MED Norges Blindeforbund Telemark 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Forside side 1 Innholdsfortegnelse side 2 Forord

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forslag til vedtak: Beskrivelse av saken. Eldrerådet Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd BEHOV FOR "BRUKERUTVALG, - DRØFTING

SAKSFRAMLEGG. Forslag til vedtak: Beskrivelse av saken. Eldrerådet Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd BEHOV FOR BRUKERUTVALG, - DRØFTING SAKSFRAMLEGG Eldrerådet Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd Arkivsaksnr.: 13/863-1 Arkiv: F02 BEHOV FOR "BRUKERUTVALG, - DRØFTING Forslag til vedtak: 1. Det anbefales ikke at det etableres et eget

Detaljer

Status mat og måltider i

Status mat og måltider i Status mat og måltider i sykehjem og hjemmetjenester Presentasjon av resultater av undersøkelser 28.01.14 Heidi Aagaard Førstelektor Høgskolen i Østfold Heidi Aagaard, HIØ 1 Bakgrunn Et stort antall eldre

Detaljer

Status mat og måltider i sykehjem og hjemmetjenester. Nasjonale undersøkelser Heidi Aagaard Førstelektor Høgskolen i Østfold 04.06.

Status mat og måltider i sykehjem og hjemmetjenester. Nasjonale undersøkelser Heidi Aagaard Førstelektor Høgskolen i Østfold 04.06. Status mat og måltider i sykehjem og hjemmetjenester Nasjonale undersøkelser Heidi Aagaard Førstelektor Høgskolen i Østfold 04.06.14 1 Bakgrunn Oppdrag fra helse- og omsorgsdepartementet og helsedirektoratet

Detaljer

Samhandling i et brukerperspektiv.

Samhandling i et brukerperspektiv. Samhandling i et brukerperspektiv. Samhandling må være en holdning før det blir en handling, er overskriften på konferansen. Slik kan man også definere brukermedvirkning,enten det er i helse,eller andre

Detaljer

Til elevene VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN

Til elevene VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN Til elevene VELKOMMEN Til AKERSHUSSKOLEN SKOLEÅRET 2014-2015 VELKOMMEN Til AKERSHUSSKOLEN I år er du en av over 7 000 nye elever som starter i videregående skoler i Akershus. Å gi deg en kompetanse som

Detaljer

Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO

Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO Dette er en brukermanual for nye brukere som skal registrere sine persondata og

Detaljer

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Gjennomført av Perspektiv Analyse 29.03 15.04 2011 Antall besvarelser: 340 (36 %) Kjønn 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 75% 78% 30% 20% 10% 25% 22% % Mann Kvinne

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid 1 of 13 18.02.2011 14:08 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

DIALOGBYGGER. Retningslinjer for medvirkning og brukerretting i Horten kommune

DIALOGBYGGER. Retningslinjer for medvirkning og brukerretting i Horten kommune DIALOGBYGGER Retningslinjer for medvirkning og brukerretting i Horten kommune Horten kommune skal styrke dialogen med innbyggerne våre. Vi skal skape større åpenhet og nærhet og engasjere innbyggerne til

Detaljer

SPØRRESKJEMA TIL ASSISTENTER

SPØRRESKJEMA TIL ASSISTENTER SPØRRESKJEMA TIL ASSISTENTER Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. ID-nummer Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Kode Tallene

Detaljer

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland Nick Williams/ rådgiver for rådet 25.5.2011 Planforum Visjon en grei plass å starte Regjeringens mål er: Norge universell utformet i 2025 Fylkesplanen

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid?

Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Frequency Valid Valid Ja

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

NFE medlemsundersøkelsen, 2014 22.01.2015 11:04

NFE medlemsundersøkelsen, 2014 22.01.2015 11:04 NFE medlemsundersøkelsen, 2014 Innledning Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2014 Formål med undersøkelsen: Få oversikt over hvem våre medlemmer er, ved å samle inn informasjon om deres: o o Studiebakgrunn

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2015/1147-1 Saksbehandler: Anita Ulstad,Strategisk rådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Fra prosjekt til drift av TL i Re kommune» KOMPETANSESAMLING 13. JUNI 2012

Fra prosjekt til drift av TL i Re kommune» KOMPETANSESAMLING 13. JUNI 2012 Re kommune ny og varm Re kommune Tlf: 87 89 90 94 Re gata 2. Postboks 123 Teleks: 87 89 90 93 3164 Revetal Telefaks: 87 64 56 13 Fra prosjekt til drift av TL i Re kommune» Trygt lokalsamfunn - nettverk

Detaljer

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Erfaring fra brukerorganisasjonen Kirsten H Paasche, Mental Helse Norge 1 Innhold Litt om Mental Helse Brukermedvirkning avgjørende Individuell Plan hva er viktig

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

A) EFFEKT AV OMSTILLINGENE (Med omstillingene sikter vi her til fusjonen av sykehusene og de senere tilpasningene)

A) EFFEKT AV OMSTILLINGENE (Med omstillingene sikter vi her til fusjonen av sykehusene og de senere tilpasningene) Medarbeiderundersøkelse blant overleger ved OUS gjennomført fra mars til mai 2013 Alle overleger uten lederansvar invitert til å delta via e-post. 766 svar fra 1180 inviterte (64,9 %) Undersøkelsen er

Detaljer

Egenerfaring. Lillian Sofie Eng. Erfaringskonsulent og medforsker Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning

Egenerfaring. Lillian Sofie Eng. Erfaringskonsulent og medforsker Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning Egenerfaring hvordan kan den brukes? Lillian Sofie Eng Erfaringskonsulent og medforsker Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning Brukerrådseminaret 2015 «Sammen med pasienten utvikler vi

Detaljer

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2013-2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2013-2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTMEDVIRKNING Studieåret 2013-2014 Innhold 6.4 Studentmedvirkning 1. Innledning... 3 2. Undersøkelse blant studentrepresentanter i verv... 4 Spørreskjemaet... 4 Resultater... 4 3. Uttalelse fra Studentutvalget...

Detaljer

Hvorfor brukermedvirkning på systemnivå hvilke erfaringer har vi gjort? Arne Lein

Hvorfor brukermedvirkning på systemnivå hvilke erfaringer har vi gjort? Arne Lein Hvorfor brukermedvirkning på systemnivå hvilke erfaringer har vi gjort? Arne Lein Disposisjon Hvorfor brukermedvirkning? Hvordan praktiseres brukermedvirkning i Helse Øst? Hvilke erfaringer har brukerrådet

Detaljer

01.05.2012 17:57 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten

01.05.2012 17:57 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten Publisert fra 12.11.2010 til 03.12.2010 32 respondenter (31 unike) 1. Hvor er du ansatt? 1 Geriatrisk avd UNN Tromsø 29,0 % 9 2 Slagenheten

Detaljer

Skolemiljøutvalget. Verktøy og virkemidler for et bedre skolemiljø? Nina Bøhnsdalen Sekretariatsleder Kfu

Skolemiljøutvalget. Verktøy og virkemidler for et bedre skolemiljø? Nina Bøhnsdalen Sekretariatsleder Kfu Skolemiljøutvalget Verktøy og virkemidler for et bedre skolemiljø? Nina Bøhnsdalen Sekretariatsleder Kfu 1 Skolens elever utgjør 20 % av befolkningen, men de representerer 100 % av fremtiden. Staten gir

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Safe Community. Verdens helseorganisasjon (WHO) har utviklet et konsept for: Forebygge og redusere skader og ulykker i lokalsamfunnet

Safe Community. Verdens helseorganisasjon (WHO) har utviklet et konsept for: Forebygge og redusere skader og ulykker i lokalsamfunnet Safe Community Verdens helseorganisasjon (WHO) har utviklet et konsept for: Forebygge og redusere skader og ulykker i lokalsamfunnet Bergen kommune søkte om å bli godkjent av WHO i 2004 Kriterier for Safe

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

I faresonen for å falle ut og bli ung ufør. Torunn Brandvold, nestleder Unge Funksjonshemmede

I faresonen for å falle ut og bli ung ufør. Torunn Brandvold, nestleder Unge Funksjonshemmede I faresonen for å falle ut og bli ung ufør Torunn Brandvold, nestleder Unge Funksjonshemmede Hvem er Unge funksjonshemmede? Samarbeidsorgan for funksjonshemmedes ungdomsorganisasjoner i Norge Formål: sikre

Detaljer

23.05.2013 15:00 QuestBack eksport - Medarbeiderundersøkelse ved OUS 2013

23.05.2013 15:00 QuestBack eksport - Medarbeiderundersøkelse ved OUS 2013 Medarbeiderundersøkelse ved OUS 2013 Publisert fra 12.03.2013 til 20.05.2013 766 respondenter (766 unike) 1. Ved hvilken klinikk arbeider du? 1 Psykisk helse og avhengighet 8,7 % 64 2 Medisinsk klinikk

Detaljer

Likemannsarbeid i rehabiliteringen

Likemannsarbeid i rehabiliteringen Likemannsarbeid i rehabiliteringen Likemannen som rollemodell Hverdagskompetansen Spørsmål som ofte stilles Praktiske råd Rettighetsveiledning Selvhjelpsarbeid og egenutvikling 1 Likemannen som rollemodell

Detaljer

Tilrettelegging av uteområder i Kristiansand fra premiss til drift

Tilrettelegging av uteområder i Kristiansand fra premiss til drift Tilrettelegging av uteområder i Kristiansand fra premiss til drift innlegg på Landskonferanse 19.08 2014 Helmer Espeland, Parkvesenet Kristiansand har holdt på med universell utforming lenger enn de fleste

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2028 Høringsfrist 26.04.2016 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Formålet med planarbeidet

Detaljer

Du kan ta pause i undersøkelsen når du vil, for å fortsette senere; svarene dine vil bli lagret. Undersøkelsen er frivillig og tar ca. 10 minutter.

Du kan ta pause i undersøkelsen når du vil, for å fortsette senere; svarene dine vil bli lagret. Undersøkelsen er frivillig og tar ca. 10 minutter. Easyresearch Vis alle spørsmål Skru av vilkå Skru av obligatorisk Facebook Mobilenhet Velkommen til Studiebarometeret! Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt. Meningen din kan være

Detaljer

KRAV FOR SERTIFISERING

KRAV FOR SERTIFISERING Trygghetsprofil for KOMMUNENS NAVN DATO (dd.mm.åååå) OM TRYGGHETSPROFILEN Alle kommuner som søker sertifisering som trygt lokalsamfunn skal fylle ut en trygghetsprofil. Forutsetningen for å fylle ut denne

Detaljer