Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.9 06.11.2013"

Transkript

1 Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon Side 1 av 32

2 Innholdsfortegnelse 1.1 HÅNDBOKEN OG IMPLEMENTASJONSGUIDER OMFANG - PRODUKTBESKRIVELSE FORRETNINGSMODELL OG UTVEKSLINGSMULIGHETER BEGREPSDEFINISJONER ADRESSERINGSBEGREPER FOR BEDRIFTER FAKTURAFORMATENE KONTROLL MOT FORMAT SCHEMA VEDLEGG VALIDERING OG DUPLIKATKONTROLL AV FAKTURAFIL Kontroll av filnavn Kontroll på fakturanivå KVITTERINGER Forsendelsesrapport Nivå 1 kvittering Nivå 2 kvittering Nivå 3 kvittering DIVERSE RUNDT EHF FORMATET GENERELT FOR INNSENDING AV EHF FIL PRINT MED EHF-FORMATET SEND EFAKTURA B2C I EHF-FORMATET GENERELT OM EHF KVITTERINGER FACTORING GENERELT OM FACTORING FACTORING OG E2B-FORMATET FACTORING OG EHF-FORMATET AKSESSPUNKT AKSESSPUNKT/PEPPOL INFRASTRUKTUR AVVIKSHÅNDTERING Avvikshåndtering med e-post til EHF mottaker FUNKSJONER I FAKTURATJENESTEN INNLOGGING Innlogging direkte til fakturatjenesten (url) Innlogging via Nettbank bedrift ADMINISTRASJON Administrere brukere med tilgang til fakturatjenesten Valg av organisasjon Brukeradministrasjon Kundeavtale MOTTA EFAKTURA BEDRIFT I NETTBANK BEDRIFT VELKOMSTSIDEN I NETTBANKEN MED MOTTATTE FAKTURAER Skjermbilde ved inngang Skjermbilde med lenke til fakturaen i Registrer betaling FAKTURERE Hvordan finne mottakere Registrer en faktura Se sendte fakturaer Se avviste fakturaer ARKIV PDF i arkiv Søkekriterier FAKTURAHOTELL OG VISNING AV FAKTURADETALJER (EFAKTURA B2C) FILKOMMUNIKASJON DIREKTE TIL NETS TILKNYTTEDE TJENESTER I FAKTURATJENESTEN Side 2 av 32

3 11.1 LANGTIDSARKIV FAKTURAPRINT FAKTURASKANNING Forberedelse til skanning Skanning IMPLEMENTERING AV NY BEDRIFT UTSTEDERPROSESSEN Steg 1 - Bekrefte kontaktinfo Steg 2 Test av format Steg 3 - Avtale testtid med Nets Steg 4 - Teste med Nets Steg 5 Produksjonssetting MOTTAKERPROSESSEN PRODUKSJON AVTALEINNGÅELSE REGISTRERING AV AVTALEN DRIFTSMØNSTER KUNDESERVICE AVSLUTNING AV TJENESTEN Side 3 av 32

4 1.1 Håndboken og implementasjonsguider Denne håndboken er gjeldende for alle bedrifter som avtaler en fakturatjeneste med SpareBank1 og som bruker tjenestene. En del informasjon gjelder direkte for efaktura Privat (B2C) og har sammenheng med at en bedrift kan sende en fakturafil som splittes hos bankens leverandør til de ulike elementene efaktura B2B, efaktura B2C og print. Håndboken er både en kortfattet produktbeskrivelse av SpareBank1 s fakturatjenester samt løsningsbeskrivelser for bl.a. kommunikasjon og validering. Det nevnes også ulike tilleggsopsjoner som en bedrift kan velge å ta i bruk. BSK implementasjonsguide for e2b efaktura format v.3.3 er et supplement til denne brukerhåndboken og finnes på BSK implementasjonsguide gir også en del veiledende retningslinjer for bruk av format og for utveksling. SpareBank1 benytter Nets som samarbeidspartner og leverandør for SpareBank1-bankenes fakturatjenester. I brukerhåndboken brukes efaktura og elektronisk faktura om hverandre med samme betydning. 1.2 Omfang - produktbeskrivelse Det er mulig å kombinere fakturatjenester med tilknyttede tjenester som Fakturaskanning, Fakturaprint og Langtidsarkiv (10 år). Disse tjenestene leveres sampakket med bankens egne tjenester direkte av Nets. Bedriften inngår en egen avtale med Nets for tilknytning og bruk av tilknyttede tjenester. Fakturaportalen har et enkelt webgrensesnitt og hjelpetekster er lagt inn i spørsmålstegnet øverst til høyre i hvert skjermbilde. 1.3 Forretningsmodell og utvekslingsmuligheter Banker med konsesjon i Norge har etablert felles grunnlag for efaktura som kundetjeneste. Dette omfatter både faktura fra bedrift til privatpersoner (B2C) og mellom bedrifter (B2B). Den operasjonelle infrastrukturen som bankene har felles, er avtaledatabaser og koblingspunkt med definerte standarder på utveksling og formater. BSK (Bankenes standardiseringskontor) ivaretar standardiseringsarbeidet på vegne av alle bankene, se også I bankenes samarbeid, som ofte benevnes banknettverket, er det også en felles nettside samt at det for efaktura Privat (B2C) brukes nettsiden Bankkunder med en avtale om efaktura B2B kan sende efaktura til bedriftskunder og andre virksomheter som har en avtale om mottak av efaktura med en bank eller som er tilknyttet aksesspunkt. En fakturamottaker med en bankavtale om tjenesten vil automatisk kunne motta efaktura fra alle fakturautstedere tilknyttet andre banker og kan etter avtale også motta gjennom aksesspunkt. Banken er tilknyttet PEPPOL nettverket via etablert aksesspunkt i Nets. Fakturamottakere kan velge å bli registrert i ELMA som er Norges nasjonale adresseregister i PEPPOL nettverket for å motta elektronisk faktura fra alle fakturautstedere tilknyttet andre aksesspunkt i nettverket. Banken regulerer ikke det kommersielle forholdet mellom leverandør og kunde. Banken forutsetter at utveksling av elektronisk faktura avtales direkte mellom partene. Banken videresender fakturainformasjonen uendret. Ved en eventuell nødvendig konvertering mellom fakturaformater (når avsender og mottaker benytter ulike formater), vil det være en risiko for at noe fakturainformasjon forsvinner. Side 4 av 32

5 2 Begrepsdefinisjoner efaktura Privat Eksisterende bankfelles efaktura tjeneste, som benyttes av bedrifter og privatpersoner. Benevnes ofte som efaktura B2C. efaktura B2B efaktura efaktura tjeneste i Norge, som benyttes av bedrifter ved utveksling av elektroniske fakturaer. En elektronisk faktura Fakturautsteder Fakturamottaker Forbruker Fakturaarkiv Fakturahotell Arkiv Enett/GIS Aksesspunkt SMP SML Dokument (type) PEPPOL BIS En bedrift er knyttet opp mot bankens efaktura tjeneste, der bedriften sender inn elektroniske fakturaer til bankens efaktura B2B/B2C tjeneste for videre distribusjon (både elektronisk og på papir). En bedrift som er knyttet opp mot bankens efaktura B2B tjeneste, og som ønsker å motta fakturaer elektronisk fra sine leverandører. En privatkunde som i dag mottar fakturaer fra bedrifter/organisasjoner/offentlige institusjoner. En tjeneste som håndterer elektronisk mottak, lagring og presentasjon av fakturadetaljer. Hovedfunksjon til fakturaarkivet er å arkivere fakturahistorikken for fakturautsteder og fakturamottaker, og gjøre denne tilgjengelig ved hjelp av søke- og filtreringsfunksjoner Arkiv av faktura og samtidig en tjeneste som håndterer elektronisk mottak, lagring og presentasjon av fakturadetaljer. En tjeneste som både er obligatorisk og fritt tilgjengelig korttidsarkiv samt 10 års langtidsarkiv av faktura i pdf-format. filpostkasse i Nets Aksesspunkt er en transportformidler av filer fra en utsteder til en mottaker. Aksesspunktet må innordne seg etter retningslinjene gitt av EU-prosjektet PEPPOL og den regionale myndighet (DIFI). Service Metadata Provider, adresseregister for å finne hvilket aksesspunkt en mottaker tilhører. I Norge kalles registeret ELMA og utvikles og driftes av DIFI. Service Metadata Locator, europeisk tjeneste for å finne hvilken tjeneste provider en bestemt mottaker har. Utvikles og driftes av EU Dokumenter som kan formidles i infrastrukturen. Under denne avtalen er det tilrettelagt for EHF-faktura, kreditnota og purring, samt PEPPOL BIS-faktura. Format basert på UBL 2.0 definert av CEN. Benyttes av utenlandske utstedere. Side 5 av 32

6 3 Adresseringsbegreper for bedrifter Fakturautstedere og -mottakere vil bli registrert i bankenes avtalebase. Bankene har sidestilt efakturaid og organisasjonsnummer som adresseringsbegrep. efakturaid er nødvendig ved elektronisk formidling til utlandet. Organisasjonsnummer: Staten krever adressering med organisasjonsnummer og dette må alltid oppgis med faktura til statlig mottaker (organisasjonsnummer oppgis i PartyID som et alternativ til efakturaid(bic-iban)). efakturaid: efaktura Id består av BIC nummer (Bank Identier Code) IBAN nummer (International Bank Account Number) 4 Fakturaformatene efaktura B2B tjenesten har implementert støtte for følgende standard fakturaformater: e2b versjon 3.2/3.3/3.4 inkl. konvertering til EHF Elektronisk handels format EHF 2.0 EHF med mulighet for url-lenke til arkiv i tillegg til embedded vedleggsløsning Agressoformat for efaktura B2C I tillegg er det muligheter for kundetilpassede formater. For fakturautsteder Som fakturautsteder må bedriften velge hvilket av disse filformatene som bedriften skal benytte. Dette er et viktig punkt som fakturautsteder må avklare med sin programvareleverandør. Uansett hvilket format som velges, vil utsteder kunne sende inn sine fakturaer elektronisk på fil for validering og distribusjon til bedriftens fakturamottakere. For fakturamottaker Fakturamottakere velger hvilket filformat som skal benyttes for å håndtere mottak av elektroniske fakturaer. Dette må stemme med det (de) formater som bedriftens programvareleverandør har tilrettelagt, for hvis bedriften skal benytte integrerte løsninger. For bedrifter som er både fakturautsteder/-mottaker For disse bedriftene gjelder det samme som beskrevet ovenfor. Bedriften velger selv hvilket format de ønsker å sende ut/motta elektroniske fakturaer på. Bedriften kan ha ulike format for henholdsvis utgående og innkommende fakturaer. 4.1 Kontroll mot format schema Alle filer som kommer inn til bankens leverandør Nets og som distribueres fra Nets, sjekkes mot sitt format schema. Det oppfordres til å laste ned siste versjon av implementeringsguide før implementeringsarbeidet starter. Utsteders filer skal være testet ok mot schema før fil kan sendes inn til test. Dette kan også inngå som del av test- og implementeringsprosessen. Side 6 av 32

7 4.2 Vedlegg Det er mulighet for fakturautsteder å sende vedlegg til faktura som distribueres til fakturamottaker i avtalt format mellom bedrifter tilknyttet banker i Nets. Vedleggsalternativer i løsningen er: faktura med tilhørende vedleggsformat embedded, dvs. innbakt i fakturafil url med lenke til arkiv pdf fra arkiv(gjelder kun fakturamottaker og krever egen avtale) Vedlegg blir viruskontrollert og avvist dersom virus oppdages. Fakturaen vil bli behandlet selv om vedlegg avvises. Vedlegget kan ha maks størrelse på 200MB. Detaljer om bruk av vedlegg er ytterligere beskrevet i appendix til bankenes felles implementasjonsguide, som kan lastes ned fra eller 4.3 Validering og duplikatkontroll av fakturafil Validering og duplikatkontroll har en viktig funksjon for å sikre kvaliteten på distribusjon av fakturaer. Disse funksjonene er implementert i efaktura B2B på fakturanivå. Fakturautsteder vil kun motta feilmeldinger dersom feil avdekkes under validering og duplikatkontroll. Dersom fakturanummer blir gjenbrukt i nytt kalenderår, kan man inngå avtale om duplikatkontroll kun innenfor ett kalenderår. Alle innsendte fakturaer vil dermed bare bli sjekket for duplikat mot fakturaer fra samme år. Duplikatkontroll kan avvike for tredjepart når det gjelder å utstede like fakturanummer-serier pr klient Kontroll av filnavn Når en fakturautsteder sender inn en fakturafil til efaktura B2B tjenesten, så vil denne kontrolleres på filnavn. Dersom utsteder har sendt inn en fil pålydende samme navn som en tidligere innsendt fil, vil den nye filen avvises. Det genereres en kvitteringsfil som gjøres tilgjengelig for fakturautsteder og som refererer til opprinnelig mottatt filnavn. Kvitteringer er tilgjengelig i 25 virkedager. Oppbygging av filnavn avtales ved test Kontroll på fakturanivå Duplikat kontrollen på fakturanivå baserer seg på at 5 spesifikke felter i fakturaen valideres. Disse er: Fakturautsteders organisasjonsnummer fakturautsteders IBAN Fakturanummer Fakturatype Fakturastatus (original, purring, kopi, kreditnota eller efaktura m/avtalegiro) Forutsatt at man finner en eksisterende faktura (fra første kjøring) med likt organisasjonsummer og fakturanr., så er den kontrollerte faktura et duplikat når den er: En vanlig faktura som ikke er en kopi En kreditnota som ikke er en kopi En purring og første eksisterende faktura er en kreditnota Side 7 av 32

8 Faktura som er merket med kopi eller test vil ikke bli behandlet som et duplikat. Dersom duplikatkontrollen avdekker feil, vil fakturafilen avvises, kvitteringsmelding genereres og gjøres tilgjengelig for fakturautsteder i bankens kundeportal. Dersom fakturanummer blir gjenbrukt i nytt kalenderår, kan man inngå avtale om duplikatkontroll innenfor ett kalenderår, se eget felt i avtaleskjema. 4.4 Kvitteringer Alle kvitteringene fra en mottatt fakturafil, vil bli samlet og returnert i en samlet kvitteringsfil. Hvis bankens leverandør Nets mottar 2 filer fra samme utsteder vil denne dermed motta 2 kvitteringsfiler selv om disse to filene er sendt inn til Nets nesten samtidig. Det vil kun sendes én feilkvittering per faktura, men denne kan inneholde flere meldinger avhengig av hva som er validert feil. Feilene sorteres i følgende hierarki: 1. Validering 1: skjemavalidering. Er det en skjemafeil, vil de 2 neste valideringene ikke gjennomføres. Da vil altså kun skjemafeilen rapporteres. 2. Validering 2: Mandatory felter og noe validering av innhold i felter. Er det feil på validering 2 vil alle feil på validering 2 rapporteres. Validering 3 vil ikke gjennomføres. 3. Validering 3: Utsjekk avtaler. Er det feil på denne valideringen, vil den relevante meldingen angis. Er det flere feil knyttet til avtale vil alle disse gis. Hierarkiet innebærer at hvis det finnes en feil på validering 1 og 3 vil kun feilen på det høyeste nivået oppdages. Hvis det imidlertid finnes flere feil i validering 1, vil alle disse bli rapportert Forsendelsesrapport I tillegg til xml-kvittering er det mulig å motta en forsendelsesrapport pr e-post. Den vil ha en referanse til innsendt fakturafil, oppsummere behandling av fakturaene og ev inneholde et vedlegg i excel over avviste fakturaer. Bedriften oppgir på Registreringsskjema for elektronisk fakturatjeneste hvem som skal motta rapporten. Eksempel på tekst i e-post: -----Original Message----- From: Sent: 8. september :24 To: Subject: Filforsendelse (ref 1_677511) Forsendelse Rapport Forsendelseid, deres ref: Forsendelseid, vår ref: Innlest dato/tid: :26 Antall fakturaer totalt: 1 Kanal B2B Antall fakturaer til denne kanalen 1 Antall godkjente fakturaer: 0 Antall avviste fakturaer: 1 Antall efaktura B2B videresendt til annen utvekslingssentral: 0 Eventuelle avviste fakturaer er spesifisert med feilårsak i vedlagt excel fil. Ved antall linjer over vil rapporten fordeles over flere arkfaner. Side 8 av 32

9 4.4.2 Nivå 1 kvittering Formatene har definert 2.nivå-kvitteringer, dvs. kvittering pr faktura. Kvitteringen er en bekreftelse på at forsendelsen/filen er mottatt og at mottaker har overtatt ansvaret for forsendelsen/filen. På bakgrunn av dette er det definert en generell 1. nivå kvittering som benyttes for alle formater og filer som er sendt inn via enett/gis. Filer som sender inn via bankens kundeportal, vil pt ikke få noen 1. Nivå kvittering. Kvitteringen bekrefter at fakturafilen er mottatt og vil bli behandlet i henhold til den avtalen som er inngått med utsteder. Det sendes 1 kvittering pr mottatt fil. Kvitteringen sendes umiddelbart etter at filen er mottatt og lest i mottakssystemet for efaktura B2B. Kvitteringen vil utebli hvis en teknisk feil har oppstått mellom fakturautsteder/datamottaker og enett/gis, slik at bankens leverandør Nets ikke har mottatt filen eller hvis det oppstår en feil mellom enett/gis og mottakssystemet for efaktura B2B. Det anbefales at bedriften har et program eller en rutine for å kontrollere at antall kvitteringer mottatt er lik antall filer avsendt. Kvitteringen inneholder følgende element: interchangeid. En verdi som settes i Nets. filename. Filnavnet som filen har når mottakssystemet for efaktura B2B tjenesten mottar fil. size. Antall bytes. receivedtime. Dato og klokkeslett for når mottakssystemet for efaktura B2B tjenesten mottok fil. sender. enett/gis brukernavn tildelt av Nets Nivå 2 kvittering Fakturautsteder eller dennes dataavsender får alltid kvittering og må sjekke om denne kun bekrefter at mottatte fakturaer er ok eller om det er en kvittering som har en feilmelding. Kvitteringsløsningen tar utgangspunkt i standard dokumentasjon av kvitteringsløsning for e2b 3.3 se Løsningen totalt sett er beskrevet i standard dokumentasjonen. Beskrivelsen under begrenser seg til spesifikke valg bankene gjennom BSK har gjort i forholdt til den generelle løsningen. Oppbygging: I hht dokumentasjonen for e2b 3.3 kan en kvittering bestå av en Utveksling (interchange) Konvolutt (envelope) Kvitteringsmelding (ApplicationResponse) kvittering (DocumentResponse) Bankenes løsning benytter ikke konvolutt, Kvitteringsfilen inneholder en o utveksling o kvitteringsmelding som angir antall kvitteringsdokumenter o Kvittering pr innsendt faktura som angir om fakturaen er validert ok eller ikke (antallet er lik antall fakturaer som ble mottatt i filen). Hvis bankens leverandør Nets ikke kan lese filen og dermed verken kan telle antall fakturaer i filen eller validere disse, vil kvitteringen bestå av en kvitteringsmelding og en kvittering. I kvitteringsmeldingen vil antall fakturaer bli oppgitt til 1. Kvitteringen vil inneholde en kvittering, men vil ikke angi mottaker, avsender eller fakturanummer. Navnet på fila inn vil bli angitt som referanse til hva det kvitteres for. Side 9 av 32

10 4.4.4 Nivå 3 kvittering Hvis fakturaen går til en bank som har en annen teknisk leverandør enn utstederbanken, vil fakturautsteder først få en 2.nivå kvittering som sier at fakturaen er ok behandlet her og sendt videre. Da vil responskoden være 02. Når så fakturaen er ferdig validert hos mottaker-sentralen og utstederbanken har fått kvittering, vil denne videresendes til utsteder i en kvittering med samme oppbygging som beskrevet i kap (response code 01 eller 99). Hvis fakturaen er validert feil, vil feilteksten være identisk med den utstederbanken har fått fra mottakersentralen. 5 Diverse rundt EHF formatet 5.1 Generelt for innsending av EHF fil EHF formatet krever i utgangspunktet innsending av en faktura per fil. For å redusere antall forsendelser og kvitteringer kan Nets ta i mot zippet fil, dvs fil som inneholder flere fakturaer, kreditnotaer eller purringer. Det vil returneres en elektronisk kvittering og evt. en forsendelsesrapport på e-post per innsendt fil dersom dette er ønskelig. Se kap Funksjonaliteten kan også benyttes for EHF til efaktura B2B. 5.2 Print med EHF-formatet I løsningen er det implementert EHF med støtte for print av faktura, kreditnota og purring. Følgende tagger må benyttes for å kunne ta i bruk funksjonaliteten tilknyttet print: Functional e2b code Descriptio EHF ity n Colorprint <Ref> Default <Code>Color</C value B/W. ode> <Text>true</Text > </Ref> <cac:additionaldocumentreference> <cbc:id>color</cbc:id> <cbc:documenttype>true</cbc:document Type> </cac:additionaldocumentreference> Simplex/D uplex Porto <Ref> <Code>Duplex</ Code> <Text>true</Text > </Ref> <Ref> <Code>Porto</C ode> <Text>B</Text> </Ref> Note: Inside <InvoiceHe ader>. To possible values <A> or <B> indicating type of post. <cac:additionaldocumentreference> <cbc:id>duplex</cbc:id> <cbc:documenttype>true</cbc:document Type> </cac:additionaldocumentreference> <cac:additionaldocumentreference> <cbc:id>porto</cbc:id> <cbc:documenttype>a</cbc:documentty pe> </cac:additionaldocumentreference> I tillegg til tagger tilknyttet print må naturligvis annen relevant informasjon i EHF filen være utfylt. Side 10 av 32

11 5.3 Send efaktura B2C i EHF-formatet Fakturautstedere som sender fakturafil direkte til bankens underleverandør Nets kan benytte EHF formatet til å formidle faktura til privatperson i nettbank. EHF må inkludere den informasjonen som er påkrevd i en B2C faktura. Mulighet for å sende efaktura B2C er inkludert i EHF 2.0. Følgende tagger må benyttes for å kunne ta i bruk dette: Functionality Description EHF agreementref Kode som benyttes av utsteder for å identifisere kunden (forbruker) DocumentType= efakturareferanse <cac:additionaldocumentreference> <cbc:id>agreementref</cbc:id> <cbc:documenttype>1234</cbc:documentt ype> </cac:additionaldocumentreference> netsinvoiceex ternalurl Link til faktura i fakturautsteder sitt fakturahotell dersom utsteder ikke benytter Nets fakturahotell. <cac:additionaldocumentreference> <cbc:id> netsinvoiceexternalurl </cbc:id> <cbc:documenttype>http://eksternurl.url.no </cbc:documenttype> </cac:additionaldocumentreference> PaymentType Benyttes dersom det er kombinasjon av B2C og Avtalegiro. Alternativ som kan brukes: INV11 = efaktura B2C INV17 = efaktura B2C i kombinasjon med Avtalegiro <cac:additionaldocumentreference> <cbc:id> PaymentType </cbc:id> <cbc:documenttype>inv11</cbc:document Type> </cac:additionaldocumentreference> 5.4 Generelt om EHF kvitteringer DIFI har pr april 2013 ikke innført kvittering på innsendt EHF fakturafil. Banken har derfor valgt å innføre en kvittering for å kvalitetssikre filutvekslingen med fakturautsteder eller dennes dataavsender. Kvittering på EHF formatet er basert på UBL 2.0 og kvitteringen er også hentet fra dette formatet. Det sendes kvittering for både avviste og godkjente dokumenter. Vi bruker verdier hentet fra ResponseCode i BII CodeList, som er et vedlegg til EHF implementeringsveilederen fra DIFI: DocumentTypeCode:1 Document approved DocumentTypeCode:2 Document rejected DocumentTypeCode:3 Document ID already exists Tagget i fil: <ResponseCode xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:commonbasiccomponents- 2">3</ResponseCode> <Description xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:commonbasiccomponents- 2">Document ID already exists</description> <Description> vil inneholde Document rejected: + avvisningstekst. Disse avvisningstekstene kan brukes for alle formater de er ikke EHF spesifikke. Avvisningstekster oppgis fra Nets i testfasen. Fakturaen kvitteringen gjelder identifiseres ved <cac:documentreference> <cbc:id>tosl108</cbc:id>, som er fakturanummeret. For dokumenter som sendes til aksesspunkt vil det ikke kvitteres etter distribusjon fra Nets da det ikke er innført kvitteringer mellom aksesspunkt, som gjør det mulig å forfølge dokumentet til endepunktet. Side 11 av 32

12 6 Factoring 6.1 Generelt om Factoring I løsningen er det nå implementert standardfunksjonalitet for at fakturautsteder kan benytte seg av factoring aktøren i formatene e2b 3.3 og EHF. Det presiseres at det er utsteder angitt under Factoring (e2b) eller PayeeParty (EHF) som har avtaleforhold til Nets og at det er opplysninger om denne som må ligge som aktør under disse. Resten av formatene må inneholde verdier som når man ikke benytter seg av factoring. 6.2 Factoring og e2b-formatet Utstedere som benytter e2b 3.3 formatet må benytte Factoring aktøren. Factoring aktøren har følgende plassering: Invoice/InvoiceHeader <Factoring> <PartyId schemeid="orgnr" schemename="organisasjonsnummer"> </partyid> <Name>Gothia</Name> <x>verdi</x> <y>verdi</y> </Factoring> Inkassovarsler kan ikke sendes elektronisk og må derfor merkes særskilt. Dette gjøres på følgende måte: Invoice/InvoiceHeader/ <Ref> <Code> nets_routingrule</code> <Text>Print</Text> </Ref> Aktøren som utsteder krever inn fordringen på vegne av legges i Invoice/InvoiceHeader/Supplier. For mer informasjon om Factoring i e2b henvises det til dokumentasjonen på 6.3 Factoring og EHF-formatet Utstedere som benytter EHF formatet må benytte PayeeParty aktøren. Denne har følgende plassering: Invoice/ <cac:payeeparty> <cac:partyidentification> <cbc:id schemeid="gln" schemeagencyid="9"> </cbc:id> </cac:partyidentification> <cac:partyname> <cbc:name>gothia </cbc:name> </cac:partyname> <cac:partylegalentity> <cbc:companyid schemeid="uk:ch" schemeagencyid="zzz"> </cbc:companyid> </cac:partylegalentity> </cac:payeeparty> Inkassovarsler kan ikke sendes elektronisk og må derfor merkes særskilt. Dette gjøres på følgende måte: Invoice/ <cac:additionaldocumentreference> <cbc:id>nets_routingrule</cbc:id> <cbc:documenttype>print</cbc:documenttype> </cac:additionaldocumentreference > Aktøren som utsteder krever inn fordringen på vegne av legges i Invoice/AccountingSupplierParty Side 12 av 32

13 7 Aksesspunkt 7.1 Aksesspunkt/PEPPOL infrastruktur Et aksesspunkt er en formidler av elektroniske dokumenter, og kan sammenlignes med et elektronisk postkontor. Utstedere og mottakere av elektroniske fakturaer må selv inngå avtale med aksesspunktene. Nets er aksesspunkt på vegne av SpareBank1 og vil sende og motta dokumenter i PEPPOL infrastruktur. Det tilbys ikke testing med mottaker i PEPPOL infrastruktur. Slik fungerer det: 1. Leverandøren sender elektronisk faktura på EHF til aksesspunkt 1, som leverandøren har avtale med. 2. Aksesspunkt 1 slår opp i registeret over fakturamottakere og finner ut at mottakeren av fakturaen har avtale med aksesspunkt Aksesspunkt 1 sender faktura til aksesspunkt 2 4. Aksesspunkt 2 sender faktura elektronisk til kjøper. Illustrasjon: 7.2 Avvikshåndtering Infrastrukturen har i prinsippet ingen negative kvitteringer, slik at alt som mottas må godtas og formidles videre til mottakers postkasse. Mottakere som er registrert i ELMA (SMP) må kunne håndtere både BIS og EHF format, dvs faktura både fra utsteder utenfor(bis) og innenfor Norge (EHF). En faktura i BIS format vil kunne avvike fra påkrevde felter i EHF, men må likevel kunne mottas til behandling. I PEPPOL infrastruktur er det ikke tillatt for mottakers aksesspunkt å avvise mottatt dokument. Bankens aksesspunkt vil distribuere mottatt dokument i avtalt postkasse til mottaker, som må behandle dokumentet manuelt eller ta kontakt med utsteder. Endringer av opplysninger i ELMA, f.eks. ny dokumenttype, varsles Banken via avtalt e- postadresse. Alle eksisterende kunder i B2B må inngå spesifikk avtale om å motta fra PEPPOL. Side 13 av 32

14 Banken sørger for innmelding i ELMA. Dersom mottakers aksesspunkt er nede vil Bankens aksesspunkt sende dokumentet en gang pr time i tre påfølgende døgn, og vil deretter kvittere og settes til status avvist dersom dokumentet ikke kan formidles. Dersom ELMA(statens offentlig mottakerregister for efaktura Bedrift) ikke er tilgjengelig, vil kvittering for mottatt forsendelse sendes først når ELMA er tilgjengelig igjen. Mer informasjon om DIFI, Aksesspunkt og e-faktura krav kan hentes fra Side 14 av 32

15 7.2.1 Avvikshåndtering med e-post til EHF mottaker Som mottaker fra PEPPOL infrastruktur er mottaker pliktig til å behandle den fil som er mottatt, enten den er lesbar eller ikke iht EHF. Nets som aksesspunkt har laget en løsning der mottaker kan få en e-post når det mottas en ugyldig fil i mottakers filpostkasse, slik at mottaker kan kontakte utsteder for resending av dokumenter. E-posten vil inneholde informasjon om avsenders organisasjonsnummer, tidspunkt for mottak og årsak til at fil er ugyldig. Eksempel: Mottaker av e-post i bedriften skal oppgis i Registreringsskjema for efaktura B2B som sendes til Nets, 8 Funksjoner i fakturatjenesten Fakturatjenestene inneholder funksjonalitet for å lage og sende enkeltfaktura, mottak av enkeltfaktura i nettbanken, tilgang til arkiv og administrasjon av brukere. Fakturatjenesten har følgende hovedmeny: Administrasjon o Roller og rettighetskontroll/styring Søkemulighet for å finne eksisterende mottakere og nye leverandører Arkiv o Obligatorisk 16 måneders arkiv i 16 måneder fritt tilgjengelig o Valgfritt 10 års elektronisk fakturaarkiv for inngående og utgående fakturaer i hht regnskapslovgivning (tilleggstjeneste) Fakturaportalen kan leveres som en frittstående modul. I tillegg er fakturaportalen integrert i Nettbank bedrift, slik at alle bedriftskunder i Sparebank 1 enkelt har tilgang til fakturatjenesten. Bedriften avtaler hvilke tjenester som er aktuelle for sin virksomhet, se mer under avtaleinngåelse. Identifisering, tilgang og rettigheter styres ved bruk av BankID. Alle fakturaer sendes kryptert. Side 15 av 32

16 8.1 Innlogging Alle brukere må ha en godkjent BankID for å kunne logge seg inn i fakturatjenesten. Her kan PersonBankID og AnsattBankID kan brukes (BankID på mobil blir implementert fra september 2013). Bedriften må ha en administrator som koordinerer innmelding og vedlikehold av brukertilgang. Det er to muligheter for innlogging til tjenesten, enten ved at bedriften har fått tilgang til en url med fakturatjenesten eller direkte gjennom menyvalg i nettbank bedrift Innlogging direkte til fakturatjenesten (url) Se under bankens hjemmeside og Bedrift. Der legges lenke til fakturatjenesten under Snarveier eller Logg inn. Banken kan også sende lenke direkte til bedriften Innlogging via Nettbank bedrift Bildet under viser flik med Fakturatjenester i nettbankens menylinje, der kunden kan gå inn blant annet for å lage og sende fakturaer enkeltvis samt benytte øvrige fakturatjenester som arkivet. Samtidig viser tjenesten Motta efaktura bedrift, der bedrifter kan motta fakturaer enkeltvis samt benytte betalingsfunksjonaliteten i nettbanken. Først velges Fakturatjenesten fra nettbanken: Etter innlogging fremkommer forside for fakturatjenesten i nytt bilde. Forsiden viser hvilke bedrifter brukeren har tilgang til. Eksempel skjermbilde Fakturatjenester : Side 16 av 32

17 8.2 Administrasjon Administrere brukere med tilgang til fakturatjenesten Bedriftens administrator går inn under Administrasjon for å gi både seg selv og andre nødvendige rettigheter. Administrasjonsansvarlig i bedriften må meldes inn som overordnet administrator. Navn, e-post og personnummer påføres bankens avtale- og registreringsskjema. Rollene i fakturatjenesten er innsyn, registrer, admin og sperret. En bruker kan inneha flere roller samt ha tilgang til å registrere faktura på vegne av flere bedrifter. Alle brukere må ha en gyldig BankID Valg av organisasjon Dersom bruker har tilgang til flere bedrifter vil det i første bilde fremkomme en oversikt over alle tilgjengelige bedrifter. For behandling av fakturafil, registrering av enkeltfaktura eller spørring i arkiv må man velge bedrift for å komme videre. Eksempel skjermbilde Velg bedrift : Side 17 av 32

18 Dersom tidligere registrerte fakturaer er avvist vil det gis et varsel i første side etter valg av organisasjon Brukeradministrasjon Administrator benytter portalen til å legge inn nye brukere, endre roller for eksisterende brukere eller slette brukere som ikke lenger skal ha tilgang. Eksempel skjermbilde Brukeradministrasjon : For å vise brukers tilganger, endre eller slett bruker før musepeker over et av ikonene i skjermbildet. Side 18 av 32

19 8.2.4 Kundeavtale I dette skjermbilde kan bedriften se hvilken informasjon som er registrert i efaktura avtalen. Endringer må meldes til banken. Eksempel: 8.3 Motta efaktura Bedrift i Nettbank bedrift Bedriften kan også motta alle sine fakturaer elektronisk i nettbank bedrift. Der vises fakturaene enkeltvis og de kan også betales direkte via denne funksjonen. 8.4 Velkomstsiden i nettbanken med mottatte fakturaer Side 19 av 32

20 8.4.1 Skjermbilde ved inngang Skjermbilde med lenke til fakturaen i Registrer betaling Side 20 av 32

21 8.5 Fakturere Bedriften benytter tjenesten til å lage og sende fakturaer enkeltvis. Fakturaer kan sendes til bedrifter, offentlige kunder og til privatkunder. Alle privatkunder vil i dag motta fakturaene som printede fakturaer i vanlig post. Faktura kan lages både i norsk og utenlandsk valuta. Avtalen etableres automatisk første gang bedriften registrerer og sender en faktura dvs. ved første gangs bruk. Priser for tjenesten står i bankens prisliste og er en del av avtaleaksepten. Lenke til avtalevilkår finnes nederst i alle skjermbilder i portalen. Menyvalg «Fakturere» inneholder skjermbilde for å registrere en faktura, se sendte fakturaer og se avviste fakturaer. Registrering av faktura er tilpasset krav til staten og påkrevde felter vil fremkomme i fakturamal ved valg av mottakertype bedrift/statlig. Påkrevde felter er merket med *. I skjermbildene finnes det hjelpetekster bak tegnet? Hvordan finne mottakere Nye fakturamottaker kan lagres i et eget mottakerregister og ønsket mottaker kan senere velges fra oversikten. Informasjon om mottaker vil vises automatisk i skjermbildet neste gang man velger å lage en faktura til kjent mottaker. Det er også mulig å mellomlagre sist påbegynte faktura ved å klikke på Lagre påbegynt faktura. Senere hentes faktura opp igjen ved å klikke på Hent påbegynt faktura og man fortsetter registreringen. Side 21 av 32

22 For å finne andre mottakere i efaktura B2B tjenesten kan man søke i feltet «Mottaker søk». Tast inn navn på mottaker og forslag til bedrifter vil fremkomme i en oversikt. Klikk på ønsket bedrift og informasjon om mottaker fylles inn. Fullfør faktureringen ved å fylle ut påkrevde felter og varelinjer(se mer i kap.8.5.2) : Om ønskelig kan bedriften laste ned oppdatert oversikt over alle mottakere av efaktura B2B i banknettverket. En oversikt i excel kan hentes ved å klikke på «Eksporter alle avtaler» og lastes ned til ønsket område: Side 22 av 32

23 8.5.2 Registrer en faktura Registrering av faktura skjer stegvis. Klikk på steg 1 «Fakturadetaljer» og velg hvilken mottakertype og fakturatype fakturaen skal sendes til. Klikk videre på steg 2 «Avsender» og velg betalingskonto til faktura. I steg 3 «Mottaker» registreres minimum påkrevde felter for å lage en gyldig faktura til mottaker. Eksempel steg 3 i skjermbilde Registrer en faktura til bedrift/statlig mottaker: I steg 5 «Artikler» registreres ønsket antall varelinjer: Når detaljer om fakturaen er ferdig registrert kan usteder laste opp et vedlegg som sendes med fakturaen til mottaker. Når fakturaen er ferdig utfylt velger man Neste steg og får opp et nytt skjermbilde som viser den registrerte fakturaen. Ved feil eller mangelfull utfylling vil en melding gi beskrivelse av hvilket felt som er feil eller mangler informasjon. Side 23 av 32

24 Informasjonen i ferdig registrert faktura verifiseres av bruker og bekreftes ved å klikke på Send faktura. Eksempel: Se sendte fakturaer Etter registrering av enkeltfaktura kan man hente ut en oversikt over sendte faktura. Fakturaen legges ut fortløpende fra nyeste dato og kan ikke søkes på i dette bildet. Detaljert søk på faktura gjøres i arkiv. Dette skjermbilde kan brukes dersom man vil benytte tidligere sendt faktura som mal for en ny. Eksempel skjermbilde Se sendte fakturaer : Side 24 av 32

25 8.5.4 Se avviste fakturaer Avviste fakturaer listes opp i eget skjermbilde og må korrigeres og eventuelt sendes på nytt. 8.6 Arkiv Fakturautsteder og fakturamottaker har mulighet for å se sine sendte og mottatte fakturaer ved bruk av arkivtjenesten. Hver enkelt faktura vil automatisk bli lagret i 16 måneder. Det er mulig å velge fakturahotell i pdf-format eller html-format etter avtale med banken. Tjenesten støtter 16 måneders arkiv for: Inngående faktura Utgående faktura PDF i arkiv Ved mottak av xml genererer Nets en visningsfaktura i PDF format til arkiv, basert på en mal for hver av formatene EHF og e2b. Malene har faste felter og kolonner som ikke dekker alle felter fra mottatt faktura, kreditnota eller purring og som normalt presenteres på 1-2 sider. For å kunne presentere fakturaen i sin helhet vises utskrift av mottatt xml fra utsteder ved at det i kolonne 1 vises felt fra xml og i kolonne 2 vises innhold i felt. Tomme felt i xml vises ikke. Kun side 1 og ev side 2 går til print dersom mottaker ikke kan motta faktura elektronisk. Øvrig info fra xml legges i arkiv og kan hentes ut ved behov. Dersom utsteder har avtalt egne maler med Nets er det disse som vil bli arkivert. Side 25 av 32

26 8.6.2 Søkekriterier Søkekriteriene er en oversikt over alle fakturaer, der siste sendte faktura ligger øverst i oversikten. Det gis muligheter for søk i detaljer på forfallsdato, fakturadato, fakturanummer, tjenste, ut-kanal faktura er distribuert i og fakturatype. Eksempel på søkekriterier i arkiv: Banken tilbyr langtidsarkiv der fakturaene lages i pdf-format i 10 år i pdf-format. Korttidsarkiv og langtidsarkivet er identisk med de samme søkekriterier. Det er kun lagringstiden som endres. Det kan ta noe lengre tid for å hente opp langtidslagrede fakturaer. 9 Fakturahotell og visning av fakturadetaljer (efaktura B2C) Fakturahotell er arkivet der fakturadetaljene for efaktura b2c (til privatpersoner) lagres, slik at disse kan fremvises for forbruker (privatkunder) og bedriftens kunder som benytter nettbank. Fakturautsteder velger selv hvilket fakturahotell som skal benyttes. Dette er en egen avtale mellom bedriften og fakturahotellet. efaktura B2B løsningen innholder et korttidsarkiv (16 måneder) der fakturaene arkiveres i pdf-format, se eget kapitel. Fakturautsteder får fri tilgang til korttidsarkivet. En fakturautsteder kan velge å benytte dette arkivet som fakturahotell også for efaktura B2C tjenesten. En forutsetning for harmonisering av filforsendelse for efaktura B2B og efaktura B2C er at fakturautsteder benytter bankens korttidsarkiv (eller Bankenes Fakturahotell) for efaktura B2C. Banken tilbyr langtidsarkiv (10 år) som en tilknyttet tjeneste både for efaktura B2B og efaktura B2C. 10 Filkommunikasjon direkte til Nets Filtjenestene kan integreres direkte i bedriftens programvare for inn- og utgående fakturaer. Bedriften eller dennes medhjelper kan da sende eller hente fakturafiler for fakturatjenesten direkte til/fra bankens leverandør Nets via enett/gis eller velge alternative kommunikasjonsløsninger. Fakturautsteder/- mottaker må klarlegge hvilken kommunikasjonsløsning som ønskes for eventuell direkte kommunikasjon med Nets. Bedriften kan velge mellom en fast linje (FTP) eller oppringt linje (HTTPS). Side 26 av 32

27 Hvis bedriften har avtalt tilknytning via enett/gis og allerede er tilknyttet Nets gjennom enett/gis (FTP eller https), vil bedriften kunne gjenbruke denne kommunikasjonsløsningen. 11 Tilknyttede tjenester i fakturatjenesten Fakturatjenesten gir muligheter for å kombinere tilknyttede tjenester som fakturamottaker og/eller -utsteder kan velge etter sine behov. Disse er: Langtidsarkiv av faktura i 10 år Print av faktura til fakturamottaker som ikke kan motta fakturafil Skanning av faktura 11.1 Langtidsarkiv Ved kjøp av tilknyttet tjeneste - Langtidsarkiv vil bedriften ha tilgang til sine fakturaer i 10 år. Arkivet støtter alle formelle krav i hht. Norsk regnskapslovgivning. Både inn- og utgående fakturaer vil bli lagret i arkivet, inkludert eventuelt skannede fakturaer. Faktura lagres i pdf-format. Fakturaene vises under funksjonen for Arkiv i fakturatjenesten Fakturaprint Ved kjøp av tilknyttet tjeneste Fakturaprint vil bedriften kunne få printet sine fakturaer i Nets når mottaker ikke kan håndtere fakturaer elektronisk via efaktura B2B. Fakturautsteder sender inn sine fakturaer elektronisk på fil slik at de blir skrevet ut, lagt i konvolutter og deretter sendt med porto til fakturamottaker. Tjenesten Fakturaprint leveres enten som en enkel standardløsning eller en mer kundetilpasset løsning. Standard løsning innebærer valg av en fakturamal som er tilpasset et generelt behov for informasjon på fakturaen, mens kundetilpasset er en spesifikk mal for en bedrift som ønsker en faktura med særpreg. I tillegg skilles løsningene på eksempelvis valg av konvolutt, logo i farger eller sort/hvitt og utsendelse med A- eller B-post. For fakturaer som kommer i retur, tilbyr Nets både fysisk og elektronisk behandling. Fysisk returpost innebærer retur av de fysiske konvoluttene i en samlekonvolutt. Ved elektronisk returpost sendes det en elektronisk melding med informasjon om konvolutten som er returnert, konvolutten blir deretter makulert. Fakturaer som skal distribueres elektronisk eller postalt kan sendes inn i samme filforsendelse. Dette gir fakturautsteder muligheten til å nå ut til alle sine kunder uavhengig av om de har nettbank (efaktura B2C), eller ønsker å motta fakturaene sine postalt Fakturaskanning Ved kjøp av tilknyttet tjeneste - Fakturaskanning vil bedriften få skannet og tolket papirbasert faktura og vil motta disse på fil for fakturabehandling i egne systemer. Bedriften får en egen postadresse til Nets for alle sine inngående leverandørfakturaer. Dersom kunden ønsker en annen løsning for leveranse av fakturaer til Nets må dette avtales direkte med Nets. Daglig mottas post til Nets som vil håndtere sortering og preparering av fakturaene før datafangst. Rutinen for fakturaer vil være som følger: Konvolutter mottas, åpnes og innholdet klargjøres for maskinell behandling. Annen post enn fakturaer som ikke skal behandles, makuleres eller returbehandles etter fastlagte rutiner og avtaler, dette gjelder gjerne reklame og administrativ post. Side 27 av 32

28 Forberedelse til skanning Faktura og vedlegg klargjøres for skanning i den rekkefølge de mottas. Ødelagte fakturaer og vedlegg repareres dersom dette er mulig og legges til skanning. Faktura skannes og påføres arkivnøkler og fakturainformasjon på image og fil overføres til kunde. Filen gjenfinnes under funksjonen for Inngående faktura i fakturatjenesten Skanning I produksjon blir en side skannet, datafanget og tolket ut ifra de feltene som avtales. Nets har i sin løsning for inngående fakturaer en basis pakke for felter som skal tolkes. I tillegg til denne kan det legges til ytterligere felter etter avtale. Basispakke for fakturaskanning: Felt Kommentar Kontonummer Konto til utsteder Fakturanummer Hvis fakturanummer ikke finnes legges fakturadato i dette feltet Utstedelsesdato Hvis det ikke finnes registreres dagens dato Forfallsdato Kunde velger antall dager som registreres hvis denne ikke finnes. Beløp Settes til 0,- dersom det mangler. Settes til hvis det er kreditnota KID-nummer Organisasjonsnumm Registrerer hvis det ikke finnes. er Fakturatype Merverdi avgift Original / purring / kredit Registreres som Original dersom ikke systemet tolker det som noe annet. Settes som 0 eller % som er på faktura Det er i tillegg mulig å bestille ekstra felter dersom man har behov for skanning av ytterligere felter. Ekstrafelter som kan bestilles pr faktura: Felt Prosjektnummer Referanse Ordrenummer Selskapskode Valuta Beløp Forklaring Deres referanse Avtales på forhånd og har faste verdier. Stort sett ved flere selskap eller juridiske enheter Settes til NOK dersom dette ikke finnes. Settes til 0,- dersom det mangler Fakturaer lagres hos Nets i 30 dager, etter denne tiden makuleres de. Dersom kunden ønsker å lagre fakturaene lenger enn 30 dager eller ønsker fakturaene returnert må det avtales særskilt. Kontakt banken for nærmere informasjon. Side 28 av 32

29 12 Implementering av ny bedrift 12.1 Utstederprosessen Skissen under viser de fem stegene i implementeringsprosessen for utstedere Steg 1 - Bekrefte kontaktinfo De eller den som er registrert som teknisk og administrativ kontaktpersoner vil motta en e-post (banken er på kopi) med en link til et skjema hvor vi ønsker at den registrerte informasjonen blir bekreftet (eller endret, om det er informasjon som ikke er korrekt). Dette er informasjon om hvem som er teknisk, samt administrativ kontaktperson, hvilken programleverandør din bedrift benytter seg av, samt hvilket format din bedrift skal benytte. Ønsket produksjonsdato bes også registrert Steg 2 Test av format Når kunde har bekreftet kontaktinformasjonen vil kunden innen kort tid motta en e-post med link til Testportalen for å preteste fakturafil. Ved å klikke på linken kommer kunden direkte inn i portalen. Selve pretesten er enkel og det eneste kunde trenger å gjøre er å velge hvilken fakturatype (faktura eller kreditnota) som skal testes, og så laste opp filen. Merk: viktig at de som skal benytte E2B 3.3 formatet også legger til rette for påkrevde EHF felt i E2B filen - dette for å kunne sende til en mottaker som kun mottar på EHF formatet. Filen valideres som gyldig Når kunden har pretestet både faktura og kreditnota, og de valideres som gyldige, kan kunden bestille testtid hos Nets (steg 3). Så snart Nets mottar resultatet vil de innen kort tid motta en e-post med forslag til testperiode (testuke). Filen valideres ugyldig Hvis filen feiler, vil kunden få en beskjed om hva som er feil. Alle feil må rettes før filen lastes opp på nytt. Kvalifiseringskravet er at både faktura og kreditnota er testet ok før kunden går videre til steg 3. Hvis kunden ikke har lagt til rette for kreditnota, anbefaler vi på det sterkeste at kunden gjør dette før pretesten startes Steg 3 - Avtale testtid med Nets Så snart Nets mottar kundes vellykkede pretestresultat, vil kunden innen kort tid motta en e-post med forslag til testperiode (testuke) med Nets. Det kan forventes å få testuke i løpet av 3-4 uker. Side 29 av 32

30 Svarfrist på tilbudt testuke er 3 virkedager. Ved manglende tilbakemelding frafaller tilbudt testuke. Hvis en slik situasjon skulle oppstå anbefaler vi kunden å ta kontakt med Nets. I perioden fra testtid er avtalt og test skal starte må kommunikasjonsløsningen settes opp. Dette er en rask og lite tidskrevende aktivitet, men det er en samhandling mellom utsteder og Nets. Informasjon om hvordan SFTP settes opp vil bli sendt til utsteder. Når utsteder og Nets har avtalt testuke, samt filkommunikasjonen er satt opp, er vi kommet til steg 4. En test, via valgt kommunikasjonsløsning (oftest SFTP), skal gjennomføres i et samarbeid mellom utsteder og Nets Steg 4 - Teste med Nets Vi har nå kommet til selve testen, som utføres i et samarbeid mellom utsteder og Nets i den avtalte testuken. Hovedsakelig går denne testen ut på å teste (kvalitetssikre) hele filflyten (som om det var i produksjon, men i et testmiljø) fra utsteder via oppsatt filkommunikasjon og til Nets. Se testplanen nedenfor, den gir en oversikt over tidsfrister og overordnet de aktivitetene som skal gjennomføres i den tildelte testuken. Testplan Steg 5 Produksjonssetting Når Nets har godkjent den gjennomførte testen (steg 4), ønsker Nets en snarlig tilbakemelding (godkjenning) fra utsteder (kunden). I henhold til planen er fristen for kunden å godkjenne testen (via e-post og/eller skjema) innen fredag kl. 12 i testuken. Dette for at Nets skal ha nok tid til å kunne sette kunden i produksjon den samme dagen. Nets vil da informere utsteder om nytt filnavn og filpostkasse, som skal brukes i produksjon. Så snart Nets har satt kunden i produksjon er hele gjennomføringsprosessen ferdig/utført. Nets (Implementation & Customer Service teamet) vil følge opp utsteders første fil i produksjon. Side 30 av 32

31 12.2 Mottakerprosessen Dag 1 7 a. Nets Implementering og Customer Service (I&CS) registrerer mottakeravtalen i Nets systemer. b. I&CS sender e-post til mottaker (med en eksempel fil på det formatet kunden skal benytte) og ber kunden ta kontakt så snart filen er lest inn ok i kundens system. c. Kunden tar kontakt med I&CS fil er lest inn ok d. Kommunikasjon settes opp og I&CS legger ut fil e. Kunde (mottaker) bekrefter fil lest inn ok (via SFTP) I&CS produksjonssetter kunde f. Kunden har ikke tatt kontakt, I&CS purrer ved å ringe mottakeren Dag 8 g. Hvis kunden ikke svarer sender I&CS purre e-post (med bank på kopi) Dag 15 h. Kunden har fortsatt ikke svart på henvendelsene fra Nets, I&CS purrer for 2. og siste gang ved å ringe. Hvis I&CS ikke får tak i vedkommende sendes en e-post til mottaker (med bank på kopi). Dag 25 i. Kunden har fortsatt ikke tatt kontakt, e-post sendes til banken. Nets følger ikke opp caset mer. 13 Produksjon Når testene er gjennomført og godkjent kan fakturautsteder/-mottaker settes i produksjon. Fakturautsteder/- mottaker følges opp inntil første kjøring i produksjon er gjennomført, med hensikt å sikre kvaliteten på tjenesten gjennom alle ledd i verdikjeden (inklusive valgte tilknyttede tjenester i efaktura B2B). Det er derfor viktig at fakturautsteder/-mottaker informerer Nets om når første produksjonskjøring er planlagt. Nets er ansvarlig for at test er gjennomført i forhold til gjeldende krav for igangsetting av efaktura B2B Avtaleinngåelse Avtale om elektronisk fakturaformidling inngås mellom bedrift og banken. Avtaleskjema og - vilkår for fakturatjenesten overleveres av banken. Vilkår er også tilgjengelig i fakturaportalen. Merk at for kunder med forhåndsetablert tilgang til fakturaportalen, tjenesten Lag og send enkeltfaktura og korttidsarkiv, vil vilkår betraktes som akseptert når tjenesten benyttes første gang (dvs. når den første fakturaen sendes). De tilknyttede tjenestene (print, skanning og langtidsarkiv) er tjenester som formidles av banken og der avtaleforholdet vil være mellom bedriften og bankens underleverandør Nets. De kommersielle vilkårene for bruk av tjenesten avtales med banken. Dette innebærer også eventuelle spesielle kundekrav som for eksempel valideringskrav i forhold til valgt format. Det er egne avtalevilkår for tjenesten efaktura Privat (B2C) tjeneste. Side 31 av 32

Tjenestebeskrivelse. efaktura Bedrift Elektronisk dokumentformidling

Tjenestebeskrivelse. efaktura Bedrift Elektronisk dokumentformidling Tjenestebeskrivelse efaktura Bedrift Elektronisk dokumentformidling Fakturautsteder og -mottaker Versjon 2.0 Side 1 av 14 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 BEGREPSDEFINISJONER... 3 3 TJENESTEBESKRIVELSE...

Detaljer

Send og motta efaktura i Nettbank bedrift

Send og motta efaktura i Nettbank bedrift Versjon 1/2017 Kvikkguide Send og motta efaktura i Nettbank bedrift Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura enkeltvis i

Detaljer

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Versjon 01.2014 1 Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura

Detaljer

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Versjon 1/2016 Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura enkeltvis

Detaljer

Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.6 29.06.12

Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.6 29.06.12 Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.6 29.06.12 Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 OMFANG - PRODUKTBESKRIVELSE... 4 1.2 HÅNDBOKEN OG IMPLEMENTASJONSGUIDE... 5 1.3 FORRETNINGSMODELL

Detaljer

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Versjon 01.2013 1 Innhold: Denne kvikkguiden gir en beskrivelse av tjenestene: - Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift - Motta efaktura

Detaljer

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank Bedrift

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank Bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank Bedrift Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av følgende tjenester: - Send efaktura enkeltvis i Nettbank Bedrift - Motta efaktura enkeltvis

Detaljer

Brukerveiledning for fil av digitale dokumenter med EHF-format

Brukerveiledning for fil av digitale dokumenter med EHF-format Brukerveiledning for fil av digitale dokumenter med EHF-format Versjon 1.0 Dato 27.10.2015 Side 1 av 16 Innhold Innhold... 2 1 Introduksjon... 3 1.1 Målgruppe... 3 1.2 Kort om tjenestene... 3 1.3 Begrepsdefinisjoner...

Detaljer

Generelle vilkår for fakturatjenestene fra SpareBank 1

Generelle vilkår for fakturatjenestene fra SpareBank 1 Generelle vilkår for fakturatjenestene fra SpareBank 1 1 Innledning SpareBank 1-bankene (Banken) tilbyr fakturatjenester til bedrifter som ønsker å sende eller motta faktura elektronisk. Disse generelle

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Nets fakturahotell efaktura B2C

Brukerdokumentasjon for Nets fakturahotell efaktura B2C Brukerdokumentasjon for Nets fakturahotell efaktura B2C versjon 2.0 s. 1-17 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Om dette dokumentet... 3 1.2 Rollebeskrivelser... 3 1.3 Noen ord og uttrykk....4 2 DETTE ER NETS

Detaljer

Kvikk guide. Kom i gang med send efaktura bedrift og motta efaktura bedrift i nettbank bedrift.

Kvikk guide. Kom i gang med send efaktura bedrift og motta efaktura bedrift i nettbank bedrift. Kvikk guide Kom i gang med send efaktura bedrift og motta efaktura bedrift i nettbank bedrift. Logg inn i nettbank bedrift og velg tjenesten efaktura fakturatjenesten: Bedriftens administrator er meldt

Detaljer

1 ANSKAFFELSENS FORMÅL Implementeringsplan Forkortelser og begreper KRAVTABELL... 3

1 ANSKAFFELSENS FORMÅL Implementeringsplan Forkortelser og begreper KRAVTABELL... 3 VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ANSKAFFELSENS FORMÅL... 2 1.1 Implementeringsplan... 2 1.2 Forkortelser og begreper... 2 2 KRAVTABELL... 3 2.1 Generelle krav til aksesspunkttjenesten...

Detaljer

INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL IVAR IKS

INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL IVAR IKS INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL IVAR IKS Innhold Innledning... 3 Hvordan komme i gang?... 3 Infrastruktur og format for elektronisk faktura...4 Infrastruktur (Aksesspunkt og ELMA)... 4 Elektronisk

Detaljer

Avtale om Motta efaktura i Nettbank bedrift

Avtale om Motta efaktura i Nettbank bedrift Avtale om Motta efaktura i Nettbank bedrift Avtalen fylles ut og sendes bankens kundesenter eller til din kundekontakt (kan skannes og sendes på e-post). Banken registrerer selv avtalen om Motta efaktura

Detaljer

INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL. Fredrikstad kommune

INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL. Fredrikstad kommune INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL Fredrikstad kommune 1 Innhold Innledning... 3 Hvordan komme i gang?... 3 Infrastruktur og format for elektronisk faktura... 4 Infrastruktur (Aksesspunkt og ELMA)...

Detaljer

Helhetlig løsning for elektronisk faktura. Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA

Helhetlig løsning for elektronisk faktura. Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA Helhetlig løsning for elektronisk faktura Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA Hva er elektronisk faktura? PDF faktura er ikke definert som elektronisk faktura 13.09.2012 2 Hvorfor

Detaljer

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.8. Brukerhåndbok Utsteder efaktura B2C Page 1 of 40

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.8. Brukerhåndbok Utsteder efaktura B2C Page 1 of 40 Brukerhåndbok Utsteder efaktura Brukerhåndbok efaktura Utsteder Versjon 2.8 Brukerhåndbok Utsteder efaktura B2C Page 1 of 40 Innhold Contents 1 Innledning... 5 1.1 Om dette dokumentet... 5 1.2 Begrepsdefinisjoner...

Detaljer

INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL LILLEHAMMER, GAUSDAL OG ØYER KOMMUNE. Fellesenhet økonomi 17.03.15 1

INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL LILLEHAMMER, GAUSDAL OG ØYER KOMMUNE. Fellesenhet økonomi 17.03.15 1 INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL LILLEHAMMER, GAUSDAL OG ØYER KOMMUNE Fellesenhet økonomi 17.03.15 1 Innhold Innledning... 3 Hvordan komme i gang... 3 Infrastruktur og format for elektronisk faktura...

Detaljer

Avtalevilkår for efaktura B2C mellom fakturautsteder og banken, av 11.11. 2011

Avtalevilkår for efaktura B2C mellom fakturautsteder og banken, av 11.11. 2011 Avtalevilkår for efaktura B2C mellom fakturautsteder og banken, av 11.11. 2011 A. Innledende bestemmelser 1. Kort beskrivelse av tjenesten efaktura B2C er en tjeneste for elektronisk formidling og presentasjon

Detaljer

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig.

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig. Visma AutoInvoice Innledning Avtale / Priser / Lisenser Hvordan inngå avtale? Oppstart Egenskaper Firmaopplysninger Kontrollere kunder mot Visma AutoInvoice (fakturamottakere) Kunder (fakturamottakere)

Detaljer

Søndre Land kommune og elektronisk faktura/kreditnota

Søndre Land kommune og elektronisk faktura/kreditnota Til Søndre Land kommunes leverandører Søndre Land kommune og elektronisk faktura/kreditnota Søndre land kommune ønsker at våre leverandører skal sende elektronisk faktura/kreditnota. Dette gir en rekke

Detaljer

Teknisk håndbok efaktura - Kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell

Teknisk håndbok efaktura - Kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell Teknisk håndbok efaktura - Kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell Teknisk håndbok efaktura - Spesifikasjon av kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell p. 1-13 Teknisk håndbok efaktura Spesifikasjon av

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon Elektronisk fakturaproduksjon EHF fra ehandel via Aksesspunkt

Visma Enterprise ehandel. Versjon Elektronisk fakturaproduksjon EHF fra ehandel via Aksesspunkt Visma Enterprise ehandel Versjon 2017 Elektronisk fakturaproduksjon EHF fra ehandel via Aksesspunkt Oppdatert 7.8.2017 Innhold 1. GENERELT 3 1.1 Aksesspunkt 3 1.2 Adresser og operatørkoder 4 1.2.1 Operatørkode

Detaljer

Marianne Knutsen Almås. Seniorrådgiver Direktoratet for økonomistyring

Marianne Knutsen Almås. Seniorrådgiver Direktoratet for økonomistyring Marianne Knutsen Almås Seniorrådgiver Direktoratet for økonomistyring Agenda Hvorfor elektronisk faktura? Formatene Hvordan levere EHF Elektronisk faktura Statlige virksomheter og departementer skal kreve

Detaljer

Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling

Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling egiro Brukerhåndbok Versjon 4.0 2016 s. 1-9 BRUKERHÅNDBOK egiro I N N H O L D 1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 6.3 7 8 9 10 FUNSKJONELL BESKRIVELSE AV EGIRO TJENESTENE...

Detaljer

Fornyings og Administrasjonsdepartementet. Vår ref.: NSK/SHE/MAE Oslo, 30. september 2008

Fornyings og Administrasjonsdepartementet. Vår ref.: NSK/SHE/MAE Oslo, 30. september 2008 Fornyings og Administrasjonsdepartementet Bankenes BetalingsSentral AS Haavard Martinsens vei 54 Postadresse: 0045 Oslo Telefon: 22 89 89 89 Telefaks: 22 81 64 54 Foretaksregisteret: NO990 224 978 www.bbs.no

Detaljer

Implementeringsveiledning for Elektronisk Avtaleinngåelse med AvtaleGiro og efaktura

Implementeringsveiledning for Elektronisk Avtaleinngåelse med AvtaleGiro og efaktura Implementeringsveiledning for Elektronisk Avtaleinngåelse med AvtaleGiro og efaktura Versjon 1.0 Dato 15.06.2015 Side 1 av 10 Innhold 1 Introduksjon... 3 1.1 Kort om tjenesten... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3

Detaljer

Elektronisk faktura. Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 29. Oktober 2014. Nasjonal Fagkonferanse i offentlig revisjon. Olav Astad Kristiansen

Elektronisk faktura. Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 29. Oktober 2014. Nasjonal Fagkonferanse i offentlig revisjon. Olav Astad Kristiansen Elektronisk faktura Nasjonal Fagkonferanse i offentlig revisjon Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 29. Oktober 2014 Olav Astad Kristiansen Agenda Hvorfor elektronisk faktura Status for EHF Nyheter/fremtid

Detaljer

Brukerhåndbok. UPS Billing Center

Brukerhåndbok. UPS Billing Center Brukerhåndbok UPS Billing Center 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, merkenavnet UPS og den brune fargen er varemerker for United Parcel Service of America, Inc. Med enerett. no_no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Fakturering etter 01.07.2012

Fakturering etter 01.07.2012 MIRROR ACCOUNTING AS Fakturering etter 01.07.2012 Det du bør vite om det elektroniske handelsformatet (EHF) INTRODUKSJON OM ELEKTRONISK HANDELSFORMAT (EHF) Utveksling av dokumenter elektronisk mellom virksomheter

Detaljer

Agenda. Difi og DFØ. Historien om elektronisk faktura. Standard prosesser. Formater og status. Kom i gang

Agenda. Difi og DFØ. Historien om elektronisk faktura. Standard prosesser. Formater og status. Kom i gang Agenda Difi og DFØ Historien om elektronisk faktura Standard prosesser Formater og status Kom i gang Regjeringen Regjeringen Solberg KMD - Kommunal- og moderniseringsdepartementet Finansdepartementet Jan

Detaljer

Avtalevilkår DNB efaktura Bedrift

Avtalevilkår DNB efaktura Bedrift 1. Innledning DNB Bank ASA tilbyr DNB efaktura Bedrift til juridiske enheter som ønsker å sende eller motta elektronisk faktura, via DNB Connect eller annen filkommunikasjon direkte til Banken eller Nets,

Detaljer

2 Sende faktura. Steg 1d: . Konteringslinjer blir lagret. Må alltid gjøres før man trykker. for attestering. Steg 1e:

2 Sende faktura. Steg 1d: . Konteringslinjer blir lagret. Må alltid gjøres før man trykker. for attestering. Steg 1e: 7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre DFØ Versjon: 1.1 7.1 Attestering av faktura 07.06.13 Innhold 1 Attestere og kontrollere faktura 2 Sende faktura 3 Annen funksjonalitet 4 Varsler og purring på ubehandlet

Detaljer

Elektronisk fakturabehandling

Elektronisk fakturabehandling Elektronisk fakturabehandling Per Martin Jøraholmen 27.09.2013 Direktoratet for økonomistyring Side 1 DFØ fakturamottak Organisering av fakturamottaket (EFB) DFØ fakturamottak Oppstart høsten 2004 2005

Detaljer

Forhåndsstilte spørsmål

Forhåndsstilte spørsmål Forhåndsstilte spørsmål Hva skjer om vi ikke er klar for elektronisk fakturering av statlig- og kommunal virksomhet innen de fristene som er satt i St.mld 36 (juni 2012)? Benytt web faktura portal for

Detaljer

Til Leverandører. Krav til innhold i EHF fakturaer til DFØ

Til Leverandører. Krav til innhold i EHF fakturaer til DFØ Dato 01.02.2012 Referanse pejo Til Leverandører Krav til innhold i EHF fakturaer til DFØ Side 2 Innhold 1. Generelt... 3 a. Dialog med leverandør... 3 b. Test av XML filer... 3 c. Interntest DFØ... 3 d.

Detaljer

Bankenes fakturaformidling i lys av nye krav

Bankenes fakturaformidling i lys av nye krav Bankenes fakturaformidling i lys av nye krav E2b Forums frokostseminar Gjensidige, Sollerud 30. september 2010 Lise Andersen, Fagsjef ehandel, SpareBank 1 leder Banknettverket efaktura B2B Innhold i presentasjonen

Detaljer

EHF-konferansen 23.04.2014. KLPs erfaringer med bruk av EHF Solveig Øien Berg Prosjektleder, PMP

EHF-konferansen 23.04.2014. KLPs erfaringer med bruk av EHF Solveig Øien Berg Prosjektleder, PMP EHF-konferansen 23.04.2014 KLPs erfaringer med bruk av EHF Solveig Øien Berg Prosjektleder, PMP 1 Agenda Om KLP Bakgrunn Hvorfor E-faktura Implementering av EHF Erfaringer, utfordringer Veien videre 2

Detaljer

Jf. kundens kravspesifikasjon.

Jf. kundens kravspesifikasjon. Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Kundens krav til Oppdraget beskrives her. Dette gir grunnlag for hva som skal leveres fra Konsulenten til slutt, og har også betydning for hva som regnes som mangler

Detaljer

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.6. Side 1 av 42 Versjon 2.6

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.6. Side 1 av 42 Versjon 2.6 Brukerhåndbok efaktura Utsteder Versjon 2.6 Side 1 av 42 Versjon 2.6 Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM DETTE DOKUMENTET... 4 1.2 BEGREPSDEFINISJONER... 4 2 DETTE ER EFAKTURA... 6 2.1 EFAKTURA-TJENESTEN...

Detaljer

Angivelse av EHF profiler og dokumenttyper

Angivelse av EHF profiler og dokumenttyper Angivelse av profiler og dokumenttyper Innholdsfortegnelse Veileder profiler og dokumenttyper 1. Forord... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Begrepsdefinisjoner... 4 1.2.1 Dokumenttype... 4 1.2.2 Customization...

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

Nasjonal løsning for elektronisk faktura og e-handel

Nasjonal løsning for elektronisk faktura og e-handel Nasjonal løsning for elektronisk faktura og e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Olav Kristiansen, prosjektleder - elektronisk faktura, Difi Per Martin Jøraholmen seksjonssjef, DFØ

Detaljer

Jfr. kundens kravspesifikasjon.

Jfr. kundens kravspesifikasjon. Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Kundens krav til Oppdraget beskrives her. Dette gir grunnlag for hva som skal leveres fra Konsulenten til slutt, og har også betydning for hva som regnes som mangler

Detaljer

I prinsippet er det 2 alternative måter å sende elektronisk faktura på:

I prinsippet er det 2 alternative måter å sende elektronisk faktura på: INNLEDNING Vestre Viken HF ønsker å motta elektronisk faktura fra våre leverandører. Vi benytter format og infrastruktur etablert av Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) for elektronisk faktura til

Detaljer

7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre

7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre 7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre DFØ Versjon: 1.1 7.2 Godkjenning av faktura 07.06.13 Innhold 1 Godkjenne faktura 2 Sende faktura 3 Annen funksjonalitet 4 Varsler og purring på ubehandlet faktura

Detaljer

IF6 EHF 2.0 Øyvind Skarelven, UNIT4 Agresso AS og Gjert Gjertsen Evry 01.04.2014. EHF 2.0 (og litt annet nytt)

IF6 EHF 2.0 Øyvind Skarelven, UNIT4 Agresso AS og Gjert Gjertsen Evry 01.04.2014. EHF 2.0 (og litt annet nytt) IF6 EHF 2.0 Øyvind Skarelven, UNIT4 Agresso AS og Gjert Gjertsen Evry 01.04.2014 EHF 2.0 (og litt annet nytt) Hva skal vi snakke om? Versjon 2.0 av EHF Erfaringer gjort så langt rundt EHF Hva er nytt på

Detaljer

Brukerhåndbok og implementasjonsguide - efaktura med elektronisk signering

Brukerhåndbok og implementasjonsguide - efaktura med elektronisk signering Brukerhåndbok og implementasjonsguide - efaktura med elektronisk signering Innhold 1 FUNKSJONELL DOKUMENTASJON... 3 1.1 EFAKTURA IDENTIFISERING - KORT BESKREVET... 3 1 FLYTSKJEMA FOR EFAKTURA IDENTIFISERING...

Detaljer

Distribusjonskanaler, egenskaper og muligheter. Fakturering torsdag 17.sept 0930-1015

Distribusjonskanaler, egenskaper og muligheter. Fakturering torsdag 17.sept 0930-1015 Distribusjonskanaler, egenskaper og muligheter Fakturering torsdag 17.sept 0930-1015 Distribusjonskanaler, egenskaper og muligheter «I denne sesjonen tar vi for oss de ulike distribusjonskanaler som kan

Detaljer

Velkommen. Bankenes løsning for mer effektiv fakturahåndtering

Velkommen. Bankenes løsning for mer effektiv fakturahåndtering Velkommen Bankenes løsning for mer effektiv fakturahåndtering Agenda Hva er en elektronisk faktura? Hvorfor er elektronisk faktura et aktuelt tema? Hvordan er modenheten i markedet? Pause Hva tilbyr bankene?

Detaljer

Vedlegg. Appendiks til BSK implementeringsguide for e2b-formatet v.3.3. Formidling av vedlegg mellom kunde / bank. Versjon: 1.0. 4.

Vedlegg. Appendiks til BSK implementeringsguide for e2b-formatet v.3.3. Formidling av vedlegg mellom kunde / bank. Versjon: 1.0. 4. Appendiks til BSK implementeringsguide for e2b-formatet v.3.3 Vedlegg Formidling av vedlegg mellom kunde / bank 4. mai 2011 Bankenes Standardiseringskontor Postboks 2644 Solli 0203 OSLO Tlf. 23 28 45 10

Detaljer

Basis interoperabilitetstest - ebxml

Basis interoperabilitetstest - ebxml Basis interoperabilitetstest - ebxml Testversjon: 1.0 2 Basis interoperabilitetstest - ebxml Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk... 3 2. Basis interoperabilitetstest - ebxml... 4 Hvordan gjennomføre

Detaljer

Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon

Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon Anskaffelse av fakturadistribusjon for Fjellinjen AS Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon INNHOLD 1 DOKUMENTINFORMASJON... 2 2 INTRODUKSJON... 2 2.1 Veiledning til utfylling av tabeller... 2 3 ARBEIDSOMFANG...

Detaljer

efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura

efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura Spesifikasjon Kvittering for faktura i BBSformat Versjon 1.10 Teknisk håndbok Side 1 av 42 Versjon 2.6

Detaljer

efaktura - markedet - status - modenhet - hvordan komme i gang Hans-Erik Lind, Nordea

efaktura - markedet - status - modenhet - hvordan komme i gang Hans-Erik Lind, Nordea efaktura - markedet - status - modenhet - hvordan komme i gang Hans-Erik Lind, Nordea Hva er elektronisk faktura? Elektronisk faktura Leverandør Kunde Fakturerings program Utskrift Postforsendelse Sortering

Detaljer

Hvordan skal faktura komme frem til offentlig sektor?

Hvordan skal faktura komme frem til offentlig sektor? Hvordan skal faktura komme frem til offentlig sektor? Jens Aabol Seniorrådgivere Avd. for offentlige anskaffelser Agenda Gevinster. Infrastruktur. Manuell kontra elektronisk fakturering. Hvordan fakturere

Detaljer

Kvikk guide Nettbank bedrift

Kvikk guide Nettbank bedrift Kvikk guide Nettbank bedrift Versjon 10.2011 1 Hovedfunksjoner i Nettbank bedrift Kontoinformasjon med konto- og saldooversikt Enkeltutbetalinger innland/utland Kontoregulering mellom egne kontoer Lønnslistefunksjon

Detaljer

Elektronisk fakturabehandling

Elektronisk fakturabehandling Elektronisk fakturabehandling Jan Morten Torsmyr 02.09.2013 Direktoratet for økonomistyring Side 1 DFØ fakturamottak Oppstart høsten 2004 2005 2009 2010 2011 2012 17 virksomheter med årlig fakturamengde

Detaljer

SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV INNFORDRINGSTJENESTER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV INNFORDRINGSTJENESTER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 SAKSNUMMER 2011-006571 ANSKAFFELSE AV INNFORDRINGSTJENESTER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av

Detaljer

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler for regnskapssentraler System: Nytt mottakssystem Statsregnskapet Versjon 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 OMFANG... 3 1 OPPSTART... 4 1.1 ÅPNINGSVINDU... 4 1.2 PÅLOGGING...

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Tekniske forutsetninger - fakturadistribusjon. Drift torsdag 17. sept 1030-1115

Tekniske forutsetninger - fakturadistribusjon. Drift torsdag 17. sept 1030-1115 Tekniske forutsetninger - fakturadistribusjon Drift torsdag 17. sept 1030-1115 Elektronisk fakturadistribusjon, oversikt efaktura og Avtalegiro - NETS Andre selskap internt (Epost faktura sendes på epost)

Detaljer

Bilag 5 Tjenestenivå med standardiserte prisavslag

Bilag 5 Tjenestenivå med standardiserte prisavslag Anskaffelse av fakturadistribusjon for Fjellinjen AS Bilag 5 Tjenestenivå med standardiserte prisavslag INNHOLD 1 DOKUMENTINFORMASJON... 2 2 INTRODUKSJON... 3 2.1 Veiledning til utfylling... 3 3 PRODUKSJONSTID...

Detaljer

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV MEIERIVARER OG JUICE

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV MEIERIVARER OG JUICE Side 1 av 6 VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER 2013-023369 ANSKAFFELSE AV MEIERIVARER OG JUICE Side 2 av 6 1 PRISKONTRAKT MED PRISGLIDNINGSBESTEMMELSE... 3 1.1 Priser... 3 1.2 Kontraktstype...

Detaljer

Standardisert e-faktura B2B i praktisk bruk. Jørn Einard Skjærlund Gjensidige NOR Forsikring

Standardisert e-faktura B2B i praktisk bruk. Jørn Einard Skjærlund Gjensidige NOR Forsikring Standardisert e-faktura B2B i praktisk bruk Jørn Einard Skjærlund Gjensidige NOR Forsikring Den vanlige scenariet er i dag at fakturaer sendes på papir og deretter behandles manuelt i mottaker organisasjonen

Detaljer

Mapping fra e2b fakturaformat. til. Ehandel.no formatet.

Mapping fra e2b fakturaformat. til. Ehandel.no formatet. Mapping fra e2b fakturaformat til Ehandel.no formatet. Notat utarbeidet for Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT Versjon 03 27. september 2010 Utarbeidet av: Petter Sandvik Senior rådgiver EdiSys

Detaljer

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...3 2. Logge på AGRESSO Web Portal...4 3. Kontroll og behandling av leverandørfaktura

Detaljer

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV HUNDEFÔR

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV HUNDEFÔR Side 1 av 6 VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER 2012-006339 ANSKAFFELSE AV HUNDEFÔR Side 2 av 6 1 PRIS... 3 2 PRISENDRINGER... 3 2.1 Uttømmende prisliste inkl underleverandører... 3 3 GENERELT...

Detaljer

Akershus Universitetssykehus (Ahus)

Akershus Universitetssykehus (Ahus) Implementeringsguide elektronisk faktura HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL (Ahus) Implementeringsguide 2 (6) Leverandør til, Ahus har nå mulighet til å motta elektroniske fakturaer gjennom Baswares

Detaljer

Forhåndsstilte spørsmål

Forhåndsstilte spørsmål Forhåndsstilte spørsmål Hvor mange Aksesspunkter og meldingsformidlere finnes i dag? Ett Aksesspunkt er under etablering i Norge. (Pilot: Ehandelsplattformen v/ Capgemini). Det ikke finansielle nettverket

Detaljer

Til Leverandører. Krav til innhold i EHF fakturaer til DFØ

Til Leverandører. Krav til innhold i EHF fakturaer til DFØ Dato 01.02.2012 Referanse pejo Til Leverandører Krav til innhold i EHF fakturaer til DFØ Side 2 Innhold 1. Generelt... 3 a. Dialog med leverandør... 3 b. Test av XML filer... 3 c. Interntest DFØ... 3 d.

Detaljer

Shell Card Online e-fakturatjeneste Brukerhåndbok. Versjon 2.6

Shell Card Online e-fakturatjeneste Brukerhåndbok. Versjon 2.6 Brukerhåndbok Versjon 2.6 September 2011 Innhold 1 Tilgang til Shell Card Online e-fakturatjeneste... 3 1.1 Direkte tilgang... 3 1.2 Via Shell Card Online... 3 1.3 Hva du gjør hvis du glemmer passordet...

Detaljer

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL. Gjensidige Forsikring ASA

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL. Gjensidige Forsikring ASA Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL Gjensidige Forsikring ASA Implementeringsguide 2 (6) Leverandør til Gjensidige Forsikring ASA, Gjensidige Forsikring ASA med datterselskaper

Detaljer

Kvikkguide Nettbank bedrift

Kvikkguide Nettbank bedrift Kvikkguide Nettbank bedrift Versjon 01.2014 1 Hovedfunksjoner i Nettbank bedrift Konto- og saldooversikt. Forfallsregister med oversikt over alle betalinger. Integrasjon med regnskaps- og økonomisystem.

Detaljer

Elektronisk faktura e2b

Elektronisk faktura e2b Elektronisk faktura e2b Implementerings eringsguide guide Gjeldende fra dato: 01.01.2010 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN OG HENSIKT... 3 1.2 GENERELL INFORMASJON... 3 1.3 FAKTURAHÅNDTERINGSSYSTEMER...

Detaljer

Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser

Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser Anskaffelse av fakturadistribusjon for Fjellinjen AS Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser INNHOLD 1 DOKUMENTINFORMASJON... 2 2 INTRODUKSJON... 2 2.1 Veiledning til utfylling av tabeller og evalueringsmodell...

Detaljer

Realisere kostnadsreduksjoner gjennom effektiv dokumentdistribusjon

Realisere kostnadsreduksjoner gjennom effektiv dokumentdistribusjon Realisere kostnadsreduksjoner gjennom effektiv dokumentdistribusjon 01 April 2014 Agresso Multikanal Enkel og effektiv dokumentdistribusjon Powered by Agenda Forenkle og effektivisere dokumentdistribusjon

Detaljer

Visma Business Elektronisk faktura

Visma Business Elektronisk faktura Visma Business Elektronisk faktura Agenda Hva er E-faktura? Hva slags muligheter finnes i Visma? Autoinvoice Visma XML 5.1 EDI-filer Hva er E-faktura? 2 «typer» E-faktura; E2C og E2B E2C går til privatpersoner

Detaljer

10:15 Difi: - hva er elektronisk faktura - hvorfor elektronisk faktura - offentlige krav - EU krav - elektronisk handel

10:15 Difi: - hva er elektronisk faktura - hvorfor elektronisk faktura - offentlige krav - EU krav - elektronisk handel Agenda - elektronisk faktura og e-handel 10:00 Bodø kommune ønsker velkommen 10:15 Difi: - hva er elektronisk faktura - hvorfor elektronisk faktura - offentlige krav - EU krav - elektronisk handel 11:15

Detaljer

Bring FraktBestilling

Bring FraktBestilling Bring FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel, brukernavn

Detaljer

Prisliste Norge - 2016

Prisliste Norge - 2016 liste Norge - 2016 Detaljert prisliste bedrift Konto og nettbank Bedriftspakke EXTRA Betaling med strukturert informasjon Driftskonto med nettbank Kr 200,- per måned Betaling med melding Kr 4,50,-/st Antall

Detaljer

Løsning for utgående EHFfaktura

Løsning for utgående EHFfaktura Løsning for utgående EHFfaktura og fakturahotell Bilag Kundens kravspesifikasjon Anskaffelse av konsulenttjenester DocuLive referanse nr 202036-38 Side av 7 Innledning... 3 2 Forklaring til kravspesifikasjonen...

Detaljer

Er du klar for EHF? ENKEL HÅNDTERING AV ELEKTRONISK FAKTURA I SAP EVRY OPEN

Er du klar for EHF? ENKEL HÅNDTERING AV ELEKTRONISK FAKTURA I SAP EVRY OPEN Er du klar for EHF? ENKEL HÅNDTERING AV ELEKTRONISK FAKTURA I SAP EVRY OPEN 2 Agenda ELEKTRONISK FAKTURA I SAP Kort introduksjon til EHF formatet og PEPPOL/ BIS standard Fakturamottak via ec Trade/IC3

Detaljer

Veiledning og vilkår

Veiledning og vilkår Veiledning og vilkår Dette dokumentet inneholder en veiledning for utfylling av bestillingsskjema for tjenestene OCR og Direkte remittering fra Nets i tilknytning til 24SevenOffices regnskapssystem, samt

Detaljer

SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV FERSK FISK OG FERSK SJØMAT VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV FERSK FISK OG FERSK SJØMAT VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 SAKSNUMMER 2011-034083 VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 5 1 PRIS- OG PRISMEKANISME... 3 1.1

Detaljer

Ny funksjonalitet i nettbank bedrift. Swedbank

Ny funksjonalitet i nettbank bedrift. Swedbank Ny funksjonalitet i nettbank bedrift Swedbank Ny og forbedret funksjonalitet i nettbanken for bedrifter Hva er nytt? Forbedret betalingsfunksjonalitet Forbedret informasjon Forbedret filfunksjonalitet

Detaljer

NOx-fondets portal for. tilslutning, rapportering og. søknad om refusjon av urea. Brukermanual. Versjon mars 2017

NOx-fondets portal for. tilslutning, rapportering og. søknad om refusjon av urea. Brukermanual. Versjon mars 2017 NOx-fondets portal for tilslutning, rapportering og søknad om refusjon av urea Brukermanual Versjon 4.0 14. mars 2017 Innhold 1 Søknad om tilslutning/registrering... 3 1.1 Tilslutning av objekter... 4

Detaljer

(historikk) dd.mm.åååå 1 03.01.2013 Opprettelse av dokument Olav 2 11.01.2013 Innspill fra KRB Olav 3 15.01.2013 Påført saksnummer Kristian

(historikk) dd.mm.åååå 1 03.01.2013 Opprettelse av dokument Olav 2 11.01.2013 Innspill fra KRB Olav 3 15.01.2013 Påført saksnummer Kristian Til: Fornyings- administrasjonsog kirkedepartementet Fra: Olav A. Kristiansen Kopi: Kristian Bergem Dato: 03.01.13 Saksnr: 13/000113 Versjon Dato Kort omtale av endring Ansvarlig (historikk) dd.mm.åååå

Detaljer

Avtalegiro. Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05.

Avtalegiro. Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05. Avtalegiro Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05. Noen nøkkelord/begreper: Virksomhet = bedrift, treningssenter etc som ønsker at deres kunder skal betale ved hjelp av avtalegiro.

Detaljer

Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser

Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser Anskaffelse av fakturadistribusjon for Fjellinjen AS Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser INNHOLD 1 DOKUMENTINFORMASJON... 2 2 INTRODUKSJON... 2 2.1 Veiledning til utfylling av tabeller og evalueringsmodell...

Detaljer

AvtaleGiro-KID-bytte. AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15

AvtaleGiro-KID-bytte. AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15 AvtaleGiro-KID-bytte AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 GRUNNPRINSIPPER I FORBINDELSE MED KID-BYTTE... 3 3 MULIGE KOMBINASJONER... 4 4 RUTINE FOR KID-BYTTE... 5 5 INNSENDINGSFRIST

Detaljer

e2b Basis Profil Meldingsbeskrivelse Versjon: 1.1

e2b Basis Profil Meldingsbeskrivelse Versjon: 1.1 06.12.2007 ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV ENDRINGER 06.12.2007 1.1 Lars Olavesen Lagt til og samt (under VatTotalsInfo) 03.10.2007 1.0 Are Berg Godkjent. 03.10.2007

Detaljer

Akseptansetest av mottak Dialogmelding

Akseptansetest av mottak Dialogmelding Akseptansetest av mottak Dialogmelding Meldingsversjon: 1.0 datert 08.07.2005 Akseptansetest av mottak Dialogmelding 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK... 3 2. AKSEPTANSETEST FOR MOTTAK AV DIALOGMELDINGEN...

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Patologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Patologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK...

Detaljer

Inngående EHF i Oslo kommune

Inngående EHF i Oslo kommune 31.03.2014 Inngående EHF i Oslo kommune Siri Madsen, Oslo kommune Sten-Eiven Tinjar, CapGemini Agenda Om Oslo kommune Efaktura historien i Oslo kommune Hva er en EHF faktura og hvordan sendes den Erfaringer/utfordringer

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukerveiledning Agresso WEB

Brukerveiledning Agresso WEB Brukerveiledning Agresso WEB Elektronisk fakturabehandling Agresso 5.5... 2 Generelt... 2 Fakturaattestering... 2 Godkjenning av leverandørfaktura... 5 Enkel Modus... 5 Videresend... 6 Parker... 6 Avvise...

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma DI (VDI) og som ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI). Versjonskrav: Visma DI versjon 8.0.4 eller nyere. Visma DI

Detaljer

Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt godkjenne og frigi dette.

Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt godkjenne og frigi dette. FAKTURERING I PA Ansvarsområde: Naviger: Skjermbilde: Utføres av: Nøkkelhendelse: PA Prosjekt > Hjemmeside Prosjekt > Hjemmeside Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt

Detaljer

Rammeavtale 2014009627 Transport av drivstoff DEL II VEDLEGG C: PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 VEDLEGG C PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

Rammeavtale 2014009627 Transport av drivstoff DEL II VEDLEGG C: PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 VEDLEGG C PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 VEDLEGG C PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 5 Innhold 1. GENERELT... 3 1.1 Kontraktstype... 3 1.2 Enhetspris... 3 1.3 Kjøpers maksimale økonomiske forpliktelse... 3 1.4 Prisliste... 3

Detaljer